Pomocný analytický přehled

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomocný analytický přehled"

Transkript

1 Pomocný analytický přehled sestavený k Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČ: Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech AKTIVA / PASIVA [01] [02] PS suma MD suma D [03] KS [04] 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software , , Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: , , Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb Jiný dlouhodobý nehmotný majetek , , Stavby: , , , , Byty a bytové budovy , , , Nebytové budovy , , , , Technická rekultivace Ostatní stavby , , , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: , , , , Dopravní prostředky , , , , Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí , , , , Pěstitelské celky trvalých porostů 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb Jiný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky , , , , Kulturní předměty: , , , Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy Kulturní předměty - kulturní památky v ocenění 1 Kč (viz par. 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví) Kulturní předměty , , , Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: , , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku podle 11 odst. 6b vyhlášky č. 410/2009 Sb Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: , , , , Byty a bytové budovy FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :11:00

2 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech AKTIVA / PASIVA [01] [02] PS suma MD suma D [03] KS [04] Nebytové budovy , , Technická rekultivace Ostatní stavby , , , Dopravní prostředky , , Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí , , Pěstitelské celky trvalých porostů Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku podle 14 odst. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , Pozemky , , , Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy Kulturní předměty , , Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek: , , Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ch IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , , Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ch IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Majetkové účasti u mezinárodních společností Majetkové účasti do 20% Depozitní směnky Jiný pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 061 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: , , , Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ch IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem , , , Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem: Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótované Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :11:00

3 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech AKTIVA / PASIVA [01] [02] PS suma MD suma D [03] KS [04] Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem u ch IF a IS Ostatní majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 063 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti: , , Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok , , Dlouhodobé půjčky 068 Termínované vklady dlouhodobé 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek: Ostatní dlouhodobý finanční majetek - majetkové účasti u mezinárodních společností Ostatní dlouhodobý finanční majetek majetkové účasti do 20% Ostatní dlouhodobý finanční majetek depozitní směnky Jiný dlouhodobý finanční majetek 112 Materiál na skladě 119 Materiál na cestě 121 Nedokončená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 132 Zboží na skladě , , , , Zboží na cestě 139 Ostatní zásoby 142 Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým 144 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 146 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení: Opravné položky k dlouhod.pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry 149 Opravné položky k m dlouhodobým pohledávkám , , Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem: Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ch IF a IS Opravné položky k m maj. účastem v osobách s rozhodujícím vlivem 172 Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem: Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ch IF a IS Opravné položky k m maj. účastem v osobách s podstatným vlivem 173 Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti: Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :11:00

4 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech AKTIVA / PASIVA [01] [02] PS suma MD suma D [03] KS [04] Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok 175 Opravné položky k dlouhodobým půjčkám 176 Opravné položky k mu dlouhodobému finančnímu majetku: Opravné položky k majetkovým účastem u mezinárodních společností Opravné položky k majetkovým účastem do 20% Opravné položky k depozitním směnkám Opravné položky k jinému dlouhodobému finančnímu majetku 177 Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku: Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem u ch IF a IS Opravné položky k pořizovaným m majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) kótovaným Opravné položky k pořizovaným majet.účastem v osobách s podstatným vlivem v a.s. (s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS) nekótovaným Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u fondů peněžního trhu Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem u ch IF a IS Opravné položky k pořizovaným m majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Opravné položky k pořizovaným dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Opravné položky k pořizovaným maj. účastem u mezinárodních společností Opravné položky k pořizovaným majetkovým účastem do 20% Opravné položky k pořizovaným depozitním směnkám Opravné položky k pořizovanému jinému dlouhodobému finančnímu majetku 191 Opravné položky ke směnkám k inkasu 192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti: , , Opravné položky k pohledávkám za poplatky, pokuty a penále , , Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým 194 Opravné položky k odběratelům , , , , Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů 197 Opravné položky k pohledávkám za účastníky sdružení 198 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení: Opravné položky ke krátkod.pohledávkám z ručení za dluhové cenné papíry Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení za půjčky a úvěry 199 Opravné položky k m krátkodobým pohledávkám: , , , Opravné položky k dividendám a podílům na zisku Opravné položky k jiným m krátkodobým pohledávkám , , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :11:00

5 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech AKTIVA / PASIVA [01] [02] PS suma MD suma D [03] KS [04] 224 Běžné účty státních fondů 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků , , , , Běžný účet 244 Termínované vklady krátkodobé 245 Jiné běžné účty , , Majetkové cenné papíry k obchodování: Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) kótované Majetkové cenné papíry k obchodování v a.s. (s vyjímkou majetkových cenných papírů u IF a IS) nekótované Majetkové cenné papíry k obchodování u fondů peněžního trhu Majetkové cenné papíry k obchodování u ch IF a IS Ostatní majetkové cenné papíry k obchodování 253 Dluhové cenné papíry k obchodování: Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností do 1 roku Dluhové cenné papíry k obchodování s (původní) splatností nad 1 rok 256 Jiné cenné papíry: Jiné cenné papíry - opční listy Jiné cenné papíry Pokladna , , Peníze na cestě , , Ceniny , , , , Krátkodobé úvěry: Krátkodobé úvěry - jistina Krátkodobé úvěry - úrok 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 289 Jiné krátkodobé půjčky 311 Odběratelé , , , , Směnky k inkasu 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy , , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti: , , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti za daně, poplatky, pokuty a penále , , , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 321 Dodavatelé , , , , Směnky k úhradě 324 Krátkodobé přijaté zálohy , , , , Závazky z dělené správy a kaucí , , Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 331 Zaměstnanci , , , , Jiné závazky vůči zaměstnancům 335 Pohledávky za zaměstnanci , , , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce - závazky z dávek sociálního zabezpečení FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :11:00

6 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech AKTIVA / PASIVA [01] [02] PS suma MD suma D [03] KS [04] Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce , , Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , , , , Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi , , Závazky k vybranými místním vládním institucím , , Pohledávky za účastníky sdružení 352 Závazky k účastníkům sdružení 361 Krátkodobé pohledávky z ručení: Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry 362 Krátkodobé závazky z ručení: Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 363 Pevné termínové operace a opce: Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy Pevné termínové operace a opce (pohledávky)-termínové úrok.dohody(fra) Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO Pevné termínové operace a opce (pohledávky) Pevné termínové operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy úrokové Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy měnové Pevné termínové operace a opce (závazky) - swapy Pevné termínové operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(fra) Pevné termínové operace a opce (závazky) - REPO / DEPO Pevné termínové operace a opce (závazky) Závazky z neukončených finančních operací 365 Pohledávky z finančního zajištění 366 Závazky z finančního zajištění 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů , , Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 372 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: , , Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , ,00 - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery , , ,00 - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: , , , , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , ,34 - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , , ,30 - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , , , Ostatní krátkodobé pohledávky: , , , , Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné , , , ,82 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :11:00

7 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech AKTIVA / PASIVA [01] [02] PS suma MD suma D [03] KS [04] 378 Ostatní krátkodobé závazky: 6 753, , , , Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček Ostatní krátkodobé závazky - úroky z vydaných krátkodobých cenných papírů Ostatní krátkodobé závazky - jiné 6 753, , , , Náklady příštích období: 2 951, , , , Náklady příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy Náklady příštích období - úroky (diskonty) z krátkodobých dluhových cenných papírů Náklady příštích období - úroky (diskonty) z dlouhodobých dluhových cenných papírů Náklady příštích období - úroky z úvěrů,půjček,návratných finan.výpomocí Náklady příštích období , , , , Výdaje příštích období: , , Výdaje příštích období - úroky z úvěrů,půjček,návratných finan.výpomocí Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období: , , , , Výnosy příštích období - dodavatelsko-odběratelské vztahy , , Výnosy příštích období - úroky (prémie) z krátkod.dluh.cenných papírů Výnosy příštích období - úroky (prémie) z dlouhod.dluh.cenných papírů Výnosy příštích období - úroky z úvěrů, půjček, návratných fin.výpomocí Výnosy příštích období , , , Příjmy příštích období: 4 376, , Příjmy příštích období - úroky z úvěrů, půjček, návratných fin.výpomocí Příjmy příštích období , , Dohadné účty aktivní , , Dohadné účty pasivní , , , , Jmění účetní jednotky , , , , Fond privatizace 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , , , , Kurzové rozdíly 406 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , , , Jiné oceňovací rozdíly , , , Opravy minulých období 411 Fond odměn 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 414 Rezervní fond z ch titulů 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond 419 Ostatní fondy , , , , Dlouhodobé úvěry: , , , , Dlouhodobé úvěry - jistina , , , , Dlouhodobé úvěry - úrok 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů: Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 456 Dlouhodobé závazky z ručení: Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 457 Dlouhodobé směnky k úhradě FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :11:00

8 Část I: Počáteční a koncové stavy a obraty na vybraných rozvahových účtech AKTIVA / PASIVA [01] [02] PS suma MD suma D [03] KS [04] 458 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 459 Ostatní dlouhodobé závazky: , , Ostatní dlouhodobé závazky - z finančního leasingu a z nákupu na splátky , , Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dlouhod.cenných papírů Ostatní dlouhodobé závazky - jiné 462 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 2 863, , , Dlouhodobé pohledávky z ručení: Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry 468 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky , , , , Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: , , Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,00 - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zúčtování na základě zvláštních předpisů FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :11:00

9 Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od p očátku roku NÁKLADY hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] 518 Ostatní služby: , Ostatní služby - náklady na finanční leasing, nákup na splátky Ostatní služby - náklady na operativní pronájem s vyjímkou půdy , Ostatní služby - náklady na operativní pronájem pozemků , Ostatní služby - jiné , Mzdové náklady: , Mzdové náklady - mimo osobní náklady , Mzdové náklady - osobní náklady , Mzdové náklady - náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem , Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění: , Zákonné sociální pojištění - pojistné na veřejné zdravotní pojištění , Zákonné sociální pojištění - pojistné na sociální pojištění , Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění: , Jiné sociální pojištění - povinné úrazové pojištění zaměstnanců , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady: , Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP Zákonné sociální náklady , Jiné daně a poplatky: , Jiné daně a poplatky - poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic a mýtné Jiné daně a poplatky - soudní poplatky , Jiné daně a poplatky - správní poplatky , Jiné daně a poplatky , Dary: , Dary - bezúplatný převod a předání majetku z titulu organizačních změn Dary - bezúplatný převod a předání majetku z jiného titulu než z titulu organizačních změn Dary - sociální dávky nepojistného charakteru - nepeněžní Dary , Tvorba fondů: , Tvorba fondů - rezervní fond Tvorba fondů - sociální fond , Tvorba fondů Ostatní náklady z činnosti: , Ostatní náklady z činnosti - pojistné na neživotní pojištění , Ostatní náklady z činnosti - jiné , Náklady z vyřazených pohledávek: 3 000, Náklady z vyřazených pohledávek - po vzájemné dohodě věřitele a dlužníka Náklady z vyřazených pohledávek - pro nedobytnost 1 000, Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených bezúplatně Náklady z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu Náklady z vyřazených pohledávek , Prodané cenné papíry a podíly: Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-kótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem v a.s.(s vyjímkou majetkových účastí u IF a IS)-nekótované Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Prodané majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem u ch IF a IS Prodané majetkové účasti u mezinárodních společností FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :11:00

10 Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Náklady od p očátku roku NÁKLADY hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] Prodané majetkové účasti do 20% Prodané depozitní směnky Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Prodané dluhové cenné papíry držené do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Prodané cenné papíry a podíly Úroky: , Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky , Náklady z přecenění reálnou hodnotou: , Náklady z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů Náklady z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů Náklady z přecenění reálnou hodnotou , Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery: Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - finanční dary Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru - důchody Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky pojistného charakteru Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - náhrady z povinného úrazového pojištění zaměstnanců Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery - odvody do EU Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery: , Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV , Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - finanční dary Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery - sociální dávky nepojistného charakteru - peněžní Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery ,60 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :11:00

11 Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od p očátku roku VÝNOSY hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] 603 Výnosy z pronájmu: , Výnosy z pronájmu pozemků 7 449, Výnosy z pronájmu , Výnosy ze sociálního pojištění: Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na důchodové pojištění od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na nemocenské pojištění od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od OSVČ Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na sociální pojištění Výnosy ze sociálního pojištění - pojistné na povinné úrazové pojištění zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění - přirážky k pojistnému na povinné úrazové pojištění zaměstnanců Výnosy ze sociálního pojištění Výnosy z vyřazených pohledávek: Výnosy z vyřazených pohledávek - v minulosti vyřazených Výnosy z vyřazených pohledávek - postoupených za úplatu Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku: Výnosy z prodeje software Výnosy z prodeje povolenek na emise a preferenčních limitů Výnosy z prodeje ho dlouhodobého nehmotného majetku 646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: , Výnosy z prodeje bytů a bytových budov Výnosy z prodeje nebytových budov , Výnosy z prodeje ch staveb Výnosy z prodeje dopravních prostředků , Výnosy z prodeje strojů, přístrojů, zařízení, inventáře a souboru movitých věcí Výnosy z prodeje pěstitelských celků trvalých porostů Výnosy z prodeje dospělých zvířat a jejich skupin Výnosy z prodeje ložisek uhlí, ropy a zemního plynu Výnosy z prodeje ložisek kovových nerostů Výnosy z prodeje ložisek nekovových nerostů Výnosy z prodeje kulturních předmětů Výnosy z prodeje ho dlouhodobého hmotného majetku 647 Výnosy z prodeje pozemků , Čerpání fondů: Čerpání fondů - rezervní fond Čerpání fondů - sociální fond a FKSP Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti: , Ostatní výnosy z činnosti - vyřazení závazku Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady od pojišťoven Ostatní výnosy z činnosti - přijaté náhrady škod od fyzických a právnických osob s vyjímkou pojišťoven 707, Ostatní výnosy z činnosti - jiné , Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů: FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :11:00

12 Část III: Vybrané výnosy od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Výnosy od p očátku roku VÝNOSY hlavní činnost [05] hospodářská činnost [06] Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-kótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhoduj.vlivem v a.s.(s vyjímkou maj.účastí u IF a IS)-nekótované Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u fondů peněžního trhu Výnosy z prodeje majetkových účastí v osobách s rozhodujícím vlivem u ch IF a IS Výnosy z prodeje majetkových účastí u mezinárodních společností Výnosy z prodeje majetkových účastí do 20% Výnosy z prodeje depozitních směnek Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností do 1 roku Výnosy z prodeje dluhových cenných papírů držených do splatnosti s (původní) splatností nad 1 rok Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky: , Úroky - ze swapových operací a FRA Úroky , Výnosy z přecenění reálnou hodnotou: , Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - majetkových cenných papírů a podílů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou - dluhových cenných papírů Výnosy z přecenění reálnou hodnotou , Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 671 Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů - finanční dary Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: , Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - investiční dotace, příspěvky, granty a NeFV , Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - neinvestiční dotace, příspěvky, granty a NeFV , Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - finanční dary Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :11:00

13 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů nákup nový nákup použitý nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20.tis.Kč nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20.tis.Kč včetně na straně MD AKTIVA [402] [403] [404] [405] 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle 11 od.6b vyhl.410/2009 Sb Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby: , Byty a bytové budovy Nebytové budovy Technická rekultivace Ostatní stavby , Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: , , Dopravní prostředky , , Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí , Pěstitelské celky trvalých porostů 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , Ostatní dlouhodobý hmotný majetek: Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle 14 od.7 vyhl.410/2009 Sb Jiný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky , Kulturní předměty: , Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy Kulturní předměty-kult.pam.v ocen.1 Kč (viz 25 od.1 písm.k) z.o účetnictví) Kulturní předměty , Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Technické zhodnocení dl.nehm.maj.podle 11 od.6b vyhl.410/2009 Sb Jiný nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: , , Byty a bytové budovy Nebytové budovy Technická rekultivace Ostatní stavby , Dopravní prostředky , , Stroje, přístroje, zařízení, inventář a soubory movitých věcí , Pěstitelské celky trvalých porostů Ložiska uhlí, ropy a zemního plynu FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :11:00

14 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů nákup nový nákup použitý nákup - drobný dlouhodobý majetek do 20.tis.Kč nákup - drobný dlouhodobý majetek od 20.tis.Kč včetně na straně MD AKTIVA [402] [403] [404] [405] Ložiska kovových nerostů Ložiska nekovových nerostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Technické zhodnocení dl.hm.maj.podle 14 od.7 vyhl.410/2009 Sb Jiný nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Pozemky , Kulturní předměty - sbírky muzejní povahy Kulturní předměty ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :11:00

15 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn zařazení do užívání aktivace technické zhodnocení přecenění na reálnou hodnotu inventarizační rozdíly na straně MD AKTIVA [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [420] , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :11:00

16 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn zařazení do užívání aktivace technické zhodnocení přecenění na reálnou hodnotu inventarizační rozdíly na straně MD AKTIVA [408] [409] [410] [411] [412] [413] [419] [420] FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :11:00

17 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů prodej bezúpl.převod a předání z jin. titulu než ti- tulu org.změn bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn zařazení do užívání vyřazení likvidací vklad inventarizační rozdíly na straně D AKTIVA [451] [458] [459] [460] [461] [467] [469] [470] , , , , , , , , , , , , , , , FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :11:00

18 Část IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů prodej bezúpl.převod a předání z jin. titulu než ti- tulu org.změn bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn zařazení do užívání vyřazení likvidací vklad inventarizační rozdíly na straně D AKTIVA [451] [458] [459] [460] [461] [467] [469] [470] FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :11:00

19 Část V: Zásoby - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů nákup bezúplatné nabytí z titulu organizač.změn bezúpl.nabytí z jiného titulu než z titulu organizač.změn aktivace inventarizační rozdíly na straně MD AKTIVA [501] [508] [509] [511] [519] [520] 112 Materiál na skladě 119 Materiál na cestě 121 Nedokončená výroba 122 Polotovary vlastní výroby 123 Výrobky 132 Zboží na skladě 3 419, Zboží na cestě 139 Ostatní zásoby spotřeba/prodej bezúpl.převod a předání z jin. titulu než ti- tulu org.změn bezúpl.převod a předání z titulu organizač.změn vyřazení likvidací vklad inventarizační rozdíly na straně D AKTIVA [551] [558] [559] [561] [567] [569] [570] 112 Materiál na skladě 119 Materiál na cestě 121 Nedokončená výroba 122 Polotovary vl.výroby 123 Výrobky 132 Zboží na skladě 9 736, Zboží na cestě 139 Ostatní zásoby FENIX, Výkaznictví Strana 19 Tisk: :11:00

20 Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vznik pohledávky úplatné nabytí postoupením bezúplatné nabytí přecenění na reálnou hodnotu na straně MD AKTIVA [601] [606] [607] [613] 311 Odběratelé , Směnky k inkasu 313 Pohledávky za eskontované cenné papíry 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy , Jiné pohledávky z hlavní činnosti: , Jiné pohledávky z hlavní činnosti za daně, poplatky, pokuty a penále , Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 317 Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 335 Pohledávky za zaměstnanci , Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi , Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi , Pohledávky za účastníky sdružení 361 Krátkodobé pohledávky z ručení: Krátkodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry Krátkodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry 363 Pevné termínové operace a opce: Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - opce a opce přes přepážku Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy úrokové Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy měnové Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - swapy Pevné termínové operace a opce (pohledávky)-termínové úrok.dohody(fra) Pevné termínové operace a opce (pohledávky) - REPO / DEPO Pevné termínové operace a opce (pohledávky) Pohledávky z finančního zajištění 367 Pohledávky z vydaných dluhopisů 371 Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery: , Krátkod.poskyt.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV , Krátkod.poskyt.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV , Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - důchody Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé pohledávky: , Ostatní krátkodobé pohledávky - dividendy a podíly na zisku Ostatní krátkodobé pohledávky - jiné , Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 464 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 4 800, Dlouhodobé pohledávky z ručení: Dlouhodobé pohledávky z ručení za dluhové cenné papíry Dlouhodobé pohledávky z ručení za půjčky a úvěry 468 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky , Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery: Dlouhod.poskyt.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV Dlouhod.poskyt.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV FENIX, Výkaznictví Strana 20 Tisk: :11:00

21 Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vznik pohledávky úplatné nabytí postoupením bezúplatné nabytí přecenění na reálnou hodnotu na straně MD AKTIVA [601] [606] [607] [613] Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - FENIX, Výkaznictví Strana 21 Tisk: :11:00

22 Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů kurzový zisk inventarizační rozdíly úhrada pohledávky/ vypořádání úplatné postoupení bezúplatný převod a předání přecenění na reálnou hodnotu kurzová ztráta na straně MD na straně D AKTIVA [614] [619] [620] [651] [656] [657] [663] [664] , , , , , , , , , , , , FENIX, Výkaznictví Strana 22 Tisk: :11:00

23 Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů kurzový zisk inventarizační rozdíly úhrada pohledávky/ vypořádání úplatné postoupení bezúplatný převod a předání přecenění na reálnou hodnotu kurzová ztráta na straně MD na straně D AKTIVA [614] [619] [620] [651] [656] [657] [663] [664] FENIX, Výkaznictví Strana 23 Tisk: :11:00

24 Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vyřazení na základě dvoustranné dohody vyřazení vklad inventarizační rozdíly na straně D AKTIVA [665] [666] [667] [669] [670] , , , , , FENIX, Výkaznictví Strana 24 Tisk: :11:00

25 Část VI: Pohledávky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vyřazení na základě dvoustranné dohody vyřazení vklad inventarizační rozdíly na straně D AKTIVA [665] [666] [667] [669] [670] FENIX, Výkaznictví Strana 25 Tisk: :11:00

26 Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vyřazení úhrada závazku/ vypořádání kurzový zisk na základě dvoustran. dohody/ převzetí dluhu inventarizační rozdíly na straně MD PASIVA [701] [714] [715] [719] 281 Krátkodobé úvěry: Krátkodobé úvěry - jistina Krátkodobé úvěry - úrok 282 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 283 Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů: Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 289 Jiné krátkodobé půjčky 321 Dodavatelé , Směnky k úhradě 324 Krátkodobé přijaté zálohy , Závazky z dělené správy a kaucí , Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 331 Zaměstnanci , Jiné závazky vůči zaměstnancům 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce: , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce-záv.z dávek soc.zab Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce , Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 349 Závazky k vybranými místním vládním institucím , Závazky k účastníkům sdružení 362 Krátkodobé závazky z ručení: Krátkodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry Krátkodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 363 Pevné termínové operace a opce: Pevné term. operace a opce (závazky) - opce a opce přes přepážku Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy úrokové Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy měnové Pevné term. operace a opce (závazky) - swapy Pevné term. operace a opce (závazky)-termínové úrokové dohody(fra) Pevné term. operace a opce (závazky) - REPO / DEPO Pevné term. operace a opce (závazky) Závazky z neukončených finančních operací 366 Závazky z finančního zajištění 368 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů , Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: , Krátkod.př.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV , Krátkod.př.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV , Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , Ostatní krátkodobé závazky: , Ostatní krátkodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček Ostatní krátkodobé závazky-úroky z vydaných kr.cenných papírů Ostatní krátkodobé závazky - jiné , Dlouhodobé úvěry: , Dlouhodobé úvěry - jistina ,49 FENIX, Výkaznictví Strana 26 Tisk: :11:00

27 Část VII: Závazky - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů vyřazení úhrada závazku/ vypořádání kurzový zisk na základě dvoustran. dohody/ převzetí dluhu inventarizační rozdíly na straně MD PASIVA [701] [714] [715] [719] Dlouhodobé úvěry - úrok 452 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 453 Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů: Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - jistina Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů - úrok 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 456 Dlouhodobé závazky z ručení: Dlouhodobé závazky z ručení za dluhové cenné papíry Dlouhodobé závazky z ručení za půjčky a úvěry 457 Dlouhodobé směnky k úhradě 458 Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 459 Ostatní dlouhodobé závazky: Ostatní dlouhodobé závazky - z fin.leasingu a z nákupu na splátky Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z úvěrů a půjček Ostatní dlouhodobé závazky - úroky z vydaných dl.cenných papírů Ostatní dlouhodobé závazky - jiné 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery: Dlouhod.přij.zálohy na transfery-inv.dotace,příspěvky,granty a NeFV Dlouhod.přij.zálohy na transfery-neinv.dotace,příspěvky,granty a NeFV Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - FENIX, Výkaznictví Strana 27 Tisk: :11:00

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled Název účetní jednotky: MĚSTO TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Sídlo: Mírové náměstí 90 517 21 Týniště nad Orlicí Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275468 Část I: Počáteční a koncové

Více

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED

POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED POMOCNÝ ANALYTICKÝ PŘEHLED Sestavená k 31. prosinci 2013 Sídlo účetní jednotky (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 00261891 Název: Statutární město Chomutov NS: 00261891 Statutární

Více

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 M ěsto Veselí nad M oravou obec státní správa a samospráva

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 M ěsto Veselí nad M oravou obec státní správa a samospráva Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimni sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 * typ závěrky označte 'X' NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Veselí nad Moravou Sidlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Licence: D0L7 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

Licence: D0L7 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00291013 Název: Obecní úřad Kněžpole =711. AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576913 Název: Obec Střítež AKTIVA CELKEM 76 211

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 18385036 Název: Stredni prumyslova skola technicka, Jablonec nad Nisou,Belgicka 4852, prispevkova organizace

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola; IČO 70986282; Horní Vltavice 19, 384 91 Horní Vltavice Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

Rozvaha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.01.

Rozvaha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.01. Název účetní jednotky: Sídlo: Radimovice u Želče 118 118 390 02 Tábor Právní forma: příspěvková organizace IČ: 65997999 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2013 okamžik sestavení: 15.01.2014

Více

Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Radhostice za rok 2013 IČO: 00250643 Na úřední desce: Vyvěšeno: sejmuto: Na elektronické úřední desce: Vyvěšeno: sejmuto: Starosta obce: Toman Jan Plnění rozpočtu Rok Měsíc IČO 2013

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více

IČ: 75000849 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Doudleby PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012

IČ: 75000849 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Doudleby PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 18.01.2013 14:53:56 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ

Více

IČO: 00246735 Rozvaha Sestava: 60

IČO: 00246735 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2014 (v Kč) Název účetní jednotky: Obec Horní Radouň AKTIVA CELKEM 44 201 490,83 10 147 435,06 34 054 055,77 33 167 266,05 A. Stálá aktiva 33 979 586,68 10 147 435,06 23 832 151,62 23 803 144,66

Více

Rozvaha IČ: 00256617. FENIX, Výkaznictví 7.50.001 Strana 1 Tisk: 2.2.2015 19:13:01. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ.

Rozvaha IČ: 00256617. FENIX, Výkaznictví 7.50.001 Strana 1 Tisk: 2.2.2015 19:13:01. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ. Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 02.02.2015 19:11:13 Název ní jednotky: Sídlo: Hradec 45 332 11 Hradec u Stoda Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00256617 Název

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 87,00 866,00 609 97,00 0,00 9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 05 hmotného

Více

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:31 Název účetní

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti: Název 709758 Okamžik sestavení: 0..0 :5: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 6 87,70 59 989,00 5 98,70 06 67, 0 00,50 59 989,00 0,50 66 85,50 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 80 865,0 5 56,0 5 9,00 5 57,00 Nehmotné

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 50 658, 89 68, 5 00,00 55 08,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 67 05 98,7

Více

Rozvaha OLÚ. sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 6.2.2013. Syntetický účet

Rozvaha OLÚ. sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 6.2.2013. Syntetický účet Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Název Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2012 (v

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Licence: MC06 XCRGURUA / RUA1 (18022013 14:27 / 201301091642) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MC06 XCRGURUA / RUA1 (18022013 14:27 / 201301091642) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00063703 Název: Úřad městské části Praha 6 AKTIVA CELKEM 8

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2014 02:21:06 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 67 98,9 6 89,9 0 5,00 0,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 76 00,6 76 578,99 5 69 7,7 5 7 857,7 9 Uspořádací

Více

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva

Rozvaha. Okamžik sestavení: 11.5.2015 17:05:15 0,00 0,00 0,00 0,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek 986 0,80 90,80 97 6,00 97 6,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 5 Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných

Více

Rozvaha IČO : 00508497. FENIX, Výkaznictví 7.50.022 Strana 1 Tisk: 16.2.2015 14:55:57. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 00508497. FENIX, Výkaznictví 7.50.022 Strana 1 Tisk: 16.2.2015 14:55:57. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2015 17:06:13 Název ní jednotky: Sídlo: Řimovice 258 01 Vlašim Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00508497 AKTIV A

Více

IČ: 00268542 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Ždírec nad Doubravou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY

IČ: 00268542 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Ždírec nad Doubravou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2013 11:47:08 Název účetní

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00064581 Název: Hlavní město PRAHA SNS: 200 - Hlavní město

Více

IČO: 00232131 Rozvaha (v tis. Kč) Obec Libež ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.

IČO: 00232131 Rozvaha (v tis. Kč) Obec Libež ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12. Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v tis. Kč) okamžik sestavení: 10.02.2015 09:03:09 Název účetní jednotky: Obec Libež Sídlo: Libež

Více

MÚZO PRAHA - 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1

MÚZO PRAHA - 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1 MÚZO PRAHA - 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1 ORGANIZACE: 00583600 30.01.2014 15:25 NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-P35 KAPITOLA: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 00000

Více

Rozvaha 264 000,00 216 637,00 47 363,00 71 046,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva

Rozvaha 264 000,00 216 637,00 47 363,00 71 046,00. 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software. 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 000,00 6 67,00 7 6,00 7 06,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 9 857 7,9 7 00,0 5 60 70,90 5 98 56,90 9 Uspořádací účet technického

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70890650 Název: Jihočeský kraj NS: 001 Nákladové středisko

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 79,5 5 58,5 60 9,00 65 67,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 50 8 78,56 7 70 9,09 968 87,7 0 55 867,75

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2013 17:22:39 Název účetní

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00241458 Název: Městská část Praha - Lochkov UCS: 00241458

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Název 00870 Sídlo: Újezd u Brna, Komenského 07 Předmět činnosti: veřejná správa Okamžik sestavení:.7.05 8::6 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 79 70 897,9 6 66 5,98 578 7 77, 569 058 99,7 680 70 5,5 60 9 758,5

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2013 21:24:47 Název účetní

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Město Červený Kostelec Název 007566 Okamžik sestavení: 6..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 066 068 79,6 5 706 68,5 7 6 08, 680 6 577,08 007 57 5,9 5 706 68,5 65 80 8, 68 006 85,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 870 56,85

Více

IČO: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 20:47:04 Název účetní

Více

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 19:48:30 Název účetní

Více

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 20:30:09 Název účetní

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2015 10:06:51 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.02.2013 12:24:27 Název účetní

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 44992785 Název: Statutární město Brno UCS: 4499278525 Městská

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 235539 Název: Obec Libenice AKTIVA CELKEM 44 027

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM 51

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 201

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00532096 Název: Obec Bukovina AKTIVA CELKEM 26 745

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00568520 Název: Obec Dešná AKTIVA CELKEM 13 822

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00277967 Název: Město Janské Lázně AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272086 Název: Obec Sber AKTIVA CELKEM 34 417 240,82

Více

Licence: DS2M XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DS2M XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235687 Název: Obec Radovesnice II AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00283932 Název: OÚ Halenkovice AKTIVA CELKEM 137

Více

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00298875 Název: Obec Grygov AKTIVA CELKEM 255 504

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235571 Název: Obec Nebovidy AKTIVA CELKEM 120

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00272264 Název: Obec Ubislavice AKTIVA CELKEM 26

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576883 Název: Obec Horní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70693544 Název: DSO Jizerské hory AKTIVA CELKEM

Více

IČ: 71002421 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Dolní Třebonín PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.

IČ: 71002421 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Dolní Třebonín PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12. Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2015 21:55:41 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 60798416 Název: Obec Olbramice AKTIVA CELKEM 88

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00281000 Název: Obec Suchý AKTIVA CELKEM 54 318

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 43

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov AKTIVA CELKEM 83 771

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00256625 Název: Obec Hradiště AKTIVA CELKEM 41 384

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572560 Název: Obec Mutěnín AKTIVA CELKEM 26 150

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578576 Název: Obec Soberaz AKTIVA CELKEM 9 043

Více

Licence: DNHE XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DNHE XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 0071169041 Název: Kanalizace severozapadni vetev-znojmo,plenkovice,kravsko,zerutky

Více

Licence: DEFX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

Licence: DEFX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 47884541 Název: Obec Velenov AKTIVA CELKEM 37 713

Více

sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Licence: D0MO XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0MO XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00284581 Název: Obec Trnava AKTIVA CELKEM 157 506

Více

Licence: MBMC XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MBMC XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 44992785 Název: Statutární město Brno UCS: 4499278521 Městská

Více

Licence: DXRZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXRZ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00235270 Název: Obec Břežany I AKTIVA CELKEM 23

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Obec Loučim AKTIVA CELKEM 17 372

Více

AKTIVA CELKEM 73 893 453,35 9 605 887,67 64 287 565,68 72 895 930,69. A. Stálá aktiva 65 943 852,43 9 605 887,67 56 337 964,76 63 197 819,76

AKTIVA CELKEM 73 893 453,35 9 605 887,67 64 287 565,68 72 895 930,69. A. Stálá aktiva 65 943 852,43 9 605 887,67 56 337 964,76 63 197 819,76 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 09:39:21 Název účetní

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43256201 Název: Obec Dalešice AKTIVA CELKEM 10 384

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578321 Název: Obec Dřevěnice AKTIVA CELKEM 86

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00252638 Název: Obec Opařany AKTIVA CELKEM 181 596

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00269000 Název: Obec Libčany AKTIVA CELKEM 109 249

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00278165 Název: Obec Nemojov AKTIVA CELKEM 110 744

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00239046 Název: Obec Činěves AKTIVA CELKEM 109 331

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00637246 Název: Obec Nýrov AKTIVA CELKEM 14 488

Více

Licence: D0KX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0KX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00291218 Název: Městys Osvětimany AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576875 Název: Obec Dolní Tošanovice AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 578355 Název: Obec Chyjice AKTIVA CELKEM 28 736

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 45671745 Název: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Točník, 57 26751 Točník, Obec, IČ:00509833 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Stožec, 38444 Stožec,, IČ:00250686 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Cidlina; IČO 62991311; Husova 4, 289 07 Libice nad Cidlinou Svazek obcí Předmět činnosti

Více