Obsah. Úvodní slovo...3 O nás...4. Grantový program Podpora neziskového sektoru Zapojování veřejnosti Program Dialog...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvodní slovo...3 O nás...4. Grantový program... 10. Podpora neziskového sektoru... 16. Zapojování veřejnosti... 18. Program Dialog..."

Transkript

1 Výroční zpráva 2008

2 Obsah Úvodní slovo...3 O nás...4 Poslání...5 Historie...5 Darcovský proram...6 Naši dárci...7 Naši partneři...9 Grantový proram Nadační příspěvky Podpora neziskového sektoru Zapojování veřejnosti Proram Dialo Finanční zpráva Přehled fondů a stavu permanentního majetku Rozvaha k Výkaz zisků a ztrát k Přehled nadačního jmění k Přijaté dary a příspěvky Zhodnocení správy příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF) Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace Výrok auditora Oranizační struktura Kontaktní informace... 31

3 Úvodní slovo Dámy a pánové, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Komunitní nadace Euroreionu Labe za rok Jejím prostřednictvím bychom Vás rádi seznámili s aktivitami, kterým jsme se v uplynulém roce věnovali, a s výsledky, kterých jsme za přispění mnohých z Vás dosáhli. Nadace obecně jsou především majetkové subjekty. Akumulují a následně investují svůj majetek, aby jeho výnosy využívaly k podpoře veřejně prospěšných a charitativních cílů. Možná Vás proto napadne, jak zasáhla činnost naší nadace lobální finanční krize. Situace druhé poloviny loňského roku byla opravdu z hlediska našich investic nepříznivá. Aktuální hodnota nadačního jmění ke konci roku dokonce o několik procent klesla. Na druhou stranu se v té době projevila solidarita a štědrost našich dárců, kteří v některých případech poskytli výrazně vyšší příspěvky než v minulosti. Sice jsme byli loni nuceni omezit množství rozdělovaných prostředků v otevřených rantových kolech a obdobné opatření nás čeká i v roce 2009, ale oproti tomu jsme byli schopni zefektivnit naši administrativu, optimalizovat naše operační náklady a více diverzifikovat naše investice, abychom dopady lobální finanční krize a přicházející hospodářské recese minimalizovali. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří v uplynulém roce přispěli k činnosti nadace: jednotlivcům, místním firmám, národním i zahraničním dárcům za jejich finanční prostředky; místním institucím a partnerům za intenzivní spolupráci; realizátorům podpořených projektů za jejich přispění k oživení a rozvoji naší komunity a rovněž zahraničním partnerům za cennou výměnu know-how a zkušeností. Miloslav Handl PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe ÚVODNÍ SLOVO 3

4 O nás Komunitní nadace Euroreionu Labe je první českou komunitní nadací, její kořeny sahají do roku 1993, je druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Dary Za dobu svého působení jsme získali od místních firem a jednotlivců téměř 22 mil. Kč. Nadační příspěvky Podpořili jsme více než 810 projektů místních neziskových oranizací v celkové výši takřka 25 mil. Kč. Nadační jmění Za 16 let své činnosti jsme vytvořili nadační jmění ve výši skoro 47 mil. Kč. Působnost Od roku 1993 do roku 2008 jsme rozšířili svou působnost z okresu Ústí nad Labem na okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. 4 Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe

5 Poslání Komunitní nadace Euroreionu Labe je nevládní nezisková oranizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v euroreionu Labe. Komunitní nadace Euroreionu Labe toho dosahuje: podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní komunity; spoluvytvářením prostoru, ve kterém se mohou při hledání a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových oranizací spolu s představiteli místní a státní správy; přispíváním k řešení dnešních i budoucích problémů získáváním a prostřednictvím rantů rozdělováním finančních prostředků do oblastí kultury, ekoloie, vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a místního rozvoje. Historie 8. června 1993 Založení Komunitní nadace Euroreionu Labe pod názvem nadace Reionální fond. rok 1996 Rozhodnutí vytvořit komunitní nadaci a rozšířit podporu z oblasti sociálních služeb na oblasti kultury a umění, životního prostředí a vzdělávání. rok 1998 Vyhlášení 1. otevřeného rantového kola, do kterého se přihlásilo 52 projektů od 28 neziskových oranizací z okresu Ústí nad Labem. 22. května 1998 Přejmenování nadace Reionální fond na Komunitní nadaci Ústí nad Labem (završení transformace do komunitní nadace). 16. listopadu 1998 Zareistrování Komunitní nadace Ústí nad Labem podle nového Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. 6. ledna 2000 Obdržení prvního příspěvku z 1.etapy rozdělování příspěvků Nadačního investičního fondu (NIF), který byl vložen do nadačního jmění nadace. rok 2001 Vyhlášení 4. otevřeného rantového kola, v rámci kterého se poprvé mohly o finanční prostředky ucházet i neziskové oranizace z okresů Děčín, Litoměřice a Teplice. rok 2003 Vznik systému účelových a dárcovských fondů. Do konce roku bylo založeno 11 fondů. 26. května 2004 Přejmenování Komunitní nadace Ústí nad Labem na Komunitní nadaci Euroreionu Labe. 16. září 2005 Zahájení cílené rantové podpory na Lounsku díky spolupráci se společností T-Mobile Czech Republic a.s. rok 2006 Překročení hranice 4 mil. Kč ročně rozdělených na nadačních příspěvcích. 8. června výročí založení Komunitní nadace Euroreionu Labe. Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe O NÁS 5

6 Sourozenci Pavla a Pavel Redlichovi, na jejichž památku byl založený fond Pavly a Pavla Redlichových. Dárcovský proram Vytváření vztahů s dárci a získávání finančních prostředků pro řešení dnešních i budoucích potřeb a priorit komunity je základním kamenem snad každé komunitní nadace. Naší strateií je, kromě vybudování ekonomické nezávislosti nadace, zajistit dostatečně širokou dárcovskou základnu především z řad firemních a individuálních dárců, kteří v naší komunitě žijí, pracují nebo jinak působí. 6 Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe

7 Naši dárci European Commision, DG Justice, Freedom and Security Příspěvky z proramu Actions in support of civil society in the Member States, which acceded to EU on 1st May 2004 na projekt Transparency of procedures at local level a na projekt Proramme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of reional corporations. Fond Black & Decker Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky firmy Black & Decker (Czech), s.r.o. za účelem jejich následného využití k podpoře nejrůznějších obecně prospěšných projektů realizovaných v okrese Ústí nad Labem. Black & Decker (Czech), s.r.o. Fond CDL SYSTEM Cílem fondu je podporovat veřejně prospěšné aktivity na Ústecku, které jsou v souladu s dárcovskou strateií firmy CDL SYSTEM a.s. CDL SYSTEM a.s. Fond DRINKS UNION městům Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky firmy DRINKS UNION a.s., za účelem jejich následného využití k podpoře nejrůznějších obecně prospěšných projektů v místech, kde společnost DRINKS UNION a.s. působí, a které jsou v souladu s její dárcovskou strateií. DRINKS UNION a.s. Fond Hennlich Fond podporuje veřejně prospěšné aktivity na Litoměřicku, které jsou v souladu s dárcovskou strateií firmy Hennlich Industrietechnik spol. s r.o. Hennlich Industrietechnik spol. s r.o. Fond KS Kolbenschmidt CZ (bývalý Fond Metal Ústí n. L.) Z fondu jsou podporovány veřejně prospěšné aktivity na Ústecku, které jsou v souladu s dárcovskou strateií firmy KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. Fond Miroslava Dušánka Posláním fondu je napomáhat zlepšovat životní situaci lidí se zrakovým postižením a uctít tak památku Miroslava Dušánka. Izolace Beran s.r.o. Fond Občanská volba DRINKS UNION Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky zaměstnanců a společnosti DRINKS UNION a.s., za účelem jejich využití k podpoře různých obecně prospěšných projektů. DRINKS UNION a.s. zaměstnanci společnosti DRINKS UNION a.s. Fond Pavly a Pavla Redlichových Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky příbuzných a přátel rodiny Redlichových či dalších právnických a fyzických osob na podporu veřejně prospěšné aktivity na Ústecku. Kavoluková Pavla Masopust Luděk Niklová Kateřina Zahradníčková Jana Fond TEENTOWN Fond podporuje formou otevřených rantových kol malé projekty realizované na Ústecku mladými lidmi do 25 let. Kvasnička Jan Fond Terezky a Sáry Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky příbuzných a přátel rodiny Masopustových či dalších právnických a fyzických osob za účelem zlepšování kvality života místní komunity pro enerace současné i budoucí. Masopust Luděk Fond T-Mobile Cílem fondu je podporovat veřejně prospěšné aktivity na Lounsku, které jsou v souladu s dárcovskou strateií firmy T-Mobile Czech Republic a.s. T-Mobile Czech Republic a.s. Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe NAŠI DÁRCI 7

8 Otevřený rantový fond Cílem fondu je podporovat otevřená rantová kola a operační proramy nadace, které jsou v souladu s jejím posláním. Dárci, kteří se zapojili do adresné sbírky Lidé svému městu VI. Beránek Ivan Hadraba Jan Hruška Ladislav Kotrs Vítězslav Sameš Martin Sluka Roman Šimáček Miroslav Zemaník Milan Dárci, kteří přijali pozvání na benefiční večeři s paní Eliškou Hašek Coolide Air Products spol. s r.o. Beránek Ivan Beránek Jaroslav Black & Decker (Czech), s.r.o. Bukáček Jaroslav Centropol CZ, a.s. Gandalovič Petr Kotrs Vítězslav Kubata Jan Sameš Martin Spedition Rosner, s.r.o. Vejlupek Josef Dárci, kteří dlouhodobě podporují otevřená rantová kola a operační proramy nadace Boháček Milan DRINKS UNION a.s. Envirocont, s.r.o. Greif Brothers Corporation Greif Czech Republic, a.s. Izolace Beran s.r.o. Jupiter Consultin, s.r.o. Krejčí Tomáš Röhrich Yvett TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. Velek Jan III. benefiční večeře Hlavní host třetí benefiční večeře paní Eliška Hašek Coolide s místopředsedou správní rady Komunitní nadace Euroreionu Labe Luďkem Masopustem. Paní Coolide pracovala pro pět amerických prezidentů: J. F. Kennedyho, Lyndona Johnsona, Richarda Nixona, Geralda Forda a Jimmyho Cartera. Narodila se v Praze ve významné české rodině bankéře Františka Haška. V roce 1946 emirovala do USA a po dvaceti sedmi letech práce pro americkou vládu se vrátila do vlasti spravovat restituovaný rodinný majetek. 8 Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe

9 Naši partneři Fakulta sociálně ekonomická, Univerzity Jana Evanelisty Purkyně v Ústí nad Labem Od roku 2003 úzce spolupracujeme s Katedrou sociální práce na FSE UJEP, a to jak na přednáškách pro studenty, tak v oblasti praxe studentů vykonávané v naší nadaci. Podílíme se také na zadávání témat bakalářských prací, jejichž výstupy můžeme uplatnit pro svou práci. Ladislav Špaček, Freecom roup S panem Ladislavem Špačkem úspěšně spolupracujeme již třetím rokem zejména při přípravě a realizaci benefičních večeří, kde bychom se bez jeho rad a zkušeností z oblasti etikety jen těžko obešli. Microsoft Česká Republika Díky vstřícnosti společnosti Microsoft Česká Republika nám bylo umožněno využívat školní multilicenci pro nákup softwaru od společnosti Microsoft za zvýhodněné ceny. Seznam.cz, a.s. Se společností Seznam.cz, a.s. dlouhodobě spolupracujeme na projektu Profesní oranizace, nadace a neziskové oranizace, díky němuž máme lepší přístup k nabízeným produktům na tomto vyhledávači. T-Mobile Czech Republic a.s. Společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. nás nepodporuje pouze finančně prostřednictvím Fondu T-Mobile, ale zdarma nám poskytuje kredit pro naše mobilní telefony. U.S. Embassy Praue V roce 2008 jsme hostili paní Doris Heiser, která přijela společně s velvyslancem USA Richardem W. Graberem na setkání se zástupci místních neziskových oranizací. Také jsme se jako člen Asociace komunitních nadací v ČR podíleli na přípravě několika seminářů a konferencí pro komunitní nadace, které se konaly jak v rezidenci velvyslance USA, tak v Americkém centru. Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe NAŠI PARTNEŘI 9

10 Podpořeno v rámci Fondu T-Mobile Společnost přátel kostela sv. Jakuba Většího, Vroutek ( Kč) Nový zvon pro kostel sv. Jakuba ve Vroutku. Grantový proram Grantový proram, tedy rozdělování nadačních příspěvků, chápeme především jako otevřený proces, ve kterém se setkává hned několik pohledů. Od prodloužené ruky dobročinnosti místních dárců, přes podporu projektů vybraných v soutěži na základě širších diskusí odborníků, až po zviditelnění přístupů nadace k věcem veřejným. 10 Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe

11 Nadační příspěvky Fond Black & Decker ÚSTECKÝ ARCUS, občanské sdružení onkoloických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel Ú Kč* Arteterapie onkoloických pacientů. Demosthenes, o.p.s. Ú Kč* Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví r rozvoj canisterapie a hipoterapie. Gymnastický sportovní klub o.s. Ú Kč Baletní příprava dětí. Zooloická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková oranizace Ú Kč Vybudování nových výběhů. *) Projekty byly podpořeny ze zásobníku projektů 15. otevřeného rantového kola. Podrobnosti na straně 12. Fond CDL SYSTEM JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, 1. středisko, 2. skautský oddíl Ú Kč Podpora mládežnického oddílu skautů Ústecká dvojka. Fond DRINKS UNION městům Fond ohrožených dětí, Žatec Ú Kč Příspěvek na provoz pobytového zařízení Střecha. o.s. Dru out club Ú Kč Příspěvek na provoz o.s. Dru out club. Obec Žerotín Ú Kč Záchrana zříceniny hradu Žerotín. Oblastní charita Most Ú Kč Podpora činnosti Azylových domů v roce Kiwanis klub Ústí nad Labem, o.s. Ú Kč* Kiwanis panenka. OO SONS ČR Louny Ú Kč Zajištění kulturně osvětových akcí pro nevidomé a zrakově postižené občany. Kulturní svaz Čarnica o.s. Ú Kč Podpora projektu Letní dětský tábor Čarnica. Nadace Křižovatka Ú Kč Podpora projektu Pomoc dětem - syndrom náhlého úmrtí - SIDS. o.s. Dru out club Ú Kč Intenzivní monitorin výskytu infekčního zdravotního materiálu v okolí školních zařízení a jeho bezpečná likvidace. Sdružení Romano Jasnica Ú Kč Dětský taneční festival v rámci 5. různobarevného hudebního festivalu. Speciální základní a praktická škola Trmice Ú Kč Výuka estetické výchovy. Základní kynoloická oranizace č. 159 Ú Kč Věcný dar zahradní vysavač CS Blowvac. TJ Bižuterie o.s. Ú Kč Podpora rozvoje lyžování. TJ Lokomotiva Teplice Ú Kč Příspěvek na zajištění činnosti žákovského družstva oddílu alpského lyžování. TK Božtěšice Ú Kč Nákup pomůcek pro oddíl mládežnického tenisu. Oppenauer Petr Ú Kč Příspěvek na nákup quadruraby vozíku. Reionální oranizace Roska Ústí nad Labem Ú Kč Podpora činnosti oranizace. Společnost Duha nadace pro děti postižené dětskou mozkovou obrnou Ú Kč Realizace projektu Nemysli jen na sebe. Společnost Duha nadace pro děti postižené dětskou mozkovou obrnou Ú Kč Příspěvek na léčbu. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní oranizace Ústí nad Labem č.1 Ú Kč Příspěvek na provoz místní oranizace. Učňová Kateřina Ú Kč Nákup automobilu pro transport postižených dětí. Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 11

12 Fond Hennlich 4. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO LITOMĚŘICE LIVE CITY JSI TY Brychnáčová Miroslava Ú Kč Rock for animals - III. benefiční hudební festival. CK Slavoj Terezín Ú Kč Zhotovení pneumatické startovací rampy využívané k tréninkům i oficiálním závodům mládeže v BMX v Litoměřicích. Dům dětí a mládeže Rozmarýn Ú Kč Dance in da floor - taneční soutěže v break dance pro litoměřickou mládež. Horová Jarmila Ú Kč Středoškolský inline pohár. ISŠ Litoměřice - domov mládeže Ú Kč 2. ročník Hennlich cup přeboru ČR škol se stavebním zaměřením ve stolním tenise. Junák - svaz skautů a skautek ČR - Středisko Radobýl - Litoměřice Ú Kč 18. ročník Memoriál Karla Hynka Máchy. Kinoklub Ostrov Ú Kč Filmový festival Litoměřice po osmé. Klub potápěčů Kraken Ú Kč Letní výcvikový tábor. TJ Slavoj Litoměřice, oddíl aerobic Funk Hip hop tým Funky Daners Ú Kč Mistrovství světa Moskva TJ Stadion DDM Litoměřice, oddíl ledního hokeje Ú Kč Vánoční turnaj mladých nadějí. Základní škola na Valech 53, Litoměřice Ú Kč Školními vrátky jdeme se učit do zahrádky - vznik výukové školní zahrady. Shrnutí Do 4. otevřeného rantového kola Litoměřice live city jsi ty bylo přihlášeno celkem 14 projektů, které byly zároveň podpořeny v celkové výši Kč. Fond KS Kolbenschmidt CZ (bývalý Fond Metal Ústí n. L.) Brixiho komorní soubor Teplice Ú Kč Zajištění dopravy komorního souboru na koncerty v roce Církvická kulturní společnost o.s. Ú Kč Oprava varhan církvického kostela. ČČK - oblastní spolek Ústí nad Labem Ú Kč Realizace tábora pro děti ze sociálně slabých rodin. Mateřská škola, Řehlovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková oranizace Ú Kč Nákup dětského nábytku pro potřeby mateřské školy Řehlovice. Nadace Křižovatka Ú Kč Zajištění 2 monitorů Babysense II. pro Novorozenecké oddělení Dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Nemocnice následné péče Ryjice Ú Kč Nákup zdravotnického materiálu. Občanské sdružení Romano Jasnica Ú Kč Zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež z Trmic. Občanské sdružení Spirála Ú Kč Provoz Centra krizové intervence. Občanské sdružení The Boom Ú Kč Příspěvek na propaaci a realizaci 18. vánočního koncertu The Boom Beatles Revival Band and Orchestra. Leníková Martina Ú Kč Masáže dětí a kojenců. Leníková Martina Ú Kč Rodinná eko poradna. Sportovní klub ymnastiky a trampolín Ú Kč Utkání dětí ve skocích na trampolíně. Domov pro osoby se zdravotním postižením Ú Kč Příspěvek na provoz ústavu. KULT o.s. Ú Kč Realizace divadelního festivalu KULT. Sdružení V.T.O.M. Ú Kč Materiální vybavení dětského oddílu. Speciální základní a praktická škola Trmice Ú Kč Nákup materiálu potřebného k výrobě výstavních předmětů dětí. 12 Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe

13 Společnost DUHA - nadace pro děti postižené dětskou mozkovou obrnou Ú Kč Příspěvek na pokrytí potřeb individuálních žadatelů. Učňová Kateřina Ú Kč Nákup automobilu pro transport postižených dětí. Základní škola Trmice Ú Kč Zajištění zájmových aktivit pro žáky školy. Zooloická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková oranizace Ú Kč Zabezpečení provozu zooloické zahrady. Fond T-Mobile 4. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s. Ú Kč * Poznej hendikep, cyklus besed na základních a středních školách. Fond ohrožených dětí, Žatec Ú Kč Zkvalitnění psychosociálních aktivit FOD Žatec. Loopedická základní škola Měcholupy Ú Kč Vybudování přístřešku pro výuku a zábavu. Mateřská škola Měcholupy Ú Kč Zahrada plná pohybu - vybudování moderního a bezpečného dětského hřiště. Mateřská škola speciální Louny Ú Kč Neumíme jezdit po schodech - vybudování bezbariérového nájezdu. Mateřská škola Žatec Ú Kč Chceme být spolu 2 - podpora celoročního pásma volnočasových aktivit. Fond Občanská volba DRINKS UNION Město Louny Ú Kč Město na kolech - 4. ročník. Asociace pomáhající lidem s autismem Apla Severní Čechy, o.s. Ú Kč Podpora projektu Terapie sourozenců dětí s autismem. Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Ú Kč Zlepšení prostředí na dětské klinice. Mateřská škola speciální Louny Ú Kč Zakoupení dětského nábytku. Nadace pro transplantaci kostní dřeně Ú Kč Rozšíření reistru dárců kostní dřeně. Reionální oranizace Roska Ústí nad Labem Ú Kč Zajištění rehabilitačních a reeneračních služeb pro osoby postižené roztroušenou sklerózou. Kamarád - LORM, Žatec Ú Kč Festival malých divadelních forem Náš svět přehlídka dovedností osob se zdravotním postižením. Knihovna třetího tisíciletí, Louny Ú Kč Edice Ke kořenům - vydání 45 leend a pověstí z Lounska a literárního almanachu. Koňský dvorec Chmelištná o.s., Nepomyšl na Podbořansku Ú Kč * Úprava návsi v obci Chmelištná. Koňský dvorec Chmelištná o.s., Nepomyšl na Podbořansku Ú Kč Výpravy poníka Prince nákup koňského postroje. Městská knihovna Louny Ú Kč * Třetí věk potřetí - realizace vzdělávacího cyklu pro střední a starší eneraci z Lounska. Městys Cítoliby Ú Kč * Oprava věžních hodin. Městys Panenský Týnec Ú Kč Oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého. Občanské sdružení NÁVRATY - centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Ú Kč * DOMA - zajištění terénního proramu zaměřeného na podporu funování rodiny. Obec Blatno Ú Kč Vybudování dětského parku v Blatně. Obec Krásný Dvůr Ú Kč Oprava kapličky v Brodech. Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 13

14 Obec Lubenec Ú Kč Informační systém obce. Obec Nové Sedlo Ú Kč Obnova sakrální památky - kapličky a vybudování zastřešeného altánu pro turisty. Obec Staňkovice Ú Kč Rekonstrukce výklenkové kapličky na pč v k. ú. Staňkovice. Obec Žerotín Ú Kč Záchrana zříceniny hradu Žerotín. OO SONS Louny Ú Kč * Život ve tmě a společnost - podpora pásma kulturně-osvětových akcí pro veřejnost a ozdravných a rekondičních pobytů pro zrakově postižené a nevidomé občany z Lounska. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR o.s., Okresní oranizace Louny Ú Kč Interace IV - příprava a realizace 4. ročníku plaveckých závodů pro mentálně postižené sportovce z celého Ústeckého kraje. Společnost přátel kostela sv. Jakuba Většího, Vroutek Ú Kč Nový zvon pro kostel sv. Jakuba ve Vroutku. Spolek loutkářů v Lounech Ú Kč Zvuk a efekty do pohádek, technické zabezpečení přehlídek. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., okresní výbor Louny Ú Kč Aktivní život s ereskou - podpora celoročního pásma rehabilitačních aktivit pro zdravotně postižené osoby ze Žatecka. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní oranizace Louny Ú Kč Senior TAXI - doprava zdravotně postižených. TJ Sokol Peruc Ú Kč * Areál volného času. TJ Stadion Louny Ú Kč Mléčný závod zajištění čtyřetapového mezinárodního závodu kadetů v silniční cyklistice v Lounech a okolí. Ústav sociální péče Tuchořice Ú Kč * Blíže k hudbě - muzikoterapie mentálně postižených v ÚSP Tuchořice. Za záchranu kostela sv. Jiljí, o.s., Lubenec Ú Kč * Zastřešení Vochlické rozhledny. Za záchranu kostela sv. Jiljí, o.s., Lubenec Ú Kč Filmová kronika obce Lubenec. Záchranáři Žatec - Sdružení dobrovolných záchranářů Ú Kč První pomoc při život ohrožujících stavech - čtyřhodinové kurzy pro veřejnost. Základní škola Peruc Ú Kč Sport pro každého - sportoviště pro všechny - vybavení místního sportovního areálu základní školy. Základní škola Tuchořice Ú Kč Centrum výtvarných aktivit - nákup keramické pece do nově vznikající školní výtvarné dílny. Základní umělecká škola Postoloprty Ú Kč Hudební a dramatická dílna - vybavení hudební a dramatické dílny. Shrnutí Do 4. rantového kola proramu Fond T-Mobile pro okres Louny bylo přihlášeno celkem 111 projektů neziskových oranizací, požadující v součtu Kč. Z nich bylo vybráno k podpoře celkem 36 projektů v celkové výši Kč. *) Nadační příspěvky rozdělené do dvou splátek. Podpořeným neziskovým oranizacím byly vyplaceny v roce 2008 první splátky rantů v celkové výši Kč, druhé splátky ve výši Kč byly vyplaceny na jaře Fond VILLA Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Ústí nad Labem Ú Kč Domu na půl cesty chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Otevřený rantový fond Příspěvky z Otevřeného rantového fondu jsou rozdělovány zpravidla na základě otevřených rantových kol neziskovým oranizacím působícím či realizujícím své nejrozmanitější projekty na území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. 15. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO V 15. otevřeném rantovém kole se o nadační příspěvky mohly ucházet oranizace se svými projekty z oblastí kultury a umění, sociálních služeb, volných témat, vzdělávání a lidských zdrojů a z oblasti životního prostředí. Základní podmínkou byla realizace projektů v euroreionu Labe tzn. na území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. 14 Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe

15 KULTURA A UMĚNÍ ARS PORTA BOHEMICA, o.s., Ústí nad Labem. Ú Kč Fotoatlas Dolního Polabí. Společnost pro obnovu památek Úštěcka, o.s. Ú Kč Tkalcovna Anima, kulturně-sociální centrum umělecko-řemeslné činnosti. Středohoří sobě, o.s., Ústí nad Labem Ú Kč Putování za červenou vodou - výlet do historie Čermné u Libouchce. Kiwanis klub Ústí nad Labem, o.s. Ú Kč Kiwanis panenka. Kontaktní centrum WHITE LIGHT I, Teplice Ú Kč Terénní proram WHITE LIGHT I. v Teplicích. Občanské sdružení Kolumbus, Ústí nad Labem Ú Kč Pacientští důvěrníci II. Občanské sdružení OPORA, Roudnice nad Labem Ú Kč Domácí hospicová péče. ROSKA Ústí nad Labem, o.s. Ú Kč Pohyb je život zajištění rehabilitačních, reeneračních a informačních služeb pro občany trpící roztroušenou sklerózou mozkomíšní. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SKP Klubíčko, církevní právnická osoba, Litoměřice Ú Kč Environmentální poradenství pro maminky a jejich děti v Středisku křesťanské pomoci Klubíčko. TYTO, o.s., Věrovany Ú Kč Ochrana a podpora enofondu silně ohrožené sovy pálené za účasti zemědělské veřejnosti na území bývalých okresů Litoměřice a Teplice. Shrnutí Do 15. otevřeného rantového kola bylo přihlášeno celkem 79 projektů neziskových oranizací požadující v součtu Kč. Z nich bylo vybráno 17 projektů, které byly podpořeny v celkové výši Kč. Nadační příspěvky byly hrazeny z výnosu NIF za rok 2007 a z darů místních dárců. Zubrnická museální železnice, o.s., Zubrnice Ú Kč Provoz malého železničního muzea v Zubrnicích v turistické sezoně SOCIÁLNÍ SLUŽBY Demosthenes, o.p.s., Ústí nad Labem Ú Kč Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví r rozvoj canisterapie a hipoterapie. o.s., Dru out club, Ústí nad Labem Ú Kč Intenzivní monitorin výskytu infekčního zdravotního materiálu v okolí školních zařízení a jeho bezpečná likvidace. ÚSTECKÝ ARCUS, občanské sdružení onkoloických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel ( Kč) Arteterapie onkoloických pacientů. VOLNÁ TÉMATA Okrašlovací spolek Terezínska, o.s. Ú Kč Směrové a orientační tabule v Počaplech u Terezína. Za Sebuzín krásnější, o.s. Ú Kč Oživení a obnovení společenského života v obci Sebuzín. VZDĚLÁVÁNÍ A LIDSKÉ ZDROJE Poradna pro interaci, o.s., Ústí nad Labem Ú Kč Poznejme se navzájem aneb škola bez předsudků. PROJEKTY PODPOŘENÉ Z OTEVŘE- NÉHO GRANTOVÉHO FONDU NA ZÁKLADĚ INDIVIDUÁLNÍCH DOHOD S DÁRCI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ. Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Ú Věcný dar Stolní DVD přehrávač s LCD monitorem LG DP271B a DVD českých pohádek pro děti z oddělení dětské kliniky intermediární péče. Zdvihalová Lada Ú Kč Zakoupení kompenzačních pomůcek. Volejník Pavel Ú Kč Pokrytí léčebných výdajů. Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 15

16 Podpořeno v rámci Fondu T-Mobile Za záchranu kostela sv. Jiljí, o.s., Lubenec ( Kč) Zastřešení vochlické rozhledny. Podpora neziskového sektoru Uvědomujeme si, že podporovat rozvoj místního neziskového sektoru jen poskytováním nadačních příspěvků je z pohledu komunitní nadace nedostačující. Myslíme si, že schopnost dlouhodobě udržitelného rozvoje neziskového sektoru se odvíjí od možnosti pravidelného vzdělávání, schopnosti oranizací připravovat projekty, od znalosti dostupných finančních zdrojů potřebných pro jejich realizaci a od vzájemné informovanosti neziskových oranizací o jejich záměrech a cílech. 16 Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe

17 Technická asistence a vzdělávání V rámci rantových kol vyhlašovaných nadací jsme prostřednictvím konzultací pomohli zvláště začínajícím neziskovým oranizacím připravit jejich projekty, které se posléze ucházely o nadační příspěvek. Desítkám zájemců jsme poskytli individuální asistenci při zakládání vlastních neziskových oranizací, výběru vhodných partnerů a finančních zdrojů pro realizaci jejich projektů. Dále jsme v průběhu roku umožnili zástupcům místních neziskových oranizací zapojit se do vzdělávacího proramu zaměřeného na společenskou odpovědnost firem. V rámci série seminářů měli možnost nejen porozumět problematice z pohledu soukromého sektoru, ale i navázat vztahy se zástupci zapojených firem. Informační podpora Průběžně jsme neziskovým oranizacím poskytovali zprávy o současném dění v neziskovém sektoru, a to zejména aktualizované informace o existujících rantových příležitostech, o možnosti vzdělávání a práce v neziskovém sektoru, včetně nabídek projektové spolupráce ze strany místních, celostátních i zahraničních neziskových oranizací. Propaace neziskového sektoru Po dobrých zkušenostech z předešlých let jsme v závěru roku připravili již III. ročník putovní výstavy prezentací úspěšných projektů realizovaných v letech 2007/2008 na území euroreionu Labe s cílem informovat veřejnost o aktivitách neziskových oranizací a zvýšit povědomí o jejich činnosti. Ú Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe PODPORA NEZISKOVÉHO SEKTORU 17

18 Bárka v Ústí nad Labem hostila přehlídku mladých dosud nepublikovaných autorů tzv. mladých neokoukanců. Zapojování veřejnosti Pro zlepšování podmínek života a jeho prostředí považujeme za významné aktivně zapojovat veřejnost do dění v komunitě. Vytváření trvalých vztahů k místu, kde lidé žijí a pracují, je v našich historických a eorafických podmínkách obzvláště důležité. Cíleně se v této oblasti zaměřujeme především na mladé lidi prostřednictvím projektu Rada mladších. Rada mladších je otevřená skupina mladých lidí ve věku od 15 do 25 let, kterým nadace poskytla prostor k realizaci různorodých činností zaměřených na rozvoj komunity. 18 Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe

Výroční zpráva 2007 ... ............

Výroční zpráva 2007 ... ............ Výroční zpráva 2007 15. výročí založení komunitní nadace......................... 8. června 1993 Založení Komunitní nadace Euroregionu Labe pod názvem nadace Regionální fond. 14. dubna 1997 Vložení symbolického

Více

Obsah. Úvodní slovo...1 O nás...2. Dárcovský program...4. Grantový program...8

Obsah. Úvodní slovo...1 O nás...2. Dárcovský program...4. Grantový program...8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvodní slovo...1 O nás...2 Poslání...3 Dárcovský program...4 Naši dárci...5 Naši partneři...7 Grantový program...8 Příjemci našich nadačních příspěvků...9 Podpora neziskového

Více

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Obsah Úvodní slovo.......................................................................3 O nás....................................................................................4

Více

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME

POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME POMÁHÁME MĚNIT MÍSTO, KDE ŽIJEME A PŮSOBÍME Výroční zpráva 2013 PROČ TO DĚLÁME? Již 20 let je to naše poslání. Více v kapitole O nás.......................................32 JAK TO DĚLÁME? Finanční, ale

Více

O nás... 5. Co podporujeme?... 8. Poskytnuté nadační příspěvky... 11. Přehled fondů... 18. Přijaté dary a příspěvky... 29. Finanční zpráva...

O nás... 5. Co podporujeme?... 8. Poskytnuté nadační příspěvky... 11. Přehled fondů... 18. Přijaté dary a příspěvky... 29. Finanční zpráva... Výroční zpráva 2014 Obsah O nás... 5 Co podporujeme?... 8 Poskytnuté nadační příspěvky... 11 Přehled fondů... 18 Přijaté dary a příspěvky... 29 Finanční zpráva... 33 Zpráva nezávislého auditora... 37 Ústecká

Více

podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní

podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní Ústecká komunitní nadace je první českou komunitní nadací, jejíž kořeny sahají do roku 1993 a druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Své sídlo má v Ústí nad Labem. Podpořila

Více

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010.

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010. Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2010 Slovo na úvod Nadace pro transplantace kostní dřeně vznikla v roce 1992 s cílem vybudovat v České republice program dobrovolného dárcovství kostní

Více

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security

Více

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17

Obsah. Úvodní slovo 3. Přijaté dary 5. Aktivní život seniorů 6. Podpora v regionech 15. Poděkování 16. Zpráva dozorčí rady 16. Zpráva auditora 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2011 4 Majetek nadace k 31. prosinci 2011 4 Finanční příspěvky nadace 5 Přijaté dary 5 Aktivní život seniorů 6 Prevence a léčba drogové závislosti

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace č. 1/2006 V Ústí nad Labem dne 15. 1. 2006 Příležitost pro neziskové organizace Sdružení pro vzdělávání komunit nabízí nevládním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v euroregionu Labe vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

3/2010 NOVINKY. panství Velichov, s výjimečným

3/2010 NOVINKY. panství Velichov, s výjimečným 3/2010 NOVINKY MÁME FACEBOOK, PODPOŘTE NÁS Po poradě s našimi dlouholetými kolegy a odborníky na internetový marketing ze společnosti Virtua.cz jsme se rozhodli využít možností, které nabízí platforma

Více

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008

Tomki Němec, fotograf Praha, 21. srpen 2008 Probudil jsem se a máma mě hladila po tváři. Možná i plakala, ale to si už nepamatuju. Jen mám ten pocit úzkosti zarytej hluboko pod kůží. Byla noc, všude za okny tma, jen ten divnej, nekončící monotonní

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje

NROS. výroční zpráva. Nadace rozvoje NROS výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti 2006 Vize M i s e Účel nadace Priority nadace Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je největší grantující nadací v ČR, která ročně rozdělí

Více

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně

Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně Výroční zpráva Nadace pro transplantace kostní dřeně 2009 Obsah Slovo na úvod 4 Struktura nadace 5 Historie nadace a jejích programů 6 Zpráva o činnosti A. Osvětová práce a získávání finančních prostředků

Více

Charita na dvě kliknutí

Charita na dvě kliknutí Tisková zpráva 19. prosince 2012 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475 208 258, 604 828 302, email. katka@komunitninadace.cz

Více

NADACE DÁVÁ STUDENTŮM STATISÍCE NA STIPENDIA!

NADACE DÁVÁ STUDENTŮM STATISÍCE NA STIPENDIA! Tisková zpráva 16. prosince 2011 Kontakt: Ústecká komunitní nadace, Koněvova 1697/18, 400 01 Ústí nad Labem, www.komunitninadace.cz Kateřina Valešová, tel. 475 208 258, katka@komunitninadace.cz NADACE

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR

OBSAH. Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Výroční zpráva 2013 3 OBSAH Úvodní slovo Základní data/ Správní rada/ Tým nadačního fondu Účel a hodnoty/ Činnost nadačního fondu jako součást firemního CSR Programy nadačního fondu a projekty dlouhodobé

Více

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH

ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU ČINNOST NADAČNÍHO FONDU JAKO SOUČÁST FIREMNÍHO CSR OBSAH Výroční zpráva 2013 ÚČEL A HODNOTY NADAČNÍHO FONDU 3 OBSAH Ze statutu Nadačního fondu Veolia: Nadační fond byl zřízen za účelem osvěty a šíření informací zejména v oblasti životního prostředí, podpory

Více

Spojením silnější. O nadaci

Spojením silnější. O nadaci Nadace ČEZ Výroční zpráva 2006 Obsah 1 O nadaci 3 Úvodní slovo generálního ředitele ČEZ, a. s. 4 Úvodní slovo místopředsedkyně správní rady Nadace ČEZ 6 Orgány společnosti k 30. 4. 2007 7 Základní údaje

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,,

Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, APLA, Nová škola,, Blesková pomoc, krok jinak, Ekolist.cz, Red Bikes, Jan Rybář, Tereza Hrušková, Lata, Arnošt Marks, Člověk v tísni, Zažít město jinak, Youth for you(th), Nadace Via, Nová škola,, vozejkov.cz, CEREBRUM,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009

Nadační fond obětem holocaustu. Výroční zpráva 2009 Nadační fond obětem holocaustu Výroční zpráva 2009 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Úvodní slovo předsedy správní rady Poslání a činnost Nejvýznamnější události v roce 2009 Grantové programy

Více

Dobrý rok 2012 aneb naši dárci nás v tom nenechali

Dobrý rok 2012 aneb naši dárci nás v tom nenechali Úvodní slovo... str. 4 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.... str. str.4 6 Kdo jsme...str. 7 str.6 Lidé v Nadaci.... str. str.7 8 Patroni Nadace... str. 9 str.8 Benefice s Divokými husami... str. 11 str.9

Více