Výuka jazyků v mateřských školkách na základě činnostního přístupu (založeného na úkolech)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka jazyků v mateřských školkách na základě činnostního přístupu (založeného na úkolech)"

Transkript

1 Výuka jazyků v mateřských školkách na základě činnostního přístupu (založeného na úkolech) Machteld Verhelst Ředitelka Centra pro jazyk a vzdělávání Katolická univerzita v Leuven, Belgie 1 Úvod Toto jsou cesty hvězdné lodi Enterprise. Její pokračující mise objevovat neznámé světy. Hledat nový život a nové civilizace. Odvážně jít tam, kam nikdo předtím nevkročil. Pokračující dobrodružství posádky světově nejznámější hvězdné lodi nejsou příliš odlišná od neustálých nových dojmů, které zažívají děti při objevování světa, ve kterém žijí. Činnosti dítěte v tomto úžasném světě jsou vedeny tak, aby se dítě naučilo významu všeho, s čím se setkává. Malé dítě může minuty zírat pouze na pohyb svých nohou. Když je o něco starší, může se tak zaměstnat stavěním Lega, že vůbec nezaznamenává, co se děje kolem něho. Postupně získává více a více sebedůvěry a začíná se pouštět i do náročnějších úkolů. Naučit se jazyku lidí, kteří ho obklopují, patří mezi ty náročnější úkoly, které jsou před ním. Ale dítě se tím ještě moc vědomě nezabývá. Pochytává slova a fráze a používá je s udivující lehkostí. Jazyk je přirozený a unikátní systém, který umožňuje dítěti pochopit svět. Při objevování světa se dítě setkává s velkým množstvím neznámých předmětů. Tím jak dítě poznává, jak tyto předměty fungují a jaký mají tvar, tak se i přirozeně učí, jak se tyto věci jmenují. V podstatě odkrývání záhadnosti světa je činnost, jež přináší vývoj holistickým způsobem. Nevyvíjí odděleně fyzické uvědomění si, prostorou orientaci, schopnost řešit problémy, rozvoj paměť. Dítě se učí od všeho trochu najednou, a to přirozeným způsobem, náhodou a nevědomě. Co se týče jazyka, můžeme tedy říci, že jazyk se získává, neučí se (Krashen, 1985). Vstup do mateřské školy nebo na 1. stupeň základní školy je jako přistání na nové planetě: nový svět se svými vlastními předměty, charakteristikou, pravidly atd. Dítě se setkává s novým potenciálem pro svůj vývoj, tudíž i pro získávání jazyka. Přece jenom se zdá, že mnoho dětí není schopno se vypořádat tímto světem jako s jejich vlastním světem doma. Učitelé tvrdí, testy potvrzují a studie jako PISA (OECD) ukazují, že jazyková dovednost mnoha přistěhovalců, jakož i mnoha dětí z nižších ekonomických tříd, není tak dobrá, jak by bylo třeba. Co je příčinou tohoto problému a co pro to můžeme udělat? Jak můžeme vytvořit silné, úkolově zaměřené jazykové prostředí? Tento článek se pokouší formulovat odpovědi na tyto otázky. Abychom to dokázali, musíme se nejdříve podívat na třídu v mateřské školce a na způsob, jakým si děti osvojují jazyk. 2 V mateřské škole

2 Ve Flandrech, severní části Belgie, existuje dlouhodobá tradice explicitního učení jazyků, kdy pravidla a jednotlivé prvky jsou od sebe izolovány. Mateřské školy jsou, co se týče tohoto pravidla, určitou výjimkou. Mateřské školy používají při výuce přístup více založený na zkušenostech spolu s holistickým přístupem v souladu s vývojem dítěte. Představme si, že dítě skládá puzzle. Skládáním puzzle se dítě učí analyzovat celkový obraz skládačky do odlišných částí (vizuální rozlišení). Aby umístilo kousek skládačky, musí rozpoznat celek, tj. mrak nebo kůň podle charakteristických rysů (klasifikace). Aby složilo celou skládačku, musí dítě používat strategie: nejprve rohy, poté vnější hrany kousků a tak dále (řešení problémů a sebeřízení). Při skládání kousků dohromady jsou pojmy jako nad, vedle a pod velmi užitečné. Taktéž prostorová orientace, představení si celku, který obrázek zastupuje ve skutečnosti, koncentrace a spousta dalších aspektů podporujících vývoj jdou ruku v ruce při skládání puzzle. Mateřská škola tak poznává, že všechny tyto odlišné aspekty nemusí být vyučovány odděleně. Nicméně když je proces učení se dítěte ohrožen, učitelé mají tendenci opustit svůj holistický přístup. Pokud jde o jazyk, znamená to, že aspekt získávání je opuštěn pro aspekt učení se (Jaspaert, 1996). Až v příliš mnoho případech učitelé vidí osvojování si jazyka jako něco, co je učeno v oddělených situacích nebo jazykových hodinách než něco, co může být realizováno každý den v každou chvíli. Osvojování si jazyka mimo školu je podceňováno, i přestože je tento proces nejúspěšnějším způsobem, jak se lidé mohou jazyku naučit. Abychom si uvědomili plný potenciál osvojování si jazyka ve škole, musíme si ho představit a rozebrat ho až do základních principů. Další odstavce popisují tyto principy. 3 Jak děti získávají jazyk? Některé velmi důležité principy již byly zmíněny v úvodu. Osvojování si jazyka je úzce spojeno se zkoumáním a chápáním světa. Tento enormně komplexní svět, který nazýváme realitou, může být chápán jako soubor všech druhů odlišných světů, odlišných situací, které reprezentují odlišné kousky světa, ve kterém dítě žije. S ohledem na třídu toto znamená, že hraní si na pískovišti je jiný svět než hraní si v koutku s panenkami. V těchto odlišných koutech jazyk hraje důležitou roli. Je to důležitý prostředek komunikace. Umožňuje dětem vyjádřit se, vyjádřit jejich záměry, myšlenky, pocity, přání a touhy. Tyto dva důležité aspekty, jazyk jako prostředek komunikace a osvojování si jazyka jako integrovaná část objevování světa můžou být snadno realizovány v činnostním přístupu, tedy přístupu založeném na úkolech. Jestliže budeme dávat dětem zajímavé úkoly, pro jejichž splnění je nezbytné porozumění a používání jazyka, poskytujeme dětem hodně příležitostí jak si osvojit jazyk (Long, 1985, Bygate et al., 2001, Ellis, 2003). Děti si osvojují jazyk tím, že ho používají ve velmi konkrétních situacích: posloucháním učitele, který prezentuje některé aktivity, ze kterých si děti mohou vybrat, povídáním si s kamarádem o tom, jak postaví velmi vysokou věž, nasloucháním pohádek čtených učitelem. Všechny tyto aktivity jsou úkoly, ve

3 kterých děti musí něco dělat s jazykem. Používání jazyka není pro ně hlavním cílem, ale jazyk je používán při plnění úkolů. Verhelst (2006) popisuje vlivné prostředí pro učení se jazyku na základě plnění úkolů následovně: 1. kladné a bezpečné prostředí 2. děti jsou konfrontovány se smysluplnými a relevantními úkoly 3. děti získávají při plnění úkolů interakční podporu Toto prostředí může být zobrazeno ve třech kruzích: Pozitivní, bezpečné klima Úkoly z reálného života Interakční podpora Obrázek č. 1 prostředí pro učení se jazyka na základě plnění úkolů V dalších odstavcích jsou diskutovány další aspekty učebního prostředí: úkoly a jejich požadavky, používání interakce za účelem uskutečnit úkoly splnitelnými, klima třídy, ve kterém mají být úkoly předvedeny. 4 Jazykové úkoly v publikacích pro mateřské školy Všechny druhy úkolů pro mateřské školy, které byly vyvinuty v Centru pro jazyk a vzdělávání, byly shromážděny do několika publikací. Vědomě jsme se snažili nevyvinout programový jazykový kurz pro děti. Jazykový kurz je často poněkud statický nástroj a učitel má pocit, že jej musí přesně dodržovat. Aktivity v mateřských školách obsahují dost potenciálu k osvojování jazyka, ale tento potenciál není často plně využíván. Každá aktivita, která probíhá v mateřské škole, je možnou jazykovou aktivitou. Abychom pomohli učitelům si uvědomit jazykový potenciál každé aktivity, publikace obsahují příklady aktivit, které učitel může snadno použít ve své třídě. Pravidelným používáním těchto aktivit mohou učitelé získat základní schopnosti jak co nejlépe jazykově využít všechny aktivity ve třídě. Taal_Materiaal (Jaspaer et al., 1994) je soubor 60 aktivit, při kterých děti získávají zkušenosti se širokým spektrem materiálů jako hlína, písek, voda, zrcadla, papír,. Příklady aktivit z Taal_Materiaal naleznete v příloze A. Taal_Verhaal (Jaspaer et al., 1994) má 3 části: aktivity s obrázkovými knihami, příběhy a dramatizace. Bonte Boel! (Verhels, Coussement, Vanoosthuyze & Verheyden, 2004) kombinuje muziku, pohyb a ruční práce s jazykovým stimulem pro děti ve věku 2,5 3,5 let. Každá aktivita v uvedených publikacích se skládá ze tří druhů činností: úvodní, hlavní a doplňkové činnosti. Úvodní činnosti mají dvě funkce. Na jedné straně mají motivovat děti a připravit je na hlavní činnost. Na straně druhé řeší případný problém hlavní činnosti. Například obrázková kniha Hennie čarodějnice je představena dvěma činnostmi. Hennie má

4 problémy najít svou černou kočku, protože dům, ve kterém Hennie bydlí, je černý jako noc. V jedné aktivitě děti se děti seznamují s tímto problémem ručně, a to tak že kreslí černý obrázek na černý papír. V další činnosti učitelka a děti mluví o čarodějnicích z obrázku. Tímto způsobem si děti udělají představu o čarodějnicích a jsou motivovány se o těchto zvláštních bytostech naučit více. V ideálním případě je hlavní činnost uvedena reálnou situací nebo konkrétní zkušeností dětí. Opravdový blesk a hrom v lese uvozují příběh o blesku a hromu mnohem lépe než zvuk hromu z magnetofonu. Uvedené publikace se převážně soustřeďují na hlavní činnosti. Tyto činnosti jsou opravdové úkoly, které děti musí vyřešit. Co můžeš udělat za 30 vteřin? (viz příloha) nebo poslech příběhu o čarodějnici Hennie a prohlížení si obrázků jsou těmi pravými úkoly. Doplňkové činnosti mají prohloubit zkušenosti z hlavní činnosti. Toto prohlubování se vztahuje k jazykovému podnětu (stimulu) - světu, který je reprezentován v hlavní činnosti, nebo k tomu co děti musí dělat v hlavní činnosti (úroveň zpracování). Zkušenosti, které jsou prezentovány v hlavní činnosti, dostávají nový nebo hlubší význam ve všech nových situacích, se kterými jsou děti konfrontovány. Například poté co se děti seznámí s příběhem čarodějnice Hennie, objeví děti způsob, jak být viděn ve tmě. Další doplňková činnost je sehrání divadla s loutkami, pro které děti musí připravit kulisy (malováním na tapetu). Nakonec i čarodějnice Hennie změnila svůj dům: vyčarovala si ho v zářivých barvách! 5 Jazykové úkoly a jejich požadavky 5. Jazykový podnět a výstup Za účelem vytvoření prostředí ve třídě, které podporuje jazykový vývoj dětí, úkoly musí splňovat některé požadavky. První požadavkem je, aby jazyk byl maximálně a optimálně použit během celého vyučovacího dne. Jazykový podnět může být vnímán jako hnací síla za osvojováním si jazyka (Krashen, 1985; Pine 1994, Verhelst, 2006). Aby došlo ke stimulaci osvojování si jazyka, musí být jazykový podnět velký, autentický a relevantní, a musí být poskytnuto tolik jazykových podnětů, kolik je možno Podnět je velký a autentický Obzvláště pro děti ohrožené jazykovou deprivací musí být vystavení se jazyku ve škole maximální (Uchikosji, 2006). Podnět je bohatý a autentický nebo smysluplný (Justice, 2004; Wong Kwok Shing, 2006). Používaný jazyk přirozeně vychází ze situace nebo úkolu, se kterým jsou děti konfrontovány. Není nepřirozený nebo uměle přizpůsobený konkrétnímu úkolu. Autentický jazykový podnět spojený s pexesem na téma oblečení jsou slova jako jsi na řadě, skvělé, zapomenout, karty, pamatovat si, otočit. Zkuste si zahrát pexeso, aniž byste používali jakýkoli z těchto výrazů. Slova jako kabát, kalhoty, svetr nebo slova odkazující k jakékoli další položce zobrazené na kartě mohou být používána, ale nevztahují se nevyhnutelně ke hře. Můžete hrát hru bez těchto slov. Jazyk, který používáte při plnění úkolu, plní komunikativní funkci a jako takový má reálnou šanci být přirozeným a srozumitelným jazykovým podnětem, který stimuluje osvojování si jazyka.

5 5.1.2 Podnět je relevantní Jazykový podnět, se kterým jsou děti konfrontovány, musí být relevantní: musí to být jazyk, který potřebují pro fungování ve společnosti. Pro naši cílovou skupinu je to jazyk, který děti potřebují, aby byly úspěšné ve škole. Pro komunikaci doma již děti mají nástroj, který jim umožňuje uspokojit jejich potřeby: jejich rodný jazyk, který se odlišuje od holandštiny, nebo variantu standardní holandštiny. Jaký druh jazyka děti potřebují, aby byly úspěšné ve škole? Je více než jasné, že není pro děti důležité, aby měly důkladnou slovní zásobu týkající se karnevalu nebo aby znaly všechny výrazy pro odlišné druhy ořechů. Avšak učitelé věnují mnoho hodin a hodin tvrdé práce slovům jako konfety, oslavný průvod houkačka atd. Ve škole je používána formálnější varianta jazyka (Valdés, 2004). Dokonce v mateřských školách se jazyk používaný učitelem hodně odlišuje od jazyka, kterým mnoho dětí mluví doma. V mateřských školách je tento fakt způsoben převážně vinou přirozeného školního prostředí, které nutí učitele používat určitý jazyk. V publikacích jsme se snažili zachytit velký, autentický a relevantní jazykový podnět různými způsoby. Vybrali jsme si více nebo méně běžné aktivity mateřské školy, tak aby děti pokračovaly v činnostech, na které jsou zvyklé. Abychom zaručili, že jazykový podnět spojený s těmito aktivitami je opravdu relevantní, hledali jsme v každé činnosti slova, která jsou nezbytná k fungování ve třídě a která vycházejí z přirozenosti činnosti. Například v hlavní činnosti Pozorování hodin, hodinek a stopek jsou slova a spojení, která mohou být zcela přirozená: nahoru, nahoře, trvat, podívat se, hodina, dlouhý, krátký, dolů, dole, zatímco, budík, ukazovat. Tato slova se objevují v otázkách nebo poznámkách učitele: Je pro tebe těžké se dívat na ručičku, zatímco se pohybuje odshora dolů po ciferníku? Nebo si myslíš, že to není vůbec těžké, protože to netrvá dlouho? Děti hovoří o vlastnostech hodin (budíku), které pozorují, a říkají, co všechno o hodinách vědí. Jazyk (tj. popisování toho co vidí), který používají při této činnosti, je relevantní pro fungování ve škole. V doplňkových aktivitách je jazyk z hlavní aktivity opakován a propracován v odlišných situacích, takže jsme schopni poskytnout velké množství jazykových podnětů a vytvořit tak nejlepší možné podmínky pro osvojování si jazyka. Např. slovo dlouhý (viz Pozorování hodin, hodinek a stopek, se kterým se děti setkaly již v úvodní činnosti a ve třech hlavních činnostech, je použito ve dvou doplňkových činnostech v různých situacích a odlišném kontextu. V doplňkové činnosti Jeden, dva, tři, červená se slovo objevuje ve větě: Proč ti to trvalo tak dlouho dostat se na druhý konec třídy? V další doplňkové činnosti Hra na schovávanou se slovo objevuje v následujících kontextech: - Proč je toto tak dobrá skrýš? Může tě ten, kdo hledá, najít za krátkou nebo za dlouhou dobu? - Jestliže hraješ na schovávanou, myslíš si, že jim to vždy dlouho trvá, než tě najdou? - Máš rád, když to dlouho trvá, než tě najdou? Proč (ne)? Výstup

6 Zkoumání osvojování si prvního a druhého jazyka malými dětmi (např. Pine, 1994; Damhuis, 1995; Verhelst, 2002) naznačuje, že vedle podnětu je také výstup velmi důležitý pro rané osvojování si jazyka. Úkoly formou aktivity, při které je osoba vedena tak, že se snaží dosáhnout svého cíle, a která si vynucuje použití jazyka, jsou nejefektivnějšími při procesu osvojování si jazyka (Verheyden & Verhelst, 2007). Tento fakt zdůrazňuje nutnost omezení sylabů, jak je zmíněno ve výše uvedených publikacích. Přesněji řečeno, sylaby nemohou poskytnout dětem dostatečné jazykové podněty a příležitosti jazykového výstupu. Musí to udělat jejich mluvčí. Učitelé jsou pro děti nejlepšími a nejprivilegovanějšími partnery: stimulují jejich činnost a mohou vzájemně prověřovat pochopení úkolu a činnosti tím, že dětem vysvětlí význam podnětů, kterým děti nerozumí, a podnítí je k výstupům, které jsou pro ně jinak náročné (Swain, 1995). Dokonce, i když děti nejsou iniciativní ve slovním projevu, učitel může sám otevřít podněcující konverzaci (Smith & Dickinson, 1994), obzvláště pokud se učitel opravdu zajímá o řešení dětí a o jejich důvody. 5.2 Obtížné úkoly a jak je ulehčit Lidé se učí tím, že dělají věci, které nikdy předtím nedělali anebo s kterými se nikdy nesetkali. Tato zásada je převedena do požadavku, že každý úkol musí být pro děti výzvou. Mezi náročností úkolu a kapacitou dítěte musí existovat rozdíl, určitá mezera. Pouze za splnění této podmínky úkol obsahuje učební potenciál. Jestliže nadnášení se či potápění se různých materiálů ve vodě není pro dítě již více výzvou, nic se nenaučí z experimentu, při kterém použije umělohmotný hrnek, kousek dřeva nebo hračku, např. kachničku, u nádoby s vodou. Hra pouze utvrdí dítě v tom, co již zná. Jestliže však dítě stále objevuje, jak se některé materiály ve vodě chovají, vede tato činnost k přizpůsobení si mentálních schémat, které dítě má a taktéž i k prohloubení znalostí (na rozdíl od povrchního učení se) (Laevers, 2003). Jak dítě zkouší pochopit, co se děje, je konfrontováno s jazykem, se kterým se ještě nesetkalo. A co ještě důležitější je fakt, že slova jako nadnášet se, potopit se, jít ke dnu, vynořit se dávají více smysl, když se spojí se reálnou zkušeností (Verhelst, 2002, 2006), než když se je děti musí učit mimo kontext (např. v příběhu). Jestliže dítě uspěje v tomto úkolu, získá pocit schopnosti a samostatnosti. Samozřejmě ne všechny děti ve třídě mají přesně tu samou úroveň jazykové znalosti nebo jsou na stejné úrovni kognitivního, společenského a emocionálního vývoje. Tudíž mezera pro každé dítě ve třídě je poněkud odlišná. Toto nemusí být problém, protože každé dítě se bude snažit doplnit si tuto mezeru svým vlastním způsobem, podle svých kapacit a dovedností. V důsledku toho si každé dítě osvojí nové poznatky podle své úrovně. Aby tomu tak skutečně bylo, musí dítě chtít překonat tuto mezeru a být schopné tak učinit, což jsou dvě základní podmínky učení se Snaha překonat mezeru Děti se rodí jako objevitelé. Co začíná jako rozpoznávání odlišností mezi světlem a tmou, vyvíjí se v úžasnou zvídavost poznat vše neznámé a nové. Experimentování s neznámem děti málokdy děsí. Vezmeme-li v úvahu tuto přirozenou zvědavost, můžeme očekávat, že děti se

7 chopí obtížného úkolu. Stále tu je však možnost, že úkol děti neosloví a ony nebudou motivované. Abychom zaručili, že se děti budou chtít zabývat poněkud náročným úkolem, musí být úkol jako takový pro ně dostatečně atraktivní. Motivace je klíčovým faktorem, který přivede děti k plnění úkolu. Přitažlivý úkol je nezbytný, ale není dostatečnou zárukou, že děti ho budou chtít plnit. Prostředí, ve kterém děti objevují, má stejnou důležitost, ne-li větší. Nespočetné množství průzkumů, které děti prováděly doma, je vybavily mnoha zkušenostmi. Všechny tyto zkušenosti určují způsob, jakým se dítě chová při setkání se s novou výzvou. Třída by měla být příjemným světem plným nových úkolů. Nádrž s vodou, pískoviště, koutek s panenkami, stůl na kreslení jsou místy, kde může dítě prožívat hodně dobrodružství. Aby se dítě vydalo na dobrodružství, musí jakožto objevitel umět věřit ve své schopnosti. Děti, které vědí, že nebudou trestány dospělými za své chyby, se budou cítit bezpečně natolik, aby se pustily do konkrétních úkolů (Genishi, 1998). Děti se musí cítit jako doma. Ve třídě musí být nastolena atmosféra důvěry, pocit dobré pohody (Isbell & Exelby, 2001). To může být obzvláště důležité pro děti, které pocházejí z chudého nebo deprivovaného domácího prostředí (Nicaise, 2001), kvůli rozdílu mezi jejich přirozeným prostředím, ze kterého pocházejí, a světem ve třídě. Děti musí taktéž nabýt dojmu, že jsou dostatečně kompetentní daný úkol provést a že mají pravděpodobnost úspěchu. Musí se cítit bezpečně, aby se pokusily plnit úkoly samostatně, i když to znamená, že způsobí nepořádek. Učitel toto musí respektovat a dovolit. Vyžaduje to od něho určitý postoj. Musí dětem poskytnout potřebný čas a prostor k provádění činnosti. Vyžaduje to i určité schopnosti: poskytnutí pozitivní zpětné vazby, stimulace schopnosti dětí, sdílení názorů a pocitů. Děti budou chtít a odváží se překonat mezeru, tedy plnit úkol, pouze pokud budou motivovány daný úkol plnit (Dörnyei, 2002; Van Lier, 1996) a pokud si budou dostatečně věřit, že daný úkol zvládnou. Vytvořit příznivé klima skrz učebnice je obtížné, ne-li nemožné. Závisí také na postoji a snaze učitele vytvořit pozitivní klima pro vztah učitel žák a žák žák. Z tohoto důvodu je důležité ukázat respekt k prvnímu jazyku dětí, věnovat pozornost jejich pocitům a dovolit dětem určovat témata konverzace. Aktivity vybrané do publikací jsou příjemné a motivující. Např. děti milují vyrábět tunel z papírů. Tato činnost následuje po pozorování archů papíru a je uvedena obrázkovou knihou. Všeobecně vzato, nápad přijít s publikací aktivit vychází z potřeb dětí. Je na učiteli, jaké činnosti zvolí, aby v určitý moment zaujaly děti Být schopný překonat propasti Jestliže dítě chce plnit úkol, ne vždy to znamená, že bude schopné tak učinit. Jak již bylo řečeno, úkol obsahuje některé obtížnosti, které dítě musí překonat. V mnoha případech dítě potřebuje při plnění úkolu asistenci. Každý úkol evokuje určitý svět, ve kterém se dítě musí cítit jako doma. Pozorování citrusového ovoce působí na smysly. Hra v kroužku přináší rysy typické pro hry. Příběh vyvolává imaginární svět. Děti musí být často uvedeny do světa aktivit. V uvedených publikacích je toto úkolem úvodní činnosti. Činnost Co můžeš udělat za 30 vteřin? je uvedena činností Probuď se!. V této úvodní činnosti učitelka žádá děti, aby předstíraly, že spí. Mohou ležet na podlaze, položit si hlavu na stůl, zavřít oči Náhle učitelka nechá zvonit budík. Když se všechny děti probudí, učitelka s dětmi mluví o tom, zda

8 ráno mají dostatek času se připravit. Toto uvedení do světa času je pro děti absolutně nezbytné. Dostává je to do správné nálady a soustřeďuje jejich pozornost na hlavní činnost. Dokonce, i když se dítě cítí být připravené pustit se do hlavní činnosti, mohou se objevit jiné problémy. Neznámá slova mohou zabránit v porozumění. Může se stát, že dítě jednoduše neví kde anebo jak začít atd. Nejprve je velmi důležité, že je dítě schopné a že je mu dovoleno signalizovat problémy. Učitel musí být vůči těmto signálům vnímavý, aby mohl pomoci. Jestliže učitel ignoruje tyto signály, děti dostávají zpětnou vazbu, že to co právě dělají nebo říkají, není příliš zajímavé, a dokonce mohou nabýt dojmu, že nehrají roli při volbě témat konverzace nebo že jejich potřeby nejsou důležité. Např. učitelka vypráví příběh o hrochovi, který sní o prázdninách ve vodě s jeho kamarádem Krookem. Po přečtení první části příběhu učitelka přeruší čtení, aby položil pár otázek 5tiletým dětem². Diego Následující den šli k velkému jezeru v horách (intonace ignorování) No, já vlastně nevím, co to je. Co jsou prázdniny? Velké jezero. Co by to mohlo být? ²Uvedené příklady jsou transkripcí pozorování v mateřské škole (Ramaut, 197). Děti jsou ve věku 4 5 let, většina z nich jsou děti přistěhovalců. Protože učitelka ignoruje Diegovu otázku, Diego se pravděpodobně nezajímá o to, co se děje dál. Co jsou prázdniny? je základní otázkou, která zajistí Diegovo začlenění do hodiny, obzvláště pokud je příběh součástí tématu prázdniny a pokud bylo téma již uvedeno. Děti byly stimulovány mluvit o různých způsobem trávení prázdnin a jejich vlastních zážitků z prázdnin na základě ilustrací, navíc i tato hodina začala brainstormingem o názvu příběhu (Prázdniny snů). Ignorování otázky je jasným indikátorem, že učitelka je více zaneprázdněna uvědoměním si svých cílů (slovní zásoba) nežli vytvářením kreativních příležitostí pro děti, ze kterých se mohou učit. Jestliže učitelka reaguje na prosbu o pomoc, zapojuje se tak do vzájemného vztahu s dítětem. Vzájemný vztah je klíčovým faktorem podpory dítěte (Damhuis, 1995). a dítě v tomto případě začínají probírat problém, na který dítě narazilo. Diskuse by se měla soustředit na potřeby dítěte a musí se vztahovat k řešení úkolu. Takováto diskuse s sebou nese fakt, že dítě najde řešení problému samo (Van den Brandn, 1997). Jack Žáci Žáci Cato Velké jezero. Co by to mohlo být? Paní učitelko, to je voda. Aha. Je to moře? Ano Mohlo by to.? Ne! Tam kde plují plachetnice.

9 Jack Žáci Diego Jack Jack Diego Jack Kde plují plachetnice a pak se ten hroch musí ponořit do vody. Ano! Velké jezero je něco, kde je hodně vody, ale je to moře? Ne! Opravdu ne, jinak bychom řekli velké moře. Scheldt³! ³Scheldt je jedna z hlavních řek ve Flandrech. Východní Scheldt ústí do Severního moře blízko Holandska. (souhlasně) Ano, možná Scheldt. Východní Scheldt! Východní Scheldt, protože Scheldt je řeka Paní učitelko, Scheldt je trochu malý, že? Ano. Ne, hodně velký! Ano, pojďme dál. Můžeme pokračovat? (k Diegovi) Východní Scheldt je také hodně velký! Povšimněte si, že odpovědi podávané Jackem jsou adekvátní pro porozumění příběhu a uspokojují potřeby žáků. Ale učitelka chce více. Chce naučit děti přesný význam slova jezero odlišením významů slov jezero a moře. Vytváří tak propast, kterou děti nemohou překlenout. Místo toho aby se soustředila na komunikativní význam jazykového problému, soustřeďuje se na správnost (která nemá žádný vztah k současné situaci). Při práci s neznámými pojmy a koncepty musí učitelka poskytnout adekvátní reakci. Tato reakce může být např. použití objektu v otázce nebo pojmenováním objektu a zahájením diskuse o jeho významu. Je důležité, aby diskuse nad významem uspokojovala potřeby dětí a řešila problémy, a ne aby je vytvářela. Dalším způsobem jak řešit problémy je klást takové otázky, které soustředí pozornost dítěte na relevantní informace. V další ukázce učitelka soustředí pozornost dětí na fakt, že na obrázku jsou třešně a ne stromy s hroznovým vínem. Lisbet Žák Lisbet Mimochodem, toto je třešeň (ukazuje obrázek strom v létě, který některé děti již viděly předchozí den) A taky je to strom s hroznovým vínem! Ne! Roste hroznové víno na stromě? Ano Ano?

10 Lisbet Jeffrey Jeffrey Žák Lisbet Jsou tam namalované hrozny! Víš ty co? Já si vezmu brýle, protože už tak dobře nevidím. To jsem velmi zvědavá. Podívejme se, jestli tady najdu nějaké hroznové víno. Vidíte tady nějaké hroznové víno? Ne! Kde je vidíš, Lisbet? Ne! Ne? Co jste si mysleli, že to je? Třešně! Ale proč sis myslela, že to jsou hrozny? Protože vypadají trochu žlutě! Jestliže děti odbíhají od tématu nebo položených otázek, učitelka se je snaží přivést zpět. Vede děti, ale ne přespříliš. Děti musí chtít úkol vyřešit samy. může i provést srovnání se známými situacemi, takže dítě je schopno porozumět tomu, co se děje. Bilal Bilal Paní učitelko, vy tomu říkáte Krook! Ano, je to Krook. To je jeho jméno. Ale to není Krook, to je krokodýl. Ano, ale jmenuje se Krook. Ty jsi Bilal a jsi chlapec. Toto je Jack a je chlapec. Toto je Krook a je to krokodýl. Toto je Hippo a je to hroch. Krook je jméno krokodýla. Vidíš, obojí je dobře. Pokud svět evokovaný v hlavní činnosti stále způsobuje nějaké problémy, může pomoci využití síly dětské představivosti. Představte si, že je venku velká zima. Představte si, že spíte a že se probudíte. Je vám zima. Co uděláte? Poskytnutí odlišného úhlu pohledu na určitý problém může dětem pomoci pochopit obsah sdělovaného, stejně tak jako vizualizace neznámých prvků. Jack Diego Ali (k Diegovi) Jak daleko kopneš míč? Já nevím. Můžeš zkusit odhadnout, kolik centimetrů by to mohlo být? 6 cm! 6 cm, víš jak dlouhé to je? Vezmu metr. Pak se můžete ihned podívat. Přijdu za vámi. (ukazuje metr) Ali si myslí, že dokopne míč do dálky 6 cm (pokládá

11 metr dolů). To je takhle daleko! Vidíte číslovku 6? To je takovýhle kousek. Dokopneš míč jenom takhle daleko? Někdy děti nejsou schopné signalizovat problém, protože si ho pro sebe neumí pojmenovat. Pokud nastane tento případ, učitel musí pomoci dětem s identifikací problému. Dítě si musí být vědomo podstaty problému předtím, než se do něj pustí. Otázky, které učitelka klade, příklady které dává, by neměly být příliš vysvětlovací. Otázky a poznámky jako V čem je problém?, Co nefunguje?, Ale to vypadá úplně jinak, Zkus to znovu. Budu se dívat, co děláš. mohou být dostačující k tomu, aby přiměly dítě přemýšlet o tom, co se děje. Jestliže zásahy učitele nemají požadovaný efekt, musí učitel intervenovat strukturovanějším způsobem, vést dítě tak, aby dělalo požadované kroky. Co musí být uděláno? Co musí být uděláno nejdřív? Co dál? Jaké prostředky můžeš použít? Když má dítě přinést k nádrži s vodou kuličky, kladením otázek, které objasňují úkol, nebo ptaním se na to co může být uděláno, můžeme dítěti výrazně pomoci. Kde jsou teď kuličky? Kam mají přijít? Co můžeš udělat? Jaké jsou možnosti? Zkus to. Mezera, kterou musí děti překonat, se nachází v podstatě úkolů nebo v typech činností, které jsme vybrali pro dané publikace. V Taal-Materiaal a Bonte Boel! jsou činnosti často problémy, které musí být řešeny, např. naplnění lahve po určitý bod, zjištění co se ztratilo ze stolu, stavba věže z dřevěných kostek tak vysoko, jak jsou děti vysoké, apod. Dokázal bys postavit v daném čase věž z deseti kostek Lega? Uměl by sis potřást rukou se všemi dětmi ve třídě? Toto jsou některé z otázek, které učitelé najdou v Taal-Materiaal při přípravě na hlavní činnost Co můžeš udělat za 30 vteřin. Uvedené otázky a poznámky stejně tak jako práce ve skupinách po pěti nebo šesti dětech posiluje významnou spolupráci. V Taal-Verhaal jsou příběhy samy o sobě pro děti poměrně náročné. Obrázky v knížkách, intonace, výrazy obličeje a mimika učitele, spolupráce před, během a po příběhu, to vše podporuje pochopení. 6 Závěr Svět mateřské školy je pro děti více nebo méně neznámý, když do něj vstupují ve věku 2,5 let. Jsou konfrontovány s lidmi, předměty, situacemi a jazykovými podněty, což jsou pro ně všechno relativně nové zkušenosti. Dětem se hodně daří učit se v tomto novém světě. Jsou tu však i takové děti, které narážejí na problémy. Děti přistěhovalců a znevýhodněné vlámské děti mají často problém s osvojováním si jazyka, který je ve školce používán. Pokud je to tento případ, pak učitel hraje důležitou roli v umožňování přístupu k jazyku, který je používán ve světě mateřské školky. Učitel může fungovat jako prostředník mezi dítětem a světem, který ho obklopuje. V tomto článku jsme popsali kroky, které je nutno provést, pokud chceme dítěti pomoci porozumět světu kolem něj a co nejvíce využít osvojování si jazyka v prostředí školy. Za prvé, dítě se musí ve škole cítit jako doma. Musí se cítit dobře v tom, co dělá. Musí získat důvěru ve své schopnosti sebe sama jako objevitele a důvěru v učitele jako v někoho, kdo mu pomůže, kdykoliv je to třeba. Úkoly, které dítě řeší, musí být zajímavé. Nudný úkol nepřiměje dítě k aktivnímu a nadšenému zkoumání. Úkol by neměl být jednoduchý. Dítě se musí z úkolu něco naučit. Úkol musí přinést problémy, které může dítě samo vyřešit nebo

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Polytechnika v(e vaší) mateřské školce. plná praxe

Polytechnika v(e vaší) mateřské školce. plná praxe Polytechnika v(e vaší) mateřské školce Příručka plná praxe Obsah ÚVOD... 2 1/ Polytechnika v praxi... 8 1.1. Návštěva v MŠ Petrklíči... 8 1.2. Návštěva v MŠ Čeladenské berušce... 10 2/ Proč polytechnika?...

Více

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy.

Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Co potřebuji vědět a udělat před nástupem mého dítěte do první třídy. Získejte potřebné informace o školní zralosti, o tom, co se pod pojmem školní zralost skrývá, o možnostech a způsobech přípravy vašeho

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Individualizace v práci učitelky mateřské školy. Jana Kargerová & Juliana Gardošová

Individualizace v práci učitelky mateřské školy. Jana Kargerová & Juliana Gardošová Individualizace v práci učitelky mateřské školy Jana Kargerová & Juliana Gardošová Obsah Úvod 1 1 Co se rozumí pojmem individualizace 3 2 Individualizace a temperament dítěte 4 3 Individualizace a styly

Více

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství.

Andrzej Batko. Umění persvaze. aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace. Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Andrzej Batko Umění persvaze aneb jazyk ovlivňovaní a manipulace Slova mohou být zbraní, působit jako droga, a přinést bohatství. Obsah O autorovi Předmluva Proč někteří obchodnici téměř pokaždé vydělají

Více

,63; 4".045"5/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A

,63; 4.0455/ )0 $&4507 / S P R ÁV N Á V O L B A SPRÁVNÁ VOLBA KURZ SAMOSTATNÉHO CESTOVÁNÍ Autoři - Radek Kalfus, Doubravka Vojířová Za spolupráci děkujeme o.s. OSA Text neprošel jazykovou korekturou 1 1. ÚVOD Proč vlastně dělat speciální kurz cestování

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů

Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příručka pro lektory motivačních kurzů a Job clubů Příklady interaktivních technik a praktických cvičení Ing. Lenka Orgoníková a kol. Centrum vzdělávání a poradenství Chářovská 54 794 01 Krnov aklub@aklub.org

Více

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál)

Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi. (metodický materiál) Spolupráce mateřských škol a školského poradenského zařízení při sociální adaptaci a ovlivňování vztahů mezi dětmi (metodický materiál) 1 Obsah 1. Úvod.... 2 2. Východiska pro realizování adekvátní sekundárně-preventivní

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

KOMUNIKACE A VÝCHOVNÁ PRÁCE SE ZNEVÝHODNĚNÝMI DĚTMI

KOMUNIKACE A VÝCHOVNÁ PRÁCE SE ZNEVÝHODNĚNÝMI DĚTMI KOMUNIKACE A VÝCHOVNÁ PRÁCE SE ZNEVÝHODNĚNÝMI DĚTMI Metodický manuál pro pedagogické pracovníky, vychovatele a další pracovníky v zařízeních sociální pomoci Manuál se zabývá problematikou sociálně znevýhodněných

Více

Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce)

Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce) Metodické listy Dramatická výchova na škole (náměty pro práci s příběhem a možnosti jejich uplatnění ve výuce) výstup z kurzu Dramatická výchova realizovaného v rámci projektu Škola s místem pro všechny

Více

Klub SAMOfor. metodika programu rozvoje sociálních dovedností u dětí v dětských domovech

Klub SAMOfor. metodika programu rozvoje sociálních dovedností u dětí v dětských domovech Klub SAMOfor metodika programu rozvoje sociálních dovedností u dětí v dětských domovech Rozmarýna obecně prospěšná společnost, 2013 Metodika vytvořena v rámci projektu Rozvoj znalostí a dovedností žáků

Více

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte

- nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy mimořádného nadání u dítěte METODIKA PRO NADANÉ DĚTI Vyhledávání nadaných = identifikace - je proces, obvykle s několika fázemi 1) Nominace - nominujícím je obvykle rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku apod., který pozoruje projevy

Více

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný

NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb. co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný NEZASTUPITELNÉ RODIČOVSKÉ KOMPETENCE aneb co mohu pro své dítě udělat já a nikdo jiný Obsah metodických listů: 1. Vztah znamená vztáhnout ruce...05 (kompetence ke vztahu) 2. Dostupnost znamená být spolu...09

Více

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková Právo pro každý den Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zejména první kroky v předmětu Právo pro každý den

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Miroslava Říhová psychologie speciální pedagogika 3.

Více

ČÁST I. ve výchově a vzdělávání. IndIvIdualIzace. Jana kargerová zuzana Maňourová

ČÁST I. ve výchově a vzdělávání. IndIvIdualIzace. Jana kargerová zuzana Maňourová ČÁST I. IndIvIdualIzace ve výchově a vzdělávání Jana kargerová zuzana Maňourová aktivity PoPsané v této ČástI Jsou určeny zejména Pro PrácI učitelů na 1. stupni zš obsah Úvod 1 1. Individualizace ve vzdělávání...

Více

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová

Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku. Simona Sasinová Interaktivní angličtina pro děti předškolního věku Simona Sasinová Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně,

Více

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů

Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů kapitola I. Tělesná a pohybová výchova Rozvoj a ochrana všech pěti smyslů Smysly jsou nejen pro děti důležitým informačním kanálem. Díky nim získáváme informace o světě a jeho proměnách, a to často naprosto

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra anglistiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra anglistiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra anglistiky Diplomová práce Alternativní metody ve výuce cizích jazyků Alternative methods in teaching of foreign languages Vypracovala:

Více

skauting Umět mluvit dvouměsíčník pro skautskou výchovu Obsah čísla 2014 říjen listopad

skauting Umět mluvit dvouměsíčník pro skautskou výchovu Obsah čísla 2014 říjen listopad skauting dvouměsíčník pro skautskou výchovu Umět mluvit Obsah čísla 2014 říjen listopad Editorial 2 Instant Rozhodování sedmkrát jinak 3 Stezka Stíhat stezku a nezbláznit se 4 Instant Ztracené pohádky

Více

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz NEJŠIRŠÍ VÝBĚR PEDAGOGICKÉ LITERATURY Klapkova 2 182 00 Praha 8 Tel.: 283 028 203, fax: 283 028 208 e-mail: obchod@portal.cz, www.portal.cz Učitelům, kteří usilují o aktivní přístup k vyučování a žákům

Více

Metodický manuál kurzu

Metodický manuál kurzu Metodický manuál kurzu o v Vzdelávání v Brána k úspechu Obsah Obsah... 1 Informace o projektu... 3 1. Vzdělávací kurzy... 5 Metoda zážitkové pedagogiky... 5 Popis vzdělávacího kurzu Vedení týmu a řešení

Více