OBSAH. 1. Ledviny anatomie / Ledviny fyziologie / Co je to rakovina? / Zhoubné nádory ledvin / 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 1. Ledviny anatomie / 4. 2. Ledviny fyziologie / 4. 3. Co je to rakovina? / 5. 4. Zhoubné nádory ledvin / 5"

Transkript

1 1

2 2

3 OBSAH 1. Ledviny anatomie / 4 2. Ledviny fyziologie / 4 3. Co je to rakovina? / 5 4. Zhoubné nádory ledvin / 5 5. Příznaky zhoubných nádorů ledvin / 6 6. Stanovení diagnózy karcinomu ledvin / 7 7. Léčba / 8 8. Výživa / Sledování nemocných po ukončení léčby / Podpora nemocným / 12 3

4 1. LEDVINY ANATOMIE Ledviny jsou párový orgán, jsou umístěny podél bederní páteře v břišní dutině. Každá ledvina má zhruba velikost pěsti. Na vrcholu každé ledviny je žláza, která se jmenuje nadledvina. Ledvina a nadledvina jsou spolu s tukovou tkání uzavřeny v pouzdře, tzv. Garotově fascii. 1. Pyramidy; 2. Odvádějící tepna; 3. Renální tepna; 4. Renální žíla; 5. Branka; 6. Pánvička; 7. Močovod; 8. Kalíšek; 9. Vazivové pouzdro; 10. Spodní pouzdro; 11. Horní pouzdro; 12. Přívodní žíla; 13. Nefron; 14. Kalíšek; 15. Kalich; 16. Papila; 17. Sloupek. 2. LEDVINY FYZIOLOGIE Ledviny jsou součástí močového vylučovacího traktu. Tvoří se zde moč, kterou se odstraňují zplodiny a částečně i voda z těla. Moč se shromažďuje v dutém systému, ledvinových pánvičkách, ve střední části ledvin. Cestou močovodů se dostává do močového měchýře, tělo opouští močovou trubicí. Ta ústí u žen nad pochvou 4

5 a u mužů na hrotu penisu. Množství moči závisí na příjmu tekutin, teplotě a tělesné aktivitě. U zdravého člověka je jí přibližně ml za 24 hodin. V ledvinách se také tvoří látky, které pomáhají udržet hodnotu krevního tlaku a podílejí se na tvorbě červených krvinek. 3. CO JE TO RAKOVINA? Termín rakovina je lidově používaný, obecný pojem pro nádorové zhoubné bujení. Celý organismus je složen z tkání a z orgánů, které jsou sestaveny z buněk. Za normálního stavu buňky rostou a dělí se a tvoří nové buňky podle potřeb organismu. Když buňky stárnou a pak odumírají, jsou nahrazovány buňkami novými. Někdy tento uspořádaný proces nefunguje správně. Tvoří se větší množství buněk, které tělo nepotřebuje, vytváří se masa nové tkáně, která se nazývá nádor. Podle složení nádorů a jejich chování v organismu rozdělujeme nádory na benigní nezhoubné a maligní zhoubné. Benigní nádory život člověka bezprostředně neohrožují, nevrůstají do okolních tkání a nešíří se do ostatních orgánů těla, po jejich odstranění většinou znovu nerecidivují. Maligní nádory jsou považovány za vážné onemocnění. Buňky maligních nádorů mohou prorůstat do okolních tkání i orgánů, šířit se krevním a mízním oběhem do uzlin a orgánů v těle. Hovoříme o metastazování a metastázách. Takto mohou být u zhoubného nádoru ledvin postiženy plíce, kosti, játra i druhostranná ledvina. V druhotných ložiskách nádoru se nacházejí stejné typy buněk jako v původním nádoru. I po chirurgickém odstranění nádoru ledvin se může, po různě dlouhém období klidu, nádor ledvin znovu objevit, dochází k takzvané recidivě nádoru. Z těchto důvodů je důležité dlouhodobé sledování nemocného. 4. ZHOUBNÉ NÁDORY LEDVIN V ČR se vyskytují nádory ledvin velice často. Tento výskyt je téměř nejvyšší v Evropě i na světě, činí kolem 2800 nových případů ročně. Je zaznamenán různý výskyt nádorů ledvin v různých regionech republiky. V důsledku vysokého výskytu je odpovídající i úmrtnost, ale díky zlepšené diagnostice a pokrokům v léčbě nádorů ledvin tato významně nestoupá. Zhoubné nádory ledvin se vyskytují v několika různých formách daných jejich buněčným složením. U dospělých je to nejčastější světlobuněčný adenokarcinom v 75 %. Vzácnější typy u dospělých jsou cystický, papilární, chromofobní, medulární, mucinózní karcinom. Nejčastějším nádorem ledvin u dětí je Wilmsův nádor. Nádory ledvin nejsou tedy jedním druhem onemocnění, různé typy karcinomů ledvin mají i různé genetické abnormality. 5

6 C 64 ZN ledviny mimo pánvičku, muži a ženy (přepočet na obyvatel) U koho je vyšší riziko vzniku nádoru ledvin? Karcinom ledvin se nejčastěji vyskytuje ve věku nad 50 let, vrchol výskytu je mezi roky, frekvence výskytu s věkem narůstá. Muži jsou v ČR postiženi 1,6x častěji než ženy. Konkrétní příčina vzniku této choroby není známa. Těžko lze vysvětlit výskyt nádoru u jednoho člověka a u druhého nikoli. Není prokázáno, že by byl nádor nakažlivý a přenosný z osoby na jinou osobu. Výzkum ukazuje u některých osob rizika větší pravděpodobnosti vzniku tohoto nádoru. Jedná se o následující vlivy: kouření cigaretový kouř je hlavním rizikových faktorem, u kuřáků cigaret je 2x vyšší pravděpodobnost vzniku nádorového onemocnění než u nekuřáků. Riziko vzniku nádorů ledvin dále zvyšují obezita, vysoký krevní tlak a řadu let trvající dialýza. Vyšší riziko je také u osob, které pracují s chemikáliemi (koksovny, hutní průmysl, expozice azbestu, kadmia). Nádorem mohou onemocnět i lidé bez uvedených rizik. 5. PŘÍZNAKY ZHOUBNÝCH NÁDORŮ LEDVIN Mezi běžné příznaky patří přítomnost krve v moči, moč může být lehce narezlé barvy. Dále se mohou později objevit bolesti v oblasti beder, případně hmatné zduření v břišní krajině, ztráta hmotnosti, teploty, noční pocení, únava, celková slabost. Tyto příznaky však mohou způsobit i jiné příčiny než zhoubný nádor ledvin. Mohou být vyvolány i jinými typy onemocnění ledvin, například infekcemi, ledvinovými 6

7 cystami, kaménky. Pokud se však uvedené příznaky vyskytnou, je nutné ihned navštívit lékaře, aby mohla být včas stanovena správná diagnóza a příslušná léčba. 6. STANOVENÍ DIAGNÓZY KARCINOMU LEDVIN Při podezření na toto onemocnění jsou ke stanovení této diagnózy používány standardní vyšetřovací postupy: Fyzikální vyšetření zahrnuje zhodnocení celkového stavu, kontroly teploty, krevního tlaku, pohmatové vyšetření břicha, vyšetření moče, především na přítomnost krve, a laboratorní vyšetření krve včetně parametrů funkce ledvin. Ze zobrazovacích metod je používáno na prvním místě ultrazvukové (sonografické) vyšetření, které může odhalit ledvinové cysty i zhoubné nádory, následuje výpočetní tomografie (CT vyšetření), která využívá rentgenové záření ve spojení s počítačem. Toto vyšetření vyhodnotí detailně poměry v dutině břišní, nálezy na ledvinách i okolí. Aplikací barviva do žíly lze nálezy navíc upřesnit. Významné rozšíření doznává v poslední době metoda magnetická rezonance, která nejpřesněji zobrazuje tkáně ledviny a útvary, které se v ledvinách, ale i v jejich okolí vyskytují. Méně je dnes používána vylučovací urografie. Při ní je do žíly aplikována tzv. kontrastní látka, která se v ledvinách hromadí, koncentruje a je pak zobrazována rentgenem až do vývodných cest močových. K ověření diagnózy slouží získání vzorku tkáně ledvin. Je používána technika biopsie tenkou jehlou, prováděná pod kontrolou ultrazvuku nebo výpočetní tomografie. Získané vzorky tkáně jsou pak vyšetřovány řadou metod k určení přítomnosti i druhu nádorových buněk, vyzrálosti nádorové populace buněk atd. Jinou metodou získání tkáně je chirurgický operační zákrok, diagnóza je opět určena dalším vyšetřováním tkáně, které provádí erudovaný patolog akreditovaného pracoviště. V případě potvrzení zhoubného nádoru ledvin doplňujeme vyšetření o scintigrafické vyšetření kostí, rentgen plic a sono jater. Určení stadia onemocnění K upřesnění návrhu léčebného plánu je nezbytné znát přesný rozsah choroby. Stadium onemocnění a jeho rozsah jsou stanoveny na základě velikosti nádoru, jeho případného šíření do mízních uzlin, okolních struktur, krví do ostatních orgánů, například jater, kostí a plic. Vzdálené metastázy mohou být i v jiných lokalizacích, např. v nadledvině, druhé ledvině, mozku, kůži. Rozeznáváme čtyři stadia onemocnění: v prvním stadiu je nádor omezen na ledvinu, až po stadium čtvrté, kdy dochází k metastatickému postižení výše uvedených orgánů. Rekurence choroby znamená návrat onemocnění i za řadu let. 7

8 7. LÉČBA V týmu specialistů, kteří se podílejí na péči o nemocného s karcinomem ledvin, jsou urologové, patologové, chirurgové, kliničtí onkologové, radiační onkologové, internisté a další odborníci, kteří se věnují léčbě vlastního onemocnění, ale i komplikacím v souvislosti s léčbou. Nutná péče je o přidružené interní choroby. Důležité místo v týmu má i psycholog, který provází nemocného od počátku zjištění zhoubného nádoru, v průběhu léčby pomáhá řešit řadu psychických reakcí nemocného i jeho rodiny. Radí jim, jak nejlépe se s těmito změnami a zátěží vyrovnat. Nemocnému doporučujeme, aby požádal rodinné příslušníky nebo přátele o doprovod k lékařskému vyšetření, vhodné je připravit si písemné dotazy. Příprava k léčbě Léčebný plán pro konkrétního pacienta závisí především na stadiu choroby, celkovém stavu pacienta a jeho věku. Lékař by měl seznámit pacienta s návrhem možností léčebného plánu, vzájemná spolupráce lékaře i pacienta je zásadním předpokladem možného úspěchu. Nemocní před léčbou většinou chtějí znát odpovědi na řadu otázek. Ty jsou zhruba následující: jakého rozsahu je jejich onemocnění, jaké jsou léčebné možnosti a které lékař doporučuje, jaké lze očekávat léčebné výsledky, jak a kde bude léčba včetně kontrol probíhat. Dále pacienta zajímá, zda existuje možnost účasti ve výzkumné studii. Jaké jsou vedlejší nepříznivé projevy léčby, jak je možné je ovlivnit, jak bude léčba dlouho trvat, zda bude nutný pobyt v nemocnici. Zajímá ho, zda léčba ovlivní jeho běžné aktivity, někteří nemocní se zajímají i o náklady na léčbu. Nemocní výše uvedené dotazy kladou většinou postupně, také žádají lékaře i o vysvětlení opakovaně. Metody léčby Pacienti s karcinomem ledvin mohou být léčeni různými metodami v souvislosti se stadiem onemocnění. Léčebné metody dělíme na lokální, místní ovlivnění nádorové choroby a metody tzv. systémové s cílem ovlivnit generalizaci onemocnění. Jedná se především o různé formy chirurgických zákroků, cílenou biologickou léčbu, imunoterapii. Radioterapie je využívána především k ozařování metastatických procesů v kostech. U všech nemocných musí být zajištěna léčba bolesti a ostatních zatěžujících projevů, vyskytujících se v souvislosti s nádorem nebo jeho léčbou. Chirurgie operace ledvin Nejčastější metodou lokální léčby zhoubného nádoru ledvin je operace. Odstranění ledviny se nazývá nefrektomie. Operace je prováděna buď laparoskopicky, nebo 8

9 tzv. otevřenou cestou dutiny břišní. Může se jednat o radikální výkon s odstraněním ledviny, okolí a uzlin nebo o prosté odejmutí ledviny. Ve vybraných pokročilých případech je možné operativně odstranit pouze část ledviny s nádorem, odstranit omezený počet metastatických ložisek, maximálně však ve dvou orgánech. Tato operativa je většinou v kombinaci s dalšími léčebnými metodami. Rozhodnutí o způsobu léčby stanovuje odborný tým specialistů. Cílem je vždy zachování nebo zlepšení kvality života nemocného. Nemocný musí být informován o rozsahu výkonu. Často má řadu otázek: jaká jsou rizika operace, jak bude řešena potřeba krevních převodů, jak dlouhý bude pobyt v nemocnici, kdy se vrátí ke svým běžným aktivitám. Důležitá je také informace o tom, zda nebude potřebovat po odstranění ledviny dlouhodobou dialýzu. U každého nemocného po operaci je různá doba rekonvalescence. Po odnětí jedné ledviny funkci zajistí plně druhá zdravá ledvina. V případě ledvinové nedostatečnosti je k dispozici dialýza. Katetrizační zákrok tepenná embolizace Jedná se o paliativní lokální léčbu k ovlivnění bolesti a krvácení z nádoru, který nelze operovat. Cévkou z končetinové tepny se do tepny ledviny vpravují látky, které zastaví krevní přítok a blokují přísun kyslíku do nádoru. Cílem je zlepšení kvality života nemocného. Chirurgická léčba se uplatňuje i u kostních metastáz, ortopedické výkony jsou prováděny z důvodů stabilizace končetiny, zvládnutí bolestí. Systémová léčba pokročilého a metastatického karcinomu ledviny Nové poznatky v oblasti biologie rakoviny ledvin přinášejí i nové možnosti v léčbě tohoto typu nádorů, především u nemocných s pokročilým a metastatickým postižením. Nemocnému jsou podávány léky s přímým, cílovým zásahem do hlavních struktur nádorových buněk směřující k zastavení jejich růstu. Výběr a způsob léčby se nemocnému stanovuje na základě konkrétních kritérií a rizik. Mezi kritéria patří například klinický stav nemocného, rozsah postižení nádorem, hodnoty hemoglobinu, krevních destiček a kalcia v séru, genové mutace, histologický typ nádoru. Důležitý je časový odstup od operace ledviny k novým projevům onemocnění. Molekulárně biologická léčba je v současné době základní léčbou těchto stadií onemocnění. Tuto léčbu lze podávat výhradně na specializovaných onkologických pracovištích. Jedná se o léčbu dlouhodobou. V léčbě jsou využívány monoklonální protilátky a tzv. tyrozinkinázové inhibitory. 9

10 Jde o následující preparáty: ve formě perorální, tablety SUNITINIB, SORAFE- NIB, event. PAZOPANIB (tzv. inhibitory tyrozinkináz). BEVACIZUMAB (monoklonální protilátka), event. v kombinaci s Interferonem imunoterapie a cílená léčba proti novotvorbě cév v nádoru. TEMSIROLIMUS (infuze), EVEROLIMUS (tablety) jsou tzv. mtor inhibitory. Léčba vychází z přítomnosti rizikových faktorů nádorů, stavu pacienta, předchozí léčby. Změnou v léčbě je též šance použití nových preparátů i ve 2. a 3. linii léčby po snížení efektu na léčbu v 1. linii. V léčbě nádorů ledvin se objevuje trvale řada nových poznatků a léčebných preparátů, diskutuje se určení velikosti jejich dávek, využití léčebných kombinací, zásadní je také míra toxicity dané léčby. Zásadní je i postoj nemocného k léčbě a jeho preference. Při podávání cílené léčby se vyskytují jiné vedlejší účinky léčby než u chemoterapie. Především se jedná o kožní projevy, vysoký krevní tlak, poruchy krvetvorby, průjmy, únavnost, sníženou funkci štítné žlázy. Kožní změny nejvíce postihují dlaně a plosky končetin, vyrážka se vyskytuje na obličeji i jinde na těle. Veškerá podpůrná léčba má být zahájena včas, při postižení kůže pomáhají hydratační krémy, léky proti svědění. Vedlejší projevy mohou být i závažnější, většinou jsou ovlivnitelné podpůrnou léčbou a ustávají po ukončení léčby. Vedlejší účinky léčby obecně mohou být u různých osob přítomny v různé míře i podobě, mohou se také měnit v průběhu léčby. Před zahájením léčby by měl být nemocný o nich informován i o způsobu jejich ovlivnění a snížení. Existuje řada vhodných speciálních informačních letáků a brožur, kde lze tyto údaje navíc získat. Imunoterapie Jedná se o léčbu celkovou, označuje se jako léčba systémová. K léčbě jsou používány látky tělu vlastní, které působí aktivaci imunitního obranného systému organismu. Cytokiny Interferon a Interleukin 2 byly historicky hlavní léčebnou metodou pokročilých stavů. Léčba těmito preparáty může vyvolat podobné projevy jako choroby z nachlazení a virózy, tedy teploty, bolesti svalů, kloubů, celkovou slabost a únavnost. V současné době je tato léčba podávána jen v kombinaci s cílenou léčbou (Bevacizumabem). Radioterapie Ozařování je typ lokální léčby, které využívá vysokoenergetického zářiče k ničení nádorových buněk v určité oblasti těla. Nemocný může být léčen ozařováním za hospitalizace nebo ambulantně. Radioterapie u nádorů ledvin se využívá nejčastěji 10

11 k ovlivnění nepříznivých příznaků, nelze-li nádor operovat, nebo k úlevě od bolestí při postižení kostí. Pacienti, kteří podstupují radioterapii, se zajímají o důvody k této léčbě, o vedlejší účinky léčby, jak se budou v průběhu léčby cítit, jaký mají zachovávat denní režim. Bisfosfonáty u karcinomu ledvin Jedná se o skupinu léků, které mají významnou úlohu u nemocných s karcinomem ledvin s metastatickým postižením kostí. Hlavním cílem je blokovat proces nadměrné kostní resorpce, oddálit možnost vzniku tzv. patologických zlomenin, které snižují hybnost a soběstačnost pacienta. Mají navíc analgetický efekt, snižují bolest u těchto nemocných, zajišťují prevenci nebezpečného stavu hyperkalcemie (vysoké hladiny vápníku v krvi). Snižují frekvenci ortopedických zákroků a potřebu radioterapie. V poslední době, na základě studií, je deklarován i protinádorový účinek těchto preparátů na různých úrovních nádorového růstu. Bisfosfonáty jsou většinou podávány dlouhodobě formou perorální, v tabletách nebo intravenózně. Vždy je třeba dodržet všechna odborná doporučení k dodržování tohoto léčebného režimu. Chemoterapie Chemoterapie je metodou systémové léčby zhoubných nádorů. Cytostatika jsou léky, které jsou používány standardně u jiných zhoubných nádorů, v případě rakoviny ledvin se v současné době nepoužívají. Léčebné studie Možnosti nových léčebných postupů jsou i v onkologii zkoušeny v klinických studiích, velmi přísně kontrolovaných ze všech hledisek, včetně hlediska etického. Nemocní do nich mohou být zařazováni po podpisu tzv. informovaného souhlasu. Před zařazením do tohoto typu léčby musejí být nemocní velmi podrobně informováni jak o možných nových léčebných účincích podávaných léků, tak také o známých rizicích těchto nových preparátů. Cílem je rozšiřování škály současných léčebných možností (používány jsou kombinace nových léků, vakcinace). Také o těchto možnostech léčby by měli být nemocní plně informováni. 8. VÝŽIVA V průběhu nádorové léčby je nutné zajistit pacientovi správné stravování, podávat energeticky hodnotnou stravu k udržení stabilní váhy. Dobrá výživa pomáhá i k lepším celkovým pocitům, k dobré snášenlivosti léčby, dobré kondici. Stravování 11

12 však může být ovlivněno řadou faktorů, ztrátou chuti k jídlu včetně únavy. Lékaři, zdravotní sestry a nutriční specialisté by měli navrhovat způsoby ke zlepšení správného stravování. Informováni by měli být také rodinní příslušníci, poznatky o stravování lze čerpat i z brožur, které se věnují návrhům příprav jídel a jednotlivých diet. 9. SLEDOVÁNÍ NEMOCNÝCH PO UKONČENÍ LÉČBY Sledování nemocných i po ukončení léčby je důležitou součástí péče. Obecně nelze vyloučit návrat onemocnění, proto je třeba kontrolními vyšetřeními zajistit včasné odhalení návratu choroby a její řešení. Lékař kontroluje výsledky krevních testů, rentgenu plic, kostí, ultrazvuk, CT a další. Nemocný i ve fázi sledování by měl s lékaři aktivně spolupracovat. 10. PODPORA NEMOCNÝM Není vždy snadné žít s nádorovým onemocněním. Reakce nemocného mohou být negativistické, mohou nastat problémy emoční, komunikační, omezení dosavadních pracovních aktivit, včetně finančních důsledků. Objevuje se potřeba řešení vedlejších projevů léčby, důsledky nemocničních pobytů, stavy úzkosti, deprese. Všichni členové týmu, kteří se podílejí na návrhu i realizaci léčby nemocných, by měli být schopni řešit tuto složitou problematiku komplexně. Jedná se o lékaře, zdravotní sestry, psychology, pastorační asistenty, duchovního, sociální pracovníky, fyzioterapeuty a další odborníky. V této oblasti mohou navíc působit velmi kladně občanská sdružení, zabývající se onkologickou tematikou, proškolení dobrovolníci. Důležitou součástí je i možnost setkávání nemocných včetně rodinných příslušníků za účelem vzájemné výměny zkušeností a poučení, poradenské linky pro občany. Svou roli by měla sehrát i média, která by se měla podílet na šíření poznatků, především v oblasti prevence zhoubných nádorů. Po ukončení onkologické léčby Liga proti rakovině Praha nabízí a finančně dotuje rekondiční pobyty. Jejich cílem je informovat nemocné o novém životním stylu, psychické podpoře a celkovém zlepšení zdravotního stavu. Podrobné informace jsou k dispozici v sekretariátu LPR Praha. Recenzent prim. MUDr. Vladimíra Stáhalová Materiál částečně převzat z následujících publikací: National Cancer Institute: What You Need To Know About TM Kidney Cancer Petruželka L.; Babjuk M., Léčba metastatických nádorů ledvin, Galén 2011 Autor obrázku: Piotr Michał Jaworski, Wikipedia 12

13 Věková struktura pacientů Graf zobrazuje věkovou strukturu pacientů s danou diagnózou a zemřelých na danou diagnózu. Věková struktura ukazuje % zastoupení věkových skupin mezi pacienty (popř. zemřelými na diagnózu). Věkově specifická incidence a mortalita Graf zobrazuje aktuální věkovou strukturu pacientů s danou diagnózou a zemřelých na danou diagnózu. Věkově specifická incidence (popř. mortalita) je počet případů (popř. zemřelých na diagnózu) na osob v dané věkové kategorii. 13

14 Seznam dosud vydaných účelových publikací LPR Praha K dispozici jsou tyto tituly: 1. Aby Vaše dítě nekouřilo 2. Biologická léčba u nádorových onemocnění 3. Bolest a možnosti jejího zmírnění či odstranění 4. Co bychom měli vědět o rakovině 5. Co byste měli vědět o rakovině děložního hrdla a čípku 6. Dědičnost jako rizikový faktor pro vznik nádorů 7. Evropský kodex proti rakovině 8. Chemoterapie nádorových onemocnění 9. Informovaný pacient 10. Jak a proč si chránit kůži 11. Jak se vyrovnat s pokročilou nádorovou nemocí 12. Kouření a zdraví 13. Léčba nádorů hlavy a krku a její komplikace 14. Léčba zářením a Vy 15. Leukémie dětského věku 16. Lymfatický otok po operacích prsu 17. Maligní lymfomy a mnohočetný myelom 18. Možnosti prevence karcinomu děložního hrdla 19. Mýty a fakta o kouření 20. Nádorová onemocnění dětského věku 21. Nádorová onemocnění ledvin 22. Nádory centrálního nervového systému 23. Nádory štítné žlázy 24. Nádory varlat 25. Nekonvenční protinádorová léčba 26. Onkologie pro laiky 27. Paliativní onkologická terapie 28. Plicní rakovina 29. Proleženiny a další poruchy kůže u nádorových onemocnění 30. Psychologické aspekty nádorových onemocnění 31. Rakovina a sex 32. Rakovina jater a žlučových cest 33. Rakovina kostí a měkkých tkání 34. Rakovina močového měchýře 35. Rakovina ovaria 36. Rakovina prostaty 37. Rakovina prsu u žen 38. Rakovina slinivky břišní 39. Rakovina tlustého střeva 40. Rakovina v pokročilém věku 41. Rakovina žaludku 42. Stomie 43. Stručné zásady onkologické prevence 44. Výživa u onkologicky nemocných 45. Záněty dutiny ústní při protinádorové léčbě 46. Ženám po ablaci prsu 14

15 PROGRAMOVÉ CÍLE, PROJEKTY A AKTIVITY LIGY PROTI RAKOVINĚ PRAHA Liga proti rakovinï Praha (LPR Praha) zah jila svou Ëinnost v roce 1990 v»eskoslovenskè lize. Od roku 1991 je samostatn m pr vnìm subjektem. Jako obëanskè sdruûenì je dobrovolnou nevl dnì a neziskovou organizacì. Dominantní snahou je výchova veřejnosti ke zdravému způsobu života a vyloučení rizik podílejících se na vzniku rakoviny Tři hlavní dlouhodobé programy 1. N dorov prevence 2. ZlepöenÌ kvality ûivota onkologicky nemocn ch 3. Podpora vybran ch v zkumn ch, v ukov ch a investiënìch projekt v onkologii Hlavní aktivity Výchova k nekuřáctví průběžně V chovn program k neku ctvì a ke zdravèmu ûivotnìmu stylu pro dïti v mate sk ch ökol ch (J kou it nebudu a vìm proë) a v z kladnìch ökol ch (Norm lnì je nekou it). Světový den proti rakovině ñ kaûdoroënì semin ke SvÏtovÈmu dni proti rakovinï (4. nor) spoleën pro zdravotnìky a laiky. Český den proti rakovině ñ celost tnì öiroce vöemi mèdii propagovan a ve- ejnostì podporovan sbìrka pro financov nì program LPR Praha, kdy kaûd, kdo si zakoupì ûlut kvït, dostane souëasnï let k s informacemi o moûnè prevenci rakoviny. KaûdoroËnÏ na podzim po d Liga putovní výstavu o n dorovè prevenci pod heslem ÑKaûd svèho zdravì str jcemì. Nádorová telefonní linka ñ v pracovnì dny odpovìdajì zkuöenì specialistè na jakèkoliv dotazy preventivnìho, ale i odbornèho charakteru. V nep Ìtomnosti lèka e je zapnut z znamnìk (tel. ËÌslo ). Dotazy je moûnè zasìlat i na ovou adresu Liga se kaûdoroënï ËastnÌ veletrhu zdravotnì techniky a lèëiv Pragomedica, kde nabìzì zdarma 46 titul poradensk ch broûur. 15

16 Liga usiluje o snížení úmrtnosti na zhoubné nádory a o zlepšení kvality života onkologických pacientů. Dalšími aktivitami jsou ï PoradenstvÌ lèka specialist na n dorovè telefonnì lince (telefonnì ËÌslo ) ï PoradenstvÌ p i osobnìch n vötïv ch klient ï Vyd v nì poradensk ch broûur ï RekondiËnÌ pobyty pro nemocnè po ukonëenì lèëby ve speci lnìch zdravotnick ch za ÌzenÌch ï Koncerty pro Ëleny LPR, jejì podporovatele a hosty ï FinanËnÌ podpora Ëlensk m pacientsk m organizacìm ï FinanËnÌ podpora hospicovè pèëe LIGA podporuje výzkum a výchovu onkologických odborníků a vybavení pracovišť a) FinanËnÌ p ÌspÏvky na vybranè v zkumnè a v ukovè projekty. b) UdÏlov nì VÏdeckÈ ceny Ligy proti rakovinï Praha spojenè s prèmiì KË. c) FinanËnÌ podpora p i vyd v nì v ukov ch publikacì. d) FinanËnÌ podpora investiënìch celk v komplexnìch onkologick ch centrech. e) UdÏlov nì Novin skè ceny za propagaci n dorovè prevence. f) UdÏlov nì Ceny pro nej spïönïjöì pacientsk klub LPR Praha bïhem kvïtnovè sbìrky. Organizační struktura ï»lenstvì v LPR Praha je dobrovolnè. ï»leny se mohou st t jednotlivci i organizace. ï»lensk p ÌspÏvek pro d chodce a studenty ËinÌ 100 KË a pro ostatnì 200 KË roënï. ï»innost LPR Praha je Ìzena volen m v borem. FunkËnÌ obdobì Ëlen v boru a reviznì komise je dvouletè. V Ëele je volen p edseda. ï Pro informovanost Ëlen Ligy je 4x roënï vyd v n Zpravodaj. Spolupráce s domácími a zahraničními organizacemi KromÏ LPR Praha existujì v»r z jmovè onkologickè organizace p ev ûnï s region lnì p sobnostì. KolektivnÌ ËlenskÈ organizace LPR Praha se kaûdoroënï sch zejì na spoleënèm snïmu, kter LPR Praha svol v k v mïnï zkuöenostì a k sjednocenì hlavnìch projekt. LPR Praha je ve styku a vymïúuje si zkuöenosti s odborn mi lèka sk mi organizacemi, p edevöìm s»eskou lèka skou spoleënostì J. E. PurkynÏ a z odborn ch s»eskou onkologickou spoleënostì»ls JEP a SpoleËnostÌ vöeobecn ch lèka»ls JEP. Liga je Ëlenem ECL (Asociace evropsk ch lig proti rakovinï) a UICC (SvÏtovÈ unie proti rakovinï) a z ËastÚuje se mezin rodnìch akcì. 16

1. ÚVOD 2. PŘÍČINY 3. PROJEVY VE TKÁNÍCH 4. PŘÍZNAKY

1. ÚVOD 2. PŘÍČINY 3. PROJEVY VE TKÁNÍCH 4. PŘÍZNAKY 1 2 OBSAH 1. Úvod / 4 2. Příčiny / 4 3. Projevy ve tkáních / 4 4. Příznaky / 4 5. Typy postižení / 5 6. Léčba / 5 7. Lokální ošetřování / 5 8. Léčba bolesti / 6 9. Výživa a psychoterapie / 6 10. Prevence

Více

OBSAH. 1. Úvod / 4. 2. Močový měchýř / 4. 3. Zhoubný nádor / 4. 4. Příznaky / 5. 5. Jak lékař vyšetřuje při podezření na nádor močového měchýře?

OBSAH. 1. Úvod / 4. 2. Močový měchýř / 4. 3. Zhoubný nádor / 4. 4. Příznaky / 5. 5. Jak lékař vyšetřuje při podezření na nádor močového měchýře? 1 2 OBSAH 1. Úvod / 4 2. Močový měchýř / 4 3. Zhoubný nádor / 4 4. Příznaky / 5 5. Jak lékař vyšetřuje při podezření na nádor močového měchýře? / 5 6. Léčení / 5 7. Nežádoucí účinky léčby / 6 8. Kontroly

Více

1. ÚVODEM Každý pacient

1. ÚVODEM Každý pacient 1 2 OBSAH 1. Úvodem / 4 2. Všeobecné informace / 6 3. Nádorová onemocnění u žen a následné komplikace sexuálního života / 7 3.1 Nádory dělohy, vaječníků, pochvy a vulvy / 8 3.2 Nádory prsu / 9 4. Nádorová

Více

OBSAH. 7. Vyhlídky nemocného do budoucnosti / 7 8. Jak předcházet karcinomu slinivky břišní / 7

OBSAH. 7. Vyhlídky nemocného do budoucnosti / 7 8. Jak předcházet karcinomu slinivky břišní / 7 1 2 OBSAH 1. Úvod a několik anatomických poznámek / 4 2. Výskyt a statistika / 5 3. Příznaky / 5 4. Jak lékař vyšetřuje nemocného s podezřením na nádor slinivky břišní / 6 5. Průběh nemoci / 6 6. Léčba

Více

1. ÚVOD 2. LYMFEDÉM, JEHO DRUHY A PŘÍZNAKY

1. ÚVOD 2. LYMFEDÉM, JEHO DRUHY A PŘÍZNAKY 1 2 OBSAH 1. Úvod / 4 2. Lymfedém, jeho druhy a příznaky / 4 3. Lymfedém u žen po operaci prsu / 5 4. Rehabilitace po operaci / 6 5. Komplexní léčba lymfatického otoku / 8 6. RHB cvičení celková a při

Více

ÚVOD CO JSOU TO GENY?

ÚVOD CO JSOU TO GENY? 1 2 OBSAH Úvod / 4 Co jsou to geny? / 4 Jak geny fungují? / 5 Jaký je rozdíl mezi vrozenou a získanou mutací? / 5 Ovlivňují geny vznik nádorů? / 6 Jsou nádory dědičné? / 6 Jak probíhá genetická konzultace?

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH slinivky břišní OBSAH Co je slinivka břišní?.............................. 2 Co jsou to nádory?................................ 3 Jaké jsou rizikové faktory pro vznik rakoviny

Více

1. ÚVOD 2. ANATOMIE ŽALUDKU 3. FUNKCE ŽALUDKU

1. ÚVOD 2. ANATOMIE ŽALUDKU 3. FUNKCE ŽALUDKU 2 OBSAH 1. Úvod / 4 2. Anatomie žaludku / 4 3. Funkce žaludku / 4 4. Výskyt karcinomu žaludku / 5 5. Nádory obecně / 6 6. Typy nádorů žaludku / 7 7. Cesta vzniku nádoru žaludku / 7 8. Faktory ovlivňující

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VAJEČNÍKŮ

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VAJEČNÍKŮ MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2005 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH VAJEČNÍKŮ Masarykův onkologický ústav Žlutý kopec 7 656 53 Brno www.mou.cz www.prevencenadoru.cz e-mail: educentrum.cz reedice: MUDr. Pavel

Více

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Autor: David Diblík, Martina Kopasová, Školitel: MUDr. Richard Pink, Ph.D. Výskyt Zhoubné (maligní) nádory v oblasti hlavy a krku (orofaciální

Více

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno 1 Brachyradioterapie - brachyterapie (BRT), někdy nazývaná

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH prostaty OBSAH Co je prostata?................................... 2 Co jsou nádory?.................................. 3 Co je zbytnění prostaty benigní hyperplazie prostaty?.............................

Více

1. VÝSKYT 2. PŘÍČINA VZNIKU. 3. PREVENCE 3.1 Postup při samovyšetřování prsů

1. VÝSKYT 2. PŘÍČINA VZNIKU. 3. PREVENCE 3.1 Postup při samovyšetřování prsů 1 2 OBSAH 1. Výskyt / 4 2. Příčina vzniku / 4 3. Prevence / 4 3.1 Postup při samovyšetřování prsů / 4 a) Vyšetření zrakem / 4 b) Vyšetření pohmatem / 5 3.2 Zásady správné výživy / 6 4. Mamární skríning

Více

OBSAH. 1. Úvod / 4 2. Výživa / 6. 5. Kluby stomiků / 10

OBSAH. 1. Úvod / 4 2. Výživa / 6. 5. Kluby stomiků / 10 1 2 OBSAH 1. Úvod / 4 2. Výživa / 6 3. Častější problémy / 8 4. Příčiny zanícení kůže kolem stomie / 9 5. Kluby stomiků / 10 3 1. ÚVOD Stomie (stoma řecké slovo znamenající ústa, otvor) je umělý vývod

Více

Co je to radioterapie?

Co je to radioterapie? Co je to radioterapie? Radioterapie Radioterapie (aktinoterapie) je nejstarší používaná léčba lymfomů (principem je použití ionizujícího záření), její počátky sahají až do doby před druhou světovou válkou.

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

1. ÚVOD. Znění bylo schváleno Valným shromážděním delegátů na 11. Světovém kongresu IOA, v Portu, v září 2004 a platí v celém světě.

1. ÚVOD. Znění bylo schváleno Valným shromážděním delegátů na 11. Světovém kongresu IOA, v Portu, v září 2004 a platí v celém světě. 1 2 OBSAH 1. Úvod / 4 2. Druhy stomií / 5 3. Doporučená péče / 5 4. Doporučená výživa / 6 5. Nejčastější komplikace u stomií / 9 6. Kluby stomiků a stomalinky / 11 3 1. ÚVOD Stoma = řecky ústa, otvor,

Více

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ ONKOLOGIE Nádorová onemocnění plic Každá epocha lidských dějin má své dominující nemoci. V minulém století to byla, vedle civilizačních chorob, především nádorová onemocnění. Změnu nelze očekávat ani ve

Více

OBSAH. Úvod / 4. Nádory / 6. I. Anatomie a funkce prostaty / 6. II. Jak vzniká onemocnění prostaty / 7. III. Příznaky při onemocnění prostaty / 7

OBSAH. Úvod / 4. Nádory / 6. I. Anatomie a funkce prostaty / 6. II. Jak vzniká onemocnění prostaty / 7. III. Příznaky při onemocnění prostaty / 7 1 2 OBSAH Úvod / 4 Nádory / 6 I. Anatomie a funkce prostaty / 6 II. Jak vzniká onemocnění prostaty / 7 III. Příznaky při onemocnění prostaty / 7 IV. Vyšetřovací metody u karcinomu prostaty / 8 1. Klinické

Více

Co je to imunoterapie?

Co je to imunoterapie? Co je to imunoterapie? Imunitní systém má důležitou úlohu v ochraně člověka před nádorovým onemocněním. Jestliže přesto dojde k rozvoji nádorového onemocnění, může vhodně povzbuzený imunitní systém pacienta

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum Příbalová informace: informace pro uživatele Adriblastina CS injekční roztok 2 mg/ml doxorubicini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty

Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty Informace pro pacienty Čeština 32 Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Ve většině případů je nádorové onemocnění prostaty asymptomatické, což

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU SLEPÉHO STŘEVA

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU SLEPÉHO STŘEVA INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU SLEPÉHO STŘEVA Jméno a příjmení..rodné číslo. Bydliště Zdravotní pojištovna.. Vážená paní, vážený pane, bude Vám proveden operační výkon, který

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU Vážené dámy, vážení pánové, s ohledem na platné právní předpisy v oblasti poskytování zdravotních

Více

1. ÚVOD Nádory štítné žlázy

1. ÚVOD Nádory štítné žlázy 1 2 OBSAH 1. Úvod / 4 2. Stavba a funkce štítné žlázy / 5 3. Vyšetření štítné žlázy / 6 4. Struma / 7 5. Nejčastější poruchy funkce štítné žlázy / 7 6. Nádory štítné žlázy / 9 7. Možnosti léčby nádorů

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Nolpaza 40mg prášek pro přípravu injekčního roztoku pantoprazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. MYGREF 250 MG tvrdá tobolka. mofetilis mycophenolas

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. MYGREF 250 MG tvrdá tobolka. mofetilis mycophenolas Sp.zn. sukls82417/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE MYGREF 250 MG tvrdá tobolka mofetilis mycophenolas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum sp.zn. sukls184192/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Enap i.v. 1,25 mg/1 ml injekční roztok enalaprilatum dihydricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum sp.zn.sukls126426/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Livial tablety tibolonum

Livial tablety tibolonum Livial tablety tibolonum Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls115134/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo 12,5 mg potahované tablety diclofenacum kalicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

OBSAH. 1. Úvod / 4 2. Kosti / 4 3. Zhoubné nádory / 4 4. Příznaky / 5. 6. Jak vyšetřuje lékař při podezření na nádor kostí? / 6

OBSAH. 1. Úvod / 4 2. Kosti / 4 3. Zhoubné nádory / 4 4. Příznaky / 5. 6. Jak vyšetřuje lékař při podezření na nádor kostí? / 6 1 2 OBSAH 1. Úvod / 4 2. Kosti / 4 3. Zhoubné nádory / 4 4. Příznaky / 5 5. Samovyšetřování / 5 6. Jak vyšetřuje lékař při podezření na nádor kostí? / 6 7. Léčení / 6 8. Nežádoucí účinky léčby / 7 9. Rehabilitace

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat. sp.zn. sukls88228/2014 Příbalová informace: Informace pro uživatele BONEFOS koncentrát pro infuzní roztok (Dinatrii clodronas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

Seznam pojmů karcinom prostaty

Seznam pojmů karcinom prostaty Patient Informace Information pro pacienty Čeština English Seznam pojmů karcinom prostaty Adrenolytické léky Skupina léčiv, které snižují nebo zcela blokují produkci hormonu adrenalinu. Aktivní sledování

Více

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu)

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Autor: Lenka Gallusová, Školitel: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Onkologická klinika LF UP a FNOL Výskyt Karcinom prsu je po karcinomech kůže druhým nejčastějším zhoubným

Více

KALENDÁŘ PREVENCE PRO ŽENY

KALENDÁŘ PREVENCE PRO ŽENY KALENDÁŘ PREVENCE PRO ŽENY Prevence nádorových i závažných nenádorových onemocnění je v našem životě velice důležitá. Nádory i nemoci jako vysoký tlak, cukrovka i jiné, mohou probíhat dlouho bez jakýchkoliv

Více

Detoxikace lymfatického systému jako základ všech dalších detoxikací

Detoxikace lymfatického systému jako základ všech dalších detoxikací Detoxikace lymfatického systému jako základ všech dalších detoxikací Ing. Vladimír Jelínek Máme-li přirovnat lymfatický systém člověka k něčemu známému, napadne nás slovo kanalizace. Funkce Cévy krevního

Více

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2006 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O VÝZNAMU PREVENCE V ONKOLOGII UNIVERZITNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM BRNO

MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2006 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O VÝZNAMU PREVENCE V ONKOLOGII UNIVERZITNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM BRNO MASARYKŮV ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 2006 CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O VÝZNAMU PREVENCE V ONKOLOGII UNIVERZITNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM BRNO OBSAH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O VÝZNAMU PREVENCE V ONKOLOGII Co je to onkologie?...

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku gemcitabini hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku gemcitabini hydrochloridum PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Gemcitabin Mylan 38 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku gemcitabini hydrochloridum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

ZAVEDENÍ TUNELIZOVANÉHO NUTRIČNÍHO KATETRU

ZAVEDENÍ TUNELIZOVANÉHO NUTRIČNÍHO KATETRU INFORMOVANÝ SOUHLAS ZAVEDENÍ TUNELIZOVANÉHO NUTRIČNÍHO KATETRU Pacient/ka: titul jméno příjmení Narozen/a: Rodné číslo (číslo pojištěnce): / Kód ZP: Bydliště: Zákonný zástupce: Vztah: titul jméno příjmení

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Acesial, 1,25 mg, Acesial 2,5 mg, Acesial 5 mg Acesial 10 mg, Tablety. Ramiprilum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Acesial, 1,25 mg, Acesial 2,5 mg, Acesial 5 mg Acesial 10 mg, Tablety. Ramiprilum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŢIVATELE Acesial, 1,25 mg, Acesial 2,5 mg, Acesial 5 mg Acesial 10 mg, Tablety Ramiprilum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, neţ začnete tento přípravek

Více

Vylučovací soustava. Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů

Vylučovací soustava. Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů Vylučovací soustava Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů Anatomické a fyziologické zvláštnosti uropoetického systému novorozenec, kojenec

Více

Návrh pojistníka na změnu pojistné smlouvy (WÜSTENROT EveryBody) *17929A* Zahrnutí dalších osob do pojištění

Návrh pojistníka na změnu pojistné smlouvy (WÜSTENROT EveryBody) *17929A* Zahrnutí dalších osob do pojištění Návrh pojistníka na změnu pojistné smlouvy (WÜSTENROT EveryBody) *17929A* Pojistník (titul, jméno(a) a příjmení) Wüstenrot pojišťovna a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4 IČO: 24800682, zapsaná

Více

Henoch-Schönleinova purpura

Henoch-Schönleinova purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Henoch-Schönleinova purpura Verze č 2016 1. CO JE HENOCH-SCHÖNLEINOVA PURPURA 1.1 Co je to? Henoch-Schönleinova purpura je onemocnění, při kterém dochází k

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3489

CZ.1.07/1.4.00/21.3489 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 Autor: Mgr. Kateřina Wernerová Název materiálu: VY_52_INOVACE_Pr.8.We.19_Vylucovani_ledviny_kozni_soustava Datum: 23. 3. 2013 Ročník: osmý

Více

PREVENCE KARCINOMU PRSU A VARLAT

PREVENCE KARCINOMU PRSU A VARLAT MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Reprodukční zdraví PREVENCE KARCINOMU PRSU A VARLAT Vypracoval/a: Marie Kudličková UČO: 407046 Akademický rok: 2013/2014 Studijní program: bakalářské studium V

Více

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků dochází ke zlepšení prokrvení masírovaných oblastí. Okysličují

Více

1. ÚVOD Jak se tedy zachovat? Doporučujeme následující:

1. ÚVOD Jak se tedy zachovat? Doporučujeme následující: 1 2 OBSAH 1. Úvod / 4 2. Rozhodování o dalším léčení / 5 3. Lidé vám blízcí / 6 4. Další zdroje psychické pomoci / 9 5. O čem mluvit se svým lékařem? / 10 6. Jaká by měla být role rodiny a blízkých u mladých

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dracenax 2,5 mg Letrozolum potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Dracenax 2,5 mg Letrozolum potahované tablety Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls172883/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Dracenax 2,5 mg Letrozolum potahované tablety Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sp.zn. sukls79449/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls20675/2011 a příloha ke sp. zn. sukls155771/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo Extra

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo Extra sp. zn. sukls96703/2016 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Voltaren ActiGo Extra obalené tablety diclofenacum kalicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Norethisteron Zentiva 5 mg, tablety norethisteroni acetas

Příbalová informace: informace pro pacienta. Norethisteron Zentiva 5 mg, tablety norethisteroni acetas sp. zn. sukls127842/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Norethisteron Zentiva 5 mg, tablety norethisteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sudroc 75 mg, potahované tablety Clopidogrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls167009/2008 a příloha k sp.zn. sukls80895/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LODRONAT 520 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Oxaliplatinum medac 5 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku oxaliplatinum

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Oxaliplatinum medac 5 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku oxaliplatinum Příbalová informace: Informace pro uživatele Oxaliplatinum medac 5 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku oxaliplatinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Podrobný popis výrobku BEGRIVAC 10X0.5ML+JE Injekční suspenze. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Kód výrobku: 20802.

Podrobný popis výrobku BEGRIVAC 10X0.5ML+JE Injekční suspenze. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Kód výrobku: 20802. Podrobný popis výrobku BEGRIVAC 10X0.5ML+JE Injekční suspenze Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Kód výrobku: 20802 Kód SUKL: 0032679 Stránka 1 z 6 Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFOMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFOMACE PRO UŽIVATELE 1. Co je přípravek Ranital a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ranital užívat 3. Jak se přípravek Ranital užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Ranital

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY Jméno a příjmení:. Rodné číslo: Bydliště. Zdravotní pojišťovna: Vážený pane, vážená paní, je nutné, aby byl ve Vašem případě proveden operační

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Topotecan medac 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Topotecanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Topotecan medac 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Topotecanum Sp.zn. sukls194934/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Topotecan medac 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Topotecanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta managementu v Jindřichově Hradci DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Pavlína Gablerová 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta managementu v Jindřichově Hradci Institut managementu

Více

Juvenilní dermatomyozitida

Juvenilní dermatomyozitida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Juvenilní dermatomyozitida Verze č 2016 1. CO JE JUVENILNÍ DERMATOMYOZITIDA 1.1 Co je to? Juvenilní dermatomyozitida (JDM) je vzácné onemocnění, které postihuje

Více

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011

2. pražské mezioborové onkologické kolokvium Prague ONCO 2011 Záštitu nad kolokviem převzaly: Evropská onkologická společnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost Česká urologická společnost Česká

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BRUFEN sirup (Ibuprofenum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Controloc i.v., 40 mg, prášek pro injekční roztok. (Pantoprazolum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. Controloc i.v., 40 mg, prášek pro injekční roztok. (Pantoprazolum) Sp.zn.sukls43597/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Controloc i.v., 40 mg, prášek pro injekční roztok (Pantoprazolum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty u dětí Nespecifické střevní záněty u dětí Autor: Filipová V., Školitel: Mihál V., Prof. MUDr. CSc. Nespecifické střevní záněty (NSZ, anglicky IBD Inflammatory Bowel Disease) jsou onemocnění, která postihují především

Více

ÚVOD. Působení obkladu

ÚVOD. Působení obkladu ÚVOD Pro většinu z nás je zdraví a dlouhověkost hlavním cílem našeho snažení. V závislosti na úrovni svého podvědomí se o něj staráme méně či více aktivně. Abychom mohli začít s úvahami na dané téma, musíme

Více

OŠETŘENÍ TŘÍSELNÉ KÝLY

OŠETŘENÍ TŘÍSELNÉ KÝLY NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 27 OŠETŘENÍ TŘÍSELNÉ KÝLY INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2011 Technologický klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ zástupci jsou

Více

Den otců, rakovina prostaty

Den otců, rakovina prostaty Kateřina Vývodová (209935) 31. října 2010 Den otců, rakovina prostaty Třída: 8. Časová dotace: 2 vyučovací hodiny Vzdělávací oblast RVP ZV: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví Průřezové

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Institut managementu zdravotnických služeb Diplomová práce Bc. Petra Češkovičová 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu

Více

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom)

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) Verze č 2016 1. CO JE MKD? 1.1 Co je to? Deficit mevalonákinázy patří mezi dědičná onemocnění. Jedná

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Apo-Rabeprazol 20 mg enterosolventní tablety Rabeprazolum natricum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Apo-Rabeprazol 20 mg enterosolventní tablety Rabeprazolum natricum Příbalová informace: informace pro uživatele Apo-Rabeprazol 20 mg enterosolventní tablety Rabeprazolum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Valsacor 40 mg Valsacor 80 mg Valsacor 160 mg potahované tablety valsartanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Informace pro pacienty léčené ozařováním na klinice radiační onkologie

Informace pro pacienty léčené ozařováním na klinice radiační onkologie Informace pro pacienty léčené ozařováním na klinice radiační onkologie Obsah 1. Úvod 2. Radioterapie - všeobecné informace 3. Plánování radioterapie 4. Vlastní ozáření 5. Vedlejší účinky ozáření 6. Vedlejší

Více

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1.1 Buněčný cyklus 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod 1.1.3 S fáze: replikace DNA 1.1.4

Více

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ DO ROKU 2020 BY SE MĚLA SNÍŽIT NEMOCNOST, ČETNOST ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ A PŘEDČASNÁ ÚMRTNOST V DŮSLEDKU HLAVNÍCH CHRONICKÝCH NEMOCÍ NA NEJNIŽŠÍ MOŽNOU ÚROVEŇ Nejčastějšími

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. BICALUTANORM 150 MG, potahované tablety (bicalutamidum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. BICALUTANORM 150 MG, potahované tablety (bicalutamidum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BICALUTANORM 150 MG, potahované tablety (bicalutamidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE sukls134304/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE CEFTRIAXON MEDOPHARM 1 g prášek pro injekční/infuzní roztok ceftriaxonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Nejčastější dotazy týkající se rakoviny prostaty

Nejčastější dotazy týkající se rakoviny prostaty Informace pro pacienty Čeština Nejčastější dotazy týkající se rakoviny prostaty Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. V nabídce naleznete více informací o článcích v sekcích EAU Informace

Více

Příbalová informace - Informace pro uživatele. AROMASIN (exemestanum) 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aromasin užívat

Příbalová informace - Informace pro uživatele. AROMASIN (exemestanum) 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Aromasin užívat Příbalová informace - Informace pro uživatele AROMASIN (exemestanum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. -

Více

Lze HCM vyléčit? Jak dlouho žije kočka s HCM? Je možné předejít hypertrofické kardiomyopatii?

Lze HCM vyléčit? Jak dlouho žije kočka s HCM? Je možné předejít hypertrofické kardiomyopatii? Nemoci srdce jsou, stejně jako u člověka, vrozené nebo získané v průběhu života. Ze získaných chorob srdce tvoří velkou část kardiomyopatie, což je onemocnění srdečního svalu spojené s jeho dysfunkcí,

Více

sp.zn. sukls66229/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele

sp.zn. sukls66229/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele sp.zn. sukls66229/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Iomeron 150, injekční roztok Iomeron 200, injekční roztok Iomeron 250, injekční roztok Iomeron 300, injekční roztok Iomeron 350, injekční

Více

Několik rad. pro. onkologicky NemocNé

Několik rad. pro. onkologicky NemocNé Několik rad pro onkologicky NemocNé NĚKOLIK RAD PRO ONKOLOGICKY NEMOCNÉ Autorský kolektiv (v abecedním pořadí): O. Bednařík, I. Čapák, J. Drbal, L. Foretová, J. Němec, J. Petera, K. Petrákova, M. Růžička,

Více

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 1 Příbalová informace: informace pro pacienta Imlygic 10 6 jednotek tvořících plaky (PFU)/ml injekční roztok Imlygic 10 8 jednotek tvořících plaky (PFU)/ml injekční roztok talimogenum

Více

Příbalová informace informace pro uživatele. Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Příbalová informace informace pro uživatele. Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls49585/2008 Příbalová informace informace pro uživatele Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Irinotecani hydrochloridum

Více

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa:

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: 1) vejcovody 8) vaječníky 2) močový měchýř 9) tračník 3) stydká kost 10) děloha 4) bod G 11) poševní klenba 5) klitoris 12) děložní

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu. J.Minařík, V.Ščudla

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu. J.Minařík, V.Ščudla Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. Tessyron 75 mg potahované tablety clopidogrelum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE. Tessyron 75 mg potahované tablety clopidogrelum PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE Tessyron 75 mg potahované tablety clopidogrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM Ing. Vladimír Jelínek 1 Čínská medicína rozeznává pět základních (mateřských) orgánů. Mozek (CNS), který je řídí, stojí uprostřed. 2 1. okruh SRDCE preparáty CorDren, CorHelp

Více

Příloha č. 1a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls109300/2012 a příloha k sp. zn. sukls252066/2011

Příloha č. 1a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls109300/2012 a příloha k sp. zn. sukls252066/2011 Příloha č. 1a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls109300/2012 a příloha k sp. zn. sukls252066/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PANTUL 20 mg pantoprazolum enterosolventní tablety

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIATELE. Verospiron 50 mg, tvrdé tobolky Verospiron 100 mg, tvrdé tobolky. Spironolactonum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIATELE. Verospiron 50 mg, tvrdé tobolky Verospiron 100 mg, tvrdé tobolky. Spironolactonum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIATELE Verospiron 50 mg, tvrdé tobolky Verospiron 100 mg, tvrdé tobolky Spironolactonum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE ZPPSNP SDBR 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 750 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Gemcitabine medac 38 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok gemcitabinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Gemcitabine medac 38 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok gemcitabinum Příbalová informace: informace pro uživatele Gemcitabine medac 38 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok gemcitabinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek dostávat,

Více