PROGRAM PRŮBĚH, USNESENÍ. Zápis ze Schůze výboru oblasti UČPS ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM PRŮBĚH, USNESENÍ. Zápis ze Schůze výboru oblasti 500 - UČPS ze dne 22.2. 2014"

Transkript

1 Zápis ze Schůze výboru oblasti UČPS ze dne Místo konání: Hradec Králové, zasedací místnost Filharmonie HK Začátek: 9:00 Konec: 10:00 Přítomni: Mgr. Jaroslav Vávra (Jizeran Semily), Eva Brandejsová (Smetana HK), Milan Linhart (VUS Pardubice), Mgr. Miloslav Samek (Foerster Jičín), Libuše Benýšková (členka výboru), Ing. Vlastimil Čejp (Hron Náchod), Jana Růžičková (Záboj Dvůr Králové nad Labem), Ing. Jozef Pikla (Doubravan Chotěboř, předseda revizní komise), Marie Landová (členka revizní komise), Pavel Tvrzník (Otakar Vysoké Mýto, člen revizní komise) Omluveni: Mgr. Markéta Výborná (Vlastislav Heřmanův Městec) Nepřítomna: Petra Buchtová (VUS Pardubice) PROGRAM 1) Prezence a cestovné výboru 2) Zpráva o hospodaření oblastního výboru (Linhart) 3) Kontrola daňové evidence a hospodaření (revizní komise) 4) Plnění za činnost hospodáře a náklady předsedy oblastního výboru 5) Příprava a schválení návrhu programu na konferenci, vyčlenění částky možných příspěvků 2014 sborům oblasti. 6) Diskuse a náměty na konferenci PRŮBĚH, USNESENÍ 1) Prezence a proplacení cest členům výboru (Milan Linhart) Schůze výboru se účastní 10 členů výboru z celkového počtu 12, schůze je usnášení se schopná. O příspěvek na dopravu se přihlásili tři účastníci. Celková částka vyplacená za jízdné členů je 644 Kč. Dále proplacen doklad za nákup občerstvení účastníkům konference 200 Kč. Byl přijat příspěvek od členky výboru 100 Kč, která je zpěvačkou nečlenského sboru. 2) Zpráva o hospodaření oblastního výboru (Milan Linhart) Stav financí oblasti k k Bankovní účet , ,72 Pokladna 1 478, ,- Závazky 0,- 450,- (srážková daň uhr ) Průběžné položky v roce 5 000,- Příjem oblasti ,- Přidělené příspěvky žadatelům ,- Vyúčtované příspěvky obdarovaných ,- Režie oblasti 6 176,- Konečný stav ,72 Hospodářský výsledek 4 597,72 (vč. závazku) Evidence odznaků - 22 stříbrné, 2 zlaté, 0 zlatých s granáty. Stav je Strana 1 (celkem 13)

2 Zlaté s granáty 0 OK, zlaté 2 ks nesouhlasí a stříbrných máme 22 ks. Historie odznaků v příloze. 3) Kontrola daňové evidence a hospodaření (revizní komise) Po přednesení zprávy o hospodaření oblasti 500 hospodářem p. Milanem Linhartem revizní komise (RK) prozkoumala mimo hlavní jednání schůze výboru daňovou evidenci oblasti. Odsouhlasila zůstatek bankovního účtu, hotovostní zůstatek pokladny a zkontrolovala založené daňové doklady, tak jak vše bylo doloženo hospodářem oblasti. Revizní komise potvrdila výsledky hospodaření za rok 2013 a konstatovala, že daňová evidence je vedena průkazně a hodnověrně. Proto RK poděkovala hospodáři za jeho činnosti a navrhla schůzi oblasti 500 a dále oblastní konferenci mu vyplatit dohodnutou obvyklou odměnu Kč brutto za rok ) Plnění za činnost hospodáře a náklady předsedy oblastního výboru Hospodář Milan Linhart odměnu přijímá, ale vyjadřuje se k tomu, že činnost pro Oblastní výbor provádí jakožto zástupce členského sboru VUS Pardubice, a proto navrhuje, aby jeho odměna byla fakturována sborem. Konkrétně: vedení daňové evidence a zpracování uzávěrky OV UČPS Vysokoškolským uměleckým souborem Pardubice. Pro 9, proti 0, zdržel se 1 VUS vystaví fakturu za odvedenou službu. Jaroslav Vávra obdrží částku odměnu na úhradu části telefonů v částce Kč, kterou přijímá, formu náhrady si zvolí sám a vyjádří se k ní v dalším bodě. Částku dává k dispozici na navýšení příspěvku akce, na níž se osobně podílí. Pro 9, proti 0, zdržel se 1 J. Vávra může Kč přenechat akci podpořené oblastí. 5) Příprava a schválení návrhu programu na konferenci, vyčlenění částky možných příspěvků 2014 sborům oblasti. Jozef Pikla upozorňuje, že bod konference o přijetí Smíšeného sboru Jitro Hradec Králové není relevantní, neboť do UČPS se vstupuje a tedy nového člena formálně s potěšením přivítáme. a) Foersterovy Osenice Obec Dětenice žádá o příspěvek Kč na festival Foersterovy Osenice Předseda J. Vávra zde navrhuje přidat částku 1500 Kč, která mu byla odsouhlasena jako úhrada za telefonní hovory (viz bod 4). Pro 10 proti 0 zdrželo se 0. - Příspěvek na FO 2014 v částce Kč schválen. b) Chotěboř koncert Stabat Mater A. Dvořáka Jozef Pikla předložil žádost o příspěvek Kč na pořádání koncertu k Roku české hudby, kterého se účastní kromě domácího Doubravanu, Salvátor Chrudim, VUS Pardubice a Vlastislav Heřmanův Městec - členské sbory UČPS. Pro 8, proti 0, zdrželo se 2 Příspěvek Kč na koncert v Chotěboři schválen. c) Informace o avizovaném Tomáškově Requiem (J. Vávra) Tomáškovo Requiem se připravovat nebude, v úvahu připadalo Te Deum laudamus Ant. Dvořáka, avšak FHK nám oznámila, že po jednání diecéze s p. dirigentem Vladimírem Válkem se spolupráce s FHK z důvodů velké vytíženosti p. dirigenta neuskuteční. Strana 2 (celkem 13)

3 d) Vánoční koncerty: Pokud se podaří dokončit aranžmá vánoční kantáty J. Vávry Štědrý den (text K. J. Erben, úprava pro smíšený sbor, sólisty, recitátora a malý orchestr), bude rozeslána sborům oblasti v průběhu prázdnin, aby se sbory, pokud se ji rozhodnou nastudovat, mohly v klidu připravit. Pak by připadaly v úvahu bilaterální spolupráce sborů oblasti. Bude řešeno při další schůzi výboru. 6) Diskuse a náměty na konferenci Členka výboru Libuše Benýšková se účastní poslední schůze a oznamuje konec práce ve výboru oblasti. Ve výboru pracovala mnoho let, zajišťovala trvale komunikaci s Filharmonií Hradec Králové, připravovala schůzovní místnost a byla dobrým duchem všech schůzí. Opominout nelze její kronikářskou činnost, kterou vykonávala se samozřejmou ochotou a láskou. V době ohrožení oblastního výboru trvale usilovala o jeho zachování a svými dlouholetými zkušenostmi podporovala vždy správnou cestu a směřování OV UČPS. Za paní Libuši Benýškovou nebudeme do výboru hledat náhradu, pokusíme se svou činnost dokumentovat v časopise Cantus. V této práci očekáváme pomoc p. Mgr. M. Samka. FHK oznamuje, že další schůze oblasti se již nemohou konat v zasedací místnosti. Úkolem výboru je zajistit místnost pro schůze a konference oblasti v HK (J. Vávra) jednání s Univerzitou Hradec Králové. J. Vávra poděkuje dopisem FHK. Eva Brandejsová, místopředsedkyně sdělila, že ve funkci setrvá ještě jeden rok a upozorňuje výbor, aby si na příští konferenci zajistil obsazení její funkce. Jejím hlavním důvodem je také skutečnost, že její sbor v UČPS není. V Semilech Jaroslav Vávra Ověřil: Jozef Pikla Strana 3 (celkem 13)

4 Zápis z Oblastní konference UČPS pro Královehradecký a Pardubický kraj Místo konání: Hradec Králové, zasedací místnost Filharmonie HK Začátek: 10:00 hod. Konec: 12:00 hod. Přítomni zástupci sborů: Pavel Tvrzník (Otakar Vysoké Mýto), Ing. Vlastimil Čejp (Hron Náchod), Jana Růžičková (Záboj Dvůr Králové nad Labem), Milan Linhart (VUS Pardubice), Mgr. Jaroslav Vávra (Jizeran Semily), Ing. Jozef Pikla (Doubravan Chotěboř), Jana Žemličková (Foerster Jičín), Věra Kubová (Pernštýn-Ludmila-Suk Pardubice), Mgr. Drahoslava Jiroutová (J. B. Foerster Přelouč), Milena Přibilová (Chorea corcontica Trutnov). Individuální členové oblasti: Mgr. Miloslav Samek (člen výboru), Libuše Benýšková (členka výboru), Marie Landová (členka revizní komise) Z konference se omluvily sbory: Vlastislav H. Městec, SPS Jasoň H. Brod, Kvítek Chotěboř, SPS KOS Litomyšl, PS Dalibor Svitavy. Nepřítomné sbory: Žerotín Brandýs nad Orlicí, Vlasta Dobruška, Campanula Dolní Dobruč, Gybon, H. Králové, PS Malikchor Chrudim, Podorlický DPS Jablonné nad Orlicí, Jaromír Jaroměř, Spolek Smetana Jičín, SPS Orlice Kostelec nad Orlicí, Lanškrounský ŽPS Lanškroun, Hlas Nová Paka, Pěvecké sbory ZŠ Prodloužená Pardubice, Bonifantes Pardubice, Prausův PS Rychnov nad Kněžnou, Rubeš Skuteč. PROGRAM 1) Přivítání hostů, zahájení konference (J. Vávra) 2) a) Roční zpráva o činnosti oblastního výboru za r b) Informace ze Sjezdu UČPS - právní uspořádání unie a sborů dle Z.č. 89/2012 (J. Vávra) 3) Zpráva revizní komise (předseda RK) 4) Úprava stávajícího výboru, zvoleného konferencí ) Přednesení návrhu činnosti OV na následující období r Rok české hudby, a počátek r (J. Vávra) a) Projekty sborů oblasti b) Výročí, společenské záležitosti, ocenění sbormistrů a sboristů 6) Rozpočet oblasti na rok 2014 (hospodář OV) 7) Přivítání nového člena oblasti 8) Návrhy na ocenění sbormistrů 9) Diskuse 10) Vydaná usnesení 11) Stanovení termínu další schůze výboru oblasti Program schůze byl jednomyslně schválen. PRŮBĚH, USNESENÍ 1) Přivítání hostů, zahájení konference (J. Vávra) Konference se účastní 11 zástupců sborů + 3 členové oblastního výboru, celkem 14 členů s právem hlasu. Strana 4 (celkem 13)

5 2) Roční zpráva o činnosti oblastního výboru za r Oblastní výbor se sešel v uplynulém období dvakrát v budově FHK. a) Členské sbory organizovaly tyto festivaly: XI. ročník Setkání uspořádal sbor Vlastislav Heřmanův Městec s podporou Pardubického kraje. Zúčastnilo se ho 8 sborů - PS Záboj Pelhřimov, PS Konzervatoře Pardubice, PS Záboj Dvůr Králové, PS Doubravan Chotěboř, PS Bendl Česká Třebová, Učitelský PS Tyl Kutná Hora, PS Dalibor Svitavy, PS Vlastislav Heřmanův Městec a Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice. Pro nepřízeň počasí se odpolední koncert uskutečnil v sokolovně. Jako společné skladby se zpívaly: Sbor Židů z opery Nabucco a Svatební pochod z opery Lohengrin. Atmosféra Setkání byla skvělá. Organizátorům patří upřímné poděkování. XIII. ročník Foersterových Osenic trpěl také nepřízní počasí. Zúčastnily se ho tyto sbory: Ženský sbor Českého spolku v Košicích, Kostelíčkový sbor Železný Brod, Ženský pěvecký sbor Smetana Kladno, Ženský pěvecký komorní sbor Canzonetta Letohrad, Chorea Corcontica Trutnov, Antonín Dvořák Turnov, Hlas Nová Paka, Pěvecký spolek Jizeran Semily. Zazněly tyto skladby: Akú som si (upr. Jan Šoupal), Rodné brázdy v šíř i v dál (J. B. Foerster) a Veru si ty, šohajíčku (upr. Oldřich Halma). Večer proběhly festivalové koncerty v akusticky dokonalém kostele sv. Václava ve Veliši (Hlas, Jizeran), v sále městské spořitelny v Sobotce (Smetana, Canzonetta) a v libáňském kostele sv. Ducha (Antonín Dvořák, Ženský pěvecký sbor při Českém spolku v Košicích a Chorea corcontica). Společný koncert v Osenicích a koncert ve Veliši uváděl A. Strejček. Velký hold náleží především všem organizátorům v čele s neúnavným starostou Dětenic Ing. Radomírem Vališkou a stále svěžím prof. Františkem Zumrem, jenž organizoval tradiční prolog v Praze. Sbory netradičně (Semily 12. říjen 2013 bienále): účast sborů Jizeran Semily, Hlas Nová Paka sbory východočeské oblasti), Jizerka Semily, Akcent Liberec, Červánek Svitavy, Sdružení dobrovolných sboristů Lomnice n. Pop. a Akcent Liberec. Festival se podařilo uskutečnit díky vstřícnosti sborů, měl vysokou uměleckou úroveň (Jizerka loni zvítězila v Pardubicích a Akcent v minulosti na Jirkovském Písňovaru). O festivalu vyšel článek v časopise Cantus (4/2013, s. 58).. Setkání Dvůr Králové Festivalu se zúčastnily tyto sbory: Záboj DK, Alou vivat Ústí nad Orlicí, J. B. Foerster Přelouč a Boleslav z Mladé Boleslavi. Ze závažných důvodů nepřijel na setkání sbor Hlas Nová Paka. Setkání mělo tradičně vysokou společenskou úroveň i zajímavou dramaturgii. Pořadatelé si zaslouží upřímné poděkování listopadu 2013 Festa academica: Musica oeconomica Pragensis, Praha; Pěvecký sbor Masarykovy univerzity; Brno, Sbor ATENEO Univerzity Palackého, Olomouc; Ženský pěvecký sbor Pedagogické fakulty UK, Praha; Akademický pěvecký sbor VŠB-TU, Ostrava; Chor Medici cantantes, Wroclaw; Spevácky zbor Apollo, Bratislava; Vysokoškolský umělecký soubor, Pardubice KOS, Litomyšl; Vocalissimo, Praha; Pěvecký sbor Evropská, Praha; Puellae et Pueri, Nový Jičín; Pěvecký sbor Gymnázia Dr. Karla Polesného, Znojmo; Pěvecký sbor Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba. Společná festivalová vystoupení vedli Milan Motl a Tomáš Židek. Strana 5 (celkem 13)

6 Nejreprezentativnější akce, na které se významně podílely sbory a sbormistři naší oblasti. Více ve Výroční zprávě VUS Pardubice 2013 zveřejněné na a v časopisu Cantus č. 4/2013 (s ) a 01/2014. Milan Linhart (VUS Pardubice) pracoval ve festivalovém výboru jako manager pro zahraniční sbory. b) Příspěvky do časopisu Cantus Sbory naší oblasti psaly do časopisu krátké zprávy, hezký článek o sboru Foerster Jičín vyšel v č. 4/2013 (s. 51), obsáhlý článek o muzikantském rodu Brádlových ze Semil napsal předseda (č. 4, s ). Dobře byly zhodnoceny také Foersterovy Osenice a Setkání v Heřmanově Městci. c) Informace ze Sjezdu UČPS a schůze hlavního výboru - právní uspořádání unie a sborů dle Z. č. 89/2012. Změny a pokyny pro spolky - v příloze manuál, výtah a ze zákoníku. Unie českých pěveckých sborů nového zákoníku bude SVAZ (svaz spolků). Na rok 2015 musíme pečlivě pro HV UČPS připravit festivaly a akce, které bude naše oblast v roce 2015 pořádat. Nemělo by to být obtížné, poněvadž mnohé naše festivaly se pořádají jako bienále a právě na r to dobře vychází. 3) Zpráva revizní komise (předseda RK) Revizní komise potvrdila předložené výsledky hospodaření a to se ziskovým výsledkem hospodaření Kč za rok 2013, což s přičtením zůstatku prostředků ,72 z představuje 18116,72 Kč přebytku převedeného do Roku české hudby RK konstatovala, že daňová evidence je vedena průkazně a hodnověrně. Proto navrhla schůzi oblasti 500 i oblastní konferenci vyplatit hospodáři dohodnutou obvyklou odměnu Kč brutto za rok ) Výbor. Změny ve výboru, zvoleného konferencí r do r Předseda Mgr. Jaroslav Vávra Místopředsedkyně Eva Brandejsová Hospodář Milan Linhart Členové výboru Ing. Vlastimil Čejp, Jana Růžičková, Mgr. Markéta Výborná Oblastní revizní komise: předseda Ing. Jozef Pikla, členové Marie Landová, Pavel Tvrzník. Nově přijato: Zástupce časopisu Cantus Mgr. Miloslav Samek, člen výboru. Změny ve výboru, zvoleného konferencí r do r Ukončení členství: Libuše Benýšková ukončila členství na vlastní žádost. Zrušení funkce: administrátorka Petra Buchtová, funkci nevykonává. Schválení zástupce oblasti v HV UČPS funkčního období Zástupcem v HV bude Mgr. Jaroslav Vávra, nebo jím zplnomocněný člen výboru. Pro 14, proti 0 Strana 6 (celkem 13)

7 5) Přednesení návrhu činnosti OV na následující, období r Rok české hudby, a počátek r (J. Vávra) a) projekty sborů oblasti I) VUS Pardubice v roce 2014 celoroční ceslostátní koncertní projekt: SBOROVÁ TVORBA PERLA ČESKÉ HUDBY obsahem je nastudování a veřejné produkce, účinkování v soutěžích i na přehlídkách s díly jubilantů RČH. Bude účinkovat v koncertním podprojektu výše uvedeného celostátního s dílem Stabat Mater A. Dvořáka se sbory UČPS a Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice v Chotěboři, Hradci Králové a v Heřmanově Městci, s KOJK v České Třebové. Plánuje účast v soutěžích na MF IFAS 2014, Polifonico Guido d Arezzo v Itálii a Sborovém podzimu v Polském Rybniku. V květnu pak koncertní soustředění na Semilsku ve spolupráci s předsedou naší oblasti. O příspěvek na akce nežádá s ohledem na upřednostnění jiných členských sborů. II) Pernštýn-Ludmila-Suk připravuje 7. festival sborového zpěvu, který se bude konat dne v KD Hronovická Pardubice, avizuje účastníky některými budou členské sbory UČPS. S ohledem na nepotvrzenou účast uvedených sborů v žádosti (zástupci jmenovaných jsou členy oblastního výboru) se konference usnáší, že sboru PLS bude poskytnut na festival příspěvek zpětně, nebo úhrada služby festivalu v částce 500 Kč na jeden zúčastněný členský sbor UČPS, maximálně však částka Kč. Úhrada se uskuteční po obdržení závěrečné zprávy. b) výročí, společenské záležitosti, ocenění sbormistrů a sboristů I) Foerster Jičín připravuje gratulační koncert k 70. narozeninám sbormistryně Ivany Hanzlové na 3. nebo 10. října Žádá tímto o příspěvek Kč na koncert v r Soubor s CV I. Hanzlové připojen. Příští rok 2015 bude Foerster Jičín mít na podzim koncert ke 20. výročí založení sboru. Žádá o Kč. 6) Rozpočet oblasti na rok 2014 (hospodář OV) Z roku 2013 k dispozici zůstatek Kč. Předpoklad režie oblasti roku 2014 včetně služeb Kč (zahrnuje dispozici předsedy, náklady hospodáře, cestovné a drobné výdaje). Předpoklad dotace z HV Kč. K rozdělení ve druhém pololetí a počátku roku 2015 navrhuje max Kč. Rezerva na rok 2015 = 5000 Kč. Příspěvky pro Foerster Jičín Kč (gratulační koncert) a Kč (výročí sboru) Schváleny první bude hrazen nejdříve po dotaci z HV. Příspěvky schváleny bez připomínek. 7) Přivítání nového člena oblasti Byl přivítán Smíšený sbor Jitro Hradec Králové, který zastupoval předseda Čestmír Brandejs. V roce 2014 spolupracoval s VUS Pardubice a Komorní filharmonií Pardubice na dvou vánočních koncertech v Pardubicích a Chrudimi. J. Vávra připomněl, že řada členů zpívala ve světoznámém dívčím sboru Jitro (sbormistr prof. Jiří Skopal) Strana 7 (celkem 13)

8 a východočeská oblast tak získává velmi kvalitního člena. Pan Brandejs uvedl, že více jak polovina stávajících členek v dívčím sboru Jitro nikdy nezpívala. 8) Návrhy na ceny Na cenu Bedřicha Smetany byla navržena sbormistryně PaedDr.Věra Burešová Iuventus Svitavy. Na cenu Sbormistr junior MgA. Tomáš Židek (VUS Pardubice) a Mgr. Petr Vacek (sbor Foerster Přelouč). Na Sbor roku v dětské kategorii p. sbormistr Mgr. Pavel Zerzán (Rubínek Vysoké Mýto). Žádost na Zlatý odznak s granáty pro p. sbormistra MVDr. Petra Růžičku bude zaslána. Charakteristiky sbormistrů zašlou předsedovi P. Tvrzník, M. Linhart, J. Růžičková a D. Jiroutová. Žádost VUS Pardubice o odznaky: Pavla Kožnarová, nástup do VUS 1993, žádost o zlatý odznak, Jana Kúrová (rozená Bednářová) nástup do VUS 2000, stříbrný odznak, Tomáš Židek, dirigent - Salvátor Chrudim (člen UČPS od 1999 do r. 2011), od r dirigent VUS (člen UČPS stále) - odznak stříbrný. Schváleno bez připomínek. 9) Diskuse Zástupce Smíšeného sboru Jitro oznámil účast ve společném projektu Stabat Mater A. Dvořáka v Litomyšli. Před uzavřením zápisu účast svého sboru v této akci odvolal. Poznámka: Festival nepořádá členský sbor oblasti, není možné žádat o příspěvek Unii. Věra Kubová PLS Pardubice oznámila, že neobdrželi členskou kartu na r a upřesnila adresy sídla a korespondenční. 10) Vydaná usnesení a) příspěvky - Foersterovy Osenice Kč - Setkání PS Pardubice 500 Kč na členský sbor, max Kč - Foerster Jičín (gratulace koncert 2014) Kč - Foerster Jičín (k 20. výr. 2015) Kč - Stabat Mater Chotěboř Kč b) ostatní - vánoční koncerty, budou projednány na základě žádostí na podzimní schůzi - další projekty sborů oblasti po obdržení na podzimní schůzi - výročí, společenské záležitosti, ocenění sbormistrů a sboristů, žádáme sbory, aby 11) Stanovení termínu další schůze výboru oblasti. 11. říjen 2014 schůze oblasti. Nová adresa bude rozeslána s pozvánkou. Strana 8 (celkem 13)

9 Poznámky: 1) Místo k schůzování zařízeno (Č. Brandejs na Univerzitě HK). Přesná adresa bude členům výboru včas zaslána před říjnovou schůzí. Poděkování vedoucímu katedry p. doc. M. Chrobákovi zaslal p. Čestmír Brandejs a předseda J. Vávra. 2) Návrhy na sbormistrovské ceny zaslány, o Zlaté odznaky s granáty zažádáno. 3) Spolupráce s FHK se letos neuskuteční z důvodu vytíženosti dirigenta Vladimíra Válka. 4) Návrh na požadavky oblastního výboru vůči HV UČPS na r si dovolím předložit ještě do konce března a zašleme ho všem sborům. 5) Pernštýn - Ludmila - Suk Pardubice neobdržel kartu řádného člena na rok 2013 M. Linhart oznámil sekretariátu adresu sboru sídelní (KD Dubina, Jana Zajíce 983, Pardubice) a korespondenční (Věra Kubová, Mezi Zahradami 139, Pardubice).. V Semilech Ověřil: Jozef Pikla Jaroslav Vávra Strana 9 (celkem 13)

10 (Zápis ze schůze HV UČPS) 1. příloha Zápis ze schůze HV UČPS dne 12. ledna 2014 v Křesťanském domově mládeže u sv. Ludmily, Francouzská 1, Praha 2. Přítomni: Michal Spirit, Roman Michálek, Zdeněk Kadlas, Vít Aschenbrenner, Hana Kultová, Eva Burianová, Marta Rozprýmová, Veronika Sirovátková-Klenerová, Hana Trejbalová, Ivana Kubelková, František Nantl, Jaroslav Vávra, Pavla Peková Omluveny: Eva Švarcová, Jitka Čudlá Program: 1. Zahájení 2. Zvolení předsedy 3. Zvolení 4. Stanovy 5. Rozpočet 6. Nájemní smlouva na kancelář 7. Licenční smlouva s OSA 8. Zprávy ze zahraničí od p. Kadlase 9. Různé - úkoly Jednání : 1. Zahájení - provedl předseda v demisi Michal Spirit. Setkání bylo shledáno a. usnášeníschopným. Dále byli přítomní dosavadním předsedou vyzváni k hlasovaní o navrženém kandidátovi na předsedu pro další období. 2. Zvolení předsedy navržen Roman Michálek 8 hlasů pro, RM se hlasování svým hlasem člena předsednictva a hlasem zástupce OV 100 se zdržel 3. Zvolení místopředsedy navržen Zdeněk Kadlas 9 hlasů pro, ZK se hlasování svým hlasem člena předsednictva zdržel. 4. Stanovy - v nových stanovách je posílena funkce HV a jen mezi zasedáními řeší provozní věci PHV. 5. Rozpočet 1. návrh že by se příspěvky oblastem rozdělovaly volněji, ale oblasti by se měly vyjádřit, kolik by na své projekty v tom kterém roce potřebovaly, 2. návrh je snížit procentuálně částku rozdělovanou oblastem a uspořený peníz by se přerozdělil na základě žádostí předložených HV k nějakému datu a ten by o nich pak hlasoval. a. 3. návrh - s ohledem na stávající nastavení bylo navrženo, že pro letošek zůstane při starém a nový koncept pro rok 2015 se připraví na zasedání v červnu-jednomyslně přijat. b. Členství sborů, které nesplní své členské povinnosti do , bude ukončeno. Strana 10 (celkem 13)

11 6. Problematika polských sborů zůstane jim číslo s osmičkou na začátku a jsou napříště pod OV Termíny 1.1. do nominace od OV na Sbor roku v kategorii dětských a dospělých sborů, dále nehonorované ceny za mimořádný přínos sborovému zpěvu a také návrhy za sbormistrovské ceny (Cena BS a sbormistr Junior) 1.2. do zprávy z oblastí a dění v nich 1.3. do finanční uzávěrka na formuláři za rok 2013, který pošle sekretariát na oblasti obratem do musí proběhnout oblastní konference, které zvolí/potvrdí ve funkcích své zástupce v Hlavním výboru do předají oblastní výbory výstupy z dotazů na sbory, jak jim může být UČS prospěšná v jejich činnosti ( pořádaní festivalů apod.) Zdeněk Kadlas a Ivana Kubelková byli požádáni o tři otázky, které se proberou na OK do konce ledna 1.7. OV700 připraví do CA 1/2014, tzn. do pozvánku a článek k Trojoku. 8. Zahraničí stále jsme členy EC-AEC a platíme příspěvky. Zapsala: Pavla Peková Schválil: Roman Michálek Strana 11 (celkem 13)

12 CV nominovaných 2. Příloha Ivana Hanzlová (Foerster Jičín) ukončila v r vysokoškolská studia na Pedagogické fakultě v Hradci Králové v oborech hudební výchova a ruský jazyk. Zpočátku působila na základních školách, později na Gymnáziu a SPgŠ v Nové Pace, po několik let na základní umělecké škole, v současné době vyučuje na Lepařově gymnáziu v Jičíně. Byla členkou Smíšeného sboru českého učitelstva a Pěveckého sdružení pražských učitelek, vystupovala i jako sólová pěvkyně. Jako sbormistryně školních sborů pracuje od r V Jičíně obnovila (pod patronací JKP) ženský pěvecký sbor Smetana a vedla ho po celých 14 let; na škole řídila deset let Dívčí pěvecký sbor LG a v současné době Smíšený pěvecký sbor Foerster. Více časopis Cantus r Rozhovor s p. Samkem. Petr Vacek je prvním profesionálním sbormistrem sboru J. B. Foerster Přelouč. Vede ho od roku Po absolutoriu oboru dirigování a hry na varhany na Konzervatoři Pardubice pokračuje ve studiu obou oborů na Hudební fakultě JAMU v Brně. Jako sbormistr spolupracoval s pěveckými sbory VUS Pardubice a Rubeš Skuteč. Svým profesionálním přístupem a na základě odborných znalostí v oboru dirigování a vlastních zkušeností s dirigováním, o které se zajímal již v chlapeckém sboru Bonifantes, kde zpíval, významně zvýšil úroveň přeloučského pěveckého sboru. Klade důraz na přesnost v intonaci, dynamice a na zvládnutí hlasové techniky. Tomáš Židek. Absolvent dirigování Konzervatoře Pardubice, kde byl jedním z jeho učitelů byl doc. Novák, CSc., zakladatel VUS. Dále absolvoval dirigování na Hudební fakultě AMU v Praze, kde nyní dokončuje doktorský studijní program. Spolupracoval s řadou významných českých orchestrů, např. Filharmonií B. Martinů Zlín, Severočeskou filharmonií Teplice, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice a Plzeňskou filharmonií. Jako operní dirigent se představil v divadle F. X. Šaldy v Liberci. V současné době pedagogicky působí na Konzervatoři Pardubice. Je sbormistrem Salvátoru i Chrámového sboru Chrudim, ředitelem kůru v kostele Nanebevzetí P. Marie v Chrudimi. Opakovaně dirigentsky spolupracuje s Komorní filharmonií Pardubice a Filharmonií Hradec Králové. Věnuje se i komponování vokální a vokálně-instrumentální hudby. S VUS získal za své skladby ceny na FSÚ Jihlava v soutěži sborových novinek. Se svým sborem se v roce 2013 umístil ve zlatých pásmech mezinárodních soutěží ABB na Slovensku a FSU Jihlava. Jako umělecký vedoucí je hlavou cyklických uměleckých sborových celostátních i mezinárodních projektů, které dotovalo mj. i Ministerstvo kultury. Strana 12 (celkem 13)

13 Evidence odznaků ZLATÉ S GRANÁTY datum pohyb stav komu HV UČPS Žerotín Brandýs p. Škraňka Vlastislav HM, L. Štěpánová Dalibor Svitavy, manž. Károvi Doubravan, Ninger, Mendlíková, Šrámková HV UČPS Foerster Jičín Hanzlová Foerster Jičín Prouza VčOV UČPS Landová VčOV UČPS ing. Muzikant VčOV UČPS Benýšková Doubravan Chotěboř Šrámková 3. Příloha ZLATÉ HV UČPS Dalibor Svitavy HV UČPS Bořivoj Lomnice Doubravan Chotěboř Doubravan Chotěboř Prausův PS Hron Náchod Doubravan Chotěboř HV UČPS Vlastislav HM Jizeran Semily Doubravan Chotěboř STŘÍBRNÉ HV UČPS Dalibor Svitavy Doubravan Chotěboř Prasův PS HV UČPS Foerster Jičín HV UČPS Jaromír Jaroměř Dalibor Svitavy Prasův PS VUS Pardubice Doubravan Chotěboř Strana 13 (celkem 13)

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin.

Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin. Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin. Zápis s přílohami bude umístěn na web KR www.klubrodicu.cz. Přílohy: prezenční listina Rady Klubu rodičů (12), hosté (1); hospodaření za období školního

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 10. 6. 2015 Pardubice 17. 6. 2015 Chrudim

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 10. 6. 2015 Pardubice 17. 6. 2015 Chrudim +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 10. 6. 2015 17. 6. 2015 Chrudim Vyplňte, do jaké Burzy filantropie se hlásíte Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE Telefon/fax : 466 300 964 e-mail: kspce.cstv@quick.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis

Více

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Místo konání: Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika, uzel D, 4. poschodí,

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 1. 6. 2015 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou. ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou. ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno Přítomni: Radim Vašík, František Košvica, Kateřina Nedbalcová Nepřítomni: - Zapisovatel: Roman Vašík Výkonný výbor je usnášeníschopný

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ GJO LITOVEL

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ GJO LITOVEL ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ GJO LITOVEL datum konání: 30.11.2010 přítomni: viz prezenční listiny podepsané rodiči ve třídách (účast 181) hosté: RNDr.Jitka Krausová, ředitelka školy členové

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice konané dne: 31.října 2012 Zahájení: (Volf Miroslav) Přivítání přítomných členů honebního společenstva : (Volf Miroslav) Honební výbor na svém

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

DOSPĚLÍ KRAJSKÉ PŘEBORY

DOSPĚLÍ KRAJSKÉ PŘEBORY DOSPĚLÍ VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR 1 TO SK Žamberk A 1 Baník Žacléř 1 TC Jevíčko 2 TO TJ Tesla Pardubice 2 LTC Nový Bydžov A 2 TK Ústí nad Orlicí B 3 TC Hořice A 3 TK Náchod 3 TK SB Světlá nad Sáz. 4 TC Dvůr

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání výroční valné hromady Český komitét CIRED

Zápis ze zasedání výroční valné hromady Český komitét CIRED Zápis ze zasedání výroční valné hromady Českého komitétu CIRED Název sdružení: Český komitét CIRED Sídlo sdružení: Na Hroudě 1492/4, Praha 10 Datum a čas jednání: 8. února 2011 od 10. 00 12. 00 hod. Místo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, Ing. Stehlík

Více

Z á p i s. z 15. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2014 od 14 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 15. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2014 od 14 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 15. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2014 od 14 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Mgr. Věra Dejmková,

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 21.12.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 21.12.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 21.12.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek, Stehlík Omluveni: Zapisovatel : Jana

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 22. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 30. 8. 2011 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Šándorová Zdeňka,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012

Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Zápis č. 15/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 18. 02. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Dospělí Východočeská divize kolo den datum sobota 2.5.2015 sobota 9.5.2015 sobota 23.5.2015 sobota 30.5.2015 sobota 13.6.2015 sobota 20.6.

Dospělí Východočeská divize kolo den datum sobota 2.5.2015 sobota 9.5.2015 sobota 23.5.2015 sobota 30.5.2015 sobota 13.6.2015 sobota 20.6. Dospělí 01 Východočeská divize kolo den datum TC Chrudim A 1. sobota 2.5.2015 18 27 36 45 Tenis Nová Paka A 2. sobota 9.5.2015 85 64 73 12 TC Dvůr Králové A 3. sobota 23.5.2015 28 31 47 56 LTC Pardubice

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 26.04.2009 Účast: počet členů: v čase: 15,00 hod 12 osob v čase: 15,05 hod 13 osob v čase: 15,10 hod 14 osob

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1 Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: 0. Program jednání: Z á p i s z 35. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 11. 4. 2012 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Mgr. Táňa Šormová, Jan Bém,

Více

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Přítomni: Ing. Jan Roth, Ph.D. Nepřítomen: Bc. Tomáš Tvrdík (omluven) Mgr. Martin Drahovzal Zdeněk Hejduk Za OŠKS: Mgr. Petr Kesner Mgr. Pavel Kárník

Více

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina

Z á p i s č. 32/2015. Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Z á p i s č. 32/2015 Z řádné schůze představenstva SBD Hlubina, která se konala dne 11. května 2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti SBD Hlubina Přítomní členové představenstva: p. Apfelthaler, pí Dešková,

Více

Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27. 6. 2012

Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27. 6. 2012 Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 27. 6. 2012 Zasedání se zúčastnili dle prezenční listiny 4 zastupitelé, paní Jana Mališová, Jaroslava Zaoralová a Eva Karpíšková byly omluveny. Zasedání

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 1.10.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

9 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zápis z náhradní valné hromady/náhradního zasedání členské schůze Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5 Datum konání: 5. 12. 2014 Místo

Více

Stanovy občanského sdružení Gospel Train

Stanovy občanského sdružení Gospel Train Stanovy občanského sdružení Gospel Train 1. Název sdružení: Gospel Train Čl. 1 Název a sídlo 2. Sídlo sdružení: Polívkova 12, 158 00 Praha 5 - Jinonice Čl. 2 Charakter sdružení Sdružení je dobrovolným,

Více

Zápis ze 6 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 3. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis ze 6 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 3. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis ze 6 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 3. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Renata Štefková, Ing. Josef

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00297/06 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 4/2006 konaného

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. Den a místo konání: 29. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Ing. Pavla Finfrlová, Ing. Václav Ludvík, Lubomír Burkoň

Ing. Pavla Finfrlová, Ing. Václav Ludvík, Lubomír Burkoň Zápis z 25. jednání Výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 2.6.2008 od 13,00 hodin v ZOO Dvůr Králové Přítomni : Omluveni: Přizváni : Ing. Petra

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 1/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 12.2.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing.

Z Á P I S. Datum konání: 20. prosince 2010. 2 (MUDr. Mandík Miloslav pan Vraný Jiří) ověřili zápis vč. usnesení bez připomínek. Ing. Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 20. prosince 2010 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Alinčová Lenka 9 členů zastupitelstva MČ dle presenční listiny 2 (MUDr. Mandík

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 9.12.2006 Účast: počet členů: 17 v čase: 16:05-16:10 18 16:10-17:30 17 17:30-17:50 16 17:50-18:45 Pozn. V čase

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

Zápis ze schůze KR ze dne 2.10.2012 v 16:30 hodin.

Zápis ze schůze KR ze dne 2.10.2012 v 16:30 hodin. Zápis ze schůze KR ze dne 2.10.2012 v 16:30 hodin. Zápis s přílohami bude umístěn na web KR www.klubrodicu.cz. Prezenční listina příloha č. 1 Rada Klubu (12), č. 2 hosté (3). Hospodaření KR za období školního

Více

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání ZASTUPITELSTVO OBCE LUKOV ZÁPIS z 27. jednání ZO konaného dne 21.12. 2009 v 18.00hod.na OÚ ve Štěpánově Přítomni: Hrabáková, Motl, Bartoň, Marhulová, Direj, Malík, Omlunen: Tengler (18.oo 18.45 hod.) Program:

Více

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda, p. Švenka. Omluveni: Mgr. Šormová, Ing. Stejskal, p. Řehák. Program jednání: Z á p i s z 13. jednání kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. 3. 2010 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: J. Bém, P. Luska, Bc. Kalenda,

Více

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady

Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady Zápis a usnesení ze zasedání 23. valné hromady konané dne 6.5.2015 od 17:00 h. v prostorách Základní školy Sportovní 777, Uherské Hradiště, PSČ 686 01. Valnou hromadu (dále jen VH) k zasedání řádně svolal

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.konané dne 14. 1. 2012 v Čelákovicích, v restauraci u Najmanů Předseda schůze Radek Böhme zahájil v 11.15 hodin výroční členskou schůzi Klubu Obedience

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. ze IV. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. ze IV. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více