Zbožnost stejně jako láska si nežádá nešiků POZDRAVY A PŘÁNÍ Hudec Kay Marek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zbožnost stejně jako láska si nežádá nešiků POZDRAVY A PŘÁNÍ Hudec Kay Marek"

Transkript

1 OBSAH: * biblická úvaha * schůzka ODV * Stezka písmáků 2002 * čtení na pokračování * informace a zprávy * příběhy a poezie * pouť ke sv. Jiří * názory a náměty * knihovnička Motto: Zdalipak půst, který já schvaluji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost? Iz 58,6 Pokud všechno dobře dopadne, přečtete si tenhle můj úvodník v postní době. To je období, které z hlediska dnešního běžného životního stylu vypadá jako cosi zapomenutého ze středověku. A zase pro mnohého ze skautských dříčů spadá celý rok a doba postní téměř v jedno takže také nic, co by vyvo lalo nějakou zvláštní pozornost. Já se přece jenom pokusím tuhle nevábnou pozici postní doby zlepšit. Protože si to správný půst zaslouží. Řekl jsem správný protože také existuje karikatura, která spolehlivě od pravého půstu od razuje. Abyste věděli, co mám tím na mysli, uvedu jeden exemplární příklad: Když jsem byl malým klu kem, tak jsem slyšel o tom, že jakási svatá si dávala během postní doby kamínek do boty, aby jí tam tlačil. Tedy mně to připadalo hodně praštěné jako by život sám nepřinášel každou chvíli situace, kdy člověk potřebuje zatnout zuby a něco těžkého vydržet nebo překonat. A přitom je to kvůli něčemu, co má samo o sobě cenu. Ale drásat si nohu kamínkem úmyslně daným do boty? Nu dneska si o tom myslím totéž, co tehdy: člověk, který nežije ve skleníku, ale ve světě, má dost smysluplnějších příležitostí k tréninku. Pro tože - o ten trénink, o ten v postě skutečně jde. Představte si, že byste měli reprezentovat na zimní olympiádě, která právě teď skončila. Už k tomu, aby vás na ni vybrali, budete muset prokázat pořádné výsledky. Jenomže ty nepadají z nebe : jsou výsledkem tvrdé dřiny. Samozřejmě jsou i podvodníci, kteří pomocí dopingu podvádějí sebe i druhé. Ale s tím nechceme mít nic společného, že ano. Tedy pokud bychom měli na té olympiádě uspět, jistě bychom na ní tvrdě trénovali. A to tak, aby zrovna na ní naše forma byla nejlepší. Z mého hlediska je to pěkný model pro moderní půst. Všimněte si, že pokud máme mít opravdu výsledky, bude trénink trvat dlouho. Těch čtyřicet dnů postní doby má význam nejen symbolický. Ten je také velice praktický. Jen si představte, jak dopadne ten, kdo si myslí, že musí být všechno hned. Během prvního dne se natolik oddělá, že druhý den už jenom heká a třetí dospěje k závěru, že to pro něj není. Správný trénink načasuje formu. Stejně tak správně uskutečňované prožití postní doby. Prozradím, že forma se ladí na největší událost, o níž křesťané vědí: Ježíšovu oběť a vzkříšení. A teď přijde to hlavní: možná si totiž tak trochu tiše myslíte, že přece hlavní je vnitřní postoj, roz hodnutí pro Krista, nadšení ke svatosti - zkrátka to duchovní. A budete mít jistě pravdu. Jenomže je v tom čertovo kopýtko. Rád ho ukazuji na pohádce o živé a mrtvé vodě. Jistě všichni vědí, že ta živá voda je vrcholem všeho. Ale to neznamená, že ta mrtvá je k ničemu. Víte přece, jak to dopadlo, když prince rozsekaného na kousíčky začali hned kropit tou živou vodou? Vůbec nic se nestalo. Všechnu živou vodu vyplýtvali a princ byl pořád na kousíčky. Právě takhle vypadá špatně pochopená křesťanská vý chova: vůbec nebere zřetel na přirozené předpoklady křesťanského života a končí úplně stejnou blamá ží, jako v té pohádce. Místo budoucího světce vychovává buď ustrašeného, neschopného bambulu, nebo naopak budoucího tvrdého odpůrce křesťanství, který se osvobodil od předsudků a nesvobody. 1

2 Půst je nabídkou k tomu, abychom ve svém životě tím, že nenecháme zplanět své hřivny ře čeno biblicky nepřekáželi působení Ducha, naopak, abychom ze své strany k němu také dovedli přidat těch pět chlebů a dvě rybičky. Aby se naše dobrá předsevzetí, naděje a touhy nerozbíjely na tom, že nic nedovedeme, nevydržíme, nedokážeme. Masaryk mně svého času nadchl stručným vyjádřením veškeré síly pravého křesťanství v této větě: Zbožnost stejně jako láska si nežádá nešiků. A právě o to jde. Skauting nám k tomu poskytuje skvělou příležitost. Edy Únorové jednání ODV, kterému již předsedal místonáčelník br. Balů (Edy se ujal funkce tajemníka), se týkalo těchto záležitostí: - budoucnost ODV Rada náčelníků (Hanka Vogeltanzová, Wabi, Sojka, Balů, Vezír, Thor) navrhuje, aby současný odbor duchovní výchovy vytvořil společně se současným odborem pro výchovu a vzdělávání činovníků metodickou skupinu pro výchovu a vzdělání při Náčelnictvu; tato metodická skupina by měla být vnitřně členěna na sekci duchovní výchovy a sekci vzdě lávání; ODV považuje tento návrh za jedno z možných vhodných řešení (pokud s tím budou též souhlasit členové současného OVČIN); - pouť ke sv. Jiří 27. dubna od se uskuteční v Praze celonárodní skautská pouť; přípravy jsou v plném proudu, bližší informace přinášíme v samostatném článku; - publikace Modlitby skautů o tuto knížečku modliteb, kterou sestavili bratři Jiří Reinsberg Amundsen a Tomáš G. Biňovec At-pui, je velký zájem; ODV projedná možnost dotisku - diecézní setkání zástupců mládeže s biskupy účastnili se ho Karbous a Lída Kapešová; po drobnou zprávu uvádíme na jiném místě tohoto čísla - průběh příprav na další ročník soutěže Stezka písmáků viz další text POZDRAVY A PŘÁNÍ Br. Jiří Hudec z Brna-Líšně (14. oddíl Junáka Brno) poslal NDS přání mnoha zdaru v dalším ro ce. Br. Karel Lešanovský-Kay zdraví redakci a k číslu NDS 101 poznamenává, že je dobře, že redakce čtenáře duchovního rádce skautských oddílů upozornila i na části Koránu. Málo kdo o tom něco kloud ného ví, pokračuje. Překlad Ivana Hrbka vydaný v roce 1972 mám a byl mi dobrým průvodcem při práci na studii nazvané Úvahy nad Zelenou knihou Muámmara Al-Kaddáfího, kterou jsem vydal jako samizdat v roce K úvaze v čísle 103 našeho měsíčníku připomíná, že kniha uvedená v úvaze vyšla v roce 1969 v Mladé Frontě pod názvem Rabín v pátek zaspal (napsal ji Harry Kemelman). Vydávání PEREGRINA je pro něho dokladem, že v Havlíčkově Brodě byli vždycky čiperní a obětaví skauti a skautky viz např. rodina Štáflova. Ve svém dopise dále říká: Měl jsem tam také dlouholetého velkého přítele, spolužáka z pelhři movského gymnasia (opět ten Peregrinus-Pelhřim), upřímného křesťana a faráře ČCE Honzu Chválu. Br. Ladislav Marek z Kutné Hory doplňuje svoje zážitky z Půlnoční mše 2001 (a tím i upřesňuje redakční přepis v čísle 104): Vracím se ještě k mému vánočnímu příspěvku. V článku jsem popisoval skupinu mladíků, kteří sejmuli na náměstí z vánočního stromu na tvrdém papíře namalovaný obraz lucerny, zabalený v igelitu, a použili jej k sáňkování. Připomnělo mi to vypravování oldskautů, kteří v dobách svého dětství sáňkovali v ulicích města. Kutná Hora leží na mírném svahu - sáňkovací dráhu, vedoucí ulicemi Kouřimská, Hu sova, Palackého, Tylova a Sokolská, měří více než 1 kilometr. Několik metrů, které využili popisovaní mladíci, se s tím sice nedá srovnat, ale připomíná to staré časy, které popisuje i J. Foglar v jednom z vánočních příběhů Rychlých šípů, kdy se ulice nesolily a aut jezdilo velice málo. Takový čas, který pod trhl kouzlo prvních vánoc nového tisíciletí, většina z nás nepamatuje a třeba se nebude opakovat 2

3 V polovině ledna jsem se byl podívat na smírčí kříž nedaleko Kutné Hory, pokračuje br. L. Marek. Ještě v čase mého dětství zde vedla cesta, nyní rozo raná, takže kříž je uprostřed pole a málokdy je pří stupný. Pro svůj zvláštní tvar se nazývá Kamenná bába. Není to jen obyčejný kříž, je mementem naší historie. Před 580 lety (je to takové malé výročí) se mezi Kutnou Horou a vrchem Kuklík rozhodlo o osudu II. křížové výpravy. Na počátku ledna 1422 tu stáli pro ti sobě křižáci císaře Zikmunda a husitské vojska Žiž kova. Lidé stejné víry, kterou vyznávali různým způso bem, tu prolévali krev. Žižka zvítězil a vítězství završil po několika dnech v Německém (Havlíčkově) Brodě. Výsledek? Zikmund do porážky husitských polních vojsk u Lipan do Čech nevkročil. A Kutná Hora se sta la husitským městem, což dodnes připomíná kalich v městském znaku. Psáno dne Pro pozorné posluchače seminářů ELŠ v Praze (ale nejen pro ně) je to jistě výborný tip na výpravu do historie. Kamzík Něco do knihovničky: Čtyři pilíře vzdělávání dle UNICEF Mladí lidé v měnících se společnostech - Diskusní průvodce po Střední a Východní Evropě, SNS a Pobaltských státech; originál vydali UNICEF a WOSM. Překlad příručky vypracoval P. Trantina, knížka vyšla v TDC s podporou MŠMT v roce 2001 pro ČRDM. Z příručky jsme vybrali několik zásad, které by si zvláště mladí lidé dnes měli osvojit: 1. UČIT SE ZNÁT - získávat vědomosti o mnoha různých předmětech, zatímco se učíte mnohem více o méně předmětech. Znamená to také učit se objevovat věci, jak analyzovat a jak využívat, co už znáte, k přizpůso bování se novým situacím, vytvářet něco nového nebo řešit nový problém. 2. UČIT SE, JAK NA TO - získávat širokou škálu osobních dovednos tí potřebných pro život, jako je schopnost komunikovat s druhými nebo pracovat jako část týmu, stejně jako praktické dovednosti. 3. UČIT SE ŽÍT SPOLEČNĚ - rozvíjet porozumění jiným lidem, poznání, že všichni máme práva a povinnosti, chovat se k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám, a pracovat společně a řešit neshody konstruktivními způsoby. 4. UČIT SE BÝT - rozvíjet své vnitřní kvality, získávat schopnost žít naše životy v souladu s tím, co opravdu považujeme za pravdivé a správné. 3

4 My tři králové jdeme k vám, štěstí a zdraví vinšujem vám Nový Prostor č. 82 z února 2002 při nesl zajímavou reportáž o skautském oddíle Lípa v Říčanech u Prahy. Na obrázku vidí me tři krále (Tomáše, Lukáše a Jakuba), jak ve vypůjčených ministrantských rochetkách a v doprovodu jejich vůdce Michala přesně podle pravidel Charity sbírku provádějí. Zají mavé jsou také jejich zkušenosti, které sděli li Janu Oulíkovi, který pro NP tuto zprávu napsal i nafotografoval: Když nás někteří lidé zahlédli, přešli raději na druhou stranu ulice, ale jeden pán, jen co nás spatřil, si naopak šel kvůli nám rozměnit na drobné. Každého, kdo jejich koledu vyslechl, napřed obdarovali bonbónem a kapesním kalendáříkem a pak poprosili o příspěvek do zapečetěné pokladničky Charity. Dostali však i sami některé dárky. I oni psali na zá rubně dveří K+M+B, tj. Christis mansionem benedictat. Na koledě v Říčanech však byli i jiní: Madlenka, Jirka a Prokop ti měli dokonce vysvětlující transparent, aby každý věděl, na co přispívá vyrobil ho tatínek, který plnil roli dohlížejícího. Celkově se v Říčanech a okolí vy bralo přes 46 tisíc Kč. V pražské arcidiecézi se do kasiček vybralo ,80 Kč a k tomu ještě přibudou příspěvky posílané poštovními poukázkami (informace z dě kovného listu Mgr. P. Šimka z ADCH Praha vůdkyni pražského střediska Lux)! Peníze, které koledníci vykoledovali, pomohou těm, kteří jsou odkázáni na pomoc - matkám s dětmi, nemocným, starým lidem, postiženým přírodními a válečnými pohro mami ve světě, bezdomovcům a sociálně slabým. Zároveň se budou financovat 2 zvláštní projekty: Charitní domov seniorů v Příbrami a rekonstrukce objektu Stacio náře pro postižené děti v Berouně. Pro tyto akce Česká katolická charita letos vyhlásila v celostátním měřítku Tříkrálovou sbírku již podruhé. Koledníci sbírali do uzamčených pokladniček. Peníze byly potom úředně se čteny a odeslány na centrální konto. Do domácností, kam koledníci nedošli, roznesla Česká pošta tříkrálové složenky. Také pří spěvky ze složenek dojdou na společné konto /5500 u Raiffeisenbank 4

5 Praha 1, variabilní symbol 777. Z konta je poté sedmdesát procent prostředků vráceno zpět do míst, kde byly vykoledovány. Z těch to peněz budou podpořeny vybrané soci álně-zdravotní projekty. Stejně jako vloni, i letos jsou jich desítky. Jen namátkou: Charita v Krnově z peněz Tříkrálové sbírky 2001 opatřila čtyři kola pro dopravu charitních pečovatelek za klienty do domácností, pro klienty domova pokojného stáří v Lukách nad Jihlavou byl zakoupen mobilní zdvihák, v domově pokojného stáří v Hroznětíně opatřili inva lidní vozík a polohovací postel, na Olo moucku podpořili několik sociálně slabých rodin, u hospice v Rajhradě u Brna založili park, Třebíčští zas upravili bývalý sklad ze leniny na mládežnický klub atd. Zbylých třicet procent sbírky půjde na tzv. rozvojový fond, který slouží k finan cování velkých projektů (loni to byla na příklad rekonstrukce objektu Domu napůl cesty v Karlových Varech pro mladé lidi, kte ří se dostali do složité životní situace), na humanitární pomoc do zahraničí (pomoc byla poskytnuta obětem zemětřesení v Indii a zejména denním centrům pro děti v če čenském Grozném) a na režii sbírky. Všem prostřednictvím citovaného článku generální sekretář katolické charity J. Kopřiva sděluje srdečné poděkování, což i my zde rádi vyřizujeme. -red- SKAUTSKÉ ČTENÍ K TÉMATU SPIRITUALITY NA POKRAČOVÁNÍ Z knihy Drumherum und mittendrin, Special: Spiritualität, autoři: Martin Lätzel, Gustav Denecke, Christine Abel, Matthias Borst, vydal Georgs-Verlag Neuss v r. 2001, "POHLED ZVENČÍ I ZEVNITŘ, zvláštnosti spirituality" přeložila a upravila Anna Velichová Ida. (5. pokračování) Objevujeme život s vlčaty a světluškami Při svém (společném) počínání potřebují vlčata a světlušky orientaci a povzbuzení, aby vzali svůj život do ru kou samostatně a uvážlivě. Měli by se navzájem učit a zjišťovat, co to znamená, být vlče či světluška - a objevit, oč v životě jde. Tato orientace vyplývá z základních rysů našeho životního názoru, které se dají pro světlušky a vlčata roz dělit do čtyř oblastí objevování. A/ Díváme se za věci Běžet světem s otevřenýma očima, to je typické pro vlčata i světlušky. Ob jevovat přírodu, prozkoumávat něco neznámého, ptát se někoho "do omrzení", když člověk chce vědět něco úplně přesně a nenechá se odbýt vý mluvami. Spolehnout se na vlčata a světlušky, klást si s nimi otázky, které si jinak nikdo nedovolí položit, vidět v každodennosti něco zvláštního a vytvořit z toho dobrodružství - to všechno má už co dělat se spiritualitou. Tady se stává z obdivování motýla údiv nad Božím stvořením, tady objevují vlčata při stavbě dřevěného domečku své rozmanité schopnosti a zjišťují, že i děti mohou něco ovlivnit, např. při zapojení se do akce za čistá hřiště ve svém městě. B/ Nacházíme jeden druhého Nečas, bouřka, zabloudění na (noční) výpravě, velká tělesná námaha - tohle všechno jsou právě ty zážitky, které posilují pocit sounáležitosti. Není nutné dávat zde návody, jak tyto okamžiky později oslavovat. Chtěli bychom vás upozornit na to, že jsou to momenty, v nichž člověk prožívá náboženské city jako pocit bezpečí, ochrany, pospolitosti, ulehčení. Vlčata, mokrá jak myši, konečně pod střechou, horký čaj a teplé přikrývky, bonbony pro všechny - to jsou věci, které zůstávají v paměti, ne boť je to sám život. 0 to jde, chceme-li prožít spiritualitu. Ve společenství smečky či roje prožívají vlčata a světlušky vztahy mezi sebou. Učí se formou hry sociálnímu chování. Hádka a slzy sem patří právě tak jako usmíření a radost. Zkušenost společenství, spor a smíření, demokra cie a dobrodružství působí také na jiné oblasti života jako je škola, přátelé, rodina atd. 5

6 Skrze zkušenost společenství získávají světlušky a vlčata představu o tom, co Ježíš praktikoval se svými učedníky a co je míněno slovem "církev". Učí se toleranci a respektu k ostatním a rozvíjejí schopnost pomoci slabším. C/ Objevujeme nově sebe sama Ve smečce či roji může každý zjistit, co v něm vězí. Tím se učí poznávat své silně i slabé stránky. Vyzkoušet něco nového, říci svůj názor a spoluurčovat program smečky, všechno tohle znamená být vlčetem či světluškou. Při tom vlče či světluška rozvíjí svůj cit pro sebe sama jakožto samostatnou osobnost. Přitom je úkolem vůdkyň a vůdců aby objasnili, že nás Bůh všechny bere takovými, jakými jsme, že nás má rád, i když někdy něco nezvládneme a že každému z nás daroval naše osobni schopnosti. (srovnej s 1. listem Korintským 12, 4-11: "Jsou různá obdarování, ale tentýž Duch, rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech, každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje kaž dému zvláštní dar, jak sám chce"/. V době, kdy jsou i naše světlušky a vlčat pořád více nuceny k vyšším výkonům, přináší ulehčeni, když zjistí: u skautů mohu být takovým, jakým jsem, tady nejde o výkon a úspěch. D/ Zjistíme, že Bůh je tu pro nás Při svém objevování světa se vlčata a světlušky setkávají s lidmi, pro něž je Ježíš důležitý. Začíná to se tkáním s duchovním rádcem a končí kontakty s ostatními členy náboženské obce. Bylo by krásné, kdyby vlčata a světlušky se setkali v osobě oddílové vůdkyně či vůdce s někým, kdo má otevřený a přátelský vztah k Ježíši a pře dává jej také dále. Ve vyprávění příběhů o Ježíšovi zjistí vlčata a světlušky souvislost mezi svými zážitky a Ježíšovým životem. Např. může být pro vlčata a světlušky něčím, co už zažili, ten fakt, že se Ježíšovi učedníci také hádali, kdo je z nich ten nejlepší (viz Lukáš 22,24-30). Ve vyprávění o tehdejší události mohou hledat společně i řešení pro svou dnešní smečku/roj. Mohou si vzít příklad z Ježíšovy odpovědi (viz citát). Vlčata i světlušky musí mít čas a prostor, aby své zážitky, ty krásné i ty smutné, sdělili sobě navzájem a Bo hu. (Nápady na toto téma najdete v kapitole Oslavy pod hesly "Reflexe" a "Závěrečná slavnost".) Je-li v běžných oddílovkách místo pro spiritualitu a vůdcovský tým rozvijí smysl pro důkazy Boží přítomnosti, prožívají vlčata a světlušky spiritualitu ne jako něco, co se "před ně staví", ale jako běžnou záležitost a Boha jako toho,"kdo říká: jsem tu (pro tebe)". Internetové křesťanské rádio je na světě Zprostředkujeme /zkráceně/ oznámení, že zájemci již mohou poslouchat každodenní české a slovenské pořady radia HCJB z Ekvádoru na Internetu nebo kdykoliv a kdekoliv díky archivnímu systému, který automaticky archivuje od redakce vysílání vyzývá: Staňte se i vy spolupracovníky a spoluautory. Rádi vám poradíme jak na to. Přejeme si, aby hřivny z našich kazatelen a křesťanských seminářů po sloužily mnohým. Za redakci spolupracovníků: Pavel Steiger, Vláďa Dobiáš - internetové mozkovny Jindra Suchomelová, Mirka Petráková - následná práce s posluchači Gábina Lauková - programová koordinace Klára Steigerová - následná internetová služba Letní vysílání od do : Ráno: SEČ: 25m(11830 MHz) Večer: SEČ: 16m(17795 MHz); 13m(21470 MHz) Zimní vysílání od do : Ráno: SEČ: 31m(9765 MHz) Večer: SEČ:19m(15550 MHz);16m(17795 MHz); 13m(21455 MHz) Telefon a fax: 02 / Slovenská www stránka (jen texty ZOD): 6

7 STEZKA PÍSMÁKŮ Tato celostátní soutěž ve znalosti Bible se bude konat opět ve dvou kolech jako vloni, avšak tentokrát bude druhé kolo 16. listopadu 2002 v Praze. Právě probíhá úprava propagačního letáčku, průvodního dopisu, metodiky studia Bible a otázek pro obě kola. Připomínáme opět, že v tomto ročníku se bude (na základě doporučení rodičů a vedoucích z r. 2001) soutěžit ve třech kategoriích: nejmladší (do 9 let), mladší (10-12 včetně), starší (13-16 včetně). Pro nejmladší bude v každém kole 15 otázek z Malých proroků (starozákonních knih od Ozeáše až po Malachiáše) a 10 otázek ze všech 4 evangelií, pro mladší 15 otázek z 12 Malých proroků, 10 z evangelií a 10 z 1. Knihy krá lovské; starší kromě stejných otázek s mladšími budou mít navíc 5 otázek z 2. epištoly apoštola Pavla ke Korintským a 10 dalších otázek z evangelií. Časové limity k napsání testu jsou upraveny takto: u nejmladších 40 minut, u prostřední, mladší kategorie 60 minut a pro starší 90 mi nut. Za každou otázku = 1 bod; limit pro postup do 2. kola: - nejmladších účastníků = 20 bodů (80%) - mladších účastníků = 24 bodů (80%) - starších účastníků = 40 bodů (80%) V březnu redakce rozešle propagačních materiály a přihlášky do soutěže. DALŠÍ SPONZORSKÁ PŘEDPLATNÁ OD ŘADY SESTER A BRATŘÍ REDAKCI VELICE TĚŠÍ A ZNAMENAJÍ, ŽE S PŘÍPRAVOU SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ (VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ PRO ÚČASTNÍKY, PŘIJÍŽDĚJÍCÍ ZDALEKA) NEBUDOU V ROCE 2002 PROBLÉMY. DĚKUJEME! Anděl s transparentem (minireportáž o jednom betlému) Co to ten anděl nese? Pokoj lidem dobré vůle? Pokoj lidem ve kterých má Bůh zalíbení? Sláva Bohu na výsostech? Gloria in excelsis Deo? Tak to jste tedy na omylu! Těsně vedle, protože tenhle smělý kří dlatec drží jen dvě slova: Buď připraven! Zírám a volám sestru, abychom mohly spolu sdílet ten objev. A daly jsme se do jásotu. Všiml si toho i autor Betlémského zvonění (vánoční výstavy v Jilské ulici na Praze 1). Náš vzrušený hovor nad vyřezávaným skautským betlémem se nedal přehlédnout. Skautský anděl s námi zamával. Jeho radostná zpráva byla jasná. Praktickou mluvou nám anděl říká: Buď připraven - protože Láska je mezi námi! Teď se vydej za její stopou - tím oslavíš Boha a On bude mít v tobě zalíbení, vždyť máš dobrou vůli. Pan vystavovatel zdraví s úsměvem na tváři a sděluje výsledek svých pozorování: "To je ale zajímavé! Takové netradiční projevy se nejvíce líbí řeholníkům. A největší protesty mají ateisté. To vám jsou největší puritáni!" Skaut sloužící Pravdě se dívá srdcem. Ten se nemusí bázlivě schovávat za formální výrazy, která ve strachu svírá jako jedinou zá chranu. Skaut má široké a hluboké oči. Je svobodný, protože stojí na stezce Pravdy. Velká Sůva a Brčko (sestry OP) 7

8 0 HROZBĚ MODEL,FETIŠŮ, IDOLŮ A BUŽKŮ liony dívek méně 'přírodou obda řených'? (Ostatně, i psycholog ateista vám potvrdí, jak závist užírá psychické zdraví a jak křiví charakter - my řekneme rovnou: křiví duši!) Písmo svaté na řadě míst va ruje před uctíváním model a bůž ků všeho druhu. Už historie sta rých Židů vypráví o Hospodinově hněvu, když Mojžíšův lid, pod léhaje svůdnému vlivu pohanských představ, začal si znovu vytvá řet "zlatá telata" - tento pojem se stal okřídleným a bohužel platí dodnes. Vždyť tolik lidí současné konzumní společnosti se klaní 'zlatým telatům' bohat ství, přepychu, slávy, všeho druhu moci, nebo 'exkluzivity', jak se dnes s oblibou říká... Nesplníme svou povinnost skautských vychovatelů, nechámeli bez povšimnutí tento hrozivý trend. Nelze strkat neustále hlavu do písku, nelze se do mnívat, že jsme udělali dost, proběhne-li nám úspěšně třeba Svojsíkův závod, uskutečníme-li každoročně dvoutýdenní tábory, nebo dosáhneme-li v oddíle dostatečného plnění odborek. To též - s malými obměnami - dělají přece i jiná sdružení mládeže. Náš úkol je mnohem ná ročnější: vést - a bez nebez pečného ohrožení duší i převést - skautskou mládež přes nesčetná úskalí, která se ze všech stran nabízejí i podbízejí. Nám musí jít o jasně stanovenou stupnici hodnot, v níž 'zlatá telata' ne smí mít místo - dokonce ani na konci žebříčku! Zamysleme se důkladně, bra tři a sestry: což není modloslu žebnictvím na příklad onen neho rázně vystupňovaný a reklamou vybičovaný 'kult krásy'? Není zde - namísto úcty člověka ke Stvořiteli - praktikováno a pro sazováno zbožnění lidského stvo ření? Nejsou všechny ty soutěže krásy, všechny ty davem uctívané 'Miss' novodobou modlou, které se obdivují a klanějí miliony lidí a kterým hříšně závidí mi A nejsou snad modlami a bůžky oni úspěšní sportovci, kteří - vypěstovaní fantastic kými tréninkovými podmínkami, umělými preparáty a hlavně dopo vaní milionovými odměnami, za září pár sezón? Což jsme nesly šeli zfanatizovaný dav skandovat - téměř jako scestnou adoraci 'Hašek je bůh'?! - Řeknu vám, mne při těchto výjevech mrazilo: až tam dohání sportovní reklama a byznys, v němž jde o stamili óny, nepřemýšlivou, sugesci tak snadno podléhající mládež... 8

9 Ptám se: kdo z nás pozvedl na toto smutné téma hlas v dru žinách a v oddílech, aby alespoň trochu čelil té šířící se a stupňované nákaze, měnící v představách důvěřivých lidí - a dětí zvlášť - pravý pohled na život a jeho hodnoty? Nepřidali se někteří z nás - a dokonce cestou z kostela - k tomuto scestnému uctívání lidských mo del a bůžků?! Na zdech a ohradách vidíme v každém městě - nejde o náhodný jev - tisíce nápisů a obrazců, které tam pod pláštíkem tmy ma lují sprejeři. Není to nevinná hra! To ostnaté, drápovité písmo vídáme i na plakátech různých 'metalových' koncertů, které víc než hudbě se podobají satanským rituálům: pekelný řev, decibely vytloukající jakoukoli vlastní myšlenku z hlavy, světelné zá blesky, dýmy, atmosféra a eufo rie vybičovaná drogami... A my se o tom bojíme či ostýcháme promluvit otevřeně v družinách a v oddílech - ba i na Lesních kursech a Lesních ško lách (poptával, jsem se na to, vím, o čem mluvím!). A nevaru jeme naši skautskou mládež ani před nošením prapodivných amu letů, fetišů, všelijakých mini aturních bůžků a pochybných 'ča rodějných' symbolů. Ví naši nej mladší bratři, že pentagram, tj. pěticípá hvězda, kreslená jedním tahem a obrácená hrotem dolů, je symbolem Satanovy hlavy? Ví o tom, že uctívači Satana, kterých i u nás je nemálo, píší číslici 6 - nebo i jako pochvalné vzývání 'Knížete temnot', odvě kého Odpůrce Boha...? Naučíme-li naše skauty a skautky rozeznávat v přírodě stopy ježků od stop lasiček či ondater, je to zajisté dobré: učí to bedlivé pozorovat, vnímat i vyhodnocovat přírodní úkazy. Ale měli bychom učit i rozlišo vání jevů, úkazů a stop dobrých a zlých: to jim bude v životě k užitku tisíckrát víc, neboť to pomáhá ochránit to nejcennější, co člověk má: nesmrtelnou duši! Pověry, věštění (z karet, z křišťálové koule, z dlaně, z če hokoli) jsou věci odporující pravé víře, pravému náboženství. I astrologie - byť se tváří té měř vědecky - je věc falešná, zavádějící, právem to odsuzuje Starý i Nový Zákon. Věnujme tomu více pozor nosti, vysvětlujme, varujme! Ne připusťme, aby namísto pravé víry omamovala a obluzovala mla dé lidi pověra, falešná 'učení' i sebeatraktivnější "duchařina' v televizi (jistými tématy a 'záhadami' parapsychologie se to dnes v pokleslé literatuře i v TV jen hemží!). Kácejme modly, idoly a bůžky všeho druhu! Proveďme naši skautskou mlá dež - opravdovou a snad dokonce jedinou naději našeho národa ohnivou pecí dneška! Věřte, ty plameny jsou strašlivě nebez pečné; klamný, mámivý dým moderní reklamy, který je provází, čpí citlivému, věřícímu člověku už z dálky sírou pe kelnou. Ladislav Rusek-Šaman (Leden 2002) Patří přísná a smrtelně vážná slova do naší skautské výbavy?vždyť přece Nový zákon a zvláště Ježíš jsou plné lásky, odpuštění Nepřehlédli jsme však např. příběh, kdy Ježíš důtkami vyhnal penězoměnce z chrámu? Zamýšlíme se často nad varovnými slovy v Ježíšových podobenstvích? Slova br. Šamana jsou zcela zřejmě z tohoto soudku. Příště se k tomuto vážnému úkolu vrátíme. - red.- 9

10 VE JMÉNU SVATÉHO JIŘÍ - SKAUTSKÉ PUTOVÁNÍ ZA SV. JIŘÍM U PŘÍLEŽITOSTI 90. JUBILEA JUNÁKA Ve jménu sv. Jiří! Tak zní část formule z obřadu, kdy mladí mužové byli ve své době pasováni na rytíře. Dnes je sv. Jiří patronem rytířstva nové doby, patronem skautů a skautek. Junácký zákon je v podstatě záko nem rytířského jednání, zákonem ušlechti lých lidí. A proto právem skauti a skautky na celém světě přijali do řad svých vzorů rytíře v tom krásném smyslu, jak byli chá páni, když byli na vrcholu svého rozkvětu. Rytíře, kteří byli statečnými a velkomyslný mi ochránci slabých a nemocných. Ztě lesněním této představy je postava sv. Jiří a proto se stal tento světec patronem skautů celého světa bez ohledu na jejich ná boženské vyznání. V den jeho památky, 24. dubna, připomínají si každoroční rytířské závazky, které přijali složením skautského slibu. Vy všichni jste srdečně zváni na pouť za sv. Jiřím, která se uskuteční 27. dubna Její součástí bude skautská mše za účasti Ústředního duchovního rádce CŘK br. biskupa Františka V. Lobkowicze. Začne v 10:00 hod v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. Potom bude pro mimo pražské připraven program s prohlídkou Prahy. Věříme, že právě letos, kdy slavíme své skautské jubileum, bude účast všech skautů a skautek z ČR opravdu hojná. Bližší Informace: Upozornění: oddíly, které budou chtít své vlajky nechat vysvětit/požehnat, nechť to ohlásí na kontaktní místo předem alespoň 14 dní. PRJ vyzvala pražské oddíly, aby se připravily na průvodcovskou službu prosíme, kontaktujte br. tajemníka Tomáše Szennaie a dohodněte s ním podrobnosti Jiří Zikmund Balů, místonáčelník Junáka Důstojně již proběhla jistě jiná pří ležitost k setkáním na široké bázi dne 22. února Den sesterství; ten se v angličtině nazývá Thinking Day, což se překládá mnoha způsoby: Den myšlení, francouzsky Den myšlenky naše skautky ho po roce 1927 na zývaly Vzpomínkový den. Tento den jsme oslavili už po 77 také jako Den přemýšlení. K čemu nás může tedy toto výročí nabádat? Především nás jistě inspiruje životní osud Roberta a Olave všechny, kdo jsou kvůli skautskému způsobu života spolu, a zvláště ty, kdo jsou si v životním partnerství věrní a bez ohledu (nebo právě s ohledem?) na své vlastní potomky se starají i o cizí děti. 10

11 Vždyť Olave věrně pokračovala v díle svého muže i po jeho smrti nešla na skautský odpočinek tak, že by opustila mládež a založila nějakou odtrženou old skautskou gildu B.P.. Dokonce ještě když byly jejich děti malé, pěstovala s Robertem B.P. něco na způsob rodinného skautingu vše nasvědčuje tomu, že ačkoliv se Olave na skautskou víru obrátila až jako dospělá, cítila se být a také byla skautkou celý po zbytek života. Při Dni sesterství vyzývá čestná náčelní dívčího kmene Junáka ses. Vlasta Macková, pamatujme na to, jak nám opět v roce 1990 pomohli skauti a skautky z celého světa. Připomíná, že pro podporu organizací skautek v zemích, kde není dost financí na skautování, je určen Fond sester ství. U nás lze přispět do konce března na účet Junáka č /0800 s variabi lním symbolem xxxxx12 (xxxxx = úplné čís lo domovského střediska). Ses. Hanka Vogeltanzová, současná náčelní DK, dopo ručuje poslat jako minimum 2 Kč/členku střediska. 31. března je poslední den zaslání výnosu této sbírky! K poslednímu rozloučení s dlouholetým odběratelem NDS br. Jaroslavem Vaňkem z Be rouna, jehož úmrtí nám ohlásila jeho dcera Lucie Hašlerová, se přidává rovněž redakce (která zaslala pozůstalé rodině kondolenci). Prosíme, vzpomeňte na něho všichni, kdo jste ho znali, a všichni si při této příležitosti připomeňme, že skautská služba stojí pod tou nejvyšší instancí, kde je vše zapsáno ***** Z instruktorského kruhu Lesní školy Jiráskovy oblasti jsme obdr želi zprávu, že v lednu 2002 zemřel jeho dlouholetý člen a instruktor do posledního dechu, br. Jan Čeliš. Rozloučit se s ním přišli také činovní ci celého skautského Hradecka a evangelické Kostnické listy v nekro logu kromě jeho skautské a další nezapomenutelné organizátorské činnosti (např. jako uznávaného znalce historie Hradce Králové) připo mněly, že významně působil také jako kurátor svého sboru ČCE i tohoto seniorátu (obdoba diecéze). Mikropříběh: Dva přátelé Před mnoha lety žili v Číně dva přátelé. Jeden uměl krásně hrát na harfu. Druhý měl úžasně vyvinutou vzácnou schopnost naslouchat. Když první z nich hrál nebo zpíval o ho rách, ten druhý říkal: "Vidím ty hory, jako by byly tady přede mnou." Když první hrál o potůčku, druhý povídal: "Slyším vodu,jak zurčí mezi kameny." Ale jednoho dne ten, který naslouchal, onemocněl a umřel. První z přátel uřezal harfě struny a už nikdy na ni nehrál. 11

12 Při cestě na 34. evropské fórum oldskautských klubů (gild) v rakouském Grossarlu zaslechli tři vyslaní delegáti Junáka kmene OS z Kutné Hory, Plzně a Prahy při přestupu do vlaku na Salcburk slova: Skau tem jednou, skautem navždy. Toto oslovení pronesl sympatický oldskaut, br. Karel Fořt Fík. S odvo láním na to, že zakládal Jihočeskou lesní školu a dodnes je ve styku s jejím vůd cem, začal přátelsky vyzvídat cíl a účel cesty našich cestujících (ses. Hany Kap rálkové a br. Jaroslava Maška a Vladislava Jecha). Slovo dalo slovo a vyšlo najevo, že beseda probíhá s otcem Karlem z Radia Svobodná Evropa. Cesta ubíhala velice rychle: br. Fík vyprávěl o svých pohnutých osudech od jeho skautského mládí v 30. létech v Horažďovicích (skautský slib skládal v roce 1933) a v Českých Budějovicích (kde založil s J. Šubertem - Baťuškou skautský oddíl při gymnáziu) - za svobodného Československa i o létech čtyřicátých - přestupovalo se v Linci a tak mohl přímo ukázat, kde byl s ostatními jako vězeň z odboje nuceně pracoval za 2. světové války v Göringových železárnách. Neméně zajímavé byly jeho zážitky po vysvěcení v r a odcho du do exilu v r. 1950, službě v Africe (Alžírsku) od roku 1951, kde také aktivně skautoval, a samozřej mě za farářování v Mnichově a službě ve Svobodné Evropě (jako pokračovatel po otci Křišťanovi) jeho skautský oddíl (jež patří do svazu Skauti sv. Jiří) zde pracuje stále. Znalcům historie, ale i ostatním připomínáme, že jeho obsáhlé vyprávění vyšlo před časem ve Skautingu pod názvem Skaut by si měl v nesnázích pískat Není divu, že br. Fík, který má rád i ve svém případě označení exulant (jak říká, jako byli Ko menský či Masaryk), má na Jihočeské lesní škole rád také to, že se věnuje duchovnímu rozměru. S potě šením vyslechl i vyprávění našich cestovatelů jak o oldskautských aktivitách, tak o duchovní atmosféře v Junáku vůbec. Kamzík Další podněty z kursu INTENTIO / 2001 (dokončení připomínek frekventanta kursu br. Jiřího Smékala-Zrzka ) Praktické zásady (pro kurs INTENTIO zpracoval Vladislav JechKamzík dle 2 výchozích tezí viz NDS č. 104/leden 2002): Zásada první Duchovní rozměr je součástí programu skautského vzdělávání. Zásada druhá Duchovní základy jsou vnitřním pojítkem kultury i praxe skautského života. Zásada třetí Do vzdělávacího programu je náležitě zařazen křesťanský historický odkaz. Zásada čtvrtá Skautské vzdělávání má snahu trvale harmonicky a přiměřeně pečovat ve skautingu a pro skauting o kulturní a duchovní život. Zásada pátá Skautské obřady spolu s obřady náboženskými tvoří celek péče o vše, co nás přesahuje. Zásada šestá Skauting udržuje součinnost s občanskou společností a realizuje pro to praktickou výchovu. Zásada sedmá Skautské vzdělávání se inspiruje ze skautských i občanských aktivit, hodnotí je a svému okolí nabízí svoje poznatky. Reakce br. Jiřího Smékala - Zrzka: Do vzdělávacího programu je náležitě zařazen křesťanský historický odkaz. Teď asi už budou mé poznámky divné ale proč jen křesťanský? Mám knihu s názvem Velká učebnice čarodějnictví a magie a v ní se píše o pohanských rituálech (zvláště o kultu Wicca, který se po malu blíží k náboženství). Neříkám jen, že tento kult ovlivnil přímo historický odkaz, ale existuje. 12

13 Kolik pohanských zvyků je v nás zakořeněno (např. o Velikonocích šlehání děvčat atd.). Ano, křesťanský odkaz existuje, protože křesťanství bylo všude a v jeho jménu s také vše konalo, ale není pravda, že jen křesťanský. Toto jen přidávám sám, protože i takové faktory pohanství (=spojení s přírodou) jsou náležitě spjaty se vzdělávacím programem a mělo by to být zřejmé (nejde o to, zda jsem katolík či ne, tady jde o pravdu a pochopení textu). Skautské vzdělávání má snahu trvale harmo nicky a přiměřeně pečovat ve skautingu a pro skauting o kulturní a duchovní život. Na kursu jsem si uváděli rozdělení osobnosti. Došli jsme k tomu, že se dělí na tělesnou, duchovní a duševní stránku. Duchovní život nemusí každý pochopit tak, jako my, když jsme si to vysvětlili. Jedni to budou spojovat s náboženstvím a druzí s rozhledem v umění, v hudbě atd. Tady je v podkladu chyba - rozlišujme: - duchovní život je to, v co člověk věří (víra náboženství) - duševní život je to, o co opravdu skauting může pečovat (vědomosti, umění, hudba, literatura atd.), ale rozhodně to není o tom, v co bude skaut věřit (když opominu období věku nerozhodnosti). Jiří Smékal Zrzek /zkráceno/. Jako základ přece každý máme to, co nám naše rodiče, naši vychovatelé v dobré víře předali slovně i to, co nás naučili prak ticky. A ruku na srdce: i když se dříve nebo později každý z nás do určité míry od prvních autorit osvobodil, je to stále v nás a zvláště v kritických chvílích to zafunguje. A chtěl bych tvrdit, že to zafunguje jak ve věcech tělesných, tak duševních. Ale co funguje ve věcech duchovních? Zrzkovy úvahy skončily v lednovém příspěvku u toho, co je spolek a na jakém principu funguje tedy vlastně projevil souhlas s tím, že na tyto věci jaksi jako je dinci nejsme úplně vybaveni a dospěl až k tomu, že je třeba mít víc než fungující spolek že je třeba mít lidské společenství. Reakce instruktora: K názorům otištěným v NDS 104: Br. Zrzek se na souvislosti nábožen ství, kultury a civilizace dívá jaksi zevnitř rozumím-li mu dobře, pak nechce podstatné věci zúžit jen na pečování o formy a zvyk losti. Proto zcela logicky protestuje proti tomu, aby se mluvilo jen o výkonu zbožnosti. Správně nám hned připomněl desatero jako základ víry, pravého nábožen ství jak tomu rozumím já: upozorňuje na zásady pravého náboženského vyznání uvedeného náležitě do praxe!. Zdůrazňováním víry v to, že Bůh byl dřív než vše ostatní, myslím správně vysti hl, že praktické způsoby pečování o coko liv - a o duchovní věci zvláště, se nesmí stát vším, na čem by nám mělo záležet. Když pečováním pro ně samo říká kult, určitě se nemýlí, a to obecně, ne jen v případě naše ho křesťanského kulturního okruhu. Když br. Zrzek upozorňuje, že prakti kování nějakého kultu se zvrhává v hmotař ství (např. kult peněz) nebo v sektářství, při pomíná nám nebezpečí společenské stránky to vzniká vždycky, když to funguje, uznává se to. Tím mi připomněl mnohé moje pochybování, které mne provází od mládí až po můj dnešní zralý věk : K názorům otištěným v tomto čísle NDS: Zrzkovým dalším slovům v tomto čís le NDS rozumím tak, že z pohledu našeho slibu sloužit nejvyšší Pravdě vidí, že podněty ke správnému jednání nacházíme kromě v křesťanství i jinde a právě ve vztahu k přírodě je to zřejmé; vždyť sepjetí s ní patří k oporám skautingu Hned bychom mohli namítnout: ale křesťan v pří rodě vidí ten největší chrám Boží! Tím jsme však nic zásadně nevyřeši li, protože příroda je přece chrámem pro všechny přesně řečeno s výjimkou to 13

14 tálních ateistů, kteří mají přírodu jen jako Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až místo pro drancování a bezohledného do podnes společně sténá a pracuje k porodu. bývání zisků. Několikrát se mi stalo, že A nejen to: i my sami, kteří již máme Ducha mne tyto otázky doslova trápily jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru Kdyby s námi diskutoval br. L. Rusek sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž Šaman, možná by řekl, že se tu dotýkáme vykoupení svého těla. Jsme spaseni v nadě velikého tajemství totiž tajemství smyslu ji; naděje však, kterou je vidět, není už na nejen života lidí, ale veškerenstva, celého děje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě vesmíru. doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, Již několikrát jsem určitou odpověď trpělivě to očekáváme. dostal z Bible. Mám na mysli oddíl z dopisu Není pochyb, že tohle je křesťanský apoštola Pavla do společenství v Římě přístup ale ne jen křesťanský.takhle se na (kap. 8, verše 19-22): svět může dívat křesťanský skaut ale ne Soudím totiž, že utrpení nynějšího jen on. Jistě, vyjádření bude jiné ale času se nedají srovnat s budoucí slávou, máme se zastavit u slov? Jde o smysl která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo Snažil jsem se reagovat ihned a toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva stručně, ale nešlo to, za což se čtenářům Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno omlouvám. Kamzík marnosti ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo Poznámka: doufejme, že touto diskusí ne je marnosti vydal. Trvá však naděje, že skončí toto zajímavé téma i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví (slibuji, že neskončí - Edy) zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Ve dnech se konalo katolické Arcidiecézní fórum mládeže Motto: Církev jako domov a škola společenství (Jan Pavel II., Novo millennio ineunte, 43) Jeho cílem bylo: Prohloubený dialog biskupů a mladých lidí - Připravit setkání zástupců mladých lidí pražské arcidiecéze ze všech možných prostředí, a tak více poznat jejich potřeby. - Dát možnost ordináři promluvit k mladým lidem a vyzvat je k větší odpovědnosti. - Výsledky diskusí poslouží také sněmovnímu procesu. Delegáty byli: mladí lidé zástupci z vikariátů, hnutí, řeholí a komunit v pražské diecézi; za Junáka se zú častnili ses. Lída Kapešová a br. Petr Krampl. Místo konání: klášter kapucínů v Praze na Hradčanech Exerciční dům, Loretánské nám. 6a Závěry přijaté shromážděnou mládeží 3. Potřebujeme kněze, kteří na nás mají čas a dokáží nás duchovně doprovázet. 4. Nebojte se nám dát důvěru a odpo vědnost, mějte nás rádi a prosíme, neod suzujte nás. 5. Potřebujeme vzdělání ve víře. Ale je pro nás také důležité mít možnost svou víru prožívat nám blízkým způsobem. 6. Pro život každého křesťana je důležité společenství, zázemí. Společenství by mělo spojovat vnitřní život i působení ak tivně navenek (služba). 7. Evangelizace je především záležitostí svědectví. Můžeme ukázat lidem okolo My mladí z pražské arcidiecéze, z farností, vikariátů, hnutí, řeholí a ob čanských sdružení jsme se sešli spolu s na ším biskupem kardinálem Miloslavem Vlkem a s mons. Václavem Malým, biskupským vi kářem pro pastoraci mládeže v pražské arci diecézi, a diskutovali jsme s nimi o našem životě v církvi. Biskupům děkujeme za jejich slova a za to, že nám naslouchali. 1. Děkujeme biskupům, kněžím a celému společenství církve za doprovázení na cestě víry za Kristem a za podporu. 2. V církvi chceme nacházet společenství, toleranci, lásku a jednotu. 14

15 nás naše společenství. Dát jim zakusit křesťanskou atmosféru, ukázat jim lásku. 8. Cítíme, že je potřeba být flexibilní, vy nalézaví a aktivně vstupovat do ve řejných médií. 9. Základem našeho života a našich aktivit musí být společná modlitba, setkání s Kristem v Písmu svatém a v liturgii eucharistii. 6. nevyvyšovat se nad druhé, ale zároveň být hrdí na dar víry; nejsme něco víc, máme velké obdarování, 7. odložit strach - Nebojte se, mějte od vahu, vy máte v církvi velkou úlohu, s elánem nést církev dopředu, 8. mít osobní vztah ke Kristu, má se nám stát důvěrným přítelem (můžeme Ho oslovovat: Ty ), 9. uvědomit si, že ve společenství se scházíme především kvůli Kristu, který touží být uprostřed nás. Ne tedy jen kvůli nám samým, ale především kvůli Kristu, a proto se nebát momentálních úpadků, 10. prožívat liturgii mše svaté aktivně a to především vytvářením společenství, 11. spojit se a spolupracovat s kněžími. Náš biskup Miloslav kardinál Vlk nám kladl na srdce: 1. naplňovat a oživovat poselství 2. Va tikánského koncilu, 2. poznávat katechismus katolické církve, 3. prožívat setkání s Kristem v Písmu sva tém, které je živé, mluví k nám vždy i v současnosti, 4. ověřovat si pravdivost informací (pokud to lze), hledat pravdu, 5. být otevření a s odvahou evangelizovat; k tomu je zapotřebí zakotvit se v Kristu a ve společenství církve, Na závěr otec kardinál projevil radost, že cí tíme spoluzodpovědnost za církev. Podrobnější závěry ze skupinek budou organizátoři postupně zpracovávat, takže by měly být k dispozici s výhledem jednoho měsíce. Informace předal: Karbous Zpráva o skupině obyvatel Římské říše (neznámý autor píše ctěnému občanu Diognetovi) Křesťané se od ostatních neliší ani původem ani jazykem ani způsobem oblékání. Nebydlí ve vlastních městech a nemluví nezvyklým jazykem; na životě, který vedou, není nic po divného. Jejich učení není plodem úvah a výmyslů pozoruhodných osob, a ani ze sebe nečiní, tak jako ně kteří jiní, zakladatele nějaké lidské teorie. Žijí v řeckých a barbarských městech, jak je komu souzeno, přizpůsobují se místním zvyklostem, pokud se týká oblečení, jídla a každodenního života vůbec, a přitom, jak všichni říkají, jejich způsob života je podivuhodný a neobyčejný. Žijí ve své vlasti, ale jako cizinci, účastní se všeho jako občané a všechno snášejí jako cizinci, každá země je jejich vlastí a každá vlast je cizinou. Uzavírají sňatky jako všichni, plodí děti, ale neodkládají novorozence. Mají společný stůl, ale ne lože. Jsou tělesní, ale nežijí podle těla. Bydlí na zemi, ale jsou obyvateli nebe. Jsou poslušní stanovených zákonů, ale svým životem zákony překonávají. Milují všechny a jsou všemi pronásledováni. Ví se o nich málo, a přece jsou odsuzováni; jsou zabíjeni, a přesto jsou probouzeni k životu. Jsou chudí a mnohé obohacují; mají ve všem nedostatek a všeho jim přebývá. Je jimi pohrdáno, ale oni v pohr dání nalézají slávu; jsou proklínáni a zároveň se objevují svědectví o jejich spravedlnosti. Jsou hanobeni a žehnají, jsou tupeni a vzdávají jiným čest. Ačkoli konají dobro, jsou trestáni jako zločinci; přestože jsou trestáni, radují se, jako by přijímali život. Židé proti nim bojují jako proti cizincům. Řekově je pronásledují, ale kdo je nenávidí, nedokáže vysvětlit důvod své nenávisti vůči nim. Zkrátka křesťané mají ve světě tutéž úlohu a postavení jako duše v těle. Zdroj: Časopis Slovo a život ročník XVIII, vydávaný ECM v Praze Že by to platilo např. také o českých skautech 15

16 Výstava z díla Maxe Švabinského pokračuje až do konce března 2002 ve Valdštejnské jízdárně pražského hradu. Povětšinou si ze školy pamatujeme jeho portréty známých osobností a jako skauti patrně všichni máme rádi jeho kresby květin a zvířat. Mistr Švabinský byl člověk s hlu bokým vhledem do lidského nitra i zpodo bení různých bájí, legend i náboženských představ. Někteří lidé by ho mohli proto po važovat za univerzálního umělce a měli by do určité míry jistě pravdu. Jak zobrazil křesťanské motivy vidí me např. na zobrazeném okně (celkem naj deme v chrámu sv. Víta tři jeho vitráže). Jeho reálné kresby, litografie a dřevoryty jsou dodnes cennými předlohami pro stu denty, ať již studují odlesky barokního zpodobení krásy stvoření v jeho podání nebo se nechávají inspirovat jeho neuvěřitelnou schopností zachytit detail. VYSVĚTLENÍ Redakce rozesílá od Nového roku čísla měsíčníku Na dobré stopě až v druhé polovině měsíce. Důvody jsou dva: všichni redaktoři mají další úkoly, které jim ztěžují systematickou práci a kromě toho se ukazuje, že aktuální informace je příhodnější zahrnout ještě na počátku příslušného měsíce. Doufáme, že naši čtenáři toto zdůvodnění přijmou s pochopením. NA DOBRÉ STOPĚ duchovní rádce skautských oddílů * Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 200 výtisků * * Redakce: Vladislav Jech * Praha 9, Zelenečská 34, Praha 9, tel. 02/ , Jiří Zajíc a Petr Krampl * * Technické zázemí: Zuzana Vankeová a David Čančík. * * Předplatné pro rok 2002 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 100,-Kč, příspěvek čtenářů webových stránek 45,-Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. * * Prosíme o přesné údaje. * Bez jazykové korekce. * 16

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Jakou lásku chci prožívat?

Jakou lásku chci prožívat? Jakou lásku chci prožívat? Jak dosáhnout soudržnosti vztahu? Otázka Jakou lásku chci prožívat? úzce souvisí s myšlenkou, co je tím faktorem, který umožňuje udržet harmonický vztah. Možná máš v okruhu svých

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jóga. sex. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga sex a 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jóga a sex Sexuální síla z pohledu jogína cesta od rozkoše k duchovnímu štěstí Elisabeth Haichová Přeložil Jan Menděl 3 Jóga a sex Elisabeth

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM

KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM Manuela Jungová KAŽDÉ DÍTĚ POTŘEBUJE SLYŠET EVANGELIUM prakticky a názorně Příručka plná impulsů pro pracovníky s dětmi i rodiče Odpovědi na otázky: Jak pracovat s dětmi v církvi a jak je zaujmout? Kde

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními

Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními Rituály a magie řídily každý krok, každou myšlenku i čin v životě našich předků. S nimi byl spjatý čas uctívání, tedy čas oslav související s ročními cykly setby a sklizně a po nich nazvaný. Nyní, po mnoha

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru

Obsah. Druhá část: Nové pohledy na víru Obsah Čtenářům... 5 Charisma a Boží dílo... 6 Spiritualita sjednocující vrchol božského a lidského... 17 Poznámka kurátora italského vydání...25 Předmluva к českému vydání...28 První část: Mystika pro

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více