Jan Rychlík a kolektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Rychlík a kolektiv"

Transkript

1

2 Jan Rychlík a kolektiv MEZI VÍDNÍ A CAŘIHRADEM / Utváření balkánských 1národů

3 a kolektiv Utváření balkánských národů VYŠEHRAD PRAHA 2009 HISTORICA

4 PRÁCE VZNIKLA V RÁMCI SPOLEČNÉHO PROJEKTU MASARYKOVA ÚSTAVU A ARCHIVU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY A ÚSTAVU PRO BALKANISTIKU BULHARSKÉ AKADEMIE VĚD FORMOVÁNÍ NÁRODNÍ IDENTITY VE STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPĚ V 19. A 20. STOLETÍ A VZNIK NÁRODNÍCH STÁTŮ. Text recenzovali: PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. Jan Rychlík, Jan Pelikán, Krăstjo Mančev, Nadja Danova 2009 ISBN ISSN

5 OBSAH Úvod KAPITOLA 1 OSMANSKÁ A HABSBURSKÁ ŘÍŠE Bitva u Moháče a její důsledky Říše rakouských Habsburků Osmanská říše Balkán v předosmanském a raném osmanském období Osmanská expanze na Balkáně od konce 14. do počátku 16. století.. 23 Charakter habsburské a osmanské moci Boje mezi habsburskou a osmanskou říší v století KAPITOLA 2 ZEMĚ A LIDÉ NA BALKÁNĚ V STOLETÍ Problém identity obyvatelstva Balkánu do 18. století Chorvaté Albánské kmeny a jejich území (K. Mančev) Rumuni (K. Mančev) Řekové (N. Danova) Bulhaři Srbové Černá Hora a Černohorci KAPITOLA 3 TZV. NÁRODNÍ OBROZENÍ BALKÁNSKÝCH NÁRODŮ Obecné problémy národního obrození Chorvaté Albánci Rumuni (K. Mančev)

6 Řekové (N. Danova) Bulhaři Srbové KAPITOLA 4 VYTVÁŘENÍ NOVODOBÉ STÁTNOSTI BALKÁNSKÝCH NÁRODŮ Osmanská říše v první polovině 19. století Boj balkánských národů osmanské říše za získání nezávislosti Albánci (K. Mančev) Rumuni ve Valašsku a Moldavsku. Vznik Rumunska (K. Mančev) Vznik samostatného Řecka a jeho vývoj (N. Danova) Pokusy Bulharů o získání autonomie Vznik Srbského knížectví Černá Hora Srbové, Chorvati a Rumuni v habsburské monarchii: Pokusy o vytvoření vlastní státnosti Chorvaté v Chorvatsku a Dalmácii Srbové ve Vojvodině Rumuni v Sedmihradsku (K. Mančev) KAPITOLA 5 VELKÁ VÝCHODNÍ KRIZE A VZNIK NOVÝCH STÁTŮ NA BALKÁNĚ SPOLUPRÁCE VERSUS KONFLIKT Osmanská říše. Rozklad osmanismu a jeho transformace Habsburská říše po rakousko-uherském vyrovnání Situace na Balkáně na prahu velké východní krize Rumunsko od sjednocení k nezávislosti (K. Mančev) Společenský a hospodářský vývoj Řecka v letech (N. Danova) Boj Bulharů za národní církev Srbsko za druhé vlády Obrenovićů Velká východní krize KAPITOLA 6 BALKÁNSKÉ NÁRODY PO BERLÍNSKÉM KONGRESU Osmanská říše po Berlínském kongresu a teoretická východiska řešení národnostní otázky

7 Balkánské národy a jejich národní státy Albánské země (K. Mančev) Rumunsko koncem 19. a na počátku 20. století (K. Mančev) Řecko (N. Danova) Bulharsko Srbsko (J. Pelikán) Černá Hora Makedonie po roce Vznik makedonské otázky KAPITOLA 7 BALKÁNSKÉ NÁRODY RAKOUSKO-UHERSKA NA KONCI 19. STOLETÍ Habsburská monarchie po vyrovnání Sedmihradsko po roce 1867 (K. Mančev) Chorvatsko po vyrovnání Krajinští Srbové v Chorvatsku Národy Dalmácie Istrie Bosna a Hercegovina a její národnostní problémy Chorvatsko-srbská spolupráce a jihoslovanská koncepce Srbové ve Vojvodině KAPITOLA 8 KRIZE OSMANSKÉ A HABSBURSKÉ ŘÍŠE A KONFLIKTY BALKÁNSKÝCH NÁRODŮ Ilindenské a preobraženské povstání v Makedonii a Thrákii Mladoturecká revoluce Vyhlášení úplné nezávislosti Bulharska a anexe Bosny-Hercegoviny Chorvatsko po anexi Bosny a Hercegoviny Mladoturecká revoluce a Albánci (K. Mančev) První balkánská válka Vznik nezávislé Albánie (K. Mančev) Druhá balkánská válka Albánie po druhé balkánské válce (K. Mančev) Rozdělení Makedonie

8 KAPITOLA 9 ZÁNIK HABSBURSKÉ A OSMANSKÉ ŘÍŠE Habsburské balkánské země na prahu světové války Chorvatsko v posledních předválečných letech Dalmácie a Istrie před první světovou válkou Bosna a Hercegovina První světová válka Porážka a zánik Rakousko-Uherska a změny na Balkáně Vznik Státu Slovinců, Chorvatů a Srbů (SHS) Kapitulace Bulharska Vznik Velkého Rumunska (K. Mančev) Obnovení Albánie (K. Mančev) Zánik osmanské říše ZÁVĚR Přehled panovníků Bibliografie Rejstřík jmenný Rejstřík místní

9 KAPITOLA 9 ZÁNIK HABSBURSKÉ A OSMANSKÉ ŘÍŠE Habsburské balkánské země na prahu světové války Chorvatsko v posledních předválečných letech Poslední léta před první světovou válkou byla v Chorvatsku ve znamení nových národnostních a politických bojů. Pokusy zlikvidovat chorvatsko-srbskou koalici bu politicky, anebo zákulisními manipulacemi a kabinetní justicí zcela evidentně selhaly a způsobily pád samotného bána Pavla Raucha, jehož metody se staly pro Vídeň i Budapeš politicky neúnosné. V roce 1910 se novým bánem stal Nikola Tomašić, který vytvořil vlastní vládní uskupení a rozhodl se pro jeho podporu získat chorvatsko-srbskou koalici. Ústupkem koaličnímu programu se stala volební reforma, spočívající ve snížení volebního cenzu. Na základě provedené reformy počet voličů stoupl ze zhruba na asi , tj. celkem čtyřikrát. Reforma se Tomašićovi vyplatila, nebo přispěla k vzrůstu vlivu Chorvatské selské lidové strany (HPSS). Na podzim 1910 se konaly řádné volby do saboru. Chorvatská selská lidová strana získala hlasů a v saboru devět poslanců, mezi nimiž byli i oba Radićové. Stjepan Radić kandidoval opakovaně ve volbách do saboru již v letech 1905 a 1906, avšak nebyl zvolen. Poslancem se stal teprve při doplňovacích volbách na počátku roku 1910 spolu se svým bratrem Antunem a Vinko Lovrekovićem. Chorvatsko-srbská koalice, ačkoliv neprosadila kromě volební reformy nic ze svého programu, přitom ve snaze zabránit vzrůstu vlivu HPSS začala hledat cestu k vyjednávání s Budapeští a vydala se tak stejnou cestou, jako v sedmdesátých letech národní strana. Tento postup nakonec tak znechutil Frana Supila, duchovního otce rijecké rezoluce, že z koalice vystoupil. 335 Zánik habsburské a osmanské říše

10 Ve volbách roku 1910 sice koalice ztratila asi jednu třetinu mandátů, ale udržela si pozici nejsilnějšího uskupení. Tomašić začal vyjednávat se selskou stranou o podpoře banské vládě a nabídl agrárníkům účast v právě sestavené komisi, která měla připravit jednání o revizi nagodby. Strana však podmiňovala účast ve vládní většině realizací svého programu a tak z dohody nakonec sešlo. V listopadu 1911 byl sabor rozpuštěn a v prosinci téhož roku se konaly nové volby. Ačkoliv HPSS získala dokonce více hlasů než předešlý rok, díky volebním machinacím, za kterými stála právě Chorvatsko-srbská koalice, měla v novém saboru pouze osm poslanců. V roce 1912 byl sabor znovu rozpuštěn a místo Tomašiće a banské vlády převzal veškerou moc v Chorvatsku Slavko Cuvaj s titulem královského komisaře s mimořádnými pravomocemi. Cuvaj zavedl v zemi absolutistický režim, který vyvolal vlnu protestů nejen v banském Chorvatsku, ale i v Dalmácii. Zklamání z politiky chorvatsko-srbské koalice, která se vydala na cestu nebezpečných kompromisů s Budapeští, a to zrovna v době, kdy v čele uherské vlády stanul znovu Khuen-Hederváry, vyvolalo v nejmladší generaci posun od parlamentarismu k revolučním metodám. Na politickou scénu vystoupila tzv. Nacionalistická omladina. V národnostním ohledu propagovala integrální jugoslavismus, tj. tvrdila, že Slovinci, Srbové a Chorvati jsou bez ohledu na náboženství jediným národem, který má právo na svůj národní stát. Někteří omladináři měli blízko k anarchismu, jiní k radikálnímu socialismu. Nacionální omladináři odmítali parlamentarismus jako neúčinný a za hlavní považovali násilné a ozbrojené metody, mimo jiné i individuální teror, který měl destabilizovat systém a vyvolat nakonec povstání. Omladináři netvořili jednotnou organizaci, šlo spíše o jednotlivé buňky. 8. června 1912 postřelil na záhřebské ulici student Luka Lukić Slavka Cuvaje, který ale atentát přežil. Lukić byl odsouzen k trestu smrti, avšak rozsudek byl změněn na doživotní žalář. Další neúspěšný pokus o atentát na Cuvaje spáchal student Ivan Planinščak. Koncem roku 1912 byl Cuvaj odvolán a nahrazen ve funkci Ivanem Skerletzem, který znovu zahájil jednání s chorvatsko-srbskou koalicí. Ta se právě v této době začala pohybovat po nebezpečných cestách, podobně jako kdysi národní strana. Vyjednávání skončila prakticky její kapitulací, nebo se zřekla požadavku na revizi nagodby a přijala i nové finanční vyrovnání, pro Chorvatsko nijak výhodné. Skerletz za to obnovil ústavní režim, Slavkem suspendovaný, a vypsal nové, jak se později ukázalo, vůbec poslední volby do saboru. Chorvatsko-srbská koalice se nyní těšila pod- Zánik habsburské a osmanské říše 336

11 poře vlády a tak si udržela dominantní postavení. HPSS v nich naopak ztratila: získala jen hlasů a tři poslance. Od roku 1913 se chorvatsko- -srbská koalice stala oporou bána a tím do značné míry i Budapešti. Dalmácie a Istrie před první světovou válkou V Předlitavsku bylo v roce 1905 zavedeno všeobecné a rovné hlasovací právo. Součástí volební reformy bylo i přerozdělení počtu mandátů pro jednotlivé země v říšské radě: s ohledem na zrušení kuriálního systému bylo totiž nutné najít nějaký nový mechanismus, který by znemožňoval přehlasování méně početných národů početnějšími. Systém zavedený v říšské radě pečlivě vyvažoval počet poslanců nikoliv pouze za jednotlivé země, ale i za národnostní skupiny tak, aby sama o sobě nemohla ani jedna z nich získat majoritu. Podle všeobecného volebního práva se v Dalmácii a Istrii poprvé volilo v roce 1907, podruhé v roce Italové v Dalmácii a Istrii byli nespokojeni s chorvatskou hegemonií a obávali se ztráty veškerého vlivu nejen v Dalmácii, ale i v Istrii. V roce 1906 došlo v Rijece k protichorvatským demonstracím Italů a Italové z dalmatské odnože z chorvatsko-srbské koalice vystoupili. V Istrii zvítězila ve volbách v roce 1907 přesvědčivě chorvatsko-slovinská koalice. V otázce volebního řádu do istrijského sněmu ovšem tato koalice musela hledat kompromis s italskými liberály, protože ti měli podporu Říma, který za ně intervenoval ve Vídni. Snaha udržet Itálii v rámci Trojspolku nutila vídeňskou vládu k nátlaku na chorvatsko-slovinskou koalici. Národnostní spory v Istrii se v této době vyostřily, a to na obou stranách. Italové, cítící se být v podřízeném postavení, vyvolali demonstrace. V istrijském zemském sněmu v Poreči znemožnili v říjnu 1910 italští poslanci svým chorvatským kolegům vystupovat s projevy v chorvatštině. Pro nepokoje byl nakonec sněm rozpuštěn. Do voleb v roce 1911 šla chorvatsko-slovinská koalice sjednocena a udržela si své tři poslance zvolené v předcházejících volbách (Vjekoslav Spinčić, Matko Laginja, Matko Mandić). Pomohlo jí, že italská politická scéna v Istrii byla stratifikována, takže do voleb šly nakonec čtyři italské strany. V Dalmácii se začala prosazovat klerikální Křes ansko-sociální strana. Duchovenstvo vstupovalo hromadně do Strany práva, která se tak stala postupně stranou vyhraněně klerikální. Dalmatští pravaši začali prosazovat 337 Zánik habsburské a osmanské říše

12 orientaci na Vídeň a odmítali spolupráci se Srby. Supilo se s pravaši zcela rozešel a roku 1911 se jeho přičiněním ve Splitu konstituovala Chorvatsko- -srbská pokroková omladina, orientující se na širší spolupráci jižních Slovanů a odmítající klerikalismus. V letech na rozdíl od pravašů a klerikálů chorvatsko-srbská omladina nadšeně přivítala první balkánskou válku. V lednu 1913 se ve Splitu uskutečnila schůzka politiků, kteří se v případě válečného konfliktu tajně dohodli na tom, že budou pracovat pro spojení jihoslovanských zemí Rakousko-Uherska se Srbskem a Černou Horou. Po druhé balkánské válce se Srbsko, ovládající Kosovo a Vardarskou Makedonii, stalo regionální velmocí, se kterou museli rakouští Jihoslované počítat. Není proto náhodné, že právě dalmatští politici Ante Trumbić a Frano Supilo se stali hlavními protagonisty boje proti Rakousko-Uhersku. Bosna a Hercegovina Anexí Bosny a Hercegoviny v roce 1908 se tamní národnostní poměry nijak neurovnaly. Zemská ústava pro Bosnu, vydaná císařem 17. února 1910, tento stav právně potvrzovala. Bosenský sněm (sabor) v Sarajevu, v jehož kompetenci byly kulturní, školské, církevní a hospodářské otázky, byl totiž volen v náboženských kuriích, které se v místních podmínkách fakticky kryly s národnostní příslušností. V saboru zasedalo 31 poslanců zastupujících pravoslavnou komunitu, tj. fakticky Srby, 24 muslimů, 16 katolíků (fakticky Chorvatů), 1 zástupce bosenské židovské komunity a 20 virilistů jmenovaných zemskou vládou. Takto roztříštěný sněm se samozřejmě především v národnostních otázkách nedokázal shodnout a zasedání provázely velké hádky a obstrukce. Jediným skutečně pozitivním výsledkem jednání saboru se stal zákon o výkupu půdy schválený v roce 1911, kterým kmeti (tj. místní rolníci pronajímající si půdu agů) dostali právo dědičně obhospodařovanou půdu odkoupit. Šlo vlastně o obdobu zákona, který byl ve zbytku monarchie uskutečněn už po revoluci Výkup půdy byl ale dobrovolný a do roku 1914 se uskutečnil jen asi u 20 % rolníků. Bosna se jako první stala místem teroristických útoků nacionálních omladinářů vyznávajících integrální jugoslavismus. Své teroristické akce zahájili omladináři v Sarajevu, kde student Bogdan Žerjavić 15. června 1910 podnikl atentát na zemského náčelníka generála Marjana Verešanina. Žerjavić se pokusil Verešanina zastřelit při otevření bosenského saboru, Zánik habsburské a osmanské říše 338

13 a když ho nezasáhl, obrátil zbraň proti sobě a spáchal na místě sebevraždu. Žerjavić se stal pro ostatní nacionální omladináře vzorem. Protože mnozí příslušníci nacionální omladiny vzhlíželi k Srbsku jako k osvoboditeli jižních Slovanů, byly některé omladinářské podzemní organizace napojeny na srbskou tajnou službu, resp. na tamní nacionalistické organizace. Takovouto organizací byl především tajný spolek Mladá Bosna, založený zřejmě v roce Jeho členy byli především bosenští Srbové, nechyběli však ani někteří Chorvati a muslimové. Mladá Bosna navázala kontakty se srbskou tajnou organizací Sjednocení nebo smrt, známou jako Černá ruka, mající v Srbsku napojení na armádní kruhy a srbskou tajnou službu. Příslušníci Mladé Bosny se rovněž inspirovali činem Bogdana Žerjaviće. První světová válka První balkánská válka sice dokonale zničila osmanskou moc na evropském kontinentě, avšak národnostní spory mezi balkánskými národy nevyřešila. Tím, že zmizel jejich společný nepřítel a utlačovatel, byl odstraněn svorník společných zájmů a jednotlivé národy se mohly věnovat prosazení svých národních zájmů, tj. pustit se do sebe navzájem, jak to ukázala druhá balkánská válka. Ukázalo se také, že modernizace a demokratizace osmanské říše nevede k odstranění národnostních konfliktů. Právě naopak: v důsledku mladoturecké revoluce a následného oslabení osmanské říše došlo v roce 1908 k vyhlášení úplné nezávislosti Bulharska a anexi Bosny Hercegoviny. A právě za liberální vlády Svobody a dohody v roce 1912 Balkánský svaz vyvolal první světovou válku, kterou osmanská říše prohrála. Avšak ani Rakousko-Uhersko nedokázalo vyřešit své národnostní otázky. Zavedení všeobecného volebního práva v Předlitavsku v roce 1905 vedlo naopak k zostření národnostních rozporů, stejně jako anexe Bosny a Hercegoviny v roce Z balkánského pohledu byla první a druhá balkánská válka jen předehrou k mnohem většímu konfliktu, kterým se stala první světová válka. V balkánském regionu se během této války střetly tytéž státy, které bojovaly už ve druhé balkánské válce. Rozdíl byl jen v tom, že tentokráte byly balkánské státy pevně svázány s dvěma mocenskými bloky v Evropě, totiž bu s Dohodou (spojenecké uskupení Ruska, Francie a Velké Británie), 339 Zánik habsburské a osmanské říše

14 anebo naopak s Trojspolkem, zvaným též pro polohu jeho států Centrální (ústřední) mocnosti. (Německo, Rakousko-Uhersko a do roku 1915 teoreticky též Itálie). Dne 28. června 1914 spáchali v Sarajevu příslušníci Mladé Bosny atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este, který přijel na velké cvičení rakousko-uherské armády. Na uvedený den připadal podle pravoslavného kalendáře svátek svatého Víta (Vidov dan) a také výročí bitvy na Kosově poli roku Konání manévrů rakousko-uherské armády v tento den chápala Mladá Bosna jako protisrbskou provokaci. Za celou akcí stála srbská tajná organizace Černá ruka, která příslušníkům Mladé Bosny poskytla zbraně a naučila je s nimi zacházet. Ačkoliv srbská vláda a armáda neměly s atentátem nic společného, vzalo si Rakousko-Uhersko tento atentát za záminku k útoku na Srbsko. Dne 28. července vyhlásilo Rakousko-Uhersko formálně Srbsku válku. K obraně Srbska se připojila ihned Černá Hora a na obranu svého spojence vystoupilo Rusko. Tím byl uveden do pohybu celý systém spojeneckých smluv. Během srpna získala válka celoevropský charakter. Na jedné straně válčily Německo a Rakousko-Uhersko, ke kterým se koncem října 1914 připojila osmanská říše. Počátek první světové války znamenal mimo jiné i konec vlády knížete Wilhelma v Albánii. Krátce před válkou, v květnu 1914, vypuklo ve střední Albánii povstání muslimů vedené místním stoupencem mladotureckého hnutí Qamilem Haxhi Fezou. Povstání, vedené pod heslem boje proti cizincům, uvrhlo zemi do chaosu. V létě povstalci oblehli Drač. Právě v té době vypukla první světová válka, která měla za následek rozpad MKK, nebo její členové patřili nyní ke vzájemně znepřáteleným státům. Knížeti v obklíčeném městě došly finanční prostředky a mohl se spolehnout jen na malý oddíl složený z Mirditů a kosovských Albánců. Nakonec 3. září 1914 nastoupil na italskou lo a odplul definitivně ze země. V následujících několika měsících se země zmítala v občanské válce mezi Quamilem a stoupenci Esata paši Toptaniho ( ), původně ministra vnitra v knížecí vládě, který se nakonec s knížetem rozešel a odešel na jaře 1914 do exilu. Dne 29. října obsadili Italové Vloru a v prosinci 1914 se řecká armáda znovu zmocnila Gjirokastra. Ačkoliv se hlavní boje odehrávaly na východní frontě, kde válčila německá a rakousko-uherská armáda proti Rusku, a na západní, německo- -francouzské frontě, nebylo v první fázi války bez významu ani srbské bo- Zánik habsburské a osmanské říše 340

15 jiště. Rakousko-uherská armáda zaútočila proti srbským pozicím nikoliv z severu (ze Srijemu), ale ze západu, tj. z Bosny. Přes početní nevýhodu se srbské armádě podařilo rakousko-uherský útok zastavit a přechodně dokonce přejít do protiútoku a obsadit část východní Bosny. Počátkem listopadu rakousko-uherská armáda zahájila mohutný útok. Srbská vláda utekla do Niše a 3. prosince 1914 Rakušané obsadili Bělehrad. Mezitím však Dohoda dodala Srbům novou výzbroj a střelivo. Po třinácti dnech přešla srbská armáda do protiútoku a 15. prosince osvobodila srbské hlavní město. Následující rok Srbové upevnili své postavení. Pašić navázal spojení s Esatem pašou Toptanim, který v Albánii stále ještě válčil s Qamilem Haxhim. V květnu 1915 vstoupila do Albánie srbská vojska, která během několika dnů Qamilovy oddíly rozprášila. V červnu 1915 byl za zprostředkování dohodových mocností podepsán v Tiraně protokol, kterým Toptani vyjádřil souhlas s vytvořením srbsko-albánské unie po skončení války. Velký boj mezi Dohodou a Trojspolkem (Centrálními mocnostmi) nastal o získání Bulharska. Dohodové mocnosti nabízely Bulharsku drinopolskou Thrákii na účet osmanské říše, pokud vstoupí do války, a slíbily mu, že přimějí Srbsko, aby Bulharsku vrátilo část Makedonie (tzv. nespornou zónu). Výměnou Dohoda nabízela Srbsku Bosnu na úkor Rakousko- -Uherska. Srbsko ale o něčem podobném nechtělo ani slyšet. R. W. Setonovi-Watsonovi, který se vydal koncem roku 1914 ve službách britské vlády do Srbska a Bulharska jako zprostředkovatel, řekl srbský princ-regent Alexandr, vládnoucí za svého nemocného otce Petra Karadjordjeviće, že Srbsko bude raději rezignovat na Bosnu, než aby se vzdalo části Makedonie. Nakonec Bulharsko dalo přednost účasti ve válce na straně Centrálních mocností. Dne 6. září 1915 byla v Sofii podepsána tajná německo-bulharská spojenecká smlouva a 14. října 1915 zahájilo Bulharsko válečné operace proti Srbsku. S pomocí bulharské armády se Německu a Rakousko-Uhersku podařilo na podzim téhož roku Srbsko porazit. Za nevýslovných útrap se zbytky srbské armády probily přes Kosovo a albánské hory k Jaderskému moři. Zde byli srbští vojáci naloženi na francouzské lodě a dopraveni na ostrov Korfu (řecky Kerkyra), který Francouzi zabrali Řecku. Na Korfu se usídlila i srbská vláda. 16. ledna 1916 obsadila rakousko- -uherská armáda Cetinji a Černá Hora kapitulovala. Do konce ledna 1916 obsadila rakousko-uherská vojska také dvě třetiny Albánie a zřídila zde okupační správu s centrem ve Skadaru (Shkodra). V souvislosti s rakouskou okupací poprvé vstoupil na albánskou politickou 341 Zánik habsburské a osmanské říše

16 scénu Ahmet Zoggoli ( ), který se později v meziválečném období stal pod jménem A. Zogu nejprve albánským prezidentem a pak v letech dokonce albánským králem Zogem I. Zoggoli se svými přívrženci vytvořil Národní radu. Ta se rozhodla svolat do Elbasanu národní kongres, který by povolal knížete Wilhelma Wieda zpět do země a vytvořil novou vládu pod ochranou rakousko-uherské armády. Albánie, zvětšená o Kosovo a západní Makedonii, se měla stát jakýmsi protektorátem Rakousko-Uherska. Tento plán ale Vídeň odmítla, protože musela brát ohled na svého bulharského spojence, pro kterého bylo samozřejmě postoupení části Makedonie Albáncům nepřijatelné. Národní kongres se nakonec neuskutečnil kvůli vypuknutí epidemie cholery. Vstup Bulharska do války a porážka Srbska vyvolaly dominový efekt. Velká Británie a Francie se rozhodly bez ohledu na neutralitu Řecka vyslat své expediční armády do Soluně a německo-rakousko-bulharský postup zastavit. Expediční jednotky otevřely zhruba na dnešní makedonsko-řecké hranici novou frontu, zvanou podle sídla svého velitelství a hlavního štábu soluňská. Ta zasahovala až do jižní Albánie, kde vznikla francouzská okupační zóna s centrem v Korči, přeměněná v prosinci 1916 ve zvláštní autonomní oblast s albánskou civilní správou (Provinca Autonome Shquiptare e Korçës). Na soluňskou frontu byly převezeny a znovu nasazeny i zbytky srbské armády. Bulharsko si tak naplnilo svůj dávný sen připojení Makedonie, avšak bylo to vítězství Pyrrhovo. Jihem země šla fronta, některá města, jako např. Bitola, přecházela z jedné strany fronty na druhou, a byla téměř totálně zničena. Kromě toho bylo zřejmé, že pokud Centrální mocnosti válku prohrají, Bulharsko opět Makedonii ztratí. Řecký ministerský předseda liberál Elefterios Venizelos viděl budoucnost Řecka jednoznačně na straně Dohody, nebo jen s její pomocí bylo možné realizovat velkou ideu. Avšak švagrem řeckého krále Konstantina I. byl německý císař Vilém II., a proto se řecký král nechtěl otevřeně angažovat na straně Dohody. Vylodění anglo-francouzských vojsk, které Venizelos podporoval, sice nemohl zabránit, avšak aby tento akt kompenzoval, povolil v květnu 1916 bulharským a německým jednotkám překročit řecké hranice a obsadit pevnost Rupel v údolí dolní Strumy (řecky Strimon) a později také přístavy Seres, Dramu a Kavalu. Toho využila Itálie. Pod záminkou, že řecká vláda porušila neutralitu a straní Centrálním mocnostem, zahájilo v létě 1916 italské vojsko tažení do jižní Albánie a přinutilo řeckou armádu stáhnout se z Gjirokastra. Konstantinova politika vedla Zánik habsburské a osmanské říše 342

17 KORFU EPIRUS JANINA Kavala Soluň M A K E D O N I E Larisa THESÁLIE Xanthi IMBROS TENEDOS Edirne T H R Á K I E Cařihrad JÓNSKÉ MYTILINI KEFALLÉNIA OSTROVY Patras PELOPONÉS Athény CHIOS SAMOS Smyrna (Izmir) K Y K L A D Y Řecko 1881 Územní zisky 1881 Územní zisky 1913 na úkor Turecka Územní zisky na úkor Bulharska 1919 Územní zisky na úkor Jugoslávie 1919 Územní zisky na úkor Albánie 1919 Obsazeno v letech Obsazeno Hranice K R É T A Řecko před a po první světové válce k dočasnému rozdělení Řecka a dvojvládí. V Soluni vznikla 9. října 1916 prodohodová vláda generála Panajotise Danglise ( ), která 24. listopadu 1916 formálně vypověděla válku Německu a jeho spojencům. V Athénách dále sídlil král Konstantin, kterého se Dohoda nemohla zbavit, protože nad ním držel ochrannou ruku ruský car Mikuláš II. Jakmile ale Mikuláš II. v březnu 1917 v důsledku revoluce v Rusku padl, uvolnila si Dohoda ruce. Dne 10. června 1917 vyzvaly dohodové státy Konstantina ultimativní formou k abdikaci a odchodu ze země, přičemž odmítly akceptovat jako nástupce jeho nejstaršího syna Jiřího, známého svými germanofilskými postoji. Králem se formálně stal mladší syn Alexandr. V Řecku byla nastolena vláda Venizelose a jeho Liberální strany, což znamenalo plnou účast Řecka ve válce na straně Dohody. 343 Zánik habsburské a osmanské říše

18 Obdobný boj byl sveden i o Rumunsko. Centrální mocnosti nabízely Rumunsku za účast ve válce na své straně Besarábii na úkor Ruska, zatímco Dohoda naopak slibovala Bukurešti v případě účasti na její straně Sedmihradsko na účet Rakousko-Uherska a jižní Dobrudžu na úkor Bulharska. Ačkoliv v Rumunsku vládli Hohenzollernové, tedy příbuzní německých císařů, rozhodl se král Ferdinand I., který v roce 1914 vystřídal Karla I., pro válku na straně Dohody. Politické dohody mezi Dohodou a Rumunskem byly podepsány v Bukurešti 17. srpna Dohodové státy uznaly nároky Rumunska na Sedmihradsko, Banát a Bukovinu. Dne 27. srpna 1916 vyhlásilo Rumunsko válku Rakousko-Uhersku a následující den vtrhla rumunská armáda do Sedmihradska. Do války se okamžitě zapojilo i Německo a Bulharsko. 1. září 1916 překročila stotisícová bulharská armáda pod velením generála Stefana Toševa ( ) hranici, zaútočila na rumunskou armádu v Dobrudži a porazila ji. Netrvalo dlouho a rumunská armáda byla poražena i v Sedmihradsku. Německo-rakouská armáda zde brzy přešla do ofenzívy, která znamenala pro Rumunsko zkázu. Dne 6. prosince 1916 obsadila německá armáda bez boje Bukureš, odkud král Ferdinand a vláda v čele s premiérem Ionem Brătianem utekli do moldavských Jasů. Zde se s pomocí ruské armády dařilo i nadále udržet frontu. Avšak bolševická revoluce v Rusku na podzim 1917 a vystoupení Ruska z války znamenaly rozpad moldavské fronty. V důsledku bolševické revoluce v listopadu 1917 došlo na počátku roku 1918 ještě k jiné významné události: v ruském Moldavsku (tj. na území dnešní Republiky Moldova) vznikla v prosinci 1917 Zemská rada (Staful Ţării), která vyhlásila Moldavskou republiku jako součást Ruské federace. Z obavy před bolševiky, kteří 18. prosince 1918 ovládli Kišiněv, požádala moldavská vláda rumunskou vládu v Jasech o vojenský zákrok. Se souhlasem Dohody byla 26. ledna 1918 Besarábie okupována rumunskými vojsky. 6. února 1918 vyhlásila Moldavská republika úplnou nezávislost, ale současně začala jednat s Rumunskem o sjednocení. Otázka moldavské identity byla v té době obdobná, jako otázka identity Makedonců. Převážná část romanizovaného obyvatelstva Moldavska se nepovažovala za Moldavany, ale za Rumuny. Proto není nijak překvapující, že 9. dubna 1918 Zemská rada vyhlásila spojení Moldavska s Rumunskem. Mezitím 8. února 1918 padla Brătianova vláda a nový kabinet generála Alexandra Averesca ( ) byl nucen žádat Centrální mocnosti o příměří. Averescu byl krátce nato vystřídán germanofilskou vládou Zánik habsburské a osmanské říše 344

19 Alexandra Marghilomana ( ), která byla ochotna uzavřít s Německem mír v podstatě za jakýchkoliv podmínek. Mír podepsaný 7. května 1918 v Bukurešti znamenal pro Rumunsko ztrátu celé Dobrudže, přičemž jižní část byla odevzdána Bulharsku a severní byla dána pod zatímní společnou správu Centrálních mocností. Kromě toho muselo Rumunsko souhlasit s drobnými úpravami hranice v Karpatech. První světová válka znovu otevřela národnostní otázku i uvnitř Rakousko-Uherska. Již po sarajevském atentátu vypukly v Bosně protisrbské bouře. Na mnoha místech došly věci tak daleko, že vojsko a četnictvo musely chránit Srby před pogromy, organizovanými především muslimy a v menší míře i Chorvaty. V Chorvatsku, kde i nadále vládla chorvatsko-srbská koalice, byly poměry klidnější, by rozhodně ne pro Srby příliš příznivé. Po vypuknutí války se všichni Srbové stali potenciálně podezřelí z neloajality vůči říši a často také ze špionáže pro Srbsko. Chorvatský sabor nebyl po vypuknutí války se Srbskem svolán a sešel se teprve po více než deseti měsících, 14. června Stalo se tak v souvislosti se vstupem Itálie do války na straně Dohody. Dne 26. dubna 1915 byly v Londýně podepsány tajné dohody, kterými dohodové mocnosti slíbily Itálii za účast ve válce na své straně jižní Tyrolsko, Istrii a rozsáhlá území v Dalmácii, o kterých hovoříme ještě na jiném místě v souvislosti s jihoslovanskou zahraniční akcí. I když byla dohoda tajná (plně ji zveřejnili teprve ruští bolševici po roce 1917), její základní body brzy pronikly na veřejnost. Chorvatský sabor se proto zabýval především válečnými cíli Chorvatska v souvislosti s probíhající válkou. Všechny politické strany se vyslovily za sjednocení a nedělitelnost chorvatských zemí, což v stávající situaci bylo namířeno především proti italským iredentistickým snahám. Dne 16. června 1915 vystoupil v saboru Stjepan Radić, který zdůraznil chorvatský charakter Dalmácie i Jaderského moře. Byla přijata deklarace odmítající italské požadavky. Význam deklarace byl ještě zvýšen tím, že zasedání byli přítomni také poslanci istrijského a dalmatského saboru. Nutno říci, že Chorvati a Slovinci na italské frontě bojovali v řadách rakousko-uherské armády s velkým nadšením, nebo válku chápali jako obranu svého vlastního území před italskými nároky. Zasedání chorvatského saboru v červnu 1915 bylo i výrazem orientace chorvatské politiky na Vídeň, tj. na udržení habsburské monarchie. Současně se ovšem již od počátku války začal formovat i druhý, jihoslovanský proud chorvatské politiky, který viděl budoucnost Chorvatů ve sjednocení 345 Zánik habsburské a osmanské říše

20 Srbů, Chorvatů a Slovinců se Srbskem. Nikoliv habsburská monarchie, ale silný jihoslovanský stát se měl stát hrází proti italským územním nárokům. Stoupenci této orientace byli především Supilo a Trumbić, ke kterým se připojil i známý chorvatský sochař Ivan Meštrović ( ). Celá akce měla svůj počátek paradoxně v Itálii, která byla v té době ještě neutrální. Meštrović se v létě 1914 nacházel v Římě a tam pozval i další emigranty, kteří se na počátku války shromáždili v Benátkách. V Římě získali Meštrović, Supilo a Trumbić důvěru srbského vyslance Ljuba Mihajloviće, který považoval italské nároky na dalmatské pobřeží za neslučitelné se srbskými zájmy, a proto zkontaktoval chorvatské emigranty s představiteli dohodových mocností. Supilo odjel 1. října 1914 do Bordeaux, kam dočasně přesídlila francouzská vláda. Zde Supilo prostřednictví srbského vyslance Milenka Vesniće odevzdal několik memorand ruskému velvyslanci Alexandru Petrovičovi Izvolskému ( ), ve kterých se hovořilo o potřebě vytvoření společného státu jižních Slovanů. Z Bordeaux se Supilo odebral do Londýna, kde jej R. W. Seton-Watson a Wickham Steed (1871 až 1956), někdejší dopisovatel Timesů ve Vídni, uvedli k některým britským činitelům. V prosinci Supilo odcestoval do Niše, kam dočasně přesídlila srbská vláda. Zde jednal se srbským ministerským předsedou Nikolou Pašićem o jihoslovanské otázce. Pašić, vůdce srbské radikální strany, již v srpnu 1914 oficiálně označil za válečný cíl Srbska vytvoření silného jihozápadního slovanského státu, který měl krom Srbů částečně zahrnovat také Chorvaty a Slovince. Začátkem prosince 1914 byla v Srbsku ustavena koaliční vláda všenárodní jednoty. Vstoupila do ní liberální Nezávislá radikální strana Ljubomira Davidoviće ( ), který byl stoupencem sjednocení Srbů, Chorvatů a Slovinců. V tomto smyslu jeho strana žádala od vlády jasné stanovisko. Předseda vlády Pašić se v prohlášení o válečných cílech Srbska, které přednesl před skupštinou v Niši 7. prosince, skutečně vyslovil pro osvobození a sjednocení našich nesvobodných bratrů Srbů, Chorvatů a Slovinců. Srbská vláda se tak přihlásila k jihoslovanskému programu. Pašićovy představy se ovšem zásadním způsobem rozcházely s názory Supilovými. Pro Pašiće znamenalo osvobození Srbů, Chorvatů a Slovinců prostě realizace myšlenky Velkého Srbska, jak ji již roku 1844 formuloval ve svém Nárysu (Načrtanje) Ilija Garašanin. Srbský premiér přitom počítal se dvěma variantami. Užší předpokládala připojení Bosny a Hercegoviny, Vojvodiny a Báčky-Baranje k Srbsku a získání přístupu k Jaderskému moři v jižní Dalmácii. Zánik habsburské a osmanské říše 346

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

BALKÁNSKÝ KONFLIKT Zápočtová práce

BALKÁNSKÝ KONFLIKT Zápočtová práce BALKÁNSKÝ KONFLIKT Zápočtová práce 1 Obsah Úvod 3 Historické pozadí konfliktu 3 Balkán v područí Osmanů 3 Nacionalistická hnutí 4 První a druhá světová válka 4 Království SHS, Jugoslávie 4 Titova Jugoslávie

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

České země v Rakousku- Uhersku

České země v Rakousku- Uhersku České země v Rakousku- Uhersku 1620 Bitva na Bílé hoře ztráta samostatnosti 1620 1780 postupné poněmčení šlechty a měšťanů 1781-1848 české národní obrození vznik novodobého národa Češi se snaží o zrovnoprávnění

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

IMPERIALISMUS, EVROPA A SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU

IMPERIALISMUS, EVROPA A SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU IMPERIALISMUS, EVROPA A SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU 1. Kolonialismus nového typu Imperialismus ÚLOHA 1: Které země byly největšími koloniálními velmocemi druhé poloviny 19. století? Která důležitá

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s počátkem 1. světové války, záminkou atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost.

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost. Vznik ČSR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Jan Rychlík a kolektiv

Jan Rychlík a kolektiv Jan Rychlík a kolektiv MEZI VÍDNÍ A CAŘIHRADEM / Utváření balkánských 1národů a kolektiv Utváření balkánských národů VYŠEHRAD PRAHA 2009 HISTORICA PRÁCE VZNIKLA V RÁMCI SPOLEČNÉHO PROJEKTU MASARYKOVA

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Vznik Československa Situace na počátku války žádné nadšení pro mobilizaci nechuť bojovat proti Slovanům průběhu války

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Regiony. Jihovýchodní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Regiony. Jihovýchodní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Regiony Jihovýchodní Evropa: historický vývoj Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 JV Evropa Poloha: Balkánský poloostrov Prostudujte si odkaz: http://mapyourinfo.com/wiki/cs.wikipedia.org/balk%c3%a1n/

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

První světová válka. Vít Hradec 4. A

První světová válka. Vít Hradec 4. A První světová válka Vít Hradec 4. A Vznik Trojspolku 1879 Aliance tří císařů Rusko, Německo, Rakousko-Uhersko Rusko později vystupuje 1881 rozpory mezi Francií a Itálií v severní Africe přistoupení Itálie

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA ALPSKÉZEMĚ-OBYVATELSTVO Mgr. Iva Švecová RAKOUSKO historie 1.stol. římský vojenský tábor Vindobona (dnes Vídeň) 13. stol.

Více

Vznik ČSR 1.republika

Vznik ČSR 1.republika Vznik ČSR 1.republika 1.Mezinárodní situace. 1.světová válka 1914-1918 Boj o rozdělení světa Mocnosti: Francie, Velká Britanie, Rusko, USA, (Italie) Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko Ekonomické a politické

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918)

1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918) 1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918) Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Tento materiál slouží výhradně k

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Ročník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tematický

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 1914-1918

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 1914-1918 PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 1914-1918 VOJENSKO POLITICKÉ BLOKY V EVROPĚ PŘED 1. SV. VÁLKOU CENTRÁLNÍ MOCNOSTI TROJSPOLEK 1879 NĚMECKO A RAKOUSKO-UHERSKO 1882 SE PŘIDALA ITÁLIE (1902 - OSLABENO SMLOUVU O NEUTRALITĚ

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. František Josef II. 18.8.1830-21.11.1916

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. František Josef II. 18.8.1830-21.11.1916 VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ František Josef II. 18.8.1830-21.11.1916 Dětství Františka Josefa přichází na svět 18. srpna roku 1830 ve Vídni (syn Žofie

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 3. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Sjednocení Itálie a Německa Klíčová slova:

Více

Nezávislost a rozdělení. Gándhí a Néhrú v r. 1937

Nezávislost a rozdělení. Gándhí a Néhrú v r. 1937 Nezávislost a rozdělení Gándhí a Néhrú v r. 1937 Reformy a válka 1937 nová ústava zachován statut kolonie ale: zřízeny zákonodárné rady, volené přímo volební právo rozšířeno na cca 11% obyvatel zachovány

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války.

Anotace: Tato prezentace slouží k motivaci ke studiu dějin první světové války. Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... E-mailová adresa žáka:..

Adresa školy:... Adresa bydliště:... E-mailová adresa žáka:.. Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:........ E-mailová adresa žáka:.. (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1 Člověk a společnost 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 8

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Jméno: Jihovýchodní Evropa patří k nejméně hospodářsky rozvinutým oblastem.

Jméno: Jihovýchodní Evropa patří k nejméně hospodářsky rozvinutým oblastem. č. 9 název Státy jihovýchodní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají jihovýchodní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu

Více

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod

Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech. Úvod Trojan Václav 9.A 2014/15 Studie Historický rozsah Čech Úvod - České území se dlouhodobě rozvíjelo, kdysi poněkud nepřesné hranice se postupem času ustálily a náš stát získal na mapách svůj charakteristický

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660

1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 1642 1648 Boj mezi králem a parlamentem Anglická revoluce 1640-1660 Puritáni čistí, vzorem kalvinismus cílem očista anglikánské církve od katolicismu prostý oděv, vlasy nakrátko kulaté hlavy, morálka,

Více

JV EVROPA hornatý nížiny podnebí vodstvo da a vegetace obyvatelstvo ekonomika Slovinsko

JV EVROPA hornatý nížiny podnebí vodstvo da a vegetace obyvatelstvo ekonomika Slovinsko JV EVROPA - státy Balkánského poloostrova - býv.social.státy - Makedonie, Srbsko vnitrozemská poloha - ostatní přímořská poloha : Č.moře Rumunsko, Bulharsko Jader.moře Albánie, Slovinsko, Chorvatsko, B+H,

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Poválečný vývoj, mírové smlouvy

Poválečný vývoj, mírové smlouvy Poválečný vývoj, mírové smlouvy Cíle dohodových spojenců Mírová konference v Paříži 1918 Versailleská smlouva s Německem Další mírové smlouvy Vznik Společnosti národů Válka a ekonomický vývoj Odraz války

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

20. Habsburská monarchie po 1848. Eva Salačová, oktáva

20. Habsburská monarchie po 1848. Eva Salačová, oktáva 20. Habsburská monarchie po 1848 Eva Salačová, oktáva Obecná charakterizace Vymezení: 1849 konec revolučního roku v Habsburské mon. 1914 Velká válka Habsburská monarchie politický vývoj národní boje vznik

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Versaillský systém VY_32_INOVACE_D0109.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Versaillský systém VY_32_INOVACE_D0109. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více