Obsah. Úvodní slovo...1 O nás...2. Dárcovský program...4. Grantový program...8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvodní slovo...1 O nás...2. Dárcovský program...4. Grantový program...8"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 Obsah Úvodní slovo...1 O nás...2 Poslání...3 Dárcovský program...4 Naši dárci...5 Naši partneři...7 Grantový program...8 Příjemci našich nadačních příspěvků...9 Podpora neziskového sektoru Program Dialog Zapojování veřejnosti Finanční zpráva Přehled fondů a stavu permanentního majetku Přijaté dary a příspěvky Rozvaha k Výkaz zisků a ztrát k Přehled nadačního jmění k Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace Zhodnocení správy příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF) Zpráva auditora o ověření hospodaření s výnosy z prostředků NIF Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k Zpráva auditora o ověření výroční zprávy Organizační struktura Kontaktní informace... 33

3 ÚVODNÍ SLOVO Výroční zpráva Dámy a pánové, právě listujete výroční zprávou Komunitní nadace Euroregionu Labe za rok Jejím prostřednictvím bychom Vás rádi seznámili s aktivitami, kterým jsme se v uplynulém roce věnovali, a s výsledky, kterých jsme za přispění mnohých z Vás dosáhli. Luděk Masopust * V roce 1992 dokončil studium na Vysoké škole ekonomické. Od roku 1998 předseda představenstva Greif Czech Republic a.s. V současné době žije se svou rodinou v Ústí nad Labem. V orgánech nadace pracuje již od roku Dříve než se ale začtete do stránek věnovaných uplynulému roku, v jehož závěru jsme mimo jiné udělili tisící nadační příspěvek a zároveň rozdělili třicátý milion v historii nadace, rád bych na tomto místě zmínil jednu čerstvou událost v historii nadace. Na počátku června 2011, kdy byla tato výroční zpráva dokončována, se nadace přejmenovala na ÚSTECKOU KOMUNITNÍ NADACI. Naše komunitní nadace nemění svůj název poprvé. Pamětníci si možná ještě vzpomenou, že původně byla v roce 1993 nadace založena pod názvem Nadace Regionální fond. V roce 1998, po transformaci do nadace komunitního typu a s účinností nového zákona o nadacích, byla nadace přejmenována na Komunitní nadaci Ústí nad Labem. V roce 2004 jsme se posléze rozhodli přejmenovat na Komunitní nadaci Euroregionu Labe. Souviselo to tenkrát především s faktem, že nadace již nějakou dobu působila na území čtyř okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem a snažila se tuto skutečnost co nejvýstižněji odrazit i ve svém názvu. Vsadili jsme tenkrát na pojem Euroregion Labe, u kterého jsme předpokládali, že se vstupem ČR do EU a s rozvojem programů podpory zaměřených na přeshraniční spolupráci vstoupí více do povědomí veřejnosti. Postupem času se však ukázalo, že na jedné straně pojem euroregion mezi lidmi nezakořenil, že mu lidé příliš nerozumí, a na druhé straně, že tento pojem často vytváří konotace s přerozdělováním evropsko-unijních prostředků, s čímž má naše nadace pramálo společného. Proto jsme se rozhodli takřka na den přesně k našim osmnáctým narozeninám změnit opět název nadace, tentokrát tak, jak nás lidé nejčastěji (p)opisují, a sice Ústecká komunitní nadace. Všechny partnery nadace chci ujistit, že za změnou názvu nadace nestojí žádné změny její obsahové náplně, geografické působnosti či hodnot a principů, na kterých je vystavěna. Dovolte mi poděkovat všem, kteří v uplynulém roce přispěli k činnosti nadace: jednotlivcům, místním i zahraničním dárcům za jejich finanční prostředky; místním institucím a partnerům za intenzivní spolupráci; realizátorům podpořených projektů za jejich přispění k oživení a rozvoji naší komunity a rovněž zahraničním partnerům za cennou výměnu know-how a zkušeností. Luděk Masopust PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

4 2 Výroční zpráva 2010 O NÁS O nás Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo má v Ústí nad Labem. Dary Nadační příspěvky Nadační jmění Za dobu svého působení získala nadace od místních firem a jednotlivců téměř 29 mil. Kč. Podpořila více než projektů místních neziskových organizací v celkové výši přes 30 mil. Kč. Za 18 let své činnosti jsme vytvořili nadační jmění ve výši skoro 47 mil. Kč. Působnost Od roku 1993 do roku 2010 nadace rozšířila svou působnost z okresu Ústí nad Labem na okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

5 O NÁS Výroční zpráva Poslání Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Komunitní nadace Euroregionu Labe toho dosahuje: podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní komunity; spoluvytvářením prostoru, ve kterém se mohou při hledání a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli místní a státní správy; přispíváním k řešení dnešních i budoucích problémů získáváním a prostřednictvím grantů rozdělováním finančních prostředků do oblastí kultury, ekologie, vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a místního rozvoje.

6 4 Výroční zpráva 2010 DÁRCOVSKÝ PROGRAM Dárcovský program Vytváření vztahů s dárci a získávání finančních prostředků pro řešení dnešních i budoucích potřeb a priorit komunity je základním kamenem snad každé komunitní nadace. Naší strategií je, kromě vybudování ekonomické nezávislosti nadace, zajistit dostatečně širokou dárcovskou základnu především z řad firemních a individuálních dárců, kteří v naší komunitě žijí, pracují nebo jinak působí.

7 DÁRCOVSKÝ PROGRAM Výroční zpráva Naši dárci Academy for the Development of Philanthropy in Poland Příspěvek z programu s názvem V4 Community Foundation Maturity Program na aktivity zaměřené na zkvalitnění služeb pro dárce a zefektivnění grantování z pohledu úzkého propojení obou těchto pilířů. Fond Black & Decker Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky ústecké společnosti Black & Decker (Czech) s.r.o. za účelem jejich následného využití k podpoře nejrůznějších obecně prospěšných projektů realizovaných v okrese Ústí nad Labem. Black & Decker (Czech) s.r.o. Fond CDL SYSTEM Cílem fondu je podporovat veřejně prospěšné aktivity na Ústecku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií společnosti CDL SYSTEM a.s. CDL SYSTEM a.s. Fond Heineken Česká republika Fond podporuje veřejně prospěšné aktivity na Ústecku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií společnosti Heineken Česká republika, a. s. Heineken Česká republika, a.s. Fond Hennlich Fond podporuje veřejně prospěšné aktivity na Litoměřicku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií firmy Hennlich Industrietechnik spol. s r.o. Hennlich Industrietechnik spol. s r.o. Fond Miroslava Dušánka Posláním fondu je napomáhat zlepšovat životní situaci lidí se zrakovým postižením a uctít tak památku Miroslava Dušánka. IZOLACE BERAN s.r.o. Fond Pavly a Pavla Redlichových Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky příbuzných a přátel rodiny Redlichových či dalších právnických a fyzických osob na podporu veřejně prospěšných aktivit na Ústecku. Eva Bärtlová a Jiří Matějka Martin Jonáš Kateřina Valešová Fond Rady mladších Cílem fondu Rady mladších je shromažďovat finanční prostředky za účelem jejich následného využití k podpoře malých projektů realizovaných na Ústecku mladými lidmi. Petr Klír Statutární město Ústí nad Labem Fond Terezky a Sáry Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky příbuzných a přátel rodiny Masopustových či dalších právnických a fyzických osob za účelem zlepšování kvality života místní komunity pro generace současné i budoucí. Luděk Masopust Fond T-Mobile Cílem fondu je podporovat veřejně prospěšné aktivity na Lounsku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií firmy T-Mobile Czech Republic a.s. T-Mobile Czech Republic a.s. Otevřený grantový fond Cílem fondu je podporovat otevřená grantová kola a operační programy nadace, které jsou v souladu s jejím posláním. Dárci, kteří přijali pozvání na benefiční večeři s panem Ladislavem Špačkem AIR PRODUCTS, spol. s r.o. Black & Decker (Czech) s.r.o. CENTROPOL ENERGY, a.s. Jiří Exner Fond KS Kolbenschmidt CZ (bývalý Fond Metal Ústí n. L.) Z fondu jsou podporovány veřejně prospěšné aktivity na Ústecku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií firmy KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. Benefiční večeře s panem Ladislavem Špačkem

8 6 Výroční zpráva 2010 DÁRCOVSKÝ PROGRAM Petr Gandalovič Martin Hausenblas Ladislav Hruška Dana a Vítězslav Kotrsovi Jan Kubata Eva Lohniská Jaroslav Lorenc Dušan Mátl Martin Procházka Yvett Röhrich Spedition Rosner, s.r.o. Martin Sameš SKD Průmstav - stavby, a.s. Surgipa Medical, spol. s r.o. Dárci, kteří dlouhodobě podporují otevřená grantová kola a operační programy nadace Ivan Beránek Jaroslav Beránek Milan Boháček Alena Bošková Jaroslav Bukáček CENTROPOL ENERGY, a. s. Eric DeWald drobní dárci v rámci golfového turnaje ENVIROCONT s.r.o. Marek Fišer Petr Gandalovič GRANETTE a.s. Greif Czech Republic a.s. Jan Hadraba Tomáš Ipolt Jupiter Consulting s.r.o. JUROS, s.r.o. Andrea Krákorová Tomáš Krejčí Luděk Masopust RWE Energie, a.s. Libor Sehnal Statutární město Ústí nad Labem Surgipa Medical, spol. s r.o. TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. Josef Vejlupek Jan Velek Pavel Zajíc Pomáháme měnit místo, kde žijeme a působíme. Připojte se k nám. Hlavním hostem V. benefiční večeře se stal pan Ladislav Špaček

9 DÁRCOVSKÝ PROGRAM Výroční zpráva Naši partneři Fakulta sociálně ekonomická, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Od června 2009 jsme se zapojili jako jedna z pěti neziskových organizací působící v okrese Ústí nad Labem do projektu s názvem Inovace studijního oboru Sociální práce. Na projektu se podílíme jak v rovině praktické, podílíme se na vytvoření pracoviště praxe pro studenty tohoto studijního oboru v naší nadaci, tak v rovině teoretické, snažíme se v rámci pracovní skupiny formulovat doporučení pro organizace, které by také chtěly odborné praxe poskytovat. Ladislav Špaček, Freecom group S panem Ladislavem Špačkem úspěšně spolupracujeme již pátým rokem zejména při přípravě a realizaci benefičních večeří, kde bychom se bez jeho rad a zkušeností z oblasti etikety jen těžko obešli. Microsoft Česká Republika Díky vstřícnosti společnosti Microsoft Česká Republika nám bylo umožněno využívat školní multilicenci pro nákup softwaru od společnosti Microsoft za zvýhodněné ceny. Partners For Life Planning, a.s. S finančními poradci společnosti Partners For Life Planning, a.s. konzultujeme jak možnosti investování nadačního jmění, tak vytváření investičních strategií šitých na míru potřebám našich dárců. Seznam.cz, a.s. Se společností Seznam.cz, a.s. dlouhodobě spolupracujeme na projektu Profesní organizace, nadace a neziskové organizace, díky němuž máme lepší přístup k nabízeným produktům na tomto vyhledávači. T-Mobile Czech Republic a.s. Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. nás nepodporuje pouze finančně prostřednictvím Fondu T-Mobile, ale zdarma nám poskytuje kredit pro naše mobilní telefony. Virtua.cz internet marketing Ústecká společnost Virtua.cz nám je profesionálním partnerem v oblasti internetové komunikace a správy webových stránek, na jejichž tvorbě a technickém řešení se aktivně podílela.

10 8 Výroční zpráva 2010 GRANTOVÝ PROGRAM Grantový program Grantový program, tedy rozdělování nadačních příspěvků, chápeme především jako otevřený proces, ve kterém se setkává hned několik pohledů. Od prodloužené ruky dobročinnosti místních dárců, přes podporu projektů vybraných v soutěži na základě širších diskusí odborníků, až po zviditelnění přístupů nadace k věcem veřejným.

11 GRANTOVÝ PROGRAM Výroční zpráva Příjemci našich nadačních příspěvků Fond Black & Decker Člověk v tísni, o. p. s Kč Příspěvek na stravování dobrovolníků účastnících se mezinárodního letního workcampu v Předlicích. PLAVÁČEK Nadační fond Deany a Juraje Jakubiskových Kč Poskytnutí stipendia pro talentované děti ze sociálně slabých rodin či dětských domovů z Ústecka. TECHNIK BUDOUCNOSTI o. p. s Kč Podpora projektu 100 let založení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Ústí nad Labem. Ústecká kulturní platforma Kč Zajištění výroby informačních panelů určených k výstavě s názvem Města, obce, osady a lidé severního Polabí. Fond CDL SYSTEM Manta Ústí nad Labem o. s Kč Zajištění provozu oddílu mládežnického potápění v roce Fond Heineken Česká republika Zubrnická museální železnice Kč Příspěvek na zajištění rekonstrukce železničního mostu v k.ú. Malé Březno (km 1,848). Fond Hennlich 6. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO LITOMĚŘICE LIVE CITY JSI TY Miroslava Brychnáčová Kč Rock for animals V. benefiční hudební festival na podporu psího útulku v Řepnici. Cyklistický klub Slavoj Terezín Kč Uspořádání závodů mistrovství ČR a podniku Českomoravského poháru v jízdě na kolech BMX. Gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště, o.p.s Kč Pohlazení na duši pásmo mezigeneračních setkání mezi studenty oboru kosmetických služeb a litoměřickými seniory, kterým budou studenti pomáhat s péčí o jejich tělo a předávat potřebné informace z tohoto oboru. Gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště, o.p.s Kč Výstava výtvarných prací a fotografií žáků a studentů litoměřických škol na téma Moje Litoměřicko. Integrovaná střední škola, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace Kč Přebor ČR středních škol se stavebním zaměřením ve stolním tenisu. Lukáš Janičík Kč Za Hranice organizace koncertu zahraniční nezávislé kapely s cílem obohatit kulturní nabídku pro mladé na litoměřických podiích. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Radobýl, Litoměřice Kč 20. ročník Memoriálu Karla Hynka Máchy uspořádání štafetového běhu skautských družin z vrcholu Radobýlu k uctění památky K. H. Máchy a dne vzniku samostatného československého státu. SPORT UNION, o. s Kč Zajištění činnosti občanského sdružení SPORT UNION. TJ LOKOMOTIVA TEPLICE, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Kč Zajištění činnosti oddílu běžeckého lyžování v roce TJ LOKOMOTIVA TEPLICE, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Kč Zajištění činnosti žákovského družstva oddílu alpského lyžování v roce ročník Memoriálu Karla Hynka Máchy

12 10 Výroční zpráva 2010 GRANTOVÝ PROGRAM Klub ochotníků a přátel loutkového divadla Kč Svatojánská noc pro rodiče s dětmi, kdy bude formou divadla a zábavného programu připomenuta tato starodávná tradice. Michaela Kochrdová Kč Pro nás, pro Vás propagace činnosti dětského zastupitelstva mezi dětmi a mládeží na Litoměřicku. Hana Lísalová Kč Na věku nezáleží pásmo volnočasových aktivit organizovaných studenty litoměřické 1. KŠPA s cílem sblížit zdánlivě nesbližitelné generace místních dětí z dětského domova a seniorů. LUTOMERIC o. s Kč Žongluj! realizace zábavného odpoledne pro děti a mládež, kde se kromě hudby a divadla budou moci naučit i základům žonglování. Oblastní spolek ČČK Litoměřice Kč Roční pásmo výuky předlékařské první pomoci pro žáky I. stupně Masarykovy základní školy v Litoměřicích. Sportovní klub gymnastiky a trampolín Pokratice Litoměřice Kč Uspořádání závodu v orientačním běhu pro dětské členy místního oddílu sportovní gymnastiky a trampolín a jejich vrstevníků z Odoleny Vody. Sportovní klub gymnastiky a trampolín Pokratice Litoměřice Kč Závod ve skocích na trampolíně mezi oddíly SK GT Litoměřice a TJ Aero Odolená Voda. Table tennis club Litoměřice Kč Litoměřická minipálka seriál turnajů pro nejmladší talentovanou mládež ve stolním tenisu. Ota Titěra Kč Fotografická výstava mladého litoměřického studenta fotografie. Ota Titěra Kč Fotografický výstava příspěvek na tisk a prezentaci velkoformátových fotografií mladých litoměřických umělců. Petr Vaverka Kč FLATLAND CHURCH FIGHT uspořádání 2. ročníku cyklistických závodů v netradiční disciplíně Flatland situovaných do ojedinělého prostoru odsvěceného jezuitského kostela v Litoměřicích. Adam Vomáčka Kč Bohemia unicycle competition závody a exhibice jednokolek v Litoměřicích. Petr Vomáčka Kč Lanový park rozloučení s prázdninami organizace sportovně-zábavného dne pro místní děti a mládež. Komentář Ke dni uzávěrky 6. otevřeného grantového kola Litoměřice Live city jsi ty 1. června 2010 obdržela nadace 26 žádostí o finanční podporu. Po projednání žádostí hodnotící komisí bylo vyhověno 20 z nich. Podpořených 20 projektů v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 11 měsíců, a to od 1. července 2010 do 1. června Table tennis club Litoměřice Kč* Litoměřická minipálka seriál turnajů pro nejmladší talentovanou mládež ve stolním tenisu. 2. ročník cyklistických závodů v netradiční disciplíně Flatland *) Doplatek nadačního příspěvku v rámci 5. otevřeného grantového kola Litoměřice Live city jsi ty. Fond KS Kolbenschmidt CZ Člověk v tísni, o. p. s Kč Zajištění realizace mezinárodního letního workcampu v Předlicích. Roman Dietz Kč Zajištění koncertní sezony na zámku v Trmicích. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Kč Pokrytí provozních nákladů Domova pro osoby se zdravotním postižením Trmice, Za Humny 580/15 v roce Fond ohrožených dětí Kč Zajištění chodu center dané organizace v Ústeckém kraji. Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Kč Nákup kompenzačních pomůcek a didaktického materiálu pro děti se sluchovým postižením.

13 GRANTOVÝ PROGRAM Výroční zpráva Mateřská škola Trmice, Lovecká 600, příspěvková organizace Kč Zakoupení dětského nábytku pro děti z MŠ Trmice. Občanské sdružení SPIRÁLA Kč Zajištění činnosti centra a terapie pro jeho klienty. Oblastní spolek ČČK Kč Realizace tábora pro děti ze sociálně slabých rodin. Římskokatolická farnost-arciděkanství Ústí nad Labem Kč Oprava varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Sdružení Romano Jasnica Kč Realizace 7. ročníku Různobarevného festivalu v Trmicích. Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou Kč Zajištění sportovních aktivit, výletů, výstav a dalších činností pomáhajících dětem postiženým mozkovou obrnou. Sdružení V. T. O. M. o. s Kč Zajištění tábora pro děti z dětských domovů na Ústecku. Základní škola Trmice Kč Zajištění volnočasových aktivit pro žáky školy na rok Fond Miroslava Dušánka Michaela D Kč Nákup počítačového vybavení. Fond T- Mobile 5. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO Lenešický okrašlovací spolek, o. s Kč Oprava Husovy zvonice. DŽBÁNSKO, o.p.s Kč Obnova oplocení kostela sv. Mikuláše. Městys Panenský Týnec Kč Záchrana klasicistní empírové hrobky v Panenském Týnci. Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí Kč Spolek paní, dam a dívek zajištění pásma tvůrčích dílen navazujících na tradici fungování ženských spolků. Občanské sdružení ZLATÉ ÚDOLÍ Kč Relaxační a odpočinková zóna úprava areálu zámeckého parku pro potřeby klientů ústavu sociální péče i místních obyvatel. Obec Lubenec Kč Naučná stezka okolím Lubence. TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s Kč Jde to i bez celoroční pásmo volnočasových aktivit pro zrakově postižené spoluobčany z Lounska. TYTO Kč Ochrana a podpora genofondu silně ohrožené sovy pálené za účasti zemědělské veřejnosti v okrese Louny. Ústav sociální péče Tuchořice, příspěvková organizace Kč 49. DECATLON IMF a 21. ročník Mezinárodních sportovních her TUCHOŘICE 2010 desetiboj družstev osob se zdravotním postižením. Komentář Na jaře roku 2010 byly vyplaceny druhé splátky nadačních příspěvků ve výši Kč v rámci 5. otevřeného grantového kola Fondu T-Mobile pro okres Louny. Taneční klub Styl Dance Teplice o. s Kč Organizace mezinárodní taneční soutěže Grand Prix Teplice The Boom Kč Propagace a realizace 20. vánočního koncertu The Boom Beatles Revival Band and Orchestra. Ústecká kulturní platforma Kč Vydávání přílohových karet osad Severního Polabí. Slavnostní předávání šeků v rámci otevřeného grantového kola Fondu T-Mobile

14 12 Výroční zpráva 2010 GRANTOVÝ PROGRAM 6. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO Lenešický okrašlovací spolek, o. s., Lenešice Kč Rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého z 18. století. DŽBÁNSKO, o. p. s., Liběšice Kč Rozeznění věže nad Želčí rekonstrukce zvonice kostela sv. Mikuláše v Želči. Historie a současnost Poohří, o. s., Louny Kč Vydání sborníku z konference Poohří (Sídla Správa Společnost). Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace Kč Péčí o přírodu budujeme dobré vztahy renovace zahradních prostor mateřské školy. Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny Kč MALÝ ZAHRADNÍK nákup zahradních pomůcek. Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle Kč Sedm století Nepomyšlských oživlá heraldika zapojení místních rodin do příprav oslav 650. výročí založení městyse Nepomyšl. Městys Cítoliby Kč Rozkvetlé Cítoliby podpora okrašlovacích aktivit v Cítolibech doprovázených soutěží o nejhezčí rozkvetlé okno. Místní skupina Českého červeného kříže Hřivčice Kč Obnova jediného herně-sportovního areálu v Hřivčicích za pomoci místních občanských iniciativ a dobrovolníků. Obec Krásný Dvůr Kč Oprava kaple sv. Anny v obci Vysoké Třebušice. Obec Lubenec Kč Naučná stezka okolím Lubence II. Roztančená kolečka, o. s., Žatec Kč 2. vozíčkářský ples zajištění plesu pro vozíčkáře z Žatecka. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s. Okresní organizace SPMP ČR v Lounech Kč Den setkání VII zahradní slavnosti podpora prezentace sportovně-kulturních aktivit osob s mentálním postižením z Lounska. Tělocvičná jednota SOKOL, Peruc Kč* ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ se Sokolem Peruc podpora celoročního pásma volnočasových aktivit. Tělovýchovná jednota Lokomotiva Louny Kč Oprava Ejemovy chaty. TJ Stadion Louny Kč* Ozelenění cyklistického stadionu odstranění letitých a proschlých topolů a znovuosázení prostoru místního velodromu mladými stromky a keři. TyfloCentrum Ústí nad Labem o. p. s., Ústí nad Labem Kč* Jde to i bez zajištění činnosti svépomocných klubů pro občany s těžkým zrakovým postižením z Lounska. TYTO, Věrovany Kč* Ochrana a podpora genofondu silně ohroženého sýčka obecného za účasti zemědělské veřejnosti v okrese Louny. VOŽEKOVO sdružení, Koštice Kč Rybník ve Vojničkách podpora občanské iniciativy a jejich úsilí o zlepšení stavu rybníka ve Vojničkách. Za záchranu kostela sv. Jiljí, o. s., Lubenec Kč Obnova hřbitovní zdi kostela v Libyni. Komentář Do 6. otevřeného grantového kola programu Fond T-Mobile pro okres Louny bylo přihlášeno celkem 61 žádostí od neziskových organizací z okresu Louny, požadující v součtu Kč. Po projednání žádostí sedmičlennou hodnotící komisí bylo vyhověno 19 z nich. Podpořených 19 žádostí v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 12 měsíců, a to od 15. listopadu 2010 do 14. listopadu *) Nadační příspěvky rozdělené do dvou splátek. Podpořeným neziskovým organizacím byly vyplaceny v roce 2010 první splátky nadačních příspěvků v celkové výši Kč, druhé splátky ve výši Kč byly vyplaceny na jaře Adresné nadační příspěvky Město Louny Kč Město na kolech 7. ročník. Otevřený grantový fond Private Autonomy nezávislá studentská umělecká agentura, o.s., Ústí nad Labem Kč** Vybavení multifunkčního uměleckého a edukačního prostoru, který bude zaměřen na prezentaci nezávislých uměleckých projektů začínajících umělců. **) Doplatek nadačního příspěvku v rámci 16. otevřeného grantového kola.

15 GRANTOVÝ PROGRAM Výroční zpráva OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO ASSociace o. s Kč Virtuální galerie regionální tvorby vytvoření virtuální galerie děl výtvarného umění. FidoDido, o.s Kč Kudy z nudy 2010 podpora týdenní letní aktivity pro deset dětí ze sociálně vyloučených lokalit v Ústí nad Labem. Helias Ústí nad Labem, o. p. s Kč Hurá do přírody za každého počasí podpora vzdělávacích aktivit v přírodě pro mládež s mentálním postižením a trpící autismem. KINOKLUB OSTROV, o. s Kč Jedním okem-filmový workshop umožňující začátečníkům i pokročilým zájemcům o kinematografii se seznámit se základy filmové řeči a dle svého scénáře si natočit vlastní film. Klub českých turistů Krásná Lípa Kč Rekonstrukce dřevěného opláštění rozhledny Vlčí hora. Kulturní centrum Řehlovice Kč Česko-německé výtvarné sympozium Proudění Strömungen Lutomeric o. s Kč Litoměřické koulení turnaj v pétanque, jehož cílem je seznámit širokou veřejnost s tímto odpočinkovým sportem. Mateřské centrum Permoníček Krupka, o. s Kč Děcka, tátové a mámy, pojďte do toho s námi pomoc při rekonstrukci prostoru mateřského centra a vybudování bezpečného a příjemného prostoru herny pro děti. Mozaika o. s Kč Vybudování chybějícího rodinného a mateřského centra v Lovosicích. Natura Ltm, o. s Kč Ochrana ještěrky zelené v okolí obce Dolní Zálezly. Občanské sdružení Mája Kč Mobilní dětské hřiště zhotovení přemístitelné venkovní herny využitelné k zábavě malých dětí při nejrůznějších veřejných akcích. Občanské sdružení pod Studencem Kč Panoramatická prezentace mikroregionu Českokamenicko na webových stránkách 1. fáze. OPORA Kč Ústecké dny hospicové péče konání odborné konference pro veřejnost a pracovníky ze sociálně-zdravotní sféry v Ústí nad Labem. Středohoří sobě, o. s Kč Ostrovní akademie 2010/2011 cyklus populárně naučných přednášek, s cílem upozornit na zanedbané církevní památky v regionu a jejich zapojení do života obcí. Trampská osada Black Hills Kč Lesní pisálek podpora amatérské tvorby a setkávání začínajících autorů v oblasti literární tvorby. Zůstaňme mladí i ve stáří o. s Kč FIT PRO ŽIVOT celoroční pásmo volnočasových aktivit pro bílinské ženy staršího věku, trpící nadváhou. Slavnostní předávání šeků v rámci 17. otevřeného grantového kola zástupcům organizace Helias Ústí nad Labem, o. p. s. Komentář Do 17. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 63 žádostí o finanční podporu od neziskových organizací z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem, žádající v součtu Kč. Po projednání žádostí hodnotící komisí bylo vyhověno 16 z nich. Podpořených 16 projektů v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 12 měsíců, a to od 1. července 2010 do 30. června Finanční prostředky rozdělené v rámci 17. otevřeného grantového kola pocházely z výnosů příspěvku z Nadačního investičního fondu a z daru společnosti Heineken Česká republika, a. s.

16 14 Výroční zpráva 2010 GRANTOVÝ PROGRAM 18. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO Natura Ltm o. s Kč Ochrana ještěrky zelené (Lacerta virdis) v CHKO České středohoří. Český svaz ochránců přírody, 37/02 ZO Litoměřice Kč Podpora stanice pro hendikepované volně žijící živočichy FALCO Dolní Týnec. Demosthenes, o. p. s Kč Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví podpora rozvoje canisterapie a hipoterapie. Helias Ústí nad Labem, o. p. s Kč Už mám kamaráda podpora celoročního programu setkávání dětí a mládeže s mentálním postižením z Ústecka se zdravými kamarády. Chvojensko Kč Oprava dvou arnultovických křížků. Iniciativa pro děčínský zámek, o. s Kč Kostel sv. Václava v Děčíně-Rozbělesích podpora místní iniciativy snažící se o oživení tohoto barokního kostela. Mateřské centrum Permoníček Krupka o. s Kč Na Krmelci s Permoníčkem aneb uvědomování si rodinného života o prázdninách v přírodě podpora projektu nabízejícího prázdninovou pomoc pro mladé rodiny s dětmi z Krupky, s cílem usnadnit slaďování potřeb jejich soukromého a pracovního života. NÁVRAT KONCOVKY Kč Představení programu Zdravé muzicírování vedení škol a pedagogům v Ústeckém kraji, který je úspěšným nástrojem prevence projevů rizikového chování dětí. OPORA Kč Ústecké dny hospicové péče podpora zavedení tradice oslav Světového dne hospiců v Ústí nad Labem. Pápěří Kč Dobrovolníci v Městské nemocnici v Litoměřicích záměrem projektu je vysílání dobrovolníků do stanic LDN v Městské nemocnici v Litoměřicích s cílem pomoci zlepšit psychosociální podmínky dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Polabské děti občanské sdružení pro děti a mládež Kč Libochovany všem podpora celoročního pásma volnočasových aktivit umožňující obyvatelům Libochovan aktivně se zapojit do iniciativ obohacujících a zpříjemňujících život na vesnici. Poradna pro integraci, občanské sdružení Kč JINÁ RODINA? Integrace rodin cizinců s dětmi do společnosti. Potravinová banka v Ústeckém kraji, o. s Kč Potraviny pro chudé podpora rozjezdu Potravinové banky počítající s otevřením skladu potravin v Litoměřicích. Rodinné centrum Slunečník o. s Kč Setkávání světů podpora setkávání světů dětí a dospělých, zdravých a nemocných lidí, ale i světů nejrůznějších generací při kulturněvzdělávacích akcích. Sdružení na podporu pěstounských rodin PAMPELIŠKA, o. s Kč Knihovna pro obec Podsedice zřízení a zajištění provozu venkovské knihovny. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace Kč Společná cesta projekt umožňuje mentálně a tělesně handicapovaným klientům celoročně zdarma využívat cyklus arteterapeutických programů v litoměřické galerii výtvarného umění. Společnost Parkinson, o. s Kč Zlepšení pohyblivosti a zabránění vyčlenění ze společnosti seniorů postižených Parkinsonovou nemocí žijících v Ústí nad Labem a okolí. STAROSTI SORGE o. s Kč Pojďte s námi prožít dobrodružství na farmě cílem projektu je prostřednictvím pásma zážitkových akcí seznámit mladou generaci s chodem ekofarmy a krásnou přírodou Českého středohoří. Teen Challenge International ČR Kč Klub Archa Dětské centrum Klokan zajištění činnosti volnočasového klubu pro děti ze sociálně slabých rodin z města Šluknov. Tyfloservis, o. p. s Kč Multisenzoriální terapie pro lidi nevidomé a slabozraké v Ústeckém kraji. TYTO Kč Ochrana a podpora silně ohrožené sovy pálené za účasti zemědělské veřejnosti na Litoměřicku a Teplicku. Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s Kč Projektový týden zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů pro žáky základní a praktické školy z Teplic.

17 GRANTOVÝ PROGRAM Výroční zpráva Zubrnická museální železnice Kč Pracovní setkání na muzejní železnici zapojení dobrovolníků do údržbových prací na muzejní železnici Velké Březno Zubrnice, s cílem udržet její provozuschopnost. Komentář Do 18. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 95 žádostí o finanční podporu od neziskových organizací z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem, žádající v součtu Kč. Po projednání žádostí hodnotící komisí bylo vyhověno 23 z nich. Podpořených 23 projektů v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 12 měsíců, a to od 1. ledna 2011 do 31. prosince Finanční prostředky pro 18. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, z darů společností Black & Decker (Czech) s.r.o., Surgipa Medical, spol. s r.o., Envirocont s.r.o. a dalších místních firem a jednotlivců. Projekty podpořené z Otevřeného grantového fondu na základě individuálních dohod s dárci finančních prostředků Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace Kč Zajištění zájmové činnosti svěřenců Dětského domova Severní Terasa. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace Kč Zajištění sportovní činnosti svěřenců Dětského domova Střekov. Dobrovolnické centrum, o. s Kč Zajištění dobrovolnické činnosti ve zdravotnických zařízeních na území Ústecka. Zahájení dopravy na železnici mezi Zubrnicemi a Velkým Březnem 27. října 2010 FOKUS Ústí nad Labem Kč Týdny pro duševní zdraví ročník v Ústeckém kraji kulturně humanitární akce, jejíž snahou je vytvářet prostor pro diskusi o otázkách duševního zdraví. Monika F Kč Pořízení speciálních pomůcek vedoucích ke zlepšení péče o syna s diagnózou metachromatická leukodystrofie. Stephen Richard Hale Kč Zabezpečení vzniku a činnosti dětského herního centra v místní části Ústí nad Labem Střekov. Ivana K Kč Pořízení elektrického vozíku pro svého syna postiženého svalovou dystrofií. Hana S Kč Pořízení mechanického vozíku k přepravování dcery s diagnostikovanou spastickou diparézou dětské mozkové obrny. Sdružení pro vzdělávání komunit Kč Zajištění vybraných činností Rady mladších, programu Dialog a Dárcovského programu. Lenka V Kč Pořízení automobilu s plošinou pro transport syna trpícího svalovou myopatií.

18 16 Výroční zpráva 2010 PODPORA NEZISKOVÉHO SEKTORU Podpora neziskového sektoru Uvědomujeme si, že podporovat rozvoj místního neziskového sektoru jen poskytováním nadačních příspěvků je z pohledu komunitní nadace nedostačující. Myslíme si, že schopnost dlouhodobě udržitelného rozvoje neziskového sektoru se odvíjí od možnosti pravidelného vzdělávání, schopnosti organizací připravovat projekty, od znalosti dostupných finančních zdrojů potřebných pro jejich realizaci a od vzájemné informovanosti neziskových organizací o jejich záměrech a cílech.

19 PODPORA NEZISKOVÉHO SEKTORU Výroční zpráva Informační podpora Průběžně jsme neziskovým organizacím poskytovali zprávy o současném dění v neziskovém sektoru, a to zejména aktualizované informace o existujících grantových příležitostech, o možnosti vzdělávání a práce v neziskovém sektoru, včetně nabídek projektové spolupráce ze strany místních, celostátních i zahraničních neziskových organizací. Propagace neziskového sektoru Od června do listopadu roku 2010 se nám podařilo ve městech Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem zrealizovat IV. ročník putovní výstavy úspěšných projektů realizovaných za podpory nadace v letech na území výše uvedených okresů. Cílem výstavy bylo informovat o aktivitách místních neziskových organizací a zvýšit povědomí o jejich činnosti u veřejnosti. Technická asistence Průběžně jsme formou individuálních i hromadných konzultací pomáhali především začínajícím neziskovým organizacím v přípravě jejich projektových žádostí předkládaných do grantových řízení vyhlašovaných nadací. Dalším zájemcům jsme v průběhu roku poskytli individuální asistenci při zakládání vlastních neziskových organizací, výběru vhodných finančních zdrojů pro realizaci jejich projektů či partnerů k vzájemné spolupráci. Vzdělávání Během první poloviny roku 2010 se nám podařilo dokončit realizaci asistenčně-vzdělávacího projektu Cesta k dlouhodobé udržitelnosti-profesionalizaci místních NNO financovaného ze zdrojů Amerického velvyslanectví v Praze. Díky těmto prostředkům mohli zástupci začínajících nevládních neziskových organizací absolvovat pásmo vzdělávacích seminářů a účastnit se odborného asistenčního bloku s cílem posílit jejich dovednosti v oblastech jako je projektový management, public relations, fundraising a strategické plánování. IV. ročník putovní výstavy úspěšných projektů realizovaných za podpory nadace v letech

20 18 Výroční zpráva 2010 PROGRAM DIALOG Program Dialog Myslíme si, že kvalita života naší komunity se odvíjí od kvality vztahů, od toho, jak spolu dokážeme komunikovat, hledat a sdílet společné hodnoty, respektovat své odlišnosti a nést svůj podíl na společné odpovědnosti. Pokud jsou lidé schopni se spojit na řešení konkrétního úkolu, investovat do něj svoji energii a vytrvat při něm, vzniká z takové interakce mnohem víc než hmatatelný výsledek. Vzniká společenství založené na partnerství a důvěře, vzniká prostor, ve kterém se lidé mohou setkat a společně tvořit.

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Obsah Úvodní slovo.......................................................................3 O nás....................................................................................4

Více

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME Výroční zpráva 2013 PROČ TO DĚLÁME? Již 20 let je to naše poslání. Více v kapitole O nás.......................................32 JAK TO DĚLÁME? Finanční, ale

Více

podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní

podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo má v Ústí nad Labem. Podpořila

Více

O nás... 5. Co podporujeme?... 8. Poskytnuté nadační příspěvky... 11. Přehled fondů... 18. Přijaté dary a příspěvky... 29. Finanční zpráva...

O nás... 5. Co podporujeme?... 8. Poskytnuté nadační příspěvky... 11. Přehled fondů... 18. Přijaté dary a příspěvky... 29. Finanční zpráva... Výroční zpráva 2014 Obsah O nás... 5 Co podporujeme?... 8 Poskytnuté nadační příspěvky... 11 Přehled fondů... 18 Přijaté dary a příspěvky... 29 Finanční zpráva... 33 Zpráva nezávislého auditora... 37 Ústecká

Více

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010.

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010. Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Více

ESKOKAMENICKO NABÍZÍ UNIKÁTNÍ PROHLÍDKU...

ESKOKAMENICKO NABÍZÍ UNIKÁTNÍ PROHLÍDKU... Přehled zpráv Nadace dala 1 000 příspěvků. Jubilejní má stanice pro zvířata... 3 11.12.2010 Mladá fronta DNES ~ strana 4 ~ Severní Čechy Lucie Chlebná Peníze na sýčka, na rybník i na turistickou chatu...

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Spojením silnější. O nadaci

Spojením silnější. O nadaci Nadace ČEZ Výroční zpráva 2006 Obsah 1 O nadaci 3 Úvodní slovo generálního ředitele ČEZ, a. s. 4 Úvodní slovo místopředsedkyně správní rady Nadace ČEZ 6 Orgány společnosti k 30. 4. 2007 7 Základní údaje

Více

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2011 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2011 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové závislosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

NADACE ČEZ V ROCE 2008

NADACE ČEZ V ROCE 2008 výroční zpráva 2008 NADACE ČEZ V ROCE 2008 OBSAH Nadace ČEZ v roce 2008 3 Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje 6 Orgány Nadace ČEZ k 9. 6. 2009 7 Oranžová hřiště 10 Oranžové kolo 18 Podpora

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN

NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN NADACE JANA PIVEČKY SLAVIČÍN, ČERVEN 2005 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic, Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY 2012 SLAVIČÍN, ČERVEN 2013 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: +420 571 110 425, +420 603 271

Více

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace č. 1/2006 V Ústí nad Labem dne 15. 1. 2006 Příležitost pro neziskové organizace Sdružení pro vzdělávání komunit nabízí nevládním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v euroregionu Labe vzdělávací

Více

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Výroční zpráva 2013 3 OBSAH Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Programy nadačního fondu a projekty dlouhodobé

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

Obsah. www.nadacecs.cz. Úvodní slovo 3. Finanční zpráva za rok 2012 4. Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4. Finanční příspěvky nadace 5

Obsah. www.nadacecs.cz. Úvodní slovo 3. Finanční zpráva za rok 2012 4. Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4. Finanční příspěvky nadace 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2012 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2012 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Důstojný a aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2012/2013

Výroční zpráva Nadace Vodafone 2012/2013 Výroční zpráva Nadace Vodafone 212/213 výroční zpráva nadace vodafone 212/13 2 Obsah 2 úvodní slovo 3 poslání, cíle a struktura 4 programy 4 rok jinak 7 technologie pro společnost 1 vpohybu 16 blesková

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva 2009 2009 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2009 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2009 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 5 Pomoc seniorům 6 Pomoc drogově závislým

Více

Charita na dvě kliknutí

Charita na dvě kliknutí Tisková zpráva 19. prosince 2012 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475 208 258, 604 828 302, email. katka@komunitninadace.cz

Více

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 NADACE VIA PRO MÍSTNÍ INICIATIVY

NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 NADACE VIA PRO MÍSTNÍ INICIATIVY NADACE VIA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2001 NADACE VIA PRO MÍSTNÍ INICIATIVY nadace via, jelení 200/3, 118 00 praha 1, tel: +420-2-33113370, fax: +420-2-33113380, e-mail: via@nadacevia.cz, www.nadacevia.cz obsah: úvodní

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více