Silnice jsou po zimě samá díra, na opravy všech nebude

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Silnice jsou po zimě samá díra, na opravy všech nebude"

Transkript

1 TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO OKOLÍ 28. BŘEZNA2013 ČÍSLO 12 ROČNÍK XXII CENA 5 KČ Silnice jsou po zimě samá díra, na opravy všech nebude Kop ř ivn ic e (dam) - Řada silnic v Kopřivnici dostala letošní zimu pořádně zabrat. Některé úseky místních komunikací jsou sjízdné jen s maximální opatrností a motoristům mnohde hrozí nejen poškození jejich vozů. Správce místních komunikací ve městě a v místních částech firma Slumeko do svého přehledu Sanace skládky začne v dubnu K o p ř i v n i c e (dam) Ministerstvo životního prostředí akceptovalo žádost Kopřivnice o úpravu projektu sanace skládky kalů u západního okraje města. Původně zvažovaná technologie zabezpečení skládky proti případným budoucím únikům nebezpečných látek musela být upravena, neboť kyselé spodní vody by mohly narušovat betonové části stavby. Ty budou nyní realizovány ze speciálně upravené betonové směsi. Její použití ovšem sanaci skládky prodražilo a městu hrozilo, že se zvýší jeho spoluúčast na projektu o několik milionů. To se ovšem nestane, neboť změněná technologie bude moci být hrazena z dotace. Práce na sanaci skládky, jejíž gró se má uskutečnit v letošním roce, by podle místostarosty Šuly měly být zahájeny už v dubnu. Sjezdovka by se mohla za čas proměnit v celoroční lákadlo Kop ř ivn ic e (dam) Zjistit možnosti budoucího rozvoje lyžařského areálu na Červeném kameni a jeho proměny v celoročně využívanou sportovně-rekreační oblast, takový je prý důvod návrhu na pořízení změny územního plánu, který na svém posledním zasedání schválili kopřivničtí zastupitelé. Návrh změny inicioval zdejší SKI Klub. Lidé zjeho středu již delší dobu pracují na vizi, jejímž středobodem je vybudování metrů dlouhé sedačkové lanovky na vrchol kopce a v první fázi drobnější úprava sjezdových tratí, kterou by vznikla metrů dlouhá sjezdovka. Objevil se tady potenciální investor, který měl zájem do areálu vložit peníze, ale skončilo to na tom, že měl obavy, že investuje do projektů a příprav a nakonec bude záměr zastaven třeba s ohledem na negativní vliv na životní prostředí. Celá změna územního plánu je tedy nutná proto, abychom zjistili, zda vůbec a případně za jakých podmínek by vybudování areálu bylo možné, říká předseda místního lyžařského klubu Svatopluk Kolář. (Pokračování na straně 3) Za parkování v centru se zatím platit nebude Kop ř ivn ic e (dam, hod) Parkování v centru města nebude zpoplatněné, ale pouze regulované. K tomuto závěru dospěla rada na svém zasedání minulý týden. O možném zpoplatnění parkování v centru Kopřivnice se přitom na radnici mluví již několik let. Od doby před třemi lety, kdy vznikl aktuální záměr organizace parkování v centru města, nám pouze přibyly odhadem další 3 až 4 stovky aut vulicích. Pokud bychom zavedením placeného a rezidenčního stání vytlačili tyto vozy z centra, problém by to nevyřešilo, ale jen přesunulo jinam, tvrdí starosta města Josef Jalůvka. Radnice se tak podle jeho slov prioritně zaměří na hledání dalších parkovacích míst, a to v prvé řadě změnou organizace dopravy, Lyžaři se loučili svytrvalou zimou Kop ř ivn ic e (dam) Vsobotu se kopřivničtí lyžaři loučili se sezonou. Akce s dlouholetou tradicí se na sjezdovce na Červeném kameni koná mnohdy ina trávě. Letos si ale členové SKI Klubu ani ostatní návštěvníci akce na nedostatek sněhu rozhodně stěžovat nemohli. Skoro byla škoda tu sezonu uzavírat, podmínky jsou zatím stále dobré, nechal se slyšet předseda klubu Svatopluk Kolář a přiznal, že lyžaři budou sjezdovku brázdit ještě minimálně tento týden, kdy jim to podmínky dovolí. Veselého loučení se zimou se účastnilo asi 30 masek a dalších zhruba padesát lyžařů. Ti si užili nejen krásné počasí a pohodovou atmosféru, ale také netradiční atrakce, jako byla střelba z obřího praku nebo přetahovaná na gumách. komunikací s povrchem v havarijním stavu zahrnula celkem dvanáct úseků ocelkové ploše víc jak 24 tisíc metrů čtverečních. Na opravu všech těchto silnic by ale město muselo vydat téměř deset milionů korun, taková investice je ovšem podle místostarosty Jaroslava Šuly mimo reálné možnosti městské pokladny. Proto zjednosměrněním některých ulic či vybudováním jednotlivých parkovacích míst tam, kde to bude možné. Na místech vcentru města, kde je nutné zajistit dopravní obslužnost, by pak měla být zavedena časová regulace parkování. Ta bude zřejmě platit vokolí radnice apřed poštou, na části parkoviště ualberta ana části ulice Štefánikovy, ale zřejmě i u polikliniky. Na těchto vyznačených parkovištích bude možné parkovat pouze po omezenou dobu, která bude ještě upřesněna. Dobu parkování budou muset řidiči označit na známých parkovacích kotoučích. Na používání parkovacích kotoučů a doby parkování bude dohlížet městská policie, přiblížil nový záměr radnice Richard byly vytipovány čtyři úseky, kde je situace nejhorší, a musíme najít 2,6 milionu korun, za které budou silnice opraveny, řekl Šula. To ovšem neznamená, že silničáři se objeví jen v těchto čtyřech oblastech. Jde pouze o opravy většího rozsahu, v průběhu jara bude potřeba zalepit daleko větší množství děr na místních silnicích. Na Květnou neděli zaznělo v kopřivnickém kostele sv. Bartoloměje oratorium Stabat Mater Antonína Dvořáka. Pro uvedení náročné skladby spojilo síly hned několik sborů včetně Pěveckého sdružení Kopřivnice. Více na straně 4. FOTO: DAVID MACHÁČEK Petr, pracovník odboru rozvoje města. Odbor rozvoje města, který byl připraven systém zpoplatněného parkování zavést, dostal od radních úkol systém změnit podle nového zadání a na konci dubna předložit radě města k projednání a schválení. V červnu by pak o podobě parkování v centrální části Kopřivnice mělo rozhodovat zastupitelstvo. Pokud bude systém regulace schválen, měl by začít fungovat ve druhé polovině roku. Připravovaná opatření jako vybudování nového dopravního značení bude výrazně levnější než pořizování parkovacích automatů, město ale na druhé straně nebude mít žádný příjem zparkovného. (Pokračování na straně 2) Lyžaři se v sobotu oficiálně rozloučili se sezonou, ale přiznávají, že dokud sníh neroztaje, sjezdovku ještě neopustí. FOTO: KATEŘINA HŐHNOVÁ Nejvíc peněz určených na opravy havárií na cestách by mělo jít na opravu části ulice Štramberské. Opraveny by měly být výmoly vúseku od zdejší fary po uhelné sklady. Protože město podle místostarosty Šuly nemá prostředky na definitivní úpravu ulice, mělo by se jednat o rozebrání jejího povrchu ze žulových kostek v nejkritičtějších úsecích, doplnění podkladových vrstev a opětovné vydláždění kamennými kostkami. Tento způsob opravy je na rozdíl od asfaltových povrchů výrazně náročnější a tím pádem i dražší, což znamená, že opravy tohoto úseku ulice by odhadem mohly stát až 880 tisíc korun. (Pokračování na straně 2) Krize se odrazila i v odpadech, těch bylo vloni o tisíc tun méně K o p ř i v n i c e (hod) V průběhu uplynulého roku vyprodukovali občané Kopřivnice, Lubiny, Vlčovic a Mniší celkem 7132 tun všech druhů odpadů, tj ,3tuny směsného komunálního odpadu, tun tříděného odpadu, což jsou papír, plast, sklo, nápojové kartony a kov, 699 tun objemného odpadu, jako je nábytek, matrace apod., 880,5 tuny bioodpadu, 9,5 tuny nebezpečného odpadu, 4,2 tuny stavebního odpadu a 68,5 tuny ostatního odpadu, například pneumatik. V porovnání s rokem 2011 je to o tisíc tun méně, což může být důsledkem pokračující ekonomické krize, kdy domácnosti víc šetří, méně nakupují a vzniká tak méně odpadů. Přestože klesá celkový objem odpadů, množství některých komodit odděleného sběru mírně roste ve srovnání s předchozími léty, což je také pozitivní. Jedná se především o plast, kde nárůst činil 29 tun, aupapíru cca 20 tun. (Pokračování na straně 2) Racek otevřel své nové prostory odborníkům i široké veřejnosti Kop ř ivn ic e (dam) Minulý čtvrtek po necelých šesti týdnech provozu na nové adrese představilo nízkoprahové centrum pro lidi bez domova Racek prostory, které vznikly přístavbou azylového domu na ulici Horní. Nabídky dne otevřených dveří využily zhruba čtyři desítky lidí, ato jak profesionálů z oblasti sociálních služeb, tak také veřejnost. Všichni přítomní si mohli nejen prohlédnout veškeré prostory centra Racek, ale taky si mohli vybrat z netradičního jídelního lístku položku, která je zajímala, a od pracovníka Racka se dozvědět podrobnosti o fungování zařízení a jednotlivých poskytovaných službách. Centrum Racek fungovalo od začátku roku 2010 v prostorách někdejší cvičné kuchyně na nevyužívané ZŠ náměstí. Suterénní prostory měl Racek původně využívat dva roky, nakonec se doba protáhla na tři roky. Do nově vybudovaných prostor se Racek s pomocí části svých klientů přestěhoval ve druhém únorovém týdnu. Nové prostory jsou podle vedoucího služby Michala Rašky uzpůsobeny účelu, kterému mají sloužit, ajsou podle jeho slov pro Racka vynikající. Nejdůležitější prostor, což je poradenská místnost, byla ve starých prostorách od zbytku zařízení oddělena pouze závěsem, takže intimita pro řešení těžkých situací a témat byla prakticky nulová. Tady se sociální pracovník může s klientem zavřít do poradenské místnosti a může provádět krizovou intervenci a další úkony vklidu, nechal se slyšet Raška. (Pokračování na straně 2)

2 STRANA 2 ZPRÁVY Z MĚSTA A OKOLÍ KOPŘIVNICKÉ NOVINY BŘEZNA Žáci v Kopřivnici vybírají nejlepšího učitele Krize se odrazila i v odpadech, těch bylo... Silnice jsou po... Další peníze půjdou na opravu nejkritičtějšího úseku na samém konci Štramberské ulice poblíž vlakového nádraží Štramberk, kde již je asfaltobetonový povrch, který bude odfrézován a nahrazen novým za zhruba 346 tisíc. Víc než 600 tisíc bude stát oprava dvou úseků ulice Nádražní, opravit se má jak část usjezdu ze silničního nadjezdu, tak část u stavebnin. Opravena bude také navazující ulice Severní, ato za víc jak 300 tisíc korun. Ve špatném stavu jsou také některé úseky silnic spravovaných krajem. V Kopřivnici jde především o silnici na mostě přes železniční trať apak také část ulice Záhumenní vjejí horní části. Vúseku uulice Alšovy a dále směrem na Štramberk je i ona takřka nesjízdná. Místostarosta doufá, že vtěchto případech bude co nejdříve zahájeno pokračování vloni zahájených projektů. Řidiči se tak dočkají kompletního nového povrhu v druhé části Záhumenní. Také na mostě by se za čas měl stav změnit, protože stavbaři zprovozní opravenou část mostu a přesunou své aktivity na druhou polovinu s rozbitou asfaltovou vozovkou. Setkání s občany v místních částech v polovině dubna Kop ř ivn ic e (hod) Vpolovině dubna proběhnou tradiční veřejné schůze v místních částech. Jak bývá zvykem těchto setkání, v každé místní části budou občané seznámeni nejen s vyhodnocením Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice na léta , ale dozvědí se informace o akcích plánovaných na další období. Lidé, kteří přijdou na veřejné schůze, se dozvědí bližší informace o projektu Cyklostezka zpoodří do Beskyd, orealizaci úseku zlubiny do Vlčovic a o přípravě projektu cyklostezky Ke Křížku. V Mniší budou občané seznámeni s aktuálními informacemi o realizaci projektu chodníku vtéto místní části. VLubině je jeden zbodů programu věnován informacím o projektu odkanalizování včetně budování přípojek. Závěrečný bod programu je vyčleněn diskuzi, kdy na dotazy občanů budou odpovídat nejen představitelé města, ale i odborní pracovníci radnice. Jako první proběhne setkání s občany ve Vlčovicích, ato vpondělí 15. dubna vtamním kulturním domě. Hned následující den se akce uskuteční v Kulturním domě v Mniší ave středu vkatolickém domě vlubině. Začátek všech setkání sobčany je stanoven na 17. hodinu. Město uhradí část stočného za obyvatele K o p ř i v n i c e (dam) - Město Kopřivnice uzavřelo se svou společností Slumeko dohodu o úhradě poměrné části nákladů na stočné v místních částech Kopřivnice. Slumeko je totiž provozovatelem kanalizací v místních částech, jejichž obyvatelům radnice v rámci motivace k uzavření smluv o odvádění splaškových vod slíbila 30% slevu na období dvou let. Provozovatelem kanalizace je Slumeko, které nemůže takovou slevu poskytovat. Ztrátu, která mu tímto vznikne, bude tedy město v plné výši kompenzovat. Peníze za odvedené splaškové vody tedy nezaplatí občané, ale město, vysvětlil místostarosta Jaroslav Šula. Co to bude znamenat pro městský rozpočet, ale podle jeho slov zatím není možné říci, stočné se totiž platí na základě množství odvedených splašků. K o p ř i v n i c e (hod) Také žáci kopřivnických základních škol hodnotí své učitele. S nápadem přišla koordinátorka dětského zastupitelstva Iva Gilarová, kterou motivovala pozvánka na celostátní soutěž o nejoblíbenějšího učitele s názvem Zlatý Ámos. Na schůzce jsem členy dětského zastupitelstva seznámila se svým návrhem a ti s nadšením souhlasili a začali připravovat postup soutěže, anketní lístky a jejich distribuci do jednotlivých škol, přiblížila zrod ankety Iva Gilarová. Dětští zastupitelé pak ve svých školách rozdávali anketní lístky ostatním žákům a poté je také sbírali. Po vyhodnocení ankety učitel s největším počtem hlasů postoupil do finálového kola. Je zajímavé, že do finále postoupili čtyři učitelé a jen jedna učitelka. Ze ZŠ dr. Milady Horákové vzešel jako vítěz učitel Jiří Madecký, ze ZŠ 17. listopadu učitel Jiří Lipový, školu Emila Zátopka reprezentuje učitel Miloš Šlapal, na Alšově škole první místo obsadil učitel Robin Pospěch a na škole sv. Zdislavy učitelka Renata Kopecká. Na posledním jednání dětského zastupitelstva jsme diskutovali o návrzích, jak bude probíhat finálové kolo. Ze čtyř jsme vybrali ten nejlepší, který je nejvíce objektivní, aby se smazaly rozdíly v počtu žáků na jednotlivých školách. Po zasedání dětského zastupitelstva, které se uskuteční 2. dubna, půjdou na všechny školy obálky se stejným počtem anketních lístků a hlasovací boxy, které chceme umístit v budovách škol. Děti budou mít možnost podpořit svého favorita svým hlasem a bude jen na přístupu žáků jednotlivých škol, zda svého kandidáta podpoří či nikoliv, nastínila další postup Iva Gilarová. Učitel, který získá nejvíce hlasů, pak bude pozván na další jednání, kde obdrží nejen gratulace od členů dětského zastupitelstva, ale i dárek. Naopak u ostatních komodit, jako jsou sklo akovy, došlo vloni k mírnému poklesu. Podle množství vytříděného odpadu dostává město od obalové společnosti EKO-KOM finanční odměny. Vloni jsme obdrželi odměnu za využitelné složky komunálního odpadu ve výši korun. Celkové náklady města na nakládání sodpady činily ,9 koruny. Na poplatcích za odpady získalo město od občanů jen korun, proto zbývajících korun muselo doplatit ze svého rozpočtu. Doplatek v přepočtu na jednoho občana tak činil 106 korun, přiblížila finanční náročnost Lucie Jeden znejhorších úseků silnic vkopřivnici je v horní části ulice Štramberské. Zde by mělo dojít krozsáhlejší opravě. FOTO: DAVID MACHÁČEK Nové prostory mají prý iřadu dalších výhod. Na rozdíl od původního umístění, kde se do denní místnosti vstupovalo v podstatě přímo z ulice, v nových prostorách už je chodba, a vzniká tak jistá nárazníková zóna, která nenarušuje atmosféru v denní místnosti. Vstupní dveře do Denního centra Racek jsou navíc opatřeny také okýnkem, přes které mohou pracovníci centra vyjednávat například s opilými klienty, kteří nemají do centra Racek přístup bez toho, aby bylo ohroženo jejich bezpečí či bezpečí klientů, kteří už jsou uvnitř. Původní prostory navíc nebyly bezbariérové, přestože Racka navštěvovali klienti, kteří žijí na ulici a zároveň jsou handicapovaní. Museli jsme vymýšlet různé nájezdy a sjezdy, abychom vozíčkáře dostali třeba do sprchy, říká Michal Raška. V nových prostorách mají vozíčkáři již s t í n y Kubalcová. Za pozitivní lze rovněž označit klesající produkci nebezpečného odpadu. Zatímco v roce 2006 jej bylo na území Kopřivnice shromážděno 34,3 tuny, vloni to bylo pouhých 9,43 tuny. Mezi negativní jevy či nešvary, pro které není jednoduché nalézt příčinu, patří zejména neoprávněné odkládání odpadů, například starého nábytku, koberců, kočárků apod., kolem sběrných nádob, netřídění odpadů a nebo také znečišťování již vytříděného odpadu jiným druhem odpadů. Snahou města je proto dělat kroky, které by měly omezit tyto prohřešky proti pravidlům nakládání sodpady. Vroce 2012 mezi ně patřily například akce na téma třídění odpadů. Pro veřejnost to byly přednášky o nakládání s odpady apro žáky ze základních škol byla pořádána fotosoutěž na téma třídění odpadů. To ale nebylo vše. Byly zpracovány videospoty o tom, co dělat sodpady, které byly odvysílány vkabelové televizi avsoučasné době jsou kvidění na webových stránkách města. Dalšími akcemi, motivujícími občany k třídění odpadů, byly bezplatné výpůjčky kompostérů občanům města, rozmístění sběrných nádob na textil a na vysloužilé světelné zdroje a navýšení počtu sběrných nádob na tříděný sběr odpadů. Racek otevřel své nové prostory odborníkům... V rámci dne otevřených dveří si nové prostory Denního centra Racek prohlédlo asi čtyřicet lidí, a to jak profesionálů ze sociálních služeb, tak zájemců z řad veřejnosti. FOTO: DAVID MACHÁČEK Pozastavení certifikace ROP prý místní projekty neohrozí K o p ř i v n i c e (dam) Pozastavení certifikace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, které minulý týden avizovalo ministerstvo financí, by prý nemělo ohrozit kopřivnické projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie. Pokud mám informace, tak se nás to nijak nedotkne. Pozastavení certifikace v praxi znamená, že ministerstvo nebude předkládat programy kproplacení, než se přesvědčí, že je vše vpořádku, ale v rámci běžné agendy se nic nemění. Na chod regionálního operačního programu, schvalování projektů a poskytování peněz v tuzemsku by to nemělo mít žádný vliv, říká starosta Josef Jalůvka. To, že čerpání přiznaných dotací by nemělo být ohroženo, potvrdil minulý týden také hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Kopřivnická radnice aktuálně nemá rozběhnutý žádný nový projekt financovaný z prostředků ROP Moravskoslezsko, ale dotace má čerpat ZŠ Alšova na dovybavení tříd a Mateřské školy Kopřivnice na úpravu dalších dvou školních zahrad. Certifikace ROP Moravskoslezsko byla pozastavena na základě auditu, kterým prošlo 34 projektů v celkovém objemu dotace 1,43 miliardy korun, za něž se uskutečnily platby vroce U14 projektů audit nalezl 33 zjištění různé míry závažnosti, které vyčíslil na 51,8 milionu korun. Regionální rada rozporuje šest zjištění auditů vobjemu 41,2 milionu korun. Tam prý nedošlo kpochybením anení důvod žádat navrácení části dotací. Regionální rada naopak nerozporuje ostatních 27 nálezů auditu, kde jde o drobnější administrativní nedostatky u projektů v řádu desítek a stovek tisíc korun. k dispozici plošinu, díky které mohou zdolat schody, a připravena je pro ně také bezbariérová hygienická místnost. Přestože plochou se nové a původní prostory Racka příliš neliší, v aktuálním umístění má denní centrum více prostoru, protože na původní adrese byly některé místnosti vlhké a plesnivé a nebylo je možné plně využívat. Úplnou novinkou vdnešním sídle Racka je pak dílna, která bude využívána pro aktivizační činnosti klientů. Řešení problémů bezdomovců v Kopřivnici se podle Michala Rašky za poslední tři nebo čtyři roky poměrně výrazně zlepšilo. Vroce 2009 podle něj vkopřivnici působil pouze jeden terénní sociální pracovník, dnes podobnou práci vykonávají čtyři lidé, kteří navštěvují lidi, jimž může hrozit vystěhování a snaží se jim pomoci jejich situaci řešit. Lepší je údajně také situace ohledně nabídky ubytování, k původním dvěma ubytovnám, u kterých měli lidé z ulice často velký problém zajistit si prostředky na zaplacení kauce, přibyly další dvě, z toho jedna v majetku města, které ke klientům přistupují individuálně, ařada lidí vnich našla střechu nad hlavou. Nově prý také v okolí existují návazné služby pro lidi, kteří jsou v seniorském věku anemocní, apřesto žijí na ulici. Podle místostarostky Kopřivnice Dagmar Rysové služba Racek už beze zbytku potvrdila, že má své místo vsystému sociálních služeb ve městě aže je jeho činnost velmi přínosná. Věřím, že klienti si uvědomují, že tady neděláte jen obyčejnou práci, ale že jim dáváte kus ze sebe. To, co jim mnohdy chybí, asi nejvíc je vstřícnost a té se jim od vás dostává měrou vrchovatou, řekla místostarostka, když zahajovala dny otevřených dveří centra Racek. Za parkování v centru se... Ušetřené prostředky budou podle starosty města využity ve prospěch zvýšení počtu parkovacích míst a budoucností parkování v Kopřivnici v dalších letech a desetiletích by se prý měla zabývat aktualizace Strategického plánu, kde by se měly hledat plochy na odstavná parkoviště, případně nadzemní či podzemní garáže. Dne 21. března před druhou hodinou ranní zasahovala hlídka MP na Štefánikově ulici, kde došlo k potyčce dvou sourozenců. Strážníci na místě nalezli 21letého muže, který tvrdil, že jej fyzicky napadl jeho o rok mladší bratr. Mladíkovi, který jinak bydlí v azylovém domě, půjčila klíče od bytu jeho matka, protože byl pod vlivem alkoholu, ado azylového domu se tedy nemohl vrátit, což prokázala dechová zkouška s výsledkem 2,2 alkoholu. Mladší z bratrů k incidentu strážníkům uvedl, že bratr po vstupu do bytu křičel, byl agresivní apokoušel se jej napadnout, proto se bránil abratra se mu zbytu podařilo dostat ven. Strážníci proto kontaktovali matku obou mladíků, která v té době popíjela v místní restauraci. Ta se o konflikt mezi syny nezajímala a nechápala, proč ji strážníci vlastně obtěžují. O dvě hodiny později vyjížděli strážníci na místo znovu, neboť matka se starším synem, oba značně pod vlivem alkoholu, se vrátili z restaurace domů, a mladík se opět pokusil napadnout svého mladšího bratra. Matka se k mladšímu synovi chovala po celou dobu agresivně a rezolutně trvala na tom, že starší syn uní přespí. Strážníci tedy matku se synem poučili, že vpřípadě dalšího oznámení budou převezeni na protialkoholní záchytnou stanici a předali případ k dořešení policistům z OO PČR.

3 KOPŘIVNICKÉ NOVINY BŘEZNA ZPRÁVY Z MĚSTA A OKOLÍ STRANA 3 Likvidace autovraků proběhne 20. dubna Kop ř ivn ic e (hod) Iletos budou moci majitelé starších či nepojízdných automobilů využít bezplatnou ekologickou likvidaci autovraků. Tuto tradiční akci připravil odbor životního prostředí ve spolupráci s autovrakovištěm vženklavě na 20. dubna azapojit se do ní mohou všichni majitelé motorových vozidel ze správního obvodu Kopřivnice. Zdarma bude likvidováno pouze kompletní vozidlo. Nepojízdná vozidla budou odtažena. Aby vozidlo mohlo být odtaženo, musí stát na zpevněné ploše amusí být kněmu možné dojet, aby mohlo být naloženo na vůz. Pokud nebudou splněny tyto podmínky, nebude vrak odtažen, upozornila na jednu z podmínek bezplatné akce Pavlína Nývltová, pracovnice odboru životního prostředí, jež má tuto akci na starosti. Vozidla klikvidaci je možno přihlásit až do 19. dubna, ato přímo na autovrakovišti, tel a události mikroregionu události mikroregionu Sjezdovka by se mohla za čas proměnit v celoroční lákadlo Podle jeho slov je nutné ještě před přípravou samotných úprav sjezdovky prověřit především omezení pramenící z případného vlivu lyžařského areálu na životní prostředí. Oblast Červeného kamene je součástí celoevropské soustavy chráněných území Natura 2000, a tak kromě studie vlivu na životní prostředí je nutné zjistit, zda ochránci přírody v tomto území podobné aktivity povolí. Po předběžném projednání na ministerstvu životního prostředí nám bylo řečeno, že náš záměr není vyloučený. Teď se věcí budou zabývat odborníci, ale iti ktomu, aby mohli své posudky vytvořit, potřebovali změnu územního plánu, říká Kolář. Plány místních lyžařů směřují k modernizaci a co největšímu zpříjemnění lyžování na Červeném kameni. Sedačková lanovka by milovníky sjezdového lyžování vyvezla od parkoviště u koupaliště až na vrchol kopce. V horní části sjezdovky by pak měla být vybudována také alternativní trať, po které bude možné pohodlně objet nejstrmější horní část sjezdovky, na kterou by si někteří lyžaři netroufli. Na tuto úpravu by prý nebyly zapotřebí velké zásahy do přírody. Území, které by bylo využito, je zvětší části vytěžené. To další teoreticky možné sjezdové trati na Červeném kameni by už vedly dnešními lesními porosty. Celkem by na kopci nad městem mohlo vzniknout až dva a půl kilometru sjezdovek, ale to jsou i podle lyžařů Starosta přivítal 39 nových občánků města Kop ř ivn ic e (hod) Vsobotu 23. března letos poprvé vítal starosta města Josef Jalůvka nové občánky Kopřivnice. Slavnostní ceremoniál se v tento den konal čtyřikrát a starosta v jejich průběhu přivítal celkem 20 holčiček a 19 chlapečků. Dá se říci, že za čtyřleté období, co se obřady obnovily, je o ně zájem. Zatímco v Kopřivnici se vítají noví občánci čtyřikrát ročně, vlubině na jaře ana podzim. V místních částech Mniší a Vlčovice se ceremoniály připravují jednou za rok. V nejbližší době budeme vítat nové občánky vlubině, ato 14. dubna. V Kopřivnici je další kolo připravováno na přelom měsíce května ačervna. Rodiče oněm budou včas informováni, podotkla Ilona Mazalová, pracovnice, která má obřady na starosti. jen hypotetické možnosti, se kterými se zatím nepracuje. Předseda místního lyžařského klubu věří v úspěch případného modernizovaného areálu. Podle jeho slov v jeho prospěch hovoří jedna z nejdelších sjezdovek v Beskydech a snadnější dostupnost, než nabízejí horská střediska. Hlavní pro úspěch areálu by byla samozřejmě zimní sezona, ale počítáme i s letním využitím. Lanovka by mohla sloužit milovníkům padákového létání nebo lidem, kteří se věnují sjezdům na horských kolech. Zároveň by to byla příležitost i pro rozvoj turistiky, říká Svatopluk Kolář. Celý projekt je ipodle lyžařů zatím v přípravné fázi, ale i pokud by od ekologů dostal zelenou, neměl by prý nijak zatížit městský rozpočet. SKI Klub zvažuje dvě možnosti financování. Pokud by se objevila možnost čerpání evropských dotací v příštím programovacím období EU, pak by lyžaři do modernizace šli na vlastní pěst aspomocí bankovních úvěrů. Druhou variantou je pak získání soukromého investora. Potenciální investoři se o projekt už zajímali. Vždy to ale skončilo utoho, že nebylo jisté, zda bude možné záměr realizovat, a nikdo nechtěl investovat své peníze do příprav apak osvé prostředky přijít. Teď budeme v jiné situaci, protože budeme přesně vědět, co je vdaném území nejen technicky, ale i legislativně možné, a jednání s investory bude konkrétnější, doplnil Kolář. O sociálních službách se bude diskutovat u kulatého stolu Kop ř ivn ic e (hod) Diskutovat onabídkách amožnostech sociálních služeb pro lidi se zdravotním postižením mohou přijít všichni, kteří se o tuto problematiku zajímají. Diskuze u kulatého stolu se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna v15 hodin vprostorách ZŠ amš Motýlek. Diskuze bude zaměřena na objasnění problematiky nabídky a využívání sociálních služeb pro mladé lidi se zdravotním postižením, s důrazem na rozdíly mezi sociálními službami a školským zařízením. Zváni jsou nejen rodiče dětí ZŠ amš Motýlek, ale irodiče klientů Denního stacionáře Kopretina, členové pracovní skupiny osob se zdravotním postižením, znevýhodněním a jiným omezením, ale i lidé, kteří se chtějí o této problematice dozvědět víc. Odpovídat na dotazy budou zástupci Denního stacionáře Kopretina, Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. s., z detašovaného pracoviště Nový Jičín, kteří poskytují služby osobní asistence a fakultativní dopravu. Své zástupce vyšle i Slezská diakonie, Denní stacionář Eden, Archa - Chráněné bydlení, Effata - sociálně terapeutické dílny a občanské sdružení Podané ruce, které poskytují služby osobní asistence, a také poskytovatel nové služby ve městě chráněné bydlení - Zámek Nová Horka, p.o. Diskutovat přijede Martina Chlápková, nezávislá odbornice, která má 14letou praxi v sociálních službách. Paní Chlápková se angažuje nejen v transformaci pobytových sociálních služeb, ale má i zkušenost s návaznými a terénními sociálními službami: chráněné bydlení, podporou samostatného bydlení, podporované zaměstnávání, osobní asistence a navíc je inspektorkou kvality sociálních služeb, zve zájemce k diskuzi Lenka Galiová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. p l a c e n á i n z e r c e Pro archeologa Pavla Stabravu práce v terénu odtěžením materiálu nekončí. Nalezené segmenty se musí vyčistit, pořídit fotodokumentace, popsat a archivovat. FOTO: ILONA MAZALOVÁ Stáří dokládají střepy kuchyňského nádobí P ř í b or (ili) Dům č.28 na příborském náměstí prochází rozsáhlou rekonstrukcí, jehož součástí je i archeologický průzkum. Dům rekonstruuje pravnučka nejslavnějšího příborského rodáka Sigmunda Freuda Jane McAdam Freud apeter Henson žijící ve Velké Británii. Cílem záchranného archeologického výzkumu je odkryv, identifikace a dokumentace veškerých situací a objektů, které souvisejí s genezí původní středověké městské parcely v historickém jádru města Příbora. Primárně jsou zkoumány situace, které budou dotčeny stavebními úpravami. Bez řádného průzkumu by informace, které historická souvrství obsahují, nenávratně zanikly, uvedl k prováděnému průzkumu Pavel Stabrava, pracovník archeologického oddělení Muzea Novojičínska, p. o. Archeologickému průzkumu je podrobena velká dvorní místnost vpřízemí domu oploše kolem 60 m 2. Protože projekt rekonstrukce domu počítá s výrazným odtěžením podpodlažních vrstev, na citlivý a časově náročný průzkum tak čeká cca 40 m 3 uloženin. Prostor je zkoumán systémem sond, oddělených profily. K dnešnímu dni je prozkoumána asi pětina uvedeného prostoru. Vyskytuje se zde bohaté souvrství, které se utvářelo v průběhu staletí. Stáří vrstev dokládají nálezy fragmentární keramiky z rozbitého kuchyňského nádobí. Markantně se zde projevuje doklad nejméně jednoho požáru, který prozrazuje výrazná vrstva spáleného dřeva a propálených kusů stavebních hmot - kameny, mazanice, omítky. Svědectvím z dob, kdy byl prostor nynější světnice ještě venkovním dvorem, je nalezené torzo kamenné štětové dlažby. Zachycena byla i část zahloubeného objektu, zatím ještě neznámého tvaru i účelu, který se obsahem své výplně a stratigrafickými okolnostmi hlásí do století čtrnáctého. Struktura z raných počátků města, tedy z 13. století, zatím nebyla zachycena. Výzkum však ještě nedosáhl k úrovni přírodou utvořeného podloží, kde archeologické výzkumy, zaměřené na projevy činnosti člověka, končí, přiblížil průzkum, který je náročný ipo fyzické stránce, archeolog Stabrava. Historické jádro domu je datováno do období kolem poloviny 16. století, kdy knám docházelo kpostupnému pronikání italské renesance a k masivnímu nasazení kamene jako stavebního prvku zásluhou italských stavitelů, které vrchnost zvala na svá panství. Autor stavebně historického průzkumu památkář Antonín Grůza dohledal v roce 1993 v archivních pramenech řadu bývalých majitelů tohoto domu. Prvním známým majitelem byl kolem roku 1560 Jan Maršálek. V letech obýval dům tehdejší purkmistr Příbora Václav Velčovský. V následujících staletích mezi majiteli domu defilují jména Drobienek, Benešek, Skřítek, Augusta, Lichnovský, Franek, Vantuch a další. Mezi nejvýznamnější majitele a známé příborské osobnosti patřil František Peřina, dlouholetý starosta, podporující ve druhé polovině 19. století české emancipační snahy a hlásící se k české národnosti, na rozdíl od jeho bratra Arnolda, který se cítil být Němcem. Rodina Peřinů byla spřízněna s druhou neméně významnou příborskou osobností doktorem Mořicem Remešem, který dům vlastnil v letech a který ve formě memoárové knihy Obrázky z dávných dob zanechal významné svědectví oživotě vpříboře ve druhé polovině 19. století. Od května 1865 fungoval v prvním patře domu telegrafní úřad. O tři roky později byl přesunut do domu č. 30, kde byl provozován společně s poštou. Původní dům měl své průčelí dále od náměstí, neboť podloubí bylo postaveno později vyzděno zcihel někdy po polovině 18. století. Už kroku 1821 však bylo majitelem zazděno.

4 STRANA 4 KULTURA KOPŘIVNICKÉ NOVINY BŘEZNA Kapela Marow míří do Mandaly Kop ř ivn ic e (dam) Poslední večer letošního března zpestří v Mandale zajímavá hudební alternativa. Prostor čajovny v suterénu Šustalovy vily nabídne 30. března od dvaceti hodin koncert Marow. Hudební projekt z Ostravy se představí v komorní unplugged verzi od dvaceti hodin. Za Marow stojí bývalý basák kapely Banana Marek Zeman a zdejší textař Lukáš Brus. Ze spolupráce těchto dvou a dalších jejich hudebních přátel vzešel na začátku loňského roku debut nazvaný Tsunami. Deset skladeb nabízejících pestré hudební spektrum bylo nahráno v Kopřivnici ne někde Jedlíci čokolády se sotva vešli na jeviště K o p ř i v n i c e (dam) Dezert rafinované chuti servírovalo minulou středu kopřivnickému publiku královéhradecké Klicperovo divadlo. Scéna známá progresivním přístupem k divadlu hostovala v Kulturním domě Kopřivnice s jednou ze svých nejúspěšnějších inscenací, hořkosladkou komedií Jedlíci čokolády. Jeviště velkého sálu kulturního domu jen tak tak, že pojalo rozměrnou apředevším poměrně vysokou dekoraci, ve které se odehrál neobvyklý příběh trojice sester, které se jen obtížně vyrovnávají se smrtí svých rodičů, ale především vlastními vnitřními běsy a okolním světem, kterému příliš nerozumí. Režie autora představení Davida Drábka nabídla nejen neortodoxní humor a směs vtipných i nelítostně civilních scén, ale především prostor pro ústřední trojici hereček v čele s Pavlou Tomicovou, jejichž výkon publikum několikrát během představení ocenilo i potleskem na otevřené scéně. ve studiu, ale v obyčejném obývacím pokoji jednoho ze zdejších domů. Hudebně se v projevu Marow dají najít prvky rocku, funky, folku, kytarová sóla amožná imnoho dalšího. Zřejmé ale je, že tohle tvůrci vůbec neřeší. Dělají hudební alternativu, která jim vyhovuje a která je očividně baví. Jejich muzika má vnitřní náboj, energii a nápad. To mohli ocenit například i návštěvníci loňských Colours of Ostrava, na kterých Marow hrají v plném obsazení. V Kopřivnici v sobotu zahrají vkomornější sestavě, ale itak jejich vystoupení slibuje zajímavý zážitek. Žesťový sextet Brass 6 zahraje klasiku i jazz Kop ř ivn ic e (dam) Komorní sextet ne zcela tradičně sestavený ze samých hráčů na žesťové nástroje, to je soubor Brass 6, který bude ve středu 3. dubna koncertovat na půdě kinosálu Kulturního domu v Kopřivnici. Brass 6 vznikli vroce 2000, když se dalo dohromady šest vynikajících mladých interpretů a spolužáků z vysokých hudebních škol a akademií, kteří sdíleli nadšení pro komorní hudbu. Šestice profesionálních hudebníků a členů předních tuzemských orchestrů si během krátké doby vytvořila rozsáhlý repertoár sahající od hudby starých mistrů po současnost a od klasiky po jazz či pop. Soubor má na svém kontě (Dokončení z minulého čísla) Ponecháme stranou, pocházel-li onen Theodoricus Dětřich skutečně z původního hückeswagenovského prostředí, název Theoderici villa Dětřichovice může znamenat sídlo odvozené právě od jeho jména. Tento fojt měl nesporně významné postavení a těsné vazby na 3. generaci moravských Hückeswagenů (Jindřicha /= Heymana/ a Bluda). Založení obce před rokem 1300 může být vtomto směru spojeno s aktivitami hrabat z Příbora jako lokátorů (osídlovatelů) a Theodoricus zde mohl figurovat jako agrimenzor (vyměřovatel). Další reálná možnost se nám naskytne, když tyto vývody porovnáme s jinou obcí Větřkovice, tentokrát v blízkosti města Vítkova v jižní části opavského okresu. Tyto Větřkovice mají dokonce zakládající listinu - z roku Zde probošt březovského kláštera (zakladatel) dává les k založení vsi lokátoru - jistému Walterovi. Avšak píše se, že obec je pojmenována Dyttreichsdorph na počest olomouckého kanovníka Dětřicha z Fulštejna. Tento Dětřich však má co do činění is Příborskem: vroce 1316 figurují jako držitelé příborsko-hukvaldského léna olomoučtí kanovníci Dětřich a Jindřich z Fulštejna, jež se psali po Hukvaldech. Ačkoli roku 1302 Dětřich z Fulštejna dosud není držitelem příborsko-hukvaldského léna, je nesporně důležitou osobou, což dokazuje příklad Větřkovic na Vítkovsku apojmenování po jeho osobě. Zda ale můžeme brát možnost pojmenování Větřkovic v našem případě po tomto Dětřichovi (z Fulštejna), je na pochybách, už proto, že právě roku 1302 olomoucký biskup Dětřich (z Jindřichova Hradce) zemřel. Bývalo vždy zvykem - jako poslední poctu - pojmenovat osadu po zemřelém. 3. července 1302 tak hrabata Blud a Jindřich z Příbora dokončují na 52 lánech lesa lokaci Větřkovic nazvanou asi po olomouckém biskupovi Dětřichovi z Hradce Dětřichovice (Theoderici villa). Ves věnují klášteru Velehrad za podmínky zádušních mší za oba bratry při jednom oltáři vklášteře (str. 27, Dějiny města Příbora, kolektiv autorů, Nový Jičín, 2002). Další, tentokrát současný název Dětřichovice je pro obec na Bruntálsku. V historických záznamech figuruje tato osada jako Dietrischorf a Dytrychsdorf, avšak zde se o jejím zakladateli jakémsi Dětřichovi-Dietrichovi neví vůbec nic. Zda se zde jedná o olomouckého kanovníka Dětřicha z Fulštejna, o samotného olomouckého biskupa Dětřicha z Jindřichova Hradce, anebo o někoho docela jiného, není zřejmé. Igor Jalůvka Oceňovanou hru z repertoáru královéhradeckého Klicperova divadla Jedlíky čokolády si minulý týden mohlo vychutnat publikum také v kopřivnickém kulturním domě. FOTO: DAVID MACHÁČEK Výuka hudby na zdejší ZUŠ Zdeňka Buriana se poněkud proměňuje. Důkazem toho je také první koncert populární hudby, který se uskutečnil minulý týden. FOTO: DAVID MACHÁČEK O názvu Větřkovic - 2. část Kop ř ivn ic e (dam) Hned několik novinek představila před týdnem zdejší ZUŠ Zdeňka Buriana. Na posluchače čekal ve čtvrtek v podvečer první koncert populární hudby tamních žáků a odehrál se v renovovaném koncertním sále školy. Koncert populární hudby, na kterém zazněly skladby Jaroslava Ježka, ale třeba také Jon Bon Joviho, The Beatles, Village People, Linkin Park nebo Led Zeppelin, ilustruje změny, které na škole probíhají. Kromě klasické hudby se totiž stále více vyučuje i populární hudba, která je žákům mnohdy výrazně bližší. Náš školní vzdělávací program nemusíme realizovat jen prostřednictvím klasické hudby, chceme vyučovat i populární melodie, které jsou pro žáky zajímavější a jejichž prostřednictvím se také naučí dobře hrát, říká ředitel školy Zdeněk Babinec. Ten nezastírá, že postupná inovace výuky je dána velkým počtem mladých kantorů v učitelském sboru a také osobností Filipa Borovského, který se stal vedoucím hudebního oboru vloni v červnu. To, že v učebnách a na koncertech ZUŠ budou znít ipopové či rockové melodie, neznamená, že by se Kop ř ivn ic e (dam) Zájem opremiérovou burzu knih, kterou v sobotu společně zorganizovala městská knihovna a Lašské muzeum, předčil očekávání pořadatelů. Odpoledne do prostor muzea dorazilo asi 90 lidí a majitele změnily stohy knih. Lidé, kteří do muzea dorazili s knihami, které jim kromě řady koncertních vystoupení také 3 CD. Debut z roku 2001 obsahoval průřez repertoáru od barokní hudby až po jazzrock. Na druhém CD Summer music zroku 2006 se Brass 6 věnovali výhradně moderní a populární hudbě. Třetí cédéčko, které vyšlo před necelými třemi roky, pak bylo pro změnu zaměřeno pouze na klasickou hudbu. Na kopřivnickém koncertu se posluchači mohou těšit na nejlepší aranžmá skladeb z nejstarších slohových období až po zajímavé moderní úpravy kompozic tanečního charakteru. Univerzálnost členů souboru se bude moci projevit jak vprecizní interpretaci barokních skladeb, tak v jazzových improvizacích. Jisté je to, že návštěvníky koncertu čeká příjemný zážitek. Filozofií Brass 6 je totiž posluchače dobře bavit nejen výbornou hudbou, ale také různými legráckami, převleky nebo uvolněným, ale přesto zasvěceným průvodním slovem. Uměleckým šéfem souboru je pozounista Robert Kozánek, spolu s ním obsazení Brass 6 tvoří Vojtěch Novotný a Josef Buchta (trubka), Karel Hofmann (lesní roh), Dalibor Procházka (trombon) a Roman Hoch (tuba). Kopřivnickému publiku zahrají Brass 6 už potřetí. Naposledy se snimi bylo možné v Kopřivnici setkat před víc jak pěti lety. Aktuální koncert začne v 19 hodin. Sbory, orchestr a sólisty spojila Dvořákova hudba Kop ř ivn ic e (dam) OKvětné neděli zaplnila kopřivnický kostel sv. Bartoloměje nejen hudba, ale také velké množství lidí. Uvedení slavného Dvořákova oratoria Stabat Mater si nenechaly ujít stovky lidí. Posluchači zaplnili interiér kostela do posledního místa avelmi těsno bylo také vokolí oltáře, které obsadili hudebníci. Víc jak osmdesátičlenný smíšený sbor utvořili společně s pěvci novojičínského sboru Ondráš, Chrámového pěveckého sboru Příbor i domácí Pěvecké sdružení Kopřivnice. Orchestr tvořili členové Velkého symfonického orchestru, Sdružení hudebníků Příbor posílení několika profesionály a ve zbytku místa se tísnil dirigent Zdeněk Pukovec se čtveřicí sólistů z řad členů operních souborů Národního divadla Moravskoslezského a Slezského divadla. Takto utvořené hudební těleso uvedlo všech deset částí mistrovského díla Antonína Dvořáka, což představuje víc jak půldruhé hodiny hudby. Za svůj výkon si pak všichni protagonisté vysloužili dlouhotrvající potlesk publika vestoje. Výkon hudebníků a pěvců je o to výjimečnější, že po odpoledním uvedení v Kopřivnici se museli stihnout v krátkém čase přesunout ještě do Nového Jičína, kde je během jediného víkendu čekalo již třetí uvedení rozsáhlého Dvořákova oratoria. Hudební výuka se pomalu proměňuje úplně vytratila klasická hudba. Podle Babince budou oba žánry na škole koexistovat abude to jen ku prospěchu pestrosti výuky. Své pokroky pak budou moci žáci školy prezentovat v upravovaném koncertním sále školy. Celá jeho úprava by měla stát přibližně 300 tisíc korun avzhledem ktomu, že škola ji platí zvlastních provozních prostředků, bude rozdělena do etap vprůběhu tří let. Už nyní je vsále nový stropní podhled kvůli akustice a část nového systému osvětlení. Do prázdnin má přibýt ještě dataprojektor, díky kterému budou koncerty žáků hudebního oboru doprovázet projekce prací jejich spolužáků z výtvarného oboru. Máme tu také žáky, kteří navštěvují jak výtvarný, tak hudební obor a rádi by své vystoupení doplnili svými výtvarnými pracemi. To nyní bude možné, doplnil Babinec. Sál podle jeho slov v budoucnu dostane také speciální akusticko-izolační dveře, nové pódium, podlahovou krytinu, ale také třeba židle pro publikum. Kromě koncertní činnosti se stane také místem, které bude škole sloužit jako nahrávací studio. Premiérová burza knih měla velký úspěch zbytečně zabíraly místo v jejich domácích knihovnách, čile vyměňovali, nakupovali a prodávali, nebo jen listovali a užívali si setkání s dalšími milovníky knih. Vzhledem kúspěchu je již nyní jasné, že se akce bude opakovat na podzim v rámci týdne knihoven.

5 KOPŘIVNICKÉ NOVINY BŘEZNA ČTENÁŘSKÝ SERVIS STRANA 5 České přísloví: Láska je jako slza. Rodí se v očích... (dokončení v tajence) d o p i s y č t e n á ř ů Jak jsem se stal lhářem - 2 (Pokračování z minulého čísla) Akrasobruslení kapitola sama pro sebe. Na jednoho žáka v průměru největší dotace. A výsledek? Při dovršení 15 let končí kariéra místních krasobruslařů. Kde je tedy ta návratnost? Tam ale asi budou dotace rozdělovány ne podle členů, ale podle členství ve straně (ODS). Je pěkné brát anic nevybudovat. Ateď proč jsem lhář? Dne jsem psal otevřený dopis starostovi ing. Jalůvkovi, kde jsem mimo jiné upozorňoval na nespravedlivé rozdělení mimořádné dotace sportovním klubům a také na zneužívání dotací na nájmy klubem HC Kopřivnice. Na předvánočním zasedání zastupitelstva mi bylo sděleno, že dotace byly rozděleny dle kritérií sportovní komise. Ale je zajímavé, že po zasedání při rozhovoru s místostarostou ing. Kopečným na můj dotaz, proč dostal klub malé kopané dotaci, když nespadá do těchto kritérií, řekl, že pro tuto dotaci kritéria neplatily. Na otázku zneužití dotace HC Kopřivnice jsem dostal následně písemnou odpověď, s kterou jsem nebyl spokojen. Svěřil jsem se proto zastupitelům města panu Kubošovi a panu Krompolcovi, aten na letošním zasedání vznesl dotaz na místostarostu Kopečného, jak reagovali na můj dopis. Slova se chopil ing.kopečný ařekl: Pan Bonk si to vymyslel a lhal. Posléze jsem dostal prostor k obhajobě a řekl jsem, jakým způsobem ke zneužívání dotace dochází. A jestli jsem lhal, ať na mě dají trestní oznámení. Poté zareagoval starosta ařekl, že to všechno, co vím, mám předat písemně. Já si ovšem nemyslím, že bych měl opětovně něco dodávat. O zmíněných zneužívaných dotacích ví totiž dost lidí a je evidentní, že nikdo z nich s tím nechce mít nic společného (kromě pana Kubince, dlouholetého funkcionáře a trenéra hokeje). Těžko se vám bude přiznávat, když prezident klubu, který byl za to zodpovědný, je současný radní Mgr.Pospěch. Těžko se bude přiznávat pan Okřesík, protože by patrně přišel o místo, těžko se bude přiznávat HC. Záleží na vás. Otázkou zůstává, zda to chcete vyšetřit. Zřejmě nezbývá, než celou záležitost předat orgánům činným v trestním řízení. Jen pro upřesnění třeba za rok 2010 se jednalo očástku Kč. (Pokračování příště) Jaroslav Bonk Reakce na dopis pana Krutílka - 2 (Pokračování z minulého čísla) Aještě mi, pane Krutílku, dovolte pár slov k vaší kritice (KN 9/2013) mého pedagogického působení. Vysvětlete mi laskavě, kde z mého dopisu (KN 6/2013) vyplývá, že hodnotím žáka podle podšívky jeho saka! Dodnes jsem se domníval, že schopnost číst patří mezi elementární výbavu žáků prvního stupně ZŠ, ale vy mne opět vyvádíte ze zaběhnutých pedagogických kolejí. Tvrdíte, že vás oblévá studený pot, když si představíte, jak své dogmatické názory přednáším svým žákům. Jaké názory máte na mysli? Vy moje názory znáte? Nebo jen ztoho, že jsem se ohradil vůči vašemu ahistorickému výlevu (KN 1/2013), už omně víte všechno? Já vám to ulehčím. Zeptejte se mých studentů, na vysokých školách humanitního zaměření jich studují již desítky. Prosím vás, řekněte jim, že všechno, co ode mne v dějepise získali, jsou pouhopouhá církevní dogmata! Ařekněte to itěm, kteří je na ty univerzity na základě jejich znalostí přijímali! Vnímám, že vás irituje můj studijní pobyt v jezuitské knihovně Centra Aletti v Olomouci, který jsem zužitkoval pro dokončení své diplomové práce. Bude vás stejně dráždit sdělení, že tuto knihovnu navštěvovala i velká část mých spolužáků - studentů historie na filozofické fakultě, abychom tak kompenzovali nedostatek světové historiografické produkce v knihovně univerzitní? Nechcete jejich seznam, abyste je mohl dehonestovat před jejich žáky a nadřízenými? Ajak se tváříte na to, že mnoho současných členů katedry historie FF UP tuto knihovnu navštěvuje dodnes? Nemám využít svých konexí a zajistit pro vás univerzitní posluchárnu, kde byste všem vysvětlil, že jsou vědecky úplně mimo, že vězí v zajetí církevních dogmat? Věřte, určitě byste měl v sále nabito, neboť jak nejlépe předvést mladým historikům princip ahistorického uvažování než na samotném živém chodícím originále! Závěrem bych se vás, pane Krutílku, ještě rád zeptal: jak se shoduje svaším přesvědčením bytostného demokrata skutečnost, že do našeho občanského sporu zatahujete (jak sám píšete) vedení školy, kde působím? Domníval jsem se, že vám jde o vymýcení názorů, které považujete za zcestné. Je-li však vaším politickým programem profesní likvidace lidí, kteří zastávají občanské postoje odlišné od vašeho demokratického světonázoru, je mou morální povinností občany Kopřivnice před vámi jednoznačně varovat! Tomáš Sedoník Návrat na místo činu z Příbrami do Kopřivnice Ke Kopřivnici mám citový vztah. Prožil jsem zde totiž své mládí ajako teenager tu ve zlatých šedesátých letech zakládal hudební kapely. Ať už to byly Rougs, Caramels či v neposlední řadě K.I.S., které jsme dali dohromady společně s mými kamarády Karlem Kocianem, Vojtou Navrátilem, Mirkem Svobodou a dalšími borci. Počátkem března, v sobotu jsem se ise svou manželkou Alenou vrátil na místo činu do Kopřivnice. Naším cílem byl muzikantský bál. Co nás ktomu výletu vedlo? Že by nostalgie, návrat ke kořenům? Možná také, ale, věc je daleko prostější. V Příbrami jsme salenkou vlastníky hudební agentury Mikuláš music agency, a rovněž jsme držiteli certifikátu na největší ples v ČR, co do počtu hudebníků vystupujících na jedné akci, který se unás konal již šestkrát. Takže zkušeností v tomto směru máme opravdu hodně, a tak jsme byli zvědavi, jak si poradí s pořádáním muzikantského bálu v Kopřivnici. To už byl přece dobrý důvod vydat se takovou dálku. Rozhodně jsme dlouhé cesty nelitovali. Atmosféra byla jednoznačně vynikající a kapely, které tam hrály, byly také výborné. Všechny asi nevyjmenuji, ale ztěch, jež nám zůstaly vpaměti, mohu jmenovat Stanley s Dixie Street Band, Meteor z Prahy (název je zavádějící, protože muzikanti jsou Brňáci), úžasní byli Kisáci, neméně dobrý byl Big Band Pavla Pisteckého, ale také country kapela Cizinci. Prostě všechny kapely hrály skvěle a doprovodné programy též neměly chybu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat pořádající firmě - Kulturní dům Kopřivnice, p. o., za vynikající dramaturgii a celkovou organizaci plesu. Už se těším, až se do Kopřivnice vrátím příště. Na třídní sraz apak 17. srpna na retrofestival Zlatý bigbít, který pořádáme společně s Kulturním domem Kopřivnice, p. o. Na festivalu vystoupí sedm kapel z regionu. Vloni již tento festival proběhl s velkým úspěchem, a tak doufáme, že společnými silami Příbrami a Kopřivnice opět vše dopadne na výbornou. Mikuláš Pešta Názory publikované v textu nemusejí být v souladu s názory redakce. k u l t u r n í s e r v i s aktuální informace MIC KINO PULS Čt pá 29. března v hodin animovaný film ČR Čtyřlístek ve službách krále. Příběh Fifinky, Myšpulína, Piňdi a Bobíka plný napětí, dramatických i humorných situací, dynamický, vtipný se spoustou nečekaných zápletek Čt pá 29. březnave20 hodin horor Španělska, Kanady Mama. Mateřská láska je věčná... So 30. března - po 1. dubna v hodin (3D) akční sci-fi USAG. I.Joe 2: Odveta.Speciální vojenská jednotka s krycím názvemg. I.Joe bude znovu zachraňovat svět... So 30. března - po 1. dubna ve 20 hodin western USA Nespoutaný Django. Jižanské drama z období před vypuknutím občanské války v podání kultovního režiséra Quentina Tarantina Út 2. dubnav19 hodin dokument ČR Hledá se prezident. Řada pohnutých i humorných momentů z volebního zákulisí přibližuje divákům soukromou tvář kandidátů ilidí vjejich blízkém okolí (Filmový klub) St 3. - čt 4. dubnave hodin muzikálová komedie ČR V peřině(bijásek pro děti) Čt 4. - so 6. dubnav17.30 hodin komedie ČR Babovřesky. Úsměvný obrázek ze života v současné vesnici, který s nadhledem a komediální nadsázkou sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům Čt 4. - so 6. dubnave 20 hodin (3D) rodinný film USAJack a obři. Obři po dlouhých staletích vtrhnou na Zemi asnaží se získat zpět území, okterá vminulosti přišli... Ne 7. - po 8. dubnav17.30 hodin animovaná komedie USA Croodsovi. Pozice hlavního lovce jedné z tlup tehdejších obyvatel země je ohrožena příchodem prehistorického génia, který přišel s novým revolučním vynálezem - ohněm! Ne 7. - po 8. dubna ve 20 hodin romantická komedie ČR Martin a Venuše. Martin buduje UPOZORNĚNÍ Vzhledem k narůstajícímu rozsahu a počtu příspěvků do rubriky Dopisy čtenářů budou nově přijaté texty délkově omezeny. Důvodem omezení je možnost otištění příspěvků pokud možno v aktuálním čase. Uveřejňovány budou texty do rozsahu 35 normořádků s tolerancí + 2 řádky, tedy přibližně 2100 znaků. V případě delších textů bude příspěvek po dohodě sautorem buďto rozdělen do více vydání KN, nebo zkrácen na stanovenou délku. V případě zájmu pro Vás máme připravenu také šablonu ve formátu doc, ve které je možné text v požadované délce napsat nebo upravit. Tuto šablonu Vám na požádání na e- mail rádi zašleme. Redakce Kopřivnických novin kariéru aživí rodinu avendula se o ni stará. Ani jeden nemá čas pro sebe, ani na sebe vzájemně. Vším zamíchá jedna nevinná sázka... KULTURNÍ DŮM St 3. dubna v 19 hodin BRASS 6 - koncert vyhlášeného žesťového souboru (sál kina Puls) Ne 7. dubna v 16 hodin O Smolíčkovi aneb Pohádka z kufru- nedělní pohádka loutkového Divadla Radost Brno MĚSTSKÁ KNIHOVNA Voda v mnoha podobenstvích - výstava fotografií Jindřicha Ondrúše a Libora Tkáče s tématem vody (výstava potrvá do 29. března) Ekofór - téma: Zajíc- soutěž kresleného ekologického humoru pořádaná Hnutím Brontosaurus (výstava potrvá do 30. dubna) Po 8. dubnav18 hodin Madagaskar náš osudový - povídání Moniky a Jirky Vackových o dvou nezapomenutelných cestách na čtvrtý největší ostrov světa MANDALA So 30. března ve 20 hodin Marow unplugged - hudební objev Colours of Ostrava 2012 MUZEUM TATRA Út - ne9-16 hodin otevřena stálá expozice věnovaná dokumentaci historického vývoje automobilky Tatra Expozice Emila a Dany Zátopkových - informace o sportovních úspěších manželů Zátopkových, autentické fotografie, medaile, trofeje i osobní věci Aktuální výstava (do 5. května): Fenomén Igráček - historie i současnost legendární figurky ŠUSTALOVA VILA Út - ne9-16 hodin stálá expozice věnovaná někdejší místní továrně na hliněné zboží a kopřivnickým rodákům, zejména pak malíři a ilustrátoru Zdeňku Burianovi Aktuální výstava (do 7. dubna): Krojované panenky - kroje prosté isváteční K- GALERIE Aktuální výstava (do 31. března): Pavlína Kahánková - obrazy. Od 2. dubna Milan Žlebčík - dřevořezby (do 5. května) (út 11-17, st - ne hodin) MUZEUM FOJTSTVÍ Út - ne9-16 hodin otevřena stálá expozice věnovaná historii města, archeologickým nálezům, výrobě bryček a kočárů a významným místním rodákům Aktuální výstava (do 12. května) Treuchelová Jindra, Treuchel Josef, Treuchelová Anna- obrazy ŠTRAMBERK Městská galerie, aktuální výstava (do 21. dubna): Alena Schäferová: Kostýmní návrhy akresby (út - so , hod., ne 10-12, hod.) Pá 5. dubnav19.30 hodin Kontrola ve městě Kocourkově aneb jeden za všechny, všichni za jednoho - soutěžní představení Divadelní společnosti Kozlovice v rámci Štramberské divadelní přehlídky amatérských divadelních souborů (kulturní dům) KINO ŠTRAMBERK Ne 7. dubna v18.30 hodin francouzsko-německé romantické drama Láska Pátek 29. března- KOPŘIVNICKÝ MAGAZÍN Pátek 12. dubna- KOPŘIVNICKÝ MAGAZÍN DR(o)BEČKY Z KNIHOVNY Obsáhlý moderně psaný příběh z dávných časů přináší román Cesta sněžných ptáků. Odehrává se v11. století avypráví olidské odvaze atouze objevit nepoznané apřekonat to, co se jinému nepodařilo. Autorem knihy je Robert Lyndon. Martina Cole patří mezi absolutní špičku současných britských spisovatelů, zcela určitě pak v krimižánru. Její román Bestie vypráví o ženě, která si zvykla přisvojovat vše, co chtěla peníze, úspěch i lásku druhých. Postupně ničí všechny lidi ve svém okolí, včetně své rodiny. Její největší touha vlastnit a ovládat ji nakonec přivede na pokraj sebezničení. Alan Hollinghurst je mistrem v líčení atmosfér a charakterů, dokáže stvořit dojemné postavy, na kterých nám od první chvíle záleží. Je jen na nás, budeme-li tento strhující avtipný příběh ojedné básni a dvou domech číst jako oslavu autorem milované viktoriánské éry a architektury, jako panorama proměn společenských a morálních postojů v rámci jednoho století či jako napínavou detektivní skládanku. Román se jmenuje Cizí dítě. Jean Michel Guenassia ve svém společenském románu Klub nenapravitelných optimistů nabízí nejen přesný popis hořkosladkého dospívání jednoho chlapce, ale též brilantní portrét celé jedné francouzské generace v období bouřlivých šedesátých let, alžírského konfliktu, studené války i útlaku za železnou oponou. Kniha o prostých myšlenkách, přímočarých postupech a krutém myšlení to je kniha s názvem Krutě přímočaré myšlení. Přináší přehled mnoha postupů a vynálezů, které svou jednoduchostí a užitností vešly do dějin civilizace, a zároveň oslavuje chvíli, kdy krutě přímočaré myšlení změnilo svět a prokázalo, že nic není nemožné.

6 STRANA 6 inzerce Soukromá inzerce je pro občany Kopřivnice a místních částí zdarma. Inzerci otiskujeme podle místa a v pořadí, v jakém nám byla doručena. byty Prodám dr. byt 3 + 1, 1. patro, na ul. Štefánikova 1171, dobrá lokalita, cena Kč. Tel dr. byt 2 + 1, v klidné lokalitě na ul. K. Čapka v Kopřivnici, tel Pronajmu byt v Kopřivnici, centrum města, panel. dům po rekonstrukci, plast. okna, zateplený, cena Kč/měs. včetně poplatků za energie a služby. Volný ihned. Možný i prodej do os. vlastnictví. Tel částečně zařízený byt v klidné lokalitě Kopřivnice - ul. 17. listopadu u školy. Cena Kč měsíčně včetně inkasa. Byt je volný cca od dubna Vratná kauce 2 nájmy. Nejsem RK. Tel prodej dívčí brusle vel 19,5 cm, pro nenáročné, cena 60 Kč. Tel dětskou autosedačku (oddělitelný podsedák), sedačku na kolo s pásky, opěrkou; dále obyčejnou starou sedačku na kolo a dětské kolo, malé, pevné, kvalitní. Vše pro dítě do cca 6 let. Tel dalekohled, zvětšení 10 až 30 x 60, perfektní ostrý obraz s vysokou světlostí, nový, v záruce, cena 500 Kč. Tel vybetonovaný základ na urnový hrob 1 m x 1 m, v dolní části kopřivnického hřbitova, cena Kč. Tel INZERCE líza, super stav, cena k jednání 157 tis. Kč. Tel Volkswagen Bora 1.6 i, r. v. 2000, 1595 ccm, 74 kw. Výbava: 4x airbag, ABS, klimatizace, Alu kola + letní pneu Michelin, plech. disky + zimní pneu, centrál, dálkové ovládání, alarm, zámek zpátečky Defend lock, servo, autorádio + CD, náhradní kolo, a mnoho další výbavy. Cena Kč. Tel nemovitosti Pronajmu dlouhodobě RD, 6 + 2, 2 bytové jednotky, nebyt. prostory, zahrada, garáž, autem 10 min do Kopřivnice. Volný od Tel nebo (po 19. hod.) koupě starší pivní sklenice z Moravskoslezského kraje i jiné, i jednotlivě. Tel kazeťák, nabídněte. Tel seznámení 45letý hledá přítelkyni k trvalému vztahu ve věku let, z Kopř. a okolí. Tel zvířectvo Věnuji za symbolickou cenu pejska - 8měsíčního Jack Russella se zvládnutou základní poslušností, je velice hodný, hezky zbarvený, čistotný. Ze zdrav. důvodů. Tel auto-moto Prodám Suzuki Swift 1.3, datum první registrace 10/2007, najeto 47 tis. km, 68 kw, ABS, klimatizace, 2 x airbag, ALU kola + ocelové disky, zamykání zpátečky, palubní počítač, CD, handsfree Parrot, oranžová meta- Psi z útulku k odebrání Zájemci, volejte na tel , Provozní doba: po - pá , so, ne a sv hodin jezevčík - fena 9 kříženců - pes labrador - pes 3. kříž. labradora - pes zlatý retrívr - fena 2 kříženci - fena kříž. staforda - fena 2 kříž. NO - pes středoasijský past. pes - pes kříž. NO - fena aktuální stav včetně fotografií naleznete na webu města v menu policie/útulek pro psy KOPŘIVNICKÉ NOVINY BŘEZNA

7 KOPŘIVNICKÉ NOVINY BŘEZNA SPORT STRANA 7 ZŠ E. Zátopka dosáhla na třetí republikové zlato Kop ř ivn ic e (jfk) Do Hradce Králové, Mladé Boleslavi, Kopřivnice a Kutné Hory putovaly trofeje za prvenství v celorepublikovém finále Orion Florbal Cupu, které hostily od 19. do 22. března kopřivnická hala ZŠ Emila Zátopka ahala SOU. Na turnaji pořádaném pod záštitou Asociace školních sportovních klubů se v každé ze čtyř kategorií utkalo vždy pět nejlepších celků z celé země plus tým pořadatelské školy. Ty v turnaji rozhodně nebyly jen do počtu, což dokázali především starší žáci, kteří dotáhli prestižní klání ke zlatu. V dramatickém finále o něj svedli boj s družstvem florbalové ZŠ Mládeže Znojmo, které zdolali 3:2. Mladší žáci vybojovali čtvrtou příčku, mladší žačky páté místo a pouze umění starších žaček nestačilo na lepší než šestou pozici. Starší žáci ZŠ Emila Zátopka vybojovali pod vedením učitele Jana Slezáka třetí zlato v historii. Celkem už na kontě mají šest Alšovka jde do pražského finále Ol om ouc (jfk) Na skvělou druhou příčku se dokázal prosadit dívčí tým ZŠ Alšova Kopřivnice v turnaji Top 10 východ, vněmž se střetlo osm nejlepších florbalových školních družstev Moravy a východních Čech. Šlo o jakési semifinále klání s názvem Mládežnický florbal určené žákům prvního stupně ZŠ, které hostila 21. března sportovní hala Čajka Aréna v Olomouci. Alšovka dokázala v turnaji vyhrát svou skupinu, poté v semifinále přejela 8:2 Šitbořice a teprve ve finále se musela sklonit před Lutínem. Vpoločase utkání sice vedla 5:1, soupeřky ale ve druhé půli zabraly a nakonec zvítězily 7:5. Kromě stříbra je potěšující i nominace Mariany Poláškové mezi nejlepší čtyři hráčky, tedy do jakéhosi All star turnaje. S 22 vstřelenými brankami, což bylo vturnaji vůbec nejvíce, si to plně zasloužila. Ziskem druhého místa si Kopřivnice vybojovala postup na republikové finále, které se koná 19. dubna vpraze. Z výsledků turnaje Top 10 východ (Olomouc, ): skupina B:ZŠ Alšova Kopřivnice ZŠ TGM amš Horní Bečva 6:0, - Butulka 8:2, - ZŠ Husitská Nová Paka 4:3; semifinále: ZŠ Alšova Kopřivnice - ZŠ Šitbořice 8:2, ZŠ Lutín ZŠ Husitská Nová Paka 5:3; utkání o3. místo:zš Husitská Nová Paka ZŠ Šitbořice 8:2; finále: ZŠ Alšova Kopřivnice - ZŠ Lutín 5:7;sestava ZŠ Alšova Kopřivnice: M. Polášková, L. Bezstarosti, B. Darivčáková, E. Chvatíková, A, Klichuková, S. Parmová, K. Štěpánová, L. Kremlová, M. Schwarzerová, P. Hanzelková, J. Matulová. Cesta starších žáků ZŠ Emila Zátopka ke zlatu nebyla snadná. V semifinále porazili pražskou ZŠ Tupolevova až na nájezdy. FOTO: DAVID MACHÁČEK cenných kovů ajsou vtéto kategorii jednoznačně nejlepším školním týmem v České republice. Letošní boj ovavříny ale nebyl vůbec snadný. Bylo to nejkvalitnější turnaj v historii. Sjely se na něj opravdu silné týmy. Kluci to vydřeli, dali do toho srdíčko, ale samozřejmě to jsou zároveň i výborní hráči, komentoval zisk zlata Slezák. Jeho svěřenci se 31. května v Uherském Brodě ještě navrch utkají s vítězem slovenského Orion Florbal Cupu této kategorie. Jednoduchá nebyla ani organizace kolosální akce. Hodně jsem na tom makal, přiznal Slezák, který byl zároveň hlavním organizátorem. Potěšující tak pro něj bylo, že akce byla po organizační stránce hodnocena daleko lépe než minulé finále vbrně. Výsledky republikového finále Orion Florbal Cupu (Kopřivnice, ): MLADŠÍ ŽÁCI: sk. A: Kopřivnice Zlín 4:7, - Žďár n.s.7:1; Zlín Žďár n.s.14:1; pořadí: 1. Zlín 6 b. (21:5), 2. Kopřivnice 3 b. (11:8), 3. Žďár n.s.0 b. (2:21); sk. B: Hradec Králové Plzeň 3:1, - Praha 4:3; Plzeň Praha 2:1; pořadí: 1. Hradec Králové 6 b. (7:4), 2. Plzeň 3 b. (3:4), 3. Praha 0 b. (4:6); semifinále: Zlín Plzeň 3:4 (N), Hradec Králové Kopřivnice 3:1; utkání o 5. místo: Žďár n.s. Praha 1:6;utkání o3. místo:zlín Kopřivnice 4:1; finále: Plzeň Hradec Králové 1:2 (N); konečné pořadí: 1. ZŠ Štefánikova Hradec Králové, ZŠT. Brzkové Plzeň, 3. ZŠ Emila Zátopka Zlín, 4. ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, 5. ZŠ amš Na Beránku Praha, 6. ZŠ Žďár nad Sázavou; nejlepší hráč: M. Volf (Plzeň); nejlepší střelec: M. Vítek (Zlín); nejlepší brankář: J. Jánský (H. Králové). MLADŠÍ ŽÁKYNĚ: skupina A: Kopřivnice Uherský Brod 2:3, - Pohořelice 1:11; Uherský Brod Pohořelice 3:5; pořadí: 1. Pohořelice 6 b. (16:4), 2. Uherský Brod 3 b. (6:7), 3. Kopřivnice 0 b. (3:14); skupina B: Mladá Boleslav Kaplice 9:3, - Ostrov 12:1; Kaplice Ostrov 8:1; pořadí:1. Mladá Boleslav 6 b. (21:4), 2. Kaplice 3 b. (11:10), 3. Ostrov 0 b. (2:20); semifinále: Pohořelice Kaplice 4:6, Mladá Boleslav Uherský Brod 7:1; utkání o5. místo: Kopřivnice Ostrov 3:1; utkání o3. místo: Pohořelice Uherský Brod 2:1; finále: Kaplice Mladá Boleslav 3:5; konečné pořadí: 1. ZŠ Jilemnického Mladá Boleslav, 2. ZŠ Fantova Kaplice, 3. ZŠ amš Pohořelice, k a m z a s p o r t e m Aquafitness:st hodin Badminton:so od 10 hod. 5. kolo I.ligy (hala SOU Kopřivnice) Bruslení veřejnosti:čt , pá poslední bruslení veřejnosti hodin Fotbal:KOPŘIVNICE:so FC Kopřivnice - TJ SK Kravaře (17. kolo KP dorostu, v11 hod. starší, ve hod. mladší), v15.30 hod. FC Kopřivnice - TJ Odry (17. kolo I.B třídy mužů), ne FC Kopřivnice - TJ Odry (17. kolo KP žáků, v9 hod. starší, v10.45 hod. mladší); VL- ČOVICE: ne v15.30 hod. FC Vlčovice-Mniší A- TJ Lokomotiva Suchdol n.o.(17. kolo I.B třídy mužů), so 6. 4.ve hod. FC Vlčovice-Mniší - TJ Jakubčovice (18. kolo okresního přeboru dorostu); LUBINA:ne v15 hod. TJ Spartak Lubina - AFK Veřovice (15. kolo MS divize žen); ŠTRAMBERK: ne 7. 4.v15 hod. TJ Kotouč Štramberk - SK Brušperk (15. kolo MS divize žen) Florbal:so od 9 do 16 hod. turnaj mladších žáků; ne 7. 4.od 9 hod. MS liga mladších žáků (v 9.40 Kopřivnice - Vítkovice Tornádo, v Vítkovice Panteři, ve 13 hod. Petrovice - Kopřivnice, ve Kopřivnice - Horní Suchá) - vše hala SOU Kopřivnice Futsal:pá ve 20 hod. Komax Kunčice p.o.- Lino Kalábek (22. kolo II. ligy) - hala ZŠ E. Zátopka Kopřivnice Házená:so 6. 4.v8 hod. KH Kopřivnice - Sokol Klimkovice (MS liga I.třídy mladších žáků); v9.15 hod. KH Kopřivnice - Sokol Klimkovice (MS liga I.třídy starších žáků); v10.30 hod. KH Kopřivnice - Sokol Hrabůvka (MS liga II. třídy mladších žáků) - vše hala ZŠ E. Zátopka Krytý bazén:čt , 10-21, pá , 10-21, so , ne , po zavřeno, út , , st , , 19-21, čt , , 19-21, pá , (půl plaveckého bazénu), 17-21, so , ne hodin. Vúterý ačtvrtek dětský bazén dopoledne (do hodin) uzavřen Rekreační turistika:so v6.22 hod. ČD, Jakubčovice n.o., ČD, Švédská skála (rozhledna), Spálovský mlýn, Heřmánky, ČD; st v 8.25 hod. ČD, Příbor ČD, Hájov, kolem myslivecké chaty, kolem rybníka Hájovský dvůr, Příbor ČD; so 6. 4.v7.15 hod. ČD, Kunčice p.o.čd, Opálená (rest.), Čeladná ČD Sauna:březen: út ženy, st muži, čt ženy, pá muži, ženy, muži, so saunování rodičů sdětmi od 2 let, párovka (muž + žena, event. dítě), společná, ne společná; duben:út ženy, st muži, čt ženy, pá muži, so saunování rodičů sdětmi od 2 let, párovka (muž + žena, event. dítě), společná, ne společná Volejbal:so 6. 4.v10 hod. KV Kopřivnice - TJ Sokol Kozlovice (25. a26. kolo KP II. třídy žen), v10 hod. TJ Kotouč Štramberk - TJ Sokol Kunčice p.o.(25. a26. kolo KP II. třídy žen). v ý s l e d k y Florbal:ženy (II. liga):fbc Vikings Kopřivnice - FbC BD STAV Frýdek-Místek 7:1 (3:0, 1:1, 3:0), FBC Steel Třinec - FBC Vikings Kopřivnice 0:6 (0:4, 0:1, 0:1), sestava Kopřivnice: Harazimová Gilarová, Podhráská, Paseková, Prokopová, Milichová, Kašubová Prašivková, Večerková, Jurková, Vlčková, Pernová, Špírková, Krbcová; dorostenci (21. a22. kolo I.ligy):1. MVIL Ostrava - FBC Vikings Kopřivnice 4:11 (1:5, 2:3, 1:3), FBC Vikings Kopřivnice Sanasport Gullivers Sokol Brno I 3:7 (0:2, 2:2, 1:3); dorostenky (12. turnaj ligy dorostenek): FBS Olomouc FBC Vikings DDM Kopřivnice 0:0, FBC Vikings DDM Kopřivnice FBC Asper Šumperk 1:3 (0:0, 0:2, 1:1), sestava Kopř.: Kubečková, Fialová, Franková, Staškovanová, Janková, Růžová, K. Jančová, N. Jančová, Zuzaníková, Mackeová, Kaufmanová, Pištěláková, Veřmiřovská, Žabenská; starší žáci (17. a18. kolo MS ligy):fbc Vikings Kopřivnice SFK TJ Slovan Havířov A 2:2, FBC Vikings Kopřivnice FbK Horní Suchá 2:3. Volejbal:muži (35. a36. kolo KP I.třídy):KV Kopřivnice VK Opava 3:0 (22, 22, 23) a3:2 (21, -23, 17, -20, 8); ženy (21. a22. kolo KP II. třídy): KV Kopřivnice Kunčice p.o.0:3 (-12, -17, -23) a3:0 (10, 19, 15); TJ Kotouč Štramberk SK Metylovice 3:2 (19, -21, -22, 17, 11) a3:1 (-23, 21, 18, 21); (23. a24. kolo KP II. třídy):třinec Kopřivnice 3:0 (15, 18, 24) a3:1 (22, -15, 23, 20); Raškovice Štramberk 1:3 (-23, -18, 13, -16) a1:3 (-20, -20, 21, -17); kadetky (35. a36. kolo KP):Stará Bělá KV Kopřivnice 0:3 (-13, -18, -11) a1:3 (-15, 22, -18, -16). Závišičtí judisté bodovali v Ostravě i Jablonci nad Nisou Ost r ava (jfk) Dvě medaile dovezli závišičtí judisté z turnaje Českého poháru mužů ažen, který hostila vsobotu 9. března Ostrava. Turnaj Grand Prix, který byl zároveň memoriálem Jana Stankoviče, se mohl pochlubit solidní konkurencí, která kromě české špičky čítala iborce zchorvatska, Polska či Slovenska. Ve váze do 66kg bojoval vbarvách závišického juda již tradičně Adam Kahánek. Jeho prvním soupeřem v pavouku byl Dominik Kousal z Polné, který nenašel odpověď na Adamův pečlivě připravený oblíbený chvat sode curi comi goši. Vítězství na ippon poslalo Kahánka do druhého kola proti Jiřímu Petráškovi z Plzně. Tento západočeský klub je baštou výborných judistů, nešlo tedy o jednoduchý zápas. Adam Kahánek se neuchýlil pouze k bránění, ale cílenými útoky tlačil na soupeře od začátku duelu. Jeho útočná taktika slavila úspěch avpolovině zápasu se mu opakovaně nastoupený chvat harai goši podařilo dotáhnout do vítězného konce. 4. ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod, 5. ZŠ E. Zátopka Kopřivnice, 6. ZŠ Masarykova Ostrov; nejlepší hráčka: Simona Dvořáková (Pohořelice); nejlepší střelkyně: Monika Fellerová (Mladá Boleslav); nejlepší brankářka: Martina Nečasová (Kaplice). STARŠÍ ŽÁCI: sk. A: Kopřivnice Uherské Hradiště 2:1, - Znojmo 1:1; Uherské Hradiště Znojmo 2:6; pořadí: 1. Znojmo 4 b. (7:3), 2. Kopřivnice 4 b. (3:2), 3. Uherské Hradiště 0 b. (3:8); sk. B:Česká Lípa Čelákovice 3:4, - Praha 3:6; Čelákovice Praha 5:5; pořadí: 1. Praha 4 b. (11:8), 2. Čelákovice 4 b. (9:8), 3. Česká Lípa 0 b. (6:10); semifinále: Znojmo Čelákovice 5:2, Praha Kopřivnice 1:2 (N); utkání o 5. místo: Uherské Hradiště Česká Lípa 1:5; utkání o3. místo: Čelákovice Praha 6:7 (N); finále:znojmo Kopřivnice 2:3; konečné pořadí: 1. ZŠ E. Zátopka Kopřivnice, 2. ZŠ Mládeže 3 Znojmo, 3. ZŠ Tupoleva Praha, 4. Gymnázium Komenského Čelákovice, 5. ZŠ Špičák Česká Lípa, 6. ZŠ Sportovní Uherské Hradiště; nejlepší hráč: Patrik Mašek (Znojmo); nejlepší střelec: Marek Beneš (Praha); nejlepší brankář: Matyáš Michenka (Kopřivnice); sestava Kopřivnice: Kop ř ivn ic e (jfk) Zatím dvě klání za sebou v březnu mají gymnastky GK ASK Tatra Kopřivnice, a to Ostravský čertík a závod v Hulíně. Na medailové umístění dosáhla pouze Denisa Rýparová v hulínském měření sil, každopádně v obou závodech posbírala kopřivnická děvčata řadu pěkných umístění. Brzy se všechny představí idoma, kde se bude 13. dubna konat tradiční Brnkačka. Výsledky gymnastek GK ASK Tatra Kopřivnice v závodě Ostravský Čertík (Ostrava, 9. 3., kladina/lavička, prostná): kat. juniorky: 4. T. Nováková 18,75 b., 5. B. Jeličová 18,60 b., 6. D. Rýparová 17,30 b.; kat. starší žákyně: 5. N.Němcová (ASK Tatra Michenka Matula, Uherek, Adók, Monsport, Holák, Mituchovič, Václavík, Šustala. STARŠÍ ŽÁKYNĚ: sk. A: Kopřivnice Frýdek-Místek 0:2, - Těšany 1:2; Frýdek-Místek Těšany 2:0; pořadí: 1. Frýdek-Místek 6 b. (4:0), 2. Těšany 3 b. (2:3), 3. Kopřivnice 0 b. (1:4); sk. B: Nové Město nad Metují Kutná Hora 3:3, - Mariánské Lázně 3:3; Kutná Hora Mariánské Lázně 4:2; pořadí: 1. Kutná Hora 4 b. (7:5), 2. Nově Město nad Metují 2 b. (6:6), 3. Mariánské Lázně 1 b. (5:7); semifinále: Frýdek-Místek Nové Město nad Metují 2:3, Kutná Hora Těšany 2:1; utkání o5. místo: Kopřivnice Mariánské Lázně 1:6; utkání o 3. místo: Frýdek-Místek Těšany 5:3; finále: Nové Město Kutná Hora 2:4; konečné pořadí: 1. ZŠ T.G.M. Jiráskovy sady Kutná Hora, 2. ZŠ Komenského Nové Město nad Metují, 3. ZŠ Čsl. armády 570 Frýdek-Místek, 4. ZŠ amš Těšany, 5. ZŠ Komenského Mariánské Lázně, 6. ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice; nejlepší hráčka: Anna Suková (Mariánské Lázně); nejlepší střelkyně: Eliška Buchalová (Nové Město nad Metují); nejlepší brankářka: Tereza Knížová (Kutná Hora); miss turnaje: Michaela Hanzesová (Frýdek-Místek). Gymnastky závodily v Ostravě a Hulíně Kopřivnice) 23,30 b., kat. mladší žákyně: 10. S. Jeličová 22,55 b., 11. Z. Goršanová 22,20 b., 13. V. Žáčková 21,35 b., 14. K.Šenková 21,25 b., 16. P.Schindlerová 20,35 b., 20. S. Macíčková 18,45 b., 23. E. Prusenovská 18,15 b.; kat. mimina: 14. T. Prokopová 19,00. Výsledky gymnastek GK ASK Tatra Kopřivnice na závodech vhulíně (18. 3., 1. závod Moravského poháru 2013): r.1998 astarší: 2. D. Rýparová 28,175 b., 4.T. Nováková 26,780 b.; r.2000/1999: 4. N. Csapaiová 25,950 b., 5. B. Jeličová 25,400 b.; r. 2002/2001: 4. N. Němcová 26,350 b.; r. 2004/2003: 4. S.Jeličová 26,850 b., 6. Z.Goršanová 26,100 b., 14. K. Mitášová 22,000 b; r. 2005: 6. D. Csapaiová, 20. K. Dostálová. Ten znamenal postup do semifinálového souboje s Matějem Sedmidubským z USK Praha. Nesmírně vyrovnaný souboj v základním čase vítěze neurčil, a tak přišlo nastavení - golden skóre. Jelikož se oba soupeři dobře znají z domácích kolbišť, ani tady neměl nikdo převahu. Asi vpůlce prodloužení zaútočil závišický judista chvatem ouči gari, soupeř kontroval a oba soupeři spadli na bok. Fandové obou táborů se radovali, že zvítězil právě jejich kůň, ale vítěze nebylo lehké určit, takže přišel ke slovu kamerový záznam. Ani tady neměli rozhodčí lehkou úlohu. Až po několika zhlédnutích nakonec určili vítězem Sedmidubského, který byl v době dopadu otočený o několik centimetrů lépe než závišický borec. V posledním utkání o bronz se Adam Kahánek střetl s domácím Tomášem Köhnem, vítězem oprav. Situace byla podobná jako v semifinále. Rozluštění tajenky o vítězi ale tentokrát dopadlo dobře pro Kahánka. V golden skóre bodoval na juko aodvezl si zkrajské metropole bronzovou medaili. Ve slabě obsazené váze do 100kg reprezentoval závišické judo Ondřej Číp. V jediném zápase s Janem Pravdou tak mohl ihned usilovat o zlato. Půl minuty před koncem nerozhodného duelu Číp špatně došlápl a kvůli podvrtnutému kolenu už nemohl pokračovat v boji, každopádně si z Ostravy dovezl stříbro. Třetí březnový víkend se vydala naše judistická špička sbírat důležité body do Jablonce nad Nisou, kde se konal turnaj Českého poháru žáků, dorostenců a juniorů. Závišický dorostenec David Hyvnar se pral vtěžké váze do 100kg. Soupeři mu byli Pavel Melichar ze Strakonic a jičínský Vít Jirutka. V tabulce, kde bojoval každý s každým, neponechal závišický dorostenec nic náhodě. Soustředěným výkonem porazil oba své soky před časovým limitem na ippon, a dokázal tak úspěšně přetavit náročný zimní tréninkový program v zaslouženou zlatou medaili. Lehkou situaci neměl Radek Rýpar mezi žáky do 38kg. Volný los jej sice posunul bez boje do druhého kola, ale tady jej čekal hodně nebezpečný Jan Svoboda zlitoměřic. Vparádní bitvě stímto úřadujícím mistrem republiky s nádhernými chvaty na obou stranách skóroval jako první Svoboda. Jeho vedení na juko pak měl několikrát možnost Rýpar zvrátit, ale i když soupeře hodil, na bodové ohodnocení to nestačilo. Prohra znamenala pokusit se v opravách zabojovat alespoň o bronz. Tady už pak Radkovi všechno vycházelo. Bez jediného zaváhání mu zůstali na štítě všichni čtyři soupeři usilující o vítězství v opravách. Nejprve si poradil kontrachvatem s Davidem Vavřinou, pak dostal na držení jihlavského Martina Štolbu a další soupeř byl vyřazen rozhodčími, když použil zakázanou techniku. V posledním duelu proti Slováku Gadzhievu Dalgatovi dokázal Rýpar bodovat na juko awazari apečetil tak zisk bronzové medaile.

8 STRANA 8 SPORT KOPŘIVNICKÉ NOVINY BŘEZNA Hokejisté dotáhli play-off do vítězného konce Kop ř ivn ic e (jfk) Kopřivnice se raduje z triumfu v play-off krajské hokejové ligy mužů. Na vítězství ve finálové sérii, vníž jí byl soupeřem Uničov, si zadělala ve středu 20. března, kdy soupeře porazila na domácím stadioně 3:2, a dílo pak dokonala v sobotu 23. března výhrou 5:1 na uničovském ledě. V prvním duelu šla Kopřivnice do vedení zásluhou Hrubého už ve 4. minutě, po zbytek třetiny už ale zůstalo oboustranně jen u šancí. Ve druhém dějství se domácí zřetelně chopili iniciativy a svého soupeře na deset minut zatlačili do defenzivy, branku však ze svého úsilí nevytěžili. Dvojnásob je to mrzelo ve 34. minutě, kdy Skácel zařídil gólem do šibenice Uničovu vyrovnání. Odpověď naštěstí byla blesková. Hned ve 37. minutě totiž upravil na 2:1 Suchý. Zřejmě rozhodující okamžik přišel na začátku posledního dějství, kdy Bílek šťastným gólem zvýšil na 3:1. Uničov sice dokázal snížit na 3:2, ale více už nesvedl. Věděli jsme, že jsou to siloví hráči amy naopak že jsme lepší vbruslení. Za stavu 1:0 jsme neproměnili spoustu šanci a díky tomu se to táhlo. Za stavu 3:1 to sice zdramatizovali, ale my jsme si to nakonec pohlídali, komentoval první duel trenér Kopřivnice Václav Slabý. Na ledě Uničova Kopřivnice dlouho vedla gólem Štěpjaka 1:0. Ve 25. minutě domácí dokázali potrestat kopřivnické vyloučení vyrovnávací brankou, to ale bylo z jejich strany vše. I když si následně vytvořili další šance, góly padaly už pouze do jejich sítě. Po dvou třetinách platilo po brankách Bílka a Hruškovského skóre 4:1, akdyž Štěpjak ve 49. minutě zvýšil na 5:1, bylo vše jasné. K o p ř i v n i c e (jfk) Tečku za aktuální krasobruslařskou sezonou udělala v neděli 24. března Malá cena města Kopřivnice, která se konala už po jednadvacáté. V závodě zařazeném do Poháru ČKS, tedy seriálu nižší kategorie, než je Český pohár, startovalo celkem 65 dětí. Je to zhruba o15 méně než byl předpoklad, ale itak to bylo na poslední závod sezony slušné, byl spokojený šéftrenér pořádajícího FSC Kopřivnice Evžen Milčinský. Jeho svěřenkyně v závodě braly dvě medaile. Klára Štěpánová vyhrála kategorii mladších žaček Aa Lucie Šeděnková skončila třetí v kategorii mladších nováčků B. Pochvalu za výkon ale sklidila především Tamara Urbánková, jež obsadila pátou příčku v kategorii nejmladších žaček A. Kromě ní Milčinský vyzdvihl i to, že v kategorii přípravek startovalo devět kopřivnických dětí. Jsou to čtyř až pětileté děti, které představují nastupující generaci. Slibný je jejich počet i chuť závodit, dodal Milčinský. Výsledky Malé ceny města Kop ř ivn ic e (jfk) Bazal Team Vražné se raduje z vítězství ve 2. okresní futsalové třídě. Vposledním turnaji soutěže, který se hrál 16. března vhale SOU, si připsal tři body za vítězství nad Gunners Kopřivnice a tím své vítězství stvrdil. Vysoká porážka od druhých Bordovic už na tom nic nezměnila. Třetí příčku bral výše zmíněný nováček soutěže Gunners Kopřivnice. Výsledky kola 2. okresní třídy NJ 2012/13 (16. 3., Kopřivnice): Chupaderos Štramberk Dragons Nový Jičín 5:1 (2:1), branky: M. Kubíček 2, R. Barvík, R.Hanzelka, J. Sopuch R.Kodala; AS Bizon Studénka KK Kopřivnice 5:2 (1:1), branky: J. Bayer, P.Cenkner, R.Galia, R.Korený,M. Mikyska D. Gurka, D. Šafář; Chupaderos Štramberk KK Kopřivnice 3:2 (1:2), branky:m. Galia 2, R.Hanzelka M. Doležal, P.Mündlein; AS Bizon Studénka Dragons Nový Jičín 6:2 (2:1), branky: R.Marek 3, J. Bayer, P. Cenkner, R. Kotásek R. Kodala, P. Strbačka; Chupaderos Štramberk AS Bizon Studénka 7:5 (3:1), branky: M. Milich 3, D. Poruba 2,M. Kubíček, J. Sopuch P.Cenkner 2, R.Marek, R.Korený; KK Kopřivnice Dragons Nový Jičín 2:3 (0:1), branky: D. Gurka, J. Telecký Z. Hejkal, P. Kališ, M. Zetocha; Bazal Team Vražné Wespen Nový Jičín 6:3 (3:0), branky: M. Janáček, M. Machalický, L. Maléř, R. Spáčil, P. Vavřík, P.Zagol M. Janýška,M. Pelikán, V. Rotter; Javor Bordovice Gunners Kopřivnice 2:2 (0:1), branky: R.Enčev, R.Sosenka P.Chytil, J. Solanský; Bazal Team Vražné Gunners Kopřivnice 7:5 (3:2), branky: L. Maléř 3, K. Divín, M. Mikala, P.Vavřík, P.Zagol P.Chytil 2, M. Schybol 2, J. Solanský; Javor Bordovice Wespen Nový Jičín 4:4 (1:1), branky: R. Enčev 2, R. Knybel, V.Matúš P.Janovský 3,M. Pelikán; Gunners Kopřivnice Wespen Nový Jičín 2:2 (0:1), branky: R. Chytil, M. Kurečka M. Janyška, V. Rotter; Bazal Team Vražné Javor Bordovice 2:12 (2:3), branky: L. Maléř, M. Mikala J. Křížek 4,M. Adamec 2, V. Matúš 2, J. Najvar 2, R. Enčev, R.Knybel. Kopřivnice 2013 (24. 3., závod Poháru ČKS): mladší žačky A: 1. K. Štěpánová (FSC Kopřivnice), 2. A. Šustková, 3. Julie Šteflová (obě HC PSG Zlín), 4. P.Milčinská, 5.L. Závadová (obě FSC Kopřivnice); mladší žáci A: 1. J. Nesvadba (KK Havířov), 2. O. Marmorovič (KK Orlová), 3. M. Hanzlík (SKK Karviná); nejmladší žačky A: 1. T. Čajánková, 2. K. Pekařová (obě HC PSG Zlín), 3. J. Absolínová (TJ Stadion Brno), T. Urbanová, 11. T. Bylo to z naší strany perfektní utkání, od začátku jsme byli aktivnější abylo jasné, že je na tom soupeř hůř, pochvaloval si kouč adodal: Celkově jsme byli ve finále lepším mančaftem. Musím kluky pochválit, parádně bruslili a byla tam koncentrace i zodpovědnost. Statistika finále play-off krajské ligy: HC Kopřivnice HC Uničov 3:2 (1:0, 1:1, 1:1), branky: 4. Hrubý, 37. Suchý, 43. Bílek 34. Skácel, 49. Zatloukal, sestava Kopřivnice: Unzeitig, Demel Petružálek, Jašek, Hrubý, Bílek, Suchý Hruškovský, Jedlička, Štěpjak, Bartošák, Starmann Pelikán, Merenda, Horák, Kameníček, Chalupa; HC Uničov HC Kopřivnice 1:5 (0:1, 1:3, 0:1), branky: 25. Peč 13. Štěpjak, 30. Bílek, 39. Hruškovský, 40. Bílek, 49. Štěpjak, sestava Kopřivnice: Unzeitig, Jahodář Petružálek, Jašek, Hrubý, Bílek, Suchý Hruškovský, Jedlička, Štěpjak, Bartošák, Starmann Pelikán, Merenda, Horák, Kameníček, Chalupa. Krasobruslařské talenty závodily na místním ledě Starší dorost vyhrál v Karviné Kop ř ivn ic e (jfk) Starší dorost kopřivnického klubu házené se vyhoupl na první příčku tabulky. V sobotu totiž vyhrál veledůležité utkání na palubovce Karviné, audělal tak stěžejní krok kcestě za medailí. Byla to hra ovšechno. Věděli jsme, že jen vítězství nás udrží ve hře o titul, ohlédl se za utkáním trenér kopřivnického staršího dorostu Miroslav Bartoň. Kopřivnice až do 40. minut tahala za kratší konec, pak se ale chytil vbráně Chalupa, celý tým zlepšil obranu arychlým přechodem do útoku i dravostí v útoku postupném otočil infarktový zápas ve svůj prospěch. Po dlouhé době dokázal v Karviné někdo uspět, těšilo Bartoně aksoutěži doplnil: Ještě je před námi šest kol, takže to vůbec nebude jednoduché. Vtuto chvíli je medaile dá se říci na dosah, ale meta nejvyšší je ještě hodně vzdálená. Statistika: st. dorost (16. kolo I.ligy): HCB OKD Karviná KH Kopřivnice 23:26 (15:12), sestava a branky Kopřivnice: Chalupa, Tichavský, Lipový Kabát, Dědek, Fulnek 4, Krpelík 2, Karban 3, Antes, Veřmiřovský 1, Zima 6/1, Hanus 1, Bukovský 8/1, Žižkovský 1; ml. dorost (16. kolo I. ligy): HCB OKD Karviná KH Kopřivnice 35:21 (19:14), sestava a branky Kopřivnice: Kovář, Tůma Novotný, Kabát 7, Chromečka 5, Filouš, Antes 4/1, Pecha 1, Pavlík, Petrovič, Stupčuk 1, Divin 3, Kutáč. Průběžné pořadí v I. lize st. dorostu:1. Kopřivnice 28 b., 2. Karviná 27 b., 3. Zubří 25 b., 4. Dukla 21 b., 5. Jičín 20 b., 6. Lovosice 16 b., 7. Plzeň 14 b., 8. Ostrava 12 b., 9. Frýdek 11 b... Vražné vítězem 2. okresní třídy Konečná tabulka 2. třídy skupina o postup 1. B. T. Vražné : J. Bordovice : Gunners Kopř : Wespen NJ :74 21 Konečná tabulka 2. třídy skupina o umístění 1. Chup. Štramb : Bizon Studén : KK Kopř : Dragons NJ :93 8 Marejková (obě FSC Kopřivnice); nováčci dívky A: 1. M. Jelínková (TJ Stadion Brno), 2. K. Hladišová, 3. S. Hubáčková (FSC Olomouc), V. Chuchmová; mladší nováčci dívky A: 1. A.Gilová (SKK Karviná), 2. B. Dawidová (KK Havířov), 3. S. Delprete (FSC Olomouc), S. Hallal (FSC Kopřivnice); mladší nováčci dívky B:1. Z.Stranáková (BK Uherský brod), 2. A. Procházková (KRASO-bruslení Prostějov), 3. L. Šeděnková (FSC Kopřivnice). V kategorii přípravek se na Malé ceně města Kopřivnice představila i domácí Valérie Marková. FOTO: LEO ŠTĚPÁN Vikingové uzavřeli svou jízdu druhou ligou dvěma výhrami Kop ř ivn ic e (jfk) Vikingové o víkendu posvětili své vítězství ve II. lize. V posledním dvoukole soutěže porazili na domácí palubovce nejprve Opavu těsným rozdílem 8:7 a poté jednoznačně Petrovice 10:1. Duel s Opavou byl divácky atraktivní přestřelkou, z níž nakonec vyšla lépe Kopřivnice. I když téměř po celý zápas dotahovala, a dokonce prohrávala už 3:6, nakonec dotáhla mač kvítězství. Rozhodující branku vstřelil 26 sekund před koncem za stavu 7:7 Lukáš Vávra. Jsem rád, že tým dokázal tento zápas vyhrát, i když jsme celou dobu tahali tzv. za kratší konec. V poslední části, která byla znaší strany asi nejlepší, jsme vygradovali tlak a brankou 26 vteřin před koncem strhli vedení na naši stranu. Každopádně soupeř, který je nováčkem, prokázal svou kvalitu arozhodně si za svůj výkon zasloužil alespoň bod. Musím vyzdvihnout výkon juniora Šimíčka, který nastupoval premiérově jako záskok a uvedl se dvěma krásnými brankami. Celkově doufám, že to tým trošičku nakopne ado play-up, které startuje za 14 dní, zapomene na nevydařená předchozí kola, ohlédl se za utkáním trenér týmu Marek Jehlár. Střetnutí s Petrovicemi bylo naopak jednostrannou záležitostí. Kopřivnice si dokázala v utkání pohlídat nejlepší střelce soupeře Schulhauesera, Cihelku a Ochodka, kteří patří v kanadském bodování soutěže do top 10. Iztoho důvodu měla utkání od začátku pod kontrolou, po dvou třetinách vedla už 5:1 anakonec utkání dovedla k vysokému vítězství 10:1. V zápase jsme poctivou obranou nepustili do zakončení nejlepší střelce Petrovic, a ti si tak v zápase nepřipsali do statistiky ani jediný bod. Jsem rád, že kluci v poslední třetině, vlastně už za rozhodnutého stavu, zápas nezabalili a snažili se vylepšit celkové skóre, které může rozhodovat o nasazení do play-up. Doufám, že nevýrazné výkony zminulých kol jsou zažehnány a že v nadstavbě urveme postup do I. ligy, uvedl Jehlár po druhém zápase. Ze statistiky 21. a22. kola II. ligy (Kopřivnice, 23. a ): FBC Vikings Kopřivnice S.K. P.E.M.A. Opava 8:7 (2:3, 2:3, 4:1), branky Kopř.: 14. Šimíček, 15. J. Matúš. 30. Šimíček, 37. J. Matúš, 45. Z.Matúš, 50. J. Kresta, 58. J. Bolom, 60. L. Vávra; FBC Vikings Kopřivnice Z.F.K. AQM Petrovice 10:1 (3:0, 2:1, 5:0), branky Kopř.: 9. Klemens, 18. Šimíček, 20. Bolom, 28. Opatřil, 39. Z. Matúš, 42. Lichnovský, 50. Opatřil, 57. Kretsa, 58. J. Matúš, 60. Opatřil. Konečná tabulka II. ligy 1. Kopřivnice : Rožnov : Bull. Brno B : Petrovice : Gull. Brno : Opava : Přerov : Prostějov : Klobouky : Olomouc : Havířov : H. Suchá :169 8 Masná o bronzu v Göteborgu a MS v Moskvě Kop ř ivn ic e Snovým zkráceným účesem dosáhla atletka Lenka Masná na svou první velkou medaili. Na halovém mistrovství Evropy, které se konalo na začátku března v Göteborgu, vybojovala jako členka české štafety na 4 x 400 metrů krásnou bronzovou medaili. Hned po mistrovství si ji kopřivnická rodačka odvezla domů do Brna ao několik dní později se ráda podělila o zážitky ze švédské haly. Získala jste svou první velkou medaili, jaké jsou sodstupem Vaše pocity? Pocity jsou příjemné. Je to takový bonus za individuální disciplínu, ve které jsem skončila na devátém místě, tedy před branami finále. Povedla se Vám štafeta ideálně nebo tam ještě byly nějaké rezervy? Pokud je to medaile, tak by za ní měl být každý člen rád. Podle Zuzky Hejnové, která běžela poslední úsek, by se dalo útočit na stříbro, ale chtěla si pojistit, že vcíli nevytuhne, araději vyčkávala do poslední rovinky. Přece jen jsme všechny měly vnohách už nějaký závod amohlo by se to projevit. Jen ty dvě setiny, okteré nám utekl národní rekord, nás trošku mrzely. Jaké byly medailové oslavy? Medailové oslavy nebyly nijak bujaré. Většina atletů trávila poslední večer na svém pokoji. Já se čtvrtkařkami, a později se připojili i sprinteři, byla na večerním banketu v hotelu. Do půlnoci jsme poseděli abavili se mezi sebou. Na osmistovce Vám chyběl kousek k postupu do finále. Jak se na to zpětně díváte? Udělala jste tam nějakou zásadní chybu nebo to bylo oštěstí? Byla tam taktická chyba vzávěru, apak chybělo i to štěstí. Měla jsem do posledního kola vyběhnout do druhé či třetí dráhy atam si hlídat místo, abych neměla pak problém s obíháním do poslední rovinky. Nechala jsem to na poslední stovku, tam mě na moment zavřeli a doháněla jsem to v posledních metrech. Do cíle jsem finišovala stejně s Irkou. Periferně jsem viděla, že jsem do cíle padla dříve než ona, i když jsem za cílem spadla. Náš svaz podal protest avše se rozebíralo na videu. Prý to nebyla ani tisícina sekundy, tedy mrtvý závod. Ale kvůli eliminaci zranění nás nechtěli pustit do finále obě aupřednostnili Irku. Jak to vypadá sramenem aklíční kostí, které jste si vcíli pádem poranila? Při pádu jsem spadla na rameno, narazila si klíční kost apohla si sklíčkem, kde mi luplo. Při vstávání tam luplo znovu a pak to dost bolelo. Po rentgenu isonu jsem zjistila, že to není nic vážného a byla jsem klidnější.bolest brzy ustoupila a já jsem mohla po krátké pauze začít pomalu trénovat. Kdy se začnete připravovat na hlavní Fotbal snad o tomto víkendu K o p ř i v n i c e (jfk) Místní fotbalisté museli svůj jarní start plánovaný na 23. března posunout. Kvůli prakticky prosincovému počasí bylo úvodní jarní kolo přeloženo na prvního května. Dotklo se to jak mužů v I. B třídě, tak dorostu v krajském přeboru. Kopřivnice měla hrát v Kozlovicích, dorost se měl představit v Rýmařově. První jarní výkop se tak posunul na tento víkend, kdy by měla Kopřivnice v sobotu od hod. hostit Odry a dorost by měl na místním trávníku ve stejný den dopoledne přivítat Kravaře. Jestli se všechna plánovaná utkání uskuteční, bude záležet na počasí. Další příval sněhu by pravděpodobně byl znovu škrtem přes rozpočet. U mužů Vlčovic, kteří hrají stejnou soutěž jako Kopřivnice, změna nutná nebyla. Zápas 16. kola se Starým Jičínem totiž měli už v původním rozpise jako dohrávku datovanou na 8. května. Odstartovat by tedy měli podle původního plánu tuto neděli domácím duelem se Suchdolem. sezonu a jak bude příprava v kostce vypadat? Ruka už je celkem v pořádku, takže jsem pomalu začala znovu trénovat. Na přípravu na letní sezonu je poměrně krátká doba, tak nemůžu otálet. Vdubnu už máme vplánu měsíční soustředění vmaroku. Vrcholem letní sezony je srpnové mistrovství světa v Moskvě. V Göteborgu jste splnily limit pro start ve štafetě na 4 x 400 metrů. Limit pro start na 800 metrů není na rozdíl od haly úplně snadný - 2:00,00 Alimit IAAF, 2:01,50 B limit ČAS, přepokládám ale, že věříte vjeho splnění... Samozřejmě, že věřím v jeho splnění. Na Alimit je třeba, abych chytla moc dobrý, rychlý závod a ideální počasí. Takových závodů jsem zatím v kariéře moc neměla, ale třeba se povede. Na B limit si každopádně věřím. Stačí se dostat do závodů skonkurencí azabojovat. Jaké další zajímavé starty Vás v sezoně čekají? Měla byste se představit na Zlaté tretře? Ztěch větších závodů to bude ME družstev vdublinu. Pak bych ráda běžela na Zlaté tretře, pokud tam bude půlka, to samé platí iomemoriálu Josefa Odložila. Manažer by se měl pokoušet dostat mě do nějakého závodu Diamantové ligy, tak uvidím, jak to dopadne. Jana Feilhauerová KOPŘIVNICKÉ NOVINY - Vydává týdně město Kopřivnice, Městský úřad Kopřivnice, IČ: Adresa redakce: Kopřivnické noviny, Štefánikova 1163, Kopřivnice, fax: , schránka elektronické pošty ( ): Šéfredaktor: Mgr. David Macháček (tel ), redaktoři: Mgr. Dana Hoďáková (tel ), Mgr. Jana Feilhauerová (tel ), inzerce: Iveta Filipová, DiS (tel ). - Redakční uzávěrka ve čtvrtek do l2 hodin, sport v pondělí. - Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí, za názory příspěvků externích autorů redakce neodpovídá. - Vychází ve čtvrtek. - Registrace ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 302/2000 Sb., MK ČR E Tiskne MORAVAPRESS, s. r. o. - cena 5 Kč.

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea)

Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Kultura a vzdělávání: (kulturní domy a zařízení, kluby, ZUŠ, divadla, kina, knihovny a muzea) Dětský pěvecký sbor Melodie (občanské sdružení) T 596 612 102 E sekretariat@zsgepiky.cz W www.zsgepiky.cz Základní

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS

Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Městská část Praha Zbraslav Komise zdravotní, sociální a pro DsPS Zápis z jednání ze dne 6. 1. 2015 Přítomní Jiří Kabát předseda komise David Macků člen komise Karolína Králová člen komise Marta Zoubková

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB BYLO ZALOŽENO ZA ÚČELEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ A ZNOVUOŽIVENÍ ÚZEMÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY A EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKATIVNÍ OSVĚTA, EXPOZICE PRŮMYSLU, PRŮMYSLOVÝCH

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

20. Konference NSZM ČR. Olomouc, 18. září 2013

20. Konference NSZM ČR. Olomouc, 18. září 2013 20. Konference NSZM ČR Olomouc, 18. září 2013 18. 9. 2013 Olomouc Vítejte v Kopřivnici deset let Zdravého města Kopřivnice Obhajoba kategorie B v kritériích místní Agendy 21 Obsah MA21 kolem nás... a u

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově

Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Zápis z jednání školské rady konané dne 1. 2. 2012 v Chotíkově Přítomni: Mgr. M. Pritzlová, Mgr. P. Pangrácová, Ing. L. Křikavová, H. Zemanová, Z. Bříza, K. Moučková Hosté: Mgr. L. Kuncová, J. Paterová

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře

Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Rekonstrukce místních komunikací v Lenoře Počátkem července byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací v Lenoře. Na níž obec získal finanční prostředky ve výši 92,5 % z Regionálního operačního

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Prezentace projektu 4.4.2011 Obecné informace Svazek obcí regionu Novojičínska Plnění úkolů strategického plánu Financování projektu 1 Svazek obcí

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Dětského fóra Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 1 2. Výsledky 2 3. Hodnocení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Co je za obchodním úspěchem

Co je za obchodním úspěchem Co je za obchodním úspěchem a jak jedno technické řešení může změnit zaměření celé firmy Třicátého července jsme v technickém zázemí Ředitelství silnic a dálnic předávali zaměstnancům této společnosti

Více

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI:

O FESTIVALU NA STARÉM DOBRÉM WESTERNU V MINULOSTI VYSTOUPILI: O FESTIVALU Ve dnech 1. a 2. srpna 2014 se uskuteční na Bystřičce - přehradě u Vsetína 16. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je Country kapela Gympleři Vsetín z.s. Během uplynulých

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb

Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Zápis č.1 Setkání poskytovatelů sociálních služeb ke komunitnímu plánování sociálních služeb Datum konání: 29.10.2007 Místo konání: konferenční místnost v 10. patře MěÚ v Kopřivnici Přítomni: 16 členů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ

Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v 13.00 hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD.

Vážení přátelé, Partnerem projektu Colours bez bariér je Nadace OKD. Vážení přátelé, v rámci projektu Colours bez bariér, který je pořádán v rámci 12. ročníku hudebního festivalu Colours of Ostrava (18. 21. července) již potřetí, si Vás dovolujeme informovat o servisu,

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Počet stran: 6 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Materiál č.: 5 Pro 10. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 17. 2. 2010 Věc: Návrh na úpravu způsobu financování a přípravy akce Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Obsah. Novinky o prázdninách

Obsah. Novinky o prázdninách 8. vydání 2014 Novinky o prázdninách Obsah Novinky o prázdninách 2 Vánoční výstava 2013 5 Ptáme se vedení školy 8 Svět ICT 9 Během prázdnin školního roku 2013/2014 proběhlo v naší škole mnoho událostí.

Více

Projekt komunitní centrum Setkání

Projekt komunitní centrum Setkání K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt komunitní centrum Setkání V2 27/11/2009 / Setkání s dětmi ze Zeleného údolí, s dětmi z dětského domova, mladých ze sboru, setkání sborové rodiny, setkání Ledních medvědů, setkání

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

1) Byl váš realizovaný projekt přínosem pro váš region? 3) Vnímáte zpracování žádosti o dotace za administrativně náročné?

1) Byl váš realizovaný projekt přínosem pro váš region? 3) Vnímáte zpracování žádosti o dotace za administrativně náročné? DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Dobrý den, Jmenuji se Jana Uvírová a studuji na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Píši diplomovou práci na téma:,,vliv regionálního operačního programu regionu

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2 URBANISMUS 20 Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova Michal Kalfeřt A - 7-2 1. ÚVOD Analyzované území patří do městské části Praha 3, katastrální území Žižkov. Územním plánem

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více