Obsah. Úvodní slovo...3 O nás...4. Grantový program Podpora neziskového sektoru Zapojování veřejnosti Program Dialog...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Úvodní slovo...3 O nás...4. Grantový program... 10. Podpora neziskového sektoru... 16. Zapojování veřejnosti... 18. Program Dialog..."

Transkript

1 Výroční zpráva 2008

2 Obsah Úvodní slovo...3 O nás...4 Poslání...5 Historie...5 Darcovský proram...6 Naši dárci...7 Naši partneři...9 Grantový proram Nadační příspěvky Podpora neziskového sektoru Zapojování veřejnosti Proram Dialo Finanční zpráva Přehled fondů a stavu permanentního majetku Rozvaha k Výkaz zisků a ztrát k Přehled nadačního jmění k Přijaté dary a příspěvky Zhodnocení správy příspěvku z Nadačního investičního fondu (NIF) Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů souvisejících se správou nadace Výrok auditora Oranizační struktura Kontaktní informace... 31

3 Úvodní slovo Dámy a pánové, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Komunitní nadace Euroreionu Labe za rok Jejím prostřednictvím bychom Vás rádi seznámili s aktivitami, kterým jsme se v uplynulém roce věnovali, a s výsledky, kterých jsme za přispění mnohých z Vás dosáhli. Nadace obecně jsou především majetkové subjekty. Akumulují a následně investují svůj majetek, aby jeho výnosy využívaly k podpoře veřejně prospěšných a charitativních cílů. Možná Vás proto napadne, jak zasáhla činnost naší nadace lobální finanční krize. Situace druhé poloviny loňského roku byla opravdu z hlediska našich investic nepříznivá. Aktuální hodnota nadačního jmění ke konci roku dokonce o několik procent klesla. Na druhou stranu se v té době projevila solidarita a štědrost našich dárců, kteří v některých případech poskytli výrazně vyšší příspěvky než v minulosti. Sice jsme byli loni nuceni omezit množství rozdělovaných prostředků v otevřených rantových kolech a obdobné opatření nás čeká i v roce 2009, ale oproti tomu jsme byli schopni zefektivnit naši administrativu, optimalizovat naše operační náklady a více diverzifikovat naše investice, abychom dopady lobální finanční krize a přicházející hospodářské recese minimalizovali. Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří v uplynulém roce přispěli k činnosti nadace: jednotlivcům, místním firmám, národním i zahraničním dárcům za jejich finanční prostředky; místním institucím a partnerům za intenzivní spolupráci; realizátorům podpořených projektů za jejich přispění k oživení a rozvoji naší komunity a rovněž zahraničním partnerům za cennou výměnu know-how a zkušeností. Miloslav Handl PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe ÚVODNÍ SLOVO 3

4 O nás Komunitní nadace Euroreionu Labe je první českou komunitní nadací, její kořeny sahají do roku 1993, je druhou nejstarší nadací tohoto typu ve střední a východní Evropě. Dary Za dobu svého působení jsme získali od místních firem a jednotlivců téměř 22 mil. Kč. Nadační příspěvky Podpořili jsme více než 810 projektů místních neziskových oranizací v celkové výši takřka 25 mil. Kč. Nadační jmění Za 16 let své činnosti jsme vytvořili nadační jmění ve výši skoro 47 mil. Kč. Působnost Od roku 1993 do roku 2008 jsme rozšířili svou působnost z okresu Ústí nad Labem na okresy Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem. 4 Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe

5 Poslání Komunitní nadace Euroreionu Labe je nevládní nezisková oranizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v euroreionu Labe. Komunitní nadace Euroreionu Labe toho dosahuje: podporováním různorodých společenství, propojováním veřejného a soukromého sektoru a zjišťováním potřeb a problémů místní komunity; spoluvytvářením prostoru, ve kterém se mohou při hledání a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových oranizací spolu s představiteli místní a státní správy; přispíváním k řešení dnešních i budoucích problémů získáváním a prostřednictvím rantů rozdělováním finančních prostředků do oblastí kultury, ekoloie, vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb a místního rozvoje. Historie 8. června 1993 Založení Komunitní nadace Euroreionu Labe pod názvem nadace Reionální fond. rok 1996 Rozhodnutí vytvořit komunitní nadaci a rozšířit podporu z oblasti sociálních služeb na oblasti kultury a umění, životního prostředí a vzdělávání. rok 1998 Vyhlášení 1. otevřeného rantového kola, do kterého se přihlásilo 52 projektů od 28 neziskových oranizací z okresu Ústí nad Labem. 22. května 1998 Přejmenování nadace Reionální fond na Komunitní nadaci Ústí nad Labem (završení transformace do komunitní nadace). 16. listopadu 1998 Zareistrování Komunitní nadace Ústí nad Labem podle nového Zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. 6. ledna 2000 Obdržení prvního příspěvku z 1.etapy rozdělování příspěvků Nadačního investičního fondu (NIF), který byl vložen do nadačního jmění nadace. rok 2001 Vyhlášení 4. otevřeného rantového kola, v rámci kterého se poprvé mohly o finanční prostředky ucházet i neziskové oranizace z okresů Děčín, Litoměřice a Teplice. rok 2003 Vznik systému účelových a dárcovských fondů. Do konce roku bylo založeno 11 fondů. 26. května 2004 Přejmenování Komunitní nadace Ústí nad Labem na Komunitní nadaci Euroreionu Labe. 16. září 2005 Zahájení cílené rantové podpory na Lounsku díky spolupráci se společností T-Mobile Czech Republic a.s. rok 2006 Překročení hranice 4 mil. Kč ročně rozdělených na nadačních příspěvcích. 8. června výročí založení Komunitní nadace Euroreionu Labe. Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe O NÁS 5

6 Sourozenci Pavla a Pavel Redlichovi, na jejichž památku byl založený fond Pavly a Pavla Redlichových. Dárcovský proram Vytváření vztahů s dárci a získávání finančních prostředků pro řešení dnešních i budoucích potřeb a priorit komunity je základním kamenem snad každé komunitní nadace. Naší strateií je, kromě vybudování ekonomické nezávislosti nadace, zajistit dostatečně širokou dárcovskou základnu především z řad firemních a individuálních dárců, kteří v naší komunitě žijí, pracují nebo jinak působí. 6 Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe

7 Naši dárci European Commision, DG Justice, Freedom and Security Příspěvky z proramu Actions in support of civil society in the Member States, which acceded to EU on 1st May 2004 na projekt Transparency of procedures at local level a na projekt Proramme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of reional corporations. Fond Black & Decker Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky firmy Black & Decker (Czech), s.r.o. za účelem jejich následného využití k podpoře nejrůznějších obecně prospěšných projektů realizovaných v okrese Ústí nad Labem. Black & Decker (Czech), s.r.o. Fond CDL SYSTEM Cílem fondu je podporovat veřejně prospěšné aktivity na Ústecku, které jsou v souladu s dárcovskou strateií firmy CDL SYSTEM a.s. CDL SYSTEM a.s. Fond DRINKS UNION městům Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky firmy DRINKS UNION a.s., za účelem jejich následného využití k podpoře nejrůznějších obecně prospěšných projektů v místech, kde společnost DRINKS UNION a.s. působí, a které jsou v souladu s její dárcovskou strateií. DRINKS UNION a.s. Fond Hennlich Fond podporuje veřejně prospěšné aktivity na Litoměřicku, které jsou v souladu s dárcovskou strateií firmy Hennlich Industrietechnik spol. s r.o. Hennlich Industrietechnik spol. s r.o. Fond KS Kolbenschmidt CZ (bývalý Fond Metal Ústí n. L.) Z fondu jsou podporovány veřejně prospěšné aktivity na Ústecku, které jsou v souladu s dárcovskou strateií firmy KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. Fond Miroslava Dušánka Posláním fondu je napomáhat zlepšovat životní situaci lidí se zrakovým postižením a uctít tak památku Miroslava Dušánka. Izolace Beran s.r.o. Fond Občanská volba DRINKS UNION Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky zaměstnanců a společnosti DRINKS UNION a.s., za účelem jejich využití k podpoře různých obecně prospěšných projektů. DRINKS UNION a.s. zaměstnanci společnosti DRINKS UNION a.s. Fond Pavly a Pavla Redlichových Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky příbuzných a přátel rodiny Redlichových či dalších právnických a fyzických osob na podporu veřejně prospěšné aktivity na Ústecku. Kavoluková Pavla Masopust Luděk Niklová Kateřina Zahradníčková Jana Fond TEENTOWN Fond podporuje formou otevřených rantových kol malé projekty realizované na Ústecku mladými lidmi do 25 let. Kvasnička Jan Fond Terezky a Sáry Cílem fondu je shromažďovat finanční prostředky příbuzných a přátel rodiny Masopustových či dalších právnických a fyzických osob za účelem zlepšování kvality života místní komunity pro enerace současné i budoucí. Masopust Luděk Fond T-Mobile Cílem fondu je podporovat veřejně prospěšné aktivity na Lounsku, které jsou v souladu s dárcovskou strateií firmy T-Mobile Czech Republic a.s. T-Mobile Czech Republic a.s. Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe NAŠI DÁRCI 7

8 Otevřený rantový fond Cílem fondu je podporovat otevřená rantová kola a operační proramy nadace, které jsou v souladu s jejím posláním. Dárci, kteří se zapojili do adresné sbírky Lidé svému městu VI. Beránek Ivan Hadraba Jan Hruška Ladislav Kotrs Vítězslav Sameš Martin Sluka Roman Šimáček Miroslav Zemaník Milan Dárci, kteří přijali pozvání na benefiční večeři s paní Eliškou Hašek Coolide Air Products spol. s r.o. Beránek Ivan Beránek Jaroslav Black & Decker (Czech), s.r.o. Bukáček Jaroslav Centropol CZ, a.s. Gandalovič Petr Kotrs Vítězslav Kubata Jan Sameš Martin Spedition Rosner, s.r.o. Vejlupek Josef Dárci, kteří dlouhodobě podporují otevřená rantová kola a operační proramy nadace Boháček Milan DRINKS UNION a.s. Envirocont, s.r.o. Greif Brothers Corporation Greif Czech Republic, a.s. Izolace Beran s.r.o. Jupiter Consultin, s.r.o. Krejčí Tomáš Röhrich Yvett TBG Plzeň Transportbeton s.r.o. Velek Jan III. benefiční večeře Hlavní host třetí benefiční večeře paní Eliška Hašek Coolide s místopředsedou správní rady Komunitní nadace Euroreionu Labe Luďkem Masopustem. Paní Coolide pracovala pro pět amerických prezidentů: J. F. Kennedyho, Lyndona Johnsona, Richarda Nixona, Geralda Forda a Jimmyho Cartera. Narodila se v Praze ve významné české rodině bankéře Františka Haška. V roce 1946 emirovala do USA a po dvaceti sedmi letech práce pro americkou vládu se vrátila do vlasti spravovat restituovaný rodinný majetek. 8 Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe

9 Naši partneři Fakulta sociálně ekonomická, Univerzity Jana Evanelisty Purkyně v Ústí nad Labem Od roku 2003 úzce spolupracujeme s Katedrou sociální práce na FSE UJEP, a to jak na přednáškách pro studenty, tak v oblasti praxe studentů vykonávané v naší nadaci. Podílíme se také na zadávání témat bakalářských prací, jejichž výstupy můžeme uplatnit pro svou práci. Ladislav Špaček, Freecom roup S panem Ladislavem Špačkem úspěšně spolupracujeme již třetím rokem zejména při přípravě a realizaci benefičních večeří, kde bychom se bez jeho rad a zkušeností z oblasti etikety jen těžko obešli. Microsoft Česká Republika Díky vstřícnosti společnosti Microsoft Česká Republika nám bylo umožněno využívat školní multilicenci pro nákup softwaru od společnosti Microsoft za zvýhodněné ceny. Seznam.cz, a.s. Se společností Seznam.cz, a.s. dlouhodobě spolupracujeme na projektu Profesní oranizace, nadace a neziskové oranizace, díky němuž máme lepší přístup k nabízeným produktům na tomto vyhledávači. T-Mobile Czech Republic a.s. Společnost T-Mobile Czech Republic, a.s. nás nepodporuje pouze finančně prostřednictvím Fondu T-Mobile, ale zdarma nám poskytuje kredit pro naše mobilní telefony. U.S. Embassy Praue V roce 2008 jsme hostili paní Doris Heiser, která přijela společně s velvyslancem USA Richardem W. Graberem na setkání se zástupci místních neziskových oranizací. Také jsme se jako člen Asociace komunitních nadací v ČR podíleli na přípravě několika seminářů a konferencí pro komunitní nadace, které se konaly jak v rezidenci velvyslance USA, tak v Americkém centru. Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe NAŠI PARTNEŘI 9

10 Podpořeno v rámci Fondu T-Mobile Společnost přátel kostela sv. Jakuba Většího, Vroutek ( Kč) Nový zvon pro kostel sv. Jakuba ve Vroutku. Grantový proram Grantový proram, tedy rozdělování nadačních příspěvků, chápeme především jako otevřený proces, ve kterém se setkává hned několik pohledů. Od prodloužené ruky dobročinnosti místních dárců, přes podporu projektů vybraných v soutěži na základě širších diskusí odborníků, až po zviditelnění přístupů nadace k věcem veřejným. 10 Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe

11 Nadační příspěvky Fond Black & Decker ÚSTECKÝ ARCUS, občanské sdružení onkoloických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel Ú Kč* Arteterapie onkoloických pacientů. Demosthenes, o.p.s. Ú Kč* Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví r rozvoj canisterapie a hipoterapie. Gymnastický sportovní klub o.s. Ú Kč Baletní příprava dětí. Zooloická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková oranizace Ú Kč Vybudování nových výběhů. *) Projekty byly podpořeny ze zásobníku projektů 15. otevřeného rantového kola. Podrobnosti na straně 12. Fond CDL SYSTEM JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, 1. středisko, 2. skautský oddíl Ú Kč Podpora mládežnického oddílu skautů Ústecká dvojka. Fond DRINKS UNION městům Fond ohrožených dětí, Žatec Ú Kč Příspěvek na provoz pobytového zařízení Střecha. o.s. Dru out club Ú Kč Příspěvek na provoz o.s. Dru out club. Obec Žerotín Ú Kč Záchrana zříceniny hradu Žerotín. Oblastní charita Most Ú Kč Podpora činnosti Azylových domů v roce Kiwanis klub Ústí nad Labem, o.s. Ú Kč* Kiwanis panenka. OO SONS ČR Louny Ú Kč Zajištění kulturně osvětových akcí pro nevidomé a zrakově postižené občany. Kulturní svaz Čarnica o.s. Ú Kč Podpora projektu Letní dětský tábor Čarnica. Nadace Křižovatka Ú Kč Podpora projektu Pomoc dětem - syndrom náhlého úmrtí - SIDS. o.s. Dru out club Ú Kč Intenzivní monitorin výskytu infekčního zdravotního materiálu v okolí školních zařízení a jeho bezpečná likvidace. Sdružení Romano Jasnica Ú Kč Dětský taneční festival v rámci 5. různobarevného hudebního festivalu. Speciální základní a praktická škola Trmice Ú Kč Výuka estetické výchovy. Základní kynoloická oranizace č. 159 Ú Kč Věcný dar zahradní vysavač CS Blowvac. TJ Bižuterie o.s. Ú Kč Podpora rozvoje lyžování. TJ Lokomotiva Teplice Ú Kč Příspěvek na zajištění činnosti žákovského družstva oddílu alpského lyžování. TK Božtěšice Ú Kč Nákup pomůcek pro oddíl mládežnického tenisu. Oppenauer Petr Ú Kč Příspěvek na nákup quadruraby vozíku. Reionální oranizace Roska Ústí nad Labem Ú Kč Podpora činnosti oranizace. Společnost Duha nadace pro děti postižené dětskou mozkovou obrnou Ú Kč Realizace projektu Nemysli jen na sebe. Společnost Duha nadace pro děti postižené dětskou mozkovou obrnou Ú Kč Příspěvek na léčbu. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní oranizace Ústí nad Labem č.1 Ú Kč Příspěvek na provoz místní oranizace. Učňová Kateřina Ú Kč Nákup automobilu pro transport postižených dětí. Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 11

12 Fond Hennlich 4. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO LITOMĚŘICE LIVE CITY JSI TY Brychnáčová Miroslava Ú Kč Rock for animals - III. benefiční hudební festival. CK Slavoj Terezín Ú Kč Zhotovení pneumatické startovací rampy využívané k tréninkům i oficiálním závodům mládeže v BMX v Litoměřicích. Dům dětí a mládeže Rozmarýn Ú Kč Dance in da floor - taneční soutěže v break dance pro litoměřickou mládež. Horová Jarmila Ú Kč Středoškolský inline pohár. ISŠ Litoměřice - domov mládeže Ú Kč 2. ročník Hennlich cup přeboru ČR škol se stavebním zaměřením ve stolním tenise. Junák - svaz skautů a skautek ČR - Středisko Radobýl - Litoměřice Ú Kč 18. ročník Memoriál Karla Hynka Máchy. Kinoklub Ostrov Ú Kč Filmový festival Litoměřice po osmé. Klub potápěčů Kraken Ú Kč Letní výcvikový tábor. TJ Slavoj Litoměřice, oddíl aerobic Funk Hip hop tým Funky Daners Ú Kč Mistrovství světa Moskva TJ Stadion DDM Litoměřice, oddíl ledního hokeje Ú Kč Vánoční turnaj mladých nadějí. Základní škola na Valech 53, Litoměřice Ú Kč Školními vrátky jdeme se učit do zahrádky - vznik výukové školní zahrady. Shrnutí Do 4. otevřeného rantového kola Litoměřice live city jsi ty bylo přihlášeno celkem 14 projektů, které byly zároveň podpořeny v celkové výši Kč. Fond KS Kolbenschmidt CZ (bývalý Fond Metal Ústí n. L.) Brixiho komorní soubor Teplice Ú Kč Zajištění dopravy komorního souboru na koncerty v roce Církvická kulturní společnost o.s. Ú Kč Oprava varhan církvického kostela. ČČK - oblastní spolek Ústí nad Labem Ú Kč Realizace tábora pro děti ze sociálně slabých rodin. Mateřská škola, Řehlovice, okres Ústí nad Labem, příspěvková oranizace Ú Kč Nákup dětského nábytku pro potřeby mateřské školy Řehlovice. Nadace Křižovatka Ú Kč Zajištění 2 monitorů Babysense II. pro Novorozenecké oddělení Dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Nemocnice následné péče Ryjice Ú Kč Nákup zdravotnického materiálu. Občanské sdružení Romano Jasnica Ú Kč Zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež z Trmic. Občanské sdružení Spirála Ú Kč Provoz Centra krizové intervence. Občanské sdružení The Boom Ú Kč Příspěvek na propaaci a realizaci 18. vánočního koncertu The Boom Beatles Revival Band and Orchestra. Leníková Martina Ú Kč Masáže dětí a kojenců. Leníková Martina Ú Kč Rodinná eko poradna. Sportovní klub ymnastiky a trampolín Ú Kč Utkání dětí ve skocích na trampolíně. Domov pro osoby se zdravotním postižením Ú Kč Příspěvek na provoz ústavu. KULT o.s. Ú Kč Realizace divadelního festivalu KULT. Sdružení V.T.O.M. Ú Kč Materiální vybavení dětského oddílu. Speciální základní a praktická škola Trmice Ú Kč Nákup materiálu potřebného k výrobě výstavních předmětů dětí. 12 Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe

13 Společnost DUHA - nadace pro děti postižené dětskou mozkovou obrnou Ú Kč Příspěvek na pokrytí potřeb individuálních žadatelů. Učňová Kateřina Ú Kč Nákup automobilu pro transport postižených dětí. Základní škola Trmice Ú Kč Zajištění zájmových aktivit pro žáky školy. Zooloická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková oranizace Ú Kč Zabezpečení provozu zooloické zahrady. Fond T-Mobile 4. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.s. Ú Kč * Poznej hendikep, cyklus besed na základních a středních školách. Fond ohrožených dětí, Žatec Ú Kč Zkvalitnění psychosociálních aktivit FOD Žatec. Loopedická základní škola Měcholupy Ú Kč Vybudování přístřešku pro výuku a zábavu. Mateřská škola Měcholupy Ú Kč Zahrada plná pohybu - vybudování moderního a bezpečného dětského hřiště. Mateřská škola speciální Louny Ú Kč Neumíme jezdit po schodech - vybudování bezbariérového nájezdu. Mateřská škola Žatec Ú Kč Chceme být spolu 2 - podpora celoročního pásma volnočasových aktivit. Fond Občanská volba DRINKS UNION Město Louny Ú Kč Město na kolech - 4. ročník. Asociace pomáhající lidem s autismem Apla Severní Čechy, o.s. Ú Kč Podpora projektu Terapie sourozenců dětí s autismem. Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Ú Kč Zlepšení prostředí na dětské klinice. Mateřská škola speciální Louny Ú Kč Zakoupení dětského nábytku. Nadace pro transplantaci kostní dřeně Ú Kč Rozšíření reistru dárců kostní dřeně. Reionální oranizace Roska Ústí nad Labem Ú Kč Zajištění rehabilitačních a reeneračních služeb pro osoby postižené roztroušenou sklerózou. Kamarád - LORM, Žatec Ú Kč Festival malých divadelních forem Náš svět přehlídka dovedností osob se zdravotním postižením. Knihovna třetího tisíciletí, Louny Ú Kč Edice Ke kořenům - vydání 45 leend a pověstí z Lounska a literárního almanachu. Koňský dvorec Chmelištná o.s., Nepomyšl na Podbořansku Ú Kč * Úprava návsi v obci Chmelištná. Koňský dvorec Chmelištná o.s., Nepomyšl na Podbořansku Ú Kč Výpravy poníka Prince nákup koňského postroje. Městská knihovna Louny Ú Kč * Třetí věk potřetí - realizace vzdělávacího cyklu pro střední a starší eneraci z Lounska. Městys Cítoliby Ú Kč * Oprava věžních hodin. Městys Panenský Týnec Ú Kč Oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého. Občanské sdružení NÁVRATY - centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Ú Kč * DOMA - zajištění terénního proramu zaměřeného na podporu funování rodiny. Obec Blatno Ú Kč Vybudování dětského parku v Blatně. Obec Krásný Dvůr Ú Kč Oprava kapličky v Brodech. Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 13

14 Obec Lubenec Ú Kč Informační systém obce. Obec Nové Sedlo Ú Kč Obnova sakrální památky - kapličky a vybudování zastřešeného altánu pro turisty. Obec Staňkovice Ú Kč Rekonstrukce výklenkové kapličky na pč v k. ú. Staňkovice. Obec Žerotín Ú Kč Záchrana zříceniny hradu Žerotín. OO SONS Louny Ú Kč * Život ve tmě a společnost - podpora pásma kulturně-osvětových akcí pro veřejnost a ozdravných a rekondičních pobytů pro zrakově postižené a nevidomé občany z Lounska. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR o.s., Okresní oranizace Louny Ú Kč Interace IV - příprava a realizace 4. ročníku plaveckých závodů pro mentálně postižené sportovce z celého Ústeckého kraje. Společnost přátel kostela sv. Jakuba Většího, Vroutek Ú Kč Nový zvon pro kostel sv. Jakuba ve Vroutku. Spolek loutkářů v Lounech Ú Kč Zvuk a efekty do pohádek, technické zabezpečení přehlídek. Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., okresní výbor Louny Ú Kč Aktivní život s ereskou - podpora celoročního pásma rehabilitačních aktivit pro zdravotně postižené osoby ze Žatecka. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní oranizace Louny Ú Kč Senior TAXI - doprava zdravotně postižených. TJ Sokol Peruc Ú Kč * Areál volného času. TJ Stadion Louny Ú Kč Mléčný závod zajištění čtyřetapového mezinárodního závodu kadetů v silniční cyklistice v Lounech a okolí. Ústav sociální péče Tuchořice Ú Kč * Blíže k hudbě - muzikoterapie mentálně postižených v ÚSP Tuchořice. Za záchranu kostela sv. Jiljí, o.s., Lubenec Ú Kč * Zastřešení Vochlické rozhledny. Za záchranu kostela sv. Jiljí, o.s., Lubenec Ú Kč Filmová kronika obce Lubenec. Záchranáři Žatec - Sdružení dobrovolných záchranářů Ú Kč První pomoc při život ohrožujících stavech - čtyřhodinové kurzy pro veřejnost. Základní škola Peruc Ú Kč Sport pro každého - sportoviště pro všechny - vybavení místního sportovního areálu základní školy. Základní škola Tuchořice Ú Kč Centrum výtvarných aktivit - nákup keramické pece do nově vznikající školní výtvarné dílny. Základní umělecká škola Postoloprty Ú Kč Hudební a dramatická dílna - vybavení hudební a dramatické dílny. Shrnutí Do 4. rantového kola proramu Fond T-Mobile pro okres Louny bylo přihlášeno celkem 111 projektů neziskových oranizací, požadující v součtu Kč. Z nich bylo vybráno k podpoře celkem 36 projektů v celkové výši Kč. *) Nadační příspěvky rozdělené do dvou splátek. Podpořeným neziskovým oranizacím byly vyplaceny v roce 2008 první splátky rantů v celkové výši Kč, druhé splátky ve výši Kč byly vyplaceny na jaře Fond VILLA Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Ústí nad Labem Ú Kč Domu na půl cesty chráněné bydlení pro lidi s duševním onemocněním. Otevřený rantový fond Příspěvky z Otevřeného rantového fondu jsou rozdělovány zpravidla na základě otevřených rantových kol neziskovým oranizacím působícím či realizujícím své nejrozmanitější projekty na území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. 15. OTEVŘENÉ GRANTOVÉ KOLO V 15. otevřeném rantovém kole se o nadační příspěvky mohly ucházet oranizace se svými projekty z oblastí kultury a umění, sociálních služeb, volných témat, vzdělávání a lidských zdrojů a z oblasti životního prostředí. Základní podmínkou byla realizace projektů v euroreionu Labe tzn. na území bývalých okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. 14 Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe

15 KULTURA A UMĚNÍ ARS PORTA BOHEMICA, o.s., Ústí nad Labem. Ú Kč Fotoatlas Dolního Polabí. Společnost pro obnovu památek Úštěcka, o.s. Ú Kč Tkalcovna Anima, kulturně-sociální centrum umělecko-řemeslné činnosti. Středohoří sobě, o.s., Ústí nad Labem Ú Kč Putování za červenou vodou - výlet do historie Čermné u Libouchce. Kiwanis klub Ústí nad Labem, o.s. Ú Kč Kiwanis panenka. Kontaktní centrum WHITE LIGHT I, Teplice Ú Kč Terénní proram WHITE LIGHT I. v Teplicích. Občanské sdružení Kolumbus, Ústí nad Labem Ú Kč Pacientští důvěrníci II. Občanské sdružení OPORA, Roudnice nad Labem Ú Kč Domácí hospicová péče. ROSKA Ústí nad Labem, o.s. Ú Kč Pohyb je život zajištění rehabilitačních, reeneračních a informačních služeb pro občany trpící roztroušenou sklerózou mozkomíšní. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SKP Klubíčko, církevní právnická osoba, Litoměřice Ú Kč Environmentální poradenství pro maminky a jejich děti v Středisku křesťanské pomoci Klubíčko. TYTO, o.s., Věrovany Ú Kč Ochrana a podpora enofondu silně ohrožené sovy pálené za účasti zemědělské veřejnosti na území bývalých okresů Litoměřice a Teplice. Shrnutí Do 15. otevřeného rantového kola bylo přihlášeno celkem 79 projektů neziskových oranizací požadující v součtu Kč. Z nich bylo vybráno 17 projektů, které byly podpořeny v celkové výši Kč. Nadační příspěvky byly hrazeny z výnosu NIF za rok 2007 a z darů místních dárců. Zubrnická museální železnice, o.s., Zubrnice Ú Kč Provoz malého železničního muzea v Zubrnicích v turistické sezoně SOCIÁLNÍ SLUŽBY Demosthenes, o.p.s., Ústí nad Labem Ú Kč Se zvířátky do pohádky aneb pes a kůň pro zdraví r rozvoj canisterapie a hipoterapie. o.s., Dru out club, Ústí nad Labem Ú Kč Intenzivní monitorin výskytu infekčního zdravotního materiálu v okolí školních zařízení a jeho bezpečná likvidace. ÚSTECKÝ ARCUS, občanské sdružení onkoloických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel ( Kč) Arteterapie onkoloických pacientů. VOLNÁ TÉMATA Okrašlovací spolek Terezínska, o.s. Ú Kč Směrové a orientační tabule v Počaplech u Terezína. Za Sebuzín krásnější, o.s. Ú Kč Oživení a obnovení společenského života v obci Sebuzín. VZDĚLÁVÁNÍ A LIDSKÉ ZDROJE Poradna pro interaci, o.s., Ústí nad Labem Ú Kč Poznejme se navzájem aneb škola bez předsudků. PROJEKTY PODPOŘENÉ Z OTEVŘE- NÉHO GRANTOVÉHO FONDU NA ZÁKLADĚ INDIVIDUÁLNÍCH DOHOD S DÁRCI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ. Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Ú Věcný dar Stolní DVD přehrávač s LCD monitorem LG DP271B a DVD českých pohádek pro děti z oddělení dětské kliniky intermediární péče. Zdvihalová Lada Ú Kč Zakoupení kompenzačních pomůcek. Volejník Pavel Ú Kč Pokrytí léčebných výdajů. Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY 15

16 Podpořeno v rámci Fondu T-Mobile Za záchranu kostela sv. Jiljí, o.s., Lubenec ( Kč) Zastřešení vochlické rozhledny. Podpora neziskového sektoru Uvědomujeme si, že podporovat rozvoj místního neziskového sektoru jen poskytováním nadačních příspěvků je z pohledu komunitní nadace nedostačující. Myslíme si, že schopnost dlouhodobě udržitelného rozvoje neziskového sektoru se odvíjí od možnosti pravidelného vzdělávání, schopnosti oranizací připravovat projekty, od znalosti dostupných finančních zdrojů potřebných pro jejich realizaci a od vzájemné informovanosti neziskových oranizací o jejich záměrech a cílech. 16 Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe

17 Technická asistence a vzdělávání V rámci rantových kol vyhlašovaných nadací jsme prostřednictvím konzultací pomohli zvláště začínajícím neziskovým oranizacím připravit jejich projekty, které se posléze ucházely o nadační příspěvek. Desítkám zájemců jsme poskytli individuální asistenci při zakládání vlastních neziskových oranizací, výběru vhodných partnerů a finančních zdrojů pro realizaci jejich projektů. Dále jsme v průběhu roku umožnili zástupcům místních neziskových oranizací zapojit se do vzdělávacího proramu zaměřeného na společenskou odpovědnost firem. V rámci série seminářů měli možnost nejen porozumět problematice z pohledu soukromého sektoru, ale i navázat vztahy se zástupci zapojených firem. Informační podpora Průběžně jsme neziskovým oranizacím poskytovali zprávy o současném dění v neziskovém sektoru, a to zejména aktualizované informace o existujících rantových příležitostech, o možnosti vzdělávání a práce v neziskovém sektoru, včetně nabídek projektové spolupráce ze strany místních, celostátních i zahraničních neziskových oranizací. Propaace neziskového sektoru Po dobrých zkušenostech z předešlých let jsme v závěru roku připravili již III. ročník putovní výstavy prezentací úspěšných projektů realizovaných v letech 2007/2008 na území euroreionu Labe s cílem informovat veřejnost o aktivitách neziskových oranizací a zvýšit povědomí o jejich činnosti. Ú Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe PODPORA NEZISKOVÉHO SEKTORU 17

18 Bárka v Ústí nad Labem hostila přehlídku mladých dosud nepublikovaných autorů tzv. mladých neokoukanců. Zapojování veřejnosti Pro zlepšování podmínek života a jeho prostředí považujeme za významné aktivně zapojovat veřejnost do dění v komunitě. Vytváření trvalých vztahů k místu, kde lidé žijí a pracují, je v našich historických a eorafických podmínkách obzvláště důležité. Cíleně se v této oblasti zaměřujeme především na mladé lidi prostřednictvím projektu Rada mladších. Rada mladších je otevřená skupina mladých lidí ve věku od 15 do 25 let, kterým nadace poskytla prostor k realizaci různorodých činností zaměřených na rozvoj komunity. 18 Výroční zpráva 2008 Komunitní nadace Euroreionu Labe

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE roku 2007 OBSAH NADAČNÍ FOND PRO MÍSTNÍ KOMUNITU 2 NAŠE ČINNOST 2 NAŠI DÁRCI A PARTNEŘI 3 ROK 2007 4 FONDY 4 DALŠÍ AKTIVITY 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 6 KONTAKTY 7

Více

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí A.K.N. občanské sdružení A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí v Česk é republice I n f o r m a c e o činnosti u příležitosti p r v n í h o v ý r očí vzniku organizace září 2006 září 2007 Poslání

Více

Tisková zpráva. č. 1/2008 Ústí nad Labem, 16. června 2008. První komunitní nadace v ČR byla založena před 15 lety

Tisková zpráva. č. 1/2008 Ústí nad Labem, 16. června 2008. První komunitní nadace v ČR byla založena před 15 lety Tisková zpráva č. 1/2008 Ústí nad Labem, 16. června 2008 První komunitní nadace v ČR byla založena před 15 lety Komunitní nadace Euroregionu Labe se sídlem v Ústí nad Labem je první komunitní nadací založenou

Více

Výroční zpráva 2007 ... ............

Výroční zpráva 2007 ... ............ Výroční zpráva 2007 15. výročí založení komunitní nadace......................... 8. června 1993 Založení Komunitní nadace Euroregionu Labe pod názvem nadace Regionální fond. 14. dubna 1997 Vložení symbolického

Více

3/2010 NOVINKY. panství Velichov, s výjimečným

3/2010 NOVINKY. panství Velichov, s výjimečným 3/2010 NOVINKY MÁME FACEBOOK, PODPOŘTE NÁS Po poradě s našimi dlouholetými kolegy a odborníky na internetový marketing ze společnosti Virtua.cz jsme se rozhodli využít možností, které nabízí platforma

Více

Obsah. Úvodní slovo...1 O nás...2. Dárcovský program...4. Grantový program...8

Obsah. Úvodní slovo...1 O nás...2. Dárcovský program...4. Grantový program...8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvodní slovo...1 O nás...2 Poslání...3 Dárcovský program...4 Naši dárci...5 Naši partneři...7 Grantový program...8 Příjemci našich nadačních příspěvků...9 Podpora neziskového

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

Výroční zpráva 2006 Ú

Výroční zpráva 2006 Ú Výroční zpráva 2006 Ú Obsah Úvodní slovo - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 Organizační struktura nadace - - - - - - - - - - -

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VIA VITAE za období 1. 1. 2005-31. 12. 2005 OBSAH ROK 2005 ROK ZMĚNY 2 POSLÁNÍ 3 O NADAČNÍM FONDU 3 GRANTOVÉ PROGRAMY 4 GRANTOVÉ PROGRAMY 7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 9 KONTAKTNÍ

Více

. 1 30.6.2013 30.6.2013 sestavené ke dni 31. 12. 2012 Název a sídlo účetní jednotky F-nadace Krásova 24 130 00 Praha 3 IČ: 604 49 837 F-nadace vznikla 25. července 1994 registrací u Obvodního úřadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 8 Sídlo: Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel./ fax: 224 239 876, GSM: 725 800 242 červen, 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Tisková zpráva. Neziskové organizace využily příležitosti zlepšit své dovednosti

Tisková zpráva. Neziskové organizace využily příležitosti zlepšit své dovednosti Tisková zpráva Neziskové organizace využily příležitosti zlepšit své dovednosti Ústí nad Labem, 16. února 2007 - Deset nevládních neziskových organizací poskytujících sociální služby v euroregionu Labe

Více

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace č. 1/2006 V Ústí nad Labem dne 15. 1. 2006 Příležitost pro neziskové organizace Sdružení pro vzdělávání komunit nabízí nevládním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v euroregionu Labe vzdělávací

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 CEROS, Centrum komplexní neurorehabilitační péče pro nemocné s roztroušenou sklerózou, obecně prospěšná společnost Společnost zabývající se rozpracováváním a rozšiřováním koncepce

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí

Výroční zpráva 2013. Obsah. Úvodní slovo předsedy správní rady o Nadačním fondu Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Nadační fond Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 10, IČ 44740671 tel.: 571 751 011, fax: 571 751 010, e-mail:nadfond@spsstavvm.cz Výroční zpráva 2013

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Annual Report 2010 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2010 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS

Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS Výroční zpráva Nadačního fondu IMPULS 2004 Obsah: A. Úvodní slovo B. Poslání nadace C. Základní informace D. Organizace nadace E. Činnost a aktivity nadace v roce 2004 F. Finanční zpráva o hospodaření

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ. Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ Výroční zpráva 2013 DÍKY MOC ZA POMOC Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání Nadačního fondu 3 Základní informace o fondu 4 O nás 4 Projekty a spolupráce 5 Naše vize pro rok 2014

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 26705753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 2 I.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY JSOU SPOLEČENSTVÍ OBČANŮ, NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, SOUKROMÉ PODNIKATELSKÉ SFÉRY A VEŘEJNÉ SPRÁVY, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ NA ROZVOJI VENKOVA, ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘI ZÍSKÁVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah:

Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014. Obsah: Výroční zpráva občanského sdružení NIKÉ za rok 2014 31. 12. 2014 Obsah: 1. úvodní slovo 2. základní informace 3. organizace občanského sdružení 4. vymezení činnosti 5. činnost a aktivity občanského sdružení

Více

Žádost o nadační příspěvek (grant) Nadace Naše dítě NIF 2014 strana 1

Žádost o nadační příspěvek (grant) Nadace Naše dítě NIF 2014 strana 1 NIF 2014 strana 1 Registrační číslo (doplní poskytovatel). 1. Název projektu: 2. Identifikační údaje o předkládající organizaci 2.1. Název... 2.2. Organizační forma (forma právní subjektivity)... 2.3.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Dobrovolnické centrum, o. s.

Dobrovolnické centrum, o. s. Dobrovolnické centrum, o. s. 2015 Spolek Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům a propaguje dobrovolnictví jako přirozenou součást života. Rok vzniku: 1999 Jsme nestátní

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI

Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Lidé darují lidem VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXI Obsah Úvodní slovo.......................................................................3 O nás....................................................................................4

Více

Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek o.s. Žadatel: Tomáš Musil Projekt: Oživení pozapomenutého tradičního zvyku Martinského průvodu.

Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek o.s. Žadatel: Tomáš Musil Projekt: Oživení pozapomenutého tradičního zvyku Martinského průvodu. Grantový fond 2010 rozdělen 1 milion Kč Seznam podpořených projektů Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek o.s. Žadatel: Tomáš Musil Projekt: Oživení pozapomenutého tradičního zvyku Martinského průvodu.

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

998 1 V ý r o č n í z p r á v a

998 1 V ý r o č n í z p r á v a 1998 Výroční zpráva Obsah: Poslání Nadace české architektury Registrace NČA podle zák.č. 227/97Sb Majetek NČA nepeněžitý majetek nadační jmění nepeněžitý majetek ostatní finanční prostředky závazky Seznam

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 nadace-agrofert.cz Nadace AGROFERT Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4, IČ 241 88 581 Zápis v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 868 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko. Výroční zpráva Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko Výroční zpráva Rok 2010 Obsah 1 Základní údaje... 3 2 Informace o organizaci... 4 3 Informace o členské základně... 5 4 Činnost MAS VaS v roce 2010... 6 5 Zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Annual Report 2013 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2013 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti za rok 2014 Obsah: Poslání nadačního fondu Základní informace Organizace nadačního fondu Činnost a aktivity nadačního fondu Přehled

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RAFAEL DĚTEM, nadační fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH: Úvodní slovo Základní údaje Poslání Hospodaření Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, RAFAEL DĚTEM, nadační fond byl založen, aby pomáhal zejména

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost OOS Proč transparentnost OOS? organizace jsou v maximální míře odloučeny od státu, stát se

Více

999 1 V ý r o č n í z p r á v a

999 1 V ý r o č n í z p r á v a 1999 Výroční zpráva Galerie Jaroslava Fragnera je v současné době nejznámější z galerií v České republice, které se orientují výhradně na architekturu. Budova galerie patří do majetku NČA. Výstavy Prodej

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU

STATUT NADAČNÍHO FONDU STATUT NADAČNÍHO FONDU PhDr. Jan Stráský, r.č. 401224/083, trvale bytem 383 01 Prachatice, Libínské Sedlo 39 Ing. František Zýka, r.č. 470305/131, trvale bytem 323 20 Plzeň 1, Bolevec, Kaznějovská 1221/31

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více