SPECIALISTA NA VIDEOTECHNIKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIALISTA NA VIDEOTECHNIKU"

Transkript

1

2 SPECIALISTA NA VIDEOTECHNIKU Videokamery e a e y or o kamery amery do a a ed dky a o r kamery

3 PROGRAM ČESKÝ VIDEOSALON 2016 Z pověření Ministerstva kultury České republiky a pod záštitou ministra kultury Mgr. Daniela Hermana p o ř á d a j í NIPOS-ARTAMA Praha, Město Ústí nad Orlicí, Klubcentrum v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Pardubickým krajem a občanskými sdruženími zastoupenými v Českém výboru UNICA - Celostátním svazem neprofesionálního filmu ČR 63. r o č n í k ČESKÝ VIDEOSALON ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby Ú s t í n a d O r l i c í MALÁ SCÉNA KULTURNÍ DŮM ÚSTÍ NAD ORLICÍ

4 ČESKÝ VIDEOSALON 2016 Ústí nad Orlicí - město celostátní soutěže neprofesionálního filmu Počátky města sahají hluboko do historie, do druhé poloviny 13. stol., kdy v Čechách vládl Přemysl Otakar II. král železný a zlatý. Na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky začala postupně vznikat slovanská osada zvaná Oustí, která položila základ ke vzniku dnešního města. V minulosti se většina obyvatel města, vzhledem k jeho poloze pod Orlickými horami, živila zemědělstvím a domácím tkalcováním. Teprve v polovině 19. stol., kdy byl zahájen provoz na železniční trati spojující Olomouc s Prahou, došlo k rozvoji továrního textilního průmyslu a strojírenské výroby. Ústí nad Orlicí má ale nejen významnou tradici průmyslovou a textilní, ale i kulturní. Mezi významné muzikantské osobnosti města patřili např. vynikající houslista Jaroslav Kocian ( ), nebo violoncellista Bohuš Heran ( ). Oba významné muzikanty připomínají mezinárodní hudební soutěže, které se v Ústí pravidelně konají. Ve městě působí mj. Cecilská hudební jednota, což je nejstarší pěvecký sbor ve střední Evropě, několik dětských pěveckých sborů, divadelní soubor Vicena, soubor scénického tance C-dance a mnoho dalších. 4

5 Výborné zázemí pro pořádání kulturních akcí tvoří architektonické dědictví, jímž se může město skutečně pyšnit. Patří sem Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie, secesní Hernychova vila, funkcionalistická budova divadla, jejímž architektem byl Kamil Roškot, nebo nově postavená Základní umělecká škola J. Kociana a nesmíme zapomenout na sochu Bubnujícího legionáře od sochaře Josefa Mařatky. Nabídku kulturního vyžití rozšiřují svými službami městská knihovna, Klubcentrum, městské muzeum, kulturní dům, galerie a další výstavní prostory. Více než tři čtvrtě století se vždy v polovině srpna koná tradiční Staročeská pouť a nová tradice vzniká každoročním pořádáním červnových týdenních městských slavností a předvánočních trhů na náměstí. Ústí nad Orlicí je možné nazvat i městem sportu. Město je pravidelným hostitelem mezinárodních závodů automobilů do vrchu Ústecká 21, mistrovství ČR v tenisu mužů a žen Rieter Cup a v nedalekých Říčkách v Orlických horách připravuje ústecký Ski klub mezinárodní závody žactva ve sjezdovém lyžování Skiinterkritérium. V Ústí najdeme velký sportovní areál s fotbalovým a atletickým stadionem, volejbalovými, basketbalovými a tenisovými kurty a Aquaparkem s několika bazény, skluzavkou, tobogánem a dalšími vodními atrakcemi. Ve městě je i Bowlingové centrum Radava, Sportcentrum VÚB, kluziště, turistické tábo- 5

6 řiště ve Starých Oldřichovicích a letiště s možností paravýcviku i vyhlídkových letů. Krásná krajina v okolí města nabízí mnoho tras pro pěší i cyklistické výlety, při kterých je možné navštívit zříceniny hradů Potštejn, Žampach, Lanšperk či Litice nad Orlicí. Příjemná je i pěší procházka podél kapliček Křížové cesty na Andrlův chlum, kde se turisté mohou z vyhlídkové věže pokochat výhledem do okolí. Ve městě je mnoho možností ubytování a stravování. Podrobnější informace poskytne Informační centrum města na Mírovém náměstí, tel.: , mnoho užitečných informací o městě je možno nalézt i na 6

7 Vážení soutěžící, vážená poroto, vážení hosté, srdečně Vás vítám v Ústí nad Orlicí na 63. ročníku celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby ČESKÝ VIDEOSALON Osobně si vážím skutečnosti, že město Ústí nad Orlicí je již řadu let hostitelem této významné celostátní akce. ČESKÝ VI- DEOSALON vnímám jako soutěž, která si dlouhodobě udržuje vysokou úroveň a mezi neprofesionálními filmaři svoji prestiž. S radostí mohu prohlásit, že ústecká Malá scéna je všem soutěžícím, porotě a divákům nejen prostorově k dispozici, ale zároveň je připravena poskytnout tradičně příjemné prostředí a navodit přátelskou atmosféru. Ústí nad Orlicí dlouhodobě podporuje různé umělecké soutěže a přehlídky, a proto celkem přirozeně našel ČESKÝ VIDEOSALON v našem městě své příznivce a diváky. Dovolte mi touto cestou také poděkovat všem organizátorům a spolupracovníkům, kteří se podíleli na přípravě akce a zajišťují její bezproblémový průběh. Zároveň děkuji sponzorům a donátorům, kteří soutěž dlouhodobě podporují. Soutěžícím přeji úspěch a vzájemnou radost z opětovného setkání s přáteli, porotě, divákům a hostům soutěže přeji příjemné filmové dny a se všemi se těším na viděnou. Petr Hájek starosta Ústí nad Orlicí 7

8 ČESKÝ VIDEOSALON ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby Ú s t í n a d O r l i c í Program: PÁTEK MALÁ SCÉNA Prezence účastníků Projekce pro MŠ a ZŠ Zahájení soutěže I. soutěžní blok Diskuse k promítnutým filmům II. soutěžní blok Diskuse k promítnutým filmům P ř e s t á v k a (oběd hotel Florida) III. soutěžní blok Diskuse k promítnutým filmům IV. soutěžní blok Diskuse k promítnutým filmům P ř e s t á v k a (večeře - hotel Florida) Slavnostní zahájení 63. ročníku CSNFT - ČESKÝ VIDEOSALON 2016 Retro: 62. Český Videosalon 2015 Ústí n. Orl., 77. UNICA Petrohrad 2015, Propagace 78. UNICA Rumunsko V. soutěžní blok SOBOTA MALÁ SCÉNA Snídaně (hotel Florida) 8.00 Prezence účastníků VI. soutěžní blok Diskuse k promítnutým filmům VII. soutěžní blok Diskuse k promítnutým filmům P ř e s t á v k a (oběd hotel Florida) Kolekce slovenských filmů uvede Dr. Zuzana Školudová Kolekce českých filmů uvede Mgr. Miroslav Tuščák 8

9 M i n u t a f i l m Hlasování poroty - udělení cen ZELENÁ, ČERVENÁ STOP! P ř e s t á v k a (večeře hotel Florida) Kulturní dům Slavnostní vyhlášení výsledků 63. ročníku CSNFT ČESKÝ VIDEOSALON 2016 S P O L E Č E N S K Ý V E Č E R NEDĚLE Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n. O. ranní mše za zesnulé amatérské filmaře 63. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby ČESKÝ VIDEOSALON 2016 Ú s t í n a d O r l i c í Z pověření Ministerstva kultury České republiky a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana p o ř á d a j í NIPOS-ARTAMA Praha, Město Ústí nad Orlicí, Klubcentrum v Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Pardubickým krajem a občanskými sdruženími zastoupenými v Českém výboru UNICA - Celostátním svazem neprofesionálního filmu ve dnech června 2016 v prostorách Malé scény a Kulturního domu v Ústí nad Orlicí 63. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby ČESKÝ VIDEOSALON. 63. ročník Celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby se bude opět konat na Malé scéně. Závěr programu a vyhlášení výsledků proběhne v sále Kulturního domu. Celostátní soutěž Český Videosalon je dvoudenní, s deseti soutěžními bloky. Vrcholné soutěži předchází sedm krajských soutěži, které pokrývají celoplošně celou Českou republiku. Dne se na Malé scéně uskuteční projekce pro mateřské školy pod názvem Pohádková filmová zahrádka 2. Po nich začnou soutěžní projekce 9

10 Českého Videosalonu, ke kterým patří i diskuse k filmům. Večerního slavnostního zahájení celostátní soutěže se zúčastní představitelé Ministerstva kultury, Pardubického kraje, NIPOS Praha, Města Ústí nad Orlicí, Světového výboru UNICA a Českého a Slovenského neprofesionálního filmu. Diváci dále uvidí v rámci večera projekce dokumentů o loňském ročníku soutěže a upoutávku na letošní ročník Světové soutěže UNICA, která se bude konat v rumunské Suceava. V sobotu pokračuje Český Videosalon dalšími soutěžními projekcemi. Divákům budou soutěžně promítnuty v rámci Česko-Slovenské soutěže kolekce nejlepších českých a slovenských neprofesionálních filmů, které uvedou metodici obou zemí. Za Slovenskou republiku z NOC PhDr. Zuzana Školudová z Bratislavy, za Českou republiku z NIPOS Praha Mgr. Miroslav Tuščák. Kolekce filmů obou zemí posoudí mezinárodní porota vedená prezidentem UNICA panem Dave Waterssonem. Celostátní soutěž Český videosalon 2016 bude na Malé scéně ukončena oblíbenou soutěží Minuta film. Sobotní odpoledne vyplní veřejné hlasování poroty a udělení medailí-cen systémem UNICA s názvem ZELENÁ, ČERVENÁ-STOP. Závěr celostní soutěže se uskuteční v Kulturním domě vyhlášením výsledků a společenským večerem. V neděli ráno o půl deváté se bude konat ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie zádušní mše svatá za zesnulé neprofesionální filmaře. Veškeré informace: NIPOS-ARTAMA, Mgr. Miroslav Tuščák, Fügnerovo nám. 5, P.O.BOX 12, Praha 2 Tel.: , , KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1400, Ústí n. Orl., Tomáš Fiedler, tel.: Karel Pokorný, tel.: , Internetové stránky: Pořadatelé: Český Videosalon

11 POROTA: Český Videosalon 2016: Předseda: Členové: Tajemníci: PhDr. Lenka Poláková, dramaturgyně, ČT Ostrava Mgr. Simona Oktábcová, režisérka, Praha Mgr. Silvie Dymáková, režisérka, ČT Praha Mgr. Petr Bělík, režisér, Praha Patrik Ulrich, scenárista, hudební dramaturg, Pardubice Mgr. Miroslav Tuščák NIPOS Praha, uvádí Zelená, červená - STOP! Karel Pokorný, ředitel Klubcentra v Ústí nad Orlicí Český Videosalon moderuje: Mgr. Zuzana Kupková z České Třebové Dave Watterson - prezident světového výboru UNICA Narozen v Edinburghu, žije v jihozápadní Anglii. Je filmovým nadšencem po celý život, a to bez rozdílu, zda je o film profesionální nebo amatérský. Nikdy netočil filmy pro soutěže, ale zhlédl jich nepočítaně. Jako porotce neprofesionálních filmových soutěží jej znají přátelé-filmaři z festivalů v Rakousku, Belgii, Bulharsku, Chorvatsku, Francii, Německu, Polsku a Velké Británii. Jako předseda poroty se také zúčastnil v České republice 41. ročníku ARSfilmu amatérů Kroměříž Rovněž pracoval a pracuje jako poradce místních filmových klubů ve Velké Británii, kde zvláště pomáhá v diskusích o filmové tvorbě. Deset let vykonával funkci generálního sekretáře britské organizace pro kluby filmových nadšenců. Na kongresu IAC (Film and Video Institute) britské federace filmových klubů - vykonával funkci pokladníka a webmastera. Byl rovněž webmasterem pro American Motion Pictures Society (americkou filmovou společnost) a do doby svého zvolení za prezidenta UNI- CA (kongres 77. UNICA 2015 v Petrohradu - Rusko) vykonával funkci webmastera pro tuto světovou organizaci nezávislého filmu. 11

12 Je profesorem angličtiny na univerzitě v Edinburghu a byl také graduován v oboru vzdělávání na univerzitě v Aberdeenu. Svoji profesní životní dráhu začínal jako učitel. Po dosažení uvedeného školního vzdělání se rovněž mimo praxi ve výchově věnoval podnikatelským aktivitám jako generální sekretář národní dobrovolnické skupiny informačních technologií, ředitel společnosti a technický poradce v oboru IT. Dave Watterson je jako člověk klidné, přátelské povahy. Je otevřen pro komunikaci s lidmi a své bohaté celoživotní zkušenosti v oboru výchovy a zájmové činnosti v oblasti filmové tvorby bude nepochybně využívat i během své funkce prezidenta UNICA k potřebnému zkvalitnění činnosti této organizace a jejímu pozitivnímu rozvoji v dalších letech. Svou osobní návštěvou v České republice na 13. Zlatém slunci Blansko a 63. Českém videosalonu v Ústí nad Orlicí v červnu 2016 vyjadřuje zároveň svůj pozitivní postoj a ocenění výsledků neprofesionální filmové tvorby našich autorů. Program: PÁTEK MALÁ SCÉNA ČESKÝ VIDEOSALON 2016 Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby ÚSTÍ NAD ORLICÍ Prezence účastníků Projekce pro MŠ a ZŠ Zahájení soutěže I. soutěžní blok 1. Jan Hus Jiří Moravčík PHA D Balada o podzimní Rozkoši Václav Šimek, Wetu SY Vi 3 3. Splněné přání Petr Vorlíček SY D 10 12

13 4. Kouzelník MUDr. Bohumír Novák ZR A 2 5. Ženy naší rodiny Petr Baran KM D Kača Barbora Adamcová KM H Diskuse k promítnutým filmům II. soutěžní blok 7. Costarica David Surý UL D Sousedem proti své vůli Jaroslav Červinka HK H Příběh jedné lepičky Bohuslav Cihla SY R Po stopách Karla IV. Mgr. Bohumil Kheil ZR D Žlutá červená modrá Josef Svoboda UL E Delirium Lukáš Horýček, M. Doležal PHA H Diskuse k promítnutým filmům P ř e s t á v k a (oběd hotel Florida) III. soutěžní blok 13. Křídlo aneb jak se loví kapři JUDr. Edvin Svoboda UL D 18 13

14 14. Vnitřnost Gabriela Palijová HK E Simienské hory MVDr. Lubomír Hájek KM D Jan Jakub Ryba dětskýma očima Matylda Šestáková PHA A Vršovické košer blues Václav Fořt PHA D Diskuse k promítnutým filmům IV. soutěžní blok 18. Quo Vadis Jiří Rozumek, Vladimír Přibyl KM E Kávový obřad MVDr. Lubomír Hájek KM R V zajetí letokruhů Jaroslav Beran ZR H Hallvad Danuše Kubátová ZR D Biograf U staré turbíny MUDr. Bohumír Novák ZR A Wilson Davis Morgenstein TA D Letní tábor Miroslav Trudič HK R Kafíčko Pavlína Taubingerová ZR Vi 6 14

15 Diskuse k promítnutým filmům P ř e s t á v k a (večeře - hotel Florida) Slavnostní zahájení 63. ročníku CSNFT - ČESKÝ VIDEOSALON 2016 Retro: 62. Český Videosalon 2015 Ústí n. Orl., 77. UNICA Petrohrad 2015, Propagace 78. UNICA Rumunsko V. soutěžní blok 26. Harmonie života Radek Hochman HK D Pomsta David Balda HK H 45 SOBOTA MALÁ SCÉNA Snídaně (hotel Florida) 8.00 Prezence účastníků VI. soutěžní blok 28. Horami i pouští Ing. Arnošt Lukeš KM R Projekt Černá Voda Jiří Česák HK H Na folklórní niti Mgr. Marie Kadlčíková PHA D Bubnování Mgr. Lenka Krejčová UL Vi 3 15

16 32. Modrý den Mgr. Alena Krejčová UL R Kvalitní materiál Martin Doležal PHA H Toxic People Vykoupej bábu David Surý UL Vi Televize Vladimír Procházka KM D Diskuse k promítnutým filmům VII. soutěžní blok 36. Štukatér Radim Janík SY D Different Pavla Vaňková ZR E Výstava Eduard Pech UL R Duch svatý Ing. David Březina PHA D Jožin z bažin Stanislav Domanský KM Vi Rande MUDr. Bohumír Novák ZR A Odsouzená za vlastizradu Mgr. Alena Krejčová UL D Druhá šance Martin Mercl HK H 7 16

17 44. Jmelí 2015 Václav Šimek, Wetu SY R Diskuse k promítnutým filmům P ř e s t á v k a (oběd hotel Florida) Kolekce slovenských filmů uvede Dr. Zuzana Školudová Kolekce českých filmů uvede Mgr. Miroslav Tuščák M i n u t a f i l m Hlasování poroty - udělení cen ZELENÁ, ČERVENÁ STOP! P ř e s t á v k a (večeře hotel Florida) Kulturní dům Slavnostní vyhlášení výsledků 63. ročníku CSNFT ČESKÝ VIDEOSALON 2016 S P O L E Č E N S K Ý V E Č E R NEDĚLE Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí n. O. ranní mše za zesnulé amatérské filmaře Soutěžní kategorie filmů: D dokument, H hraný film, R reportáž, E experiment A animovaný film, Vi videoklip Řazení podle krajů: TA Tachov, KM Kroměříž, PH Praha ZR Zruč nad Sázavou, HK Nové Město nad Metují, SY Svitavy, UL Ústí nad Labem 17

18 KRAJSKÉ SOUTĚŽE - SEZNAMY FILMŮ ČESKÝ VIDEOSALON 2016: Seznam filmů krajské soutěže TACHOV - ČESKÝ VIDEOSALON Lásky Ládi B Jiří Kotas, Vladimír Hosnedl, Plzeň, D, 8, ČU s P 2. Historie Nepomuka Václav Kajer, Nepomuk, D, Stopy války Jiří Flaška, Cheb, D, 10, 2.c. 4. Wilson David Morgenstein, Tachov, D, 20, 2.c. 5. Historie chodských slavností Jan Novák, Domažlice, D, 16, 3.c. 6. Buk lesní červenolistý František Soukup, Tachov, R, 8 7. Indiáni v Tachově Slavomír Kozák, Dlouhý Újezd, R, 6 8. Návštěva ateliéru Jan Novák, Domažlice, R, 13, 3.c. 9. Pozdrav z Kolovče Jan Novák, Domažlice, R, 5, 3.c. 10. Tibor umění pohybu Václav Baron, Horažďovice, R, 4, 2.c. 11. Tachov ve 4K David Morgenstein, Tachov, E, Outdorový ples 2016 David Morgemstein, Tachov, Vi, 6, 3.c. 13. Záhadný Tachov František Soukup, Tachov, D, 13 Zvýrazněné snímky a označením P postupují do předvýběru celostátní soutěže ČV Porota: Mgr. Simona Oktábcová, ing. Jan Loučím, Miroslav Anton Seznam filmů krajská soutěž KROMĚŽÍŽ - ČESKÝ VIDEOSALON Moje město Ladislav Ženožička, Kroměříž, D, 9, ČU s P 2. Mezi nebem a námi Zuzana Zavadilová, Kroměříž, H, 9, 3.c. 3. Z Marseille do Lurd Arnošt Lukeš, Otrokovice, R, 9, 1.c. 18

19 4. Quo Vadis Vladimír Přibyl, Jiří Rozumek, Veselí nad Moravou, Zlín, E, 8, ČU s P 5. Mým národům Petr Baran, Brno, E, 7, 1.c. 6. Slavnosti vína Pavel Koníček, Hradčovice, R, Přehlídka elegance historických vozidel Pavel Strnad, Tišnov, R, 2 8. Televize Vladimír Procházka, Uherský Ostroh, D, 2, ČU s P 9. Simienské hory - Lubomír Hájek, Uherské Hradiště, D, 13, 2.c. 10. O starém hradě Stanislav Domanský, Kroměříž, A, 1, ČU s P 11. Paměť kamenů Lubomír Hájek, Uherské Hradiště, D, Argument Arnošt Lukeš, Otrokovice, H, 1,.c. 13. Petrohradské leporelo Ladislav Františ, Kroměříž, R, 10, 2.c. 14. Tydli fidli Jan Křivý, Žatčany, R, 10, ČU 15. Lesní příhoda KAF, Kroměříž, H, Horami a pouští Arnošt Lukeš, Otrokovice, R, 15, ČU s P 17. Libušín čeká na opravu Jaroslav Pokorný, Zlín, D, 7, ČU 18. COVADONGA Arnošt Lukeš, Otrokovice, R, 9, ČU s P 19. Kača Barbora Adamcová, Strážnice, H, 26, 1.c. 20. Velehradské doteky Stanislav Domanský, Kroměříž, E, Zlá neděle Arnošt Lukeš, Otrokovice, Vi, 4, 3.c. 22. Poezie Podzámecké zahrady Stanislav Domanský, Kroměříž, D, Setkání Vladimír Procházka, Uherský Ostroh, D, Ženy naší rodiny Petr Baran, Brno, D, 17, 3.c. 25. Dopravní nostalgie Brno Pavel Strnad, Tišnov, R, Jožin z bažin Stanislav Domanský, Kroměříž, Vi, 2, 2.c. 27. Malá vodní elektrárna na Strži Ladislav Františ, Kroměříž, D, OFFROAD Maraton 2015 Pavel Strnad, Tišnov, R, Kávový obřad Lubomír Hájek, Uherské Hradiště, R, 4, 3.c. 30. Betlémy posedmé Pavel Strnad, Tišnov, R, Byla svatba, byla Petr Pavlinec, Velká nad Veličkou, Vi, 9, 1.c. 32. Jeden ze statečných Zdeněk Zbořil, Vyškov, H, 20, 2.c. 33. Půl století nejen s nábytkem Ladislav Františ, Kroměříž, D, Proti proudu Bílé Opavy Miroslav Macega, Zlín, R, Velké Karlovice Valašské chalupy Jaroslav Pokorný, Zlín, D, Petrohradské Boat_Movie Ladislav Františ, Kroměříž, E, 7, 2.c. 37. Májka Vladimír Procházka, Uherský Ostroh, D, CHIASMATIC Šárka Hánová, Prakšice, D, 25, 1.c. 39. Krmelec Vladimír Procházka, Uherský Ostroh, D, Metamorfóza Stanislav Domanský, Kroměříž, E, Blues pro Kroměříž Ladislav Františ, Kroměříž, R, 10 19

20 Zvýrazněné snímky a s označením P postupují do předvýběru celostátní soutěže ČV Porota: Mgr. Milan Šebesta, ing. Emil Pražan, ing. Jiří Kafka Seznam filmů krajské soutěže NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ČESKÝ VIDEOSALON Bahňáci Jaromír Schejbal, Rychnov nad Kněžnou, D, 14, ČU 2. Harmonie života Radek Hochman, Hradec Králové, D, 29, oceněn, P 3. Kalendář 1203 Václav Drašnar, Josef Novotný, Rychnov n. Kněžnou, D, Orlí tempo Vladimír Locker, Černíkovice, D, 6 5. Pan Josef Hauk-podnikatel Miroslav Šolc, Police nad Metují, D, Panička, kočky a kočičky Jaromír Schejbal, Rychnov nad Kněžnou, D, 10, ČU 7. Podorlický skanzen Krňovice Radomil Staštík ml., Hradec Králové, D, 5 8. Putování za motivem Karel Pokorný, Nová Paka, D, Hájovna u Dvou Šraňků Jiří Horák, Hradec Králové, D, Františkovy lázně Jiří Horák, Hradec Králové, R, Letní tábor Miroslav Trudič, Náchod, R, 8, oceněn, P 12. Virtuos a kameník Jan Vačlena, Hradec Králové, R, Zeď nářků Jaroslav Černý, Opočno, R, Druhá šance Martin Mercl, Hradec Králové, H, 6, oceněn, P 15. Frontman David Kučera, Hradec Králové, H, Chata Jan Hanuš, Hradec Králové, H, Inside Kamil Rochl, Doudleby nad Orlicí, H, 19, oceněn, P 18. Personal responsibility Denisa Jarská, Hradec Králové, H, Pomsta David Balda, Hradec Králové, H, 44, oceněn, P 20. Profesionálové Jiří Česák, Pardubice, H, Projekt Černá Voda Jiří Česák, Pardubice, H, 32, oceněn P 22. Rusák Efim Groutskij, Hradec Králové, H, 11, oceněn, P 23. Sráči Martin Bohadlo, Vysokov u Náchoda, H, Sousedem proti své vůli Jaroslav Červinka, Nové Město n. Met., H, 17, oceněn, P 25. Učte se! Pavel Bédi, Náchod, H, Žádný problém Lukáš Hofman, Velká Jesenice, H, Vnitřnost Gabriela Paliová, Police nad Metují, E, 16, oceněn, P 28. Hřívy koní Miroslav Šolc, Police nad Metují, Vi, 4 Zvýrazněné snímky s označení P postupují do předvýběru celostátní soutěže Poprvé předvýběr filmů na krajské soutěži. Porota: Předseda. Mgr. Silvie Dymáková, Mgr. Petr Bělík, Mgr. Richard Řeřicha 20

21 Seznam filmů krajské soutěže PRAHA - ČESKÝ VIDEOSALON Duch svatý David Březina, Praha, D, 20, 2.c. 2. Jak se žije s australáky Vladimír Pasler, Praha, D, Jan Hus Jiří Moravčík, Praha, D, 30, 3.c. 4. Na folklorní niti Marie Kadlčíková, Praha, D, 13, 1.c. 5. Na počátku byla loutka Václav Fořt, Praha, D, Návrat zubrů a koní do české krajiny Jaroslav Kolčava, Milovice, D, Nový Začátek Hana Šormová, Praha, D, Vršovické košer blues Václav Fořt, Praha, D, 17, ČU s P 9. Sem a tam Milan Haškovec, Praha, R, Bobík Jaroslava Šťastná, Praha, H, Boty Jaroslava Šťastná, Praha, H, Informace Milan Haškovec, Praha, H, Kvalitní materiál Martin Doležal, Praha, H, 11, 1.c. 14. Zrcadlo Jaroslava Šťastná, Praha, H, Žena v červeném Andrea Primusová, Praha, H, 16, 2.c. 16. Jakub Jan Ryba dětskýma očima Matylda Šestáková, Praha, A, 17, 1.c. 17. Morální vítěz Milan Štajer, Vráž, A, 8, 2.c. 18. Delirium Lukáš Horáček, Martin Doležal, Praha, E, 13, 3.c. 19. Vydra Václav Fořt, Praha, E, Srdce ze zlata Pavel Hofman, Praha, D, 4. Zvýrazněné snímky s označení P postupují do předvýběru celostátní soutěže Porota: Josef Psohlavec, Radim Valák, Jiří Kunst Seznam filmů krajské soutěže SVITAVY - ČESKÝ VIDEOSALON Příběh jedné lepičky Bohuslav Cihla, Frýdek-Místek, R, 4, ČU s P 2. Štukatér Radim Janík, Šestajovice, D, 21, 3.c. 3. Studníci jsou maškary Ladislav Dvořák, Litomyšl, D, 15, 2.c. 4. Freeze Václav Šimek Wetu, Červený Kostelec, R, 3, 3.c. 5. Jmelí 2015 Václav Šimek Wetu, Červený Kostelec, R, 4, 1.c. 6. Slavnosti chřestu Růžena Bézová, Moravský Beroun, R, Sveti Luka Václav Šimek Wetu, Červený Kostelec, R, 5 8. Natrium Jiří Macháň, Březová nad Svitavou, H, 45, 1.c. 9. Pohlcen stínem Lukáš Plaček, Únanov, H, 10, 3.c. 10. Balada o podzimní Rozkoši Václav Šimek Wetu, Červený Kostelec, Vi, 3, 2.c. 11. Ztracený Marek Petr Béza, Moravský Beroun, Vi, 4, ČU 21

22 12. Nezůstaneš sama Roman Mazánek, Chrudim, D, 19, 1.c. 13. Peřina Dominik Kalivoda, Litomyšl, H, 10, 2.c. 14. Babylon Karel Kubišta, Česká Třebová, Vi, let houslových kurzů Milana Vítka Patr Vorlíček, D, Míříme vysoko 375 let gymnázia v Litomyšli Dominik Kalivoda, Vi, 5, 1.c. 17. Chléb a srdce Karel Kubišta, Česká Třebová, D, 28, ČU 18. Splněné přání Petr Vorlíček, Litomyšl, D, 10, 2.c. 19. I have never done Dominik Kalivoda, Litomyšl, H, 7 Zvýrazněné snímky a s označení P postupují do předvýběru celostátní soutěže ČV Porota: MgA. Linda Vorlíčková, MgA. Gabriela Pavlovská, MgA. Miloslav Kučera Seznam filmů krajské soutěže ZRUČ NAD SÁZAVOU - ČESKÝ VIDEOSA- LON Hallvad Danuše Kubátová, Čelákovice, D, 16, 1.c. 2. Krajánek Tomáš Jung, Praha, D, 16, ČU s P 3. Květy 2015 Jana Čermáková, Čečelice, D, 5, ČU 4. Ludmila a Stanislav Bartůškovi Petr Berger, Havlíčkův Brod, D, 14, ČU s P 5. Malinská tragédie Vladimír Císař, Kutná Hora, D, 18, ČU s P 6. Nový Zéland I. Tomáš Jung, Praha, D, 17, ČU s P 7. Oprava kostela sv. Jakuba Lenka Císařová, Kutná Hora, D, 5 8. Malíř Zdeněk Pešánek Vladimír a Lenka Císařovi, Kutná Hora, D, 15, 3.c. 9. Po stopách Karla IV. Bohumil Kheil, Praha, D, 20, 2.c. 10. Restaurování historických varhan Karel Konfiršt, Sobiňov, D, Talent z Vysočiny Petr Berger, Havlíčkův Brod, D, Výstřely v Černinách Vladimír Císař, Kutná Hora, D, 13, 3.c. 13. Broková střelba-grand-prix Jiřice 2015 Stanislav Tomášek, Hranice, R, Hyjta Karel Tvrdík, Zruč nad Sázavou, R, 17, 3.c. 15. Sever proti Jihu Lipina 2015 Stanislav Tomášek, Hranice, R, Dálkový mikrofon Vladimír Císař, Kutná Hora, H, 4, 2.c. 17. Dražba fiktivních firem Jakub Sloup, Vrdy-Zbyslav, H, Jiný svět Jakub Sloup, Vrdy-Zbyslav, H, 19, 2.c. 19. Kafíčko Pavlína Taubingerová, Brno, Vi, 5, 1.c. 20. Restart Pavla Vaňková, Mladá Boleslav, H, 13, ČU s P 21. Rozchod Danuše Kubátová, Čelákovice, H, 1, ČU s P 22. Slib Pavel Kubát, Čelákovice, H, 1, ČU s P 22

23 23. Šenkýřka Danuše Kubátová, Čelákovice, H, 1, ČU s P 24. V zajetí letokruhů Jaroslav Beran, Hlízov, H, 12, 3.c. 25. Ve vlaku Danuše Kubátová, Čelákovice, H, 1, ČU s P 26. Biograf U staré turbíny Bohumír Novák, Nové Město na Moravě, A, 6, 1.c. 27. Karaoke Bohumír Novák, Nové Město na Moravě, A, Kouzelník Bohumír Novák, Nové Město na Moravě, A,1, 2.c. 29. Rande Bohumír Novák, Nové Město na Moravě, A, 3, 2.c. 30. Western Bohumír Novák, Nové Město na Moravě, A, Different Pavla Vaňková, Mladá Boleslav, E, 2, 3.c. 32. Bluestars 69 Rostislav Švarc, Strakonice, Vi, 7, ČU s P 33. Montgomery Stanislav Tomášek, Hranice, Vi, 3, ČU s P Zvýrazněné snímky a s označením P postupují do předvýběru celostátní soutěže. Porota: Ing. Emil Pražan, Eva Oherová, Mgr. Miroslav Tuščák Seznam filmů krajské soutěže ÚSTÍ NAD LABEM - ČESKÝ VIDEOSALON Musíš umět žít David Bumbálek, Putimov, D, 15, 1.c. 2. Expozice David Bumbálek,Putimov, H, 8, 2.c. 3. Modrý den Alena Krejčová, Ústí nad Labem, R, 9, 2.c. 4. Život nejen s kytarou Vladimír Chudomel, Ústí nad Labem, D, 19, 3.c. 5. Výlet Z. Patzenhauer, J. Kraus, Ústí nad Labem, D, 3 6. Jára Ivo de la Renotiére, Ústí nad Labem, D, 7, 3.c. 7. Povedený koncert Eduard Pech, Ústí nad Labem, H, 6, 2.c. 8. Bubnování Lenka Krejčová, Ústí nad Labem, Vi, 2, 2.c. 9. Žlutá-červená-modrá Josef Svoboda, Česká Lípa, E, 18, ČU s P 10. Výstava Eduard Pech, Ústí nad Labem, R, 8, 1.c. 11. Odsouzená za vlastizradu Alena Krejčová, Ústí nad Labem, D, 17, 1.c. 12. Poklad Ivo de la Renotiére, Ústí nad Labem, D, 13, 2.c. 13. Costarica David Surý, Ústí nad Labem, D, 11, ČU s P 14. Křídlo aneb jak se loví kapři Edvin Svoboda, Ústí nad Labem, D, 17, 2.c. 15. Vykoupej bábu David Surý, Ústí nad Labem, Vi, 3, 2.c. Zvýrazněné snímky a s označením P postupují do předvýběru celostátní soutěže. Porota: Mgr. Ing. Emil Pražanl, Mgr. Miroslav Tuščák, Jiří Petrů 23

24 78. Světový festival neprofesionálních filmů UNICA 2016 RUMUNSKO SUCEAVA 24

25 ČESKÝ VIDEOSALON 2016 JÍDELNÍ LÍSTEK a ROZVRH STRAVOVÁNÍ: Účastníci Českého Videosalonu se budou stravovat v I. patře hotelu Florida (vchod po schodech z restaurace v přízemí). Pátek Oběd Polévka - Hovězí vývar s rýži a zeleninou Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže (plátek hovězí kýty přelitý přírodní omáčkou a orestovanými znojemskými okurkami) Večeře Zapečené brambory s kuřecím masem a pórkem (brambory prokládáné kuřecími prsíčky, cibulkou, bylinkami, nivou, pórkem a smetanou) Sobota Snídaně Oběd Polévka - Maďarská zelná s klobásou a bramborem Přírodní vepřový řízek se sýrem, bramborová kaše (mleté vepřové maso se sýrem holandského typu podávané s mrkvovým salátkem) Večeře Italské masové kuličky polpette s rajčatovou omáčkou a těstovinami (těstoviny přelité italskou omáčkou, rajčatové passaty, hovězí mleté maso, sypané strouhaným parmazánem) Ceník jídel: Snídaně 69,- Oběd 89,- Večeře 79,- Ubytování: cca 300,- Kč internátního typu Ubytování hotelového typu hotel Poprad doplatek 50.- Kč za jednu noc STRAVOVÁNÍ ČESKÝ VIDEOSALON 2016, nabídka stravování účastníků Českého Videosalonu je pro letošní ročník vyřešená následovně: 25

26 Autoři, pokud projeví zájem, si musí objednávat závazně stravování sami prostřednictvím u nebo telefonicky: , které vám zajistí hotel Florida v Ústí nad Orlicí. Platby za objednané jídlo zaplatíte buď při prvním jídle t.j. u oběda dne , nebo si domluvíte s personálem hotelu Florida jinak. Jídelní lístek je vytištěn v brožuře Českého Videosalonu na internetu Ceník jídel - Snídaně 69,- Oběd 89,- Večeře 79,- Telefonické i internetové objednávky nutno uskutečnit nejpozději do Další nabídka stravování v Ústí nad Orlicí: V Ústí nad orlicí se můžete stravovat individuálně ve stravovacích a občerstvovacích zařízeních: Restaurace Henry Gril Mírové nám. 130, Ústí nad Orlicí PO PÁ jídlo česká kuchyně, vegetariánská kuchyně, pití běžný sortiment Restaurace hotel POPRAD: Smetanova 470, Ústí nad Orlicí 3 druhy piva Gambrinus a Radegast Hotová jídla oběd v ceně od 80,- Kč Mnoho minutek a také specialit Bohatá kontinentální snídaně cca do 100 Kč Služba první pomoci GALEN Smetanova 1390 T: Nemocnice Čs. Armády 1076 T: Autodílna TRIO Čelakovského 371 T: Odtahová služba Třebovská 348 T: S L U Ž B Y: Lékárna Na Kociánce Kociánova 25 T: Autobusové nádraží Lochmanova ulice T: Vlakové nádraží Nádražní ulice T: Česká pošta Lochmanova 1400 T:

27 Upozornění: DOPRAVU SI MOHOU ÚČASTNÍCÍ V MÍSTĚ KONÁNÍ FESTIVALŮ ČESKÝ VIDEOSALON V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZAJISTIT TAXISLUŽBOU NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH: Taxi Henzl Radomír Taxi Kobza Titulní stranu programu, znělku, diplomy, čestná uznání, pamětní listy a plakát Českého Videosalonu vytvořil Jaroslav Nykl z Prahy Fotografie Ústí nad Orlicí Lukáš Prokeš Programového průvodce Českého videosalonu vytiskla tiskárna GRANTIS Ústí nad Orlicí Veškeré informace obdržíte: NIPOS-ARTAMA, Mgr. Miroslav Tuščák, Fügnerovo nám. 5, P.O.BOX 12, Praha 2, tel.: , , KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí, Lochmanova 1400, Ústí nad Orlicí, Karel Pokorný, tel.: , Tomáš Fiedler, tel.: Informační servis: Město Ústí nad Orlicí: tel.: , , fax: Přípravný výbor: Mgr. Miroslav Tuščák, NIPOS-ARTAMA Praha Petr Hájek, Město Ústí nad Orlicí Klubcentrum v Ústí nad Orlicí: Karel Pokorný Jaroslava Martináková Květa Stárková Tomáš Fiedler Pořadatelé: Technické zabezpečení: JBS STUDIO s.r.o., Praha Jaroslav Bouše Roman Zach Pavel Matoušek Jaroslav Šika Patrik Ján Kulturní dům: Radek Pirkl NASHLEDANOU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ V ROCE 2017! Pořadatelé 27

28 ČESKÝ VIDEOSALON 2016 ÚSTÍ NAD ORLICÍ 28

29 29

30 Z UPLYNULÝCH VIDEOSALONŮ 30

31

32

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov.

Výherci Velká letní. Kolo Firstbike. Jiří Svoboda, Olomouc. Familyboardy. Jarmila Kapustová, Brumov Radka Barnová, Chomutov. Velké letní soutěže se účastnilo přes 4000 soutěžících. Bohužel ne všichni si řádně přečetli pravidla a proto museli být z losování vyřazeni. Nicméně většina soutěžících odpověděla správně na všech 15

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

Adresář spolupracujících subjektů

Adresář spolupracujících subjektů Standard 9 - Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a, 9c, 9d Interní dokumenty - k dispozici k nahlédnutí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. 9b Spolupráce probíhá s relevantními

Více

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo Úterý 5.5. 2015 velký sál, výsledková listina Kategorie 5-6 let 8:05 Jméno: Škola/učitel: Umístění 1 Benešová Barbora ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem Eduard Makovský 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č.

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÓLOVÝ ZPĚV

ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÓLOVÝ ZPĚV Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5, Turnov 511 01 tel.: 481 322 767; fax.: 481322 767; e-mail: zus@turnov.cz ÚSTŘEDNÍ KOLO SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZUŠ SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV TURNOV 17. - 19. 4.

Více

14. èervna 2003 - JIHLAVA

14. èervna 2003 - JIHLAVA 14. èervna 2003 - JIHLAVA 18. CELOSTÁTNÍ PØEHLÍDKA ÈESKÝCH A MORAVSKÝCH DÌTSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORÙ JIHLAVA 2003 Z povìøení a za finanèního pøispìní Ministerstva kultury ÈR poøádá IPOS-ARTAMA DKO s.r.o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 1. 6. 2009 dopoledne Petra Zuzana Svobodová (4.A) Český jazyk a literatura 7:30 7:45 Mgr. Libuše Kovářová / Mgr. Andrea Zadinová / Anglický jazyk 8:30 8:45 Mgr. Silvie Průchová / Mgr. Diana

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

GAMBRINUS LIGA ČMFS. Podzim 2008

GAMBRINUS LIGA ČMFS. Podzim 2008 GAMBRINUS LIGA ČMFS Podzim 2008 1. kolo - 02.08.2008 A1A0101 Teplice - České Budějovice A1A0102 Slovan Liberec - Slavia Praha A1A0103 Příbram - Brno A1A0104 Viktoria Plzeň - Viktoria Žižkov A1A0105 Baník

Více

Urologické ordinace Západní Čechy

Urologické ordinace Západní Čechy Urologické ordinace Západní Čechy Kraj Plzeňský PLZEŇ MUDr. Flek Poliklinika Denisovo nábř., s.r.o., Denisovo nábř. 4, 305 43 Plzeň, tel.: 378 218 116 ord. hod.: pondělí 7:15 10:30, 13:30 16:30 hod. čtvrtek

Více

Slavnosti Pernštejnského panství 2011

Slavnosti Pernštejnského panství 2011 Slavnosti Pernštejnského panství 2011 1. - 6. 7. 2011 kulturní program Nedvědice u rybníka - pořadatel městys Nedvědice 1.7. PÁTEK 20:00-01:00 OLDIES PARTY - DJ Luboš Hejtmánek - diskotéka 2.7. SOBOTA

Více

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha

ADRESÁŘ. magistrátů. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ADRESÁŘ magistrátů Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha leden 2015 Adresář magistrátů (aktualizace leden 2015) Adresář obsahuje údaje o magistrátech, včetně údajů o odborech kultury.

Více

II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL

II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL II. ROČNÍK REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE ZDRAVOTNICKÝCH DRUŽSTEV HUMANITÁRNÍCH JEDNOTEK ČČK A DRUŽSTEV JUNIORŮ ČČK - KUBÍNŮV MEMORIÁL Seč u Chrudimi 6.-8.10.2006 Český červený kříž - Oblastní spolek ČČK Chrudim

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5. POPIS ČÍSELNÍKU : BA0100 NUTS4 Název: Územní statistické jednotky NUTS Charakteristika: Územní statistické jednotky na úrovni NUTS4- okresy doplněné o Hl. město Praha z úrovně NUTS3 a Českou republiku

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Oprávněná úřední osoba: Ing. Stanislava Uhrová Telefon: 465 385 285 E-mail:

Více

Kategorie: Nováčci mladší - dívky

Kategorie: Nováčci mladší - dívky Kategorie: Nováčci mladší - dívky Hlavní rozhodčí: František Baudyš Hradec Králové Rozhodčí: 1. Žofie Trpělková Zlín 2. Marie Lafantová Slaný 3. Jana Košťálová Liberec 4. Stanislava Šmídová Ostrava 5.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

SPECIALISTA NA VIDEOTECHNIKU

SPECIALISTA NA VIDEOTECHNIKU SPECIALISTA NA VIDEOTECHNIKU Videokamery e a e y or o kamery amery do a a ed dky a o r kamery www.fotoskoda.cz Program ČESKÝ VIDEOSALON 2015 Z pověření Ministerstva kultury České republiky a pod záštitou

Více

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz PENZION AEBI Adresa:

Více

Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy

Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy Výsledky voleb do orgánů notářské samosprávy Notářská komora České republiky oznamuje výsledky voleb do volených notářské samosprávy pro funkční období 2011 2013 : orgánů 1. Notářská komora České republiky:

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Porotherm strop. Rychle a jednoduše i svépomocí

Řešení pro cihelné zdivo. Porotherm strop. Rychle a jednoduše i svépomocí Řešení pro cihelné zdivo Porotherm strop Rychle a jednoduše i svépomocí Řešení pro cihelné zdivo Proč Porotherm strop? Používání stropů Porotherm - keramických trámečků POT a vložek MIAKO je již dlouho

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR

Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR VETERAN RALLYE OSTRAVA 2011 XIII. ročník Memoriálu Ing. Františka Procházky Historická auta v rytmu swingu Sobota 28. května Vážení příznivci historických vozidel

Více

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015

Statistika babyboxů ke dni 12. listopadu 2015 Statistika babyboxů ke dni. listopadu 2015 pořadí den datum čas jméno místo 2006 1. sobota 17. 2. 2006 20:10 Sonička Praha Hloubětín 2. sobota 25. 2. 2006 21:30 Lenka Praha Hloubětín 3. neděle 26. 2. 2006

Více

Ocenění NFGB. Broumov, 10. listopadu 2011 Stará radnice

Ocenění NFGB. Broumov, 10. listopadu 2011 Stará radnice Ocenění NFGB Broumov, 10. listopadu 2011 Stará radnice školní rok 2010/2011 NOMINACE Kristýna Cibulková (sexta) Vzorně reprezentovala školu v krajském kole olympiády v českém jazyce získala 9. místo v

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

nemocnice beroun účet SMS půjčka před výplatou Jiné typy SMS nezaměstnané Půjčky na směnku Půjčky na směnku ihned Půjčky

nemocnice beroun účet SMS půjčka před výplatou Jiné typy SMS nezaměstnané Půjčky na směnku Půjčky na směnku ihned Půjčky půjčky bez registru online nový jičín nemocnice kladno. Cena: 10 000 Kč zobrazit detaily 10 inzerátů Váš email Typ Nezáleží Nabídka Poptávka Kategorie Rychlá SMS půjčka Půjčky ihned na půjčky bez registru

Více

Vážení přátelé a příznivci Vesny,

Vážení přátelé a příznivci Vesny, VESNOVINY 1/2014 dvouměsíčník Vesna, o.p.s., Údolní 10, 602 00 Brno vychází 3. 1. 2014 -------------------------------------------------------------------------------------- Vážení přátelé a příznivci

Více

Tělocvična 3. ZŠ Velké Meziříčí

Tělocvična 3. ZŠ Velké Meziříčí TJ Březejc, z.s. pořádá Regionální soutěž v boccie jednotlivců 2016 pro soutěžní třídy BC1, BC2, BC3 region VÝCHOD Česká federace Spastic Handicap, z.s. Tělocvična 3. ZŠ Velké Meziříčí Neděle, 6. března

Více

Informace o klubu najdete na WWW.SKLISEN.COM. MISTROVSKÉ UTKÁNÍ DIVIZE SK. D 16. KOLO, 15.3. 2008, 14:30 hod. proti

Informace o klubu najdete na WWW.SKLISEN.COM. MISTROVSKÉ UTKÁNÍ DIVIZE SK. D 16. KOLO, 15.3. 2008, 14:30 hod. proti SK LÍŠEŇ Informace o klubu najdete na WWW.SKLISEN.COM MISTROVSKÉ UTKÁNÍ DIVIZE SK. D 16. KOLO, 15.3. 2008, 14:30 hod. SK LÍŠEŇ proti ČAFC Židenice ROZHODČÍ: Pojezný Asistenti: Reich, Fridrichovský DELEGÁT:

Více

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2008/09

Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2008/09 Výsledková listina výtvarná část Evropa ve škole 2008/09 I. kategorie (4-8 let; do 3. třídy) Umístění Jméno Adresa školy Název Jméno Kolektiv ZUŠ B. Smetany, Revoluční 100, 310 00 Orbis Pictus Alexandra

Více

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Čj. MV-140575-1/PO-IZS-2015 Datum: 23. října 2015 Počet listů: 6 Přílohy: 2/2 Schválil: brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

nezaměstnané Půjčky na směnku Půjčky na směnku ihned Půjčky

nezaměstnané Půjčky na směnku Půjčky na směnku ihned Půjčky půjčky online žatec ustecký kraj. Jsem i trochu línější, takže jsem ocenil i odbornou montáž Doba splatnosti 12-84 měsíců. Hlídání nově vložených inzerátů Váš email Typ Nezáleží Nabídka Poptávka Kategorie

Více

Mistrovství ČR 2014 vzduchové zbraně 15.3.2014 Pořadatel: ČSS Výsledkové listiny

Mistrovství ČR 2014 vzduchové zbraně 15.3.2014 Pořadatel: ČSS Výsledkové listiny 15.3.2014 Pořadatel: ČSS Výsledkové listiny 15.03.2014 pistolové disciplíny VzPi 60 Muži Finále Družstva VzPi 60 Junioři Finále VzPi 40 Ženy Finále Družstva VzPi 40 Juniorky Finále VzPi 40 Dorostenci starší

Více

Výsledky žáků v soutěžích 2009-2010

Výsledky žáků v soutěžích 2009-2010 Výsledky žáků v soutěžích 2009-2010 Okresní kolo soutěže ZUŠ komorní hra s převahou dech. nástrojů České Budějovice,ZUŠ Piar.nám. 5.února 2010 Kvarteto ZF Michaela Mrázová 1. místo, postup kat. III a Jaroslav

Více

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava -

Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - Jméno Příjmení Prodejna, na které si figurky Skylanders můžete vyzvednout: Milena Balonová EURONICS, Havířov Martin Bančovski EURONICS, Ostrava - FORUM, Nová Karolina Veronika Bartáková EURONICS, Otvice

Více

Pozor, rozšíření otevírací doby na dopolední hodiny o víkendech a svátcích od května do října!!!

Pozor, rozšíření otevírací doby na dopolední hodiny o víkendech a svátcích od května do října!!! PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ČERVENCI A SRPNU 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- FRÝDECKÝ ZÁMEK TEL. 558 630 051-3 558 628

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

I N F O R M A C E 13.SOUSTŘEDĚNÍ ČLENŮ REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA ČESKÉ REPUBLIKY V RÁDIOVÉM ORIENTAČNÍM BĚHU 9. 7. 13. 7.

I N F O R M A C E 13.SOUSTŘEDĚNÍ ČLENŮ REPREZENTAČNÍHO DRUŽSTVA ČESKÉ REPUBLIKY V RÁDIOVÉM ORIENTAČNÍM BĚHU 9. 7. 13. 7. P O Z V Á N K A Svaz: Asociace ROB České republiky Hlavní cíl: Program: Příjezd ve středu 9. 7. 2003. Strava začíná večeří v 18,30 hod. Odjezd v neděli 13. 7. 2003 po obědě ( cca 14,00 ). Podrobný program

Více

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014

Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 Podpořené žádosti jednotlivců ze sbírky Světluška v roce 2014 3 376 098 Kč Žadatel Předmět žádosti Schválený příspěvek Adam H. z Lomnice nad Popelkou Dotykový tablet 7 925 Kč Adéla K. Praha Dotykový tablet

Více

Kokory. ORP Přerov. Elektronický Digitální Povodňový Portál

Kokory. ORP Přerov. Elektronický Digitální Povodňový Portál Elektronický Digitální Povodňový Portál Kokory Stanoviště: 57/514152, Kokory 75105 Telefon: 581746253 ou.kokory@quick.cz Poznámka: Digitální pobvodňový plán obce Kokory: http://www.edpp.cz/dpp/kokory Jméno:

Více

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111

Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Úřad městské části města Brna Brno - Židenice Gajdošova 7, 615 00 B R N O tel. 548 426 111 Odbor výstavby a územního plánování Spisová značka: STU/05/0900364/000/003 V Brně dne 31.07.2009 Číslo jednací:

Více

M ČR 2013 ze vzduchových zbraní

M ČR 2013 ze vzduchových zbraní M ČR 2013 ze vzduchových zbraní Výsledkové listiny 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 16.3.2013 Vzduchová pistole 60 ran Muži Jednotlivci Finále Družstva Vzduchová

Více

NOMINACE NA 3.KOLO ČPTM 2015

NOMINACE NA 3.KOLO ČPTM 2015 NOMINACE NA 3.KOLO ČPTM 2015 TAKTO OZNAČENO - CHYBNĚ ZADÁNO DO PŘIHLÁŠKY - PROSÍM O KONTROLU!!! pč Příjmení, jméno Ročník Průkaz Klub Průměr Pozn LP 60, Dorost 1 BENEŠ Michal 1997 37779 0272 SSK Šumperk-Temenice

Více

Výsledky 28. ročníku Slánské brusle 17.11.2007

Výsledky 28. ročníku Slánské brusle 17.11.2007 Výsledky 28. ročníku Slánské brusle 17.11.2007 POHÁR Žačky nejmladší 1. Vlasáková Adéla HC Rebel Havlíčkův Brod 2. Pavlasová Eliška HC Rebel Havlíčkův Brod 3. Cibulková Sára USK Praha 4. Doubravová Kateřina

Více

Protokol o předání spisů soudním exekutorům

Protokol o předání spisů soudním exekutorům Protokol o předání spisů soudním exekutorům Seznam věcí výkonu rozhodnutí předaný soudnímu exekutorovi ve dne 30.4.2013. podle bodu čl. II bodu 8. přechodných ustanoveních zákona č. 396/2012 Sb., kterým

Více

Adresy. oznamovatel č. 117 listopad prosinec 2014. Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze: Obec křest anů, Na Špejcharu 3, 17000 Praha 7

Adresy. oznamovatel č. 117 listopad prosinec 2014. Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze: Obec křest anů, Na Špejcharu 3, 17000 Praha 7 Adresy Sborový dům a kaple svatého Jana v Praze: Obec křest anů, Na Špejcharu 3, 17000 Praha 7, tel./fax 233 322 150, praha.obec-krestanu.cz Kontakt pro ubytování a technické záležitosti: Karel Dolista,

Více

Program MgA. Kateřina Melenová 9 TÝDNŮ BAROKA 2015 Baroko

Program MgA. Kateřina Melenová 9 TÝDNŮ BAROKA 2015 Baroko Program 9 TÝDNŮ BAROKA 2015 MgA. Kateřina Melenová Baroko TÝDEN PRVNÍ NEPOMUK / SPÁLENÉ POŘÍČÍ 29.6.- 5.7. 2015 Kolébka sv. Jana Nepomuckého 29.6. PONDĚLÍ:# # SPÁLENÉ POŘÍČÍ / BLOVICE - CESTA OTEVŘENÁ

Více

Akce v Sušici a okolí leden 2015

Akce v Sušici a okolí leden 2015 hrad Kašperk 3.1. 4.1. 8.1. 8.1. 9.1. 9.1. 10.1. Akce v Sušici a okolí leden 2015, kostel sv. Václava, od 9:00 hodin Vánoce 2014 ve farnosti Slavnost Matky Boží, Panny Marie mše sv. s rodinami Hrad Kašperk,

Více

CZECH CARVING CUP 24.11.2011, Ostrava - Gastro festival

CZECH CARVING CUP 24.11.2011, Ostrava - Gastro festival CZECH CARVING CUP 24.11.2011, Ostrava - Gastro festival 9. ročník absolutní pořadí Kategorie A + B poř. kat.a kat.b celk. jméno organ. 1. 82,7 84 166,7 VOSTALOVÁ Eliška C.S.C.T., Hotelová škola Třebíč

Více

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54

600865 5384 orná půda zemědělský půdní fond 848 4633 74 Hagjosaj Bronislava Bánov 317, 687 54 kat.území parcela druh pozemku využití LV výměra celkem výměra v ZCHÚvlastník adresa I. vlastníka I.podíl vlastník adresa II. vlastníka II. 600865 5356 orná půda zemědělský půdní fond 598 1866 13 Vašíčková

Více

O pohár Vltavy závod v dálkovém plavání 5. závod Tour de Open Water Swimming 2011

O pohár Vltavy závod v dálkovém plavání 5. závod Tour de Open Water Swimming 2011 O pohár Vltavy závod v dálkovém plavání 5. závod Tour de Open Water Swimming 2011 neděle 10. července 2011 Vltava - říční úsek 58,5-57,8 místo startu: loděnice TJ Bohemians Praha teplota vody 18,3 st C,

Více

Jméno Město Pořadí Výhra Marie Navrátilová Vsetín 1 TV Eva Dubčáková Horní Lideč 2 Sada aku nářadí Josef Lavička Kaznějov 3 Malé PC Josef Vinduška

Jméno Město Pořadí Výhra Marie Navrátilová Vsetín 1 TV Eva Dubčáková Horní Lideč 2 Sada aku nářadí Josef Lavička Kaznějov 3 Malé PC Josef Vinduška Jméno Město Pořadí Výhra Marie Navrátilová Vsetín 1 TV Eva Dubčáková Horní Lideč 2 Sada aku nářadí Josef Lavička Kaznějov 3 Malé PC Josef Vinduška Nepomuk 4 Malé PC Roman Kozojed Opařany 5 ThinkPad Ludmila

Více

ORLICKÉ HORY A PODORLICKO. Na kole

ORLICKÉ HORY A PODORLICKO. Na kole ORLICKÉ HORY A PODORLICKO Na kole Obsah Východní Čechy... 4 Orlické hory a Podorlicko... 6 Labyrintem J. A. Komenského... 8 Okolo Pastvinské přehrady...10 Přes soutok na Homoli...12 Česko-polská silniční...14

Více

Vážení příznivci automobilových orientačních soutěží,

Vážení příznivci automobilových orientačních soutěží, Vážení příznivci automobilových orientačních soutěží, dostáváte do rukou Ročenku AOS, která je přehledem nejdůležitějších výsledků sezony roku 2014 Můžeme konstatovat, že je za námi velmi úspěšná sezona,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 WILLÍK - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM Praha Vážení přátelé, Předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti a hospodaření našeho občanského sdružení

Více

Mgr. Aleš Březina: Mezi skladbami Bohuslava Martinů,

Mgr. Aleš Březina: Mezi skladbami Bohuslava Martinů, Univerzita Palackého v Olomouci Systémové aspekty v rozvoji lidských zdrojů a jejich flexibility jako podpora interdisciplinárního výzkumu vybraných oblastí hudební kultury PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY

Více

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy bližší info na www.sar-blochova.cz v sekci AKCE / koncerty, přednášky, semináře aj. LEDEN 16 17.1. OLOMOUC škola praktické muzikoterapie 18.1.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Adéla Pírková (4.C) pr. - Dějiny výtvarné kultury 8:20 8:40 {Vkre} Mgr. Martin Dvořák / MgA. Lubomír Ančinec / pr. - Technologie 9:10 9:30 {knih} Jaromíra Slívová

Více

Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993

Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993 Výstavy v barokním areálu Skalka od roku 1993 Kostelík sv. Maří Magdalény 1993 Jan Šimek: PLASTIKY, Petr Baran: FOTOGRAFIE (červenec-srpen 1993) 1994 Václav Vaculovič: OBRAZY (červenec-srpen 1994) 1995

Více

MESTSKY URAD TREMOSNA Plzeňská 98, Třemošná PSČ 330 11 STAVEBNÍ ODBOR

MESTSKY URAD TREMOSNA Plzeňská 98, Třemošná PSČ 330 11 STAVEBNÍ ODBOR Č.j.: 2494/20 1O/StO Spis. Zll.: 2158/20101Urb Vyřizuje: Urbánková, tel. 377970248 E-mail: pavla.urbankova@tremosna.cz Obec Bučí, 331 52 Bučí 57 v "V v v, MESTSKY URAD TREMOSNA Plzeňská 98, Třemošná PSČ

Více

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015

Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 Halové rekordy oddílu SSK Vítkovice k 1.1.2015 60m: ženy - 7,32 Kubalová Renáta 65 2.2.91 Jablonec juniorky 19 let: - 7,55 Ščerbová Denisa 86 19.2.05 Praha 18 let: - 7,55 Černochová Renáta 65 19.2.83 Jablonec

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH 2012-2014 (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 212-213 636 204 263 23,3 545 106 208 192 332 28 41 100 175 318 563 966 226-227 2 000-9 999 obyv. 133 442 487 571 50,6 137 73 380 405 726 96 116 279 519 762 942 1 192 130 10 000-49

Více

Během pořádání celodenních kulturních programů se neprovádí.

Během pořádání celodenních kulturních programů se neprovádí. Návštěvní doba 5. 3. 27. 3. soboty a neděle 9 16 hodin 28. 3. Velikonoční pondělí 9 17 hodin 1. 4. 30. 4. denně mimo pondělí 9 17 hodin 1. 5. 31. 8. denně mimo pondělí 9 18 hodin 1. 9. 31. 10. denně mimo

Více

V PLAVÁNÍ VELKÉ CENY MĚSTA ZNOJMA. oddíl plavání TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ZNOJMO. pořádá ve dnech 14. a 15. 11. 2009. 42. ročník. 6. kolo Českého poháru

V PLAVÁNÍ VELKÉ CENY MĚSTA ZNOJMA. oddíl plavání TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ZNOJMO. pořádá ve dnech 14. a 15. 11. 2009. 42. ročník. 6. kolo Českého poháru TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ZNOJMO oddíl plavání pořádá ve dnech 14. a 15. 11. 2009 42. ročník VELKÉ CENY MĚSTA ZNOJMA V PLAVÁNÍ 6. kolo Českého poháru Hlavní závod: Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOL PLZEŇSKÉHO KRAJE V CELOSTÁTNÍCH KOLECH PŘEDMĚTOVÝCH A UMĚLECKÝCH SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOL PLZEŇSKÉHO KRAJE V CELOSTÁTNÍCH KOLECH PŘEDMĚTOVÝCH A UMĚLECKÝCH SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOL PLZEŇSKÉHO KRAJE V CELOSTÁTNÍCH KOLECH PŘEDMĚTOVÝCH A UMĚLECKÝCH SOUTĚŽÍ VE ŠKOLNÍM ROCE A) PŘEDMĚTOVÉ SOUTĚŽE MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Kat. A 1. 3. místo: Anh Dung Le, Gymnázium, Tachov,

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

IV. ROČNÍK celorepublikové SOUTĚŽE V INTERPRETACI KONCERTNÍHO MELODRAMU PRO ŽÁKY LDO ZUŠ

IV. ROČNÍK celorepublikové SOUTĚŽE V INTERPRETACI KONCERTNÍHO MELODRAMU PRO ŽÁKY LDO ZUŠ IV. ročník SOUTĚŽE V INTERPRETACI KONCERTNÍHO MELODRAMU pro žáky literárně dramatického oboru ZUŠ 7. 9. listopadu 2014 ŠUMPERK Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Spolek GALIMATYÁŠ Kruh rodičů

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 1058/16/VYS/Ko V Sušici dne: 20.5.2016

Více

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3.

Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. Seznam absolventů na promoce 5. 4. 2013 9.00 hod. Bankovnictví a pojišťovnictví 1. E Simona Ambrosová v Karviné 2. E Vít Bartošek v Litoměřicích 3. E Veronika Cyprysová v Písku 4. E Klára Čejková v Praze

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

NEMOVITOSTI NEJLEPE NA SMĚNKU NEBO NOTAŘSKY ZAPIS. Chcete-li být. půjčky na směnku vysočina region poplatků předem, nemusíte u ni

NEMOVITOSTI NEJLEPE NA SMĚNKU NEBO NOTAŘSKY ZAPIS. Chcete-li být. půjčky na směnku vysočina region poplatků předem, nemusíte u ni půjčky na směnku vysočina region. Dle produktu i omezená administrativa a jednoduché s prověřování bonity klienta. BEZ POPLATKU PŘEDEM A ZAJIŠTĚNI NEMOVITOSTI NEJLEPE NA SMĚNKU NEBO NOTAŘSKY ZAPIS. Chcete-li

Více

Dáváme sportu smysl. Co je Orel? >> Základní informace

Dáváme sportu smysl. Co je Orel? >> Základní informace Dáváme sportu smysl Co je Orel? >> Základní informace PROFIL OREL je občanské sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb.. Orel je sportovní organizací, založenou na křesťanských základech. Členství v Orlu je

Více

Kovovýroba Beran. Ing. Miroslav Krejča - předseda Výboru pro rozvoj a investice města Písek

Kovovýroba Beran. Ing. Miroslav Krejča - předseda Výboru pro rozvoj a investice města Písek Kovovýroba Beran Ing. Miroslav Krejča - předseda Výboru pro rozvoj a investice města Písek Pořadatel: Atletický tělovýchovný klub Písek Hlavní rozhodčí: Mgr. Helena Fanturová Místo: Městský atletický stadión

Více

Pavel SLÁMA výkonem 622 ustanovil nový rekord kuželny. Nejlepších 30 hs nahrál Jirka MARTINŮ a to výkonem 179 kolků.

Pavel SLÁMA výkonem 622 ustanovil nový rekord kuželny. Nejlepších 30 hs nahrál Jirka MARTINŮ a to výkonem 179 kolků. Turnaje se zúčastnilo celkem 164 hráčů, včetně neregistrovaných z 25 oddílů. Zvítězili Vlasťa ZEMAN s Davidem MACHALOU, oba pokořili hranici 600 bodů a za to jim náleží pohár pro vítěze a finanční prémie

Více

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE

III. ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD A DALŠÍ INSTITUCE OBSAH Úvodem 11 I. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ Pozdrav prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc., předsedy Akademie věd ČR 15 Pozdrav prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc., prorektora University Karlovy 19 Pozdrav prof.

Více

ROHÁLOVSKÁ DESÍTKA 28.2.2015 1 PŘÍPRAVKA - DÍVKY. 2004-2005 680 m 2 PŘÍPRAVKA - KLUCI. 2004-2005 680 m 1 VÝSLEDKY

ROHÁLOVSKÁ DESÍTKA 28.2.2015 1 PŘÍPRAVKA - DÍVKY. 2004-2005 680 m 2 PŘÍPRAVKA - KLUCI. 2004-2005 680 m 1 VÝSLEDKY ROHÁLOVSKÁ DESÍTKA Prusinovice 28.2.2015 22.ročník 1 PŘÍPRAVKA - DÍVKY 2004-2005 680 m 1 Pří - DÍVKY 00:02:21 1 430 Svobodová Barbora 2004 VSK Uni Brno 2 Pří - DÍVKY 00:02:22 2 460 Grégrová Tereza 2004

Více

Hana Černá Taneční škola BOHÉMIA Chrast ve spolupráci se Svazem učitelů tance ČR, z. s., za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR

Hana Černá Taneční škola BOHÉMIA Chrast ve spolupráci se Svazem učitelů tance ČR, z. s., za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR Hana Černá Taneční škola BOHÉMIA Chrast ve spolupráci se Svazem učitelů tance ČR, z. s., za podpory Pardubického kraje a Ministerstva kultury ČR pořádají Mistrovství ČR SUT plesových předtančení Memoriál

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 8. TJ SPARTAK Police nad Metují, o.s.

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 8. TJ SPARTAK Police nad Metují, o.s. TJ SPARTAK Police nad Metují, o.s. lyžařský oddíl SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 8 Město P o l i c e nad Metují hlavní sponzor TJ SPARTAK Sponzoři LO: KERAMIKA

Více

nízkými příjmy, důchodce, matky na mateřské dovolené. inzerce skutečnost, že jsou poskytovány se snahou absolutně minimalizovat

nízkými příjmy, důchodce, matky na mateřské dovolené. inzerce skutečnost, že jsou poskytovány se snahou absolutně minimalizovat půjčky online uherské hradiště nemocnice jihlava. Nebankovní půjčky jsou vhodné pro nez nízkými příjmy, důchodce, matky na mateřské dovolené. inzerce dárky pro může,ženy fitness classic bazar. Nebankovní

Více

Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2013 :

Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2013 : Plán kynologických akcí OMS ČMMJ na rok 2013 : Jarní svody : Praha 6 13.04., Praha 7-20.04., Praha 9 + Praha 10-07.04., Benešov - 13.04., Beroun - 13.04., Kladno - 06.04., Kolín - 06.04., Kutná Hora -

Více

Praha 1 Praha 2 Praha 6 Praha 9 Praha 10 Praha 6 Praha 10 Praha 9 Praha 8 Praha 7 Praha 7 Praha 3 Praha 4 Praha 6 Praha 4.

Praha 1 Praha 2 Praha 6 Praha 9 Praha 10 Praha 6 Praha 10 Praha 9 Praha 8 Praha 7 Praha 7 Praha 3 Praha 4 Praha 6 Praha 4. Seznam zaměstnaců Rodné číslo Osobní číslopříjmení Jméno Titul Datum narození Pohlaví Stav Pracoviště Kancelář Platová třídaplatový stupeň Ulice Psc 3062205069 101 Veverková Alice Ing. 12/20/1985 Z O B

Více

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (č.j. 25 503/98-24) Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických

Více

Městský úřad Velké Meziříčí

Městský úřad Velké Meziříčí Městský úřad Velké Meziříčí odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, Velké Meziříčí Velké Meziříčí, dne 23. ledna 2012 Oprávněná úřední osoba: Rohovský Ivo, tel.: 566 781 203, e-mail.: rohovsky@mestovm.cz

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 7-2009 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 25. 6. 2009 od 17. 00 hodin

Více

V Mnichovicích byla slavnostně otevřena další 4. třída v mateřské škole za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR s názvem Motýlková

V Mnichovicích byla slavnostně otevřena další 4. třída v mateřské škole za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR s názvem Motýlková Co se do časopisu nevešlo Zprávy z regionů 2. část volební obvod č.41 - Benešov SENÁTOR Ing. Helena Rögnerová V Mnichovicích byla slavnostně otevřena další 4. třída v mateřské škole za finanční podpory

Více