dsc dialog 3000 dsc dialog 3000/G **

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dsc dialog 3000 dsc dialog 3000/G **"

Transkript

1 Montáž a obsluha dsc dialog 3000 dsc dialog 3000/G ** (Název na typovém štítku!) dsc dialog 3000 M1 ALARM DOS. + DOS. - AUTO M2 ALARM DOS. + DOS. - AUTO AUTO MAN ANWAHL SPEICHERN EINSTELLEN AUTO MAN M READING SELECT STORE SET DRUCK Geschrieben/geändert: hu Seite 22 Neue Klemmennummern Technické změny jsou vyhrazeny Další informace: Josef Weingart /0901 Dinotec Conzult Czek,

2 9 Obsah 9INHALTSVERZEICHNIS...2 POZOR VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNĚ ODKAZY ZÁRUKA BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY TECHNICKÁ DATA VŠEOBECNÁ DATA CHLOR-MĚŘENÍ- A REGULAČNÍ DÍLY - VOLNÝ CHLOR CHLOR MĚŘÍCÍ ČÁST - CELKOVÝ-CHLOR - POUZE U VERZE PŘÍSTROJE DSC DIALOG 3000/G (OPTION S PŘÍDAVNÝM PŘÍSTROJEM DSC-SATELITE) PH-MĚŘÍCÍ- A REGULAČNÍ ČÁST ALARM CHLOR A PH REDOX- MĚŘENÍ- A REGULÁČNÍ DÍLY MĚŘENÍ TEPLOTY HLÁŠENÍ NEDOSTATKU MĚŘÍCÍ VODY RELEOVÉ VÝSTUPY POZOR: DŮLEŽITÉ PRO MONTÁŽ! ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ (Z VÝROBY) POPIS PŘÍSTROJE INSTALACE KONTROLA DODÁVKY MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE MĚŘÍCÍ CELA P MĚŘÍCÍ CELA P 396/3 ( ) MĚŘÍCÍ CELA P 1094 ( ) ALARM PŘI NEDOSTATKU MĚŘÍCÍ VODY PŘIPOJENÍ SOND PŘIPOJENÍ DÁVKOVACÍHO SYSTÉMU RELEOVÝ KONTAKT AN/AUS (ZAP/VYP) (PROPORCIONÁLNĚ IMPULZNÍ REGULÁTOR) FREKVENČNĚ IMPULZNÍ REGULÁTOR (PROPORCIONÁLNÍ) POŘ. DINODOS DÁVKOVACÍ ČERPADLA

3 6.3 MONTÁŽ DINODOS DÁVKOVACÍCH ČERPADLE NEBO MAGNETICKÝCH DÁVKOVACÍCH ČERPADEL BODOVÝ-REGULÁTOR DINOTEC-SERVOMOTOR (SERVODOS) PŘIPOJENÍ DSC SATELITE PRO MĚŘENÍ CELKOVÉHO CHLORU VEDENÍ DO PROVOZU MĚŘÍCÍ CELA P 881: MĚŘÍCÍ CELA P 396: NASTAVENÍ KALIBRACE UKAZATEL NAMĚŘENÝCH HODNOT NASTAVENÍ KÓDU: KALIBRACE M1 FREIES CHLOR (VOLNÝ CHLOR) (DPD-KALIBRACE) KALIBRACE M1 GESAMT-CHLOR (CELKOVÝ CHLOR)(DPD-KALIBRACE) KALIBRACE M2 (PH-SONDU KALIBROVAT ) NASTAVENÍ TEPELNÉ KOMPENZACE NASTAVENÍ SYTÉMU KALIBRACE TEPLOTNÍ KOMPENZACE SOLLWERTE (NASTAVENÁ HODNOTA) ALARMWERTE (ALARMOVÁ HODNOTA) RUČNÍ PROVOZ DATUM + ČAS ARCHIV TRENDANZEIGE...36 ZOBRAZUJE MĚŘENÉ HODNOTY ZA POSLEDNÍ 3 HODINY PROVOZNÍ DENÍK GRUNDEINSTELLUNG (ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ) GRUNDEINSTELLUNG (ZÁKLADÍ NASTAVENÍ) - REGLER (REGULÁTOR) PID-REGLER NASTAVENÍ REGULÁTORU PRO M NASTAVENÍ REGULÁTORU PRO M TLAČÍTKEM ZPĚT DO VOLBY MENU. TLAČÍTKEM MENU NASTAVENÍ OPUSTIT EINSCHALTVERZÖGERUNG (NASTAVENÍ ČASOVÉHO ZPOŽDĚNÍ) MESSWASSERÜBERWACHUNG(HLÍDÁNÍ PRŮTOKU VODY) DOSIERÜBERWACHUNG (HLÍDÁNÍ DÁVKOVÁNÍ) AUTOMATISCHE OPTIMIERUNG(AUTOMATICKÁ OPTIMALIZACE) ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - ANALOGAUSGANG (ANALOGOVÝ VÝSTUP) ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - KOMPENSATION (KOMPENZACE) ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - SPRACHE (JAZYK) ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - DRUCKER (TISKÁRNA) ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - TEXTZEILE (ŘÁDEK TEXTU) ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - GERÄTENUMMER (ČÍSLO PŘÍSTROJE) ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - TESTFUNKTIONEN (TESTOVACÍ FUNKCE) TESTOVACÍ FUNKCE GERÄTEDATEN (DATA PŘÍSTROJE) TESTOVACÍ FUNKCE ANALOGEINGÄNGE (ANALOGOVÝ VSTUP) TESTOVACÍ FUNKCE DIGITALE EINGÄNGE (DIGITÁLNÍ VSTUP) TESTFUNKTIONEN ANALOGAUSGÄNGE TESTFUNKTIONEN SCHNITTSTELLEN TESTFUNKTIONEN SPEICHER LÖSCHEN

4 9 ANHANG: 3-PUNKTREGLER REINIGUNG DER CHLOR-SONDE (BEST.NR ) REINIGUNG DER REDOX-SONDE REINIGUNG DER PH-SONDE ALLGEMEINE ELEKTROINSTALLATIONS-VORSCHRIFTEN: ANSTEUERUNG ÜBER HILFSRELAIS DATENBUS...60 RS PLÁNEK PŘIPOJENÍ Pozor ** údaje pro celkový chor popř. Údaje Gebundenes Chlor (vázaný chlor) platí pouze pro přístroje dsc dialog 3000/G 4

5 1.1 Všeobecné informace 1.1 Tyto technické informace obsahují návody k instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přístroje dsc dialog Povšimněte si bezpečnostních upozornění a zvýraznění!!! 1.2 Zdůraznění V této technické informaci mají zdůraznění OPATRNĚ ( VORSICHT), POZOR ( ACHTUNG ) a ODKAZ (HINWEIS) následující význam : OPATRNĚ: Tento nadpis bude použit v případě, kdy neuposlechnutí nebo neuposlechnutí pokynů pro obsluhu, předepsaných pracovních postupů apod. by mohlo vést ke zranění nebo úrazům. POZOR: ODKAZ: Tento nadpis bude použit v případě, kdy neuposlechnutí nebo porušení pokynů pro obsluhu, pracovních pokynů, předepsaných pracovních postupů apod. by mohlo vést k poškození přístroje. Tento nadpis bude použit v případě, kdy je třeba upozornit na nějakou zvláštnost. 1.3 Záruka Výrobce přejímá záruku provozní bezpečnosti a spolehlivosti pouze za následujících podmínek : - Montáž, připojení, seřízení, údržbu a opravy bude provádět pouze odborný personál. - Při opravách budou použity pouze originální náhradní díly. -Přístroj dsc dialog 3000 bude používán podle této příručky. 5

6 Bezpečnostní předpisy Zařízení je vyrobeno a odzkoušeno podle DIN / VDE 0411 (ochranná opatření pro elektronické přístroje). Zařízení opustilo továrnu v bezpečnostně technicky bezvadném stavu. Aby tento stav byl uchován a zajištěn bezpečný provoz, musí uživatel dodržet pokyny a výstražné poznámky, které jsou obsaženy v této technické příručce. V případě, že není dále možný bezpečný provoz, je nutno vyřadit přístroj z provozu a zajistit proti nechtěnému provozu. Je to v případech: - Jest-li že je na přístroji viditelné poškození.. - Jest-li že se přístroj jeví jako nefunkční.. - Po dlouhodobém skladování v nevhodných podmínkách. 6

7 9 2 Technická data Kompaktní měření a regulace pro chlor, Redox a ph s centrálním mikroprocesorem, 2- nebo 3- bodový regulátor včetně rozhraní pro připojení PC a optimální připojení tiskárny. 6.1 Všeobecná data Umělohmotná skřínka pro montáž na stěnu Ochrana: IP 65 Rozměry: 160 x 240 x 90 mm (Vx Š x H) Váha: cca. 1,8 kg Obsluha: pomocí tlačítek Jištění: 0,63 A Příkon : cca. 10 VA Zatížení kontaktů, relátek: max. 265 V, 5 A, 550 VA Celkové zatížení kontaktů. max. 265 V, 5 A, 1250 VA Jištění 6.3 A, neaktivní Pracovní teplota: 0 až +50 C Skladovací teplota: - 20 až + 65 C Relativní vlhkost: max. 90% při 40 C, nekondenzační Připojení: připojení-tlakové svorky, max. 1,5 Ukazatel: alphanumerisch, 8 řádků s 16 znaky, podsvícený LCD, grafická schopnost, textové řádky programovatelné Počítač-rozhraní: RS 485 ke komunikaci z M+R přístrojů (max. 31) S počítačovým systémem, ZLT, PC, Tiskárna přes převodník. Tiskárna-rozhraní: (Option) RS 232, přímé připojení k sériové tiskárně. 7

8 6.2 Měření chloru a regulační díly - volný chlor (Option: Chlordioxid, Ozon) Zjištění oxidačního prostředku: potenciostatické, sonda (skleněná sonda), základní soustava Ag/Agcl/KCL-Gel. Teplotní kompenzace: pomocí čidla Pt 100, 2-vodivý systém Měřící oblast volný chlor 0,01-4,00 mg/l Měřící oblast celkový chlor 0,01-4,00 mg/l Rozlišení: 0,01 mg/l Analogový výstup: 0(4)- 20 ma, max. zátěž 500 Ohm Regulační výstupy: bez potencionálu přes relátka a) On / Off (zap/vyp) b) Impulsfrequenzregler (impulzně frekvenční reg.) c) Impulslängenregler ( impluzní regulátor) d) 3-Punktregler (3 bodový regulátor) c-d: P-, PI- nebo PID-regulačně volitelný Samooptimalizace: volitelná ph-hodnota-kompenzace: volitelná 0-bodové vyvážení: není potřebné kalibrace: s DPD porovnávacím měřením kontrola sond: automaticky po kalibraci 6.3 Měření celkového chloru - POUZE U VERZE PŘÍSTROJE dsc dialog 3000/G (Option s přídavným přístrojem dsc-satelite) Rozlišení: Měřící hodnoty celkového chloru Chlor 0,01-4,00 mg/l 0,01 mg/l 6.4 Měření ph - regulační část ph-měření: teplotní kompenzace: měřící oblast: Rozlišení: Kalibrace: Kontrola sond: Analogový výstup: Regulační výstup: pomocí sondy (skleněná sonda) pomocí PT 100 (2-vodivý systém) nebo manuál 2-12 (0-14) ph 0,01 ph pomocí kal. roztoků ph-4 a ph-7 automaticky po kalibraci (strmost a posunutí nulového bodu) 0(4) - 20 ma, max. zátěž 500 Ohm bez potenciálu přes relé s P-regulační provoz (ph zvýšit a/nebo ph snížit) 6.5 Alarm Chlor a ph 8

9 Zpoždění: 2 aktivační krajní hodnoty (min. a max.), Přepnutí na jedno nebo dvě relátka Kontaktní výstup bez potencionálu nastavitelný, max. 60 minut 6.6 Měření Redox - a regulační díly Měření: Měřící oblast: Rozlišení: Analogový výstup: přes platinou elektrodu mv 1 mv 0(4) - 20 ma, max. zátěž 500 Ohm 6.7 Měření teploty s Pt 100, 2-vedení, C, ke kompenzaci chloru a ph hodnoty nebo k ukazateli teploty vody v bazénu 6.8 Hlášení nedostatku měřící vody Hlášení nedostatku měřící vody: pomocí pracovního kontaktu bez napětí, hlášení na bez napěťové (sběrné) poplachové relé a současně přerušení dávkování 6.9 Releové výstupy Pozor: důležité pro montáž! V přístroji je 5 bez napěťových relátek. Tyto můžeme použít podle potřeby. Z výroby jsou nastaveny takto. Základní nastavení. Zatížení: 250 V, 6,3 A, max. 550 VA 9

10 Relátka jsou společně jištěny 6,3 A, zpožděný POZOR Silné elektr. spotřebiče jako dávkovací čerpadla, magnetická dávkovací čerpadla, magnetické ventily atd., které jsou napájeny napětím přes řízení, musí být napájeny přes pomocná relátka (s RC-prvek). Přímé připojení na relátka v přístroji vede k poškození těchto relátek! Viz. údaje na dodatku! Relé 1 (v základním nastavení dávkování chloru) Relé pro Sollwert při nastavení dinotec-chlorového regulátoru (keramický motorový ventil popř. servomotor) nastaveno ZU (zavřeno) Relé 2 (v základním nastavení dávkování chloru) Relé pro Sollwert k řízení magnetického ventilu, magnetické dávkovací čerpadlo nebo dávkovací čerpadla všeobecně nebo při nastavení dinotec-chlorového regulátoru (keramický motorový ventil popř. servomotor) nastaveno AUF (otevřeno) Relé 3 (v základním nastavení dávkování ph-) Relé pro Sollwert k řízení magnetického ventilu, magnetické dávkovací čerpadlo nebo dávkovací čerpadla všeobecně (dávkování snižovat) Relé 4 (v základním nastavení dávkování ph-) Relé pro Sollwert k řízení magnetického ventilu, magnetické dávkovací čerpadlo nebo dávkovací čerpadla všeobecně (dávkování zvyšovat) Relé 5 (v základním nastavení všech alarmů) Relé pro Alarmwert, alarmové hodnoty pro hlášení alarmových čidel (poplachová lampa, houkačka, spínací skříň,) Poplach při překročení/nedosažení chlorové hodnoty. Poplach při překročení/nedosažení ph-nastavené hodnoty. Poplach při nedostatku měřené vody. 10

11 6.10 Základní nastavení (z výroby) Před uvedením do provozu bezpodmínečně vzít na vědomí! ODKAZ: Dodané přístroje mají následující základní nastavení. Nastavení přístroje (všechny verze přístroje) textový řádek Žádný text zadán čas tisku pokud je připojena tiskárna Všechno na 60 minut kompenzační teplota 28 0 C kompenzace ruční kompenzace kompenzace M1 Aus (vypnuta) kompenzace M2 Ein (zapnuta) rozhraní RS zpožděné čas.spínání 3min Ein (zap.) 0,00-4,00 mg/l Cl analogové výstupy 0-20 ma = mv 2,0-12,0 ph M1 (verze přístroje 2P) Chlorový přístroj 2-bodový regulátor Kode Kalibrace mg/l Požadovaná hodnota mg/l P-oblast mg/l Intel.čas.konst.(TN) min. Alarm hodnota mg/l Alarmové zpoždění min. Pulz frekvence Impulsy Pulz/čas přestávky sek. Min. Impuls sek. Výstup relé chlor Výstup relé všechny alarmy M2 (všechny verze přístroje) ph-přístroj Požadovaná hodnota ph kalibrace ph P-oblast ph Alarm hodnota ph Alarmové zpoždění min. Pulz frekvence Impulse Puls/čas přestávky sek. Min. Impuls sek. Výstup relé ph snížit Výstup relé ph zvýšit Výstup relé všechny alarmy A Relé 2 Relé / Relé 3 Relé 4 Relé 5 M1 (verze přístroje 3P) Chlorový přístroj 3-bodový regulátor Kode Kalibrace mg/l Požadovaná hodnota mg/l P-oblast mg/l Intel.čas.konstanta (TN) min. Alarm hodnota mg/l Alarmové zpoždění min. Běh motoru sek. Min.Impuls sek. Výstup relé AUF (otevřeno) Výstup relé ZU (zavřeno) Výstup relé všechny alarmy A min Relé 2 Relé 1 Relé Popis přístroje 11

12 dsc dialog M1 ALARM DOS. + DOS. - AUTO M2 ALARM DOS. + DOS. - AUTO AUTO MAN ANWAHL SPEICHERN EINSTELLEN AUTO MAN M READING SELECT STORE SET DRUCK Specielní ukazatel pro všechny oblasti 2 Dvířka přístroje 3 LED M1 ALARM svítí když alarm hodnota M1 překročena, popř. nedosažena 4 LED M1 DOS.+ svítí popř.bliká při dávkování M1 (při 2 B-regulátoru) svítí když servomotor jede nahoru (při 3 B-regulátoru) 5 LED M1 DOS. - svítí když servomotor zavírá 6 LED M1 AUTO svítí, když dávkování M1 je zapnuto 7 Tlačítko M1 AUTO/MAN Dávkuje M1 zap/vyp - spíná 8 LED M2 ALARM svítí když alarm M2 přes, popř.je podkročena 9 LED M2 DOS.+ svítí popř.bliká při dávkování M2 ph-hodnota zvýšit 10 LED M2 DOS. - svítí popř.bliká při dávkování M2 ph-hodnota snížit 11 LED M2 AUTO svítí, když dávkování M2 je zapnuta 12 Tlačítko M2 AUTO/MAN Dávkování M2 zap/vyp - spíná 13 Tlačítko MESSEN/READING Přepíná z ukazatele měřených hodnot na funkční ukazatel a obráceně 14 Tlačítko DRUCK/PRINT při připojení tiskárny se tisk měřených hodnot vypustí (pro všechny přístroje na datové sběrnici) Blok obsluhy 15 Tlačítko ANWAHL Zvolení (kursor) pohyb nahoru 16 Tlačítko SELECT Zvolení (kursor) pohyb dolu 17 Tlačítko SPEICHERN/STORE Potvrzení volby, popř. uložení nastavených hodnot 18 Tlačítko + zvýší ukázanou hodnotu o 1 19 Tlačítko - sníží ukázanou hodnotu o 1 12

13 9 Instalace Pro lepší přehled doporučujeme provést kontrolu samostatně, postupovat podle návodu a každý provedený krok odškrtnout. 6.1 Kontrola dodávky Prosíme překontrolujte, zda je dodávka kompletní. Škody vzniklé transportem okamžitě nahlaste. 6.2 Montáž zařízení Měření a regulace Přístroj by mněl být ve strojovně umístěn tak, aby byl chráněn a dobře přístupný. Pokud možno jej namontovat jej do výše očí. Počítejte s tím, že přístroj je nutno také otevřít, proto je nutno na pravé straně nechat minimálně 20 cm volného místa. Přístroj se otvírá doprava. POZOR: Před otevřením přístroje vypněte napájení. Víko přístroje odšroubovat a lehce odklopit doprava, tím se dostaneme k tištěnému spoji a k otvorům pro připevnění přístroje. K připevnění přístroje použijte pouze otvorů k tomu určených. Všechny průchodky pro kabely řádně uzavřít popř. zaslepit. Napájení měřícího a regulačního přístroje přes napájecí krabici. Napájení pomocí zásuvky není z bezpečnostních důvodů povoleno. Napájení 230 V / 50 Hz (svorky 1,2,3 podle připojovacího plánu) POZOR: Před připojením napájení nezapomeňte vypnout proud. 13

14 Měřící cela P881 Beztlaková (otevřená) kompaktní měřící cela P 881 Chlor, Redox a ph... Předmontovaná měřící cela by měla být co nejblíže přístroje (max. 1 m). Délka měřícího kabelu se dodává o délce 5 m, delší by mohl vést k funkčním problémům. Měřící kabely od sond nepokládat společně s kabely vedoucí proud, mohlo by to vést k poruchám. Odběr měřící vody musí být takový, aby v každém okamžiku byl vzorek měřící vody reprezentativní, možnosti : a) Odběr přímo z bazénu (vyvrtat otvor) cca cm pod hladinou vody. b) Odebírat na tlakové straně čerpadla od filtru, dbát na to, aby se měřící voda nesmíchala s čerstvou vodou popř. měřící vodu odebírat z okruhu odpadu od bazénu. c) Odebírat z přepadových žlábků POZOR: Zkontrolovat, zda opravdu voda nepřetržitě přetéká!!! Vstupní tlak na měřící cele: min. 1 m vodního sloupce (0.1 bar) max. 25 m vodního sloupce (2.5 bar) POZOR: Nedodržení montážních předpisů může vést poruchám měření. Potřeba měřící vody pro měřící cely je cca. 20 l/h, přebytek odtéká přes tlakový regulátor do volného odpadu. Měřící voda a přepadová voda se pouští do kanalizace nebo zpět do zpětného toku. Pokud to není možné, pouští se voda do tanku s hlídáním hladiny, odkud se pomocí čerpadla vrací zpět do porubí nebo do přepadové nádrže. 14

15 Pokud je tlak měřící vody menší než 0,1 bar, je potřebné zabudovat čerpadlo pro měřící vodu. Zabudováním odpovídajícího ventilu je možné díl měřící vody vracet zpět do systému. V každém případě je dobré do vedení měřící vody zabudovat jemný předfiltr a tak zbránit nečistotě, aby se dostala do měřící cely a ucpala jí. Předfiltr je nutné pravidelně čistit ( 1-2 týdny). Pokud je to nutné, tak častěji ( např. venkovní bazén) Měřící cela P 396/3 ( ) Kompaktní měřící cela P 396/3 Chlor, Redox a ph Měřící cela 396/3 může pracovat s provozní tlakem; to znamená, že je možné zpětně vracet měřící vodu do potrubního systému, je ale možné ji používat i s volným odtokem. POZOR: Přesně dodržet popis pro zabudování měřící cely. Tlak nesmí v měřící cele překročit 1 bar. V měřící cele P 396/3 je zabudovaný plovák s kontaktem, který hlídá průtok měřící vody. 6.3 Měřící cela P 1094 ( ) 15

16 M = měřící elektroda G = proti elektroda B = referenční elektroda Uvedení do provozu: Vedení pro měřící vodu před připojením do měřící cely řádně propláchnout. V každém případě před měřící celu zabudovat předfiltr ( < 50 µm). Měřící vodu otevřít, až z pravého odtoku měřící cely vytéká voda. Měřící vodu zavřít, 4 skleněné kuličky vložit do šachty chlorové sondy. Měřící vodu otevřít, až z pravého odtoku měřící cely vytéká voda. Zkontrolujte, zda skleněné kuličky začnou rotovat. Pokud se kuličky nepohybují, je přívod ucpán nebo se v dráze kuliček nachází cizí předmět. Po odstranění cizího tělesa nesmí být zlatý prstenec čištěn, je třeba nechat po dobu cca. 24 hodin dodržet dobu záběhu. Referenční elektrodu ( ) usadit a připojit měřící kabel ( v přístroji svorka G je připojena na střední žílu měřícího kabelu, stínění zůstane nepřipojené). Propojovací kabel s otevřeným kabelovým okem připojit na na horní šroub ( v přístroji svorka G). Propojovací kabel s připojovací osou šroubu s rýhami připojit ( v přístroji svorka M). Chlorová sonda potřebuje čas náběhu minimálně jednu hodinu, pak musíme chlorovou sondu opět nakalibrovat. 6.4 Alarm při nedostatku měřící vody 16

17 Dsc dialog 3000 je vybavena vstupem pro sondu a alarmovým relátkem pro hlášení při nedostatku průtoku vody.pro tento případ zapojíme dinotec-senzor měření vody na svorky 36/37. Jakmile se kontakt propojí (např. nedostatek průtoku vody) je v dsc spuštěn alarm, celkový systém dávkování se vypne. Při vyhotovení jako 3-bodový regulátor najede servomotor do polohy zavřeno. Z výroby jsou přiděleným alarmovým relátkům přes alarmové relátko 5 (svorky 28,29 a 30) pro potřebné hlášení alarmu (houkačka, světelný alarm apod.) přiřazeny hodnoty ( pozor na celkový alarm). ODKAZ: Při alarmu měřící vody bliká světelná dioda alarm u M1 a M2. Cirkulace vody v plaveckém bazénu (schéma) 17

18 6.5 Připojení sond Ochranné kryty z chlorové, ph a redoxové sondy sundat popř. vyšroubovat sondy z kontejnerů a našroubovat je do měřící cely a rukou utáhnout. Propojit sondy s přístrojem pomocí měřících kabelů. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně na odpovídající sondě. U ph sondy dát pozor, aby ve skleněné kuličce nebyli vzduchové bubliny popř. opatrně třást sondou ( jako teploměrem) až bubliny zmizí. Připojovací kabele připevnit na šroub na levé straně měřící cely a tím přivedeme referenční napětí. Kabelové přípojky a zástrčky chránit před korozí a vlhkostí. Žádnou splynující kyselinu (kyselinu solnou) nenechat v blízkosti přístroje. POZOR: Při použití kyseliny solné nebo při jejím skladování v blízkosti přístroje zaniká nárok na záruku. ODKAZ: Všechny sondy potřebují před uvedením do provozu čas náběhu (cca.2 hodiny). Teprve potom proveďte nastavení a kalibraci. Dávkování musí být po celou tu dobu odstaveno. Při použití organické chlorové úpravy vody může docházet mezi měřením přístroje a DPD měřeník k odchylkám. Proto doporučujeme používat anorganický chlorový přípravek (např. plynný chlor, chlornan nebo dinochlorine tekutý). Pt-100 sonda pro měření teploty je zabudována do vedení měřící vody, aby byl vzorek vždy reprezentativní a mohl se používat pro kompenzaci ph. 18

19 9 Připojení dávkovacího systému 6.1 Releový kontakt AN/AUS (zap/vyp) (proporcionálně impulzní regulátor) Motor dávkovacího čerpadla popř. dinodos dávkovací čerpadlo, jejichž provozní napětí je odebíráno z dsc compact, je připojeno: Chlor PE 4 ph PE 5 ph PE 6 snížit zvýšit N 12 N 13 N 14 L1 21 L1 24 L1 27 Nasadit můstek Spínací výkon max. 550 VA. POZOR: Před otevřením přístroje vypnout napájení. POZOR: Před připojením napájení zkontrolovat, zda máte vypnutý proud. V základním nastavení je pro M1 a M2 zvolen regulátor Puls/Pause (pulz/přestávka) (s a 5.5.4)! 6.2 Frekvenčně impulzní regulátor (proporcionální) popř. dinodos dávkovací čerpadla Frekvenčně řízená čerpadla jsou impulzně řízená pomocí přenosových frekvenčních kabelů (ne pomocí pracovního napětí) a jsou připojeny následně : Chlor 20 ph 23 ph 26 snížit zvýšit POZOR: Při tomto spínání nesmí být spínací relé propojeno s fází, nenasadit žádný můstek! V základním nastavení je pro M1 a M2 zvolen regulátor pulz - frekvence (s a 5.5.4)! 19

20 6.3 Montáž dinodos dávkovacích čerpadle nebo magnetických dávkovacích čerpadel Držák dávkovacího čerpadla upevníme tak, aby nebylo výše než 1m nad nejnižší hladinou v dávkovací nádrži a to z důvodu zabránění tvoření bublin v nasávacím vedení. Sací vedení s patním ventilem a zátěží musí vyset v předtanku ( odpadá při použití nasávacího zařízení), řídící kabel k přenosu externího frekvenčního implzu musí být propojeno s dsc. Řídící kabel může být libovolně prodloužen. Při běhu čerpadla s nestejným rytmem, snížíme v dsc impulzní frekvenci tak, aby čerpadlo běželo synchronně. dinodos dávkovací čerpadla musí být zvolena tak, aby odpovídala danému výkonu. Změnu výkonu dosáhneme pomocí změny výkonu zdvihu v dávkovací hlavě. Při nastavení velmi nízkého zdvihu může docházet sacím problémům. Zavzdušnění (zvláště pří transportu těkavých médií), můžeme zabránit připojením zpětného vedení na hlavě čerpadla, zpětné vedení je svedeno zpět do předtanku, Viz návod dávkovacích čerpadel. Při prvním uvedení čerpadla do provozu je nutno otevřít odvzdušňovací šroub v hlavě čerpadla a ponechat pracovat čerpadlo na plný výkon. Čerpané medium pomocí zpětného potrubí vést do předtanku. Odvzdušňovací šroub nechat otevřen do doby odvzdušnění vedení. Poté dávkované množství snížit a pomocí stavěcího šroubu nastavit první dávkování čerpadla na 1.4 l/h. Někdy je třeba namontovat do dávkovacího vedení přepouštěcí nebo zpětný tlakový ventil.je to v případě, že výškový rozdíl mezi čerpadlem a vstřikovacím místem je značný. V tom případě je vždy nutno před vstřikovací ventil osadit zpětný tlakový ventil. 1 = červený: kanistr prázdný zelený: Puls frekvence 2 = Trvalá dávkování tak dlouho pokud je tlačítko stisknuto 3 = Nastavení zdvihů 4 = Nastavení frekvence popř. přepnutí na externí regulaci Pokud není dávkovací systém popř. Motorové čerpadlo, magnetický ventil + elektrolýza řízena proporcionálně, je dodatečně třeba nastavit funkci P-Bereichna 00. (P-oblast) 20

21 6.4 3-bodový-regulátor Motorový ventil/servomotor je v dsc připojen na následující svorky: POZOR : POZOR : Před otevřením přístroje vypnout napájení. Před připojením napájení dát pozor, aby byl vypnutý proud. Motorový ventill AUF PE 4 Motorový ventill ZU Servomotor N 12 Servomotor L1 21 L1 18 Nasadit můstek Dinotec-keramický motorový ventil a servopohon jsou připojeny kabelem 4 x 1,5: Keramický servomotor barva motor.ventil AUF L1 dsc svorka 21 = svorka 1 svorka 1 hnědá ZU L1 dsc svorka 18 = svorka 2 svorka 2 černá N dsc svorka 12 = svorka 3 svorka 0 modrá PE dsc svorka 4 = svorka 4 svorka PE zelená/žlutá ODKAZ: Když se vypne napájení spínacím relátkem zůstane servomotor stát v nastavené poloze. Při Grundeinstellung (základním nastavení) je pro M1 zvolen regulátor servomotor (s )) Dinotec-servomotor (SERVODOS) Dinotec-servopohon je dodáván společně s dávkovacím regulátorem. Motorový ventil může být zabudován kdekoliv ve vakuovém vedení. V praxi se osvědčilo provést montáž v blízkosti regulačního přístroje. Dále musí být nastaven koncový spínač ( viz odpovídající návod pro servomotor) = servomotor 2 1 = spojka 2 = dávkovací regulátor 21

22 5.4.2 Připojení dsc satelite pro měření celkového chloru Pouze u verze přístroje dsc dialog 3000/G Při připojení dsc satelite se připojí na rozhraní 2 Spodní díl / napájecí deska dsc dialog 3000 Vrchní díl / deska pro ukazatel (von innen) Abschirm. Rozhraní 2 (pro satelit) připojení dsc satelite: 2. měřící vstup připojení měřící sondy napájení 230 V L N PE 2 zelený 3 hnědý 4 bílý rozhraní k dsc dialog A B C PE - + PE 22

23 9 Uvedení do provozu Když jsou všechna dávkování připojena, zapnuté napájení, chlor a ph regulátor Tlačítkem na HAND (ručně) nastavit, LED Auto (auto) zhasne a dávkovací systémy jsou odpojeny. Ventil od přívodu měřící vody zcela otevřít. 6.1 Měřící cela P 881: Ventil měřící cely otevřít tolik, aby na levé straně měřicí cely voda tekla do cely a na pravé straně volně vytékala. Množství nastavit tak, aby byl minimální. POZOR: Průtok v měřící cele nastavit na co nejmenší přívodní tlak! ( např. když ze dvou oběhových čerpadel běží pouze jedno). Zamezit víření v přepadové komoře, víření může vést k chybám v měření. 6.2 Měřící cela P 396: Ventil před měřící celou otevřít tolik, aby plovák hlídající průtok měřící vody stoupl k hornímu okraji. Šroub bajpasu použít k odpovídajícímu nastavení ( beztlakový provoz nebo nepatrně pod přetlakem např. když se má měřící voda vracet zpět do systému) viz s

24 6.3 Nastavení kalibrace ukazatel naměřených hodnot Cl 2 M1 mg/l M2 0, ,22 mv ph 30 O C Becken 01 (bazén 01) M1 mg/l M2 0, ,22 mv ph Textové řádky: mohou být nastaveny individuálně viz. (s.5.14) ukazatel pro naměř. hodnotu M1 (Chlor) ukazatel pro Redox hodnotu Vázaný chlor 30 O C 0,44 mg/l ukazatel pro naměř. hodnotu M2 (ph) ukazatel teploty a hlášené poruchy ( zpožděné sepnutí, strmost sond, poruchová hlášení překročení nebo nedosažení hodnot, porucha měřící vody *), jako u přístrojů typu dsc dialog 3000/G a připojených dsc satelite ukazatel měřených hodnot Gebundenes-Chlor (vázaný chlor) při poruše měřící vody bliká mimoto i obě alarmové LED diody. ODKAZ: Nastavení přístroje přes tmavé pozadní. Textzeile ( textová řádka) = Cursor Tlačítkem pohybujeme kurzorem nahoru, pomocí tlačítka opět dolu Nastavení kódu: tlačítko stisknout. 24

25 Code einstellen A/B Kód nastavit Tlačítkem uložit. popřípadě nastavíme kód, který potřebujeme a tlačítkem Tlačítkem Code A: se vrátíme zpět k ukazateli naměřených hodnot. Při nastaveném Code A můžeme pouze DPD- popř. ph-kalibraci provést. Mimoto může aktivovat nebo vypnout kompenzaci teploty. Všechny ostatní funkce jsou uzamknuty.!!!! Keine!!!! Berechtigung Code einstellen A/B!!!! žádné!!!! oprávnění kód nastavit Code B: Při zadání Code B můžeme provést dotaz na veškeré parametry příp. phkalibraci. Pokud jsou zadány Code A nebo B, můžeme provést dotaz na všechny parametry. Změny nebo kalibrace nejsou dosud možné. Code A: 11 Code B: 87 pouze pro autorizovné osoby!!! Tlačítkem se vrátíme zpět k ukazateli naměřených hodnot Kalibrace M1 Freies Chlor (volný chlor) (DPD-kalibrace) Tlačítko stisknout. Řádek M1, pozadí je tmavé (Cursor). 25

26 podobu 3 sekund stisknout. Pokud není stisknuté žádné tlačítko, Cursor opět zhasne. Ukazatel přestavit na kalibraci M1 : Kalibrieren M1 Freies-Chlor kal. Volný chlor kalibrace Gesamt-Chlor kal. Celkový chlor kalibrace Cursor na Freies-Chlor kalibrieren (volný chlor kalibrace) nebo Gesamt-Chlor kalibrieren (celkový chlor kalibrace) nastavit, potom tlačítko stisknout. Freies Cl 2 kal. akt. Messwert 0.45 mg/l Vergleichsmess. DPD 0.50 mg/l Sondensteilheit 43 mv/0,1mg/l Volný CL 2 kalibrace Aktuelní naměřená hodnota Porovnací měření DPD Strmost sond Měřící vodu z měřící cely dsc dialog 3000 odebrat a provést DPD-měření Freies Chlor (volný chlor). Fotolyzérem nebo Colorimeter zjištěné DPD-hodnoty s popř. zadat, stisknout, držet stisknuté a součastně stisknout. Strmost sond ukazuje. Strmost sond: Ideal: napětí chlorové sondy na 0,1 mg/l ukazuje. 50 mv / 0,1 mg/l. Pod určitou mezní hranici ( termální nebo minerální voda může ovlivnit strmost buď nižší popř. vyšší). Při provozu se změny strmosti sond projevují pozvolně. Při dosažení spodní (10 mv) popř. horní. Mezní hodnota (100 mv) ukáže se místo Sondensteilheit (strmost sondy) ** A L A R M **. (strmost sondy) Příklad: * * A L A R M * * Sondensteilheit 26

27 10 mv/l/0,1mg/l 10 mv/l/0,1 mg/l Tlačítkem se vrátíme zpět k ukazateli naměřených hodnot Kalibrace M1 Gesamt-Chlor (celkový chlor)(dpd-kalibrace) (pouze u přístroje verze dsc dialog 3000/G a připojený dsc satelite!) Gesamt Cl 2 kal. akt. Messwert 0.45 mg/l Vergleichsmess. DPD 0.50 mg/l Sondensteilheit 43 mv/0,1mg/l celkový Cl 2 kalibrace aktuelní měřené hodnoty porovnávací měření strmost sondy Měřící vodu z měřící cely dsc satelite odebrat, provést DPD-měření Gesamt-Chlor (celkový chlor). Fotolyzérem nebo Colorimeter zjištěné DPD-hodnoty s popř. zadat, stisknout, držet stisknuté a součastně stisknout. Strmost sondy se ukazuje Kalibrace M2 (ph-sondu kalibrovat ) Tlačítko stisknout. Řádek M1, pozadí je tmavé (Cursor). Tlačítko stisknout, kursor nastavit na Kalibrieren M2, potom tlačítko stisknout. 27

28 Kalibrieren M2 Messwert 7.30 ph erkannter Puffer 7.00 ph Sondensteilheit 56 mv/ph Sondennullpunkt 6.92 ph Kalibrace M2 Měřená hodnota 7,30 ph Rozeznal kal.roztok Strmost sondy Nulový bod sondy ph-dávkování tlačítkem vypnout. ph-sondu měkkým hadrem osušit a ponořit do kalibračního roztoku ph 7. Když se měřená hodnota nemění, tlačítko stisknout, držet stisknuté a součastně tlačítko stisknout. ph-sondu měkkým hadrem osušit a ponořit do kalibračního roztoku ph 4. Když se měřená hodnota nemění, tlačítko stisknout, držet stisknuté a součastně tlačítko stisknout. Strmost sondy a odchylka od nulového bodu se zobrazí Strmost sondy Napětí této ph-sondy na ph ukáže. Nová ph-sonda může ukazovat max. 58,2 mv/ph. Při provozu se snižuje strmost sondy. Při strmosti pod 50 mv/ph se nemůže sonda již dále používat, místo Sondensteilheit (strmost sondy) se zobrazí * * A L A R M * * Odchylka od nulového bodu Fyzikálně leží nulový bod při nové sondě u 7,00 ph. Díky vlivu teploty může být hodnota posunuta (max. 0,10 ph). Během provozu se může nulový změnit jak nahoru tak dolu. Pokud je odchylka větší než 1 ph (= +/- 58 mv) měly by se sonda vyměnit. Na ukazateli se ukaže nulový bod * * A L A R M * *. 28

Perfektní údržba vody s dinotecem

Perfektní údržba vody s dinotecem Perfektní údržba vody s dinotecem Montáž a obsluha dsc eco Totalchlor Měření celkového chlóru Letzte Änderung: Hubain, 19.Oktober 2001-10-19 Seiten: 1, 2,4,7,8,9, 18, 23, 24, 25 Technické změny jsou vyhrazeny

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

Kompaktní a spolehlivé řešení. Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART. MaR Jesco 1

Kompaktní a spolehlivé řešení. Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART. MaR Jesco 1 Kompaktní a spolehlivé řešení Desky Jesco pro MaR EASYPOOL SMART MaR Jesco 1 Popis desky EASYPOOL SMART MaR Jesco 2 Hydraulika desky EASYPOOL SMART MaR Jesco 3 Měřené a regulované veličiny desky EASYPOOL

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

ph control S Návod na montáž a údržbu

ph control S Návod na montáž a údržbu dinotec perfektní ošetření vody ph control S Návod na montáž a údržbu Další informace : Josef Weingart Dinotec Consult Czek U Hadích lázní 52 415 01 Teplice Tel./fax.: 417 348 168 Mobil: 606 659 082 e-mail.:

Více

CONTROL BASIC. PERISTALTICKÉ DÁVKOVACÍ ČERPADLO s regulací ph nebo Rx (ORP) NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kódy 36002 a 36003)

CONTROL BASIC. PERISTALTICKÉ DÁVKOVACÍ ČERPADLO s regulací ph nebo Rx (ORP) NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kódy 36002 a 36003) CONTROL BASIC PERISTALTICKÉ DÁVKOVACÍ ČERPADLO s regulací ph nebo Rx (ORP) (kódy 36002 a 36003) NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód EM0000136897 rev. 1.2 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka CONTROL BASIC AstralPool

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

1. Obsah 2. 1. Obsah Strana. 2. Montáž, připojení, uvedení do provozu 3-5. 3. Ovládací prvky 6. 4. Displej 6. 5. Výchozí nastavení 7

1. Obsah 2. 1. Obsah Strana. 2. Montáž, připojení, uvedení do provozu 3-5. 3. Ovládací prvky 6. 4. Displej 6. 5. Výchozí nastavení 7 1. Obsah 2 1. Obsah Strana 2. Montáž, připojení, uvedení do provozu 3-5 3. Ovládací prvky 6 4. Displej 6 5. Výchozí nastavení 7 6. Změna nastavení 8 6.1 Ćasový údaj a den v týdnu 8 6.2 Kalendářní měsíc

Více

Poolcontrol logo visual

Poolcontrol logo visual Perfektní údržba vody s dinotecem Návod na montáž a údržbu Technické změny jsou vyhrazeny. 2010-024-00 / 0503 OBSAH 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ. 1.1 VŠEOBECNĚ CHYBA! ZÁLOŽKA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Regulátor diference teploty

Regulátor diference teploty 3 335 SYCO 100 Regulátor diference teploty RE125 Regulátor diference teploty pro systémy se zásobníkem a spínáním pořadí kotlů. 2-bodové řízení s přepínačem. Kompaktní provedení s 2-bodovým řídícím výstupem

Více

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 BASPELIN RPL Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 listopad 2007 FIN1 RPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3

Více

Poolcontrol PROFI Verze 2 (= od 06/01)

Poolcontrol PROFI Verze 2 (= od 06/01) Perfektní údržba vody s dinotecem Verze 2 (= od 06/01) Návod na motáž a údržbu Technické změny jsou vyhrazeny 2014-010-00 / 0103 obsah 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE CHYBA! ZÁLOŽKA NIE JE DEFINOVANÁ. 1.1 VŠEOBECNĚ

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h GRUNDFOS alldos INFORMACE O VÝROBKU Příprava chlórdioxidu ze zředěných pracovních roztoků Rozměry Rozměry Standardní systém Systém s čelní instalací 164-xxxDFI A B C2 C1 C A B M H G M D E F E F C C1 K

Více

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru

Více

El. ohřev RTI-L titanový

El. ohřev RTI-L titanový El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1

Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Přenosný vyhledávač úniku methanu GSP1 Dovozce : AFRISO spol. s r.o., Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4 Tel: 272 937 472-4, fax: 272 930 274 www. afriso.cz ; info@afriso.cz Stránka 1 z 5 ON/ OF tlačítko

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a 1- nebo 2-bodovou kalibrací

Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a 1- nebo 2-bodovou kalibrací GMH369GL Strana z 9 Návod k obsluze pro digitální měřič vzdušného kyslíku a teploty s poplachovou funkcí, možností zadání hodnoty tlaku a - nebo -bodovou kalibrací GMH 369 GL ON OFF 3 CAL Set Store Menu

Více

REGULÁTOR TEPLOTY. typ REGU 2198. www.aterm.cz. REGU2198 Technická dokumentace. REGU2198 Technická dokumentace

REGULÁTOR TEPLOTY. typ REGU 2198. www.aterm.cz. REGU2198 Technická dokumentace. REGU2198 Technická dokumentace REGULÁTOR TEPLOTY typ REGU 2198 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY ZOBRAZOVACÍ SLOUPEC S MIKROPROCESOREM Zobrazovací sloupec s mikroprocesorem je určen k zobrazení rozměrového i tvarového měření prováděného staticky či dynamicky. Naměřená hodnota se zobrazuje na osmimístném

Více

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data

N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ. Důležitá bezpečtnostní upozornění: Výhody: Technická data N Á V O D NA O V L Á D Á N Í C U 3 4 5 - S T T R EG ULÁ TOR PRO POD LAHOVÉ VYTÁ P ĚNÍ Důležitá bezpečtnostní upozornění: CU 345-STT je 7-dení programovatelný regulator teploty pro podlahové vytápění a

Více

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534

DIMAX DIMAX 534 534 0 000. Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 DIMAX DIMAX 534 534 0 000 Návod k montáži a použití Univerzální stmívač DIMAX 534 Obsah Základní bezpečnostní pokyny 3 Použití v souladu s daným účelem Likvidace Připojení/Montáž 4 Ovládací prvky 7 Všeobecný

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy Návod Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy CZ verze 1.0 Základní popis: Solární regulátor je určen pro použití v jednoduchých solárních systémech. Má vstup pro tři čidla Pt1000 a umí

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Měřící jednotka výkonu EME 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3 Další zobrazované

Více

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla

Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla Firma TMK sp.j. Września Szosa Witkowska 105 tel./fax +48 61 437 97 www.tmk.com.pl Univerzální mikroprocesorová řídicí jednotka čerpadla MTS 100 Návod k obsluze a instalaci Použití Řídicí jednotka je určena

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Mikromarz. NumGraph. Inteligentní číslicový měřič pro všeobecné použití. Stručná charakteristika:

Mikromarz. NumGraph. Inteligentní číslicový měřič pro všeobecné použití. Stručná charakteristika: Inteligentní číslicový měřič pro všeobecné použití Stručná charakteristika: je určen pro měření napětí v libovolně volitelném rozsahu. Měřená hodnota je zobrazována pomocí 2-místného LED displeje. Diferenční

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka natápění akunádrže solárními panely, krbovou vložkou a elektrickými topnými elementy HSZ

REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka natápění akunádrže solárními panely, krbovou vložkou a elektrickými topnými elementy HSZ Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka natápění akunádrže solárními panely, krbovou vložkou a elektrickými topnými elementy HSZ 1.0 Obecný popis...2

Více

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně

Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV. Špatně cz Návod k instalaci Regulátor dálkového vytápění pro 2 topné okruhy a příprava TV G2516 RVD265/19 Umístěte tento dokument v blízkosti regulátoru! Instalace Montážní místo V suchém prostředí, např. ve

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Návod k regulátoru ZMC Regulátor odběru z solární elektrárny SUN3 v1.00

Návod k regulátoru ZMC Regulátor odběru z solární elektrárny SUN3 v1.00 Návod k regulátoru ZMC Regulátor odběru z solární elektrárny SUN3 v1.00 Vyrábíte-li elektrickou energii solárními články, je výhodné využívat tzv. Zelený bonus - vyrobenou energii vyúčtovat a sám ji spotřebovat.

Více

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. v. 00 1. Upozornění Je naší povinností sdělit Vám,

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Spínací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009 Projekt je spolufinancován

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka WMS-21 Stanice pro měření rychlosti větru Uživatelská příručka OMEGA Engineering Model WMS-21 měřič větru s dvěmi nastavitelnými signalizačními body Uživatelská příručka 1.0 ÚVOD OMEGA WMS-21 je měřič

Více

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Upozornění: Tento produkt je neustále zdokonalovaný a mohou se vyskytnout menší odchylky

Více

Mikroprocesorová řídící jednotka WURM DCC 910

Mikroprocesorová řídící jednotka WURM DCC 910 Schiessl s.r.o 1. Rozsah použití Mikroprocesorová řídící jednotka WURM DCC 910 Řídící regulační jednotka DCC 910 slouží k regulaci vícestupňových, chladících kompresorů a sdružených jednotek přizpůsobením

Více

Digitální tlakoměr PM 111, PM 111 - M

Digitální tlakoměr PM 111, PM 111 - M Digitální tlakoměr PM 111, PM 111 - M Návod k obsluze programové vybavení 1 Ovládaní PM 111 pomocí tlačítek na předním panelu Digitální tlakoměr PM 111 může být vybaven displejem v několika verzích s LED

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Hlídač zpátečky DN 25

Hlídač zpátečky DN 25 6301 6418 03/2001 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Hlídač zpátečky DN 25 Solar-Temperaturdifferenzregler Relais Netz Tmax Před montáží pečlivě pročtěte Impressum Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

Tempus Lux Soumrakový spínač D GB CZ BZT27731. Návod na montáž a obsluhu BZT27731

Tempus Lux Soumrakový spínač D GB CZ BZT27731. Návod na montáž a obsluhu BZT27731 2 310380 01 Tempus Lux Soumrakový spínač BZT27731 CZ 0 6 12 18 24 Návod na montáž a obsluhu MENU OK 2 Lux 2000 BTZ27731 1 D GB CZ PL HR 1-2 2600 W 1-2-3 16A-10AX 250V~ 0,5mm - 2,5mm 2 1 2 3 8mm 230-240V~

Více

Schéma zapojení ventilačního přístroje WR 600 s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS)

Schéma zapojení ventilačního přístroje WR 600 s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS) Schéma zapojení ventilačního přístroje s regulací ovzduší RLS D1 WR (funkce PLUS) L N PE LD2 B1 LD1 W1 W2 GY L1 GNYE A2 GNYE k1 S1 S2 OT OT Betriebsanzeige Temp CO2 WH GND 0-10V WH W3'/+24V GN YE MP2 MODE

Více

Regulace Connect 2 Uživatelská příručka NA 09.13 CZ

Regulace Connect 2 Uživatelská příručka NA 09.13 CZ Tepelná čerpadla - Chlazení - Vzduchotechnika - Tepelné výměníky Regulace Connect 2 Uživatelská příručka NA 09.13 CZ 1 ÚVOD 3 SLOŽENÍ Řídící modul CONNECT 2 se skládá z: Jednoho ovládacího a zobrazovacího

Více

PSG02. Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj. Pro menší samostatná zařízení

PSG02. Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj. Pro menší samostatná zařízení Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj PSG02 Pro menší samostatná zařízení Tel.: 03933/879910 FAX: 03933/879911 www.tcs-germany.de Art.Nr. 0005842 Version 2.0 mi PI_PSG02-SG_Art0005842_2v0_CZE.doc

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

UV zařízení Dulcodes. OZONFILT a BonoZon - ozonizátory. BelloZon - generátory chlordioxidu. Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru

UV zařízení Dulcodes. OZONFILT a BonoZon - ozonizátory. BelloZon - generátory chlordioxidu. Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru Kapitola 1 UV zařízení Dulcodes Kapitola 2 OZONFILT a BonoZon - ozonizátory Kapitola 3 BelloZon - generátory chlordioxidu Kapitola 4 Dulco Zon - elektrolýzní generátory chloru Kapitola 5 Membránové technologie

Více

Regulátor topného okruhu se směšovačem

Regulátor topného okruhu se směšovačem Str. 1 Regulátor topného okruhu se směšovačem WM Dvoubodový a tříbodový regulátor pro 1 topný okruh se měšovačem NÁVOD PRO UVÁDĚNÍ DO PROVOZU Str. 2 FPostupy při uvádění do provo Obsah! Pozor! S pracemi

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

KM113.02 - VERZE OUTDOOR

KM113.02 - VERZE OUTDOOR Komunikační modul pro ovládání klimatizačního zařízení LG KM113.02 - VERZE OUTDOOR TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Bezpečnostní předpisy Instalace Provoz a údržba OBSAH 1. Bezpečnost strana 3 2. Popis aplikace strana

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

zjišťuje teplotu vody za ventilem a zajišťuje optimální teplotu vody topného systému na základě zvolené ekvitermní křivky. Technické parametry

zjišťuje teplotu vody za ventilem a zajišťuje optimální teplotu vody topného systému na základě zvolené ekvitermní křivky. Technické parametry R3V-A - Ekvitermní regulátor třícestných ventilů Přístroj je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu v závislosti na venkovní teplotě (čidlo CT1), stavu prostorového termostatu (kontakt

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF

REG10. návod k použití. záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití záznamová jednotka stavů logických vstupů CBF Obsah: 1.0 Obecný popis...1 1.1 Popis programu...1 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...3 1.3 Ovládání přístroje...3

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

Pneumatické řídicí prvky

Pneumatické řídicí prvky Pneumatické řídicí prvky 6.0 blok dvouručního ovládání kompaktní systém M5 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 4/6.0-1 hlavní údaje Quickstepper Commander pneumaticko-mechanický krokovací automat s 12

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Ohřev TUV - Uvedení do provozu

Ohřev TUV - Uvedení do provozu Ohřev TUV - Uvedení do provozu Michal Bassy Strana 1 Ohřev TUV Uvedení do provozu Postup ohřevu TUV Pro uvedení do provozu ohřevu TUV nakonfigurujte části systému požadované pro regulaci TUV. Uvedení do

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

11.22 Memoris Uno. Programovatelné spínací hodiny

11.22 Memoris Uno. Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod vašich inteligentních spínacích programovatelných hodin Memoris Uno, přečtěte si pozorně následující návod k provozu. Memoris Uno je inteligentní spínač z nového

Více