Výuka jazyků v mateřských školkách na základě činnostního přístupu (založeného na úkolech)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka jazyků v mateřských školkách na základě činnostního přístupu (založeného na úkolech)"

Transkript

1 Výuka jazyků v mateřských školkách na základě činnostního přístupu (založeného na úkolech) Machteld Verhelst Ředitelka Centra pro jazyk a vzdělávání Katolická univerzita v Leuven, Belgie 1 Úvod Toto jsou cesty hvězdné lodi Enterprise. Její pokračující mise objevovat neznámé světy. Hledat nový život a nové civilizace. Odvážně jít tam, kam nikdo předtím nevkročil. Pokračující dobrodružství posádky světově nejznámější hvězdné lodi nejsou příliš odlišná od neustálých nových dojmů, které zažívají děti při objevování světa, ve kterém žijí. Činnosti dítěte v tomto úžasném světě jsou vedeny tak, aby se dítě naučilo významu všeho, s čím se setkává. Malé dítě může minuty zírat pouze na pohyb svých nohou. Když je o něco starší, může se tak zaměstnat stavěním Lega, že vůbec nezaznamenává, co se děje kolem něho. Postupně získává více a více sebedůvěry a začíná se pouštět i do náročnějších úkolů. Naučit se jazyku lidí, kteří ho obklopují, patří mezi ty náročnější úkoly, které jsou před ním. Ale dítě se tím ještě moc vědomě nezabývá. Pochytává slova a fráze a používá je s udivující lehkostí. Jazyk je přirozený a unikátní systém, který umožňuje dítěti pochopit svět. Při objevování světa se dítě setkává s velkým množstvím neznámých předmětů. Tím jak dítě poznává, jak tyto předměty fungují a jaký mají tvar, tak se i přirozeně učí, jak se tyto věci jmenují. V podstatě odkrývání záhadnosti světa je činnost, jež přináší vývoj holistickým způsobem. Nevyvíjí odděleně fyzické uvědomění si, prostorou orientaci, schopnost řešit problémy, rozvoj paměť. Dítě se učí od všeho trochu najednou, a to přirozeným způsobem, náhodou a nevědomě. Co se týče jazyka, můžeme tedy říci, že jazyk se získává, neučí se (Krashen, 1985). Vstup do mateřské školy nebo na 1. stupeň základní školy je jako přistání na nové planetě: nový svět se svými vlastními předměty, charakteristikou, pravidly atd. Dítě se setkává s novým potenciálem pro svůj vývoj, tudíž i pro získávání jazyka. Přece jenom se zdá, že mnoho dětí není schopno se vypořádat tímto světem jako s jejich vlastním světem doma. Učitelé tvrdí, testy potvrzují a studie jako PISA (OECD) ukazují, že jazyková dovednost mnoha přistěhovalců, jakož i mnoha dětí z nižších ekonomických tříd, není tak dobrá, jak by bylo třeba. Co je příčinou tohoto problému a co pro to můžeme udělat? Jak můžeme vytvořit silné, úkolově zaměřené jazykové prostředí? Tento článek se pokouší formulovat odpovědi na tyto otázky. Abychom to dokázali, musíme se nejdříve podívat na třídu v mateřské školce a na způsob, jakým si děti osvojují jazyk. 2 V mateřské škole

2 Ve Flandrech, severní části Belgie, existuje dlouhodobá tradice explicitního učení jazyků, kdy pravidla a jednotlivé prvky jsou od sebe izolovány. Mateřské školy jsou, co se týče tohoto pravidla, určitou výjimkou. Mateřské školy používají při výuce přístup více založený na zkušenostech spolu s holistickým přístupem v souladu s vývojem dítěte. Představme si, že dítě skládá puzzle. Skládáním puzzle se dítě učí analyzovat celkový obraz skládačky do odlišných částí (vizuální rozlišení). Aby umístilo kousek skládačky, musí rozpoznat celek, tj. mrak nebo kůň podle charakteristických rysů (klasifikace). Aby složilo celou skládačku, musí dítě používat strategie: nejprve rohy, poté vnější hrany kousků a tak dále (řešení problémů a sebeřízení). Při skládání kousků dohromady jsou pojmy jako nad, vedle a pod velmi užitečné. Taktéž prostorová orientace, představení si celku, který obrázek zastupuje ve skutečnosti, koncentrace a spousta dalších aspektů podporujících vývoj jdou ruku v ruce při skládání puzzle. Mateřská škola tak poznává, že všechny tyto odlišné aspekty nemusí být vyučovány odděleně. Nicméně když je proces učení se dítěte ohrožen, učitelé mají tendenci opustit svůj holistický přístup. Pokud jde o jazyk, znamená to, že aspekt získávání je opuštěn pro aspekt učení se (Jaspaert, 1996). Až v příliš mnoho případech učitelé vidí osvojování si jazyka jako něco, co je učeno v oddělených situacích nebo jazykových hodinách než něco, co může být realizováno každý den v každou chvíli. Osvojování si jazyka mimo školu je podceňováno, i přestože je tento proces nejúspěšnějším způsobem, jak se lidé mohou jazyku naučit. Abychom si uvědomili plný potenciál osvojování si jazyka ve škole, musíme si ho představit a rozebrat ho až do základních principů. Další odstavce popisují tyto principy. 3 Jak děti získávají jazyk? Některé velmi důležité principy již byly zmíněny v úvodu. Osvojování si jazyka je úzce spojeno se zkoumáním a chápáním světa. Tento enormně komplexní svět, který nazýváme realitou, může být chápán jako soubor všech druhů odlišných světů, odlišných situací, které reprezentují odlišné kousky světa, ve kterém dítě žije. S ohledem na třídu toto znamená, že hraní si na pískovišti je jiný svět než hraní si v koutku s panenkami. V těchto odlišných koutech jazyk hraje důležitou roli. Je to důležitý prostředek komunikace. Umožňuje dětem vyjádřit se, vyjádřit jejich záměry, myšlenky, pocity, přání a touhy. Tyto dva důležité aspekty, jazyk jako prostředek komunikace a osvojování si jazyka jako integrovaná část objevování světa můžou být snadno realizovány v činnostním přístupu, tedy přístupu založeném na úkolech. Jestliže budeme dávat dětem zajímavé úkoly, pro jejichž splnění je nezbytné porozumění a používání jazyka, poskytujeme dětem hodně příležitostí jak si osvojit jazyk (Long, 1985, Bygate et al., 2001, Ellis, 2003). Děti si osvojují jazyk tím, že ho používají ve velmi konkrétních situacích: posloucháním učitele, který prezentuje některé aktivity, ze kterých si děti mohou vybrat, povídáním si s kamarádem o tom, jak postaví velmi vysokou věž, nasloucháním pohádek čtených učitelem. Všechny tyto aktivity jsou úkoly, ve

3 kterých děti musí něco dělat s jazykem. Používání jazyka není pro ně hlavním cílem, ale jazyk je používán při plnění úkolů. Verhelst (2006) popisuje vlivné prostředí pro učení se jazyku na základě plnění úkolů následovně: 1. kladné a bezpečné prostředí 2. děti jsou konfrontovány se smysluplnými a relevantními úkoly 3. děti získávají při plnění úkolů interakční podporu Toto prostředí může být zobrazeno ve třech kruzích: Pozitivní, bezpečné klima Úkoly z reálného života Interakční podpora Obrázek č. 1 prostředí pro učení se jazyka na základě plnění úkolů V dalších odstavcích jsou diskutovány další aspekty učebního prostředí: úkoly a jejich požadavky, používání interakce za účelem uskutečnit úkoly splnitelnými, klima třídy, ve kterém mají být úkoly předvedeny. 4 Jazykové úkoly v publikacích pro mateřské školy Všechny druhy úkolů pro mateřské školy, které byly vyvinuty v Centru pro jazyk a vzdělávání, byly shromážděny do několika publikací. Vědomě jsme se snažili nevyvinout programový jazykový kurz pro děti. Jazykový kurz je často poněkud statický nástroj a učitel má pocit, že jej musí přesně dodržovat. Aktivity v mateřských školách obsahují dost potenciálu k osvojování jazyka, ale tento potenciál není často plně využíván. Každá aktivita, která probíhá v mateřské škole, je možnou jazykovou aktivitou. Abychom pomohli učitelům si uvědomit jazykový potenciál každé aktivity, publikace obsahují příklady aktivit, které učitel může snadno použít ve své třídě. Pravidelným používáním těchto aktivit mohou učitelé získat základní schopnosti jak co nejlépe jazykově využít všechny aktivity ve třídě. Taal_Materiaal (Jaspaer et al., 1994) je soubor 60 aktivit, při kterých děti získávají zkušenosti se širokým spektrem materiálů jako hlína, písek, voda, zrcadla, papír,. Příklady aktivit z Taal_Materiaal naleznete v příloze A. Taal_Verhaal (Jaspaer et al., 1994) má 3 části: aktivity s obrázkovými knihami, příběhy a dramatizace. Bonte Boel! (Verhels, Coussement, Vanoosthuyze & Verheyden, 2004) kombinuje muziku, pohyb a ruční práce s jazykovým stimulem pro děti ve věku 2,5 3,5 let. Každá aktivita v uvedených publikacích se skládá ze tří druhů činností: úvodní, hlavní a doplňkové činnosti. Úvodní činnosti mají dvě funkce. Na jedné straně mají motivovat děti a připravit je na hlavní činnost. Na straně druhé řeší případný problém hlavní činnosti. Například obrázková kniha Hennie čarodějnice je představena dvěma činnostmi. Hennie má

4 problémy najít svou černou kočku, protože dům, ve kterém Hennie bydlí, je černý jako noc. V jedné aktivitě děti se děti seznamují s tímto problémem ručně, a to tak že kreslí černý obrázek na černý papír. V další činnosti učitelka a děti mluví o čarodějnicích z obrázku. Tímto způsobem si děti udělají představu o čarodějnicích a jsou motivovány se o těchto zvláštních bytostech naučit více. V ideálním případě je hlavní činnost uvedena reálnou situací nebo konkrétní zkušeností dětí. Opravdový blesk a hrom v lese uvozují příběh o blesku a hromu mnohem lépe než zvuk hromu z magnetofonu. Uvedené publikace se převážně soustřeďují na hlavní činnosti. Tyto činnosti jsou opravdové úkoly, které děti musí vyřešit. Co můžeš udělat za 30 vteřin? (viz příloha) nebo poslech příběhu o čarodějnici Hennie a prohlížení si obrázků jsou těmi pravými úkoly. Doplňkové činnosti mají prohloubit zkušenosti z hlavní činnosti. Toto prohlubování se vztahuje k jazykovému podnětu (stimulu) - světu, který je reprezentován v hlavní činnosti, nebo k tomu co děti musí dělat v hlavní činnosti (úroveň zpracování). Zkušenosti, které jsou prezentovány v hlavní činnosti, dostávají nový nebo hlubší význam ve všech nových situacích, se kterými jsou děti konfrontovány. Například poté co se děti seznámí s příběhem čarodějnice Hennie, objeví děti způsob, jak být viděn ve tmě. Další doplňková činnost je sehrání divadla s loutkami, pro které děti musí připravit kulisy (malováním na tapetu). Nakonec i čarodějnice Hennie změnila svůj dům: vyčarovala si ho v zářivých barvách! 5 Jazykové úkoly a jejich požadavky 5. Jazykový podnět a výstup Za účelem vytvoření prostředí ve třídě, které podporuje jazykový vývoj dětí, úkoly musí splňovat některé požadavky. První požadavkem je, aby jazyk byl maximálně a optimálně použit během celého vyučovacího dne. Jazykový podnět může být vnímán jako hnací síla za osvojováním si jazyka (Krashen, 1985; Pine 1994, Verhelst, 2006). Aby došlo ke stimulaci osvojování si jazyka, musí být jazykový podnět velký, autentický a relevantní, a musí být poskytnuto tolik jazykových podnětů, kolik je možno Podnět je velký a autentický Obzvláště pro děti ohrožené jazykovou deprivací musí být vystavení se jazyku ve škole maximální (Uchikosji, 2006). Podnět je bohatý a autentický nebo smysluplný (Justice, 2004; Wong Kwok Shing, 2006). Používaný jazyk přirozeně vychází ze situace nebo úkolu, se kterým jsou děti konfrontovány. Není nepřirozený nebo uměle přizpůsobený konkrétnímu úkolu. Autentický jazykový podnět spojený s pexesem na téma oblečení jsou slova jako jsi na řadě, skvělé, zapomenout, karty, pamatovat si, otočit. Zkuste si zahrát pexeso, aniž byste používali jakýkoli z těchto výrazů. Slova jako kabát, kalhoty, svetr nebo slova odkazující k jakékoli další položce zobrazené na kartě mohou být používána, ale nevztahují se nevyhnutelně ke hře. Můžete hrát hru bez těchto slov. Jazyk, který používáte při plnění úkolu, plní komunikativní funkci a jako takový má reálnou šanci být přirozeným a srozumitelným jazykovým podnětem, který stimuluje osvojování si jazyka.

5 5.1.2 Podnět je relevantní Jazykový podnět, se kterým jsou děti konfrontovány, musí být relevantní: musí to být jazyk, který potřebují pro fungování ve společnosti. Pro naši cílovou skupinu je to jazyk, který děti potřebují, aby byly úspěšné ve škole. Pro komunikaci doma již děti mají nástroj, který jim umožňuje uspokojit jejich potřeby: jejich rodný jazyk, který se odlišuje od holandštiny, nebo variantu standardní holandštiny. Jaký druh jazyka děti potřebují, aby byly úspěšné ve škole? Je více než jasné, že není pro děti důležité, aby měly důkladnou slovní zásobu týkající se karnevalu nebo aby znaly všechny výrazy pro odlišné druhy ořechů. Avšak učitelé věnují mnoho hodin a hodin tvrdé práce slovům jako konfety, oslavný průvod houkačka atd. Ve škole je používána formálnější varianta jazyka (Valdés, 2004). Dokonce v mateřských školách se jazyk používaný učitelem hodně odlišuje od jazyka, kterým mnoho dětí mluví doma. V mateřských školách je tento fakt způsoben převážně vinou přirozeného školního prostředí, které nutí učitele používat určitý jazyk. V publikacích jsme se snažili zachytit velký, autentický a relevantní jazykový podnět různými způsoby. Vybrali jsme si více nebo méně běžné aktivity mateřské školy, tak aby děti pokračovaly v činnostech, na které jsou zvyklé. Abychom zaručili, že jazykový podnět spojený s těmito aktivitami je opravdu relevantní, hledali jsme v každé činnosti slova, která jsou nezbytná k fungování ve třídě a která vycházejí z přirozenosti činnosti. Například v hlavní činnosti Pozorování hodin, hodinek a stopek jsou slova a spojení, která mohou být zcela přirozená: nahoru, nahoře, trvat, podívat se, hodina, dlouhý, krátký, dolů, dole, zatímco, budík, ukazovat. Tato slova se objevují v otázkách nebo poznámkách učitele: Je pro tebe těžké se dívat na ručičku, zatímco se pohybuje odshora dolů po ciferníku? Nebo si myslíš, že to není vůbec těžké, protože to netrvá dlouho? Děti hovoří o vlastnostech hodin (budíku), které pozorují, a říkají, co všechno o hodinách vědí. Jazyk (tj. popisování toho co vidí), který používají při této činnosti, je relevantní pro fungování ve škole. V doplňkových aktivitách je jazyk z hlavní aktivity opakován a propracován v odlišných situacích, takže jsme schopni poskytnout velké množství jazykových podnětů a vytvořit tak nejlepší možné podmínky pro osvojování si jazyka. Např. slovo dlouhý (viz Pozorování hodin, hodinek a stopek, se kterým se děti setkaly již v úvodní činnosti a ve třech hlavních činnostech, je použito ve dvou doplňkových činnostech v různých situacích a odlišném kontextu. V doplňkové činnosti Jeden, dva, tři, červená se slovo objevuje ve větě: Proč ti to trvalo tak dlouho dostat se na druhý konec třídy? V další doplňkové činnosti Hra na schovávanou se slovo objevuje v následujících kontextech: - Proč je toto tak dobrá skrýš? Může tě ten, kdo hledá, najít za krátkou nebo za dlouhou dobu? - Jestliže hraješ na schovávanou, myslíš si, že jim to vždy dlouho trvá, než tě najdou? - Máš rád, když to dlouho trvá, než tě najdou? Proč (ne)? Výstup

6 Zkoumání osvojování si prvního a druhého jazyka malými dětmi (např. Pine, 1994; Damhuis, 1995; Verhelst, 2002) naznačuje, že vedle podnětu je také výstup velmi důležitý pro rané osvojování si jazyka. Úkoly formou aktivity, při které je osoba vedena tak, že se snaží dosáhnout svého cíle, a která si vynucuje použití jazyka, jsou nejefektivnějšími při procesu osvojování si jazyka (Verheyden & Verhelst, 2007). Tento fakt zdůrazňuje nutnost omezení sylabů, jak je zmíněno ve výše uvedených publikacích. Přesněji řečeno, sylaby nemohou poskytnout dětem dostatečné jazykové podněty a příležitosti jazykového výstupu. Musí to udělat jejich mluvčí. Učitelé jsou pro děti nejlepšími a nejprivilegovanějšími partnery: stimulují jejich činnost a mohou vzájemně prověřovat pochopení úkolu a činnosti tím, že dětem vysvětlí význam podnětů, kterým děti nerozumí, a podnítí je k výstupům, které jsou pro ně jinak náročné (Swain, 1995). Dokonce, i když děti nejsou iniciativní ve slovním projevu, učitel může sám otevřít podněcující konverzaci (Smith & Dickinson, 1994), obzvláště pokud se učitel opravdu zajímá o řešení dětí a o jejich důvody. 5.2 Obtížné úkoly a jak je ulehčit Lidé se učí tím, že dělají věci, které nikdy předtím nedělali anebo s kterými se nikdy nesetkali. Tato zásada je převedena do požadavku, že každý úkol musí být pro děti výzvou. Mezi náročností úkolu a kapacitou dítěte musí existovat rozdíl, určitá mezera. Pouze za splnění této podmínky úkol obsahuje učební potenciál. Jestliže nadnášení se či potápění se různých materiálů ve vodě není pro dítě již více výzvou, nic se nenaučí z experimentu, při kterém použije umělohmotný hrnek, kousek dřeva nebo hračku, např. kachničku, u nádoby s vodou. Hra pouze utvrdí dítě v tom, co již zná. Jestliže však dítě stále objevuje, jak se některé materiály ve vodě chovají, vede tato činnost k přizpůsobení si mentálních schémat, které dítě má a taktéž i k prohloubení znalostí (na rozdíl od povrchního učení se) (Laevers, 2003). Jak dítě zkouší pochopit, co se děje, je konfrontováno s jazykem, se kterým se ještě nesetkalo. A co ještě důležitější je fakt, že slova jako nadnášet se, potopit se, jít ke dnu, vynořit se dávají více smysl, když se spojí se reálnou zkušeností (Verhelst, 2002, 2006), než když se je děti musí učit mimo kontext (např. v příběhu). Jestliže dítě uspěje v tomto úkolu, získá pocit schopnosti a samostatnosti. Samozřejmě ne všechny děti ve třídě mají přesně tu samou úroveň jazykové znalosti nebo jsou na stejné úrovni kognitivního, společenského a emocionálního vývoje. Tudíž mezera pro každé dítě ve třídě je poněkud odlišná. Toto nemusí být problém, protože každé dítě se bude snažit doplnit si tuto mezeru svým vlastním způsobem, podle svých kapacit a dovedností. V důsledku toho si každé dítě osvojí nové poznatky podle své úrovně. Aby tomu tak skutečně bylo, musí dítě chtít překonat tuto mezeru a být schopné tak učinit, což jsou dvě základní podmínky učení se Snaha překonat mezeru Děti se rodí jako objevitelé. Co začíná jako rozpoznávání odlišností mezi světlem a tmou, vyvíjí se v úžasnou zvídavost poznat vše neznámé a nové. Experimentování s neznámem děti málokdy děsí. Vezmeme-li v úvahu tuto přirozenou zvědavost, můžeme očekávat, že děti se

7 chopí obtížného úkolu. Stále tu je však možnost, že úkol děti neosloví a ony nebudou motivované. Abychom zaručili, že se děti budou chtít zabývat poněkud náročným úkolem, musí být úkol jako takový pro ně dostatečně atraktivní. Motivace je klíčovým faktorem, který přivede děti k plnění úkolu. Přitažlivý úkol je nezbytný, ale není dostatečnou zárukou, že děti ho budou chtít plnit. Prostředí, ve kterém děti objevují, má stejnou důležitost, ne-li větší. Nespočetné množství průzkumů, které děti prováděly doma, je vybavily mnoha zkušenostmi. Všechny tyto zkušenosti určují způsob, jakým se dítě chová při setkání se s novou výzvou. Třída by měla být příjemným světem plným nových úkolů. Nádrž s vodou, pískoviště, koutek s panenkami, stůl na kreslení jsou místy, kde může dítě prožívat hodně dobrodružství. Aby se dítě vydalo na dobrodružství, musí jakožto objevitel umět věřit ve své schopnosti. Děti, které vědí, že nebudou trestány dospělými za své chyby, se budou cítit bezpečně natolik, aby se pustily do konkrétních úkolů (Genishi, 1998). Děti se musí cítit jako doma. Ve třídě musí být nastolena atmosféra důvěry, pocit dobré pohody (Isbell & Exelby, 2001). To může být obzvláště důležité pro děti, které pocházejí z chudého nebo deprivovaného domácího prostředí (Nicaise, 2001), kvůli rozdílu mezi jejich přirozeným prostředím, ze kterého pocházejí, a světem ve třídě. Děti musí taktéž nabýt dojmu, že jsou dostatečně kompetentní daný úkol provést a že mají pravděpodobnost úspěchu. Musí se cítit bezpečně, aby se pokusily plnit úkoly samostatně, i když to znamená, že způsobí nepořádek. Učitel toto musí respektovat a dovolit. Vyžaduje to od něho určitý postoj. Musí dětem poskytnout potřebný čas a prostor k provádění činnosti. Vyžaduje to i určité schopnosti: poskytnutí pozitivní zpětné vazby, stimulace schopnosti dětí, sdílení názorů a pocitů. Děti budou chtít a odváží se překonat mezeru, tedy plnit úkol, pouze pokud budou motivovány daný úkol plnit (Dörnyei, 2002; Van Lier, 1996) a pokud si budou dostatečně věřit, že daný úkol zvládnou. Vytvořit příznivé klima skrz učebnice je obtížné, ne-li nemožné. Závisí také na postoji a snaze učitele vytvořit pozitivní klima pro vztah učitel žák a žák žák. Z tohoto důvodu je důležité ukázat respekt k prvnímu jazyku dětí, věnovat pozornost jejich pocitům a dovolit dětem určovat témata konverzace. Aktivity vybrané do publikací jsou příjemné a motivující. Např. děti milují vyrábět tunel z papírů. Tato činnost následuje po pozorování archů papíru a je uvedena obrázkovou knihou. Všeobecně vzato, nápad přijít s publikací aktivit vychází z potřeb dětí. Je na učiteli, jaké činnosti zvolí, aby v určitý moment zaujaly děti Být schopný překonat propasti Jestliže dítě chce plnit úkol, ne vždy to znamená, že bude schopné tak učinit. Jak již bylo řečeno, úkol obsahuje některé obtížnosti, které dítě musí překonat. V mnoha případech dítě potřebuje při plnění úkolu asistenci. Každý úkol evokuje určitý svět, ve kterém se dítě musí cítit jako doma. Pozorování citrusového ovoce působí na smysly. Hra v kroužku přináší rysy typické pro hry. Příběh vyvolává imaginární svět. Děti musí být často uvedeny do světa aktivit. V uvedených publikacích je toto úkolem úvodní činnosti. Činnost Co můžeš udělat za 30 vteřin? je uvedena činností Probuď se!. V této úvodní činnosti učitelka žádá děti, aby předstíraly, že spí. Mohou ležet na podlaze, položit si hlavu na stůl, zavřít oči Náhle učitelka nechá zvonit budík. Když se všechny děti probudí, učitelka s dětmi mluví o tom, zda

8 ráno mají dostatek času se připravit. Toto uvedení do světa času je pro děti absolutně nezbytné. Dostává je to do správné nálady a soustřeďuje jejich pozornost na hlavní činnost. Dokonce, i když se dítě cítí být připravené pustit se do hlavní činnosti, mohou se objevit jiné problémy. Neznámá slova mohou zabránit v porozumění. Může se stát, že dítě jednoduše neví kde anebo jak začít atd. Nejprve je velmi důležité, že je dítě schopné a že je mu dovoleno signalizovat problémy. Učitel musí být vůči těmto signálům vnímavý, aby mohl pomoci. Jestliže učitel ignoruje tyto signály, děti dostávají zpětnou vazbu, že to co právě dělají nebo říkají, není příliš zajímavé, a dokonce mohou nabýt dojmu, že nehrají roli při volbě témat konverzace nebo že jejich potřeby nejsou důležité. Např. učitelka vypráví příběh o hrochovi, který sní o prázdninách ve vodě s jeho kamarádem Krookem. Po přečtení první části příběhu učitelka přeruší čtení, aby položil pár otázek 5tiletým dětem². Diego Následující den šli k velkému jezeru v horách (intonace ignorování) No, já vlastně nevím, co to je. Co jsou prázdniny? Velké jezero. Co by to mohlo být? ²Uvedené příklady jsou transkripcí pozorování v mateřské škole (Ramaut, 197). Děti jsou ve věku 4 5 let, většina z nich jsou děti přistěhovalců. Protože učitelka ignoruje Diegovu otázku, Diego se pravděpodobně nezajímá o to, co se děje dál. Co jsou prázdniny? je základní otázkou, která zajistí Diegovo začlenění do hodiny, obzvláště pokud je příběh součástí tématu prázdniny a pokud bylo téma již uvedeno. Děti byly stimulovány mluvit o různých způsobem trávení prázdnin a jejich vlastních zážitků z prázdnin na základě ilustrací, navíc i tato hodina začala brainstormingem o názvu příběhu (Prázdniny snů). Ignorování otázky je jasným indikátorem, že učitelka je více zaneprázdněna uvědoměním si svých cílů (slovní zásoba) nežli vytvářením kreativních příležitostí pro děti, ze kterých se mohou učit. Jestliže učitelka reaguje na prosbu o pomoc, zapojuje se tak do vzájemného vztahu s dítětem. Vzájemný vztah je klíčovým faktorem podpory dítěte (Damhuis, 1995). a dítě v tomto případě začínají probírat problém, na který dítě narazilo. Diskuse by se měla soustředit na potřeby dítěte a musí se vztahovat k řešení úkolu. Takováto diskuse s sebou nese fakt, že dítě najde řešení problému samo (Van den Brandn, 1997). Jack Žáci Žáci Cato Velké jezero. Co by to mohlo být? Paní učitelko, to je voda. Aha. Je to moře? Ano Mohlo by to.? Ne! Tam kde plují plachetnice.

9 Jack Žáci Diego Jack Jack Diego Jack Kde plují plachetnice a pak se ten hroch musí ponořit do vody. Ano! Velké jezero je něco, kde je hodně vody, ale je to moře? Ne! Opravdu ne, jinak bychom řekli velké moře. Scheldt³! ³Scheldt je jedna z hlavních řek ve Flandrech. Východní Scheldt ústí do Severního moře blízko Holandska. (souhlasně) Ano, možná Scheldt. Východní Scheldt! Východní Scheldt, protože Scheldt je řeka Paní učitelko, Scheldt je trochu malý, že? Ano. Ne, hodně velký! Ano, pojďme dál. Můžeme pokračovat? (k Diegovi) Východní Scheldt je také hodně velký! Povšimněte si, že odpovědi podávané Jackem jsou adekvátní pro porozumění příběhu a uspokojují potřeby žáků. Ale učitelka chce více. Chce naučit děti přesný význam slova jezero odlišením významů slov jezero a moře. Vytváří tak propast, kterou děti nemohou překlenout. Místo toho aby se soustředila na komunikativní význam jazykového problému, soustřeďuje se na správnost (která nemá žádný vztah k současné situaci). Při práci s neznámými pojmy a koncepty musí učitelka poskytnout adekvátní reakci. Tato reakce může být např. použití objektu v otázce nebo pojmenováním objektu a zahájením diskuse o jeho významu. Je důležité, aby diskuse nad významem uspokojovala potřeby dětí a řešila problémy, a ne aby je vytvářela. Dalším způsobem jak řešit problémy je klást takové otázky, které soustředí pozornost dítěte na relevantní informace. V další ukázce učitelka soustředí pozornost dětí na fakt, že na obrázku jsou třešně a ne stromy s hroznovým vínem. Lisbet Žák Lisbet Mimochodem, toto je třešeň (ukazuje obrázek strom v létě, který některé děti již viděly předchozí den) A taky je to strom s hroznovým vínem! Ne! Roste hroznové víno na stromě? Ano Ano?

10 Lisbet Jeffrey Jeffrey Žák Lisbet Jsou tam namalované hrozny! Víš ty co? Já si vezmu brýle, protože už tak dobře nevidím. To jsem velmi zvědavá. Podívejme se, jestli tady najdu nějaké hroznové víno. Vidíte tady nějaké hroznové víno? Ne! Kde je vidíš, Lisbet? Ne! Ne? Co jste si mysleli, že to je? Třešně! Ale proč sis myslela, že to jsou hrozny? Protože vypadají trochu žlutě! Jestliže děti odbíhají od tématu nebo položených otázek, učitelka se je snaží přivést zpět. Vede děti, ale ne přespříliš. Děti musí chtít úkol vyřešit samy. může i provést srovnání se známými situacemi, takže dítě je schopno porozumět tomu, co se děje. Bilal Bilal Paní učitelko, vy tomu říkáte Krook! Ano, je to Krook. To je jeho jméno. Ale to není Krook, to je krokodýl. Ano, ale jmenuje se Krook. Ty jsi Bilal a jsi chlapec. Toto je Jack a je chlapec. Toto je Krook a je to krokodýl. Toto je Hippo a je to hroch. Krook je jméno krokodýla. Vidíš, obojí je dobře. Pokud svět evokovaný v hlavní činnosti stále způsobuje nějaké problémy, může pomoci využití síly dětské představivosti. Představte si, že je venku velká zima. Představte si, že spíte a že se probudíte. Je vám zima. Co uděláte? Poskytnutí odlišného úhlu pohledu na určitý problém může dětem pomoci pochopit obsah sdělovaného, stejně tak jako vizualizace neznámých prvků. Jack Diego Ali (k Diegovi) Jak daleko kopneš míč? Já nevím. Můžeš zkusit odhadnout, kolik centimetrů by to mohlo být? 6 cm! 6 cm, víš jak dlouhé to je? Vezmu metr. Pak se můžete ihned podívat. Přijdu za vámi. (ukazuje metr) Ali si myslí, že dokopne míč do dálky 6 cm (pokládá

11 metr dolů). To je takhle daleko! Vidíte číslovku 6? To je takovýhle kousek. Dokopneš míč jenom takhle daleko? Někdy děti nejsou schopné signalizovat problém, protože si ho pro sebe neumí pojmenovat. Pokud nastane tento případ, učitel musí pomoci dětem s identifikací problému. Dítě si musí být vědomo podstaty problému předtím, než se do něj pustí. Otázky, které učitelka klade, příklady které dává, by neměly být příliš vysvětlovací. Otázky a poznámky jako V čem je problém?, Co nefunguje?, Ale to vypadá úplně jinak, Zkus to znovu. Budu se dívat, co děláš. mohou být dostačující k tomu, aby přiměly dítě přemýšlet o tom, co se děje. Jestliže zásahy učitele nemají požadovaný efekt, musí učitel intervenovat strukturovanějším způsobem, vést dítě tak, aby dělalo požadované kroky. Co musí být uděláno? Co musí být uděláno nejdřív? Co dál? Jaké prostředky můžeš použít? Když má dítě přinést k nádrži s vodou kuličky, kladením otázek, které objasňují úkol, nebo ptaním se na to co může být uděláno, můžeme dítěti výrazně pomoci. Kde jsou teď kuličky? Kam mají přijít? Co můžeš udělat? Jaké jsou možnosti? Zkus to. Mezera, kterou musí děti překonat, se nachází v podstatě úkolů nebo v typech činností, které jsme vybrali pro dané publikace. V Taal-Materiaal a Bonte Boel! jsou činnosti často problémy, které musí být řešeny, např. naplnění lahve po určitý bod, zjištění co se ztratilo ze stolu, stavba věže z dřevěných kostek tak vysoko, jak jsou děti vysoké, apod. Dokázal bys postavit v daném čase věž z deseti kostek Lega? Uměl by sis potřást rukou se všemi dětmi ve třídě? Toto jsou některé z otázek, které učitelé najdou v Taal-Materiaal při přípravě na hlavní činnost Co můžeš udělat za 30 vteřin. Uvedené otázky a poznámky stejně tak jako práce ve skupinách po pěti nebo šesti dětech posiluje významnou spolupráci. V Taal-Verhaal jsou příběhy samy o sobě pro děti poměrně náročné. Obrázky v knížkách, intonace, výrazy obličeje a mimika učitele, spolupráce před, během a po příběhu, to vše podporuje pochopení. 6 Závěr Svět mateřské školy je pro děti více nebo méně neznámý, když do něj vstupují ve věku 2,5 let. Jsou konfrontovány s lidmi, předměty, situacemi a jazykovými podněty, což jsou pro ně všechno relativně nové zkušenosti. Dětem se hodně daří učit se v tomto novém světě. Jsou tu však i takové děti, které narážejí na problémy. Děti přistěhovalců a znevýhodněné vlámské děti mají často problém s osvojováním si jazyka, který je ve školce používán. Pokud je to tento případ, pak učitel hraje důležitou roli v umožňování přístupu k jazyku, který je používán ve světě mateřské školky. Učitel může fungovat jako prostředník mezi dítětem a světem, který ho obklopuje. V tomto článku jsme popsali kroky, které je nutno provést, pokud chceme dítěti pomoci porozumět světu kolem něj a co nejvíce využít osvojování si jazyka v prostředí školy. Za prvé, dítě se musí ve škole cítit jako doma. Musí se cítit dobře v tom, co dělá. Musí získat důvěru ve své schopnosti sebe sama jako objevitele a důvěru v učitele jako v někoho, kdo mu pomůže, kdykoliv je to třeba. Úkoly, které dítě řeší, musí být zajímavé. Nudný úkol nepřiměje dítě k aktivnímu a nadšenému zkoumání. Úkol by neměl být jednoduchý. Dítě se musí z úkolu něco naučit. Úkol musí přinést problémy, které může dítě samo vyřešit nebo

12 které může vyřešit s malou pomocí učitele nebo spolužáků. Učitel by neměl za děti řešit problémy, ale měl by stimulovat děti, aby přemýšlely a samy našly řešení. Učitel ověřuje myšlenky a návrhy dětí, což je povzbuzuje, aby se nebály riskovat a řídit svůj vlastní školní vývoj (Seefeldt, 2004). Aby učitel mohl realizovat všechny tyto činnosti, musí změnit způsob myšlení (Vad den Branden, 2006). Místo poskytování mnoha hodin navíc jazykové výuky týdně, učitel musí vytvořit ve třídě prostředí, které poskytuje příležitosti pro osvojování si jazyka po celý den. Smysluplná komunikace není výsledkem několika interakčních technik, které se učitel naučil používat, ale vychází z respektu k dětem jako ke komunikačním partnerům a z radosti z kontaktu s dětmi. Tím, že učitelé poskytují dětem dostatek příležitostí, se posouvají někam, kde ještě předtím nebyli. 7 Reference PŘÍLOHA A Aktivita: Skládání Vývojový aspekt: děti se učí skládat podle vzoru Materiál: - složený pták (vyrobený učitelkou) - papír na skládání (formát A4) - potřeby na kreslení - kovový drátek (kousky asi tak 25 cm dlouhé) - provázek Poznámka Pro úvodní činnost musí učitelka dopředu složit papírového ptáka podle následujících pokynů. Krok 1: Složte papírovou čepici: - přeložte obdélník z papíru na dvě poloviny, otevřená část směřuje dolů - přehněte 2 horní rohy dovnitř, začněte od středu horního okraje - přehněte přední a zadní spodní strany dovnitř. Krok 2:

13 Přehněte dovnitř rohy přední spodní strany, které vyčnívají ven, zastrčte je za ohyby trojúhelníku. Krok 3: Rozevřete čepici tím, že uprostřed zatáhnete za přední a zadní stranu. Vyhlaďte ohyby. Získáte kosočtvercový tvar. Krok 4: Přehněte jednu z horních polovin. Krok 5: Pták je hotov. Výrobek má tvar zobáku. Dejte nahoru dvě oči a vybarvěte zobák uvnitř. Umístěním prstů do otvoru a hýbáním palce rozhýbáte zobák, takže pták může mluvit. Úvodní činnost: Typ činnosti: Pták hledá přátele - učitelka ukáže dětem ptáka - slova, která mohou být přirozeně použita: sám, osamocen, nikdo, smutný, pták, přítel, plakat, hledat Materiál skupiny po 5 6 dětech složený pták, papír na skládání vezme děti do tichého koutu místnosti. Umístí složeného ptáka doprostřed. Pták pláče. Děti budou pravděpodobně reagovat. Proč pták pláče? Je sám. Létá sám, jí sám, spí sám, všechno musí dělat sám. Chtěly by být také tak samy? Pták by chtěl mít hodně přátel, ale kde je najde? Děti jsou vybídnuty, aby přišly s řešením. Případně se samy stanou přáteli ptáka. - Pták je smutný. - Proč si myslíte, že pták pláče? Cítí se velmi osaměle. Je sám, bez přátel. - Jak může pták najít přátele? - Ano, mohli bychom to tak udělat. My sami můžeme být jeho přáteli! Hlavní činnost: Skládání ptáků Typ činnosti - Děti skládají papírové ptáky.

14 - slova, která mohou být přirozeně použita: téměř, stisknout, stejný, roh, barvy, pastelky, poslouchat, střed, rychle, pomalu, vysvětlit, vymalovat, ukázat, Materiál skupiny po 5 6 dětech složený pták, papír na skládání napřed složí druhého ptáka. Ukáže ptáka dětem a ukáže jim, jak ho složit. ptáka krok za krokem rozloží a znovu ho složí. Nyní děti složí své vlastní ptáky. říká, co musí být uděláno a názorně to předvádí. Děti ji následují. Při každém kroku učitelka kontroluje, zda děti papír správně složily. Děti i učitelka se v průběhu skládání dívají na tvar, který získaly. Hodně dětí pravděpodobně zná, jak udělat papírovou čepici. Když jsou ptáci připraveni, děti je ozdobí a vymalují. Děti používají představivost a kreativitu, aby personifikovaly své ptáky. Závěrem si mohou ptáci mezi sebou povídat. Učitelčin pták již není více osamocen. Nyní má hodně přátel. - Pečlivě poslouchejte a dělejte vše přesně tak jako já. - Ptáka máme skoro hotového. - Kam si myslíte, že by měly přijít oči? - Ano, namalujte oči. - Děláme to moc rychle? Chcete, abych vám to ukázala pomaleji? - Doplňková činnost: Děti učí děti jak skládat ptáky Typ činnosti - děti vysvětlují ostatním dětem, jak se musí pták složit - slova, která mohou být přirozeně použita: stejně, podívej, spolu, vysvětlit, ukázat,. Materiál celá třída papír na skládání, kreslící potřeby Děti, které skládaly ptáky s paní učitelkou, mohou nyní vysvětlit ostatním dětem, které také chtějí skládat, jak se ptáci skládají. Avšak toto není jednoduchý úkol. bude určitě muset dětem občas pomoci.

15 - Pamatujete si, jak jsme začali? - To jsi vysvětlil X velmi dobře! - Musíš doma také občas vysvětlit nějaké věci sestře nebo bratrovi? -. Doplňková činnost: Vytvoření závěsného kolotoče. Typ činnosti - a děti vyrobí kolotoč ze zavěšených ptáků - slova, která mohou být přirozeně použita: miminko, hýbat se, fouknout, dárek, pověsit, zkusit, vyzdobit, lehce,. Materiál skupiny po 5 6 dětech papír na skládání, kreslící potřeby, kovový drát, provázek Děti, které rády skládají a chtějí udělat více ptáků, mohou vyrobit závěsný kolotoč. Nejprve musí překřížit dva kousky drátu. Konce drátu musí být ohnuty do malých smyček. vše nejprve ukáže. Každé dítě musí vytvořit 4 ptáky, které vyzdobí a vymaluje. Ve středu kosočtverce je třeba vytvořit otvor. Skrz tento otvor je protažen provázek a je zafixován uzlem, který je třeba udělat na konci provázku. Ptáci jsou upevněni do smyček na drátcích pomocí provázků. Kolotoč je hotov. Když do něj zafoukáte, začne se lehce pohybovat. Může posloužit jako velmi zajímavý dárek pro bratra nebo sestru, zavěšen nad postýlkou. - Kdo má malého bratříčka nebo sestřičku? Mohli byste udělat pro něho nebo pro ni udělat závěsný kolotoč. - Když do toho lehce zafoukáš, začne se hýbat. Zkus to. - Vyzdobil jsi hezky všechny ptáky? Aktivita: Co můžeš udělat za 30 vteřin? Vývojový aspekt - děti získají představu o časovém úseku - děti vyzkouší, co může být uděláno v určitém časovém úseku

16 Materiál - budík, hodiny (velké a malé hodiny), stopky - míč Úvodní činnost: Probuď se! Typ činnosti - učitelka a děti hovoří o spánku a probouzení se - slova a výrazy, které mohou být přirozeně použity: jako by, blízko, ráno, oko, vstát z postele, spát, probudit se, budík, Materiál celá třída budík požádá děti, aby předstíraly, že spí. Děti mohou ležet na zemi, položit si hlavu na stůl, zavřít oči, Náhle učitelka nechá zazvonit budík. - Probuďte se! Vstávejte, svítí sluníčko! Je. hodin! Už jste se dost vyspaly! - Vyspaly jste se dobře? - V kolik hodin ráno obvykle vstáváte? Máte dost času se ráno připravit? Nebo musíte vždy spěchat? - Jak se obvykle probouzíte? Máte budíka nebo vás někdo probouzí? - Co děláte ráno předtím, než jdete do školy? (umýt se, obléknout se, nasnídat se, ) -. Hlavní činnost: Pozorování hodin, hodinek, stopek Typ činnosti - děti povídají o vlastnostech hodin (budíku), které pozorují, a říkají, co všechno znají - slova a výrazy, které mohou být přirozeně použity: nahoru, nahoře, trvat, podívat se, hodiny, krátký, dlouhý, dolů, dole, zatímco, budík, ukazovat,. skupiny po 5-6 dětech

17 Materiál budíky, hodiny (malé a velké) stopky, všechny s vteřinovou ručičkou nechá jednou zazvonit budík a odpovídá na reakce dětí. Poté učitelka přitáhne pozornost dětí ke vteřinové ručičce, aniž by ji pojmenovala. Děti sledují pohyb ručičky odshora (od 12) dolů (k 6). Poté učitelka diskutuje s dětmi a ptá se jich, jestli to ručičce trvalo dlouho se dostat odshora dolů. Párkrát tuto činnost opakuje. Poté děti požádá, aby se podívaly na pomalou a na rychlou ručičku. Ukáže dětem malé a velké hodiny. Na kterých hodinách se pohybuje vteřinová ručička rychleji? (není zde rozdílu: na obou hodinách se vteřinová ručička pohybuje rychlostí 60 s/ oběhnutí ciferníku). - Co to znamená, když zvoní budík? - Čas vyskočit z postele! Budík vás probouzí! - Co vidíte na budíku? - Budík ukazuje čas. Má dvě nebo tři ručičky, které ukazují, kolik je hodin. - Sledujte velmi pečlivě tuto ručičku. Když je nahoře, řeknu ano a když se dostane úplně dolů, musíte všichni zakřičet ano. - Je pro tebe těžké se dívat na ručičku, zatímco se pohybuje odshora dolů po ciferníku? Nebo si myslíš, že to není vůbec těžké, protože to netrvá dlouho? - Která z ručiček je rychlejší? - Nyní pozorujte ručičky na těchto dvou hodinách, na velkých a na malých. Pohybuje se ručička na malých hodinách rychleji? Pozorně se dívejte. - Hlavní činnost: Odhadování času Typ činnosti - děti odhadují, jak dlouho trvá 30 vteřin - slova a výrazy, které mohou být přirozeně použity: nahoru, přemýšlet, hlava, dívat se, hodiny, kratší, delší, dolů, otevřít, přesně, zavřen, další, ručička, skupiny po 5 6 dětech

18 Materiál hodiny a/nebo budík předvádí stejnou činnost, jako v předchozí aktivitě. Avšak tentokrát děti nesledují vteřinovou ručičku. Pokládají si hlavu na stůl a mají zavřené oči. řekne teď když je vteřinová ručička nahoře na ciferníku. Děti musí zvednout hlavu, jakmile si myslí, že se vteřinová ručička dostala dolů. Hlavním cílem není naučit děti přesně odhadnout čas. Jde o pozorování a o diskusi s dětmi o jejich vnímání času. - Nedívejte se více na hodiny a na ručičky. Položte si hlavu na stůl a zavřete oči. Řeknu teď, až bude ručička nahoře. Zvedněte hlavu, až si budete myslet, že je ručička dole. Podívejte se, jestli je opravdu dole. - Byla ručička dole, když jste se podívali? Nebo byla dál (už za 6)? Nebo ještě nebyla dole? Kde byla? - Trvalo to delší nebo kratší dobu, než jste si mysleli? Hlavní činnost: Co můžeš udělat za 30 vteřin? Typ činnosti - děti zkouší a testují, co může být uděláno v časovém úseku 30 vteřin - slova a výrazy, které mohou být přirozeně použity: nahoru, přemýšlet, trvat, hodiny, dlouhý, zatímco, ručička, Materiál skupiny po 5 6 dětech hodiny a/nebo budík Děti zkoumají, jaké činnosti mohou vykonat během 30 vteřin. nechá děti navrhnout činnosti, a pokud je to potřebné, sama některé vyjmenuje. Následovně děti provedou navržené činnosti a společně zkontrolují, zda je opravdu možné je provést v době, než se vteřinová ručička přemístí seshora dolů. řekne teď, když je vteřinová ručička nahoře. Děti provádějí příslušnou činnost. řekne stop, když je vteřinová ručička dole. Stihly děti dokončit činnost? Každá aktivita je posouzena dětmi. - Co si myslíš, že stihneme udělat, než se vteřinová ručička dostane seshora dolů? Co netrvá déle, než ručička potřebuje, aby se dostala seshora dolů? - Stihl by sis v té době umýt ruce?

19 - Stihl bys napsat v té době své jméno? - Stihl bys postavit věž z Lega? - Stihl bys potřást si rukou se všemi ve třídě? - Dokázal bys po tu dobu zadržet dech? - posuzuje činnosti s ohledem na časový úsek: - X stihl postavit věž. Dokonce mu ještě nějaký čas zbyl. - Y zkusil donést ředitelce vzkaz a vrátit se, ale nevrátil se do té doby, kdy ručička se dostala dolů. - Poté učitelka zvolí nové činnosti a dovolí jednomu z dětí, aby dával signál start a stop podle pohybu vteřinové ručičky. Děti v této činnosti vystřídají. Doplňková činnost: Jedna, dva, tři, červená Typ činnosti - Děti hrají hru Jedna, dva, tři, červená - slova, která mohou být přirozeně použita: pohybovat se, trvat, více, méně, otáčet se, nehýbat se, semafor, celá třída vysvětlí hru. Jedno z dětí hraje semafor. Otočí se zády k ostatním dětem, které stojí na opačném konci třídy. Děti se musí dostat na druhý konec třídy, aniž by je semafor viděl. Semafor říká: jedna, dva, tři, červená a otočí se. Když se otočí, ostatní děti musí zůstat nehybně stát. Jestliže semafor zahlédne, že se někdo hýbá, pošle dotyčného opět na začátek. Dítě, které první dosáhne opačného konce třídy, vyhrává. Smyslem této hry je, že semafor určuje čas. Může říkat jedna, dva, tři, červená pomaleji nebo rychleji, tudíž mezi jednotlivými otočeními dá více či méně času ostatním dětem. Takto ostatní děti nikdy nevědí, kolik času budou potřebovat, aby se dostaly na druhý konec třídy. musí tento aspekt při vysvětlování hry zdůraznit.

20 - Myslel sis, že budeš mít více/méně času se pohybovat? - Proč ti to trvalo tak dlouho, se dostat na druhý konec třídy? - Doplňková činnost: Předávání míče Typ činnosti - Děti hrají hru, při které si musí dokola předávat míč jak nejčastěji to je možné v určeném časovém intervalu. - slova, která mohou být přirozeně použita: míč, pomalu, podávat dokola, dokola, rychle, zatímco, Materiál Celá třída míč Děti utvoří velký kruh. Jedno z dětí dostane příkaz běžet např. pětkrát kolem vytvořeného kruhu. Zatímco jedno dítě běhá, ostatní si musí podávat míč, jak nejrychleji to zvládnou. V jednom časovém úseku jedno dítě běží pětkrát kolem kruhu, ostatní děti si co nejrychleji podávají míč. Běžící dítě musí běžet co nejrychleji, aby co nejméně dětí si stačilo míč podat. počítá, kolikrát si děti míč podají. - Jestliže poběžíš kolem kruhu pomalu, podá si hodně dětí v kruhu míč? Co když poběžíš rychle? Proč tomu tak je? - Kdo běžel pomaleji, X nebo Y? Jak to víte? - Doplňková činnost: Na schovávanou Typ činnosti - Děti hrají na schovávanou a po hře hovoří s učitelkou - slova, která mohou být přirozeně použita: trvat, skrýš, rychle, schovávat se, Celá třída Děti hrají na schovávanou. Poté s učitelkou mluví o hře. zdůrazňuje aspekt času.

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice

Habermaaß-hra 4280. Nešikovná čarodějnice CZ Habermaaß-hra 4280 Nešikovná čarodějnice Nešikovná čarodějnice Okouzlující sledovací hra podporující rychlé rozhodování, pro 2 až 4 hráče ve věku od 5 do 99 let. Hra má FEX efekt pro zvýšení stupně

Více

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice

ODVAHU! Knížka o přežití. Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice Dr. med. Claudia Croos-Müller ODVAHU! Knížka o přežití Okamžitá pomoc při strachu, úzkosti a panice 12 a ½ cvičení pro okamžitou pomoc pro získání klidu a odvahy V této knize najdeš následující cvičení:

Více

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků

Habermaaß-hra 2404. Domino Had z číslic a obrázků CZ Habermaaß-hra 2404 Domino Had z číslic a obrázků Domino Had z číslic a obrázků Barevná a veselá paměťová hra s čísly pro 2-4 děti ve věku od 4 let. Obsahuje i variantu pro jednoho hráče. Design: Jutta

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová

PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Předmatematické aktivity se zaměřením na rozvoj prostorové orientace a představivosti (D10) PRACOVNÍ LIST POP č. 1 pro nadprůměrné dítě v mateřské škole, M. Kaslová Pomůcky: obrázky jsou budˇ nakreslení

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě

Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě Slovníček k učebnici Tamburin 1 - pokyny v pracovním sešitě 1. lekce Ich und du Já a ty 1. Hry Udělej šipky. 2. Hrajeme si A) Přečti a namaluj obrázek. B) vystřihni a nalep (str.65) C) vystřihni a nalep

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Chytrý medvěd učí počítat

Chytrý medvěd učí počítat CZ Habermaaß-hra 3151A /4547N Chytrý medvěd učí počítat Medvědí kolekce vzdělávacích her pro 2 až 5 hráčů ve věku od 4 do 8 let. S navlékacím počítadlem Chytrého medvěda a třemi extra velkými kostkami.

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Habermaaß-hra 4929. Tajná mise

Habermaaß-hra 4929. Tajná mise CZ Habermaaß-hra 4929 Tajná mise Tajná mise To chce pevné nervy, hra pro 2-5 tajných agentů ve věku od 8 do 99 let. Autoři: Christiane Hüpper, Miriam Košer, Markus Nikisch a Johannes Zirm Ilustrace: Heinrich

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc

Projekt pro školu. Naše planeta potřebuje pomoc Projekt pro školu Naše planeta potřebuje pomoc Nezáleží na tom, ve které části světa žijete, stačí poslouchat zprávy nebo číst noviny, abyste si uvědomili, že naše planeta je v nebezpečí. Znečištěná voda,

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí

Obrázkové Bingo. trojúhelník. zebra. králík ovce. boty. motorka. židle Příroda a počasí Obrázkové Bingo Obsah Toto balení obsahuje 100 obrázkových karet. Karty mají na jedné straně obrázek a na druhé význam obrázku jiné karty. Dále balení obsahuje 36 hracích karet. Na těchto hracích kartách

Více

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci

Habermaaß-hra 4934. Rozruch na ledovci CZ Habermaaß-hra 4934 Rozruch na ledovci Rozruch na ledovci Odvážná cvrnkací hra pro 2 až 4 polární zvířátka ve věku od 5 do 9 let. Autor: Heinz Meister Ilustrace: Stephan Pricken Délka hry: cca. 15 minut

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami

Technika pohovorů a komunikace. s dětmi a jejich vztažnými osobami Technika pohovorů a komunikace s dětmi a jejich vztažnými osobami Úvod do techniky pohovorů Spontání otevřený informační pohovor Interview Terapeutický pohovor Spontání otevřený informační pohovor V případě

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc OBLAST KREATIVITY Produkování a realizace originálních a neobvyklých nápadů. Dejte dítěti k dispozici malou

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách.

1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 1 Vyprávěj, co vidíš na obrázku a vyhledej jednotlivé situace zobrazené na kartách. 2 Vyprávěj příběh a podle obrázků doplň slova ve správném tvaru. Svítilo a šli do. Cesta vedla kolem, pak po a kousek

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení

Piráti. Ročník: 3., děti z MŠ (5-6 leté děti) Rozvíjené klíčové kompetence: sociální a personální, k řešení problémů, pracovní, k učení Piráti Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 3. ročníku. Děti se stávají piráty a překonávají různé překážky jako tyto postavy. Motivace pirátským námětem je pro děti velmi přitažlivá. Děti

Více

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová Umění učit se Bc. Alena Kozubová Soustředění Pokud se chcete soustředit na nějaký text, nejprve se musíte naučit soustředit sami na své tělo. Udělejte si ve svém pohodlí takový maličký autogenní trénink.

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ

UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ UKÁZKA ČINNOSTÍ V ŠACHOVÉ VÝUCE PŘÍNOS PRO ROZVOJ KOGNITIVNÍCH PROCESŮ A JEJICH Kapitola poukazuje na činnosti v šachové výuce zaměřené na rozvíjení kognitivních procesů znázorněné pomocí diagramů. Příklady

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

11 13 let, popř. i starší

11 13 let, popř. i starší Název: Provazochodec Výukové materiály Téma: Stabilita, těžiště Úroveň: 2. stupeň ZŠ Tematický celek: Materiály a jejich přeměny Předmět (obor): Doporučený věk žáků: Doba trvání: Specifický cíl: fyzika

Více

KOMU JE KNIHA URČENA?

KOMU JE KNIHA URČENA? 7 Kapitola 0. O této knížce KOMU JE KNIHA URČENA? Tuto učebnici jsem vytvářel na základě mých přednášek a úvodních kursů na Vysoké škole manažerské informatiky a ekonomiky. Většina mých studentů měla malou

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE

VODNÍ VÝZVA. Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE VODNÍ VÝZVA Identifikace a řešení problému životního prostředí v okolí školy v oblasti HYDROLOGIE Program GLOBE - Téma roku 2013/14 GLOBE Téma roku 2013/2014 V průběhu nadcházejícího školního roku se v

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět.

Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět. Trampoty s hláskami u, ú, ů Cíl Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět. Pomůcky Před hodinou si připravím kartičky se slovy a větami,

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem je získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k

Více

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP. A oddíl: Obecná analýza (výchovné a vzdělávací strategie) Tabulka TH2(A) Počet hodnocených ŠVP: 100 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO INOVACI ŠVP Celkovému prozkoumání a vyhodnocení bylo podrobeno 150 ŠVP ze Středočeského, Jihomoravského, Královehradeckého a Pardubického kraje. Při vyhodnocování ŠVP se však ukázalo,

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí

Nabídka velkých kobercových her, mozaiky a puzzlí ŠTRUNC, s.r.o., Tlustice 215, 26801 Hořovice tel.: 775608203, 311513577, E-mail: objednavky@hrackystrunc.cz, strunc@hrackystrunc.cz IČO:27223761,DIČ:CZ27223761 www.hrackystrunc.cz Nabídka velkých kobercových

Více

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l.

Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. Dotazníkové šetření žáci II. stupeň typ dotazníku č.3 ZŠ JAK Lysá n.l. 1. Jsi rád(a), že můžeš chodit právě do této školy? Ano 69 Spíše ano 54 Spíše ne 4 Ne 2 Je mi to jedno 15 2. Je ve škole důvěryhodná

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody:

Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: VÝUKOVÉ METODY Kritéria pro didaktickou účinnost výukové metody: 1. Předává informace a dovednosti obsahově nezkreslené. 2. Je formativně účinná, tj. rozvíjí poznávací procesy. 3. Je racionálně a emotivně

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

VYTVÁŘENÍ PROSTŘEDÍ PŘÍZNIVÉHO PRO ROZVOJ KRITICKÉHO MYŠLENÍ, posilovat učební schopnosti žáků, naučit je pracovat s učebním materiálem.

VYTVÁŘENÍ PROSTŘEDÍ PŘÍZNIVÉHO PRO ROZVOJ KRITICKÉHO MYŠLENÍ, posilovat učební schopnosti žáků, naučit je pracovat s učebním materiálem. Kurzy pro žáky 2.stupně V tomto školním roce se pokoušíme zavést kurzy pro žáky 2.stupně / a jejich rodiče/ k posílení jejich učebních schopností a dovedností při učení. Kurzy probíhají vždy v pátek odpoledne

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug

Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Scénář ukázkového testu Přetištěno z knihy Nenuťte uživatele přemýšlet! 2010 Steve Krug Ve webovém prohlížeči by měla být načtení nějaká neutrální stránka, například Google. Dobrý den. Jmenuji se a budu

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více