BULLETIN SPOLEČNOSTI EDVARDA BENEŠE 26.únor 2013 O B S A H JARNÍ CYKLUS PŘEDNÁŠEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BULLETIN SPOLEČNOSTI EDVARDA BENEŠE 26.únor 2013 O B S A H JARNÍ CYKLUS PŘEDNÁŠEK 2013-3"

Transkript

1 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka 1 O B S A H JARNÍ CYKLUS PŘEDNÁŠEK ORGANIZACE Věra Olivová, Společnost Edvarda Beneše v roce Přednášky. Publikace. Spolupráce Výbor Společnosti EB Karel Novotný, Cena Edvarda Beneše v roce VEŘEJNÉ AKCE Shromáždění u sochy prezidenta Beneše v Praze na Loretánském náměstí 26. května 2012 u příležitosti 128. výročí jeho narození - 9 Shromáždění u sochy prezidenta Beneše v Brně INFORMACE - 10 DOKUMENTY Pomnichovské dny prezidenta Beneše - 13 Dopis Jarmily Čapkové prezidentu Benešovi 5. října 1938 Eduard Táborský, Prezidentovo vyhnanství Dopis prezidenta Beneše bratru Vojtovi 9. prosince 1938 ČLÁNKY Věra Olivová, Dějiny první republiky - 16 Katarína Zavacká, Čo pre nás znamená dr. Edvard Beneš - 25 Eva Broklová, Benešova koncepce demokratického státu - 31 Robert Kvaček, Zákulisí berlínské olympiády Pavel Carbol, Vzpomínky J. Smutného na Jana Masaryka

2 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka 2 RECENZE Madelaine Albrightová, Pražská zima - 49 Ulrich Grochtmann, Geschichte aus der Nähe - 51 BIBLIOGRAFIE - 54 OSOBNÍ - 55 KNIŽNICE SPOLEČNOSTI EDVARDA BENEŠE

3 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka 3 J A R N Í C Y K L U S P Ř E D N Á Š E K středa. 6. března 2013 PhDr. Josef Zumr, CSc. Filozofický ústav Akademie věd České republiky ÚSTAV T. G. MASARYKA A EDVARD BENEŠ středa 3. dubna 2013 prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc. Filozofický ústav Akademie věd ČR ODSUN NĚMCŮ Z ČESKOSLOVENSKA PO 67 LETECH středa 24. dubna 2013 PhDr. Jiří Rajlich Vojenský historický ústav ČESKOSLOVENŠTÍ DOBROVOLNÍCI VE ŠPANĚLSKU středa 15. května 2013 PhDr. Zdeňek Pousta, CSc. Archiv Univerzity Karlovy EDVARD BENEŠ OBNOVITEL ZAKLÁDACÍ LISTINY UNIVERZITY KARLOVY * Přednášky se konají od hod. v místnosti č. 200 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1 3

4 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka 4 O R G A N I Z A C E Věra Olivová S P O L E Č N O S T E D V A R D A B E N E Š E V R O C E PŘEDNÁŠKY prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. Národně socialistická strana po roce 1948 (7. března) doc. PhDr. Jaroslav Šebek, PhD., Edvard Beneš a Vatikán (28. března) doc. PhDr. František Hanzlík, PhDr., Krajané v USA a československé legie (11. dubna) prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., Zákulisí berlínské olympiády 1936 (25.dubna) prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc., Dějiny první republiky. (10. října, veřejná prezentace knihy) PhDr. Miroslav Šepták, Edvard Beneš a Rakousko ) (24. října) PUBLIKACE Bulletin č. 25 (únor 2012) Věra OLIVOVÁ., Dějiny první republiky. Knižnice SEB sv. 40 Edvard BENEŠ, Funkce politických stran (vyjde počátkem roku 2013). Finanční příspěvek na vydání této publikace obdržela SEB od Nadace Jana Klimenta. SPOLUPRÁCE SEB spolupracuje s řadou organizací a společností: Městský úřad Kožlany, městský úřad Sezimovo Ústí, Ústav českých dějin Filozofické fakulty UK, Ústav soudobých dějin Akademie věd ČR, 4

5 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka 5 Česká obec sokolská, Československá obec legionářská, Masarykův ústav AV ČR, Masarykovo demokratické hnutí, Masarykova společnost, Kruh občanů vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, Křesťanskosociální hnutí, Společnost bratří Čapků, Společnost Jana Masaryka, Matice Slezská, Společnost pro postavení sochy prezidenta Beneše v Brně. VÝROR SPOLEČNOSTI EDVARDA BENEŠE užší výbor prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc. - předsedkyně doc. PhDr. Karel Novotný, DrSc. - místopředseda doc. PhDr. Eva Broklová, DrSc. - místopředsedkyně prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. Ing. Bohumil Paukner PhDr. Marie Neudorflová, PhD., - jednatelka Ing. Jana Sovová - účetní PhDr. Pavel Carol Mgr. Ivana Fialová - edice Knižnice (odešla do důchodu) PhDr. Zdeněk Šamberger - zástupce SEB v historické komisi ČSBS (zemřel) širší výbor PhDr. Zora Dvořáková, CSc. - Klub Milady Horákové JUDr. Václav Lachout - Sdružení domácího odboje a partyzánů PhDr. Jiří Málek - Konfederace politických vězňů PhDr. Jan Malínský, CSc. - Masarykova demokratická akademie PhDr. Ivan Šťovíček, CSc. - Archiv Masarykova ústavu Akademie věd PhDr. Josef Tomeš - Masarykova společnost JUDr. Ogňan Tuleškov - Křesťansko-sociální hnutí S organizacemi, jejichž zástupci jsou členy našeho širšího výboru, jsme v trvalém kontaktu. Vyměňujeme si vydávané časopisy, infor- 5

6 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka 6 mujeme se o programech schůzí a o publikacích. Křesťansko-sociální hnutí zveřejňuje pravidelně naše materiály na svých internetových stránkách (www.ceskenarodnilistycz). Svého zástupce má SEB trvale v historicko-dokumentační komisi Českého svazu bojovníků za svobodu. Po úmrtí PhDr. Zdeňka Šambergra je jím od roku 2013 místopředseda SEB doc. PhDr. Karel Novotný, DrSc.. * Informace paní účetní Ing. Jany Sovové 1) Prosím členy SEB, aby při platbě příspěvků složenkou vypsali čitelně jméno a příjmení (bez akademických titulů). Česká pošta, když píše avízo o platbě, často zkomolí jméno tak, že nejde zjistit, kdo příspěvek poslal. Musím to dohledávat podle zasílací pošty, což je zvláště v Praze velmi obtížné. 2) Příspěvky je možné platit při přednáškách za hotové. 3) Pokud máte možnost poslat příspěvky převodem nebo vkladem na náš účet, je nutné zapsat jméno a příjmení do rubriky: údaje pro vnitřní potřebu příkazce. Číslo účtu SEB u Komerční banky: /

7 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka 7 Karel Novotný CENA EDVARDA BENEŠE 2012 V sedmnáctém ročníku celostátní vysokoškolské soutěže o Cenu Edvarda Beneše, jenž byl vyhlášen na rok 2012, bylo v soutěžní sekci Historie 20. století přijato třináct studentských soutěžních prací. Do této soutěžní sekce zaslali své práce účastníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2), z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (1), z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1), z Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (1), z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2), z Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni (1), z Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (1), z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (2) a z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (2). Mezi těmito třinácti přihlášenými studentskými soutěžními pracemi bylo devět prací diplomních a čtyři práce bakalářské. Odborná komise Společnosti Edvarda Beneše, ustavená z historiků, se seznámila se všemi předloženými soutěžními pracemi. Při jejich posuzování postupovala obdobně jako v předchozích šestnácti soutěžních ročnících, to znamená, že je hodnotila podle jejich odborného přínosu, materiálové dokumentace a metodické úrovně zpracování a přihlížela rovněž k významu zvoleného tématu pro hlubší poznání našich novodobých dějin. Rada města Sezimova Ústí na návrh odborné komise Společnosti Edvarda Beneše ocenila autory těchto čtyř studentských soutěžních prací: 1) Cena Edvarda Beneše 1. stupně byla udělena Michalu MA- CHÁČKOVI (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze) za práci Gustáv Husák v kauze slovenského buržoazního nacionalismu. Zdařilá soutěžní monografie s imponující materiálovou základnou v širokém výkladovém záběru podrobně osvětluje klíčovou kapitolu Husákova politického životopisu, jež zahrnuje jeho politický pád a zatčení, tajný 7

8 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka 8 politický proces roku 1954 i jeho věznění, stejně jako jeho pozdější úpornou snahu o občanskou a politickou rehabilitaci a návrat do veřejného a politického života. Cenná a užitečná je také připojená příloha Kdo byl kdo, jež v podobě životopisného slovníku přináší téměř sto stručných biogramů osob, které jsou nějakým způsobem spojeny s Husákovou kauzou. 2) Cenu Edvarda Beneše 2. stupně obdržel David KOLUMBER (Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně) za práci Druhá Československá republika. Tak se totiž běžně označuje krátké, několika měsíční období postupného zániku předválečného demokratického Československa, vymezené zářijovým mnichovským diktátem z roku 1938 a německou okupací Českých zemí 15. března Autorova zasvěcená právněhistorická analýza dokládá, jak se nová politická a státoprávní situace oslabeného česko-slovenského státu s utvářejícím se autoritativním režimem promítala především v právní oblasti, v nových zákonech a nařízeních. Studie tím přispěla k hlubšímu poznání této krátkodobé, programově výrazně antidemokratické etapy novodobých českých dějin. 3) Cena Edvarda Beneše 3. stupně byla přiznána Anně SÁLOVÉ (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze) za práci Obraz sudetských Němců v českém tisku v krizovém roce Bohatě dokumentovaná soutěžní práce sleduje, jak český tisk, zastoupený hlavními listy jednotlivých politických směrů (národní demokraté, národní socialisté, sociální demokraté, komunisté, agrárníci a lidovci), v období od počátku dubna do konce září 1938 pohlížel na sudetské Němce, na jejich hlavní představitele a na protistátní politické aktivity německé menšiny. Třebaže se český tisk tehdy ve svém negativním pohledu na sudetské Němce všeobecně shodoval, intenzita tohoto negativního postoje se u jednotlivých listů poněkud lišila v závislosti na jejich politické orientaci. 4) Čestným uznáním byla oceněna Veronika KOŘÍNKOVÁ (Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni) za práci Mikrohistorická 8

9 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka 9 variabilita dějin 20. století v osudu aktéra. Pod tímto poněkud mlhavým, mnoho neříkajícím názvem se skrývá kultivovaně napsaná, po metodické stránce velmi dobře informovaná mikrohistorická sonda do životních osudů zcela zapomenutého pražského leteckého konstruktéra a výrobce leteckých přístrojů Vincence Hodka a jeho rodiny. Pro rekonstrukci tohoto rodinného příběhu autorka využila relevantní písemnosti z archivních fondů hlavních pražských archivů, a zejména pak doklady z rodinného archivu Hodkových, jenž je uložen ve státě Maine v USA. Výsledky sedmnáctého ročníku celostátní vysokoškolské soutěže o Cenu Edvarda Beneše byly slavnostně vyhlášeny v pátek 19. října 2012 v Památníku Edvarda Beneše v Sezimově Ústí. Každý z oceněných účastníků soutěžní sekce Historie 20. století tu při této příležitosti kromě diplomu a peněžní odměny obdržel - jak se již stalo tradicí - také malý knižní dárek od Společnosti Edvarda Beneše jako spolupořadatele soutěže a odborného garanta této soutěžní sekce - jejím nákladem znovu vydanou Benešovu mezinárodně proslulou knihu Demokracie dnes a zítra (8. české vyd. Praha 1999, Knižnice SEB, sv. 19). VEŘEJNÉ AKCE Shromáždění u sochy prezidenta Beneše v Praze 13. května 2012 k 128. výročí prezidentova narození Shromáždění se konalo za značné účasti diváků, u sochy stáli tradičně čestnou stráž členové sokolské Věrné gardy v historických stejnokrojích. Přítomné pozdravila prof. Olivová. S projevy vystoupili: Ing. J. Čistecký, ředitel odboru pro střední Evropu ministerstva zahraničních věcí, doc. Eva Broklová, místopředsedkyně SEB, předsedkyně Masarykovy společnosti a PhDr. Jiří Malínský, Masarykova demokratická akademie). Historické intermezzo bylo nazváno Pomnichovské dny prezidenta Beneše. Herec Dalimil Klapka přednesl ukázku ze stati Eduarda Tábor- 9

10 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka 10 ského Prezidentovo vyhnanství a úryvek z prezidentova dopisu bratru Vojtovi z 9. prosince Do Bulletinu jsme zařadili i nově získaný dopis Jarmily Čapkové prezidentovi z 5. října 1938 (viz s. 13). Shromáždění bylo uzavřeno československou hymnou. * U sochy prezidenta Beneše před právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně se konala vzpomínková slavnost k výročí prezidentova narození v květnu K výročí vzniku republiky se vedle oficiálního shromáždění u sochy T. G. Masaryka konalo i shromáždění u sochy Edvarda Beneše, které bylo zaměřeno na česko - slovenskou spolupráci. Hlavní projev přednesla JUDr. Katarína Zavacká, CSc. na téma Čo pre nás znamená dr. Edvard Beneš. (Viz s. 25). Autorka patřila v 60. letech k zastáncům společného státu Čechů a Slováků, iniciovala petici Za spoločný štát, kterou podepsalo téměř půl milionu slovenských občanů. Součástí slavnosti bylo i zasazení čtyř stromů, které u pomníku zasadili: primátor Roman Onderka, Mgr. Libor Šťástka, JUDr. Kataría Zavacká a plk Emil Boček, nositel řádu Bílého lva. Čs. obec legionářská ocenila aktivní činnost dr. Zavacké a předala jí Pamětní tisk a medaili TGM. Jménem Společnosti Edvarda Beneše položila k soše prezidenta Beneše květiny paní Eva Langerová. Ing. Jan Kruml INFORMACE Na pozvání strany LEV 21 - národní socialisté 21. století - se předsedkyně SEB zúčastnila slavnostního shromáždění k 115. výročí vzniku národně socialistické strany, které se konalo 31. března v Obecním domě na nám. Republiky. Po hlavním referátu předsedy strany Jiřího Paroubka následovaly zprávy jednotlivých členů o činnosti strany. Poté se profesor Robert Kvaček z filozofické fakulty Univerzity Karlovy zevrubně zabýval vstupem Edvarda Beneše do národně socialistické strany v roce

11 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka 11 Dne 14. dubna se v Brožíkově síni na pražské radnici na Staroměstském náměstí konalo další slavnostní zasedání k 115. výročí založení národně socialistické strany. Pořadatelem byla nově ustavená česká strana národně sociální. Projevem svého předsedy Jaroslava Rovného a projevy dalších členů výboru se přihlásila k odkazu zakladatelů strany a zdůraznila svou návaznost na jejich činnost. S historickým projevem vystoupila prof. Olivová, která se věnovala zhodnocení významu Edvarda Beneše pro politiku a program strany. Prof. Jiří Kocian (Ústav pro soudobé dějiny AV) se ve svém projevu zabýval politikou národně socialistické strany po únoru * 26. listopadu 2012 se ve Filozofickém ústavu Akademie věd ČR konalo slavnostní shromáždění k 80. výročí založení ÚSTAVU T. G. Masaryka. V úvodním projevu se předseda Ústavu PhDr. Josef Zumr, CSc. zabýval složitými peripetie, kterými procházel Ústav v průběhu svého vývoje. Všichni účastníci shromáždění obdrželi informativní publikaci, ve které byly tyto problémy podrobně rozvedeny. Další pracovníci Ústavu přednesli informace o činnosti jednotlivých oddělení Ústavu. Prof. Olivová pozdravila výročí vzniku Ústavu jménem Společnosti Edvarda Beneše. Uvedla, že Ústav byl založen v roce 1932 jako ideové centrum formujícího se hnutí na obranu republiky. Iniciátorem tohoto hnutí byl ministr Beneš, který varoval před blížící se evropskou politickou krizí, která by mohla vyvrcholit válečným konfliktem. Naléhal proto, aby Československo bylo politicky, ideově i vojensky připraveno. * Gabriela Havlůjová-Literová, spoluautorka publikace Lidice nezemřely (Knižnice SEB, Praha 2004, sv. 35. Spolu s V. Olivovou), se v roce 2012 vydala na studijní cestu do Latinské Ameriky, do míst, kde se v roce 1942 zvedla velká vlna solidarity s vyvražděnou a zničenou českou obcí. Vyhledala ženy pojmenované Lidice a nahrála s nimi rozhovory. Uskutečnila rovněž rozhovory s československými krajany, 11

12 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka 12 jejichž předkové odešly do Argentiny a Paraguaje většinou v době hospodářské krize 30. let a dodnes se hrdě hlásí k zemi svých předků. Jejich spolky pořádají oslavy vzniku Československa v roce 1918 a připomínají si i jiné události českých dějin. Velmi ocenili publikaci Lidice nezemřely, kterou jim autorka rozdala. Zařadili ji i do knihovny největšího krajanského spolku v Jižní Americe v Presidencii Roque Saez Pena. Pablo Černý, jehož rodina přišla do Argentiny z Velkých Bílovic, vzpomínal, jak se jeho rodiče v roce 1943 účastnili pietní vzpomínky za oběti Lidic a uvedl: Na Lidice stále pamatujeme. Máme je ve svých srdcích. V témže roce vztyčili krajané v uruguajském Montevideu Lidicím pomník na náměstíčku Lidice. 12

13 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka 13 DOKUMENTY Pomnichovské dny prezidenta Beneše* 1. Dopis Jarmily Čapkové prezidentu Benešovi 5. října 1938** Vážený a drahý pane prezidente, jsem zdrcena zprávou, že nás opouštíte. Jsem přesvědčena, že jste promyslel náš osud na řadu let kupředu ve všech možnostech a že byste nás pevně vším provedl, věřím pevně slovům, která jste nám řekl 21. září! - Nyní se bojím. Slyšela jsem v těchto dnech říci jednoho prostého člověka, že nám chybí vůdce; byla to jedna z těch mnoha řečí, kterými lidé hledali cestu z bolesti. Ale teď v této chvíli, kdy nás opouštíte jako prezident, myslím si, že se nám můžete spíš a bez překážky stát vůdcem! Možná, že budete osobně nebo ve své další činnosti potřebovat malých nebo větších služeb od lidí přesvědčených a věrných; prosím, počítejte mne mezi ně. Jsem ochotna naučit se všemu co bude třeba, umím být mlčenlivá, spolehlivá a poslušná, chci sloužit. Jsem v tomto rozhodnutí zcela neodvislá na svém okolí, neodvislá i od Karla Čapka, s nímž se nijak neztotožňuji. V hluboké úctě k paní Haně Benešové a k Vám pane prezidente, oddaná Jarmila Čapková * Historické intermezzo při shromáždění u sochy prezidenta Beneše 26. května 2012 (viz str. 9). Doplněno o nově získaný dopis J. Čapkové. **Dopis manželky Josefa Čapka. Archiv Ústavu T. G. Masaryka, fond E. Beneš. Dokument zaslal PhDr. Jan Bílek. 13

14 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka Eduard Táborský, Prezidentovo vyhnanství.... Vedle práce na přednáškách pro Chicagskou univerzitu, věnoval se prezident hlavně vyřizování své bohaté korespondence. Ze dne na den a z týdne na týden rostl příliv denní pošty ze všech končin svobodného světa. Stále objemnější a objemnější svazky dopisů přinášel udýchaný pošťák pro mistra Binse, jak si po anglicku prezidentovo jméno upravil... Nejdražší však byly prezidentovi dopisy přicházející z vlasti. Nosily na sobě poštovní razítka z nejrůznějších míst republiky a byly psány lidmi všech společenských vrstev, od prostých posluhovaček, až po univerzitní profesory a nejvyšší státní úředníky. Psal Kamil Krofta, Přemysl Šámal, Ivan Dérer, Jaromír Nečas. Přihlásil se Karel Čapek, Emil Filla, Bedřich Karen, Václav Vydra, Jaroslav Kvapil, Jan Laichter, J. Obrovský. Hlásili se obzvláště profesoři vysokých škol, snad i vidíce nyní více profil Dr. Beneše - prezidenta, Bělohrádek, Bednář, Hromádka, Hník, Kozák, Macek, Matoušek, Peška, Žilka, abychom uvedli jen několik jmen za všechny. A dlouhá řada známých dalších i neznámých. Psaly i celé organizace. A posílaly své vřelé pozdravy. Olga a Zdena a nesčetní jiní, kdo neuvedli svá plná jména. Jen ten, kdo se dovede vžít do postavení, v němž se octl prezident, když se po prudkém úderu mnichovském uchýlil do malého domečku v Putney, je s to pochopit, co vše pro něj ty dopisy z domova znamenaly. Každý ten dopis, každých těch několika řádek uznání, byly kapičkou tišivého balzámu na jeho rozdrásané nervy. Neboť mu byly jasným svědectvím toho, že se ve svém lidu nezklamal, že pohnutá slova, jež k němu pronesl v den svého odchodu z Pražského hradu, byla pochopena a že lid podle nich jedná. Bylo to svědectvím toho, že dílo zrady, jež se pokoušela na vlastním národě spáchat hrstka pokřivených oportunistů, se nedaří a nezdaří. Toho, že ohavná utrhačská kampaň, jež proti němu samému byla - a přes něho proti všem zásadám ideálu pravdy, mravnosti a lidskosti, za něž spolu s T. G. Masarykem bojovali - narazila u všech poctivých Čechů na neprostupnou hráz věrnosti. Četl z těchto dopisů to pev- 14

15 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka 15 né přesvědčení, tu nezlomnou víru v lepší budoucnost, kterou pociťoval sám. Bylo mu to zárukou, že lid československý ve svém celku odolá všem nepěkným svodům a toto vědomí mu bylo velikou vzpruhou, velkým povzbuzením v jeho práci... I u svého psacího stolku v Putney zůstal prezident všem poctivým Čechům a Slovákům tím, čím byl, dokud řídil osudy státu ze svého sídla na Hradčanech. Velkým demokratickým vůdcem, jemuž na slovo věřili, rádcem, jež je nikdy nezklamal a u něhož vždy hledali pomoc, když ji nemohli dosíci jinde. * 3. Dopis Edvarda Beneše bratru Vojtovi Milý Vojto.... Řeči po Praze a v kruzích pravých jsou ovšem divoké, pusté a sprosté, ale to byly vždycky, a tak vhodná příležitost jako nyní dosud vůbec nebyla. Tož nelze se divit. Přesto však je omyl se domnívat, že to u nás jistou míru překročí. Pokusy se děly, ale i vlivem bývalých stran, i vlivem zdravé české inteligence, a zejména silně cítěným odporem v lidu to bylo zaraženo... Moje stanovisko je vyčkat, pracovat pro stát jako celek a v každém případě aspoň ničím neublížit. Na všechny řeči doma mlčím a mlčet budu. Začnu brzo psát o celé věci paměti a napíši, jako ve svých Pamětech z války: všecko, co jsem dělal, říkal, psal, prohlašoval. A doložím to dokumenty. A budu žádat, aby totéž udělali ti druzí. A skončí to tak, jako to skončilo s pamětmi válečnými. Ukáže se ten nadlidský úkol, který jsem měl konat, sám, sám, sám. Nebylo lidí na výši - skoro nikde, nebylo stran, které by byly bývaly s to své úkoly zvládnout. A zrada třetích - v historii ojedinělá... Moje vina - jediná: zůstal jsem pevný, věrný tradicím národa, věrný danému slovu. Odmítl jsem zradit, lhát, podvádět; odmítl jsem být v ničemném a mravně zpustošeném světě ničemou... 15

16 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka 16 ČLÁNKY prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc. Dějiny první republiky* Již v prvních větách svých Pamětí charakterizoval prezident Beneš základní rys období, ve kterém první republiky existovala a uvedl: Hned asi v letech začalo se v Evropě veliké vzrušující drama: boj o revizi versailleského míru. Byl to jeden z největších a nejdramatičtějších zápasů v politické historii Evropy. Skončil se novou velikou zničující tragédií - druhou světovou válkou. Tato charakteristika se vztahovala na Československo více než na kterýkoli jiný evropský stát. Současně však republika měla řadu pozoruhodných zvláštních rysů. Československo se již svým vznikem odlišovalo od ostatních států rodících se ve střední a východní Evropě v konečné fázi války. Jako jediné mělo politickou základnu i programovou ideu tvořícího se státu. 14. října 1918 byla v Paříži ustavena prozatímní československá vláda v čele s Masarykem jako prezidentem. Navázala diplomatické styky s dohodovými velmocemi a jmenovala své vyslance v Londýně, v Paříži, v Římě, ve Washingtonu a v Omsku. Jejím ideovým programem bylo Masarykovo Prohlášení nezávislosti československého národa - tzv. Washingtonská deklarace. Nový stát měl být republikou s rozsáhlými individuálními svobodami a sociálními reformami. To znamená, že Československo mělo ještě před koncem války atributy samostatného státu. Tím se také lišilo od ostatních rodících se nových států, které se teprve postupně konstituovaly až během mírové konference. Utvořením vlády se Československo zařadilo mezi vítězné dohodové státy, účastnilo se jednání mírové konference a spolupodepsalo mírové smlouvy. Na konferenci byly stanoveny hranice nového státu a v mírových smlouvách byla zakotvena existence poválečné Evropy i Československa. * Projev 10. října 2012 při prezentaci stejnojmenné publikace vydané v Knižnici SEB 2012, sv

17 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka 17 Tento versailleský systém, jeho udržení a obrana, se stal základem celé československé politiky. Proto se také Československo od počátku významně angažovalo v činnosti Společnosti národů, která vnesla do mezinárodních vztahů 20. století kvalitativně nový, demokratický prvek: Na místě dosavadního suverénního rozhodování velmocí získaly členské státy Společnosti národů - velké i malé - právo podílet se na společných mezinárodních jednáních a právo řešit konflikty jednáním u kulatého stolu. Po úspěšném působení na mírové konferenci se československý ministr zahraničí Beneš prosadil mezi přední politiky Společnosti národů. Stal se hlavním autorem Protokolu o pokojném vyřizování mezinárodních sporů, který doplňoval a precizoval programový Pakt Společnosti národů. Tento tzv. Ženevský protokol vytvářel mechanizmy k zajištění míru a vzájemné spolupráce členských států Společnosti národů a k vybudování systému všeobecné - kolektivní - bezpečnosti. Stanovil podmínky mezinárodních jednání a především podmínky pro určení útočníka. Ministr Beneš jako generální zpravodaj představil Protokol 1. října 1924 na zasedání Společnosti národů. Protokol, který podepsalo na 40 států, se však neuskutečnil. Anglie, která byla od počátku skeptická k vytváření nových států střední a východní Evropy, protokol nepodepsala. Přijala nabídku jinou. Nabídku německého kancléře Gustava Stresemanna, která se vracela k předválečné velmocenské politice a žádala samostatné politické jednání čtyř velmocí - Anglie, Německa, Francie a Itálie. Takové jednání se uskutečnilo v říjnu 1925 na konferenci v Locarnu, která obnovila velmocenský status Německa. Tzv. Rýnským garančním paktem potvrdilo Německo své západní hranice, stanovené mírovou smlouvou, své nové hranice východní přešlo mlčením. Tím locarnská dohoda otvírala cestu k revizi především k německo - československých a německo - polských hranic. Současně narušovala základní demokratické principy mezinárodní politiky dané Paktem Společnosti národů. Československo rozsáhlou akcí ministra Beneše zmírnilo nepříznivý dopad jednání na republiku: 17

18 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka 18 Zvláštními garančními smlouvami posílilo spolupráci s Polskem a s Fran-cií a tím vytvořilo jejich užší seskupení. Francie se současně zavázala poskytnout Československu v případě napadení bezodkladnou a účinnou podporu a pomoc - závazek, který se stal pro republiku tak aktuální v onom kritickém roce Československo aktivně přispělo i k tomu, že locarnská jednání byla dodatečně zapojena do sytému Společnosti národů. Pod předsednictvím ministra Beneše bylo pak Německo 16. října 1926 přijato do Společnosti národů. Tím formálně přejímalo její programové zásady i povinnosti. Locarnská konference byla předělem v evropském vývoji. Byla oslabena anglo-francouzská válečná spolupráce a přestalo platit rozdělení Evropy na vítězné a poražené státy. Německo se stalo opět významnou evropskou velmocí a pozice malých států střední a východní Evropy byly oslabeny. Německý ministr zahraničí Stresemann si o konferenci v Locarnu zaznamenal do svého deníku: Pánové Beneš a Skrzynski museli sedět v předpokoji, dokud jsme je nevpustili dovnitř. To byla situace států, které byly dosud vyzdviženy do výše protože byly služebníky jiných, kteří je nechali padnout v tom okamžiku, kdy věřily, že se mohou dorozumět s Německem. Ministr Beneš se po Locarnu se zvýšenou intenzitou věnoval upevnění spolupráce s dalšími středoevropskými státy. Na základě jeho návrhu byl v Ženevě 16. února 1933 podepsán tzv. Organizační pakt Malé dohody, který vytvářel z těchto států vyšší politickou jednotku. V čele stála Stálá rada, která koordinovala zahraniční politiku všech tří států. Hospodářská rada prohlubovala jejich spolupráci ekonomickou. Cílem Organizačního paktu Malé Dohody bylo vybudovat ve střední Evropě celek, který by odolal sílícímu tlaku vycházejícímu z Německa. Zásadním zlomem v evropské politice se pak stal rok 1933: Pod vedení Adolfa Hitlera odešlo Německo z odzbrojovací konference, vystoupilo ze Společnosti národů a začalo ji systematicky politicky rozkládat, jednak nabídkami dvojstranných paktů, jednak podporou, kterou poskytovalo nacistickým stranám v německých menšinách. V březnu 18

19 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka ohlásilo Německo oficiálně budování své armády. Bylo připraveno k agresi. Ministr Beneš dospěl již v létě 1932 k jednoznačnému konstatování, že tato německá politika povede k nové válce. A na podzim roku v protikladu k anglické politiky appeasementu - jednoznačně oznámil československým zastupitelským úřadům, že s tímto hitlerovským režimem není žádná dohoda možná. Československo proto také již v této době konalo intenzivní přípravy k obraně. Budovalo armádu, rozšiřovalo spolupráci s Malou i Balkánskou dohodou a upevňovalo vnitřní demokracii. Tento proces byl v prosinci 1935 završen volbou Edvarda Beneše prezidentem republiky. V mezinárodním měřítku pak Československo spolu s Francií usilovalo o rekonstrukci Společnosti národů, která se rozkládala jak odchodem Německa, tak i odchodem Japonska a Itálie.. Velmocí, která se v září 1934 stala - s podporou Francie a Československa - novým členem Společnosti národů, bylo sovětské Rusko. V březnu 1936 zahájilo Německo agresi obsazením Porýní, území, jehož nezávislost byla zajištěna mírovými smlouvami i smlouvou locarnskou. Spojenci Francie, Rusko a Československo, nabídli Francii vojenskou pomoc, kterou však Francie nepřijala a spokojila se s nic neřešící protestní nótou. Místo toho uzavřela dohodu s Anglií, kterou se přiblížila anglické politice appeasementu. Výsledek Porýnské krize byl pro celý další vývoj katastrofální. Byla počátkem agónie poválečné Evropy. A bylo to především Československo, proti kterému směřoval hlavní německý nápor. První vlnu útoku na republiku zahájil v říjnu 1937 Konrad Henlein na sjezdu sudetoněmecké strany v Teplicích. Požadoval změnu československé vnitřní i zahraniční politiky republiky. Ohlásil, že hodina osvobození sudetských Němců se přiblížila a že Německo zakročí na jejich obranu. V řadě německých měst došlo k protistátním demonstracím a pokusům o puč. A Henlein zaslal Hitlerovi do Berlína dopis, ve kterém psal: V srdci netoužím po ničem tak horoucně, 19

20 texty SEB-26:texty SEB-22.qxd :40 Stránka 20 jako po vtělení nejen sudetoněmeckých zemí, ale i celých Čech, Moravy a Slezska do německé říše. Československo však Henleinovu akci rychle odrazilo. Anglie a Francii se však domnívaly, že by se z tohoto konfliktu mohlo vyvinout širší ozbrojené střetnutí. Proto přijel v listopadu Chamberlainův mluvčí lord Halifax za Hitlerem k tajnému jednání do Berchtesgadenu. Na programu byla otázka střední Evropy a mírových smluv. Halifax tlumočil Hitlerovi stanovisko anglické vlády, že je nezbytná korekce versailleského systému v této oblasti, zároveň však žádal aby se změny udály pokojnou cestou. Tím byl Hitlerovi v podstatě otevřen prostor k útoku na střední Evropu. V březnu 1938 obsadil Hitler během několika hodin zfašizované Rakousko a zahájil přípravy k druhé vlně útoku na Československo. V dubnu vyhlásil - po poradě s Hitlerem - Henlein v Karlových Varech osmibodový seznam požadavků na československou vládu. Sudetští Němci žádali dalekosáhlou autonomii a vytvoření uzavřeného území s rozsáhlou samosprávou. Dále požadovali odčinění bezpráví spáchaného na sudetském Němectvu od roku 1918 a náhradu škod vzniklých mu tímto bezprávím. Posledním bodem se stal požadavek na úplnou svobodu přiznání se k německému národu a německému světovému názoru - tj. k nacismu. Nedlouho poté se německá vojska začala stahovat k československým hranicím. Československo mobilizovalo. Základní linií Benešovy obranné politiky bylo znemožnit Hitlerovi zmocnit se republiky rychlým vojenským obsazením jako se to stalo s Rakouskem. Proto od počátku mezinárodně informoval o situaci republiky a učinil z obrany Československa mezinárodní problém. O pohybech německých vojsk informoval Anglii, Francii a Rusko a Německo požádal o informace o důvodech pohybu jeho vojsk. Benešův mezinárodní postup vyvolal prudkou reakci Hitlera. Se zdůrazňováním německé mírové politiky označil Československé údaje o pohybech německých vojsk za lživé a německý tisk v ostré kampani obviňoval Československo z teroristického násilí na sudetských Němcích 20

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky Otázka: Československo 1918-1938 Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. charakteristika politického systému a ekonomiky 2. nejdůležitější zákony a reformy, ústava 3. zahraničně-politická orientace

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 1/ Období 1914-1918 - vznik 1. světové války: mocenské bloky Trojdohoda X Trojspolek - 1912 1913: tzv. balkánské války: Srbsko s podporou Ruska ohrožuje

Více

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o činnosti odborného zázemí. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková. místopředsedkyně ČSSD

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o činnosti odborného zázemí. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková. místopředsedkyně ČSSD 38. SJEZD ČSSD Zpráva o činnosti odborného zázemí Praha 13. 14. 3. 2015 Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková místopředsedkyně ČSSD 38. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd ČSSD schvaluje Zprávu o činnosti

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 OSMIČKY Helena Nováčková, Milan Vojáček v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

PoválečnéČeskoslovensko

PoválečnéČeskoslovensko PoválečnéČeskoslovensko Vytváření státu T.G. Masaryk Zápas o Slovensko Ústava z r. 1920 a první volby do Národního shromáždění Hospodářský a sociální vývoj Zahraniční politika Vzdělání, kultura a sport

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉ RADY ZA OBDOBÍ OD XXIX. ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva o činnosti Akademické rady Akademie věd České republiky za období od XXIX. zasedání Akademického sněmu AV ČR V období

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941)

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) 2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) OSA A JEJÍ ÚTOČNÉ CO TO BYLO? PŘEDVÁLEČNÉ OBĚTI 1939? PLÁNY SRPEN 1939: Moskva, min. zahraničí SSSR:Molotov, Německa:Ribbentrop Vláda Německé Říše a vláda

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 116/2006-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Z á p i s z jednání 1. Sjezdu zástupců krajů Sekce policejní veterán o.s.

Z á p i s z jednání 1. Sjezdu zástupců krajů Sekce policejní veterán o.s. Z á p i s z jednání 1. Sjezdu zástupců krajů Sekce policejní veterán o.s. konaného dne 17. 06. 2008 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015

DĚJEPIS 9. ROČNÍK OSVOBOZENÍ A SNP.notebook. April 14, 2015 SNP 14. března 1939 vznikl samostatný slovenský stát totalitní režim, satelit Německa. Prezidentem byl zvolen Josef Tiso. Jedinou povolenou stranou byla Hlinkova slovenská ĺudová strana (KLEROFAŠISTICKÁ

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU

Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Předmluva Václava Havla Předmluva Martina Jostena Předmluva Otto Picka Úvodem ČESKOSLOVENSKO-BRITSKÉ DIPLOMATICKÉ STYKY A MOŽNOSTI A LIMITY EXILU Stručný přehled československo-britských diplomatických

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění Město Orlová V Orlové dne 11.11.2009 Pro 25. zasedání Zastupitelstva města Orlové konané dne 9.12.2009 Autorské právo ke kresbě Mgr. Elišky Ulmanové Obsah: A. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Orlové

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./7_Dějepis Cesta k rozbití ČSR

VY_32_INOVACE_03_IV./7_Dějepis Cesta k rozbití ČSR VY_32_INOVACE_03_IV./7_Dějepis Cesta k rozbití ČSR Cesta k rozbití ČSR v roce 1938 pohraniční opevnění Od dubna roku 1938 připravovala SdP ve spolupráci s generálním štábem Wehrmachtu válečný úder proti

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove.

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove. První roky republiky Samostatný československý stát vznikl po skončení první světové války s přispěním vítězných mocností Spojených států, Anglie a Francie na troskách rakousko-uherského císařství. I když

Více

Z á p i s. ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012

Z á p i s. ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012 Z á p i s ze 49. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 6. listopadu 2012 Z důvodu zahraniční pracovní cesty předsedy AV ČR řídil jednání místopředseda AV ČR M. Tůma. I. Ověření zápisu ze 48. zasedání

Více

Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014

Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014 Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014 Českolipský deník Dobré rozhodnutí... 2 21.3.2014 Českolipský deník str. 2 Českolipsko Lípa dá milion porodnici, aby vytvořila pocit domova... 2 21.3.2014 Českolipský

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Tisková konference k zákonu o III. odboji (zákon č. 262/2011 Sb.) V Praze 15.11. 2011 ministr obrany Alexandr Vondra náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata ZÁKLADNÍ INFORMACE Po 22

Více

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13 1/10 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 13. 03. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2. Habilitačního

Více