Obsah. Úvodní slovo...1 O nás...2. Dárcovský program...4. Grantový program...8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvodní slovo...1 O nás...2. Dárcovský program...4. Grantový program...8"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 Obsah Úvodní slovo...1 O nás...2 Poslání...3 Dárcovský program...4 Naši dárci...5 Naši partneři...7 Grantový program...8 Příjemci našich nadačních příspěvků...9 Podpora neziskového sektoru Program Dialog Zapojování veřejnosti Finanční zpráva Přehled fondů a stavu permanentního majetku Přijaté dary a příspěvky Rozvaha k Výkaz zisků a ztrát k Přehled nadačního jmění k Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace Zhodnocení správy příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF) Zpráva auditora o ověření hospodaření s výnosy z prostředků NIF Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k Zpráva auditora o ověření výroční zprávy Organizační struktura Kontaktní informace... 33

3 ÚVODNÍ SLOVO Výroční zpráva Dámy a pánové, právě listujete výroční zprávou Komunitní nadace Euroregionu Labe za rok Jejím prostřednictvím bychom Vás rádi seznámili s aktivitami, kterým jsme se v uplynulém roce věnovali, a s výsledky, kterých jsme za přispění mnohých z Vás dosáhli. Luděk Masopust * V roce 1992 dokončil studium na Vysoké škole ekonomické. Od roku 1998 předseda představenstva Greif Czech Republic a.s. V současné době žije se svou rodinou v Ústí nad Labem. V orgánech nadace pracuje již od roku Dříve než se ale začtete do stránek věnovaných uplynulému roku, v jehož závěru jsme mimo jiné udělili tisící nadační příspěvek a zároveň rozdělili třicátý milion v historii nadace, rád bych na tomto místě zmínil jednu čerstvou událost v historii nadace. Na počátku června 2011, kdy byla tato výroční zpráva dokončována, se nadace přejmenovala na ÚSTECKOU KOMUNITNÍ NADACI. Naše komunitní nadace nemění svůj název poprvé. Pamětníci si možná ještě vzpomenou, že původně byla v roce 1993 nadace založena pod názvem Nadace Regionální fond. V roce 1998, po transformaci do nadace komunitního typu a s účinností nového zákona o nadacích, byla nadace přejmenována na Komunitní nadaci Ústí nad Labem. V roce 2004 jsme se posléze rozhodli přejmenovat na Komunitní nadaci Euroregionu Labe. Souviselo to tenkrát především s faktem, že nadace již nějakou dobu působila na území čtyř okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem a snažila se tuto skutečnost co nejvýstižněji odrazit i ve svém názvu. Vsadili jsme tenkrát na pojem Euroregion Labe, u kterého jsme předpokládali, že se vstupem ČR do EU a s rozvojem programů podpory zaměřených na přeshraniční spolupráci vstoupí více do povědomí veřejnosti. Postupem času se však ukázalo, že na jedné straně pojem euroregion mezi lidmi nezakořenil, že mu lidé příliš nerozumí, a na druhé straně, že tento pojem často vytváří konotace s přerozdělováním evropsko-unijních prostředků, s čímž má naše nadace pramálo společného. Proto jsme se rozhodli takřka na den přesně k našim osmnáctým narozeninám změnit opět název nadace, tentokrát tak, jak nás lidé nejčastěji (p)opisují, a sice Ústecká komunitní nadace. Všechny partnery nadace chci ujistit, že za změnou názvu nadace nestojí žádné změny její obsahové náplně, geografické působnosti či hodnot a principů, na kterých je vystavěna. Dovolte mi poděkovat všem, kteří v uplynulém roce přispěli k činnosti nadace: jednotlivcům, místním i zahraničním dárcům za jejich finanční prostředky; místním institucím a partnerům za intenzivní spolupráci; realizátorům podpořených projektů za jejich přispění k oživení a rozvoji naší komunity a rovněž zahraničním partnerům za cennou výměnu know-how a zkušeností. Luděk Masopust PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

4 2 Výroční zpráva 2010 O NÁS O nás Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo má v Ústí nad Labem. Dary Nadační příspěvky Nadační jmění Za dobu svého působení získala nadace od místních firem a jednotlivců téměř 29 mil. Kč. Podpořila více než projektů místních neziskových organizací v celkové výši přes 30 mil. Kč. Za 18 let své činnosti jsme vytvořili nadační jmění ve výši skoro 47 mil. Kč. Působnost Od roku 1993 do roku 2010 nadace rozšířila svou působnost z okresu Ústí nad Labem na okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

5 O NÁS Výroční zpráva Poslání Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Komunitní nadace Euroregionu Labe toho dosahuje: podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní komunity; spoluvytvářením prostoru, ve kterém se mohou při hledání a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli místní a státní správy; přispíváním k řešení dnešních i budoucích problémů získáváním a prostřednictvím grantů rozdělováním finančních prostředků do oblastí kultury, ekologie, vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a místního rozvoje.

6 4 Výroční zpráva 2010 DÁRCOVSKÝ PROGRAM Dárcovský program Vytváření vztahů s dárci a získávání finančních prostředků pro řešení dnešních i budoucích potřeb a priorit komunity je základním kamenem snad každé komunitní nadace. Naší strategií je, kromě vybudování ekonomické nezávislosti nadace, zajistit dostatečně širokou dárcovskou základnu především z řad firemních a individuálních dárců, kteří v naší komunitě žijí, pracují nebo jinak působí.

7 DÁRCOVSKÝ PROGRAM Výroční zpráva Naši dárci Academy for the Development of Philanthropy in Poland Příspěvek z programu s názvem V4 Community Foundation Maturity Program na aktivity zaměřené na zkvalitnění služeb pro dárce a zefektivnění grantování z pohledu úzkého propojení obou těchto pilířů. Fond Black & Decker Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky ústecké společnosti Black & Decker (Czech) s.r.o. za účelem jejich následného využití k podpoře nejrůznějších obecně prospěšných projektů realizovaných v okrese Ústí nad Labem. Black & Decker (Czech) s.r.o. Fond CDL SYSTEM Cílem fondu je podporovat veřejně prospěšné aktivity na Ústecku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií společnosti CDL SYSTEM a.s. CDL SYSTEM a.s. Fond Heineken Česká republika Fond podporuje veřejně prospěšné aktivity na Ústecku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií společnosti Heineken Česká republika, a. s. Heineken Česká republika, a.s. Fond Hennlich Fond podporuje veřejně prospěšné aktivity na Litoměřicku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií firmy Hennlich Industrietechnik spol. s r.o. Hennlich Industrietechnik spol. s r.o. Fond Miroslava Dušánka Posláním fondu je napomáhat zlepšovat životní situaci lidí se zrakovým postižením a uctít tak památku Miroslava Dušánka. IZOLACE BERAN s.r.o. Fond Pavly a Pavla Redlichových Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky příbuzných a přátel rodiny Redlichových či dalších právnických a fyzických osob na podporu veřejně prospěšných aktivit na Ústecku. Eva Bärtlová a Jiří Matějka Martin Jonáš Kateřina Valešová Fond Rady mladších Cílem fondu Rady mladších je shromažďovat finanční prostředky za účelem jejich následného využití k podpoře malých projektů realizovaných na Ústecku mladými lidmi. Petr Klír Statutární město Ústí nad Labem Fond Terezky a Sáry Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky příbuzných a přátel rodiny Masopustových či dalších právnických a fyzických osob za účelem zlepšování kvality života místní komunity pro generace současné i budoucí. Luděk Masopust Fond T-Mobile Cílem fondu je podporovat veřejně prospěšné aktivity na Lounsku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií firmy T-Mobile Czech Republic a.s. T-Mobile Czech Republic a.s. Otevřený grantový fond Cílem fondu je podporovat otevřená grantová kola a operační programy nadace, které jsou v souladu s jejím posláním. Dárci, kteří přijali pozvání na benefiční večeři s panem Ladislavem Špačkem AIR PRODUCTS, spol. s r.o. Black & Decker (Czech) s.r.o. CENTROPOL ENERGY, a.s. Jiří Exner Fond KS Kolbenschmidt CZ (bývalý Fond Metal Ústí n. L.) Z fondu jsou podporovány veřejně prospěšné aktivity na Ústecku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií firmy KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. Benefiční večeře s panem Ladislavem Špačkem

8 6 Výroční zpráva 2010 DÁRCOVSKÝ PROGRAM Petr Gandalovič Martin Hausenblas Ladislav Hruška Dana a Vítězslav Kotrsovi Jan Kubata Eva Lohniská Jaroslav Lorenc Dušan Mátl Martin Procházka Yvett Röhrich Spedition Rosner, s.r.o. Martin Sameš SKD Průmstav - stavby, a.s. Surgipa Medical, spol. s r.o. Dárci, kteří dlouhodobě podporují otevřená grantová kola a operační programy nadace Ivan Beránek Jaroslav Beránek Milan Boháček Alena Bošková Jaroslav Bukáček CENTROPOL ENERGY, a. s. Eric DeWald drobní dárci v rámci golfového turnaje ENVIROCONT s.r.o. Marek Fišer Petr Gandalovič GRANETTE a.s. Greif Czech Republic a.s. Jan Hadraba Tomáš Ipolt Jupiter Consulting s.r.o. JUROS, s.r.o. Andrea Krákorová Tomáš Krejčí Luděk Masopust RWE Energie, a.s. Libor Sehnal Statutární město Ústí nad Labem Surgipa Medical, spol. s r.o. TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. Josef Vejlupek Jan Velek Pavel Zajíc Pomáháme měnit místo, kde žijeme a působíme. Připojte se k nám. Hlavním hostem V. benefiční večeře se stal pan Ladislav Špaček

9 DÁRCOVSKÝ PROGRAM Výroční zpráva Naši partneři Fakulta sociálně ekonomická, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Od června 2009 jsme se zapojili jako jedna z pěti neziskových organizací působící v okrese Ústí nad Labem do projektu s názvem Inovace studijního oboru Sociální práce. Na projektu se podílíme jak v rovině praktické, podílíme se na vytvoření pracoviště praxe pro studenty tohoto studijního oboru v naší nadaci, tak v rovině teoretické, snažíme se v rámci pracovní skupiny formulovat doporučení pro organizace, které by také chtěly odborné praxe poskytovat. Ladislav Špaček, Freecom group S panem Ladislavem Špačkem úspěšně spolupracujeme již pátým rokem zejména při přípravě a realizaci benefičních večeří, kde bychom se bez jeho rad a zkušeností z oblasti etikety jen těžko obešli. Microsoft Česká Republika Díky vstřícnosti společnosti Microsoft Česká Republika nám bylo umožněno využívat školní multilicenci pro nákup softwaru od společnosti Microsoft za zvýhodněné ceny. Partners For Life Planning, a.s. S finančními poradci společnosti Partners For Life Planning, a.s. konzultujeme jak možnosti investování nadačního jmění, tak vytváření investičních strategií šitých na míru potřebám našich dárců. Seznam.cz, a.s. Se společností Seznam.cz, a.s. dlouhodobě spolupracujeme na projektu Profesní organizace, nadace a neziskové organizace, díky němuž máme lepší přístup k nabízeným produktům na tomto vyhledávači. T-Mobile Czech Republic a.s. Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. nás nepodporuje pouze finančně prostřednictvím Fondu T-Mobile, ale zdarma nám poskytuje kredit pro naše mobilní telefony. Virtua.cz internet marketing Ústecká společnost Virtua.cz nám je profesionálním partnerem v oblasti internetové komunikace a správy webových stránek, na jejichž tvorbě a technickém řešení se aktivně podílela.

10 8 Výroční zpráva 2010 GRANTOVÝ PROGRAM Grantový program Grantový program, tedy rozdělování nadačních příspěvků, chápeme především jako otevřený proces, ve kterém se setkává hned několik pohledů. Od prodloužené ruky dobročinnosti místních dárců, přes podporu projektů vybraných v soutěži na základě širších diskusí odborníků, až po zviditelnění přístupů nadace k věcem veřejným.

11 GRANTOVÝ PROGRAM Výroční zpráva Příjemci našich nadačních příspěvků Fond Black & Decker Člověk v tísni, o. p. s Kč Příspěvek na stravování dobrovolníků účastnících se mezinárodního letního workcampu v Předlicích. PLAVÁČEK Nadační fond Deany a Juraje Jakubiskových Kč Poskytnutí stipendia pro talentované děti ze sociálně slabých rodin či dětských domovů z Ústecka. TECHNIK BUDOUCNOSTI o. p. s Kč Podpora projektu 100 let založení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Ústí nad Labem. Ústecká kulturní platforma Kč Zajištění výroby informačních panelů určených k výstavě s názvem Města, obce, osady a lidé severního Polabí. Fond CDL SYSTEM Manta Ústí nad Labem o. s Kč Zajištění provozu oddílu mládežnického potápění v roce Fond Heineken Česká republika Zubrnická museální železnice Kč Příspěvek na zajištění rekonstrukce železničního mostu v k.ú. Malé Březno (km 1,848). Fond Hennlich 6. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO LITOMĚŘICE LIVE CITY JSI TY Miroslava Brychnáčová Kč Rock for animals V. benefiční hudební festival na podporu psího útulku v Řepnici. Cyklistický klub Slavoj Terezín Kč Uspořádání závodů mistrovství ČR a podniku Českomoravského poháru v jízdě na kolech BMX. Gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště, o.p.s Kč Pohlazení na duši pásmo mezigeneračních setkání mezi studenty oboru kosmetických služeb a litoměřickými seniory, kterým budou studenti pomáhat s péčí o jejich tělo a předávat potřebné informace z tohoto oboru. Gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště, o.p.s Kč Výstava výtvarných prací a fotografií žáků a studentů litoměřických škol na téma Moje Litoměřicko. Integrovaná střední škola, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace Kč Přebor ČR středních škol se stavebním zaměřením ve stolním tenisu. Lukáš Janičík Kč Za Hranice organizace koncertu zahraniční nezávislé kapely s cílem obohatit kulturní nabídku pro mladé na litoměřických podiích. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Radobýl, Litoměřice Kč 20. ročník Memoriálu Karla Hynka Máchy uspořádání štafetového běhu skautských družin z vrcholu Radobýlu k uctění památky K. H. Máchy a dne vzniku samostatného československého státu. SPORT UNION, o. s Kč Zajištění činnosti občanského sdružení SPORT UNION. TJ LOKOMOTIVA TEPLICE, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Kč Zajištění činnosti oddílu běžeckého lyžování v roce TJ LOKOMOTIVA TEPLICE, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Kč Zajištění činnosti žákovského družstva oddílu alpského lyžování v roce ročník Memoriálu Karla Hynka Máchy

12 10 Výroční zpráva 2010 GRANTOVÝ PROGRAM Klub ochotníků a přátel loutkového divadla Kč Svatojánská noc pro rodiče s dětmi, kdy bude formou divadla a zábavného programu připomenuta tato starodávná tradice. Michaela Kochrdová Kč Pro nás, pro Vás propagace činnosti dětského zastupitelstva mezi dětmi a mládeží na Litoměřicku. Hana Lísalová Kč Na věku nezáleží pásmo volnočasových aktivit organizovaných studenty litoměřické 1. KŠPA s cílem sblížit zdánlivě nesbližitelné generace místních dětí z dětského domova a seniorů. LUTOMERIC o. s Kč Žongluj! realizace zábavného odpoledne pro děti a mládež, kde se kromě hudby a divadla budou moci naučit i základům žonglování. Oblastní spolek ČČK Litoměřice Kč Roční pásmo výuky předlékařské první pomoci pro žáky I. stupně Masarykovy základní školy v Litoměřicích. Sportovní klub gymnastiky a trampolín Pokratice Litoměřice Kč Uspořádání závodu v orientačním běhu pro dětské členy místního oddílu sportovní gymnastiky a trampolín a jejich vrstevníků z Odoleny Vody. Sportovní klub gymnastiky a trampolín Pokratice Litoměřice Kč Závod ve skocích na trampolíně mezi oddíly SK GT Litoměřice a TJ Aero Odolená Voda. Table tennis club Litoměřice Kč Litoměřická minipálka seriál turnajů pro nejmladší talentovanou mládež ve stolním tenisu. Ota Titěra Kč Fotografická výstava mladého litoměřického studenta fotografie. Ota Titěra Kč Fotografický výstava příspěvek na tisk a prezentaci velkoformátových fotografií mladých litoměřických umělců. Petr Vaverka Kč FLATLAND CHURCH FIGHT uspořádání 2. ročníku cyklistických závodů v netradiční disciplíně Flatland situovaných do ojedinělého prostoru odsvěceného jezuitského kostela v Litoměřicích. Adam Vomáčka Kč Bohemia unicycle competition závody a exhibice jednokolek v Litoměřicích. Petr Vomáčka Kč Lanový park rozloučení s prázdninami organizace sportovně-zábavného dne pro místní děti a mládež. Komentář Ke dni uzávěrky 6. otevřeného grantového kola Litoměřice Live city jsi ty 1. června 2010 obdržela nadace 26 žádostí o finanční podporu. Po projednání žádostí hodnotící komisí bylo vyhověno 20 z nich. Podpořených 20 projektů v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 11 měsíců, a to od 1. července 2010 do 1. června Table tennis club Litoměřice Kč* Litoměřická minipálka seriál turnajů pro nejmladší talentovanou mládež ve stolním tenisu. 2. ročník cyklistických závodů v netradiční disciplíně Flatland *) Doplatek nadačního příspěvku v rámci 5. otevřeného grantového kola Litoměřice Live city jsi ty. Fond KS Kolbenschmidt CZ Člověk v tísni, o. p. s Kč Zajištění realizace mezinárodního letního workcampu v Předlicích. Roman Dietz Kč Zajištění koncertní sezony na zámku v Trmicích. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Kč Pokrytí provozních nákladů Domova pro osoby se zdravotním postižením Trmice, Za Humny 580/15 v roce Fond ohrožených dětí Kč Zajištění chodu center dané organizace v Ústeckém kraji. Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Kč Nákup kompenzačních pomůcek a didaktického materiálu pro děti se sluchovým postižením.

13 GRANTOVÝ PROGRAM Výroční zpráva Mateřská škola Trmice, Lovecká 600, příspěvková organizace Kč Zakoupení dětského nábytku pro děti z MŠ Trmice. Občanské sdružení SPIRÁLA Kč Zajištění činnosti centra a terapie pro jeho klienty. Oblastní spolek ČČK Kč Realizace tábora pro děti ze sociálně slabých rodin. Římskokatolická farnost-arciděkanství Ústí nad Labem Kč Oprava varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Sdružení Romano Jasnica Kč Realizace 7. ročníku Různobarevného festivalu v Trmicích. Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou Kč Zajištění sportovních aktivit, výletů, výstav a dalších činností pomáhajících dětem postiženým mozkovou obrnou. Sdružení V. T. O. M. o. s Kč Zajištění tábora pro děti z dětských domovů na Ústecku. Základní škola Trmice Kč Zajištění volnočasových aktivit pro žáky školy na rok Fond Miroslava Dušánka Michaela D Kč Nákup počítačového vybavení. Fond T- Mobile 5. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO Lenešický okrašlovací spolek, o. s Kč Oprava Husovy zvonice. DŽBÁNSKO, o.p.s Kč Obnova oplocení kostela sv. Mikuláše. Městys Panenský Týnec Kč Záchrana klasicistní empírové hrobky v Panenském Týnci. Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí Kč Spolek paní, dam a dívek zajištění pásma tvůrčích dílen navazujících na tradici fungování ženských spolků. Občanské sdružení ZLATÉ ÚDOLÍ Kč Relaxační a odpočinková zóna úprava areálu zámeckého parku pro potřeby klientů ústavu sociální péče i místních obyvatel. Obec Lubenec Kč Naučná stezka okolím Lubence. TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s Kč Jde to i bez celoroční pásmo volnočasových aktivit pro zrakově postižené spoluobčany z Lounska. TYTO Kč Ochrana a podpora genofondu silně ohrožené sovy pálené za účasti zemědělské veřejnosti v okrese Louny. Ústav sociální péče Tuchořice, příspěvková organizace Kč 49. DECATLON IMF a 21. ročník Mezinárodních sportovních her TUCHOŘICE 2010 desetiboj družstev osob se zdravotním postižením. Komentář Na jaře roku 2010 byly vyplaceny druhé splátky nadačních příspěvků ve výši Kč v rámci 5. otevřeného grantového kola Fondu T-Mobile pro okres Louny. Taneční klub Styl Dance Teplice o. s Kč Organizace mezinárodní taneční soutěže Grand Prix Teplice The Boom Kč Propagace a realizace 20. vánočního koncertu The Boom Beatles Revival Band and Orchestra. Ústecká kulturní platforma Kč Vydávání přílohových karet osad Severního Polabí. Slavnostní předávání šeků v rámci otevřeného grantového kola Fondu T-Mobile

14 12 Výroční zpráva 2010 GRANTOVÝ PROGRAM 6. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO Lenešický okrašlovací spolek, o. s., Lenešice Kč Rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého z 18. století. DŽBÁNSKO, o. p. s., Liběšice Kč Rozeznění věže nad Želčí rekonstrukce zvonice kostela sv. Mikuláše v Želči. Historie a současnost Poohří, o. s., Louny Kč Vydání sborníku z konference Poohří (Sídla Správa Společnost). Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace Kč Péčí o přírodu budujeme dobré vztahy renovace zahradních prostor mateřské školy. Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny Kč MALÝ ZAHRADNÍK nákup zahradních pomůcek. Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle Kč Sedm století Nepomyšlských oživlá heraldika zapojení místních rodin do příprav oslav 650. výročí založení městyse Nepomyšl. Městys Cítoliby Kč Rozkvetlé Cítoliby podpora okrašlovacích aktivit v Cítolibech doprovázených soutěží o nejhezčí rozkvetlé okno. Místní skupina Českého červeného kříže Hřivčice Kč Obnova jediného herně-sportovního areálu v Hřivčicích za pomoci místních občanských iniciativ a dobrovolníků. Obec Krásný Dvůr Kč Oprava kaple sv. Anny v obci Vysoké Třebušice. Obec Lubenec Kč Naučná stezka okolím Lubence II. Roztančená kolečka, o. s., Žatec Kč 2. vozíčkářský ples zajištění plesu pro vozíčkáře z Žatecka. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s. Okresní organizace SPMP ČR v Lounech Kč Den setkání VII zahradní slavnosti podpora prezentace sportovně-kulturních aktivit osob s mentálním postižením z Lounska. Tělocvičná jednota SOKOL, Peruc Kč* ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ se Sokolem Peruc podpora celoročního pásma volnočasových aktivit. Tělovýchovná jednota Lokomotiva Louny Kč Oprava Ejemovy chaty. TJ Stadion Louny Kč* Ozelenění cyklistického stadionu odstranění letitých a proschlých topolů a znovuosázení prostoru místního velodromu mladými stromky a keři. TyfloCentrum Ústí nad Labem o. p. s., Ústí nad Labem Kč* Jde to i bez zajištění činnosti svépomocných klubů pro občany s těžkým zrakovým postižením z Lounska. TYTO, Věrovany Kč* Ochrana a podpora genofondu silně ohroženého sýčka obecného za účasti zemědělské veřejnosti v okrese Louny. VOŽEKOVO sdružení, Koštice Kč Rybník ve Vojničkách podpora občanské iniciativy a jejich úsilí o zlepšení stavu rybníka ve Vojničkách. Za záchranu kostela sv. Jiljí, o. s., Lubenec Kč Obnova hřbitovní zdi kostela v Libyni. Komentář Do 6. otevřeného grantového kola programu Fond T-Mobile pro okres Louny bylo přihlášeno celkem 61 žádostí od neziskových organizací z okresu Louny, požadující v součtu Kč. Po projednání žádostí sedmičlennou hodnotící komisí bylo vyhověno 19 z nich. Podpořených 19 žádostí v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 12 měsíců, a to od 15. listopadu 2010 do 14. listopadu *) Nadační příspěvky rozdělené do dvou splátek. Podpořeným neziskovým organizacím byly vyplaceny v roce 2010 první splátky nadačních příspěvků v celkové výši Kč, druhé splátky ve výši Kč byly vyplaceny na jaře Adresné nadační příspěvky Město Louny Kč Město na kolech 7. ročník. Otevřený grantový fond Private Autonomy nezávislá studentská umělecká agentura, o.s., Ústí nad Labem Kč** Vybavení multifunkčního uměleckého a edukačního prostoru, který bude zaměřen na prezentaci nezávislých uměleckých projektů začínajících umělců. **) Doplatek nadačního příspěvku v rámci 16. otevřeného grantového kola.

15 GRANTOVÝ PROGRAM Výroční zpráva OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO ASSociace o. s Kč Virtuální galerie regionální tvorby vytvoření virtuální galerie děl výtvarného umění. FidoDido, o.s Kč Kudy z nudy 2010 podpora týdenní letní aktivity pro deset dětí ze sociálně vyloučených lokalit v Ústí nad Labem. Helias Ústí nad Labem, o. p. s Kč Hurá do přírody za každého počasí podpora vzdělávacích aktivit v přírodě pro mládež s mentálním postižením a trpící autismem. KINOKLUB OSTROV, o. s Kč Jedním okem-filmový workshop umožňující začátečníkům i pokročilým zájemcům o kinematografii se seznámit se základy filmové řeči a dle svého scénáře si natočit vlastní film. Klub českých turistů Krásná Lípa Kč Rekonstrukce dřevěného opláštění rozhledny Vlčí hora. Kulturní centrum Řehlovice Kč Česko-německé výtvarné sympozium Proudění Strömungen Lutomeric o. s Kč Litoměřické koulení turnaj v pétanque, jehož cílem je seznámit širokou veřejnost s tímto odpočinkovým sportem. Mateřské centrum Permoníček Krupka, o. s Kč Děcka, tátové a mámy, pojďte do toho s námi pomoc při rekonstrukci prostoru mateřského centra a vybudování bezpečného a příjemného prostoru herny pro děti. Mozaika o. s Kč Vybudování chybějícího rodinného a mateřského centra v Lovosicích. Natura Ltm, o. s Kč Ochrana ještěrky zelené v okolí obce Dolní Zálezly. Občanské sdružení Mája Kč Mobilní dětské hřiště zhotovení přemístitelné venkovní herny využitelné k zábavě malých dětí při nejrůznějších veřejných akcích. Občanské sdružení pod Studencem Kč Panoramatická prezentace mikroregionu Českokamenicko na webových stránkách 1. fáze. OPORA Kč Ústecké dny hospicové péče konání odborné konference pro veřejnost a pracovníky ze sociálně-zdravotní sféry v Ústí nad Labem. Středohoří sobě, o. s Kč Ostrovní akademie 2010/2011 cyklus populárně naučných přednášek, s cílem upozornit na zanedbané církevní památky v regionu a jejich zapojení do života obcí. Trampská osada Black Hills Kč Lesní pisálek podpora amatérské tvorby a setkávání začínajících autorů v oblasti literární tvorby. Zůstaňme mladí i ve stáří o. s Kč FIT PRO ŽIVOT celoroční pásmo volnočasových aktivit pro bílinské ženy staršího věku, trpící nadváhou. Slavnostní předávání šeků v rámci 17. otevřeného grantového kola zástupcům organizace Helias Ústí nad Labem, o. p. s. Komentář Do 17. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 63 žádostí o finanční podporu od neziskových organizací z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem, žádající v součtu Kč. Po projednání žádostí hodnotící komisí bylo vyhověno 16 z nich. Podpořených 16 projektů v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 12 měsíců, a to od 1. července 2010 do 30. června Finanční prostředky rozdělené v rámci 17. otevřeného grantového kola pocházely z výnosů příspěvku z Nadačního investičního fondu a z daru společnosti Heineken Česká republika, a. s.

16 14 Výroční zpráva 2010 GRANTOVÝ PROGRAM 18. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO Natura Ltm o. s Kč Ochrana ještěrky zelené (Lacerta virdis) v CHKO České středohoří. Český svaz ochránců přírody, 37/02 ZO Litoměřice Kč Podpora stanice pro hendikepované volně žijící živočichy FALCO Dolní Týnec. Demosthenes, o. p. s Kč Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví podpora rozvoje canisterapie a hipoterapie. Helias Ústí nad Labem, o. p. s Kč Už mám kamaráda podpora celoročního programu setkávání dětí a mládeže s mentálním postižením z Ústecka se zdravými kamarády. Chvojensko Kč Oprava dvou arnultovických křížků. Iniciativa pro děčínský zámek, o. s Kč Kostel sv. Václava v Děčíně-Rozbělesích podpora místní iniciativy snažící se o oživení tohoto barokního kostela. Mateřské centrum Permoníček Krupka o. s Kč Na Krmelci s Permoníčkem aneb uvědomování si rodinného života o prázdninách v přírodě podpora projektu nabízejícího prázdninovou pomoc pro mladé rodiny s dětmi z Krupky, s cílem usnadnit slaďování potřeb jejich soukromého a pracovního života. NÁVRAT KONCOVKY Kč Představení programu Zdravé muzicírování vedení škol a pedagogům v Ústeckém kraji, který je úspěšným nástrojem prevence projevů rizikového chování dětí. OPORA Kč Ústecké dny hospicové péče podpora zavedení tradice oslav Světového dne hospiců v Ústí nad Labem. Pápěří Kč Dobrovolníci v Městské nemocnici v Litoměřicích záměrem projektu je vysílání dobrovolníků do stanic LDN v Městské nemocnici v Litoměřicích s cílem pomoci zlepšit psychosociální podmínky dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Polabské děti občanské sdružení pro děti a mládež Kč Libochovany všem podpora celoročního pásma volnočasových aktivit umožňující obyvatelům Libochovan aktivně se zapojit do iniciativ obohacujících a zpříjemňujících život na vesnici. Poradna pro integraci, občanské sdružení Kč JINÁ RODINA? Integrace rodin cizinců s dětmi do společnosti. Potravinová banka v Ústeckém kraji, o. s Kč Potraviny pro chudé podpora rozjezdu Potravinové banky počítající s otevřením skladu potravin v Litoměřicích. Rodinné centrum Slunečník o. s Kč Setkávání světů podpora setkávání světů dětí a dospělých, zdravých a nemocných lidí, ale i světů nejrůznějších generací při kulturněvzdělávacích akcích. Sdružení na podporu pěstounských rodin PAMPELIŠKA, o. s Kč Knihovna pro obec Podsedice zřízení a zajištění provozu venkovské knihovny. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace Kč Společná cesta projekt umožňuje mentálně a tělesně handicapovaným klientům celoročně zdarma využívat cyklus arteterapeutických programů v litoměřické galerii výtvarného umění. Společnost Parkinson, o. s Kč Zlepšení pohyblivosti a zabránění vyčlenění ze společnosti seniorů postižených Parkinsonovou nemocí žijících v Ústí nad Labem a okolí. STAROSTI SORGE o. s Kč Pojďte s námi prožít dobrodružství na farmě cílem projektu je prostřednictvím pásma zážitkových akcí seznámit mladou generaci s chodem ekofarmy a krásnou přírodou Českého středohoří. Teen Challenge International ČR Kč Klub Archa Dětské centrum Klokan zajištění činnosti volnočasového klubu pro děti ze sociálně slabých rodin z města Šluknov. Tyfloservis, o. p. s Kč Multisenzoriální terapie pro lidi nevidomé a slabozraké v Ústeckém kraji. TYTO Kč Ochrana a podpora silně ohrožené sovy pálené za účasti zemědělské veřejnosti na Litoměřicku a Teplicku. Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s Kč Projektový týden zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů pro žáky základní a praktické školy z Teplic.

17 GRANTOVÝ PROGRAM Výroční zpráva Zubrnická museální železnice Kč Pracovní setkání na muzejní železnici zapojení dobrovolníků do údržbových prací na muzejní železnici Velké Březno Zubrnice, s cílem udržet její provozuschopnost. Komentář Do 18. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 95 žádostí o finanční podporu od neziskových organizací z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem, žádající v součtu Kč. Po projednání žádostí hodnotící komisí bylo vyhověno 23 z nich. Podpořených 23 projektů v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 12 měsíců, a to od 1. ledna 2011 do 31. prosince Finanční prostředky pro 18. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, z darů společností Black & Decker (Czech) s.r.o., Surgipa Medical, spol. s r.o., Envirocont s.r.o. a dalších místních firem a jednotlivců. Projekty podpořené z Otevřeného grantového fondu na základě individuálních dohod s dárci finančních prostředků Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace Kč Zajištění zájmové činnosti svěřenců Dětského domova Severní Terasa. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace Kč Zajištění sportovní činnosti svěřenců Dětského domova Střekov. Dobrovolnické centrum, o. s Kč Zajištění dobrovolnické činnosti ve zdravotnických zařízeních na území Ústecka. Zahájení dopravy na železnici mezi Zubrnicemi a Velkým Březnem 27. října 2010 FOKUS Ústí nad Labem Kč Týdny pro duševní zdraví ročník v Ústeckém kraji kulturně humanitární akce, jejíž snahou je vytvářet prostor pro diskusi o otázkách duševního zdraví. Monika F Kč Pořízení speciálních pomůcek vedoucích ke zlepšení péče o syna s diagnózou metachromatická leukodystrofie. Stephen Richard Hale Kč Zabezpečení vzniku a činnosti dětského herního centra v místní části Ústí nad Labem Střekov. Ivana K Kč Pořízení elektrického vozíku pro svého syna postiženého svalovou dystrofií. Hana S Kč Pořízení mechanického vozíku k přepravování dcery s diagnostikovanou spastickou diparézou dětské mozkové obrny. Sdružení pro vzdělávání komunit Kč Zajištění vybraných činností Rady mladších, programu Dialog a Dárcovského programu. Lenka V Kč Pořízení automobilu s plošinou pro transport syna trpícího svalovou myopatií.

18 16 Výroční zpráva 2010 PODPORA NEZISKOVÉHO SEKTORU Podpora neziskového sektoru Uvědomujeme si, že podporovat rozvoj místního neziskového sektoru jen poskytováním nadačních příspěvků je z pohledu komunitní nadace nedostačující. Myslíme si, že schopnost dlouhodobě udržitelného rozvoje neziskového sektoru se odvíjí od možnosti pravidelného vzdělávání, schopnosti organizací připravovat projekty, od znalosti dostupných finančních zdrojů potřebných pro jejich realizaci a od vzájemné informovanosti neziskových organizací o jejich záměrech a cílech.

19 PODPORA NEZISKOVÉHO SEKTORU Výroční zpráva Informační podpora Průběžně jsme neziskovým organizacím poskytovali zprávy o současném dění v neziskovém sektoru, a to zejména aktualizované informace o existujících grantových příležitostech, o možnosti vzdělávání a práce v neziskovém sektoru, včetně nabídek projektové spolupráce ze strany místních, celostátních i zahraničních neziskových organizací. Propagace neziskového sektoru Od června do listopadu roku 2010 se nám podařilo ve městech Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem zrealizovat IV. ročník putovní výstavy úspěšných projektů realizovaných za podpory nadace v letech na území výše uvedených okresů. Cílem výstavy bylo informovat o aktivitách místních neziskových organizací a zvýšit povědomí o jejich činnosti u veřejnosti. Technická asistence Průběžně jsme formou individuálních i hromadných konzultací pomáhali především začínajícím neziskovým organizacím v přípravě jejich projektových žádostí předkládaných do grantových řízení vyhlašovaných nadací. Dalším zájemcům jsme v průběhu roku poskytli individuální asistenci při zakládání vlastních neziskových organizací, výběru vhodných finančních zdrojů pro realizaci jejich projektů či partnerů k vzájemné spolupráci. Vzdělávání Během první poloviny roku 2010 se nám podařilo dokončit realizaci asistenčně-vzdělávacího projektu Cesta k dlouhodobé udržitelnosti-profesionalizaci místních NNO financovaného ze zdrojů Amerického velvyslanectví v Praze. Díky těmto prostředkům mohli zástupci začínajících nevládních neziskových organizací absolvovat pásmo vzdělávacích seminářů a účastnit se odborného asistenčního bloku s cílem posílit jejich dovednosti v oblastech jako je projektový management, public relations, fundraising a strategické plánování. IV. ročník putovní výstavy úspěšných projektů realizovaných za podpory nadace v letech

20 18 Výroční zpráva 2010 PROGRAM DIALOG Program Dialog Myslíme si, že kvalita života naší komunity se odvíjí od kvality vztahů, od toho, jak spolu dokážeme komunikovat, hledat a sdílet společné hodnoty, respektovat své odlišnosti a nést svůj podíl na společné odpovědnosti. Pokud jsou lidé schopni se spojit na řešení konkrétního úkolu, investovat do něj svoji energii a vytrvat při něm, vzniká z takové interakce mnohem víc než hmatatelný výsledek. Vzniká společenství založené na partnerství a důvěře, vzniká prostor, ve kterém se lidé mohou setkat a společně tvořit.

4/2010 VIDĚLI JSME TO NA VLASTNÍ OČI... STUDIJNÍ STÁŽ V KANADĚ

4/2010 VIDĚLI JSME TO NA VLASTNÍ OČI... STUDIJNÍ STÁŽ V KANADĚ 4/2010 NOVINKY VIDĚLI JSME TO NA VLASTNÍ OČI... STUDIJNÍ STÁŽ V KANADĚ Na začátku listopadu 2010 jsem se společně s dalšími šesti zástupci organizací sdružených v Asociaci komunitních nadací ČR zúčastnila

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

Obsah. Úvodní slovo...3 O nás...4. Grantový program... 10. Podpora neziskového sektoru... 16. Zapojování veřejnosti... 18. Program Dialog...

Obsah. Úvodní slovo...3 O nás...4. Grantový program... 10. Podpora neziskového sektoru... 16. Zapojování veřejnosti... 18. Program Dialog... Výroční zpráva 2008 Obsah Úvodní slovo...3 O nás...4 Poslání...5 Historie...5 Darcovský proram...6 Naši dárci...7 Naši partneři...9 Grantový proram... 10 Nadační příspěvky... 11 Podpora neziskového sektoru...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Výroční zpráva 2007 ... ............

Výroční zpráva 2007 ... ............ Výroční zpráva 2007 15. výročí založení komunitní nadace......................... 8. června 1993 Založení Komunitní nadace Euroregionu Labe pod názvem nadace Regionální fond. 14. dubna 1997 Vložení symbolického

Více

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Obsah Úvodní slovo.......................................................................3 O nás....................................................................................4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí A.K.N. občanské sdružení A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí v Česk é republice I n f o r m a c e o činnosti u příležitosti p r v n í h o v ý r očí vzniku organizace září 2006 září 2007 Poslání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva 2006 Ú

Výroční zpráva 2006 Ú Výroční zpráva 2006 Ú Obsah Úvodní slovo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Organizační struktura nadace - - - - - - - - - - -

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

3/2010 NOVINKY. panství Velichov, s výjimečným

3/2010 NOVINKY. panství Velichov, s výjimečným 3/2010 NOVINKY MÁME FACEBOOK, PODPOŘTE NÁS Po poradě s našimi dlouholetými kolegy a odborníky na internetový marketing ze společnosti Virtua.cz jsme se rozhodli využít možností, které nabízí platforma

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE za období 1. 1. 2005-31. 12. 2005 OBSAH ROK 2005 ROK ZMĚNY 2 POSLÁNÍ 3 O NADAČNÍM FONDU 3 GRANTOVÉ PROGRAMY 4 GRANTOVÉ PROGRAMY 7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 9 KONTAKTNÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace

Podralský nadační fond ZOD. Kontaktní informace Výroční zpráva 2008 Obsah Podralský nadační fond ZOD... 2 Kontaktní informace... 2 Slovo předsedy správní rady... 3 Poslání nadačního fondu... 4 Vize rozvoje nadačního fondu... 4 Zřizovatel Zemědělské

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

998 1 V ý r o č n í z p r á v a

998 1 V ý r o č n í z p r á v a 1998 Výroční zpráva Obsah: Poslání Nadace české architektury Registrace NČA podle zák.č. 227/97Sb Majetek NČA nepeněžitý majetek nadační jmění nepeněžitý majetek ostatní finanční prostředky závazky Seznam

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje

Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Správní rada Komunitní nadace Blanicko-Otavské vyhlašuje Společné Grantové kolo nadace a města Strakonice (realizované městem v rámci programu Zdravého města Strakonice a určené na podporu aktivit místní

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013

Výroční zpráva. Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC. Nuart o.p.s. 2013 Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti za rok 2012 GROUP OF CREATIVE STUDIOS CZECH REPUBLIC 1 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání a cíle společnosti 4 Obecné informace o společnosti 5 Zpráva o činnosti 6

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah:

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah: Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014 Obsah: 1. úvodní slovo 2. základní informace 3. organizace občanského sdružení 4. vymezení činnosti 5. činnost a aktivity občanského sdružení

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2011 str. 1 Výroční zpráva 2011 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Vedená u Rejstříkového soudu obecně prospěšných společností, Krajský soud

Více

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose. Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.cz Zpráva k závěrečnému účtu Svazku obcí Východní Krkonoše (dále

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Vážení přátelé, Ing. Miroslav Procházka předseda správní rady

Vážení přátelé, Ing. Miroslav Procházka předseda správní rady Výroční zpráva 2009 O B S A H Úvodní slovo Kdo jsme Poslání Lidé v nadaci Sponzoři a dárci Programy nadace v roce 2009 Nadační příspěvky Finanční zpráva Hospodaření s prostředky NIF Zpráva auditora Výkaz

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME Výroční zpráva 2013 PROČ TO DĚLÁME? Již 20 let je to naše poslání. Více v kapitole O nás.......................................32 JAK TO DĚLÁME? Finanční, ale

Více

Žádost o nadační příspěvek (grant) Nadace Naše dítě NIF 2014 strana 1

Žádost o nadační příspěvek (grant) Nadace Naše dítě NIF 2014 strana 1 NIF 2014 strana 1 Registrační číslo (doplní poskytovatel). 1. Název projektu: 2. Identifikační údaje o předkládající organizaci 2.1. Název... 2.2. Organizační forma (forma právní subjektivity)... 2.3.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Tisková zpráva. č. 1/2008 Ústí nad Labem, 16. června 2008. První komunitní nadace v ČR byla založena před 15 lety

Tisková zpráva. č. 1/2008 Ústí nad Labem, 16. června 2008. První komunitní nadace v ČR byla založena před 15 lety Tisková zpráva č. 1/2008 Ústí nad Labem, 16. června 2008 První komunitní nadace v ČR byla založena před 15 lety Komunitní nadace Euroregionu Labe se sídlem v Ústí nad Labem je první komunitní nadací založenou

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání Nadačního fondu 3 Základní informace o fondu 4 O nás 4 Projekty a spolupráce 5 Naše vize pro rok 2014

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010.

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010. Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Annual Report 2013 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2013 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Tisková zpráva. Neziskové organizace využily příležitosti zlepšit své dovednosti

Tisková zpráva. Neziskové organizace využily příležitosti zlepšit své dovednosti Tisková zpráva Neziskové organizace využily příležitosti zlepšit své dovednosti Ústí nad Labem, 16. února 2007 - Deset nevládních neziskových organizací poskytujících sociální služby v euroregionu Labe

Více

Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek o.s. Žadatel: Tomáš Musil Projekt: Oživení pozapomenutého tradičního zvyku Martinského průvodu.

Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek o.s. Žadatel: Tomáš Musil Projekt: Oživení pozapomenutého tradičního zvyku Martinského průvodu. Grantový fond 2010 rozdělen 1 milion Kč Seznam podpořených projektů Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek o.s. Žadatel: Tomáš Musil Projekt: Oživení pozapomenutého tradičního zvyku Martinského průvodu.

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2008 Odborné sociální

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Nadační fond Pomozme dětem žít lépe Sídlo: Dvořákova 32, 779 00 Olomouc IČ: 28573790 tel. 585229323 e-mail: info@pomozmedetem.cz Nadační fond je zapsán v nadačním rejstříku u

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

O nás... 5. Co podporujeme?... 8. Poskytnuté nadační příspěvky... 11. Přehled fondů... 18. Přijaté dary a příspěvky... 29. Finanční zpráva...

O nás... 5. Co podporujeme?... 8. Poskytnuté nadační příspěvky... 11. Přehled fondů... 18. Přijaté dary a příspěvky... 29. Finanční zpráva... Výroční zpráva 2014 Obsah O nás... 5 Co podporujeme?... 8 Poskytnuté nadační příspěvky... 11 Přehled fondů... 18 Přijaté dary a příspěvky... 29 Finanční zpráva... 33 Zpráva nezávislého auditora... 37 Ústecká

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Nadace Vodafone aneb kdo jsme? založena v roce 2006 4 grantové programy Vpoho, Vpohybu, Rok jinak a Technologie

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro radost Předmětem programu je podpora veřejně prospěšných projektů zaměřených na kulturně společenské aktivity neziskového charakteru. Zvýšená

Více

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz

Výroční zpráva 2010. Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Výroční zpráva 2010 Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Posláním nadačního fondu Ledňáček je: - zřizování (budování) vícegeneračních systémů sídelní zeleně (veřejných parků

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s.

Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s. Výroční zpráva roku 2014 CHCIPOMOCI.info o.p.s. Výroční zpráva CHIPOMOCI.info o.p.s. za rok 2014 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

Více