OBSAH. 1. Úvod. 2. Definice. 3. Záruky na výrobky, pravidlo zpětného odkoupení. 4. Struktura bonusů / Marketingový plán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 1. Úvod. 2. Definice. 3. Záruky na výrobky, pravidlo zpětného odkoupení. 4. Struktura bonusů / Marketingový plán"

Transkript

1 OBSAH 1. Úvod 2. Definice 3. Záruky na výrobky, pravidlo zpětného odkoupení 4. Struktura bonusů / Marketingový plán 5. Statut a kvalifikace manažera 6. Bonus za vedoucí postavení 7. Dodatečné motivační odměny 8. Manažerská a vyšší ocenění 9. Drahokamový bonus 10. Program motivačních odměn 11. Chairman's Bonus 12. FLP Global Rally 13. Objednávky výrobků 14. Responzorování 15. Politika mezinárodního sponzoringu 16. Zakázané aktivity 17. Politika společnosti 18. Právní vztahy 19. Omezující smluvní ustanovení 20. Důvěrné informace a dohoda o mlčenlivosti 21. Směrnice č. 1 FLP CR Statut přímého zákazníka Kodex chování distributorů FLP Kodex chování manažerů FLP

2 1 Úvod 1.01 (a) Forever Living Products (FLP) je mezinárodní skupinou sesterských společností, která vyrábí a prodává exkluzivní výrobky pro zdraví a krásu po celém světě díky vlastní výjimečné koncepci na podporu používání a prodeje svých výrobků prostřednictvím nezávislých distributorů. FLP zajišťuje pro své distributory výrobky vysoké kvality, firemní podporu a marketingový plán v této oblasti podnikání. Spojené společnosti a jejich produkty poskytují spotřebitelům a distributorům příležitost zlepšit kvalitu jejich života používáním výrobků FLP a rovný přístup k úspěchu pro každého, kdo chce správně pracovat na programu společnosti. Na rozdíl od většiny jiných obchodních příležitostí jsou distributoři FLP vystaveni jen malému finančnímu riziku, protože se nepožaduje žádná základní investice a společnost navíc poskytuje pravidlo zpětného odkoupení zboží. (b) FLP neproklamuje, že distributor dosáhne finančního úspěchu bez práce nebo tím, že se bude spoléhat jen na úsilí ostatních. Ohodnocení ve FLP je založeno na prodeji našich produktů. Distributor FLP je nezávislým smluvním partnerem, jehož úspěch nebo neúspěch závisí na jeho osobním úsilí. (c) FLP se těší dlouholeté úspěšné historii. Základním cílem marketingového plánu FLP je podpora prodeje a používání vysoce kvalitních výrobků společnosti spotřebiteli. Základním cílem distributorů je vybudovat prodejní organizaci na podporu takového prodeje a spotřeby výrobků společnosti spotřebiteli. (d) Nezávislí distributoři na všech úrovních marketingového plánu FLP jsou vedeni k prodeji výrobků každý měsíc, o kterém si vedou záznamy. (e) Úspěšní distributoři získávají znalosti o současném trhu účastí na tréninkových seminářích, udržováním styků se svými zákazníky a tím, že sponzorují jiné lidi, aby také prodávali výrobky. (f) Distributoři, kteří mají otázky, nebo potřebují vysvětlení, by měli kontaktovat ředitele FLP Czech Republic nebo zákaznický servis na telefonním čísle: (a) Politika společnosti byla zavedena za účelem stanovení omezení, pravidel a předpisů řádných prodejních a marketingových postupů, a za účelem zabránit nevhodnému, urážlivému nebo nezákonnému jednání. Tato Politika společnosti se průběžně reviduje, upravuje a doplňuje. (b) Každý distributor je povinen seznámit se s Politikou společnosti. (c) Podepsáním přihlášky distributora souhlasí každý distributor s tím, že bude dodržovat Politiku společnosti FLP. Text přihlášky výslovně odkazuje na závazek distributora dodržovat Politiku společnosti. Zadávání objednávek produktů v FLP je opakovaným potvrzením takového závazku dodržovat Politiku společnosti. 2 Definice Akreditovaný prodej: prodejní činnost, která se zrcadlí v kreditních bodech (Case Credits - cc) za objednávky zadané společnosti. Aktivní lídr prodeje: lídr prodeje, který dosáhl během kalendářního měsíce ve své domovské zemi 4 a více aktivních bodů, přičemž minimálně jeden z nich je osobní bod. Aktivní statut lídra prodeje se vyhodnocuje každý měsíc a je součástí požadavku kvalifikace na skupinový bonus a bonus za vedoucí postavení, drahokamový bonus, motivační odměny, statut Eagle manažera, účast na Rally a podíl na Chairman's Bonus. Bonus: finanční platba distributorovi od společnosti. (a) Osobní bonus (PB Personal Bonus): finanční platba asistentovi supervizora, supervizorovi, asistentovi manažera nebo manažerovi ve výši 5 18 % z maloobchodní ceny po odečtení DPH z osobního akreditovaného prodeje. (b) Bonus za nového distributora (NDB - New Distributor Bonus): finanční platba asistentovi supervizora, supervizorovi, asistentovi manažera nebo manažerovi ve výši 5 18 % z maloobchodní ceny po odečtení DPH z osobního akreditovaného prodeje jeho osobně sponzorovaného distributora (nebo distributorů dolní linie daného distributora), dokud tento osobně sponzorovaný distributor je na úrovni nového distributora. (c) Skupinový bonus (VB - Volume Bonus): finanční platba kvalifikovanému lídrovi prodeje ve výši 3 13 % z maloobchodní ceny po odečtení DPH z osobního akreditovaného prodeje distributora dolní linie, který není pod aktivním manažerem nižší linie.

3 (d) Bonus za vedoucí postavení (LB - Leadership Bonus): finanční platba kvalifikovanému manažerovi ve výši 2 6 % z maloobchodní ceny po odečtení DPH z osobního akreditovaného prodeje manažerů dolní linie a distributorů pod danými manažery dolní linie. Cena pro nového distributora (NDP): cena bez daně, za kterou jsou produkty prodány distributorům (bez ohledu na úroveň prodeje), kteří nejsou oprávněni nakupovat za velkoobchodní ceny. Tato cena je o 15 % nižší než doporučená maloobchodní prodejní cena. Distributor: kterákoli osoba (osoby), jejíž jméno se uvede na přihlášce distributora, která byla přijata společností, bez ohledu na její aktuální úroveň prodeje v rámci marketingového plánu. Dolní linie: všichni distributoři sponzorovaní distributorem bez ohledu na počet generací směrem dolů. Domovský: týkající se domovské země distributora. Domovská země: země, v níž sídlí distributor většinu času. V této zemi se musí manažeři kvalifikovat k získání skupinových bonusů a bonusů za vedoucí postavení pro všechny ostatní země FLP. Drahokamový manažer: manažer, který vybuduje minimálně 9 uznaných sponzorovaných manažerů první generace. Eagle manažer: manažer, který dosáhl statut Eagle manažera. Horní linie: distributoři v horní genealogii jakéhokoli distributora. Internetový obchod: oficiální on-line nákupní stránka na Země kvalifikace: jakákoli účastnická země, která se pro účely motivačního programu Chairman's Bonus využívá jako země kvalifikace. Kreditní bod (Case Credit - cc): bodová hodnota připsaná každému produktu za účelem výpočtu prodejní aktivity na určení postupů, bonusů, odměn a motivačních odměn pro distributory v souladu s marketingovým plánem FLP. Všechny body se vypočítávají každý měsíc. (a) Aktivní kreditní body: osobní body plus body za nového distributora. Slouží ke každoměsíčnímu určování aktivního statutu lídra prodeje. (b) Body za vedoucí postavení: body udělené aktivnímu manažerovi, který se kvalifikoval na získání bonusu za vedoucí postavení ve výši 40 %, 20 % nebo 10 % z osobních a bodů aktivních manažerů 1., 2. nebo 3. generace v tomto pořadí. (c) Body za nového distributora: body odpovídající osobním akreditovaným prodejům osobně sponzorovaného distributora, nebo jeho distributorů v dolní linii, pokud tito jsou na pozici nového distributora. (d) Nemanažerské body: body odpovídající osobním akreditovaným prodejům distributora dolní linie, který není pod manažerem dolní linie. (e) Proteklé kreditní body: body odpovídající osobním akreditovaným prodejům nemanažerské dolní linie, které protečou přes neaktivního manažera. (f) Osobní body: body odpovídající osobním akreditovaným prodejům distributora. (g) Celkové body: celkový součet všech různých bodů distributora. (h) NOVÉ body: Body, které získá manažer z osobně sponzorovaných distributorů v průběhu 12 kalendářních měsíců poté, co byli nasponzorováni (včetně měsíce, ve kterém byli nasponzorováni), anebo do doby, distributor dosáhne pozice manažera - podle toho, co nastane DŘÍVE. Kvalifikovaný na získání bonusu za vedoucí postavení (LB): uznaný manažer, který se kvalifikoval na získání bonusu za vedoucí postavení za daný měsíc. Lídr prodeje: distributor, který je na úrovni Supervizor a vyšší. Maloobchodní zákazník: jakákoli osoba, která není distributorem, a která si koupí produkt za účelem osobní spotřeby. Měsíc: kalendářní měsíc (např leden). Motivační odměna: motivační program, na jehož základě se kvalifikovaným distributorům vyplácí příplatek po období 36 měsíců. Motivační podíly: celkové body vytvořené v souladu s pravidly programu Chairman's Bonus, které se používají k určení podílu distributora na jeho bonusovém fondu. Motivační výlet: odměna ve formě výletu pro 2 osoby udělená distributorovi, který dosáhl jakéhokoli motivačního programu marketingového plánu. V případě, že manžel/ manželka se nezúčastní motivačního výletu, který získali za odměnu, může si distributor přivést hosta za předpokladu, že takový host je ve věku 14 let a více. Motivační výlety za odměnu jsou limitované na 1500 cc a více - účast na Global Rally, Eagle Manager Retreat, safírové, diamantovo safírové, diamantové, dvojité diamantové a trojité diamantové moti-vační výlety. NDB: bonus za nového distributora NDP Profit: profit z ceny nového distributora

4 Neuznaný manažer: (viz 5.02) Nový distributor: distributor, který ještě nedosáhl úrovně asistenta supervizora. Doporučená maloobchodní cena: cena bez DPH, za kterou společnost doporučuje prodávat produkty maloobchodním zákazníkům. Z této ceny se počítají všechny bonusy. Osobní akreditovaný prodej: prodejní aktivita distributora vyjádřená v maloobchodní ceně a bodovou hodnotou produktů koupených jménem distributora. Převedený manažer: (viz 5.04) Profit z ceny pro nového distributora (NDP Profit): rozdíl mezi cenou pro nového distributora a velkoobchodní cenou, který se vyplácí bezprostřednímu sponzorovi z osobního akreditovaného prodeje distributora, který není oprávněn nakupovat za velkoobchodní ceny. Řídící společnost: administrativní společnost, pod kterou jedna nebo více zemí používají jednotnou databázi pro výpočet postupů v úrovni prodeje, bonusových plateb a kvalifikací na získání motivačních odměn. Region: region, ve kterém se nachází domovská země distributora. Regiony jsou následující: Severní Amerika, Jižní Amerika, Afrika, Evropa a Asie. Responzorovaný distributor: distributor, který po 2 letech neaktivity změnil svého sponzora. (Viz 13.01) Sponzor: distributor, který osobně přihlásí jiného distributora. Sponzorovaný manažer: (viz 5.03) Uznaný manažer: (viz 5.01) Účastnická země: země, která se kvalifikovala na účast v motivačním programu Charmain's Bonus tím, že v průběhu libovolných tří měsíců předchozího kalendářního roku dosáhla minimálně 3000cc (3000cc v průběhu libovolných dvou měsíců, pokud jde o rekvalifikaci) a vytvoří minimálně jednoho kvalifikanta na Charmain's Bonus. Úroveň prodeje: kterákoli z různých úrovní dosažená kumulací bodů distributora a jeho dolní linie. Patří sem asistent supervizora, supervizor, asistent manažera a manažer. Velkoobchodní cena: cena bez DPH, za kterou jsou produkty prodávány distributorům, kteří jsou oprávněni nakupovat za velkoobchodní ceny. Tato cena je o 30 % nižší než maloobchodní cena. Velkoobchodní kvalifikace: právo nakupovat produkty za velkoobchodní ceny. Distributor je oprávněn nakupovat za velkoobchodní ceny po dosažení osobního akreditovaného prodeje ve výši 2 bodů během období jakýchkoli dvou po sobě jdoucích měsíců. Waiver (VB a LB): kredit získaný v domovské zemi kvalifikovaného manažera umožňující odpuštění splnění podmínek nezbytných pro skupinový bonus a bonus za vedoucí postavení ve všech zahraničních zemích. Zděděný manažer: (viz 5.04) 3 Záruky na výrobky, pravidlo zpětného odkoupení 3.01 Pro záruky na výrobky platí následující záruční lhůty: 3.02 FLP dává záruku, že její výrobky jsou bezchybné a v požadované míře odpovídají specifikacím výrobků. Tato záruka se dává na dobu třiceti (30) dnů od data zakoupení výrobku, na všechny výrobky FLP s výjimkou literatury a výrobků na podporu prodeje. Maloobchodní zákazníci: 3.03 Maloobchodní zákazníci mají garantovanou 100% spokojenost s výrobkem. Do třiceti (30)dnů od data nákupu, zákazník může: a) dostat nový náhradní výrobek výměnou za vadný výrobek nebo b) zrušit tuto transakci, vrátit výrobek a získat plnou refundaci. Ve všech případech se vyžaduje, aby zákazník dal distributorovi, od kterého výrobek koupil, v termínu písemné oznámení, doklad o zakoupení výrobku a o vrácení výrobku. FLP si vyhrazuje právo odmítnout opakované vrácení výrobků Distributor FLP, který prodal výrobek, je zodpovědný za to, aby zákazník dostal zpět peníze nebo mu byl vyměněn výrobek. V případě sporu bude mít FLP rozhodující slovo. Jakákoliv vrácená částka peněz za výrobky, vyplacená firmou FLP, bude zpětně vyúčtována všem distributorům FLP v rozsahu jejich zisku z původního prodeje dotyčného výrobku. Refundace a postup zpětného odkoupení pro distributory 3.05 Po dobu výše uvedených záručních lhůt FLP poskytne náhradu ve formě nového stejného výrobku, výměnou za výrobek poškozený nebo za výrobek, který byl vrácen distributorovi zákazníkem z důvodu jeho nespokojenosti. Taková náhrada bude podmíněna ze strany FLP potvrzením platnosti dokladu o datu nákupu výrobku. V případě náhrady výrobků

5 distributorovi za výrobky, které mu vrátil zákazník, se navíc bude vyžadovat: doklad o datu prodeje výrobku zákazníkovi spolu s písemným dokladem o zrušení nákupu zákazníka, s podepsaným příjmovým dokladem o vrácení příslušné částky zákazníkovi a vrácení výrobku. Výrobek může vrátit distributorovi jen osoba, která si výrobek od něj zakoupila. Opakované vrácení výrobku toutéž osobou bude zamítnuto (a) FLP CR odkoupí od každého distributora, který se rozhodne dobrovolně ukončit své distributorství, všechny neprodané výrobky FLP (kromě literatury a informačního materiálu) ve stavu schopném prodeje, které distributor zakoupil během předchozích dvanácti (12) měsíců. Podmínkou pro odkup výrobků od končícího distributora FLP, bude písemné prohlášení distributora o ukončení distributorství FLP a o tom, že se vzdává všech práv, které z distributorství vyplývají. Dále je tento distributor povinen vrátit veškeré zboží, za které požaduje refundaci, spolu s doklady o jejich nákupu. Toto vše je třeba odevzdat v sídle FLP CR. (b) Jestliže byl výrobek vrácený distributorem koupený za cenu pro nového distributora, pak bude NDP profit odečten bezprostřednímu sponzorovi horní linie a všechny bonusy a body (kartony) za vracené výrobky, získané horní linií končícího distributora budou horní linii odečteny. Pokud byly tyto body (kartony) použité na jakýkoliv posun na vyšší pozice distributora, nebo horní linie, tyto posuny mohou být rekalkulované po odečtení těchto bodů (kartonů), k určení zda tyto posuny zůstávají v platnosti. (c) Pokud končící distributor vrátí Touch of Forever (nebo jinou z kombinovaných souprav), v němž chybí nějaký produkt, FLP mu přesto vystaví dobropis na celý Touch a horní linii budou odečteny všechny bonusy a kreditní body za celý Touch. Zároveň mu FLP nafakturuje produkty, které v Touch chybí, a to ve velkoobchodní nebo NDP ceně. Distributorovi se pak vrátí částka za celý Touch, z níž se odečte částka za chybějící produkty. Po ověření všech doložených skutečností, distributor dostane od FLP CR proplacenu částku rovnající se částce zaplacené za výrobky, které vrací po odečtení bonusů a slev, které distributor osobně získal za zboží při jeho nákupu a nákladů na dopravu, manipulaci a dalších. (d) Po odečtení všech nákladů a škod vyplývajících z poškozujícího chování (pokud k němu došlo) končícího distributora, FLP vyřadí distributora z marketingového plánu a celá síť distributorů, která byla pod ním, se posune směrem nahoru přímo pod sponzora, pod kterým byl distributor zařazen "Pravidlo zpětného odkoupení" výrobků zavazuje společnost FLP a i sponzory ke kontrole uváženosti nákupů sponzorovaných distributorů. Distributoři nesmí nakupovat více výrobků, než jsou schopni použít ve svém podnikání a pro svou potřebu. Sponzor by měl vynaložit veškeré úsilí, aby předal dostatečné poučení distributorům o tom, aby nakupovali jen tolik výrobků, kolik je potřeba na pokrytí okamžitých potřeb prodeje. Výrobky předtím potvrzené jako prodané, zkonzumované nebo použité, nemohou být předmětem odkoupení ve smyslu "Pravidla zpětného odkoupení". 4 Struktura bonusů / Marketingový plán 4.01 Marketingový plán Forever Living je vysvětlen v následující tabulce: Osobní bonus Skupinový bonus Nový distributor Asistent supervizora 2 cc 5 % Supervizor 25 cc 8 % Asistent manažera 75 cc 13 % Manažer 120 cc 18 % 5 % 5 % 10 % 3 % 8 % 13 % (a) Nový distributor - Společnost vyplácí: NDP profit z osobního akreditovaného prodeje osobně sponzorovaného distributora, který není oprávněn nakupovat za velkoobchodní ceny. (b) Asistent supervizora - pozice se dosáhne získáním celkem 2 osobních a nemanažerských bodů v domovské zemi v průběhu jakýchkoliv 2 po sobě jdoucích měsíců. Společnost vyplácí: NDP profit z osobního akreditovaného prodeje osobně sponzorovaného distributora, který není oprávněn nakupovat za velkoobchodní ceny.

6 5% bonus za nového distributora (NDB) z osobního akreditovaného prodeje osobně sponzorovaných distributorů a jejich dolních linií. 5% osobní bonus (PB) z osobního akreditovaného prodeje. (c) Supervizor - pozice se dosáhne získáním celkově 25 osobních a nemanažerských bodů v domovské zemi v průběhu jakýchkoliv 2 po sobě jdoucích měsíců. Společnost vyplácí: NDP profit z osobního akreditovaného prodeje osobně sponzorovaného distributora, který není oprávněn nakupovat za velkoobchodní ceny. 8% bonus za nového distributora z osobního akreditovaného prodeje osobně sponzorovaných distributorů a jejich dolních linií. 8% osobní bonus z osobního akreditovaného prodeje. 3% skupinový bonus z osobního akreditovaného prodeje osobně sponzorovaných asistentů supervizora a jejich dolních linií. (d) Asistent manažera - pozice se dosáhne získáním celkově 75 osobních a nemanažerských bodů v domovské zemi v průběhu jakýchkoliv 2 po sobě jdoucích měsíců. Společnost vyplácí: NDP profit z osobního akreditovaného prodeje osobně sponzorovaného distributora, který není oprávněn nakupovat za velkoobchodní ceny. 13% bonus za nového distributora z osobního akreditovaného prodeje osobně sponzorovaných distributorů a jejich dolních linií. 13% osobní bonus z osobního akreditovaného prodeje. 5% skupinový bonus z osobního akreditovaného prodeje osobně sponzorovaných supervizorů a jejich dolních linií. 8% skupinový bonus z osobního akreditovaného prodeje osobně sponzorovaných asistentů supervizora a jejich dolních linií. (e) Manažer pozice se dosáhne získáním celkem 120 osobních a nemanažerských bodů v domovské zemi v průběhu jakýchkoliv 2 po sobě jdoucích měsíců. Společnost vyplácí: NDP profit z osobního akreditovaného prodeje osobně sponzorovaného distributora, který není oprávněn nakupovat za velkoobchodní ceny. 18% bonus za nového distributora z osobního akreditovaného prodeje osobně sponzorovaných distributorů a jejich dolních linií. 18% osobní bonus z osobního akreditovaného prodeje. 5% skupinový bonus z osobního akreditovaného prodeje osobně sponzorovaných asistentů manažera a jejich dolních linií. 10% skupinový bonus z osobního akreditovaného prodeje osobně sponzorovaných supervizorů a jejich dolních linií. 13% skupinový bonus z osobního akreditovaného prodeje osobně sponzorovaných asistentů supervizora a jejich dolních linií. (f) Na akumulace bodů potřebných k dosažení úrovně asistent supervizora, supervizora, asistenta manažera nebo manažera je možné použít kterýkoli jeden nebo dva po sobě následující měsíce. Všechny výše uvedené postupy nahoru se uskuteční přesně v den, kdy bude nasbíraný dostatečný počet bodů k dosažení dané úrovně. (g) Pokud víceré země nevyužívají společnou řídící společnost, body získané v jedné zemi se nesmí kombinovat s body získanými v jiné zemi za účelem dosažení postupu v úrovni prodeje. (h) Osobní body nového distributora dosažené v domovské zemi se započtou i jako body za nového distributora pro všechny jeho sponzory v horní linii až do pozice prvního sponzora z horní linie včetně, který dosáhl úrovně asistenta supervizora nebo vyšší. (i) Zadavatel získává plný počet bodů za každého osobně sponzorovaného distributora a následující dolní linie, dokud daný distributor nedosáhne úrovně manažera. Potom, pokud se tento sponzor kvalifikuje na bonus za vedoucí postavení, dostane body za vedoucí postavení ve výši 40 % z osobních a nemanažerských bodů prvního kvalifikovaného manažera v každé dolní sponzorské linii, 20 % z osobních a nemanažerských bodů druhého kvalifikovaného manažera v každé dolní sponzorské linii a 10 % z osobních a nemanažerských bodů třetího kvalifikovaného manažera v každé dolní sponzorské linii. (j) Distributor na své cestě k získání jakýchkoliv úrovní v marketingovém plánu nepředběhne sponzora. (k) Po dosažení určité úrovně marketingového plánu není třeba se na tuto úroveň rekvalifikovat, kromě případů ukončení distributorství a responzorovaní distributora Pravidlo 6 měsíců nového distributora (a) Pokud distributor ani po 6 plných měsících od nasponzorování nedosáhl pozici asistenta supervizora, je oprávněn vybrat si nového sponzora. (b) Distributoři, kteří si zvolí nového sponzora, ztratí své dolní linie a akumulované body, a pro účely příslušných motivačních odměn budou považováni za nově sponzorované distributory Kvalifikace aktivity (a) Pokud se chce lídr prodeje kvalifikovat na získání všech bonusů a motivačních odměn, s výjimkou osobního bonusu, bonusu za nového distributora a NDP profitu, musí se kvalifikovat jako aktivní distributor a splnit všechny ostatní požadavky marketingového plánu během kalendářního měsíce, v němž byly bonusy akumulovány.

7 (b) K tomu, aby byl lídr prodeje uznán jako aktivní lídr prodeje v daném měsíci, musí během daného měsíce získat celkem 4 aktivní body v domovské zemi, přičemž minimálně jeden z nich musí být osobní bod. (c) Lídr prodeje, který nedosáhne aktivní statut, nedostane v daném měsíci skupinový bonus za svou skupinu a nebude uznán za aktivního lídra prodeje. Jakýkoliv takto propadlý skupinový bonus bude vyplacen nejbližšímu aktivnímu lídrovi prodeje v horní linii. Jeho bonus bude zase vyplacen nejbližšímu aktivnímu lídrovi prodeje v horní linii a tak dále. (d) Lídr prodeje, kterému propadne jakýkoliv skupinový bonus, se může rekvalifikovat (bez zpětné účinnosti) jako aktivní lídr prodeje následující měsíc Výpočet a platba bonusu (a) Všechny bonusy se vypočítávají z maloobchodní ceny tak, jak je uvedena v měsíčních výpisech výpočtů bonusů (Bonus Recap). (b) Bonusy se vypočítávají podle pozic v rámci marketingového plánu a vyplácejí se na aktuální dosažené úrovni. Například, pokud asistent supervizora získá celkem 30 bodů během dvou po sobě následujících měsíců, dostane 5% z osobního akreditovaného prodeje za prvních 25 bodů a 8% z osobního akreditovaného prodeje za zbývajících 5 bodů. (c) Lídr prodeje nedostává skupinový bonus za jakéhokoli distributora ve své sponzorované skupině, který je v marketingovém plánu na stejné úrovni. Započítá se mu však plný počet bodů pro postup na vyšší pozice a jiné motivační odměny. (d) Bonusy jsou distributorům posílány na jejich účet v bance vždy 15. den v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém byly zakoupeny výrobky. Například: bonusy za lednové nákupy budou odeslány 15. února. 5 Statut a kvalifikace manažera 5.01 Uznaný manažer: (a) Distributor se kvalifikuje jako uznaný manažer a dostane zlatý manažerský odznak, pokud: 1) on a jeho skupina v dolní linii získá 120 osobních a nemanažerských bodů během jakýchkoliv dvou po sobě následujících měsíců, a 2) je aktivním distributorem každý měsíc daného období, a 3) v jeho dolní linii se nenachází žádný jiný distributor, který by se ve stejném období kvalifikoval jako manažer. (b) Pokud se distributor z dolní linie distributora ve stejném období kvalifikuje jako uznaný manažer a to v kterékoli zemi, distributor se stane uznaným manažerem, pokud 1) byl v daném období každý měsíc aktivním lídrem prodeje, a 2) dosáhne v posledním měsíci kvalifikace minimálně 25 osobních a nemanažerských bodů v domovské zemi distributorů z dolních linií jiných, než je dolní linie manažera postupujícího na pozici v témže měsíci Neuznaný manažer: (a) Jestliže distributor a jeho skupina v dolní linii získá 120 osobních a nemanažerských bodů během jakýchkoli dvou po sobě následujících měsíců, a distributor nesplní ostatní požadavky na uznaného manažera, stane se neuznaným manažerem. (b) Neuznaný manažer se může kvalifikovat na osobní bonus, bonus za nového distributora a skupinový bonus, nemůže se však kvalifikovat na bonus za vedoucí postavení nebo jakoukoliv motivační odměnu pro manažery. (c) Neuznaný manažer se může kvalifikovat jako uznaný manažer, pokud splní následující podmínky: 1) získá 120 osobních a nemanažerských bodů během jakýchkoliv dvou po sobě následujících měsíců, a 2) bude v daném období každý měsíc aktivním lídrem prodeje. (d) Od data, kdy neuznaný manažer získal 120 osobních a nemanažerských bodů, se stává uznaným manažerem a začne pobírat bonusy za vedoucí postavení a body za vedoucí postavení z akreditovaného prodeje, pokud se kvalifikuje na bonus za vedoucí postavení. (e) Pokud se kvalifikuje v měsíci bezprostředně následujícím po měsíci, v němž se stal neuznaným manažerem, může na rekvalifikaci na uznaného manažera použít ty body, které nebyly spojeny s postupem distributora v jeho dolní linii na pozici manažera v měsíci, kdy se stal neuznaným manažerem Sponzorovaný manažer: (a) Manažer se stane sponzorovaným manažerem svého sponzora bezprostřední horní linie tak, že se 1) kvalifikuje jako uznaný manažer, nebo se

8 2) kvalifikuje jako sponzorovaný manažer ze statutu zděděného či převedeného manažera. (b) Sponzorovaný manažer se započítává při kvalifikaci manažera jeho horní linie do drahokamového bonusu, statutu drahokamového manažera a do jiných motivačních odměn, které vyžadují sponzorované manažery Zděděný a převedený manažer: (a) Pokud je manažer terminován nebo odejde, celá jeho organizace dolní linie bude přesunuta směrem nahoru, přímo pod aktuálního sponzora tohoto manažera a zůstane v dosavadní posloupnosti. (b) Pokud je manažer, který byl terminován, nebo který odešel uznaným sponzorovaným manažerem a má ve své organizaci jakékoli uznané manažery první generace, tito budou klasifikováni jako dědění manažeři nové první generace sponzora. Jeden z takových manažerů však může být vybrán za sponzorovaného manažera, který nahradí manažera první generace, který byl vyloučen, nebo který odešel. (c) Statut zděděného manažera neovlivní skupinový bonus ani bonus za vedoucí postavení hrazený manažerovi nebo horní linii. Aktivita zděděného manažera se nepočítá do kvalifikace manažera horní linie na drahokamový bonus, snížení bodů za získaný motivační program, nebo statut drahokamového manažera. (d) Manažer, který se mezinárodně nasponzoruje do jiné země, než je jeho původní sponzorská země, je převedený manažer. Aktivita převedeného manažera se nepočítá do kvalifikace manažera horní linie na drahokamový bonus, snížení bodů za získaný motivační program, nebo statut drahokamového manažera. (e) Převedený nebo zděděný manažer se může kvalifikovat jako sponzorovaný manažer, pokud splní následující požadavky: 1) Získá celkem 120 osobních a nemanažerských bodů během jakýchkoliv dvou po sobě následujících měsíců. 2) Bude v daném období aktivním lídrem prodeje. 3) Pokud se rekvalifikuje v jiné než domovské zemi, musí být aktivním lídrem prodeje ve své domovské zemi, nebo získat 4 osobní body v zemi, v níž chce získat status sponzorovaného manažera. 6 Bonus za vedoucí postavení (LB) 6.01 Poté, co se distributor stane uznaným manažerem, může se kvalifikovat na bonus za vedoucí postavení tak, že bude podporovat a rozvíjet své manažery dolní linie a pokračovat ve sponzorování a školení distributorů v řadách nemanažerských dolních linií (a) K tomu, aby uznaný manažer získal bonusy za vedoucí postavení vytvořené v daném měsíci, se musí na bonus za vedoucí postavení kvalifikovat každý měsíc. (b) Uznaný manažer se může kvalifikovat na bonus za vedoucí postavení, pokud splní kterýkoli z následujících požadavků: 1) bude aktivní a v rámci akreditovaného prodeje dosáhne 12 osobních a nemanažerských bodů v domovské zemi v průběhu měsíce; 2) bude aktivní a v rámci akreditovaného prodeje dosáhne 8 osobních a nemanažerských bodů v domovské zemi v průběhu měsíce, a bude mít dva aktivní uznané manažery, každého v samostatné dolní linii, z nichž každý dosáhne v rámci akreditovaného prodeje 25 celkových bodů v domovské zemi za předchozí měsíc, jak je zobrazuje Bonus Recap každého manažera dolní linie; 3) bude aktivní a v rámci akreditovaného prodeje dosáhne 4 osobní body a body za nového distributora v domovské zemi v průběhu měsíce, a bude mít tři aktivní uznané manažery, každého v samostatné dolní linii, z nichž každý dosáhne v rámci akreditovaného prodeje 25 celkových bodů v domovské zemi, jak jsou uvedeny v Bonus Recap každého manažera dolní linie za předchozí měsíc Aktivní uznaný manažer, který dosáhne v rámci akreditovaného prodeje v domovské zemi minimálně 25 celkových bodů, se následující měsíc započítá do snížení požadavku na získání bonusu za vedoucí postavení z 12 na 8 bodů, nebo z 12 na 4 body pro všechny jeho manažery z horní linie Bonus za vedoucí postavení na základě celkové maloobchodní ceny z osobního a nemanažerského akreditovaného prodeje manažera v měsíci kvalifikace se vyplatí jeho manažerům horní linie kvalifikovaným na získání bonusu za vedoucí postavení následovně:

9 a) 6 % se vyplatí prvnímu manažerovi horní linie kvalifikovanému na získání bonusu za vedoucí postavení b) 3 % se vyplatí druhému manažerovi horní linie kvalifikovanému na získání bonusu za vedoucí postavení c) 2 % se vyplatí třetímu manažerovi horní linie kvalifikovanému na získání bonusu za vedoucí postavení (a) Uznaný manažer, který není aktivní během tří po sobě jdoucích měsíců, ztrácí nárok kvalifikovat se na získání bonusu za vedoucí postavení. (b) Uznaný manažer, který ztratí nárok kvalifikovat se na získání bonusu za vedoucí postavení, může toto právo získat zpět, pokud splní následující požadavky: 1) získá celkem 12 osobních a nemanažerských bodů v domovské zemi za každý měsíc po dobu 3 po sobě jdoucích měsíců (i když nemá žádné manažery ve své dolní linii); 2) bude aktivní každý měsíc daného období. (c) Po opětovném získání tohoto nároku, získá bonus za vedoucí postavení každý měsíc, ve kterém se kvalifikuje na získání bonusu za vedoucí postavení, počínaje 4. měsícem, přičemž tento bude vyplacen v 15. den 5. měsíce. 7 Dodatečné motivační odměny 7.01 Všechny motivační programy společnosti jsou zaměřeny na podporu správných principů pro budování podnikání. To zahrnuje řádnou sponzorskou činnost a prodej výrobků ve využitelných množstvích, které je možné prodat. Soutěžní body a odměny jsou nepřenosné a budou přiznány pouze těm distributorům, kteří se kvalifikovali budováním svého podnikání v souladu s marketingovým plánem FLP a Politikou firmy Odznaky budou předány pouze těm distributorům, jejichž jména jsou uvedena na přihlášce distributora potvrzené kanceláří FLP (a) V případě, že manžel / manželka distributora se nezúčastní motivačního výletu, který získali za odměnu, distributor si může přivést hosta za předpokladu, že takový host je ve věku 14 let a více. (b) Motivační výlety za odměnu jsou limitovány od: 1500 cc a více, účast na Global Rally, Eagle Manager Retreat, safírové, diamantově-safírové, diamantové, dvojité diamantové a trojité diamantové motivační výlety. 8 Manažerská a vyšší ocenění 8.01 Manažer může za účelem dosažení pozice senior až diamantový centurion manažer zkombinovat své sponzorované uznané manažery 1. generace ze všech zemí. Avšak každý manažer 1. generace může být započítán pouze jednou Všechny odznaky za dosažení manažerských a vyšších pozic se udělují pouze na firemním setkání schváleném společností Uznaný manažer: pokud se distributor kvalifikuje v souladu s požadavky uvedenými v odstavci 5.01, stane se uznaným manažerem a bude mu udělen zlatý odznak Statut Eagle manažera: (a) K dosažení statutu Eagle manažer je třeba každý rok splnit následující požadavky v průběhu kvalifikačního období od května do dubna po kvalifikaci na pozici uznaného manažera: 1) být každý měsíc aktivní a kvalifikovat se každý měsíc na bonus za vedoucí postavení; (i když nemáte žádné manažery ve své dolní linii); 2) získat minimálně 720 celkových bodů včetně minimálně 100 NOVÝCH bodů. 3) osobně sponzorovat a vytvořit minimálně dvě nové supervizorské linie; 4) podporovat firemní setkání. (b) Kromě požadavků uvedených výše, senior manažeři a vyšší manažeři musí také vytvořit a udržet Eagle manažery dolních linii v souladu s níže uvedeným. Každý Eagle manažer dolní linie musí být v samostatné sponzorské linii a může být v libovolné dolní generaci. Tento požadavek vychází z pozice manažerů kvalifikovaných na začátku kalendářního roku. 1) Senior manažer: 1 Eagle manažer dolní linie 2) Soaring manažer: 3 Eagle manažeři dolní linie 3) Safírový manažer: 6 Eagle manažerů dolní linie 4) Diamantově-safírový: 10 Eagle manažerů dolní

10 linie 5) Diamantový manažer: 15 Eagle manažerů dolní linie 6) Dvojitý diamantový manažer: 25 Eagle manažerů dolní linie 7) Trojitý diamantový manažer: 35 Eagle manažerů dolní linie 8) Centurion diamantový manažer: 45 Eagle manažerů dolní linie (c) Všechny požadavky musí být splněny v rámci jedné řídicí společnosti s výjimkou požadavku na NOVÉ body a požadavku Eagle manažera dolní linie, jak je vysvětleno níže. (d) Responzorovaní distributoři se přičtou do požadavku na nové supervizory a požadavky na NOVÉ body. (e) Ke splnění požadavků 100 NOVÝCH bodů může manažer kombinovat NOVÉ body z různých zemí. (f) Za účelem dosažení statutu Eagle manažera, manažer může kombinovat své Eagle manažery dolní linie z různých zemí. (g) Dosáhne-li distributor úrovně manažera v době kvalifikačního období; 1) Všichni noví distributoři, které sponzoroval během posledního měsíce postupu, se budou započítávat do požadavku na nové supervizory a nové body pro dané kvalifikační období Eagle manažer programu. 2) Jeho požadavky na Eagle manažera NEJSOU úměrně rozděleny; potřebuje dosáhnout 720 celkových bodů, 100 NOVÝCH bodů a získat 2 nové supervizory během zbývající části kvalifikačního období po dosažení manažerské úrovně. (h) Po splnění všech požadavků na získání pozice Eagle manažera dostane distributor jako odměnu motivační výlet na setkání Eagle Manager's Retreat v jeho regionu. K tomu náleží: 1) Letenka pro dvě osoby a ubytování na tři noci 2) Pozvánka na exkluzivní školení pro Eagle manažery 3) Vstup na všechny akce spojené se setkáním Eagle manažerů Eagle Summit (a) Pozvání na Eagle Summit se uděluje a obnovuje každý rok na základě získání 7500 celkových bodů v průběhu kalendářního roku po kvalifikaci na pozici uznaného manažera. (b) Manažeři, kteří získají pozvání na Eagle Summit, budou pozváni na exkluzivní celosvětové setkání, a na Global Rally získají Eagle Summit cenu. (c) Aby manažeři dostali cenu Eagle Summit, musí se zúčastnit Global Rally Senior manažer: Když má manažer dva (2) sponzorované a uznané manažery 1. generace, stává se senior manažerem a bude mu udělen zlatý odznak se dvěma granáty Soaring manažer: Když má manažer pět (5) sponzorovaných a uznaných manažerů 1. generace, stává se Soaring manažerem a bude mu udělen zlatý odznak se čtyřmi granáty Ocenění pro drahokamové manažery (a) Sapphire Manager (Safírový manažer): Když má manažer devět (9) sponzorovaných uznaných manažerů 1. generace ve své linii, stává se safírovým manažerem a bude mu udělen: 1) Zlatý odznak se čtyřmi safíry. 2) Plně hrazený výlet na 4 dny a 3 noci do jednoho ze středisek v regionu. (b) Diamond-Sapphire Manager (Diamantově-safírový manažer): Když má manažer sedmnáct (17) sponzorovaných uznaných manažerů 1. generace, stává se diamantově-safírovým manažerem a bude mu udělen: 1) Zlatý odznak se dvěma diamanty a dvěma safíry. 2) Umělecky hodnotná plastika. 3) Plně hrazený výlet na 5 dní a 4 noci do luxusního střediska v jeho regionu. (c) Diamond Manager (Diamantový manažer): Když má manažer dvacet pět (25) sponzorovaných uznaných manažerů 1. generace, stává se diamantovým manažerem a bude mu udělen: (1) Zlatý odznak s jedním velkým diamantem. (2) Překrásně tvarovaný diamantový prsten. (3) Pokud je všech minimálně dvacet pět (25) manažerů 1. generace v distributorově skupině aktivních, nemusí měsíčně nakupovat požadované množství kartonů pro kvalifikaci na motivační programy a na skupinový bonus. (4) Plně hrazený výlet na 7 dní a 6 nocí do luxusního střediska mimo jeho region. (d) Double Diamond Manager (Dvojnásobný diamantový manažer): Když má manažer padesát (50) sponzorovaných uznaných manažerů 1. generace, stává se dvojnásobným diamantovým manažerem a bude mu udělen: (1) Speciálně navržený zlatý odznak se dvěma velkými diamanty.

11 (2) Plně hrazený výlet do Jižní Afriky na 10 dní a 9 nocí. (3) Exkluzivní pero zdobené diamanty. (e) Triple Diamond Manager (Trojnásobný diamantový manažer): Když má manažer sedmdesát pět (75) sponzorovaných uznaných manažerů 1. generace, stává se trojnásobným diamantovým manažerem a bude mu udělen: (1) Speciálně navržený odznak se třemi velkými diamanty. (2) Plně hrazená cesta kolem světa na 14 dní a 13 nocí. (3) Exkluzivní personalizované hodinky (určí FLP). (4) Umělecky hodnotná plastika (určí FLP). (f) Diamond Centurion Manager (Diamantový centurion manažer): Když má manažer sto (100) sponzorovaných uznaných manažerů 1. generace, stává se Diamantovým centurion manažerem a bude mu udělen: (1) Speciálně navržený zlatý odznak se čtyřmi velkými diamanty. 9 Drahokamový bonus 9.01 (a) Drahokamový manažer kvalifikovaný na získání bonusu za vedoucí postavení, který má v daném měsíci v zemi kvalifikace potřebný počet aktivních sponzorovaných manažerů první generace, dostane drahokamový bonus na základě celkové SRP z osobního a nemanažerského akreditovaného domovského prodeje svých manažerů 1., 2. a 3. generace dosažené v dané zemi v daném měsíci, a to v souladu s tímto: 1) 9 manažerů = 1 % 2) 17 manažerů = 2 % 3) 25 manažerů = 3 % (b) Manažer může do své kvalifikace na drahokamový bonus započítat i zahraničního manažera první generace za předpokladu, že se daný manažer kvalifikoval jako sponzorovaný manažer v zemi, v níž se manažer kvalifikuje na drahokamový bonus. Když se zahraniční manažer kvalifikuje jako sponzorovaný manažer, bude započítán do kvalifikace manažera vyšší linie na drahokamový bonus v měsících, během nichž zahraniční manažer splňuje podmínky aktivity ve své domovské zemi. (c) Drahokamový bonus vyplácí každá země na základě SRP z osobních a nemanažerských akreditovaných prodejních aktivit manažerů v domovské zemi. Pokud se chce manažer kvalifikovat na drahokamový bonus v jakékoliv zemi, musí mít potřebný počet aktivních sponzorovaných manažerů první generace v té zemi a v tom měsíci, kde a kdy se manažer kvalifikuje na drahokamový bonus. 10 Program motivačních odměn (a) Aktivní uznaný manažer je oprávněn účastnit se programu motivačních odměn (tzv. autoprogramu). (b) K dispozici jsou tři úrovně motivačního programu: 1) Úroveň 1: Společnost vyplatí maximálně 400 měsíčně po dobu max. 36 po sobě následujících měsíců 2) Úroveň 2: Společnost vyplatí maximálně 600 měsíčně po dobu max. 36 po sobě následujících měsíců 3) Úroveň 3: Společnost vyplatí maximálně 800 měsíčně po dobu max. 36 po sobě následujících měsíců (c) Na kvalifikaci jsou potřebné 3 po sobě následující měsíce, v souladu s následující tabulkou: Program motivačních odměn / udržovací požadavky Měsíc Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkové body Celkové body Celkové body (d) Manažer bude dostávat maximální částku za každou dosaženou úroveň za každý měsíc, ve kterém bude dodržen počet bodů třetího měsíce, po dobu 36 měsíců bezprostředně následujících po kvalifikaci. (e) Pokud v jakémkoli měsíci klesne celkový počet bodů manažera pod požadovaný počet bodů třetího měsíce, motivační odměna za takový měsíc bude vypočtena takto: částka 2.66 vynásobená celkovým počtem bodů manažera v daném měsíci. (f) Pokud v jakémkoli měsíci klesne celkový počet

12 bodů manažera pod 50, motivační odměna za takový měsíc nebude vyplacena. Pokud v následujících měsících stoupne počet bodů kvalifikovaného manažera na 50 a více, motivační odměna bude znovu uhrazena a to v souladu s výše uvedeným. (g) U manažera, který má během třetího kvalifikačního měsíce nebo během jakéhokoliv měsíce v průběhu 36měsíčního období 5 osobně sponzorovaných aktivních uznaných manažerů, se požadavek na počet celkových získaných bodů ve třetím měsíci snižuje na 110, 175 nebo 240 celkových bodů pro úrovně 1, 2 nebo 3 v tomto pořadí. (h) Za každých dalších 5 osobně sponzorovaných aktivních uznaných manažerů v průběhu třetího kvalifikačního měsíce nebo během jakéhokoliv měsíce v průběhu 36měsíčního období, se požadavek na počet celkových získaných bodů ve třetím měsíci snižuje o dalších 40, 50 nebo 60 bodů pro úroveň 1, 2 nebo 3 v tomto pořadí. (i) Body se započítají do kvalifikačních a udržovacích požadavků jen během měsíců, ve kterých je manažer aktivní. (j) Body, které získá aktivní distributor dříve, než se stane uznaným manažerem se započítávají do kvalifikace na motivační odměnu. (k) Po skončení třetího kvalifikačního měsíce na získání motivační odměny se může manažer kvalifikovat na získání vyšší motivační odměny hned v následujícím měsíci. Pokud se manažer například kvalifikoval na získání úrovně 1 v lednu, únoru a březnu s 50, 100 a 150 potom v dubnu získal 225 cc, jeho období vyplácení platby za úroveň 1 bude nahrazeno novým obdobím 36 měsíců, během nichž bude dostávat platby za úroveň 2. (l) Na konci období 36 měsíců se může manažer rekvalifikovat na novou motivační odměnu a to v souladu s výše uvedeným. Požadavky na takovou rekvalifikaci je možné splnit během jakýchkoliv 3 po sobě následujících měsíců v průběhu posledních 6 měsíců původního 36měsíčního období. 11 Chairman's Bonus (a) Základní požadavky pro všechny úrovně. Všechny následující požadavky musí být splněny, ať už v domovské zemi nebo v zemi kvalifikace. Nemohou být splněny kombinovaně v různých zemích. 1) Být aktivním uznaným manažerem se 4 aktivními body každý měsíc během kvalifikačního období, v případě, že se distributor kvalifikuje do pozice uznaného manažera během kvalifikačního období, musí být aktivní každý celý následující měsíc. 2) Kvalifikovat se na získání bonusu za vedoucí postavení každý měsíc během kvalifikačního období (i když nemá žádné manažery ve své dolní linii) nebo pokud se distributor kvalifikuje do pozice uznávaného manažera během kvalifikačního období, musí se kvalifikovat na získání bonusu za vedoucí postavení každý celý následující měsíc (i když nemá žádné manažery ve své dolní linii). 3) Následující požadavky je možné splnit v libovolné účastnické zemi: a) kvalifikovat se na získání automobilového programu; b) nakoupit produkty, jak je požadováno, až poté, co bylo vynaloženo 75 % zásob produktů; c) budovat FLP podnikání v souladu se správnými zásadami MLM a Politikou společnosti; d) účastnit se a podporovat akce pořádané společností. 4) Konečné přijetí do motivačního programu Chairman's bonus schválí výkonná komise. Výkonná komise bude brát v úvahu veškerá ustanovení Politiky společnosti včetně (ale ne pouze) všech ustanovení v odstavci Politiky společnosti. (b) Chairman's Bonus manažer 1. úrovně. Kromě základních požadavků musí v zemi kvalifikace splnit následující požadavky, pokud nebude stanoveno jinak: 1) Získat 700 osobních a nemanažerských bodů během kvalifikačního období poté, co se stane uznaným manažerem... 2)... včetně minimálně 150 NOVÝCH bodů. Těchto 150 NOVÝCH bodů je možné získat v kterékoli zemi a kombinovat je. Ovšem jakékoli NOVÉ body získané mimo zemi kvalifikace nebudou zahrnuty do výpočtu motivačních podílů. 3) Zbývající osobní a nemanažerské body musí

13 být získány v zemi kvalifikace. 4) Vybudovat jednoho z následujících v kterékoli generaci: a) uznaného manažera v dolní linii v zemi kvalifikace manažera, který dosáhne 600 nebo více celkových skupinových bodů během kvalifikačního období poté, co se stane uznaným manažerem. Takový manažer může být již existující manažer, nebo nově vybudovaný během kvalifikačního období; nebo b) manažera, který se kvalifikoval na Charmain's Bonus v dolní linii v kterékoli účastnické zemi. 5) Body 600cc manažera se nezahrnují do výpočtu motivačních podílů. 6) Za tímto účelem se započtou pouze body za měsíce, ve kterých se manažer kvalifikuje jako aktivní manažer. 7) Responzorovaní distributoři se započítávají do všech požadavků 1. úrovně. 8) Pokud distributor dosáhne během kvalifikačního období pozice manažera, všichni noví distributoři, které nasponzoruje během svého posledního měsíce postupu, se budou započítávat do požadavků na NOVÉ body pro toto kvalifikační období Chairman's Bonus programu. (c) Charmain's Bonus manažer 2. úrovně. Kromě základních požadavků musí v zemi kvalifikace splnit následující požadavky, pokud nebude stanoveno jinak: 1) Získat 600 osobních a nemanažerských bodů během kvalifikačního období poté, co se stane uznaným manažerem... 2)... včetně minimálně 100 NOVÝCH bodů. Těchto 100 NOVÝCH bodů je možné získat v kterékoli zemi a kombinovat je. Ovšem jakékoli NOVÉ body získané mimo zemi kvalifikace nebudou zahrnuty do výpočtu motivačních podílů. 3) Zbývající osobní a nemanažerské body musí být získány v zemi kvalifikace. 4) Vytvořit 3 manažery, kteří se kvalifikovali na Charmain's Bonus v kterékoli generaci, každého v samostatné dolní linii, v kterékoli účastnické zemi. 5) Responzorovaní distributoři se započítávají do všech požadavků 2. úrovně. 6) Pokud distributor dosáhne během kvalifikačního období pozice manažera, všichni noví distributoři, které nasponzoruje během svého posledního měsíce postupu, se budou započítávat do požadavků na NOVÉ body pro toto kvalifikační období Chairman's Bonus programu. (d) Charmain's Bonus manažer 3. úrovně. Kromě klíčových požadavků musí v zemi kvalifikace splnit následující požadavky, pokud nebude stanoveno jinak: 1) Získat 500 osobních a nemanažerských bodů během motivačního období poté, co se stane uznaným manažerem... 2)... včetně minimálně 100 NOVÝCH bodů. Těchto 100 NOVÝCH bodů je možné získat v kterékoli zemi a kombinovat je. Ovšem jakékoli NOVÉ body získané mimo zemi kvalifikace nebudou zahrnuty do výpočtu motivačních podílů. 3) Zbývající osobní a nemanažerské body musí být získány v zemi kvalifikace. 4) Vytvořit 6 manažerů, kteří se kvalifikovali na Charmain's Bonus v kterékoli generaci, každého v samostatné dolní linii, v kterékoli účastnické zemi. 5) Responzorovaní distributoři se započítávají do všech požadavků 3. úrovně. 6) Pokud distributor dosáhne během kvalifikačního období pozice manažera, všichni noví distributoři, které nasponzoruje během svého posledního měsíce postupu, se budou započítávat do požadavků na NOVÉ body pro toto kvalifikační období Chairman's Bonus programu. (e) Výpočet Charmain's Bonus podílů. 1) Globální bonusový fond bude určen a potom rozdělen následovně: a) polovina fondu se vyplatí těm, kteří se kvalifikovali na 1. úroveň; b) třetina fondu se vyplatí těm, kteří se kvalifikovali na 2. úroveň; c) šestina fondu se vyplatí těm, kteří se kvalifikovali na 3. úroveň. 2) Kvalifikující se distributor bude oceněn jedním motivačním podílem za každý ze svých celkových bodů získaných v zemi (ne však za NOVÉ body získané mimo zemi kvalifikací), plus motivační podíly vytvořené prvním Chairman's Bonus manažerem v každé sponzorské linii v jakékoliv účastnické zemi. 3) Každá část fondu se vydělí celkovým počtem motivačních podílů všech distributorů, kteří se kvalifikovali na získání dané části fondu, a vypočítá se peněžní faktor dané části fondu. Tento peněžní faktor se vynásobí motivačními podíly každého jednotlivého distributora a vypočte se výše částky motivační odměny.

14 12 FLP Global Rally (a) Distributor se může kvalifikovat na získání cesty pro 2 osoby na FLP Global Rally včetně letenky, ubytování, příspěvku na stravování a aktivity, a kapesného tím,, že dosáhne minimálně 1500 celkových bodů v průběhu kalendářního roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince. Aby mohl kvalifikující se distributor dostat tuto odměnu, musí se po kvalifikačním období zúčastnit školících a motivačních setkání první Global Rally. (b) Aby distributor získal Global Rally odměny za obrat 1500 bodů a více, může zkombinovat body ze všech zemí, ve kterých má skupinu. Každý distributor si sám odpovídá za to, aby nejpozději do 31. ledna předložil domovské kanceláři doklad o získaných bodech v jiných zemích. (c) Nemanažerské body získané během jakéhokoliv měsíce, kdy distributor není aktivní, a body za vedoucí postavení získané během jakéhokoliv měsíce, kdy se manažer nekvalifikuje na získání bonusu za vedoucí postavení, se nepočítají do kvalifikace Global Rally; jakékoliv celkové aktivní body získané distributorem se však započtou bez ohledu na statut aktivity. (d) Distributor se kvalifikuje dosažením celkových bodů a získá ocenění Global Rally v souladu s níže uvedeným. Každý kvalifikovaný distributor dostane buď jídlo, které poskytne společnost, nebo příspěvek na stravování úměrný jeho kvalifikaci. Aby mohl distributor ocenění získat, musí se Rally zúčastnit. (e) 1500 celkových bodů (1,5K): 1) účast na Global Rally na 5 nocí na náklady společnosti 2) kapesné 500 $ 3) Příspěvek 300 $ na aktivity (f) 2500 celkových bodů (2,5K): 1) účast na Global Rally na 7 nocí na náklady společnosti 2) kapesné 1000 $ 3) Příspěvek 500 $ na aktivity (g) 5000 celkových bodů (5K): 1) účast na Global Rally na 8 nocí na náklady společnosti 2) kapesné 2000 $ 3) Příspěvek 500 $ na aktivity 4) Použití VIP pokladny v nákupní zóně na Rally (h) 7500 celkových bodů (7,5K): 1) účast na Global Rally na 8 nocí na náklady společnosti 2) kapesné 3000 $ 3) Příspěvek 600 $ na aktivity 4) Použití VIP pokladny v nákupní zóně na Rally (i) celkových bodů (10K): 1) účast na Global Rally na 8 nocí na náklady společnosti 2) let v business třídě na Rally a zpět 3) kapesné 3000 $ 4) Příspěvek 600 $ na aktivity 5) použití VIP pokladny v nákupní zóně na Rally (j) celkových bodů (12,5K): 1) účast na Global Rally na 8 nocí na náklady společnosti 2) let v business třídě na Rally a zpět 3) kapesné $ 4) Příspěvek 600 $ na aktivity 5) použití VIP pokladny v nákupní zóně na Rally 13 Objednávky výrobků (a) Všichni distributoři objednávají výrobky přímo od společnosti za ceny pro nového distributora - NDP ceny (NDP = 15% sleva z maloobchodní ceny). Po té, co distributor (bez ohledu na jeho pozici v marketingovém plánu) osobně nakoupí výrobky v hodnotě nejméně 2 bodů v průběhu jakýchkoli dvou po sobě jdoucích měsíců, nakupuje výrobky za velkoobchodní cenu. Rozdíl mezi cenou NDP a velkoobchodní cenou bude vyplacen jeho přímému sponzorovi. (b) Na to, aby se distributor kvalifikoval na vyplácení bonusu za příslušný měsíc, musí být všechny objednávky s příslušnou platbou předložené v autorizovaném prodejním centru FLP, telefonicky kanceláři FLP, nebo internetem na do 23:59 hod. posledního kalendářního dne daného měsíce. (c) Veškeré objednávky musí být doprovázeny: (1) platbou na bankovní účet společnosti (2) kreditní kartou (3) platbou v hotovosti (d) Distributor je povinen zkontrolovat úplnost

15 objednávky ihned po převzetí, pokud se vyskytnou nesrovnalosti, uvědomit ihned kancelář FLP nebo pověřeného zplnomocněného zástupce. (e) Distributor nesmí bez předchozího souhlasu odpovědného zástupce FLP objednat výrobky v hodnotě více než 25 bodů (kartonů) za jakýkoliv kalendářní měsíc. (f) Distributoři si mohou od firmy zakoupit jakékoliv výrobky jediným požadavkem: nákup jednoho druhu nebo smíšených druhů výrobků (kromě literatury) musí vždy dosáhnout minimálně 60 (euro). (g) Přijetí všech objednávek a zaslání objednaného zboží je podmíněno konečnou akceptací objednávek hlavní kanceláří FLP. Akceptace objednávky hlavní kanceláří je potvrzena tím, že obdržíte výpis výpočtu bonusů, ve kterém je objednávka zohledněna. (h) Podáním nové objednávky výrobků, které byly předmětem i objednávky předešlé, distributor potvrzuje firmě, že 75 % počtu výrobků z předešlé objednávky bylo prodáno, spotřebováno nebo jiným způsobem použito v rámci podnikání distributora. 14 Responzorování (a) Stávající distributor se může responzorovat pod nového sponzora za předpokladu, že během posledních 24 měsíců: 1) byl distributorem a 2) nekoupil, ani nedostal, žádné produkty FLP od společnosti nebo z jiného zdroje a 3) nepřijal žádné platby od distributora FLP a 4) nesponzoruje žádnou osobu v rámci podnikání FLP. (b) Než bude distributorovi responzorování povoleno, musí podepsat a mít notářsky ověřené místopřísežné prohlášení pod hrozbou trestu za křivou přísahu v souladu s touto Politikou. Požadován bude i vyplněný formulář "Změna statutu" podepsaný distributorem i novým sponzorem. (c) Responzorovaný distributor začne znovu na úrovni nového distributora pod svým novým sponzorem a ztrácí všechny své dolní linie, které do té doby získal ve všech zemích, kde byl dříve nasponzorovaný. (d) Každý responzorovaný distributor se počítá jako nově sponzorovaný distributor pro všechny motivační programy a postupy. 15 Politika mezinárodního sponzoringu (a) Tato politika se týká mezinárodního sponzoringu po 22. květnu (b) Postupy a politika mezinárodního sponzorování jsou následující: 1) Distributor musí kontaktovat centrálu ve své domovské zemi a požádat o mezinárodní sponzorování v požadované zemi. 2) Původní identifikační číslo distributora se použije ve všech zemích, do kterých se přihlásí. 3) Sponzorem distributora bude osoba uvedená v první přihlášce přijaté FLP,kromě případů responzorování a pravidla 6 měsíců nového distributora. 4) Distributor automaticky začne na své aktuální úrovni prodeje ve všech zemích, ve kterých bude mezinárodně sponzorovaný. 5) Za účelem dosažení postupu na vyšší marketingové pozice nebo za účelem kvalifikace na získání bonusu nebo motivační odměny není možné kombinovat body získané v jedné řídící společnosti s těmi, které byly získány v jiné řídící společnosti. Je však možné je kombinovat při kvalifikaci na získání 1500 cc a vyšších úrovní v rámci motivačního programu Global Rally a při požadavku nových bodů v rámci Chairman's Bonus a Eagle manažera. 6) Když distributor postoupí na vyšší marketingovou pozici v jakékoliv zemi, následující měsíc se to projeví ve všech zemích. 7) Pokud distributor, který se ve své domovské zemi ještě nestal manažerem, postoupí na úroveň manažera v zahraniční zemi, musí být aktivní během období postupu a během posledního měsíce postupu musí získat minimálně 25 osobních a nemanažerských bodů, a to buď ve své domovské zemi, nebo v zemi postupu, aby se stal uznaným manažerem. 8) Pokud distributor změní bydliště, musí informovat svou původní domovskou zemi, aby mohla být jeho adresa změněna a aby mu mohla

16 být přidělena nová domovská země. (c) Manažerovi, který je v průběhu měsíce aktivní ve své domovské zemi, bude v následujícím měsíci ve všech zahraničních zemích prominuta povinnost kvalifikovat se na získání skupinového bonusu v takových zemích. Pokud je například manažer aktivní během ledna ve své domovské zemi, požadavek aktivity odpadá ve všech zahraničních zemích v měsíci únor. (d) Manažerovi, který se v průběhu měsíce kvalifikuje na získání bonusu za vedoucí postavení ve své domovské zemi, bude v následujícím měsíci ve všech zahraničních zemích prominuta povinnost kvalifikovat se na získání bonusu za vedoucí postavení. Pokud se například manažer kvalifikuje na získání bonusu za vedoucí postavení v měsíci lednu ve své domovské zemi, požadavek kvalifikace na získání bonusu za vedoucí postavení ve všech zahraničních zemích odpadá ve všech zahraničních zemích v měsíci únoru. 16 Zakázané aktivity Rozhodnutí výkonné komise o vyloučení distributora, nebo o neuznání, přeskupení nebo úpravě bonusů, bodů, odškodnění nebo jakémkoli motivačním ocenění za aktivity nebo prodlení distributora, které nejsou v souladu s Politikou společnosti, je konečné. Jakýmkoliv úmyslným opomenutím a nedodržením Politiky společnosti ze strany distributora se bude společnost přísně zabývat, a může vést k vyloučení a k soudní žalobě za poškození Mezi zakázané činnosti, které vedou k vyloučení z řad distributorů a zahrnují odpovědnost za veškeré škody způsobené takovým jednáním, patří mimo jiné následující: (a) Podvodné sponzorování. Distributor nesmí sponzorovat jednotlivce, bez jejich vědomí a souhlasu a bez toho, aby tito jednotlivci vyplnili a podepsali přihlášku nezávislého distributora osobně, také nesmí sponzorovat nebo pokusit se sponzorovat neexistující osoby jako distributory nebo zákazníky ("fantom") za účelem kvalifikování se na získání provize nebo bonusů. (b) Kupování bonusů. Distributor nesmí objednat více produktů, než potřebuje k okamžitému uspokojení poptávky, a další produkty může nakoupit, jen když prodá, zkonzumuje nebo jinak využije 75 % zásob. Distributor nesmí nakupovat produkty nebo nabádat jiné distributory, aby nakupovali produkty výhradně za účelem kvalifikace na získání bonusů, a nesmí využívat žádný jiný mechanismus, jehož prostřednictvím bude realizovat strategické nákupy za účelem maximalizování provizí nebo bonusů, pokud distributor nemá pro zakoupené produkty korektní využití. Aby se zajistilo, že nedojde k hromadění zásob: 1) Každý distributor, který si objedná produkty na základě předchozí objednávky, potvrdí a dosvědčí, že 75 % předchozí objednávky daného produktu prodal nebo jinak zužitkoval. Distributoři si musí uchovávat přesné záznamy o měsíčním prodeji zboží svým zákazníkům, přičemž tyto záznamy může společnost zkontrolovat na základě přiměřeného oznámení. Tyto záznamy zahrnují zprávy o stavu zásob na konci každého měsíce. 2) Společnost má k politice zpětného odkupu zboží při ukončení distributorství liberální přístup, FLP však neodkupuje takové produkty ani neposkytne náhradu za takové produkty, které byly podle potvrzení spotřebovány nebo prodány. Falešné zobrazení počtu prodaných nebo spotřebovaných produktů za účelem pokroku v marketingovém plánu bude mít za následek vyloučení distributora. 3) Aby společnost odradila distributory od podněcování jiných distributorů k obcházení zákazu hromadění zásob, bude od horní linie vyloučeného distributora požadovat zpět jakékoliv bonusy vyplacené za produkty, které vrátil vyloučený distributor. (c) Nákupy přes prostředníka. Distributor nesmí nakupovat produkty jiným než vlastním jménem. (d) Prodej jiným distributorům. Kromě maloobchodních aktivit nesmí distributor prodávat produkty žádnému jinému distributorovi, než osobně sponzorovanému distributorovi, a to minimálně za velkoobchodní cenu. Jakýkoli jiný přímý či nepřímý prodej jiným distributorům je zakázanou transakcí pro prodávajícího i pro kupujícího distributora. Body získané za takovýto zakázaný prodej nesmí být započteny za účelem splnění požadavku aktivity nebo požadavku na kvalifikaci na získání jakéhokoliv benefitu v rámci marketingového programu. Musí být provedeny úpravy k nápravě takového nesouladu. (e) Distributor se nesmí zapojit do aktivit, které jsou zakázány v odstavcích 16.02, 18.02, a v souladu s touto Politikou.

17 (f) Distributor nesmí dovolit, aby jeho jméno či podobizna figurovaly v propagačním, náborovém nebo naváděcím materiálu jiné společnosti s přímým prodejem. (g) Distributor nesmí jednat nebo nejednat tak, aby takovým jednáním nebo opomenutím způsobil hrubé porušení Politiky společnosti, nebo aby ji úmyslně ignoroval. (h) Prodej v obchodech. 1) S výjimkou níže uvedeného v tomto odstavci, distributor nesmí dovolit, aby byly produkty společnosti prodávány nebo vystaveny v maloobchodních prodejnách, armádních obchodech, na výměnných setkáních, bleších trzích nebo na podobných akcích. Vystavení po dobu kratší než jeden týden v průběhu dvanácti měsíců na jednom místě je však považováno za dočasné a proto účast na nich může být povolena po předchozím písemném schválení kanceláří FLP. 2) Distributor, který podniká v oblasti služeb, jako např. holičství, kadeřnictví, salón krásy, kosmetický či masážní salón nebo fitness klub, může produkty vystavovat a prodávat ve svých podnikatelských prostorách. Reklama o prodeji produktů FLP ve formě exteriérových tabulí, výloh nebo okenních vývěsek je zakázána. 3) Distributor nesmí prodávat ani obchodovat s produkty značky Forever jinak než v originálním obalu. Produkty je však možné propagovat a servírovat v restauracích ve sklenici nebo porcované. (i) Používání neschválené literatury. Použití, výrobu nebo prodeji jakýchkoli pomůcek prodeje nebo materiálů, kromě těch, které schválila FLP, musí nejprve schválit společnost v písemné formě. (j) Online prodej. Distributor nesmí prodávat produkty FLP přes online marketingová média, online obchody nebo přes aukční stránky, jako například, mimo jiné, ebay nebo Amazon.com. (k) Prodej za účelem dalšího prodeje. Distributor nesmí prodávat produkty FLP za účelem jejich dalšího prodeje a nesmí nikoho prodejem produktů FLP pověřit. (l) Nasponzorování FLP distributorů do jiných společností. Distributor nesmí přímo či nepřímo kontaktovat, navádět, přesvědčovat, registrovat, sponzorovat nebo přijmout jakéhokoliv distributora FLP, zákazníka FLP nebo jakoukoli osobu, která byla distributorem FLP nebo zákazníkem FLP během předchozích dvanácti (12) měsíců, nebo jakýmkoli způsobem podporovat jakoukoli takovou osobu, aby jakýmkoli způsobem propagovala příležitosti marketingového programu jiné společnosti poskytující přímý prodej než FLP. (m) Distributor nesmí znevažovat jiné distributory, produkty / služby FLP, marketingový plán nebo plán odměňování, nebo zaměstnance FLP před jinými distributory nebo před třetími stranami. Jakékoliv otázky nebo poznámky týkající se těchto záležitostí musí být předloženy v písemné formě výhradně vedení poboček FLP. (n) Prohlášení o produktu. Distributoři nebudou dělat prohlášení o bezpečnosti používání produktů a jejich terapeutických nebo léčebných účincích. Tvrzení a prohlášení tohoto druhu je možné dělat pouze v případě, že byla oficiálně odsouhlasena FLP nebo jsou obsažena v oficiálních materiálech FLP. Žádný distributor nesmí o produktech FLP tvrdit, že jsou prospěšné v léčbě, prevenci, diagnostice či pro vyléčení jakéhokoliv onemocnění. Jakákoliv medicínská tvrzení týkající se produktů FLP jsou přísně zakázána. Distributoři by zákazníkům, kteří jsou právě v lékařské péči, nebo jakémkoliv lékařském ošetření, měli doporučovat, aby změny ve výživě konzultovali se svým ošetřujícím lékařem. (o) Prohlášení o výdělku. Pokud FLP písemně neodsouhlasí jinak, jakákoliv projekce příjmů a potenciálně zavádějící informace týkající se příjmů jsou přísně zakázány. Finanční úspěchy distributora jsou plně závislé na jeho osobním úsilí, nasazení, školení a vedení, které distributor poskytne svým dolním liniím a FLP podnikání. (p) Podnikání přes prostředníka. Distributorství a jakékoliv výsledné dolní linie vytvořené, nebo řízené pověřeným zástupcem ve prospěch jiného distributora, ať už vědomě či nevědomě, není povoleno a bude upraveno Výkonnou radou FLP do souladu s Politikou společnosti. Rozhodnutí Výkonné rady FLP o ukončení nebo neschválení distributorství, přerozdělování, nebo úpravě bonusů, akreditovaných bodů, motivačních odměn, nebo jiných ocenění, z důvodu účasti kteréhokoli distributora na aktivitách nebo pochybeních, které nejsou v souladu s Politikou společnosti, budou konečné. Vědomé skutky pochybení a nerespektování Politiky společnosti distributorem budou přísně postihovány včetně možného ukončení distributorství a soudního vymáhání odškodnění. (q) Export produktů. Distributor je oprávněn kupovat produkty za účelem jejich využití ve svém podnikání a pro osobní spotřebu v zemi, kde produkt

18 koupil. Bez písemného souhlasu centrály v Scottsdale, Arizona, USA, distributor nesmí kupovat produkty za účelem jejich exportu do jiné země, než je země, v níž dané produkty koupil, s výjimkou osobní a rodinné spotřeby v zemi, v níž se nenachází autorizovaná kancelář FLP. 17 Politika společnosti (a) Vztah mezi distributorem a FLP má smluvní povahu. Pouze dospělé osoby ve věku nad 18 let mohou podepsat smlouvu s FLP a stát se distributory. (b) Distributor se považuje za nezávislou smluvní stranu. Požaduje se od něj, že bude vykonávat své aktivity v rámci podmínek distributorské smlouvy a v souladu s Politikou společnosti platnou v zemi, kde distributor vykonává své podnikání. (c) distributorství FLP se vztahuje na distributora a jeho / její manželku / manžela / registrovaného partnera, druha / družku, nebo na jednotlivce, podle toho jak je uvedeno na přihlášce distributora v domovské kanceláři. (d) Manžel a manželka, registrovaní partneři nebo druh a družka mají být uvedeni spolu na jedné přihlášce distributora. Manželé, registrovaní partneři nebo druh a družka se nesmějí navzájem sponzorovat. Pokud se jeden z páru rozhodne, že nebude distributorem FLP, druhý z páru, který zůstane distributorem FLP, výslovně souhlasí a je srozuměn s tím, že jeho statut distributora může být zrušen z důvodu jakéhokoliv jednání jeho manžela / manželky / registrovaného partnera, druha / družky, které by bylo v rozporu s Politikou společnosti. (e) Distributor, který uzavře manželství nebo registrované partnerství s jiným distributorem, si může ponechat oddělené distributorství, které existovalo před svatbou resp. registrací partnerství. (f) V případě, že distributor uzavře manželství nebo registrované partnerství s osobou, která není distributorem, měli by předložit formulář Změna statutu podepsaný oběma, čímž se potvrdí zájem manžela či manželky či registrovaného partnera stát se distributorem. Bez ohledu na to, zda formulář odevzdají nebo ne, existující distributor výslovně souhlasí a prohlašuje, že jeho statut distributora může být zrušen z jakéhokoliv důvodu jednání jeho manžela / manželky / registrovaného partnera, které by bylo v rozporu s Politikou společnosti tak, jak by tento manžel / manželka / registrovaný partner byli distributorem FLP. (g) V případě, že se někdo z dolní linie distributora přihlásí na sponzorování do cizí země a distributor v té zemi ještě nebyl přihlášen na sponzorování, bude v dané zemi na sponzorování přihlášen automaticky a souhlasí s tím, že se podřídí firemní politice a zákonům platným v této zemi FLP souhlasí s tím, že prodá distributorovi produkty a vyplatí skupinové bonusy v souladu s marketingovým plánem společnosti za předpokladu, že distributor neporuší svou smlouvu uzavřenou s FLP Distributor může vyvinout své vlastní marketingové techniky, pokud neporušují žádná pravidla, nařízení nebo stanovy společnosti, státu, právní zákony, nařízení nebo stanovy Jakýkoliv převod, kromě zdědění statutu distributora Forever Living Products, je bez předchozího souhlasu společnosti zakázán, a jakýkoliv takový převod je neplatný. Pro účely tohoto ustanovení se změna osoby mající prospěch z distributorství FLP, na které bylo zřízeno správcovství, se považuje za převod, který je bez písemného schválení společností neplatný Pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak, distributor nesmí přímo ani nepřímo změnit sponzory. FLP bude brát do úvahy pouze první platnou přihlášku přijatou v domovské kanceláři. Další přihlášky budou zamítnuty Pokud distributor změní své bydliště, musí o změně bydliště informovat svou předchozí zemi tak, aby mohla být jeho adresa změněna a aby mu byla přiřazena nová domovská země Chyby nebo dotazy Pokud má distributor nějaké otázky nebo se domnívá, že v bonusech, reportech o aktivitě v dolních liniích, poplatcích nebo změnách se vyskytly nějaké chyby, musí informovat FLP do šedesáti (60) dnů od data výskytu údajné chyby nebo incidentu. FLP nenese odpovědnost za žádné chyby, opomenutí nebo problémy, které nebyly sděleny do šedesáti (60) dnů Dobrovolné ukončení distributorství (a) Distributor může dobrovolně odejít z pozice distributora podáním písemné žádosti, podepsané oběma distributory uvedenými na přihlášce. Dnem účinnosti ukončení distributorství je datum, kdy domovská kancelář přijala tuto žádost. Končící distributor ztrácí svou dosaženou pozici a všechny

19 dolní linie, včetně těch v zahraničních zemích, které v daném okamžiku existují. (b) Jakmile distributor ukončí své členství, ukončí tím i členství jeho manžela / manželky, druha / družky. (c) Po uplynutí dvou let, může vyloučený distributor předložit vedení společnosti novou přihlášku ke schválení. Po schválení přihlášky distributor začne znovu na pozici nového distributora, ale jeho původní organizace v dolní linii nebude obnovena Vyloučení nebo přerušení distributorství (a) Vyloučení znamená odebrání všech domácích a mezinárodních privilegií a smluvních práv, které dostal distributor FLP k dispozici, včetně privilegia kupovat a distribuovat produkty. Po vyloučení distributor ztrácí možnost kvalifikovat se na získání bonusů a ruší se jeho účast na všech odměňovacích programech sponzorovaných firmou. (b) Vyloučený distributor je povinen po vyzvání FLP zaplatit, vrátit nebo nahradit všechny ceny, finanční odměny nebo bonusy získané od firmy od data vzniku těch jeho činností, které byly příčinou jeho vyloučení. Bonusy, propadlé z důvodu vyloučení z distributorství, budou vyplaceny dalšímu kvalifikujícímu se distributorovi v pořadí v horní linii, který neporušil smluvní podmínky. (c) Po uplynutí dvou let, může vyloučený distributor předložit vedení společnosti novou přihlášku ke schválení. Po schválení přihlášky distributor začne znovu na pozici nového distributora, ale jeho původní organizace v dolní linii nebude obnovena. d) Přerušení distributorství je dočasný stav, který distributorovi zakazuje zadávání objednávek, příjem zisků a bonusových plateb a sponzorování nových distributorů. e) Zisky a bonusy suspendovaného distributora budou pozdrženy, dokud nebude distributorství znovu obnoveno nebo ukončeno. V případě obnovení budou pozdržené platby distributorovi vyplaceny, jinak budou vyplaceny v souladu s marketingovým plánem Politika týkající se využívání internetu (a) Prodej produktů online. Každému nezávislému distributorovi FLP bude nabídnuta možnost nákupu schválené FLP webové stránky pro on-line prezentování produktů používající přímé propojení na FLP internetovou obchodní webovou stránku a její My FLP Biz. On-line objednávky budou provedeny přímo prostřednictvím FLP na této webové stránce. Tento odkaz na internetovou stránku je udělán tak, že FLP stránky zůstanou v rámci stránky nezávislého distributora. Návštěvníci stránky ve skutečnosti nikdy neopustí webovou stránku distributora. V zájmu zachování integrity značky FLP, produktové linie a vztahu Distributor / Zákazník, distributor nesmí prodávat jakékoliv produkty označené značkou FLP on-line přes svou nezávislou webovou stránku. E-Commerce prodej může být realizován výlučně přímo nebo přes propojení na oficiální webovou FLP stránku a její funkci My FLP Biz. (b) Online sponzorování distributorů prostřednictvím přihlášky s elektronickým podpisem je zakázáno s výjimkou přímé přihlášky nebo odkazu na webovou stránku společnosti na (c) FLP webové stránky nezávislého distributora propagující FLP produkty nebo podnikání s FLP bez on-line prodeje nebo sponzoringu budou povoleny, pokud budou splňovat nebo budou upraveny tak, aby splňovaly Politiku společnosti FLP. (d) Distributoři nesmí používat název "Forever Living Products" nebo jakékoliv obchodní značky, obchodní jména, názvy domén (URL) a nesmí kopírovat nebo používat materiály společnosti získané z jakéhokoli zdroje, které by mohly zavádět nebo mást zákazníky, a ti by si mohli myslet, že webová stránka distributora je webovou stránkou společnosti, nebo některé z jejích dceřiných společností. Názvy produktů FLP jsou výhradním majetkem společnosti a žádný distributor je nesmí používat jako sponzorovaný odkaz nebo jiným nepovoleným způsobem. Webová stránka distributora musí jasně uvádět, že reprezentuje nezávislého distributora FLP, který není zástupcem společnosti, ani jednou z jejích dceřiných společností nacházejících se po celém světě. (e) Distributoři jsou povinni propojit své webové stránky s oficiální stránkou FLP, která byla vytvořena a je podporována FLP na (f) Všechny webové stránky nezávislých distributorů musí odrážet a být spojeny pouze se společnostmi nebo produkty, které jsou označeny logem FLP a musí mít vhodný obsah z morálního hlediska. (g) Elektronická reklama. Jsou povoleny pouze takové webové stránky nezávislých distributorů FLP, které byly schváleny FLP nebo jsou součástí on-line banerů nebo reklam splňujících pravidla reklamy FLP a schválených FLP. On-line bannery a reklamy musí být před zveřejněním předloženy ke schválení FLP a musí být propojeny na webovou stránku společnosti nebo webovou stránku nezávislého

20 distributora FLP schválenou FLP. Jakákoliv elektronická reklama je předmětem kontroly FLP v souladu s Politikou společnosti týkající se pravidel reklamy a propagace. 18 Právní vztahy Řešení sporů / zřeknutí se soudního řízení před porotou (a) Pokud se objeví nějaké spory související se vztahem distributora k FLP nebo k výrobkům, jejichž vyřešení se nedosáhlo jednáním, společnost i distributor souhlasí, že v zájmu dosažení co nejvíce rozumně možného a oboustranně přátelského rozhodnutí tohoto sporu způsobem časově, účelově a finančně efektivním, se v maximální možné míře zříkají svých práv na soudní řízení před porotou a svůj spor vyřeší jeho předložením Americké arbitrážní asociaci (AAA - American Arbitration Association) v Maricopa County, Arizona, která vydá závazné arbitrážní rozhodnutí v souladu s písemnými pravidly, která přijala společnost FLP za účelem řešení sporů. Maricopa County, Arizona bude považována za místo výhradní a exkluzivní jurisdikce a místně příslušný soud nacházející se ve státě Arizona, Maricopa County bude považován za místo pro řešení sporů mezi společností a nezávislým distributorem a pokud je to relevantní, v souladu s pravidly řešení sporů FLP. Přihláška nezávislého distributora a smlouva se ve všech ohledech řídí zákony státu Arizona. (b) Účast na mezinárodním sponzorském programu je privilegium, které dává každému distributorovi šanci mít užitek z mezinárodní sítě společností FLP. Mezinárodní sponzorský program je monitorován domovskou kanceláří FLP v Maricopa County, Arizona. Distributor, který se zúčastní mezinárodního sponzorského programu souhlasí s tím, že jakýkoliv spor vyplývající z nebo související s distributorským vztahem nebo s produkty FLP, jehož účastníkem se stane dceřiná společnost FLP, bude urovnán závazným rozhodnutím rozhodčího soudu v Maricopa County, Arizona, v souladu s aktuálním zněním Politiky o řešení sporů Forever Living.com a Forever Living Products International, LLC, jak je uvedeno výše a na webové stránce společnosti FLP na Převod na základě závěti (a) Převod nebo postoupení statutu distributora se zakazuje, s výjimkou úmrtí nebo rozvodu. (b) Dědická práva týkající se statutu distributora jsou omezena následovně: 1) Dědic musí být osoba, která je schopna kvalifikovat se jako distributor. 2) Jelikož dědicem musí být dospělý jedinec, musí být pro společné dědice zřízeno správcovství, nebo pro nezletilé zřízeno poručnictví. V přípa dě, že je stanoveno správcovství majetku, kopie dokladu o jeho vzniku musí být založena v sídle firmy FLP CR. Podmínky správcovství musí jasně a srozumitelně umožňovat správci majetku distributorskou činnost. Poručník nebo správce musí dostat výslovný souhlas, že může jednat jako distributor namísto nezletilých, resp. zletilých dědiců. 3) Poručník nebo správce dědictví může používat statut distributora tak dlouho, dokud nenaruší podmínky distributorství, dědicové nedosáhnou zletilosti, nebo dědic nepřijme odpovědnost vyplývající z distributorství po předchozím odsouhlasení soudem. (4) Za soulad řízení dědice, poručence nebo jejich manžela / manželky / registrovaného partnera s pravidly Politiky firmy a distributorství je odpovědný poručník, správce majetku, manžel / ka / registrovaný partner nebo jiný zástupce distributora. Porušování Politiky společnosti kýmkoliv z výše uvedených může vyústit v ukončení distributorství. 5) Pozice děditelného distributorství v rámci marketingového plánu nemůže být vyšší než pozice manažera. Avšak bonusy budou vypláceny na stejné úrovni a za stejných podmínek jaké měl zesnulý. Manažeři v rámci zděděného distributorství budou pojati jako zdědění manažeři. Zděděné pozice nižší než manažer jsou zděděné jako takové. (c) Všechny přihlášky distributorů FLP, na kterých jsou oba podpisy manželů nebo registrovaných partnerů, bez ohledu na to, kdy byly podepsány, jsou považovány za společné vlastnictví s právem dědění. Pokud žijete ve společné domácnosti, tak přihlášky jsou považovány za vlastnictví společné domácnosti s právem dědění. Po potvrzení úmrtí jedné ze dvou podepsaných osob, distributorství FLP bude automaticky přesunuto na pozůstalého z dvojice. Navíc to znamená, že když přihlášku distributora podepíší dvě osoby, pozůstalá osoba se stane jediným distributorem po smrti jednoho z nich. Pokud si nepřejete takový výsledek, musíte se kontaktovat s kanceláří

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY

OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY OBCHODNÍ ZÁSADY AMWAY 1 Obsah ČÁST 1: ÚVOD 3 ČÁST 2: SLOVNÍČEK POUŽITÉ TERMINOLOGIE 3 ČÁST 3: JAK SE STÁT VPA/M+ 5 ČÁST 4: VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A ZÁVAZKY VŠECH VPA/M+ 8 ČÁST 5: DALŠÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SMLOUVU O OBCHODNÍ SPOLUPRÁCI S PARTNERY (dále jen VOP ) č. 1/2013 platné od 10. 11. 2013 IonAqua a.s., se sídlem Litomyšlská 2117, 560 02 Česká Třebová Registrovaná v OR

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

Co byste měli vědět o svém úvěru?

Co byste měli vědět o svém úvěru? Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v ruce, jsou poměrně rozsáhlý dokument. Řada ustanovení, která jsou

Více

Vedoucí spolumanažeři emise. Manažeři ABN AMRO Bank N.V., organizační složka BANK AUSTRIA CREDITANSTALT CZECH REPUBLIC, a.s.

Vedoucí spolumanažeři emise. Manažeři ABN AMRO Bank N.V., organizační složka BANK AUSTRIA CREDITANSTALT CZECH REPUBLIC, a.s. Hlavní město Praha předpokládaná celková jmenovitá hodnota Kč 3 000 000 000 dluhopisy nesoucí pohyblivý úrokový výnos splatné v r. 2011 ISIN CZ0001500094 Dluhopisy, v předpokládané celkové jmenovité hodnotě

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro Zákaznickou baumax kartu

Všeobecné obchodní podmínky pro Zákaznickou baumax kartu Všeobecné obchodní podmínky pro Zákaznickou baumax kartu 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jenom VOP ) upravují podmínky vystavení a způsob užívání Zákaznické baumax karty společnosti BAUMAX ČR

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s.

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. Hlava 1. Základní ustanovení 1 Tyto Úvěrové podmínky (dále jen ÚP) jsou smluvními podmínkami ve smyslu 273 Obchodního zákoníku a jsou nedílnou součástí úvěrové smlouvy (dále jen ÚS) o poskytnutí úvěru

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH311 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

PRVNÍ KOMPENZAČNÍ PLÁN NA SVĚTE S OKAMŽITÝM VYPLACENÍM PENĚZ

PRVNÍ KOMPENZAČNÍ PLÁN NA SVĚTE S OKAMŽITÝM VYPLACENÍM PENĚZ PRVNÍ KOMPENZAČNÍ PLÁN NA SVĚTE S OKAMŽITÝM VYPLACENÍM PENĚZ Datum účinnosti: 15. červen 2015 W W W. T A L K F U S I O N. C O M Vítejte V Talk Fusion považujeme naše nezávislé spolupracovníky za nejdůležitější

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s. Příloha č. 1 dopisu č. j. PV/80/2014/VA NÁVRH USNESENÍ akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21,

Více

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku:

1.7. Nezbytné podmínky pro projednání Žádosti o zápůjčku: Všeobecné obchodní podmínky tvořící nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, včetně příloh, nabývající platnosti a účinnosti dne 6.10.2014 Společnost Hawk & Partners, s.r.o.,

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 I.3.2 12. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ministerstvo

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč ISIN CZ0002000813 Volksbank CZ, a.s. 500 000 000 Kč 4,60% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2011 ISIN CZ0002000813 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 5 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 7 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005

Více

Všeobecné podmínky zájezdů společnosti Costa Crociere S.p.A.

Všeobecné podmínky zájezdů společnosti Costa Crociere S.p.A. Všeobecné podmínky zájezdů společnosti Costa Crociere S.p.A. 1. Příslušná pravidla a předpisy 1.1 Vzhledem ke smlouvě o prodeji zájezdu, včetně prodeje plaveb, se rozumí, že tato smlouva je nejenom upravena

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část A Obecné podmínky opatření IV.1.2 pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství Č.j.: 30540/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje

Více

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků

KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR. Modernizace zemědělských podniků 30.4.2008 17:34:02 I.1.1 18. KOLO KVĚTEN DUBEN 2008 PRAVIDLA, PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY KTERÝMI PRO POSKYTOVÁNÍ SE STANOVUJÍ PODMÍNKY DOTACE PRO POSKYTOVÁNÍ NA PROJEKTY DOTACE NA PROJEKTY

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více