UŽITÍ A ÚDRŽBA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UŽITÍ A ÚDRŽBA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ"

Transkript

1 UŽITÍ A ÚDRŽA PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

2 EZPEČNOST (důležitá upozornění pro práci a manipulaci s plastovými okny) ezpečnostní upozornění Dbejte při provádění všech prací na oknech/balkon. dveřích na Vaši bezpečnost! Zachovejte odstup dětí a osob, které nemohou odhadnout hrozící rizika, od místa nebezpečí! Zabraňte kapání mazacích prostředků na podlahu a nenechávejte v pracovním prostoru ležet žádné nářadí! Nebezpečí zranění pádem z otevřených oken Používejte pouze žebříky s pevnými stupátky. Zajistěte se před vypadnutím z okna. Nedržte se otevřeného okenního křídla. Nebezpečí zranění a věcných škod vniknutím překážek do mezery mezi křídlem a rámem Vyvarujte se vniknutí překážek do otevřené mezery mezi křídlem a rámem. Nebezpečí zranění skřípnutím částí těla Při zavírání oken/balkonových dveří nikdy nesahejte do prostoru mezi křídlo a rám. Nebezpečí zranění působením větru Vyvarujte se působení větru na otevřené křídlo. Při větru a průvanu okno dovřete a uzavřete. Nebezpečí zranění a věcných škod přitisknutím křídla proti okraji otvoru Vyvarujte se přitisknutí křídla proti okraji otvoru (ostění). Nebezpečí zranění a věcných škod dodatečným zatížením křídla Vyvarujte se dodatečnému zatížení křídla.! VAROVÁNÍ Nebezpečí zranění při poruchách funkce okenního elementu! Při poruchách funkce okno dále nepoužívejte. Okno zabezpečte a nechte neprodleně opravit odborníkem. OVLÁDÁNÍ - OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ (manipulace s otevíravě sklopnými plastovými okny) 1 2 3

3 OVLÁDÁNÍ - OTEVÍRAVĚ SKLOPNÉ (manipulace s otevíravě sklopnými plastovými okny) ODSTRANĚNÍ CHY (odstranění chybné manipulace s plastovými okny) 1 2 3

4 OVLÁDÁNÍ - SKLOPNĚ OTEVÍRAVÉ (manipulace se sklopně otevíravými plastovými okny) OVLÁDÁNÍ - VÝKLOPNÉ (manipulace s výklopnými plastovými okny) 1 2 3

5 OVLÁDÁNÍ - VÝKLOPNÉ (manipulace s výklopnými plastovými okny)

6 OŠETŘOVÁNÍ KOVÁNÍ - ČIŠTĚNÍ (čištění bezpečnostního kování značky SIEGENIA-AUI ) Vaše okna/balkonové dveře jsou vybaveny vysoce hodnotným kováním SIEGENIA-AUI. Aby byl zachován jejich lehký chod a bezvadná funkce co nejdéle, doporučujeme Vám, provádět následně popsané ošetřování a prohlídky v pravidelných intervalech (minimálně jednou ročně nebo častěji, např. ve školních budovách a hotelích dvakrát ročně). Čištění a konzervování povrchu Při povrchové úpravě oken/balkonových dveří - např. lakování nebo lazurování- je třeba všechny díly kování z této povrchové úpravy vyloučit a chránit před jejich znečištěním! Odstraňte bez odkladu a beze zbytku všechna znečištění, neboť by mohla ovlivnit funkci a ochranu povrchu kování! K čištění používejte pouze jemné, ph-neutrální čistidla v ředěném stavu! Nepoužívejte nikdy ostré předměty, mycí prostředky nebo agresivní čistící prostředky (např. čistidla obsahující ocet nebo kyseliny), neboť by mohly poškodit korozní ochranu kování! Při čištění dbejte na to, aby do kování nenatekla voda. Po čištění kování důkladně osušte a hadříkem nasáklým do oleje neobsahujcího kyseliny a pryskyřice, povrch lehce otřete. OŠETŘOVÁNÍ KOVÁNÍ - KONTROLA A MAZÁNÍ (kontrola a mazání bezpečnostního kování značky SIEGENIA-AUI ) Vyzkoušejte správnou polohu a opotřebení všech dílů kování majících vliv na bezpečnost (-----). Vyzkoušejte, zda je čep nůžkového ložiska (X) zasunut až na doraz. Pokud ne, zasuňte jej rukou nahoru až na doraz. Dejte pozor na uvolněné připevňovací šrouby a na pevné přišroubování kliky. Uvolněné připevňovací šrouby dotáhněte vhodným nářadím. Pozor: Šrouby při dotahování nestrhněte! Nechte opotřebené/defektní díly kování nebo stržené šrouby vyměnit odborníkem. Namažte nebo naolejujte všechny pohyblivé části kování a všechna uzavírací místa. Používejte k tomu výhradně olej nebo tuk neobsahující kyseliny a pryskyřice. Na pohyblivé části v okenním křídle používejte mazadlo ve spreji, abyste se dostali do každého otvoru kování. Po té otočte klikou vícekrát do všech poloh ovládání kování aby se mazadlo rozdělilo. Přebytečný olej/tuk z okna odstraňte. Uzavírací protiplechy na rámu mažte tužším mazadlem (třída konzistence 2 podle DIN 51818) na místech, ve kterých uzavírací čep zajíždí do uzavíracího protiplechu. Zde je obzvláště vhodný náš ošetřovací tuk, který můžete objednat u společnosti SIEGENIA-AUI pod objednacím číslem ZXSX Chraňte kování před stavebními nečistotami (maltou), které jsou nejčastější příčinou znečištění oken/kování, mající značný vliv na bezproblémový chod kování. A X D C E

7 MAZACÍ MÍSTA (mazací místa bezpečnostního kování značky SIEGENIA-AUI ) A C D E

8 SEŘIZOVATELNÉ DÍLY KOVÁNÍ (seřizování bezpečnostního kování značky SIEGENIA-AUI u plastových oken a dveří) Seřízení přítlaku křídla Seřízení přítlaku křídla Rozsah seřízení ± 1 mm ± 1 mm 6HR 4 Seřízení přítlaku křídla u bezpečnostního kování ± 1 mm ± 1 mm 6HR 11! UPOZORNĚNÍ V případě problémů neváhejte kontaktovat odborníka.

9 SEŘIZOVATELNÉ DÍLY KOVÁNÍ (seřizování bezpečnostního kování značky SIEGENIA-AUI u plastových oken a dveří) Nůžky - stranové seřízení ± 2 mm 6HR 4 Rohový pant - seřízení výšky 6HR 4 6HR 4 ± 2 mm ± 2 mm ± 1 mm 6HR 4 Seřízení přítlaku Náběh - seřízení výšky Šroubovák široký max. 4 mm Náběh - stranové seřízení ± 2 mm ± 2 mm 6HR 4

10 ÚDRŽA (všeobecné pokyny a doporučení pro údržbu plastových oken a dveří) Vaše plastová okna a dveře nevyžadují téměř žádnou údržbu. Je ovšem potřeba se držet následujících pokynů a doporučení. Ochrannou fólii odstraňte ihned po montáži. Po zednických pracích je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu. Zbytky malty po stavební činnosti odstraňujte z oken velmi opatrně, nikdy ne nasucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího tekutého prostředku. K čištění, prosím, používejte vždy jen běžné čistící prostředky s nízkou agresivitou! UŽÍVÁNÍ DVEŘNÍCH VÝPLNÍ (ochrana, péče a užívání dveřních výplní PERITO či PICASSO STYL ) Ochranou folii, která je nalepena na celé ploše, odstraňte z dveřní výplně dle možností ihned po zasazení dveří. Dveřní výplně chraňte dostatečnou vzdáleností od topných zařízení, zářičů tepla a otevřeného ohně, rozhodně se vyvarujte i jakémukoli působení ostrých či tvrdých předmětů na výplň. Při běžném používání je naprosto dostačující, jestliže občas omyjete výplň pomocí hadru nebo houby v kombinaci se standardním čistícím prostředkem, který nesmí obsahovat abraziva (Jar, Pur a podobně). K čištění nepoužívejte také organická rozpouštědla, ředidla a chemické látky s neověřeným účinkem, jinak může dojít k nevratnému poškození povrchu výplně bez nároku na uznání reklamace. Doplňky (kování, skla a kliky) se udržují běžnými čistícími prostředky určenými pro daný druh použitého materiálu (Ekover, Pronto, Mr. Propper a další). Údržba a čištění standardního zasklení je v zásadě stejná jako umývání kterýchkoli oken, tedy za pomoci běžných prostředků určených pro tento účel (Okena, Mr. Muscle a další). PÉČE O VITRÁŽOVÁ PROSKLENÍ (čištění a údržba vitrážových prosklení) Nepoužívat čistící prostředky obsahující líh. Čistit pouze tkaninou navlhčenou ve vodě na bázi mýdla a následně ihned vysušit jemnou tkaninou. Pozor na mechanické poškození! Olověná páska je glazurovaná a při mechanickém poškození ztrácí barvostálost. UŽÍVÁNÍ A PÉČE O VÍCEODOVÝ ZÁMEK VCHODOVÝCH DVEŘÍ (všeobecné pokyny a doporučení týkající se vícebodových zámků vchodových dveří) Zámek je vhodné minimálně jedenkrát ročně promazat bezpryskyřičným olejem. Uzamykací elementy nesmí být u otevřených dveří nikdy ponechány ve vysunuté pozici. Nikdy neovládat současně kliku s klíčem cylindrickou vložkou. Kliku lze zatížit maximální silou v hodnotě 150 N. Uzamykání dveří provádět pouze pomocí cylindrické vložky či zkušebním KFV-klíčem. Západka (střelka) ani závora nesmí být nikdy mechanicky opracovávány. Při zavírání vchodových dveří nepoužívat kliku, zavírat pouze tahem.

11 PŘÍČINY ROSENÍ SKEL A JEJICH ŘEŠENÍ (tvorba kondenzátu vodních par na izolačním dvojskle/trojskle) Jak vlastně k samotné kondenzaci vodních par dochází? Normální vzduch obsahuje obvykle vodní páry. Když je tento vzduch ochlazován, roste jeho relativní vlhkost při zachování množství v něm obsažené vody. Množství vodních par, které je vzduch schopen vstřebat, je ale omezené. Když je tato absorpční schopnost překročena, vylučují se vodní kondenzáty. Jedná se o místa rozhraničující prostory s různými teplotami (venkovní a vnitřní), v našem případě plocha tabule izolačního dvojskla nebo trojskla. K orosení vnitřní tabule izolačního dvojskla/trojskla dojde v následujících případech: teplý vzduch se náhle ochladí na studené vnitřní ploše tabule izolačního dvojskla trojskla (jak je známo, studený vzduch má horší schopnost absorbovat vodní páru než teplý vzduch). Náhlé zvýšení koncentrace relativní vlhkosti v místnosti (tento výskyt kondenzátu se projevuje hlavně v kuchyních, ložnicích a koupelnách). K vzniku vody na spodním dílu rámu může dojít při přímém nárazovém dešti - nejedná se o vadu okna. Konstrukce okenních rámů i křídel zajišťují bezproblémový odvod takové vody a za pomoci otvorů umístěných z vnější strany rámu (jsou kryty okapničkami) umožňují rychlé odpaření vody a jakékoli zbytkové vlhkosti. Příčiny vzniku kondenzace Nedostatečné větrání nebo nedostatečná tepelná izolace vnějších stěn. Nedostatky ovlivněné konstrukcí stavby (studené mosty). Falešné topení, nevhodné umístění (neumístěno pod oknem). Neodborné užívání, špatně přerušované vytápění. Nedostatečná cirkulace vzduchu. Pokud je venku velmi chladný a zároveň vlhký vzduch, dochází na vnějších tabulích oken ke kondenzaci vody. V našich zeměpisných šířkách je to velmi často na podzim a na jaře. Zamlžení funkci ani kvalitu oken nijak neovlivňuje. Naopak dokazuje, že stavba je opravdu dobře izolovaná. Řešení příčin vzniku kondenzace Doporučená vlhkost v obytné místnosti by neměla přesáhnout 50% a vnitřní teplota C. Časté, krátkodobé větrání, kdy nedojde k prochladnutí stěn a nábytku v místnosti. Vhodnou pomůckou, která může včas informovat o aktuální vlhkosti je hygrometr ( vlhkoměr ). Kondenzace většího množství vlhkosti pak není důvodem k reklamaci či seřízení oken, ale pouze ukazatelem, že mikroklimatický režim v místnosti není v pořádku. Činitel Druh aktivity Vlhkost Člověk Mírná aktivita g/h Středně těžká práce Těžká práce g/h g/h Koupelna Vanová lázeň cca 700 g/h Sprchování cca 2600 g/h Kuchyně Vařící a pracovní postupy g/h Pokojové květiny (např. fialky) Květiny v květináči (např. kapradí) Středně velký gumovník Vodní rostliny (např. leknín) Volná vodní plocha Mladé stromky (2-3 m) Vzrostlé stromy (25 m) Denní průměr 100 g/h 5-10 g/h 7-15 g/h g/h 6-8 g/h cca 40 g/m 2 h 2-4 kg/h 2-3 m 2 h Prádlo Odstředěné g/h Mokré g/h

12 Vážená paní, vážený pane. Touto cestou bychom Vám chtěli poděkovat za vyslovení důvěry k našim produktům, které jsme vyrobili a namontovali po vzájemné spolupráci. Věříme, že naše okna a dveře zcela naplní Vaše očekávání. Pro vyloučení budoucích nepříjemností Vás však prosíme o to, abyste tomuto textu věnovali alespoň chvilku pozornosti. Dozvíte se v něm několik důležitých rad a pokynů, jak předejít jakékoli závadě. Nemusíte si dělat starosti, protože jsme vybudovali servisní síť s kvalifikovanými techniky nacházející se blízko Vašeho domova. Dovolte nám však jednu radu: ještě předtím, než náš servis zavoláte, dobře si prostudujte návod k užití a údržbě dodaných výrobků. S jeho pomocí možná dokážete bez potíží odstranit vzniklý problém ihned sami a ušetřit si tak Váš drahocenný čas. Jestliže se Vám nepodaří vzniklý problém odstranit, můžete být bez obav - náš rychlý a profesionální servisní tým je připraven Vám rychle pomoci. Vaše RI OKNA RI OKNA a.s. Úkolky 1055, zenec, Česká republika telefon: , fax:

Návod na užívání a údržbu stavby: plastová okna a hliníkové dveře

Návod na užívání a údržbu stavby: plastová okna a hliníkové dveře Návod na užívání a údržbu stavby: plastová okna a hliníkové dveře Vážený zákazníku, právě jste se stal uživatelem výrobku OMLUX, spol. s r.o. Rádi bychom Vám poskytli několik informací o obsluze a údržbě

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Česky NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REKLAMAČNÍ ŘÁD SERVISNÍ ZÁZNAMY Plastová okna a dveře 800 155 156 www.sulko.cz SULKO 3 Vážený zákazníku, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval

Více

Návod k obsluze a k údržbě oken a dveří z PVC, PVC/KAB-opláštění hliníkem

Návod k obsluze a k údržbě oken a dveří z PVC, PVC/KAB-opláštění hliníkem Vážený zákazníku, děkujeme, že jste se rozhodl pro nákup oken a dveří od naší firmy. Aby Vám výrobek dlouhodobě dobře sloužil a spolehlivě plnil svoje funkce, doporučujeme Vám řídit se následujícími pokyny

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří Vážený zákazníku Děkujeme Vám, že jste se rozhodl pro nákup oken a dveří od společnosti ELA-PLAST s.r.o. Jde o výrobky vysoké technické, konstrukční a estetické

Více

Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří

Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste se rozhodl pro nová okna a dveře od společnosti šenk OKNA DVEŘE ZIMNÍ ZAHRADY s.r.o. Aby Vám naše výrobky dlouho

Více

Plastová. okna a dveře. Návod k obsluze a údržbě Reklamační řád Servisní záznamy. česky 1/2015

Plastová. okna a dveře. Návod k obsluze a údržbě Reklamační řád Servisní záznamy. česky 1/2015 Plastová okna a dveře 1 Návod k obsluze a údržbě Reklamační řád Servisní záznamy česky 1/2015 Vážení zákazníci, děkujeme vám, že jste se rozhodli pro nákup plastových oken a dveří od firmy Okna Macek

Více

Návod k obsluze a údržbě plastových výrobků

Návod k obsluze a údržbě plastových výrobků Návod k obsluze a údržbě plastových výrobků Společnost KOBLA, spol. s r.o. Zásady a pokyny při užívání výrobků společnosti KOBLA, spol. s r.o. Pro zachování dlouhé funkčnosti výrobků, zajištění jejich

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Okenní a dveřní systémy 2 PŘEDMLUVA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral výrobky společnosti FINSTRAL. Aby zůstala Vaše okna a dveře dlouhodobě pěkná

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ. Pro okna a dveře

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ. Pro okna a dveře NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ Pro okna a dveře OBSAH 1. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ...4 1.1. Informace o produktech... 5 1.2. Nesprávné používání otvíravých prvků... 5 1.3. Nesprávné používání klik...

Více

Návod k obsluze a údržbě oken a dveří z PVC

Návod k obsluze a údržbě oken a dveří z PVC Návod k obsluze a údržbě oken a dveří z PVC Vážený zákazníku, zakoupil jste prvotřídní výrobek, odpovídajících mezinárodně uznávaným značkám jakosti. Výrobek byl vyroben s největší péčí moderními technologiemi

Více

Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří Záruční list

Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří Záruční list Okna s novým rozměrem Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří Záruční list Plastová okna HORIZONT PS penta plus Plastové dveře HORIZONT PS penta Venkovní parapety Vnitřní parapety Žaluzie a sítě

Více

VÝMĚNA OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ A JEJICH UŽÍVÁNÍ

VÝMĚNA OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ A JEJICH UŽÍVÁNÍ VÝMĚNA OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ A JEJICH UŽÍVÁNÍ Obsah cenové nabídky: - v ceně oken kliky okenní, štěrbinové větrání (viz rozměrovou specifikaci v nabídce), pojistka proti chybné manipulaci, ložiska(závěsy,

Více

FUNKCE A ÚDRŽBA OKEN

FUNKCE A ÚDRŽBA OKEN FUNKCE A ÚDRŽBA OKEN OBSAH 1.0 Bezpečnostní upozornění 2.0 Obsluha okna a balkónové dveře 2.1 Otvíravé elementy 2.2 Otvíravé - výklopné elementy 2.3 Štulpové elementy - otvíravé sklopné - otvíravé křídlo

Více

POKYNY PRO ÚDRŽBU A OBSLUHU OKEN A DVEŘÍ

POKYNY PRO ÚDRŽBU A OBSLUHU OKEN A DVEŘÍ POKYNY PRO ÚDRŽBU A OBSLUHU OKEN A DVEŘÍ ÚDRŽBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY GORI Vážení zákaznící, gratulujeme Vám k zakoupení nových oken nebo vchodových dveří TP EUROokna. Vaše okna a dveře byla vyrobena nejnovějšími

Více

Plastová okna a dveře - návod na obsluhu a údržbu

Plastová okna a dveře - návod na obsluhu a údržbu Plastová okna a dveře - návod na obsluhu a údržbu 1 Návod na obsluhu a údržbu Vážený zákazníku stal jste se majitelem plastových výplní stavebních otvorů vyrobených z vysoce kvalitního profilového systému

Více

Manuál uživatele. Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba. Bytový areál Jahodnice Objekt I

Manuál uživatele. Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba. Bytový areál Jahodnice Objekt I Manuál uživatele Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba Bytový areál Jahodnice Objekt I Za společnost Skanska Reality a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom

Více

OBSAH. Venkovní AL parapety Údržba a čistění venkovních AL parapetů... 10

OBSAH. Venkovní AL parapety Údržba a čistění venkovních AL parapetů... 10 Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup oken a dveří značky LIMA okna. plast. Jedná se o výrobky vysoké technické a kvalitativní hodnoty, které jsou vyrobeny podle platných a všeobecně

Více

1 VIZUÁLNÍ POSOUZENÍ OKEN, VENKOVNÍCH (VCHODOVÝCH) DVEŘÍ A FASÁDNÍCH PRVKŮ

1 VIZUÁLNÍ POSOUZENÍ OKEN, VENKOVNÍCH (VCHODOVÝCH) DVEŘÍ A FASÁDNÍCH PRVKŮ 1 VIZUÁLNÍ POSOUZENÍ OKEN, VENKOVNÍCH (VCHODOVÝCH) DVEŘÍ A FASÁDNÍCH PRVKŮ 1.1 Plastové profily Zkouška obecného vzhledu na optické vady se provádí ve vzdálenosti tří metrů. Vnější konstrukční části by

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

Uživatelská příručka. www.vpo.cz

Uživatelská příručka. www.vpo.cz Uživatelská příručka www.vpo.cz Vážený zákazníku, výrobky VPO Protivanov, a.s. plastová okna a dveře jsou navrženy, zhotoveny a instalovány v souladu s posledními konstrukčními a technologickými poznatky

Více

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA 1 2 2 FINEP BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA Právě se stáváte majitelem nové bytové

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU model LanitGarden Clips - CALYPSO 6 x 10-5800 6 x 12-7300 Tento návod obsahuje 22 stran. Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod 1 NA CO SI DÁT POZOR PŘED STAVBOU

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

Návody. Platnost od 14.3.2011-0 -

Návody. Platnost od 14.3.2011-0 - Návody Platnost od 14.3.2011-0 - Obsah Název Strana Záruční podmínky a lhůty... 2 Návod na seřízení a údržbu plastových oken... 3 Návod na seřízení a údržbu plastových dveří... 8 Návod na seřízení a údržbu

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU VENUS 6200, 7500. Tento návod má 16 stránek. Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod

NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU VENUS 6200, 7500. Tento návod má 16 stránek. Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU VENUS 6200, 7500 Tento návod má 16 stránek Před stavbou si přečtěte až do konce tento montážní návod 1 2 3 NA CO SI DÁT POZOR PŘED STAVBOU SKLENÍKU Umístění skleníku a jeho kotvení

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU. Skleník 6 x 12-7300. Návod obsahuje 17 stran. !!! před stavbou skleníku si přečtěte až do konce tento montážní návod!!!

NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU. Skleník 6 x 12-7300. Návod obsahuje 17 stran. !!! před stavbou skleníku si přečtěte až do konce tento montážní návod!!! NÁVOD NA MONTÁŽ a ÚDRŽBU Skleník 6 x 12-7300 Návod obsahuje 17 stran!!! před stavbou skleníku si přečtěte až do konce tento montážní návod!!! V případě potíži při stavbě skleníku volejte v pracovní dny

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění

REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění I. Úvodní ustanovení I.1 Tento Reklamační řád H & M spol. s

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

ZÁRUČNÍ LIST ČÍSLO... (VÝROBNÍ ČÍSLO)

ZÁRUČNÍ LIST ČÍSLO... (VÝROBNÍ ČÍSLO) Poskytovatel záruky : Výrobce - Z.P.H.U. ALSECCO sp. z o.o. ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa,Polsko PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE záruční karta podmínky záruky karta oprav ZÁRUČNÍ LIST ČÍSLO... (VÝROBNÍ ČÍSLO) Č. faktury...

Více

Montážní předpis pro montáž výrobků

Montážní předpis pro montáž výrobků Montážní předpis pro montáž výrobků Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti Window Holding a.s. Jeho šíření nebo postupování třetím osobám je možné jen se souhlasem majitelů. Obsah Obsah...

Více