USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013"

Transkript

1 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE Usnesení RM č. 57/ I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1 o výměře cca 115 m² v k. ú. Třeboň. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 58/ I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje částí pozemku p. č. KN 1643/1 v k. ú. Břilice a to: 1) části p. č. KN 1643/1 o výměře cca 500 m 2 v k. ú. Břilice (v mapě označeno jako díl a ), když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, 2) části p. č. KN 1643/1 o výměře cca 500 m 2 v k. ú. Břilice (v mapě označeno jako díl b ), když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, 3) části p. č. KN 1643/1 o výměře cca 500 m 2 v k. ú. Břilice (v mapě označeno jako díl c ), když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem, 4) části p. č. KN 1643/1 o výměře cca 500 m 2 v k. ú. Břilice (v mapě označeno jako díl d ), když výměra bude zpřesněna geometrickým plánem. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 59/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. KN 241/18 o výměře 37 m 2 v k. ú. Břilice, do vlastnictví paní Ilony Kovandové (Strouha 298, Břilice, Třeboň), za cenu 100,00 Kč/m 2. Kupní cena bude zaplacena na účet města Třeboně do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 60/ a doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. KN 1680/1 o výměře 407 m 2 v k. ú. Třeboň, za cenu 400,00 Kč/m 2, do podílového spoluvlastnictví vlastníků BJ v čp v ul. Táboritská, Třeboň, a to: - podíl o velikosti 590/13531 do vlastnictví Viléma Baierlinga (U Školky 205, Břilice, Třeboň), - podíl o velikosti 552/13531 do společného jmění manželů Josefa a Hany Bendových (Táboritská 1046, Třeboň), - podíl o velikosti 590/13531 do vlastnictví paní Marie Činčurové (Táboritská 644, Třeboň), - podíl o velikosti 565/13531 do společného jmění manželů Luboslava a Aleny Divokých (Táboritská 644, Třeboň), - podíl o velikosti 570/13531 do vlastnictví paní Růženy Jedličkové (Táboritská 1046, Třeboň), - podíl o velikosti 583/13531 do vlastnictví paní Marie Klimešové (Táboritská 644, Třeboň), - podíl o velikosti 569/13531 do vlastnictví pana Davida Leštiny (Vladimirská 2529, Česká Lípa), - podíl o velikosti 583/13531 do vlastnictví paní Blanky Machové (Táboritská 644, Třeboň), - podíl o velikosti 583/13531 do vlastnictví pana Jaroslava Marka (Dunajovice 87), - podíl o velikosti 561/27062 do vlastnictví pana Josefa Paďourka (Táboritská 644, Třeboň), - podíl o velikosti 561/27062 do vlastnictví paní Jiřiny Paďourkové (Táboritská 644, Třeboň),

2 - podíl o velikosti 583/13531 do společného jmění manželů Josefa a Jiřiny Paďourkových (Táboritská 644, Třeboň), - podíl o velikosti 596/13531 do společného jmění manželů Petra Pudila (Táboritská 1046, Třeboň) a Květuše Pudilové (Dukelská 130, Třeboň), - podíl o velikosti 565/13531 do vlastnictví paní Ivy Rücklové (Táboritská 644, Třeboň), - podíl o velikosti 565/27062 do vlastnictví pana Pavla Rychlého (Táboritská 1046, Třeboň), - podíl o velikosti 583/13531 do vlastnictví paní Heleny Šimkovské (Boženy Němcové 1054, Třeboň), - podíl o velikosti 583/27062 do vlastnictví pana Miroslava Tobolky (Novosedly nad Nežárkou 212), - podíl o velikosti 583/27062 do vlastnictví paní Jarmily Tobolkové (Novosedly nad Nežárkou 212), - podíl o velikosti 565/27062 do vlastnictví paní Ing. Jitky Uhrinkové (Táboritská 1046, Třeboň). Každý kupující zaplatí na účet města Třeboně kupní cenu do 10 dnů od podpisu kupní smlouvy. Kupující hradí veškeré náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a vkladem do katastru nemovitostí. Daň z převodu bude hrazena dle zákona. Sepsání kupní smlouvy zajistí advokátní kancelář pověřená městem Třeboň poskytováním právnických služeb. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne Usnesení RM č. 61/ ukončení Smlouvy na pronájem části pozemku ze dne uzavřené městem Třeboň a panem Rudolfem Knotkem (N. Frýda 9, České Budějovice) týkající se pronájmu části p. č. KN 886/11 o výměře cca 22 m 2 v k. ú. Třeboň. Nájemní smlouva bude ukončena dohodou ke dni Nájemné za období od do ve výši 33,00 Kč bude uhrazeno na účet města nejpozději do ukončení nájemního vztahu. Usnesení RM č. 62/ zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. KN 2214/1, p. č. KN 2214/3, p. č. KN 2214/5, vše v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně, které bude spočívat v právu uložení a vedení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN 179/50 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 179/50 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, za dodržení podmínky uvedení všech dotčených povrchů do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,00 Kč. Usnesení RM č. 63/ zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. KN 2214/1, p. č. KN 2214/3, p. č. KN 2214/5, vše v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně, které bude spočívat v právu uložení a vedení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch vlastníka pozemku p. č. KN 179/47 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, a každého dalšího vlastníka pozemku p. č. KN 179/47 v k. ú. Holičky u Staré Hlíny, za dodržení podmínky uvedení všech dotčených povrchů do původního stavu. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši 5.000,00 Kč. 2

3 Usnesení RM č. 64/ zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. KN 2353/1, p. č. KN 2353/3 a p. č. KN 2359/2, vše v k. ú. Třeboň, ve vlastnictví města Třeboně, které bude spočívat v právu uložení a vedení elektrické přípojky. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za cenu dle platného ceníku pro stanovení jednorázové úhrady za omezení vlastnického práva k nemovitostem při umístění podzemních inženýrských sítí do místních komunikací a pozemků veřejné zeleně, k ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů, ve prospěch společnosti Český rybářský svaz, místní organizace Třeboň, IČ , (Táboritská 1100, Třeboň) a za dodržení těchto podmínek: všechny dotčené povrchy budou uvedeny do původního stavu a v blízkosti okolních stromů nedojde k poškození kořenového systému. Pokuta za porušení závazku je stanovena ve výši ,00 Kč. Usnesení RM č. 65/ uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění stavby chodníku, uložení kabelového vedení osvětlení komunikace, uložení přípojky DN 150 a umístění osvětlovacích bodů na části pozemků parc. č. 2512/1, 2515 a 2520/7 v k. ú. Třeboň, které jsou v majetku Jihočeského kraje, zastoupeného Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, smlouva bude uzavřena ve prospěch města Třeboně pro realizaci stavby Chodník v Novohradské ulici v Třeboni 2., 3., 4., 5. etapa. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. odboru rozvoje a investic a Usnesení RM č. 66/ uzavření smlouvy o právu provést stavbu číslo smlouvy SÚS JčK: OST/01/13/JH/Pe mezi městem Třeboň a Jihočeským krajem prostřednictvím organizace hospodařící s majetkem kraje Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice. Smlouva opravňuje město Třeboň provést na pozemku parc. č. 2469/1 k. ú. Třeboň část stavby Třeboň, ZTV - K Břilicům 2. etapa. I a doporučuje zastupitelstvu města schválit závazek zajistit po dokončení stavby zaměření skutečného stavu stavby a následné zpracování geometrického plánu pro oddělení pozemků trvale dotčených stavbou, na základě kterého bude následně provedeno majetkoprávní vypořádání předmětných pozemků. I odboru rozvoje a investic předložit smlouvu o právu provést stavbu na jednání ZM dne Usnesení RM č. 67/ I. bere na vědomí stanovisko Společnosti Rožmberk, o. p. s., IČ (Kojákovice 80, Třeboň), k neuzavření nájemní smlouvy na část obvodového zdiva na čp. 103 (část loubí) a část plotu vedoucího od vchodu z Masarykova náměstí do Lipovky, vše v k. ú. Třeboň. I zrušení usnesení rady města č. 716/ ze dne a č. 784/ ze dne I Usnesení RM č. 68/ I. ruší své usnesení č. 917/ ze dne I úhradu nákladů spojených s investicí paní Janě Hrazdirové, Náměstí SNP 382/20, Kynšperk nad Ohří, do bytu č. 1 v čp. 86/I na Masarykově náměstí ve výši 8.000,00 Kč. 3

4 I Usnesení RM č. 69/ znění Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi městem Třeboň a obchodní společností B. I. C. 01, s. r. o., IČ (Slávy Horníka 235/33, Praha 5). Usnesení RM č. 70/ provedení rozpočtového opatření č. 6, které spočívá v: - navýšení příjmové položky 2111 Třeboňský svět, 3349, ORJ 0780, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení příjmové položky 2111 Třeboňský svět, 3392, ORJ 0900, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení příjmové položky 2111 Inzerce, 3392, ORJ 0900, ORG 0, UZ 0 o částku ,00 Kč, - navýšení výdajové položky 5169 Třeboňský svět, 3349, ORJ 0780, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení výdajové položky 5169 Tisk novin, 3392, ORJ 0900, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč, - ponížení výdajové položky 5901 Nespecifikované rezervy, 6409, ORJ 0900, ORG , UZ 0 o částku ,00 Kč. Rozpočet Rozpočet od Schválený po Rozpočtové Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka počátku rozpočet schválení opatření roku po RO RO Rozpočtové příjmy (tis. Kč): ,00 0, ,00 460,00 Rozpočtové výdaje (tis. Kč): ,70 255,70-255,70 0, ,00 235,00-204,30 30, ,00 0, ,00 460, ,00 330,00-330,00 0, , ,00-130, ,00 kanceláři starosty a Usnesení RM č. 71/ I. bere na vědomí informaci o odstoupení MUDr. Šteffla (Šalounská 303, Lomnice nad Lužnicí) od žádosti na pronájem nebytového prostoru v objektu čp. 20/II, ul. Sv. Čecha, Třeboň. I revokaci usnesení RM č. 828/ ze dne bodu č. III., usnesení RM č. 693/ ze dne bodu č. II. a usnesení RM č. 597/ ze dne bodu č. II. II zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v objektu čp. 20/II, ul. Sv. Čecha, Třeboň, a to: 1) prostoru o výměře 44,49 m 2 (místnost č. 14, 10 a ½ místností č. 1, 2, 11, 12 a 13) za podmínek: lhůta pronájmu na dobu určitou s předpokládanou účinností od do s možností dalšího prodloužení nájemního vztahu. Výpovědní lhůta bude stanovena s možností výpovědi z důvodů uvedených v zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena za účelem 4

5 zřízení stomatologické ordinace. Nájemné bude stanoveno ve výši ,00 Kč/rok a bude každoročně valorizováno počínaje dubnem 2014 o míru inflace za předcházející rok. 2) prostoru o výměře 87,35 m 2 (místnost č. 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21), za podmínek: lhůta pronájmu na dobu určitou s předpokládanou účinností od do s možností dalšího prodloužení nájemního vztahu. Výpovědní lhůta bude stanovena s možností výpovědi z důvodů uvedených v zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném zdění. Nájemní smlouva bude uzavřena za účelem zřízení ordinace plicního lékaře. Nájemné bude stanoveno ve výši ,00 Kč/rok a bude každoročně valorizováno počínaje dubnem 2014 o míru inflace za předcházející rok. IV. ukládá Usnesení RM č. 72/ uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí mezi městem Třeboň a Městskou knihovnou Třeboň (Chelčického 2/II, Třeboň) na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou dle důvodové zprávy. odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení prostřednictvím právníka města. Usnesení RM č. 73/ jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Nové Hrady - Třeboň, na základě hodnocení nabídek hodnotící komisí, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Lesprojekt Stará Boleslav, s. r. o., IČ , Šarochova 1328, Stará Boleslav, za celkovou cenu ,00 Kč s DPH. II. souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem Lesprojekt Stará Boleslav, s. r. o., IČ , Šarochova 1328, Stará Boleslav, který předložil nejvhodnější nabídku. I odboru životního prostředí zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 74/ I. bere na vědomí informaci odboru rozvoje a investic o průběhu výběrového řízení na zhotovitele podlimitní veřejné zakázky Sportovní areál Třeboň, jejímž zadavatelem je město Třeboň. II. ruší rozhodnutí o vyloučení uchazeče OHL ŽS, a. s., Divize 7 Č. Budějovice, Vrbenská 2, České Budějovice, a uchazeče CGM Czech, a. s., Táborská 1148, Říčany, vzhledem ke skutečnostem tvrzeným v námitce proti rozhodnutí o vyloučení. III. rozhodla na základě doporučení hodnotící komise vyloučit uchazeče KOČÍ, a. s., K Lipám 132, Písek, a uchazeče PROSTAVBY, a. s., Zengrova 2693/2, Brno-Židenice, z dalšího hodnocení nabídek z důvodu nedodržení zadávacích podmínek. IV. ukládá odboru rozvoje a investic zajistit dokončení výběrového řízení a následně předložit radě města k rozhodnutí návrh výběru zhotovitele. Usnesení RM č. 75/ složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek na akci pronájem nebytových prostor Kongresového a kulturního centra Roháč ve složení: 1) členové komise: Ing. Houdek, Mgr. Jenisová, Bc. Šímová, p. Neužil, Ing. Baštová 2) náhradníci komise: Ing. Vopátek, Ph.D., Mgr. Florianová, pí Filípková, pí Bicková Vl., p. Janíček. 5

6 Usnesení RM č. 76/ podání žádosti na Ministerstvo kultury ČR prostřednictvím NPÚ České Budějovice o poskytnutí finančního příspěvku z Havarijního programu MK pro rok 2013 na realizaci akce Obnova seníku č. 20 na Mokrých lukách v Třeboni. odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 77/ uzavření smlouvy o výpůjčce zařízení pro signalizaci stavu ohrožených osob s panem Jaroslavem Trnečkou. odboru školství a sociálních věcí předložit smlouvu o výpůjčce k podpisu. Usnesení RM č. 78/ hostování žadatelů paní Dagmar Dubské (Na Sadech 2038/16, České Budějovice), paní Ivany Němečkové (V. Volfa 1335/33, České Budějovice), pana Antonína Němečka (Husova tř. 1822/6, České Budějovice), paní Lenky Dubské (V. Volfa 1343/45, České Budějovice) a pana Aloise Dubského (Pražská 570/113, České Budějovice) na konání tradiční pouti v roce 2013 v Břilicích. Atrakce a jejich rozmístění jsou povoleny ve stejném rozsahu jako v r Poplatek za zábor veřejného prostranství vybere Městská policie. Souhlas s hostováním se uděluje za podmínky, že si žadatelé na vlastní náklady zajistí umístění min. 2 ks mobilního sociálního zařízení typu TOY v prostoru před úřadovnou v době od do Usnesení RM č. 79/ Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok II. bere na vědomí Zprávu o činnosti a aktivitách Zdravého města Třeboň a místní Agendy 21 za rok III. bere na vědomí aktualizovaný Plán zdraví a kvality života platný pro rok IV. ukládá útvaru tajemníka předložit materiál na jednání zastupitelstva dne Usnesení RM č. 80/ Plán prevence kriminality města Třeboň I Program prevence kriminality I útvaru tajemníka připravit žádost do Programu prevence kriminality. Usnesení RM č. 81/ pozvání k ústnímu pohovoru těchto uchazečů o funkci vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu: MgA. Josefa Žajdlíka, Dis., Mgr. Jany Mikešové a Ing. Ivany Kubičkové dne útvaru tajemníka zajistit plnění usnesení. 6

7 Usnesení RM č. 82/ Rozpočet Sociálního fondu na rok útvaru tajemníka, Usnesení RM č. 83/ změnu Pravidel pro vydávání zpravodaje Třeboňský svět. II. odvolává redakční radu zpravodaje Třeboňský svět ve složení: Prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Marta Weberová, Mgr. Blanka Čechová, Mgr. Jitka Bednářová, RNDr. Jaromír Lukavský, CSc., Mgr. Rostislav Černý, CSc., Mgr. Terezie Jenisová. II redakci zpravodaje Třeboňský svět ve složení: Mgr. Petra Pfeiferová, Mgr. Jitka Bednářová, Mgr. Terezie Jenisová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu. IV. ukládá útvaru tajemníka zajistit vypracování změny Pravidel pro vydávání zpravodaje Třeboňský svět s účinnosti od a jejich zveřejnění na webových stránkách města. Usnesení RM č. 84/ v souladu s článkem XIV. odst. 4, Směrnice o zadávání veřejných zakázek výjimku z užití této směrnice spočívající v záměru využít možnosti oslovení omezeného počtu uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie - Nákup kopírovacích strojů odboru živnostenskému a správních činností zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 85/ v souladu s článkem XIV. odst. 4, Směrnice o zadávání veřejných zakázek výjimku z užití této směrnice spočívající v záměru využít možnosti oslovení omezeného počtu uchazečů na veřejnou zakázku malého rozsahu I. kategorie - Uzavření servisní a materiálové smlouvy. odboru živnostenskému a správních činností zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 86/ I. bere na vědomí Zápis komise Zdravého města ze dne Usnesení RM č. 87/ I. bere na vědomí výsledek kontroly na místě provedené u příspěvkové organizace Školní jídelna - Centrum Třeboň, Na Sadech 349, ve věci plnění opatření uložených při kontrole v listopadu Usnesení RM č. 88/ stanovení doplňujících ukazatelů k hospodaření s finančními prostředky a dalších úkolů na rok 2013 pro příspěvkové organizace ve školství. odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení. 7

8 Usnesení RM č. 89/ v působnosti Valné hromady společnosti Městská Vodohospodářská, s. r. o. kritéria pro hodnocení hospodaření společnosti Městská Vodohospodářská, s. r. o., na rok útvaru tajemníka zaslat společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 90/ v působnosti Valné hromady společnosti Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. plán hospodaření na rok útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 91/ v působnosti Valné hromady společnosti Lázní Aurora, s. r. o. plán hospodaření na rok útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 92/ v působnosti Valné hromady společnosti Lázně Aurora, s. r. o. uzavření smlouvy o výrobě informačního městského a lázeňského televizního programu mezi společnostmi Lázně Aurora, s. r. o., a Jihočeskou telekomunikační, s. r. o. I uzavření smlouvy o šíření televizního signálu prostřednictvím vlastních technických prostředků televizních vysílačů mezi společnostmi Lázně Aurora, s. r. o., a Jihočeskou telekomunikační, s. r. o., I útvaru tajemníka zaslat vedení společnosti výpis z usnesení. Usnesení RM č. 93/ I. rozhodla v souladu s článkem IX, odst. 6 směrnice o zadávání veřejných zakázek, že zadání nadlimitní veřejné zakázky Lázně Aurora Třeboň - rekonstrukce úpravny vody bude zpracováno externě a veřejná zakázka bude zadána externě. odboru rozvoje a investic zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 94/ koncepci nákupu elektrické energie pro roky 2014 a 2015 městem Třeboň a organizacemi založenými nebo zřízenými městem Třeboň, a to formou aukce na Českomoravské komoditní burze Kladno. I uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních obchodů mezi městem Třeboň a společností FIN-servis, a. s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, IČ II udělení plné moci k zastupování při uzavírání burzovních obchodů s elektřinou v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny, uzavřených v souladu s Burzovními pravidly ČMKBK, s pravidly obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny a s příkazy zmocnitele na Českomoravské komoditní burze Kladno, se sídlem Kladno, nám. Sítná 3105, IČ vybranému dohodci, a to společnosti FIN-servis, a. s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, , IČ IV. schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem Třeboň a všemi účastníky podání centrální poptávky po elektřině v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny pro období na ČMKBK. 8

9 I odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit smlouvy a plnou moc starostovi města k podpisu. Usnesení RM č. 95/ v souladu s čl. XIV. odst. 4 Směrnice o zadávání veřejných zakázek výjimku z užití této směrnice spočívající v záměru využít možnosti oslovení omezeného počtu uchazečů na zakázku Zajištění organizování trhů v Třeboni v roce odboru kulturu a cestovního ruchu zajistit plnění usnesení. Ing. Jiří Houdek v. r. Zdeněk Mráz v. r. starosta města místostarosta 9

10 10

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012

USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 USNESENÍ Z 60. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 31.10.2012 Usnesení RM č. 776/2012-60 provedení rozpočtového opatření č. 104, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

Více

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení.

14. 6024000000 750 3745 6121 180 180-180 0 9750000000 750 3745 5169 150 150 +180 330 II. ukládá odboru rozvoje a investic plnění tohoto usnesení. 0 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 14.04.2010 Usnesení RM č. 240/2010 rozpočtové opatření č. 14 spočívající v převedení částky 180 000,- Kč z položky Sadové úpravy a ozelenění

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014

VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 VÝPIS USNESENÍ ZE 103. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 19.02.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 9 Transfer pro ZŠ Třeboň, Na Sadech 375 106/2014-103 3. Rozpočtové opatření č. 10 Projektové

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby Bertiny Lázně

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru

MĚSTO TŘEBOŇ. Zápis č. 14/2012. z jednání finančního výboru MĚSTO TŘEBOŇ Zápis č. 14/2012 z jednání finančního výboru konaného dne: 10. 5. 2012 místo: MěÚ Třeboň, zasedací místnost 1. poschodí čas zahájení jednání: 17:00 h Seznam členů FV: Hosté: Ing. Jiří Vopátek,

Více

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň)

Návrh na úpravu programu jednání: - zařazení bodu č. 3b (Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Třeboň) ZÁPIS Z 31. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 26.02.2014 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 22 členů ZM. Místostarosta Zdeněk Mráz zahájil jednání v 17:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014

USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 USNESENÍ ZE 119. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 13.08.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 68 přijetí dotace od MPSV na SPOD 2. splátka dotace 558/2014-119 3. Rozpočtové opatření č. 76

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011)

USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 13. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 12. 2011 (č. usnesení 338/2011-367/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ ZE 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 08.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o plnění usnesení rady města 3. Rozčtové č. 18 Venkovní hiny u nákupního

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011 Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011 1. Sociální byty pro rok 2011 Rada MČ Brno-Starý Lískovec určuje, že městu Brnu v průběhu kalendářního roku 2011 nenabídne uvolněný

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Benice, konaného dne 23. 6. 2011 od 19.00 ve společenském centru U sv. Prokopa Zastupitelstvo MČ Praha Benice I. schvaluje Návrhovou komisi ve složení Ing.

Více

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 6.5.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Bod č. 1 Technický bod Výpis

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu.

S C H V A L U J E : 1. Zapisovatelkou dnešního jednání p. Přílepkovou a ověřovateli zápisu p.rolníkovou, p. Švehlu. U S N E S E N Í Zastupitelstva obce MALENICE č. 5/2011 ze dne 27. června 2011 V souladu s ustanovením 84 odst.2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce : S C

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 42. schůzi 05.01.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod.

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. U S N E S E N Í z 3. schůze Rady města Hranice, konané dne 17.12. 2014 na MěÚ Hranice od 14.30 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, Heišteinová Zdeňka, Švecová Marcela omluven: Martina Nová

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1

M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 M Ě S T S K Á Č Á S T P R A H A 2 1 34. jednání datum konání: 10.01.2012 čís. RMČ34/0563/12 - RMČ34/0578/12 Přehled usnesení rady města dle čísel ze dne: 10.01.2012 Číslo Název Předkladatel RMČ34/0563/12

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více