ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007"

Transkript

1 ODBORNÝ ENERGETICKÝ MAGAZÍN SKUPINY ČEZ ČÍSLO 5, DUBEN 2007 představení ČEZ Logistika Zelená energie I & C Energo turistické stezky ČEZ

2 2 obsah 2 Minianketa MINIANKETA: MYSLÍTE SI, ŽE BY SE ČESKÁ REPUBLIKA V NÁSLEDUJÍCÍCH 30 LETECH MOHLA OBEJÍT BEZ JADERNÉ ENERGIE? Zeptali jsme se několika energetiků pracujících v českých středně velkých firmách. Myslím, že už asi ne. Navíc uhelné elektrárny představují i přes odsíření stále velkou ekologickou zátěž, takže budoucnost vidím v jádru. František Hlubek, energetik společnosti MSA, a. s. To si rozhodně nemyslím. Bezpečná jaderná energetika ve všech souvislostech je v našich zeměpisných šířkách asi jediným řešením budoucnosti ve vámi uvedeném časovém horizontu. Adekvátní zdroje nevidím. To je můj osobní názor. Dalibor Spěvák, ředitel divize Údržba a energetika VÚHŽ, a. s. Myslím si, že rozhodně ne. Fosilní paliva rychle ubývají a za několik desítek let budou jejich zásoby zcela vyčerpány. Budoucnost je určitě v jaderné energetice, která se navíc dále vyvíjí a nabízí nové, bezpečnější a efektivnější metody výroby elektřiny. Obnovitelné zdroje budou vždy až na druhém místě, protože samy rozhodně nedokážou rostoucí poptávku po energiích pokrýt. Radim David, technický manažer Vědecko-technologického parku Ostrava Myslím si, že se ČR v následujících letech bez jaderné energie neobejde, a jsem přesvědčen, že jaderná energie je jedinou cestou pro blízkou budoucnost energetiky. Proč tedy tuto cestu opouštět, když už teď jedeme v rychlejším pruhu? (Tedy pokud nám nějaká mimozemská civilizace nenabídne termojadernou nebo anihilační technologii o čemž silně pochybuji.) Jiří Prokša, energetik společnosti IVAX Pharmaceuticals 3 Editorial 4 5 Kdy? Kde? Co? 6 7 Představení společnosti ČEZ Logistika 8 Amper stále roste 9 I & C Energo slaví úspěchy Co to znamená stav nouze? Jádro a globální oteplování Granty Zelené energie 17 Oranžové turistické značky Mixér Zákaznická linka Skupiny ČEZ: ČEZ Info vydává ČEZ Prodej, s. r. o., Vinohradská 325/8, Praha 2, Obsah čísla připravila redakční rada ve složení: Jana Sedláčková, Iveta Valošková a Šárka Doleželová ve spolupráci s agenturou Bison & Rose, Studiem Marvil a Tiskárnou REPROPRINT s. r. o. Loga, produkty a služby uvedené v této publikaci jsou chráněnými obchodními značkami. Dotazy, náměty a připomínky posílejte na adresu Ocenění v soutěži firemních publikací Zlatý středník 2006.

3 editorial 3 Kampaň pro rok 2008 bude první, kterou zasáhne tzv. kontinuální obchodování. Vážení zákazníci, s velkým potěšením konstatuji, že tímto už pátým vydáním začínáme druhý rok existence našeho Vašeho zákaznického časopisu. Věřím, že je pro Vás přínosem a stal se zdrojem zajímavých informací ze světa elektřiny. Prodejní kampaň na rok 2007 je za námi a já bych Vám rád touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste nám na další rok dali. Loňská kampaň oproti předchozím doznala několika změn vzrostl počet obchodníků s elektřinou, stále rostoucí poptávka po elektřině způsobila nejen tlak na cenu elektřiny, ale i na kvalitu služeb, a Váš výběr tak byl ovlivněn řadou faktorů. Loňská kampaň měla ještě jednu zvláštnost byla totiž s největší pravděpodobností poslední kampaní na prodej CHTĚL BYCH VÁM TOUTO CESTOU PODĚKOVAT ZA TO, ŽE ZACHOVÁVÁTE PŘÍZEŇ SKUPINĚ ČEZ, elektřiny v podobě, na jakou jsme byli zvyklí. A MOHU VÁM SLÍBIT, ŽE BUDEME DĚLAT VŠE PRO TO, Kampaň pro rok 2008 bude naopak první, kterou zasáhne tzv. kontinuální obchodování. Zatímco v minulosti se elektřina pro- ABYSTE S NAŠIMI SLUŽBAMI BYLI VŽDY SPOKOJENI. dávala velkoobchodně pouze na podzim v jedné či dvou aukcích, z nichž se odvozovala cena pro koncové zákazníky, v kontinuálním obchodování se jedná o kombinaci prodeje elektřiny v několika aukcích během roku a současně on-line prodeje na burze s elektřinou. Elektřinu pro koncové zákazníky bude tedy možné nabízet v průběhu celého roku, avšak platnost nabídek bude časově velmi omezená. Výrazně vzroste transparentnost ceny a současně možnost zákazníka ovlivnit cenu elektřiny, a to především tím, že vhodně zvolí okamžik, kdy si elektřinu pro příští období nakoupí. Riziko je pak opět spojené především se špatným načasováním uzavření kontraktu. Právě toto je oblast, kde se nejvíce uplatní zkušenosti a znalosti jednotlivých obchodníků s elektřinou. Přestože i pro nás bude tento systém nový a z počátku jistě nezvyklý, věřím, že se ukáže pro obě strany jako přínosný a efektivní. Dovolte mi, abych Vám popřál mnoho úspěchů, a těším se na společná setkání. Bohumil Mazač, generální ředitel ČEZ Prodej, s. r. o.

4 4 kdy? kde? co? NAPSALI O NÁS SKUPINA ČEZ CHCE DO ROKU 2020 ZTROJNÁSOBIT VÝROBU ELEKTŘINY Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ČEZ VSTOUPIL NA SKANDINÁVSKOU ENERGETIC- KOU BURZU NORDPOOL Praha Energetická Skupina ČEZ vstoupila na skandinávskou burzu Nordpool, která obchoduje s elektřinou. Společnost provedla první zkušební obchod menšího objemu, aby technicky vyzkoušela proces obchodování na této burze. Nordpool je další obchodní platformou pro ČEZ, kde můžeme podle potřeb a bilance svých vlastních zdrojů prodávat a nakupovat elektřinu, uvedl obchodní ředitel ČEZ Alan Svoboda. ČEZ vstoupil na druhou burzu s elektřinou, tou první byla německá energetická burza se sídlem v Lipsku. ČEZ chce být i aktivním účastníkem Energetické burzy Praha, která by měla zahájit činnost zhruba koncem pololetí. Výhodou burzovního obchodování je podle odborníka na komoditní trhy Jiřího Šťastného ze společnosti Colosseum úplná průhlednost. EDISON ELECTRIC INSTITUTE POPRVÉ OCENIL ČESKOU FIRMU Cenu za první místo v kategorii fi rem s velkou tržní kapitalizací Edison Electric Institute International Utility Award v Londýně převzal obchodní ředitel energetické společnosti ČEZ Alan Svoboda. V hodnoceném období let 2004 až 2006 dokázala energetická společnost ČEZ svým akcionářům zhodnotit jejich investice o 780 procent. Je to nejen nejlepší výsledek ze společností s velkou tržní kapitalizací, ale i celkově ze všech evropských utilit. Cena EEI je tradičně udělována americkým společnostem, letos poprvé byla zavedena i její evropská varianta. Ocenění EEI International Utility Award je založeno na analýze profesní skupiny, která hodnotí celkové výnosy mezi 35 evropskými utilitami po dobu tří let. ČEZ Obnovitelné zdroje, člen Skupiny ČEZ, hodlá do rozvoje větrné energetiky investovat celkem 20 miliard korun, pokud bude dostatek vhodných projektů. Investice budou rozloženy do 15 let a budou směřovat především do výstavby nových větrných parků. Prvními vhodnými projekty jsou možnosti výstavby větrných parků v lokalitách Dukovany a Dlouhé Pole, ke kompletní obnově dojde v Novém Hrádku. Rozvoj větrné energie je jednou z priorit společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje objem výroby elektřiny z větru (v roce 2006 celkem 176 MWh), stejně jako její podíl na celkové výrobě, by tak měl v budoucnu výrazně vzrůst. Moderní větrné elektrárny představují pro své okolí minimální zátěž. Výzkumy prokázaly, že jejich umístění nemá zásadnější vliv na úmrtnost ptactva či plašení zvěře. Pro nové elektrárny již neplatí ani to, že by své okolí obtěžovaly hlukem. Obce, na jejichž katastru budou větrné elektrárny postaveny, naopak získají pravidelný roční příspěvek do obecního rozpočtu ve výši okolo korun na jednu větrnou elektrárnu. ŠŤOVÍK SE OSVĚDČIL Loňské zkoušky prokázaly, že současné zařízení elektrárny Tisová umožňuje spoluspalovat s uhlím také energetický šťovík. Na rozdíl od dosud užívané dřevní štěpky jde o cíleně pěstovanou biomasu, což představuje významný pokrok ve využívání obnovitelných zdrojů. Energetický šťovík nabídl vloni na zkoušku elektrárně Bohumil Šupka, majitel farmy Fybio zemědělská výroba. Podle něj jde o jednu z mála možností, jak může rolník vylepšit své postavení na trhu. Co se týče klasické zemědělské výroby, to už je dnes pouze předem prohraný boj s cenovým diktátem řetězců. Spolupráce s energetiky vypadá perspektivněji. Stávající systém dopravy paliva do topeniště sice není zcela upravený pro užití biomasy, přesto však umožňuje využívat i rozumné množství šťovíku. Celkem by elektrárna měla spálit tun biomasy, ze které vyrobí 27,5 GWh elektřiny. V loňském dosud nejúspěšnějším roce spotřebovaly kotle elektrárny tun biomasy a díky tomu dodaly generátory do sítě 26 GWh zelené elektřiny.

5 kdy? kde? co? 5 NEJVÍCE ELEKTŘINY Z BIOMASY DODALA V ČR ELEKTRÁRNA HODONÍN KALENDÁŘ AKCÍ Elektrárna Hodonín by mohla do budoucna zcela přejít na spalování biomasy. Nyní elektrárna postupně navyšuje využití biomasy jako paliva pro výrobu elektřiny při jejím spoluspalování s lignitem. ČEZ ZÍSKAL OCENĚNÍ KALENDÁŘ ROKU V loňském roce spálením biomasy elek trárna vyrobila MWh, a meziročně tak navýšila tuto výrobu o více než 27 procent. Jde o historicky největší množství energie vyrobené s využitím biomasy v této elektrárně. Skupina ČEZ vyrobila spoluspalováním biomasy v loňském roce MWh elektřiny. Meziročně se tak výroba elektřiny z biomasy zvýšila o 210,6 %. Elek trárna Hodonín (EHO) se na tomto výsledku podílela z 27 procent a v rámci ČEZ je největším výrobcem elektřiny z biomasy v ČR (v Polsku je to elektrárna Skawina). EHO je jednou z šesti výrobních jednotek ve Skupině ČEZ, která používá jako paliva biomasu. Dalšími jsou elektrárny Poříčí, Tisová, Ledvice, Chvaletice a polská Skawina. Po úspěšném odzkoušení a spuštění čistého spalování biomasy v jednom z kotlů v Poříčí připravuje ČEZ pilotní projekt pro výstavbu nového zařízení na spalování cíleně pěstované biomasy v EHO. Hodonín byl vybrán jako jedna z nejslibnějších lokalit pro rozvoj biomasy v ČEZ. V tradičně nejobsazovanější obrazové kategorii letos v soutěži Kalendář roku zvítězil kalendář s názvem Energetické výboje Františka Skály, který přihlásila společnost ČEZ Prodej. Porota se jednoznačně shodla na názoru, že kalendář zaujímá nejen neobvyklými výtvarnými díly autora, ale i celkovým zpracováním. Konkurence přitom byla v letošním, už sedmém ročníku soutěže obrovská. Od počátku udílení cen se počet přihlášených prací zdvojnásobil. Dvanáctičlenná porota, v níž zasedl například Oldřich Kulhánek výtvarník, kterého zná snad každý Čech jako autora českých bankovek, měla velmi těžkou úlohu. Všichni její členové jsou uznávaní odborníci, kteří precizně posuzují každý příspěvek do posledního detailu. Originální nápad má velkou váhu, důsledně jsou však hodnocena i další zmiňovaná kritéria, jako jsou grafické zpracování, kvalita tisku i to, zda kalendář splnil své vytčené poslání. ENERGETICKÉ VÝBOJE 2007 FRANTIŠKA SKÁLY , Brno Konference Ovzduší 2007 VIII. česko-slovenská konference věnovaná problematice znečišťování ovzduší a jeho důsledkům , Hradec Králové Teplárenské dny a obnovitelné zdroje energie Mezinárodní odborná výstava techniky a technologií pro dálkové zásobování teplem a chladem, elektroenergetiku a obnovitelné zdroje energie , Berlín, Německo 15th European Biomass Conference & Exhibition Biomass for Energy, Industry and Climate Protection From Research to Market Deployment. orence.it , Výstaviště Brno EnviBrno Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí , Trenčín, Slovensko Aqua Mezinárodní výstava vodního hospodářství, hydroenergetiky, komunální techniky a ochrany životního prostředí České Budějovice Ekostyl Tvorba a ochrana životního prostředí, ekologické technologie, ekologické stavby, alternativní zdroje energie, bioprodukty a zdravý životní styl.

6 6 představení ČEZ LOGISTIKA, S.R.O. PŘI ZEŠTÍHLOVÁNÍ A RESTRUKTURALIZACI JSME MUSELI NABRAT DALŠÍ ZAMĚSTNANCE Zdá se vám titulek nelogický? Vězte, že hned z první odpovědi Jiřího Jílka, generálního ředitele společnosti ČEZ Logistika, pochopíte, že zeštíhlování a restrukturalizace nemusí nutně vést k propouštění. Ba právě naopak: společnost ČEZ Logistika dosáhla mimořádně dobrých výsledků a pracuje na tom, aby se dále zlepšovala. Společnost ČEZ Logistika měla loni obrat přes tři miliardy korun, což bylo o 70 procent více než plán. Jak si takový rozdíl vysvětlit? Původně jsme plánovali obrat ve výši 1,9 miliardy korun. Vycházeli jsme totiž z obratů původních jednotlivých regio nálních energetických společností. V rámci transformace a zavádění nových procesů souvisejících s centralizací nákupu elektromontážního materiálu jsme ale zjistili, že nákupy materiálu jsou výrazně vyšší. V minulosti totiž naši subdodavatelé někdy nakupovali materiál jinde a pouze část přímo u nás. Nyní všechen potřebný materiál nakoupíme sami a subdodavatelé zajišťují pouze služby. Právě to vedlo k mnohem vyššímu obratu dosáhl 3,2 miliardy korun, ale také k vyšší efektivitě. Jak jste ten nápor zvládli? Vždyť firma nebyla na takový objem připravena Skutečně jsme původně počítali s tím, že budeme zeštíhlovat. Nicméně zvyšování efektivity při rostoucích tržbách nám naopak pomohlo udržet stav zaměstnanců, byť to bylo mnohdy velmi náročné. Naši lidé jsou ale profesionálové a složité transformační období skvěle zvládli. Bez posil bychom se ale těžko obešli, takže nás namísto původních 170 bylo na konci roku 2006 už 195 a nyní je nás 211. Jediné zeštíhlení, které jsme provedli, tak bylo zrušení skladu v Karlových Varech, který byl oproti ostatním málo efektivní. Nyní provozujeme šest skladů, které nám umožňují jednoduše obsloužit všechny naše regiony. Byla pro vás restrukturalizace složitá? S čím jste se potýkali? Jednoduché to rozhodně nebylo, ale to není žádná restrukturalizace. V první fázi jsme propojili a standardizovali databáze obsahující komodity. Celkem jich bylo Samozřejmě tam byla řada duplicit i vícenásobných záznamů, které jsme museli pročistit. Nyní obsahuje databáze zhruba deset tisíc záznamů se spoustou doplňujících informací. Jsou tam kompletní specifi kace výrobku, technická dokumentace, fotografi e, dodací lhůty a další informace. Práce na dočištění databáze ale ještě neskončila. Veškeré tyto informace jsou také dostupné na našem obchodním portálu, který jsme zprovoznili v září loňského roku. Toto řešení ulehčuje zákazníkům výběr a objednávání jednotlivých komponent a navíc zahrnuje i technické poradenství. Počet registrovaných uživatelů obchodního portálu společnosti ČEZ Logistika nedávno přesáhl 200. Jaký obrat očekáváte letos? Díky zkušenostem a přesným datům z loňska už dokážeme vše naplánovat poměrně přesně. Ve spolupráci s hlavními odběrateli jsme tak mohli nasmlouvat dodávky od našich partnerů tak, aby nám zbytečně nezaplňovaly sklady a současně aby nikdo nemusel čekat na potřebný materiál. To byl loni problém, protože dodací lhůty jsou poměrně dlouhé. Díky preciznímu plánování dosáhneme fi nančních úspor a spolehlivějších dodávek, které nebudou brzdit práci na výstavbě či obnově přenosových sítí. Co se týče konkrétního čísla, čekáme růst obratu na více než 3,5 miliardy korun. Kdo patří mezi vaše hlavní klienty? Z principu to jsou sesterské fi rmy: ČEZ Distribuce tvoří zhruba 70 procent obratu, po deseti procentech pak ČEZ Měření a ČEZ Distribuční služby. Zbývajících deset procent pak tvoří jiné společnosti nakupující materiál na akce, které nejsou pro Skupinu ČEZ. Vesměs ale jde o naše subdodavatele, kteří nás znají, znají naši nabídku, a proto u nás nakupují i pro své vlastní zakázky. Jak se nějaká firma může stát vaším dodavatelem? Je to velmi jednoduché. Stačí se registrovat na našich internetových stránkách v sekci Informace pro dodavatele, kde se vyplní základní údaje o fi rmě a nabízeném sortimentu. Naši specialisté údaje prověří a poté produkty zařadí do nabídky. Následně už je dodavatel poptáván v běžném řízení, a pokud uspěje, může dodávat. Celkem máme v databázi kolem 800 dodavatelů, z nichž je naprostá většina

7 představení 7 z České republiky. Díky aktivitám Skupiny ČEZ v zahraničí ale určitě poroste podíl zahraničních dodavatelů. Pokud například najdeme dodavatele třeba v Bulharsku, který bude schopný nabídnout kvalitní zboží s tak dobrou cenou, že i přes náklady na jeho dopravu se vyplatí jeho dovoz do České republiky či Polska, určitě takovou možnost využijeme. A naopak. O SPOLEČNOSTI ČEZ LOGISTIKA Společnost ČEZ Logistika, s.r.o., vznikla 2. srpna 2004 v souladu se záměrem Skupiny ČEZ centralizovat proces nákupu a prodeje materiálu pro distribuční sítě do samostatné dceřiné obchodní společnosti. Jejím zakladatelem a stoprocentním vlastníkem je společnost ČEZ, a. s. Které firmy patří mezi ty úplně největší dodavatele? Jednoznačně kabelovny například Kablo elektro Velké Meziříčí či NKT Cables Kladno. Pak také dodavatelé transformátorů a elektroměrů. Podílíte se také na nákupech pro zahraniční sesterské společnosti? Investice zahraničních sesterských fi rem má na starosti odbor koordinace zahraničních nákupů na centrále společnosti ČEZ. Ten zjišťuje, zda se podobné nákupy nechystají také jinde, a kontaktuje nás. Všichni spolupracujeme na tom, aby Skupina ČEZ nakupovala co možná nejefektivněji. Jaké hlavní strategické úkoly před sebou ještě máte? Ve střednědobém výhledu musíme stabilizovat nově defi nované procesy, zavést nové, progresivní služby pro zajištění naší dlouhodobé konkurenceschopnosti a zahájíme proces trvalého zvyšování odbornosti našich spolupracovníků. Pokračují práce na standardizaci komponent a dalším snižování počtu položek v naší databázi. Klíčovým nástrojem pro efektivní spolupráci s naším největším zákazníkem, ČEZ Distribucí, je dobře fungující software pro projektování staveb. V dlouhodobějším výhledu chceme dále zefektivňovat proces skladování a logistiky, abychom zvládali rostoucí objem práce. ČEZ Logistika ofi ciálně zahájila svou obchodní činnost 1. července Hlavním předmětem její činnosti je zajišťování nákupu, prodeje a logistiky elektromontážního materiálu a služeb pro potřeby výstavby, obnovy a údržby distribučních sítí. ČEZ Logistika také aktivně obchoduje na zahraničních trzích v rámci získaných akvizic Skupiny ČEZ a rovněž rozvíjí své obchodní aktivity na externím trhu mimo Skupinu ČEZ. Všechny nabízené komodity jsou Organizační struktura platná od Úsek Nákup Michal Rzyman Odbor Nákup materiálu Zbyněk Stachník Odbor Nákup služeb Miloš Sládeček Odbor Realizace nákupu Jan Bárta Oddělení Podpora obchodu Radim Koláček GENERÁLNÍ ŘEDITEL Jiří Jílek Úsek Prodej Daniel Morys Odbor Prodej Morava Jiří Bednařík Odbor Prodej Východ Pavel Seidl Odbor Prodej Střed Petr Kopecký Odbor Prodej Sever Jiří Žemlička Odbor Prodej Západ Vladimír Špiler nejvyšší možné kvality a splňují přísná kritéria tuzemských i zahraničních distributorů elektřiny. Loňský obrat společnosti překročil tři miliardy korun, což bylo o zhruba 70 procent více, než jaký byl plán. To si vyžádalo organizační změny a nábor nových zaměstnanců. Firma dále optimalizuje dodavatelsko-odběratelské vztahy s cílem co nejlépe uspokojit stále rostoucí požadavky a potřeby zákazníků. Úsek Správa společnosti Aleš Dámek Odbor Logistika Milan Drásta Odd. Sklad Morava 1 Odd. Sklad Morava 2 Odd. Sklad Východ Odd. Sklad Střed Odd. Sklad Západ Odd. Sklad Sever Odbor Ekonomika Renata Klimšová

8 8 svět ČEZ AMPER STÁLE ROSTE A SKUPINA ČEZ JE U TOHO Mezinárodní veletrh elektroniky a elektrotechniky Amper je největší událostí svého druhu v České republice. Oproti loňskému ročníku ten letošní, patnáctý, ještě o kousek povyrostl, a tak organizátoři postavili novou halu č. 8, aby všichni vystavovatelé získali požadovaný prostor. Na oranžovém stánku v hale číslo jedna bylo jasně patrné, že patří Skupině ČEZ. Během čtyř dnů na konci března ( března 2006) jej viděly desetitisíce návštěvníků a v jeho útrobách se odehrály stovky jednání i přátelských setkání. Zejména pro společnosti ČEZ Logistika a ČEZ Prodej představuje tento veletrh vynikající příležitost pro setkání s obchodními partnery i zákazníky. O účasti Skupiny ČEZ na veletrhu jsme si krátce povídali s ředitelem úseku Prodej společnosti ČEZ Logistika Danielem Morysem. Daniel Morys Jaké hlavní přínosy má pro Skupinu ČEZ účast na veletrhu Amper? Amper představuje nejvýznamnější odvětvový veletrh v České republice a je jedinou obdobnou akcí, které se Skupina ČEZ aktivně účastní. Přínosů vidím hned několik: Jednak tady reprezentujeme celou naši skupinu, která je největším výrobcem, distributorem a prodejcem elektřiny na českém trhu. Kolegové ze společnosti ČEZ Prodej se zde také setkávají se svými zákazníky jinak než při formálních schůzkách. Většina jejich kontaktních osob na straně odběratelů má na starosti celkové řešení energetiky ve firmě, a tak je pro ně Amper jedinečnou událostí, kterou si nemohou dovolit opominout, a rádi se na našem stánku zastavují. Podobně to vidíme i my. Na stánku Skupiny ČEZ se potkáváme s většinou našich zákazníků a je zde možnost setkání s prakticky všemi našimi dodavateli. Mnozí z nich tu mají své stánky a jejich výrobky lze nalézt i v našem sortimentu. Naši specialisté nákupu se zde navíc mohou seznámit s nabídkou firem, které zatím mezi našimi dodavateli chybí, a mohou zde rovnou zahájit jednání o případné spolupráci. Je zde také ideální příležitost se obeznámit s nejnovějšími trendy v elektromontážním odvětví taková příležitost nikde jinde v ČR není. Znají už ČEZ Logistiku všichni vaši potenciální obchodní partneři? Jsem přesvědčen, že ano. Co se týče elektromontážních firem, tak si troufám říct, že jich ve svém katalogu máme více než polovinu. Podle našich odhadů na českém trhu působí kolem 350 až 400 těchto firem a těch, které splnily naše náročné kvalifikační předpoklady, je cca 200. Kromě toho spolupracujeme s více než 800 dodavateli elektromontážního materiálu. Elektromontážní firmy jsou současně našimi zákazníky. Neodebírají ale materiál pouze na zakázky realizované v rámci Skupiny ČEZ, ale i pro investiční akce, kde není investorem Skupina ČEZ. Pro tyto zákazníky jsme atraktivním dodavatelem, neboť jim mnohdy dokážeme nabídnout výhodnější podmínky než naše konkurence. Díky naší významné pozici na trhu s elektromontážním materiálem totiž dosahujeme obchodních podmínek, jaké menší odběratelé jen těžko získají. Celkový počet našich zákazníků je ale mnohem vyšší, než je počet elektromontážních firem. Nyní jich ve své evidenci máme kolem 650, ale to číslo stále roste a věřím, že právě Amper nás dostane do povědomí také u firem, které s námi dosud nespolupracovaly. Děláme vše proto, abychom co nejvýrazněji posílili svou pozici na tomto trhu a významně tak přispěli k cílům Skupiny ČEZ. Jak jste spokojeni s provozem svého Obchodního portálu? Obchodní portál ČEZ Logistika zastává hned několik úloh a naši zákazníci mu přišli rychle na chuť. Používají jej velmi často jak pro výběr materiálu, tak pro jeho objednávání a kalkulaci dopravních nákladů. Interní zákazníci, tedy naše sesterské společnosti, jej používají spíše jako katalog pro orientaci v sortimentu a objednávky zadávají přímo v informačním systému SAP. Vidíme, že jsme vykročili správným směrem, a i zde na Amperu směřuje řada otázek právě na tento Obchodní portál. Ten se dále vyvíjí a chystáme další rozšíření jeho funkčnosti o sledování toku zakázek a auto matickou anonci zboží připraveného k expedici.

9 svět ČEZ 9 I & C ENERGO SLAVÍ ÚSPĚCHY DOMA I V ZAHRANIČÍ I & C Energo a.s. je dceřinou společností ČEZ, a. s., a už více než deset let zajišťuje rozsáhlou škálu dodavatelských činností na průmyslovém trhu, a to zejména v oblasti energetiky. Dnes se řadí mezi špičkové dodavatele v oblasti poskytování komplexních služeb systémů kontroly a řízení, elektro, průmyslových informačních systémů a navrhovaných inženýrských řešení zákazníkům v České republice i v zahraničí. Díky devatenácti pobočkám po celé republice a dvanácti stům pracovníků patří I & C Energo mezi největší české fi rmy ve svém oboru. Široký rozsah nabízených činností lze rozdělit do tří základních produktů: jaderný a průmyslový servis; investiční dodávky; systémová integrace a inženýrská řešení. Firma roste především v oblasti komplexních dodávek na klíč a integrovaných řešení. Více než tři sta projektantů a inženýrů umožňuje společnosti realizovat dodávky a inženýrská řešení z pozice systémového integrátora ve spolupráci s významnými výrobci a dodavateli regulačních, řídicích, informačních a bezpečnostních technologií, komponent a systémů. Zajištění a podpora kvality poskytovaných služeb I & C Energo má zaveden integrovaný systém jakosti dle ISO 9001:2000, který se vztahuje na analýzu, projekt, vývoj softwaru, systémovou integraci, dodávku, montáž, spouštění a dodavatelskou údržbu systémů kontroly a řízení, elektrických a informačních systémů. V roce 2006 úspěšně proběhla certifi - kace environmentálního managementu v souladu s ISO 14001:2004. Schopnost společnosti být dlouhodobě spolehlivým partnerem poskytujícím služby v kvalitě, která odpovídá vysokým standardům v oblasti energetiky, byla jedním z hlavních důvodů pro zařazení společnosti I & C Energo do Skupiny ČEZ. Úspěchy doma i v zahraničí I & C Energo pracuje nejen pro Skupinu ČEZ, ale i pro další české a zahraniční zákazníky. Elektroenergetický segment českého trhu, kde působíme, se vyznačuje vysokými nároky provozovatelů energetických zařízení na co nejrychlejší návratnost investic a maximální Profil I&C Energo hlavní sídlo společnosti: Pražská 684/49, Třebíč 100% dceřiná společnost ČEZ, a. s., člen Skupiny ČEZ vznik společnosti: snahou redukovat náklady nejen v oblasti zajištění údržby zařízení. Základem úspěchu I & C Energo je především velmi dobrá znalost prostředí a snaha co nejlépe uspokojit i náročné požadavky zákazníka. Díky tomuto přístupu se nám daří být konkurenceschopnou fi rmou s pozicí respektovaného hráče na trhu, říká Miroslav Horák, předseda představenstva a generální ředitel společnosti. Firma se může pochlubit trvalým růstem tržeb, který je spolu s dosaženým ziskem dokladem úspěšnosti při získávání nových zakázek včetně zahraničních projektů. V posledních třech letech fi rma realizovala zahraniční dodávky do osmnácti států Evropy, Afriky a zemí Blízkého východu. V rámci zahraničních zakázek je dlouholetým partnerem společnosti Emerson Process Management (EPM). Jedním z právě probíhajících společných projektů je například tříletý projekt obnovy řídicích systémů a systémů elektro bloků 5, 7 a 8 klasické elektrárny Elektrenai v Litvě. Smluvní podíl dodávek I & C Energo na tomto projektu přesahuje čtvrt miliardy korun. Aktuálním společným úspěchem I & C Energo a EPM je uzavřený kontrakt na modernizaci řídicího systému dvou z celkových osmi energetických bloků elektrárny Layyah ve Spojených arabských emirátech. Kromě výroby elektřiny je tato elektrárna významným zdrojem pitné vody vyráběné v desalinačních jednotkách, které jsou technologicky navázány na výrobní energetické bloky. Rozsah dodávek I & C Energo zahrnuje mimo jiné oblasti projektu a supervize instalačních a spouštěcích činností. Kromě zahraničních projektů v oblasti modernizace energetických zdrojů tvoří významný podíl zahraničních zakázek dodávky zařízení pro ukrajinské jaderné elektrárny, zahrnující především reaktimetry, boroměry, hermetické kabelové průchodky a nehořlavou kabeláž. Obdobná zakázka z této oblasti zahrnuje dodávku a uvedení do provozu dvoukanálového provozního boroměru pro jadernou elektrárnu Paks v Maďarsku.

10 10 legislativa JE DOBRÉ BÝT PŘIPRAVEN NA STAV NOUZE Vyplatí se být na stav nouze je jedno, v jaké oblasti připraven, byť takový stav naštěstí nenastává často. Samozřejmě to platí i pro oblast elektroenergetiky. Zejména dvě události, které ovlivnily větší část území České republiky a zahraničí, nám zůstávají v paměti. Tu čerstvější způsobila větrná kalamita orkán Kyrill, druhá nastala loni v létě v důsledku přetížení sítí v několika blízkých zemích. Ve dnech 18. až 23. ledna 2007 došlo k závažným poruchám a jejich kumulaci vlivem větrné kalamity Kyrill. Dne 19. ledna 2007 v 7.00 pak byl vyhlášen stav nouze v elektroenergetice na území vymezeném licencí na distribuci dle vyhlášky č. 219/2001 Sb. Stav nouze byl ukončován dle situace v příslušných krajích od večera 20. do 26. ledna Kvůli vichru bylo bez elektřiny také zhruba 1,1 milionu zákazníků společnosti ČEZ. Během dvou dnů bylo 99 procent opět připojeno a posledních 600 klientů bylo připojeno čtyři dny po prvním náporu orkánu. Na opravách vedení se podílelo téměř tři tisíce techniků přes dva tisíce zaměstnanců ČEZ a dalších několik stovek z externích fi rem. Celkové škody na vedení přesáhly 80 milionů korun. Dne 25. července 2006 v 8.00 dispečink společnosti ČEPS, provozovatele přenosové soustavy, vyhlásil stav nouze, který skončil ve Velké podniky pak musely omezit odběr podle vyhlášených regulačních stupňů. Co mimořádnou situaci způsobilo? V horkém dni, kdy klimatizace běžely na plný výkon, došlo k přetížení a výpadku některých vedení prakticky v celé Evropě docházelo ke změnám toků elektřiny. Mezi Slovinskem a Itálií se přerušilo vedení, Francie kvůli vysoké domácí spotřebě omezila export elektřiny, podobně učinilo i Polsko. V Německu výrazně poklesla výroba elektřiny ve větrných elektrárnách, protože nefoukal vítr, a tím klesla výroba elektřiny o MW. Tyto a další události vedly ke krizové situaci, která zasáhla i Českou republiku. Výrazné změny toků elektřiny vedly k přetížení přenosové soustavy, kvůli němuž bylo nutné odpojit některé elektrárny, čímž se dále snížil výkon přenosové soustavy. Teprve po opravě poškozených vedení mohly být do sítě znovu zapojovány jednotlivé zdroje a odběratelé mohli postupně zvyšovat odběry na běžnou úroveň. Po devíti hodinách byl stav nouze odvolán. Dispečink vyhlásil regulační stupně 2, 3, 4 a 5. Ty předepisují omezení odběru velkým

11 legislativa 11 podnikům. Domácnosti poruchu sítě pravděpodobně vůbec nepocítily, a věděli o ní tak především ze zpravodajství. Podle vyhlášky 219/2001 Sb. se stupně 1 7 netýkají provozu veřejné dráhy, stejně jako například zdravotnictví. Na potíže jsou havarijní scénáře Pro případ nouzové situace mají energetici nachystány havarijní scénáře, jejichž účelem je s minimálním dopadem na odběratele potíže co nejrychleji vyřešit. Důležité body z těchto scénářů jsou také zakomponovány ve smlouvách s odběrateli. Nejznámější jejich částí jsou tzv. regulační stupně nařizující snížení spotřeby na určité úrovně. STAV NOUZE V ELEKTROENERGETICE Stav nouze je defi nován 54 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Je to stav, který vznikl v elektrizační soustavě v důsledku: a) živelních událostí, b) opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, c) havárií na zařízení pro výrobu, přenos a distribuci elektřiny, d) smogové situace podle zvláštních předpisů, e) teroristického činu, f) ohrožení celistvosti elektrizační soustavy, její bezpečnosti, spolehlivosti provozu a je-li ohrožena fyzická bezpečnost nebo ochrana osob. Stav nouze vyhlašuje provozovatel přenosové soustavy v hromadných sdělovacích prostředcích a pomocí prostředků dispečerského řízení a neprodleně jej oznamuje ministerstvu. Týká-li se stav nouze určité oblasti území státu, vyhlašují jej v regionálních sdělovacích prostředcích a pomocí dispečerského řízení příslušní provozovatelé distribučních soustav a neprodleně jej oznamují provo zovateli přenosové soustavy a ministerstvu. Při vyhlášení stavu nouze je právo na náhradu škody a ušlého zisku vyloučeno. Stav nouze v síti ČEZ vyhlašuje generální ředitel coby vedoucí centrálního krizového štábu (v nepřítomnosti jeho zástupce) prostřednictvím místně příslušného dispečinku. Týká-li se stav nouze určité části území státu, vyhlašuje se v regionálních sdělovacích prostředcích a neprodleně se oznamuje provozovateli přenosové soustavy, MPO a orgánům krizového řízení státní správy. Vznik mimořádné události (havárie) je nutno dle zákona č. 239/2000 Sb., 24 odst. 2, písm b) ohlásit místně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku IZS. Při odstraňování následků stavu nouze se postupuje podle havarijních plánů provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav ( 3 odst. 3 vyhl. MPO č. 219/2001 Sb.). Způsoby omezení spotřeby nebo dodávky elektřiny Spotřeba nebo dodávka elektřiny při stavu nouze nebo činnostech bezprostředně zamezujících vzniku stavu nouze je omezována těmito způsoby: snížením výkonu odebíraného odběratelem v souladu s vyhlášenými stupni plánu omezování spotřeby (dále jen regulační plán ), přerušením dodávky elektřiny tím, že se odpojí odběrná zařízení odběratele provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy od jeho zařízení nebo jsou vypnuty části zařízení pro přenos nebo distribuci či je omezena dodávka elektřiny na nulovou hodnotu v souladu s vypínacím plánem a frekvenčním plánem. REGULAČNÍ STUPNĚ Základní stupeň Vyjadřuje normální provozní stav elektrizační soustavy s vyrovnanou výkonovou bilancí a potřebnou výkonovou rezervou. Regulační stupeň č. 1 Upozorňuje odběratele na nutnost striktního dodržování sjednaných hodinových hodnot výkonu v odběrovém diagramu vzhledem k situaci v elektrizační soustavě blízké stavu nouze. Regulační stupeň č. 2 Představuje snížení odebíraného výkonu u odběratelů ze zařízení přenosové soustavy nebo ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 52 kv s účinností do 30 minut po vyhlášení. Vyhlášení a odvolání regulačního stupně je uskutečňováno dispečinkem provozovatele přenosové soustavy prostřednictvím dispečinků provozovatelů distribučních soustav dle zásad dispečerského řízení telefonicky, faxem, případně jiným srovnatelným a s odběrateli oboustranně odsouhlaseným prostředkem. Regulační stupeň č. 3 Představuje snížení odebíraného výkonu u odběratelů ze zařízení distribučních soustav s napětím vyšším než 1 kv se sjednanou hodnotou odebíraného výkonu větším než 1 MW s účinností do 30 minut od vyhlášení. Vyhlášení a odvolání regulačního stupně je uskutečňováno dispečinkem provozovatele přenosové soustavy prostřednictvím dispečinků provozovatelů distribučních soustav dle zásad dispečerského řízení telefonicky, faxem, případně jiným srovnatelným a s odběrateli oboustranně odsouhlaseným prostředkem. Regulační stupeň č. 4 Představuje snížení odebíraného výkonu u odběratelů ze zařízení distribučních soustav s napětím od 1 kv se sjednanou hodnotou odebíraného výkonu větší než 150 kw s platností do 4 hodin po vyhlášení, pokud není stanovena doba delší. Regulační stupeň č. 5 Představuje snížení odebíraného výkonu dalšími odběrateli se sjednanou hodnotou odebíraného výkonu větší než 150 kw s účinností do 4 hodin po vyhlášení, pokud není stanovena doba delší. Regulační stupeň č. 6 Představuje snížení odebíraného výkonu u odběratelů na hodnotu bezpečnostního minima s možností snížení do jedné hodiny po vyhlášení. Regulační stupeň č. 7 Představuje snížení odebíraného výkonu u odběratelů na hodnotu bezpečnostního minima s možností snížení do osmi hodin po vyhlášení.

12 12 svět ČEZ JÁDRO MÁ POTENCIÁL PŘIBRZDIT GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ Svět se bojí globálního oteplení podle Evropské komise vycházející ze zpráv vědců existuje 50procentní riziko, že průměrné teploty ke konci století vzrostou o pět stupňů Celsia. To by znamenalo nejen vzestup hladiny oceánů zhruba o metr, ale také zásadní změny počasí. Už kolem roku 2070 by tyto změny přinesly smrt zhruba lidí každý rok. Co udělat, aby se neblahé zvěsti nestaly rea litou? Je třeba zásadně omezit emise skleníkových plynů. Evropská unie by je chtěla do roku 2020 snížit o 20 procent. Toho lze dosáhnout kombinací několika cest: snižováním spotřeby a využíváním alternativních zdrojů energie. Je proto třeba zvýšit podporu všech způsobů úspory energií: od snižování tepelných ztrát budov, přes úspornější spotřebiče až třeba po vývoj a výrobu energeticky úsporných automobilů. V oblasti výroby elektřiny pak mají zelenou obnovitelné zdroje, které však samy nedokážou poptávku pokrýt. Jednou z cest je výstavba plynových elektráren, které by však byly příliš závislé na dodávkách surovin z oblastí mimo Evropu. Nejenže by se tak zvyšovala už tak vysoká závislost Evropy na dovozech, ale navíc lze očekávat rostoucí ceny surovin a také rostoucí poptávku především z Asie. Proto se nadále počítá s využitím uhlí, které by však mělo být spalováno v moderních elektrárnách zaručujících co nejvyšší účinnost a zachycování a ukládání emisí. Zásoby paliv se tenčí V roce 2020 by měla celosvětová spotřeba elektřiny dosáhnout zhruba TWh, přičemž v roce 1995 to bylo TWh. Vzhledem k rostoucí spotřebě energie však primární zdroje rychle mizí. Dostupné zásoby uhlí by měly vystačit na dalších zhruba 200 až 250 let, ropy však už jen na 40 až 45 let a zemního plynu na méně než 70 let. Naproti tomu zásoby jaderných paliv by měly bez recyklace vydržet na dalších 90 let, při recyklaci až na 140 let. Vyvíjené rychlé reaktory by pak s recyklací dokázaly s dnešními zásobami paliva běžet až pět tisíc let. Termojaderné reaktory by pak zpracovávaly takřka nevyčerpatelné zdroje. Jádro představuje politikum Kolem jaderné energetiky Evropská komise našlapuje opatrně, protože některé státy s tímto druhem získávání energie nesouhlasí. Přesto ve zprávě nechybí ani kapitola věnovaná právě energii z jádra, kterou Brusel považuje za obnovitelný zdroj. Vždyť ta dnes podle zprávy Energetická politika pro Evropu z ledna 2007 zajišťuje přibližně jednu třetinu elektřiny a 15 procent veškeré energie spotřebované v EU. Jednoznačně tak patří mezi největší zdroje energie bez oxidu uhličitého (CO 2 ) v Evropě. Suroviny uranu je po celém světě dostatek na několik desítek let, takže jaderné elektrárny mají stabilní přísun suroviny, jejíž cena zdaleka tolik nekolísá, jako je tomu u jiných energetických surovin. Jaderná energie představuje jeden z nejlevnějších zdrojů energie s nízkým obsahem uhlíku v současné době produkované v EU a rovněž vykazuje poměrně stabilní náklady. Příští generace jaderných reaktorů by měla tyto náklady ještě dále snížit. Nyní vyrábí energii z jádra 15 z 27 zemí Evropské unie. Nejvíce reaktorů pracuje ve Francii 59 (celkem zajišťují 80 procent elektřiny). Proti jaderné energii vystupuje několik zemí v čele s Rakouskem. Některé země se v minulosti rozhodly nechat jaderný program doběhnout, avšak nyní obracejí. Patří mezi ně Velká Británie a Německo. Nové reaktory se momentálně staví pouze dva: ve Francii a ve Finsku. Evropská komise ponechává rozhodnutí o využívání jádra na každé členské zemi. Pokud však někde dojde ke snížení výroby elektřiny z jádra, je nutné toto snížení nahradit doplňkovými zdroji energie s nízkým

13 svět ČEZ 13 obsahem uhlíku. Jinak by totiž nebylo mož né omezit emise skleníkových plynů při zachování dodávek. Nové technologie slibují vyšší efektivitu Důraz je kladen také na vývoj nových technologií, které by měly zajistit splnění těch nejvyšších norem bezpečnosti a ochrany. Testují se rovněž nové typy reaktorů, které jsou ještě účinnější než ty současné. Evropští i světoví vědci nyní vyvíjejí jaderné reaktory tzv. čtvrté generace. Do provozu by se měly dostat do roku 2030 a kromě levného provozu by jejich výhodou mělo být také menší množství vysoce radioaktivního vyhořelého paliva, které po nich zbude. Termojaderné reakce při teplotách okolo 100 milionů stupňů Celsia pak dokážou vyrábět energii ze snadno dostupných surovin: iontů deuteria (stabilní izotop vodíku s jedním neutronem a jedním protonem v jádře) obsaženého ve vodě a tritia (izotop vodíku se dvěma neutrony a jedním protonem v jádře s poločasem rozpadu 12 let). Důležitá je i otázka, jak naložit s odpadem z jaderných elektráren. Nyní existují dva závody, které vyhořelé palivo přepracovávají, takže z něj vyrobí nové palivo a vysokoaktivní odpad uložený ve skle. Díky tomu je možné jednu tunu odpadu zmenšit na 115 litrů ve formě skla. Schéma jaderného slučování (fúze) deuterium neutron tritium hélium POROVNÁNÍ VYBRANÝCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ zdroj přednosti nevýhody výhled uhlí dobře zavedený, spolehlivý a relativně levný zdroj, emise SO 2 (způsobující kyselé deště) jsou při využití moderních technologií nízké vyšší emise CO 2 a SO 2 ubývající zásoby uhlí využívání nejmodernějších technologií pro zvýšení účinnosti a snížení emisí plyn spolehlivý zdroj energie, který je čistší emise CO 2 než uhlí a má i nižší emise CO 2 závislost na dovozu suroviny, jejíž cena bude pravděpodobně narůstat plynové elektrárny mají budoucnost díky vyšší efektivitě a nižším emisím jaderné elektrárny efektivní a spolehlivý zdroj s minimálními emisemi CO 2 cenu neovlivňují pohyby na trhu s palivy a surovinami náklady na výstavbu jsou mimořádně vysoké výstavba je dlouhodobá záležitost (v ČR od plánů do spuštění cca 15 let) jde o jeden z nejčistších zdrojů, který dokáže zajistit velké množství energie zatím není zcela vyřešena otázka, co s tzv. vyhořelým palivem voda velmi levný zdroj energie (pokud pomineme náklady na výstavbu) žádné emise omezené množství míst, kde je možné vodní elektrárny stavět prakticky všude, kde bylo v ČR (a ve vyspělém světě) možné vodní elektrárny vybudovat, už byly využity, takže možnosti dalšího rozvoje jsou velmi omezené biomasa jde o energii, která nezvyšuje uhlíkové emise, protože uvolní pouze tolik uhlíku, kolik ho palivo před tím samo navázalo je relativně dost prostoru pro pěstování biomasy pokud by měla biomasa zajistit dost energie pro celou zemi, nestačila by ani celá plocha zeměkoule na pěstování paliva pěstování a sklizeň biomasy spotřebuje hodně energií (kombajny, přeprava) budoucnost je spíše v menších lokálních elektrárnách spotřebovávajících biomasu co nejblíže místům, kde se biomasa produkuje vítr obnovitelný zdroj energie téměř zadarmo žádné emise rychlá výstavba větrné elektrárny je možné stavět pouze na místech s kvalitním větrem (co možná nejpravidelnější proudění, co se týče směru i rychlosti) těžko předvídatelný jeden z nejrychleji se rozvíjejících způsobů získávání energie z obnovitelných zdrojů lidem se mnohdy větrné elektrárny nelíbí slunce obnovitelný zdroj energie téměř zadarmo snadněji předvídatelný oproti větrným elektrárnám vyšší náklady na výstavbu (při přepočtu na množství energie) technologie se stále vyvíjí, a měla by tak být ještě efektivnější a levnější

14 14 zelené listy RADA VYBRALA 14 PROJEKTŮ ZE 102 ZASLANÝCH Rada Zelené energie měla na svém posledním zasedání na konci března 2007 mimořádně těžký úkol vybírala ze 102 projektů na podporu obnovitelných zdrojů. Nakonec vybrala 14 z nich a rozdělila mezi ně částku ve výši téměř 4,5 milionu korun. V porovnání s jinými podobnými grantovými řízeními byla šance na získání grantu vysoká, neboť uspělo 15,5 procenta žádostí. Všichni vybraní žadatelé již byli o svém úspěchu informováni, a nyní tak mohou začít s realizací svých projektů. Největší zájem byl v kategorii Osvěta a vzdělání (57 žádostí) a Výstavba nových zdrojů využívajících obnovitelné zdroje energie (doručeno 36 žádostí), o grant na výzkum požádalo devět organizací. Kompletní seznam žadatelů naleznete na webových stránkách: Základní podmínkou pro získání podpory z fondu Zelené energie byl neziskový charakter projektu. Peníze nesmí být použity ke komerčním účelům. Žádosti musí obsahovat podrobný popis nebo stavební projekt společně s harmonogramem realizace. V případě výzkumu a vzdělávání je třeba také popsat přínos pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a pozitivní dopady na životní prostředí. Do fondu Zelené energie přispívají zákazníci, kteří od Skupiny ČEZ odebírají Zelenou energii. Za každou odebranou kilowatthodinu totiž do fondu přibude deset haléřů. Další příležitost požádat o příspěvek z fondu Zelené energie bude na podzim 2007 a podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách. KOMPLETNÍ SEZNAM ŽADATELŮ NALEZNETE NA STRÁNKÁCH

15 zelené listy 15 STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ Osvěta a výuka využití Zelené energie scénář, metodická pravidla, moderní formy výuky, např. Learning Občanské sdružení Partnerství pro obnovu řemesel na venkově POŘES (Zdislava) Pořes buduje Mezinárodní školu obnovy venkova. Stavby jsou projektovány jako nízkoenergetické, neboť počítají s vytápěním tepelným čerpadlem. V rámci školy občanského sdružení Pořes se počítá i s výukou alternativních zdrojů energií a topných systémů. Cíle projektu: úsporné systémy topné, praktická výuka (předvádění provozu tepelného systému), výuka a osvěta systémů netradičních zdrojů energie. Odpad jako zdroj energie Středisko volného času KLUBKO Staré Město (Staré Město) Výukové programy pro děti o tradičních i netradičních zdrojích energie doplněné o ukázku recyklace odpadů a jejich využití jako alternativních paliv v praxi. Jsou rozvrženy do tří úrovní (I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, střední školy) a skládají se ze tří částí (teoretická část, videoprojekce, praktická část). Cílem projektu je vzdělávání v oblasti obnovitelných zdrojů energie zábavnou a hravou formou, která neodrazuje, ale stimuluje zájem o další informace. Když vítr, tak pro všechny Svazek obcí Zelená Energie (Vítějeves) Hlavním cílem projektu je náhrada a omezení spalování fosilních paliv a využívání čistých obnovitelných zdrojů energie. Cílená informační kampaň na rozšíření informací a znalostí v oblasti využívání větrné energie. Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Předmětem žádosti o příspěvek je zřízení Celorepublikové referenční laboratoře bioplynových transformací. Ta bude umístěna v prostorách MZLU v Brně a její provoz bude zajišťován Ústavem zemědělské, potravinářské a environmentální techniky. Hlavní náplní řešení projektu bude vybudování výzkumného centra pro analýzy bioplynových transformací, tzn. anaerobní digesce organické hmoty. V průběhu měření bioplynových transformací bude vytvářena databáze, která bude využitelná všemi subjekty v ČR zabývajícími se bioplynovými transformacemi. Bude tak možné stanovit efektivní postupy při výrobě bioplynu a využít nových poznatků výzkumu pro zajištění lepšího využití OZE. Energie, lidé a ŽP Agentura Koniklec (Praha) Cílem projektu je ve spolupráci se zástupci české nestátní neziskové organizace vybrat a vyškolit studenty a žáky z celé České republiky v rámci tématu Energie, lidé a ŽP a dále seznámit širokou veřejnost s významem úspor energie a využití OZE. Hlavními aktivitami budou realizace praktických výstupů, panelová diskuse, prezentace stanoviska účastníků, tiskové zprávy a konference, rozhovory v médiích, články, veřejná celorepubliková výstava, putovní výstava a odpovědi na konkrétní dotazy. Výstupem budou též odborné podklady projektu, webová prezentace a zpravodaj Energie. PŘEHLED VYBRANÝCH PROJEKTŮ Vybraný projekt Organizace Osvěta a výuka využití Zelené energie scénář, metodická pravidla, moderní formy výuky Odpad jako zdroj energie Když vítr, tak pro všechny Celorepubliková referenční laboratoř bioplynových transformací Energie, lidé a ŽP Ekologie hravě Laboratoř průmyslové ekologie a netradičních zdrojů energie Solární fotovoltaický systém s pohyblivým stojanem Zvýšení potenciálu větrných elektráren vhodnou volbou elektrického generátoru a jeho řízení Vývoj a výzkum vytápění a chlazení sálavým kapilárním systémem v kombinaci s tepelným čerpadlem vzduch voda OZE ve středním vzdělávání tepelné čerpadlo a větrná energie Energeticky soběstačná obec, farma, dům Energetické plodiny a my Hospic sv. Štěpána Občanské sdružení Partnerství pro obnovu řemesel na venkově POŘES Středisko volného času KLUBKO Svazek obcí Zelená Energie Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agentura Koniklec Základní škola praktická SŠ IT a sociální péče, Brno Česká zemědělská univerzita v Praze Ústav termomechaniky AV ČR ČVUT v Praze, fakulta strojní Integrovaná střední škola energetická EKOINFOCENTRUM (EIC) Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře Sdružení pro hospic Litoměřice

16 16 zelené listy Ekologie hravě Základní škola praktická (Bílina) Bude vytvořena specializovaná multimediální učebna environmentální výchovy, která bude využívána pro názornou prezentaci ekologické problematiky nejen v běžných vyučovacích hodinách, ale také v rámci volnočasových aktivit. Škola je zapojena do projektů ekologického sdružení Tereza a také sama organizuje projektové dny s touto tematikou. Cílem je zpřístupnit moderní a zábavnou formou nové trendy ekologické výchovy dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a s různým stupněm mentálního postižení ve výuce i během volnočasových aktivit. Laboratoř průmyslové ekologie a netradičních zdrojů energie Střední škola informačních technologií a sociální péče (Brno) Projekt je zaměřen na realizaci ekologických aktivit spojených s výukou oboru Průmyslová ekologie na škole. Škola je vybavena slunečním kolektorem. Projekt hodlá rozšířit technické zázemí školy o zařízení OZE ať již plně funkční solární kolektory na ohřev teplé vody nebo plně funkční modely dalších zařízení (větrná elektrárna ) a zařízení na měření funkčních a výkonových parametrů. Výsledky budou pravidelně publikovány. Solární fotovoltaický systém s pohyblivým stojanem Česká zemědělská univerzita v Praze Cílem projektu je konstrukce fotovoltaického (FV) systému přímo spojeného se sítí a jeho testování. Porovnání množství vyrobené energie bude provedeno v místních podmínkách Prahy 6 Suchdola pro uvedené FV panely standardní i pokročilé konstrukce umístěné na automatickém pohyblivém stojanu s koncentrátorem záření a na pevném stojanu bez koncentrátoru záření. Předpokládáme, že navýšení množství vyrobené energie v případě FV panelů pokročilé konstrukce umístěných na pohyblivém stojanu s hřebenovým koncentrátorem záření oproti standardním panelům umístěným na pevném stojanu se bude blížit k 90 procentům. Cílem projektu je rovněž publikování nejdůležitějších výsledků ve vědecké literatuře a vydání knihy. Zvýšení potenciálu větrných elektráren vhodnou volbou elektrického generátoru a jeho řízení Ústav termomechaniky AV ČR (Praha) Cílem projektu je přispět ke stanovení vhodnosti volby elektrického generátoru pro dané provozní podmínky a možnosti dané lokality při optimálním využití větrné energie. Bude analyzován vliv energetické sítě na danou energetickou jednotku i zpětný vliv této jednotky na síť. Bude zkoumáno působení poruchových stavů v síti na uvažovaný zdroj a navrženy způsoby zmírnění jejich nepříznivého vlivu pomocí vhodného řízení. Dílčím cílem bude omezení nepříznivého vlivu proměnlivého mechanického momentu na energetickou jednotku. Vývoj a výzkum vytápění a chlazení sálavým kapilárním systémem v kombinaci s tepelným čerpadlem vzduch voda ČVUT v Praze, fakulta strojní Projekt se bude zabývat výzkumem sálavého systému vytápění a chlazení kapilárními rohožemi v součinnosti s nově vyvinutým tepelným čerpadlem vzduch voda jako zdrojem tepla. Zařízení bude navrženo tak, aby pracovalo s vyšší teplotou vypařování (pro chlazení) a nižší kondenzační teplotou (pro vytápění), což bude mít za následek příznivější hodnoty topného i chladicího faktoru. Uvedený fakt přispívá k energetické výhodnosti systému. OZE ve středním vzdělávání tepelné čerpadlo a větrná energie Integrovaná střední škola energetická (Chomutov) Záměrem školy je rozšířit systémy solární energie o tepelné čerpadlo a větrnou energii. Tyto výukové prvky budou umístěny v areálu dílen odborného výcviku elektrotechnických oborů, což vytvoří prostor jednak pro simulované ukázky a jednak pro praktickou realizaci zapojení těchto zdrojů do vlastního energetického hospodaření školy. Cílem je vybudovat výměník, který by byl napájen z tepelného čerpadla, v budoucnu z FV panelů a v době nepříznivého počasí i z plynových kotlů. Součástí projektu je také výroba modelu elektřiny z větrného zdroje. Energeticky soběstačná obec, farma, dům EKOINFOCENTRUM (EIC) (Jihlava) Ekoinfocentrum je ekologickou poradnou pro veřejnost v kraji Vysočina a organizátorem vzdělávacích a osvětových akcí pro odbornou i laickou veřejnost a státní i veřejnou správu. Cílem je pokračovat v podpoře soběstačnosti obcí a farem a v organizaci seminářů a exkurzí o využití bioodpadu v bioplynových stanicích k výrobě energie a tepla pro obce a zemědělce. Na semináře naváže činnost poradny i obsah webu s uveřejněním možností a informací získaných na seminářích včetně odpovědí na dotazy. Energetické plodiny a my Sdružení pro ochranu botanické zahrady v Táboře Projekt bude dlouhodobě názornou ukázkou 32 druhů rostlin a dřevin nejběžněji využívaných pro energetické potřeby. V rámci projektu bude instalováno 32 ks trvanlivých cedulek k samotným rostlinám a dřevinám a jedna informační cedule o energetických plodinách a jejich možném využití v ekologickém životě člověka. Hospic sv. Štěpána Sdružení pro hospic Litoměřice Předmětem projektu je solární ohřev TUV pro hospic Litoměřice. Kolektorové pole bude umístěno na jižní straně střechy objektu. Součástí projektu je osazení oběhových čerpadel, termostatický směšovač, elektronika atd. Cílem je snížení nákladů hospice na ohřev vody, které jsou vzhledem k zaměření (péče o těžce nemocné a umírající důležitá hygiena) značné. Náklady by se tak snížily cca o Kč.

17 cestujeme s energií 17 ZNÁTE ORANŽOVÉ TURISTICKÉ ZNAČKY? NA ŠUMAVĚ JE NAJDETE Oranžové značky? Jsou přece červené, modré, zelené a žluté, ale oranžové? Ve skutečnost jde jen o symbolickou barvu, protože projekt se nazývá Oranžová stopa srdcem Šumavy. V letošní zimě, která běžkařům ani jiným milovníkům zimních sportů nebyla zrovna nakloněna, šlo o pilotní projekt, jenž se uskutečnil díky finanční podpoře Jaderné elektrárny Temelín. Projekt je však pětiletý a zahrnuje úpravy 54 kilometrů lyžařských stop na území obcí Kvilda, Horská Kvilda a Modrava. Základní údaje k projektu Oranžovou stopou srdcem Šumavy Partnerem Jaderné elektrárny Temelín pro realizaci tohoto ambiciózního projektu na Šumavě se stala TJ Kvilda. Konečně se po letech úsilí na Kvildu usmálo štěstí. Několik let jsme se snažili sehnat podporu různých fi rem i státu na údržbu lyžařských stop v srdci Šumavy, ale teprve loňské jednání s ředitelem elektrárny Temelín Miroslavem Vilímem nás dovedlo k cíli. Doufám, že 54 kilometrů Oranžové stopy splní sen všech milovníků běhu na lyžích moci se projet srdcem Šumavy ve skvěle upravené stopě, přeje si spokojená předsedkyně TJ Kvilda Martina Hře beková. Šumava je krásnou a turisticky vyhledávanou oblastí Jihočeského kraje. V jejím běžkařském srdci na území, kde leží Kvilda, Horská Kvilda, pramen Vltavy, Bučina a Filipova Huť, až k Modravě v Plzeňském kraji denně projíždějí stovky lidí. Věřím, že projekt Oranžovou stopou srdcem Šumavy zvýší kvalitu běžeckých stop a návštěvníci této oblasti si odnesou krásný zážitek z projížděk zasněženou Šumavou, uvedl v souvislosti se zahájením projektu ředitel elektrárny Temelín Miroslav Vilím. Jako první proběhl Oranžovou stopou Pavel Benc, bronzový medailista z olympiády v Calgary 1988, který ji tak zpřístupnil všem dalším zájemcům. Letos už to asi nezvládnete, ale můžete začít plánovat, kdy se na trasu vydáte v příštích letech. Generálním partnerem pětiletého projektu je Jaderná elektrárna Temelín. Přímou údržbu a správu lyžařských tratí zajišťuje TJ Kvilda. Podstatou projektu je zkvalitnění podmínek pro zimní turistiku na Šumavě, a to na území obcí Kvilda, Horská Kvilda a Modrava. Projekt představuje 54kilometrovou síť kvalitně upravených lyžařských tratí. Oranžové tratě budou vyznačeny v turistických mapách. Oranžová stopa srdcem Šumavy zahrnuje tyto čtyři základní trasy: Kvilda pramen Vltavy Bučina Kvilda (délka 17 km); pramen Vltavy Černá hora Březník Modrava (délka 17 km); Modrava Černohorská nádrž Filipova Huť Horská Kvilda Kvilda (délka 18 km); Modrava Filipova Huť (délka 2 km).

18 18 mixér ÚČASTNÍCI ANKETY DOSTANOU SVÉ VÝHRY ČEZ STREET HOCKEY 2007 ANDĚLSKÉ CENY V OSTRAVĚ Účastníci soutěže vyhlášené v minulém vydání nám udělali radost, protože se nám sešlo mnoho zajímavých sloganů. Většina také správně odpověděla na obě vědomostní otázky. Takže pro jistotu uvedeme otázky i se správnými odpověďmi: 1) Fotovoltaická elektrárna se stacionárními panely společnosti ČEZ v Dukovanech je důkazem toho, že i na území České republiky lze jako doplňkový zdroj využívat energii ze slunce. Dostačující počet hodin slunečního svitu ročně, při kterém lze již uvažovat o investicích do výstavby těchto zdrojů energie, je: C) od 1400 do 1700 hodin 2) To, že hydroenergetika patří k nejčistším zdrojům elektřiny, není tajemstvím. Skupina ČEZ provozuje řadu takových zdrojů, od těch malých, jako je Želina s výkonem 450 kw, až po velké zdroje reprezentované Dalešicemi s výkonem 4 112,5 MW. Jejich velkým pozitivem je i schopnost stabilizovat bilanci v rozvodné síti. Zatímco najetí uhelné elektrárny je záležitostí mnoha hodin, vodní elektrárna je schopna pracovat na plný výkon do: A) 100 vteřin Bylo mimořádně těžké i po vyloučení těch několika soutěžících, kteří neodpověděli správně, vybrat autory tří nejlepších sloganů. A tak jsme se rozhodli počet výherců rozšířit a odměnit rovnou pět účastníků, kteří tak dostanou obrazovou publikaci Národní park České Švýcarsko. Jsou to: Čistší život se zelenou energií poslala Jiřina Merellová z Přehvozdí. Vydejte se po zelené poslal Kamil Konvička z Mladé Boleslavi. Buďme zodpovědní. Přejděme na zelenou poslala Marie Stehlíková z Prahy 9. Pro Zelenou energii všichni rádi hlasujeme, s ní si na Zemi ještě dlouho pobudeme poslal Pavel Kokeš z Jihlavy. Zelená energie síla skrytá v přírodě poslal Pavel Drak z Vyškova. Každý třetí účastník ankety (v pořadí dle přijatých SMS) pak poštou dostane drobný dárek. Všem účastníkům děkujeme. Skupina ČEZ je již počtvrté generálním partnerem největšího českého hokejového turnaje pro děti ČEZ STREET HOCKEY 2007, který pořádá TV Polar. Turnaj se koná v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a v okrese Vsetín a je určen žákům do třinácti let. Díky tomu, že nevyžaduje speciální výbavu, je dostupný širokému okruhu dětí. Školní kola se hrála ve 240 školách. Letošního ročníku se účastní rekordní počet hráčů, 7 200, tedy celkem pětičlenných družstev. Vítězné týmy školních kol postoupily do oblastních kol, kde proti sobě nastoupily do vyřazovacích bojů dvě školy, které sehrály dva zápasy: jeden v domácím prostředí a druhý na hřišti soupeře. Velké fi nále se uskuteční v ČEZ Aréně 26. dubna 2007, kde se o celkové umístění utká 64 týmů. Stejně jako v předešlých ročnících získají i letos vítězové turnaje za prvenství hodnotné dárky. Ceny jsou ale připraveny i pro nejlepšího hráče a nejlépe povzbuzující publikum. Cílem akce je nabídnout profesionální zázemí turnaje hlavně dětem, které nejsou registrovány v žádných sportovních oddílech, a podpořit tak možnost jejich sportovního vyžití. Velmi nás jako organizátory těší zájem dětí o účast v turnaji. Letošní rekordní počet dává za pravdu myšlence, že mládež na kvalitní akce slyší, uvedl hlavní organizátor akce Jaroslav Korytář z TV Polar. Nejde pouze o účast v turnaji, družstva se na něj řadu týdnů připravují, sehrávají se, trénují, vysvětlil myšlenku volnočasových aktivit dětí Jaroslav Korytář. Záštitu nad turnajem převzali hejtmani Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský a Olomouckého kraje Ivan Kosatík. Andělské ceny jsou rozdány, a dvacítka sošek tak už zná své majitele. Akademie populární hudby, na jejímž webu naleznete kompletní výsledky, vybrala to nejlepší z české hudební scény za rok Mezi hlavní partnery slavnostní akce patří také Skupina ČEZ. A kdo získal hlavní ceny? Nejspíš už dnes víte, že si ceny z ostravské ČEZ Arény 17. března 2007 odnesli tito umělci: Skupina roku: Kryštof Objev roku: Gipsy.cz Album roku pop & dance: Kryštof Rubikon (EMI/ESCAPE) Album roku rock: Wohnout Polib si dědu (SONY BMG) Zpěvačka roku: Anna K. Zpěvák roku: Ruppert Matěj Skladba roku: Kryštof Rubikon

19 mixér 19 INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ SE VRÁTÍ DVOJNÁSOB Uč se, synu, moudrým býti, říkával již v 17. století jeden z nejvýznamnějších Čechů všech dob Jan Amos Komenský. Znalosti jsou tím, co vám nikdo nikdy nevezme. Jenže když je člověku pod dvacet, většinou vnímá učení jako otravu, která ho zdržuje od mnohem zajímavějších aktivit I proto chce Nadace ČEZ podporovat hlavně takové vzdělávací projekty, které dětem a mládeži nabízí místo tradičního bifl ování učivo v nějaké výrazně lákavější a zajímavější podobě. V roce 2006 podpořila Nadace ČEZ vzdělávání částkou přes 18,5 milionu korun, což je více než 10 procent z celkového rozpočtu. Přestože Nadace ČEZ vidí hlavní těžiště podpory dětí a mládeže v projektech zaměřených především na volnočasové aktivity této cílové skupiny, důležitou součástí nadační fi lozofi e je i podpora vzdělávání. Jedná se především o střední a vysoké školy v roce 2006 jich Nadace ČEZ podpořila hned několik. Posuzujeme především kvalitu navrhovaných projektů: největší šanci mají ty, které žákům či studentům nabízejí možnost vyzkoušet si znalosti v praxi, uplatnit vlastní kreativitu a nápady, podílet se na vzniku něčeho nového, říká Lucie Speratová z Nadace ČEZ. Podporujeme nejen technické, ale i další obory Jak se sluší a patří na nadaci energetické fi rmy, velká část peněz v roce 2006 směřovala do podpory technických škol, které vychovávají budoucí generace odborníků. Stranou zájmu ale nezůstali ani studenti umění, jazyků a dalších humanitních oborů. Nadace ČEZ úzce spolupracuje se vzdělávacím programem ČEZ zaměřeným na popularizaci především technických oborů. Samozřejmě ale podporujeme i děti s jinými zájmy, vysvětluje Lucie Speratová. Jako příklad uvádí třičtvrtěmilionový grant fakultě užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně. Peníze si mezi sebou rovnou měrou rozdělily tři umělecké ateliéry: Ateliér Fotografi e si mohl pořídit potřebnou výpočetní techniku. Studenti zároveň získali digitální kameru a scanner na negativy. Máme ambiciózní vizi: chtěli bychom v budoucnu vybudovat velké digitální pracoviště s profesionálním technickým zázemím. Vybavení zakoupené díky příspěvku Nadace ČEZ by mohlo být potřebným základem a impulsem, říká odborná asistentka ateliéru Michaela Thelenová. Ateliér Digitální média se vybavil moderní střižnou. Studenti zařízení využijí na postprodukční úpravu videa. Původní počítačové programy umožňovaly jen základní úpravy, nyní se vybavení blíží profesionálním studiím. Ateliér Aplikovaná a reklamní fotografi e, který vznikl teprve loni, si za grant pořídil své první vybavení pro digitální práci s obrazem. V naší oblasti je na prvním místě kvalita používané techniky a za tu se musí připlatit. Grant Nadace ČEZ nám umožnil poskytnout studentům hned od začátku profesionální vybavení, říká vedoucí ateliéru Miroslav Vojtěchovský. Vybavení pro odborné školy Nutno dodat, že i v tradičnější podpoře technických škol nebyla nouze o zajímavé projekty. Na Integrované střední škole elektrotechnické v Ostravě třeba za 470 tisíc korun vznikla učebna a školicí středisko pro práci pod napětím. Učebna se skládá z deseti pracovišť, z nichž každé je vybaveno sloupy osazenými konzolami a příslušnými rozvaděči. Naše učebna bude sloužit nejen pro výuku silnoproudých učebních a maturitních oborů, ale také ke školení pracovníků energetiky a pracovníků fi rem spolupracujících s energetikou, uvedl Tomáš Führer, ředitel školy. V plzeňském SOU energetickém se zase díky grantu ve výši mohou studenti těšit na moderní dílnu elektropneumatiky s diagnostickým řízením procesů. Studenti zde budou moci dávat dohromady a programovat automatické řídicí systémy či odhalovat simulované chyby. Podpora technických oborů zapadá do strategie Skupiny ČEZ stát se jedničkou na středoevropském energetickém trhu. Abychom svého cíle dosáhli, potřebujeme kvalitně vzdělané, nadané mladé lidi. V západní Evropě již začínají pociťovat nedostatek technických odborníků. Pevně věřím, že i díky projektům ČEZ a Nadace ČEZ se nám podaří tomuto problému u nás předejít, říká Soňa Křítková z odboru strategické komunikace Skupiny ČEZ.

20

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 www.czso.cz Informace z oblasti energetiky o provozu elektrizační soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském

Více

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu SVĚT (A) ENERGIE Dana

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Posláním společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje je podílet se na zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s ekonomickým přínosem pro Skupinu ČEZ.

Posláním společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje je podílet se na zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s ekonomickým přínosem pro Skupinu ČEZ. Posláním společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje je podílet se na zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s ekonomickým přínosem pro Skupinu ČEZ. Ústí nad Labem Střekov Mimoň ralsko Spálov Les Království

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón Bioplyn ve skupině ČEZ ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón SÍDLO SPOLEČNOSTI ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Křižíkova 788 Hradec Králové 1 SKUPINA ČEZ A ZÁVAZKY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Presentation Title Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Příspěvek pro odpolední diskusi na téma Udržitelnost v oblasti zdrojů energetika Ing. Josef Votruba, konzultant ENVIROS, s.r.o.

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Zpravodaj č. 4 srpen 2014 Zpravodaj č. 4 srpen 2014 OBSAH ZPRAVODAJE Vhodné nástroje zeleného nakupování v budovách... 1 Projekt zeleného nakupování ve školských objektech... 1 Projekt zeleného nakupování v objektu krytého plaveckého

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Energetická [r]evoluce pro ČR

Energetická [r]evoluce pro ČR Energetická [r]evoluce pro ČR Shrnutí pokročil ilého scénáře Návrh potřebných opatřen ení Co s teplárenstv renstvím? Jan Rovenský, Greenpeace ČR HUB, Praha,, 6. června 2012 Shrnutí pokročil ilého scénáře

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

17. 10. 2014 Pavel Kraják

17. 10. 2014 Pavel Kraják ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s.

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s. ENERGETICKÉ STAVBY ENERGETICKÉ STAVBY Tenza, a.s. patří v současné době mezi nejvýznamnější české společnosti zabývající se dodávkami velkých energetických celků v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s.

Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Zpráva o stavu managementu hospodaření s energií v Zentiva, k. s. Obsah 1. Přínos implementace standardu ISO 50 001... 3 2. Popis současného stavu používání energií... 3 2.1. Nakupované energie... 3 2.2.

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o.

STRATEGIE SKUPINY ČEZ. Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. STRATEGIE SKUPINY ČEZ Bohumil Mazač exekutivníředitel pro Business ČEZ Prodej, s.r.o. EKONOMICKÁ KRIZE ZPŮSOBILA I VÝRAZNÝ POKLES SPOTŘEBY ELEKTŘINY Meziroční vývoj spotřeby elektřiny v procentech Německo

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Výroba z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Seminář ENVIROS 22.11.2005 Obsah prezentace Zákon o podpoře výroby z OZE Vývoj využití OZE v roce 2004 Předpoklady

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA 18. 5. 2015 zpracovali: Ing. Milan Hampl, předseda představenstva

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Firemní profil. technika v souladu s přírodou Firemní profil technika v souladu s přírodou Co nastartovalo změny v energetice? Globální oteplování, ne jenom Fosilní paliva jsou úložištěm přebytečného uhlíku. Jejich uvolňováním dochází ke globálnímu

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou Podklady pro poradu Dispozice vedení Varianty řešení 1. 2. 3. 4. 5. 6. Střídavé kabelové vedení 110 kv Stejnosměrné kabelové vedení 110 kv Kompaktní (estetické)

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Směrnice o energetické účinnosti zvýší energetickou soběstačnost Evropy a sníží spotřebu fosilních paliv (státy

Více

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s.

Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. Indikátory udržitelné energetiky jako součást EM PORSENNA o.p.s. 1 Obsah Energetický management Obecné informace a principy Energetické plánování Příklady z praxe Indikátory udržitelné energetiky Sledování

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

významné projekty v ústeckém kraji

významné projekty v ústeckém kraji významné projekty v ústeckém kraji ČEZ Teplárenská, a.s. listopad 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel představení společnosti čez teplárenská Jsme přední český dodavatel

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann

www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann www.elvac.eu Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann Měření a řízení energetických toků (1) V každém objektu nebo komplexu budov

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI OBCHODU S ELEKTŘINOU PRO ROK 2007

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI OBCHODU S ELEKTŘINOU PRO ROK 2007 AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI OBCHODU S ELEKTŘINOU PRO ROK 2007 Tisková konference ČEZ, a. s. Hotel Palace, 30.8.2006 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, generální ředitel ČEZ

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více