Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz"

Transkript

1

2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 I. SVĚTOVÁ VÁLKA REHABILITACE C. K. VOJÁKŮ ZE ZEMÍ KORUNY ČESKÉ PADLÝCH NA JIHOZÁPADNÍ FRONTĚ I. WELTKRIEG AN DER ISONZO FRONT REHABILITATION VON GEFALLENEN K.-K. SOLDATEN AUS DEN LÄNDERN DER BÖHMISCHEN KRONE AN DER ISONZO FRONT Arthur Rehberger

4 Arthur Rehberger, 2012 Překlad Ing. Gabriela Kalinová, CSc. Vytiskla Příbramská tiskárna, s. r. o., Nádražní 190, Příbram IV Grafická úprava: Kateřina Stejskalová Vydal: Mgr. Ivan Fojt ISBN:

5 Obsah / Seznam kapitol Úvod Sarajevo 28. června Podíl zemí Koruny české na I. světové válce Zahájení na srbské frontě Účast německé armády na srbské frontě Třetí ofenziva na sočské frontě, boje u Tolminu Vítězná ofenziva německo-rakousko-uherská v prostoru Tolmin Kobarid Bovec Poslední rány do zad armády rakousko-uherské monarchie Kdo rozhodl o rozpadu rakousko-uherské monarchie 1917? Rozpad rakousko-uherské monarchie byl předznačený od samého počátku Život válečných navrátilců z front I. světové války Versailleská mírová smlouva Francouzský protektorát zvaný Československo Glorifikovat či neglorifikovat rakousko-uherskou monarchii Audience u císaře Karla I. Habsburského Příštích 100 let PŘÍLOHY Vzpomínky císařova věrného služebníka důstojníka Constantina Schneidera Poděkování p. pl. č Popis všech bojových aktivit na jihozápadní frontě Palebná postavení dělostřeleckých baterií na bojišti Sočské fronty Verluste der kämpfenden Staate im I. Weltkrieg und während der 11 Isonzoschlachten Úmrtní rejstřík vojáků III. praporu plzeňského c. k. 35. pěšího pluku, padlých u St. Maria, Tolmin, Slovinsko (srpen 1915 březen 1916) Sterberegister der Soldaten des III. Bataillons des k. u.k. 35. IR, die bei St. Maria, Tolmein, Slowenien, gefallen sind (August 1915 März 1916) Vojenský hřbitov v Modrejcích Robert Katz návrh na vyznamenání Robert Katz und Josef Rehberger Vorschlag für Auszeichnung Josef Rehberger Návrh na vyznamenání Další c. k. vojáci dobrovolníci, kteří byli navrženi na vyznamenání za statečnost Telegram o situaci na bojišti Úmrtní rejstřík německých padlých vojáků Belohnungsvorschläge für die Soldaten des 35. IR Vojenské hřbitovy padlých na sočské frontě v Horním Posočí Týdeník Květy č. 20/2010: Kdo opravdu vládne? Závěr Poděkování Použitá literatura

6

7 Deutschprachiges Resumé/Inhalt Einleitung Anteil der Länder Böhmischer Krone an dem I. Weltkrieg und insbesondere an den Isonzo-Offensiven Ein Idiot mit hohem IQ Eröffnung des Krieges an der Serbischen Front Kampfeinsatz der deutschen Armee an der serbischen Front 1915 und die Niederlage Serbiens Dritte Offensive an der Isonzofront Die siegreiche deutsch-österreichische Offensive auf dem Gebiet von Tolmin - Kobarid - Bovec Piave - der vorletzte Kampf der österreichisch-ungarischen Monarchie Wer und was hat den Zerfall der Monarchie verursacht? Der Friedensvertrag von Versailles 1919 und die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik unter der französischen Schirmherrschaft Das Leben der Frontsoldaten nach ihrer Rückkehr vom I. Weltkrieg in der neuen Tschechoslowakischen Republik Sollte die österreichisch-ungarische Monarchie glorifiziert werden, oder nicht? Die Audienz beim Kaiser Karl Die nächsten 100 Jahre ANLAGEN Die Erinnerungen des Staboffiziers Constantin Schneider Angaben über die Teilnahmerzahlen und Verluste der kämpfenden Seiten im I. Weltkrieg Militärfriedhöfe an der Isonzofront in der Vergangenheit und in der Gegenwart (nach Mag. Damjana Fortunat-Černilogar, Direktorin des Museums Tolmein) Zum Abschluß Danksagung an meine Mitarbeiter Verwendete Quellen

8 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 Úvod V roce 2008 si lidstvo připomnělo konec I. světové války první a zřejmě největší katastrofy 20. století, s jejímiž důsledky se potýkáme dosud. Tato válka ukončila období kulturního a hospodářského rozkvětu díky všeobecnému zbrojení, ke kterému došlo ve všech evropských zemích na konci 19. a počátkem 20. století. Přímé či nepřímé důsledky této války byly strašné, a se již jednalo o vojáky nahnané na válečná jatka a vystavené takovým dosud nepoznaným hrůzám, jako byly masové ofenzivy, plynové útoky, nové zbraně, celkem zahynulo 10 milionů vojáků na obou stranách front, nebo o oběti celosvětové chřipkové epidemie, která zabila ještě mnohem více občanů, či o oběti podvýživy umírající v zázemí. Válka také vytvořila vhodné podmínky pro vznik a rozvinutí takových morových ran, jako byl bolševismus a národní socialismus. V meziválečném období také vznikla světová hospodářská krize s následující nezaměstnaností. To byly zase podmínky, ve kterých se začala připravovat II. světová válka, po níž následovalo nové dělení Evropy a válka studená. Po pádu železné opony se krátkou dobu zdálo, že byly následky I. světové války konečně překonány, ale nedávné krizové jevy nás přesvědčují o opaku. Zatímco dějinám II. světové války byla věnována našimi i zahraničními historiky pozornost prakticky již od jejího skončení, byly dějiny I. světové války, které mají pro současnou evropskou historii nemenší význam, dlouho zanedbávány. Bylo to zejména proto, že se česká společnost ještě zdaleka nevyrovnala s otřesy, kterým byla vystavena ve 20. století. Zatímco v ostatních zemích se na I. světovou válku a její oběti vzpomíná každý rok a v Evropě či Asii (např. u Galipoli v Dardanelách) se pořádají každoroční vzpomínkové akce a občanská i historická sdružení pečují m.j. o vojenské hřbitovy z této doby, připomínaly u nás dlouho mrtvé vojáky z I. světové války jen pomníčky na venkovských návsích, více či méně udržované. A právě tyto pomníčky, na kterých čteme často několik jmen z jedné rodiny, nám ukazují, jak veliký musel být zásah I. světové války do běžného života české společnosti, a to zejména na venkově. Čeští občané se však o osudy svých příbuzných, kteří jako by se propadli do hlubin dějin, začali zajímat daleko později. Na vině byla samozřejmě hlavně politická vůle a dlouhotrvající snaha o zkreslování dějin, a již z jakýchkoliv důvodů. Za první republiky bylo v tehdejší ČSR dokonce zakázáno se třeba jen zmiňovat o účasti v I. světové válce. Vysloužilí vojáci se nesměli scházet, sdělovat si svoje poznatky z ní a nosit získaná vyznamenání za statečnost. Důvodem byla zřejmě dojemná starost, aby se prý neglorifikovala rakousko-uherská monarchie. Mladá republika se zřejmě necítila natolik silná, aby si to mohla dovolit. V rámci spravedlnosti je však třeba přiznat, že stejně odmítavě se ke všemu habsburskému chovala i mladá republika rakouská U nás byli tenkrát pokládáni za hrdiny a uctíváni pouze legionáři (váleční zajatci či zběhové z c. k. pluků), by jejich podíl na celkovém počtu padlých byl minimální (pro srovnání: z čistě českých okresů padlo v I. světové válce na rakouské straně (pouze do roku 1917) vojáků, v legiích na straně Dohody celkem 5405). K dalšímu kádrování 7

10 padlých pak došlo po II. světové válce zejména po roce 1948, kdy se smělo opět mluvit pouze o hrdinech, kteří bojovali či padli na té správné straně. Tentokrát na toto kádrování doplatili i legionáři pro změnu se nesmělo mluvit ani o nich, ani o první republice. Výjimku tvořili ti rudí, kteří se v revolučním Rusku dali do Rudé armády. Z celé II. světové války se směli zmiňovat pouze ti, kdo bojovali na východní frontě. Zajímavé je, že přitom byli dáni do klatby i interbrigadisté, kteří by byli správně měli kádrově vyhovovat. Po roce 1989 se poměrně rychle dostalo zasloužené spravedlnosti vojákům, kteří se zúčastnili odboje na západní frontě. Záhy byl rehabilitován i I. odboj, tj. legionáři (pomník československých legionářů, který stával na náměstí Pod Emauzy, zřízený v roce 1932 a zničený německými okupanty, byl znovu odhalen v roce 1998). Se vzpomínkou a pochvalnými slovy pro vojáky, kteří bojovali v souladu se svou přísahou na rakouské straně I. světové války, se však ještě čekalo. Z oficiálních míst zjednal nápravu teprve dnešní prezident, Václav Klaus Dá se tedy předpokládat, že tím jsou dány i zákonné podmínky pro vyrovnání se s národní minulostí a odstranění černých děr v historii národa. Můžeme pouze doufat, že i u nás nastane konec falšování dějin a že budou posíleny tradice, bez kterých nemůže žádný kulturní národ trvale existovat. Nutnost tohoto oživení tradic včetně vojenských ukázal průzkum veřejného mínění u mužů v branném věku v Praze, kdy na dotaz redaktorů Šel byste bránit svoji vlast?, odpovědělo kladně pouze 20 %. To nepotřebuje dalšího komentáře! Součástí kulturních a historických tradic našeho národa je také tradice vojenská, která má nepochybně velmi hluboké kořeny můžeme začít u husitského hejtmana Jana Žižky v 15. století, pokračovat přes Albrechta z Valdštejna v 17. stol. a končit u maršála Václava Radeckého. Zkreslování dějin však rozvinutí těchto tradic a přiznání zaslouženého místa našim velikánům ve vojenské oblasti často bránilo význam husitů byl za minulého režimu přeceňován (na rozdíl ode dneška, kdy v nich zase odmítáme vidět průkopníky evropské reformace, což nám často musejí připomínat historici z německých protestantských zemí), z Valdštejna byl rázem zlý feudál (bez ohledu na to, že např. jeho manufaktury již předznačovaly úplně jinou epochu) a v Radeckém jsme si zvykli vidět spíše utlačitele italského národního hnutí a směšnou figurku z parodie na Radeckého pochod. Je totiž jisté velké nebezpečí, že bez patřičné výchovy a osvětové činnost dojde k dalšímu kádrování poté, co nás údajně neosvobodili Američané, se zase objevují tendence, podle kterých zde v roce 1945 téměř nebyli Rusové Součástí návratu k historickým tradicím je také zasloužená úcta, která je či bude vzdávána všem padlým I. světové války, jejichž hroby jsou roztroušeny po celé Evropě. Jejich příbuzní, kteří se zejména v poslední době začali intenzivně zajímat o jejich osudy, by měli mít právo vědět, že jejich předkové nebyli žádní švejkové, ale že padli při plnění toho, co byla jejich povinnost, nebo co alespoň za svou povinnost pokládali. Na tomto místě bych chtěl krátce vysvětlit, jak jsem se vlastně k této problematice dostal. Moje profesní zaměření bylo totiž zcela jiné a historii I. světové války jsem se začal věnovat až v roce 2000 po odchodu do důchodu. Přimělo mne k tomu to, že jsem při pátrání 8

11 po osudech svých příbuzných narazil na mezeru zjistil jsem totiž, že o svém strýci Josefovi, o kterém se navíc doma nikdy nemluvilo, nevím prakticky vůbec nic. Matně jsem si pamatoval pouze to, že údajně padl v I. světové válce na jihozápadní frontě, tedy na Itálii, jak se tenkrát říkalo a zpívalo. Začal jsem tedy po jeho osudech pátrat. Neprodleně jsem navázal kontakt s Válečným archivem (Kriegsarchiv) ve Vídni. Tam jsem se po mnohých peripetiích dozvěděl, že můj strýc padl jako osmnáctitelý válečný dobrovolník c. k. pěšího pluku číslo 35, tedy slavných plzeňských Pětatřicátníků dne u kostelíka Sta Marija u Tolminu v dnešním Slovinsku. (Rozsah celé fronty vyplývá z přiložené mapky.) Celkový pohled na sočskou frontu 9

12 V tuto dobu jsem dostal náhodou do ruky i článek redaktora Teodora Marjanoviče o českých vojácích v I. světové válce nadepsaný lakonicky Žádní Švejkové! 10 Ukázka knihy z internetového knihkupectví UID: KOS177482

13 Tento článek mne ovlivnil natolik, že jsem začal studovat válečné deníky účastníků bojů a úmrtní registry pluku číslo 35. O dosažených poznatcích jsem pak začal psát články do novin, abych se o své pracně získané poznatky podělil se svými spoluobčany, hlavně s občany západočeského regionu. Chtěl jsem v nich vzbudit zájem nejen o jejich zapomenuté příbuzné, ale také o I. světovou válku, nepochybně největší katastrofu lidstva v novém věku. Zjistil jsem totiž, že znalosti a vědomosti občanů o tomto období byly minimální. Záhy po válce totiž tehdejší politické vedení v českých zemích přímo zakazovalo navrátilcům mluvit o tom, co tam prožili, viděli a vytrpěli. Měli (což platí samozřejmě pro bývalé vojáky bojující na rakouské straně) zakázáno se shromaž ovat, diskutovat o válce a nosit získaná vyznamenání, jako upomínku na prožité hrůzy. Šlo prakticky o jeden z pokusů vymazat celé jedno období dějin z povědomí národa naše dějiny jsou bohužel na takovéto pokusy velice bohaté. Rád bych se také zmínil o tom, proč byl v popředí mého zájmu převážně Západočeský region: nebylo to jenom tím, že jsem se v Plzni přímo narodil a ve Škodovce, před 1. světovou válkou největší zbrojovkou rakousko-uherské monarchie, jsem byl totálně nasazen. Právě Plzeňský kraj a město Plzeň samo má velmi zajímavou vojenskou historii obyvatelé Plzně se dokázali ubránit samotným husitům (na což podnes upomíná velbloud v městském znaku), velký Valdštejn si ho vybral za svou základnu a nechal zde své důstojníky podepsat slavný revers a v Plzni byli doma tzv. Pětatřicátníci, které zná každý, kdo má rád Karla Hašlera. Málokdo však ví, že kořeny tohoto slavného pluku sahaly až do doby tureckých válek byl založen 8. ledna Již v tomto roce zasáhl do obrany Vídně a nechyběl ani v bojích u Lovosic (1756) a Prahy (1757). Pod velením maršála Ernsta Gideona Laudona se zúčastnil obléhání Bělehradu a stranou nezůstal ani v napoleonských válkách: v roce 1809 absolvoval bitvu u Aspern-Esslingu (dnes část Vídně), kde se po celé řadě neúspěchů podařilo armádě arcivévody Karla ve dvoudenním střetnutí porazit a téměř zničit samotného Napoleona. Byl pak přítomen v bitvě národů u Lipska, jejíž operační plán vypracoval pozdější polní maršál hrabě Radecký. Aktivně se zúčastnil bitvy u Solferina roku 1859 a prusko-rakouské války (v bitvě u Sadové se vyznamenal v samém závěru, kdy statečně a efektivně kryl ustupující rakouskou armádu). Heslo pluku Vytrváme, dokud nezvítězíme se často objevovalo i za I. světové války, kdy se Pětatřicátníci v roce 1915 vyznamenali při přechodu řeky Dněstr. Zdecimovaný pluk byl doplněn a nasazen na italské frontě, kde hrdinsky bránil strategicky důležitou železniční tra do Terstu v prostoru Tolminu. Koncem války byly zbytky 35. p. pl. staženy nazpět do Plzně. Po zproštění povinnosti přísahy císařem Karlem I. se pak zbytky pluků účastnily zajiš ování nové české státnosti. Poslední bojové nasazení tohoto 35. p. pl., spojeného administrativně 1920 s 35. p. pl. Foligno, proběhlo v září 1938 v rámci 2. plzeňské pěší divize. Po jeho oficiálním rozpuštění odešli mnozí z jeho příslušníků do zahraničí bojovat proti okupantům. Po osvobození byl 35. p. pl. obnoven v Klatovech a až do svého zrušení v roce 1992 byl přemístěn do Domažlic. Zajímavé je, že čestný přídomek Pětatřicátníci dostal v roce mech. prapor, který se opět začal zúčastňovat bojových 11

14 misí (např. v rámci mezinárodních sil v Bosně a v Kosovu, tedy v místech, kde Pětatřicátníci nejednou ve své historii bojovali a umírali). Historie se někdy opakuje. Snad právě s ohledem na slavné vojenské tradice města jsem v Plzni u představitelů magistrátu, různých kulturních institucí i církevních kruhů vždy nalézal velké porozumění. Brzy jsem zjistil, že získání informací o padlých vojácích ze sočské fronty v našich (pražských a plzeňském) i zahraničních (Vídeň, Tolmin) muzeích nebude jednoduché nakonec se zvrhlo v pátrání téměř detektivní. Údaje z vídeňského archivu, který jsem za tím účelem navštívil, už totiž zdaleka neodpovídají skutečnosti - záznamy v úmrtních rejstřících totiž zachycovaly stav bezprostředně po prvním pohřbení padlých vojáků. Ve dvacátých letech Italové v jimi obsazených územích exhumovali všechny rakousko-uherské vojáky z malých vojenských hřbitůvků, ležících často ve velkých nadmořských výškách bezprostředně na bojových liniích, a jejich ostatky přenesli na velké vojenské hřbitovy (Modrejce, Loče). Při svém pátrání které už se dávno přestalo týkat pouze mého strýce Josefa, ale i ostatních vojáků, jeho spolubojovníků ze západočeského kraje) jsem se proto musel pustit dál a hledat další dokumentaci, týkající se tentokrát exhumací již pohřbených vojáků a míst jejich nového uložení (hřbitovů, kostelů, památníků). Teprve po čtyřech letech nepřetržitého pátrání jsem získal dostatek informací a s pomocí spřátelených plzeňských redaktorů napsal přehlednou zprávu, která vyšla jako zvláštní vydání Plzeňského deníku v roce 2004 v nákladu ks. O Dušičkách 2004 se mi na Mapa jihozápadní fronty na Soči u Tolminu 12 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 Centrálním hřbitově v Plzni podařilo s pomocí spřátelených duší zorganizovat tryznu za padlé vojáky ze zemí Koruny české. Mši sloužil arciděkan z dómu u sv. Bartoloměje a celá akce byla doprovázena reprodukovanou vojenskou smuteční hudbou. Akce se symbolicky zúčastnili c. k. vojáci a italští legionáři v uniformách. V roce 2005 pak následovala putovní výstava na téma S vojáky ze zemí Koruny české v I. světové válce na sočské frontě s premiérou v plzeňské radnici, odkud se vydala na cestu do Horšovského Týna a Holýšova. Výstava byla doprovázena besedami a rozhovory s místní mládeží, která o určitých faktech slyšela často poprvé. Významným úspěchem bylo uspořádání pouti plzeňských věřících do Slovinska na hroby padlých vojáků plzeňského pluku číslo 35. Součástí této pouti bylo uspořádání smíšené slovinsko-české mše v tolminském kostele a mluvené mše na vojenských hřbitovech v Modrejcích a v Ločích. V roce 2007 byla k výročí nejvýznamnější bitvy sočské fronty, bitvy u Kobaridu, za přispění evropských fondů uspořádána velká mezinárodní výstava v Tolminském muzeu, kterou si návštěvníci Výstava v Horšovském Týně mohli prohlížet po celou dobu turistické sezony. V prosinci téhož roku pak byla tato výstava prezentována v budově Evropského parlamentu v Bruselu. V následujícím roce 2008 pak v budově Univerzity Karlovy v Praze Jinonicích, v Brně a v Plzni. Tyto aktivity vyvrcholily v říjnu 2008, kdy se v budově Měš anské besedy v Plzni konalo u příležitosti otevření výstavy sympozium s mezinárodní účastí. Měl Návštěvníci výstavy v Bruselu jsem tu čest být kurátorem této výstavy, která se konala pod záštitou poslankyně Evropského parlamentu PhDr. Jany Hybáškové, hejtmana Plzeňského kraje MUDr. Petra Zimmermanna a primátora města Plzně Ing. Pavla Rödla. Hudební doprovod zajistila plzeňská studentská kapela Kriskroskvintet. Po slavnostním zahájení se uskutečnila prohlídka 13

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Legionáři a vznik Československa

Legionáři a vznik Československa Vzdělávací materiál pro žáky 9. třídy ZŠ a SŠ Objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti Legionáři a vznik Československa Československé legie ve Francii

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu do československé armády ve Francii

1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu do československé armády ve Francii Kamil Cipra varianta A František Kupka: Br. Cipra, in: Čs. legie ve Francii/Malířské dokumenty 1914-1918, Památník odboje, 1923 I. MLÁDÍ A 1. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Mezinárodní spolupráce školy

Mezinárodní spolupráce školy Mezinárodní spolupráce školy Ve školním roce 2010 2011 dosáhla naše škola v mezinárodní spolupráci historického úspěchu. Se společným česko polským projektem středních škol Zmizelé a nalézané osudy. Memento

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Naše Sokolská župa nese název Župa plk. Švece. Kdo vlastně byl Josef Jiří Švec /1883-1918/? Ano, skoro zapomenutý plukovník československých legií v

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Klub Vojenské Historie Břeclav

Klub Vojenské Historie Břeclav O nás Klub Vojenské Historie Břeclav je občanským sdružením, jehož cílem je sdružovat osoby zabývající se vojenskou historií Břeclavska a v širším pojetí i Jižní Moravy. Naše sdružení se snaží o popularizaci

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Kult osobnosti v perspektivě výuky dějepisu Masarykovo muzeum v Hodoníně - 25. července 2013 Mgr. František Štambera Josef Jiří Švec (19.7.1883

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý Otevři si dějiny muzejní kufřík PhDr. Ivan Malý Muzejní kufřík Muzejní kufřík Sada pěti interaktivních muzejních sad (tzv. kufříků ), z nichž se každý vztahuje k jedné ze zlomových epoch českých dějin

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. legií ve Francii a v Itálii

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. legií ve Francii a v Itálii Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. legií ve Francii a v Itálii Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

II. ZIMNÍ LEGIOMARŠ. si Vás dovolují pozvat. Československá obec legionářská a Klub vojenské historie I. prapor

II. ZIMNÍ LEGIOMARŠ. si Vás dovolují pozvat. Československá obec legionářská a Klub vojenské historie I. prapor Československá obec legionářská a Klub vojenské historie I. prapor si Vás dovolují pozvat na II. ZIMNÍ LEGIOMARŠ Pořádaný 23.-24.1. 2015 v rámci 96. výročí Sedmidenní války, K uctění památky hrdinů padlých

Více

Druhý břeh (Břeh Marny), 1895. Olej na plátně, 46x38. V majetku Národní galerie v Praze.

Druhý břeh (Břeh Marny), 1895. Olej na plátně, 46x38. V majetku Národní galerie v Praze. FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ C I. Druhý břeh Úvodní brainstorming Jaké významy může mít slovní spojení dostat se na druhý břeh? Sedlářský učeň František Kupka byl odmalička posedlý malováním. Díky své nezdolnosti

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU RUSKÝ LEGIONÁŘ JMÉNO: Antonín Dimitrij Martinec RODINNÝ STAV: svobodný DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 24. listopad 1894, Račice,okres Roudnice nad Labem VZDĚLÁNÍ: střední hospodářská

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

28. ŘÍJEN. Výzva /V Prostoru/

28. ŘÍJEN. Výzva /V Prostoru/ 28. ŘÍJEN Výzva /V Prostoru/ 28. ŘÍJNA 1918 27. října 1918 vyjádřila vídeňská vláda ochotu jednat o mírových podmínkách navržených americkým prezidentem Woodrow Wilsonem. Tato zpráva se rychle dostala

Více

* V člán~ů označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismuleninismu při VV KSSS. (Pozn. red.) OBSAH* 7-28

* V člán~ů označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismuleninismu při VV KSSS. (Pozn. red.) OBSAH* 7-28 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1855-1856 K. MARX, Zasedání parlamentu bylo zahájeno K. MARX, Ke krizi kabinetu K. MARX, Z parlamentu B. ENGELS, Válka v Evropě K. MARX A B. ENGELS, Z parlamentu. - Z válčiště

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

J e d n o t a M l a d á B o l e s l a v

J e d n o t a M l a d á B o l e s l a v http://www.csol-mb.net http://muzeumtrutnov.cz http://karelvasatko.cz http://obeclegionarska.cz Pořadatel: Námět: Autoři textů: Grafická úprava: Na výstavě se podíleli: Realizace: Fotografie a dokumenty:

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Taktika dělostřelectva

Taktika dělostřelectva Taktika dělostřelectva Historický vývoj dělostřelectva Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Hůla Josef, Ing. (1900-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 428 evidenční pomůcka č. 151 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Josef Hůla narodil

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně. VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech Obec Petrovice u Karviné si také

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ B. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ B. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ B I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Malbu studoval v Praze a ve Vídni, hlavním městě rakousko-uherské monarchie. V roce 1895 odtud odešel

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Tisková zpráva SZM č. 2/2015 z 21. 1. 2015. První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman

Tisková zpráva SZM č. 2/2015 z 21. 1. 2015. První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman Tisková zpráva SZM č. 2/2015 z 21. 1. 2015 První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman Vedení Slezského zemského muzea v Opavě se dne 16. 1. 2015 ujala Jana Horáková.

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY. vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY. vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova V Praze v dubnu 2016 PODMÍNKY vypsání ceny za předložení uměleckého

Více

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 VY_32_INOVACE_6A_19_Vstup České republiky do Evropské unie ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO V PROSTĚJOVĚ Autorský tým: Veronika Jurčíková, Martin Němec, Lucie Jakubcová, Lukáš Pospíšil Pedagogické vedení: Mgr. Dita Krpcová DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 1 U k á z k a k n i h

Více