Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz"

Transkript

1

2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3 I. SVĚTOVÁ VÁLKA REHABILITACE C. K. VOJÁKŮ ZE ZEMÍ KORUNY ČESKÉ PADLÝCH NA JIHOZÁPADNÍ FRONTĚ I. WELTKRIEG AN DER ISONZO FRONT REHABILITATION VON GEFALLENEN K.-K. SOLDATEN AUS DEN LÄNDERN DER BÖHMISCHEN KRONE AN DER ISONZO FRONT Arthur Rehberger

4 Arthur Rehberger, 2012 Překlad Ing. Gabriela Kalinová, CSc. Vytiskla Příbramská tiskárna, s. r. o., Nádražní 190, Příbram IV Grafická úprava: Kateřina Stejskalová Vydal: Mgr. Ivan Fojt ISBN:

5 Obsah / Seznam kapitol Úvod Sarajevo 28. června Podíl zemí Koruny české na I. světové válce Zahájení na srbské frontě Účast německé armády na srbské frontě Třetí ofenziva na sočské frontě, boje u Tolminu Vítězná ofenziva německo-rakousko-uherská v prostoru Tolmin Kobarid Bovec Poslední rány do zad armády rakousko-uherské monarchie Kdo rozhodl o rozpadu rakousko-uherské monarchie 1917? Rozpad rakousko-uherské monarchie byl předznačený od samého počátku Život válečných navrátilců z front I. světové války Versailleská mírová smlouva Francouzský protektorát zvaný Československo Glorifikovat či neglorifikovat rakousko-uherskou monarchii Audience u císaře Karla I. Habsburského Příštích 100 let PŘÍLOHY Vzpomínky císařova věrného služebníka důstojníka Constantina Schneidera Poděkování p. pl. č Popis všech bojových aktivit na jihozápadní frontě Palebná postavení dělostřeleckých baterií na bojišti Sočské fronty Verluste der kämpfenden Staate im I. Weltkrieg und während der 11 Isonzoschlachten Úmrtní rejstřík vojáků III. praporu plzeňského c. k. 35. pěšího pluku, padlých u St. Maria, Tolmin, Slovinsko (srpen 1915 březen 1916) Sterberegister der Soldaten des III. Bataillons des k. u.k. 35. IR, die bei St. Maria, Tolmein, Slowenien, gefallen sind (August 1915 März 1916) Vojenský hřbitov v Modrejcích Robert Katz návrh na vyznamenání Robert Katz und Josef Rehberger Vorschlag für Auszeichnung Josef Rehberger Návrh na vyznamenání Další c. k. vojáci dobrovolníci, kteří byli navrženi na vyznamenání za statečnost Telegram o situaci na bojišti Úmrtní rejstřík německých padlých vojáků Belohnungsvorschläge für die Soldaten des 35. IR Vojenské hřbitovy padlých na sočské frontě v Horním Posočí Týdeník Květy č. 20/2010: Kdo opravdu vládne? Závěr Poděkování Použitá literatura

6

7 Deutschprachiges Resumé/Inhalt Einleitung Anteil der Länder Böhmischer Krone an dem I. Weltkrieg und insbesondere an den Isonzo-Offensiven Ein Idiot mit hohem IQ Eröffnung des Krieges an der Serbischen Front Kampfeinsatz der deutschen Armee an der serbischen Front 1915 und die Niederlage Serbiens Dritte Offensive an der Isonzofront Die siegreiche deutsch-österreichische Offensive auf dem Gebiet von Tolmin - Kobarid - Bovec Piave - der vorletzte Kampf der österreichisch-ungarischen Monarchie Wer und was hat den Zerfall der Monarchie verursacht? Der Friedensvertrag von Versailles 1919 und die Entstehung der Tschechoslowakischen Republik unter der französischen Schirmherrschaft Das Leben der Frontsoldaten nach ihrer Rückkehr vom I. Weltkrieg in der neuen Tschechoslowakischen Republik Sollte die österreichisch-ungarische Monarchie glorifiziert werden, oder nicht? Die Audienz beim Kaiser Karl Die nächsten 100 Jahre ANLAGEN Die Erinnerungen des Staboffiziers Constantin Schneider Angaben über die Teilnahmerzahlen und Verluste der kämpfenden Seiten im I. Weltkrieg Militärfriedhöfe an der Isonzofront in der Vergangenheit und in der Gegenwart (nach Mag. Damjana Fortunat-Černilogar, Direktorin des Museums Tolmein) Zum Abschluß Danksagung an meine Mitarbeiter Verwendete Quellen

8 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 Úvod V roce 2008 si lidstvo připomnělo konec I. světové války první a zřejmě největší katastrofy 20. století, s jejímiž důsledky se potýkáme dosud. Tato válka ukončila období kulturního a hospodářského rozkvětu díky všeobecnému zbrojení, ke kterému došlo ve všech evropských zemích na konci 19. a počátkem 20. století. Přímé či nepřímé důsledky této války byly strašné, a se již jednalo o vojáky nahnané na válečná jatka a vystavené takovým dosud nepoznaným hrůzám, jako byly masové ofenzivy, plynové útoky, nové zbraně, celkem zahynulo 10 milionů vojáků na obou stranách front, nebo o oběti celosvětové chřipkové epidemie, která zabila ještě mnohem více občanů, či o oběti podvýživy umírající v zázemí. Válka také vytvořila vhodné podmínky pro vznik a rozvinutí takových morových ran, jako byl bolševismus a národní socialismus. V meziválečném období také vznikla světová hospodářská krize s následující nezaměstnaností. To byly zase podmínky, ve kterých se začala připravovat II. světová válka, po níž následovalo nové dělení Evropy a válka studená. Po pádu železné opony se krátkou dobu zdálo, že byly následky I. světové války konečně překonány, ale nedávné krizové jevy nás přesvědčují o opaku. Zatímco dějinám II. světové války byla věnována našimi i zahraničními historiky pozornost prakticky již od jejího skončení, byly dějiny I. světové války, které mají pro současnou evropskou historii nemenší význam, dlouho zanedbávány. Bylo to zejména proto, že se česká společnost ještě zdaleka nevyrovnala s otřesy, kterým byla vystavena ve 20. století. Zatímco v ostatních zemích se na I. světovou válku a její oběti vzpomíná každý rok a v Evropě či Asii (např. u Galipoli v Dardanelách) se pořádají každoroční vzpomínkové akce a občanská i historická sdružení pečují m.j. o vojenské hřbitovy z této doby, připomínaly u nás dlouho mrtvé vojáky z I. světové války jen pomníčky na venkovských návsích, více či méně udržované. A právě tyto pomníčky, na kterých čteme často několik jmen z jedné rodiny, nám ukazují, jak veliký musel být zásah I. světové války do běžného života české společnosti, a to zejména na venkově. Čeští občané se však o osudy svých příbuzných, kteří jako by se propadli do hlubin dějin, začali zajímat daleko později. Na vině byla samozřejmě hlavně politická vůle a dlouhotrvající snaha o zkreslování dějin, a již z jakýchkoliv důvodů. Za první republiky bylo v tehdejší ČSR dokonce zakázáno se třeba jen zmiňovat o účasti v I. světové válce. Vysloužilí vojáci se nesměli scházet, sdělovat si svoje poznatky z ní a nosit získaná vyznamenání za statečnost. Důvodem byla zřejmě dojemná starost, aby se prý neglorifikovala rakousko-uherská monarchie. Mladá republika se zřejmě necítila natolik silná, aby si to mohla dovolit. V rámci spravedlnosti je však třeba přiznat, že stejně odmítavě se ke všemu habsburskému chovala i mladá republika rakouská U nás byli tenkrát pokládáni za hrdiny a uctíváni pouze legionáři (váleční zajatci či zběhové z c. k. pluků), by jejich podíl na celkovém počtu padlých byl minimální (pro srovnání: z čistě českých okresů padlo v I. světové válce na rakouské straně (pouze do roku 1917) vojáků, v legiích na straně Dohody celkem 5405). K dalšímu kádrování 7

10 padlých pak došlo po II. světové válce zejména po roce 1948, kdy se smělo opět mluvit pouze o hrdinech, kteří bojovali či padli na té správné straně. Tentokrát na toto kádrování doplatili i legionáři pro změnu se nesmělo mluvit ani o nich, ani o první republice. Výjimku tvořili ti rudí, kteří se v revolučním Rusku dali do Rudé armády. Z celé II. světové války se směli zmiňovat pouze ti, kdo bojovali na východní frontě. Zajímavé je, že přitom byli dáni do klatby i interbrigadisté, kteří by byli správně měli kádrově vyhovovat. Po roce 1989 se poměrně rychle dostalo zasloužené spravedlnosti vojákům, kteří se zúčastnili odboje na západní frontě. Záhy byl rehabilitován i I. odboj, tj. legionáři (pomník československých legionářů, který stával na náměstí Pod Emauzy, zřízený v roce 1932 a zničený německými okupanty, byl znovu odhalen v roce 1998). Se vzpomínkou a pochvalnými slovy pro vojáky, kteří bojovali v souladu se svou přísahou na rakouské straně I. světové války, se však ještě čekalo. Z oficiálních míst zjednal nápravu teprve dnešní prezident, Václav Klaus Dá se tedy předpokládat, že tím jsou dány i zákonné podmínky pro vyrovnání se s národní minulostí a odstranění černých děr v historii národa. Můžeme pouze doufat, že i u nás nastane konec falšování dějin a že budou posíleny tradice, bez kterých nemůže žádný kulturní národ trvale existovat. Nutnost tohoto oživení tradic včetně vojenských ukázal průzkum veřejného mínění u mužů v branném věku v Praze, kdy na dotaz redaktorů Šel byste bránit svoji vlast?, odpovědělo kladně pouze 20 %. To nepotřebuje dalšího komentáře! Součástí kulturních a historických tradic našeho národa je také tradice vojenská, která má nepochybně velmi hluboké kořeny můžeme začít u husitského hejtmana Jana Žižky v 15. století, pokračovat přes Albrechta z Valdštejna v 17. stol. a končit u maršála Václava Radeckého. Zkreslování dějin však rozvinutí těchto tradic a přiznání zaslouženého místa našim velikánům ve vojenské oblasti často bránilo význam husitů byl za minulého režimu přeceňován (na rozdíl ode dneška, kdy v nich zase odmítáme vidět průkopníky evropské reformace, což nám často musejí připomínat historici z německých protestantských zemí), z Valdštejna byl rázem zlý feudál (bez ohledu na to, že např. jeho manufaktury již předznačovaly úplně jinou epochu) a v Radeckém jsme si zvykli vidět spíše utlačitele italského národního hnutí a směšnou figurku z parodie na Radeckého pochod. Je totiž jisté velké nebezpečí, že bez patřičné výchovy a osvětové činnost dojde k dalšímu kádrování poté, co nás údajně neosvobodili Američané, se zase objevují tendence, podle kterých zde v roce 1945 téměř nebyli Rusové Součástí návratu k historickým tradicím je také zasloužená úcta, která je či bude vzdávána všem padlým I. světové války, jejichž hroby jsou roztroušeny po celé Evropě. Jejich příbuzní, kteří se zejména v poslední době začali intenzivně zajímat o jejich osudy, by měli mít právo vědět, že jejich předkové nebyli žádní švejkové, ale že padli při plnění toho, co byla jejich povinnost, nebo co alespoň za svou povinnost pokládali. Na tomto místě bych chtěl krátce vysvětlit, jak jsem se vlastně k této problematice dostal. Moje profesní zaměření bylo totiž zcela jiné a historii I. světové války jsem se začal věnovat až v roce 2000 po odchodu do důchodu. Přimělo mne k tomu to, že jsem při pátrání 8

11 po osudech svých příbuzných narazil na mezeru zjistil jsem totiž, že o svém strýci Josefovi, o kterém se navíc doma nikdy nemluvilo, nevím prakticky vůbec nic. Matně jsem si pamatoval pouze to, že údajně padl v I. světové válce na jihozápadní frontě, tedy na Itálii, jak se tenkrát říkalo a zpívalo. Začal jsem tedy po jeho osudech pátrat. Neprodleně jsem navázal kontakt s Válečným archivem (Kriegsarchiv) ve Vídni. Tam jsem se po mnohých peripetiích dozvěděl, že můj strýc padl jako osmnáctitelý válečný dobrovolník c. k. pěšího pluku číslo 35, tedy slavných plzeňských Pětatřicátníků dne u kostelíka Sta Marija u Tolminu v dnešním Slovinsku. (Rozsah celé fronty vyplývá z přiložené mapky.) Celkový pohled na sočskou frontu 9

12 V tuto dobu jsem dostal náhodou do ruky i článek redaktora Teodora Marjanoviče o českých vojácích v I. světové válce nadepsaný lakonicky Žádní Švejkové! 10 Ukázka knihy z internetového knihkupectví UID: KOS177482

13 Tento článek mne ovlivnil natolik, že jsem začal studovat válečné deníky účastníků bojů a úmrtní registry pluku číslo 35. O dosažených poznatcích jsem pak začal psát články do novin, abych se o své pracně získané poznatky podělil se svými spoluobčany, hlavně s občany západočeského regionu. Chtěl jsem v nich vzbudit zájem nejen o jejich zapomenuté příbuzné, ale také o I. světovou válku, nepochybně největší katastrofu lidstva v novém věku. Zjistil jsem totiž, že znalosti a vědomosti občanů o tomto období byly minimální. Záhy po válce totiž tehdejší politické vedení v českých zemích přímo zakazovalo navrátilcům mluvit o tom, co tam prožili, viděli a vytrpěli. Měli (což platí samozřejmě pro bývalé vojáky bojující na rakouské straně) zakázáno se shromaž ovat, diskutovat o válce a nosit získaná vyznamenání, jako upomínku na prožité hrůzy. Šlo prakticky o jeden z pokusů vymazat celé jedno období dějin z povědomí národa naše dějiny jsou bohužel na takovéto pokusy velice bohaté. Rád bych se také zmínil o tom, proč byl v popředí mého zájmu převážně Západočeský region: nebylo to jenom tím, že jsem se v Plzni přímo narodil a ve Škodovce, před 1. světovou válkou největší zbrojovkou rakousko-uherské monarchie, jsem byl totálně nasazen. Právě Plzeňský kraj a město Plzeň samo má velmi zajímavou vojenskou historii obyvatelé Plzně se dokázali ubránit samotným husitům (na což podnes upomíná velbloud v městském znaku), velký Valdštejn si ho vybral za svou základnu a nechal zde své důstojníky podepsat slavný revers a v Plzni byli doma tzv. Pětatřicátníci, které zná každý, kdo má rád Karla Hašlera. Málokdo však ví, že kořeny tohoto slavného pluku sahaly až do doby tureckých válek byl založen 8. ledna Již v tomto roce zasáhl do obrany Vídně a nechyběl ani v bojích u Lovosic (1756) a Prahy (1757). Pod velením maršála Ernsta Gideona Laudona se zúčastnil obléhání Bělehradu a stranou nezůstal ani v napoleonských válkách: v roce 1809 absolvoval bitvu u Aspern-Esslingu (dnes část Vídně), kde se po celé řadě neúspěchů podařilo armádě arcivévody Karla ve dvoudenním střetnutí porazit a téměř zničit samotného Napoleona. Byl pak přítomen v bitvě národů u Lipska, jejíž operační plán vypracoval pozdější polní maršál hrabě Radecký. Aktivně se zúčastnil bitvy u Solferina roku 1859 a prusko-rakouské války (v bitvě u Sadové se vyznamenal v samém závěru, kdy statečně a efektivně kryl ustupující rakouskou armádu). Heslo pluku Vytrváme, dokud nezvítězíme se často objevovalo i za I. světové války, kdy se Pětatřicátníci v roce 1915 vyznamenali při přechodu řeky Dněstr. Zdecimovaný pluk byl doplněn a nasazen na italské frontě, kde hrdinsky bránil strategicky důležitou železniční tra do Terstu v prostoru Tolminu. Koncem války byly zbytky 35. p. pl. staženy nazpět do Plzně. Po zproštění povinnosti přísahy císařem Karlem I. se pak zbytky pluků účastnily zajiš ování nové české státnosti. Poslední bojové nasazení tohoto 35. p. pl., spojeného administrativně 1920 s 35. p. pl. Foligno, proběhlo v září 1938 v rámci 2. plzeňské pěší divize. Po jeho oficiálním rozpuštění odešli mnozí z jeho příslušníků do zahraničí bojovat proti okupantům. Po osvobození byl 35. p. pl. obnoven v Klatovech a až do svého zrušení v roce 1992 byl přemístěn do Domažlic. Zajímavé je, že čestný přídomek Pětatřicátníci dostal v roce mech. prapor, který se opět začal zúčastňovat bojových 11

14 misí (např. v rámci mezinárodních sil v Bosně a v Kosovu, tedy v místech, kde Pětatřicátníci nejednou ve své historii bojovali a umírali). Historie se někdy opakuje. Snad právě s ohledem na slavné vojenské tradice města jsem v Plzni u představitelů magistrátu, různých kulturních institucí i církevních kruhů vždy nalézal velké porozumění. Brzy jsem zjistil, že získání informací o padlých vojácích ze sočské fronty v našich (pražských a plzeňském) i zahraničních (Vídeň, Tolmin) muzeích nebude jednoduché nakonec se zvrhlo v pátrání téměř detektivní. Údaje z vídeňského archivu, který jsem za tím účelem navštívil, už totiž zdaleka neodpovídají skutečnosti - záznamy v úmrtních rejstřících totiž zachycovaly stav bezprostředně po prvním pohřbení padlých vojáků. Ve dvacátých letech Italové v jimi obsazených územích exhumovali všechny rakousko-uherské vojáky z malých vojenských hřbitůvků, ležících často ve velkých nadmořských výškách bezprostředně na bojových liniích, a jejich ostatky přenesli na velké vojenské hřbitovy (Modrejce, Loče). Při svém pátrání které už se dávno přestalo týkat pouze mého strýce Josefa, ale i ostatních vojáků, jeho spolubojovníků ze západočeského kraje) jsem se proto musel pustit dál a hledat další dokumentaci, týkající se tentokrát exhumací již pohřbených vojáků a míst jejich nového uložení (hřbitovů, kostelů, památníků). Teprve po čtyřech letech nepřetržitého pátrání jsem získal dostatek informací a s pomocí spřátelených plzeňských redaktorů napsal přehlednou zprávu, která vyšla jako zvláštní vydání Plzeňského deníku v roce 2004 v nákladu ks. O Dušičkách 2004 se mi na Mapa jihozápadní fronty na Soči u Tolminu 12 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 Centrálním hřbitově v Plzni podařilo s pomocí spřátelených duší zorganizovat tryznu za padlé vojáky ze zemí Koruny české. Mši sloužil arciděkan z dómu u sv. Bartoloměje a celá akce byla doprovázena reprodukovanou vojenskou smuteční hudbou. Akce se symbolicky zúčastnili c. k. vojáci a italští legionáři v uniformách. V roce 2005 pak následovala putovní výstava na téma S vojáky ze zemí Koruny české v I. světové válce na sočské frontě s premiérou v plzeňské radnici, odkud se vydala na cestu do Horšovského Týna a Holýšova. Výstava byla doprovázena besedami a rozhovory s místní mládeží, která o určitých faktech slyšela často poprvé. Významným úspěchem bylo uspořádání pouti plzeňských věřících do Slovinska na hroby padlých vojáků plzeňského pluku číslo 35. Součástí této pouti bylo uspořádání smíšené slovinsko-české mše v tolminském kostele a mluvené mše na vojenských hřbitovech v Modrejcích a v Ločích. V roce 2007 byla k výročí nejvýznamnější bitvy sočské fronty, bitvy u Kobaridu, za přispění evropských fondů uspořádána velká mezinárodní výstava v Tolminském muzeu, kterou si návštěvníci Výstava v Horšovském Týně mohli prohlížet po celou dobu turistické sezony. V prosinci téhož roku pak byla tato výstava prezentována v budově Evropského parlamentu v Bruselu. V následujícím roce 2008 pak v budově Univerzity Karlovy v Praze Jinonicích, v Brně a v Plzni. Tyto aktivity vyvrcholily v říjnu 2008, kdy se v budově Měš anské besedy v Plzni konalo u příležitosti otevření výstavy sympozium s mezinárodní účastí. Měl Návštěvníci výstavy v Bruselu jsem tu čest být kurátorem této výstavy, která se konala pod záštitou poslankyně Evropského parlamentu PhDr. Jany Hybáškové, hejtmana Plzeňského kraje MUDr. Petra Zimmermanna a primátora města Plzně Ing. Pavla Rödla. Hudební doprovod zajistila plzeňská studentská kapela Kriskroskvintet. Po slavnostním zahájení se uskutečnila prohlídka 13

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Legionáři a vznik Československa

Legionáři a vznik Československa Vzdělávací materiál pro žáky 9. třídy ZŠ a SŠ Objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti Legionáři a vznik Československa Československé legie ve Francii

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně. VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech Obec Petrovice u Karviné si také

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý Otevři si dějiny muzejní kufřík PhDr. Ivan Malý Muzejní kufřík Muzejní kufřík Sada pěti interaktivních muzejních sad (tzv. kufříků ), z nichž se každý vztahuje k jedné ze zlomových epoch českých dějin

Více

DUM: VY_32_INOVACE_103

DUM: VY_32_INOVACE_103 Datum: 15. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_103 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... E-mailová adresa žáka:..

Adresa školy:... Adresa bydliště:... E-mailová adresa žáka:.. Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:........ E-mailová adresa žáka:.. (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut

Více

Fronta na Soči a čeští vojáci

Fronta na Soči a čeští vojáci Fronta na Soči a čeští vojáci Na jaře 1915, po nezdaru první rakousko-uherské ofenzívy do Srbska a těžkých bojích s Rusy v Haliči a Karpatech, vstoupila do války proti habsburské monarchii dosud neutrální

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Střípky z historie záchranné služby v Rakousku Uhersku. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D

Střípky z historie záchranné služby v Rakousku Uhersku. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Střípky z historie záchranné služby v Rakousku Uhersku MUDr. Olga Gimunová, Ph.D Josefinum V druhé polovině 18. století se v Rakousku věnuje větší pozornost vojenskému zdravotnictví. Roku 1784 byla totiž

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje

Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Muzeum Brněnska, p.o. Památník Mohyla míru Slunce nad Slavkovem aneb Napoleon se směje Pracovní listy Milí návštěvníci, vítáme Vás v muzeu Památníku Mohyla míru na Prateckém kopci, kde se dozvíte mnoho

Více

Vznik ČSR 1.republika

Vznik ČSR 1.republika Vznik ČSR 1.republika 1.Mezinárodní situace. 1.světová válka 1914-1918 Boj o rozdělení světa Mocnosti: Francie, Velká Britanie, Rusko, USA, (Italie) Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko Ekonomické a politické

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 1 U k á z k a k n i h

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 8 1 7 2 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 2 6 Ukázka knihy z internetového

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 1 8 Ukázka knihy z internetového

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

České země v Rakousku- Uhersku

České země v Rakousku- Uhersku České země v Rakousku- Uhersku 1620 Bitva na Bílé hoře ztráta samostatnosti 1620 1780 postupné poněmčení šlechty a měšťanů 1781-1848 české národní obrození vznik novodobého národa Češi se snaží o zrovnoprávnění

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Poválečný vývoj, mírové smlouvy

Poválečný vývoj, mírové smlouvy Poválečný vývoj, mírové smlouvy Cíle dohodových spojenců Mírová konference v Paříži 1918 Versailleská smlouva s Německem Další mírové smlouvy Vznik Společnosti národů Válka a ekonomický vývoj Odraz války

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC.

Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. 20 let RC Tábor Vážené dámy, vážení pánové! Scházíme se dnes, abychom si připomněli, že před 20ti lety byl v Táboře znovu založen RC. Rád bych přivítal hosty z RC Steyer, RC Plzeň, RC Hluboká, RC Písek,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Zámek Lány Objekty a místa spjaté s osobností T. G. Masaryka v Lánech

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1

Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 Lékaři c.k. vojenských vzdělávacích a výchovných ústavů v Hranicích (1856 1914). 1 1. Dr. Medicíny a chirurgie, vyšší polní lékař Gmach Ferdinand. V Hranicích na Vyšším vojenském vzdělávacím a výchovném

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s počátkem 1. světové války, záminkou atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování

Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem. Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Internetauftritt zu invasiven Arten, Frühwarnsystem Web AOPK ČR o invazních druzích a systém včasného varování Tomáš Görner Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Agentur für Natur und Landschaftsschutz

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více