Návod na užívání a údržbu stavby: plastová okna a hliníkové dveře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na užívání a údržbu stavby: plastová okna a hliníkové dveře"

Transkript

1 Návod na užívání a údržbu stavby: plastová okna a hliníkové dveře Vážený zákazníku, právě jste se stal uživatelem výrobku OMLUX, spol. s r.o. Rádi bychom Vám poskytli několik informací o obsluze a údržbě našich výrobků pro zachování jejich dlouholeté funkčnosti a trvale pěkného vzhledu.

2 A. Plastová okna a hliníkové dveře Právě jste se stal uživatelem výrobku OMLUX, spol. s r.o. Rádi bychom Vám poskytli několik informací o obsluze a údržbě našich výrobků pro zachování jejich dlouholeté funkčnosti a trvale pěkného vzhledu. 1. Počáteční pokyny Při znečistění zednickými pracemi je nutno ze skla i plastů maltu ihned omýt vodou. Není vhodné ji nechat zaschnout. Také kování chraňte v průběhu stavebních prací před znečištěním. V případě znečištění odstraňte dokonale zejména maltu a písek, včetně odsátí prachu. Poté promažte několika kapkami jemného oleje všechny pohyblivé části kování (viz dále kapitola údržba). Pravidelně provádějte kontrolu odvodňovacích otvorů v dolní části rámu (při ucpání by mohlo oknem zatékat do interiéru). V případě potřeby jej vyčistěte, nejlépe odsátím vysavačem. Rámy i křídla jsou z výroby opatřena ochrannou páskou, kterou doporučujeme (vzhledem k možnosti poškození povrchu) odstranit až po dokončení omítek a jejich nátěrů. Tuto pásku však odstraňte nejpozději do tří měsíců po montáži oken a dveří z důvodu možnosti jejího vykřehnutí a pozdějšího velmi pracného odstraňování (může také dojít k poškození výrobku). V případě, že bylo nutné z plastových profilů pásku odstranit před konečnými zednickými pracemi, doporučujeme nalepit novou pásku před započetím dalších prací. Považujeme za důležité Vás však upozornit na skutečnost, že některé lepící pásky či fólie jsou nevhodné, protože po odtržení zanechávají zbytky lepící hmoty, které se pak musí pracně z plastových profilů mechanicky odstraňovat. Pásku pro dostatečnou ochranu povrchu zakoupíte u nás, nebo Vám ji zašleme na dobírku. Páska je na objednání. Přípustné odchylky skla jsou uvedeny v tabulce bodu č Ovládání a bezpečná obsluha 1

3 3. Bezpečnost Aby byla zachována dlouhá funkčnost Vašich oken a zároveň zajištěna jejich provozní bezpečnost, je nutné dodržovat následující pokyny: - Manipulaci s klikou u oken a balkónových dveří provádějte zásadně jen při zavřeném křídle (např. změna polohy z otevírání na sklápění). - Nedopusťte přídavné zatížení okenního nebo dveřního křídla, zejména otevřeného (např. zavěšením předmětů na kliku). - Nepřipusťte přitlačení křídla na hranu okenního nebo dveřního otvoru (neúměrným otevřením křídla). - Nedopusťte vložení jakýchkoliv překážek do otvoru mezi křídlo a rám (přivření předmětů). - Při jakékoliv manipulaci s křídly (okenními i dveřními) počítejte s jejich vysokou hmotností (okenní křídlo váží až 60Kg, dveřní křídlo až 100Kg). - Mějte na paměti možnost zranění (přiskřípnutí) části těla mezi křídlem a rámem. - Dbejte na nebezpečí vypadnutí. - Vyvarujte se ponechání nezajištěného okenního nebo dveřního křídla, může dojít ke zranění vlivem větru a průvanu. 4. Čištění oken a dveří Plastové části oken a dveří se díky jejímu hladkému povrchu dají snadno čistit a udržovat. Běžné zašpinění prachem a deštěm se rychle odstraní obvyklými mycími prostředky a teplou vodou. Prostředky obsahující písek, brousící čistící prostředky a hrubé čistící prostředky nejsou přípustné, protože se jimi povrchová plocha zdrsní. Znečištění, která se vyskytnou během montáže, údržby či během provozu (např. mastnota z kování a tužka) se odstraní obvyklými mycími prostředky. K čištění plastu se nesmí používat benzín a nitroředidla. Níže uvádíme nejběžnější možné druhy znečištění a jejich způsob odstranění. Nejběžnější možné druhy znečištění a jejich způsob odstranění: Druh znečištění malta vápenná, cementová hadrem vytřít do sucha provlhčit vodou, setřít mokrým hadrem setřít nedrhnoucím mycím nebo čistícím prostředkem čistič - PVC (pro domácnost) - x - x sádra - x - x školní křída x olejová křída - - x - tužka - - x x fix (tužka) - - x x propiska - x - x organické tuky - - x - saze x rez x mořidlo na dřevo - x - - hliníkový obrus - - x x Čisticí prostředek na PVC, uvedený v tabulce, je možné objednat u našich servisních pracovníků. 2

4 Čištění izolačních skel lze provádět obvyklými čisticími prostředky. Otisky prstů a mastné skvrny odstraníte saponáty. Vyvarujte se zaschnutí malty, cementu, vápna, rzi apod. tato znečištění odstraňujte ihned po jejich vzniku za použití většího množství vody. K čištění se nesmí používat nástroje s tvrdými hranami, jako i abrazivní čistící prostředky, kyseliny, fluor nebo jiné alkálie. 5. Údržba K zachování funkčnosti a dlouhodobé užitné hodnoty oken a dveří je nutné provádět jednou za rok následující úkony: - Kování je třeba přezkoušet na chod a obsluhovatelnost. U části kování, mající bezpečnostní charakter, je nutno navíc v pravidelných intervalech kontrolovat jejich opotřebení. Všechny pohyblivé části kování je potřebné namazat kapkou teflonového oleje. Přebytečný olej ihned odstraňte savou tkaninou. Na zobrazeném schématu celoobvodového kování jsou uvedena mazací místa otvíravě-sklopného kování (OS) pro okna a balkónové dveře. Tytéž pokyny pro ošetřování a údržbu kování platí také pro jiné typy oken, např. otevíravá, sklopná, dvoukřídlá otvíravě-sklopná a otvíravá okna. Poznámka: Pro mazání nepoužívejte barevné oleje, pouze čiré, aby nedošlo k vytvoření skvrn na plastu! - Překontrolovat těsnění, eventuálně poškozená místa vyměnit (příslušné těsnění, příp. i s montáží lze objednat u dodavatele výrobků). - Pravidelně kontrolujte odvodňovací otvory v dolní části rámu (při ucpání může oknem zatékat). V případě potřeby je vyčistěte, nejlépe odsátím vysavačem. - Prohlédněte povrch plastových profilů a případně vyčistěte mýdlovým či saponátovým roztokem. Zásadně nepoužívejte agresivní čistící prášky (zejména s pískem) nebo prostředky narušující základní materiál (např. aceton, toluen, trichlóretylén, perchlórethylén apod.) Leštěním a třením vzniká na plastu elektrostatický náboj, který přitahuje prach. Odstraníte ho omytím plastového profilu mýdlovým roztokem, který necháte na povrchu zaschnout. 3

5 6. Možnosti seřizování plastových oken Výrobky firmy OMLUX jsou před předáním zákazníkovi seřízeny. Je možné, že v průběhu dalších let bude nutné další seřízení. Seřizování by mělo být provedeno odborně vyškoleným pracovníkem. Budete-li potřebovat radu či pomoc, obraťte se, prosím, na naši firmu. Výškové a stranové seřízení křídla vůči rámu lze provést pomocí seřizovacích šroubů v horním a dolním závěsu imbusovým klíčem 4 mm. Horní závěs seřizujte v otevřené poloze. Seřízení okenního a balkónového křídla je nutno svěřit odborníkům! Všeobecný postup seřízení: 1. Posun křídla vodorovným směrem se provádí pomocí šestihranného klíče M4, seřízením spodního rohového ložiska nůžek. 2. Přítlak křídla oproti rámu: Na spodním rohovém ložisku pomocí klíče TORX T20 Na nůžkách pomocí klíče M4. 3. Přítlak křídla oproti rámu po obvodu: Na uzavíracích pomocí speciálního klíče s oválným otvorem. 4

6 7. Rosení oken a dveří Námi dodávaná plastová okna a dveře byly úspěšně zkoušeny Státní zkušebnou a byly na ně vydány certifikáty a následně vystaveno Prohlášení o shodě a splňují také požadavky ČSN na tepelnou ochranu budov a jejích částí. Důležité je hned zpočátku upozornit, že rosení skel a rámů není způsobenou žádnou vadou okna. Naopak k němu přispívá, když okna dokonale těsní. Jedině rosení okna v meziskelním prostoru znamená skutečnou závadu, kterou musíte reklamovat Rosení uvnitř izolačního skla Pokud dochází k rosení v meziprostoru (uvnitř) izolačního skla, jedná se o netěsnost, kdy do meziprostoru vnikla vlhkost, která následně kondenzuje na stěnách skel. Sklo je potřeba vyměnit. Netěsnost může vzniknout: o chybou při výrobě nebo montáži (zákazník má v tomto případě nárok na bezplatnou výměnu v záruční době), o poškozením nezaviněným výrobcem ani dodavatelem Rosení skel zevnitř místnosti Pokud dochází k rosení skel zevnitř místnosti, je to zapříčiněno kondenzací vlhkosti (vodních par) na stěnách skel. Z oken pak stéká voda na vnitřní parapet a může docházet k navlhání ostění, tvorbě plísní a opadávání maleb a omítek. K tomuto jevu dochází zejména v chladnějších obdobích a nejvíce při mrazech, kdy jsou okna a dveře ochlazovány zvenčí a díky tomu se vlhkost obsažená ve vzduchu uvnitř místnosti nebo budovy zkondenzuje na vnitřní straně skla, rámu a křídle okna nebo dveří. Dochází k tomu v místnostech s vyšší vlhkostí (WC, koupelny, kuchyně, atd.), v místnostech s nedostatečným vytápěním (sklep, podkroví, atd.) a nedostatečným větráním. Dále může k rosení skel docházet u novostaveb nebo domů, kde byly prováděny stavební úpravy. Tyto stavby jsou vlhké a je třeba vyčkat na jejich vysušení, které může trvat i delší dobu. Kondenzace vlhkosti na chladných plochách je fyzikální jev, který nelze zcela odstranit, ale lze ho za určitých podmínek omezit. Naše moderní okna a dveře jsou osazeny kvalitním těsněním, které zabraňuje profukování, zatékání a úniku tepla. Na druhou stranu však zabraňuje také úniku vlhkosti vzniklé uvnitř místnosti, proto je potřeba pravidelně větrat, případně používat funkci mikroventilace u OS oken (otvíravých/sklopných). Moderní okna a dveře s izolačními skly zabraňují úniku tepla, ale přesto jsou vždy jedním z nejchladnějších míst budov, proto dochází ke kondenzaci vlhkosti za určitých podmínek přímo na nich. Zdroje vlhkosti v domech a budovách: Původce Aktivita Vlhkost Člověk Mírná aktivita Střední aktivita Těžká práce g/h g/h g/h Koupelna Napuštěná vana 700 g/h Sprchování 2600 g/h Kuchyně Běžné vaření g/h Denní průměr 100 g/h Pokojové květiny Př. fialky 5-10 g/h Květiny v květináči Př. kapradí 7-15 g/h Vodní rostliny Př. leknín 6-8 g/h Volná vodní plocha 40 g/m2h Prádlo Odstředěné g/h Mokré g/h 5

7 Faktory podporující a zvyšující rosení: o nedostatečné větrání, kdy vlhkost v místnosti není redukována vyvětráním, o nedostatečné topení, kdy studený vzduch v místnosti neabsorbuje vlhkost, neohřívá a neosušuje skla, o nevhodné umístění topného tělesa, kdy cirkulující teplý vzduch neohřívá a neosušuje skla, o stažené žaluzie, bránící ohřívání a osušování skel cirkulujícím teplým vzduchem, o vnitřní parapet, přečnívající přes topidlo a zabraňující ohřívání a osušování skel cirkulujícím teplým vzduchem, o dlouhá záclona, bránící cirkulaci vzduchu a tím i ohřívání a osušování skel cirkulujícím teplým vzduchem, o umístění oken na severní, severozápadní (východní) a mimosluneční stranu, kdy jsou skla více ochlazována, o neprodyšné zateplení budovy, kde vlhkost nemůže unikat přes zdivo, o další faktory. Naši reklamační technici jsou vybaveni přístroji pro měření vlhkosti a teploty. V případě reklamace jsou připraveni provést měření a zdůvodnit, proč se Vám okna a dveře rosí. Reklamační technici Vám rovněž poradí, jak co nejvíce rosení omezit Kdy dochází k rosení oken zevnitř místnosti? K rosení oken zevnitř místnosti dochází, pokud při teplotě vnitřního vzduchu (žlutá část tabulky) a relativní vlhkosti vnitřního vzduchu (zelená část tabulky) bude teplota na okně nebo skle rovna nebo nižší než teplota v bílé části tabulky (hodnota rosného bodu). Teplota vzduchu Teplota rosného bodu v C při relativní vlhkosti vzduchu v % C ,5 12,9 14,9 16,9 18,4 20,0 21,4 22,7 29 9,7 12,0 14,0 15,9 17,5 19,0 20,4 21,7 28 8,8 11,1 13,1 15,0 16,6 18,1 19,5 20,8 27 8,0 10,2 12,2 14,1 15,7 17,2 18,6 19,9 26 7,1 9,4 11,4 13,2 14,8 16,3 17,6 18,9 25 6,2 8,5 10,5 12,2 13,9 15,3 16,7 18,0 24 5,4 7,6 9,6 11,3 12,9 14,4 15,8 17,0 23 4,5 6,7 8,7 10,4 12,0 13,5 14,8 16,1 22 3,6 5,9 7,8 9,5 11,1 12,5 13,9 15,1 21 2,8 5,0 6,9 8,6 10,2 11,6 12,9 14,2 20 1,9 4,1 6,0 7,7 9,3 10,7 12,0 13,2 19 1,0 3,2 5,1 6,8 8,3 9,8 11,1 12,3 18 0,2 2,3 4,2 5,9 7,4 8,8 10,1 11,3 Tato tabulka byla zhotovena pro informaci zákazníků na základě normy ČSN Rosení skel zvenčí Tento jev nastává při vyšší vlhkosti venkovního ovzduší a zároveň pokud je teplota venkovního ovzduší vyšší než teplota skla. V tomto případě dochází opět ke kondenzaci, tentokrát venkovní vlhkosti na venkovním skle. K tomuto jevu může docházet u kvalitních izolačních skel s malou tepelnou propustností, kdy není venkovní sklo ohříváno únikem tepla zevnitř místnosti. Záleží zde však opět na cirkulaci vzduchu, ohřívání a osušování skel vnějšími vlivy. 6

8 8. Přípustné odchylky skla Oblast Pro jednotku izolačního skla jsou přípustné Vně ležící plocha poškození okrajů resp. mušle, které pevnost skla neovlivňují a nepřesahují šířku spojení okrajů. F Uvnitř ležící mušle bez volných střepin, které jsou zaplněny tmelem. Bodové a ploché zbytky a škrábance neomezeně. Vměstky, bubliny, tečky, skvrny atd. Plocha tabule < 1m 2 : Plocha tabule > 1m 2 : max. 4 kusy po < 3mm průměr max. 1 kus po < 3mm průměr na běžný m délky hrany Zbytky (tečkovitého tvaru) v prostoru mezi skly: R Plocha tabule < 1m 2 : Plocha tabule > 1m 2 : max. 4 kusy po < 3mm průměr max. 1 kus po < 3mm průměr na běžný m délky hrany Zbytky (plochého tvaru) v prostoru mezi skly: Bělavě šedé, případně průsvitné: max. 1 kus < 3cm 2 Škrábance: součet jednotlivých délek: max. 90mm jednotlivá délka max. 30mm Vlasové škrábance: dovoleno, nejsou-li časté Vměstky, bubliny, tečky, skvrny atd. Plocha tabule < 1m 2 : max. 2 kusy po < 2mm průměr H 1m2 < plocha tabule < 2m 2 : max. 3 kusy po < 2mm průměr Plocha tabule > 1m 2 : max. 5 kusy po < 2mm průměr Škrábance: součet jednotlivých délek: max. 45 mm - jednotlivá délka max. 15mm Vlasové škrábance: dovoleno, nejsou-li časté R + H Max. počet dovolených odchylek jako v zóně R Vměstky, bubliny, tečky atd. od 0,5 < 1,0 mm jsou bez ohraničení plochy přípustné, mimo jejich nahromadění. Nahromaděním se rozumí, jestliže nejméně 4 vměstky, bubliny, tečky, skvrny atd. se vyskytnou uvnitř kruhové plochy o průměru < 20 cm. F Oblast slepení skel: šířka 18 mm (s výjimkou mechanických poškození hran žádné omezení) R Okrajová část: plocha 10% vycházející z rozměrů šířky a výšky (méně přísné hodnocení) H Hlavní oblast: (nejpřísnější hodnocení) Všechny rozměry, uvedené v tomto podkladu, jsou přibližné. Platí pro ně výlučné tolerance, definované v našich Dodatcích a platebních podmínkách. Proto doporučujeme nejdříve prověřit, zda údaje popsané v tomto podkladu vyhovují Vašemu technickému řešení. Použití, užívání a zpracování našich produktů probíhá mimo dosah našich možností kontroly a z toho důvodu za ně plně zodpovídáte Vy. Naše záruka se tak vztahuje v každém případě na stálou kvalitu našich produktů podle naší specifikace a v rozsahu určeném našimi obecnými Dodacími a platebními podmínkami, se kterými jste byli seznámeni. V rámci záruky ručíme za všechny škody pouze do výše hodnoty našeho zboží, které bylo prokazatelně námi dodáno a Vámi použito. Za škody, ke kterým došlo z důvodu použití jiných dílů, doplňků a materiálů, než jsou originální díly, doplňky a materiály, popsané v našich podkladech, nenese OMLUX s.r.o. žádnou zodpovědnost ani záruku. 7

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Česky NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REKLAMAČNÍ ŘÁD SERVISNÍ ZÁZNAMY Plastová okna a dveře 800 155 156 www.sulko.cz SULKO 3 Vážený zákazníku, dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkoval

Více

Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří Záruční list

Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří Záruční list Okna s novým rozměrem Návod k obsluze a údržbě plastových oken a dveří Záruční list Plastová okna HORIZONT PS penta plus Plastové dveře HORIZONT PS penta Venkovní parapety Vnitřní parapety Žaluzie a sítě

Více

Plastová. okna a dveře. Návod k obsluze a údržbě Reklamační řád Servisní záznamy. česky 1/2015

Plastová. okna a dveře. Návod k obsluze a údržbě Reklamační řád Servisní záznamy. česky 1/2015 Plastová okna a dveře 1 Návod k obsluze a údržbě Reklamační řád Servisní záznamy česky 1/2015 Vážení zákazníci, děkujeme vám, že jste se rozhodli pro nákup plastových oken a dveří od firmy Okna Macek

Více

VÝMĚNA OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ A JEJICH UŽÍVÁNÍ

VÝMĚNA OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ A JEJICH UŽÍVÁNÍ VÝMĚNA OKEN ZA NOVÁ PLASTOVÁ A JEJICH UŽÍVÁNÍ Obsah cenové nabídky: - v ceně oken kliky okenní, štěrbinové větrání (viz rozměrovou specifikaci v nabídce), pojistka proti chybné manipulaci, ložiska(závěsy,

Více

OBSAH. Venkovní AL parapety Údržba a čistění venkovních AL parapetů... 10

OBSAH. Venkovní AL parapety Údržba a čistění venkovních AL parapetů... 10 Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup oken a dveří značky LIMA okna. plast. Jedná se o výrobky vysoké technické a kvalitativní hodnoty, které jsou vyrobeny podle platných a všeobecně

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Okenní a dveřní systémy 2 PŘEDMLUVA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral výrobky společnosti FINSTRAL. Aby zůstala Vaše okna a dveře dlouhodobě pěkná

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ. Pro okna a dveře

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ. Pro okna a dveře NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ Pro okna a dveře OBSAH 1. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ...4 1.1. Informace o produktech... 5 1.2. Nesprávné používání otvíravých prvků... 5 1.3. Nesprávné používání klik...

Více

Návod k obsluze a údržbě plastových výrobků

Návod k obsluze a údržbě plastových výrobků Návod k obsluze a údržbě plastových výrobků Společnost KOBLA, spol. s r.o. Zásady a pokyny při užívání výrobků společnosti KOBLA, spol. s r.o. Pro zachování dlouhé funkčnosti výrobků, zajištění jejich

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění

REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění REKLAMAČNÍ ŘÁD H & M spol. s r. o. pro dodávky a montáž otvorových výplní, zastřešení a zimních zahrad, příslušenství a souvisejícího plnění I. Úvodní ustanovení I.1 Tento Reklamační řád H & M spol. s

Více

reklamační řád společnosti OKNO, spol. s r.o., IČO: 60 69 79 71, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, dále jen "OKNO, spol. s r.o."

reklamační řád společnosti OKNO, spol. s r.o., IČO: 60 69 79 71, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, dále jen OKNO, spol. s r.o. Reklamační řád společnosti OKNO, spol. s r.o., IČO: 60 69 79 71, se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, dále jen "OKNO, spol. s r.o." Čl. 1 Obecná ustanovení Tento v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ

NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ NÁVOD NA MONTÁŽ, SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBU PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Vážený zákazníku, dovolujeme si se na Vás tímto obrátit, abychom Vám poskytli alespoň základní množství důležitých infromací týkajících se montáže,

Více

Manuál uživatele. Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba. Bytový areál Jahodnice Objekt I

Manuál uživatele. Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba. Bytový areál Jahodnice Objekt I Manuál uživatele Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba Bytový areál Jahodnice Objekt I Za společnost Skanska Reality a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom

Více

Okna. Rady, tipy, informace OB-1

Okna. Rady, tipy, informace OB-1 Okna Rady, tipy, informace OB-1 Obsah Základní parametry okenního systému 2 Materiál okenního systému 3 Dřevo 3 Plast 4 Kov 5 Kombinace 7 Energetická úspora oken 8 Rozhodující kritéria 10 Postup při výměně

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

ZÁRUČNÍ LIST ČÍSLO... (VÝROBNÍ ČÍSLO)

ZÁRUČNÍ LIST ČÍSLO... (VÝROBNÍ ČÍSLO) Poskytovatel záruky : Výrobce - Z.P.H.U. ALSECCO sp. z o.o. ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa,Polsko PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE záruční karta podmínky záruky karta oprav ZÁRUČNÍ LIST ČÍSLO... (VÝROBNÍ ČÍSLO) Č. faktury...

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBSAH: I. Všeobecná ustanovení II. Délka a plynutí záruční doby III. Podmínky poskytování záruk IV. Záruční podmínky a zvláštní podmínky reklamací IV.1 Plastové profily

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s. PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s. PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ Poslední aktualizace ke dni: 1. ledna 2013 OBSAH ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK A REKLAMAČNÍHO ŘÁDU PRO

Více

Montážní předpis pro montáž výrobků

Montážní předpis pro montáž výrobků Montážní předpis pro montáž výrobků Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti Window Holding a.s. Jeho šíření nebo postupování třetím osobám je možné jen se souhlasem majitelů. Obsah Obsah...

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s. PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI RI OKNA a.s. PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PRO PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OTVOROVÉ VÝPLNĚ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ Poslední aktualizace ke dni: 13. listopadu OBSAH ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK A REKLAMAČNÍHO ŘÁDU PRO

Více

1. Plastová okna úvod

1. Plastová okna úvod 1. Plastová okna úvod Plastová okna a balkonové dveře nachází široké využití v rodinných domech, bytech, obytných a kancelářských budovách a školách. Moderní řešení, které výrazně napomáhá v ekonomické

Více

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40

ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 ČÁST I ODBORNÉ POJEDNÁNÍ ČSN 73 05 40 PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO NÁVRHU VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ V SOULADU S NORMOU ČSN 73 05 40 stefanik@futurex.cz 1/18 OBSAH A HISTORIE VÝPLNÍ OTVORŮ B SOUČASNÁ LEGISLATIVA

Více

POKYNY PRO ÚDRŽBU A OBSLUHU OKEN A DVEŘÍ

POKYNY PRO ÚDRŽBU A OBSLUHU OKEN A DVEŘÍ POKYNY PRO ÚDRŽBU A OBSLUHU OKEN A DVEŘÍ ÚDRŽBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY GORI Vážení zákaznící, gratulujeme Vám k zakoupení nových oken nebo vchodových dveří TP EUROokna. Vaše okna a dveře byla vyrobena nejnovějšími

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI)

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) 1 Kaskády Barrandov II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA FINEP FINEP BYTOVÝ DŮM KASKÁDY BARRANDOV II Právě se stáváte majitelem nové bytové (nebytové)

Více

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System

Technologický předpis. Pro kontaktní zateplovací systém Murexin. ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál. Murexin Energy Saving System . Technologický předpis Pro kontaktní zateplovací systém Murexin ESS EPS-F a Murexin ESS Minerál Murexin Energy Saving System 1 Obsah 1. Všeobecné údaje 1.1. Definice a názvosloví 3 1.2. Druhy zateplovacích

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA 1 2 2 FINEP BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA Právě se stáváte majitelem nové bytové

Více

NÁVOD NA MANIPULACI, SKLADOVÁNÍ A MONTÁŽ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ

NÁVOD NA MANIPULACI, SKLADOVÁNÍ A MONTÁŽ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ NÁVOD NA MANIPULACI, SKLADOVÁNÍ A MONTÁŽ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ společnosti ArcelorMittal Construction Slovakia s.r.o. IČO: 35 742 470 se sídlem Rožňavská 24 Bratislava 821 04, Slovenská republika zapsaná

Více

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list U krbových vložek OMEGA je pro přepravu a manipulaci zajištěno závaží ve své horní poloze. Před instalací, pro kontrolu

Více