dsc dialog 3000 dsc dialog 3000/G **

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dsc dialog 3000 dsc dialog 3000/G **"

Transkript

1 Montáž a obsluha dsc dialog 3000 dsc dialog 3000/G ** (Název na typovém štítku!) dsc dialog 3000 M1 ALARM DOS. + DOS. - AUTO M2 ALARM DOS. + DOS. - AUTO AUTO MAN ANWAHL SPEICHERN EINSTELLEN AUTO MAN M READING SELECT STORE SET DRUCK Geschrieben/geändert: hu Seite 22 Neue Klemmennummern Technické změny jsou vyhrazeny Další informace: Josef Weingart /0901 Dinotec Conzult Czek,

2 9 Obsah 9INHALTSVERZEICHNIS...2 POZOR VŠEOBECNÉ INFORMACE VŠEOBECNĚ ODKAZY ZÁRUKA BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY TECHNICKÁ DATA VŠEOBECNÁ DATA CHLOR-MĚŘENÍ- A REGULAČNÍ DÍLY - VOLNÝ CHLOR CHLOR MĚŘÍCÍ ČÁST - CELKOVÝ-CHLOR - POUZE U VERZE PŘÍSTROJE DSC DIALOG 3000/G (OPTION S PŘÍDAVNÝM PŘÍSTROJEM DSC-SATELITE) PH-MĚŘÍCÍ- A REGULAČNÍ ČÁST ALARM CHLOR A PH REDOX- MĚŘENÍ- A REGULÁČNÍ DÍLY MĚŘENÍ TEPLOTY HLÁŠENÍ NEDOSTATKU MĚŘÍCÍ VODY RELEOVÉ VÝSTUPY POZOR: DŮLEŽITÉ PRO MONTÁŽ! ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ (Z VÝROBY) POPIS PŘÍSTROJE INSTALACE KONTROLA DODÁVKY MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE MĚŘÍCÍ CELA P MĚŘÍCÍ CELA P 396/3 ( ) MĚŘÍCÍ CELA P 1094 ( ) ALARM PŘI NEDOSTATKU MĚŘÍCÍ VODY PŘIPOJENÍ SOND PŘIPOJENÍ DÁVKOVACÍHO SYSTÉMU RELEOVÝ KONTAKT AN/AUS (ZAP/VYP) (PROPORCIONÁLNĚ IMPULZNÍ REGULÁTOR) FREKVENČNĚ IMPULZNÍ REGULÁTOR (PROPORCIONÁLNÍ) POŘ. DINODOS DÁVKOVACÍ ČERPADLA

3 6.3 MONTÁŽ DINODOS DÁVKOVACÍCH ČERPADLE NEBO MAGNETICKÝCH DÁVKOVACÍCH ČERPADEL BODOVÝ-REGULÁTOR DINOTEC-SERVOMOTOR (SERVODOS) PŘIPOJENÍ DSC SATELITE PRO MĚŘENÍ CELKOVÉHO CHLORU VEDENÍ DO PROVOZU MĚŘÍCÍ CELA P 881: MĚŘÍCÍ CELA P 396: NASTAVENÍ KALIBRACE UKAZATEL NAMĚŘENÝCH HODNOT NASTAVENÍ KÓDU: KALIBRACE M1 FREIES CHLOR (VOLNÝ CHLOR) (DPD-KALIBRACE) KALIBRACE M1 GESAMT-CHLOR (CELKOVÝ CHLOR)(DPD-KALIBRACE) KALIBRACE M2 (PH-SONDU KALIBROVAT ) NASTAVENÍ TEPELNÉ KOMPENZACE NASTAVENÍ SYTÉMU KALIBRACE TEPLOTNÍ KOMPENZACE SOLLWERTE (NASTAVENÁ HODNOTA) ALARMWERTE (ALARMOVÁ HODNOTA) RUČNÍ PROVOZ DATUM + ČAS ARCHIV TRENDANZEIGE...36 ZOBRAZUJE MĚŘENÉ HODNOTY ZA POSLEDNÍ 3 HODINY PROVOZNÍ DENÍK GRUNDEINSTELLUNG (ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ) GRUNDEINSTELLUNG (ZÁKLADÍ NASTAVENÍ) - REGLER (REGULÁTOR) PID-REGLER NASTAVENÍ REGULÁTORU PRO M NASTAVENÍ REGULÁTORU PRO M TLAČÍTKEM ZPĚT DO VOLBY MENU. TLAČÍTKEM MENU NASTAVENÍ OPUSTIT EINSCHALTVERZÖGERUNG (NASTAVENÍ ČASOVÉHO ZPOŽDĚNÍ) MESSWASSERÜBERWACHUNG(HLÍDÁNÍ PRŮTOKU VODY) DOSIERÜBERWACHUNG (HLÍDÁNÍ DÁVKOVÁNÍ) AUTOMATISCHE OPTIMIERUNG(AUTOMATICKÁ OPTIMALIZACE) ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - ANALOGAUSGANG (ANALOGOVÝ VÝSTUP) ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - KOMPENSATION (KOMPENZACE) ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - SPRACHE (JAZYK) ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - DRUCKER (TISKÁRNA) ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - TEXTZEILE (ŘÁDEK TEXTU) ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - GERÄTENUMMER (ČÍSLO PŘÍSTROJE) ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ - TESTFUNKTIONEN (TESTOVACÍ FUNKCE) TESTOVACÍ FUNKCE GERÄTEDATEN (DATA PŘÍSTROJE) TESTOVACÍ FUNKCE ANALOGEINGÄNGE (ANALOGOVÝ VSTUP) TESTOVACÍ FUNKCE DIGITALE EINGÄNGE (DIGITÁLNÍ VSTUP) TESTFUNKTIONEN ANALOGAUSGÄNGE TESTFUNKTIONEN SCHNITTSTELLEN TESTFUNKTIONEN SPEICHER LÖSCHEN

4 9 ANHANG: 3-PUNKTREGLER REINIGUNG DER CHLOR-SONDE (BEST.NR ) REINIGUNG DER REDOX-SONDE REINIGUNG DER PH-SONDE ALLGEMEINE ELEKTROINSTALLATIONS-VORSCHRIFTEN: ANSTEUERUNG ÜBER HILFSRELAIS DATENBUS...60 RS PLÁNEK PŘIPOJENÍ Pozor ** údaje pro celkový chor popř. Údaje Gebundenes Chlor (vázaný chlor) platí pouze pro přístroje dsc dialog 3000/G 4

5 1.1 Všeobecné informace 1.1 Tyto technické informace obsahují návody k instalaci, uvedení do provozu, údržbu a opravy přístroje dsc dialog Povšimněte si bezpečnostních upozornění a zvýraznění!!! 1.2 Zdůraznění V této technické informaci mají zdůraznění OPATRNĚ ( VORSICHT), POZOR ( ACHTUNG ) a ODKAZ (HINWEIS) následující význam : OPATRNĚ: Tento nadpis bude použit v případě, kdy neuposlechnutí nebo neuposlechnutí pokynů pro obsluhu, předepsaných pracovních postupů apod. by mohlo vést ke zranění nebo úrazům. POZOR: ODKAZ: Tento nadpis bude použit v případě, kdy neuposlechnutí nebo porušení pokynů pro obsluhu, pracovních pokynů, předepsaných pracovních postupů apod. by mohlo vést k poškození přístroje. Tento nadpis bude použit v případě, kdy je třeba upozornit na nějakou zvláštnost. 1.3 Záruka Výrobce přejímá záruku provozní bezpečnosti a spolehlivosti pouze za následujících podmínek : - Montáž, připojení, seřízení, údržbu a opravy bude provádět pouze odborný personál. - Při opravách budou použity pouze originální náhradní díly. -Přístroj dsc dialog 3000 bude používán podle této příručky. 5

6 Bezpečnostní předpisy Zařízení je vyrobeno a odzkoušeno podle DIN / VDE 0411 (ochranná opatření pro elektronické přístroje). Zařízení opustilo továrnu v bezpečnostně technicky bezvadném stavu. Aby tento stav byl uchován a zajištěn bezpečný provoz, musí uživatel dodržet pokyny a výstražné poznámky, které jsou obsaženy v této technické příručce. V případě, že není dále možný bezpečný provoz, je nutno vyřadit přístroj z provozu a zajistit proti nechtěnému provozu. Je to v případech: - Jest-li že je na přístroji viditelné poškození.. - Jest-li že se přístroj jeví jako nefunkční.. - Po dlouhodobém skladování v nevhodných podmínkách. 6

7 9 2 Technická data Kompaktní měření a regulace pro chlor, Redox a ph s centrálním mikroprocesorem, 2- nebo 3- bodový regulátor včetně rozhraní pro připojení PC a optimální připojení tiskárny. 6.1 Všeobecná data Umělohmotná skřínka pro montáž na stěnu Ochrana: IP 65 Rozměry: 160 x 240 x 90 mm (Vx Š x H) Váha: cca. 1,8 kg Obsluha: pomocí tlačítek Jištění: 0,63 A Příkon : cca. 10 VA Zatížení kontaktů, relátek: max. 265 V, 5 A, 550 VA Celkové zatížení kontaktů. max. 265 V, 5 A, 1250 VA Jištění 6.3 A, neaktivní Pracovní teplota: 0 až +50 C Skladovací teplota: - 20 až + 65 C Relativní vlhkost: max. 90% při 40 C, nekondenzační Připojení: připojení-tlakové svorky, max. 1,5 Ukazatel: alphanumerisch, 8 řádků s 16 znaky, podsvícený LCD, grafická schopnost, textové řádky programovatelné Počítač-rozhraní: RS 485 ke komunikaci z M+R přístrojů (max. 31) S počítačovým systémem, ZLT, PC, Tiskárna přes převodník. Tiskárna-rozhraní: (Option) RS 232, přímé připojení k sériové tiskárně. 7

8 6.2 Měření chloru a regulační díly - volný chlor (Option: Chlordioxid, Ozon) Zjištění oxidačního prostředku: potenciostatické, sonda (skleněná sonda), základní soustava Ag/Agcl/KCL-Gel. Teplotní kompenzace: pomocí čidla Pt 100, 2-vodivý systém Měřící oblast volný chlor 0,01-4,00 mg/l Měřící oblast celkový chlor 0,01-4,00 mg/l Rozlišení: 0,01 mg/l Analogový výstup: 0(4)- 20 ma, max. zátěž 500 Ohm Regulační výstupy: bez potencionálu přes relátka a) On / Off (zap/vyp) b) Impulsfrequenzregler (impulzně frekvenční reg.) c) Impulslängenregler ( impluzní regulátor) d) 3-Punktregler (3 bodový regulátor) c-d: P-, PI- nebo PID-regulačně volitelný Samooptimalizace: volitelná ph-hodnota-kompenzace: volitelná 0-bodové vyvážení: není potřebné kalibrace: s DPD porovnávacím měřením kontrola sond: automaticky po kalibraci 6.3 Měření celkového chloru - POUZE U VERZE PŘÍSTROJE dsc dialog 3000/G (Option s přídavným přístrojem dsc-satelite) Rozlišení: Měřící hodnoty celkového chloru Chlor 0,01-4,00 mg/l 0,01 mg/l 6.4 Měření ph - regulační část ph-měření: teplotní kompenzace: měřící oblast: Rozlišení: Kalibrace: Kontrola sond: Analogový výstup: Regulační výstup: pomocí sondy (skleněná sonda) pomocí PT 100 (2-vodivý systém) nebo manuál 2-12 (0-14) ph 0,01 ph pomocí kal. roztoků ph-4 a ph-7 automaticky po kalibraci (strmost a posunutí nulového bodu) 0(4) - 20 ma, max. zátěž 500 Ohm bez potenciálu přes relé s P-regulační provoz (ph zvýšit a/nebo ph snížit) 6.5 Alarm Chlor a ph 8

9 Zpoždění: 2 aktivační krajní hodnoty (min. a max.), Přepnutí na jedno nebo dvě relátka Kontaktní výstup bez potencionálu nastavitelný, max. 60 minut 6.6 Měření Redox - a regulační díly Měření: Měřící oblast: Rozlišení: Analogový výstup: přes platinou elektrodu mv 1 mv 0(4) - 20 ma, max. zátěž 500 Ohm 6.7 Měření teploty s Pt 100, 2-vedení, C, ke kompenzaci chloru a ph hodnoty nebo k ukazateli teploty vody v bazénu 6.8 Hlášení nedostatku měřící vody Hlášení nedostatku měřící vody: pomocí pracovního kontaktu bez napětí, hlášení na bez napěťové (sběrné) poplachové relé a současně přerušení dávkování 6.9 Releové výstupy Pozor: důležité pro montáž! V přístroji je 5 bez napěťových relátek. Tyto můžeme použít podle potřeby. Z výroby jsou nastaveny takto. Základní nastavení. Zatížení: 250 V, 6,3 A, max. 550 VA 9

10 Relátka jsou společně jištěny 6,3 A, zpožděný POZOR Silné elektr. spotřebiče jako dávkovací čerpadla, magnetická dávkovací čerpadla, magnetické ventily atd., které jsou napájeny napětím přes řízení, musí být napájeny přes pomocná relátka (s RC-prvek). Přímé připojení na relátka v přístroji vede k poškození těchto relátek! Viz. údaje na dodatku! Relé 1 (v základním nastavení dávkování chloru) Relé pro Sollwert při nastavení dinotec-chlorového regulátoru (keramický motorový ventil popř. servomotor) nastaveno ZU (zavřeno) Relé 2 (v základním nastavení dávkování chloru) Relé pro Sollwert k řízení magnetického ventilu, magnetické dávkovací čerpadlo nebo dávkovací čerpadla všeobecně nebo při nastavení dinotec-chlorového regulátoru (keramický motorový ventil popř. servomotor) nastaveno AUF (otevřeno) Relé 3 (v základním nastavení dávkování ph-) Relé pro Sollwert k řízení magnetického ventilu, magnetické dávkovací čerpadlo nebo dávkovací čerpadla všeobecně (dávkování snižovat) Relé 4 (v základním nastavení dávkování ph-) Relé pro Sollwert k řízení magnetického ventilu, magnetické dávkovací čerpadlo nebo dávkovací čerpadla všeobecně (dávkování zvyšovat) Relé 5 (v základním nastavení všech alarmů) Relé pro Alarmwert, alarmové hodnoty pro hlášení alarmových čidel (poplachová lampa, houkačka, spínací skříň,) Poplach při překročení/nedosažení chlorové hodnoty. Poplach při překročení/nedosažení ph-nastavené hodnoty. Poplach při nedostatku měřené vody. 10

11 6.10 Základní nastavení (z výroby) Před uvedením do provozu bezpodmínečně vzít na vědomí! ODKAZ: Dodané přístroje mají následující základní nastavení. Nastavení přístroje (všechny verze přístroje) textový řádek Žádný text zadán čas tisku pokud je připojena tiskárna Všechno na 60 minut kompenzační teplota 28 0 C kompenzace ruční kompenzace kompenzace M1 Aus (vypnuta) kompenzace M2 Ein (zapnuta) rozhraní RS zpožděné čas.spínání 3min Ein (zap.) 0,00-4,00 mg/l Cl analogové výstupy 0-20 ma = mv 2,0-12,0 ph M1 (verze přístroje 2P) Chlorový přístroj 2-bodový regulátor Kode Kalibrace mg/l Požadovaná hodnota mg/l P-oblast mg/l Intel.čas.konst.(TN) min. Alarm hodnota mg/l Alarmové zpoždění min. Pulz frekvence Impulsy Pulz/čas přestávky sek. Min. Impuls sek. Výstup relé chlor Výstup relé všechny alarmy M2 (všechny verze přístroje) ph-přístroj Požadovaná hodnota ph kalibrace ph P-oblast ph Alarm hodnota ph Alarmové zpoždění min. Pulz frekvence Impulse Puls/čas přestávky sek. Min. Impuls sek. Výstup relé ph snížit Výstup relé ph zvýšit Výstup relé všechny alarmy A Relé 2 Relé / Relé 3 Relé 4 Relé 5 M1 (verze přístroje 3P) Chlorový přístroj 3-bodový regulátor Kode Kalibrace mg/l Požadovaná hodnota mg/l P-oblast mg/l Intel.čas.konstanta (TN) min. Alarm hodnota mg/l Alarmové zpoždění min. Běh motoru sek. Min.Impuls sek. Výstup relé AUF (otevřeno) Výstup relé ZU (zavřeno) Výstup relé všechny alarmy A min Relé 2 Relé 1 Relé Popis přístroje 11

12 dsc dialog M1 ALARM DOS. + DOS. - AUTO M2 ALARM DOS. + DOS. - AUTO AUTO MAN ANWAHL SPEICHERN EINSTELLEN AUTO MAN M READING SELECT STORE SET DRUCK Specielní ukazatel pro všechny oblasti 2 Dvířka přístroje 3 LED M1 ALARM svítí když alarm hodnota M1 překročena, popř. nedosažena 4 LED M1 DOS.+ svítí popř.bliká při dávkování M1 (při 2 B-regulátoru) svítí když servomotor jede nahoru (při 3 B-regulátoru) 5 LED M1 DOS. - svítí když servomotor zavírá 6 LED M1 AUTO svítí, když dávkování M1 je zapnuto 7 Tlačítko M1 AUTO/MAN Dávkuje M1 zap/vyp - spíná 8 LED M2 ALARM svítí když alarm M2 přes, popř.je podkročena 9 LED M2 DOS.+ svítí popř.bliká při dávkování M2 ph-hodnota zvýšit 10 LED M2 DOS. - svítí popř.bliká při dávkování M2 ph-hodnota snížit 11 LED M2 AUTO svítí, když dávkování M2 je zapnuta 12 Tlačítko M2 AUTO/MAN Dávkování M2 zap/vyp - spíná 13 Tlačítko MESSEN/READING Přepíná z ukazatele měřených hodnot na funkční ukazatel a obráceně 14 Tlačítko DRUCK/PRINT při připojení tiskárny se tisk měřených hodnot vypustí (pro všechny přístroje na datové sběrnici) Blok obsluhy 15 Tlačítko ANWAHL Zvolení (kursor) pohyb nahoru 16 Tlačítko SELECT Zvolení (kursor) pohyb dolu 17 Tlačítko SPEICHERN/STORE Potvrzení volby, popř. uložení nastavených hodnot 18 Tlačítko + zvýší ukázanou hodnotu o 1 19 Tlačítko - sníží ukázanou hodnotu o 1 12

13 9 Instalace Pro lepší přehled doporučujeme provést kontrolu samostatně, postupovat podle návodu a každý provedený krok odškrtnout. 6.1 Kontrola dodávky Prosíme překontrolujte, zda je dodávka kompletní. Škody vzniklé transportem okamžitě nahlaste. 6.2 Montáž zařízení Měření a regulace Přístroj by mněl být ve strojovně umístěn tak, aby byl chráněn a dobře přístupný. Pokud možno jej namontovat jej do výše očí. Počítejte s tím, že přístroj je nutno také otevřít, proto je nutno na pravé straně nechat minimálně 20 cm volného místa. Přístroj se otvírá doprava. POZOR: Před otevřením přístroje vypněte napájení. Víko přístroje odšroubovat a lehce odklopit doprava, tím se dostaneme k tištěnému spoji a k otvorům pro připevnění přístroje. K připevnění přístroje použijte pouze otvorů k tomu určených. Všechny průchodky pro kabely řádně uzavřít popř. zaslepit. Napájení měřícího a regulačního přístroje přes napájecí krabici. Napájení pomocí zásuvky není z bezpečnostních důvodů povoleno. Napájení 230 V / 50 Hz (svorky 1,2,3 podle připojovacího plánu) POZOR: Před připojením napájení nezapomeňte vypnout proud. 13

14 Měřící cela P881 Beztlaková (otevřená) kompaktní měřící cela P 881 Chlor, Redox a ph... Předmontovaná měřící cela by měla být co nejblíže přístroje (max. 1 m). Délka měřícího kabelu se dodává o délce 5 m, delší by mohl vést k funkčním problémům. Měřící kabely od sond nepokládat společně s kabely vedoucí proud, mohlo by to vést k poruchám. Odběr měřící vody musí být takový, aby v každém okamžiku byl vzorek měřící vody reprezentativní, možnosti : a) Odběr přímo z bazénu (vyvrtat otvor) cca cm pod hladinou vody. b) Odebírat na tlakové straně čerpadla od filtru, dbát na to, aby se měřící voda nesmíchala s čerstvou vodou popř. měřící vodu odebírat z okruhu odpadu od bazénu. c) Odebírat z přepadových žlábků POZOR: Zkontrolovat, zda opravdu voda nepřetržitě přetéká!!! Vstupní tlak na měřící cele: min. 1 m vodního sloupce (0.1 bar) max. 25 m vodního sloupce (2.5 bar) POZOR: Nedodržení montážních předpisů může vést poruchám měření. Potřeba měřící vody pro měřící cely je cca. 20 l/h, přebytek odtéká přes tlakový regulátor do volného odpadu. Měřící voda a přepadová voda se pouští do kanalizace nebo zpět do zpětného toku. Pokud to není možné, pouští se voda do tanku s hlídáním hladiny, odkud se pomocí čerpadla vrací zpět do porubí nebo do přepadové nádrže. 14

15 Pokud je tlak měřící vody menší než 0,1 bar, je potřebné zabudovat čerpadlo pro měřící vodu. Zabudováním odpovídajícího ventilu je možné díl měřící vody vracet zpět do systému. V každém případě je dobré do vedení měřící vody zabudovat jemný předfiltr a tak zbránit nečistotě, aby se dostala do měřící cely a ucpala jí. Předfiltr je nutné pravidelně čistit ( 1-2 týdny). Pokud je to nutné, tak častěji ( např. venkovní bazén) Měřící cela P 396/3 ( ) Kompaktní měřící cela P 396/3 Chlor, Redox a ph Měřící cela 396/3 může pracovat s provozní tlakem; to znamená, že je možné zpětně vracet měřící vodu do potrubního systému, je ale možné ji používat i s volným odtokem. POZOR: Přesně dodržet popis pro zabudování měřící cely. Tlak nesmí v měřící cele překročit 1 bar. V měřící cele P 396/3 je zabudovaný plovák s kontaktem, který hlídá průtok měřící vody. 6.3 Měřící cela P 1094 ( ) 15

16 M = měřící elektroda G = proti elektroda B = referenční elektroda Uvedení do provozu: Vedení pro měřící vodu před připojením do měřící cely řádně propláchnout. V každém případě před měřící celu zabudovat předfiltr ( < 50 µm). Měřící vodu otevřít, až z pravého odtoku měřící cely vytéká voda. Měřící vodu zavřít, 4 skleněné kuličky vložit do šachty chlorové sondy. Měřící vodu otevřít, až z pravého odtoku měřící cely vytéká voda. Zkontrolujte, zda skleněné kuličky začnou rotovat. Pokud se kuličky nepohybují, je přívod ucpán nebo se v dráze kuliček nachází cizí předmět. Po odstranění cizího tělesa nesmí být zlatý prstenec čištěn, je třeba nechat po dobu cca. 24 hodin dodržet dobu záběhu. Referenční elektrodu ( ) usadit a připojit měřící kabel ( v přístroji svorka G je připojena na střední žílu měřícího kabelu, stínění zůstane nepřipojené). Propojovací kabel s otevřeným kabelovým okem připojit na na horní šroub ( v přístroji svorka G). Propojovací kabel s připojovací osou šroubu s rýhami připojit ( v přístroji svorka M). Chlorová sonda potřebuje čas náběhu minimálně jednu hodinu, pak musíme chlorovou sondu opět nakalibrovat. 6.4 Alarm při nedostatku měřící vody 16

17 Dsc dialog 3000 je vybavena vstupem pro sondu a alarmovým relátkem pro hlášení při nedostatku průtoku vody.pro tento případ zapojíme dinotec-senzor měření vody na svorky 36/37. Jakmile se kontakt propojí (např. nedostatek průtoku vody) je v dsc spuštěn alarm, celkový systém dávkování se vypne. Při vyhotovení jako 3-bodový regulátor najede servomotor do polohy zavřeno. Z výroby jsou přiděleným alarmovým relátkům přes alarmové relátko 5 (svorky 28,29 a 30) pro potřebné hlášení alarmu (houkačka, světelný alarm apod.) přiřazeny hodnoty ( pozor na celkový alarm). ODKAZ: Při alarmu měřící vody bliká světelná dioda alarm u M1 a M2. Cirkulace vody v plaveckém bazénu (schéma) 17

18 6.5 Připojení sond Ochranné kryty z chlorové, ph a redoxové sondy sundat popř. vyšroubovat sondy z kontejnerů a našroubovat je do měřící cely a rukou utáhnout. Propojit sondy s přístrojem pomocí měřících kabelů. Zkontrolujte, zda jsou kabely správně na odpovídající sondě. U ph sondy dát pozor, aby ve skleněné kuličce nebyli vzduchové bubliny popř. opatrně třást sondou ( jako teploměrem) až bubliny zmizí. Připojovací kabele připevnit na šroub na levé straně měřící cely a tím přivedeme referenční napětí. Kabelové přípojky a zástrčky chránit před korozí a vlhkostí. Žádnou splynující kyselinu (kyselinu solnou) nenechat v blízkosti přístroje. POZOR: Při použití kyseliny solné nebo při jejím skladování v blízkosti přístroje zaniká nárok na záruku. ODKAZ: Všechny sondy potřebují před uvedením do provozu čas náběhu (cca.2 hodiny). Teprve potom proveďte nastavení a kalibraci. Dávkování musí být po celou tu dobu odstaveno. Při použití organické chlorové úpravy vody může docházet mezi měřením přístroje a DPD měřeník k odchylkám. Proto doporučujeme používat anorganický chlorový přípravek (např. plynný chlor, chlornan nebo dinochlorine tekutý). Pt-100 sonda pro měření teploty je zabudována do vedení měřící vody, aby byl vzorek vždy reprezentativní a mohl se používat pro kompenzaci ph. 18

19 9 Připojení dávkovacího systému 6.1 Releový kontakt AN/AUS (zap/vyp) (proporcionálně impulzní regulátor) Motor dávkovacího čerpadla popř. dinodos dávkovací čerpadlo, jejichž provozní napětí je odebíráno z dsc compact, je připojeno: Chlor PE 4 ph PE 5 ph PE 6 snížit zvýšit N 12 N 13 N 14 L1 21 L1 24 L1 27 Nasadit můstek Spínací výkon max. 550 VA. POZOR: Před otevřením přístroje vypnout napájení. POZOR: Před připojením napájení zkontrolovat, zda máte vypnutý proud. V základním nastavení je pro M1 a M2 zvolen regulátor Puls/Pause (pulz/přestávka) (s a 5.5.4)! 6.2 Frekvenčně impulzní regulátor (proporcionální) popř. dinodos dávkovací čerpadla Frekvenčně řízená čerpadla jsou impulzně řízená pomocí přenosových frekvenčních kabelů (ne pomocí pracovního napětí) a jsou připojeny následně : Chlor 20 ph 23 ph 26 snížit zvýšit POZOR: Při tomto spínání nesmí být spínací relé propojeno s fází, nenasadit žádný můstek! V základním nastavení je pro M1 a M2 zvolen regulátor pulz - frekvence (s a 5.5.4)! 19

20 6.3 Montáž dinodos dávkovacích čerpadle nebo magnetických dávkovacích čerpadel Držák dávkovacího čerpadla upevníme tak, aby nebylo výše než 1m nad nejnižší hladinou v dávkovací nádrži a to z důvodu zabránění tvoření bublin v nasávacím vedení. Sací vedení s patním ventilem a zátěží musí vyset v předtanku ( odpadá při použití nasávacího zařízení), řídící kabel k přenosu externího frekvenčního implzu musí být propojeno s dsc. Řídící kabel může být libovolně prodloužen. Při běhu čerpadla s nestejným rytmem, snížíme v dsc impulzní frekvenci tak, aby čerpadlo běželo synchronně. dinodos dávkovací čerpadla musí být zvolena tak, aby odpovídala danému výkonu. Změnu výkonu dosáhneme pomocí změny výkonu zdvihu v dávkovací hlavě. Při nastavení velmi nízkého zdvihu může docházet sacím problémům. Zavzdušnění (zvláště pří transportu těkavých médií), můžeme zabránit připojením zpětného vedení na hlavě čerpadla, zpětné vedení je svedeno zpět do předtanku, Viz návod dávkovacích čerpadel. Při prvním uvedení čerpadla do provozu je nutno otevřít odvzdušňovací šroub v hlavě čerpadla a ponechat pracovat čerpadlo na plný výkon. Čerpané medium pomocí zpětného potrubí vést do předtanku. Odvzdušňovací šroub nechat otevřen do doby odvzdušnění vedení. Poté dávkované množství snížit a pomocí stavěcího šroubu nastavit první dávkování čerpadla na 1.4 l/h. Někdy je třeba namontovat do dávkovacího vedení přepouštěcí nebo zpětný tlakový ventil.je to v případě, že výškový rozdíl mezi čerpadlem a vstřikovacím místem je značný. V tom případě je vždy nutno před vstřikovací ventil osadit zpětný tlakový ventil. 1 = červený: kanistr prázdný zelený: Puls frekvence 2 = Trvalá dávkování tak dlouho pokud je tlačítko stisknuto 3 = Nastavení zdvihů 4 = Nastavení frekvence popř. přepnutí na externí regulaci Pokud není dávkovací systém popř. Motorové čerpadlo, magnetický ventil + elektrolýza řízena proporcionálně, je dodatečně třeba nastavit funkci P-Bereichna 00. (P-oblast) 20

21 6.4 3-bodový-regulátor Motorový ventil/servomotor je v dsc připojen na následující svorky: POZOR : POZOR : Před otevřením přístroje vypnout napájení. Před připojením napájení dát pozor, aby byl vypnutý proud. Motorový ventill AUF PE 4 Motorový ventill ZU Servomotor N 12 Servomotor L1 21 L1 18 Nasadit můstek Dinotec-keramický motorový ventil a servopohon jsou připojeny kabelem 4 x 1,5: Keramický servomotor barva motor.ventil AUF L1 dsc svorka 21 = svorka 1 svorka 1 hnědá ZU L1 dsc svorka 18 = svorka 2 svorka 2 černá N dsc svorka 12 = svorka 3 svorka 0 modrá PE dsc svorka 4 = svorka 4 svorka PE zelená/žlutá ODKAZ: Když se vypne napájení spínacím relátkem zůstane servomotor stát v nastavené poloze. Při Grundeinstellung (základním nastavení) je pro M1 zvolen regulátor servomotor (s )) Dinotec-servomotor (SERVODOS) Dinotec-servopohon je dodáván společně s dávkovacím regulátorem. Motorový ventil může být zabudován kdekoliv ve vakuovém vedení. V praxi se osvědčilo provést montáž v blízkosti regulačního přístroje. Dále musí být nastaven koncový spínač ( viz odpovídající návod pro servomotor) = servomotor 2 1 = spojka 2 = dávkovací regulátor 21

22 5.4.2 Připojení dsc satelite pro měření celkového chloru Pouze u verze přístroje dsc dialog 3000/G Při připojení dsc satelite se připojí na rozhraní 2 Spodní díl / napájecí deska dsc dialog 3000 Vrchní díl / deska pro ukazatel (von innen) Abschirm. Rozhraní 2 (pro satelit) připojení dsc satelite: 2. měřící vstup připojení měřící sondy napájení 230 V L N PE 2 zelený 3 hnědý 4 bílý rozhraní k dsc dialog A B C PE - + PE 22

23 9 Uvedení do provozu Když jsou všechna dávkování připojena, zapnuté napájení, chlor a ph regulátor Tlačítkem na HAND (ručně) nastavit, LED Auto (auto) zhasne a dávkovací systémy jsou odpojeny. Ventil od přívodu měřící vody zcela otevřít. 6.1 Měřící cela P 881: Ventil měřící cely otevřít tolik, aby na levé straně měřicí cely voda tekla do cely a na pravé straně volně vytékala. Množství nastavit tak, aby byl minimální. POZOR: Průtok v měřící cele nastavit na co nejmenší přívodní tlak! ( např. když ze dvou oběhových čerpadel běží pouze jedno). Zamezit víření v přepadové komoře, víření může vést k chybám v měření. 6.2 Měřící cela P 396: Ventil před měřící celou otevřít tolik, aby plovák hlídající průtok měřící vody stoupl k hornímu okraji. Šroub bajpasu použít k odpovídajícímu nastavení ( beztlakový provoz nebo nepatrně pod přetlakem např. když se má měřící voda vracet zpět do systému) viz s

24 6.3 Nastavení kalibrace ukazatel naměřených hodnot Cl 2 M1 mg/l M2 0, ,22 mv ph 30 O C Becken 01 (bazén 01) M1 mg/l M2 0, ,22 mv ph Textové řádky: mohou být nastaveny individuálně viz. (s.5.14) ukazatel pro naměř. hodnotu M1 (Chlor) ukazatel pro Redox hodnotu Vázaný chlor 30 O C 0,44 mg/l ukazatel pro naměř. hodnotu M2 (ph) ukazatel teploty a hlášené poruchy ( zpožděné sepnutí, strmost sond, poruchová hlášení překročení nebo nedosažení hodnot, porucha měřící vody *), jako u přístrojů typu dsc dialog 3000/G a připojených dsc satelite ukazatel měřených hodnot Gebundenes-Chlor (vázaný chlor) při poruše měřící vody bliká mimoto i obě alarmové LED diody. ODKAZ: Nastavení přístroje přes tmavé pozadní. Textzeile ( textová řádka) = Cursor Tlačítkem pohybujeme kurzorem nahoru, pomocí tlačítka opět dolu Nastavení kódu: tlačítko stisknout. 24

25 Code einstellen A/B Kód nastavit Tlačítkem uložit. popřípadě nastavíme kód, který potřebujeme a tlačítkem Tlačítkem Code A: se vrátíme zpět k ukazateli naměřených hodnot. Při nastaveném Code A můžeme pouze DPD- popř. ph-kalibraci provést. Mimoto může aktivovat nebo vypnout kompenzaci teploty. Všechny ostatní funkce jsou uzamknuty.!!!! Keine!!!! Berechtigung Code einstellen A/B!!!! žádné!!!! oprávnění kód nastavit Code B: Při zadání Code B můžeme provést dotaz na veškeré parametry příp. phkalibraci. Pokud jsou zadány Code A nebo B, můžeme provést dotaz na všechny parametry. Změny nebo kalibrace nejsou dosud možné. Code A: 11 Code B: 87 pouze pro autorizovné osoby!!! Tlačítkem se vrátíme zpět k ukazateli naměřených hodnot Kalibrace M1 Freies Chlor (volný chlor) (DPD-kalibrace) Tlačítko stisknout. Řádek M1, pozadí je tmavé (Cursor). 25

26 podobu 3 sekund stisknout. Pokud není stisknuté žádné tlačítko, Cursor opět zhasne. Ukazatel přestavit na kalibraci M1 : Kalibrieren M1 Freies-Chlor kal. Volný chlor kalibrace Gesamt-Chlor kal. Celkový chlor kalibrace Cursor na Freies-Chlor kalibrieren (volný chlor kalibrace) nebo Gesamt-Chlor kalibrieren (celkový chlor kalibrace) nastavit, potom tlačítko stisknout. Freies Cl 2 kal. akt. Messwert 0.45 mg/l Vergleichsmess. DPD 0.50 mg/l Sondensteilheit 43 mv/0,1mg/l Volný CL 2 kalibrace Aktuelní naměřená hodnota Porovnací měření DPD Strmost sond Měřící vodu z měřící cely dsc dialog 3000 odebrat a provést DPD-měření Freies Chlor (volný chlor). Fotolyzérem nebo Colorimeter zjištěné DPD-hodnoty s popř. zadat, stisknout, držet stisknuté a součastně stisknout. Strmost sond ukazuje. Strmost sond: Ideal: napětí chlorové sondy na 0,1 mg/l ukazuje. 50 mv / 0,1 mg/l. Pod určitou mezní hranici ( termální nebo minerální voda může ovlivnit strmost buď nižší popř. vyšší). Při provozu se změny strmosti sond projevují pozvolně. Při dosažení spodní (10 mv) popř. horní. Mezní hodnota (100 mv) ukáže se místo Sondensteilheit (strmost sondy) ** A L A R M **. (strmost sondy) Příklad: * * A L A R M * * Sondensteilheit 26

27 10 mv/l/0,1mg/l 10 mv/l/0,1 mg/l Tlačítkem se vrátíme zpět k ukazateli naměřených hodnot Kalibrace M1 Gesamt-Chlor (celkový chlor)(dpd-kalibrace) (pouze u přístroje verze dsc dialog 3000/G a připojený dsc satelite!) Gesamt Cl 2 kal. akt. Messwert 0.45 mg/l Vergleichsmess. DPD 0.50 mg/l Sondensteilheit 43 mv/0,1mg/l celkový Cl 2 kalibrace aktuelní měřené hodnoty porovnávací měření strmost sondy Měřící vodu z měřící cely dsc satelite odebrat, provést DPD-měření Gesamt-Chlor (celkový chlor). Fotolyzérem nebo Colorimeter zjištěné DPD-hodnoty s popř. zadat, stisknout, držet stisknuté a součastně stisknout. Strmost sondy se ukazuje Kalibrace M2 (ph-sondu kalibrovat ) Tlačítko stisknout. Řádek M1, pozadí je tmavé (Cursor). Tlačítko stisknout, kursor nastavit na Kalibrieren M2, potom tlačítko stisknout. 27

28 Kalibrieren M2 Messwert 7.30 ph erkannter Puffer 7.00 ph Sondensteilheit 56 mv/ph Sondennullpunkt 6.92 ph Kalibrace M2 Měřená hodnota 7,30 ph Rozeznal kal.roztok Strmost sondy Nulový bod sondy ph-dávkování tlačítkem vypnout. ph-sondu měkkým hadrem osušit a ponořit do kalibračního roztoku ph 7. Když se měřená hodnota nemění, tlačítko stisknout, držet stisknuté a součastně tlačítko stisknout. ph-sondu měkkým hadrem osušit a ponořit do kalibračního roztoku ph 4. Když se měřená hodnota nemění, tlačítko stisknout, držet stisknuté a součastně tlačítko stisknout. Strmost sondy a odchylka od nulového bodu se zobrazí Strmost sondy Napětí této ph-sondy na ph ukáže. Nová ph-sonda může ukazovat max. 58,2 mv/ph. Při provozu se snižuje strmost sondy. Při strmosti pod 50 mv/ph se nemůže sonda již dále používat, místo Sondensteilheit (strmost sondy) se zobrazí * * A L A R M * * Odchylka od nulového bodu Fyzikálně leží nulový bod při nové sondě u 7,00 ph. Díky vlivu teploty může být hodnota posunuta (max. 0,10 ph). Během provozu se může nulový změnit jak nahoru tak dolu. Pokud je odchylka větší než 1 ph (= +/- 58 mv) měly by se sonda vyměnit. Na ukazateli se ukaže nulový bod * * A L A R M * *. 28

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Návod k obsluze FX-32. čís. F8078

Návod k obsluze FX-32. čís. F8078 Návod k obsluze FX-32 čís. F8078 Obsah Strana Bezpečnostní pokyny...3 1. Obsah balení...4 2. Všeobecný popis...4 2.1 Vysílač FX-32...4 3. Technická data...5 3.1 Vysílač FX-32...5 3.2 Přijímač R-7008 SB...5

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Návod k obsluze a údržbě kondenzačního kotle THRi Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kondenzační plynový kotel Geminox řady THRi. Kotel je

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER MSSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 2.2 Datum poslední

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 1.9 Datum

Více

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze

Bosch Group. FB 2 Automat Návod k obsluze Bosch Group FB 2 Automat Návod k obsluze 1 VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 1.1 Bezpečnostní pokyny... 3 2 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ... 5 2.1 Používání k určenému účelu... 5 2.2 Normy, předpisy a směrnice...

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj.

Návod na obsluhu a údržbu pro. šroubový kompresor AM 18 B1 / AM 22 B1 / AM 30 B1. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508. AM 18-10 B1 Obj. AM 18-8 B1 Obj. číslo H 417 508 AM 18-10 B1 Obj. číslo H 417 510 AM 18-13 B1 Obj. číslo H 417 513 AM 22-8 B1 Obj. číslo H 417 608 AM 22-10 B1 Obj. číslo H 417 610 AM 22-13 B1 Obj. číslo H 417 613 AM 30-8

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO 1. 1. URČENÍ Ekvitermní regulátor RVT 07 DUO je určen k řízení automatického provozu dvou zónových teplovodních topných systémů.

Více