Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640"

Transkript

1 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název materiálu:vy_32_inovace_03.01 Téma sady: Ústavní právo Ústava ČR Ročník: Nástavbové studium, ročník studijních oborů Datum vzniku: únor 2013 Autor: Mgr. Šárka Fišrová Anotace: Tato prezentace je zaměřena na rozbor Ústavy ČR. Zahrnuje výklad, samostatnou práci formou pracovního listu.

2 Ústava ČR První Ústava České republiky nabyla účinnosti dnem V demokratickém právním státě představuje Ústava základní zákon země, právní normu, s níž musí být ostatní zákony v souladu. Ústava určuje: Postavení občanů Charakter státu Soustavu nejvyšších stát. orgánů Státní symboly Kontrolu ústavnosti Státoprávní uspořádání Procedury navrhování a schvalování zákonů

3 Ústava ČR se skládá z preambule a osmi hlav. Hlava 1 Základní ustanovení Hlava 2 Moc zákonodárná Hlava 3 Moc výkonná Hlava 4 - Moc soudní Hlava 5 Nejvyšší kontrolní úřad Hlava 6 Česká národní banka Hlava 7 Územní samospráva Hlava 8 Závěrečná ustanovení

4 Hlava 1 Základní ustanovení ČR je svrchovaný, jednotný, demokratický právní stát založený na právech a povinnostech občanů. Každý občan může činit vše, co není zákonem zakázáno.zdrojem veškeré státní moci je lid, který ji vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné, soudní. Systém dělby moci Moc zákonodárná Moc výkonná Moc soudní

5 Hlava 2 Moc zákonodárná Zákonodárnou moc představuje Parlament, kterou tvoří dvě komory Poslanecká sněmovna a Senát. Poslanecká sněmovny 200 poslanců, volených od 21 let na 4 roky, jsou voleni systémem poměrného zastoupení Senát 81 senátorů, volených od 40 let na 6 let(každé 2 roky se mění 1/3), jsou voleni většinovým systémem Princip poměrného zastoupení procentní poměr počtu získaných mandátů ve sboru pro volební stranu odpovídá procentnímu poměru počtu hlasů získaných ve volbách. Pro rozdělení mandátů platí, že se může zúčastnit volební strana, která obdržela v celostátním měřítku alespoň 5% odevzdaných hlasů. Princip většinového systému zvolen je ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. Zasedací sál Poslanecké sněmovny: Thunovský palác-malá Strana, Praha

6 Hlava 3 Moc výkonná 1) Vláda - vrcholný orgán výkonné moci, který se skládá z předsedy, místopředsedů a ministrů - předsedu jmenuje prezident republiky, na návrh předsedy jmenuje prezident i ostatní členy vlády - vláda je ze své činnosti odpovědna poslanecké sněmovně - vláda zajišťuje plnění úkolů v oblasti zahraniční politiky, obrany, bezpečnosti, hospodářství, kultury, sociálních věcí - k přijetí usnesení vlády je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech jejích členů - mezi orgány výkonné moci zařazuje Ústava také státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad a Českou národní banku 2) Prezident - je volen od 40 let, na období 5 let (maximálně 2x za sebou), kandidáty navrhuje 10 senátorů, 20 poslanců nebo podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 tisíci občany Pravomoci prezidenta: a) Samostatné jmenuje a odvolává členy vlády - udílí individuální milost - podepisuje zákony - svolává zasedání Poslanecké sněmovny a tuto komoru rozpouští - jmenuje předsedu, místopředsedu a soudce Ústavního soudu, Nejvyššího soudu b) Se spolupodpisem zastupuje stát navenek - sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy - jmenuje soudce obecných soudů a udílí amnestii - uděluje státní vyznamenání - je vrchním velitelem ozbrojených sil

7 Hlava 4 Moc soudní Soudní moc je vykonávána nezávislými soudy. Soudy rozhodují o právech a povinnostech občanů a státu, rozhodují o vině obžalovaného, ukládají zákonem stanovené tresty, přezkoumávají rozhodnutí orgánů veřejné správy, státní správy a územní samosprávy. Soustava soudů: Okresní soud Obecné soudy Krajský soud Vrchní soud Specializované soudy Ústavní soud Nejvyšší správní soud Nejvyšší soud

8 Hlava 5 Nejvyšší kontrolní úřad NKÚ je orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem, státními finančními prostředky, vykonává kontrolu státního závěrečného účtu, plnění státního rozpočtu, kontrolu vydávání a umořování státních cenných papírů, kontrolu zadávání státních zakázek. Prověřuje, zda jsou kontrolované činnosti v souladu s právními předpisy, prozkoumává jejich věcnou a formální správnost a posuzuje účelnost a hospodárnost. Hlava 6 Česká národní banka Ústřední banka státu nezávislá na výkonné moci. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu. Určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk. Do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona. Řídícím orgánem je bankovní rada jmenovaná prezidentem republiky. Rada se skládá z guvernéra, dvou viceguvernérů a čtyř členů jmenovaných na šest let. Hlava 7 Územní samospráva ČR se člení na obce, které jsou základními územními celky a kraje, které jsou vyššími územními celky. Mají právo spravovat své záležitosti samostatně, řídí se přitom zákony a předpisy. Tyto záležitosti vykonávají na vlastní odpovědnost a vystupují jako právnické osoby. Obce jsou spravovány zastupitelstvy, kraje krajskými zastupitelstvy. Hlava 8 Přechodná a závěrečná ustanovení Ústava nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

9 Pracovní list doplň následující věty: Ústavní systém je založen na systému dělby moci: moc zákonodárná, výkonná a. Zákonodárnou moc představuje Parlament, který dělíme na dvě komory.a Poslanecká sněmovna má..poslanců, volených na..roky,od..let. Senátor je volen na..let. Vysvětli princip většinového systému -. Vládu jmenuje a odvolává Prezident může být volen od..let, na dobu let, maximálně za sebou. Soustavu obecných soudů v ČR tvoří:.. Hlavním úkolem České národní banky je Ústava nabyla účinnosti 1.ledna..

10 Pracovní list doplněné věty: Ústavní systém je založen na systému dělby moci: moc zákonodárná, výkonná a soudní. Zákonodárnou moc představuje Parlament, který dělíme na dvě komory Poslaneckou sněmovnu a Senát. Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, volených na 4 roky,od 21let. Senátor je volen na 6 let. Vysvětli princip většinového systému - zvolen je ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů. Vládu jmenuje a odvolává prezident republiky. Prezident může být volen od 40let, na dobu 5let, maximálně 2x za sebou. Soustavu obecných soudů v ČR tvoří: okresní, krajský, vrchní a Nejvyšší soud. Hlavním úkolem České národní banky je péče o cenovou stabilitu. Ústava nabyla účinnosti 1.ledna 1993.

11 Citace: 1. Tomanová, Jaroslava a kol. Základy práva(nejen pro školy). Olomouc, 2010, ISBN Jirásková, Věra. Občan v demokratické společnosti. Praha, 1999, ISBN PORADCE s.r.o. Ústava ČR. Český Těšín, 2002, ISBN Obrázek:cs.wikipedia.org.

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka

Junák svaz skautů a skautek ČR. Organizační řád a systemizace Junáka Junák svaz skautů a skautek ČR Organizační řád a systemizace Junáka Obsah řádu 1. Základní a úvodní ustanovení... 4 1.1. Účel a postavení předpisu... 4 1.2. Související předpisy... 4 1.3. Definice pojmů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD

SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI SLOVENSKÝ TRESTNÍ ŘÁD Překlad: Artlingua Tento text nemá charakter oficiálního překladu, neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro studijní účely

Více

Hlavní organizační řád. Obecná část

Hlavní organizační řád. Obecná část Hlavní organizační řád Obecná část č.j. NPÚ-310/14594/2013 V souladu s čl. II. Statutu Národního památkového ústavu vydaného zřizovatelem Ministerstvem kultury pod č. j. MK S 5830/2012 ze dne 20. září

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Část první Základní a obecná ustanovení HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech a změn přijatých Shromážděním starostů OSH 1814. 104. 20142 Část

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková Lidská práva MáM svá práva ing. Mgr. Hana Janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Lidská

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Smart administration v cestovním ruchu

Smart administration v cestovním ruchu 1 Smart administration v cestovním ruchu Luděk Beneš, Pavel Kajml, Michal Kalman, Michaela Luňáčková, Marie Stříbrná ORE-institut, o.p.s. Praha 2008 2 Smart administration v oblasti cestovního ruchu Vydalo:

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Vznik SRP V roce 1996 vedení Střední odborné školy v Kloboukách u Brna založilo SRPDŠ (Sdružení rodičů, přátel a dětí školy). Toto sdružení mělo vždy předsedu a členy, kteří byli voleni z řad rodičů na

Více