Celoroční plán školní družiny Školní rok 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celoroční plán školní družiny Školní rok 2014/2015"

Transkript

1 Celoroční plán školní družiny Školní rok 2014/2015 Úvod: Každému dítěti je dána příležitost k účelnému naplňování volného času. Je nutné nabídku činnosti stále rozšiřovat, doplňovat a zdokonalovat. Při práci s dětmi se dodržují obecné pedagogické zásady jako např. přiměřenost činností k věkovým a individuálním zvláštnostem, motivační a zajímavé prvky činnostního charakteru, názornost, důslednost, sebehodnocení, hodnocení i výchovné aspekty. Záměry a Cíle ŠD pro školní rok 2014/ vést žáky k rozumnému využívání volného času k regeneraci sil prostřednictvím plánované činnosti ŠD, uplatňovat zásady psychohygieny. - zapojovat děti do veřejného života obce a spolupodílet se na něm. - posilovat mezilidské vztahy a vést děti k dodržování pravidel společenského chování, toleranci k menšinám a zdravotně postiženým osobám. - seznamovat a aktivovat velkou skupinu dětí v oblasti ekologické, sociální, společenské a ochrany zdraví. - zapojovat se do metodických setkávání vychovatelů obvodu Fulnek, Odry, Suchdol nad Odrou, a vytvářet společné projekty

2 Roční plán akcí I. oddělení školní družiny pro rok 2014/2015 měsíc téma činnosti Září Říjen Listopad Prosinec VELKÝ TŘESK PRAVĚK DOBA DINOSAURŮ DOBA BRONZOVÁ A ŽELEZNÁ POČÁTKY STAROVĚKU EGYPT, MEZOPOTÁMIE, ČÍNA - seznámení se s prvňáčky - stanovení pravidel školní družiny - vyhlášení soutěže ve sběru papíru, víček z PET lahví a hliníku (výroba hliníkožrouta), nejlepší strávník - podzimní výzdoba pro obecní úřad - seznámení dětí s celoročním projektem 10 výprav proti času (vytvoření rodinných klanů) - vytváření vesmíru, vznik planet a meteoritů - lov na mamuta (soutěžní odpoledne s rodiči), nejoriginálnější malba jeskyně, nejlepší lovec a sběrač - 1. Výprava rozdělení dětí do rodinných skupin, soutěže rodinných klanu v pravěku (pravěké úkoly a kvízy), - dramatizace příběhů pravěké rodiny - návštěva strašidelného sklepa v Odrách - halloweenská diskotéka (rej masek; povídání o původu a tradicích halloweenu; propojení s keltským svátkem Samhain) - podzimní výzdoba školní družiny - 2. Výprava - změny v pravěké rodině přesun do doby bronzové a železné výroba šperků etapová soutěž výměna kamenných předmětů za kovové - školní kolo superfarmáře - keramika s p. Šmidlovou - příprava výrobků na vánoční jarmark - 3. Výprava - výlet rodinný klanů do - Mezopotámie - Chammurapiho zákony; zopakování pravidel ŠD, vytvoření zákoníku ŠD v Chammurapiho duchu - pověst o babylonské věži soutěž v luštění šifer, různé způsoby jazykové komunikace,rytí do hliněných tabulek; klínové písmo - Egypta - stavění pyramid z kostek, soutěž o nej mumii - Číny - vznik papyru; výroba ručního papíru, seznámení s nejstarší hrou světa Go; turnaj v této hře - Zlatý slavík tradiční soutěž ve zpěvu - účast na každoročním rozsvěcování vánočního stromu v Jakubčovicích - zvyky a tradice spojené s Vánoci; vánoční výzdoba ŠD

3 Leden Únor Březen Duben Květen Červen STAROVĚKÉ ŘECKO A ŘÍM POČÁTEK STŘEDOVĚKU STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK NOVOVĚK PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE SOUČASNOST BUDOUCNOST MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE - 4. Výprava- legenda o vzniku Říma vytváření společné knihy, římské zápasy - četba řeckých bájí a pověstí spojeno s drobnými soutěžemi v návaznosti na konkrétní pověst - olympijské hry - soutěžní odpoledne, výroba vavřínového věnce z papíru - starověká kuchyně- kniha receptů, příprava pokrmů - seznámení s římskými číslicemi kvíz v určování římských číslic - 5. Výprava - seznámení s pověstí o praotci Čechovi, dramatizace - stěhování národů vysvětlení pojmu; etapová hra - výroba masopustních a karnevalových masek - vyřezávání z polystyrénu stavění hradišť - sněhové aktivity hry, malování, zimní radovánky - 6. Výprava společná stavba hradu a podhradí - rytířské hry soutěžní odpoledne - seznámení s pověstmi o loupežníku Šimákovi, soutěž o nejkrásnějšího loupežníka - návštěva katovny v Odrách; procházka po Odrách s výkladem člena vlastivědného spolku - vznik obce Jakubčovice; výlet na kopec Chrastavec - tvorba mozaiky z víček od PET lahví (účast v soutěži SKS Dakota) - zvyky a tradice spojené s jarem; jarní výzdoba ŠD - 7. Výprava objevení Ameriky - etapová soutěž (osadníci x indiáni), - vytváření indiánských čelenek, bubínků - seznámení s podobou a historií oderského zámku - výlet do Fulneku (zámek, náměstí) - soutěž ve skupinách o nejoriginálnější zámek (stavění z kostek) - Noc s Andersenem druhé nocování v knihovně; akce k podpoře dětského čtenářství - čarodějnický den s rodiči - vznik továren názorná ukázka manufaktury - vyrábění kytiček k Svátku matek (využití window collors) - vědecko-technická revoluce, velkoměsto vzducholoď a první parní stroj - zdravá strava- příprava salátů a mrkvových sušenek - výroba ufonů, hra pro mimozenšťany - život v roce výtvarná soutěž, dramatická soutěž - hvězdné války etapová hra - ufonské odpoledne zábavné odpoledne ke Dni dětí prázdninová výzdoba ŠD

4 Roční plán akcí II. oddělení školní družiny pro rok 2014/2015 měsíc téma činnosti Září Říjen Listopad Prosinec VELKÝ TŘESK PRAVĚK DOBA DINOSAURŮ DOBA BRONZOVÁ A ŽELEZNÁ POČÁTKY STAROVĚKU EGYPT, MEZOPOTÁMIE, ČÍNA - seznámení se s prvňáčky - stanovení pravidel školní družiny - vyhlášení soutěže ve sběru papíru, víček a hliníku (výroba hliníkožrouta), nejlepší strávník - podzimní výzdoba pro obecní úřad - seznámení dětí s celoročním projektem - vytváření vesmíru, planet a meteoritů - lov na mamuta (soutěžní odpoledne s rodiči) - soutěže - výtvarná o nejpovedenější jeskynní malbu - pohybová o nejlepšího lovce a sběrače - návštěva sklepa strašidel v Odrách - halloweenská diskotéka (rej masek; o původu a tradicích halloweenu; propojení s keltským svátkem Samhain) - podzimní výzdoba školní družiny - výroba šperků z drátků - vytvoření keltského oppida společné plastické dílo - domestikace zvířat etapová soutěž - uctívání zvířecích bohů soutěž v modelování - keramika s p. Šmidlovou - příprava výrobků na vánoční jarmark - Mezopotámie - Chammurapiho zákony; zopakování pravidel ŠD, vytvoření zákoníku ŠD v Chammurapiho duchu - pověst o babylonské věži soutěž v luštění jazykových šifer - rytí do hliněných tabulek; klínové písmo - Egypt - stavění pyramid z kostek cukru - soutěž o nejpřesvědčivější mumii - Čína - vznik papyru; výroba ručního papíru - seznámení s nejstarší hrou světa Go; turnaj v této hře - Zlatý slavík tradiční soutěž ve zpěvu - účast na každoročním rozsvěcování vánočního stromu v Jakubčovicích - zvyky a tradice spojené s Vánoci; vánoční výzdoba ŠD

5 Leden Únor Březen Duben STAROVĚKÉ ŘECKO A ŘÍM POČÁTEK STŘEDOVĚKU STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ VRCHOLNÝ STŘEDOVĚK NOVOVĚK - četba řeckých bájí a pověstí spojeno s drobnými soutěžemi v návaznosti na konkrétní pověst - olympijské hry - soutěžní odpoledne - výroba vavřínového věnce z papíru - legenda o vzniku Říma vytváření společné knihy - ptákopravectví seznámení s kdysi populární věšteckou technikou soutěž ve vytvoření nejoriginálnější věštby (spojeno s pozorováním a určováním ptáků na krmítku) - seznámení s římskými číslicemi kvíz v určování římských číslic - výlet do knihovny v Odrách - stěhování národů vysvětlení pojmu; etapová hra - seznámení s pověstí praotci Čechovi - výroba masopustních a karnevalových masek - vyřezávání z polystyrénu stavění hradišť - sněhové aktivity hry, malování, zimní radovánky - společná stavba hradu a podhradí z papíru - rytířské hry soutěžní odpoledne - seznámení s pověstmi o Bílé paní; soutěž o nejkrásnější Bílou paní - návštěva katovny v Odrách; procházka po Odrách s výkladem člena vlastivědného spolku - vznik obce Jakubčovice; výlet na kopec Chrastavec - tvorba mozaiky z víček od PET lahví (účast v soutěži SKS Dakota) - zvyky a tradice spojené s jarem; jarní výzdoba ŠD - objevení Ameriky - etapová soutěž (osadníci x indiáni) - vytváření indiánských čelenek a tomahavků - seznámení s podobou a historií oderského zámku - výlet do Fulneku (zámek, náměstí) - seznámení s osobností J. A. Komenského a jeho mottem ŠKOLA HROU

6 Květen Červen PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE SOUČASNOST BUDOUCNOST MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE - soutěž ve skupinách o nejoriginálnější zámek (stavění z kostek) - Noc s Andersenem druhé nocování v knihovně; akce k podpoře dětského čtenářství - čarodějnický den - vznik továren názorná ukázka manufaktury - dopravní soutěž na hřišti - velkoměsto ztvárnění velkoměsta formou společné koláže - chyť svůj stín výtvarná soutěž na hřišti v kreslení vlastních stínů křídou - vyrábění kytiček k Svátku matek (využití window collors) - výroba ufonských masek - život v roce výtvarná soutěž - literární soutěž - dramatická soutěž - hvězdné války etapová hra - ufonské odpoledne zábavné odpoledne ke Dni dětí prázdninová výzdoba ŠD

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie 1. CÍL: rozvoj a výchova dítěte k smysluplnému vyuţívání volného času zvyšování sociálních kompetencí

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2013/2014 Putování s Bílou paní

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2013/2014 Putování s Bílou paní PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2013/2014 Putování s Bílou paní Září - stolní hry - četba pohádky - individuální hry Hlavní témata: POZNÁVÁM SEBE A SVÉ KAMARÁDY ZA HUMNY poznávání školy, okolí obce -

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Vzdělávací program zájmového vzdělávání Školní družina OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto: Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí,

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC Čj.: ZSD/7/2008 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družiny Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské

Více

Školní družina výchovně vzdělávací program

Školní družina výchovně vzdělávací program Školní družina výchovně vzdělávací program Motto Ať je léto nebo zima, v družině je vždycky prima. Zahoď nudu za hlavu, pojď si spravit náladu. Odpočívat, sportovat, tvořit nebo jen si hrát, buď také náš

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Rok s pohádkou. Celoroční plán práce školní družiny. šk. rok 2013-2014

Rok s pohádkou. Celoroční plán práce školní družiny. šk. rok 2013-2014 Celoroční plán práce školní družiny Rok s pohádkou šk. rok 2013-2014 Cíl : Vytváření a upevňování kamarádských vztahů mezi dětmi, učit je vzájemné toleranci a spolupráci při společných projektech, rozvíjení

Více

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se Plán činností ŠD 2014/2015 I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Seznamujeme se 1. 9. Světový den míru 22. 9. Evropský den bez aut 28. 9. Den české státnosti sv. Václav Odpočinkové činnosti Zahájení školního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do čtyř základních bloků, které korespondují

Více

I když dne s jsme jenom malé děti, přesto na nás potom záležeti, svoje město jak povedem a kam.

I když dne s jsme jenom malé děti, přesto na nás potom záležeti, svoje město jak povedem a kam. Bílý sníh nás do přírody láká, pospěšme, než začne tát. Půjdem si stavět sněhuláka, budeme pod hradem se koulovat. V létě zase jiné kouzlo tu čeká, pro nás děti je tu život plný krás, svoje rámě bízí nám

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny s platností od 1. září 2007 Ve Chvalkovicích dne 31. srpna 2007 Obsah Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín Motivační název ŠVP ŠD: HRAVÁ DRUŽINA - učíme se hrou "Podstata

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Frýdek Místek, 1.máje 1700, příspěvková organizace se sídlem 1.máje 1700, 738 01 Frýdek Místek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU IČO: 68157860 Kontakty: Telefon školní družina

Více

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola, Chrast, okres Chrudim Ředitelka školy: Mgr. Lenka Bubínská Vychovatelky: Hana Pátková, Leona Tesařová,Petra Dušková Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Upravená verze od 6. 3. 2014 1 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP Pojetí základního vzdělávání hlavní výchovný

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Speciální základní škola Augustina Bartoše

Speciální základní škola Augustina Bartoše Speciální základní škola Augustina Bartoše Školní vzdělávací program pro školní družinu Září Škola začíná, poznáváme se Říjen Barevný podzim Listopad Svět kolem nás Prosinec Kouzlo adventu a Vánoc Leden

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školní družině PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: Identifikace školní družiny 1 Obecná charakteristika školní družiny 2 Kapitoly ŠVP pro zájmové vzdělávání

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více