Výuka jazyků v mateřských školkách na základě činnostního přístupu (založeného na úkolech)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka jazyků v mateřských školkách na základě činnostního přístupu (založeného na úkolech)"

Transkript

1 Výuka jazyků v mateřských školkách na základě činnostního přístupu (založeného na úkolech) Machteld Verhelst Ředitelka Centra pro jazyk a vzdělávání Katolická univerzita v Leuven, Belgie 1 Úvod Toto jsou cesty hvězdné lodi Enterprise. Její pokračující mise objevovat neznámé světy. Hledat nový život a nové civilizace. Odvážně jít tam, kam nikdo předtím nevkročil. Pokračující dobrodružství posádky světově nejznámější hvězdné lodi nejsou příliš odlišná od neustálých nových dojmů, které zažívají děti při objevování světa, ve kterém žijí. Činnosti dítěte v tomto úžasném světě jsou vedeny tak, aby se dítě naučilo významu všeho, s čím se setkává. Malé dítě může minuty zírat pouze na pohyb svých nohou. Když je o něco starší, může se tak zaměstnat stavěním Lega, že vůbec nezaznamenává, co se děje kolem něho. Postupně získává více a více sebedůvěry a začíná se pouštět i do náročnějších úkolů. Naučit se jazyku lidí, kteří ho obklopují, patří mezi ty náročnější úkoly, které jsou před ním. Ale dítě se tím ještě moc vědomě nezabývá. Pochytává slova a fráze a používá je s udivující lehkostí. Jazyk je přirozený a unikátní systém, který umožňuje dítěti pochopit svět. Při objevování světa se dítě setkává s velkým množstvím neznámých předmětů. Tím jak dítě poznává, jak tyto předměty fungují a jaký mají tvar, tak se i přirozeně učí, jak se tyto věci jmenují. V podstatě odkrývání záhadnosti světa je činnost, jež přináší vývoj holistickým způsobem. Nevyvíjí odděleně fyzické uvědomění si, prostorou orientaci, schopnost řešit problémy, rozvoj paměť. Dítě se učí od všeho trochu najednou, a to přirozeným způsobem, náhodou a nevědomě. Co se týče jazyka, můžeme tedy říci, že jazyk se získává, neučí se (Krashen, 1985). Vstup do mateřské školy nebo na 1. stupeň základní školy je jako přistání na nové planetě: nový svět se svými vlastními předměty, charakteristikou, pravidly atd. Dítě se setkává s novým potenciálem pro svůj vývoj, tudíž i pro získávání jazyka. Přece jenom se zdá, že mnoho dětí není schopno se vypořádat tímto světem jako s jejich vlastním světem doma. Učitelé tvrdí, testy potvrzují a studie jako PISA (OECD) ukazují, že jazyková dovednost mnoha přistěhovalců, jakož i mnoha dětí z nižších ekonomických tříd, není tak dobrá, jak by bylo třeba. Co je příčinou tohoto problému a co pro to můžeme udělat? Jak můžeme vytvořit silné, úkolově zaměřené jazykové prostředí? Tento článek se pokouší formulovat odpovědi na tyto otázky. Abychom to dokázali, musíme se nejdříve podívat na třídu v mateřské školce a na způsob, jakým si děti osvojují jazyk. 2 V mateřské škole

2 Ve Flandrech, severní části Belgie, existuje dlouhodobá tradice explicitního učení jazyků, kdy pravidla a jednotlivé prvky jsou od sebe izolovány. Mateřské školy jsou, co se týče tohoto pravidla, určitou výjimkou. Mateřské školy používají při výuce přístup více založený na zkušenostech spolu s holistickým přístupem v souladu s vývojem dítěte. Představme si, že dítě skládá puzzle. Skládáním puzzle se dítě učí analyzovat celkový obraz skládačky do odlišných částí (vizuální rozlišení). Aby umístilo kousek skládačky, musí rozpoznat celek, tj. mrak nebo kůň podle charakteristických rysů (klasifikace). Aby složilo celou skládačku, musí dítě používat strategie: nejprve rohy, poté vnější hrany kousků a tak dále (řešení problémů a sebeřízení). Při skládání kousků dohromady jsou pojmy jako nad, vedle a pod velmi užitečné. Taktéž prostorová orientace, představení si celku, který obrázek zastupuje ve skutečnosti, koncentrace a spousta dalších aspektů podporujících vývoj jdou ruku v ruce při skládání puzzle. Mateřská škola tak poznává, že všechny tyto odlišné aspekty nemusí být vyučovány odděleně. Nicméně když je proces učení se dítěte ohrožen, učitelé mají tendenci opustit svůj holistický přístup. Pokud jde o jazyk, znamená to, že aspekt získávání je opuštěn pro aspekt učení se (Jaspaert, 1996). Až v příliš mnoho případech učitelé vidí osvojování si jazyka jako něco, co je učeno v oddělených situacích nebo jazykových hodinách než něco, co může být realizováno každý den v každou chvíli. Osvojování si jazyka mimo školu je podceňováno, i přestože je tento proces nejúspěšnějším způsobem, jak se lidé mohou jazyku naučit. Abychom si uvědomili plný potenciál osvojování si jazyka ve škole, musíme si ho představit a rozebrat ho až do základních principů. Další odstavce popisují tyto principy. 3 Jak děti získávají jazyk? Některé velmi důležité principy již byly zmíněny v úvodu. Osvojování si jazyka je úzce spojeno se zkoumáním a chápáním světa. Tento enormně komplexní svět, který nazýváme realitou, může být chápán jako soubor všech druhů odlišných světů, odlišných situací, které reprezentují odlišné kousky světa, ve kterém dítě žije. S ohledem na třídu toto znamená, že hraní si na pískovišti je jiný svět než hraní si v koutku s panenkami. V těchto odlišných koutech jazyk hraje důležitou roli. Je to důležitý prostředek komunikace. Umožňuje dětem vyjádřit se, vyjádřit jejich záměry, myšlenky, pocity, přání a touhy. Tyto dva důležité aspekty, jazyk jako prostředek komunikace a osvojování si jazyka jako integrovaná část objevování světa můžou být snadno realizovány v činnostním přístupu, tedy přístupu založeném na úkolech. Jestliže budeme dávat dětem zajímavé úkoly, pro jejichž splnění je nezbytné porozumění a používání jazyka, poskytujeme dětem hodně příležitostí jak si osvojit jazyk (Long, 1985, Bygate et al., 2001, Ellis, 2003). Děti si osvojují jazyk tím, že ho používají ve velmi konkrétních situacích: posloucháním učitele, který prezentuje některé aktivity, ze kterých si děti mohou vybrat, povídáním si s kamarádem o tom, jak postaví velmi vysokou věž, nasloucháním pohádek čtených učitelem. Všechny tyto aktivity jsou úkoly, ve

3 kterých děti musí něco dělat s jazykem. Používání jazyka není pro ně hlavním cílem, ale jazyk je používán při plnění úkolů. Verhelst (2006) popisuje vlivné prostředí pro učení se jazyku na základě plnění úkolů následovně: 1. kladné a bezpečné prostředí 2. děti jsou konfrontovány se smysluplnými a relevantními úkoly 3. děti získávají při plnění úkolů interakční podporu Toto prostředí může být zobrazeno ve třech kruzích: Pozitivní, bezpečné klima Úkoly z reálného života Interakční podpora Obrázek č. 1 prostředí pro učení se jazyka na základě plnění úkolů V dalších odstavcích jsou diskutovány další aspekty učebního prostředí: úkoly a jejich požadavky, používání interakce za účelem uskutečnit úkoly splnitelnými, klima třídy, ve kterém mají být úkoly předvedeny. 4 Jazykové úkoly v publikacích pro mateřské školy Všechny druhy úkolů pro mateřské školy, které byly vyvinuty v Centru pro jazyk a vzdělávání, byly shromážděny do několika publikací. Vědomě jsme se snažili nevyvinout programový jazykový kurz pro děti. Jazykový kurz je často poněkud statický nástroj a učitel má pocit, že jej musí přesně dodržovat. Aktivity v mateřských školách obsahují dost potenciálu k osvojování jazyka, ale tento potenciál není často plně využíván. Každá aktivita, která probíhá v mateřské škole, je možnou jazykovou aktivitou. Abychom pomohli učitelům si uvědomit jazykový potenciál každé aktivity, publikace obsahují příklady aktivit, které učitel může snadno použít ve své třídě. Pravidelným používáním těchto aktivit mohou učitelé získat základní schopnosti jak co nejlépe jazykově využít všechny aktivity ve třídě. Taal_Materiaal (Jaspaer et al., 1994) je soubor 60 aktivit, při kterých děti získávají zkušenosti se širokým spektrem materiálů jako hlína, písek, voda, zrcadla, papír,. Příklady aktivit z Taal_Materiaal naleznete v příloze A. Taal_Verhaal (Jaspaer et al., 1994) má 3 části: aktivity s obrázkovými knihami, příběhy a dramatizace. Bonte Boel! (Verhels, Coussement, Vanoosthuyze & Verheyden, 2004) kombinuje muziku, pohyb a ruční práce s jazykovým stimulem pro děti ve věku 2,5 3,5 let. Každá aktivita v uvedených publikacích se skládá ze tří druhů činností: úvodní, hlavní a doplňkové činnosti. Úvodní činnosti mají dvě funkce. Na jedné straně mají motivovat děti a připravit je na hlavní činnost. Na straně druhé řeší případný problém hlavní činnosti. Například obrázková kniha Hennie čarodějnice je představena dvěma činnostmi. Hennie má

4 problémy najít svou černou kočku, protože dům, ve kterém Hennie bydlí, je černý jako noc. V jedné aktivitě děti se děti seznamují s tímto problémem ručně, a to tak že kreslí černý obrázek na černý papír. V další činnosti učitelka a děti mluví o čarodějnicích z obrázku. Tímto způsobem si děti udělají představu o čarodějnicích a jsou motivovány se o těchto zvláštních bytostech naučit více. V ideálním případě je hlavní činnost uvedena reálnou situací nebo konkrétní zkušeností dětí. Opravdový blesk a hrom v lese uvozují příběh o blesku a hromu mnohem lépe než zvuk hromu z magnetofonu. Uvedené publikace se převážně soustřeďují na hlavní činnosti. Tyto činnosti jsou opravdové úkoly, které děti musí vyřešit. Co můžeš udělat za 30 vteřin? (viz příloha) nebo poslech příběhu o čarodějnici Hennie a prohlížení si obrázků jsou těmi pravými úkoly. Doplňkové činnosti mají prohloubit zkušenosti z hlavní činnosti. Toto prohlubování se vztahuje k jazykovému podnětu (stimulu) - světu, který je reprezentován v hlavní činnosti, nebo k tomu co děti musí dělat v hlavní činnosti (úroveň zpracování). Zkušenosti, které jsou prezentovány v hlavní činnosti, dostávají nový nebo hlubší význam ve všech nových situacích, se kterými jsou děti konfrontovány. Například poté co se děti seznámí s příběhem čarodějnice Hennie, objeví děti způsob, jak být viděn ve tmě. Další doplňková činnost je sehrání divadla s loutkami, pro které děti musí připravit kulisy (malováním na tapetu). Nakonec i čarodějnice Hennie změnila svůj dům: vyčarovala si ho v zářivých barvách! 5 Jazykové úkoly a jejich požadavky 5. Jazykový podnět a výstup Za účelem vytvoření prostředí ve třídě, které podporuje jazykový vývoj dětí, úkoly musí splňovat některé požadavky. První požadavkem je, aby jazyk byl maximálně a optimálně použit během celého vyučovacího dne. Jazykový podnět může být vnímán jako hnací síla za osvojováním si jazyka (Krashen, 1985; Pine 1994, Verhelst, 2006). Aby došlo ke stimulaci osvojování si jazyka, musí být jazykový podnět velký, autentický a relevantní, a musí být poskytnuto tolik jazykových podnětů, kolik je možno Podnět je velký a autentický Obzvláště pro děti ohrožené jazykovou deprivací musí být vystavení se jazyku ve škole maximální (Uchikosji, 2006). Podnět je bohatý a autentický nebo smysluplný (Justice, 2004; Wong Kwok Shing, 2006). Používaný jazyk přirozeně vychází ze situace nebo úkolu, se kterým jsou děti konfrontovány. Není nepřirozený nebo uměle přizpůsobený konkrétnímu úkolu. Autentický jazykový podnět spojený s pexesem na téma oblečení jsou slova jako jsi na řadě, skvělé, zapomenout, karty, pamatovat si, otočit. Zkuste si zahrát pexeso, aniž byste používali jakýkoli z těchto výrazů. Slova jako kabát, kalhoty, svetr nebo slova odkazující k jakékoli další položce zobrazené na kartě mohou být používána, ale nevztahují se nevyhnutelně ke hře. Můžete hrát hru bez těchto slov. Jazyk, který používáte při plnění úkolu, plní komunikativní funkci a jako takový má reálnou šanci být přirozeným a srozumitelným jazykovým podnětem, který stimuluje osvojování si jazyka.

5 5.1.2 Podnět je relevantní Jazykový podnět, se kterým jsou děti konfrontovány, musí být relevantní: musí to být jazyk, který potřebují pro fungování ve společnosti. Pro naši cílovou skupinu je to jazyk, který děti potřebují, aby byly úspěšné ve škole. Pro komunikaci doma již děti mají nástroj, který jim umožňuje uspokojit jejich potřeby: jejich rodný jazyk, který se odlišuje od holandštiny, nebo variantu standardní holandštiny. Jaký druh jazyka děti potřebují, aby byly úspěšné ve škole? Je více než jasné, že není pro děti důležité, aby měly důkladnou slovní zásobu týkající se karnevalu nebo aby znaly všechny výrazy pro odlišné druhy ořechů. Avšak učitelé věnují mnoho hodin a hodin tvrdé práce slovům jako konfety, oslavný průvod houkačka atd. Ve škole je používána formálnější varianta jazyka (Valdés, 2004). Dokonce v mateřských školách se jazyk používaný učitelem hodně odlišuje od jazyka, kterým mnoho dětí mluví doma. V mateřských školách je tento fakt způsoben převážně vinou přirozeného školního prostředí, které nutí učitele používat určitý jazyk. V publikacích jsme se snažili zachytit velký, autentický a relevantní jazykový podnět různými způsoby. Vybrali jsme si více nebo méně běžné aktivity mateřské školy, tak aby děti pokračovaly v činnostech, na které jsou zvyklé. Abychom zaručili, že jazykový podnět spojený s těmito aktivitami je opravdu relevantní, hledali jsme v každé činnosti slova, která jsou nezbytná k fungování ve třídě a která vycházejí z přirozenosti činnosti. Například v hlavní činnosti Pozorování hodin, hodinek a stopek jsou slova a spojení, která mohou být zcela přirozená: nahoru, nahoře, trvat, podívat se, hodina, dlouhý, krátký, dolů, dole, zatímco, budík, ukazovat. Tato slova se objevují v otázkách nebo poznámkách učitele: Je pro tebe těžké se dívat na ručičku, zatímco se pohybuje odshora dolů po ciferníku? Nebo si myslíš, že to není vůbec těžké, protože to netrvá dlouho? Děti hovoří o vlastnostech hodin (budíku), které pozorují, a říkají, co všechno o hodinách vědí. Jazyk (tj. popisování toho co vidí), který používají při této činnosti, je relevantní pro fungování ve škole. V doplňkových aktivitách je jazyk z hlavní aktivity opakován a propracován v odlišných situacích, takže jsme schopni poskytnout velké množství jazykových podnětů a vytvořit tak nejlepší možné podmínky pro osvojování si jazyka. Např. slovo dlouhý (viz Pozorování hodin, hodinek a stopek, se kterým se děti setkaly již v úvodní činnosti a ve třech hlavních činnostech, je použito ve dvou doplňkových činnostech v různých situacích a odlišném kontextu. V doplňkové činnosti Jeden, dva, tři, červená se slovo objevuje ve větě: Proč ti to trvalo tak dlouho dostat se na druhý konec třídy? V další doplňkové činnosti Hra na schovávanou se slovo objevuje v následujících kontextech: - Proč je toto tak dobrá skrýš? Může tě ten, kdo hledá, najít za krátkou nebo za dlouhou dobu? - Jestliže hraješ na schovávanou, myslíš si, že jim to vždy dlouho trvá, než tě najdou? - Máš rád, když to dlouho trvá, než tě najdou? Proč (ne)? Výstup

6 Zkoumání osvojování si prvního a druhého jazyka malými dětmi (např. Pine, 1994; Damhuis, 1995; Verhelst, 2002) naznačuje, že vedle podnětu je také výstup velmi důležitý pro rané osvojování si jazyka. Úkoly formou aktivity, při které je osoba vedena tak, že se snaží dosáhnout svého cíle, a která si vynucuje použití jazyka, jsou nejefektivnějšími při procesu osvojování si jazyka (Verheyden & Verhelst, 2007). Tento fakt zdůrazňuje nutnost omezení sylabů, jak je zmíněno ve výše uvedených publikacích. Přesněji řečeno, sylaby nemohou poskytnout dětem dostatečné jazykové podněty a příležitosti jazykového výstupu. Musí to udělat jejich mluvčí. Učitelé jsou pro děti nejlepšími a nejprivilegovanějšími partnery: stimulují jejich činnost a mohou vzájemně prověřovat pochopení úkolu a činnosti tím, že dětem vysvětlí význam podnětů, kterým děti nerozumí, a podnítí je k výstupům, které jsou pro ně jinak náročné (Swain, 1995). Dokonce, i když děti nejsou iniciativní ve slovním projevu, učitel může sám otevřít podněcující konverzaci (Smith & Dickinson, 1994), obzvláště pokud se učitel opravdu zajímá o řešení dětí a o jejich důvody. 5.2 Obtížné úkoly a jak je ulehčit Lidé se učí tím, že dělají věci, které nikdy předtím nedělali anebo s kterými se nikdy nesetkali. Tato zásada je převedena do požadavku, že každý úkol musí být pro děti výzvou. Mezi náročností úkolu a kapacitou dítěte musí existovat rozdíl, určitá mezera. Pouze za splnění této podmínky úkol obsahuje učební potenciál. Jestliže nadnášení se či potápění se různých materiálů ve vodě není pro dítě již více výzvou, nic se nenaučí z experimentu, při kterém použije umělohmotný hrnek, kousek dřeva nebo hračku, např. kachničku, u nádoby s vodou. Hra pouze utvrdí dítě v tom, co již zná. Jestliže však dítě stále objevuje, jak se některé materiály ve vodě chovají, vede tato činnost k přizpůsobení si mentálních schémat, které dítě má a taktéž i k prohloubení znalostí (na rozdíl od povrchního učení se) (Laevers, 2003). Jak dítě zkouší pochopit, co se děje, je konfrontováno s jazykem, se kterým se ještě nesetkalo. A co ještě důležitější je fakt, že slova jako nadnášet se, potopit se, jít ke dnu, vynořit se dávají více smysl, když se spojí se reálnou zkušeností (Verhelst, 2002, 2006), než když se je děti musí učit mimo kontext (např. v příběhu). Jestliže dítě uspěje v tomto úkolu, získá pocit schopnosti a samostatnosti. Samozřejmě ne všechny děti ve třídě mají přesně tu samou úroveň jazykové znalosti nebo jsou na stejné úrovni kognitivního, společenského a emocionálního vývoje. Tudíž mezera pro každé dítě ve třídě je poněkud odlišná. Toto nemusí být problém, protože každé dítě se bude snažit doplnit si tuto mezeru svým vlastním způsobem, podle svých kapacit a dovedností. V důsledku toho si každé dítě osvojí nové poznatky podle své úrovně. Aby tomu tak skutečně bylo, musí dítě chtít překonat tuto mezeru a být schopné tak učinit, což jsou dvě základní podmínky učení se Snaha překonat mezeru Děti se rodí jako objevitelé. Co začíná jako rozpoznávání odlišností mezi světlem a tmou, vyvíjí se v úžasnou zvídavost poznat vše neznámé a nové. Experimentování s neznámem děti málokdy děsí. Vezmeme-li v úvahu tuto přirozenou zvědavost, můžeme očekávat, že děti se

7 chopí obtížného úkolu. Stále tu je však možnost, že úkol děti neosloví a ony nebudou motivované. Abychom zaručili, že se děti budou chtít zabývat poněkud náročným úkolem, musí být úkol jako takový pro ně dostatečně atraktivní. Motivace je klíčovým faktorem, který přivede děti k plnění úkolu. Přitažlivý úkol je nezbytný, ale není dostatečnou zárukou, že děti ho budou chtít plnit. Prostředí, ve kterém děti objevují, má stejnou důležitost, ne-li větší. Nespočetné množství průzkumů, které děti prováděly doma, je vybavily mnoha zkušenostmi. Všechny tyto zkušenosti určují způsob, jakým se dítě chová při setkání se s novou výzvou. Třída by měla být příjemným světem plným nových úkolů. Nádrž s vodou, pískoviště, koutek s panenkami, stůl na kreslení jsou místy, kde může dítě prožívat hodně dobrodružství. Aby se dítě vydalo na dobrodružství, musí jakožto objevitel umět věřit ve své schopnosti. Děti, které vědí, že nebudou trestány dospělými za své chyby, se budou cítit bezpečně natolik, aby se pustily do konkrétních úkolů (Genishi, 1998). Děti se musí cítit jako doma. Ve třídě musí být nastolena atmosféra důvěry, pocit dobré pohody (Isbell & Exelby, 2001). To může být obzvláště důležité pro děti, které pocházejí z chudého nebo deprivovaného domácího prostředí (Nicaise, 2001), kvůli rozdílu mezi jejich přirozeným prostředím, ze kterého pocházejí, a světem ve třídě. Děti musí taktéž nabýt dojmu, že jsou dostatečně kompetentní daný úkol provést a že mají pravděpodobnost úspěchu. Musí se cítit bezpečně, aby se pokusily plnit úkoly samostatně, i když to znamená, že způsobí nepořádek. Učitel toto musí respektovat a dovolit. Vyžaduje to od něho určitý postoj. Musí dětem poskytnout potřebný čas a prostor k provádění činnosti. Vyžaduje to i určité schopnosti: poskytnutí pozitivní zpětné vazby, stimulace schopnosti dětí, sdílení názorů a pocitů. Děti budou chtít a odváží se překonat mezeru, tedy plnit úkol, pouze pokud budou motivovány daný úkol plnit (Dörnyei, 2002; Van Lier, 1996) a pokud si budou dostatečně věřit, že daný úkol zvládnou. Vytvořit příznivé klima skrz učebnice je obtížné, ne-li nemožné. Závisí také na postoji a snaze učitele vytvořit pozitivní klima pro vztah učitel žák a žák žák. Z tohoto důvodu je důležité ukázat respekt k prvnímu jazyku dětí, věnovat pozornost jejich pocitům a dovolit dětem určovat témata konverzace. Aktivity vybrané do publikací jsou příjemné a motivující. Např. děti milují vyrábět tunel z papírů. Tato činnost následuje po pozorování archů papíru a je uvedena obrázkovou knihou. Všeobecně vzato, nápad přijít s publikací aktivit vychází z potřeb dětí. Je na učiteli, jaké činnosti zvolí, aby v určitý moment zaujaly děti Být schopný překonat propasti Jestliže dítě chce plnit úkol, ne vždy to znamená, že bude schopné tak učinit. Jak již bylo řečeno, úkol obsahuje některé obtížnosti, které dítě musí překonat. V mnoha případech dítě potřebuje při plnění úkolu asistenci. Každý úkol evokuje určitý svět, ve kterém se dítě musí cítit jako doma. Pozorování citrusového ovoce působí na smysly. Hra v kroužku přináší rysy typické pro hry. Příběh vyvolává imaginární svět. Děti musí být často uvedeny do světa aktivit. V uvedených publikacích je toto úkolem úvodní činnosti. Činnost Co můžeš udělat za 30 vteřin? je uvedena činností Probuď se!. V této úvodní činnosti učitelka žádá děti, aby předstíraly, že spí. Mohou ležet na podlaze, položit si hlavu na stůl, zavřít oči Náhle učitelka nechá zvonit budík. Když se všechny děti probudí, učitelka s dětmi mluví o tom, zda

8 ráno mají dostatek času se připravit. Toto uvedení do světa času je pro děti absolutně nezbytné. Dostává je to do správné nálady a soustřeďuje jejich pozornost na hlavní činnost. Dokonce, i když se dítě cítí být připravené pustit se do hlavní činnosti, mohou se objevit jiné problémy. Neznámá slova mohou zabránit v porozumění. Může se stát, že dítě jednoduše neví kde anebo jak začít atd. Nejprve je velmi důležité, že je dítě schopné a že je mu dovoleno signalizovat problémy. Učitel musí být vůči těmto signálům vnímavý, aby mohl pomoci. Jestliže učitel ignoruje tyto signály, děti dostávají zpětnou vazbu, že to co právě dělají nebo říkají, není příliš zajímavé, a dokonce mohou nabýt dojmu, že nehrají roli při volbě témat konverzace nebo že jejich potřeby nejsou důležité. Např. učitelka vypráví příběh o hrochovi, který sní o prázdninách ve vodě s jeho kamarádem Krookem. Po přečtení první části příběhu učitelka přeruší čtení, aby položil pár otázek 5tiletým dětem². Diego Následující den šli k velkému jezeru v horách (intonace ignorování) No, já vlastně nevím, co to je. Co jsou prázdniny? Velké jezero. Co by to mohlo být? ²Uvedené příklady jsou transkripcí pozorování v mateřské škole (Ramaut, 197). Děti jsou ve věku 4 5 let, většina z nich jsou děti přistěhovalců. Protože učitelka ignoruje Diegovu otázku, Diego se pravděpodobně nezajímá o to, co se děje dál. Co jsou prázdniny? je základní otázkou, která zajistí Diegovo začlenění do hodiny, obzvláště pokud je příběh součástí tématu prázdniny a pokud bylo téma již uvedeno. Děti byly stimulovány mluvit o různých způsobem trávení prázdnin a jejich vlastních zážitků z prázdnin na základě ilustrací, navíc i tato hodina začala brainstormingem o názvu příběhu (Prázdniny snů). Ignorování otázky je jasným indikátorem, že učitelka je více zaneprázdněna uvědoměním si svých cílů (slovní zásoba) nežli vytvářením kreativních příležitostí pro děti, ze kterých se mohou učit. Jestliže učitelka reaguje na prosbu o pomoc, zapojuje se tak do vzájemného vztahu s dítětem. Vzájemný vztah je klíčovým faktorem podpory dítěte (Damhuis, 1995). a dítě v tomto případě začínají probírat problém, na který dítě narazilo. Diskuse by se měla soustředit na potřeby dítěte a musí se vztahovat k řešení úkolu. Takováto diskuse s sebou nese fakt, že dítě najde řešení problému samo (Van den Brandn, 1997). Jack Žáci Žáci Cato Velké jezero. Co by to mohlo být? Paní učitelko, to je voda. Aha. Je to moře? Ano Mohlo by to.? Ne! Tam kde plují plachetnice.

9 Jack Žáci Diego Jack Jack Diego Jack Kde plují plachetnice a pak se ten hroch musí ponořit do vody. Ano! Velké jezero je něco, kde je hodně vody, ale je to moře? Ne! Opravdu ne, jinak bychom řekli velké moře. Scheldt³! ³Scheldt je jedna z hlavních řek ve Flandrech. Východní Scheldt ústí do Severního moře blízko Holandska. (souhlasně) Ano, možná Scheldt. Východní Scheldt! Východní Scheldt, protože Scheldt je řeka Paní učitelko, Scheldt je trochu malý, že? Ano. Ne, hodně velký! Ano, pojďme dál. Můžeme pokračovat? (k Diegovi) Východní Scheldt je také hodně velký! Povšimněte si, že odpovědi podávané Jackem jsou adekvátní pro porozumění příběhu a uspokojují potřeby žáků. Ale učitelka chce více. Chce naučit děti přesný význam slova jezero odlišením významů slov jezero a moře. Vytváří tak propast, kterou děti nemohou překlenout. Místo toho aby se soustředila na komunikativní význam jazykového problému, soustřeďuje se na správnost (která nemá žádný vztah k současné situaci). Při práci s neznámými pojmy a koncepty musí učitelka poskytnout adekvátní reakci. Tato reakce může být např. použití objektu v otázce nebo pojmenováním objektu a zahájením diskuse o jeho významu. Je důležité, aby diskuse nad významem uspokojovala potřeby dětí a řešila problémy, a ne aby je vytvářela. Dalším způsobem jak řešit problémy je klást takové otázky, které soustředí pozornost dítěte na relevantní informace. V další ukázce učitelka soustředí pozornost dětí na fakt, že na obrázku jsou třešně a ne stromy s hroznovým vínem. Lisbet Žák Lisbet Mimochodem, toto je třešeň (ukazuje obrázek strom v létě, který některé děti již viděly předchozí den) A taky je to strom s hroznovým vínem! Ne! Roste hroznové víno na stromě? Ano Ano?

10 Lisbet Jeffrey Jeffrey Žák Lisbet Jsou tam namalované hrozny! Víš ty co? Já si vezmu brýle, protože už tak dobře nevidím. To jsem velmi zvědavá. Podívejme se, jestli tady najdu nějaké hroznové víno. Vidíte tady nějaké hroznové víno? Ne! Kde je vidíš, Lisbet? Ne! Ne? Co jste si mysleli, že to je? Třešně! Ale proč sis myslela, že to jsou hrozny? Protože vypadají trochu žlutě! Jestliže děti odbíhají od tématu nebo položených otázek, učitelka se je snaží přivést zpět. Vede děti, ale ne přespříliš. Děti musí chtít úkol vyřešit samy. může i provést srovnání se známými situacemi, takže dítě je schopno porozumět tomu, co se děje. Bilal Bilal Paní učitelko, vy tomu říkáte Krook! Ano, je to Krook. To je jeho jméno. Ale to není Krook, to je krokodýl. Ano, ale jmenuje se Krook. Ty jsi Bilal a jsi chlapec. Toto je Jack a je chlapec. Toto je Krook a je to krokodýl. Toto je Hippo a je to hroch. Krook je jméno krokodýla. Vidíš, obojí je dobře. Pokud svět evokovaný v hlavní činnosti stále způsobuje nějaké problémy, může pomoci využití síly dětské představivosti. Představte si, že je venku velká zima. Představte si, že spíte a že se probudíte. Je vám zima. Co uděláte? Poskytnutí odlišného úhlu pohledu na určitý problém může dětem pomoci pochopit obsah sdělovaného, stejně tak jako vizualizace neznámých prvků. Jack Diego Ali (k Diegovi) Jak daleko kopneš míč? Já nevím. Můžeš zkusit odhadnout, kolik centimetrů by to mohlo být? 6 cm! 6 cm, víš jak dlouhé to je? Vezmu metr. Pak se můžete ihned podívat. Přijdu za vámi. (ukazuje metr) Ali si myslí, že dokopne míč do dálky 6 cm (pokládá

11 metr dolů). To je takhle daleko! Vidíte číslovku 6? To je takovýhle kousek. Dokopneš míč jenom takhle daleko? Někdy děti nejsou schopné signalizovat problém, protože si ho pro sebe neumí pojmenovat. Pokud nastane tento případ, učitel musí pomoci dětem s identifikací problému. Dítě si musí být vědomo podstaty problému předtím, než se do něj pustí. Otázky, které učitelka klade, příklady které dává, by neměly být příliš vysvětlovací. Otázky a poznámky jako V čem je problém?, Co nefunguje?, Ale to vypadá úplně jinak, Zkus to znovu. Budu se dívat, co děláš. mohou být dostačující k tomu, aby přiměly dítě přemýšlet o tom, co se děje. Jestliže zásahy učitele nemají požadovaný efekt, musí učitel intervenovat strukturovanějším způsobem, vést dítě tak, aby dělalo požadované kroky. Co musí být uděláno? Co musí být uděláno nejdřív? Co dál? Jaké prostředky můžeš použít? Když má dítě přinést k nádrži s vodou kuličky, kladením otázek, které objasňují úkol, nebo ptaním se na to co může být uděláno, můžeme dítěti výrazně pomoci. Kde jsou teď kuličky? Kam mají přijít? Co můžeš udělat? Jaké jsou možnosti? Zkus to. Mezera, kterou musí děti překonat, se nachází v podstatě úkolů nebo v typech činností, které jsme vybrali pro dané publikace. V Taal-Materiaal a Bonte Boel! jsou činnosti často problémy, které musí být řešeny, např. naplnění lahve po určitý bod, zjištění co se ztratilo ze stolu, stavba věže z dřevěných kostek tak vysoko, jak jsou děti vysoké, apod. Dokázal bys postavit v daném čase věž z deseti kostek Lega? Uměl by sis potřást rukou se všemi dětmi ve třídě? Toto jsou některé z otázek, které učitelé najdou v Taal-Materiaal při přípravě na hlavní činnost Co můžeš udělat za 30 vteřin. Uvedené otázky a poznámky stejně tak jako práce ve skupinách po pěti nebo šesti dětech posiluje významnou spolupráci. V Taal-Verhaal jsou příběhy samy o sobě pro děti poměrně náročné. Obrázky v knížkách, intonace, výrazy obličeje a mimika učitele, spolupráce před, během a po příběhu, to vše podporuje pochopení. 6 Závěr Svět mateřské školy je pro děti více nebo méně neznámý, když do něj vstupují ve věku 2,5 let. Jsou konfrontovány s lidmi, předměty, situacemi a jazykovými podněty, což jsou pro ně všechno relativně nové zkušenosti. Dětem se hodně daří učit se v tomto novém světě. Jsou tu však i takové děti, které narážejí na problémy. Děti přistěhovalců a znevýhodněné vlámské děti mají často problém s osvojováním si jazyka, který je ve školce používán. Pokud je to tento případ, pak učitel hraje důležitou roli v umožňování přístupu k jazyku, který je používán ve světě mateřské školky. Učitel může fungovat jako prostředník mezi dítětem a světem, který ho obklopuje. V tomto článku jsme popsali kroky, které je nutno provést, pokud chceme dítěti pomoci porozumět světu kolem něj a co nejvíce využít osvojování si jazyka v prostředí školy. Za prvé, dítě se musí ve škole cítit jako doma. Musí se cítit dobře v tom, co dělá. Musí získat důvěru ve své schopnosti sebe sama jako objevitele a důvěru v učitele jako v někoho, kdo mu pomůže, kdykoliv je to třeba. Úkoly, které dítě řeší, musí být zajímavé. Nudný úkol nepřiměje dítě k aktivnímu a nadšenému zkoumání. Úkol by neměl být jednoduchý. Dítě se musí z úkolu něco naučit. Úkol musí přinést problémy, které může dítě samo vyřešit nebo

12 které může vyřešit s malou pomocí učitele nebo spolužáků. Učitel by neměl za děti řešit problémy, ale měl by stimulovat děti, aby přemýšlely a samy našly řešení. Učitel ověřuje myšlenky a návrhy dětí, což je povzbuzuje, aby se nebály riskovat a řídit svůj vlastní školní vývoj (Seefeldt, 2004). Aby učitel mohl realizovat všechny tyto činnosti, musí změnit způsob myšlení (Vad den Branden, 2006). Místo poskytování mnoha hodin navíc jazykové výuky týdně, učitel musí vytvořit ve třídě prostředí, které poskytuje příležitosti pro osvojování si jazyka po celý den. Smysluplná komunikace není výsledkem několika interakčních technik, které se učitel naučil používat, ale vychází z respektu k dětem jako ke komunikačním partnerům a z radosti z kontaktu s dětmi. Tím, že učitelé poskytují dětem dostatek příležitostí, se posouvají někam, kde ještě předtím nebyli. 7 Reference PŘÍLOHA A Aktivita: Skládání Vývojový aspekt: děti se učí skládat podle vzoru Materiál: - složený pták (vyrobený učitelkou) - papír na skládání (formát A4) - potřeby na kreslení - kovový drátek (kousky asi tak 25 cm dlouhé) - provázek Poznámka Pro úvodní činnost musí učitelka dopředu složit papírového ptáka podle následujících pokynů. Krok 1: Složte papírovou čepici: - přeložte obdélník z papíru na dvě poloviny, otevřená část směřuje dolů - přehněte 2 horní rohy dovnitř, začněte od středu horního okraje - přehněte přední a zadní spodní strany dovnitř. Krok 2:

13 Přehněte dovnitř rohy přední spodní strany, které vyčnívají ven, zastrčte je za ohyby trojúhelníku. Krok 3: Rozevřete čepici tím, že uprostřed zatáhnete za přední a zadní stranu. Vyhlaďte ohyby. Získáte kosočtvercový tvar. Krok 4: Přehněte jednu z horních polovin. Krok 5: Pták je hotov. Výrobek má tvar zobáku. Dejte nahoru dvě oči a vybarvěte zobák uvnitř. Umístěním prstů do otvoru a hýbáním palce rozhýbáte zobák, takže pták může mluvit. Úvodní činnost: Typ činnosti: Pták hledá přátele - učitelka ukáže dětem ptáka - slova, která mohou být přirozeně použita: sám, osamocen, nikdo, smutný, pták, přítel, plakat, hledat Materiál skupiny po 5 6 dětech složený pták, papír na skládání vezme děti do tichého koutu místnosti. Umístí složeného ptáka doprostřed. Pták pláče. Děti budou pravděpodobně reagovat. Proč pták pláče? Je sám. Létá sám, jí sám, spí sám, všechno musí dělat sám. Chtěly by být také tak samy? Pták by chtěl mít hodně přátel, ale kde je najde? Děti jsou vybídnuty, aby přišly s řešením. Případně se samy stanou přáteli ptáka. - Pták je smutný. - Proč si myslíte, že pták pláče? Cítí se velmi osaměle. Je sám, bez přátel. - Jak může pták najít přátele? - Ano, mohli bychom to tak udělat. My sami můžeme být jeho přáteli! Hlavní činnost: Skládání ptáků Typ činnosti - Děti skládají papírové ptáky.

14 - slova, která mohou být přirozeně použita: téměř, stisknout, stejný, roh, barvy, pastelky, poslouchat, střed, rychle, pomalu, vysvětlit, vymalovat, ukázat, Materiál skupiny po 5 6 dětech složený pták, papír na skládání napřed složí druhého ptáka. Ukáže ptáka dětem a ukáže jim, jak ho složit. ptáka krok za krokem rozloží a znovu ho složí. Nyní děti složí své vlastní ptáky. říká, co musí být uděláno a názorně to předvádí. Děti ji následují. Při každém kroku učitelka kontroluje, zda děti papír správně složily. Děti i učitelka se v průběhu skládání dívají na tvar, který získaly. Hodně dětí pravděpodobně zná, jak udělat papírovou čepici. Když jsou ptáci připraveni, děti je ozdobí a vymalují. Děti používají představivost a kreativitu, aby personifikovaly své ptáky. Závěrem si mohou ptáci mezi sebou povídat. Učitelčin pták již není více osamocen. Nyní má hodně přátel. - Pečlivě poslouchejte a dělejte vše přesně tak jako já. - Ptáka máme skoro hotového. - Kam si myslíte, že by měly přijít oči? - Ano, namalujte oči. - Děláme to moc rychle? Chcete, abych vám to ukázala pomaleji? - Doplňková činnost: Děti učí děti jak skládat ptáky Typ činnosti - děti vysvětlují ostatním dětem, jak se musí pták složit - slova, která mohou být přirozeně použita: stejně, podívej, spolu, vysvětlit, ukázat,. Materiál celá třída papír na skládání, kreslící potřeby Děti, které skládaly ptáky s paní učitelkou, mohou nyní vysvětlit ostatním dětem, které také chtějí skládat, jak se ptáci skládají. Avšak toto není jednoduchý úkol. bude určitě muset dětem občas pomoci.

15 - Pamatujete si, jak jsme začali? - To jsi vysvětlil X velmi dobře! - Musíš doma také občas vysvětlit nějaké věci sestře nebo bratrovi? -. Doplňková činnost: Vytvoření závěsného kolotoče. Typ činnosti - a děti vyrobí kolotoč ze zavěšených ptáků - slova, která mohou být přirozeně použita: miminko, hýbat se, fouknout, dárek, pověsit, zkusit, vyzdobit, lehce,. Materiál skupiny po 5 6 dětech papír na skládání, kreslící potřeby, kovový drát, provázek Děti, které rády skládají a chtějí udělat více ptáků, mohou vyrobit závěsný kolotoč. Nejprve musí překřížit dva kousky drátu. Konce drátu musí být ohnuty do malých smyček. vše nejprve ukáže. Každé dítě musí vytvořit 4 ptáky, které vyzdobí a vymaluje. Ve středu kosočtverce je třeba vytvořit otvor. Skrz tento otvor je protažen provázek a je zafixován uzlem, který je třeba udělat na konci provázku. Ptáci jsou upevněni do smyček na drátcích pomocí provázků. Kolotoč je hotov. Když do něj zafoukáte, začne se lehce pohybovat. Může posloužit jako velmi zajímavý dárek pro bratra nebo sestru, zavěšen nad postýlkou. - Kdo má malého bratříčka nebo sestřičku? Mohli byste udělat pro něho nebo pro ni udělat závěsný kolotoč. - Když do toho lehce zafoukáš, začne se hýbat. Zkus to. - Vyzdobil jsi hezky všechny ptáky? Aktivita: Co můžeš udělat za 30 vteřin? Vývojový aspekt - děti získají představu o časovém úseku - děti vyzkouší, co může být uděláno v určitém časovém úseku

16 Materiál - budík, hodiny (velké a malé hodiny), stopky - míč Úvodní činnost: Probuď se! Typ činnosti - učitelka a děti hovoří o spánku a probouzení se - slova a výrazy, které mohou být přirozeně použity: jako by, blízko, ráno, oko, vstát z postele, spát, probudit se, budík, Materiál celá třída budík požádá děti, aby předstíraly, že spí. Děti mohou ležet na zemi, položit si hlavu na stůl, zavřít oči, Náhle učitelka nechá zazvonit budík. - Probuďte se! Vstávejte, svítí sluníčko! Je. hodin! Už jste se dost vyspaly! - Vyspaly jste se dobře? - V kolik hodin ráno obvykle vstáváte? Máte dost času se ráno připravit? Nebo musíte vždy spěchat? - Jak se obvykle probouzíte? Máte budíka nebo vás někdo probouzí? - Co děláte ráno předtím, než jdete do školy? (umýt se, obléknout se, nasnídat se, ) -. Hlavní činnost: Pozorování hodin, hodinek, stopek Typ činnosti - děti povídají o vlastnostech hodin (budíku), které pozorují, a říkají, co všechno znají - slova a výrazy, které mohou být přirozeně použity: nahoru, nahoře, trvat, podívat se, hodiny, krátký, dlouhý, dolů, dole, zatímco, budík, ukazovat,. skupiny po 5-6 dětech

17 Materiál budíky, hodiny (malé a velké) stopky, všechny s vteřinovou ručičkou nechá jednou zazvonit budík a odpovídá na reakce dětí. Poté učitelka přitáhne pozornost dětí ke vteřinové ručičce, aniž by ji pojmenovala. Děti sledují pohyb ručičky odshora (od 12) dolů (k 6). Poté učitelka diskutuje s dětmi a ptá se jich, jestli to ručičce trvalo dlouho se dostat odshora dolů. Párkrát tuto činnost opakuje. Poté děti požádá, aby se podívaly na pomalou a na rychlou ručičku. Ukáže dětem malé a velké hodiny. Na kterých hodinách se pohybuje vteřinová ručička rychleji? (není zde rozdílu: na obou hodinách se vteřinová ručička pohybuje rychlostí 60 s/ oběhnutí ciferníku). - Co to znamená, když zvoní budík? - Čas vyskočit z postele! Budík vás probouzí! - Co vidíte na budíku? - Budík ukazuje čas. Má dvě nebo tři ručičky, které ukazují, kolik je hodin. - Sledujte velmi pečlivě tuto ručičku. Když je nahoře, řeknu ano a když se dostane úplně dolů, musíte všichni zakřičet ano. - Je pro tebe těžké se dívat na ručičku, zatímco se pohybuje odshora dolů po ciferníku? Nebo si myslíš, že to není vůbec těžké, protože to netrvá dlouho? - Která z ručiček je rychlejší? - Nyní pozorujte ručičky na těchto dvou hodinách, na velkých a na malých. Pohybuje se ručička na malých hodinách rychleji? Pozorně se dívejte. - Hlavní činnost: Odhadování času Typ činnosti - děti odhadují, jak dlouho trvá 30 vteřin - slova a výrazy, které mohou být přirozeně použity: nahoru, přemýšlet, hlava, dívat se, hodiny, kratší, delší, dolů, otevřít, přesně, zavřen, další, ručička, skupiny po 5 6 dětech

18 Materiál hodiny a/nebo budík předvádí stejnou činnost, jako v předchozí aktivitě. Avšak tentokrát děti nesledují vteřinovou ručičku. Pokládají si hlavu na stůl a mají zavřené oči. řekne teď když je vteřinová ručička nahoře na ciferníku. Děti musí zvednout hlavu, jakmile si myslí, že se vteřinová ručička dostala dolů. Hlavním cílem není naučit děti přesně odhadnout čas. Jde o pozorování a o diskusi s dětmi o jejich vnímání času. - Nedívejte se více na hodiny a na ručičky. Položte si hlavu na stůl a zavřete oči. Řeknu teď, až bude ručička nahoře. Zvedněte hlavu, až si budete myslet, že je ručička dole. Podívejte se, jestli je opravdu dole. - Byla ručička dole, když jste se podívali? Nebo byla dál (už za 6)? Nebo ještě nebyla dole? Kde byla? - Trvalo to delší nebo kratší dobu, než jste si mysleli? Hlavní činnost: Co můžeš udělat za 30 vteřin? Typ činnosti - děti zkouší a testují, co může být uděláno v časovém úseku 30 vteřin - slova a výrazy, které mohou být přirozeně použity: nahoru, přemýšlet, trvat, hodiny, dlouhý, zatímco, ručička, Materiál skupiny po 5 6 dětech hodiny a/nebo budík Děti zkoumají, jaké činnosti mohou vykonat během 30 vteřin. nechá děti navrhnout činnosti, a pokud je to potřebné, sama některé vyjmenuje. Následovně děti provedou navržené činnosti a společně zkontrolují, zda je opravdu možné je provést v době, než se vteřinová ručička přemístí seshora dolů. řekne teď, když je vteřinová ručička nahoře. Děti provádějí příslušnou činnost. řekne stop, když je vteřinová ručička dole. Stihly děti dokončit činnost? Každá aktivita je posouzena dětmi. - Co si myslíš, že stihneme udělat, než se vteřinová ručička dostane seshora dolů? Co netrvá déle, než ručička potřebuje, aby se dostala seshora dolů? - Stihl by sis v té době umýt ruce?

19 - Stihl bys napsat v té době své jméno? - Stihl bys postavit věž z Lega? - Stihl bys potřást si rukou se všemi ve třídě? - Dokázal bys po tu dobu zadržet dech? - posuzuje činnosti s ohledem na časový úsek: - X stihl postavit věž. Dokonce mu ještě nějaký čas zbyl. - Y zkusil donést ředitelce vzkaz a vrátit se, ale nevrátil se do té doby, kdy ručička se dostala dolů. - Poté učitelka zvolí nové činnosti a dovolí jednomu z dětí, aby dával signál start a stop podle pohybu vteřinové ručičky. Děti v této činnosti vystřídají. Doplňková činnost: Jedna, dva, tři, červená Typ činnosti - Děti hrají hru Jedna, dva, tři, červená - slova, která mohou být přirozeně použita: pohybovat se, trvat, více, méně, otáčet se, nehýbat se, semafor, celá třída vysvětlí hru. Jedno z dětí hraje semafor. Otočí se zády k ostatním dětem, které stojí na opačném konci třídy. Děti se musí dostat na druhý konec třídy, aniž by je semafor viděl. Semafor říká: jedna, dva, tři, červená a otočí se. Když se otočí, ostatní děti musí zůstat nehybně stát. Jestliže semafor zahlédne, že se někdo hýbá, pošle dotyčného opět na začátek. Dítě, které první dosáhne opačného konce třídy, vyhrává. Smyslem této hry je, že semafor určuje čas. Může říkat jedna, dva, tři, červená pomaleji nebo rychleji, tudíž mezi jednotlivými otočeními dá více či méně času ostatním dětem. Takto ostatní děti nikdy nevědí, kolik času budou potřebovat, aby se dostaly na druhý konec třídy. musí tento aspekt při vysvětlování hry zdůraznit.

20 - Myslel sis, že budeš mít více/méně času se pohybovat? - Proč ti to trvalo tak dlouho, se dostat na druhý konec třídy? - Doplňková činnost: Předávání míče Typ činnosti - Děti hrají hru, při které si musí dokola předávat míč jak nejčastěji to je možné v určeném časovém intervalu. - slova, která mohou být přirozeně použita: míč, pomalu, podávat dokola, dokola, rychle, zatímco, Materiál Celá třída míč Děti utvoří velký kruh. Jedno z dětí dostane příkaz běžet např. pětkrát kolem vytvořeného kruhu. Zatímco jedno dítě běhá, ostatní si musí podávat míč, jak nejrychleji to zvládnou. V jednom časovém úseku jedno dítě běží pětkrát kolem kruhu, ostatní děti si co nejrychleji podávají míč. Běžící dítě musí běžet co nejrychleji, aby co nejméně dětí si stačilo míč podat. počítá, kolikrát si děti míč podají. - Jestliže poběžíš kolem kruhu pomalu, podá si hodně dětí v kruhu míč? Co když poběžíš rychle? Proč tomu tak je? - Kdo běžel pomaleji, X nebo Y? Jak to víte? - Doplňková činnost: Na schovávanou Typ činnosti - Děti hrají na schovávanou a po hře hovoří s učitelkou - slova, která mohou být přirozeně použita: trvat, skrýš, rychle, schovávat se, Celá třída Děti hrají na schovávanou. Poté s učitelkou mluví o hře. zdůrazňuje aspekt času.

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada CZ Habermaaß-hra 5581 Život na farmě Velká sada Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla

Habermaaß-hra 4094. Princezna Kouzelná víla CZ Habermaaß-hra 4094 Princezna Kouzelná víla Princezna Kouzelná víla Paměťová a kreslící hra pro družstva pro 2-4 víly od 4 do 10 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Thilo Hutzler Anja Rieger přibližně

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času.

Všichni hráči vzájemně spolupracují a snaží se sestavit stroj času. K tobě musí přijít hned na začátku nového kola (to nevědí, neříkej jim to) a vylosují si u tebe jednu kartičku s barvou (to jim řekni). Kartičku si od nich pak (až zjistí, jaká to je) vezmi a už ji znovu

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě

Habermaaß-hra 5591. Velká vkládačka Na farmě CZ Habermaaß-hra 5591 Velká vkládačka Na farmě Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání

Habermaaß-hra 4985. Moje úplně první hry Zábavné počítání CZ Habermaaß-hra 4985 Moje úplně první hry Zábavné počítání Moje úplně první hry Zábavné počítání Zábavná počítací hra pro 2-4 děti ve věku od 2 let. Obsahuje pozorovací hru pro 1 dítě a dospělého. Autoři:

Více

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků CZ Habermaaß-hra 2404 Domino Had z číslic a obrázků Domino Had z číslic a obrázků Barevná a veselá paměťová hra s čísly pro 2-4 děti ve věku od 4 let. Obsahuje i variantu pro jednoho hráče. Design: Jutta

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let

NÁVOD. SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM. vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let NÁVOD SPOJUJ SLŮVKA téma: DŮM vzdělávací hra ve 2 variantách od 7 let Dílky s obrázky a anglickými slovíčky, které popisující obsah těchto obrázků jsou jednoduchou a atraktivní formou výuky pro nejmladší.

Více

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát

Habermaaß-hra 4232. Černý pirát CZ Habermaaß-hra 4232 Černý pirát Černý pirát Hra pro 2-4 hráče, ve věku od 5-99 let. Dobří a poctiví mořeplavci plují od jednoho ostrova pokladů k dalšímu. V patách je jim ale Černý pirát Černovous Mořský

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen

Habermaaß-hra 4343. Bál princezen CZ Habermaaß-hra 4343 Bál princezen Bál princezen Pohádkové pexeso pro 2-6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje varianty pro začátečníky i profesionály. Autoři: Christine Basler a Alix-Kis Bouguerra

Více

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě

Habermaaß-hra 5656A /4676N. Moje první hra Večer na farmě CZ Habermaaß-hra 5656A /4676N Moje první hra Večer na farmě Moje první hra Večer na farmě Hra na dobrou noc se zvířátky pro 1-4 děti od 2 let. Obsahuje i soutěžní variantu. Autor a design: Anna Lena Räckers

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek

Habermaaß-hra 4778A /4680N. První hra Stavění zvířátek CZ Habermaaß-hra 4778A /4680N První hra Stavění zvířátek První hra Stavění zvířátek Tři skládací hry se zvířaty pro 1-4 hráče ve věku od 2let. Autor: Klaus Miltenberger Ilustrace: Kristin Muckel Délka

Více

UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ

UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ A JEJICH Kapitola poukazuje na činnosti v šachové výuce zaměřené na rozvíjení kognitivních procesů znázorněné pomocí diagramů. Příklady

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu Eva Drgoňová Zápisky z přednášky na waldorfském semináři v Praze na Opatově ze dne 25.září 2010 Obecné seznámení s vývojem

Více

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Pánem svého času Příprava na vyučování oboru Člověk a jeho svět s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Pánem svého času Stručná anotace učební jednotky Učební jednotka nabízí žákům možnost samostatně

Více

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár

Habermaaß-hra 3615A /4714N. Kartová hra Najdi správný pár CZ Habermaaß-hra 3615A /4714N Kartová hra Najdi správný pár Kartová hra Najdi správný pár Monstrózně rychlá vyhledávací hra pro 2 až 6 hráčů ve věku od 4 do 99 let. Zahrnuje variantu pro experty na sbírání

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce)

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce) Výukové materiály Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce) Téma: Vznik indukovaného napětí, využití tohoto jevu v praxi Úroveň: 2. stupeň ZŠ, případně SŠ Tematický celek: Vidět a poznat

Více

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol

Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Autoevaluace školy v oblasti podpory strategií učení cizímu jazyku Dotazník pro učitele středních škol Inspirováno autory Andrew D. Cohenem, Rebeccou L. Oxfordovou a Julií C. Chiovou (2002) Účelem dotazníku

Více

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra

Habermaaß-hra 8679A /4716N. Hrad Strašidlákov karetní hra CZ Habermaaß-hra 8679A /4716N Hrad Strašidlákov karetní hra Hrad Strašidlákov karetní hra Roztřesená hra pro 2-4 malé duchy ve věku 4 do 99 let. Autoři: Kai Haferkamp & Markus Nikisch Ilustrace: Sabine

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 1 1. Naučte se být sami sebou a sami se sebou V dnešní době není vůbec jednoduché být sám sebou a zůstat přirozený a harmonický, prostě takový, jakého nás příroda

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

Hry a cvičení se zvuky

Hry a cvičení se zvuky Hry a cvičení se zvuky 1. Podmíněná reakce na zvuk - reakce na zvuk určitým pohybem - zjištění, jaké zvuky je dítě schopno vnímat - nezbytná při audiometrickém vyšetření - Pomůcky: bubínek, kostka, krabice(kbelík,..)

Více

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa

Habermaaß-hra 4530. Terra Kids Země světa CZ Habermaaß-hra 4530 Terra Kids Země světa Terra kids Země světa Vzrušující poznávací hra pro 2-4 cestovatele ve věku od 8 do 99 let. Herní nápad: zaměstnanci Haba Ilustrace: Albert Kokai Délka hry: cca.

Více

Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol

Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol Hana Kuklíková Česká Tábornická Unie D.T.K. POUTNÍCI Praha Plackování 2014 Úvod Volný čas dětí by neměl být pouze výplní mezi školou a dětskými

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci

Habermaaß-hra 4298. Malí kouzelníci CZ Habermaaß-hra 4298 Malí kouzelníci Malí kouzelníci Bláznivá hra na zapamatování pro 2-4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Obsahuje i variantu pro pokročilé kouzelníky. Autoři: Stine & Kis Ilustrace: Antje

Více

Moravské gymnázium Brno s. r.o.

Moravské gymnázium Brno s. r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Moravské gymnázium Brno s. r.o. Autor Mgr. Kateřina Proroková Tématická oblast Základy společenský věd Téma Druhy a efektivita učení Ročník 1. ročník Datum

Více

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence Berlitz Kids&Teens Jazykové programy pro děti a mládež Speak with Confidence ZNALOST JAZYKŮ OTEVÍRÁ DVEŘE DO ZCELA NOVÉHO SVĚTA JAZYKOVÉ PROGRAMY JSOU NEJLEPŠÍM ODRAZOVÝM MŮSTKEM Čím dříve, tím lépe. Všeobecně

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách.

Cíl hry: Cílem hry je získat počet bodů, který si hráči stanoví na začátku. Body lze získat za slova složená z písmen na vylosovaných kostkách. Návod PÍSMENKOBRANÍ naučná hra ve 2 variantách - doporučený věk od 7 let - počet hráčů: 2-3 Obsah balení: 1) kostky s písmeny 25 ks 2) sáček 1 ks 3) provázky 3 ks 4) kostka s čísly 1 ks 5) poznámkový blok

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ

BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ BADATELSKY ORIENTOVANÁ VÝUKA MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ Helena Picková, FP TUL Projekt EduTech: Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech, CZ.1.07/2.3.00/45.0011

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino

Habermaaß-hra 4789A /4092N. Super nosorožec Rhino CZ Habermaaß-hra 4789A /4092N Super nosorožec Rhino Super nosorožec Rhino Napínavá stavební 3-D hra pro 2-5 super hrdinů od 5-99 let. Authors: Steven Strumpf & Scott Frisco Licence: Excel Global Development

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com

Terra Batida Porto, Portugalsko www.terrabatida.com Žena podnikatelka a nápad Maria Gabriel začala s podnikáním v roce 2003. Přestože v té době měla stálou práci v mezinárodní telekomunikační společnosti, cítila, že potřebuje něco jiného něco, co by ji

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě 1. lekce Ich und du Já a ty 1. Hry Udělej šipky. 2. Hrajeme si A) Přečti a namaluj obrázek. B) vystřihni a nalep (str.65) C) vystřihni a nalep

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

11 13 let, popř. i starší

11 13 let, popř. i starší Název: Provazochodec Výukové materiály Téma: Stabilita, těžiště Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk žáků: Doba trvání: Specifický cíl: fyzika

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

TÝDEN DEN DEN DEN DEN DEN

TÝDEN DEN DEN DEN DEN DEN TÝ 4 určování důležitých informací Když čtenáři určují důležité informace, rozpoznávají, jaký druh textu čtou, a soustředí se na nalezení podstatných myšlenek, událostí nebo detailů v textu. V naučných

Více

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let

Herní materiál. Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Pro 2 až 6 hráčů od 10 let Kotěhůlky! Proč právě Kotěhůlky? Že se v českých, moravských a slezských městech skvěle vyznáte? Ale kde jsou zrovna Kotěhůlky? On je to vlastně takový chyták. Kotěhůlky na mapě

Více

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné

Očekávaný výstup Žák rozvíjí čtenářskou gramotnost. Žák vyhledá informaci v přiměřeně náročném textu. Speciální vzdělávací Žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor Hana Brázdilová Datum 5. 4. 2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a

Více

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu.

Obsahem této publikace jsou didaktické listy k deseti tradičním dřevěným hračkám, které jsou dostupné na našem trhu. Slovo autorky Didaktické listy jsou určeny rodičům, učitelkám mateřských škol a dětem. Rodičům, aby uměli svým dětem ukázat možnosti dané hračky, učitelkám mateřských škol, které může jedna hračka inspirovat

Více

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! To není JDI A ČTI SI, ale POJĎ, BUDU TI ČÍST ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ. KAŽDÝ DEN! Naším cílem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině a podporovat širší přístup dětí a mládeže ke kulturním statkům. Předčítání rozvíjí paměť

Více

děkuji Vám, že jste mi

děkuji Vám, že jste mi Mistryně, děkuji Vám, děkuji Vám, že jste mi Rádo se stalo. že jste mi sem pomohla přivést devět starších lidí v jejich 60 nebo 70 letech, aby Vás tentokrát viděli. Přeji Vám stále dobré zdraví a krásu.

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více