POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED"

Transkript

1 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED Sestavená k 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: Název: Statutární město Chomutov NS: Statutární město Chomutov Místo podnikání ulice, č.p. Zborovská 4602 ulice, č.p. Zborovská 4602 obec Chomutov obec Chomutov PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost právní forma neurčeno vedlejší činnost zřizovatel Zákon 128/2000 Sb., o obcích CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Osoba odpovědná za účetnictví Zina Rusňáková Stehlíková Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Razítko účetní jednotky Statutární zástupce Mgr. Jan Mareš (Primátor) Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 11:22: :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 89

2 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software , , , , Ocenitelná práva , , Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: , , Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , Stavby: , , , , Byty a bytové budovy , , , , Nebytové budovy , , , , Technická rekultivace , , , , Ostatní stavby , , , , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: , , , , Dopravní prostředky , , , Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí , , , , Pěstitelské celky trvalých porostů 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek: , , , , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky , , , , Kulturní předměty: , , , , Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) Kulturní předměty - ostatní , , , , Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: , , , , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software , , , , :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 89

3 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: , , , , Byty a bytové budovy , , , , Nebytové budovy , , , Technická rekultivace , , , Ostatní stavby , , , , Dopravní prostředky , , , Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí , , Pěstitelské celky trvalých porostů Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č , ,00 410/2009 Sb Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , Pozemky , , , , Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další umělecká díla Kulturní předměty - ostatní , , Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF P10 a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF P10 a IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem P Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a P10 IS) kótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a P10 IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 89

4 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem P Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P Majetkové účasti u mezinárodních společností P Majetkové účasti do 20% P Depozitní směnky Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek P Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: , , , , Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF P10 a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF P , , , ,00 a IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem P , , Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a P10 IS) kótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a P10 IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem P Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P Dlouhodobé půjčky Dlouhodobé půjčky - do splatnosti P Dlouhodobé půjčky - po splatnosti P Termínované vklady dlouhodobé P Ostatní dlouhodobý finanční majetek: , , Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností P Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti do 20% P , , Ostatní dlouhodobý finanční majetek - depozitní směnky Jiný ostatní dlouhodobý finanční majetek P Materiál na skladě , , , , Materiál na cestě :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 89

5 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 121 Nedokončená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 132 Zboží na skladě 138 Zboží na cestě 139 Ostatní zásoby 142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - do P10 splatnosti Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým - po P10 splatnosti 144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů P Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení: Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry - do P10 splatnosti Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti P Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do P10 splatnosti Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky z dlouhodobých cenných P10 papírů - do splatnosti Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - úroky po splatnosti P Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám - jiné 171 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem: Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou P10 majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou P10 majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem P Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem: Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou P10 majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným P :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 89

6 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem P Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti: Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností P10 do 1 roku Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností P10 nad 1 rok 175 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - do splatnosti P Opravné položky k dlouhodobým půjčkám - po splatnosti P Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku: Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností P Opravné položky k majetkovým účastem do 20% P Opravné položky k depozitním směnkám Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku P Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku: Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. P10 (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. P10 (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím P10 vlivem Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. P10 (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. P10 (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ostatních IF a IS Opravné položky k pořizovaným ostatním majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem P :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 89

7 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s P10 (původní) splatností do 1 roku Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s P10 (původní) splatností nad 1 rok Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem u mezinárodních společností P Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20% P Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku P Opravné položky ke směnkám k inkasu P Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti: , , , Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti za daně, poplatky, pokuty a penále , , , Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti - ostatní P , , , Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - do P10 splatnosti Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým - po P10 splatnosti 194 Opravné položky k odběratelům , , , Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů P Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení 198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení: Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry - do P10 splatnosti Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení - po splatnosti P Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám: Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - dividendy a podíly na zisku P Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z úvěrů a půjček - do P10 splatnosti Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky z krátkodobých cenných P10 papírů - do splatnosti Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - úroky po splatnosti P Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám - jiné 224 Běžné účty státních fondů P Základní běžný účet územních samosprávných celků P , , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků P , , , , Běžný účet P :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 89

8 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 244 Termínované vklady krátkodobé P Jiné běžné účty P , , , , Majetkové cenné papíry k obchodování: , , , , Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) P10 kótované Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) P10 nekótované Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu Majetkové cenné papíry k obchodování u ostatních IF a IS Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování P , , , , Dluhové cenné papíry k obchodování: , , , , Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku P , , , , Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok P , , , , Jiné cenné papíry: Jiné cenné papíry - opční listy P Jiné cenné papíry - ostatní P Pokladna , , Peníze na cestě , , Ceniny , , , , Krátkodobé úvěry: Krátkodobé úvěry - jistina P Krátkodobé úvěry - úrok P Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) P Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 289 Jiné krátkodobé půjčky P Odběratelé , , , , Směnky k inkasu P Pohledávky za eskontované cenné papíry P Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti: , , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti - poplatky, pokuty a penále , , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti - ostatní P , , , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - do splatnosti P , , :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 89

9 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé - po splatnosti P Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů P Dodavatelé , , , , Směnky k úhradě P Krátkodobé přijaté zálohy , , , , Závazky z dělené správy a kaucí 326 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé P Zaměstnanci , , , , Jiné závazky vůči zaměstnancům , , , , Pohledávky za zaměstnanci , , , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - ostatní P , , Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi P , , , Závazky k vybraným ústředním vládním institucím P Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi P , , Závazky k vybranými místním vládním institucím P , , Pohledávky za účastníky sdružení 352 Závazky k účastníkům sdružení 361 Krátkodobé pohledávky z ručení: Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti P Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P Krátkodobé pohledávky z ručení - po splatnosti P Krátkodobé závazky z ručení: Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry P Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry P Pevné termínové operace a opce: Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku P Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové P Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové P Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy ostatní P Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - termínové úrokové dohody (FRA) P Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO P Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - ostatní P Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku P Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové P :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 89

10 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové P Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy ostatní P Pevné termínové operace a opce (závazky) - termínové úrokové dohody (FRA) P Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO P Pevné termínové operace a opce (závazky) - ostatní P Závazky z neukončených finančních operací P Pohledávky z finančního zajištění P Závazky z finančního zajištění P Pohledávky z vydaných dluhopisů P Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů P Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí P Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí P Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: , , , , Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P , , Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní , , , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: , , , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P , , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P , , , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní , , , , Ostatní krátkodobé pohledávky: , , Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku P Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti P Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky z krátkodobých cenných papírů - do splatnosti P Ostatní krátkodobé pohledávky - úroky po splatnosti P Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné , , Ostatní krátkodobé závazky: , , , , Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček P Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů P Ostatní krátkodobé závazky - neidentifikovatelné platby , , Ostatní krátkodobé závazky - jiné P , , , , Náklady příštích období: , , ,00 780, Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy , , Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů P Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů P :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 89

11 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] Náklady příštích období - úroky z úvěrů a půjček P Náklady příštích období - ostatní , , ,00 780, Výdaje příštích období: , , , , Výdaje příštích období - úroky z úvěrů a půjček P Výdaje příštích období - ostatní , , , , Výnosy příštích období: , , Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkodobých dluhových cenných papírů P Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhodobých dluhových cenných papírů P Výnosy příštích období - úroky z úvěrů a půjček P Výnosy příštích období - ostatní , , Příjmy příštích období: Příjmy příštích období - úroky z úvěrů a půjček P Příjmy příštích období - ostatní 388 Dohadné účty aktivní , , , , Dohadné účty aktivní - úroky z úvěrů a půjček P Dohadné účty aktivní - ostatní , , , , Dohadné účty pasivní , , , , Dohadné účty pasivní - úroky z úvěrů a půjček P Dohadné účty pasivní - ostatní , , , , Jmění účetní jednotky , , , , Fond privatizace 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , , , Kurzové rozdíly 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , , Jiné oceňovací rozdíly , , , , Opravy minulých období , , , Fond odměn 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 414 Rezervní fond z ostatních titulů 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond 419 Ostatní fondy , , , , Dlouhodobé úvěry: , , Dlouhodobé úvěry - jistina P , , Dlouhodobé úvěry - úrok P :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 89

12 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé P Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů: Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 455 Dlouhodobé přijaté zálohy P Dlouhodobé závazky z ručení: Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry P Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry P Dlouhodobé směnky k úhradě P Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí P Ostatní dlouhodobé závazky: Ostatní dlouhodobé závazky - z nákupu na splátky P Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček P Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhodobých cenných papírů P Ostatní dlouhodobé závazky - jiné P Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé , , , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - do splatnosti P , , , , Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé - po splatnosti P Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů P Dlouhodobé poskytnuté zálohy P Dlouhodobé pohledávky z ručení: Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry - do splatnosti P Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry - do splatnosti P Dlouhodobé pohledávky z ručení - po splatnosti P Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí P Ostatní dlouhodobé pohledávky , , , , Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z úvěrů a půjček - do splatnosti P Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky z dlouhodobých cenných papírů - do splatnosti P Ostatní dlouhodobé pohledávky - úroky po splatnosti P Ostatní dlouhodobé pohledávky - jiné , , , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - ostatní 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: , , , , Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P , , , , :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 89

13 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech PS Suma MD Suma D KS AKTIVA/PASIVA [01] [02] [03] [04] Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P , , , , Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - ostatní , , :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 89

14 Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od počátku roku hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] 518 Ostatní služby: , Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky , Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s výjimkou půdy Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků 500, Ostatní služby - zpětný nájem Ostatní služby - jiné , Mzdové náklady: , Mzdové náklady - mimo ostatní osobní náklady , Mzdové náklady - ostatní osobní náklady Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem , Mzdové náklady - ostatní , Zákonné sociální pojištění: , Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění , Zákonné sociální pojištění - ostatní , Jiné sociální pojištění: , Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců , Jiné sociální pojištění - ostatní 527 Zákonné sociální náklady: , Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP Zákonné sociální náklady - ostatní , Jiné daně a poplatky: , Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné 4 500, Jiné daně a poplatky - soudní poplatky Jiné daně a poplatky - správní poplatky , Jiné daně a poplatky - ostatní , Dary: , Dary - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn P , Dary - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní , Dary - ostatní P , Tvorba fondů: , Tvorba fondů - rezervní fond Tvorba fondů - sociální fond , Tvorba fondů - ostatní 549 Ostatní náklady z činnosti: , Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění , Ostatní náklady z činnosti - jiné , :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 89 NÁKLADY

15 Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od počátku roku hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] 557 Náklady z vyřazených pohledávek: , Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka P Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost , Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených bezúplatně P Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu Náklady z vyřazených pohledávek - ostatní , Prodané cenné papíry a podíly: , Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS) - P11 kótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí u IF a IS)- P11 nekótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu P Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS P Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností P Prodané majetkové účasti do 20% Prodané depozitní směnky Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P Prodané cenné papíry a podíly - ostatní , Úroky: , Úroky - ze swapových operací a FRA P Úroky - ostatní P , Náklady z přecenění reálnou hodnotou: Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů Náklady z přecenění reálnou hodnotou - ostatní 571 Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery: Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary P Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - ostatní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - ostatní P :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 89 NÁKLADY

16 Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od počátku roku hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] 572 Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: , Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P , Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary P , Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - ostatní P ,09 NÁKLADY :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 89

17 Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od počátku roku hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] 603 Výnosy z pronájmu: , Výnosy z pronájmu - pozemků , Výnosy z pronájmu - bytů ve vlastnictví , Výnosy z pronájmu - ostatní , Výnosy ze sociálního pojištění: Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - ostatní 643 Výnosy z vyřazených pohledávek: Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených P Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu Výnosy z vyřazených pohledávek - ostatní 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku: Výnosy z prodeje software P Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů P Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého nehmotného majetku P Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: , Výnosy z prodeje bytů a bytových budov P , Výnosy z prodeje nebytových budov P Výnosy z prodeje ostatních staveb P Výnosy z prodeje dopravních prostředků P , Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí P Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů P Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin P Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu P Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů P Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů P :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 89 VÝNOSY

18 Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od počátku roku hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] Výnosy z prodeje kulturních předmětů P Výnosy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku P , Výnosy z prodeje pozemků P , Čerpání fondů: Čerpání fondů - rezervní fond Čerpání fondů - sociální fond a FKSP Čerpání fondů - ostatní 649 Ostatní výnosy z činnosti: , Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku P Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s výjimkou pojišťoven Ostatní výnosy z činnosti - jiné , Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů: , Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí P11 u IF a IS) - kótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s výjimkou majetkových účastí P11 u IF a IS)- nekótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu P Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ostatních IF a IS P Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností P Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20% Výnosy z prodeje depozitních směnek Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku P Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok P Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - ostatní , Úroky: , Úroky - ze swapových operací a FRA P Úroky - ostatní P , Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: , Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - ostatní , Výnosy z dlouhodobého finančního majetku P , Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary P11 VÝNOSY :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 89

19 Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od počátku roku hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - ostatní P Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: , Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P , Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV P , Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary P Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - ostatní P ,15 VÝNOSY :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 89

20 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 013 Software MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] ,98 [411] [412] [413] [419] [433] [420] ,40 DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] , Ocenitelná práva MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 015 Povolenky na emise a preferenční limity MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek MD [402] [403] [404] ,20 [405] ,00 [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] ,20 DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] , :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 89

21 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného MD [402] [403] [404] [405] majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb. [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Jiný ostatní dlouhodobý nehmotný majetek MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 021 Stavby: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] ,00 [410] ,33 [411] [412] ,33 [413] [419] [433] [420] ,00 DAL [451] ,00 [458] [459] ,00 [460] [461] ,00 [467] [463] [469] [483] [470] , Byty a bytové budovy MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] ,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] ,00 [458] [459] [460] [483] [470] :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 89

22 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA Nebytové budovy MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] ,33 [411] [412] ,33 [413] [419] [433] [420] ,00 DAL [451] [458] [459] [460] [461] ,00 [467] [463] [469] [483] [470] , Technická rekultivace MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] ,00 [410] ,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] ,00 DAL [451] [458] [459] [460] [461] ,00 [467] [463] [469] [483] [470] , Ostatní stavby MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] ,00 [410] ,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] ,00 DAL [451] ,00 [458] [459] ,00 [460] [461] ,00 [467] [463] [469] [483] [470] , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] ,92 [411] [412] ,33 [413] [419] [433] ,00 [420] ,50 DAL [451] ,00 [458] [459] [460] [461] ,00 [467] [463] [469] [483] [470] , Dopravní prostředky MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] ,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 22 / 89

23 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých MD [402] [403] [404] [405] věcí [408] [409] [410] ,92 [411] [412] ,33 [413] [419] [433] ,00 [420] ,50 DAL [451] ,00 [458] [459] [460] [461] ,00 [467] [463] [469] [483] [470] , Pěstitelské celky trvalých porostů MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek: MD [402] [403] [404] ,60 [405] ,72 [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] ,72 DAL [451] ,00 [458] [459] [460] [461] ,00 [467] [463] [469] [483] [470] , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 23 / 89

24 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA Ložiska kovových nerostů MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Ložiska nekovových nerostů MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Dospělá zvířata a jejich skupiny MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného MD [402] [403] [404] [405] majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Jiný ostatní dlouhodobý hmotný majetek MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 24 / 89

25 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA 031 Pozemky MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] ,00 [410] ,00 [411] [412] [413] ,00 [419] [433] [420] ,00 DAL [451] ,00 [458] [459] 38,00 [460] [483] [470] , Kulturní předměty: MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] ,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] ,00 [460] [483] [470] Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy a další MD [402] [403] [404] [405] umělecká díla [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz MD [402] [403] [404] [405] par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Kulturní předměty - ostatní MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] ,00 [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] ,00 [460] [483] [470] :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 25 / 89

26 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů AKTIVA 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: MD [402] ,08 [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] ,00 [413] [419] [433] [420] ,00 DAL [451] [458] [459] [460] ,98 [483] [470] , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Software MD [402] ,08 [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] ,00 [413] [419] [433] [420] ,00 DAL [451] [458] [459] [460] ,98 [483] [470] , Ocenitelná práva MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] Povolenky na emise a preferenční limity MD [402] [403] [404] [405] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [433] [420] DAL [451] [458] [459] [460] [483] [470] :22:11 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 26 / 89

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled Název účetní jednotky: MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Sídlo: Mírové náměstí 90 517 21 Týniště nad Orlicí Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275468 Část I: Počáteční a koncové

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty

Více

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 M ěsto Veselí nad M oravou obec státní správa a samospráva

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 M ěsto Veselí nad M oravou obec státní správa a samospráva Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimni sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 * typ závěrky označte 'X' NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Veselí nad Moravou Sidlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PØEHLED za období: 12/2013. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) I È O :263991. Mìsto Lovosice

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PØEHLED za období: 12/2013. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) I È O :263991. Mìsto Lovosice Zpracoval: Stastna - ucetni spec. Okamžik sestavení: 24.02.2014 12h47m46s Strana: 1 POMOCNÝ ANALYTICKÝ PØEHLED za období: 12/2013 I È O :263991 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mìsto Lovosice (v Kè, s pøesností

Více

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov NS: 00261891 Statutární město Chomutov Část I: Počáteční a koncové

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Licence: D0L7 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

Licence: D0L7 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00291013 Název: Obecní úřad Kněžpole =711. AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576913 Název: Obec Střítež AKTIVA CELKEM 76 211

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 18385036 Název: Stredni prumyslova skola technicka, Jablonec nad Nisou,Belgicka 4852, prispevkova organizace

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Peklov; IČO 70939560; Nihošovice 72, 387 01 Nihošovice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

IČO: Město Veselí nad Moravou Čas : 12:57:01 Datum: OOOOALV050PC

IČO: Město Veselí nad Moravou Čas : 12:57:01 Datum: OOOOALV050PC Lic: MVNM (mvnm M) * * * G I N I S S t a n dar d u C R * * * Strana: 1 IČO: 00285455 Město Veselí nad Moravou Čas : 12:57:01 OOOOALV050PC Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Svazek obcí Název položky Dolní Pootaví; IČO 70919771; Cehnice 76, 387 52 Cehnice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013 IČO: 00250643 Na úřední desce: Vyvěšeno: sejmuto: Na elektronické úřední desce: Vyvěšeno: sejmuto: Starosta obce: Toman Jan Plnění rozpočtu Rok Měsíc IČO 2013

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola; IČO 70986282; Horní Vltavice 19, 384 91 Horní Vltavice Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

ROZVAHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Město Jičín. NS: Město Jičín

ROZVAHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Město Jičín. NS: Město Jičín ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00271632 Název: Město Jičín NS: 00271632 Město Jičín

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00244732 Název: Statutární město České Budějovice NS:

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00240192 Název: Městská část Praha 20 - Horní Počernice Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 253138 Název: Obec Vodice Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 03 / 2016 IČO: 70890692 Název: Moravskoslezský kraj UCS: 70890692 Moravskoslezský

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00282481 Název: Město Rosice NS: 00282481 Nákladové

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00278360 Název: Město Trutnov UCS: 00278360 Město Trutnov

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00577049 Název: OBEC NOŠOVICE Sestavená k

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 06 / 2015 IČO: 70891320 Název: Zlínský kraj Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2016 IČO: 252093 Název: Obec Borkovice Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2016 IČO: Název: obec Roudná

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2016 IČO: Název: obec Roudná ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2016 IČO: 00252816 Název: obec Roudná Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 71003835 Název: Základní škola a mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, Nemojov Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70890692 Název: Moravskoslezský kraj NS: 70890692 Moravskoslezský

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00228699 Název: Obec Předmíř Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 09 / 2016 IČO: 70890692 Název: Moravskoslezský kraj NS: 70890692 Moravskoslezský

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00378232 Název: Obec Nimpšov Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00273325 Název: Obec Bezděkov Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00366013 Název: Obec Vohančice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 673226 Název: Obec Líšný Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 69980993 Název: Svazek pro plynofikaci obcí

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 71223495 Název: Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 06 / 2016 IČO: 70890692 Název: Moravskoslezský kraj UCS: 70890692 Moravskoslezský

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 60803029 Název: DSO Verovany,Dub,Charvaty

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00281301 Název: Obec Vysočany Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: Název: Dobrovolný svazek obcí Čistší střední Podyjí

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: Název: Dobrovolný svazek obcí Čistší střední Podyjí ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Čistší

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 48804711 Název: Obec Životice u Nového Jičína

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00378461 Název: Obec Pokojovice Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70305587 Název: Obec Ropice

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70305587 Název: Obec Ropice ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70305587 Název: Obec Ropice Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2016 IČO: Název: Mateřská škola Nová Ves u Chýnova

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2016 IČO: Název: Mateřská škola Nová Ves u Chýnova ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2016 IČO: 75001446 Název: Mateřská škola Nová Ves u Chýnova Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: Název: Základní škola Pelhřimov, Komenského

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: Název: Základní škola Pelhřimov, Komenského ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 70876118 Název: Základní škola Pelhřimov, Komenského Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2016 IČO: 48133035 Název: Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 Sestavená k rozvahovému

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo pol. AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. SÚ 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Obec Velatice

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: Název: Obec Velatice ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00488364 Název: Obec Velatice Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 9 / 2014 IČO: 70968721 Název: Mikroregion Strážiště Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: D1QU XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 06 / 2016 IČO: 70891320 Název: Zlínský kraj Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 03 / 2015 IČO: 70891320 Název: Zlínský kraj Sestavená k rozvahovému

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00244732 Název: Statutární město České Budějovice NS: 0001 Statutární město České Budějovice Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00256731 Název: Město Kasejovice Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 71160388 Název: Svazek obcí Sloup,Šošůvka-ČOV

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 052981 Název: Technické služby města Dvora Králové n.l. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00257125 Město Přeštice 01 Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: KULB XCRGURUA / RUA2 ( :56 / ) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: KULB XCRGURUA / RUA2 ( :56 / ) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2010 IČO: 70891508 Název: Liberecký kraj Sestavená k

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE. Obec Holštejn. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00600598 Název:

ROZVAHA - BILANCE. Obec Holštejn. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00600598 Název: ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 60154691 Název: Základní škola Podharť, Máchova 884 DKnL Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Rozvaha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.01.

Rozvaha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.01. Název účetní jednotky: Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2013 okamžik sestavení: 15.01.2014

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 03 / 2016 IČO: 00279978 Název: Město Boskovice UCS: 00279978 Město Boskovice

Více

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00261688 Město Šluknov Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014

Více

Licence: MUJI (muji M) XCRGURUA / RUA1 ( :30 / ) 0000ALV061S1

Licence: MUJI (muji M) XCRGURUA / RUA1 ( :30 / ) 0000ALV061S1 ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2015 IČO: 00275808 Název: Město Jilemnice NS: 00275808 Město Jilemnice

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 03 / 2014 IČO: 70891320 Název: Zlínský kraj Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 09 / 2014 IČO: 70891320 Název: Zlínský kraj Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYA ( / )

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYA ( / ) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 71175237 Název: Domov pro seniory v Lázních Kynžvart Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 47858311 Název: Základní škola Přerov, Za mlýnem 1 Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: Název: Svazek obcí mikroregionu Stražiště

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: Název: Svazek obcí mikroregionu Stražiště ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2015 IČO: 70968721 Název: Svazek obcí mikroregionu Stražiště

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

AKTIVA / PASI. 013 Softw. 021 Stavb

AKTIVA / PASI. 013 Softw. 021 Stavb AKTIVA / PASI 012 Nehm 013 Softw 014 Ocen 015 Povo 018 Drob 00001801 00001802 019 Ostat 021 Stavb 00002111 00002121 00002112 00002122 00002103 00002119 00002129 022 Samo 00002211 00002221 00002212 00002222

Více

ROZVAHA příspěvkové organizace

ROZVAHA příspěvkové organizace ROZVAHA příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 09 / 2015 IČO: 00279978 Název: Město Boskovice UCS: 00279978 Město Boskovice

Více

Licence: DRJ3 XCRGURXA / RYA ( / ) Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace

Licence: DRJ3 XCRGURXA / RYA ( / ) Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 72744260 Název: Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: D7WK XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D7WK XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 60154730 Název: Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E: Krásnohorské 2919, okres Trutnov

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 75009455 Název: Svazek obcí Nové Syrovice

Více

Licence: MUBR XCRGURUA / RUA1 ( :04 / ) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MUBR XCRGURUA / RUA1 ( :04 / ) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 03 / 2014 IČO: 00272523 Název: Město Broumov NS: 00272523 Město Broumov AKTIVA

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 09 / 2013 IČO: 70891320 Název: Zlínský kraj Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: Název: Obec Makov

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: Název: Obec Makov ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00637238 Název: Obec Makov Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA příspěvkové organizace

ROZVAHA příspěvkové organizace ROZVAHA příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2011 IČO: 60800691 Název: Vojenská nemocnice Olomouc NS: 60800691 Vojenská nemocnice Olomouc Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DPTC XCRGURXA / RYA ( / )

Licence: DPTC XCRGURXA / RYA ( / ) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 75020491 Název: Základní škola a Mateřská škola Březolupy,okres Uh.Hradiště,příspěvková organizace

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název: Obec Dubicko

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: Název: Obec Dubicko ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302538 Název: Obec Dubicko Sestavená k rozvahovému

Více

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST

ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST VYHLÁŠKA č. 410/2009 Sb., ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, Změna:

Více