Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Navrátil Software pro zabezpečení pracovních stanic s operačním systémem Windows v síti LAN před útoky z internetu Bakalářská práce 2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Software pro zabezpečení pracovních stanic s OS Windows v síti LAN před útoky z internetu zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne 23. května 2011 Jiří Navrátil

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Bc. Davidu Klimánkovi PhD. za pomoc, věnovaný čas, cenné rady a informace při psaní mé bakalářské práce.

4 Slovník pojmů Slovník pojmů ActiveX Technologie vyvinutá společností Microsoft, sloužící ke sdílení informací mezi aplikacemi. DLL knihovna (Dynamic Link Library) Dynamická knihovna je spustitelný soubor, který pracuje jako sdílená knihovna funkcí. Emulace Druh software, který umožňuje běh počítačových programů na jiném operačním systému, než kde byly programy vytvořeny. FTP (File Transfer Protocol) Protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové sítě. Karanténa Izolované místo na disku, do kterého je možné uložit nalezené viry a jiné hrozby. Paket Blok přenášených informací počítačovou sítí. Registry Databáze, ve které se ukládají informace v operačním systému Windows. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Internetový protokol pro přenos elektronické pošty. Stealth vir Neviditelný vir. Virová databáze Seznam virů a jejich signatur. Firewall Zařízení, sloužící k ochraně síťového provozu. Boot První sektor každého disku. Jiný výraz pro zapnutí PC. Shareware Software, který je chráněn autorským právem. Lze jej volně distribuovat, ale využívat pouze po omezenou dobu. HTTP (HyperText Transfer Protocol) Internetový protokol, určený pro výměnu hypertextových dokumentů. IP adresa (Internet Protocol Address) Číslo, které jednoznačně identifikuje umístění počítače v síti. TCP (Transmission Control Protocol) Protokol pro vytvoření spojení mezi počítači na síti. UDP (User Datagram Protocol) Podobné jako TCP, je rychlejší, ale méně bezpečný. ICMP (Internet Control Message Protocol) Protokol pro odesílání chybových zpráv z prostředí sítě.

5 Slovník pojmů POP3 (Post Office Protocol) Protokol pro stahování e- mailových zpráv ze serveru. NFS (Network File Systém) Protokol pro připojení vzdáleného systému souborů. Telnet (TELecommunication NETwork) Protokol pro spojení klient-server pomocí TCP. Umožňuje ovládat zařízení vzdáleně pomocí příkazového řádku. Proxy Program, který zprostředkovává komunikaci mezi serverem a klientem. URL (Uniform Resource Locators) Řetězec znaků, který slouží k specifikaci umístění zdrojů informací. NAT (Network Address Translation) Způsob úpravy síťového provozu pomocí přepisu IP adres. VPN (Virtual Private Network) Virtuální síť vytvořená v rámci jiné sítě. LAN (Local Area Network) Lokální počítačová síť. Aplet Softwarová komponenta, která běží v kontextu jiného programu. MAC adresa Jedinečný identifikátor síťového zařízení. Router Síťové zařízení, které přeposílá datagramy k cíli. Doména Základní adresní jednotka webu neboli internetová adresa. P2P (Peer to peer) Architektura počítačových sítí, kdy spolu klienti komunikují přímo.

6 Obsah Obsah 1 Úvod Cíle a metodika Historie virů Současné hrozby napadení stanice z internetu Nepřátelské programy Viry Viry šířící se pomocí spustitelných souborů Viry šířící se pomocí nespustitelných souborů Viry šířící se pomocí boot sektoru Červi Rootkity Trojský kůň Spyware Adware Phishing Hoax Tracking cookies Shrnutí Hrozby z elektronické pošty Spam Vnitřní a vnější nepřátelé Krádež hesel Antivirové programy Software Jednoúčelový software Online nástroje Anti-malware software Bezpečnostní balíky Principy kontroly Antivirový skener Heuristická analýza Generická analýza Kontrola integrity Techniky dezinfekce Standartní dezinfekce... 17

7 Obsah Generické léčení Heuristické léčení Dezinfekce prostřednictvím kontroly integrity Očkování Firewall Filtrování paketů Bezstavové filtrování paketů Filtrování s kontrolou stavu Překlad síťových adres Aplikační proxy VPN Softwarové firewally Hardwarové firewally Další nástroje Spybot - Search & Destroy CCleaner Ad-Aware Možnosti testování antivirů Odborné firmy AV-Comparatives AV-Test Virus Bulletin AMTSO EICAR Virovyradar.cz In-the-wild Vlastní testy antivirového softwaru Použitý hardware Kolekce virů Testovaný software Norton Antivirus ESET NOD32 Antivirus AVG F-Secure AVIRA antivirus Avast!... 37

8 Obsah 9.4 Popis testování Testovací kritéria Výsledky testů Vyhodnocení Závěr Seznam obrázků a tabulek Zdroje... 46

9 Úvod 1 1 Úvod Jsme v roce 2011 a osobní počítač s internetem využívá, dle Mezinárodní telekomunikační unie, více než dvě miliardy lidí na světě [1]. Někdo ho používá pro svou potřebu, jiný zase k pracovním účelům. Na každé takové pracovní stanici je uloženo větší či menší množství dat. Může jít o důležité dokumenty, pracovní podklady nebo hudební, systémové a jiné soubory. Každý z nich může být kdykoli napaden, ukraden či zneužit. Jak je to možné? V dnešní době internetu je právě tato cesta nejjednodušší, jak se dá napadnout počítač. Hackeři, podvodníci využívající důvěřivost lidí, či jiné skupiny lidí mají neuvěřitelně velké množství způsobů, jak nám počítač atakovat nebo jak se dostat k našim citlivým údajům. Mezi nejvíce zneužívané patří: ové adresy Telefonní čísla Čísla kreditních karet A další. To je podle mě největší problém dnešní doby. Internet je hezká věc, která má samozřejmě spoustu kladů, ale zároveň i záporů. Právě s použitím internetu se hrozby šíří do našich počítačů. Existuje mnoho cest, kudy do našich počítačů. Někdy je to chybou neboli dírou v systému, jindy uměním útočníka nebo nepřipraveností vlastníka počítače. Tím myslím nedostatečnou ochranu počítače, kterou si může každý zařídit podle sebe. Existuje obrovské množství hrozeb, jako jsou viry, červi, spam, trojští koně apod. Na druhé straně je ale také mnoho výrobců kvalitních antivirových programů, firewallů a dalších podpůrných programů na ochranu počítače. Obě strany jdou s dobou a neustále vylepšují útok i obranu. Jak se ale zorientovat na trhu s obrannými programy? Od toho tu je moje bakalářská práce, aby laikovi nastínila problematiku daného tématu, prozkoumala možnosti řešení, porovnala výsledky testů software odborných firem a mých testů. Nakonec vyberu řešení takové, které spolehlivě ochrání počítač při běžném používání internetu koncovým uživatelem.

10 Cíle a metodika 2 2 Cíle a metodika Vytyčil jsem si jeden cíl, a to navrhnout nejlepší kombinaci programů pro ochranu počítače před hrozbami z internetu. Pro dosažení cíle budu nejdříve definovat jednotlivé hrozby a způsoby jejich eliminace. Dále se pak k cíli dostanu takto: Vyberu nejlepší firewall na základě odborného testu Vyberu šest nejpoužívanějších antivirových programů Otestuji je na základě kritérií, která si sám určím Zhodnotím výsledky Vyberu nejlepší antivirový program V závěru doporučím nejvhodnější kombinaci programů pro ochranu počítače

11 Historie virů 3 3 Historie virů Vůbec první záznamy o vytvořených virech pocházejí z přelomu 60. a 70. let, kdy se na sálových počítačích začal objevovat takzvaný králík. Jeho činnost spočívala v tom, že se sám klonoval a tím obsazoval systémové prostředky, čímž způsoboval pokles výkonnosti systému. První větší rozvoj nastal v 80. letech díky rozmachu programů z pera soukromých osob. Díky tomu, že se šířily volně přes servery, měli Trojští koně, jak jsou nazýváni, volnou cestu do počítačů uživatelů. V roce 1986 vytvořili bratři Farooq Alviové vir, který pojmenovali Brain, přeloženo z angličtiny jako mozek. Oba byli výrobci softwaru, a proto se rozhodli zjistit, jak je to s pirátstvím. Virus tedy napadal diskety, v jeho těle byly pouze jejich osobní informace. Vzhledem k tomu, že počítačové pirátství kvetlo už tenkrát, brzy se virus rozšířil do celého světa. Od té doby byla vytvořena celá řada virů, některé pro zábavu, jiné za jiným účelem. Jistě není nezajímavé, že tenkrát to měly viry mnohem jednodušší než dnes, nabídka antivirových programů byla velmi omezená, ne-li žádná. Je totiž pravda, že dlouhou dobu výrobci softwarů popírali, že vůbec nějaké viry existují. K první velké zkáze došlo v listopadu Tehdy Robert Tappan Morris, student americké univerzity, vytvořil červa, který se měl pouze šířit mezi počítači. Paradoxně, díky chybě v kódu, poškodil řadu systémů a v podstatě vyřadil z provozu tehdejší internet. Následně na to se na trhu objevil legendární antivirový software VirusScan od McAfee. Do roku 1992 bylo vyvinuto několik stovek virů, dokud se neobjevil první Windows virus, který napadal spustitelné soubory pro Windows. Objevily se také viry, které poškozovaly počítače postupně nebo takzvané stealth viry. Ty se dovedly maskovat v systému, tudíž bylo složité je vystopovat. Vznikl také generátor virů, díky kterému si v podstatě skoro každý mohl naprogramovat svůj virus. Od té doby postupuje vývoj virů stále kupředu, a do budoucna je jisté, že nastolený trend bude pokračovat. Samozřejmě díky internetu a děravosti produktů od firmy Microsoft bude jejich šíření čím dál jednodušší. Nejznámější výrobce operačních systému rozhodně nespí a neustále vyvíjí záplaty na díry, ale co naplat, výrobci virů jsou vždy o krok napřed. [6]

12 Současné hrozby napadení stanice z internetu 4 4 Současné hrozby napadení stanice z internetu V této kapitole se seznámíme s hrozbami, které na nás čekají, pokud si pořídíme počítač. Rozhodně nejde jenom o nejrůznější viry, červy, trojské koně, nevyžádané odkazy a podobně. Útok totiž může přijít i z naprosto nečekaného směru, jako například z vlastní kanceláře. 4.1 Nepřátelské programy V této skupině jsou všechny druhy škodících programů, dohromady se označují jako malware, spojením anglických slov malicious a software (škodlivý software). Dělí se většinou na viry, červy, trojské koně, spyware a adware. Toto dělení je ale sporné, protože jednotlivé kategorie se velmi často prolínají a překrývají. Proto se v různých publikacích můžeme setkat s rozdílným dělením Viry Virus definoval Dr. Frederick Cohen: Počítačový virus je počítačový program, který může infikovat jiný počítačový program takovým způsobem, že do něj zkopíruje své tělo, čímž se infikovaný program stává prostředkem pro další aktivaci viru. [5] Tato definice se ale postupem času mění, protože v dnešní době už ne všechny viry upravují data jiných programů. Přesněji by se tedy dalo říci, že virus je program, který rekurzivně a explicitně kopíruje potencionálně se vyvíjející kopii sebe sama [3]. Takže abychom něco mohli označit jako virus, musí se šířit proti vůli uživatele a chovat naprosto automaticky. Virus je nejrozšířenější obdoba škodlivého softwaru. Jeho název koresponduje v podobě s biologickými viry. Stejně jako lidský virus potřebuje ke svému šíření hostitele. Většinou se jedná o spustitelný soubor nebo soubor, který obsahuje alespoň z části spustitelný kód. Rozeznáváme několik druhů virů jako souborové, boot viry, nespustitelné souborové viry a viry kombinované, oblíbené jsou boot + spustitelné soubory. [3] Viry šířící se pomocí spustitelných souborů Je to asi nejpoužívanější typ viru. Pro samotný vir je totiž výhodné, když je soubor spustitelný. Je docela pravděpodobné, že uživatel infikovaný soubor buď otevře, nebo rozšíří dál. V poslední době ale těmto virům vývoj příliš nepřeje, dnešní instalace jsou tak složité, že nebývají kopírovány mezi počítači. Hlavní skupinou jsou soubory typu executable, tedy s příponou EXE, pro systém Windows nebo soubory využívající třeba překrývání modulů. Na začátku souboru je klasická hlavička a po ní teprve samotný program. V tomto případě totiž virus musí nahrát

13 Současné hrozby napadení stanice z internetu 5 své tělo do některé sekce samotného programu a upravit údaje o této sekci v hlavičce, nebo do hlavičky přidat novou sekci a nahrát se přímo do ní. [3] Viry šířící se pomocí nespustitelných souborů Viry napadající spustitelné soubory v poslední době ustupují do pozadí díky vývoji programových balíků, které ukládají soubory na nejrůznější místa na disku. Jelikož spustitelné soubory málokdo přenáší mezi počítači, autoři virů dlouho hledali cestu, jak infikovat soubory, které přenášeny jsou. Nakonec se dočkali nečekané pomoci od firmy Microsoft. Vývoj jejich produktů byl vykoupen přítomností programovacího jazyka, používaného pro tvorbu krátkých programů na opakující se činnosti. Říká se jim Makro. Ty se distribuují společně s dokumenty a zároveň se nahrávají do šablon, které jsou přidávány do každého dokumentu. Tímto způsobem tedy útočník dostane virus do nespustitelných souborů, použitím šablon. V případě, že se podaří dostat virus do takovéto šablony, musí být vyřešen ještě jeden problém, a to aktivace viru. Makra se spouští například klávesovou zkratkou. V takovém případě může uživatel nevědomky zmáčknout klávesu a spustit virus. Dalším způsobem je, že makru může být přiřazena položka v menu aplikace, a zase stačí jeden nevinný klik a virus je spuštěn. No a nejvíce používaný způsob jsou makra automatická. Ta se spouští při nějaké události, jako třeba Autoopen nebo Autoclose. V tomto případě uživatel nemusí ani nic mačkat a nepříjemná událost je na světě. Dnes už se tyto viry nepoužívají. Já jich však mám několik ve své kolekci, a do testů je zahrnu.[2] Viry šířící se pomocí boot sektoru Nejdříve si musíme říct, co to vlastně boot sektor je. Jedná se o oblast na začátku disku, kde je uložen zavaděč systému. Vždy po startu počítač načte program z těchto sektorů, uloží si ho do operační paměti a spustí. Pokud je vše správně, uživatel o tom ani neví. Virus, šířící se tímto způsobem udělá malý trik. Z boot sektoru odstraní standartní zavaděč a uloží ho někam jinam. Poté na ono původního místo nahraje část svého kódu a i jeho zbytek uloží jinam. Při startu počítače se tedy nejdřív načte virus a hned po něm původní boot sektor. Uživatel nic neví a zpoždění je minimální. Virus se do počítače dostane pomocí jakéhokoli infikovaného vyměnitelného média, ze kterého se pokusíme nabootovat počítač. [3] Červi Podobnost mezi červy a viry je veliká, ale přitom rozdíl mezi nimi je zásadní. Viry se aktivně nezapojují do svého šíření, většinou čekají, až to za ně uživatel udělá. Kdežto červ

14 Současné hrozby napadení stanice z internetu 6 využívá počítačovou síť k napadení dalších stanic a nepotřebuje k tomu hostitelský soubor. Tím ale ztrácí možnost napadnout libovolný soubor. Existuje mnoho cest, kudy se červi šíří. oví červi Internetoví červi IM a IRC červi Nejrozšířenější je červ ový. Používá bezpečnostní chyby nebo pokročilé funkce, které dovolují hromadné odesílání mailů. Poté, co se červi dostanou do počítače, začnou odesílat svoje kopie na ové adresy uložené v adresáři. Taková zpráva obvykle obsahuje červa jako přílohu. Internetový červ pomocí síťových prostředků prohledává počítače, a když najde nějakou díru, zaútočí a nainstaluje se do systému. IRC červi používají komunikaci v reálném čase pro rozesílání odkazů na webové stránky nebo svůj program, jako soubor EXE. [32] Dvojitá přípona je trik červa, jak donutit uživatele počítače ke spuštění sebe samého. V podstatě jde o to, že příloha v u má dvě přípony. V některých ových klientech (Microsoft Outlook) je primárně nastaveno zobrazování pouze jedné přípony. Tím je docíleno toho, že uživatel si myslí, že si prohlédne obrázek. Ve skutečnosti může jít ale o EXE soubor, jenže tato přípona není vidět. Po otevření souboru se aplikace spustí, červ se rozšíří a má volnou cestu šířit se dále Rootkity Tímto pojmem můžeme označit prostředek, který skrývá svou vlastní činnost prováděnou na operačním systému. Můžou to být třeba běžné systémové programy upravené do takové podoby, aby nebyly vidět a útočník měl přístup do systému. Jako zajímavost uvedu, že firma Sony BMG Music Entertainment implementovala na svá CD nosiče rootkit, který při vložení do počítače s operačním systémem Windows okamžitě nainstaloval aplikaci, která znemožňovala kopírování disku nebo vytváření souborů mp3. Samozřejmě to bylo bez vědomí lidí kupujících CD nosiče, takže po čase byla firma nucena rootkit stáhnout a všem vyměnit CD za jiná. [33] Trojský kůň Název pochází z řecké mytologie. V boji o Troju bylo použito trojského koně, jako lsti. Dřevěný kůň, darovaný na důkaz míru a konce boje byl dutý a schovávalo se v něm mnoho bojovníků. Když byl vtažen za obranu Troji, v noci z něj vylezli bojovníci a otevřeli bránu svým kolegům, čímž získali rozhodující výhodu v boji. Podobnou funkci má trojský kůň i zde.

15 Současné hrozby napadení stanice z internetu 7 Abychom si nainstalovali nepřátelský program, je zaobalen do takové podoby, že vypadá zdánlivě neškodně. Může to být od hry cokoli až po aktualizaci Microsoft Windows nebo Internet Exploreru. On sice může nainstalovat to, za co se skrývá, ale zároveň se instaluje i škodlivý software sám, provede změny v registrech nebo jinak zasáhne náš systém. Pokud se tak stane, může provádět činnosti, ke kterým je uživatel oprávněn. Může tedy měnit nebo odstraňovat soubory, instalovat jiné programy atd. [2] Mezi možné škody patří: Odstranění důležitých souborů Krádež osobních dat, hesel nebo obchodních dokumentů Získání přístupu k dalším počítačům v síti Možnost získat oprávnění správce sítě Spyware Jde o program, který využívá Internet k odesílání dat bez vědomí uživatele. Většinou se jedná o statistická data jako například údaje o prohlížených stránkách či nainstalovaných programech. Často se to odůvodňuje snahou zjistit údaje pro potřeby a zájmy uživatele nebo cílenou reklamu. Spyware je legální, nikdo totiž nedokáže, že je jeho činnost zneužita. Hlavním problémem je, že se šíří společně se sharewary a autoři o tom vědí. Jak i z názvu vyplývá (spy = agent), jde o špehovací program. [34] Adware V tomto případě se jedná o reklamní sdělení, hlavně o pop-up okna. Ta se zobrazují během používání internetu a většinou nám vnucují něco, co nechceme. Název je opět výstižný (ad = reklama). Stejně jako spyware může být distribuován společně s instalací jiných programů, kdy se tváří jako přídavné funkce. Hlavní rozdíl je ale v tom, že se na adware vztahuje licenční ujednání EULA (End User License Agreement), kdy při instalaci uživatel může nebo nemusí souhlasit s touto instalací. Na druhou stranu, pokud má program bezplatnou licenci, nemá často uživatel na výběr. [3] Phishing Rybaření, jak zní počeštělý výraz, je způsob, jak mámit z lidí citlivé údaje. Většinou se jedná o vytvoření podvodné zprávy využívající důvěřivost lidí. Takový může vypadat stejně jako jiný od opravdové instituce, pouze s tím rozdílem, že pokud kliknete na odkaz zde uvedený, budete přesměrování na stránky podvodníka. Příkladem phishingu může být:

16 Současné hrozby napadení stanice z internetu 8 Vážený zákazníku, omlouváme se za výpadek naší služby v průběhu posledních 48 hodin. Pro ověření obnovy funkce Vašeho přístupu Vás žádáme o jeho ověření na stránce vložením vašeho hesla do příslušného pole. S úctou... [35] Pro získání citlivých dat jsou tři cesty: Sociální inženýrství Keyloggery Man-in-the-middle V prvním případě je oběť nějakým způsobem přesvědčena, aby podvodníkovi poskytla přihlašovací údaje, třeba do internetového bankovnictví. Keyloggery mapují stisky klávesnice. Do počítače se dostávají pomocí trojského koně. Man-in-the-middle fungují na principu skrytí útočníka. Figurují mezi podvedeným a bankou, kteří nemají o něm ani tušení. V této pozici odchytí údaje, které potřebují. [35] Hoax Tímto termínem se označují nebezpečné, poplašné a hlavně zbytečné řetězové zprávy. Vlastně pokaždé je v nich uvedena žádost o rozeslání svým přátelům. Díky lidské důvěřivosti to plní účel. Přeposláním takové zprávy můžeme lidi jak obtěžovat, tak zatěžovat jejich mailové schránky. Důležité je vědět, že takové zprávy většinou obsahují absurdní informace. V takových případech existuje web kde je vytvořena databáze zpráv typu hoax a kde si může každý ověřit pravost zprávy. Jako aktuální případ, který vypovídá o všem, uvedu toto: Předmět: I n f o - o OCHRANĚ před radiací - / - šiřme v MÍRU informaci - ne paniku Ahojte, tak podle posledních info už máme radiaci na cestě a bude to pořádná nálož ( odhady, že více než Černobyl ). Z pochopitelných důvodů tyto informace opravdu ve večerních zprávách nebudou... takže, nešiřme paniku, ale posílejme mezi lidi informaci o PREVENTIVNÍ ochraně před zářením. Kupte sobě a svým blízkým megacéčko ( má Vitaland nebo i lékárny) 1000 mg - toho dvě až tři tablety denně a mořskou řasu Kelp ( obsahuje jód a umí ochránit štítnou žlázu, která zářením dostane zabrat ) - toho stačí jedna tabletka denně, zato dlouhodobě, MUDr. Korman doporučuje v tomto případě až jeden rok!! Na kom vám záleží, tomu to dejte snad i příkazem Jinak předejte info co největšímu počtu lidí, ať se můžou chránit. - - Jo, a nezapomeňte na detoxikační schopnost chlorelly a enzymy a antioxidanty ječmena. [36] Tracking cookies V protokolu http se takto označují malá množství dat, která jsou posílána www serverem našemu počítači, kde se uloží na pevný disk. Při následných návštěvách těchto

17 Současné hrozby napadení stanice z internetu 9 serverů se odešlou zpět. Odesílaná data jsou třeba přihlašovací jméno a heslo. V tomto případě není cookie tolik nebezpečný. Pak jsou tu ale případy, kdy přijdeme na nějakou stránku, třeba abc.cz a na ní je mnoho reklamních bannerů. Ty fungují samozřejmě také na nějakém serveru, a tím se tedy do našeho počítače dostane cookie i z těchto nežádaných serverů. Když poté přijdeme na jiný web se stejnými reklamami, ty se podívají do našeho počítače po svých cookies a zapíše si o tom poznámku. Tím je tedy monitorován náš pohyb na internetu, a naplní se tedy název tracking cookie sledovací cookie. V tomto případě se tedy nejedná přímo o zásadní hrozbu, spíš to narušuje naše soukromí a zjišťuje o nás informace, které nechceme. [3] Shrnutí Tabulka 1: Zhodnocení hrozeb z hlediska nebezpečnosti V tabulce jsem provedl srovnání hrozeb podle mého názoru. Vypsal jsem možnosti jejich přenášení a pak je posoudil na stupnici od jedné do desíti podle velikosti hrozby. Jednička je nejmenší riziko, desítka nejvyšší. Jak je v tabulce vidět, nejvyššího hodnocení 10 bodů nedosáhla žádná hrozba. Je to z důvodu, že největší hrozbou nejsou programy, nýbrž lidé, kteří za hrozbami stojí. 4.2 Hrozby z elektronické pošty V podstatě se dá říct, že každé otevření ového klienta představuje potencionální hrozbu. Při dnešní frekvenci využití elektronické pošty je to ideální médium pro přenos virů. Bohužel, nejenom virů. Další hrozby, které nejsou vidět, mohou být neméně nepříjemné. Každý putuje po předem neznámé cestě. Cestou projde nešifrován velkým množstvím počítačů a směrovačů, přičemž na každém může být odchycen a přečten, navíc i upraven. Je tedy důležité, neposílat touto cestou žádné důležité údaje, čísla bankovních účtů už vůbec ne.

18 Současné hrozby napadení stanice z internetu 10 Dnes už ale máme možnosti, jako takovýmto nepříjemnostem zabránit. Můžeme například šifrovat či opatřit digitálním podpisem. Tím zaručíme příjemci, že zpráva přišla neporušená a skutečně od nás. [2] Spam Spam je masově se šířící nevyžádané sdělení pomocí internetu. Zpočátku se do kolonky spam řadily pouze akce reklamního charakteru, neskutečné výhry, zájezdy, zázračné léky pro pánskou potenci nebo odkazy na pornografické stránky. V poslední době se ale tento problém rozšířil i do komunikačních programů, instantních messengerů či diskusních fór jako ICQ, IRC, MSN, QIP apod. Zajímavostí je, že dnes je spam uveden i ve státních legislativách. V České republice platí od roku 2004 zákon 480/2004 o některých službách informační společnosti, který upravuje tuto problematiku a byl vytvořen podle norem Evropské Unie. Jak se vlastně dostane moje ová adresa do nesprávných rukou? Na webových stránkách bývají umístěni roboti, kteří shromažďují zadávané y do formulářů. Tomu se dá bránit záměnou zavináče: za (zavináč) za obrázek zavináče za jakýkoli text naznačující, že jde o zavináč. Pokud často nakupujeme v neznámých e-shopech, je lepší si na to založit nový , který budeme používat pouze pro tyto účely. Jedná se samozřejmě i o různé chaty apod. Pokud už nějaký spam přijde, rozhodně není vhodně klikat na jakýkoli odkaz v něm uvedený. Mezi další způsoby obrany proti spamu patří bezesporu takzvaný Blacklist nebo Graylist. Je to vlastně seznam ů a IP adres. Pokud na náš SMTP server přijde z registrované IP adresy, bude automaticky zabráněno doručení nebo bude přesunut do složky SPAM. Nakonec existuje ještě možnost filtrovat si zprávy v ovém klientovi sám. Stačí si v nastavení určit klíčová slova, která bývají obsažena ve spamech. V takovém případě bude okamžitě přemístěn do složky SPAM. [37] 4.3 Vnitřní a vnější nepřátelé Každý, kdo hodlá nějak zaútočit na náš počítač, je náš nepřítel. Tito nepřátelé mohou být děleni několika způsoby do několika skupin. Například podle toho, jestli se snaží napadnout systém prostřednictvím internetu nebo se snaží dekódovat a prolomit programy. Útočník zevnitř organizace

19 Současné hrozby napadení stanice z internetu 11 Takto definujeme osobu, která je připojena do vnitřní počítačové sítě. Může to být například nespokojený zaměstnanec firmy nebo někdo, kdo k tomu byl donucen. Útočník vně organizace Tato osoba nemá přístup přímo k počítačové síti. Musí při svém útoku překonat všechny nástrahy, jako například firewally a bezpečnostní protokoly. Problémem je menší pravděpodobnost vystopování, protože my můžeme mít kontrolu nad sítí, ale nad celým internetem ne. Svět Tento útočník je asi nejnebezpečnější. Používá totiž ke své infiltraci veliké množství počítačů, tudíž v podstatě není vystopovatelný a proti jeho útokům není skoro žádná obrana. Útočníci jsou děleni podle svých schopností neboli nebezpečnosti. Amatéři Zvědavci, kteří se pokouší dostat se do nějaké již specifikované bezpečnostní díry. Ty jsou většinou již publikovány na internetu. Hackeři Poměrně hodně vzdělaní lidé v dané problematice, kteří to dělají za účelem dokázání si kvality nebo pro radost. Většinou nemají prostředky na nějaký velký útok, ale i tak dokáží udělat celkem nepříjemný útok. Profesionálové Počítačoví profesionálové, kteří mají dostatek prostředků, času i znalostí pro nebezpečné útoky. Většinou se pokouší o nové způsoby útoků, často ještě neregistrované, čímž mají nemalou výhodu. Nedá se jim skoro bránit, proto uživatelé většinou doufají, že se jim takový útok vyhne. [2] 4.4 Krádež hesel Při množství registrací na internetu jsou dnes hesla jedinou možnou variantou jak zjistit, jestli přihlašující se člověk je opravdu ten, za kterého se vydává. V případě krádeže nebo uhodnutí hesla jsou naše data a informace téměř neubránitelná. Aby k tomu nedošlo, je třeba mít silné heslo. Pro to je potřeba splnit některé podmínky. Je vhodné: Nepoužívat významná jména, data narození či svátků Pamatovat si heslo, napsané na monitoru totiž není moc bezpečné

20 Současné hrozby napadení stanice z internetu 12 Mít pro každou službu jiné heslo Střídat malá a velká písmena s číslicemi Aby délka hesla byla delší než šest znaků V následující tabulce je vidět doba prolomení ochrany podle složitosti hesla. Vyplývá z ní, že sedmimístné heslo s kombinací malých písmen, velkých písmen a číslic se rozluští za 1000 let. [7] Tabulka 2: Přehled doby potřebné k prolomení hesla [7]

21 Antivirové programy 13 5 Antivirové programy Jedná se o software, který je vyvíjen pro potřeby uživatelů bránit se útokům a hrozbám zvenčí sítě. V dnešní době, kdy se možnosti virů a podobných hrozeb vyvíjejí vysokou rychlostí, se také antivirové systémy musí rychle vyvíjet. To se naštěstí děje. [3] 5.1 Software Informovanost uživatelů je dnes již na takové úrovni, že v podstatě každý má nějaký software pro svou obranu. Samozřejmě záleží na tom, jaký uživatel si software pořizuje. Pro velké firmy jsou vyvíjeny draze placené programy, pro menší uživatele jsou free verze antivirových programů. V případě placených verzí nabízejí výrobci možnost stáhnout si zdarma zkušební verzi, většinou na třicet dní. Během té doby můžeme software vyzkoušet a rozhodnout se, jestli jsme s daným programem spokojeni a zakoupíme ho. Antivirové programy můžeme dělit taktéž podle velikosti a funkčnosti softwaru. Některé jsou jednoduché internetové aplikace, jiné jsou obrovské komplexní balíky. Více v následujících podkapitolách. [3] Jednoúčelový software Jedná se o jednoduché nástroje, které jsou vyvíjeny za účelem detekce a dezinfekce jednotlivých virů či dalších hrozeb, nebo na jejich menší uskupení. V podstatě se tyto programy využívají až v době, kdy uživatel zjistí nákazu a potřebuje se jí urychleně zbavit. Nejedná se tedy o plně hodnotný program, je to jen nástroj. Jako příklad mohu uvést ESET Conficker Removal Tool sloužící k likvidaci červa Conficker. Z tohoto příkladu je vidět, že software slouží opravdu pouze proti jednomu druhu nákazy. [3] Online nástroje I dnes se najdou lidé, kteří z nějakého důvodu odmítají si nainstalovat nějaký antivirový software. Pro takovéto případy slouží nástroje, které lze použít online, bez instalace. Dalo by se říci, že se jedná o jednoúčelový skener. K dispozici je má většina velkých výrobců antivirových programů (ESET Online scanner, Symantec Security Check). Tyto utility dokáží otestovat počítač na přítomnost malware či bezpečnost portů apod. Některé z nich nabízejí i možnost léčení. [3] Anti-malware software Tyto programy jsou nejčastější formou ochrany počítačů. Jde o systémy zahrnující všeobecnou ochranu počítače. Provádí ji tak, že kontrolují všechna vstupní a výstupní místa, kudy se nákazy mohou dostat do počítače. Mezi ně patří:

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS.

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická. Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SOFTWAROVÉ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE V SYSTÉMECH WINDOWS Veronika Staňková Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem práci vypracovala samostatně

Více

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek Bezpečnostní řešení IT společnosti Libor Housírek Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je základní seznámení s použitím a využitím bezpečnostních informačních technologií jako základního prostředku

Více

Ochrana a bezpečnost dat a informací

Ochrana a bezpečnost dat a informací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Ochrana a bezpečnost dat a informací Bakalářská práce Autor: Petr Tesař Informační technologie, správce IS Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Zabezpečení systému Windows

Zabezpečení systému Windows Zabezpečení systému Windows Windows Security Protection Filip Hujer Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je zabezpečení operačních

Více

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

Základní dělení. 3. červi

Základní dělení. 3. červi Počítačová infiltrace jakýkoliv neoprávněný vstup do počítačového systému dále uváděné typy počítačové infiltrace lze označit i názvem MALWARE MALicious software, škodlivý software Základní dělení 1. viry

Více

Bezpečnost dat v informatice

Bezpečnost dat v informatice Bezpečnost dat v informatice Data security in informatics Václav Chytil Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je Bezpečnost dat v informatice. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RADEK FILIP ČESKÉ BUDĚJOVICE 2003 Anotace: Tato práce

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

Uživatelská příručka. TrustPort Antivirus 2013. TrustPort Internet Security 2013. TrustPort Total Protection 2013. Určená pro produkty

Uživatelská příručka. TrustPort Antivirus 2013. TrustPort Internet Security 2013. TrustPort Total Protection 2013. Určená pro produkty Uživatelská příručka Určená pro produkty TrustPort Antivirus 2013 TrustPort Internet Security 2013 TrustPort Total Protection 2013 Datum revize: 19. 10. 2012 Copyright 2012, TrustPort, a.s., Všechna práva

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

S cílem dát co největšímu počtu uživatelů počítačů do ruky co nejsilnější zbraň v podobě vědomostí a znalostí pořádala AEC ve spolupráci s

S cílem dát co největšímu počtu uživatelů počítačů do ruky co nejsilnější zbraň v podobě vědomostí a znalostí pořádala AEC ve spolupráci s Vážení přátelé, S cílem dát co největšímu počtu uživatelů počítačů do ruky co nejsilnější zbraň v podobě vědomostí a znalostí pořádala AEC ve spolupráci s vydavatelstvím a nakladatelstvím VOGEL Publishing

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 1 2 Obsah 1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 3. LEKCE: Nakupujeme bezpečně na Internetu 4. LEKCE:

Více

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat

1 Ochrana dat. 1.1 Možnosti ochrany. Ochrana dat Ochrana dat 1 Ochrana dat Ochrana dat je jednou z nejdůležitějších činností uživatele výpočetní techniky. Vaše data, uložená v počítači, jsou různě důležitá. Od souborů, které jste jednou uložili a dnes

Více

Bezpečnostní informatika 1

Bezpečnostní informatika 1 VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Bezpečnostní informatika 1 skripta Ostrava, 2015 Bezpečnostní informatika 1 7. rozšířené vydání tento

Více

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík Bezpečnost e-shopových frameworků Bc. Filip Hasík Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je popsat problematiku e-shopových frameworků a jejich odolnost vůči bezpečnostním zranitelnostem.

Více

Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv

Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Kapitola sedmá Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Mgr. Radek Hoszowski Učební text Bezpečnost, ochrana dat a autorských práv Bezpečnost počítače Za bezpečný počítač považujeme ten počítač, který

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Bakalářská práce 2009 Souhrn Tato práce se zabývá dlouhodobým uchováváním webových stránek jako archivních dokumentů.

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

Pokročilý uživatel 12

Pokročilý uživatel 12 Obsah Úvodní slovo 4 Začínající uživatel 05 12 17 Jak správně pracovat s webem 5 Online komunikace 6 E-mailová komunikace bezpečně 7 Sociální sítě 8 Zabezpečení počítače 9 Hesla 11 Ochrana dat 12 Stahování

Více

Využití penetračních testů k prověření zabezpečení podnikové sítě

Využití penetračních testů k prověření zabezpečení podnikové sítě Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Využití penetračních testů k prověření zabezpečení podnikové sítě Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Balej Martin Andrysík Brno 2014 Rád

Více

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT)

1. Základní pojmy. informačních a komunikačních technologií (ICT) 1. Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) V první kapitole se zaměříme na pochopení hlavních pojmů z oblasti výpočetní techniky a základní znalost různých částí počítače, a to na

Více

Teorie Základy informačních technologií

Teorie Základy informačních technologií Teorie Základy informačních technologií OBSAH 1.OSOBNÍ POČÍTAČE...3 2. HARDWARE POČÍTAČE...4 Disková paměť...4 Diskety...4 CD-ROM...5 Klávesnice...5 ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA...6 Monitor...6 Tiskárna...6 Scannery...7

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Počítačové infiltrace

Počítačové infiltrace Počítačové infiltrace Počítačovou infiltrací nazveme jakýkoliv neoprávněný vstup do počítačového systému. Jde o termín s velice širokým významem. Pojem virus se zapsal do podvědomí lidí nejvíce a proto

Více