5. Včelstvo je složeno z pěti složek: včelího díla, plodu, matky, trubců a dělnic. Dělnice Trubec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. Včelstvo je složeno z pěti složek: včelího díla, plodu, matky, trubců a dělnic. Dělnice 3 6 4 8 21 Trubec 3 7 5 9 24"

Transkript

1 1. Včela medonosná je v současnosti chována na celém světě. Poskytuje člověku med a další produkty vosk, mateří kašičku, propolis, jed a pyl. Za nejdůležitější se však považuje opylovací činnost. Bylo zjištěno, že se podílí přímo i nepřímo jednou třetinou na zajišťování lidské výživy přičemž rozhodující je právě její opylovací činnost. 2. Včela medonosná - zařazení včel v živočišné říši : Kmen : členovci Podkmen : vzdušnicovci Třída : hmyz Podtřída : křídlatí Řád : blanokřídlí Podřád : štíhlopasí Nadčeleď : včely Čeleď : včelovití Rod : včela Druh : včela medonosná (včela zlatá, včela květná, včela indická) Plemeno : včela kraňská (včela italská, tmavá severská včela, včela kavkazská ) 3. Dobré opylení zvyšuje velikost a jakost sklizně u cizosprašných plodin, ale také zvyšuje sklizeň i u plodin samosprašných. 4. Věrnost druhu květu včela létá na květy stejného druhu, a to do doby až odkvete a nemůže již poskytovat potřebnou potravu. Touto vlastností včely je docíleno kvalitního opylení jednotlivých druhů rostlin. 5. Včelstvo je složeno z pěti složek: včelího díla, plodu, matky, trubců a dělnic. 6. Metamorfóza: včela medonosná se jako většina hmyzu vyvíjí ve třech stádiích: vajíčko, larva, kukla. Tzv. proměnou dokonalou vznikne pak z kukly dospělec (imago). 7. Přehled období vývoje : Vajíčko Larva Nymfa Kukla Celkem dní Matka / / 2 Dělnice Trubec Nymfa Tak se nazývá larva po svém vzpřímení, než se zapřede. Po zapředení larva znehybní a po šestém svlečení se změní v kuklu. 9. Hluchá vajíčka vývoje neschopná. Vajíčka zůstávají po třech dnech i ve dnech dalších bez proměny. Matka je vadná. 10. První 3 dny života dělnice čistí buňky, potom, až do 13. dne se věnuje krmení plodu. Krmí napřed staré, později mladší larvy, následuje čištění úlu, pěchování pylu v buňkách, dále invertuje nektar a medovici, produkuje vosk, staví plásty a tmelí. Ve stáří dnů hlídá česno, pak se stává létavkou. Donáší do úlu nektar, medovici, pyl, vodu, propolis. Každá včela může vykonávat všechny činnosti a dovede se přizpůsobit okolnostem a potřebám včelstva.

2 11. Činnost včel je omezena, nesvítí-li slunce. Jakmile slunce zakryje mrak, zanechávají práce a houfně se vracejí domů. Ještě nápadnější je to před deštěm nebo bouřkou. 12. Včelí dělnice má hmotnost asi 100 mg, měří mm, z pastvy v době snůšky přináší najednou asi mg nektaru nebo medovice, případně 15 mg pylu v pylových rouskách na zadních končetinách. 13. Matka měří mm a její hmotnost je mg. 14. Trubci mají větší a zavalitější tělo, mm dlouhé, o hmotnosti mg, kulovitou hlavu s velkýma očima, nemají žihadlo. 15. Mladušky jsou mladé dělnice které vykonávají všechny práce v úlu. 16. Létavky jsou starší včely které vykonávají práce mimo úl 17. Včel létavek je ve včelstvu pouze 1/3, úlových včel 2/3 18. Létavka musí navštívit přibližně 100 květů, aby vytvořila pylové rousky. 19. Aby si včela naplnila medný váček, musí navštívit asi 100 květů. 20. Létavka denně vykoná 7 16 letů, jež mohou trvat podle vzdálenosti a vydatnosti snůškového zdroje 7 80 minut. 21. Nektar, medovici, vodu přináší včela do úlu v medovém váčku. Naplněný má objem mm 3 o hmotnosti mg. 22. Na zpracování obsahu jednoho medného váčku se podílí 10 až 12 mladých včel. 23. K vytvoření 1 kg medu musí včelstvo nanosit 3 litry nektaru. 24. Sběratelka pylu v době snůšky pylu vyletí 4 6 krát pro pyl a nasbírá pár rousek za minut. 25. Dlouhověké zimní včely použily všechnu sílu na stavbu svého těla, a ne na kojení, proto mohou dosáhnout stáří 4 až 9 měsíců. 26. Krátkověké letní včely žijí 6-8 týdnů. 27. Většina včelích matek začne klást vajíčka po vylíhnutí do dvou týdnů. 28. Matka klade oplozená vajíčka, z nichž se líhnou dělnice, ale i neoplozená z kterých se líhnou trubci. 29. Semenný váček je orgán matky v kterém je uchováváno sperma trubců získané při páření. K samotnému oplození vajíček dochází až při kladení. Obsah váčku matce vydrží na celý život. 30. Ve včelstvu na vrcholu vývoje je obvykle jedna matka, několik set trubců a až dělnic. 31. Včelí matka žije tři až pět let, dělnice, které se líhnou na jaře, jen asi šest týdnů a dělnice, které se líhnou po letním slunovratu, se dožívají asi devíti měsíců. 32. Trubci žijí dnů. Záleží na tom jak jsou úspěšní při oplozování. Trubec po oplození matky umírá.

3 33. Včelí matka klade v květnu v době největšího rozvoje včelstva až vajíček denně. 34. Ročně klade výkonná matka přes vajíček. 35. Na začátku dubna se každým dnem líhne asi 500 nových včel, koncem dubna více než To znamená přírůstek až mladých včel za týden. 36. Osiří-li včelstvo a nemá-li již možnost si odchovat novou matku, vyvine se mnoho dělnic v kladoucí samičky trubčice, které kladou jen neoplozená vajíčka a z nich se vyvíjejí trubci. Trubčice nemohou proto osiřelé včelstvo zachránit. 37. Hrboplod je trubčí plod v dělničích buňkách. Vzniká, jsou-li vyčerpány spermie ze semenného váčku matky a ta klade jen neoplozená vajíčka, ze kterých se vyvinou trubci. Při delší osiřelosti začnou klást neoplozená vajíčka i dělnice, tak zvané trubčice. Pojem hrboplod vznikl tím, že trubčí plod je větší a víčka na původně dělničích buňkách jsou vyklenutá. 38. Tichá výměna je výměna stárnoucí nebo nekvalitní matky včelstvem, umožňuje po určité období společné kladení staré i mladé matky. 39. Na konci včelího léta (červenec/srpen) dochází k vyhánění trubců. Trubci už nejsou trpěni ve včelstvu a jsou vytlačeni, případně vyhazováni z úlu. 40. Prvoroj je roj se starou matkou. 41. Poroj se formuje po prvoroji a je zřetelně slabší než předcházející. Vždy má neoplozenou matku. 42. Zpěvavý roj je takový, který vylétá jako prvoroj s neoplozenou matkou. Někdy se sled změní tak, že při nepříznivém počasí se prvoroj zdrží a poroj vylétá jako prvý s neoplozenou matkou. 43. Včely si odevzdávají informace prostřednictvím tanečků. 44. Kruhový taneček je součást dorozumívání včel. Oznamuje zdroj snůšky ve vzdálenosti asi 50 až 100 metrů od úlu. 45. Natřásavý (osmičkový) taneček je způsob dorozumívání ve včelstvu. Dělnice oznamuje zdroj snůšky ve vzdálenosti nad 100 metrů od úlu a směr k němu. 46. Rojové včely jsou méně útočné než včely úlové jsou nasáté zásobami z úlu, který opustily. 47. Rojový chumáč je hrozen včel, který se seskupí kolem matky při vyrojení. Nejčastěji v koruně stromu. 48. S rojem opouští úl % včel nasátým medem ( včel ). 49. Kladoucí matka se neživí sama, ale pečují oni mladušky, které kolem ní tvoří 8-26 členný doprovod svitu. 50. V pátém až osmém dni po vylíhnutí matka vyletuje na snubní lety. Páří se postupně s 6-10 trubci ve výšce m. 51. Pohlavní akt ke kterému dochází vysoko ve vzduchu, je pro trubce úkon sebevražedný. Spojení trvá jen několik vteřin, poté padá mrtev k zemi.

4 52. Trubčí shromaždiště jsou místa v přírodě, kde se slétávají trubci a matky. Zde pak probíhá páření. Shromaždiště jsou v jednotlivých letech na týchž místech. 53. V zimě včelstvo vytváří zimní chomáč. Díky těsnému vzájemnému kontaktu mezi jednotlivými včelami se zvyšuje výměna tepla mezi včelami a zároveň se snižují tepelné ztráty. 54. Běžná teplota ve včelstvu na plodu je 34,5 C. V zimním chomáči na povrchu 7-11 C, uvnitř teplota stoupá na 25 C, resp.až na teplotu plodového hnízda. 55. Letící včela má kmitovou frekvenci křídel kolem za sekundu ( Hz), podrážděná včela při bodnutí 285 Hz, trubci vydávají tón s kmitočtem 207 Hz, nespářená matka 253 Hz, oplozená 226 Hz. 56. Za bezvětří dosahují včely rychlosti 29 km/h. 57. Letová aktivita včel začíná ojediněle při teplotě nad 6 C, hromadně pak při 10 C. Při 6 C včela křehne. Plnou pohyblivost má včela při 15 C. 58. Včela má dva páry křídel, větší přední a menší zadní. Při letu je přední a zadní křídlo spojeno háčky, tím je dosaženo vyššího výkonu. 59. Žihadlo mají jen matky a dělnice. Matkám slouží jako zbraň při souboji s jinou matkou, nebo včelou, hlavně však jako kladélko. Dělnice ho používají jen ke své obraně a obraně včelstva. 60. Včelí matka má žihadlo, které může použít proti jiné matce nebo včele. Včelaře bodne jen velmi zřídka, a to při neopatrném braní do ruky. Její žihadlo je větší než žihadlo dělnice, má však jen tři vratizoubky, takže při případném bodnutí žihadlo zase vytáhne. 61. Žihadlo dělnice má vratizoubků, pomocí kterých se pevně zadrží v pokožce. Při odletu si včela vytrhne žihadlo spolu s jedovým váčkem, z kterého se i nadále pumpuje jed do rány. 62. Včela po bodnutí a následném vytržení žihadla hyne. Ale při bojích s vosami nebo s loupežícími včelami může žihadlo vytáhnout spět a nezahyne. 63. Zadeček včely je tvořen články. Dělnice a matka mají 6 viditelných článků, trubec Miska je buňka ve tvaru misky, v které včely začínají odchov matky. Základ matečníku. 65. Matečník je buňka pro odchov matky. Jeho délka je mm. 66. Za jediný den donese včelstvo ve snůšce i více než 5 kg sladiny (nektaru z květů rostlin nebo medovice vyměšované na dřevinách stejnokřídlým hmyzem), takových dnů však bývá jen několik v roce. 67. Roční spotřeba medu nebo cukerných zásob ve včelstvu činí více než 100 kg, pylu spotřebuje včelstvo ročně asi 30 kg, vody až 150 l. 68. Včelstvo si v úlu netvoří žádné zásoby vody.vodu si donáší z venkovního prostředí. Při nízkých teplotách využívá vody srážející se na stropě a stěnách úlu. 69. Včelstvo v případě potřeby dokáže shromažďovat nektar a pyl z vydatných zdrojů z okruhu o poloměru větším než 5 km. 70. Včela vnímá červenou barvu jako černou (červené světlo nevidí), vnímá však ultrafialové paprsky a polarizované světlo.

5 71. Prolet s vyprášením je první hromadný prolet včelstva po zimním klidu, jakmile teplota stoupne nad 10 C. Včely si vyprazdňují výkalový vak. 72. Výkalový vak je v zadečku včely. Zde se shromažďují veškeré odpadní produkty, v bezletovém a zimním období po celou dobu. Výkalový vak je velmi roztažitelný, po zimně vyplňuje větší část zadečku. Včely nekálí v úle, ale při proletu. 73. POZOR Při hromadném proletu včely nejraději kálejí na lesknoucí se automobily a na schnoucí bílé prádlo. Tyto skvrny se těžko odstraňují!!! 74. Plást je tvořen šestiúhelníkovými buňkami, v nich včely odchovávají dělničí a trubčí plod, ale také tam skladují zásoby med a pyl. Dělničí buňky měří v průměru 5,37 mm a trubčí 6,91 mm, jsou mm hluboké. 75. Na ploše 1 dm 2 je po obou stranách plástu 800 dělničích buněk a 600 buněk trubčích. 76. Stavba plástů v divočině - Rozestup plástů měřený od středu jednoho plástu ke středu druhého je 35 mm a mezi jednotlivými plásty je 10 mm široká ulička, umožňující pohyb včel po povrchu obou plástů zády k sobě. Plásty jsou připevněné ke stropu a po stranách jsou uličky 5 mm široké pro jednu včelu. 77. Jak včely zpracovávají nektar na med: Když se včela vrátí do úlu, odevzdá nasbíraný nektar ostatním včelám. Při předávání nektaru k němu mladušky přidají výměšek hltanových žláz. Tento proces se v úlu několikrát zopakuje. Díky tomuto řetězci se předáváním produkt zahušťuje, přičemž můžeme rozeznat dvě fáze. V aktivní fázi včely pomalu pumpují nektar ze sosáku, až se na konci vytvoří kapka, a tu zase nasají. Tento děj se rychle po sobě opakuje po dobu 15 až 20 minut. Díky teplotě v úlu se velká část vody odpaří. Když obsah vody v surovině poklesne na 40 až 50 %, včely ji po kapkách nechají stéci do buňky a nechají ji otevřenou. V této druhé fázi med zraje a odpařuje se další voda. Aby se odvedl velmi vlhký vzduch, včely vytvářejí celé ventilační řetězy. Teplý a vlhký vzduch se odvádí ven a je nahrazen většinou chladnějším vzduchem zvenku. Aby bylo provětrání skutečně rovnoměrné, je téměř zralý med přenášen do jiných buněk. Když je úplně zralý, jsou buňky konečně úplně zaplněny a uzavřeny voskovými víčky, nepropouštějícími vzduch. Tak vznikne dokonalá,,konzerva na horší časy, včetně zimy. 78. Váha 1 dm 2 plástu s medem je 250 g. Náš nejrozšířenější plást 39 x 24 cm plně zavíčkovaný obsahuje 2 2,5 kg medu. 79. Med je pro včelu jediným zdrojem energie energie pro létání, pro práci v úle, pro rozmnožování, pro život vůbec. 80. Med je potravina přírodního sacharidového charakteru, jež je vytvořena společenstvím včel z nektaru nebo medovice ze živých částí rostlin, kterou včely sbírají, přetvářejí, kombinují se svými specifickými látkami, uskladňují a nechávají zrát v plástech. 81. Med květový (světlý) - včela vytváří z nektaru získaný na květních i mimokvětních nektariích rostlin. Tyto medy jsou převážně světlé a obsahují mnoho pylu (bílkovin). Mají vysoký obsah glukózy (cukr hroznový). 82. Med medovicový (tmavý, lesní) - včela vytváří z medovice která vzniká jako vedlejší produkt některých mšic. Včely ji sbírají na listech a jehlicích stromů. Med je tmavý, aromatický, obsahuje málo pylu (bílkovin), ale hodně minerálních látek, obsahuje vyšší množství fruktózy (cukr ovocný). 83. Med smíšený med vznikající současným zpracováním nektaru i medovice ve včelstvech.

6 84. Med plástečkový - je med určený ke žvýkání, obsahuje nejčistší včelí vosk, med, pylová zrna a propolis. Do včelstev se vkládají přípravky ve tvaru šestiboké buňky v kterých včely vystaví plástečky a zanesou medem. 85. Med filtrovaný (ultrafiltrovaný) - je med z něhož jsou odstraněny veškeré mikroskopické příměsi a je ponechán pouze tekutý,,chemický podíl. Odstraněním pylových zrn mizí důkaz o původu medu. Smísením s medem nefiltrovaným získává znaky původu tohoto medu a je možné ho tak za něj podvodně vydávat. 86. Med pastovaný je med upravený řízenou krystalizací od okamžiku, kdy med začne krystalizovat, je několik dní opakovaně mechanicky promícháván. Výsledkem je med krémové či pastové konzistence. 87. Pasterizovaný med Pasterizace je krátké silné ohřátí, které má zničit nežádoucí mikroorganismy. U medu však není třeba žádné mikroorganismy ničit. Silné ohřátí medu se využívá pro ztekucení. U takto ošetřeného medu se výrazně oddálí začátek krystalizace, což obchodníci a někteří spotřebitelé vyžadují, ale kvalita medu tím trpí. 88. Panenský med myslí se tím med, který je vytočený výhradně z panenských plástů, tedy plástů, ve kterých ještě nebyla odchována ani jedna generace plodu. 89. Cementový med jedná se o jev neobyčejně rychlé krystalizace medovicového medu v některých lokalitách v některých letech. Tento med zkrystalizuje během několika dnů již v plástech v úlu. Med nelze z plástů získat běžnými metodami. 90. Po skončení snůšky se náhle objeví náchylnost včel k slídilství a loupeži. Lupičkou se může stát každá včela. Loupeží jsou ohrožena nejvíce včelstva slabá a osiřelá. 91. Nektar je vodný roztok, vylučovaný nektariemi z rostlinných pletiv. Výchozí produkt květového medu. 92. Medovice se vyskytuje na listech a jehličí stromů jako cukernatá tekutina. Medovici tvoří hmyz, který patří do řádu stejnokřídlých. Jsou to nejvíce mšice a červci. 93. Nektarový med, tráví včely téměř beze zbytku. Medovicový med obsahuje vyšší množství pro včelu nestravitelných látek. Ty se dostávají nezměněné do výkalů. V zimě v bezletovém období mohou způsobit přeplnění výkalového vaku a následné kálení v úlu a šíření nemocí, což může vést až k úhynu včelstva. Proto medovicový med není vhodný pro zimování včelstev. 94. Med z plástů získává včelař vytáčením v medometu odstředivou silou. Před vložením plástu do medometu odstraní odvíčkovací vidličkou víčka, vloží do medometu dolní loučkou ve směru točení a při otáčení koše stříká med na stěny medometu. Z něho pak vytéká do nádob určených k tomuto účelu. 95. Med je nutné skladovat při teplotě do 20 C v těsně uzavřeném obalu, aby nepřijímal vlhkost ze vzduchu a pachy. Nesmí být na světle a v obalu, který s medem nějak reaguje. Vyhovuje tedy sklo, keramika, potravinářské plasty, plechovky potažené potravinářským lakem, nerezové a hliníkové nádoby. 96. Tuhnutí neboli krystalizace medu je přirozeným projevem jeho zrání. Každý neporušený med musí po čase ztuhnout. Za jak dlouho se tak stane, záleží na poměru jednoduchých cukrů glukózy a fruktózy. Květové medy s vysokým obsahem glukózy tuhnou velice rychle. Tmavé medovicové medy s vyšším obsahem fruktózy tuhnou až po několika měsících.

7 97. Ztekucování medu se provádí ohřátím na 50 C. Při vyšší teplotě dochází k poškození hodnotných látek v medu. Teplota kolem 40 C med také poškozuje, protože se prodlužuje doba ohřevu. Med se nesmí zahřívat příliš dlouho. 98. Nejdůležitější složkou v medu jsou cukry. Pro včelu jsou jediným zdrojem energie energie pro létání, pro práci v úle, pro rozmnožování, pro život vůbec. 99. Převážnou část cukrů v medu tvoří cukry jednoduché glukóza (cukr hroznový) a fruktóza (cukr ovocný), dále je součástí medu sacharóza (řepný cukr) a složité cukry dextriny. 100.Glukóza (cukr hroznový) jedná se o jednoduchý cukr. Jednoduché cukry se přímo vstřebávají do těla člověka, slouží jako okamžitý zdroj energie. Glukóza převládá v květových medech a způsobuje jeho brzkou krystalizaci. 101.Fruktóza (cukr ovocný) jedná se o jednoduchý cukr. Jednoduché cukry se přímo vstřebávají do těla člověka, slouží jako okamžitý zdroj energie. Fruktóza převládá v medech medovicových. 102.Sacharóza (řepný cukr) jedná se o cukr dvojný, který se musí rozštěpit v játrech a jeho využití je tedy pomalejší a pro lidské tělo více zatěžující. Má však význam pro plynulost dodávek cukrů do krve. Řepného cukru je ve většině medů kolem 1 %, norma připouští obsah do 5 %. 103.Dextriny jedná se o cukry složité. Pro krátkou dobu pobytu v lidském těle se nikdy nerozloží na využitelné cukry jednoduché. Mají ale značný hojivý vliv na lidskou kůži a sliznici. 104.Med a kažení zubů všechny cukry, tedy nejen ty z medu, slouží ústním bakteriím jako potrava. Přestože má med antimikrobiální účinky, může mít stejně jako každá jiná sladká potrava svůj podíl na vzniku zubních kazů. Žádné známé vědecké práce neprokázali ani vyšší ani nižší účinek medu na kazivost zubů oproti cukru. 105.Někteří zubní a dětští lékaři tvrdí, že med poškozuje zubní sklovinu dětského chrupu. Jako příklad uvádějí mléčné zuby zbavené skloviny pod označením medové zoubky. Toto však nebylo nikdy vědecky prokázáno. Naopak má-li být v lidském těle využit řepný cukr (běžná součást všech sladkostí, bonbónů, cukrovinek), musí být k jeho přeměně z těla uvolněn vápník a fosfor. U dětí jsou tyto prvky nejrychleji uvolňovány právě ze zubní skloviny. Naproti tomu med si nese tyto prvky v dostatečném množství s sebou. Zároveň med působí v dutině ústní protibakteriálně dovede ničit bakterie nebo zastavovat jejich růst a tím přímo působí proti zubnímu kazu. Dokud lidstvo neznalo uměle vyráběný řepný cukr a sladilo pouze medem, neznalo zubní kaz. 106.Včelí jed - produkt jedových žláz včely medonosné včele slouží k obraně, člověk ho využívá k léčení revmatických chorob. 107.Mateří kašička slouží ve včelstvu ke krmení nejmladších larev a matky. Je to tekutá potrava, vylučovaná z hltanové žlázy mladých dělnic. 108.Mateří látka je feromon informující o přítomnosti matky. Matka vylučuje tuto látku a ta je předávána v nesmírně malém množství na všechny jedince včelstva a způsobuje jeho soudržnost. 109.Včelí vosk je produkt voskotvorných žláz umístěných na spodní straně zadečku dělnic. 110.Bod tání včelího vosku je C. 111.Propolis je pryskyřičnatý tmel, který včely sbírají na pupenech stromů a používají k utěsňování mezer a škvír. Má protiplísňové a protibakteriální účinky.

8 112.Pylová zrna jsou samčí pohlavní buňky rostlin, které včely donášejí jako svou základní potravu v rouskách na zadním páru noh. Pyl je nezbytnou složkou potravy plodu a mladých včel. 113.Pyl je jediný dodavatel bílkovin pro včelu. Mladušky potřebují pyl, aby mohly vylučovat potravu, kterou krmí mladé larvy. Starší larvy potřebují pyl k růstu. Včely potřebují pyl, aby mohly produkovat jed. A zimní včely potřebují pyl, aby vytvořily zásobu tuků a bílkovin a přežily zimu. 114.Pylový rousek je hrudka slepených pylových zrn, kterou včela vytváří a upevňuje na holeni třetího páru nohou, a tak je odnáší do úlu. 115.Včelí chléb je včelami konzervovaný pyl získaný z plástů vypichováním. 116.Včelí voda jedná se o vodu, případně jiný nápoj, který se na určitou dobu uloží v blízkosti včelstva. Takto ovlivněná voda získává nové vlastnosti a účinky. 117.Medovina je alkoholický nápoj vzniklý zkvašením medného roztoku. 118.Mezistěna je destička ze včelího vosku, do které jsou vytlačena dna buněk. Přispívá k pravidelnému dostavění plástu. 119.Včelí rámek je rámek z dřevěných latěk, zvaných loučky, uvnitř kterého včely staví dílo. Umožňuje rozebrání plástů a usnadňuje práci včelaře. 120.Stavební rámek je prázdný rámek, ve kterém včely stavějí volně podle svého stavebního pudu. 121.Souš je vystavěné dílo jehož buňky jsou prázdné. 122.Plást je dílo jehož buňky jsou naplněny medem, pylem nebo je v buňkách plod. 123.Voští jsou odřezky plástů nebo souší připravené k tavení. 124.Panenské dílo je plást v němž nebyl nikdy plod. 125.Divočina je dílo vystavěné mimo rámek. 126.Strdí je divočina naplněná medem. 127.Vosková víčka jsou víčka ze včelího vosku, která uzavírají buňku se zásobami nebo plodem. 128.Měl je vše, co z včel a plástů spadne na dno úlu, např. chloupky, mrtvé včely, kousky vosku, roztoči. 129.Česno je otvor na přední straně úlu, sloužící k vletování a vyletování včel. 130.Očko je otvor do nástavku, jenž má význam přídavného česna. 131.Za startovací a přistávací plochu u česna slouží včelám prkénko. Nazývá se leták. 132.Na stálém stanovišti volíme jižní, jihozápadní nebo jihovýchodní orientaci česen. Při východní orientaci v jarních měsících vycházející slunce vyláká včely na pastvu v době kdy teplota vzduchu je pro včelu příliš nízká a v důsledku toho dochází ke ztrátám létavek. 133.Plodiště je část úlu určená především pro odchov plodu. 134.Medník je část úlu určená pro ukládání medu.

9 135.Nástavek je zaměnitelný úlový truhlík bez dna pro zavěšení rámků, v nástavkovém úlu jsou nástavky doplněny dnem, víkem a případně stříškou. 136.Mateří mřížka je mřížka z kovu nebo plastu, přes kterou proniknou jen dělnice, ne trubci ani matka. Důležité příslušenství k oddělení plodiště od medníku. 137.Studená stavba je zavěšení plástů v úlu kolmo na česno. 138.Teplá stavba je zavěšení plástů v úlu souběžně s česnem. 139.Přirozená stavba včel v dutých stromech i ve špalcích byla a dodnes je skloněna k česnu o úhel 45 stupňů. 140.Včelí mezera je prostor umožňující volný průchod včel (6 mm), který není v úlu zastavován voskem ani tmelem propolisem. 141.Klát je úl z odříznutého, ručně vydlabaného kusu kmenu stromu. 142.Košnice je starý typ většinou slaměného úlu, v němž včelstvo stavělo divočinu. 143.Včelín je stavba v které jsou umístěny úly se včelstvy. 144.Včelník je přenosný přístřešek se stěnami pro 2-4 úly. 145.Včelnice jsou volně rozestavěné úly. 146.Hemollymfa je včelí krev, má čirou barvu. 147.Zimu přežívá celé početné včelí společenství, na rozdíl od čmeláků, vos a sršňů, jejichž kolonie se rozpadají a zimu přečkávají jen oplozené samičky. 148.Včely žijí na Zemi 80 milionů let a v současnosti známe asi druhů. Včela medonosná sdružená ve včelstvech stojí vývojově nejvýše. 149.Jsou 4 druhy rodu včela - včela medonosná - včela zlatá - včela květná - včela indická. 150.Včela květná - je nejmenší ze čtyř druhů rodu včela (7 8 mm). Žije v Ománu, Iránu a Indonésii. Staví plást ve větvích stromů velikosti asi 25 x 15 cm. Od včelstva lze získat kolem 2 kg medu za rok. 151.Včela indická - (8 11 mm) se vyskytuje zejména v Indii, Číně a Japonsku. Chová se v malých úlech na 8 rámků míry 13 x 21 cm. Od včelstva lze získat za rok kolem 8 kg medu. 152.Včela medonosná - (12 14 mm) je nejvíce rozšířena a včelaři ji chovají v různých typech úlů s rozličnou velikostí rámkové míry. Poskytuje nejvyšší výnosy medu a nejlépe se hodí k chovu. 153.Včela zlatá - je největší (16 17 mm), žije v tropické a subtropické oblasti Asie a je rozšířena zejména v hornatých oblastech Indie. Staví jediný plást ve větvích stromu velkých rozměrů (asi 110 x 75 cm). Od včelstva lze získat až 15 kg medu. 154.Afrikanizované včely (Zabijácké) vznikly v Brazílii zkřížením dovezeného útočnějšího tropického afrického druhu včely medonosné (Apis mellifera scutellata) s již dříve dovezenou mírnou včelou vlašskou (Apis mellifera ligustica). Tyto včely jsou nebezpečné především při vyrušení v hnízdě, kdy

10 reagují zejména na lidský dech hromadnou a vytrvalou obranou, při níž pronásledují vetřelce i stovky metrů. Tyto útoky mohou končit i smrtí. Rozšíření Jižní Amerika až jih USA. 155.Samotářské včely : jsou to mnohé druhy včel, u nichž si každá samice staví svoje hnízdo, do něj nosí pyl a nektar a sama klade vajíčka. O potomstvo není nijak pečováno. Samice zakladatelka hnízdo po jeho vybudování sama uzavírá tedy ještě před vylíhnutím potomstva. 156.Čmeláci jsou nejbližší příbuzní včely medonosné. Jejich společenstva jsou však v našich podmínkách pouze jednoletá. Na jaře se v přírodě setkáváme s poměrně robustními oplozenými samičkami budoucími matkami, které přezimovaly jednotlivě, zahrabány v lese, na louce či na mezi. 157.Čmeláci jsou velmi užiteční opylovači nejrůznějších druhů rostlin. Výhodou je, že se dobře přizpůsobují omezenému prostoru skleníků a izolátorů, kde se často využívají k opylování. 158.Čmeláci nedělají větší zásoby potravy uvnitř hnízda. Mají jen zásoby pro krmení plodu v chladném a nepříznivém počasí. I v početně velkých hnízdech je jen 6 až 8 džbánečků zásob. 159.U čmeláků není věrnost květu, během pastvy navštěvuje různé rostliny. Nosí vždy několik druhů pylu. 160.Čmeláci nejsou dobrými staviteli buňky jsou málo pravidelného tvaru se stěnami z vosku smíšeného s pylem. Na rozdíl od včel se buňky po vylíhnutí čmeláků nepoužívají k výchově další generace, mohou však sloužit k ukládání zásob nektaru a pylu. Nové buňky vznikají poměrně chaoticky na částečně rozrušených buňkách starších. 161.Ve velkých čmeláčích hnízdech je obvykle 100 až 200 dělnic. Zřídka jejich počet dosahuje do 500. V umělých hnízdech za optimálních podmínek s dodáním potravy získané od včel a zajištěním tepla lze získat i společenstva mající až 1000 jedinců. 162.Jestliže si čmeláků nevšímáme, nemusíme se bát pobodání. Vezmeme-li samičku nebo dělnici nešikovně do prstů, brání se a bodá. Bodnutí může opakovat několikrát za sebou, neboť žihadlo má jen nepatrné háčky. Proto čmelák po bodnutí neumírá. Narušíme-li čmelákům hnízdo, dělnice je brání bodáním. Po bodnutí místo neotéká tak rychle jako po bodnutí včelou, ale stává se bezcitné, umrtvené. Tento pocit brzy pomine. 163.Dolet čmeláků není tak dlouhý jako u včel. Na vzdálenost 2 km létá čmelák jen tehdy, není-li pastva v bližším okolí hnízda. Většinou létá do vzdálenosti asi m. 164.Čmeláci létají na pastvu na rozdíl od včel i za chladných a deštivých dnů při teplotě +5 C. 165.U nás žije 23 druhů čmeláků. Všechny druhy žijí sociálním způsobem v jednoleté kolonii. 166.V České republice se chová asi 0,5 milionu včelstev přibližně zájmovými včelaři, z nichž je více než 95% členy Českého svazu včelařů. 167.Včela medonosná je v ČR hlavním opylovatelem většiny druhů hmyzosnubných krytosemenných rostlin. 168.Sběrné včelaření - V předhistorické době, kdy lesy nikomu nepatřily, měla těžba medu z přírodních lesních brtí sběrný ráz. Lovec hledal a nacházel včely ve stromě, rozsekal kmen, vytrhal plásty a zpravidla včelstvo zničil. 169.Lesní brtnické včelaření - Ve středověku člověk využíval divoce žijící včelstva v dutých stromech brtích.

11 170.Rolnické včelaření - V pozdním středověku se včelstva chovala při lidských obydlích ve vydlabaných odříznutých kmenech špalcích, klátech nebo umělecky vyřezávaných figurínách. (na některých místech se tento způsob včelaření udržel až do počátku 20. stol.) 171.Racionální včelařství - Od poloviny 20.století se stále více prosazuje chov včelstev v úlech z prken s dřevěnými rámky pro stavbu plástů chov na rozběrném díle 172.Med se původně ze včelích plástů získával rozmačkáním a přecezením. 173.První přemožitel Mount Everestu sir Edmund Hillary z Nového Zélandu měl s sebou při expedici 2 kilogrami medu, kterým se posiloval. 174.Ringval je součást staroslovanské zemědělské osady, sloužící pro chov včel. Chránil včelstva před medvědy. Tvoří ho středový ostrůvek obehnaný palisádovou ohradou spadající do vody obvodového příkopu. Příkop okolo ostrůvku má hloubku minimálně tři metry. Hloubka vody v příkopu znemožňuje i vzrostlému medvědu, aby při plavání ve vodě mohl ohradu rozbít. 175.Ve středověku člověk původně využíval divoce žijící včelstva v dutých stromech brtích. 176.Starověký Egypt včelstva se chovala v hliněných válcovitých ležanech 4.tisíciletí př.n.l Egypťané jako první začali kočovat se včelstvy. Na vorech převážely včelstva po Nilu podle ročních dob a květu rostlin. 178.K nejstarším nálezům dokumentující vztah člověka ke včelám patří objev kresby dvou postav při vybírání medu staré až let z Pavoučí jeskyně v Bicorp u Valencie. 179.Včela medonosná a její produkty byly využívány v období válek po více než dva tisíce let. Včely byly vypouštěny do prostor, kam předtím válečníci zatlačili své protivníky. Úly byly házeny a metány z hradeb na útočící vojska. Byly sestrojovány různé pasti, kdy rozdrážděná včelstva napadala vojáky. 180.Med se používal k balzamování mrtvých těl význačných osobností, zejména vojevůdců, kteří padli daleko od domova, a bylo potřeba předejít rozkladu těla při přepravě domů. (řecký král Agesilao př. n. l., Alexandr Veliký 232 př. n. l.) 181.Svatí patroni včelařů Nejznámějším patronem včelařů je sv. Ambrož, dalšími jsou sv. Prokop, sv. Medard, sv. František z Assisi, sv. Klára, sv. Bernard, sv. Jan křtitel, sv. Jan Zlatoústý, sv. Valentin, sv. Petr Nolasko a možná i jiní.

ŘÁDY HMYZU S PROMĚNOU DOKONALOU VČELA MEDONOSNÁ Mgr. Jaroslav Víšek Listopad- prosinec 2011 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr.

ŘÁDY HMYZU S PROMĚNOU DOKONALOU VČELA MEDONOSNÁ Mgr. Jaroslav Víšek Listopad- prosinec 2011 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. ŘÁDY HMYZU S PROMĚNOU DOKONALOU VČELA MEDONOSNÁ Mgr. Jaroslav Víšek Listopad- prosinec 2011 Přírodopis 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 Včela medonosná http://nd01.jxs.cz/412/986/d55bdc3a94_43823027_o2.jpg

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE V ČELE VČELA. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Jitka Nováková, IX.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV ABSOLVENTSKÁ PRÁCE V ČELE VČELA. Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov. Autor práce: Jitka Nováková, IX. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov ABSOLVENTSKÁ PRÁCE V ČELE VČELA Autor práce: Jitka Nováková, IX.C Konzultant: Mgr. Irena Petráňová Školní rok: 2014 2015 2010 Základní

Více

Vedle toho existuje ještě stavba plástů k česnu, která se nazývá. V zimě se včely stáhnou do, který má tvar. Uvnitř je před chladem chráněna.

Vedle toho existuje ještě stavba plástů k česnu, která se nazývá. V zimě se včely stáhnou do, který má tvar. Uvnitř je před chladem chráněna. 18. pracovní list: Jméno: Při zazimování včelstev se vede spor, zda jsou nutné úly. Včely víc než teplo potřebujív zimě přísun. Nejúčinnější je výměna vzduchu při postavení plástů na stavbu, kdy jsou orientovány

Více

Zadání úkolů - listopad 2014

Zadání úkolů - listopad 2014 Osmiměsíční soutěž pro dětské týmy Co se skrývá za vůní MEDU Kategorie MŠ Zadání úkolů - listopad 2014 Pozor: Tentokrát není pracovní list vše stačí vyfotit. 1. úkol včelí rodina Cíl úkolu: Pochopit, co

Více

NA LOUCE živo ichové- bezobratlí ela medonosná melák zemní

NA LOUCE živo ichové- bezobratlí ela medonosná melák zemní NA LOUCE živočichové- bezobratlí Na loukách se vyskytují převážně zástupci ze světa hmyzu. Všimneme si včel a čmeláků, ale nektarem a pylem se živí daleko větší množství bezobratlých motýli a mnohé druhy

Více

sad negace květ eroze Sladká odměna Zdravotní policie Potěšení Již staří Egypťané a jiné civilizace vysoce cení včelí produkty.byly vyvažovány zlatem a často byly doménou vládců. Lidé znali léčivé účinky

Více

Prospěch medu, hrozba jedu

Prospěch medu, hrozba jedu » Med obsahuje stopové prvky zinek, křemík, hořčík, je zdrojem železa, vápníku, sodíku, draslíku. Prospěch medu, hrozba jedu Včely obývají Zemi asi 80 miliónů let. Je to přibližně stejně dlouhá doba, jako

Více

Včely na Strahově. Od pravěku k modernímu včelaření

Včely na Strahově. Od pravěku k modernímu včelaření Včely na Strahově Od pravěku k modernímu včelaření Včelí produkty vysoce ceněné připisovány léčivé vlastnosti většinou nedostatkové záležitost vyšších vrstev výsadní postavení včelařů včelaření =... včely

Více

CÍL METODIKY. České republice je kolem 48 000 chovatelů, kteří ošetřují asi 500 000 včelstev.

CÍL METODIKY. České republice je kolem 48 000 chovatelů, kteří ošetřují asi 500 000 včelstev. OBSAH: I. Cíl metodiky 3 II. Popis metodiky 4 1. Úvod 4 2. Včelařův rok 4 2.1. Podletí 4 2.2. Podzim 5 2.3. Zima 6 2.4. Předjaří 6 2.5. Jaro 7 2.6. Léto 8 3. Požadavky na konstrukci úlu 8 4. Požadavky

Více

3. pracovní list: Jméno: Včely žijí ve společenství, které nazýváme:, opustí-li najednou úl, pak mu říkáme:.

3. pracovní list: Jméno: Včely žijí ve společenství, které nazýváme:, opustí-li najednou úl, pak mu říkáme:. 3. pracovní list: Jméno: Včely žijí ve společenství, které nazýváme:, opustí-li najednou úl, pak mu říkáme:. V jednom úlu žije až včel. V každém včelstvu je matka, trubců a dělnic. samičkou. Samečkem včel

Více

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 327/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 30. dubna 2004 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin ve znění vyhlášky č.

Více

Nezkreslená věda díl Včely

Nezkreslená věda díl Včely Nezkreslená věda díl Včely Líbil se vám díl o včelách? Vyzkoušejte si na různých úkolech, co jste si z dnešního dílu zapamatovali. Pokud něco nevíte, podívejte se na díl ještě jednou. Kontrolní otázky

Více

Včelstvo nestaví dílo v, ale v období svého, kdy je dostatek a potřebuje utvořit dostatek. Základem včelího díla je, která je geometricky.

Včelstvo nestaví dílo v, ale v období svého, kdy je dostatek a potřebuje utvořit dostatek. Základem včelího díla je, která je geometricky. 19. pracovní list Jméno: Včelí vosk sloužil lidem k, dnes se používá v a průmyslu. Vzniká ve dělnic ve formě. Včelám slouží ke stavbě. Vniká tak včelí. Plásty si staví včely k uložení a pro. Včelstvo nestaví

Více

v ČR je v současnosti zhruba 460 tisíc včelstev? Je to asi o 120 tisíc včelstev méně než před rokem, přičemž tento velký meziroční úbytek převážně zavinila varroáza. Počet včelstev se však snižuje dlouhodobě.

Více

05 Vlastnosti včel I Metodický list

05 Vlastnosti včel I Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 05 Vlastnosti včel I

Více

Hmyz * * * * * * tři páry nožek = 6 nožek vyrůstají vždy zespodu hrudi křídla, pokud jsou, tak vyrůstají vždy nahoře z hrudi * * *

Hmyz * * * * * * tři páry nožek = 6 nožek vyrůstají vždy zespodu hrudi křídla, pokud jsou, tak vyrůstají vždy nahoře z hrudi * * * Hmyz * * * toto je pomoc pro ty, kdo byli vybráni do soutěže Poznej a chraň- téma všechno lítá co má i nemá peří Není nutné se naučit všechno!! Prostě se bavte a zajímejte, prohlédněte si to, co vás zajímá...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem,

Více

Včela se představuje

Včela se představuje Včelaření ve městě www.stastnevcely.cz Včela se představuje Na světě jsou dvě největší záhady života, člověk a včely. Starší jsou včely. Wilhelm Bölsche (1861-1939) - společenský hmyz - až 60 000 členů

Více

Soutěžní test: ZLATÁ VČELA ústřední kolo 2018

Soutěžní test: ZLATÁ VČELA ústřední kolo 2018 Soutěžní test: ZLATÁ VČELA ústřední kolo 2018 JMÉNO: 1. Jak můžete uchránit včelí dílo před zavíječem voskovým? a) pomocí oxidu siřičitého b) pomocí kyseliny sírové c) skladovat v teplotě nad 35 C d) pomocí

Více

Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA

Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA Téma: vánoční a předvánoční zvyky Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA Autor: Lucia Baranová a Monika Beranová Cíle programu: seznámit se a připomenout si zvyky spojené s Vánocemi Aktivita 1 : poznávání

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin,

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin, Strana 4114 Sbírka zákonů č. 327 / 2012 327 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství

Více

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA 327/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 88 odst.

Více

Hmyz s proměnou nedokonalou. Vážky (řád) Rovnokřídlí (řád) - skákací končetiny - 2 páry křídel a, tuhý b, blanitý - samec cvrká

Hmyz s proměnou nedokonalou. Vážky (řád) Rovnokřídlí (řád) - skákací končetiny - 2 páry křídel a, tuhý b, blanitý - samec cvrká Hmyz s proměnou nedokonalou - nymfa = larvální stádium Vážky (řád) - rychlý let - stát nehybně ve vzduchu - blanitá křídla - velké oči - larvy = najády Z: 1. vážka ploská 2. šídlo červené 3. motýlice lesklá

Více

1. Vosková. sous. Přirozená včelí stavba včelí dílo, divočina, strdí. Spolupráce včel při stavbě řetízkování.

1. Vosková. sous. Přirozená včelí stavba včelí dílo, divočina, strdí. Spolupráce včel při stavbě řetízkování. 1. Vosková c sous je nenaplněná včelí stavba, která slouží k ukládání zásob a odchovu včelích jedinců plodu. Vzniká přirozeně (volně) nebo s pomocí mezistěny voskového výlisku, uchyceného v rámku. Roční

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2014, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel

VYHLÁŠKA. ze dne 2014, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel Český svaz včelařů: Návrh Vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel, předkládaný k diskuzi dalším včelařským spolkům.

Více

NENÍ VČELA, JAKO VČELA...

NENÍ VČELA, JAKO VČELA... JAK PŘICHÁZÍ VČELA NA SVĚT? Než přijde včela na svět, čeká ji několik proměn. Očísluj obrázky podle toho, jak se včela vyvíjí. 1. VAJÍČKO 2. LARVA 3. KUKLA NENÍ VČELA, JAKO VČELA... Ve včelím roji se můžeš

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Katedra rostlinné výroby a agroekologie

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Katedra rostlinné výroby a agroekologie JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Katedra rostlinné výroby a agroekologie Studijní program: B4131 Zemědělství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra rostlinné výroby

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_19 Název materiálu: MED Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup: Žák rozumí pojmu med,

Více

Dalším stadiem je, která již připomíná dospělou včelu. Nejprve narůstají v kukle a, celkově se mění její barva tak, že postupně.

Dalším stadiem je, která již připomíná dospělou včelu. Nejprve narůstají v kukle a, celkově se mění její barva tak, že postupně. 16. pracovní list: Jméno: Počáteční stadium vývoje včely je o délce mm. Vajíčko se za dny mění v. Včely víčkují zárodek za ve stadiu. Dalším stadiem je, která již připomíná dospělou včelu. Nejprve narůstají

Více

Dr. Clayton L. Farrar, dříve vedoucí včelařského ústavu v Madisonu a profesor univerzity ve Wisconsině - zabýval se zejména velkými včelstvy.

Dr. Clayton L. Farrar, dříve vedoucí včelařského ústavu v Madisonu a profesor univerzity ve Wisconsině - zabýval se zejména velkými včelstvy. Přeložil Jindřich Boháč pro přílohu časopisu Včelařství nebo pro zveřejnění v OVP. Kniha je k dispozici v knihovně ČSV v Praze. C.L. Farrar: PŘEZIMOVÁNÍ PRODUKČNÍCH VČELSTEV. Kapitola z knihy : R.A.Grout

Více

Přednosti nástavkových úlů v chovatelství a význam jejich konstrukčního

Přednosti nástavkových úlů v chovatelství a význam jejich konstrukčního ŠECHTĚNÍ VČEL PRO NÁSTAVKOVÝ ÚLOVÝ SYSTÉM Ing. Květoslav Čermák, CSc. Chov včel v nástavkových úlech se v mnohém liší od včelaření v úlech tradičních. Nabízí se otázka, zda pro vícenástavkové úly jsou

Více

Zadání úkolů únor 2015

Zadání úkolů únor 2015 Osmiměsíční soutěž pro dětské týmy Co se skrývá za vůní MEDU Kategorie MŠ Zadání úkolů únor 2015 1. úkol včelí vaření Cíl úkolu: Seznámit se s procesem vzniku medu. Pozadí úkolu: Včely se živí medem a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: č. materiálu: VY_52_INOVACE_015 Irena Prexlová Třída/ročník: Datum

Více

Soutěž Život kolem nás 2016 I. kolo

Soutěž Život kolem nás 2016 I. kolo Soutěž Život kolem nás 2016 I. kolo Identifikace školy, obec: Třídní kolektiv: 1. Velkým tématem prvního kola soutěže bude hmyz. Abyste věděli, jak se hmyz pozná, doplňte následující slova nebo slovní

Více

ČEJKŮV ÚL. a včelaření v něm. O b s a h. Seznam vyobrazení

ČEJKŮV ÚL. a včelaření v něm. O b s a h. Seznam vyobrazení ČEJKŮV ÚL a včelaření v něm II. VYDÁNÍ Napsal Jindřich Čejka, lesní rada v. v. S 28 vyobrazeními VESMÍR nakladatelská a vydavatelská společnost s r. o. 1946 O b s a h ÚVOD * Popis úlu * Hotovení úlu *

Více

JAK SE STÁT VČELAŘEM

JAK SE STÁT VČELAŘEM JAK SE STÁT VČELAŘEM Prezentace odborných profesí a řemesel Českolipské muzeum představuje školám v rámci grantového projektu Libereckého kraje PŘÍRODOVĚDNÉ PROFESE, ODBORNÉ PROFESE A TRADIČNÍ ŘEMESLA

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Oplození

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Oplození "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Oplození 1/66 Oplození = splynutí samčí pohlavní buňky s pohlavní buňkou samičí, při čemž vzniká diploidní zygota středa,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Cukr a ostatní sladidla Společná pro celou sadu oblast

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VČELY Obsah 1. HISTORIE VČELAŘSTVÍ A DRUHY ÚLŮ... 2 2. POPIS ÚLU... 4 3. POPIS VČELY MEDONOSNÉ... 5 4. KDO ŽIJE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE LÁSKA ZVÍŘAT ANEB JAK SE ZVÍŘATA ROZMNOŽUJÍ ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 RADIM ČÁP 9.B OBSAH I Úvod II Teoretická část 1 Bezobratlí 1.1

Více

Začínáme strana 1. Proč včelařské arboretum strana 1. Co u nás najdete strana 2. Listnaté stromy strana 2. Jehličnaté stromy strana 3

Začínáme strana 1. Proč včelařské arboretum strana 1. Co u nás najdete strana 2. Listnaté stromy strana 2. Jehličnaté stromy strana 3 1. vydání Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s., Slatiňanská 135 www.souvnasavrky.cz, e-mailová adresa: info@souvnasavrky.cz, telefon: 469 677 128 V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

Více

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus.

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Otázka: Pohlavní soustava člověka Předmět: Biologie Přidal(a): Don Pohlavní soustava člověka. Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Pohlavní soustava

Více

Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088

Projekt: Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 INSPIROMAT č. 2 Besedy: se včelařem 1. Na obrázku jsou znázorněni - dělnice, trubec a matka. Na základě svých poznatků a besedy popiš rozdíly mezi nimi a jejich úlohu ve včelstvu. dělnice matka trubec...

Více

DOPLNĚNÍ METODIKY, VÝUKOVÉ POMŮCKY

DOPLNĚNÍ METODIKY, VÝUKOVÉ POMŮCKY MILESTONE 03 ŽIVOT V PŮDĚ within the framework of the EU-funded project "ACT WELLL!" DOPLNĚNÍ METODIKY, VÝUKOVÉ POMŮCKY Ivana Plíšková Brno, December 2014 LIPKA-ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Jana Doležalová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník FARMÁŘ A DOMÁCÍ ZVÍŘATA Obsah PRÁCE FARMÁŘE... 2 PRASE DOMÁCÍ... 3 KRÁVA TUR DOMÁCÍ... 5 KOZA DOMÁCÍ... 7 OVCE

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Čs3/09 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Člověk a jeho svět Člověk

Více

NÁSTAVKOVÉ ÚLY DŘEVĚNÉ RÁMKOVÁ MÍRA 39 X

NÁSTAVKOVÉ ÚLY DŘEVĚNÉ RÁMKOVÁ MÍRA 39 X NÁSTAVKOVÉ ÚLY DŘEVĚNÉ RÁMKOVÁ MÍRA 39 X Dno chovné PROFI r. m. 39 x 24 KÓD ZBOŽÍ: 0001 Chovné dno je vyrobeno z masivního smrku tl. 25mm a zasunovací překliţky tl. 9mm. Toto chovné dno se vyuţívá hlavně

Více

Byl to osamocený start a zdál se být hlavně nerozvážný. Cesta ale naznačila, že přináší nečekané výhody. Ty hlavní zmiňme hned tady na začátku.

Byl to osamocený start a zdál se být hlavně nerozvážný. Cesta ale naznačila, že přináší nečekané výhody. Ty hlavní zmiňme hned tady na začátku. VČELAŘENÍ BEZ MEDOMETU Tradiční včelaření Bez mezistěn. Bez rámečků. Bez medometu. Je to tak. Šli jsme jinou cestou. Předně nepoužíváme mezistěny. Před třemi roky jsme použili poslední. Stejně tak neznáme

Více

N A Ř Í Z E N Í. Státní veterinární správy

N A Ř Í Z E N Í. Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2016/054734-H N A Ř Í Z E N Í Státní veterinární správy Krajská veterinární

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Včela medonosná Pracovní list číslo: 17 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vypracování: 1.5. 2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a

Více

Současně platná metodika tlumení nákazy, která je již více jak 20 let v podstatě stejná, začíná selhávat.

Současně platná metodika tlumení nákazy, která je již více jak 20 let v podstatě stejná, začíná selhávat. Vyšetření zimní měli nevypovídá o skutečném zamoření varoózou konkrétního včelstva (statistika *). Jen tento monitoring a kontrola (3P *) konkrétního včelstva ukáže pravý stav zamoření VD. Současně platná

Více

Vážení milovníci přírody, milé děti,

Vážení milovníci přírody, milé děti, Vážení milovníci přírody, milé děti, obdrželi jste brožurku Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním s názvem Hmyz. Jsme mezinárodní organizace, která působí na území České republiky, Polské

Více

Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005

Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005 Metodický návod SVS ČR č. 2/1999 ze dne 7. 12. 1999, ve znění změn a doplňků ke dni 1. 3. 2005 MOR VČELÍHO PLODU Čl. 1 Poučení o nákaze a) Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza 1) převážně postihující

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Dělnická 6. 7. třídy ZŠ základní

Více

Anotace - Autor - Jazyk - Očekávaný výstup - S e p ciální n í v zdě d lávací p o p tř t eby b

Anotace - Autor - Jazyk - Očekávaný výstup - S e p ciální n í v zdě d lávací p o p tř t eby b Anotace Včely Anotace - Pracovní list k procvičení plynulého čtení s porozuměním, schopnosti k zapamatování si podrobností, schopnosti shrnout důležité nové informace, odpovědět na doplňující otázky k

Více

Nařízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 13/2011 ze dne 15.8.2011

Nařízení. Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 13/2011 ze dne 15.8.2011 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 13/2011 ze dne 15.8.2011 o mimořádných veterinárních opatřeních k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího

Více

Přírodní zdroje včelí pastvy a biocidní látky

Přírodní zdroje včelí pastvy a biocidní látky JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Katedra rostlinné výroby a agroekologie Bakalářská práce Přírodní zdroje včelí pastvy a biocidní látky Autor práce: Studijní program: Studijní

Více

Je alternativní přístup ke včelaření pro české včelaře novou možnou volbou?

Je alternativní přístup ke včelaření pro české včelaře novou možnou volbou? Je alternativní přístup ke včelaření pro české včelaře novou možnou volbou? V posledních létech se na našich včelařských médiích objevují zmínky o tzv. alternativním ošetřování včelstev. Velmi zjednodušeně

Více

VY_32_INOVACE_04_RUMĚNICE POSPOLNÁ_25

VY_32_INOVACE_04_RUMĚNICE POSPOLNÁ_25 VY_32_INOVACE_04_RUMĚNICE POSPOLNÁ_25 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovické škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

VČELAŘSTVÍ V TRNOVÉ A OKOLÍ

VČELAŘSTVÍ V TRNOVÉ A OKOLÍ VČELAŘSTVÍ V TRNOVÉ A OKOLÍ Svatý Ambrož patron včelařů Soužití člověka a včel sahá do daleké minulosti, lépe řečeno člověka a medu, neboť plásty s medem byly lidem tehdy bližší než samotné včely. Včely

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK

KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK KINETICKÁ TEORIE STAVBY LÁTEK Látky kteréhokoliv skupenství se skládají z částic. Prostor, který těleso zaujímá, není částicemi beze zbytku vyplněn (diskrétní struktura látek). Rozměry částic jsou řádově

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření Jméno a příjmení: Alex Truhlář Třída: 5. A Školní rok: 2015/16 Garant/konzultant: Jiří Rejsek Datum odevzdání: 21. 3. 2016 OBSAH

Více

Ekonomika včelařského provozu

Ekonomika včelařského provozu SRG Přírodní škola, o.p.s. Ekonomika včelařského provozu Autoři: Františka Simonová, Kristýna Volfová Vedoucí práce: Mgr. Linda Langerová Odborný poradce: Mgr. Ondřej P. Simon Oponent: (7. 11. 2010) 1

Více

VY_32_INOVACE_07_KOBYLKA ZELENÁ_25

VY_32_INOVACE_07_KOBYLKA ZELENÁ_25 VY_32_INOVACE_07_KOBYLKA ZELENÁ_25 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovické škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Dělnice matku neustále a. Matka kolem sebe šíří vůni, které říkáme:. Vůně má.

Dělnice matku neustále a. Matka kolem sebe šíří vůni, které říkáme:. Vůně má. 4. pracovní list: Jméno: Včelí matka je ve včelstvu. Shoduje se s dělnicí tím, že je: a liší se od ní tím:. Úkolem matky je:. Dělnice matku neustále a. Matka kolem sebe šíří vůni, které říkáme:. Vůně má.

Více

01 Včela medonosná Metodický list

01 Včela medonosná Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 01 Včela medonosná Metodický

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

Zadání úkolů leden 2015

Zadání úkolů leden 2015 Osmiměsíční soutěž pro dětské týmy Co se skrývá za vůní MEDU Kategorie MŠ Zadání úkolů leden 2015 1. úkol včelař a jeho nářadí Cíl úkolu: Seznámit se se základními včelařskými pomůckami. Pozadí úkolu:

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu

EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0233 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_129 Název školy: Jméno autora: Hotelová škola

Více

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel

Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Nákazy a hromadné úhyny včel 1. 1. Legislativa - obecně 2. 2. Mor včelího plodu 3. 3. Otravy včelstev (podezření na použití POR) 4. 4. Metodika kontroly

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 50. ročník školní rok 2015 2016 Zadání školního kola kategorie D Praha 2015 Teoretická část test V otázkách

Více

Zastoupení včelích produktů v nutrici dospělé populace v ČR

Zastoupení včelích produktů v nutrici dospělé populace v ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Bakalářská práce Zastoupení včelích produktů v nutrici dospělé populace v ČR Vypracovala: Bc. Jana Záhorková Vedoucí

Více

Včela medonosná příklad společenského hmyzu. Ing. Lenka Skoupá

Včela medonosná příklad společenského hmyzu. Ing. Lenka Skoupá Včela medonosná příklad společenského hmyzu Ing. Lenka Skoupá Včela medonosná /Apis mellifera/ patří mezi blanokřídlý hmyz. Jde o jednoho z nejznámějších zástupců společenského hmyzu. Druh zřejmě vznikl

Více

Stereometrie pro učební obory

Stereometrie pro učební obory Variace 1 Stereometrie pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz 1. Vzájemná poloha prostorových

Více

1. pracovní list: Jméno: Co by nebylo bez včel: Včela má nožiček, křídel, očiček, žihadel. Do které skupiny živočichů patří včela:

1. pracovní list: Jméno: Co by nebylo bez včel: Včela má nožiček, křídel, očiček, žihadel. Do které skupiny živočichů patří včela: 1. pracovní list: Jméno: Proč chováme včely: Co by nebylo bez včel: Včela má nožiček, křídel, očiček, žihadel. Do které skupiny živočichů patří včela: Švédský přírodovědec Linné ji nazval: Apis mellifera,

Více

Hltanové žlázy včely medonosné (glandula pharyngealis)

Hltanové žlázy včely medonosné (glandula pharyngealis) Hltanové žlázy včely medonosné (glandula pharyngealis) Biologie včely medonosné 1.ročník dálkového studia 2011/2012, obor Včelař na SOU Blatná Ing. David Šilhan Hltanové žlázy (glandula pharyngealis) včely

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ HÁĎÁTKO BOROVICOVÉ BURSAPHELENCHUS XYLOPHILUS Odbor ochrany proti škodlivým organismům Ing. Petr Kapitola Ing. Martina Jurášková Ztracená 1099, Praha 6, PSČ

Více

K Na konci listů visí na úponkách nápadné pasti džbánečkovitého tvaru zvané láčky.

K Na konci listů visí na úponkách nápadné pasti džbánečkovitého tvaru zvané láčky. Některé druhy těchto masožravých rostlin vytvářejí pasti o objemu až 2 litry. G K Na konci listů visí na úponkách nápadné pasti džbánečkovitého tvaru zvané láčky. Její obvyklou kořistí je hmyz o velikosti

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Obsah 5 Obsah Úvod................................................. 7 1. Charakteristika sukulentů............................. 9 2. Historie pěstování

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2557/2012-KVSP Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň, IČO: 00018562 (dále jen KVSP ) jako místně

Více

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození 10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození MEIÓZA meióza (redukční dělení/ meiotické dělení), je buněčné dělení, při kterém

Více

Včela medonosná-výuková pomůcka. 4. třída Mgr. Tereza Knesplová 2012. Zařazení. Říše: ţivočichové. Třída: hmyz. Rod: včela

Včela medonosná-výuková pomůcka. 4. třída Mgr. Tereza Knesplová 2012. Zařazení. Říše: ţivočichové. Třída: hmyz. Rod: včela Včela medonosná-výuková pomůcka 4. třída Mgr. Tereza Knesplová 2012 Říše: ţivočichové Třída: hmyz Rod: včela Zařazení Stavba těla Hlava Hruď Zadeček Nohy Křídla Stavba těla včely-obrázek hruď křídla hlava

Více

VČELAŘSKÉ POTŘEBY MALOOBCHODNÍ CENÍK PRO ROK 2011 JaHan s.r.o., Praha 4, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00 IČO: 24816191, DIČ: CZ24816191

VČELAŘSKÉ POTŘEBY MALOOBCHODNÍ CENÍK PRO ROK 2011 JaHan s.r.o., Praha 4, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00 IČO: 24816191, DIČ: CZ24816191 VČELAŘSKÉ POTŘEBY MALOOBCHODNÍ CENÍK PRO ROK 2011 JaHan s.r.o., Praha 4, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00 IČO: 24816191, DIČ: CZ24816191 Osobní odběr po předchozí objednávce na adrese: Náměstí prof. Drahoňovského

Více

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax: 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.cz Č.j.: KVSC /1450/ 2009 Nařízení č. 2/2009 Krajské veterinární

Více

13. pracovní list. Jméno: Žlázová soustava je součástí ústrojí.

13. pracovní list. Jméno: Žlázová soustava je součástí ústrojí. 13. pracovní list Jméno: Žlázová soustava je součástí ústrojí. V HLTANOVÝCH žlázách se tvoří šťáva. Jsou vyvinuty pouze u, ve stadiu. U přezimujících včel zůstávají v činnosti mnohem déle než u včel. Podstatnou

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření Č.j.: SVS/1771/2012-KVSM Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, dále také KVS Olomouc, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

Tak tohle je Jůlie. Jůlie - žížala obecná

Tak tohle je Jůlie. Jůlie - žížala obecná 1 Tak tohle je Jůlie. Jůlie je žížala obecná. Jako správná žížala, je celá růžová, někdy trochu dočervena a její tělo je dlouhé, válcovité a rozdělené do několika článků - kroužků. Proto taky můžeme o

Více

2. a) Napiš pod obrázky rodový název živočicha, kterému ulita patří. b) Doplň, jestli její obyvatel žije na souši (S), nebo ve vodě (V).

2. a) Napiš pod obrázky rodový název živočicha, kterému ulita patří. b) Doplň, jestli její obyvatel žije na souši (S), nebo ve vodě (V). TEORETICKÁ ČÁST Test U otázek s volbou odpovědi je jen jedna odpověď správná. 1. Která dvojice organismů patří mezi prvoky? a) buchanka a ploštěnka b) trepka a měňavka c) trepka a perloočka d) nezmar a

Více

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy KBE 343 Hydrobiologie pro terrestrické biology JEN SCHEMATA, BEZ FOTO! Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy Proč moře? Děje v moři a nad mořem rozhodují o klimatu pevnin Produkční procesy v moři ovlivňují

Více

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. Termika Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. 1. Vnitřní energie Brownův pohyb a difúze látek prokazují, že částice látek jsou v neustálém neuspořádaném pohybu. Proto mají kinetickou

Více

SÝRAŘ. Výrobky z mléka. Řada Domácí sýrař

SÝRAŘ. Výrobky z mléka. Řada Domácí sýrař SÝRAŘ Výrobky z mléka Řada Domácí sýrař Respektujte prosím to, že jakékoli šíření ebooku jako celku nebo jeho částí je zakázáno a chráněno autorským zákonem. Zároveň chci upozornit, že veškeré informace

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra)

Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) Obsah Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra)... 1 Obsah... 1 Historie... 1 Zoologické zařazení... 2 Rozšíření... 2 Legislativa... 3 Zoologie... 4 Ekologie...

Více

ročník 7. č. 28 název

ročník 7. č. 28 název č. 28 název Včela medonosná anotace V pracovních listech se žáci lépe seznámí s významem včel pro člověka. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i

Více

Opylování a opylovači

Opylování a opylovači I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Posílení spolupráce mezi MZLU v Brně a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ 1.07./2.4.01/12.0045 Opylování a opylovači Alena

Více

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření:

Nařízení Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření: Č. j.: SVS/2610/2012-KVSP Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň, IČO: 00018562 (dále jen KVSP ) jako místně

Více

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců kmen: Žahavci jsou to vodní organismy (většinou mořské) s paprsčitě souměrným tělem mají láčku (slepě končící trávicí

Více

Kudy prochází tepna včely : Její přední konec se nachází : a to mezi a.

Kudy prochází tepna včely : Její přední konec se nachází : a to mezi a. 12. pracovní list Jméno: PŘEČTI SI : Srdce a krevní oběh. Včela má otevřený systém krevního oběhu jen s jednou krevní cévou, srdcem. Je to tenká rourka s pěti za sebou ležícími komorami uloženými v zadečku.

Více