series Awards program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "series Awards program"

Transkript

1 733 series Awards program Č AV Č e s k o m o r a v š t í a m a t é ř i v y s í l a č i

2 Č A V P O D P O R U J E Q - K L U B V e ř e j n á s b í r k a Osvědčení ve smyslu Zákona č.117/2001 Sb. vydal Krajský úřad Středočeského kraje dne 19. června 2006 Q-klub Březnická Příbram III IČO tel/fax V ROCE 2006 SLAVÍME 35 LET NAŠICH ČINNOSTÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ Vážená paní, vážený pane, naše organizace Q-klub Příbram je základním článkem občanského sdružení Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET. Poskytujeme dětem a mládeži smysluplnou náplň pro jejich volný čas, snažíme se čelit působení drog, gamblerství, alkoholismu, dětské kriminalitě a dalším negativním jevům, které dnes naši mládež ohrožují. Vyvíjíme a realizujeme netradiční aktivity s přírodovědnou a technickou náplní. Pořádáme zájmové kroužky, kurzy, soutěže, výstavy, víkendové činnosti a letní tábory. Talentované jedince připravujeme k profesnímu uplatnění ve vědeckých a technických povoláních. Naši činnost realizujeme zejména ze státních, krajských a městských grantů. Podporují nás i podnikatelé a soukromé osoby. Podpora našich činností může být pro Vás příležitostí zviditelnit se netradičním způsobem. Pokud se rozhodnete podpořit naši činnost, můžete tak učinit zasláním libovolné finanční částky na zvláštní účet u Komerční banky, pobočka Příbram, č. ú /0100, konstantní symbol 0558, jako variabilní symbol uveďte měsíc a rok zaslání příspěvku, např. 07/2006. Úroveň dárcovství: Mecenáš... nad Kč Donátor až Kč Patron až Kč Partner až Kč Příznivec až Kč Přítel... do Kč Finanční prostředky získané veřejnou sbírkou budou použity v Q-klubu Příbram na provozní náklady a mzdy pro pracovníky přímo zajištující technické a přírodovědné činnosti s dětmi a mládeží a na materiálové vybavení. Finanční prostředky budou použity i na publikační činnost (tj. materiálové náklady, distribuci a autorské honoráře) - od do Pokud si přejete, aby Vaše jméno bylo zveřejněno, sdělte nám to, rádi Vám vyhovíme. Děkujeme Vám za Vaši podporu! Ing. Petr Prause, ředitel Q-klubu

3 ČAV General Award Rules Všeobecné podmínky diplomů vydávaných ČAV Všechny QSL lístky za spojení musí být ve vlastnictví žadatele, pouze pro diplom 73-CAV-M postačí výpis z logu. Pro všechny diplomy vydávané ČAV platí spojení ode dne 25. října 2004, což je datum ustavující schůze obnoveného ČAV. V diplomech, ve kterých jsou nutná spojení se členy ČAV, platí pouze spojení se členy, kteří byly členy v den podání žádosti o diplom. Pro všechny diplomy, pokud není uvedeno jinak, platí spojení na všech radioamatérských pásmech. Zasílá se GCR list, potvrzený buď dvěma radioamatéry, nebo diplomovým manažerem ČAV (OK1RR). Pro diplomy, kde není nutno ověřovat QTH, platí též eqsl. Pro OK a OM radioamatéry se diplomy vydávají zdarma. Jednotlivé diplomy se liší použitým papírem a popisem. Jejich vzhled můžete posoudit z titulní strany této brožury, nebo si je prohlédnout na Adresa pro zasílání žádostí: Jan Švarc, P.O.Box 3, Praha 612 All QSL cards must be in possession of the applicant, for the 73-CAV-M a log extract is sufficient. All contacts must be made after October 25, 2004, which is the date of the founding assembly of the renewed ČAV. For awards where radio contacts with ČAV members are needed, count only actual members at the time of award application (actual membership list see If not specified, all bands can be used. Application must be in form of a GCR list confirmed by two other license holders or ČAV Award Manager OK1RR. eqsl accepted for awards, where no QTH verification is neccessary. Send application with fee 10 USD for stations outside OK/OM to: Jan Švarc, P.O.Box 3, Praha 612, Czech republic 1

4 73-CAV-M Award (73 CAV members) Třída II: Pro tuto třídu diplomu je nutné získat 73 bodů za spojení se členy ČAV podle následujícího klíče: Class II: 73 points for two way radio contacts with ČAV members neccessary, point value as follows: Spojení CW se stanicí OK5CAV: Spojení CW s YL členkou ČAV: Spojení CW se členem ČAV: Spojení SSB s OK5CAV: Spojení SSB s YL členkou ČAV: Spojení SSB se členem ČAV: 5 bodů 4 body 2 body 3 body 2 body 1 bod CW contact with OK5CAV: CW contact with YL member of ČAV: CW contact with a member of ČAV: SSB contact with OK5CAV: SSB contact ith YL member of ČAV: SSB contact with a member of ČAV: 5 points 4 points 2 points 3 points 2 points 1 point Třída I: Pro tuto, nejvyšší třídu diplomu, je nutné udělat spojení se 73 různými členy ČAV jakýmkoliv druhem provozu, přičemž nejméně 30 spojení musí být CW. Spojení se stanicí OK5CAV platí jako spojení se členem ČAV. Spojení se stejnou stanicí nelze opakovat na jiném pásmu. Aktualizovaný seznam členů najdete na Class I: For this (highest) award class, 73 different ČAV members must be worked on any mode but at least 30 contacts must be made on CW mode. A contact with OK5CAV counts as a contact with a ČAV member. A contact with the same station cannot be repeated on another band. Updated membership list you will find at 2

5 73-OK-CW Award Třída II: Pro tuto třídu diplomu je nutné předložit QSL za 73 telegrafních spojení se stanicemi OK a OL, přičemž každé spojení musí být s jiným městem či obcí a musí být zastoupeno všech 14 krajů ČR. (Praha platí za jednu obec). Class II: For this class of the 73-OK-CW Award the applicant must submit QSL cards for 73 CW contacts with OK/OL stations, each QSO must be with different city, town or village and all the 14 Czech districts must be worked. (Praha counts as a single city). Třída I: Pro tuto, nejvyšší třídu diplomu, je nutné předložit 73 QSL lístků z každého ze 14 krajů ČR, tj CW spojení. Spojení s jednou stanicí je možné několikrát, pokaždé na jiném pásmu, případně na stejném pásmu, ale z jiného kraje (portable nebo mobil). Class I: For this highest class of the 73-OK-CW Award the applicant must submit 73 QSL cards from each 14 Czech districts. Total: 73 x 14 = 1022 CW contacts. A contact with the same station can be repeated on another band or from different district (portable or mobile operation). 3

6 73-OK-CITIES Award Třída II: Za 73 spojení se 73 městy ČR jakýmkoliv druhem provozu. Class II: For 73 two way radio contacts with 73 stations in different Czech cities and towns. Any mode. Třída I: Za 73 CW spojení se 73 městy ČR a za 73 spojení jakýmkoliv jiným druhem provozu se stejnými 73 městy. Celkem tedy 146 spojení. Class I: For 73 two way CW radio contacts with 73 stations in different Czech cities and towns and 73 two way radio contacts with the same 73 places on another mode. Total: 146 contacts. Poznámka: Seznam měst bude k dispozici na Note: A list of cities and towns will be published on 4

7 73-OK-COUNTRY Award Třída II: Za 73 spojení se 73 obcemi (vesnicemi) v ČR, která nejsou městy, jakýmkoliv druhem provozu. Class II: For 73 two way radio contacts with 73 Czech villages which are not cities, any mode. Třída I: Za 73 CW spojení se 73 obcemi (vesnicemi), které nejsou městy, v ČR a za 73 spojení jakýmkoliv jiným druhem provozu se stejnými 73 obcemi (vesnicemi). Celkem tedy 146 spojení. Class I: For 73 two way CW radio contacts with 73 stations in different Czech villages (which are not cities) and 73 two way radio contacts with the same 73 places on another mode. Total: 146 contacts. Poznámka: Platí spojení pouze se stanicemi, nacházejícími se přímo v dané obci, nikoliv tedy např. s portable stanicemi na různých kopcích, atd. Seznam obcí bude k dispozici na Note: A QSO counts only if the station is located in the particular village. Contacts with stations located on the hills around the village does not count. A list of villages will be published on 5

8 73-S-5B Award (73 stations on 5 bands) Třída II: Za 73 stanic, každou z nich na každém z pěti klasických pásem (3,5, 7, 14, 21, 28 MHz), tj. jednu a tu samou stanici na každém pásmu. Celkem tedy 73 5 = 365 spojení. Spojení mohou být libovolným druhem provozu. Class II: For 73 stations, each on all bands 3, MHz. Each and the same station must be worked on 5 bands. Total: 73 5 = 365 contacts, any mode. Třída I: Za 73 stanic, každou z nich na každém z pěti klasických pásem (3,5, 7, 14, 21, 28 MHz), tj. jednu a tu samou stanici na každém pásmu. Celkem tedy 73 5 = 365 spojení. Každá z těchto stanic musí být z jiné země DXCC. Minimálně 50 % spojení musí být telegraficky. Class I: For 73 stations, each on all bands 3, MHz. Each and the same station must be worked on 5 bands. Each station must be from different country (DXCC status), at least 50 % must be on CW. Total: 73 5 = 365 contacts. 6

9 73-HAMSPIRIT Award Třída II: Za 73 QSL lístků od SWL stanic + čestné prohlášení, že žadatel o diplom všechny potvrdil svým QSL lístkem. Class II: For 73 QSL cards from SWL stations, a honour statement that the applicant confirmed all these SWL reports with his QSL card must be provided. Třída I: Za 73 QSL lístků od SWL stanic, každá z jiné země DXCC, minimálně 40 z nich za provoz CW + čestné prohlášení, že žadatel o diplom všechny potvrdil svým QSL lístkem. Class I: For 73 QSL cards from SWL stations from different countries (DXCC status), at least 40 of them must be on CW mode. A honour statement that the applicant confirmed all these SWL reports with his QSL card must be provided. 7

10 73-OK-CW-Artists Award Tento diplom se vydává pouze v jedné třídě, a to za získání 73 bodů za CW spojení s OK stanicemi, členy klubů HSC, VHSC, SHSC, EHSC, FOC, podle tohoto klíče: There is only a single class for submitting evidence of 73 points for CW contacts with OK operators who are members of HSC, VHSC, SHSC, EHSC and FOC. The point value is as follows: OK člen HSC OK člen VHSC OK člen SHSC OK člen EHSC OK člen FOC 3 body 5 bodů 7 bodů 10 bodů 10 bodů OK HSC member OK VHSC member OK SHSC member OK EHSC member OK FOC member 3 points 5 points 7 points 10 points 10 points U stanice, která je členem více klubů, se body sčítají. Se stejnou stanicí je možné udělet více spojení na více pásmech. If an operator is a member of more clubs (of above mentioned ), the points may be added. A contact on another band with the same station does count. 73-CAV-Trophy Trofej za splnění podmínek všech shora To get this Trophy, the applicant must uvedených diplomů v nejvyšší třídě. have all above mentioned awards in highest class. 8 Design & print Dan OK1HRA

11 " Přihláška ke členství v občanském sdružení ČAV Českomoravští amatéři vysílači ČAV membership application Jméno:... Name Volací znak:... Call sign Datum narození:...* Birth date Rok vydání první koncese:...* Year of your first license Adresa trvalého bydliště:... Home address Korespondenční adresa:...** Mailing address Telefon:... Phone ...* Dne Date podpis signature Odeslat obyčejnou poštou na adresu na adresu: ČAV, Čejkovická 68, Praha 5 Mail to: Vysvětlivky: Footnotes * - nepovinný údaj, pokud nechcete, nemusíte sdělovat not required, can be left blank if you don t wish to tell ** - pouze v případě, že se korespondenční adresa liší od trvalého bydliště only if different from home address

12

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka

majetku, Česká národní banka, Český rozhlas, Česká televize a další. Veřejná zakázka 16 Veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek se řídí zákonem č. 40 / 2004 o veřejných zakázkách. Obsahem tohoto zákona je definice osob, které jsou povinny zadávat zakázky prostřednictví veřejné soutěže

Více

Innovating Minds. for Young Europeans

Innovating Minds. for Young Europeans Innovating Minds Czech Awards for Young Europeans Opened by Česká hlava s.r.o. Company jointly with Mr. Přemysl Sobotka, M.D. Chairman of the Czech Republic s Senate and in collaboration with the Czech

Více

Innovating Minds. for Young Europeans

Innovating Minds. for Young Europeans Innovating Minds Czech Awards for Young Europeans Opened by Česká hlava s.r.o. Company jointly with Mr. Přemysl Sobotka, M.D. Chairman of the Czech Republic s Senate and in collaboration with the Czech

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC

AIP GEN 1.2-1 CZECH REPUBLIC AIP GEN 1.2-1 GEN 1.2 VSTUP, TRANSIT A ODLET LETADLA Informacemi obsaženými v této části nejsou dotčena ustanovení předpisů České republiky, která se týkají mezinárodního civilního letectví. 1.2.1 VŠEOBECNĚ

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více

KAPESNÍ PRŮVODCE VELKOU BRITÁNIÍ

KAPESNÍ PRŮVODCE VELKOU BRITÁNIÍ KAPESNÍ PRŮVODCE VELKOU BRITÁNIÍ aneb PRAKTICKÉ RADY A INFORMACE PRO KAŽDÉHO Vydáno komunitním sdružením (Community Partnership Group) Každý dodatek k pravému poznání, je dodatek k lidské moci. Horace

Více

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and the Czech Republic on Social Security Poznámky k žádosti o australský starobní důchod podle dohody o sociální péči mezi

Více

CVIČNÉ PŘÍKLADY PRO MODULY DATABÁZOVÝ NÁVRH PROGRAMOVÁNÍ SQL

CVIČNÉ PŘÍKLADY PRO MODULY DATABÁZOVÝ NÁVRH PROGRAMOVÁNÍ SQL CVIČNÉ PŘÍKLADY PRO MODULY DATABÁZOVÝ NÁVRH PROGRAMOVÁNÍ SQL Podpora výuky databázových systémů na SOŠ, založené na technologiích společnosti ORACLE. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/02.007,

Více

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07

VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 VÝBOR DOBRÉ VŮLE NADACE OLGY HAVLOVÉ > VÝROČNÍ ZPRÁVA 07 Paní Olga jako zakladatelka Nadace dbala zejména na odborný přístup při posuzování žádostí a na účelné využití každého nadačního příspěvku, na pohotové

Více

O cestovním pojištění

O cestovním pojištění O cestovním pojištění Pojišťovna Toto pojištění poskytuje pojišťovna Chartis Europe S.A., prostřednictvím své pobočky v České republice. Domovským státem této pojišťovny je Francie. Poskytujeme soukromé

Více

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1

LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL. Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS JAR-MMEL/MEL Základní seznam minimálního vybavení/ Seznam minimálního vybavení Amendment 1 Uveřejněno pod číslem

Více

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní

1.8. Uzavřené kodexy chování: Není relevantní Ferratum Bank Standardní Podmínky Smlouvy o Úvěru, které se vztahují na zákazníky s pobytem v České republice Tyto standardní podmínky se vztahují na Smlouvy o Úvěru uzavřené mezi Ferratum Bank Ltd. a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pro platební karty VISA Silver Business vydané The Royal Bank of Scotland plc TERMS AND CONDITIONS for VISA Silver Business Cards issued by The Royal Bank of Scotland plc Všeobecná ujednání

Více

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application

Žádost O Osobní Účet Individual Account Application Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 051.GBCZ.IA.v1.16.07.2012 Žádost O Osobní Účet Individual Account Application 1 ŽÁDOST O OSOBNÍ ÚČET Individual Account Application Před vyplněním následujícího

Více

Příručka pro koncové uživatele. 1. srpna 2011

Příručka pro koncové uživatele. 1. srpna 2011 Příručka pro koncové uživatele 1. srpna 011 1. Základní informace... 3. Jak požádat o slevu... 4 3. Jak slevu zaúčtovat... 13 4. Podmínky slevové akce... 14 5. Nejčastější dotazy... 16 AutoCAD LT Slevová

Více

O cestovním pojištění

O cestovním pojištění O cestovním pojištění Pojišťovna Toto pojištění poskytuje pojišťovna AIG Europe Limited, prostřednictvím své pobočky v České republice. Domovským státem této pojišťovny je Spojené království Velké Británie

Více

SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ

SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ SKICÁK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE TEREZY MAXOVÉ ANNUAL REPORT TEREZA MAXOVÁ FOUNDATION 52 LISTŮ / PAGES A4 210x297 mm 1 OBSAH Content SLOVO PATRONKY / WORD OF THE PATRON........................................

Více

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Část A se zaměřením na poštovnictví a finančnictví Studijní texty a pracovní listy Marie Věntusová 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS

COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS COMPANY FORMATION FORM - KYC PROCESS Dotazník k založení společnosti proces Poznej svého klienta Seychelles, British Virgin Islands, Panama, Belize, Nevis, Marshall Islands Please complete and return to

Více

Obsah. Obsah. Pro některé z příštích čísel připravujeme např.: květen - červen 2007 ročník 8, číslo 3. Uzávěrka příštího čísla je 10. 6.

Obsah. Obsah. Pro některé z příštích čísel připravujeme např.: květen - červen 2007 ročník 8, číslo 3. Uzávěrka příštího čísla je 10. 6. Obsah RADIOAMATÉR - časopis Českého radioklubu pro radioamatérský provoz, techniku a sport Vydává: Český radioklub prostřednictvím společnosti Cassiopeia Consulting, a. s. ISSN: 1212-9100. WEB: www.radioamater.cz.

Více

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

Garanční fond obchodníků s cennými papíry Garanční fond obchodníků s cennými papíry Výroční zpráva za rok 2004 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY Garanční ;ZAKC-06028;fond ukončil třetí rok svojí právní existence, ale teprve druhý rok své faktické

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES

SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES SUMMER SCHOOL OF SLAVONIC STUDIES FACULTY OF ARTS AND PHILOSOPHY OF CHARLES UNIVERSITY Institute of Czech Studies PRAGUE 2010 The 54 th session of the Summer School of Slavonic Studies (the LŠSS) held

Více

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli úvěru Věřitel STANDARDNÍ EVROPSKÉ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Ferratum Bank Ltd. Reg. č.: C 56251 Adresa sídla Tagliaferro Business Centre, 14 High Street, Sliema

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany MADI TRAVELMARKET 2012 19. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha

Více

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ]

Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Poradna pro integraci Výroční zpráva 2006 [ Counselling Centre for Integration Annual Report 2006 ] Obsah Základní informace o organizaci 4, Sociální poradenství 6, Právní poradenství 9, Komunitní multikulturní

Více

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application

Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 051.GBCZ.CA.v2.17.07.2012 Žádost O Firemní Účet Corporate Account Application 1 Žádost o firemní účet Corporate Account Application Vyplňte prosím všechny

Více