Datová a analytická základna DRG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Datová a analytická základna DRG"

Transkript

1 Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart První jednání Expertní rady a zástupců referenčních nemocnic ČR

2 DRG : projektový tým Organizační a systémové vedení Philipp Dušek Metodické vedení vývoje a implementace Hlavní manager projektu Burger Mašek Administrace Projektový tým Švecová Implementační tým Vepřek Metodika - Ekonomický tým (nákladové ocenění případů, implementace do úhrad) Bartůňková Analytický tým Modelování Pavlík 9 VŠ + 2 SŠ Klinické klasifikace (primární klasifikace, seznam procedur, case-mix klasifikace, prováděcí manuály) IT podpora, datové a informační centrum Blaha Baloghová

3 Nová struktura ÚZIS ČR Ředitel ÚZIS Dušek Statutární zástupce ředitele Langhammer Bédiová Sekretariát Help desk Blaha - Mužík Zástupce ředitele pro rozvoj ÚZIS Zástupce ředitele pro zahraniční vztahy Burger Májek Web studio Zástupce ředitele pro analýzu a správu dat Mužík Blaha Řízení agend a projektové aktivity Zástupce ředitele pro informační technologie Blaha Datová a informační základna HTA Vývoj a implementace DRG Metodická základna e-health a klasifikační systémy Státní program statistických zjišťování Správa a rozvoj NZIS Burger - Dušek Nechanská Blaha - Mužík Populační analýzy a ukazatele zdraví obyvatel Systémy hodnocení kvality zdravotní péče Burger Zvolský - Klimeš Kurečka Májek Pokorná Bartůňková XXXXX Blaha Jarkovský Pavlík Májek Pokorná Divize (D) řídící metodické agendy a provoz

4 I. Proč expertní rada?

5 Odborné řízení projektu a garance Publikace na webovém portálu Veřejná diskuze a připomínkování Expertní rada projektu Interní tým klinických expertů Interní tým ekonomických expertů Odborná oponentura Adresná recenze Projektový tým Spolupracující akademická pracoviště Metodická spolupráce Standardizace Chomutov Masarykova nemocnice Liberec Ústí nad Labem FN Plzeň České Budějovice FN KV Praha Jihlava FN Hradec Králové FN Motol Praha Referenční KOC Praha a Středočeský kraj Pardubice síť ZZ MOÚ Brno FN Brno FN u sv. Anny Brno FN Olomouc Zlín FN Ostrava Nový Jičín Praktická implementace Testování

6 Konsorciální smlouvy s univerzitami Národní centrum pro medicínskou nomenklaturu a klasifikace Analytické pracoviště ÚZIS ČR MU

7 drg-cz.cz

8 II. Jak jedná expertní rada

9 Expertní rada projektu Expertní rada je poradní orgán projektu DRG Restart Expertní rada není složena institucionálně Jde o otevřené těleso Režim 1. Projednání dokumentu elektronicky Expertní rada pracuje na principu běžných vědeckých rad velkých projektů Režim 2. Zasedání zaměřené na významná témata (4x ročně) Režim 3. Mimořádná jednání při nesouladu názorů

10 Workflow dokumentů pracovní návrh 1. Vytvoření dokumentu 2. Projednání s interními experty 3. /Zaslání k připomínkám RN, vypořádání připomínek RN/ Tým DRG Restart Interní projednání 4. Zaslání dokumentu ER, včetně přehledu vypořádání připomínek 5. /Projednání s ER/ 6. Vypořádání připomínek ER 7. Závazný dokument 8. Pro publikaci recenzní řízení Expertní rada (ER) Závazný dokument Referenční nemocnice Adresná recenze Publikace

11 III. Zasedání společná se sítí referenčních nemocnic? proč ne? Síť RN bude mít ovšem dále svá vlastní jednání, školení,

12 Identifikace reprezentativního souboru ZZ Vysoce specializovaná ZZ Referenční síť Jednotlivé skupiny budou v reprezentativním souboru referenčních nemocnic zastupovat vybraní zástupci. Skupina ZZ číslo 1 Skupina ZZ číslo 2 Skupina ZZ číslo 4 Skupina ZZ číslo 3 Skupina ZZ číslo 5 A. Podobnost ZZ z hlediska obecných charakteristik B. Podobnost ZZ z hlediska struktury poskytované péče

13 Pozice zdravotnických zařízení v prostoru dimenzí A a B 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0-0,2-0,4-0,6-0,8 Rozdělení standardních nemocnic (n = 106) vyžaduje další detailní analýzu struktury péče Dimenze B = Struktura a specializovanost péče (casemix) Mediánový střed prostoru dimenzí A a B Fakultní a velké krajské nemocnice (n = 19) 1 Fakultní nemocnice Brno 2 Fakultní nemocnice Hradec Králové 3 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 4 Fakultní nemocnice Olomouc 5 Fakultní nemocnice Ostrava 6 Fakultní nemocnice Plzeň 7 Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně 8 Fakultní nemocnice v Motole 9 Krajská nemocnice Liberec, a.s. 10 Krajská nemocnice T. Bati a.s. 11 KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L. 12 České Budějovice 13 Jihlava 14 Na Bulovce 15 Pardubická krajská nemocnice, 16 Thomayerova nemocnice 17 ÚVN Vojenská fakultní nemocnice Praha 18 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 19 Na Homolce ZZ vysoce specializované péče (n = 7) 20 Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie 21 Institut klinické a experimentální medicíny 22 Masarykův onkologický ústav 23 Podlesí a.s. 24 Revmatologický ústav 25 Ústav hematologie a krevní transfuze 26 Ústav pro péči o matku a dítě Dimenze A = Infrastruktura ZZ pro poskytování péče -1,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 Ostatní ZZ s úzkým zaměřením (n = 33) 133 ANESAN s.r.o. 134 Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o. 135 CLEOPATRA CLINIC, s.r.o. 136 CNS Centrum Třinec s.r.o. 137 Českobrodská nemocnice, s.r.o. 138 DZ a.s., s poliklinikou Praha 139 G med, v.o.s. 140 GynCentrum, spol. s r.o. 141 Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši 142 JESSENIA a.s., Beroun 143 Kardiologie na Bulovce s.r.o. 144 Klinika CLT, spol. s r.o. 145 Klinika Dr. Pírka s.r.o. 146 MEDITERRA s.r.o. 147 Městská nemocnice v Odrách, p.o. 148 Atlas, a.s. 149 sv. Zdislavy, a.s. 150 Tišnov, p.o. 151 u Sv. Jiří s.r.o. 152 Oblastní nemocnice Rychnov n. Kněžnou, a.s. 153 ORTHES, spol. s r.o. 154 PATEB s.r.o., Psychiatrie lůžkové zařízení 155 P P Klinika Kladno, spol. s r.o. 156 První privátní chirurgické centrum 157 Psychiatrická nemocnice Brno 158 Psychiatrické centrum Praha 159 REHAMEDICA Žacléř, a.s. 160 SANATORIUM Helios, s.r.o. 161 Silesia Medical s.r.o. 162 SWISS MED CLINIC, s.r.o. 163 Úrazová nemocnice v Brně 164 Ústav chirurgie ruky a plast. chirurgie 165 VS ČR, s poliklinikou, věznice

14 Gradientová metoda pro výběr reprezentativní sady ZZ v rámci typu Diskriminační osa 2 Diskriminační osa 2 Diskriminační osa 1 Diskriminační osa 1 Diskriminační osa 2 Diskriminační osa 1 Diskriminační osa 1 Diskriminační osa 2 Diskriminační osa 2 Diskriminační osa 1 Diskriminační osa 1 Diskriminační osa 2

15 Výsledný návrh typologie zdravotnických zařízení Finální návrh typologie ZZ na základě analýzy dat NRHOSP a RZZ s ohledem na jejich pozici v prostoru daném dimenzemi A a B obsahuje 5 skupin ZZ. Typ ZZ Dimenze A Infrastruktura ZZ pro poskytování péče Dimenze B Struktura a komplexnost péče (casemix) Počet ZZ Fakultní a velké krajské nemocnice Komplexní infrastruktura Vyvážená struktura a kompletní rozsah péče 19 ZZ vysoce specializované péče Komplexní infrastruktura Vysoce specializovaná péče 7 Krajské a oblastní nemocnice s komplexní péčí Vyšší úroveň infrastruktury Vyvážená struktura a široký rozsah péče 76 Oblastní nemocnice s nižší komplexností péče Běžná úroveň infrastruktury Asymetrická struktura a nižší rozsah péče 30 Ostatní ZZ s úzkým zaměřením Běžná úroveň infrastruktury Úzce zaměřená péče 33

16 IV. Na čem nyní hlavně pracujeme

17 na standardizovaných metodikách Centralizovaná data v ZP Implementace standardizovaných metodik Analýzy validních centralizovaných dat Vykazování péče v terénu

18 na detailních harmonogramech I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I Metodika vykazování Návrh metodiky vykazování 2016 v1 Vícetypovost vedlejších diagnóz x x x x x Prognostické a pediktivní markery x x x x x Výkonové clustery x x x x x Návrh metodiky vykazování 2017 v2 Vícetypovost vedlejších diagnóz x x x x x Prognostické a pediktivní markery x x x x x Výkonové clustery x x x x x Návrh metodiky vykazování 2018 v3 Vícetypovost vedlejších diagnóz Prognostické a pediktivní markery Výkonové clustery Návrh metodiky vykazování 2019 v4 Vícetypovost vedlejších diagnóz Prognostické a pediktivní markery Výkonové clustery Implementace metodiky vykazování Implementace metodiky vykazování 2016 v1 Školení metodiky v0 ref. nemocnic x x Příprava ref. nemocnic na implementaci metodiky v0 x x x Implementace metodiky v0 x x x x x x x x x x x x Implementace metodiky vykazování 2017 v2 Školení metodiky v1 ref. nemocnic x x Příprava ref. nemocnic na implementaci metodiky v1 x x x Implementace metodiky v1 x I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Ekonomický tým Schůzky ekonomického týmu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Controllingová skupina Schůzky controllingové skupiny x x x x x x x x x x x x x x x Metodika Návrh metodologie nákladového oceňování x x x Návrh metodiky v0 pro rok 2016 Standardy pro alokaci nákladů k nákladovým struktury x x x x objektům (charakteristika organizační Směrná účtová osnova (charakteristika prvotních a druhotných nákladů/výnosů) x x x x Standard pro realokaci režijních nákladů x x x x Standard oceňování definovaných aktivit x x x x Standard oceňování hospitalizačního případu x x x x Analýza připravenosti RN_dotazník x x Pilotní projekt sběr dat ze 3 4 RN_analýza rizik x x Školení RN_Metodické materiály soubor standardů v0 x Návrh metodiky v1 pro rok 2016 Standardy pro alokaci nákladů k nákladovým objektům (charakteristika organizační struktury) x x x Směrná účtová osnova (charakteristika prvotních a druhotných nákladů/výnosů) x x x Standard pro realokaci režijních nákladů x x x Standard oceňování definovaných aktivit x x x Standard oceňování hospitalizačního případu x x x Školení RN_Metodické materiály soubor standardů v1 x Návrh metodiky v2 pro rok 2017 Standardy pro alokaci nákladů k nákladovým objektům (charakteristika organizační struktury) x x x x x Směrná účtová osnova (charakteristika prvotních a druhotných nákladů/výnosů) x x x x x Standard pro realokaci režijních nákladů x x x x x Standard oceňování definovaných aktivit x x x x x Standard oceňování hospitalizačního případu x x x x x Školení RN_Metodické materiály soubor standardů v2 x Implementace metodiky vykazování 2018 v2 Školení metodiky v1 ref. nemocnic Příprava ref. nemocnic na implementaci metodiky v1 Implementace metodiky v1 Klasifikace hosp. procedur Klíčová aktivita Popis obsahu komentář Tým Projektový plán ekonomického týmu Stanovení základních principů nové metodiky Tvorba metodiky nákladového oceňování hospitalizačního případu v0 Seznámení se s cíly projektu, Stanovení týmu projektu, Analýza mezinárodních modelů a současného stavu nákladového oceňování, Sestavení plánu projektu, Výběr nového modelu nákladového oceňování Metodologie vybraného modelu, stanovení základních oblastí pro tvorbu nových metodik Tvorba metodiky v0 návrh standardů ze schválené metodologie vybraného modelu Školení referenčních nemocnic Analýza připravenosti referenčních nemocnic - Zpracování dotazníku ohledně personálních, provozních a technických možností referenčních nemocnic k dosažení výstupů dle základních principů nové metodiky Pilotní projekt - nákladové ocenění dle nové metodiky; Sběr dat ze 3-4 referenčních nemocnic, modelace nákladového ocenění dle dostupných klíčů Personální odpovědnost Doba trvání klíčové aktivity Ekonomický tým Ing. Bartůňková 2014/IX 2014/XII Konkrétní výstupy klíčové aktivity Analýza nezbytných výstupů ekonomického týmu Rok / měsíc daného výstupu 2014/IX Komparace mezinárodních modelů 2014/X Komparace mezinárodních a dosavadních národních modelů Projektový plán týmu s uvedením časového a věcného vymezení ekonomického směru Ekonomický tým Ing. Bartůňková 2015/I 2015/III Základní principy a návrh nové metodiky nákladového oceňování, publikace po projednání expertní radou projektu Ekonomický tým Ing. Bartůňková 2015/IV 2015/VI Návrh standardu pro alokaci nákladů k nákladovým objektům (charakteristika organizační struktury) Návrh směrné účtové osnovy (charakteristika prvotních a druhotných nákladů/výnosů) 2014/XI 2014/XII 2015/III 2015/V 2015/V Návrh standardu pro realokaci režijních nákladů 2015/V Návrh standardu oceňování definovaných aktivit 2015/V Návrh standardu oceňování hospitalizačního případu Metodické materiály soubor standardů v0 Dotazník připravenosti Analýza rizik 2015/V 2015/VI 2015/VI 2015/VI

19 na legislativním zajištění zdrojů dat Novela z. 372 NZIS Novela z. 48 Novela z. 48 Plátci zdravotní péče Rada odborných garantů FN Plzeň Chomutov Masarykova nemocnice Liberec Ústí nad Labem FN KV Praha FN Hradec Referenční Králové FN Motol Praha KOC Praha a Středočeský kraj síť ZZ České Budějovice Jihlava Pardubice MOÚ Brno FN Brno FN u sv. Anny Brno FN Olomouc Zlín FN Ostrava Nový Jičín

20 V. Příští zasedání ER nebude-li třeba jednání mimořádné

21 Příští jednání ER NEBO detailní harmonogram klíčových aktivit projektu - referenční síť nemocnic požadavky, stav - klasifikace hospitalizačních procedur NEBO 30.9.? NEBO 9.12.?

22 Děkuji za pozornost

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch

Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch Dílčí závěrečná zpráva Podprojektu 1/04-3 Administrace projektů *** Obsah dílčí závěrečné zprávy podprojektu 1/04-3: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PROGRAMOVÝ DOKUMENT 29.4.2015 Dvůr Králové nad Labem SOUČASNÝ STAV PROJEDNÁVÁNÍ Návrh PD IROP: PD IROP dne 9. července 2014 schválen vládou ČR a 15. července 2014

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

Závazný plán činností CENIA pro rok 2012

Závazný plán činností CENIA pro rok 2012 Závazný plán činností CENIA pro rok 2012 Úkol č. 6110/2012 SUDPLAN - Sustainable Urban Development Planner for Climate Change Adaptation Vladimíra Vajsejtlová Jiří Hradec 1.14 - zabezpečovat v rámci předmětu

Více

1. Základní informace o implementačním plánu

1. Základní informace o implementačním plánu Implementační plán Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů egovernmentu a specifického cíle 3.1 Dobudování funkčního rámce egovernmentu OBSAH 1.

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice

IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 21.11.2014 Elektrické autobusy pro město III Výstaviště Praha-Holešovice 1 CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE KONCEPCE ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 1 2011 2015 Přehledná struktura cílů Koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. Pospíšilova

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM. 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 4.12.2014 Celostátní finanční konference SMO ČR- Praha CO SE DOZVÍTE 1. Základní informace o IROP 2. Představení prioritních os IROP 3. Harmonogram příprav 4. Na

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více