Vrchotojanovický měsíčník 02/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 02/2013"

Transkript

1 Vrchotojanovický měsíčník 02/2013 Všechna zvířata nedůvěřují člověku - a právem. JEAN JACQUES ROUSSEAU ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Zastupitelstvo městyse na svém 16. veřejném zasedání dne 12. února 2013 přijalo usnesení, kterými mj.: vyjádřilo na podkladě předloženého materiálu a po vyjádření Osadního výboru Rudoltice a Občanského sdružení Rudoltice 2012 souhlas s územní studií "Jezdecký areál a rodinná zástavba v Rudolticích"; souhlasilo s činností rady městyse od posledního jednání zastupitelstva; vzalo na vědomí informaci o kladném výsledku hospodaření městyse Vrchotovy Janovice k , závěrečný účet městyse bude předložen zastupitelstvu po provedení auditu hospodaření za rok 2012 do konce června 2013; souhlasilo s návrhy smluv na zřízení věcného břemene mezi městysem Vrchotovy Janovice a ČEZ Distribuce, a.s. na vybudované elektrické přípojky pro novostavby ve Vrchotových Janovicích, a to za dohodnutou částku 1.000,- resp. 500,- Kč; souhlasilo s prodejem pozemku p.č. 313/19 v k.ú. Manělovice o výměře 37 m2 za cenu 100,- Kč/m2; souhlasilo s prodejem části pozemku p.č. 512/1 v k.ú. Rudoltice o výměře 6 m 2 za cenu 100,- Kč/m2; souhlasilo s prodejem 9 bytových jednotek v bytovém domě čp. 114 a 116 ve Vrchotových Janovicích stávajícím nájemcům za podmínek stanovených zastupitelstvem již v předchozím roce a s prodejem 1 bytové jednotky ve stejném domě obálkovou metodou; vzalo na vědomí znění návrhu smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku TJ Sokol Vrchotovy Janovice a připomínky finančního výboru ke znění smlouvy; upravený návrh bude předložen na příštím jednání zastupitelstva městyse. Rada městyse v uplynulém období kromě přípravy programu a materiálů pro veřejné zasedání zastupitelstva městyse mimo jiné: akceptovala doporučení komise rozvoje a zveřejnila záměr prodeje částí pozemků oddělených z p.č. 2219/7 o výměře 16 m2 a z p.č.2219/9 o výměře 88 m2 a současně

2 požádala o souhlas s dělením uvedených pozemků z důvodu uvedení do souladu skutečnosti s mapovými podklady, souhlasila se smlouvou o příspěvku pro Myslivecké sdružení Vrchotovy Janovice na ozdravnou léčbu parazitózních onemocnění spárkaté zvěře nebo doplnění minerálů obsažených v granulovaném krmivu pro spárkatou zvěř ve výši ,- Kč, s tím, že poskytovatel požaduje vyúčtování příspěvku; souhlasila se smlouvou o příspěvku pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okres Benešov na činnost ve výši 1.000,- Kč s tím, že poskytovatel nepožaduje vyúčtování příspěvku, pověřila komisi rozvoje provedením místního šetření ve věci žádosti paní Daniely Havlové v Sedlečku. star. Občanská a sociální komise Rady městyse Vrchotovy Janovice pořádá ve spolupráci s Klubem důchodců ve středu 6. března 2013 od 14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse besedu s panem Pavlem Křížkem z Ochrany fauny ČR, pobočka Votice o ochraně životního prostředí, o péči o zraněné živočichy,... Srdečně zváni jsou všichni zájemci o přírodu a prostředí kolem nás. Za komisi: Dr. Josef Kukla Významné životní výročí předsedy komise občanské a sociální Pan předseda PaedDr. Josef Kukla, komise občanské a sociální, v minulých dnech oslavil významné životní výročí - 80 let. Za jeho trvale k práci komise, neutuchající elán, aktivní s za pozitivní jakým k přístup jeho energii práci a komise přistupuje, mu Rada městyse při příležitosti kulatých narozenin popřála hodně zdraví a dalšího elánu a předala věcný dar.

3 Z ÚŘADU MĚSTYSE * 1 * Národní památkový ústav Praha vyrozuměl Městys Vrchotovy Janovice dopisem ze dne o tom, že: Dne byl kamenný most s opěrnými stěnami, reliéfní erbovní pískovcovou deskou a vydlážděním v řečišti potoka, na pozemcích p.č. 2255/1, 824/28 a 1236 (při jižním okraji zámeckého parku, u rybníku Musíku), v k.ú. Vrchotovy Janovice, obec Vrchotovy Janovice, okres Benešov, Středočeský kraj, prohlášen památkou. Památce bylo přiděleno rejstříkové číslo *2* Místní poplatky za komunální odpad (500,- Kč/osoba s trvalým pobytem, 600,- Kč/nemovitost k rekreaci) poplatky za psy (100,-/1.pes, 150,- /2. a další pes) je možno hradit v hotovosti v pokladně na úřadu městyse v provozních hodinách úřadu, a to do konce měsíce dubna t.r., případně na účet městyse u Komerční banky, č.ú /0100; správné symboly pro jednoduchou identifikaci platby na účet sdělí paní Toužimská na tel ZE ŠKOLY Snad všichni mluvíme o tom, že občas potřebujeme utéct do přírody, najít tu svůj klid, načerpat nové síly, potěšit svou duši. Mnohé z vás určitě překvapí, jak citlivě krásy přírody vnímají i naše děti. Přečtěte si ukázku líčení (subjektivně zabarvený popis) žákyně 9. třídy. Mgr. Yvona Kohoutková Přírodní krása Mladé, nevybouřené jaro už začíná probouzet přírodu a projevovat se v celé své líbezné kráse a mohutné síle. Pohled na jemné sluneční paprsky pohladí po duši a lehce zabrnká na struny naší fantazie a nás najednou popadne chuť úplně se poddat přírodním krásám této kouzelné krajiny. Všechny bolesti a starosti jako by voda odnesla. Snad právě ta její křišťálová čistota má v sobě to, co tolik potřebujeme pro svůj duševní klid. Blankytně modré nebe bez jediného obláčku a do něj jsou ponořené zasněžené vrcholky hor, které připomínají barikádu, jako by chtěly co nejvíce uchovat krásy přírody jen pro sebe a zachovat jí tak nevinné kouzlo bez zásahu lidských rukou. Pohádkový les mi připomínají tmavě zelené smrky, které stojí pod horami a věnují svůj obdiv jen a jen tomuto klidnému kraji. Před mými zraky se snaží působit klidně a chladně, ale i tak při pohledu na ně zahřeje u srdce. Najednou slyším podivný zvuk, který připomíná tříštící se sklo. Ale není to sklo, to jen čistě průzračná voda se jako jemné střípky valí přes balvany, jako by někam tak moc pospíchala, že mi hned vyklouzne z dlaní, když se jí snažím jen trochu zpomalit a vychutnat si z ní alespoň malý doušek. Kam asi pospíchá? Je tady snad ještě něco krásnějšího? Ptám se jí, ale ona mi odpovídá jen spokojeným šuměním. Vodní řeči asi nerozumím, ale řeči přírody jako takové rozumím, myslím si, že správně. V čem to spočívá? Asi v tom, že se snažím poslouchat srdcem. Závěrem se nemám v úmyslu loučit, jen tak trochu ukončit mé snění o přírodě a mé lásce k ní a vrátit se opět do reality. Autor: Daniela Čechová

4 Ve školce je stále něco nového V úterý 19. února k nám přijeli dva klauni - Hugo a Fugo. Ve svém pořadu poutavou formou seznamovali děti s řemesly; děti se pořadu samy aktivně zúčastňovaly tancovaly, - určovaly zpívaly, předváděná řemesla. O dva dny později u nás proběhl karneval. Všichni jsme se převlékli do masek a kostýmů, soutěžili jsme, tancovali, dobře jsme se bavili. Děti si pak za odměnu vylosovaly "štěstí". Přiložené fotografie obě akce připomínají: Za MŠ: Jana Muchová NAPSALI NÁM D Ě K U J I starostovi, místostarostovi a ostatním členům rady městyse, členkám občanské a sociální komise a dalším občanům, kteří vyslovili slova uznání u příležitosti mého životního jubilea. I já přeji celé obci další úspěšný rozvoj a všem občanům spokojený život, plný vzájemnosti. Dr.J.Kukla Tak je po maškarním Konečně v sobotu 16. února odpoledne, po spoustě příprav, mohla spustit odlochovická skupina POPRASK svou hitparádu na dětském karnevalu vsokolovně v Janovicích. Karneval, jako již tradičně, uspořádaly místní organizace Českého červeného kříže a Českého svazu žen. Také tradičně se dostavila spousta a spousta dětiček i větších dětí převlečených do všech masek, na které si ony i jejich rodiče dokázali vzpomenout. Přišlo jich bez dvou plné dvě

5 stovky. Není tedy divu, že když kapela po více jak dvou hodinách oznámila konec, vynutily si "princezny a kovbojové" další přídavky. Nejen díky pilné přípravě organizátorek (opět byla bezchybná) se děti z Janovic a okolí opravdu pohádkově bavily. Poděkování patří všem sponzorům a firmám, kteří poskytli jak materiální tak finanční pomoc a dary. Samozřejmě - zlatý bod maškarní soboty - byl večerní ples. I když se letos nedostavili účastníci v tak hojném počtu jako v předchozích létech, veselí se vydařilo. Skupina RELAX, která večer hrála, sklízela potlesk nejen od masek, ale i od ostatních přítomných. Ohlasy na zvolený repertoár byly víc než pozitivní. Snad je na místě i malé postesknutí nad tím, že vynaložené úsilí na přípravu plesu, na přípravu bohaté tomboly a prima hudby, mohlo ocenit víc lidí. Ale i přesto náleží letošním maškarním, jako vždy, známka výborný. Dětský karneval a maškarní ples je za námi, letní pohádkový les je před námi. S jeho přípravami začneme hned, aby to byla další vydařená akce pro děti v Janovicích. Díky Vám všem - členkám organizací, které jste se na přípravě maškarních podílely. Za výbory pořádajícíh organizací: Jana Kramperová Jana Brabencová ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VLAŠIM - EKORADY Ekorada na únor: Pošlete je znovu do kola: tiskové kazety a náplně Každý rok se ve světě vyhodí zhruba 500 milionů cartridgí. Málokdo ví, že při výrobě tiskové kazety (cartridge) se spotřebuje přibližně 3,5 litru ropy během výrobního procesu. Recyklací cartridgí a tonerů (náplň do inkoustové tiskárny) můžete tedy nejen snížit objem odpadu vyhozeného na skládky, ale ušetřit i značné množství důležitého neobnovitelného zdroje. Pokud bychom všechny ročně vyhozené cartridge a tonery poskládali vedle sebe, obepnou 3x rovník. Plasty, z kterých jsou cartridge a tonery vyrobeny se rozkládají v rozmezí let. Dobrá věc, kterou můžete udělat, je nechat si vyprázdněnou tiskovou kazetu znovu naplnit. Je to levnější a ekologičtější řešení, než kupovat vždy novou. Výrobci sice tento postup příliš nedoporučují, ale činí tak často jen kvůli svým obchodním zájmům. Školy, obecní úřady a jiná veřejné instituce se mohou bezplatně zapojit do jednoduchého systému recyklace cartridgí a tonerů a zřídit sběrný box pro veřejnost, který umístí na viditelném frekventovaném místě. Dávají tím zároveň veřejnosti najevo, že si váží životního prostředí a nepřímo tím ovlivňují i chování jiných. Rady pro eko logické nakládání s náplněmi tiskáren: 1. Použité cartridge a tonery můžete bezplatně odevzdat k ekologické likvidaci u prodejců. 2. Taktéž je můžete bezplatně odevzdat do sběrného boxu v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim a získáte za to drobnou nepeněžníodměnu. 3. Veřejné instituce (úřady, školy aj.) se stejně jako firmy mohou bezplatně zapojit do jednoduchého systému recyklace cartridgí a tonerů na adrese www. cart4future.cz 4. Nebojte se používat repasované cartridge a tonery. Kvalitou jsou srovnatelné s originály, jsou levnější a mají menší dopad na životní prostředí. PhDr. Roman Andres ekoporadce, environmentální vzdělávání, výchova, osvěta Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim

6 JE DOBRÉ VĚDĚT O značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt mohou usilovat výrobky i služby Český svaz ochránců přírody vyhlašuje třetí kolo udělování značky KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt. Značku mohou získat výrobky a stravovací a ubytovací služby. Zájemci mohou o značku požádat do konce února. Regionální značení výrobků nebo služeb je určeno zejména turistům, kterým dovoluje objevovat region a užívat si jeho atmosféru novým netradičním způsobem, a místním obyvatelům, kteří mohou nákupem značených výrobků podporovat své místní výrobce. Výrobci získají díky značce různé výhody, zejména jednotnou propagaci své produkce, nové kontakty a možnost nových forem spolupráce. V prvním roce získalo značku 13 produktů a dvě služby. Mezi nimi najdeme med, koláče, uzeniny, mléčné a mlynářské výrobky, keramiku, patchwork, literaturu i zahradnický substrát. Ze služeb zatím získala značku cukrárna a penzion. Regionální značkou se označují zpravidla řemeslné výrobky, potraviny, zemědělské a přírodní produkty. Značku může získat výrobek nebo služba jak tradiční, tak i nová, jestliže splní daná kritéria a certifikační komise rozhodne o jejím udělení. Mezi kritéria pro udělení značky patří vedle jejich kvality a šetrnosti k přírodě především jejich původ a vazba na region. Výrobek či služba musí pocházet z území místních akčních skupin Blaník a Posázaví, což je zhruba mezi Jílovým u Prahy a Želivkou a Stříbrnou Skalicí a Miličínem. Značku uděluje Český svaz ochránců přírody Vlašim ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s. a Posázavím o.p.s. O udělení značky rozhoduje komise složená z místních výrobců, poskytovatelů služeb a zástupců organizací, které se věnují rozvojovým aktivitám v regionu. Každý rok plánujeme dvě kola certifikace, jedno jarní a jedno podzimní. Do jarního kola je potřeba se přihlásit do konce února. Žadatel vyplní předepsanou přihlášku a doloží vzorek svého výrobku. Vyplnění přihlášky není složité a zájemcům s ní ráda pomůžu, říká koordinátorka značka Kateřina Červenková. O značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt mohou požádat velké i malé firmy, živnostníci a dokonce i fyzické osoby nepodnikající z území v hranici působnosti MAS Posázaví (viz mapka). Podrobné podmínky udělování značky včetně přihlášek jsou ke stažení na a Zájemci o značku KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt se mohou obracet na koordinátora Český svaz ochránců přírody Vlašim na ové adrese a telefonním čísle Mgr. Kateřina Červenková Návrhy na blanické rytíře v r V roce 2013 bude již popatnácté udělováno ocenění Blanický rytíř fyzické osobě, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Návrhy lze podávat do 4. března Nominována může být fyzická (nikoli tedy právnická) osoba, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. A to za mimořádný čin v uplynulém roce (popř. dokončený v uplynulém roce) nebo za celoživotní dílo (ve výjimečných případech může být ocenění uděleno i in memoriam). Nominaci může podat kdokoli, tedy jednotlivý občan, obec či zájmový spolek písemně na adresu: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, Vlašim. Nominace musí obsahovat titul, jméno a příjmení kandidáta, datum jeho narození, odůvodnění nominace a jeho kontaktní adresu, popř. telefon. Nominaci je třeba podat písemně s podpisem a kontaktem na navrhující osobu nebo organizaci. I tentokrát bude ocenění udělováno na Velký pátek, letos tedy 29. března Jiří Pavelka

7 SPOLEČENSKÉ OKÉNKO - PŘIPRAVUJE SE - ZVEME VÁS - NABÍZÍME : Tělovýchovná jednota SOKOL Vrchotovy Janovice Vás srdečně zve na tradiční SPORTOVNÍ PLES který se koná 2. března 2013 od 20.oo hodin v sále sokolovny Hudba: RONDO music Bohatá tombola Vstupné: 90,- Kč KULTURA U SOUSEDŮ - například: - Votice až výstava amatérského fotografa Františka Malotína Z ATELIÉRU PŘÍRODY v MKC 9.3. Ples města Votice v sokolovně od 20 hodin, vstupné 120 Kč - Benešov od 17 h. v divadle Na Poště Matylda zasahuje aneb povídačky naší Kačky 7.3. až výstava "Velikonoce a jejich sváteční okruh" v pobočce Muzea Podblanicka, Malé náměstí 74 - Sedlčany 2.3. Velký dětský karneval v Kulturním domě Sedlčany od 14 hodin 7.3. SWING TRIO AVALON Jakuba Šafra - koncert VLASTA REDL s kapelou - koncert VINOBRANÍ - divadlo (předplatné) Kubula a Kuba Kubikula - pohádka pro děti ZDENĚK IZER A Š. VAŇKOVÁ - zábavný pořad Sonety W. Shakespeara - předplatné poezie - Bystřice 1.3. od 16 v sále restaurace U Hlaváčků Dětský Šmoulí maškarní karneval od 19.3o v sále U Jelena divadelní představení DS Havlíček Neratovice SBOROVNA - Vlašim - Muzeum Podblanicka až výstava Obrazy J. Čiháka a Keramika M. Exnera koncert - Julie Svěcená, housle a Daniel Wisner, klavír neplacená REKLAMA Ve dnech se bude konat v prodejně SECONDHAND-OUTLET Vrchotovy Janovice, Pod Zámkem 152. prodejní výstava výrobků Chráněné dílny Green Rose, Vrchotovy Janovice a Diagnostického ústavu Tloskov. Vystaveny budou výrobky ze dřeva (malované erby, meče, věšáky, hračky, přívěsky..), výšivky (richelieu a jiné techniky), pletené výrobky, tkané koberečky, keramika.

8 PŘIPOMÍNÁME Komise pro kulturu a sport připravuje : V ý t v a r n á d í l n a p r o d o s p ě l é - VÝROBKY Z PEDIGU ošatky, košíčky, stojánky na tužky apod. KDY: v sobotu 6. dubna 2013 KDE: v zasedací místnosti úřadu městyse Vzhledem k nutnosti obstarat dopředu materiál na výrobu, je nutné se dopředu ( nejpozději do 26. března) přihlásit na mail: Platí se materiál, 1 výrobek cca 60 Kč NAKONEC: Přepadl poštu s nožem v ruce / Zákaznice pošty byla jeho spolupachatelkou Benešovští kriminalisté svojí důkladnou operativně pátrací činností zjistili a zadrželi dva pachatele loupežného přepadení pošty v Olbramovicích. Obvinili je ze zločinu loupeže. Jednadvacetiletá žena 15. února po třinácté hodině vstoupila na pobočku pošty jako zákaznice a nechala pootevřené vstupní dveře na znamení, že se zde nenachází další osoby. Následoval jí o rok mladší muž, maskován šátkem přetaženým přes obličej a čepicí na hlavě. Vstoupil do vnitřních prostor pošty a po předchozí domluvě přiskočil za zákaznici, která stála za přepážkou, a na krk jí přiložil nůž. Pod pohrůžkou násilí donutil pracovnici pošty o vydání finanční hotovosti. Poté dnes již obviněnou ženu odstrčil a z místa utekl s finančním obnosem přesahujícím čtyřicet tisíc korun. Spolupachatelka dle domluvy počkala na pobočce do příjezdu Policie ČR. K žádnému zranění osob nedošlo. Obvinění byli kriminalisty 21. února zadrženi na Voticku, obviněni a po provedených úkonech na pokyn státního zástupce propuštěni na svobodu. Obviněný muž vydal policistům zbývajících patnáct tisíc korun, pocházejících z odcizené tržby. Za zločin loupeže hrozí oběma obviněným v případě prokázání viny trest odnětí svobody na dvě léta až deset let. nprap. Diana Škvorová Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E Redakční rada: JUDr. Miroslav Synek - předseda, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jana Jiroušková, Bc. Jana Čechová, redaktor: Marcela Čedíková Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 2/2013 vychází 25. února 2013 Uzávěrka příspěvků pro číslo 3/ března 2013 Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, tel ,

Vrchotojanovický měsíčník 10/2012

Vrchotojanovický měsíčník 10/2012 Vrchotojanovický měsíčník 10/2012 Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád. JACK LONDON ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Zastupitelstvo městyse na svém 14. veřejném zasedání

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Leden - březen 2012 Číslo 1-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Květiny nejen k pokoukání

Květiny nejen k pokoukání Informace z votických osad str. 2-3 Sběrný dvůr v Luční ulici zahájil letní provoz str. 4 Proč nemáme májku? str. 4 VOTICKÉ NOVINY Bystřice u Benešova Červený Újezd Heřmaničky Jankov Ješetice Miličín Neustupov

Více

Moravskokrumlovské noviny

Moravskokrumlovské noviny Moravskokrumlovské noviny Měsíčník Vydává Město Moravský Krumlov Ročník Číslo 5. 5. 008 ZDARMA do všech domácností v Moravském Krumlově, Polánce a Rokytné Informace z radnice, názory, diskuse, polemika,

Více

číslo 223 listopad 2008

číslo 223 listopad 2008 8,- Kč číslo 223 listopad 2008 Základní škola v Sedlci-Prčici buduje lepší běžeckou dráhu a skleník Již řadu let usiluje vedení školy o lepší běžeckou dráhu v areálu školy. Nyní se také díky dotaci z Fondu

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA SRPEN 2013

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA SRPEN 2013 MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA F F SRPEN 2013 Obsah Mezinárodní odborné symposium v Příboře 4. a 5. srpna 2013 Z jednání rady města Optimalizace řízení Městského úřadu Příbor Město Příbor má schválený Tržní řád

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Vrchotojanovický měsíčník 109/2014

Vrchotojanovický měsíčník 109/2014 Vrchotojanovický měsíčník 109/2014 Předsudky jsou jako hřebíky. Čím více se do nich buší, tím hlouběji zalézají a pevně drží. A.DUMAS ml. Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že jsem se ze zdravotních

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 41 únor srpen 2012 2013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Zářijové stojí koncerty za to žít, v kostele j Co Místo nového

Více

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě

ROSA NA KOLEJÍCH. Apríl 2011. Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě ROSA NA KOLEJÍCH Apríl 2011 Téma měsíce: Doprava a bezpečnost ve městě Z OBSAHU: Informace pro občany Babic.......................... 4 Slovo starosty................................... 6 Výpis z usnesení

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 21 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 Průtah městem III. etapa - Divišova ulice Když před dvěma lety v dubnu začala I. etapa průtahu městem Žamberkem směrem na Letohrad, bylo

Více

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010

Informační zpravodaj Městské části Praha 13. Sníh dokáže potěšit i potrápit ÚNOR 2010 Informační zpravodaj Městské části Praha 13 Sníh dokáže potěšit i potrápit FOTO: DAN NOVOTNÝ ÚNOR 2010 Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Vrchotojanovický měsíčník 10/2010

Vrchotojanovický měsíčník 10/2010 Selský rozum je moudrost, kterou sdílí ne všichni. Kdo vyznává rozum, musí trpět. JACK TRONT LION FEUCHTWANGER Vrchotojanovický měsíčník 10/2010 Roku 1135 se 28. října strhla před západem slunce téměř

Více

ZPRAVODAJ RADKOVSKÝ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015. Slovo pana starosty

ZPRAVODAJ RADKOVSKÝ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015. Slovo pana starosty RADKOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 / BŘEZEN 2015 Slovo pana starosty Vážení občané, začínáme si opět užívat jarního sluníčka. S příchodem jarního počasí nás čeká spousta práce kolem našich domů na zahrádkách

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení.

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 6,- Kč. červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. Týnecké listy 6,- Kč Vážení spoluobčané, červnové vydání Týneckých listů Vám opět přináší zajímavé čtení. noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad, www.mestotynec.cz červen 2009, ročník XIX,

Více

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013

na okraj Obsah MORAVSKOBUDĚJOVICKO 10/ 2013 na okraj Milí spoluobčané. Nastupující podzim a s ním chladnější počasí nás zahnaly do teplejších svetrů a kabátů. Proto bych Vás, milovníky kultury a společenských událostí, rád zahřál alespoň na duši

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů

zpravodaj Telnický Rozhovor s Jindřichem Bartkem Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Telnický zpravodaj ročník XXII. číslo 2 květen 2012 www.telnice.cz Informace o stavebních pracích na budovách ZŠ a MŠ Rozhovor s Jindřichem Bartkem Zamyšlení místostarosty nad problematikou pejskařů Reportáže

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 7/XIII DUBEN 2013 CENA 12 Kč. Petr Šolc (vpravo) Foto: F.Teichmann

LISTY LANŠKROUNSKA. Aktuality na www.lanskroun.eu. 7/XIII DUBEN 2013 CENA 12 Kč. Petr Šolc (vpravo) Foto: F.Teichmann LISTY LANŠKROUNSKA 7/XIII DUBEN 2013 CENA 12 Kč Petr Šolc (vpravo) Foto: F.Teichmann 3: Nakupování potravin v Lanškrouně: tipy pro Vás 12-13: PES JE PROSPĚCHÁŘ rozhovor s armádním kynologem Petrem Šolcem

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více