V tomto čísle najdete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V tomto čísle najdete"

Transkript

1 Zpravodaj obcí Doubravice, Velehrádku a Zálesí vychází 28. října 2013 elektronická podoba Krásný den, milí čtenáříčci. Dušičkové období dokáže člověku pořádně pokazit náladu, zvláště když se venku zatáhnou mraky a spustí pěkně zvesela tu svoji uplakanou písničku Prší, prší, jen se leje. Když se pak na den, na dva rozsvítí na nebi slunce, hned nás vytáhne ven - na zahrádky (mrkev, celer i petržel už se tetelí, až k nim přihodíme kus flákoty a na jeden z nedělních obědů bude svíčková jako malovaná), do sadů (bože, ten jablečný štrúdl dokáže vždycky tak krásně provonět byt a jak se po něm rychle zapráší!!!), do lesů (polohříbky jsou pod nezvykle brzy spadaným listím sice hůř vidět, ale až na Štědrý den bude na stole stát kastrol s čerstvě upečeným Kubou, rychle se na vykoukané oči zapomene). Období hubnutí do plavek je za námi, do období hubnutí do plesových šatů ještě nějaký ten volný den zbývá, tak proč si prostě nedopřát? Hojně dostupný květák chutná stejně dobře obalovaný jako zapečený, naložené zelí prokládané čerstvou cibulí tiše kvasí ve sklepích a spížích a čeká, až ho povaříme tu k sekané, tu k pečeni anebo třeba jen hrst či dvě přihodíme do zelňačky. Sklizené brambory dávají kuchařské fantazii tolik prostoru, že je mnohdy vídáme na talíři sedmkrát v týdnu; jednou v polévce, podruhé s tvarohem a máslem a potřetí? Třeba nastrouhané a upečené jako placky nápadům se meze nekladou a české kuchyni také ne. Samozřejmě nesmíme zapomenout na dezert k podvečerní kávičce ořešáky už své plody též sklepaly, pilné hospodyňky tvrdých skořápek jádra zbavily a některé z nich už i pár koláčů napekly. Či buchet. Či jiných dobrůtek. Nad tím vším se sliny sbíhají, ani nevíme jak. V tomto čísle najdete zprávy z radnice reakce účastníků oslav 500. výročí obce z kroniky obce z pera D. Ruščákové moučníková kuchařka povídání se sběratelem veteránů zamyšlení nad výběrem správné ZŠ nabídka nové volnočasové aktivity pro děti pozvánka na Halloweenskou cestu výsledky voleb Teď už jen zbývá prostřít stůl, sezvat ty, kteří s námi chtějí hodovat a labužnicky pomlaskávat nad plnými talíři, přitom probrat celý malý svět i svoje velké životy, těšit se ze společnosti, z radosti, z vůně. Zkrátka být spolu. A když nám při tom ještě navíc chutná jíst, berme to jako bonus a dar, který si můžeme užít dosyta duše i pupíku. Krásný podzim, plný lahůdek a dobrot, a dobrou chuť přeje RD

2 Zprávy z radnice V červencovém Občasníku byla vyhlášena anketa k diskuzi, zda by v naší obci Nedělní klid měla existovat obecně závazná vyhláška omezující v konkrétním víkendovém dni a ve svátek vykonávání hlučných činností. Názory občanů i chalupářů shromažďovali na OÚ do konce srpna, pět občanů by takovou vyhlášku uvítalo. Hlasování o nedělním klidu bez sekaček, motorových a elektrických pil a dalších hlukem obtěžujících činností nakonec neproběhlo. Vlastně jsme si odhlasovali, že o tom nebudeme hlasovat. Ukázalo se, že všechno se dá jednoduše a tak nějak lidsky domluvit mezi sousedy. Na druhou stranu se argumentovalo tím, že nemáme nikoho, kdo by dodržování takové vyhlášky kontroloval, a kdyby se tím měl zabývat starosta, ulítal by se. A taky je to svým způsobem omezování osobní svobody, hlavně pro ty, pro něž je neděle jediná doba, aby si posekali zahrádku. To jsou zhruba důvody, proč bylo rozhodnuto tak, jak bylo. Porucha vodovodu Koncem srpna došlo k poruše na obecním vodovodu, vyvěrajícího pramínku nedaleko kapličky si jistě mnozí všimli. Porucha byla úspěšně odstraněna, ale na návsi zůstaly nevzhledné výkopy zakryté makadamem a opatřené výstražným značením. Je domluveno se SÚS, že obě výkopová místa budou příští týden, tedy na přelomu října a listopadu opravena. Vít Paula Zasedání zastupitelstva obce Doubravice 19. září 2013 Začátek v hod., přítomno bylo 9 zastupitelů z 9, 2 hosté a 5 občanů. Program byl bez připomínek schválen v konečné podobě vč. bodu 16: 1) Rozpočtová opatření 10) Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o 2) Oprava usnesení odpadech 3) Oprava obslužné komunikace 11) Valná hromada MAS Královédvorsko 4) Oprava pomníku na hřbitově a hrobu 12) Informace o směně pozemků u budovy OÚ ruských vojáků a pekárny 5) Oprava dlažby a schodů u Ježkova domu 13) Informace o vítacích tabulích 6) Akce Posílení vodovodu Doubravice 14) Žádosti občanů 7) Návrh na zakoupení obrazu 15) Členský příspěvek MAS Královédvorsko 8) Žádost o pronájem pozemku u čp ) Návrh na podání žádosti o dotaci z POV 9) Protihluková vyhláška 17) Diskuze, různé, závěr 1) Rozpočtová opatření Bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2013, které nařídil starosta dne příjmy se zvyšují o Kč a výdaje se zvyšují o Kč, dále RO č. 5/2013, které nařídil starosta dne příjmy se zvyšují o Kč a výdaje se zvyšují o Kč a RO č. 6/2013, které nařídil starosta dne výdaje se zvyšují o Kč. ZO bere rozpočtová opatření č. 4/2013, 5/2013 a 6/2013 na vědomí. 2) Oprava usnesení Navrženo opravit z předchozího zasedání ZO formální správnost u usnesení č. 01/03/13 - slovo schvaluje nahradit slovním spojením bere na vědomí, us. č. 02/03/13 - za 2012 doplnit včetně zprávy z přezkoumání hospodaření obce za r a us. č. 03/03/13 - nahradit slovo souhlasí za slovo schvaluje. Usnesení č. 02/04/13: a) ZO bere na vědomí výsledek kontroly hospodaření obce za r

3 3 b) ZO schvaluje ZÚ obce za r včetně zprávy z přezkoumání hospodaření za r s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. c) ZO schvaluje účetní závěrku za r pro, proti 0, zdržel se 0 3) Oprava obslužné komunikace Místostarosta podal informace o opravě obslužné komunikace pro čp. 34, 35 a 46 v Doubravici. Oprava byla dokončena a provedl ji p. Antoš. Na opravu byl převážně použit materiál, vytěžený při opravě Sádovské cesty. 4) Oprava pomníku na hřbitově a hrobu ruských vojáků Oprava pomníku byla dokončena 3. etapou Byly provedeny povrchové úpravy okolo pomníku a osetí. Starosta podal návrh na opravu hrobu ruských vojáků, který je na našem hřbitově. Stav hrobu je havarijní, nápisová deska hrobu není již ukotvena v obrubníku a hrozí pád na sousední hroby, v horším případě i osoby. Byla projednána 50% finanční spoluúčast obce Zábřezí-Řečice, kterou tamní zastupitelstvo odsouhlasilo. Kameník p. Lenger doručil obci nabídku na opravu. Usnesení č. 04/04/13: ZO posoudilo nabídku pana Lengera, souhlasí s opravou hrobu ruských vojáků a pověřuje starostu vyhotovením objednávky na tuto opravu. 9 pro, proti 0, zdržel se 0 5) Oprava dlažby a schodů u Ježkova domu Místostarosta informoval o dokončené opravě nádvoří a schodů u Ježkova domu. Na nádvoří byla srovnána dlažba, schody byly nově obloženy a udělány obrubníky. 6) Akce Posílení vodovodu Doubravice Akce Posílení vodovodu Doubravice byla dokončena i po administrativní stránce (schváleno KÚKK) a v posledním srpnovém týdnu proběhlo její předání. Nyní se čerpá střídavě z nového vrtu a stávajícího vrtu. 7) Návrh na zakoupení obrazu Starosta podal návrh na zakoupení obrazu - olejomalby s pohledem na Doubravici, který vytvořil pan V. Jarolímek k oslavám 500. výročí obce. Po oslavách bylo předjednáno, že obraz nabídne p. Jarolímek obci k odkoupení. Usnesení č. 07/04/13: ZO souhlasí s odkoupením obrazu - olejomalby od pana V. Jarolímka za cenu Kč a pověřuje starostu sepsáním a podpisem kupní smlouvy. 9 pro, proti 0, zdržel se 0 8) Žádost o pronájem pozemku u čp. 126 Záměr o pronájmu části p. p. č. 1228/1 o výměře 10 m2 byl řádně zveřejněn po zákonnou dobu. Jako jediní zájemci se přihlásili noví majitelé domu čp Starosta sdělil, že návrh na dělení a scelování pozemku nebylo potřeba podat. Usnesení č. 08/04/13: ZO souhlasí s pronájmem části p. p. č. 1228/1 o výměře 10 m 2 v obci a k. ú. Doubravice u Dvora Králové za 1 Kč/m 2 na dobu určitou 5 let od data podpisu nájemní smlouvy. 9 pro, proti 0, zdržel se 0 9) Protihluková vyhláška Byla vyhlášena anketa na protihlukovou vyhlášku obce. Reagovalo cca 5 občanů, kteří by tuto vyhlášku uvítali. Proběhla diskuze. Hlasování nebylo zahájeno. Zastupitelé se shodli, že tuto vyhlášku nebudou schvalovat. 10) Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o odpadech Místostarosta navrhl doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen OZV), kde byl do čl. 6 přidán odstavec c). Týká se osvobození od poplatku občanům s trvalým pobytem v Doubravici, kteří vlastní 2 a více staveb v obci. Tyto stavby nejsou využívány k trvalému bydlení ani rekreačním účelům. Usnesení č. 10/04/13: ZO schvaluje doplnění OZV o odstavec c) ve článku 6. 9 pro, proti 0, zdržel se 0 11) Valná hromada MAS Královédvorsko Místostarosta informoval o valné hromadě MAS Královédvorsko, která proběhla O činnosti MAS Královédvorsko také podali informace a zodpověděli dotazy přítomných hosté - projektoví manažeři MAS Královédvorsko. 12) Informace o směně pozemků u budovy OÚ a pekárny Dokumentace ke směně byla vrácena ze stavebního odboru MěÚ kvůli zatížení pozemku u pekárny exekucí. Po oslovení příslušných věřitelů jsme získali souhlasy na směnu pozemků, které byly ihned dodány stavebnímu odboru. Dokumentace se souhlasy byla schválena stavebním odborem, takže již můžeme uzavřít směnnou smlouvu. 13) Informace o vítacích tabulích K umístění vítacích tabulí v obci podal stavební odbor Městského úřadu stanovisko. V současné době se celá záležitost řeší. 14) Žádosti občanů a) Pečovatelská služba ve Dvoře Králové si podala žádost na podporu provozu noclehárny pro osoby, které se ocitnou bez přístřeší. Zastupitelé konstatovali, že obec má svoje sociální zázemí v Ježkově domu, kde hradí veškeré náklady spojené s provozem. Usnesení č. 14a/04/13: ZO neschvaluje příspěvek na provoz noclehárny ve Dvoře Králové n. L. 9 pro, proti 0, zdržel se 0

4 b) Žadatel si podal žádost o úhradu nákladů na nákup stavebního materiálu ke stavebním úpravám, vyvolaných údajně nevhodným provedením rekonstrukce obecní komunikace. Zastupitel p. Derda si vzal na starost posouzení nákladů přímo souvisejících s výše uvedenými stavebními úpravami. c) Žadatelka si podala žádost o příspěvek při narození dítěte. ZO posoudilo žádost dle stanovených pravidel při rozdělování dobrovolných finančních příspěvků obce. Usnesení č. 14c/01/13: ZO souhlasí s vyplacením příspěvku při narození dítěte v částce Kč. 9 pro, proti 0, zdržel se 0 15) Členský příspěvek MAS Královédvorsko Na valné hromadě MAS Královédvorsko bylo navrženo vybírat členské poplatky. Pro letošní rok dobrovolnou formou a pro následující roky Kč/ročně pro obce do 2tis. obyvatel. Starosta navrhl zaplatit za letošní rok dobrovolně alikvotní část ve výši 400 Kč. Usnesení č. 15/04/13: ZO schvaluje roční členský příspěvek MAS Královédvorsko ve výši 1000 Kč od r a pro letošní rok 400 Kč. 9 pro, proti 0, zdržel se 0 16) Návrh na podání žádosti o dotaci z POV Starosta přednesl návrh na podání žádosti o dotaci z POV na zateplení budovy OÚ. Příjem žádostí je ukončen 13. prosince Náklady na zateplení by se pohybovaly okolo 950 tis. Kč podle rozsahu zadání. Případná dotace by činila 50% nákladů. Usnesení č. 16/04/13: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z POV na zateplení budovy OÚ a současně pověřuje starostu vypracováním žádosti. Zateplení budovy OÚ se uskuteční pouze v případě obdržení dotace z KÚKK. 9 pro, proti 0, zdržel se 0 17) Diskuze, různé, závěr dotazy: zasazení nového stromu u Ježkova domu - pamětní strom zasazený při oslavách obce se neuchytil, bude tedy zakoupen a zasazen nový strom oprava kapličky - p. Derda a p. místostarosta vypracují ocenění nákladů, spojených s opravou kapličky Oslavy 500 let Doubravice Na přání mnohých čtenářů zveřejňujeme reakce některých účastníků oslav 500. výročí od první písemné zmínky o obci, popřípadě omluvy těch, kteří se zúčastnit nemohli Vážený pane starosto, dovolte mně, abych poděkovala Vám a všem, kteří přispěli k něčemu tak krásnému, jako byla sobotní oslava významného výročí obce. Žiju mimo obec více než 40 let a byl to mimořádně emotivní zážitek. Setkání s lidmi, které jsem neviděla desetiletí, vzpomínky na ty, kteří formovali pevné morální zásady, ač člověk žije úplně jinde, i to, že doma je člověk tam, kde se narodil. To je prostě pod kůží. O panu učiteli Ježkovi jsem často slýchala od svého tatínka, je fascinující, že v Doubravici jeho duch dosud žije. A Čenda Petřík- ten nám hrál na Zálesí při odpoledních čajích, to je neuvěřitelné. A zamřížované okno pošty? Tam jsem trávila pět let svého života těsně po maturitě jako účetní JZD. A budovy areálu JZD? Některé z nich stavěl můj táta s panem Plecháčem. Velmi pěkná byla výstava fotografií, chaloupka u hřiště, kde jsme jako děti hrály divadla - mám ještě fotografie. Knihovna pana učitele Střítezského, kam táta chodil a já jako dítě každou knihu hltala. A k tomu doubravický potok- pro nás Zalezláky vrchol exotiky. Tak vidíte, je toho dost. A tak přeju všem dnešním mladým rodákům, aby za padesát let měli na co vzpomínat. Pane starosto, ještě jednou vřelé díky všem organizátorům velmi pěkného programu, za neopakovatelnou atmosféru. Přeji všem pevné zdraví a obci hodně úspěchů. S pozdravem Marie Kotrbová. (Malá, Zálesí 10) 4

5 Napajedla Vážený pane starosto, srdečně Vás zdravím a mnohokrát děkuji za zaslání almanachu. Udělal jste mně velkou radost, přečetla jsem ho jedním dechem a teď se ještě vracím k určitým kapitolám. Povedl se vám tak jako celá oslava 500. výročí. Mám radost, že v Doubravici žijí šikovní lidé a práce se jak Vám tak i dalším Vašim pracovníkům daří. Při pročítání almanachu se mně vrací různé vzpomínky na mé dětství a mládí, ale také na dětství mých dětí, které u babičky v Kampeličce prožily. Uvědomila jsem si, že dnes asi málo lidí v Doubravici zná historii chaty Ježkov. Tatínek kromě jiných činností v Sokole byl také župním vedoucím táboření. Většinu prázdnin, obyčejně 6 týdnů, jsme trávili v sokolském táboře žáků na palouku u Zlatého potoka blízko Šafářova mlýna (bohužel byl postižen povodní v r a dnes je neobyvatelný) v Dobrém u Dobrušky. Fotografie z táboření jsem předala Pavlíně Špatenkové. Tatínek měl přání podobný tábor vybudovat také v Doubravici. Lesy a přírodu kolem Doubravice znal velmi dobře a zřejmě se mu pro táboření nejvíce zalíbilo dnešní místo. Jak celá jednání s úřady a dalšími lidmi probíhala, si dnes už nepamatuji. Vím, že plán a dozor nad stavbou měl bratr Hanuš, stavitel ze Dvora Králové nad Labem, na stavbě pracovali Doubravičtí. Několik fotografií pořízených tatínkem z průběhu stavby jsem též předala P. Špatenkové. Stavba byla dokončena v r a v roce 1939 měly zahájit táboření nejlepší dorostenky Československé obce sokolské. Bohužel dějinné události tomu všemu zabránily. K chatě jsme na rodinné, ale i školní vycházky chodili rádi. Teď se ale vrátím o několik let zpátky. Tatínek se po X. všesokolském sletu zúčastnil na výzvu ČOS branného kurzu v Tišnově u Brna. Byl to kurz pro vybrané sokoly, kde se kromě výcviku dozvěděli určité informace pro případ napadení republiky německými fašisty. Tady vlastně vznikly základy pro pozdější ilegální činnost. Tatínek se již koncem roku 1939 zapojil do ilegální organizace Obrana národa, jejímiž členy po celé republice byli kromě sokolů další uvědomělí Češi, mezi jinými také důstojníci čsl. armády. Tajně tiskli různé noviny a letáky vybízející k sabotážím, kterých se i zúčastnili. Když v r nastoupil zastupující protektor Reinhard Heydrich a pronásledování Čechů se stupňovalo, vznikla odbojová skupina S21B. Členy byli sokolové, učitelé a další spolehliví a uvědomělí Češi. Vedoucím byl tatínkův velmi blízký přítel Josef Schejbal, rodák z Velichovek, učitel v Malých Svatoňovicích, Ladislav Satran, učitel z malé vesnice Bohdašín u Rtyně, a další. Když poslednímu parašutistovi ze skupiny Silver A, Jiřímu Potůčkovi, se podařilo těsně před likvidací Ležáků z nich s vysílačkou Libuší utéct, byl přes organizace v Pardubicích převezen do Malých Svatoňovic. Odtud vysílal do Londýna ze slepé důlní štoly, později z půdy školy v Bohdašíně. Němečtí okupanti po vysílačce neustále pátrali, a proto se po čase zdálo její umístění ne zcela bezpečné. Členové organizace S21B se obrátili na tatínka s žádostí o pomoc. Po krátkém jednání tatínka s dalšími ilegálními spolupracovníky ze Dvora Králové bylo dohodnuto přemístění Jiřího Potůčka do úkrytu v sokolské chatě Ježkov. Vše bylo připraveno, domluvena doba jeho příjezdu na královédvorské nádraží. Poznávacím znamením pro první setkání měly být mé rusé vlasy. K tomu všemu ale nedošlo, protože skupina byla prozrazena, došlo k zatýkání. Tatínek byl posledním ze skupiny. Následovaly kruté výslechy na gestapu v Hradci Králové a dne byli všichni členové skupiny S21B na Zámečku v Pardubicích popraveni - 16 mužů a 3 ženy. Další osudy chaty jsou již známé. Jsem ráda, že dnes chata slouží svému původnímu účelu a že tady děti mohou prožívat radostné chvíle v míru a pohodě. Velmi ráda se do Doubravice, i když jen na malou chvilku, vracím. Obracím se na Vás s prosbou, zda by bylo možné mně posílat Váš Doubravický občasník. Ještě jednou Vám děkuji za pozvání na oslavu, tak i za almanach, srdečně Vás i všechny v Doubravici zdravím, Vaše Jiřina Jarošová 5

6 Chlumec n. C Obecní úřad v Doubravici Z celého srdce vám blahopřeji k tak významnému výročí 500 let Doubravice. Moc se omlouvám, ale v mém věku už mi dělá potíže zúčastnit se takových akcí, ale v mysli budu ten den s vámi. Do Doubravice jsem nastoupila v roce 1951 jako začínající mladá učitelka a působila jsem tady 10 let. Práce s dětmi mě bavila. Děti byly celkem ukázněné a snaživé. Bylo mezi nimi i dost vynikajících žáků a žákyň. Ředitelem byl Miroslav Střítezský. Často jsme společně všechny třídy chodily na vlastivědné vycházky do okolí, např. k Zátluckému rybníku, k Ježkově chatě, na Velehrádek a jinde poznávaly přírodu a její krásy. Také jsme s dětmi nacvičovali dětská divadelní představení: pohádky Stříbrná studánka, O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, Zbojnický poklad a Honza čaroděj. Děti se s opravdovou chutí vžívaly do svých pohádkových postav. Zúčastnili jsme se také soutěže ve spoření. Spořilo se pravidelně po malých částkách, co kdo mohl. Dvakrát jsme v této soutěži vyhráli na okrese 1. cenu. Poprvé byly děti odměněny prohlídkou letiště v Hradci Králové a podruhé dokonce vyhlídkovými lety nad Dvorem Králové, Tešnovskou přehradou a okolím. Velmi dobrá byla také spolupráce s rodiči. Za jejich pomoci jsme vystavěli na kopci u lesa stanový tábor. Rodičovské sdružení zakoupilo stany, tatínkové vyrobili podsady a jednoduchá lůžka. S dětmi jsme vybudovali jednoduché hřiště a okolí tábora vyzdobili. Chlapci vyrobili v zemi jednoduchou plotýnku, na které jsme vařili snídaně a dokonce i tábornická jídla. Chodili jsme sem tábořit ve volném čase na půl dne nebo na celý den. Po dva roky jsme zde tábořili poslední týden školního roku. V roce 1959 odešel ředitel M. Střítezský do Dvora Králové a já jsem byla jmenována na jeho místo. Na místo učitelky nastoupila A. Marková. V roce 1961 jsem byla na vlastní žádost přeložena na Základní školu v Chlumci nad Cidlinou za mým manželem. To je v kostce několik vzpomínek na Doubravici. K těmto vzpomínkám patří všichni ti žáci, kteří navštěvovali školu v letech Od té doby prožil každý svůj život. Přeji všem, aby byli zdraví a šťastní a aby se jim dobře dařilo. Obci Doubravici přeji, aby v dalších letech vzkvétala, a jejím obyvatelů, aby se ji snažili učinit co nejkrásnější. Věra Vošoustová - Huňáčková Další poděkování za pozvánku na oslavu a současně i omluvu své neúčasti poslali ze Švýcarska pan Josef Parkan a z Trutnova paní Marie Štindlová. Z kroniky obce Doubravice rok pokračování Škola 1. září působil na zdejší škole řídící učitel Fr. Josífko a učitelé Fr. Josífko ml. a Josef Černý. Ženským ručním pracím vyučovala učitelka Mar. Bauerová. Školu v místě navštěvovalo 143 žáků a 15 do jiných škol. Čsl. náboženství byli 92 žáci, 39 jich bylo římskokatolického, zbytek bez vyznání. Školní vyučování navštěvovali 3 Němci, kteří byli v obci na tzv. handl, tj. výměnou za české děti. 28. října byla konána první školní nadílka všem školním dětem. Hodnota darů byla Kčs K nadílce dal podnět učitel Jos. Černý. Hasičský sbor Has. sbor měl valnou hromadu V hostinci U Holanů. K řízení hasičských záležitostí zvoleni Josef Machek starostou, Jan Reil velitelem, Josef Zoufalý jeho zástupcem, Josef Černý jednatelem a Josef Machek pokladníkem. Stříkačníky vedl Václav Všetečka, lezce Josef Machek, chrance Jan Bíman, hospodáři Josef Baryhar a Josef Reil, listonoš. 18. června 1922 byl zasloužilému členu sboru odevzdán čestný diplom, který vypracoval prof. Ort z tkalcovské školy ve Dvoře Králové. 6

7 Při odevzdání diplomu byl pořádán přátelský večírek a současně jednatel vzpomenul třicetiletého trvání sboru. Návštěva značná, průběh srdečný. U sboru založena Samarit. četa. Vedením pověřen František Jüngling. Stanovy sboru byly změněny, aby odpovídaly změněným státním poměrům. Provedeny v obci požární prohlídky. Jednáno o zakoupení nové stříkačky a leziště. Konány přípravy na zájezd do Prahy. Hašení požáru se sbor zúčastnil v Lanžově, kde hořel obecní domek. Hasičstvo počalo ve sborech pěstovati prostná cvičení. Naši členové cvičili v Řečici. Cviky byly dobře provedeny. Slavnostní projev měl Josef Černý, učitel. Sbor čítal 26 členů přispívajících a 62 činných. Kulturních akcí se členové sborů zúčastnili společně s ostatními místními spolky. Čestným starostou sboru je Josef Valeš, poštmistr. Sbor hasičů v Zálesí měl následující činovníky: Jos. Malý starostou, Fr. Rindt, nám. starosty, Ant. Rykr velitelem a pokladníkem, Jos. Mikeš jednatelem. Založena družina mladých Zúčastnili se členové sboru odhalení Památníku odboje ve Dvoře Králové n. L. Kulturních podniků se sbor zúčastňoval v Doubravici. Sokol Těl. jednota Sokol čítala v roce členů, 37 členek, 8 dorostenců, 10 dorostenek, 36 žáků a 36 žákyň. Přikročeno k větší úpravě cvičiště a projektováno úplné přemístění koryta potoka, na okrskovém cvičení v Lanžově a župním sletu v Novém Městě nad Metuji. Žáci se zúčastnili cvičení na Dětském dni v Nemojově. Založena pamětní kniha Sokolu. První část knihy napsal Josef Černý. V důsledku stávajících státních poměrů změnila těl. jednota Sokol stávající spolkové stanovy Vzpomenuto narození T. G. Masaryka a byla těl. besídka. Výlety podniknuty do Hořic a na hrad Pecku. Pěvecký kroužek vedený Bož. Lhotovou získával si tu největší přízeň a naše česká píseň stala se součástí všech místních kulturních podniků. Národní Jednota Severočeská Měl odbor N. J. S. svoji výroční valnou hromadu. Během roku sehráli ochotníci následující divadelní představení: Pražské švadlenky, Hříšnice, Z českých mlýnů. Zpěv řídila Bož. Lhotová, ostatní Josef Černý. Vedle již dříve jmenovaných ochotníků nastupuje Josef Štěpán, Jos. Šiler (dojížděl z Prahy), Růžena Peterová, Anna Machková, Mar. Rejlová. Hudbu řídil Emil Stuchlík. Hry se všeobecně líbily a návštěvy byly rekordní. Byla to doba ochotnického ruchu v místní obci. ( ) Výbor N. J. S. přijal a schválil návrh Václava Noska: K zajištění úhrady nákladů na dětskou školní nadílku bude při každé taneční zábavě v obci zahrána píseň k tanci, při kterém se bude vybírati dobrovolný příspěvek ve prospěch nadílky. Propagační obrázky k tomuto účelu zhotoví Jos. Bozner, truhlář malíř samouk. Návrh byl přijat všemi místními spolky a vžil se tak, že nebylo zábavy, ve které by se nevybíralo ve prospěch nadílky. (Pokračování příště) Lucie Baliharová O umění a surikatách Vyjíždím po hlavní směrem k centru Dvora Králové a dopředu se těším budou tam surikaty! Nedávno se totiž v prostoru kruhového objezdu objevila smečka surikat vyřezaných z dubového dřeva řezbářem Janem Paďourem. Většinou stojí v typických pozicích, jedna leze po kládě. Jsou veselé, realisticky ztvárněné a potěší každého řidiče, který se na ně koukne. Při tomto pohledu jsem si vzpomněla na nedávnou debatu v Lidových novinách, která se týkala moderního výtvarného umění. Jedna galeristka se tam rozčilovala, že lidé moderní umění nechápou. Jdou do galerie a chtějí vidět hezké věci! Umění přece není jen hezké? Ten výrok mě opravdu zaujal, protože nad smyslem moderního výtvarného umění uvažuju už dost dlouho, protože mě zajímá, mám ho ráda a taky ho asi často nechápu. Nejednou jsem v Londýně prošla galerii Tate Modern, kde by teoreticky mělo být to nejlepší. Viděla jsem dost instalací a artefaktů v jiných muzeích, v dalších městech, včetně těch toho, co nabízí New York. Naposledy jsem se potěšila osvěžujícím mixem abstraktních mramorových arterfaktů a klasických bronzových soch v malém norském městečku Sandefjordu. 7

8 Pod tímto čerstvým dojmem bych oné galeristce odpověděla: Umění nemusí člověka jen potěšit, může ho i znepokojit, nemusí být prvoplánově hezké. Ale nesmí být samoúčelné, chlubivé a bez myšlenky, jinak není uměním. Pokud patří do galerie, mělo by kromě myšlenky obsahovat i dokonale zvládnuté řemeslo. Vzpomínám na artefakt zdobící vstupní aulu Britského muzea veliký menhir, celičký dokonale leskle pokovený, takže přirozené vrásnění kamene získalo pozoruhodný optický efekt. Autor vlastně ani nic nevytesal, jen pracně uskutečnil nezvyklou myšlenku. Je to umění? Pro mě ano, protože ke mně mluví i mnoho let poté, co jsem ho viděla. A tak se ptám vzpomínáte na nějaké moderní umělecké dílo, které vás doopravdy zaujalo? Dagmar Ruščáková Moučníková kuchařka 500 let část druhá Dunajské vlny Třít 35 dkg tuku, 25 dkg cukru, 4 vejce, 6 lžic mléka, 1 a 1/2 prášku do pečiva, 45 dkg hladké mouky. Polovinu těsta natřeme na vymazaný a moukou vysypaný vysoký pekáč, do druhé poloviny těsta přidáme 3 lžíce kakaa a rozetřeme na vrstvu světlého těsta, posázíme meruňkami a upečeme. Na upečené natřeme krém a nakonec čokoládovou polevu. Bešamelový krém - uvařit 1/4 l mléka, 3 dkg hladké mouky, 3 dkg másla, 5 dkg cukru, do studeného zašleháme 15 dkg másla. Pekla: Libuše Rulfová Opilý františkán 25 dkg tuku (Hera, Stela,...), 22 dkg práškového cukru, 6 vajec, 6 dkg polohrubé mouky, 6 dkg hladké mouky, 2 prášky do pečiva, 1 lžíce kakaa, zavařenina. Tuk, žloutky a cukr utřeme, přidáme obě mouky s prášky do pečiva a nakonec tuhý sníh z bílků. Nalijeme na vymazaný a vysypaný plech a upečeme, ještě teplé potřeme marmeládou, ořechovou náplní a nakonec čokoládovou polevou. Ořechová náplň - 22 dkg vlašských ořechů (část nastrouhat, část nadrtit), 15 dkg moučkového cukru, 1 dcl (i více) rumu, 3 lžíce vody (část ořechů lze nahradit drcenými piškoty). Pekla: Libuše Bradová Buchta s pudinkem a zakysanou smetanou Těsto - 23 dkg cukru, 25 dkg hladké mouky, 10 lžic oleje, 10 lžic vody, 5 vajec, 1 prášek do pečiva Pudink ml mléka, 3 lžíce cukru, 2 pudinky dle chuti (nejlepší je čokoládový či karamelový) Krém - 3 zakysané smetany, 1 smetana ke šlehání, cukr dle chuti Smícháme všechny suroviny pro přípravu těsta a to pak vylijeme na vymazaný a moukou vysypaný plech. Uvaříme pudink a ještě horký ho po lžících naléváme do těsta tak, aby se střídal řádek pudinku a řádek těsta. Pečeme při 180 C asi 40 min, dokud placka nezrůžoví. Krém - Smetanu ke šlehání vyšleháme s moučkovým cukrem do tuhé konzistence, přidáme zakysané smetany a naneseme na vychladlou placku, posypeme Grankem a dáme do chladna. Pekla: Eva Nechanická Medové řezy 10 dkg Hery, 25 dkg cukru, 2 vejce, 5 lžic mléka, 5 lžic medu, 2 lžičky jedlé sody - všechny ingredience zahříváme v hrnci, ale nevaříme, tak dlouho, až se vše spojí. Ještě do teplé hmoty zapracujeme 80 dkg hladké mouky. Upečeme 4 placky (asi na 175 C). Vychladlé slepujeme střídavě máslovým krémem (placka - krém - placka - marmeláda - placka - krém - placka). Necháme asi tři dny v chladnu uležet a pak potřeme citronovou polevou. Pekla: Hana Horáčková 8

9 Jablkové řezy Těsto - 20 dkg hladké mouky, 20 dkg polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 1 vejce, 6 lžic mléka, 1 lžíce citron. šťávy (octa), 3 lžíce cukru, 1 Hera Náplň - 1 kg strouhaných jablek, 2 pudinkové prášky (vanilkové nebo ovocné), 8 lžic cukru Těsto rozdělíme na dva stejné díly, vyválíme placky, jednu dáme na pekáč (30 x 40 cm), nalijeme náplň a přikryjeme druhou plackou. Pekla: Hana Horáčková Tříbarevný koláč tmavé těsto: 30 dkg polohrubé mouky, 10 dkg másla, 10 dkg moučkového cukru, 10 lžic studené vody, 3 lžíce kakaa, 1 vejce, 3/4 prášku do pečiva Vše smícháme, vytvoříme vláčné těsto, které pomocí válečku rozválíme na plech vyložený papírem na pečení. tvarohová náplň: 75 dkg tvarohu, 10 dkg moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, rozinky namočené v rumu Umíchanou náplň rozetřeme na tmavé těsto světlé těsto: 25 dkg polohrubé mouky, 20 dkg moučkového cukru, 3 vejce, 6 lžic studené vody, 1/2 prášku do pečiva, 1/2 hrnku stolního oleje Vejce ušleháme s cukrem do pěny, poté přidáme olej a vodu a nakonec zamícháme mouku s práškem do pečiva. Světlé těsto nalijeme na tvarohovou náplň. Pečeme při 160 st. Pekla: Marie Brožová Rafaelo řezy s kokosem Těsto: 2 vejce, 2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek cukru, půl hrnku oleje, 1 hrnek mléka, 1 prášek do pečiva, 2 lžíce kakaa Krém: 1 litr mléka, 2 kokosové pudinky, 2 kostky másla, 1 zakysaná smetana, 8 lžic cukru Poleva: 3 čokoládové kaštany, 5 lžic másla (možno dát i více) Postup: Všechny uvedené suroviny na těsto smícháme vařečkou v jednom kroku. Těsto vylijeme na tukem vymaštěný a hrubou moukou nebo strouhankou vysypaný plech s vyšším okrajem. Pečeme při 180 stupních asi minut. Na krém svaříme v mléce 2 kokosové pudinky a 8 lžic cukru do zhoustnutí. Po zchladnutí pudinku (má být vlažný) zašleháme 2 změklá másla a zakysanou smetanu. Náplň rozetřeme na vychladlý plát a povrch dozdobíme polevou z rozpuštěných ledových kaštanů a másla. Pocta Pragovce aneb Povídání se sběratelem veteránů, Martinem Urbanem Vrchol Zvičiny, ale místní kostel i Raisova chata, stálé dominanty nejvyššího kopce regionu, jsou zastíněny objektem rozměrově poněkud nepatrnějším. Pozornost návštěvníků totiž mnohem více přitahuje stoletá automobilová babička Praga Alfa z roku Hrdě, ale ostražitě kolem zaparkovaného vozu, který statečně zdolal výšku 671 metrů nad mořem, krouží její majitel, Doubravičák Martin Urban. Ochotně odpovídá na zvídavé otázky, ale nepřestává sledovat ruce zvědavců, aby nezanechaly své otisky na nablýskaných mosazných částech vozu. Mezi zvědavci jsem byla také. Ten den jsme si na Zvičinu vyšlápli z Doubravice pěšky, odměnou nám kromě dobrého pocitu ze zdravého pohybu měla být i Plzeň, na Zvičině je snad z celého regionu nejlahodnější. Nějak výraznější stopu ve mně zanechal nikoli výhled do kraje, nýbrž setkání s veteránským klenotem. Věděla jsem, že bratři Urbanovi sbírají veterány, občas jsem je při nějaké spanilé jízdě potkala, ale setkání na vrcholu Zvičiny bylo nějak výjimečné. Stále jsem si ho vybavovala, až jsem jednoho dne Martina potkala a požádala ho o rozhovor do Občasníku. Domluvili jsme si schůzku do hostince U Hrdinů a povídání, plné různých odboček, protože nejen samotné vozy, ale třeba i jejich jednotlivé součástky mají své příběhy, se protáhlo na čtyři hodiny, během nichž jsem popsala šest listů svými poznámkami. 9

10 Martin hovořil s takovým zaujetím, jako by skládal obdiv a poklonu své manželce, značce Praga, a chlubil své svými dětmi, jednotlivými vozy. Kolik exemplářů máte s bratrem ve své sbírce? Tahle otázka mě trochu zaskočila, myslím, že asi čtyřicet sedm, z toho jich je deset pojízdných. Všechno to jsou pragovky. Proč právě pragovky? Jsem vlastenec, tak proto mám nejraději auta z Rakouska Uherska (směje se). Nápad, že koupíme nějakou pragovku, nebyl můj, ale bráchy. Chceme dospět ke kompletní řadě všech typů této značky, což se nám vlastně už loni podařilo. Jenže v rámci jednotlivých typů byly vyrobeny různé modelové řady a na tomto poli máme ještě na čem pracovat. Kdy jste s tímto koníčkem začali? Někdy v roce 1997, v té době vycházely inzertní noviny Annonce, brácha našel inzerát nabízející k prodeji jednu pragovku v Českém Dubu, tak jsme se tam vypravili, jenže nebyla podle našich představ, čekali jsme hranatou, ale ona byla kulatá. Chtěli jsme ujet, ale cítili jsme se trapně, čtyři hodiny jsme kolem chodili, a nakonec si ji odvezli. Byla sice pojízdná, ale před renovací, té se však zatím nedočkala. V jiné Annonci jsme objevili tu vysněnou hranatou, ale byla ve velmi špatném stavu, pak se nám podařilo sehnat ještě jednu tu samou a z obou jsme vytvořili jednu kompletní. Měli jste už předtím s veterány nějaké zkušenosti? Naše maminka sice říká, že jsme se s bráchou narodili s volantem v rukou, ale co se veteránů týče jsme byli úplní laici a začátečníci. Na burzách jsme koupili nějakou literaturu a postupně zjišťovali, jaké typy vůbec existují. Můžeš nás trochu seznámit se značkou Praga? Tak pod touhle značkou se vyrábělo kromě ponorek snad cokoli. Výroba automobilů začala jako společný projekt První česko-moravské továrny na stroje v Praze a Ringhofferových závodů v roce 1908 licencemi, např. firmy Mercedes nebo značek Charon a Renault, značily se římskou číslicí I- IX, např. Praga V Charon. Pak se začalo s vlastními typy, vozy nebyly úspěšné a továrna bojovala o existenci, neobstála v konkurenci. Značka Praga se začala používat až od roku Ringhoffer ze společného projektu odstoupil. Osudovým krokem pro továrnu se stalo přijetí konstruktéra, inženýra Františka Kece. Ten během čtyř měsíců vyrobil autovlak. Rakousko-uherská armáda totiž potřebovala nákladní vůz s vlekem, byla vypsána soutěž, kterou vyhrála Praga. Firma získala od vlády peníze a rozjela výrobu subvencovaných, a tedy levných nákladních vozů. Lidé je kupovali s jistým omezením, bude-li válka, budou jim zabaveny pro potřeby armády. Samozřejmě s touto variantou počítal málokdo, ale stalo se, válka byla, vozy byly zabaveny, ale po válce, bylo-li komu, se vracely k původním majitelům. Každopádně to byl první úspěch této firmy. Pak už následovaly typy osobních vozů. Prvním vlastní konstrukce byla roku 1911 Praga Mignon, vzniklá opět pod vedením konstruktéra Kece. (Jednalo se o vůz střední třídy, vyráběl se do roku 1927, já mám exemplář z roku 1926). Rok na to následovala taková vlajková loď, Praga Grand (vyráběl se do roku 1927), jedná se o největší model, dvakrát větší než Mignon. Jeden také máme, na jeho rekonstrukci intenzivně pracujeme, práce zaberou asi tři roky. Od roku 1913 do roku 1938 se vyráběl lidový vůz, Praga Alfa. Po první světové válce se přidávaly další typy a i ty staré se vyvíjely a vývojem značně měnily. Z Alfy se postupně stal čtyř-, pak až šestiválec, Grand byl prvním osmiválcem v Československu. Od roku 1924 se začal vyrábět nový lidový vůz, Praga Piccolo, vyráběl se až do roku 1938, byl takovým neběžnějším vozem, vyrobilo se jich přes 18 tisíc, jednotlivé modelové řady se od sebe samozřejmě lišily, my máme čtyři nebo pět exemplářů. Od 30. let minulého století získávají pragovky aerodynamický tvar, velmi populární se stává Praga Super Piccolo, několik kusů také máme. Jako rodinný vůz pro vyšší prostorové nároky se vyráběla Praga Lady, Praga Alfa představovala vůz střední třídy. Praga Golden převzala roli vlajkové lodi po Grandu. Takovým tuctovým, lidovým autíčkem byla ve třicátých letech Praga Baby. Dělaly se i nákladní vozy, motorky, ale to by bylo na hodně dlouhé povídání. Máme i jeden autobus, který ještě v 50. letech vozil na pardubickém letišti piloty k letadlům. My jsme ho koupili od jednoho pána z Plzně a 10

11 ten ho získal od majitele, který si z autobusu udělal včelín. Před druhou světovou válkou Praga vyráběla i lehký tank LT 38 a valník RV. Tanky se vyvážely dokonce do Peru, jinak s nimi byla vyzbrojena československá armáda a používali je i Němci v bitvě o Stalingrad. Podvozek tohoto typu tanku byl na začátku války považován za nejlepší. Vyráběla se pod touto značkou i zemědělská technika. My vlastníme traktor AT 25. Jeden máme kompletní a druhý skoro. Má železná orebná kola, což je poměrně vzácnost, také vyráběli kola na řepu, ta ale nemáme. V 60. letech minulého století dělali i vrtulníky (vlastníme tři motory), vývoj lehkého malého vrtulníku zatrhli Sověti, asi se báli přeletů na Západ. V roce 2006 koupila značku Praga britská firma International Truck Alliance s úmyslem od roku 2007 vyrábět nákladní vozy se jménem Praga v polském Lublině. (pokračování příště) Lucie Baliharová Dilema Ty jsi dobré mně prokázal! ty jsi radou svojí vedl k činu, kde já s pochybností KAM? se tázal, tys mne vedl na života dráze, kde já opuštěný neznal co počíti; tys mne vedl - zmizely nesnáze, a já opět mohl dále jíti. Co mám říci? Jaké díky vzdáti, jenž by dostačily skutku Tvému? bez Tebe co bych byl počal sobě, celé štěstí své, své živobytí, vše já děkuji, ó pane! Tobě, vše, čím jsem, i čím mám ještě býti. Těmito slovy děkoval básník svému učiteli, který mu ve škole uděloval rady, učil potřebným vědomostem, dovednostem a umu. Tak mu poděkoval, že odstartoval svému žáku životní dráhu a nasměroval tam, kde viděl jeho možnosti a budoucnost. Ve škole se naučil základním potřebným návykům, které jinde nevidíme. Škola naváže jen na to, co rodina naznačí a pak rozvine daný talent. To škola musí. Dále musí nabídnout škálu jiných aktivit humánního, uměleckého, kulturního, sportovního, technického a manuálního charakteru, ve kterých se žák najde, které ho zaujmou a jimž se po celý život bude věnovat a v nichž může i vyniknout. Škola musí poznat zálibu a zájem žáků, jejich předpoklady a dát možnost jejich rozvoji. Přitom samozřejmě plní úkoly, dané nadřízenou institucí a potřebám společnosti. To je jeden z hlavních úkolů školy a další jej doplňují. Především klima, prostředí, postavení a autorita školy v místě a samozřejmě sbor pedagogů. Jestli je toto pozitivně hodnoceno, pak je lehké se rozhodnout pro vhodnou školu. Na tu pak vzpomínají i v dospělosti a rádi se vracejí ve vzpomínkách při srazech třeba po padesáti letech. S poklesem venkovského obyvatelstva a redukcí zemědělské výroby se situace radikálně změnila. Malé školy zanikly a děti musí dojíždět do plně organizovaných škol v centrech. S tím odešli i nadšení venkovští učitelé, kteří tvořili páteř společenského a kulturního života v obci. DILEMA nastává pro rodiče v momentě volby vhodné školy. Toto je velmi vážné rozhodnutí v době kdy neexistuje rajonizace tzn. přidělení obcí a ulic do určité dané školy. Do školství zasahuje i ekonomický prvek tzv. normativu. Škola dostává finanční prostředky na provoz podle počtu žáků. Je-li to správné nebo ne ať posoudí každý sám. Při rozhodování o umístění žáka do školy musíme brát v úvahu to, jestli je typ studijní, praktický, jestli mu postačí výuční list, maturitní vysvědčení nebo jen sedět v kanceláři u počítače. Podle jeho individuálních předpokladů, schopností a talentu bychom měli vybrat školu při znalosti toho, jaká má specifika a co svým žákům nabízí. V zahraničí probíhá jakýsi experiment na téma jak řešit školní docházku na sídlištích městských aglomerací. Nejsilnějším argumentem proti velkým školským kolosálním areálům je skutečnost, že se zde dítě ztrácí v davu, negativně to působí na jeho psychiku, cítí se bezmocné vůči velkému, vůči množství dětí, nepřehlednosti, různosti typů spolužáků, jejich zvyků, neřestem vyplývajícím z moderních přístupů a rychlosti společenského vývoje, který škola nutně kopíruje. 11

12 Zvlášť malé dítě trpí, jaksi se ztrácí v davu a pozbývá své individuality. Je nutno pro objektivitu dodat, že není každý stejný. Rozdíly a důsledky jsou pochopitelně různé. Nesprávné rozhodnutí rodičů by mohlo mít i další následky a pozdní řešení mohou být i po stránce zdravotní složitá. Tolik můj příspěvek do tiché diskuze o tom, co s rozhodnutím o umístění dětí do školy různého typu. Autor vychází ze čtyřicetileté pedagogické praxe na různých typech škol, veřejné společensko - politické praxe a překladů z cizí pedagogické literatury. Milan Kněžour Setkání hokejistů 21. září 2013 se od 14 hodin v hostinci U Hrdinů konalo setkání a přátelské posezení hokejistů spjatých s hokejovým klubem v Doubravici. O organizaci akce se podělili pan Petr Pařík a pan Karel Čapek. Přáním organizátorů, ale i ostatních účastníků bylo setkat se s panem Emilem Fatorem, který se generaci kluků před čtyřiceti a padesáti lety tolik věnoval. Pod jeho dlouholetým vedením získalo hokejové družstvo Doubravice v okresní soutěži několik vítězných pohárů, a pokud nebyly vítězné, tak aspoň za druhé či třetí místo. Bohužel se pan Fator tohoto setkání nedožil. Přesto vzpomínání na jeho osobu zaujalo hlavní místo v náplni celého setkání. V hostinském sále byla nainstalována malá výstavka s velkou fotografií pana Fatora i s několika vyznamenáními, které za svou činnost obdržel. Vše zapůjčila paní Fatorová. Organizátoři také zakoupili kytici a plánovali ji položit na hrob pana Fatora, nakonec ji předali paní Fatorové. Po zahájení setkání byla uctěna památka Emila Fatora minutou ticha. V trochu veselejším duchu se pokračovalo promítáním fotografií z různých hokejových zápasů, na kterých se bývalí hokejisté hledali či poznávali další souputníky. Na ty, kteří již nejsou mezi námi, se vzpomínalo. Vzpomnělo se např. na bratry Karla a Tomáše Menclovy z Lanžova Nebes. Žádný plakátek na tuto akci neupozornil, hokejisté se domlouvali telefonicky či osobně, sháněni byli podle almanachu, který zpracoval k 60. výročí počátků doubravického hokeje právě pan Fator a který oba organizátoři vlastní. Na setkání přijel i pan Karel Netřeba, původně z Bílých Poličan, hrál s nimi hokej za Doubravici a nyní žije v Německu. Asi nejstarším účastníkem byl p. Jaroslav Petera, doubravický rodák a nyní opět žijící v Doubravici. Nakonec se sešlo 25 hokejistů a ujistili se navzájem, že se příští rok opět sejdou. Marie Malá a Lucie Baliharová Forrest Gump zachránil život Zpráva byla zveřejněna v hradecké příloze MF Dnes Doubravický starosta Vít Paula se spolu s dalšími kynology a samozřejmě i se svým psem Forrest Gumpem zúčastnil kynologického semináře nedaleko slovenské Trnavy. Shodou náhod se v tu dobu v okolních lesích ztratil muž, který předtím v opilosti zdemoloval svůj byt a s pohrůžkou, že se jde oběsit, zmizel v lesích. Pan starosta se i se svou manželkou zabývají výcvikem psů k vyhledávání osob už od roku 2005 a na tomto semináři také přednášeli. Když policisté zjistili, že nedaleko místa, kde byl pohřešovaný muž naposledy spatřen, mají celou skupinu záchranářů, požádali je o pomoc. Netrvalo ani deset minut a Gump muže objevil prochlazeného v křoví. Paulovi chovají bloodhoundy, což v překladu znamená krvaví psi, podle jedné verze jméno získali proto, že byli nasazováni na barvu čili stopu poraněné zvěře, podle druhé verze je chovali jen lidé s modrou krví, tedy šlechtici. Mají nejlepší nos ze všech psů a velmi mírumilovnou povahu, proto se perfektně osvědčují ve vyhledávání ztracených osob. Vyznačují se i hlubokým zvučným hlasem, však jejich štěkot se občas nese celou vesnicí. Lucie Baliharová 12

13 Volnočasové aktivity pro naše děti V dnešní hektické době, ve které se člověk musí především hnát za prací, ubývá volného času pro rodinu a především pro děti. Skoro každý rodič by určitě rád o víkendech jezdil s dětmi na výlet, za dobrodružstvím či jinými zajímavými zážitky. Ale velkou roli hraje rychle ubíhající čas a i finance. Já sama jsem jako dítě měla štěstí, že jsme bydleli v části, kde starší děti rády organizovaly hry pro mladší. Takže jsem o svém volnu pořád byla venku s dětmi od nás z ulice. Po nějaké době jsem začala jezdit na letní tábor, kde kolektiv nadšenců otevřel i celoročně fungující oddíl. Po pár letech coby dětský člen oddílu jsem přešla do řad vedoucích. Hráli jsme s dětmi nejrůznější hry uvnitř i venku, učili se zálesácké dovednosti a jezdili na víkendové akce. Byl to pro mě krásný čas, kdy člověka trápilo jen to, zda stihne připravit hru na další setkání oddílu. Jenže čas se nedá zastavit a ty dny jsou už dávno ty tam. V současnosti nám školy a volnočasové organizace nabízejí mnoho nejrůznějších aktivit, kde se děti rozvíjejí v různých disciplínách - sport, naučné kroužky, tanec, výtvarné činnosti a další. U nás v obci naleznete dramatický kroužek, ale co mi tady pořád schází, je právě takový oddíl, v jakém jsem vyrůstala. Kde se učí zdravověda, přírodověda, morseovka, uzle, topografie a mnoho dalšího. Kde se jezdí na výlety a víkendové akce, které jsou vždy zaměřené na nějaké téma a celý víkend se nese v tom duchu. Tímto článkem bych chtěla upozornit na takový oddíl vznikající u nás v Doubravici. Co tedy nabízí náš nový oddíl? Chtěli bychom s dětmi hrát nejrůznější hry, které budou zaměřené na rozvoj jejich dovedností, práci v kolektivu. Budeme vyrábět z různých materiálů, učit se zdravovědu, topografii, morseovku, uzle, učit se písničky k táboráku, pořádat výlety a cokoliv nás napadne. První schůzka se bude konat 8. listopadu 2013 od 17 hodin v Ježkově domě, budete během ní moci nahlédnout, co se na setkáních oddílu dá vše dělat hraní her, zábavné učení a mnoho dalšího. Pokud Vás tento článek zaujal, rádi Vás uvidíme na první schůzce. Kristýna Bielicová a spol. Pozvánka na Halloweenskou cestu Kvapem se nám blíží 2. listopad. Jak určitě každý ví, v ten den slavíme Dušičky. Chodíme na hřbitovy a připomínáme si ty, kteří již s námi nemohou být. Tak toto období prožíváme obvykle my v naší zemi. V Americe slaví v tuto dobu podobný svátek, Halloween. Čechy je tento svátek spíše zavrhovaný, ale já osobně ho vidím jako zajímavý a pro děti zábavný. Halloween si také připomíná duše odešlé, většinou jako duchy, strašidla, upíry a jiné. Děti se oblékají do nejrůznějších masek a chodí dům od domu a koledují sladkosti. Dospěláci zase často pořádají večírky, kde se scházejí v strašidelných kostýmech. Hlavním znakem Halloweenu je vydlabaná dýně zvaná Jack o lantern. Dlabání dýni jsme si u nás v republice už také oblíbili. Proč to ale vše zmiňuji? Ráda bych Vás pozvala na Halloweenskou cestu, která se bude konat 2. listopadu 2013 od 17 hodin u Obecního úřadu u nás v Doubravici. Start bude od 17 hod do 17:45. Vstupné je dobrovolné a výtěžek půjde na opravu naší kapličky. Na cestě Vás čeká řada úkolů a samozřejmě strašidel, kterých se ale nemusíte bát. Také získáte odměny a na konci cesty bude připravena sladká tečka s čajem a ohýnek na opékání buřtů. S sebou si vezměte dobrou náladu a buřtíky. V případě velmi nepříznivého počasí si to budete moci se strašidly rozdat v deskových hrách v prostoru hasičské zbrojnice. Takže v sobotu 2. listopadu se budeme na Vás těšit! Kristýna Bielicová a další aktivisté 13

14 Společenská kronika Významná životní jubilea oslavili a oslaví: říjen Květuše Rezková Čeněk Petřík Dušan Petřík listopad František Chalupa Oldřiška Rejlová Ivana Vlková Kristina Havlíčková prosinec Anna Řepková Václav Valeš Srdečně blahopřejeme! Výsledky voleb do poslanecké sněmovny v obci Doubravice Název strany Hlasy Název strany Hlasy ČSSD 42 Politické hnutí Změna 4 ANO Strana svobodných občanů 3 KSČM 32 Česká pirátská strana 3 TOP Suverenita Strana zdravého rozumu 3 Úsvit přímé demokracie 22 Strana práv občanů - Zemanovci 3 KDU - ČSL 16 Dělnická strana soc. spravedlnosti 3 ODS 11 Strana soukromníků ČR 2 Strana zelených 4 Hlava vzhůru volební blok 1 Voleb se zúčastnilo 208 osob, což je 67% voličů naší obce. K volební urně se dostavil také pan Čeněk Petřík, nejstarší doubravický občan, který nedávno oslavil již 103. narozeniny. Přejeme mu i nadále pevné zdraví a nikdy nevyprchající životní elán, jímž stále oplývá. 14

15 O zasílání dalších čísel na váš si napište na: Doubravický občasník Vydává kulturní a sociální komise OÚ v Doubravici. Vychází nepravidelně. Odpovědný redaktor Mgr. Lucie Baliharová. Grafická úprava Mgr. Štěpánka Odrášková. Vaše příspěvky zasílejte Adresa redakce: Obecní úřad Doubravice, Registrováno referátem Okresního úřadu v Trutnově č. j. Kult. MK ČR E

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody Tvarohový koláč 450g polohr. mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prdopeč, 3 lžíce mlíka, 2 lžíce rumu - z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru, 2 žloutky,

Více

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 JOGURTOVO JABLEČNÝ DORT (Kábelová Martina, Pěnčín Vinohrady) KORPUS: 6 vajec, 6 lžic moučkového cukru, 1 lžíce oleje, 5 lžic polohrubé mouky, 1 lžička PDP, lžíce kakaa JOGURT:

Více

Poděkování patří SDH Žebnice nejen za finanční podporu

Poděkování patří SDH Žebnice nejen za finanční podporu Poděkování patří SDH Žebnice nejen za finanční podporu TUČŇÁCI Verunka Švejkovská Těsto: 1 lžíce mléka 100 g cukru moučka 70 g mletých piškotů 60 g másla 80 g kokosu Na potření : 1 lžíce rumu mléčná a

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

JABLEČNÁ KUCHAŘKA Z RECEPTŮ DĚTÍ K PŘÍLEŢITOSTI JABLEČNÉHO ODPOLEDNE

JABLEČNÁ KUCHAŘKA Z RECEPTŮ DĚTÍ K PŘÍLEŢITOSTI JABLEČNÉHO ODPOLEDNE JABLEČNÁ KUCHAŘKA Z RECEPTŮ DĚTÍ K PŘÍLEŢITOSTI JABLEČNÉHO ODPOLEDNE VE ŠKOLNÍ DRUŢINĚ 26.10.2010 Obrácený koláč s marmeládou od Martina Mahdala ze 2.třídy 100 ml oleje 8 jablek 1 lžička skořice 1 vanilkový

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Řezy s ořechovým vrchem. Ořechové řezy. Ledové řezy. Kokosové řezy od Vlasty. Banánový řez. Diplomatické řezy

Řezy s ořechovým vrchem. Ořechové řezy. Ledové řezy. Kokosové řezy od Vlasty. Banánový řez. Diplomatické řezy ŘEZY Řezy s ořechovým vrchem Těsto: 14 dkg másla, 21 dkg polohrubé mouky, 7 dkg cukru, 2 žloutky. Na vrch: 4 bílky, 21 dkg cukru, 14 dkg strouhaných ořechů. Máslo rozmělníme do mouky s cukrem a žloutky

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

160g mletých ořechů. 60g strouhanky

160g mletých ořechů. 60g strouhanky Plněné ořechy I 250g másla 130g moučkového cukru 250g hladké mouky 60g mletých ořechů 60g strouhanky Náplň: 160g cukru 160g mletých ořechů 1 žloutek 3 lžíce rumu máslo čokoládová poleva Všechny suroviny

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Recepty: Soutěž o nejlepší mňamku

Recepty: Soutěž o nejlepší mňamku Soutěž o nejlepší mňamku V sobotu 18. května 2013 proběhl v Dubicku Den mikroregionu a s ním spojený Den otevřených dveří v naší škole. Při této příležitosti se uskutečnila soutěž O nejlepší mňamku. Do

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Dostává se Vám do ruky Žebnická kuchařka její 1. díl.

Dostává se Vám do ruky Žebnická kuchařka její 1. díl. Dobrý den, Dostává se Vám do ruky Žebnická kuchařka její 1. díl. Tato kuchařka vznikla díky Vašim receptům, nebýt jich a také toho, že jste se rozhodly se o ně podělit, nebyla by ani kuchařka. Všem patří

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

JABLEČNÁ KUCHAŘKA. Jablečné slavnosti listopad 2011. Recepty rodičů, ţáků a pracovníků ZŠ a PŠ Slezského odboje v Opavě

JABLEČNÁ KUCHAŘKA. Jablečné slavnosti listopad 2011. Recepty rodičů, ţáků a pracovníků ZŠ a PŠ Slezského odboje v Opavě JABLEČNÁ KUCHAŘKA Jablečné slavnosti listopad 2011 Recepty rodičů, ţáků a pracovníků ZŠ a PŠ Slezského odboje v Opavě Jablečný závin (podle babičky Jirky Pchálka) 28 dkg hladké mouky 4 dkg cukru krupice

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Díky moc našim hasičům za jejich toleranci k našim nápadům

Díky moc našim hasičům za jejich toleranci k našim nápadům Díky moc našim hasičům za jejich toleranci k našim nápadům Všechny 3 díly Žebnické kuchařky najdete na www.zebnice.cz Stejně tak i fotky ze všech tří ročníků jarního posezení v namnožených kopiích toho

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OBRÁCENÝ LISTOVÝ KOLÁČ S JABLKY

OBRÁCENÝ LISTOVÝ KOLÁČ S JABLKY OBRÁCENÝ LISTOVÝ KOLÁČ S JABLKY Ingredience: 4 až 5 jablek 1/2 citronu 30 g másla 70 g pískového cukru 1 lžičku skořice 30 g rozinek 30 g jader vlašských ořechů 200 g listového těsta Jablka oloupejte a

Více

Kokosový dort. Postup přípravy

Kokosový dort. Postup přípravy Kokosový dort Postup přípravy Bílky ušleháme s částí cukru do tuhé pěny, žloutky vyšleháme se zbylým cukrem dohusta drátěnou metlou a obě tyto hmoty opatrně spojíme. Pak opatrně vmícháme směs mouky a kakaa

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku...

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... 1 18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... Je libo těsto se sádlem? Či jogurtové? Víte, že dobré vypracování hmoty vyžaduje s ní aspoň 50krát plácnout o vál? Pak si zaslouží odpočinout

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

OVOCNÉ RECEPTY Jablečné kopečky podle paní Daňové Na výrobu potřebujeme Postup:

OVOCNÉ RECEPTY Jablečné kopečky podle paní Daňové Na výrobu potřebujeme Postup: OVOCNÉ RECEPTY Jablečné kopečky podle paní Daňové Na výrobu potřebujeme: cca 10 jablek, 2x skořicový cukr, 2x balíček máslových kulatých sušenek (průměr cca 5 cm), čokoláda na vaření, ½ pudinku-vanilkový

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března 2015 v zasedací místnosti OÚ O b e c N í t k o v i c e Nítkovice 89, 768 13 Litenčice, tel/fax 573 374 057, email obec@nitkovice.cz, IČO 00544591 Zápis ze 7. veřejného zasedání členů zastupitelstva obce Nítkovice konaného dne 10.března

Více

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR RŮŽOVÝ LIKÉR 15 květů z růže, 150 g cukru, 750 ml bílého rumu Květy opatrně opláchněte studenou vodou a nechte dobře odkapat. Dejte je do větší zavařovací sklenice spolu s cukrem a zalijte je rumem. Sklenici

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Originální dorty a dezerty pro každého!

Originální dorty a dezerty pro každého! Originální dorty a dezerty pro každého! Plánujete oslavu narozenin, svatbu, firemní večírek nebo třeba jen originální dar pro někoho ze svých blízkých? V CITYgastro Vám nabízíme fantastické dorty a dezerty

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům:

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0. K jednotlivým bodům: Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína Karásková, Jaroslav Čermák Ostatní: Program zasedání : 1. Záměr obce Petrovice na pronájem

Více

Recepty z ovoce především jablečné

Recepty z ovoce především jablečné Recepty z ovoce především jablečné Cuketová buchta s jablky a švestkami 3 hrnky polohrubé mouky 1,5 hrnku cukru 2 hrnky nadrobno nakrájené cukety pastináku 1 hrnek oleje 1 velká lžíce skořice 1 lžička

Více

Kubík Dobiáš. Jablkový koláč

Kubík Dobiáš. Jablkový koláč Kubík Dobiáš Fotografie k moučníkům Natálky Žáčkové Těsto: 1 hrnek cukru 1 vejce + 1 žloutek 2 vanilkové cukry 1 Hera 3 hrnky hladké mouky 1 prášek do pečiva Jablkový koláč Náplň: 3 hrnky mléka 3 vanilkové

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 26.01. 2011 v 19 hodin NÁVRH PROGRAMU : Program zasedání 1. Úvod 2. Schválení programu zasedání 3. Určení zapisovatele (Vl. Vejvoda) a ověřovatelů

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

Jablečný koláč s pudinkem

Jablečný koláč s pudinkem Jablečný koláč s pudinkem 500 polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 3 lžíce cukru, 3 lžíce mléka, 250 g másla (hera) náplň: 1,5 kg jablek, 12 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky jablka oloupeme a nakrájíme

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus.

Cukrárna Globus. Pekárna. Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Pekárna Cukrárna Globus Tipy pro nákup čerstvých dortů, zákusků a sladkého pečiva. Sladké pochutnání z vlastní výroby Pekárny Globus. Objednejte si dort nebo zákusky na Vaši oslavu. Máte chuť na sladké?

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

20 let činnosti. 20 osvědčených receptů

20 let činnosti. 20 osvědčených receptů 20 let činnosti 20 osvědčených receptů 1 To, co najdete v této kuchařce, jsou osvědčené recepty dobrot, na kterých si pochutnáváme při pravidelných odpoledních setkáváních a oslavách jubileí v naší milé

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221 Jablíčkové pečení (soubor receptů na jablkové moučníky z Budišova a okolí)

Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221 Jablíčkové pečení (soubor receptů na jablkové moučníky z Budišova a okolí) Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221 Jablíčkové pečení (soubor receptů na jablkové moučníky z Budišova a okolí) Perspektiva II aneb učíme se s projekty 1. Štrůdl tažený 1 ztužený tuk

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Řezy jako peříčko. LABUŽNÍK - jablka, smetana a ořechy

Řezy jako peříčko. LABUŽNÍK - jablka, smetana a ořechy Řezy jako peříčko Piškot: 4 vejce, 70 g polohrubé mouky (4 PL), 70 g cukru moučka (4 PL). Krém: 1 Rama cremefine na šlehání (nebo jiná šlehačka), 200 g zakysané smetany, 3 PL cukru moučka, 5 cl vaječného

Více

knedlíky. Dobrou chuť!

knedlíky. Dobrou chuť! Milí čtenáři. Po roce se opět setkáváme u kalendáře s recepty z Vědomické kavárničky. Na rozdíl od toho minulého (na rok 2011 ) v něm nejsou recepty na buchty, koláče ani jiné sladkosti, u kterých si každé

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č. p. 1, 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. 2/2011 z 2. veřejného jednání Zastupitelstva města Týnec nad Labem, konaného dne 27. 1. 2011 od 17.30 hodin

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2015

V Ř E S K O V Á K březen 2015 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K březen 2015 Vážení spoluobčané, v jarních měsících nás čeká oprava komunikace od silnice na Borovy kolem kostela ke kaštanům a u autobusové garáže. Přesný termín zatím nevím,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 37. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.6. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V., Kotrba

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více