9. září 2005 Cena 6,00 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. září 2005 Cena 6,00 Kč"

Transkript

1 16/2005 Další nové byty Rekonstrukce objektu v bývalém prostoru kasáren na Nádražní ulici, kde vzniklá 44 nových bytů, by měla být ukončena v únoru příštího roku. Jedná se o bytové jednotky pro příjmově vymezenou skupinu obyvatel. Projekt tzv. startovacích bytů by měl pomoci především mladým rodinám, které si z finančních důvodů nemohou pořídit bydlení vlastní. Příjezdová komunikace k bytovému domu, která bude rovněž opravena nákladem zhruba 600 tisíc korun, povede zatím stejným úsekem, jako v případě, kdy zde byl dočasně umístěn Městský úřad. V budoucnu by mohlo dojít i ke zprůjezdnění bližší komunikace od bývalé hlavní brány kasáren. Terénní úpravy zasáhnou také prostor za domem směrem k řece, kde po odstranění plotu a vyčištění vznikne příjemné klidné místo k relaxaci pro děti i rodiče. Některé další stavby před bytovým domem jsou ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ten vyhodnocuje jejich potřebnost a v případě, že jej sám nevyužije, nabídne majetek ostatním organizačním složkám státu, aby posoudily, zda ho nepotřebují ke své činnosti. V případě, že žádná organizační složka státu o tento majetek nemá zájem, přistoupí se k realizaci majetku ve prospěch dalších fyzických nebo právnických osob. Pokud má majetek náležitý charakter, lze jej bezúplatně převést ve veřejném zájmu na jiné subjekty např. na územní samosprávné celky. Jedná-li se o ostatní majetek, který nesplňuje veřejný zájem, je nabízen formou výběrového řízení všem ostatním subjektům. V současné době jsou do uvedeného majetku zahrnuty tři dosud volné sklady, jedna budova a garáže jsou pronajaty, dvě nemovitosti a další část jedné jsou navrženy k bezúplatnému převedení na Město Sušice, městu byla nabídnuta rovněž přístupová komunikace a v případě jednoho pozemku se uvažuje o vybudování kruhového objezdu. Ve velkém areálu bývalých kasáren jsou další nájemci či majitelé budov a staveb, přesto se v budoucnu určitě podaří vytvořit zde vyhovující lokalitu pro bydlení i aktivity podnikatelského směru. as do lavic! Alespoň poslední prázdninové dny byly prohřáté sluníčkem, a tak si školáci ještě mohli chvilku užívat prázdninových radovánek, než ve čtvrtek 1. září zasedli do lavic. Slavnostního zahájení nového školního roku na ZŠ T. G. Masaryka se, jako už několik posledních let, zúčastnila také starostka Sušice JUDr. Rippelová, která popřála všem hodně radosti a pracovních úspěchů (na foto). Tři základní školy v Sušici přivítaly letos do svých tříd celkem 138 prvňáčků: na ZŠ TGM budou pracovat dvě první třídy se 49 žáčky, ZŠ Lerchova otevřela tři třídy pro 68 dětí a ZŠ Komenského jednu třídu s 21 prvňáčky. Tradiční slavnostní zahájení školního roku v sušickém kině připravila pro své žáky rovněž SOŠ, SOU a OU v Sušici. Pozvaní hosté, mezi nimiž byl letos ředitel odboru středního a vyššího vzdělávání na MŠMT Ing. Vojtěch Šrámek a první náměstek hejtmana Plzeňského kraje dr. Václav Červený, starostka města a zástupce České školní inspekce Mgr. Karel Křenek, ve svých proslovech popřáli studentům hodně zdaru ve škole i mimo ni například při odborných soutěžích, kde studenti každým rokem sbírají úspěchy, což svědčí o kvalitní pedagogické základně, a svými výsledky dobře tak reprezentují školu i město. as Příjemné posezení si mohou obyvatelé i návštěvníci města vychutnat v prostoru kolem kašny, kde vznikla odpočinková zóna s lavičkami. Někteří jistě zaznamenali, že opravená kašna byla osazena dvěma zvláštními chrliči. Z dobové fotografie je patrné, že boční chrliče byly na kašně již v minulosti. Právě z nich si lidé dříve napouštěli z kašny vodu. V těch dobách byla kašna průtočná. Trubky byly delší, až nad obvodové kameny kašny. Při pozornějším pohledu je vidět, že v těchto místech jsou na kamenech mírné prohlubně, vymleté od věder. Při rekonstrukci kašny bylo nutné tyto chrliče zkrátit z důvodu možného vandalismu. Jejich osazení doporučili zástupci Národního památkového ústavu v Plzni. Vyšší náklady si vyžádala především technologická část opravy jednoduše řečeno, nejvíce peněz je bohužel schováno 9. září 2005 Cena 6,00 Kč pod zemí: nová instalační šachta, nový přívodní kanál pod kašnou, nové přípojky vody, kanalizace a elektriky, celá nová technologie napouštění, vypouštění a oběhu vody, většina prvků provedena v nerezové úpravě. vm, as foto: J. Spěváček Přečtěte si hřiště Na Fufernách bude nové co mají společného film a škola? pomoci může školní psycholog přijměte pozvání do pohádkového království Zdeňka Trošky Sušické gymnázium stoleté filmové hity v kině sportovní aktuality neděle ve hodin Pro dobrou náladu hraje Jan Vondrášek sobota v hod. Promenádní koncert dechovky Solovačka sušické náměstí sobota ve hod. Staropražští heligonkáři stolové uspořádání, možnost občerstvení. CA MKS vás zve středa 21. září 2005 Litoměřice zahrada Čech návštěva známé a oblíbené výstavy Kurz taneční a společenské výchovy ve velkém sále KD Sokolovna. MKS Sušice stále přijímá přihlášky (pouze chlapci) do uvedeného kurzu.

2 strana 2 I. Sušická muzejní noc Muzeum Šumavy zve všechny zájemce na netradiční noční prohlídku Muzea Šumavy v době od hodin 17. září do 1 00 hod. 18. září. Prohlídka bude doplněna ukázkami historického tance a krátkými koncerty barokní hudby. Součástí prohlídky bude také promítání dokumentů o životě na Šumavě před třiceti lety a o vzniku sušického mechanického betlému. Vzhledem k tomu, že se jedná o noční prohlídku, budou vítáni zejména návštěvníci v patřičném oblečení, kteří budou odměněni dárkem. zř Hřiště bude nové Koncem srpna byly zahájeny práce na úpravách a obnovení dětského hřiště Na Fufernách. Stávající herní prvky byly po dlouhém čase užívání již nevyhovující zejména z hlediska bezpečnosti, proto Město přikročilo k rekonstrukci areálu, vyhledávaného jako odpočinková zóna rodiči s dětmi předškolního a školního věku. Práce byly zahájeny vytyčováním podzemních kabelů všech správců sítí a přípravou tzv. ploch tlumících náraz pro každý herní prvek, kdy pro každý z nich jsou stanoveny minimální rozměry plochy. Následuje betonování základů pro ukotvení herních prvků, jejich sestavení a osazení a na závěr zavezení dopadových ploch pískem. Nově vybavené hřiště by mělo dětem sloužit už od konce září. Celkem zde bude osazeno pět herních prvků především pro děti školního věku, všechny prvky mají příslušné certifikáty a splňují dost přísné platné předpisy a normy. Dětem pro radost tu bude stát hrad s lávkou a tunelem, dvojitá houpačka, dvě prolézačky a trojhrazda. Užitý materiál je kombinací dřeva, kovu a plastu. Celkové náklady se pohybují kolem půl milionu korun. Kompletní realizace projektu rekonstrukce dětského hřiště byla zadána firmě Prolemax, s. r. o., Plzeň. vm, as Maketa mlýna bude prezentovat kraj Plzeňský kraj již nyní připravuje novou prezentaci, která bude veřejnosti poprvé představena na lednovém veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Stánek Plzeňského kraje bude mít nový vzhled, a to podobu inspirovanou známým kolovečským mlýnem na staré báby. Autorkou myšlenky nového pojetí stánku je náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblasti cestovního ruchu, marketingu a neziskových organizací Mgr. Olga Kalčíková, která dodává: Věřím, že díky neobvyklosti naší prezentace se nám podaří přilákat nejen velký počet zájemců k našemu stánku, ale také rozšířit u nás známou pověst z 19. století o semletí starých báb na mladé dívky. Motiv letošního stánku PK není náhodný. Výběr námětu chce zdůraznit význam rozvoje agroturistiky a cykloturistiky v Plzeňském kraji. Plzeňský kraj bude mít příští rok poprvé samostatnou prezentaci, v minulosti měl společný stánek s krajem Jihočeským. Zájemci o Plzeňský kraj budou moci získat propagační materiály z tematické řady vycházející z Image prospektu PK, které byly poprvé představeny právě na Regiontouru V minulých letech byl velký zájem o informace týkající se možnosti ubytování v našem kraji, proto jsme vydali rozšířený katalog ubytování a katalog zaměřený na pobyt v kempech, který bude také k dispozici pro návštěvníky Regiontouru 2006 v Brně, říká Mgr. Olga Kalčíková. Pro prezentaci Plzeňského kraje je připravena i sada speciálních turistických pohledů, tzv. Výletnic s tipy na výlety po celém kraji. Součástí každé Výletnice je klasický pohled s jednou navrženou turistickou trasou a odtrhovací část s fotografií a popisem trasy, včetně její délky, a cílového místa, kterou si turisté mohou nechat na památku V současné době se nepřipravuje pouze nová podoba stánku, ale ke spolupráci na společné prezentaci jsou osloveni i potencionální partneři z řad obcí, neziskových organizací a ostatních právnických subjektů. Do této chvíle svou účast na Regiontouru 2006 přislíbily Domažlice, Horšovský Týn, Kašperské Hory, Klatovy, Kralovice, Plzeň, Rokycany, Sušice, Tachov, Zbiroh, Železná Ruda, společnost AgAkcent Klatovy a hotel Horizont. tz Kaleidoskop Výběrové řízení na pozici strážníka MP Město Sušice přijme do pracovního poměru strážníka městské policie do výkonu služby. Požadavky: věk od 21 let, bezúhonnost, tělesná a duševní způsobilost, úplné střední vzdělání, aktivita, spolehlivost, samostatnost, práce na PC, asertivita, řidičský průkaz skupiny B, praxe v oboru vítána. Nástup k Plat. podmínky dle nařízení vlády č. 330/2003 Sb. pro 7. plat. třídu. Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis. K přihlášce se připojí tyto doklady: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce; možno dodat při pohovoru; ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky zasílejte, případně doručte osobně, do 16. září 2005 na adresu: Městská policie, náměstí Svobody 138, Sušice Dne 23. září 2005 proběhnou pohovory s psychologem. Poplatek Kč za provedení psychotestů si každý uchazeč hradí sám. Bližší informace obdržíte na služebně MP nebo na tel Pochod na Svatobor Svatobor vrch s chatou a rozhlednou je výraznou dominantou Sušicka a Šumavského předhůří. Současná rozhledna na Svatoboru byla postavena během třech měsíců roku 1934, chata roku 1935 a silnice na Svatobor roku U příležitosti letošního 70. výročí postavení chaty na Svatoboru uspořádalo Město Sušice ve spolupráci s KČT odbor Sušice v sobotu 20. srpna Pochod na Svatobor. V jednu hodinu odpoledne se na sušickém náměstí sešlo asi 50 lidí, cestou na Svatobor se přidali další a kolem druhé odpolední dorazili na vrchol první účastníci pochodu. V chatě každý obdržel, jako vítané posílení, poukázku na jeden nápoj zdarma. Zhruba o hodinu později zde všechny přítomné (teď už kolem 150 lidí) přivítala starostka Sušice JUDr. Jiřina Rippelová a ve stručnosti je seznámila s historií a vlastníky chaty s rozhlednou od jejího postavení až do současnosti, kdy je chata s rozhlednou, po soudních sporech, majetkem Města Sušice. Navázal na ni sušický historik Milan Pokorný, který pohovořil o historii a významu uvedeného objektu. Každý účastník pochodu pak získal pamětní list a malý kalendář s vlastní karikaturou stavitele arch. Karla Houry a razítkem. K dobré pohodě přispívala po celé odpoledne kapela Old Country Band Štreka, na připraveném ohni se opékaly vuřty a zájemci mohli zdarma navštívit rozhlednu. Akce byla spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu. text a foto: pp Školní psycholog na ZŠ Lerchova S novinkou pro žáky, rodiče i učitele přišla s novým školním rokem ZŠ Lerchova od 1. září zřídila ve škole psychologickou poradnu. Svoji činnost zde zahájilo školní poradenské pracoviště, které je součástí projektu VIP Určitě ano a budou mít ještě víc od letošního podzimu. Městské kulturní středisko ve spolupráci se základními i středními školami připravilo nový společný projekt, který má právě název Film a škola. Tento projekt již v některých městech úspěšně běží a pomalu se stává součástí výuky. Cílem je seznámení žáků a studentů s významnými filmovými díly naší i světové kinematografie a začlenění filmového umění do výuky jednotlivých předmětů. Projekt se skládá ze dvou částí povinné a doporučené. V povinné části podle dohody se školami budou žáci navštěvovat filmové projekce v době vyučování, výběr filmů však nebude v podstatě náhodný (podle momentální nabídky distributorů) tak jako tomu bylo dosud, ale je připraven program na celý školní rok. V této části projektu jsou zařazeny filmy jako například Příběh tučňáka, Sněženky a machři, Příběh modré planety, West Side Story atd. Druhou částí je tzv. část doporučená, kdy budou filmy promítány pravidelně zatím jedenkrát měsíčně, vždy ve středu ve hod. a žáci je budou na doporučení učitelů navštěvovat samostatně. Tato část bude sa- Kariéra (Vzdělání Informace Poradenství) a je zaštítěno ESF v rámci Evropské unie. Realizovat projekt se podařilo jen několika školám v ČR a nejen proto to lze považovat za velký úspěch. Poradenské služby pro žáky a rodiče dosud poskytovali dva Film a škola mají něco společného? mozřejmě přístupná i veřejnosti a věříme, že leckterý divák se rád podívá na film, který už v běžném programu kina neuvidí. Sem jsou zařazeny například filmy Sedm statečných, Žert, Vyšší princip, Quo vadis, Jonáš a Melicharová a další. Naší snahou bylo vybrat významná filmová díla, která reprezentují určitý žánr, dokumentují určitou etapu našich nebo světových dějin, představují významné filmové tvůrce. Všechny školy dostanou zpracovaný program obou částí projektu s informacemi o díle, ale také jeho tvůrcích a v tomto okamžiku záleží na učitelích, jak budou žáky k návštěvě kina motivovat. Pokud splní projekt svůj účel a představení budou navštěvována, uvažujeme v příštím školním roce o rozšířeném počtu promítání. Aby skutečně nic nebylo překážkou v návštěvě doporučených filmů, stanovili jsme jednotnou cenu vstupného na 30 Kč. Zveme tedy do sušického kina všechny žáky, studenty i veřejnost a věříme, že tento zajímavý projekt bude obohacením školního i kulturního života v našem městě. sz výchovní poradci, školní metodik prevence a učitelé. Úkolem školního psychologa je tuto poradenskou činnost rozšířit; mj. vytváření systému včasného rozpoznávání žáků s výchovnými a výukovými obtížemi, zjišťování sociálního klimatu ve třídě, diagnostikování nadaných dětí, podporování spolupráce Jednou z prvních větších akcí bude setkání školního psychologa s rodiči našich prvňáčků v měsíci říjnu. ck Jazyková škola informuje: První schůzka studentů SJŠ se koná v pondělí 12. září: rodiče a děti v hod. děti v hod. dospělí v hod. Školní rok s Medvídkem Zájmové kroužky v DDM DDM Sušice také v letošním školním roce nabízím dětem možnost strávit účelně volný čas, najít si nové záliby, koníčky i kamarády. Práce DDM je prevencí kriminality a drogových závislostí. Děti navážou nové kontakty a mají možnost strávit víkendy na soustředěních kroužků, o prázdninách na letních táborech. Podrobné informace o kroužcích, cenách, časech a četnosti (rovněž přihlášky) v DDM Sušice, Nábř. Jana Seitze, tel Kompletní přehled zájmových útvarů z nabídky DDM najdete v příštím vydání Sušických novin. Milí rodiče a prarodiče, se začátkem školního roku opět otevřelo dětem své prostory Mateřské centrum Medvídek. Centrum je zaměřené zejména na předškolní děti a jejich rodiče. Na tento školní rok pro vás připravilo mnoho zajímavých akcí, např. laktační poradnu, burzu dětských hraček, piškotovou párty, Mikuláše a mnoho odborných přednášek. Přijďte nás navštívit, prohlédnout si naše nové hračky a seznámit se blíže s naším programem. Rády vás a vaše ratolesti uvítáme v areálu Mateřské školky Smetanova ul., v pondělí od 9 00 do a ve středu od 9 00 do a od do hod. m

3 Aktuality strana 3 Zasedání rady města 19. jednání RM Sušice se konalo 22. srpna. Rada přijala následující usnesení: RM schválila nákup dodávkového automobilu v ceně do Kč pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Sušice a doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 30, přijetí dotace ve výši Kč od Plzeňského kraje na pečovatelskou službu + navýšení příspěvku ve výši 170 tis. Kč pro organizaci Sociální služby města Sušice, tato částka bude čerpána z rezervy na provoz a investice. RM souhlasila s navrženým účelovým dělením pozemků (majitel firma SPAR) pč. st. 586/1 a st. pč. 586/2, 586/3, 586/5, které budou rozděleny po sloučení na dva pozemky o předběžných výměrách m 2 a m 2. Na větší pozemek o výměře m 2 bude zajištěn přístup stávajícím vjezdem do areálu kasáren. RM vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise. RM revokovala své usnesení č. 420 ze dne ve věci přidělení bytu č. 23, 3+1/I. kat., ul. Kaštanová 1161, Sušice, manželům Pšeidovým. RM nesouhlasila, aby žádost o přidělení bytu manželů Pšeidových byla ponechána v seznamu žadatelů, formou výjimky ze Zásad nájmu bytů v domech v majetku města Sušice. RM souhlasila s přidělením bytu 3+1/I. kat., ul. Kaštanová 1161, Sušice, manželům Rocheltovým, na dobu určitou jednoho roku, s podmínkou, že vrátí stávající byt 0+1/I. kat. do RM souhlasila s přidělením bytu 0+1/I. kat., ul. Kaštanová 1180, Sušice, p. Ivanu Knížkovi, na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s přidělením bytu 2+1/I. kat., ul. Pravdova 1062, Sušice, manželům Krédlovým, na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s uzavřením podnájemní smlouvy k bytu č. 11, ul. U Kapličky 721, Sušice, mezi p. Holým a p. Potužníkem od do RM souhlasila s převodem členských práv a povinností v Družstvu Kaštanová z Lenky Kolářové na Růženu Klementovou. RM doporučila zastupitelstvu města schválit prodej bytové jednotky č. 4, v domě čp. 738, ul. Villaniho, Sušice, na základě výběrového řízení Janě Javorské, Mokrosuky. V případě, že se prodej neuskuteční, RM doporučila zastupitelstvu schválit následně prodej Janu Hekelovi, Ondřejov, následně Marii Lapkové, Sušice. RM odložila na příští jednání rady města nákup vybavení pro provoz restaurace Sokolovna. RM schválila obnovu parketové podlahy v prostoru restaurace Sokolovny a schválila navýšení objemu na provedení nutných oprav o Kč. RM schválila uzavření smlouvy o dílo na zhotovení oplocení areálu ČOV s firmou Tomáš Hána Klempířství a zámečnictví, Sušice, za cenu Kč vč. DPH, a pověřila starostku města podpisem smlouvy o dílo. RM schválila pronájem nebytového prostoru v budově radnice pro Bankovní institut Vysoká škola, a. s., Praha 7 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. RM doporučila ZM odsouhlasit bezúplatný převod p. p. č. 580/50 v k. ú. Sušice o celkové výměře m 2 za podmínek vyžadovaných ministerstvem financí. RM schválila pronájem nebytových prostor v zadním objektu č. p. 255/II. firmě Park servis Šumava, s. r. o., Sušice, zastoupené Ing. Kamilem Podzemským jednatelem společnosti, na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou tři měsíce, jako skladové prostory, za podmínky uzavření souběžné smlouvy s Bytservisem, s. r. o., kterou budou řešeny podmínky pronájmu ze strany Bytservisu. RM schválila Smlouvu o dílo na akci: Stavební úpravy a přístavba chaty s rozhlednou na Svatoboru příprava územního řízení a zajištění územního rozhodnutí, ve výši Kč bez DPH, doplněnou o připomínky členů rady týkající se splatnosti ceny za dílo dle uzavřené smlouvy o dílo s Mgr. Ing. arch. Karem Jandou. RM souhlasila s pojištěním rozestavěné stavby 44 b. j. (Nádražní ul.) Pojišťovnou. Kooperativa ve výši Kč/rok. RM souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Sušice a firmou Communitas, spol. s r. o., Plzeň na demolici části objektu č. 7 v Nádražní ulici, v celkové ceně díla Kč, včetně DPH. RM pověřila starostku podpisem smlouvy o dílo. RM Pohádkové království Zdeňka Trošky pořádá v sobotu 10. září 2005 v Hošticích u Volyně setkání dětí a dospělých s fantazií pod názvem Hoštice dětem Program Doporučeno oblečení dle filmů Zdeňka Trošky s případným popisem Prohlídka královské vesnice s průvodci z hoštické pohádkové kanceláře. Projížďku zajistí pohádkové zemanství z Hoslovic Příchod pana krále, vztyčení vlajky, slavnostní projevy. Předvedení masek, módní přehlídka, představení a ukázky z pohádkových kanceláří, aj Příjezd automobilových veteránů Vyhodnocení masek: 1. kategorie Slunce, seno, 2. kategorie Z pekla štěstí, 3. kategorie Princezna ze mlejna, 4. kategorie Kameňák, 5. kategorie ostatní. Závěrem autogramiáda přítomných umělců, kromě krále Zdeňka Trošky také Vítězslavy Klimtové, Jaroslava Kerlese, Hynka Klimka aj. Pohádková země Šumava Poslední možnost navštívit výstavu pohádkových skřítků a pohádkových bytostí známé strašidloložky Vítězslavy Klimtové, která je otevřena do 2. října 2005 (denně hod. mimo pondělí) na Brčálníku u Hojsovy Stráže v areálu hotelu Fanda. Vstupné: jednotné 20 Kč. Na výstavě naleznete nové exponáty, svatbu skřítků, pohádkový strom, čerta domácího, elfy a mnoho dalších. Samozřejmě také oblíbence Zdeňka Trošky Mechuru houbového, který ho stále doprovází na všech pohádkových akcích, pohádkovou stezku skřítků a léčivých rostlin, pohádkové videokino, dětský atelier aj. Pro skupiny objednávky předem na telefonu doporučila zastupitelstvu města provést rozpočtovou změnu ve výši Kč na demolici části objektu č. 7 Nádražní ulice. Tato částka bude převedena z položky Rezerva investice a provoz na Demolice č. 7. RM souhlasila s uzavřením smlouvy o úhradě podílu odběratele na oprávněných nákladech dodavatele spojených s připojením odběrných míst v Klostermannově ulici, objektu garáží MÚ a objektu č. p. 298 Kaple, v celkové výši Kč, mezi firmou Západočeská energetika, a. s., Plzeň a Městem Sušice. RM pověřila starostku podpisem smlouvy. RM schválila návrh dohody s Plzeňským krajem o poskytnutí součinnosti při vybírání správních poplatků. RM se na svém zasedání usnesla na základě ust. 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na podkladě schváleného Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje a dále pak na základě předložených podkladů z uskutečněného výběrového řízení na určení subjektu pro zpracování Plánu odpadového hospodářství Města Sušice. RM vzala na vědomí výsledek výběrového řízení, který je uvedený v přiložené zprávě. RM souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na vypracování Plánu odpadového hospodářství města Sušice s firmou EKORA, s. r. o., Praha a pověřila starostku města podpisem smlouvy. as Pravidelná zasedání zastupitelstva města Sušice v roce 2005 se uskuteční: 14. září, 30. listopadu. Pravidelná zasedání rady města v roce 2005: 19. září, 3., 17. a 31. října, 14. a 28. listopadu, 12. prosince. Vážení čtenáři, začal školní rok, který bude pro naše gymnázium rokem zcela výjimečným. Ve dnech 23. a 24. června 2006 totiž oslavíme 100. výročí jeho založení. Do začátku oslav sice zbývá ještě 288 dní, ale přípravy již vypukly. Při pátrání po informacích se mi do rukou dostal poklad: Protokoly ze schůzí zastupitelstev a rad královského města Sušice od r do r Ta noblesa! To nadšení! Ta čeština! Chtěla bych se s vámi o tu krásu podělit. Vybrala jsem některé zápisy týkající se jednak gymnázia, jednak života Sušičanů všeobecně a připravila jsem z nich desetidílný seriál. Každý měsíc si vám dovolím předložit 1 díl. Citace jsou přesné, jen místy výrazně zkrácené. Pojďte se mnou na chvilku do časů, kdy pánové při pozdravu smekali cylindry, dámám na uvítanou líbali konečky prstů, cesty se vyšutrovávaly, po nich se závratnou rychlostí 6 km v hodině proháněly automobily a Sušice bojovala o střední školu. První zmínka o záměru zřídit v Sušici reálku je z prosince Starostou byl p. Karel UHL a trvalo téměř devět let, než se dílo podařilo : Prostřednictvím c. k. okresní školní rady podala se odůvodněná petice k vysokému c. k. ministerstvu vyučování za zřízení c. k. české státní reálky v královském městě Sušice. Oznámení o výběrovém řízení Ředitelka Domova důchodců v Sušici vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa vrchní sestry: Rámcová pracovní náplň Zajištění a organizace chodu přímých obslužných činností v DD, sledování a dodržování hygienicko epidemiologického režimu, zajišťování směrnic BOZP a PO, organizování školení ke zvyšování kvality služeb, role organizátora celkového ošetřovatelského týmu, zajišťování rozpisu směn obslužného a zdravotnického personálu včetně zpracování mzdových podkladů. Kvalifikační a odborné požadavky vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání pro přípravu všeobecných sester nebo SZŠ a specializovaná způsobilost (pomaturitní specializační studium v oboru, management), pět let výkonu zdravotnického povolání, z toho alespoň dva roky v úseku činnosti zařízení sociálních služeb nebo v zařízení podobného charakteru, znalost práce na PC, výborné organizační schopnosti a schopnost komunikace s lidmi. Nástup 1. ledna 2006 Náležitosti přihlášky Jméno, příjmení, titul, datum místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce. K přihlášce připojte strukturovaný životopis psaný vlastní rukou, výpis z evidence rejstříků ne starší než tři měsíce nebo čestné prohlášení, které jej nahrazuje do doby jeho vydání, ověřené kopie o dosaženém vzdělání a registraci Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Písemné přihlášky do výběrového řízení zasílejte spolu s požadovanými doklady do na adresu Domova důchodců v Sušici, Nábřeží Jana Seitze 155/III, Sušice, k rukám ředitelky. Sušické gymnázium stoleté I/X Následuje několik písemných urgencí do Prahy i do Vídně : Městská rada vyžádala si bližších informací v jakém postupu se nachází zdeúřední petice a podává tuto zprávu: Petice sama r podaná, byla c. k. zemskou školní radou v Praze příznivě doprovázena a vyřízena před více než dvěma roky. Od těch dob leží ten akt u c. k. ministerstva ve Vídni, kdež jsme se málo potěšitelného dozvěděli, ježto dotýčný p. referent pravil, že podobných návrhův a přihlášek o nové školy jest mnoho. Avšak není prý možno pro naprostý nedostatek peněz něco podnikati, anžto z rozpočtu školského byl prý milion korun škrtnut. K dotazu, jak by se ministerstvo postavilo vůči zařízení reálky městské bylo praveno, že by prý proti tomu žádných námitek nebylo. Věc ta zasluhuje důkladného uvážení. Na jedné straně čekati, až by říšská rada byla dělnou kdož ví, kdy to bude! Na druhé straně zříditi reálku vlastním nákladem beze vší subvence to jest oběť veliká! Ze Sušice květen 1898: U vchodu nového hřbitova vyvěsí se výstražná tabulka, by obecenstvo květiny netrhalo, s kočárky nejezdilo, psy na šňůře vodilo a jen po cestách chodilo! Červenec 1900: V. Hálek požádal o kominickou koncesi. Schválení nebylo uděleno, protože otec již tuto práci vykonává od r Dvou není třeba! M. NAGLMÜLLEROVÁ Příště: Boj o reálku pokračuje!

4 strana 4 Společenská kronika Vzpomínky Člověk vlastně žije jen tehdy, těší-li se přízni druhých. Johann Wolfgang Goethe Těžko hledáme slova pro nezvratnou, krutou skutečnost, pro zprávu o odchodu významného klatovského novináře, spolupracovníka Českého rozhlasu Plzeň, známého fejetonistu Jiřího Tomáše Blažka. Vždy jsme si ho vážily pro jeho profesionalitu, smysl pro spravedlnost a objektivitu. Velmi rády vzpomínáme na jeho Dobré, až velmi dobré večery, kterými provázel v malém sále Klatovské knihovny, nebo jeho několikaleté rozhlasové působení. Znaly jsme ho jako člověka, kamaráda s hlubokou lidskou duší, která uměla pochválit i správně popsat neduhy bytí kolem nás. Jeho fejetony byly zahřátím, úsměvem, zastavením, mnohokrát i světlem. Půjdeme-li po cestě srdce, uvidíme, že hluboko v jeho nitru sídlila skromná a přitom krásná, laskavá duše, která byla schopna dát druhým lásku i kus svého životního dechu. Jak jsme ho znaly, nad těmito slovy by se asi zasmál: Holky, nezbláznily jste se? Tak jen do novinářského nebe posíláme vzpomínku. Milý Jiří, čest Vaší památce! JUDr. JIŘINA RIPPELOVÁ, ALENA MAZANCOVÁ, starostka města Sušice ředitelka OHK Klatovy Když zemře maminka, sluníčko zajde, v srdci nám zůstane smutek a chlad. Sotva už na světě někdo se najde. kdo by jak maminka nás měl rád. Dne 9. srpna 2005 uplynul třetí smutný rok, kdy navždy odešla z rodinného kruhu naše drahá, paní Božena Hrabová ze Sušice. Stále vzpomínají manžel, dcera a syn s rodinami. Gratulace Dne 14. září 2005 oslaví v plné svěžesti významné životní jubileum 75 let pan Miroslav Bruzl ze Sušice. Mnoho zdraví, spokojenosti a životního optimismu mu přeje celá rodina a těší se na další roky společného života. Vše nejlepší přejeme také naší babičce Marii Bruzlové, která 8. září 2005 oslavila 73. narozeniny. Vezmi mě rybáři na svoji lodičku, chci býti u toho, až chytíš rybičku V měsíci srpnu letošního roku oslavil životní jubileum pan Jiří Dach ze Sušice. Do dalších let mu z celého srdce přejeme pevné zdravíčko a štěstíčko a jako novopečenému dědečkovi hodně radosti! Za všechny Lída s rodinou. Čas plyne, jen bolest trvá a nedá zapomenout. Smutnou vzpomínkou uctíme 20. září 2005 druhé výročí úmrtí paní Marie Mošnerové ze Sušice. Manžel František, dcera Hana, synové Petr a Radek a bratr Miroslav s rodinami. Dne 20. září 2005 uplyne jeden rok od úmrtí pana Pavla Myslíka ze Sušice, který by se 9. září letošního roku dožil 60 let. Stále vzpomínají manželka Alžběta, dcera Pavlína a syn Pavel s rodinami. Žal a bol pomíjí, vzpomínky zůstávají. Dne 20. září 2005 uplyne 100 let od narození našeho tatínka, pana Václava Macha z Dobršína. Do doby kdy navždy odešel, ve věku 52 let 5. ledna 1958, vykonával práci cestáře. Všem, kteří vzpomenou s námi, děkují dcery Anna a Marie s rodinami. Opustili nás Karla Kalná (1939), Marie Bartheldyová (1921), Václav Votípka (1944), Marie Šroubová (1920), Anna Pintířová (1923), Jan Kocián (1926), Věra Vavříková (1925), MUDr. Štěpán Prunner (1954), Karel Vávra (1928), Irena Šperlová (1929). Vítáme nové občánky * Jan Dražka * Lukáš Dražka * Petr Hlous * Sofie Horejšová * Marcela Lundová * Marek Nauš * Matyáš Ondruš * Kateřina Petrlíková * Jana Šlapáková * Helena Šperlová * Aleš Vejstrk * Barbora Zelená * Ohlédnutí: Z rodokmenu Klemense Václava Petra Rod K. V. Petra má po matce starobylý sušický původ. Matka pocházela z rodiny Jelínků. Již v roce 1654 berní rula uvádí řezníka Jana Jelínka. V soupisu pohořelých z roku 1707 se objevují Jan a Daniel Jelínkovi, oba punčocháři. Dále jsou zde Sybila Jelínková a Jan Pešek (opět jméno z příbuzenstva). Děd K. V. Petra Jan se také věnoval punčochářství, takže rodinná řemeslná tradice se ve městě udržovala více než sto let. Rodině patřil dům č. 71. Matka Anna se za svobodna jmenovala Jelínková a byla dcerou výše zmíněného Jana a jeho manželky Marie, rozené Müllerové. Ta byla dvakrát vdána poprvé měla za manžela obuvníka Kašpara Peška (č. 104). Po ovdovění se znovu provdala. Z matčiny strany pradědem a prabábou K. V. Petra byli Jakub a Terezie Müllerovi. U Anny Petrové Jelínkové bohužel zatím neznáme rok narození. Zemřela v Sušici a zde je také pohřbena. Otec Václav Petr pocházel z Masákovy Lhoty u Zdíkova, kde se Dárcům krve Transfúzní oddělení NsP Klatovy oznamuje odběry krve na stanovených místech, vždy v době od do hod. září Klatovy Sušice Klatovy Horažďovice Klatovy Kašperské Hory Sušice Kolinec Klatovy Velhartice Sušice Klatovy Sušice v roce dubna narodil. Petrovi byli mlynářskou rodinou. Mlynářskému řemeslu se věnoval i děd K. V. Petra Jan. Ten se oženil s Annou Marií Schusterovou z Kvildy (narodila se v roce 1795). Mlynářskou živnost předal Václav Petr svému nejstaršímu synovi Františkovi. To již Petrovi byli na mlýně ve Strašíně. František se vyučil doma a potom v mlýně u Lomeckých v Čimicích. V roce 1839 se oženil s Kateřinou Pangratzovou z Nové Vísky u Petrovic. Mlynáři zpravidla dlouho nepobývali na jednom místě. Po Strašínu Petrovi koupili mlýn ve Vojeticích (blízko je Nová Víska) a František tady podědil rodinný majetek. Avšak již roku 1841 prodal vojetický mlýn rytíři Hubaciu z Kotnova, majiteli kněžického panství, a zakoupil se na mlýně v Tajanově u Kolince. Později mlynařil ještě v Hořčicích u Přeštic a nakonec byl majitelem mlýna v tehdejším Korunním, dnes Červeném Poříčí u Švihova. Z jeho několika dětí je z hlediska rodinného řemesla zajímavá dcera Anna, která se provdala za mlynáře Prokopa do mlýna v Borovech. Dodnes je tato firma podnikatelsky živá. Druhý Janův syn, také Jan (nar. 1824), se přiženil do známé sušické mlynářské rodiny Ritterů, když si vzal za manželku Johannu Ritterovou, dceru mlynáře. Václav (1826 v Masákově Lhotě 1890 v Sušici) se vyučil kožešníkem a přiženil do Sušice. Tady bydleli Petrovi v dnešní Klostermannově ulici v č Pro K. V. Petra určitě nejdůležitějším strýčkem pro jeho život byl Matěj Petr, který byl více než 40 let v duchovní správě v Sušici, nejprve jako kaplan, později vážený děkan. Právě on v roce 1866 značně utlumil protižidovské nálady ve městě při známém sušickém pogromu. Synovce štědře finančně podporoval a byl mu v duchovní dráze dobrým a spolehlivým rádcem. Klement Václav Petr měl tři sourozence. Nejstarší Emanuel ( ) zdědil otcovo řemeslo, kožešnický obchod a dílnu. Oženil se s Františkou Latmanovou. Otec mu dopřál studia na nižším reálním gymnáziu v Kašperských Horách. Emanuel se oženil v roce 1877 s Františkou Latmanovou. Měli spolu tři děti. Antonín ( ) vystudoval seminář s posléze byl vikářem v Kolíně Zálabí. Emanuel ( ) vystudoval a po studiích pracoval jako úředník Spořitelny města Sušice, kde od roku 1919 do své smrti byl vedoucím účetním. Nastupoval do prostředí asi jemu dobře známého, neboť otec byl začátkem 20. století jako ctěný měšťan a vážený řemeslník a obchodník několik let v radě spořitelny. Třetím dítětem byl Karel ( ), který v půlroce věku záhy zemřel. Vraťme se k dalším sourozencům K. V. Petra. Také v Kašperských Horách vystudoval reálku i jeho bratr Jan ( ). Stal se úředníkem firmy Waldek ve Vimperku, kde se oženil s Marií Jungwirthovou. Třetím synem byl Václav (* v Sušici, v Českých Budějovicích), kněz a zakladatel mužské řehole kongregace Bratří Nejsvětější Svátosti). Václav vystudoval gymnázium v Klatovech a poté kněžský seminář v Českých Budějovicích. Nejmladším dítětem Petrových a sestrou Václavovou byla Anna ( ), která se provdala za Karla Heberleina a dle pramenů dožívala u svého synovce, kněze Antonína Petra. V příbuzenstvu K. V. Petra byli čtyři kněží. Jedním byl strýc Matěj Petr, druhým vzdálenější příbuzný Antonín Maxa, farář zbynický. (Z rodu lhoteckých Maxů pocházela po matce Františka Latmanová, která se vdala v roce 1877 za kožešníka Emanuela Petra). Třetím byl Antonín Petr, vikář kolínský, a čtvrtým nevlastní švagr Emanuela Petra a nevlastní bratr jeho manželky Františky Jan Malý. Ten po vysvěcení v roce 1891 začínal jako kaplan v Miroticích. Za poskytnutí pramenů děkuji paní Terezii Chylíkové a panu Janu Jozovi. MILAN POKORNÝ Zveme vás do promítacího sálu Správy NP Šumava v Kašperských Horách, kde se 10. září 2005 od 18 hodin koná beseda Himálaj až m se špičkovým českým horolezcem RADKEM JAROŠEM (Mount Everest, Kangchenjugu, Broad Peak, Sisha Pangmu, Cho Oyu a letos Nanga Parbat) a fotografem ANDREJEM MACENAUEREM

5 Přeskočme nyní řádku století do doby, kdy v 2. polovině 19. století se malými krůčky začínal rozvíjet turistický ruch. Proč? Doba bouřlivého formování moderního svébytného českého národa, nazývaná trefně národním obrozením, budila zájem o národní dějiny, o bližší poznání vlasti a samozřejmě i o důkladnou znalost rodného kraje. Díky povolenému spolkovému životu se pořádaly první výlety. Do vzdálenějších míst je postupně usnadňovala vlaková propojení. Nemůžeme opomenout ani sílící ekonomiku a prudký nárůst vzdělanosti. Kam jinam ze Sušice namířit než na Svatobor, posvátnou horu! Výlet již doporučují Josef Wenzig a Johann Krejči v německy psaném průvodci Šumavou Der Böhmerwald, vydaném v roce A od té doby nevyšel jediný turistický průvodce Sušicí nebo Sušickem, který by Svatobor opomněl! V roce 1883 se objevilo na svou dobu stěžejní dílo, Řivnáčův Průvodce po Šumavě, považovaný za první český vskutku ucelený popis kraje. Jak líčí Svatobor? Ze Sušice přes svah Svatoboru do Vodolenky hodina cesty. Ze Sušice na vrchol Svatoboru hodina, odtud do Vodolenky čtvrt hodiny. Z Vodolenky na vrchol Svatoboru půlhodina, dolů do Sušice tři čtvrti hodiny. Jde se z města okolo nové velké továrny na sirky Šejnostovy. Při skopávání země při stavbě této továrny odkryta část rozsáhlého pohřebiště asi z XI. stol. Od továrny vede vozová cesta, s níž máme místy velmi pěknou vyhlídku do Čech, přes svah Svatoboru k Vodolence. Při této cestě vyniká v rulovém kamení až na povrch tuha, kteráž ještě na více místech v okolí Sušice se objevuje, avšak není dosti čistá a mohutná pro těžení. Asi 25 minut nad továrnou jest vpravo od cesty skála, s níž lze směrem k Svatoboru zbuditi ozvěnu třikráte opakující totéž slovo. Vodolenka jmenují se lázně, hostinec a kaple ležící v krásném lesním zátiší na severním svahu Svatoboru. Od kaple rozkošný pohled k severu do krajiny na obou březích Ostružné. Lázně jsou primitivní. Jest zde 5 kabin s 10 vanami. Také byty lze zde dostati (4 pokoje s 10 postelemi po krejcarech denně). Dále průvodce zmiňuje pověst o Vodolence a pokračuje: Z Vodolenky lesní pěšinou (bez vůdce neradno) vystoupíme asi za čtvrt hodiny na rulový vrchol Svatoboru. Vrchol vysokým lesem pokrytý neposkytuje rozhledu, ale s některých skalin, zvláště na severním úbočí, jest aspoň částečná vyhlídka ke Klatovům a Nepomuku. Svatobor byl za doby pohanské střediskem bohoslužby pro celé okolí, čemuž mimo jiné nasvědčuje nález (na počátku tohoto století) bronzové sošky bůžka (popsané v Musejníku r. 1847). Na několika místech se u paty Svatoboru objevují v rule lože pěkného, krystalicky zrnitého světlého vápence. Tolik z Řivnáčova průvodce. Jistě se shovívavě usmějeme nad doporučením vzít si vůdce k cestě z Vodolenky na vrchol, ovšem i s tím nálezem bůžka to byl pořádný omyl doby, jak se později ukázalo. Možná zmínka o zarostlém vrcholu bez možnosti vyhlídky se stala inspirací pro pozdější stavbu první svatoborské rozhledny. Než se z ní s prof. Viktorinem Zeithammerem rozhlédneme, vrátí se vyprávění k Šejnostově továrně, neboť pro některé Královská hora Sušicka události v životě města se továrna a okolí s hostinci Hořejším i Dolním Rájem staly klíčovými. Zprvu mne mátlo položení obou Rájů. Ten, který ještě pamětníci znají z poválečné doby, tzv. Dolní, při dnešním posuzování podle stoupající komunikace podél Papu a skladu Spaku ke kapličce sv. Antonína, ze zdá výše než dřívější, dnes již také neexistující Hořejší. Při nahlédnutí do starých plánů je označení pochopitelnější. Hořejší Ráj byl totiž umístěn daleko výše do svahu. Oba sušické Ráje byly původně hostince, které vhodně využívaly hlubokých prostorných sklepů. Těch se zde nacházelo a stále nachází více. Vznikem určitě patří do období středověku, podobně jako stará sklepení ve III. čtvrti města. Středověcí horníci se marně pokoušeli dokutat na zlaté nebo stříbrné žíly. Později dávno opuštěná horní díla začali využívat sušičtí měšťané jako sklepy k uložení potravin i sudů piva, uvařených v právovárečných domech. Vykutané prostory místy zvětšili, protáhli do délky, upravili dna a dle potřeby také vyztužili. Město, jehož střed leží na štěrkopíscích Otavy, nemělo možnost pod svými domy vyhloubit sklepy, jaké např. známe z Klatov, Plzně či Tábora. Podle statě prof. Vl. Holého snad již v pozdějším středověku se zde skladovalo především pivo, a také se sušický ležák přímo u sklepů čepoval. Ovšem původní domky, které jako výčepy prof. Holý předpokládal, se nedochovaly. Doložena je existence několika menších domků v 18. století. Oba Ráje, řekněme klasické hostince se vším všudy, byly stavbami vzniklými až v 19. století. Hořejší Ráj zanikl při rozšiřování sirkárny, která zde vznikla na podzim roku Jak život zde vypadal, uvádí prof. Holý: Hořejší Ráj s č. p. 48 patřil Martinu Töpperovi, který jej r prodal Terezii Votrubové, manželce sušického radního, bohaté a dosti asi podnikavé měšťance, vlastnící více pozemků včetně cihelny a domu č. p. 28 ve městě V téže době, někdy v roce 1842, se Bernard Fürth, dosavadní obchodník a společník Vojtěcha Scheinosta, zakladatele našeho sirkařství, ujal sám výroby zápalek a Scheinostovu dílnu rychle rozšiřoval na velký závod. Dříve než mohl postavit tovární budovu (dnešní Solo, pozn.), najímal různé místnosti po městě. Odlehlý Ráj byl k tomu vhodným místem (z výroby ve městě měli měšťané strach pro možnost požáru) a tak již na podzim roku 1842 Fürth vyrábí v Hořejším Ráji Terezie Votrubové, v domu č. p. 48, s osmdesáti dělníky, ponejvíce dětmi. V Ráji zůstala hlavní část výroby i v roce 1843 a 1844, kdy se staví továrna Novou továrnu postavil Fürth potom za městem. Odkoupil pozemek, kde stávala flusárna, postavená již jeho otcem Danielem Fürthem. To byl zárodek tzv. dolní sirkárny, kde výroba zápalek se udržuje dodnes, od roku 1903 již pod dodnes známou značkou Solo. Je zajímavé, že na nálepkách se výrobky dolní továrny i potom často označovaly značkou B. F. Přenesení výroby neznamenalo konec sirkařství, neboť po čase Hořejší Ráj začal využívat Scheinost. Ještě z poznámek prof. Vl. Holého: Tehdy bydlel v Ráji jeho faktor v jedné světnici, sloužící i za kancelář, v sále se hobloval drát, (IV/XI) na chodbě a půdě se vázaly svazky, malá světnička sloužila jako laboratoř, jiná jako zásobárna hořlavin, v jedné světnici se dřívka vkládala do rámů, v kuchyni se sířila, ve velké světnici se máčela do masy a sušila a v lokálu vyjímala a plnila do obalů a bedniček. Ve Votrubově cihelně měl Fürth vlastní výrobu fosforu. Sám prof. Holý se pozastavuje nad rozsahem výroby, která se měla údajně vměstnat do poměrně malého domu. Určitě byly pořízeny dřevěné přístavby a přístavky, snad využíval pronájmu sousedního č. p. 47. Po dostavění tzv. dolní sirkárny zde Fürth výrobu ukončil a v roce 1852 opět zde byl uveden do provozu hostinec. Konkurentem ovšem byl prosperující hostinec Dolního Ráje a tak zprávy hovoří o postupném chátrání např. kuželníku, zahradního altánu, popraskání zdiva atd. Shodou okolností zde vznikla druhá sušická továrna sirkárna. Po definitivním rozchodu s Bernardem Fürthem si Vojtěch Scheinost pronajal domy č. 47 a 48 od syna paní Votrubové Teodora. Hostinec zrušil a začal v roce 1868 s výrobou zápalek. Roku 1870 přistavěl několik dřevěných provizorií a roku 1876 začíná se stavbou velké moderní továrny. Hořejší Ráj zanikl v komplexu na tehdejší dobu moderně postavené sirkárny. Jak práce v Scheinostově továrně vypadala, známe z popisu J. V. Hory z roku 1894: Sirky, než do obchodu se dostanou, projdou dříve rukama třinácti dělníkův a dělnic. Nejprve řezáč poleno na špalíky rozřeže, z těch hoblíř dřívka různého tvaru vyrazí, načež cidička jednotlivá dřívka vycídí. Potom je srovnavačka urovná, skladačka vloží je do rámečků, které klepač náležitě srovná. Voskovač konečky sirek ovoskuje nebo osíruje, a máčil je do hořlavé směsi fosforové namočí. Pak převezme rámky sušil, který je do sušírny zavěsí. Suché sirky lakovač olakuje, sundavačka je z rámů vyprostí a škatulky jimi naplní. Škatulky pak pakovačka po 10 nebo 12 do balíčků zabalí, a jiný dělník je posléze do beden zabední. K výkonům těmto upotřebuje se pak různých strojů povětšině parním strojem v pohyb uvedených. Jestliže Vojtěcha Scheinosta právem pokládáme za zakladatele sušického sirkařství, bývalý zaniklý Hořejší Ráj zůstane navždycky zapsán do dějin sirkařství i Sušice jako začátek průmyslové tovární výroby zápalek jak Fürthem, tak později samotným Scheinostem. V tom zůstává jeho význam, byť dnes bychom asi těžko rozeznávali, snad jen podle starých plánů, kde opravdu stával. Zbývá dodat, že výroba zápalek v Scheinostově sirkárně, zvané na rozdíl od dolní Fürthovy horní, vydržela do roku Po Vojtěchu Scheinostovi vedení převzali v roce 1883 synové Vojtěch, Ferdinand a František. V červnu 1884 stihl továrnu obrovský požár. Namísto zničených objektů byly vystavěny nové, moderní, zděné. Byla to první velká generální rekonstrukce sirkárny. Také Scheinostové v roce 1903 předali firmu akciové společnosti Solo. Značka A. S. (Adalbert Scheinost) se udržela až do zániku sirkárny v roce 1932 a rozlišovala tak výrobky horního Sola od dolního. V roce 1932 začala v továrně papírenská výroba sušické kartonážky PAP. MILAN POKORNÝ Historie strana 5 Dočkají se Volšovy roku 2045? Volšovy jsou už 960 roků na světě byly spojeny s Břevnovským klášterem, spolu s Hlavňovicemi vytvářely veliké panství. Pod Břevnovský klášter patřily také Žichovice, Podmokly a další panství (celkem asi devět), mezi nimi i Hejná, která své výročí letos chce pořádně oslavit (alespoň jak se psalo v tisku). V roce 1995 jsem v Sušických novinách psal o oslavách 950 let od vzniku Volšov. Je dobře vzpomínat na staré zašlé časy, které lidem přinášely starosti o bytí či nebytí a připomínat si, že to všechno lidé úspěšně přečkali až do dnešní uspěchané doby. Osady, které v roce 1995 slavily podobné výročí, si jistě užily své všechno vyšlo dobře, škoda jen, že se tenkrát nenašel nikdo, kdo by dal dohromady jejich historii a popsal život lidí v nich tak, aby tyhle lokality mohly vydat např. spis jako svědectví dob minulých a připomínku pro doby budoucí. A za let by mohly mínky mladí jsou odkojeni počítačem a mobilem a na historii zatím mnoho nepomýšlejí (ale ano, mladí, samozřejmě i vy máte budoucnost). A všechna výročí, kulturní i historická, by neměla upadnout v zapomnění. Byl bych rád, kdyby se našel někdo další, kdo by pokračoval v mém psaní o Volšovech, jejich zajímavé historii a vytvářel Na výlet horkovzdušným balónem se neváhal vydat Karel Rendl při oslavách 950. výročí obce. Rok v pranostikách září Co srpen nedovařil, září nedosmaží; Začátek tohoto měsíce přináší lidem i hovadu zlé páry a mlhy; V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá; Teplé září dobře se ovoci i vínu daří; Zářijová slota hrstka deště, fůra bláta; Bouřka v září sníh v prosinci; Jaké počasí v září, tak se i v březnu vydaří. 21. září Matouše Jaké počasí dělá svatý Matouš, takové potrvá čtyři neděle; Matouše jasný den čtyři týhodni potom jasné předpovídá; Krásné počasí na svatého Matouše má vydržet ještě čtyři neděle; Pohoda o svatém Matouše čtyři týdny se neruší; Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň. Volšovy z ptačí perspektivy malebné místo, že? oslavy být ještě hezčí, vycházející možná právě z takových zápisů. Volšovy své výročí před deseti lety oslavily za krásného počasí a bez komplikací. Jednou z hlavních atrakcí byl let horkovzdušného balónu, kterým jsem jako ocenění za publikování článků o Volšovech letěl, a mohl tak vyfotit naší milou vísku i s jejím krásným okolím. Nebylo to ale vždycky zvykem, aby se takhle slavilo výročí většinou se pořádaly oslavy k založení JZD nebo něčeho podobného. A případě, kdy nejsou dostatečné zápisky, jako u jiných měst, kde fungují kronikáři, není ani mnoho z čeho čerpat snad jen z vyprávění pamětníků a materiálů soukromých osob. Většinou jsou to staří lidé, kteří shromažďují zápisky, fotografie a vzpoi podklady a poznatky pro další pokolení a zveřejňoval nejen minulé, ale i aktuální zprávy. Bohužel ani ve vydávaných informačních publikacích nejsou Volšovy příliš často zmiňovány možná si jich vydavatelé nevšimli, možná nejsou dostatečně proslavené. Přitom tu zaznamenáváme průjezd mnoha tuzemských i zahraničních návštěvníků, turistů. A ještě něco stejně jako výročí by neměly upadat v zapomnění ani historické či jinak cenné stavby např. bývalý dvůr velkostatku byl ještě v uvedeném roce 1995 v pěkném stavu, dnes je už značně zchátralý. Je ale pravdou, že díky Městu Sušice sem byla zavedena pitná voda a ze stejného zdroje tak čerpají Volšovy i např. obyvatelé na Štamberku (bylo by určitě užitečné, kdyby v radách nebo v zastupitelstvech bylo více zástupců přilehlých osad ). Ještě že čest Volšovům tak trochu zachraňuje zámek, kde nyní sídlí Charita a v současnosti se opravuje střecha, nebo 600 let stará lípa, která navzdory svému stáří stále ještě stojí, ačkoliv je již dutá a větve se lámou (obvod 7,6 m). Z historicky zajímavých budov mohu uvést ještě bývalý pivovar. Důkazem toho, že lidé nezapomínají, je fakt, že do Volšov občas přijíždějí ti, kteří zde v zámku, v sirotčinci, prožili mládí. To je jen malá připomínka k výročí obce, která existuje bezmála tisíc let. KAREL RENDL Obrazová hádanka Poznáte, která událost ze Sušice je zachycena na historickém snímku z archivu M. Pokorného? Jestli si nejste jistí, řešení najdete na straně 6.

6 strana 6 Co nám sdělí, ale též sdělila, dotazníková anketa? Město Sušice společně se Západočeskou univerzitou v Plzni, ekonomickou fakultou střediskem pro výzkum regionálního rozvoje, přistoupilo prostřednictvím dotazníků k zmapování spokojenosti obyvatel se životem v Sušici. Podobnou dotazníkovou anketu, pouze se zdánlivě odlišným záměrem, uskutečnila již v lednu t. r. obec Strašín prostřednictvím dobrovolné, nezištné týmové práce aktivních občanů. V rámci principů Agendy 21 a cílů Národní sítě zdravých měst (a obcí) ČR občané v dotaznících m. j. deklarovali odpovědnost podílet se na spolurozhodování v obci. Bylo by zajímavé i z hlediska demografické analýzy porovnat pak výsledky obou anket pulzujícího města a malé horské obce s osadami a roztroušenými samotami. Ve Strašíně byl výsledek překvapující. Ukázal kulturní vyspělost obyvatel, kteří zde trvale žijí. Území obce Strašín je starodávnou rozmanitou krajinou. Rozsáhlé lesy horské skupiny Javorníku obklopující osadu Zuklín pozvolna přecházejí k osadě Maleč. Odtud klesají na východní straně k samotě Biskup a směrem na Západ lemují osadu Nahořánky. Poslední osada Věštín se svými sídly ve tvaru podkovy je vklíněna mezi borovicové svahy proti vrchu Sedlo. Nelze tomuto Ví c e t m y? údolí, se vsí Strašín uprostřed, upřít půvab dávné romantiky. Umocňuje ji na lesnatém návrší magický barokní kostel Narození Panny Marie, poutní místo. V této šumavské enklávě, zejména u starších lidí, je silná vazba na rodinu, k rodu a domovu. Vyplývá to z historického vývoje rodů, které tuto krajinu obývají od nepaměti a ke které spletitými příbuzenskými vazbami patří. Dostávám se tak k podstatě dotazníkové ankety ve Strašíně, ve které většina občanů sdělila zvoleným zástupcům následující: Jsme především hrdí na poutní místo, dominantu a symbol našeho kraje, jsme hrdí na náš kostel, přírodu, zdravé ovzduší a výhodnou polohu obce. Na další dotaz, zda se chtějí podílet na spolurozhodování o budoucnosti Strašína a být přizváni na další diskuse a jednání odpovědělo přes 50 % ano, 33 ne (mnohdy se zdůvodněním, že jsou již staří). Výsledek ankety také ukázal nebývalý zájem mladých lidí o kulturní tradici obce, přírodní prostředí a oživení vesnice, ale především zájem o podmínky pro vytvoření drobného podnikání. Poukazují na postupné zanikání tradiční školy a chybí jim vhodný hostinec, kde by se mohli setkávat. Většina obyvatel oceňuje dobré služby, které nejen Jak Fialka předběhla kašnu Tak nám kašna kašní. Už? No, už. Vždyť od loňského podzimu, kdy rekonstrukce započala, neuběhlo zase až tak moc vody. Trubkami kašny určitě ne. Voda teče, řeči se vedou. Že úprava kašny s okolím stála tři miliony I peníze tečou z kapes nás všech do kapes jiných. Je to dost, nebo málo? Pro někoho cena rodinného domku, pro druhého změna kašny. Jaká? No přece jí po stranách přibyly dvě kovové trysky. Třeba jsou ze zlata. A co ubylo? Bohužel velké množství zeleně. Trávník a květiny nahradila dlažba. Nově vytvořené dva pásy s minikeříčky se mi zdá málo. To změna Fialky se nepřehlédne. Z oprýskané zchátralky se během pár dní stala zlatá dáma s muškáty za okny. Jen letní turisté sedíce na předzahrádce se museli dívat na haldy kostek a poslouchat rachot strojů u kašny. Nad otázkou proč to někde jde tak rychle a jinde tak pomalu nebudu spekulovat. Všechno je totiž relativní, i koneckonců délka rekonstrukce kašny na sušickém náměstí. st Pozdní chodec nočním městem nemusí bloudit ve tmě, pracně hledat svou ulici, narážet do věcí. Města jsou v noci tak důkladně osvětlena, že je tam světlo skoro jako ve dne. Stovky světel, zářivek, svítících reklam, osvětlené výlohy, pouliční výbojky a halogeny, to vše činí z nočního města něco na způsob ozářeného lunaparku. Ještě před sto lety převládalo sporé plynové či acetylénové osvětlení, elektrika dělala teprve první nesmělé krůčky. A před dalšími sty lety, tak kolem roku 1800, se už ulice nočních měst blížily stavu značné tmy. Jen sem tam někde možná čadila někde na rohu nějaká petrolejová lampa. Další výlet do minulosti by nás dostal do dlouhého období, kdy noční města tonula v čiročiré tmě. Tomuto stavu se nebezpečně přiblížila léta druhé světové války, kdy bylo nařízeno zatemnění a noční ulice připomínaly podsvětní říši Hádovu s blouděním stínů zesnulých. Ne všichni se ale radují z dnešního osvětlení měst, které je bezesporu pokrokem. Milovníci noční oblohy a zájemci o hvězdné nebe bijí na poplach. Noční záře měst způsobila, že hvězdy se v důsledku ozáření oblohy staly neviditelnými. Kdo chce vidět Kassiopeu, Velký vůz, Orion či další souhvězdí, musí vyjít daleko za město, což například z centra Prahy nebo Plzně je úkon poněkud nepraktický. Vzniklo proto jakési hnutí zájemců o hvězdné nebe, které se jmenuje, tuším, Za tmavé nebe, jak o tom nedávno referoval astrofyzik Jiří Grygar. Hnutí apeluje na města, aby jejich noční osvětlení zasahovalo jen zemi a nikoli oblohu. Ale nejde jen o hvězdy. Nadměrné noční osvětlení prý narušuje biorytmus lidí i živočichů, jako jsou ptáci, kteří jsou nočním světlem zmateni a neví, jestli je den nebo noc. Lidé, kterým veřejné osvětlení svítí rovnou do ložnice, mohou trpět nespavostí. Vzniká nový obor ekologie: světelné znečištění. Johann Wolfgang Goethe prý pronesl na smrtelném loži dnes již slavný výrok: Více světla. Tenhle výrok byl dlouho chápán symbolicky. Asi tak, že do života je třeba vnést více jasu, optimismu a naděje. Ve skutečnosti prý slavný básník požádal pouze svoji služebnou, aby poodhrnula závěs tak, aby v místnosti bylo lépe vidět. Dnes se žádá ústy zájemců o noční nebe naopak více tmy. Zdá se to paradoxní. Z hlediska pozorovatelů noční oblohy, dejme tomu z takového Václavského náměstí kolem půlnoci, jde ale o požadavek, který zní přinejmenším logicky a oprávněně. JIŘÍ KOLÁŘ pro obec, ale i okolní region poskytuje zdravotní středisko s dalšími odbornými lékaři, zdravotní služba Medipro a zejména provoz oblíbené strašínské lékárny. Zatímco vzácný střed chráněné Šumavy praská ve švech budovatelským úsilím výrobních prostředků, mladí, vzdělaní a schopní lidé na tradičním šumavském venkově musí patřičné místo svých obcí pragmaticky obhajovat, přestože se jedná především o praktickou hodnotu a užitečnost celého území Šumavy. Bude jistě zajímavé, co sdělí svému městu obyvatelé Sušice a neméně zajímavé je i to, co sdělili svým zastupitelům obyvatelé malé podhorské obce. Zajímavé bude i setkání s ředitelem Národní sítě zdravých měst ČR Ing. Petrem Švecem ve Strašíně dne 15. října Společně se starostou obce Janem Helíškem předloží obyvatelům návrh perspektivního projektu obce. Veřejná a jistě i slavnostní prezentace tohoto dokumentu bude významná nejen pro obyvatele Strašína, ale také poutavá pro širokou veřejnost. Obec Strašín je jednou z mála malých obcí v České republice, ve které sami občané ze svého aspektu předložili odborníkům ke zpracování klíčové návrhy na řešení jednotlivých činností na sebe vzájemně navazujících v obci, osadách a samotách. Jsem předsvědčena, že pro ty, kteří se vážně zajímají o rozvoj Šumavy a jejího podhůří, bude tato prezentace z odborného hlediska velmi zajímavá, tak jako doprovodný kulturní program. JAROSLAVA SUCHÁČOVÁ 14.ročník populární dětské pěvecké soutěže Pačejovský slavíček se uskuteční v sále KD Pačejov v pátek 23. září od hodin. Soutěžící bude doprovázet sušická kapela COMPACT. Hosty večera budou Roman Holý a Matěj Ruppert ze skupiny Monkey Bussines. Rozluštění obrazové hádanky: Snímek zachycuje bourání starého pivovarského komína. Je vidět ještě část budovy židovské synagogy, i ta později ustoupila výstavbě panelových domů ve Vodní ulici. Bez soch a různých pomníků si dnes nedovedeme představit současnost, ani minulost, natož historii. Stojí tu na památku někomu, pro něco, abychom ani po létech nezapomněli. Existuje i přenesený význam slova, pomníčky má také policie a kriminalisté (coby nevyřešené případy) i naši přední politici a představitelé naší veřejnosti. Jeden takový pomníček je v současnosti i v našem městě. Kdo přijíždí po silnici od Hrádku jistě si na okraji Sušice všimne budovy bývalé porodnice. Původně zde byla hospodářská škola, později, kdy ještě nebyla žádná učiliště, i škola pokračovací. Otec mého kamaráda se tu dokonce vyučil. Poté tady řadu let působila vyhlášená ortopedie pana primáře Peška, z druhé strany budovy fungovalo plicní oddělení. Několikrát jsem zde byl na povinném snímkování ze štítu. Nakonec tu zůstala porodnice. Vedle objektu je i veliká zahrada, Čtenáři nám píší Projedeme světa kraj Dalšími cestopisnými poznatky z pera pana Pavla Smíška navazujeme na seriál, s nímž jste se pod stejným názvem v Sušických novinách již setkali. Veselá i vážná vyprávění vás zavedou do nejrůznějších končin světa a přiblíží život lidí v nich, jejich přírodní krásy a zajímavosti. red Portugalsko a Španělsko, září 1987 Těžištěm naší letošní dovolené bylo sice Portugalsko, ale čtyři týdny byly třeba na takovou dálku zkombinovat se Španělskem. Tenhle rok s námi karavan cupital asi sedm tisíc kilometrů a nyní máme to štěstí říci: bez bouračky a šrámu na autě či přívěsu zase doma. Po tak dalekých jízdách je to vždycky příjemný pocit, nadechnout se vůní domova. Ten tam zůstal smrad z potemnělých průjezdů, žádné papíry na silnicích a kolem laviček, pryč je všudypřítomný puch po rybině, který nás týdny provázel. Za sebou máme i vysoké ceny benzínu a poplatků za dálnice. Ještě před týdnem, kdy jsme se vraceli španělským vnitrozemím, jsme ve stínu naměřili poctivých 41 C. A v neposlední řadě znovu pěkný pocit dorozumívat se s lidmi bez ukazování rukama nohama. Naši dovolenou s obytným přívěsem jme si naplánovali tak, abychom jej za levno využili my i naše děti. Oni s ním napřed pro- Socha, pomník, pomníček chodili jsem sem dokonce s paní učitelkou Váňovou, jako žáci Husovy ZŠ, na práce na pozemku. Všechno je dnes minulostí, celý objekt chátrá a chátrá, zahrada je zarostlá a zpustlá, plot u silnice drží pohromadě jen silou vlastní vůle a řetěz na vratech stále víc a víc reziví Před časem se sice uvažovalo o přesunutí DD Kněžice do těchto prostor, ale plán se neuskutečnil a dnes není zájemce ani o budovu, ani o zahradu. Myslím si, že je nutné a nejvyšší čas aby se všechny zde zainteresované strany dohodly, jak bude život tohoto objektu pokračovat. Jinak skončí tahle budova stejně jako kasárna Pod Kalichem nebo bývalý hotel Otava v Luhu. A Městský úřad bude mít z malého pomníčku pořádnou sochu! To si snad nepřeje opravdu nikdo z obyvatel našeho města. Bohužel, stále platí staré české přísloví Co se vleče, neuteče bohužel tentokrát v neprospěch nás všech. JOSEF KUNC Fatima jedou francouzský severozápad (Normandii a Bretánii) a po společném srazu na známém kempinku 85 m severně od Bordeaux si vyměníme vozidla. Tak se také stalo. Na místo srazu jsme přijeli s jejich autem, přehodili věci každý do svých mobilů a příští ráno se rozjeli opačnými směry. Naše dovolená začala. Když jsme první noc usínali v kempu nad San Sebastianem, netušili jsme, že našinci jeli domů v jednom kuse celý den a celou noc až do tří do rána. V ten pátek se totiž celá Francie vracela z dovolené, protože končily prázdniny. Jeli jsme severním Španělskem, Biskajským zálivem, po pobřeží na Bilbao a Santander a vychutnávali pláže a pohledy na pobřeží, aniž bychom něco věděli o pobouřených Bascích, kteří na nás pohlíželi jako na nepřátele. Přestříkávají dvojjazyčné směrovky, chtějí se osamostatnit a jdou cestou teroru. Málem jsem od jednoho taxikáře dostal přes h. Závistivě měřil naše spřežení a měl mě za boháče kapitalistu. Důvod byla jen záminka. Udobřil jsem se s ním na poslední chvíli tím, že jsem mu podal ruku a ukázal všema čtyřma, že jsem také v Německu taxikář. Cesta přes Oviedo, Lago s nádhernými kempinky vysoko nad Atlantikem se táhla. Tudy vede odedávna daleká pěší Cesta svatého Jakuba, jež začíná už ve Francii a Švýcarsku a končí v severozápadním cípu Španělska v Santiagu de Compostela. Daleká cesta autem, natož pěšky či na kole. Hle, jaký to obrovský velechrám, ta katedrála sv. Jakuba, která přitahuje fanaticky věřící poutníky ze západní části Evropy, kteří ještě dnes putují stovky i více kilometrů po vyznačených cestách přes města, pole a lesy až sem, aby si touto nesmírnou námahou vykoupili odpuštění, odměnu či zázrak Setkávali jsme se s nimi na silnicích a pak i na velkém náměstí před katedrálou. Jedni manželé, Němci, tam byli se synem na kolech a vypravovali nám, proč tuto cestu podnikli a co pro ně znamená. Unavení, nohy nadranc. Odsud jsme jeli dolů na Portugalsko a pak po jeho pobřeží: Pontevedra, Vigo, Porto, Aveito, Coimbra, Batalha, Alcobaca, Peniche, Mafra, Sintra, Cabo de Roca, Cascaois, Escoril, Lissabon. Tahle trasa, kterou jsme udělali detailně, byla krásná a poučná a byla vlastně těžištěm dovolené. Viděli jsme hodně velkých starobylých katedrál a klášterů, ale také menší kostelíky obložené vypalovanými kachlíky. Takovými modrými kachlíky jsou obložené i domy, nádraží, mosty, ba i části chodníků náměstí. Jednou v neděli jsme si vyjeli menší lodí na ostrov, kde se konala tradiční pouť: slavili nějakého svatého. Byl to obřad! Jenom těch kněží, ministrantů, folklóru a slávy! Jindy jsme se zastavili při silnici u velké prodejny oněch obkladaček, talířů a váz, skla, suvenýrů a věcí pro zahrádky. Máme odtud několik krásných, ručně malovaných talířů na zeď. Byly, tak jako ostatně celé Portugalsko, levné. Nebo ta prazvláštní městečka! Žádné cihly, dřevo nebo omítka. Každý dům byl obložen těmi kachlíky s modrými ornamenty. Ruční práce! Nádherný dojem zanechalo starobylé Porto, město portského vína. Na táhnoucích se svazích kolem řeky Douro roste vinná réva, kterou zvláštním způsobem ukládají a zpracovávají. Celé území mají dodnes v rukou Angličané. Do vinařských sklepů (bodég) oněch věhlasných značek nemá přístup tamější měšťan, ale pouze cizinec! Kontrolují u vchodu. Provázejí celým svým sklepem a skladem včetně odborného výkladu. Vedle na řece stojí reklamou staré plachetnice se značkami vín, s nimiž plavili svá vína do Anglie. Nakonec zájemce zdarma pohostí svým nejdražším vínem se zákusky vše je jako obvykle zaměřeno na objednávku či koupi. Jsou to těžká, aperitivní vína, mající kolem 19 % alkoholu. Zážitkem samým pro sebe byla Fatima. Je to náboženské poutní město známé asi jako Lurdy. Toto město uchvátí i nevěřící. Svým rozsahem, velkými kostely, svým bílým mramorem a zlatem. Ale také svým obrovským prostranstvím pro statisíce poutníků. Mše se tam slouží celý den až do noci ve všech jazycích. Po 300 metrů dlouhém, bílým mramorem vyloženém a vyleštěném chodníku, se celý den po kolenou plazí věřící, kteří sem přišli zdaleka, aby prokázali Bohu svoji oddanost a dík a poprosili ho za odpuštění či vyslyšení Půjčují tam i nákoleníky. Mají zde i svoji nemocnici, protože spousta nekritických oveček dochází po tak dalekém pochodu ve zkrvavělém stavu, s úžehem apod. Navštívit Fatimu anebo Lurdy podle mého rozhodně zanechá nezapomenutelné dojmy v každém, i nevěřícím (o tom by bylo samostatné pojednání ). pokračování příště PAVEL SMÍŠEK, Böblingen

7 Program kina Sušice Kultura Filmový klub strana 7 Filmy, které musíte vidět Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel Změna programu vyhrazena! (pátek sobota) Sin City město hříchu/sin City * Dobrodružná, kriminální gangsterka podle série novel legendárního tvůrce komiksů Franka Millera. Hrají Mickey Rourke, Bruce Willis, Elijah Wood aj., režie Robert Rodriguez a Frank Miller. USA, titulky, 126 min., od 15 let, vstupné 60 Kč. Nenechte si ujít! (neděle pondělí) Prokletá Argentina/Imagining Argentina * Napínavý příběh se odehrává v roce 1976 v Buenos Aires, v době politických únosů nepohodlných osob. Hrají Antonio Banderas, Emma Thompson aj., režie Christopher Hampton. USA/Španělsko, titulky, 107 min., od 15 let, vstupné 60 Kč (úterý středa) Hlas smrti/white Noise * Úspěšný architekt po tragické smrti své ženy přijme vzkaz ze záhrobí a otevře tak dveře do jiného světa Hrají M. Keton, Ch. West aj., režie Goffrey Sax. USA, titulky, 97 min., od 15 let, vstupné 60 Kč. 15. (čtvrtek) Filmový klub Ray Dramatický příběh americké hudební legendy, zpěváka Ray Charlese. V hlavní roli vynikající Jamie Foxx. Režie Taylor Hackford. USA, titulky, 146 min., od 12 let, vstupné 60 Kč. Rozhodně si nenechte ujít, hrajeme naposledy! (pátek sobota) Slečna Drsňák 2: Ještě drsnější Agentka FBI bojuje znovu proti zločinu Hrají S. Bullock, R. King aj., režie John Pasquin. USA, titulky, 115 min., přístupný, vstupné 60 Kč (neděle pondělí) Příšerná tchyně/monster In Law * Komedie o ženě, která našla toho pravého, bohužel s matkou, která se stala její noční můrou. Hrají Jennifer Lopez, Jane Fonda aj., režie Robert Luketic. USA, titulky, 102 min., od 12 let, vstupné 60 Kč (úterý středa) Fantastická čtyřka/fantastic Four * Akční sci-fi, v níž vynálezce, astronaut a vědec Reed Richards je jen krůček od expedice do středu kosmické bouře. Hrají I. Gruffudd, J. Alba aj., režie Tim Story. USA, titulky, 123 min., přístupný, vstupné 55 Kč. 21. (středa) Film a škola, od hod. Sedm statečných/the Magnificent Seven Klasický western s vynikajícím hereckým obsazením. USA, 124 min., přístupný, vstupné 30 Kč. Film je určen pro žáky a studenty, představení je přístupné i veřejnosti. 22. (čtvrtek) Hrajeme od 17 hodin Kouzelný kolotoč/sprung! Magic Roundabout * Animovaná pohádka o malé holčičce, která se dostane do zajetí zlého čaroděje a pomoci zlomit zlé kouzlo jí mohou jen její přátelé. USA, český dabing, 85 min., přístupný, vstupné 60 Kč (čtvrtek pátek) Stopařův průvodce po galaxii Sci-fi komedie, v níž pozemšťan Arthur prožívá řadu dobrodružství na dlouhé cestě vesmírem. Hrají M. Freeman, S. Rockwell aj., režie Garth Jennings. USA, titulky, 110 min., přístupný, vstupné 65 Kč. také v roce 2005 Vyberte si z naší nabídky: středa 21. září 2005 Litoměřice Zahrada Čech návštěva výstavy Zahrada Čech sobota 19. listopadu 2005 SRN Předvánoční Zwiesel návštěva blízkého německého města s možností předvánočních nákupů sobota 3. prosince 2005 Vánoční Norimberk prohlídka města s návštěvou jedněch z nejkrásnějších evropských vánočních trhů Pobytové i poznávací zájezdy, tuzemské i zahraniční, si můžete vybírat ze široké nabídky cestovních kanceláří, s nimiž CA MKS spolupracuje. DENNĚ AKTUÁLNÍ LAST MINUTE! Informace na tel Ray čtvrtek 15. září Patnáct let usiloval režisér Taylor Hackford o filmové zpracování příběhu legendárního černošského muzikanta Raye Charlese, než se mu podařilo právě uváděný snímek realizovat. Slavný pianista, zpěvák, skladatel a hudební podnikatel sledoval jeho úsilí, četl scénáře a schválil i představitele hlavní role Jamieho Foxxe. Ray Charles zemřel po skončení natáčení 10. června Příběh se odvíjí od roku 1948, kdy se mladý muž vydává do Seattlu, do roku 1965, kdy jako úspěšná hvězda podstoupí odvykací kůru. Jádrem vyprávění je profesionální zrání talentovaného hudebníka i problémy soukromého života, poznamenaného tvrdými drogami i častými milostnými avantýrami. Film zaznamenává i přínos Raye Charlese pro rozvoj populární hudby a uplatňují se i jeho největší hity. Kromě zachycení dobové atmosféry a zpracování života zajímavého člověka je velkým přínosem filmu i výkon představitele titulní role Jamieho Foxxe (získal Oscara). Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Hrajeme od hod. Kouzelný kolotoč září Animovaná pohádka na motivy populárního britského televizního seriálu. Malá Florence si bezstarostně hraje v zahradě s kolotočem, znenadání se však vinou zlého kouzla ocitne uvězněná v tajemném ledovém vězení. Její čtyři přátelé psík, kráva, slimák a králík se snaží zlomit zlé kouzlo a svoji přítelkyni vysvobodit. Vydávají se na nebezpečnou cestu za třemi kouzelnými diamanty, aby překonali prokletí zlého kouzelníka. Film a škola Sedm statečných středa 21. září od hod. vstupné 30 Kč, The Magnificent Seven, USA 1960, 124 min., příst. Klasický western s výborným hereckým obsazením. Námět byl převzat z japonského snímku režiséra Akiry Kurosawy z roku 1954 Sedm samurajů. Skupina pistolníků se nechá najmout mexickými vesničany, kteří jsou ohrožováni zlodějskou bandou vybírající si ve vesnici pravidelný lup. Najatí pistolníci se postupně seznamují s obyčejnými vesničany a i díky jejich hrdinství berou ochranu vesnice za svou věc. Originální hudba Elmera Bernsteina dokonale ladí s napínavým dějem. Představitelé sedmi pistolníků se proslavili v řadě dalších vynikajících filmů (Yul Brynner, Horst Buchholz, Steve McQueen, Charles Bronson, Robert Vaughn, Brad Dexter a James Coburn). Režisérem snímku je John Sturges ( ), který od poloviny 40. let 20 stol. natáčel kriminální dramata (Dopadení, Nebezpeční) a zejména westerny (Útěk z pevnosti, Poslední vlak z Gun Hillu aj.). Filmové zajímavosti V letech zmizelo v Argentině díky vojenské juntě 30 tisíc lidí. V roce 1976 ovládli zemi generálové v čele s Jorgem Rafaelem Videlou, kteří v zemi nastolili atmosféru beznaděje, strachu a brutálních represí. Jejich cílem byly levicové gerilové oddíly, ale v tzv. špinavé válce byly v káznicích a koncentračních táborech plošně likvidovány tisíce lidí. Přestože byl v roce 1978 problém terorismu vyřešen, dál přežíval názor, že nejlepší forma vládnutí je vojenská diktatura, která nemilosrdně likviduje všechny přívržence bývalého prezidenta Peróna a rebelanty, a to i za cenu totální genocidy. Teprve počátkem 80. let. dochází k opatrného znovunastolení demokracie, prezidentem byl zvolen Raúl Alfosín, později byla zveřejněna zpráva o zločinech junty a přikročeno k potrestání viníků. sz Sin City město hříchu září Mezi četnými filmy natočenými podle komiksů má uváděný film zvláštní postavení. Jednak se na režii podílel přímo autor komiksu Frank Miller, jednak materiál snímaný digitální kamerou byl počítačově zpracován tak, že jde často o přímé překopírování původních komiksových obrázků na plátno. Námět filmu využívá tři Millerovy komiksové romány, které vyšly i u nás Drsný sbohem, Velká tučná zabijačka a Ten žlutej parchant. Vyprávění se třemi různými hrdiny spojuje místo děje město Basin City přezdívané Sin City (tedy město hříchu). V každém případě jde o snímek zajímavý (i když drsný) jak námětem, tak zpracováním. Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Prokletá Argentina září Píše se rok Buenos Aires je znepokojeno přibývajícími únosy osob, které se odvážily postavit proti diktatuře vlády. Carlos je ředitelem dětského divadla. Jednoho dne se vrací domů a zjišťuje, že jeho žena Cecilia byla unesena za psaní kontroverzních článků v místních novinách. Carlos se schází s lidmi, kterým zmizel někdo blízký a zjišťuje, že když se dívá do jejich tváří, dokáže vidět osudy unesených lidí. Jim pomoci dokáže, sobě nikoli, nedokáže vidět Ceciliinu budoucnost. Zoufale pátrá po své ženě, ta zatím připravuje vlastní nebezpečný útěk z vězení. Časopis Cinema hodnotí 60% O.K. Hlas smrti září Horor britského režiséra vychází z diskutovaného paranormálního jevu, tzv. fenoménu elektronického hlasu (EVP Electronic Voice Phenomenon). Pode zastánců tohoto úkazu mrtví komunikují se světem živých prostřednictvím nejrůznějších audiovizuálních médií. Z běžného elektronického šumu prý lze pomocí různých technologií zaznamenat a rozluštit vzkazy ze záhrobí. Úspěšný architekt John přijde o milovanou manželku a kontaktuje ho odborník na EVP a přesvědčí ho, že se s ním žena snaží spojit. Nakonec si John pořídí vlastní studio pro nahrávání elektronických zvuků i obrazů a snaží se pomáhat lidem, kteří se stávají oběťmi zlých duchů. Příšerná tchyně září Námět komedie se zaměřil na vděčné téma konfliktu mezi nastávajícími příbuznými. Půvabná Charlie se zamiluje do chirurga Kevina a vyslyší jeho nabídku k sňatku. Kevinova matka, televizní moderátorka Viola, však nehodlá o jediného syna přijít a vyhlásí nastávající snaše válku. Přetvařuje se však tak dobře, že mladé ženě dlouho trvá, než pochopí, oč jde. Potom však odpoví nastávající tchyni jejími vlastními zbraněmi. V příběhu je stěžejní obsazení obou hlavních ženských rolí Charlie si zahrála Jennifer Lopez a krutou tchyni Jane Fonda, která se tím vrací na filmové plátno. Fantastická čtyřka září Vynálezce, astronaut a vědec Reed stojí před uskutečněním svého snu expedice do středu kosmické bouře. K jeho kosmické výpravě se připojuje nejlepší kamarád astronaut Ben, vedoucí genetického výzkumu Sue a její bratr pilot Johnny. Mise probíhá zpočátku dobře až do okamžiku, kdy Reed zjistí, že se zmýlil v odhadu rychlosti blížící se bouře. Během několika minut je vesmírná stanice pohlcena mraky kosmické radiace, která způsobí závažné změny v DNA všech členů posádky. Důsledky mutace se začnou projevovat po návratu na rodnou planetu a kosmonauti získávají různé neuvěřitelné schopnosti Klubové večery v Sokolovně Stálá divadelní scéna Klatovy přichází za svými diváky s novou nabídkou klubových pořadů pro sezónu 2005/2006. Na co se můžete těšit? V říjnu se ve scénickém pořadu Já zrodila tě k lásce představí Ludmila Bednářová, Jan Pouska a Kamila Velkoborská, strhující monolog o dění v současném světě, komicky i vážně, v podání Igora Šeba můžete zhlédnout v listopadu v představení nazvaném Moje past Evy Josífkové. Nový rok přivítáme inscenací Erica Emanuela Schmitta Oskar a růžová paní, kde v režii Jaromíra Pleskota účinkují Ljuba Benešová a Andrea Elsnerová. Zajímavý hudební doprovod, který k inscenaci nahrál dr. Vladimír Truc (klavírní variace na Květinový valčík P. I. Čajkovského), podtrhne pozoruhodný autorův text. Blues za Josefa Kainara má název večer s Alfrédem Strejčkem a Miroslavem Petrášem, na který vás SDS zve v únoru Závěr sezóny klubových večerů v sušické Sokolovně bude patřit dubnovému komornímu recitálu folkové zpěvačky Pavly Marianové. Zpěvačka se zaměřuje na hudbu pocházející z dílny skupiny Klíč a na písně cikánské. Na uvedené pořady je možné si zajistit předplatné. Cena předplatného na cyklus Klubových večerů je 400 Kč, můžete si jej objednat a uhradit v MKS Sušice (tel ), nejpozději do 30. září Další informace v SDS Klatovy, tel , red

8 strana 8 Sušická pouť fotbalovou Evropou Sušičtí fotbalisté na slavnostním zahájení turnaje v Dánsku. Fotbalisté sušických mládežnických celků si v letošním létě zpříjemnili jindy náročnou přípravu na nadcházející sezónu. V prázdninových měsících se zúčastnili hned dvou prestižních mezinárodních turnajů v Dánsku a v Rakousku. Na turnaj do dánského města Aarhus pozval sušický tým starších žáků tamější rodák, jinak majitel zámku Kněžice, pan Niels Brochner. Toto dánské město má velký zájem stát se partnerským městem Sušice. Účast našeho celku na turnaji byla prvním krokem k prohloubení vzájemných vztahů obou měst, vysvětlil předseda sušického fotbalového oddílu Jaroslav Staněk. Hned po příjezdu do Aarhusu čekalo na hráče příjemné překvapení. Mužstvo obdrželo od vedení turnaje vstupenky na přátelské utkání domácího celku Aarhus proti jednomu z nejlepších celků planety FC Barcelona. Sušičtí fotbalisté tak měli možnost sledovat na vlastní oči umění všech hvězd katalánského velkoklubu. Samotný turnaj odstartoval až o den později, v úterý 26. července. Objevilo se zde na 120 mužstev rozdělených do osmi věkových kategorií. Zajímavostí je, že tři kategorie byly určeny pro dívčí týmy. Nás samozřejmě nejvíce zajímala kategorie starších žáků, ve které měla Sušice zastoupení. V této kategorii se utkalo 16 týmů, které byly rozděleny do čtyř skupin. První dva celky pak postoupily do čtvrtfinálové skupiny. Na čtyři nejlepší mužstva pak čekalo semifinále, popřípadě finále nebo utkání o 3. místo. V prvním utkání turnaje čekal na sušický tým celek z Faerských ostrovů B71. Mužstvo vstup do turnaje zvládlo a zvítězilo jednoznačně 7:0 (Fuchs 3, Králík 2, Lašek, Vrhel). Ve druhém zápase sušičtí narazili na pozdějšího vítěze, dánský SUB Sonderborg. Tento tým Sušici výrazně převyšoval a po zásluze zvítězil vysoko 5:1 (Szedmák). V posledním utkání skupiny sušický celek rozdrtil dánský AIA Tranbjerg 14:0 (Páleník 4, Fuchs 2, Franěk 2, Vrhel 2, Szedmák, Kotrba 2, Lachtan) a hráči se mohli radovat z postupu do čtvrtfinále. Zde sušičtí nejprve zdolali faerský Klaksvik 1:0 (Vrhel), poté remizovali s dánským Skovbakkenem B 1:1 (Králík). V posledním utkání čtvrtfinálové skupiny se Skovbakkenem A stačila Sušici k postupu do semifinále i porážka 2:3. Prohrávali jsme 2:1, potřebovali jsme dát gól, vrhli jsme všechny síly do útoku, ale místo toho jsme v nastavení obdrželi ještě dvě branky, zhodnotil rozhodující zápas o postup sušický trenér Jan Staněk. Na sušické mužstvo tak zbylo utkání o 5. místo. V něm se hráčům podařilo zvítězit nad švédským IK Tord :0. Konečná 5. pozice je jistě úspěchem. Kvalita soupeřů byla velice rozmanitá sehráli jsme tři rovnocenné zápasy, dva celky byly výrazně lepší, naopak dva týmy jsme přehráli jednoznačně my, dodal k herní úrovni mužstev Jan Staněk. Velkým plusem bylo také zázemí turnaje. Hrálo se v moderním areálu na skvěle připravených trávnících. Organizátoři připravili pro mužstva i bohatý program kluci měli ve volném čase k dispozici stolní fotbálky, kulečníky a mnoho dalších lákadel. Fotbalově to však pro hráče bylo velice náročné doba jednoho utkání byla dvakrát 25 minut. Někdy se hrály i dva zápasy v jeden den a únava byla opravdu veliká, zhodnotil celkovou úroveň turnaje Jaroslav Staněk, mimo jiné ředitel Otava cupu. Druhou prázdninovou zastávkou sušických celků byl rakouský Alpen cup, který je, podobně jako sušický Otava cup, pořádán holandskou organizací Euro sportring. Do Rakouska se sjelo na 80 mužstev ze 14 států světa. Sušice zde měla zastoupení hned ve třech kategoriích starší žáci, mladší žáci a přípravka. V kategorii starších žáků se utkalo 16 mužstev rozdělených do dvou skupin. Sušice odstartovala výhrou nad maďarským Vamosgyorki 3:0 (Otta, Mičkal, Chmelík). Následovala remíza s rakouským SV Altlengbach 1:1 (Mičkal). Rakušany jsme zpočátku trochu podcenili. Zbytečně jsme obdrželi branku, pak jsme si sice vytvořili velkou převahu, ale stačili jsme pouze vyrovnat, litoval remízy Jan Staněk. Poté Sušice prohrála díky gólu z poslední minuty s velmi kvalitním celkem Fiorentinou 0:1. V dalších dvou utkáních přišly zbytečné remízy s norským Stabaekem 1:1 (Mičkal) a s polským Sokolovem 1:1 (Mičkal). Náladu si pak mužstvo spravilo výhrou 1:0 s anglickým Twyford Spartans (Mičkal) a týmem z USA 2:0. Z těchto výsledků nakonec vzniklo konečné 4. místo ve skupině, což znamenalo celkové 7. místo na turnaji. V mladších žácích se sešlo 12 mužstev, které byly taktéž rozděleny do dvou skupin. Sušice začala velmi cennou výhrou nad chorvatským NK Junak 1:0 (Szedmák). Pak přišly dvě bezbrankové remízy s polskými Pomorskem a Jedinkou. V dalším utkání hráči dokázali jednoznačně přehrát Fiorentinu 3:0 (Kotrba, Varga, Szedmák). V posledním zápase skupiny by výhra 3:0 posunula sušické fotbalisty do finále. Bohužel hráči utkání psychicky nezvládli a podlehli slovenskému Junosportu 0:1. Na Sušici zbylo nakonec pouze utkání o 5. místo, ve kterém podlehla rakouskému Wienerwaldu 0:2. Podobně jako starším žákům i mladším chybělo k lepšímu umístění jen o trochu více štěstí a rozvahy v rozhodujících zápasech. Nejlepšího umístění ze sušických mužstev se podařilo dosáhnout přípravce. Ve skupině po výsledcích 0:2, 6:0, 1:0, 8:0 a 1:1 připadla týmu ve skupině výtečná 2. pozice, což znamenalo utkání o 3. místo. Tento zápas s rakouským Wienerwaldem skončil v normální hrací době nerozhodně 1:1 a tak musely rozhodnout penalty. V nich Sušice tahala za kratší konec a na hráče tak zbyla neoblíbená bramborová medaile. Přesto však minižáci předvedli výborné výkony a potvrdili tak výsledky z minulých sezón. Sušičtí fotbalisté se tak zasloužili o zviditelnění našeho města v zahraničí. Především bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří pomohli uhradit náklady spojené s turnajem. Umožnili tak svým dětem zahrát si fotbal s kvalitními soupeři, poznat okolní státy a ještě si přivést spoustu zážitků. Můžeme si jenom přát, aby mladí sušičtí fotbalisté mohli jezdit na takové turnaje co nejčastěji, uzavřel Jaroslav Staněk. jon Sport O putovní soudek města Sušice V sobotu 20. srpna pořádal oddíl odbíjené TJ Sušice již X. ročník tradičního smíšeného volejbalového turnaje O putovní SOUDEK města Sušice. Turnaje se nakonec zúčastnilo 13 družstev z Čech a Moravy. Přesně v devět hodin ředitel a hlavní organizátor turnaje Čestmír Kříž zahájil turnaj. Po vylosování do skupin se začalo svižně bojovat o co nejlepší umístění. Družstvo Myšáci Radotín mělo po dvou vítězstvích za sebou, možnost získat SOUDEK do trvalého vlastnictví. O to byla soutěž napínavější. Bez ztráty setu do finálové skupiny postoupily Kokosy Plzeň a Porodnice Kolín. Ze skupiny A dvě velice vyrovnaná mužstva Sýkora Brno a Myšáci Radotín. Do bojů o 5. až 8. místo z druhých míst ve skupinách postoupil Sokol Kdyně a Sušice. Ze třetích míst Milín a Horní Slavkov. O 9. až 12. místo pak ze skupiny A postoupila družstva Sušice Mokrá a Barvínkof Strakonice. Ze zbývajících skupin Otavská směs (třetí sušické družstvo) a Rozbřesk Běšiny. Na prázdno vyšlo družstvo Kankrlíci Lazna, které tento turnaj nezastihl v optimální pohodě. I když Porodnice Kolín prohrála s družstvem Myšáků z Radotína, k vítězství Kolínu pomohl tým Sýkora Brno aktivní remízou s Radotínem. Na fotografii souboj družstev Sušice versus Otavská směs, smečuje M. Benírške. V boji o 5. až 8. místo vítězstvím nad Kdyní a dvěma aktivníma remízami obsadila 5. místo TJ Sušice i když si zkomplikovala život právě aktivní remízou s Horním Slavkovem. Dvě pasivní remízy připravily Milín o jednu příčku. Aktivní remíza ale hlavně prohra se Sušicí zařadila Sokol Kdyně na 6. místo. Ve skupině o 9. až 12. místo vítězstvím nad dosud suverénní Sušicí Mokrá si zajistil 9. místo Rozbřesk Běšiny. Barvínkof Strakonice se díky pasivní remíze s Běšinama posunul na 11. místo. Děkuji všem zúčastněným za korektní soutěžení, všem kteří přispěli k hladkému průběhu akce a již dnes se těším na jedenáctý ročník v roce IT Konečné pořadí 1. Porodnice Kolín 2. Myšáci Radotín 3. Kokosy Plzeň 4. Sýkora Brno 5. TJ Sušice 6. Sokol Kdyně 7. Milín 8. Horní Slavkov 9. Rozbřesk Běšiny 10. Sušice Mokrá 11. Barvínkof Strakonice 12. Otavská směs (ze Sušice) 13. Kankrlíci Lazna Tradiční Barum Rallye Ve dnech od 19. do 21. srpna se konala v okolí Zlína další soutěž mezinárodního mistrovství České republiky v automobilových soutěžích, legendární Barum rallye. Tradiční soutěž byla opět zařazena do seriálu mistrovství Evropy a jela se také jako kandidátský podnik mistrovství světa. Zlínští pořadatelé udělali Barum Rallye začala už páteční večerní erzetou v centru Zlína. Jezdci se představili na krátkém městském okruhu a zde si připsal první nejrychlejší čas Francouz Simon Jean Joseph. Skutečné závod pak odstartoval v sobotu ráno a na posádky čekaly lahůdky jako Pindula, Troják či Slušovice. Tyto úseky se opakovaly, takže druhá Giandomenico Basso. První dvě pozice byly po odpadnutí Prokopa tedy jasné, ale o poslední volné místo na stupních vítězů probíhal velký boj mezi domácími jezdci Kopeckým a Pechem. V cíli byl nakonec o necelých deset vteřin rychleji Jan Kopecký, ale i čtvrté místo bylo pro Pecha s novým vozem velkým úspěchem. pro hladký průběh soutěže maximum etapa čítala osm rychlostních Startovní číslo 102 měli na a nutno říci, že se jim celý závodní víkend vydařil. Na startu se sešlo mnoho zvučných jmen a mezi největší favority na vítězství se řadili jezdci jako Simon Jean Joseph, Renato Travaglia, či Giandomenico Basso. Z českých pilotů se největší naděje připisovaly zejména Janu Kopeckému a hodně se čekalo také od účastníků juniorského světového zkoušek o celkové délce 154 km. Na vrcholu výsledkové listiny se drželi Travaglia, k české radosti překvapivě i Prokop, Basso, Kopecký a Pech. Václav Pech startoval s vypůjčeným Mitsubishi Lancer Evo VIII, a že bude tak vysoko s pro něj neznámým vozem, čekal málokdo. Třetí etapa měřila 110 km a na programu bylo šest měřených testů. Vedoucí pozici si z předešlého dveřích své Škody Fabia sušičtí Robert Achs s Filipem Langerem. Ti vstoupili do soutěže skvělým druhým časem ve skupině A5 na úvodní superspeciálce. Další druhý čas si připsali na nejdelší a nejnáročnější RZ druhého dne Troják a bez problémů se drželi na špici, ale hned vzápětí museli opět pro technickou poruchu odstoupit. Ani tentokrát se tedy ne- šampionátu Martina Prokopa dne snažil udržet Ital Renato zbavili smůly, která je v letošní se- a Pavla Valouška. Nikdo přesně nevěděl, co má od soutěže očekávat, protože v seriálu mistrovství Evropy je zakázán start vozů specifikace Travaglia a i přes mocné dohánění problémy sužovaného Itala Bassa se mu to podařilo. Velký tlak neunesl mladý Martin Prokop a havaroval. zoně provází, ale snad se situace změní už 24. a 25. září v Příbrami, kde se jede další podnik mezinárodního mistrovství ČR v autovali, WRC. Fanoušci se obá- že se nebude na co dívat, ale opak byl pravdou. Druhé místo si tak připsal mobilových soutěžích. ab Memoriál Jana Pelčarského Kvalitně připravená střelnice a příznivé počasí přálo osmnácti střelcům ze šesti střeleckých klubů, kteří se sešli na střelnici v Podmoklech při soutěži ve dvou pistolových disciplínách. Střílelo se na 25 m ve sportovní malorážní pistoli 5+30 ran a velkorážní pistoli 5+20 ran do terče pro rychlopalbu, kdy se středová desítka hodnotí 11 body. V obou disciplínách se o pořadí na medailových místech rozhodovalo pro rovnost bodů rozstřelem pěti ran. Na nejúspěšnější střelce čekaly medaile, na ostatní věcné ceny (podle pořadí). Podobná soutěž ve stejných disciplínách se bude konat 11. října na sportovní střelnici v Hlavňovicích. mm výsledky SP 5+30 ran 1. Pavel Taubr, Strakonice Hanus Antonín, Sušice Rendl Josef, Strakonice Pollak Josef, Plzeň Vintiška Miroslav, Klatovy Makrlík Miroslav, Sušice 273 výsledky VP 5+20 ran 1. Sedlák František, Klatovy Rendl Josef, Strakonice Pešl Ladislav, Hlavňovice Taubr Pavel, Strakonice Chmelík Antonín, Sušice Kupka Jiří, Hlavňovice 200 Střílelo se i na kance Sportovní soutěž ve střelbě Hlavňovická puška se uskutečnila v neděli 21. srpna. Celkem 38 střelců (včetně jedné ženy) se utkalo ve střelbě na tři druhy terčů po deseti ranách liška a srnec s oporou u pevné tyče a kanec vstoje bez opory. Součty nástřelů jednotlivých terčů daly podobu konečnému pořadí střelců. Výsledky celkového hodnocení 1. Holub František, Klatovy b. 2. Vacek Tomáš, Běšiny b. 3. Mautner Jan, Hlavňovice b. 4. Pytel Jan, Hlavňovice b. 5. Kriška Vladimír, Hrádek b. 6. Vacek Jaromír, Běšiny b. V jednotlivých disciplínách si nejlépe vedl František Holub z Klatov, když zvítězil ve střelbě na lišku a srnce, nejlépe mířil na terč kance Pavel Hosnedl z Nemilkova. Organizačně dobře zajištěná soutěž, kde díky sponzorům nechyběly hodnotné ceny, potěšila všechny účastníky. Už 11. září se odehraje podobná soutěž na sportovní střelnici v Klatovech Lubech. Soutěž startuje v 9 hodin, podrobné informace obdržíte na tel , p. Makrlík. mm

9 strana 10 Inzerce Veřejné bruslení Broušení bruslí každé úterý a čtvrtek od do hodin. Upozornění je nezbytné mít ochranné rukavice a dbát pokynů obsluhy ZS! Změna časů i termínů vyhrazena aktuální informace na tel l Panoráma vyhlašuje soutěž PANORÁMA občanské sdružení pro venkov na pomezí jižních a západních Čech vyhlašuje 7. ročník fotografické soutěže amatérských fotografů na téma obec a její lidé Pro všechny z vás, kdo vlastníte fotoaparát a čas od času se vám povede snímek, který by neměl zapadnout jen v rodinném albu, ale zaslouží si, aby jste se o něj podělili s ostatními zájmové území: kraj mezi Nepomukem, Horažďovicemi a Blatnou oblast zájmu (téma): pestrost života lidí, krása krajiny fotografie: černobílé i barevné, formát (Pro případ, že účastník zašle fotografii menšího formátu, je nutné poslat i její negativ, či CD. Zvětšení na potřebný formát zajistí na své náklady organizátor soutěže. Negativ filmu (CD) bude majiteli následně vrácen. Fotografie musí být označeny názvem, místem a letopočtem fotografování např.: Naše rodina (Nekvasovy, 2003). kritérium hodnocení odborné poroty: výtvarná a dokumentární hodnota snímků uzávěrka: 10. října 2005 adresa pro zasílání: Panoráma, Chanovice 1, Horažďovice bližší informace: Jaromír Čada, tel , poznámka: uvádějte své celé jméno, adresu, telefon, ovou adresu Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční na vernisáži výstavy na zámku v Chanovicích dne 12. listopadu 2005 v hod.

10 Beneš medailový Jindřich Beneš, odchovanec KVS Sušice, dnes člen USK Praha, reprezentant ČR ve vodním slalomu, získal na mistrovství Evropy juniorů v polském Krakowě bronzovou medaili. V závodě hlídek K1M společně s Kubričanem a Hilgertem obsadili 3. příčku. V závodě jednotlivců se Jindra probojoval přes kvalifikaci a semifinále až do finálové desítky, kde nakonec skončil osmý. Členové KVS Sušice se ve stejném termínu, tedy , zúčastnili 36. ročníku slalomů v Benátkách nad Jizerou. Byli vesměs úspěšní a ve svých kategoriích obsadili čelní místa. Vl. Galuška v K1M veteránů zvítězil, v absolutním pořadí mezi 150 kajakáři obsadil 3. místo, Jan Potužák dosáhl Po minulém ročníku poznamenaném slabší návštěvou se pořadatelé nenechali odradit a uspořádali festival také letos. Proti loňsku ubylo rocku a vládl metal, což jsem spíše přivítal. Obavy z návštěvnosti se zpočátku potvrdily, ale postupně přece jen lidé přibývali a večer byl prostor Santosu takřka plný. (j) Přehlídku pod širým nebem otevřela velmi mladá, úporná, ortodoxní, black metalová skupina STONE THERAPY z Klatov, která neoslovovala jediným původním kytarovým či jiným postupem. Před dvaceti lety by recenzent psal možná i oslavně, ale dnes jsou pomalované tváře a vůbec dřevní black metalové klišé spíše úsměvnou záležitostí pro dvě desítky teenagerů, které si kapela přivezla sebou. Co mezi dorostenci na 2., v absolutním pořadí na 10. místo. Ondřej Bouzek skončil mezi žáky třetí, Karolina Galušková kategorii K1Ž předžákyně vyhrála, Anna Galušková obsadila mezi kajakářkami veteránkami 3. místo. V sobotu 27. srpna proběhlo na slalomovém kanále na Křivoklátě mistrovství republiky ve vodním slalomu žáků. Významného úspěchu dosáhl Ondřej Bouzek, když mezi žáky staršími v K1M obsadil 8. příčku. Toto umístění je jistě povzbuzením do dalšího tréninku. V polovině září se uskuteční v Praze Tróji mistrovství republiky dorostenců. KVS Sušice zde budou reprezentovat Aleš Vozka a Jan Potužák. Věřme, že i jim nejdůležitější závod sezóny vyjde. vp SKI CLUB SUŠICE pořádá veřejný závod Kodak Svatobor Tour 2005 XV. ročník závodu horských kol, IV. ročník běhu do vrchu a II. ročník přeboru svazu lyžařů Plzeňského kraje Termín závodu: sobota Prezentace: sobota od 8 30 hod v CK Tempo Tours na náměstí v Sušici Start: před CK Tempo Tours, startují jednotlivci v minutových intervalech Cíl: vrchol hory Svatobor Trať: délka m, převýšení 380 m Vyhlášení výsledků bude provedeno jednu hodinu po ukončení závodu. Občerstvení, hudba, tanec v prostoru cíle až do večera! Poděkování za podporu: Město Sušice, Eichinger Sport Reichenberg, PROVOS, s. r. o., Pekařství Rendl, COWARD Informace Sušický rockový puls LII. (5/2005): Šumavský medvěd 2005 do sehranosti, má ještě kapelka co dohánět, vydrží-li, rozšíří-li si obzory a posune se tak kamkoliv dál, možná o ní ještě i uslyšíme. Takto skutečně podprůměrná záležitost. (b) O ASISTAR_T jsem věděl akorát to, že tam hraje jeden z letitých pisálků Franta Březina (třeba Metal Breath, když ještě vycházel na papíru) a že by to měl být noise rock. Měl jsem trochu strach, aby to nebylo něco pro uši Radka Kopela, ale byl jsem příjemně překvapen. Pohodová rocková muzika, výborně sehraní muzikanti a neméně kvalitní zpěv. Absenci druhé kytary vyřešili pánové využitím basy jako rovnocenného nástroje a vystoupení se mi líbilo. (j) Lázeňští šviháci dorazili z Frantovek s mírným zpožděním a slyšeli na jméno EMPTY Žihobecký Apple Cup Již dvanáctý ročník tenisového turnaje Apple Cup se na tenisových kurtech v Žihobcích odehrál v sobotu 13. srpna. Hezké teplé počasí přálo rychlé a kvalitní hře. Diváci mohli vidět mnoho zajímavých tenisových momentů, které k turnaji patří. A v letošním ročníku turnaje o skvělé sportovní výkony a napínavé okamžiky opravdu nouze nebyla. Do semifinále se probojovali borci Josef Pauch a Jan Sutr (oba TC Rokycany), finálový zápas pak obstarala dvojice z LTC Sušice David Rebstöck a Tomáš Brzkovský. Vítězem finálového zápasu a tím i celého turnaje se stal David Rebstöck, který si odvezl pohár a tradiční finanční šek. S prázdnou neodešli ale ani ostatní účastníci turnaje každý z nich obdržel na památku od sponzora pěknou věcnou cenu. dr Zahájení okresních volejbalových přeborů Okresní přebory ve volejbalu žen a mužů, soutěžní ročník 2005/2006 byly zahájeny již v pátek 2. září 2005 zápasy podzimního kola OP žen. Následující den v sobotu zahájil také okresní přebor mužů, který se rovněž bude hrát po několikaleté odmlce (hrál se turnajově) jako dlouhodobá celoroční soutěž. Je to důkaz většího zájmu o tento sport v klatovském okrese. FEELING. Jejich projev byl živý a nespoutaný. Moderní hard core/ death metal odkapával a publikum si jej užívalo a dovolávalo se přídavků. Repertoár byl však vyčerpaný, nakonec možná stejně jako zvolený styl. Až na malou výjimku příslovečně potvrzující pravidlo, jsem všechny riffy slyšel stokrát od desítek podobných (nejen) tuzemských kapel. Výtečně přehrané a podané, ovšem tím to bohužel skončilo. (b) Domácí SLAX se věnují hard coru a ač byli dobře sehraní a nic v jejich muzice nebylo špatně, mě až tak nezaujali. Pravda, půlku jejich setu jsem prokecal s Frantou z Asistaru, ale ani po zbytek jejich vystoupení mě to nebralo natolik, abych se začal pídit po nějaké nahrávce. (j) Ani PENTAGON co do originality nelze vyzdvihnout. Jejich starý styl byl velmi ovlivněn nejmenovanou výtečnou metalovou kohortou. V momentu, kdy skupina plynule přešla do následující formace, již nebylo pochyb, která kapela jí nadobro učarovala. Čtenáři to bude zřejmé již z dalšího odstavce. (b) MEGADETH REVIVAL následoval hned po Pentagonu, aniž by došlo k pauze nebo prostřídání hudebníků. Stejná parta totiž tvoří i tenhle projektík a přehrává letité fláky legendární bandy kolem mistra Mustaina. Ta má na kontě pěknou řádku hitovek, takže bylo z čeho vybírat. Do okresního přeboru žen je přihlášeno 7 týmů: TJ Sušice, Sokol Bezděkov, SK Špičák, Sokol Klatovy, TJ Kolinec, Janovice a Juniorky Klatovy. Prvenství z minulého ročníku obhajují Janovické volejbalistky. Do okresního přeboru mužů je přihlášeno 6 mužstev: Bobři Klatovy, TJ Klatovy F, TJ Klatovy B, TJ Sušice, Janovice a Orel Meziboří. IVAN TESAŘ Sušický rockový puls online: A i když Megadeth nemám nějak extra zmáknutý, většinu skladeb jsem znal a nutno pány a slečnu za kytarou pochválit třeba za pěkné provedení ultra dlouhého Hangaru 18. (j) Pořadatelé dnešní akce, klatovští PROMISES od loňského ročníku opět překopali sestavu a nutno podotknout, že jim to na živo jenom prospělo. Byli jistější takřka ve všech směrech a jejich doom rocková muzika zesílila a vůbec se jí vrátil dávný lesk ztracený několikaletou nucenou pauzou a zdlouhavým probouzením se. (b) Nejvíce jsem se těšil na AS- MODEUS a nebyl jsem zklamán. Na letošním volyňském Open Hellu měli přece jen omezený čas, na sušické akci prostor snad dvojnásobný. A naložili s ním výtečně. Začali staršími kusy z prvního alba Prosincová noc blíže neurčeného roku a postupně se propracovali k skvělému poslednímu zářezu Sabat v Carnegie Hall. Tuhle desku žeru a živé provedení za studiovým vůbec nezaostává, možná dokonce naopak, protože zvuk kytar je silnější. Pánové sáhli i do nedávno vydaného projektu A+ (opět výborné dílko, viz. online rubrika Recenze) a s varováním, že více než jednu skladbu A+ by fanoušci neunesli, zahráli Svině na grilu. Fanoušci by ale určitě snesli od téhle party cokoliv, protože pod pódiem bylo celý Asmoset plno a ohlas měli Klatováci jednoznačně největší většina lidí znala všechny songy zpaměti. (j) Stejně jako minulý rok, i letos lze považovat stříbrské bardy COWARD za nepsané headlinery festu. Skromní (skoro) profíci, kteří hrají death metal zcela ve svém stylu a jejichž rukopis rozeznáte mezi stovkami jiných. Koncert otevřela pecka Life Is Short a po pár tónech byl parket opět plný a v neustávajícím konstantním pohybu, stejně jako při předchozím Asmodeu. (b) Poslední se představila cover parta OSOBY?. Stejně jako loni zazněly hitovky AC/DC, Nickelback, Kurtizány z 25. avenue, Rammstein (ten se moc nepovedl) a dalších. Zahrané to bylo dobře, zazpívané taky, ale mě to moc nebavilo, zato jiní návštěvníci to strana 11 Dvougenerační turnaj V sobotu 20. srpna sušické tenisové kurty opět ožily. V devět hodin ráno tu totiž vypukl už čtvrtý ročník Dvougeneračního turnaje. Pod vedením Jany Šaškové a Marka Broži zápolilo devět dvojic o krásné ceny. Atmosféra na kurtu i mezi diváky byla skvělá. Celkové vítězství patřilo páru J. Kovařík a A. Mikešová, na druhém místě skončil O. Kratochvíl a M. Kratochvílová a bronz si odnesl pár J. Sulan a K. Sulanová. Blahopřejeme! Poděkování samozřejmě patří organizátorům, hráčům a sponzorům Pekařství Rendl, CK Tempo Tours a ZKD Sušice. LTC PENTAGON / MEGADETH REVIVAL brali a pařili o stosedm, a tak tenhle report končím se slovy, že letos to bylo lepší než vloni a že se nám tam všem líbilo. (j) V tomto roce byl festival přes opět zatažené počasí s deštěm navštíven rozhodně hojněji než v minulých letech, ovšem stále se nedá hovořit o úsměvu na tvářích pořadatelů. Kromě opět zajímavého výběru především západočeských kapel musím chtě nechtě pochválit i výtečný zvuk, o který se tradičně postarala ostřílená firma KN Sound. Festival si stále buduje jméno, ovšem nevychází-li pro neskalního potenciálního návštěvníka přijatelné počasí, jde to o poznání pomaleji. (b) Sepsali: Johan (j) a FBB (b) Fotografie: FBB Zvláštní poděkování e-zinu FOBIA [www.fobiazine.net]

11 strana 12 Kultura Oblastní kulturní přehled od 9. do 23. září 2005 SUŠICE 9. září v hod. KD Sokolovna Zahájení Kurzu taneční a společenské výchovy pravidelné lekce vždy v pátek od hodin 16., 23. a 30. září 11. září ve hod. KD Sokolovna Pro dobrou náladu hraje Jan Vondrášek 17. září v hod. sušické náměstí Promenádní koncert dechové hudby Solovačka 24. září ve hod. KD Sokolovna Staropražští heligonkáři 29. září v hod. Smetanův sál Dechový kvintet České Budějovice komorní koncert z cyklu Vivat Musica! v programu zazní díla W. A. Mozarta, A. Dvořáka, J. S. Bacha aj. 10. října v KD Sokolovna Lidová opereta Na tý louce zelený účinkuje soubor Pražské komorní zpěvohry 24. října v KD Sokolovna Spirituál kvintet koncert Tradiční Kloub Sokolovna tel sobota 24. září ve hod. Vladimír Mišík & ETC + Gentleman s band každý pátek od hod. PDA Sušice Diskotéka Mateřské centrum Medvídek MŠ Smetanova ul. pondělí hod. středa a hod. Klub českých turistů odbor Sušice 10. září Mezinárodní setkání turistů na Čerchově Aktuální informace na vývěsce klubu na Sokolovně. Pionýrská skupina Otava Sušice sobota 17. září Podzimní sraz v autokempu Nové Městečko hry, soutěže, zábava pro celou rodinu, program od 10 do 18 hod., doprava: pěšky, na kole, autem nebo zvláštním autobusem odjezd v hod. od klubovny v Lerchově ul. (zpět v hod. z N. Městečka) Kurz orientálního tance ZŠ Komenského Kurz zahajuje ve středu 5. října 2005 v hod., kontaktní tel Česká křesťanská akademie MS Sušice sobota 10. září k uctění památky sušického rodáka Václava Klementa Petra 8 00 hod. Mše svatá v kostele sv. Felixe hod. Odhalení pamětní desky P. Václavu K. Petrovi na rodném domě v Klostermannově ul. Muzeum Šumavy Tel., fax úterý sobota a hod. neděle hod. Stálá expozice sirkařství, sklářství, cínový poklad. Obrazy, kresby, grafika společná výstava tří plzeňských výtvarníků. Stanislav Šteif sen., Stanislav Šteif jun., Marie Ördög Vaňková vernisáž výstavy 9. září 2005 v hodin v Muzeu Šumavy trvá do 30. října Informace Městská knihovna, Na Vršku 60, tel Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek a hod hod. Městské kulturní středisko Sokolovna předprodej vstupenek na kulturní akce tel pondělí čtvrtek a hod. Redakce SN tel , fax Kino pokladna otevřena od hod. tel , Městské informační centrum budova radnice tel , nebo pondělí pátek a hod. sobota hod. Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě denně mimo pondělí a hod. Stálá expozice věnovaná kultuře a tradicím židovské menšiny v Čechách. Tel Informace Městské informační středisko, internet tel , Kašperské Hory společenské akce Bližší info o akcích na tel září v hod. kinosál Královny noci travesti show skvělý program v podání jedné z nejlepších evropských skupin. Předprodej v MěKIS K. Hory. Kino kinosál K. Hory, vždy od hodin 14. září Sahara Dobrodružný příběh o pátrání po ztracené válečné lodi z americké občanské války v západní Africe. Skvělé herecké obsazení. USA, titulky, od 12 let. Muzea, výstavy do 30. září 2005 Himaláj m Radek Jaroš a Andrej Macenauer vernisáž v sobotu 10. září 2005 v hod., 10. září v hod. beseda s Radkem Jarošem v IS NP Šumava K. Hory. Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Expozice České hračky. Muzeum Šumavy Tel (historické pracoviště), (přírodovědné pracoviště, pokladna). úterý sobota neděle a hod hod. Výstava Spoutané paprsky osvětlení a svítidla v průběhu staletí, trvá do 31. října 2005 Galerie tel úterý sobota hod. Prodejna skla a upomínkových předmětů. do 30. října 2005 výstava Akty v Akci Informace Městská knihovna tel pondělí, středa hod. pátek hod. Městské kulturní a informační středisko veřejná internetová stanice, tel. kultura , informace , pondělí, středa a hod. úterý, čtvrtek a hod. pátek a hod. Železná Ruda Muzeum Šumavy tel úterý sobota a hod. neděle hod. Stálá expozice: dekorativní sklo, památky sklářského rodu Abele, historický nábytek, šumavské hamernictví. Horažďovice Kino Otava Tel Změna programu vyhrazena! září (oba dny pouze v hod.) Slonisko a Medvídek Pú Další příběh Medvídka Pú a jeho kamarádů. USA, český dabing září (oba dny ve hod.) Kinsey Životopisný film profesora Alfreda Kinseyho, který se proslavil otevřenou studií lidské sexuality v první polovině 20. století. USA, titulky od 15 let září (oba dny ve hod.) Batman začíná Batman ve svém novém převleku se vydává na cestu likvidace zločinných spolků. USA, akční thriller, titulky, od 12 let září (oba dny v hod.) Kouzelný kolotoč Pohádkový příběh pro celou rodinu. V. Británie, dabing září (oba dny ve hod.) Válka světů Poslední válku na Zemi nezačnou lidé. USA, sci-fi, titulky, od 12 let. Společenská zábava neděle 25. září v hod. kino Otava Michal je pajdulák Nový pořad Michala Nesvadby. Předprodej vstupenek v kině Otava. Kulturní dům Horažďovice, tel pátek 16. září sobota 17. září Podzimní veletrh SPAR pátek 23. září v hod. Zahájení Základního kurzu tance a společenské výchovy pravidelné lekce vždy v pátek v hod. neděle 25. září v hod. Posezení s písničkou K tanci a poslechu hraje kapela Nektarka. Rezervace vstupenek v kině Otava. Informace Informační centrum zámek (naproti muzeu) tel , úterý pátek hod. sobota hod. Městské muzeum tel dotazy možno em DDM Horažďovice 17. září od 9 00 hod. Na Lipkách, skatepark Hokejbal turnaj 24. září od 9 00 hod. louka u Týnce Letečtí modeláři volná soutěž Kulturní památky Rabí tel., fax , denně mimo pondělí 9 17 hod. do 30. září 2005 Obrázky pro duši šumavská příroda pohledem fotografa Miroslava Zámečníka do 30. září 2005 Šumava na starých pohlednicích Miroslav Martan, výstava v hradní konírně Velhartice tel , denně mimo pondělí 9 17 hod. Kašperk tel , www. kasperk.cz denně mimo pondělí Švihov tel , denně mimo pondělí Klatovy Barokní lékárna tel Galerie U Bílého jednorožce úterý neděle a hod. tel , klatovy.cz do 30. října 2005 Bohatství a Šumava Adalberta Stiftera JAJCE Aldin Popaja do 2. října 2005 START POINT 3. ročník přehlídky nejlepších absolventů vysokých výtvarných škol z Čech a letos poprvé i ze Slovenska. Galerie a Zámek Klatovy/Klenová Janovice n. Úhlavou, tel Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše úterý pátek a hod. tel , , Stálá expozice Historie Klatovska 17. září 31. října 2005 výstavní sál Sladké mámení aneb Včelařská historie výstava ke 110. založení Včelařského spolku v Klatovech 13. září 4. listopadu 2005 přednáškový sál Jindřich Vančura historiograf královského města 10. a 11. září Dny Evropského kulturního dědictví v tyto dny je do všech expozic i výstav Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech volný vstup Knihovna archiv studovna pondělí a středa a hod. Telefonní čísla, která bychom měli znát Městský úřad (ústředna) lékařská pohotovost 155 požární ochrana 150 městská policie , Policie ČR 158, Úřad práce tel , fax pondělí, středa hod. úterý, pátek hod. čtvrtek (pouze pro prvotní evidenci) hod. ÚP oddělení SSP tel pondělí, středa hod. úterý, čtvrtek, pátek hod. Notář (budova bývalé interny) pondělí hod. Katastrální úřad tel pondělí hod. středa hod. Finanční úřad tel , pondělí, středa hod. Sušické technické služby, s. r. o. Areál SUTES provoz , , budova SML vedení (pro SUTES) (pro SML) Poruchy elektřiny, plynu, vody (nepřetržitá služba) Západočeská energetika Plzeň hod. Zubní pohotovost hod. 10. a 11. září MUDr. Kellermanová ( ) 17. a 18. září MUDr. Svoboda ( ) 24. a 25. září MUDr. Záhorodný ( ) 9 16 hod. 28. září MUDr. Fišer ( ) jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Vydavatel: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel , IČ Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Karel Viták (www.dva.cz), tiskne Typos Klatovy. Cena 6 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2

Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Strana 1 (celkem 7) Zápis č. 2 Z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stádlec (dále jen ZO) konaného dne 13.12.2010 v 16.30 hod. v zasedací místnosti OÚ, Stádlec čp.150 Přítomni: Ing. Milan Kelich,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě Místostarosta obce navrhnul přijetí usnesení: 1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Město Pohořelice Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík, Mgr.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Prodej nebytové jednotky Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ)

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) ZÁKLADNÍ INFORMACE: 1. K VYDÁNÍ REGISTRACE NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (dále jen NZZ) 2. K VYDÁNÍ SOUHLASU S PERSONÁLNÍM A VĚCNÝM VYBAVENÍM, S DRUHEM A ROZSAHEM ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTOVANÉ NESTÁTNÍM

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné

Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Zápis č.7/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 8/14 ze zasedání Zastupitelstva obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel., fax: 222516437 Jak začít s podnikáním (fyzické osoby - živnostníci) Odpověď na tuto a související

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová

Program: 1. Majetkové záležitosti Projednávání tohoto bodu se zúčastnila Ing. Narovcová - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 89. jednání Rady města

Více

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim

Chadimův mlýn Horní Dubenky. Ing. Martin Chadim Chadimův mlýn Horní Dubenky Ing. Martin Chadim Historie Z Gruntovnice: 1644 kupuje mlýn první Chadim Matěj za 510 kop V roce 1926 mlýn se stavením vyhořel a Bedřich Chadim jej znova postavil do podoby

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Město Krásná Lípa, Masarykova 6/246, 407 46, Krásná Lípa ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění jejích dodatků Název: Město Krásná Lípa Sídlo: Masarykova 246/6, 407 46 Krásná Lípa IČ: 00261459 Okres: Děčín

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

O B E C H O V O R Č O V I C E

O B E C H O V O R Č O V I C E O B E C H O V O R Č O V I C E Obec Hovorčovice, se sídlem Revoluční 33, 250 64 p. Měšice, okr. Praha - východ vyhlašuje poptávkové řízení na dodavatele technologie bezdrátového veřejného rozhlasu v obci

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více