Obsah. Úvodní slovo...1 O nás...2. Dárcovský program...4. Grantový program...8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvodní slovo...1 O nás...2. Dárcovský program...4. Grantový program...8"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

2 Obsah Úvodní slovo...1 O nás...2 Poslání...3 Dárcovský program...4 Naši dárci...5 Naši partneři...7 Grantový program...8 Příjemci našich nadačních příspěvků...9 Podpora neziskového sektoru Program Dialog Zapojování veřejnosti Finanční zpráva Přehled fondů a stavu permanentního majetku Přijaté dary a příspěvky Rozvaha k Výkaz zisků a ztrát k Přehled nadačního jmění k Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace Zhodnocení správy příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF) Zpráva auditora o ověření hospodaření s výnosy z prostředků NIF Zpráva auditora o ověření účetní závěrky k Zpráva auditora o ověření výroční zprávy Organizační struktura Kontaktní informace... 33

3 ÚVODNÍ SLOVO Výroční zpráva Dámy a pánové, právě listujete výroční zprávou Komunitní nadace Euroregionu Labe za rok Jejím prostřednictvím bychom Vás rádi seznámili s aktivitami, kterým jsme se v uplynulém roce věnovali, a s výsledky, kterých jsme za přispění mnohých z Vás dosáhli. Luděk Masopust * V roce 1992 dokončil studium na Vysoké škole ekonomické. Od roku 1998 předseda představenstva Greif Czech Republic a.s. V současné době žije se svou rodinou v Ústí nad Labem. V orgánech nadace pracuje již od roku Dříve než se ale začtete do stránek věnovaných uplynulému roku, v jehož závěru jsme mimo jiné udělili tisící nadační příspěvek a zároveň rozdělili třicátý milion v historii nadace, rád bych na tomto místě zmínil jednu čerstvou událost v historii nadace. Na počátku června 2011, kdy byla tato výroční zpráva dokončována, se nadace přejmenovala na ÚSTECKOU KOMUNITNÍ NADACI. Naše komunitní nadace nemění svůj název poprvé. Pamětníci si možná ještě vzpomenou, že původně byla v roce 1993 nadace založena pod názvem Nadace Regionální fond. V roce 1998, po transformaci do nadace komunitního typu a s účinností nového zákona o nadacích, byla nadace přejmenována na Komunitní nadaci Ústí nad Labem. V roce 2004 jsme se posléze rozhodli přejmenovat na Komunitní nadaci Euroregionu Labe. Souviselo to tenkrát především s faktem, že nadace již nějakou dobu působila na území čtyř okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem a snažila se tuto skutečnost co nejvýstižněji odrazit i ve svém názvu. Vsadili jsme tenkrát na pojem Euroregion Labe, u kterého jsme předpokládali, že se vstupem ČR do EU a s rozvojem programů podpory zaměřených na přeshraniční spolupráci vstoupí více do povědomí veřejnosti. Postupem času se však ukázalo, že na jedné straně pojem euroregion mezi lidmi nezakořenil, že mu lidé příliš nerozumí, a na druhé straně, že tento pojem často vytváří konotace s přerozdělováním evropsko-unijních prostředků, s čímž má naše nadace pramálo společného. Proto jsme se rozhodli takřka na den přesně k našim osmnáctým narozeninám změnit opět název nadace, tentokrát tak, jak nás lidé nejčastěji (p)opisují, a sice Ústecká komunitní nadace. Všechny partnery nadace chci ujistit, že za změnou názvu nadace nestojí žádné změny její obsahové náplně, geografické působnosti či hodnot a principů, na kterých je vystavěna. Dovolte mi poděkovat všem, kteří v uplynulém roce přispěli k činnosti nadace: jednotlivcům, místním i zahraničním dárcům za jejich finanční prostředky; místním institucím a partnerům za intenzivní spolupráci; realizátorům podpořených projektů za jejich přispění k oživení a rozvoji naší komunity a rovněž zahraničním partnerům za cennou výměnu know-how a zkušeností. Luděk Masopust PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

4 2 Výroční zpráva 2010 O NÁS O nás Komunitní nadace Euroregionu Labe je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo má v Ústí nad Labem. Dary Nadační příspěvky Nadační jmění Za dobu svého působení získala nadace od místních firem a jednotlivců téměř 29 mil. Kč. Podpořila více než projektů místních neziskových organizací v celkové výši přes 30 mil. Kč. Za 18 let své činnosti jsme vytvořili nadační jmění ve výši skoro 47 mil. Kč. Působnost Od roku 1993 do roku 2010 nadace rozšířila svou působnost z okresu Ústí nad Labem na okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

5 O NÁS Výroční zpráva Poslání Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v Euroregionu Labe. Komunitní nadace Euroregionu Labe toho dosahuje: podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní komunity; spoluvytvářením prostoru, ve kterém se mohou při hledání a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli místní a státní správy; přispíváním k řešení dnešních i budoucích problémů získáváním a prostřednictvím grantů rozdělováním finančních prostředků do oblastí kultury, ekologie, vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a místního rozvoje.

6 4 Výroční zpráva 2010 DÁRCOVSKÝ PROGRAM Dárcovský program Vytváření vztahů s dárci a získávání finančních prostředků pro řešení dnešních i budoucích potřeb a priorit komunity je základním kamenem snad každé komunitní nadace. Naší strategií je, kromě vybudování ekonomické nezávislosti nadace, zajistit dostatečně širokou dárcovskou základnu především z řad firemních a individuálních dárců, kteří v naší komunitě žijí, pracují nebo jinak působí.

7 DÁRCOVSKÝ PROGRAM Výroční zpráva Naši dárci Academy for the Development of Philanthropy in Poland Příspěvek z programu s názvem V4 Community Foundation Maturity Program na aktivity zaměřené na zkvalitnění služeb pro dárce a zefektivnění grantování z pohledu úzkého propojení obou těchto pilířů. Fond Black & Decker Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky ústecké společnosti Black & Decker (Czech) s.r.o. za účelem jejich následného využití k podpoře nejrůznějších obecně prospěšných projektů realizovaných v okrese Ústí nad Labem. Black & Decker (Czech) s.r.o. Fond CDL SYSTEM Cílem fondu je podporovat veřejně prospěšné aktivity na Ústecku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií společnosti CDL SYSTEM a.s. CDL SYSTEM a.s. Fond Heineken Česká republika Fond podporuje veřejně prospěšné aktivity na Ústecku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií společnosti Heineken Česká republika, a. s. Heineken Česká republika, a.s. Fond Hennlich Fond podporuje veřejně prospěšné aktivity na Litoměřicku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií firmy Hennlich Industrietechnik spol. s r.o. Hennlich Industrietechnik spol. s r.o. Fond Miroslava Dušánka Posláním fondu je napomáhat zlepšovat životní situaci lidí se zrakovým postižením a uctít tak památku Miroslava Dušánka. IZOLACE BERAN s.r.o. Fond Pavly a Pavla Redlichových Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky příbuzných a přátel rodiny Redlichových či dalších právnických a fyzických osob na podporu veřejně prospěšných aktivit na Ústecku. Eva Bärtlová a Jiří Matějka Martin Jonáš Kateřina Valešová Fond Rady mladších Cílem fondu Rady mladších je shromažďovat finanční prostředky za účelem jejich následného využití k podpoře malých projektů realizovaných na Ústecku mladými lidmi. Petr Klír Statutární město Ústí nad Labem Fond Terezky a Sáry Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky příbuzných a přátel rodiny Masopustových či dalších právnických a fyzických osob za účelem zlepšování kvality života místní komunity pro generace současné i budoucí. Luděk Masopust Fond T-Mobile Cílem fondu je podporovat veřejně prospěšné aktivity na Lounsku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií firmy T-Mobile Czech Republic a.s. T-Mobile Czech Republic a.s. Otevřený grantový fond Cílem fondu je podporovat otevřená grantová kola a operační programy nadace, které jsou v souladu s jejím posláním. Dárci, kteří přijali pozvání na benefiční večeři s panem Ladislavem Špačkem AIR PRODUCTS, spol. s r.o. Black & Decker (Czech) s.r.o. CENTROPOL ENERGY, a.s. Jiří Exner Fond KS Kolbenschmidt CZ (bývalý Fond Metal Ústí n. L.) Z fondu jsou podporovány veřejně prospěšné aktivity na Ústecku, které jsou v souladu s dárcovskou strategií firmy KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. Benefiční večeře s panem Ladislavem Špačkem

8 6 Výroční zpráva 2010 DÁRCOVSKÝ PROGRAM Petr Gandalovič Martin Hausenblas Ladislav Hruška Dana a Vítězslav Kotrsovi Jan Kubata Eva Lohniská Jaroslav Lorenc Dušan Mátl Martin Procházka Yvett Röhrich Spedition Rosner, s.r.o. Martin Sameš SKD Průmstav - stavby, a.s. Surgipa Medical, spol. s r.o. Dárci, kteří dlouhodobě podporují otevřená grantová kola a operační programy nadace Ivan Beránek Jaroslav Beránek Milan Boháček Alena Bošková Jaroslav Bukáček CENTROPOL ENERGY, a. s. Eric DeWald drobní dárci v rámci golfového turnaje ENVIROCONT s.r.o. Marek Fišer Petr Gandalovič GRANETTE a.s. Greif Czech Republic a.s. Jan Hadraba Tomáš Ipolt Jupiter Consulting s.r.o. JUROS, s.r.o. Andrea Krákorová Tomáš Krejčí Luděk Masopust RWE Energie, a.s. Libor Sehnal Statutární město Ústí nad Labem Surgipa Medical, spol. s r.o. TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. Josef Vejlupek Jan Velek Pavel Zajíc Pomáháme měnit místo, kde žijeme a působíme. Připojte se k nám. Hlavním hostem V. benefiční večeře se stal pan Ladislav Špaček

9 DÁRCOVSKÝ PROGRAM Výroční zpráva Naši partneři Fakulta sociálně ekonomická, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Od června 2009 jsme se zapojili jako jedna z pěti neziskových organizací působící v okrese Ústí nad Labem do projektu s názvem Inovace studijního oboru Sociální práce. Na projektu se podílíme jak v rovině praktické, podílíme se na vytvoření pracoviště praxe pro studenty tohoto studijního oboru v naší nadaci, tak v rovině teoretické, snažíme se v rámci pracovní skupiny formulovat doporučení pro organizace, které by také chtěly odborné praxe poskytovat. Ladislav Špaček, Freecom group S panem Ladislavem Špačkem úspěšně spolupracujeme již pátým rokem zejména při přípravě a realizaci benefičních večeří, kde bychom se bez jeho rad a zkušeností z oblasti etikety jen těžko obešli. Microsoft Česká Republika Díky vstřícnosti společnosti Microsoft Česká Republika nám bylo umožněno využívat školní multilicenci pro nákup softwaru od společnosti Microsoft za zvýhodněné ceny. Partners For Life Planning, a.s. S finančními poradci společnosti Partners For Life Planning, a.s. konzultujeme jak možnosti investování nadačního jmění, tak vytváření investičních strategií šitých na míru potřebám našich dárců. Seznam.cz, a.s. Se společností Seznam.cz, a.s. dlouhodobě spolupracujeme na projektu Profesní organizace, nadace a neziskové organizace, díky němuž máme lepší přístup k nabízeným produktům na tomto vyhledávači. T-Mobile Czech Republic a.s. Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. nás nepodporuje pouze finančně prostřednictvím Fondu T-Mobile, ale zdarma nám poskytuje kredit pro naše mobilní telefony. Virtua.cz internet marketing Ústecká společnost Virtua.cz nám je profesionálním partnerem v oblasti internetové komunikace a správy webových stránek, na jejichž tvorbě a technickém řešení se aktivně podílela.

10 8 Výroční zpráva 2010 GRANTOVÝ PROGRAM Grantový program Grantový program, tedy rozdělování nadačních příspěvků, chápeme především jako otevřený proces, ve kterém se setkává hned několik pohledů. Od prodloužené ruky dobročinnosti místních dárců, přes podporu projektů vybraných v soutěži na základě širších diskusí odborníků, až po zviditelnění přístupů nadace k věcem veřejným.

11 GRANTOVÝ PROGRAM Výroční zpráva Příjemci našich nadačních příspěvků Fond Black & Decker Člověk v tísni, o. p. s Kč Příspěvek na stravování dobrovolníků účastnících se mezinárodního letního workcampu v Předlicích. PLAVÁČEK Nadační fond Deany a Juraje Jakubiskových Kč Poskytnutí stipendia pro talentované děti ze sociálně slabých rodin či dětských domovů z Ústecka. TECHNIK BUDOUCNOSTI o. p. s Kč Podpora projektu 100 let založení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Ústí nad Labem. Ústecká kulturní platforma Kč Zajištění výroby informačních panelů určených k výstavě s názvem Města, obce, osady a lidé severního Polabí. Fond CDL SYSTEM Manta Ústí nad Labem o. s Kč Zajištění provozu oddílu mládežnického potápění v roce Fond Heineken Česká republika Zubrnická museální železnice Kč Příspěvek na zajištění rekonstrukce železničního mostu v k.ú. Malé Březno (km 1,848). Fond Hennlich 6. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO LITOMĚŘICE LIVE CITY JSI TY Miroslava Brychnáčová Kč Rock for animals V. benefiční hudební festival na podporu psího útulku v Řepnici. Cyklistický klub Slavoj Terezín Kč Uspořádání závodů mistrovství ČR a podniku Českomoravského poháru v jízdě na kolech BMX. Gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště, o.p.s Kč Pohlazení na duši pásmo mezigeneračních setkání mezi studenty oboru kosmetických služeb a litoměřickými seniory, kterým budou studenti pomáhat s péčí o jejich tělo a předávat potřebné informace z tohoto oboru. Gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště, o.p.s Kč Výstava výtvarných prací a fotografií žáků a studentů litoměřických škol na téma Moje Litoměřicko. Integrovaná střední škola, Litoměřice, Dlouhá 6, příspěvková organizace Kč Přebor ČR středních škol se stavebním zaměřením ve stolním tenisu. Lukáš Janičík Kč Za Hranice organizace koncertu zahraniční nezávislé kapely s cílem obohatit kulturní nabídku pro mladé na litoměřických podiích. Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Radobýl, Litoměřice Kč 20. ročník Memoriálu Karla Hynka Máchy uspořádání štafetového běhu skautských družin z vrcholu Radobýlu k uctění památky K. H. Máchy a dne vzniku samostatného československého státu. SPORT UNION, o. s Kč Zajištění činnosti občanského sdružení SPORT UNION. TJ LOKOMOTIVA TEPLICE, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Kč Zajištění činnosti oddílu běžeckého lyžování v roce TJ LOKOMOTIVA TEPLICE, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Kč Zajištění činnosti žákovského družstva oddílu alpského lyžování v roce ročník Memoriálu Karla Hynka Máchy

12 10 Výroční zpráva 2010 GRANTOVÝ PROGRAM Klub ochotníků a přátel loutkového divadla Kč Svatojánská noc pro rodiče s dětmi, kdy bude formou divadla a zábavného programu připomenuta tato starodávná tradice. Michaela Kochrdová Kč Pro nás, pro Vás propagace činnosti dětského zastupitelstva mezi dětmi a mládeží na Litoměřicku. Hana Lísalová Kč Na věku nezáleží pásmo volnočasových aktivit organizovaných studenty litoměřické 1. KŠPA s cílem sblížit zdánlivě nesbližitelné generace místních dětí z dětského domova a seniorů. LUTOMERIC o. s Kč Žongluj! realizace zábavného odpoledne pro děti a mládež, kde se kromě hudby a divadla budou moci naučit i základům žonglování. Oblastní spolek ČČK Litoměřice Kč Roční pásmo výuky předlékařské první pomoci pro žáky I. stupně Masarykovy základní školy v Litoměřicích. Sportovní klub gymnastiky a trampolín Pokratice Litoměřice Kč Uspořádání závodu v orientačním běhu pro dětské členy místního oddílu sportovní gymnastiky a trampolín a jejich vrstevníků z Odoleny Vody. Sportovní klub gymnastiky a trampolín Pokratice Litoměřice Kč Závod ve skocích na trampolíně mezi oddíly SK GT Litoměřice a TJ Aero Odolená Voda. Table tennis club Litoměřice Kč Litoměřická minipálka seriál turnajů pro nejmladší talentovanou mládež ve stolním tenisu. Ota Titěra Kč Fotografická výstava mladého litoměřického studenta fotografie. Ota Titěra Kč Fotografický výstava příspěvek na tisk a prezentaci velkoformátových fotografií mladých litoměřických umělců. Petr Vaverka Kč FLATLAND CHURCH FIGHT uspořádání 2. ročníku cyklistických závodů v netradiční disciplíně Flatland situovaných do ojedinělého prostoru odsvěceného jezuitského kostela v Litoměřicích. Adam Vomáčka Kč Bohemia unicycle competition závody a exhibice jednokolek v Litoměřicích. Petr Vomáčka Kč Lanový park rozloučení s prázdninami organizace sportovně-zábavného dne pro místní děti a mládež. Komentář Ke dni uzávěrky 6. otevřeného grantového kola Litoměřice Live city jsi ty 1. června 2010 obdržela nadace 26 žádostí o finanční podporu. Po projednání žádostí hodnotící komisí bylo vyhověno 20 z nich. Podpořených 20 projektů v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 11 měsíců, a to od 1. července 2010 do 1. června Table tennis club Litoměřice Kč* Litoměřická minipálka seriál turnajů pro nejmladší talentovanou mládež ve stolním tenisu. 2. ročník cyklistických závodů v netradiční disciplíně Flatland *) Doplatek nadačního příspěvku v rámci 5. otevřeného grantového kola Litoměřice Live city jsi ty. Fond KS Kolbenschmidt CZ Člověk v tísni, o. p. s Kč Zajištění realizace mezinárodního letního workcampu v Předlicích. Roman Dietz Kč Zajištění koncertní sezony na zámku v Trmicích. Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Kč Pokrytí provozních nákladů Domova pro osoby se zdravotním postižením Trmice, Za Humny 580/15 v roce Fond ohrožených dětí Kč Zajištění chodu center dané organizace v Ústeckém kraji. Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková organizace Kč Nákup kompenzačních pomůcek a didaktického materiálu pro děti se sluchovým postižením.

13 GRANTOVÝ PROGRAM Výroční zpráva Mateřská škola Trmice, Lovecká 600, příspěvková organizace Kč Zakoupení dětského nábytku pro děti z MŠ Trmice. Občanské sdružení SPIRÁLA Kč Zajištění činnosti centra a terapie pro jeho klienty. Oblastní spolek ČČK Kč Realizace tábora pro děti ze sociálně slabých rodin. Římskokatolická farnost-arciděkanství Ústí nad Labem Kč Oprava varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Sdružení Romano Jasnica Kč Realizace 7. ročníku Různobarevného festivalu v Trmicích. Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou Kč Zajištění sportovních aktivit, výletů, výstav a dalších činností pomáhajících dětem postiženým mozkovou obrnou. Sdružení V. T. O. M. o. s Kč Zajištění tábora pro děti z dětských domovů na Ústecku. Základní škola Trmice Kč Zajištění volnočasových aktivit pro žáky školy na rok Fond Miroslava Dušánka Michaela D Kč Nákup počítačového vybavení. Fond T- Mobile 5. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO Lenešický okrašlovací spolek, o. s Kč Oprava Husovy zvonice. DŽBÁNSKO, o.p.s Kč Obnova oplocení kostela sv. Mikuláše. Městys Panenský Týnec Kč Záchrana klasicistní empírové hrobky v Panenském Týnci. Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí Kč Spolek paní, dam a dívek zajištění pásma tvůrčích dílen navazujících na tradici fungování ženských spolků. Občanské sdružení ZLATÉ ÚDOLÍ Kč Relaxační a odpočinková zóna úprava areálu zámeckého parku pro potřeby klientů ústavu sociální péče i místních obyvatel. Obec Lubenec Kč Naučná stezka okolím Lubence. TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s Kč Jde to i bez celoroční pásmo volnočasových aktivit pro zrakově postižené spoluobčany z Lounska. TYTO Kč Ochrana a podpora genofondu silně ohrožené sovy pálené za účasti zemědělské veřejnosti v okrese Louny. Ústav sociální péče Tuchořice, příspěvková organizace Kč 49. DECATLON IMF a 21. ročník Mezinárodních sportovních her TUCHOŘICE 2010 desetiboj družstev osob se zdravotním postižením. Komentář Na jaře roku 2010 byly vyplaceny druhé splátky nadačních příspěvků ve výši Kč v rámci 5. otevřeného grantového kola Fondu T-Mobile pro okres Louny. Taneční klub Styl Dance Teplice o. s Kč Organizace mezinárodní taneční soutěže Grand Prix Teplice The Boom Kč Propagace a realizace 20. vánočního koncertu The Boom Beatles Revival Band and Orchestra. Ústecká kulturní platforma Kč Vydávání přílohových karet osad Severního Polabí. Slavnostní předávání šeků v rámci otevřeného grantového kola Fondu T-Mobile

14 12 Výroční zpráva 2010 GRANTOVÝ PROGRAM 6. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO Lenešický okrašlovací spolek, o. s., Lenešice Kč Rekonstrukce kaple sv. Jana Nepomuckého z 18. století. DŽBÁNSKO, o. p. s., Liběšice Kč Rozeznění věže nad Želčí rekonstrukce zvonice kostela sv. Mikuláše v Želči. Historie a současnost Poohří, o. s., Louny Kč Vydání sborníku z konference Poohří (Sídla Správa Společnost). Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace Kč Péčí o přírodu budujeme dobré vztahy renovace zahradních prostor mateřské školy. Mateřská škola speciální, Žatec, Studentská 1416, okres Louny Kč MALÝ ZAHRADNÍK nákup zahradních pomůcek. Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle Kč Sedm století Nepomyšlských oživlá heraldika zapojení místních rodin do příprav oslav 650. výročí založení městyse Nepomyšl. Městys Cítoliby Kč Rozkvetlé Cítoliby podpora okrašlovacích aktivit v Cítolibech doprovázených soutěží o nejhezčí rozkvetlé okno. Místní skupina Českého červeného kříže Hřivčice Kč Obnova jediného herně-sportovního areálu v Hřivčicích za pomoci místních občanských iniciativ a dobrovolníků. Obec Krásný Dvůr Kč Oprava kaple sv. Anny v obci Vysoké Třebušice. Obec Lubenec Kč Naučná stezka okolím Lubence II. Roztančená kolečka, o. s., Žatec Kč 2. vozíčkářský ples zajištění plesu pro vozíčkáře z Žatecka. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s. Okresní organizace SPMP ČR v Lounech Kč Den setkání VII zahradní slavnosti podpora prezentace sportovně-kulturních aktivit osob s mentálním postižením z Lounska. Tělocvičná jednota SOKOL, Peruc Kč* ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ se Sokolem Peruc podpora celoročního pásma volnočasových aktivit. Tělovýchovná jednota Lokomotiva Louny Kč Oprava Ejemovy chaty. TJ Stadion Louny Kč* Ozelenění cyklistického stadionu odstranění letitých a proschlých topolů a znovuosázení prostoru místního velodromu mladými stromky a keři. TyfloCentrum Ústí nad Labem o. p. s., Ústí nad Labem Kč* Jde to i bez zajištění činnosti svépomocných klubů pro občany s těžkým zrakovým postižením z Lounska. TYTO, Věrovany Kč* Ochrana a podpora genofondu silně ohroženého sýčka obecného za účasti zemědělské veřejnosti v okrese Louny. VOŽEKOVO sdružení, Koštice Kč Rybník ve Vojničkách podpora občanské iniciativy a jejich úsilí o zlepšení stavu rybníka ve Vojničkách. Za záchranu kostela sv. Jiljí, o. s., Lubenec Kč Obnova hřbitovní zdi kostela v Libyni. Komentář Do 6. otevřeného grantového kola programu Fond T-Mobile pro okres Louny bylo přihlášeno celkem 61 žádostí od neziskových organizací z okresu Louny, požadující v součtu Kč. Po projednání žádostí sedmičlennou hodnotící komisí bylo vyhověno 19 z nich. Podpořených 19 žádostí v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 12 měsíců, a to od 15. listopadu 2010 do 14. listopadu *) Nadační příspěvky rozdělené do dvou splátek. Podpořeným neziskovým organizacím byly vyplaceny v roce 2010 první splátky nadačních příspěvků v celkové výši Kč, druhé splátky ve výši Kč byly vyplaceny na jaře Adresné nadační příspěvky Město Louny Kč Město na kolech 7. ročník. Otevřený grantový fond Private Autonomy nezávislá studentská umělecká agentura, o.s., Ústí nad Labem Kč** Vybavení multifunkčního uměleckého a edukačního prostoru, který bude zaměřen na prezentaci nezávislých uměleckých projektů začínajících umělců. **) Doplatek nadačního příspěvku v rámci 16. otevřeného grantového kola.

15 GRANTOVÝ PROGRAM Výroční zpráva OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO ASSociace o. s Kč Virtuální galerie regionální tvorby vytvoření virtuální galerie děl výtvarného umění. FidoDido, o.s Kč Kudy z nudy 2010 podpora týdenní letní aktivity pro deset dětí ze sociálně vyloučených lokalit v Ústí nad Labem. Helias Ústí nad Labem, o. p. s Kč Hurá do přírody za každého počasí podpora vzdělávacích aktivit v přírodě pro mládež s mentálním postižením a trpící autismem. KINOKLUB OSTROV, o. s Kč Jedním okem-filmový workshop umožňující začátečníkům i pokročilým zájemcům o kinematografii se seznámit se základy filmové řeči a dle svého scénáře si natočit vlastní film. Klub českých turistů Krásná Lípa Kč Rekonstrukce dřevěného opláštění rozhledny Vlčí hora. Kulturní centrum Řehlovice Kč Česko-německé výtvarné sympozium Proudění Strömungen Lutomeric o. s Kč Litoměřické koulení turnaj v pétanque, jehož cílem je seznámit širokou veřejnost s tímto odpočinkovým sportem. Mateřské centrum Permoníček Krupka, o. s Kč Děcka, tátové a mámy, pojďte do toho s námi pomoc při rekonstrukci prostoru mateřského centra a vybudování bezpečného a příjemného prostoru herny pro děti. Mozaika o. s Kč Vybudování chybějícího rodinného a mateřského centra v Lovosicích. Natura Ltm, o. s Kč Ochrana ještěrky zelené v okolí obce Dolní Zálezly. Občanské sdružení Mája Kč Mobilní dětské hřiště zhotovení přemístitelné venkovní herny využitelné k zábavě malých dětí při nejrůznějších veřejných akcích. Občanské sdružení pod Studencem Kč Panoramatická prezentace mikroregionu Českokamenicko na webových stránkách 1. fáze. OPORA Kč Ústecké dny hospicové péče konání odborné konference pro veřejnost a pracovníky ze sociálně-zdravotní sféry v Ústí nad Labem. Středohoří sobě, o. s Kč Ostrovní akademie 2010/2011 cyklus populárně naučných přednášek, s cílem upozornit na zanedbané církevní památky v regionu a jejich zapojení do života obcí. Trampská osada Black Hills Kč Lesní pisálek podpora amatérské tvorby a setkávání začínajících autorů v oblasti literární tvorby. Zůstaňme mladí i ve stáří o. s Kč FIT PRO ŽIVOT celoroční pásmo volnočasových aktivit pro bílinské ženy staršího věku, trpící nadváhou. Slavnostní předávání šeků v rámci 17. otevřeného grantového kola zástupcům organizace Helias Ústí nad Labem, o. p. s. Komentář Do 17. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 63 žádostí o finanční podporu od neziskových organizací z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem, žádající v součtu Kč. Po projednání žádostí hodnotící komisí bylo vyhověno 16 z nich. Podpořených 16 projektů v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 12 měsíců, a to od 1. července 2010 do 30. června Finanční prostředky rozdělené v rámci 17. otevřeného grantového kola pocházely z výnosů příspěvku z Nadačního investičního fondu a z daru společnosti Heineken Česká republika, a. s.

16 14 Výroční zpráva 2010 GRANTOVÝ PROGRAM 18. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO Natura Ltm o. s Kč Ochrana ještěrky zelené (Lacerta virdis) v CHKO České středohoří. Český svaz ochránců přírody, 37/02 ZO Litoměřice Kč Podpora stanice pro hendikepované volně žijící živočichy FALCO Dolní Týnec. Demosthenes, o. p. s Kč Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví podpora rozvoje canisterapie a hipoterapie. Helias Ústí nad Labem, o. p. s Kč Už mám kamaráda podpora celoročního programu setkávání dětí a mládeže s mentálním postižením z Ústecka se zdravými kamarády. Chvojensko Kč Oprava dvou arnultovických křížků. Iniciativa pro děčínský zámek, o. s Kč Kostel sv. Václava v Děčíně-Rozbělesích podpora místní iniciativy snažící se o oživení tohoto barokního kostela. Mateřské centrum Permoníček Krupka o. s Kč Na Krmelci s Permoníčkem aneb uvědomování si rodinného života o prázdninách v přírodě podpora projektu nabízejícího prázdninovou pomoc pro mladé rodiny s dětmi z Krupky, s cílem usnadnit slaďování potřeb jejich soukromého a pracovního života. NÁVRAT KONCOVKY Kč Představení programu Zdravé muzicírování vedení škol a pedagogům v Ústeckém kraji, který je úspěšným nástrojem prevence projevů rizikového chování dětí. OPORA Kč Ústecké dny hospicové péče podpora zavedení tradice oslav Světového dne hospiců v Ústí nad Labem. Pápěří Kč Dobrovolníci v Městské nemocnici v Litoměřicích záměrem projektu je vysílání dobrovolníků do stanic LDN v Městské nemocnici v Litoměřicích s cílem pomoci zlepšit psychosociální podmínky dlouhodobě hospitalizovaných pacientů. Polabské děti občanské sdružení pro děti a mládež Kč Libochovany všem podpora celoročního pásma volnočasových aktivit umožňující obyvatelům Libochovan aktivně se zapojit do iniciativ obohacujících a zpříjemňujících život na vesnici. Poradna pro integraci, občanské sdružení Kč JINÁ RODINA? Integrace rodin cizinců s dětmi do společnosti. Potravinová banka v Ústeckém kraji, o. s Kč Potraviny pro chudé podpora rozjezdu Potravinové banky počítající s otevřením skladu potravin v Litoměřicích. Rodinné centrum Slunečník o. s Kč Setkávání světů podpora setkávání světů dětí a dospělých, zdravých a nemocných lidí, ale i světů nejrůznějších generací při kulturněvzdělávacích akcích. Sdružení na podporu pěstounských rodin PAMPELIŠKA, o. s Kč Knihovna pro obec Podsedice zřízení a zajištění provozu venkovské knihovny. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace Kč Společná cesta projekt umožňuje mentálně a tělesně handicapovaným klientům celoročně zdarma využívat cyklus arteterapeutických programů v litoměřické galerii výtvarného umění. Společnost Parkinson, o. s Kč Zlepšení pohyblivosti a zabránění vyčlenění ze společnosti seniorů postižených Parkinsonovou nemocí žijících v Ústí nad Labem a okolí. STAROSTI SORGE o. s Kč Pojďte s námi prožít dobrodružství na farmě cílem projektu je prostřednictvím pásma zážitkových akcí seznámit mladou generaci s chodem ekofarmy a krásnou přírodou Českého středohoří. Teen Challenge International ČR Kč Klub Archa Dětské centrum Klokan zajištění činnosti volnočasového klubu pro děti ze sociálně slabých rodin z města Šluknov. Tyfloservis, o. p. s Kč Multisenzoriální terapie pro lidi nevidomé a slabozraké v Ústeckém kraji. TYTO Kč Ochrana a podpora silně ohrožené sovy pálené za účasti zemědělské veřejnosti na Litoměřicku a Teplicku. Základní škola a praktická škola Arkadie, o. p. s Kč Projektový týden zaměřený na prevenci sociálně-patologických jevů pro žáky základní a praktické školy z Teplic.

17 GRANTOVÝ PROGRAM Výroční zpráva Zubrnická museální železnice Kč Pracovní setkání na muzejní železnici zapojení dobrovolníků do údržbových prací na muzejní železnici Velké Březno Zubrnice, s cílem udržet její provozuschopnost. Komentář Do 18. otevřeného grantového kola bylo přihlášeno celkem 95 žádostí o finanční podporu od neziskových organizací z okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem, žádající v součtu Kč. Po projednání žádostí hodnotící komisí bylo vyhověno 23 z nich. Podpořených 23 projektů v celkové výši Kč bude realizováno po dobu maximálně 12 měsíců, a to od 1. ledna 2011 do 31. prosince Finanční prostředky pro 18. otevřené grantové kolo pocházejí z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, z darů společností Black & Decker (Czech) s.r.o., Surgipa Medical, spol. s r.o., Envirocont s.r.o. a dalších místních firem a jednotlivců. Projekty podpořené z Otevřeného grantového fondu na základě individuálních dohod s dárci finančních prostředků Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Špálova 2, příspěvková organizace Kč Zajištění zájmové činnosti svěřenců Dětského domova Severní Terasa. Dětský domov a Školní jídelna, Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace Kč Zajištění sportovní činnosti svěřenců Dětského domova Střekov. Dobrovolnické centrum, o. s Kč Zajištění dobrovolnické činnosti ve zdravotnických zařízeních na území Ústecka. Zahájení dopravy na železnici mezi Zubrnicemi a Velkým Březnem 27. října 2010 FOKUS Ústí nad Labem Kč Týdny pro duševní zdraví ročník v Ústeckém kraji kulturně humanitární akce, jejíž snahou je vytvářet prostor pro diskusi o otázkách duševního zdraví. Monika F Kč Pořízení speciálních pomůcek vedoucích ke zlepšení péče o syna s diagnózou metachromatická leukodystrofie. Stephen Richard Hale Kč Zabezpečení vzniku a činnosti dětského herního centra v místní části Ústí nad Labem Střekov. Ivana K Kč Pořízení elektrického vozíku pro svého syna postiženého svalovou dystrofií. Hana S Kč Pořízení mechanického vozíku k přepravování dcery s diagnostikovanou spastickou diparézou dětské mozkové obrny. Sdružení pro vzdělávání komunit Kč Zajištění vybraných činností Rady mladších, programu Dialog a Dárcovského programu. Lenka V Kč Pořízení automobilu s plošinou pro transport syna trpícího svalovou myopatií.

18 16 Výroční zpráva 2010 PODPORA NEZISKOVÉHO SEKTORU Podpora neziskového sektoru Uvědomujeme si, že podporovat rozvoj místního neziskového sektoru jen poskytováním nadačních příspěvků je z pohledu komunitní nadace nedostačující. Myslíme si, že schopnost dlouhodobě udržitelného rozvoje neziskového sektoru se odvíjí od možnosti pravidelného vzdělávání, schopnosti organizací připravovat projekty, od znalosti dostupných finančních zdrojů potřebných pro jejich realizaci a od vzájemné informovanosti neziskových organizací o jejich záměrech a cílech.

19 PODPORA NEZISKOVÉHO SEKTORU Výroční zpráva Informační podpora Průběžně jsme neziskovým organizacím poskytovali zprávy o současném dění v neziskovém sektoru, a to zejména aktualizované informace o existujících grantových příležitostech, o možnosti vzdělávání a práce v neziskovém sektoru, včetně nabídek projektové spolupráce ze strany místních, celostátních i zahraničních neziskových organizací. Propagace neziskového sektoru Od června do listopadu roku 2010 se nám podařilo ve městech Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem zrealizovat IV. ročník putovní výstavy úspěšných projektů realizovaných za podpory nadace v letech na území výše uvedených okresů. Cílem výstavy bylo informovat o aktivitách místních neziskových organizací a zvýšit povědomí o jejich činnosti u veřejnosti. Technická asistence Průběžně jsme formou individuálních i hromadných konzultací pomáhali především začínajícím neziskovým organizacím v přípravě jejich projektových žádostí předkládaných do grantových řízení vyhlašovaných nadací. Dalším zájemcům jsme v průběhu roku poskytli individuální asistenci při zakládání vlastních neziskových organizací, výběru vhodných finančních zdrojů pro realizaci jejich projektů či partnerů k vzájemné spolupráci. Vzdělávání Během první poloviny roku 2010 se nám podařilo dokončit realizaci asistenčně-vzdělávacího projektu Cesta k dlouhodobé udržitelnosti-profesionalizaci místních NNO financovaného ze zdrojů Amerického velvyslanectví v Praze. Díky těmto prostředkům mohli zástupci začínajících nevládních neziskových organizací absolvovat pásmo vzdělávacích seminářů a účastnit se odborného asistenčního bloku s cílem posílit jejich dovednosti v oblastech jako je projektový management, public relations, fundraising a strategické plánování. IV. ročník putovní výstavy úspěšných projektů realizovaných za podpory nadace v letech

20 18 Výroční zpráva 2010 PROGRAM DIALOG Program Dialog Myslíme si, že kvalita života naší komunity se odvíjí od kvality vztahů, od toho, jak spolu dokážeme komunikovat, hledat a sdílet společné hodnoty, respektovat své odlišnosti a nést svůj podíl na společné odpovědnosti. Pokud jsou lidé schopni se spojit na řešení konkrétního úkolu, investovat do něj svoji energii a vytrvat při něm, vzniká z takové interakce mnohem víc než hmatatelný výsledek. Vzniká společenství založené na partnerství a důvěře, vzniká prostor, ve kterém se lidé mohou setkat a společně tvořit.

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

2/2010 NOVINKY. Všem golfovým hráčům, firemním dárcům a organizátorům děkujeme za skvělý zážitek. CHARITATIVNÍ GOLFOVÝ TURNAJ

2/2010 NOVINKY. Všem golfovým hráčům, firemním dárcům a organizátorům děkujeme za skvělý zážitek. CHARITATIVNÍ GOLFOVÝ TURNAJ 2/2010 NOVINKY KAŽDOU MINUTU VĚNUJEME NA PODPORU NAŠICH REGIONŮ 5,46 KČ Na základě údajů z minulého roku věnujeme na podporu našich pěti regionů (Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem) každou

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

4/2010 VIDĚLI JSME TO NA VLASTNÍ OČI... STUDIJNÍ STÁŽ V KANADĚ

4/2010 VIDĚLI JSME TO NA VLASTNÍ OČI... STUDIJNÍ STÁŽ V KANADĚ 4/2010 NOVINKY VIDĚLI JSME TO NA VLASTNÍ OČI... STUDIJNÍ STÁŽ V KANADĚ Na začátku listopadu 2010 jsem se společně s dalšími šesti zástupci organizací sdružených v Asociaci komunitních nadací ČR zúčastnila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

NADACE UDĚLILA 1 000 NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK NA TENTO OKAMŽIK ČEKALA 17 LET

NADACE UDĚLILA 1 000 NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK NA TENTO OKAMŽIK ČEKALA 17 LET Tisková zpráva 8. prosince 2010 Kontakt: Komunitní nadace Euroregionu Labe, Koněvova 18, 40001 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475208258, katka@komunitninadace.cz Josef Vejlupek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final

Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final Výroční zpráva společnosti Ledax o.p.s. za rok 2007 verze final 1 Kontaktní údaje Ledax o.p.s. Riegrova 51 370 01 České Budějovice IČ: 28068955 DIČ: CZ28068955 Bankovní spojení: 216002646 / 0300, ČSOB

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008

Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. je vypracována v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

Obsah. Úvodní slovo...3 O nás...4. Grantový program... 10. Podpora neziskového sektoru... 16. Zapojování veřejnosti... 18. Program Dialog...

Obsah. Úvodní slovo...3 O nás...4. Grantový program... 10. Podpora neziskového sektoru... 16. Zapojování veřejnosti... 18. Program Dialog... Výroční zpráva 2008 Obsah Úvodní slovo...3 O nás...4 Poslání...5 Historie...5 Darcovský proram...6 Naši dárci...7 Naši partneři...9 Grantový proram... 10 Nadační příspěvky... 11 Podpora neziskového sektoru...

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Výroční zpráva 2007 ... ............

Výroční zpráva 2007 ... ............ Výroční zpráva 2007 15. výročí založení komunitní nadace......................... 8. června 1993 Založení Komunitní nadace Euroregionu Labe pod názvem nadace Regionální fond. 14. dubna 1997 Vložení symbolického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO

NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. 1. Z historie nadace 1.1 Orgány nadace 1.2 Spolupracovníci nadace 2. Hospodaření v roce 2011 2.1 Projekty roku 2011

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a ----------------------------------------------------------- Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15

Více

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí A.K.N. občanské sdružení A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí v Česk é republice I n f o r m a c e o činnosti u příležitosti p r v n í h o v ý r očí vzniku organizace září 2006 září 2007 Poslání

Více

Žádost o nadační příspěvek (grant) Nadace Naše dítě NIF 2014 strana 1

Žádost o nadační příspěvek (grant) Nadace Naše dítě NIF 2014 strana 1 NIF 2014 strana 1 Registrační číslo (doplní poskytovatel). 1. Název projektu: 2. Identifikační údaje o předkládající organizaci 2.1. Název... 2.2. Organizační forma (forma právní subjektivity)... 2.3.

Více

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Obsah Úvodní slovo.......................................................................3 O nás....................................................................................4

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a

N a d a č n í f o n d K o c i á n k a N a d a č n í f o n d K o c i á n k a 612 47 B r n o - Královo Pole, Kociánka 2 IČO: 62 15 88 64, telefon : 515 504 200 ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2013 Mgr. Jiří Podlucký předseda Nadačního fondu Kociánka

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2012 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2012 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.

Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose. Svazek obcí Východní Krkonoše, Národní 199, 541 01 Trutnov mobil: 731 183 920, e-mail: info@vychodnikrkonose.cz http:// www.vychodnikrkonose.cz Zpráva k závěrečnému účtu Svazku obcí Východní Krkonoše (dále

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz

Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail: institut@euroschola.cz www.euroschola.cz podporuje celoživotní vzdělávání, konkurenceschopnost a rozvoj občanské společnosti Konttaktt:: Portrét organizace za rok 2011 Institut EuroSchola nám. Svobody 527 739 61 Třinec tel: +420 558 996 331 e-mail:

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace OBČANSKÁ SPOLEČNOST Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více