PROGRAM PRŮBĚH, USNESENÍ. Zápis ze Schůze výboru oblasti UČPS ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM PRŮBĚH, USNESENÍ. Zápis ze Schůze výboru oblasti 500 - UČPS ze dne 22.2. 2014"

Transkript

1 Zápis ze Schůze výboru oblasti UČPS ze dne Místo konání: Hradec Králové, zasedací místnost Filharmonie HK Začátek: 9:00 Konec: 10:00 Přítomni: Mgr. Jaroslav Vávra (Jizeran Semily), Eva Brandejsová (Smetana HK), Milan Linhart (VUS Pardubice), Mgr. Miloslav Samek (Foerster Jičín), Libuše Benýšková (členka výboru), Ing. Vlastimil Čejp (Hron Náchod), Jana Růžičková (Záboj Dvůr Králové nad Labem), Ing. Jozef Pikla (Doubravan Chotěboř, předseda revizní komise), Marie Landová (členka revizní komise), Pavel Tvrzník (Otakar Vysoké Mýto, člen revizní komise) Omluveni: Mgr. Markéta Výborná (Vlastislav Heřmanův Městec) Nepřítomna: Petra Buchtová (VUS Pardubice) PROGRAM 1) Prezence a cestovné výboru 2) Zpráva o hospodaření oblastního výboru (Linhart) 3) Kontrola daňové evidence a hospodaření (revizní komise) 4) Plnění za činnost hospodáře a náklady předsedy oblastního výboru 5) Příprava a schválení návrhu programu na konferenci, vyčlenění částky možných příspěvků 2014 sborům oblasti. 6) Diskuse a náměty na konferenci PRŮBĚH, USNESENÍ 1) Prezence a proplacení cest členům výboru (Milan Linhart) Schůze výboru se účastní 10 členů výboru z celkového počtu 12, schůze je usnášení se schopná. O příspěvek na dopravu se přihlásili tři účastníci. Celková částka vyplacená za jízdné členů je 644 Kč. Dále proplacen doklad za nákup občerstvení účastníkům konference 200 Kč. Byl přijat příspěvek od členky výboru 100 Kč, která je zpěvačkou nečlenského sboru. 2) Zpráva o hospodaření oblastního výboru (Milan Linhart) Stav financí oblasti k k Bankovní účet , ,72 Pokladna 1 478, ,- Závazky 0,- 450,- (srážková daň uhr ) Průběžné položky v roce 5 000,- Příjem oblasti ,- Přidělené příspěvky žadatelům ,- Vyúčtované příspěvky obdarovaných ,- Režie oblasti 6 176,- Konečný stav ,72 Hospodářský výsledek 4 597,72 (vč. závazku) Evidence odznaků - 22 stříbrné, 2 zlaté, 0 zlatých s granáty. Stav je Strana 1 (celkem 13)

2 Zlaté s granáty 0 OK, zlaté 2 ks nesouhlasí a stříbrných máme 22 ks. Historie odznaků v příloze. 3) Kontrola daňové evidence a hospodaření (revizní komise) Po přednesení zprávy o hospodaření oblasti 500 hospodářem p. Milanem Linhartem revizní komise (RK) prozkoumala mimo hlavní jednání schůze výboru daňovou evidenci oblasti. Odsouhlasila zůstatek bankovního účtu, hotovostní zůstatek pokladny a zkontrolovala založené daňové doklady, tak jak vše bylo doloženo hospodářem oblasti. Revizní komise potvrdila výsledky hospodaření za rok 2013 a konstatovala, že daňová evidence je vedena průkazně a hodnověrně. Proto RK poděkovala hospodáři za jeho činnosti a navrhla schůzi oblasti 500 a dále oblastní konferenci mu vyplatit dohodnutou obvyklou odměnu Kč brutto za rok ) Plnění za činnost hospodáře a náklady předsedy oblastního výboru Hospodář Milan Linhart odměnu přijímá, ale vyjadřuje se k tomu, že činnost pro Oblastní výbor provádí jakožto zástupce členského sboru VUS Pardubice, a proto navrhuje, aby jeho odměna byla fakturována sborem. Konkrétně: vedení daňové evidence a zpracování uzávěrky OV UČPS Vysokoškolským uměleckým souborem Pardubice. Pro 9, proti 0, zdržel se 1 VUS vystaví fakturu za odvedenou službu. Jaroslav Vávra obdrží částku odměnu na úhradu části telefonů v částce Kč, kterou přijímá, formu náhrady si zvolí sám a vyjádří se k ní v dalším bodě. Částku dává k dispozici na navýšení příspěvku akce, na níž se osobně podílí. Pro 9, proti 0, zdržel se 1 J. Vávra může Kč přenechat akci podpořené oblastí. 5) Příprava a schválení návrhu programu na konferenci, vyčlenění částky možných příspěvků 2014 sborům oblasti. Jozef Pikla upozorňuje, že bod konference o přijetí Smíšeného sboru Jitro Hradec Králové není relevantní, neboť do UČPS se vstupuje a tedy nového člena formálně s potěšením přivítáme. a) Foersterovy Osenice Obec Dětenice žádá o příspěvek Kč na festival Foersterovy Osenice Předseda J. Vávra zde navrhuje přidat částku 1500 Kč, která mu byla odsouhlasena jako úhrada za telefonní hovory (viz bod 4). Pro 10 proti 0 zdrželo se 0. - Příspěvek na FO 2014 v částce Kč schválen. b) Chotěboř koncert Stabat Mater A. Dvořáka Jozef Pikla předložil žádost o příspěvek Kč na pořádání koncertu k Roku české hudby, kterého se účastní kromě domácího Doubravanu, Salvátor Chrudim, VUS Pardubice a Vlastislav Heřmanův Městec - členské sbory UČPS. Pro 8, proti 0, zdrželo se 2 Příspěvek Kč na koncert v Chotěboři schválen. c) Informace o avizovaném Tomáškově Requiem (J. Vávra) Tomáškovo Requiem se připravovat nebude, v úvahu připadalo Te Deum laudamus Ant. Dvořáka, avšak FHK nám oznámila, že po jednání diecéze s p. dirigentem Vladimírem Válkem se spolupráce s FHK z důvodů velké vytíženosti p. dirigenta neuskuteční. Strana 2 (celkem 13)

3 d) Vánoční koncerty: Pokud se podaří dokončit aranžmá vánoční kantáty J. Vávry Štědrý den (text K. J. Erben, úprava pro smíšený sbor, sólisty, recitátora a malý orchestr), bude rozeslána sborům oblasti v průběhu prázdnin, aby se sbory, pokud se ji rozhodnou nastudovat, mohly v klidu připravit. Pak by připadaly v úvahu bilaterální spolupráce sborů oblasti. Bude řešeno při další schůzi výboru. 6) Diskuse a náměty na konferenci Členka výboru Libuše Benýšková se účastní poslední schůze a oznamuje konec práce ve výboru oblasti. Ve výboru pracovala mnoho let, zajišťovala trvale komunikaci s Filharmonií Hradec Králové, připravovala schůzovní místnost a byla dobrým duchem všech schůzí. Opominout nelze její kronikářskou činnost, kterou vykonávala se samozřejmou ochotou a láskou. V době ohrožení oblastního výboru trvale usilovala o jeho zachování a svými dlouholetými zkušenostmi podporovala vždy správnou cestu a směřování OV UČPS. Za paní Libuši Benýškovou nebudeme do výboru hledat náhradu, pokusíme se svou činnost dokumentovat v časopise Cantus. V této práci očekáváme pomoc p. Mgr. M. Samka. FHK oznamuje, že další schůze oblasti se již nemohou konat v zasedací místnosti. Úkolem výboru je zajistit místnost pro schůze a konference oblasti v HK (J. Vávra) jednání s Univerzitou Hradec Králové. J. Vávra poděkuje dopisem FHK. Eva Brandejsová, místopředsedkyně sdělila, že ve funkci setrvá ještě jeden rok a upozorňuje výbor, aby si na příští konferenci zajistil obsazení její funkce. Jejím hlavním důvodem je také skutečnost, že její sbor v UČPS není. V Semilech Jaroslav Vávra Ověřil: Jozef Pikla Strana 3 (celkem 13)

4 Zápis z Oblastní konference UČPS pro Královehradecký a Pardubický kraj Místo konání: Hradec Králové, zasedací místnost Filharmonie HK Začátek: 10:00 hod. Konec: 12:00 hod. Přítomni zástupci sborů: Pavel Tvrzník (Otakar Vysoké Mýto), Ing. Vlastimil Čejp (Hron Náchod), Jana Růžičková (Záboj Dvůr Králové nad Labem), Milan Linhart (VUS Pardubice), Mgr. Jaroslav Vávra (Jizeran Semily), Ing. Jozef Pikla (Doubravan Chotěboř), Jana Žemličková (Foerster Jičín), Věra Kubová (Pernštýn-Ludmila-Suk Pardubice), Mgr. Drahoslava Jiroutová (J. B. Foerster Přelouč), Milena Přibilová (Chorea corcontica Trutnov). Individuální členové oblasti: Mgr. Miloslav Samek (člen výboru), Libuše Benýšková (členka výboru), Marie Landová (členka revizní komise) Z konference se omluvily sbory: Vlastislav H. Městec, SPS Jasoň H. Brod, Kvítek Chotěboř, SPS KOS Litomyšl, PS Dalibor Svitavy. Nepřítomné sbory: Žerotín Brandýs nad Orlicí, Vlasta Dobruška, Campanula Dolní Dobruč, Gybon, H. Králové, PS Malikchor Chrudim, Podorlický DPS Jablonné nad Orlicí, Jaromír Jaroměř, Spolek Smetana Jičín, SPS Orlice Kostelec nad Orlicí, Lanškrounský ŽPS Lanškroun, Hlas Nová Paka, Pěvecké sbory ZŠ Prodloužená Pardubice, Bonifantes Pardubice, Prausův PS Rychnov nad Kněžnou, Rubeš Skuteč. PROGRAM 1) Přivítání hostů, zahájení konference (J. Vávra) 2) a) Roční zpráva o činnosti oblastního výboru za r b) Informace ze Sjezdu UČPS - právní uspořádání unie a sborů dle Z.č. 89/2012 (J. Vávra) 3) Zpráva revizní komise (předseda RK) 4) Úprava stávajícího výboru, zvoleného konferencí ) Přednesení návrhu činnosti OV na následující období r Rok české hudby, a počátek r (J. Vávra) a) Projekty sborů oblasti b) Výročí, společenské záležitosti, ocenění sbormistrů a sboristů 6) Rozpočet oblasti na rok 2014 (hospodář OV) 7) Přivítání nového člena oblasti 8) Návrhy na ocenění sbormistrů 9) Diskuse 10) Vydaná usnesení 11) Stanovení termínu další schůze výboru oblasti Program schůze byl jednomyslně schválen. PRŮBĚH, USNESENÍ 1) Přivítání hostů, zahájení konference (J. Vávra) Konference se účastní 11 zástupců sborů + 3 členové oblastního výboru, celkem 14 členů s právem hlasu. Strana 4 (celkem 13)

5 2) Roční zpráva o činnosti oblastního výboru za r Oblastní výbor se sešel v uplynulém období dvakrát v budově FHK. a) Členské sbory organizovaly tyto festivaly: XI. ročník Setkání uspořádal sbor Vlastislav Heřmanův Městec s podporou Pardubického kraje. Zúčastnilo se ho 8 sborů - PS Záboj Pelhřimov, PS Konzervatoře Pardubice, PS Záboj Dvůr Králové, PS Doubravan Chotěboř, PS Bendl Česká Třebová, Učitelský PS Tyl Kutná Hora, PS Dalibor Svitavy, PS Vlastislav Heřmanův Městec a Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice. Pro nepřízeň počasí se odpolední koncert uskutečnil v sokolovně. Jako společné skladby se zpívaly: Sbor Židů z opery Nabucco a Svatební pochod z opery Lohengrin. Atmosféra Setkání byla skvělá. Organizátorům patří upřímné poděkování. XIII. ročník Foersterových Osenic trpěl také nepřízní počasí. Zúčastnily se ho tyto sbory: Ženský sbor Českého spolku v Košicích, Kostelíčkový sbor Železný Brod, Ženský pěvecký sbor Smetana Kladno, Ženský pěvecký komorní sbor Canzonetta Letohrad, Chorea Corcontica Trutnov, Antonín Dvořák Turnov, Hlas Nová Paka, Pěvecký spolek Jizeran Semily. Zazněly tyto skladby: Akú som si (upr. Jan Šoupal), Rodné brázdy v šíř i v dál (J. B. Foerster) a Veru si ty, šohajíčku (upr. Oldřich Halma). Večer proběhly festivalové koncerty v akusticky dokonalém kostele sv. Václava ve Veliši (Hlas, Jizeran), v sále městské spořitelny v Sobotce (Smetana, Canzonetta) a v libáňském kostele sv. Ducha (Antonín Dvořák, Ženský pěvecký sbor při Českém spolku v Košicích a Chorea corcontica). Společný koncert v Osenicích a koncert ve Veliši uváděl A. Strejček. Velký hold náleží především všem organizátorům v čele s neúnavným starostou Dětenic Ing. Radomírem Vališkou a stále svěžím prof. Františkem Zumrem, jenž organizoval tradiční prolog v Praze. Sbory netradičně (Semily 12. říjen 2013 bienále): účast sborů Jizeran Semily, Hlas Nová Paka sbory východočeské oblasti), Jizerka Semily, Akcent Liberec, Červánek Svitavy, Sdružení dobrovolných sboristů Lomnice n. Pop. a Akcent Liberec. Festival se podařilo uskutečnit díky vstřícnosti sborů, měl vysokou uměleckou úroveň (Jizerka loni zvítězila v Pardubicích a Akcent v minulosti na Jirkovském Písňovaru). O festivalu vyšel článek v časopise Cantus (4/2013, s. 58).. Setkání Dvůr Králové Festivalu se zúčastnily tyto sbory: Záboj DK, Alou vivat Ústí nad Orlicí, J. B. Foerster Přelouč a Boleslav z Mladé Boleslavi. Ze závažných důvodů nepřijel na setkání sbor Hlas Nová Paka. Setkání mělo tradičně vysokou společenskou úroveň i zajímavou dramaturgii. Pořadatelé si zaslouží upřímné poděkování listopadu 2013 Festa academica: Musica oeconomica Pragensis, Praha; Pěvecký sbor Masarykovy univerzity; Brno, Sbor ATENEO Univerzity Palackého, Olomouc; Ženský pěvecký sbor Pedagogické fakulty UK, Praha; Akademický pěvecký sbor VŠB-TU, Ostrava; Chor Medici cantantes, Wroclaw; Spevácky zbor Apollo, Bratislava; Vysokoškolský umělecký soubor, Pardubice KOS, Litomyšl; Vocalissimo, Praha; Pěvecký sbor Evropská, Praha; Puellae et Pueri, Nový Jičín; Pěvecký sbor Gymnázia Dr. Karla Polesného, Znojmo; Pěvecký sbor Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba. Společná festivalová vystoupení vedli Milan Motl a Tomáš Židek. Strana 5 (celkem 13)

6 Nejreprezentativnější akce, na které se významně podílely sbory a sbormistři naší oblasti. Více ve Výroční zprávě VUS Pardubice 2013 zveřejněné na a v časopisu Cantus č. 4/2013 (s ) a 01/2014. Milan Linhart (VUS Pardubice) pracoval ve festivalovém výboru jako manager pro zahraniční sbory. b) Příspěvky do časopisu Cantus Sbory naší oblasti psaly do časopisu krátké zprávy, hezký článek o sboru Foerster Jičín vyšel v č. 4/2013 (s. 51), obsáhlý článek o muzikantském rodu Brádlových ze Semil napsal předseda (č. 4, s ). Dobře byly zhodnoceny také Foersterovy Osenice a Setkání v Heřmanově Městci. c) Informace ze Sjezdu UČPS a schůze hlavního výboru - právní uspořádání unie a sborů dle Z. č. 89/2012. Změny a pokyny pro spolky - v příloze manuál, výtah a ze zákoníku. Unie českých pěveckých sborů nového zákoníku bude SVAZ (svaz spolků). Na rok 2015 musíme pečlivě pro HV UČPS připravit festivaly a akce, které bude naše oblast v roce 2015 pořádat. Nemělo by to být obtížné, poněvadž mnohé naše festivaly se pořádají jako bienále a právě na r to dobře vychází. 3) Zpráva revizní komise (předseda RK) Revizní komise potvrdila předložené výsledky hospodaření a to se ziskovým výsledkem hospodaření Kč za rok 2013, což s přičtením zůstatku prostředků ,72 z představuje 18116,72 Kč přebytku převedeného do Roku české hudby RK konstatovala, že daňová evidence je vedena průkazně a hodnověrně. Proto navrhla schůzi oblasti 500 i oblastní konferenci vyplatit hospodáři dohodnutou obvyklou odměnu Kč brutto za rok ) Výbor. Změny ve výboru, zvoleného konferencí r do r Předseda Mgr. Jaroslav Vávra Místopředsedkyně Eva Brandejsová Hospodář Milan Linhart Členové výboru Ing. Vlastimil Čejp, Jana Růžičková, Mgr. Markéta Výborná Oblastní revizní komise: předseda Ing. Jozef Pikla, členové Marie Landová, Pavel Tvrzník. Nově přijato: Zástupce časopisu Cantus Mgr. Miloslav Samek, člen výboru. Změny ve výboru, zvoleného konferencí r do r Ukončení členství: Libuše Benýšková ukončila členství na vlastní žádost. Zrušení funkce: administrátorka Petra Buchtová, funkci nevykonává. Schválení zástupce oblasti v HV UČPS funkčního období Zástupcem v HV bude Mgr. Jaroslav Vávra, nebo jím zplnomocněný člen výboru. Pro 14, proti 0 Strana 6 (celkem 13)

7 5) Přednesení návrhu činnosti OV na následující, období r Rok české hudby, a počátek r (J. Vávra) a) projekty sborů oblasti I) VUS Pardubice v roce 2014 celoroční ceslostátní koncertní projekt: SBOROVÁ TVORBA PERLA ČESKÉ HUDBY obsahem je nastudování a veřejné produkce, účinkování v soutěžích i na přehlídkách s díly jubilantů RČH. Bude účinkovat v koncertním podprojektu výše uvedeného celostátního s dílem Stabat Mater A. Dvořáka se sbory UČPS a Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice v Chotěboři, Hradci Králové a v Heřmanově Městci, s KOJK v České Třebové. Plánuje účast v soutěžích na MF IFAS 2014, Polifonico Guido d Arezzo v Itálii a Sborovém podzimu v Polském Rybniku. V květnu pak koncertní soustředění na Semilsku ve spolupráci s předsedou naší oblasti. O příspěvek na akce nežádá s ohledem na upřednostnění jiných členských sborů. II) Pernštýn-Ludmila-Suk připravuje 7. festival sborového zpěvu, který se bude konat dne v KD Hronovická Pardubice, avizuje účastníky některými budou členské sbory UČPS. S ohledem na nepotvrzenou účast uvedených sborů v žádosti (zástupci jmenovaných jsou členy oblastního výboru) se konference usnáší, že sboru PLS bude poskytnut na festival příspěvek zpětně, nebo úhrada služby festivalu v částce 500 Kč na jeden zúčastněný členský sbor UČPS, maximálně však částka Kč. Úhrada se uskuteční po obdržení závěrečné zprávy. b) výročí, společenské záležitosti, ocenění sbormistrů a sboristů I) Foerster Jičín připravuje gratulační koncert k 70. narozeninám sbormistryně Ivany Hanzlové na 3. nebo 10. října Žádá tímto o příspěvek Kč na koncert v r Soubor s CV I. Hanzlové připojen. Příští rok 2015 bude Foerster Jičín mít na podzim koncert ke 20. výročí založení sboru. Žádá o Kč. 6) Rozpočet oblasti na rok 2014 (hospodář OV) Z roku 2013 k dispozici zůstatek Kč. Předpoklad režie oblasti roku 2014 včetně služeb Kč (zahrnuje dispozici předsedy, náklady hospodáře, cestovné a drobné výdaje). Předpoklad dotace z HV Kč. K rozdělení ve druhém pololetí a počátku roku 2015 navrhuje max Kč. Rezerva na rok 2015 = 5000 Kč. Příspěvky pro Foerster Jičín Kč (gratulační koncert) a Kč (výročí sboru) Schváleny první bude hrazen nejdříve po dotaci z HV. Příspěvky schváleny bez připomínek. 7) Přivítání nového člena oblasti Byl přivítán Smíšený sbor Jitro Hradec Králové, který zastupoval předseda Čestmír Brandejs. V roce 2014 spolupracoval s VUS Pardubice a Komorní filharmonií Pardubice na dvou vánočních koncertech v Pardubicích a Chrudimi. J. Vávra připomněl, že řada členů zpívala ve světoznámém dívčím sboru Jitro (sbormistr prof. Jiří Skopal) Strana 7 (celkem 13)

8 a východočeská oblast tak získává velmi kvalitního člena. Pan Brandejs uvedl, že více jak polovina stávajících členek v dívčím sboru Jitro nikdy nezpívala. 8) Návrhy na ceny Na cenu Bedřicha Smetany byla navržena sbormistryně PaedDr.Věra Burešová Iuventus Svitavy. Na cenu Sbormistr junior MgA. Tomáš Židek (VUS Pardubice) a Mgr. Petr Vacek (sbor Foerster Přelouč). Na Sbor roku v dětské kategorii p. sbormistr Mgr. Pavel Zerzán (Rubínek Vysoké Mýto). Žádost na Zlatý odznak s granáty pro p. sbormistra MVDr. Petra Růžičku bude zaslána. Charakteristiky sbormistrů zašlou předsedovi P. Tvrzník, M. Linhart, J. Růžičková a D. Jiroutová. Žádost VUS Pardubice o odznaky: Pavla Kožnarová, nástup do VUS 1993, žádost o zlatý odznak, Jana Kúrová (rozená Bednářová) nástup do VUS 2000, stříbrný odznak, Tomáš Židek, dirigent - Salvátor Chrudim (člen UČPS od 1999 do r. 2011), od r dirigent VUS (člen UČPS stále) - odznak stříbrný. Schváleno bez připomínek. 9) Diskuse Zástupce Smíšeného sboru Jitro oznámil účast ve společném projektu Stabat Mater A. Dvořáka v Litomyšli. Před uzavřením zápisu účast svého sboru v této akci odvolal. Poznámka: Festival nepořádá členský sbor oblasti, není možné žádat o příspěvek Unii. Věra Kubová PLS Pardubice oznámila, že neobdrželi členskou kartu na r a upřesnila adresy sídla a korespondenční. 10) Vydaná usnesení a) příspěvky - Foersterovy Osenice Kč - Setkání PS Pardubice 500 Kč na členský sbor, max Kč - Foerster Jičín (gratulace koncert 2014) Kč - Foerster Jičín (k 20. výr. 2015) Kč - Stabat Mater Chotěboř Kč b) ostatní - vánoční koncerty, budou projednány na základě žádostí na podzimní schůzi - další projekty sborů oblasti po obdržení na podzimní schůzi - výročí, společenské záležitosti, ocenění sbormistrů a sboristů, žádáme sbory, aby 11) Stanovení termínu další schůze výboru oblasti. 11. říjen 2014 schůze oblasti. Nová adresa bude rozeslána s pozvánkou. Strana 8 (celkem 13)

9 Poznámky: 1) Místo k schůzování zařízeno (Č. Brandejs na Univerzitě HK). Přesná adresa bude členům výboru včas zaslána před říjnovou schůzí. Poděkování vedoucímu katedry p. doc. M. Chrobákovi zaslal p. Čestmír Brandejs a předseda J. Vávra. 2) Návrhy na sbormistrovské ceny zaslány, o Zlaté odznaky s granáty zažádáno. 3) Spolupráce s FHK se letos neuskuteční z důvodu vytíženosti dirigenta Vladimíra Válka. 4) Návrh na požadavky oblastního výboru vůči HV UČPS na r si dovolím předložit ještě do konce března a zašleme ho všem sborům. 5) Pernštýn - Ludmila - Suk Pardubice neobdržel kartu řádného člena na rok 2013 M. Linhart oznámil sekretariátu adresu sboru sídelní (KD Dubina, Jana Zajíce 983, Pardubice) a korespondenční (Věra Kubová, Mezi Zahradami 139, Pardubice).. V Semilech Ověřil: Jozef Pikla Jaroslav Vávra Strana 9 (celkem 13)

10 (Zápis ze schůze HV UČPS) 1. příloha Zápis ze schůze HV UČPS dne 12. ledna 2014 v Křesťanském domově mládeže u sv. Ludmily, Francouzská 1, Praha 2. Přítomni: Michal Spirit, Roman Michálek, Zdeněk Kadlas, Vít Aschenbrenner, Hana Kultová, Eva Burianová, Marta Rozprýmová, Veronika Sirovátková-Klenerová, Hana Trejbalová, Ivana Kubelková, František Nantl, Jaroslav Vávra, Pavla Peková Omluveny: Eva Švarcová, Jitka Čudlá Program: 1. Zahájení 2. Zvolení předsedy 3. Zvolení 4. Stanovy 5. Rozpočet 6. Nájemní smlouva na kancelář 7. Licenční smlouva s OSA 8. Zprávy ze zahraničí od p. Kadlase 9. Různé - úkoly Jednání : 1. Zahájení - provedl předseda v demisi Michal Spirit. Setkání bylo shledáno a. usnášeníschopným. Dále byli přítomní dosavadním předsedou vyzváni k hlasovaní o navrženém kandidátovi na předsedu pro další období. 2. Zvolení předsedy navržen Roman Michálek 8 hlasů pro, RM se hlasování svým hlasem člena předsednictva a hlasem zástupce OV 100 se zdržel 3. Zvolení místopředsedy navržen Zdeněk Kadlas 9 hlasů pro, ZK se hlasování svým hlasem člena předsednictva zdržel. 4. Stanovy - v nových stanovách je posílena funkce HV a jen mezi zasedáními řeší provozní věci PHV. 5. Rozpočet 1. návrh že by se příspěvky oblastem rozdělovaly volněji, ale oblasti by se měly vyjádřit, kolik by na své projekty v tom kterém roce potřebovaly, 2. návrh je snížit procentuálně částku rozdělovanou oblastem a uspořený peníz by se přerozdělil na základě žádostí předložených HV k nějakému datu a ten by o nich pak hlasoval. a. 3. návrh - s ohledem na stávající nastavení bylo navrženo, že pro letošek zůstane při starém a nový koncept pro rok 2015 se připraví na zasedání v červnu-jednomyslně přijat. b. Členství sborů, které nesplní své členské povinnosti do , bude ukončeno. Strana 10 (celkem 13)

11 6. Problematika polských sborů zůstane jim číslo s osmičkou na začátku a jsou napříště pod OV Termíny 1.1. do nominace od OV na Sbor roku v kategorii dětských a dospělých sborů, dále nehonorované ceny za mimořádný přínos sborovému zpěvu a také návrhy za sbormistrovské ceny (Cena BS a sbormistr Junior) 1.2. do zprávy z oblastí a dění v nich 1.3. do finanční uzávěrka na formuláři za rok 2013, který pošle sekretariát na oblasti obratem do musí proběhnout oblastní konference, které zvolí/potvrdí ve funkcích své zástupce v Hlavním výboru do předají oblastní výbory výstupy z dotazů na sbory, jak jim může být UČS prospěšná v jejich činnosti ( pořádaní festivalů apod.) Zdeněk Kadlas a Ivana Kubelková byli požádáni o tři otázky, které se proberou na OK do konce ledna 1.7. OV700 připraví do CA 1/2014, tzn. do pozvánku a článek k Trojoku. 8. Zahraničí stále jsme členy EC-AEC a platíme příspěvky. Zapsala: Pavla Peková Schválil: Roman Michálek Strana 11 (celkem 13)

12 CV nominovaných 2. Příloha Ivana Hanzlová (Foerster Jičín) ukončila v r vysokoškolská studia na Pedagogické fakultě v Hradci Králové v oborech hudební výchova a ruský jazyk. Zpočátku působila na základních školách, později na Gymnáziu a SPgŠ v Nové Pace, po několik let na základní umělecké škole, v současné době vyučuje na Lepařově gymnáziu v Jičíně. Byla členkou Smíšeného sboru českého učitelstva a Pěveckého sdružení pražských učitelek, vystupovala i jako sólová pěvkyně. Jako sbormistryně školních sborů pracuje od r V Jičíně obnovila (pod patronací JKP) ženský pěvecký sbor Smetana a vedla ho po celých 14 let; na škole řídila deset let Dívčí pěvecký sbor LG a v současné době Smíšený pěvecký sbor Foerster. Více časopis Cantus r Rozhovor s p. Samkem. Petr Vacek je prvním profesionálním sbormistrem sboru J. B. Foerster Přelouč. Vede ho od roku Po absolutoriu oboru dirigování a hry na varhany na Konzervatoři Pardubice pokračuje ve studiu obou oborů na Hudební fakultě JAMU v Brně. Jako sbormistr spolupracoval s pěveckými sbory VUS Pardubice a Rubeš Skuteč. Svým profesionálním přístupem a na základě odborných znalostí v oboru dirigování a vlastních zkušeností s dirigováním, o které se zajímal již v chlapeckém sboru Bonifantes, kde zpíval, významně zvýšil úroveň přeloučského pěveckého sboru. Klade důraz na přesnost v intonaci, dynamice a na zvládnutí hlasové techniky. Tomáš Židek. Absolvent dirigování Konzervatoře Pardubice, kde byl jedním z jeho učitelů byl doc. Novák, CSc., zakladatel VUS. Dále absolvoval dirigování na Hudební fakultě AMU v Praze, kde nyní dokončuje doktorský studijní program. Spolupracoval s řadou významných českých orchestrů, např. Filharmonií B. Martinů Zlín, Severočeskou filharmonií Teplice, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice a Plzeňskou filharmonií. Jako operní dirigent se představil v divadle F. X. Šaldy v Liberci. V současné době pedagogicky působí na Konzervatoři Pardubice. Je sbormistrem Salvátoru i Chrámového sboru Chrudim, ředitelem kůru v kostele Nanebevzetí P. Marie v Chrudimi. Opakovaně dirigentsky spolupracuje s Komorní filharmonií Pardubice a Filharmonií Hradec Králové. Věnuje se i komponování vokální a vokálně-instrumentální hudby. S VUS získal za své skladby ceny na FSÚ Jihlava v soutěži sborových novinek. Se svým sborem se v roce 2013 umístil ve zlatých pásmech mezinárodních soutěží ABB na Slovensku a FSU Jihlava. Jako umělecký vedoucí je hlavou cyklických uměleckých sborových celostátních i mezinárodních projektů, které dotovalo mj. i Ministerstvo kultury. Strana 12 (celkem 13)

13 Evidence odznaků ZLATÉ S GRANÁTY datum pohyb stav komu HV UČPS Žerotín Brandýs p. Škraňka Vlastislav HM, L. Štěpánová Dalibor Svitavy, manž. Károvi Doubravan, Ninger, Mendlíková, Šrámková HV UČPS Foerster Jičín Hanzlová Foerster Jičín Prouza VčOV UČPS Landová VčOV UČPS ing. Muzikant VčOV UČPS Benýšková Doubravan Chotěboř Šrámková 3. Příloha ZLATÉ HV UČPS Dalibor Svitavy HV UČPS Bořivoj Lomnice Doubravan Chotěboř Doubravan Chotěboř Prausův PS Hron Náchod Doubravan Chotěboř HV UČPS Vlastislav HM Jizeran Semily Doubravan Chotěboř STŘÍBRNÉ HV UČPS Dalibor Svitavy Doubravan Chotěboř Prasův PS HV UČPS Foerster Jičín HV UČPS Jaromír Jaroměř Dalibor Svitavy Prasův PS VUS Pardubice Doubravan Chotěboř Strana 13 (celkem 13)

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015

Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 Zápis z Valné schůze Jindřichohradecký symfonický orchestr 1. 2. 2015 obsah Valné schůze: 1. Úvod, prezence 2. Zpráva o vedení účetnictví za rok 2014 3. Zpráva revizní komise za rok 2014 4. Prezentace

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Festivaly, setkání, které bude v roce 2009 OV UČPS v Hradci Králové podporovat

Festivaly, setkání, které bude v roce 2009 OV UČPS v Hradci Králové podporovat Zápis z konference konané dne 18. října 2008 ve Dvoře Králové nad Labem Hospodářka pí Ing. Jana Žemličková přiloží výsledky voleb, tzn. i jmenný seznam účastníků konference a základní ekonomická čísla

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis z jednání Hlavního výboru

Zápis z jednání Hlavního výboru Zápis z jednání Hlavního výboru dne 18.listopadu 2007 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 1, Praha 2 Přítomni: dr. Roman Michálek (tajemník PHV), Mgr. František Zumr (místopředseda UČPS),

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Hezké dovolené a pedagogům tvůrčí prázdniny přeje J. Vávra, předseda OV UČSP v Hradci Králové

Hezké dovolené a pedagogům tvůrčí prázdniny přeje J. Vávra, předseda OV UČSP v Hradci Králové Zpráva ze schůzí OV UČPS Hradec Králové (1. 3. 2008 a 19.4.) 1. 3. - přítomni: M. Linhart, D. Tláskalová, E. Brandejsová, Ing. Vlast. Čejp, Ing. J. Žemličková, L. Benýšková, M. Landová, L. Štěpánová, Š.

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2009/10 zpracováno 29. 8. 2010 PODZIM 2009 7. 9. 2009 Vystoupení Komorního sboru KOKOS pro MÚ Litomyšl,

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ GJO LITOVEL

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ GJO LITOVEL ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ GJO LITOVEL datum konání: 29. 11. 2012 přítomni: 174 rodičů (celkem 309 žáků ) viz prezenční listiny podepsané rodiči ve třídách hosté: RNDr. Jitka Krausová,

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Úvodní ustanovení ČL. III. Účel spolku. Čl. IV. Hlavní činnost spolku Hudba při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo 1. Název: Hudba při hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, z.s. 2. Sídlo: Hněvotín 140, 783 47 Hněvotín

Více

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj Sídlo: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice IČ: 70881383, DIČ: CZ-70881383, bank. spojení: ČSOB Pardubice, č.ú. 208453463/0300 ZÁPIS č. III/7 Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin.

Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin. Zápis ze schůze KR ze dne 26.11.2013 v 15:30 hodin. Zápis s přílohami bude umístěn na web KR www.klubrodicu.cz. Přílohy: prezenční listina Rady Klubu rodičů (12), hosté (1); hospodaření za období školního

Více

Zápis č. 6. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne

Zápis č. 6. z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova. ze dne Zápis č. 6 z jednání Výboru pro školství a sport Zastupitelstva města Přerova ze dne 20. 7. 2015 Přítomni: Nepřítomni: Pavel Košutek Mgr. Bc. Věra Václavíčková Ing. Michal Majer Mgr. Petr Kouba Mgr. Přemysl

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Přítomni: viz Příloha č. 1 Prezenční listina 1. Zahájení Valné

Více

Nepřítomen: delegát ZO ČSV Praha 5

Nepřítomen: delegát ZO ČSV Praha 5 Zápis z jednání Městské konference Českého svazu včelařů, o.s. městské organizace Praha konané dne 18. května 2015 od 16.30 hodin v zasedací místnosti SVS, Slezská 7, Praha 2 Přítomní byli - Delegáti ZO

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 10. 6. 2015 Pardubice 17. 6. 2015 Chrudim

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 10. 6. 2015 Pardubice 17. 6. 2015 Chrudim +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 10. 6. 2015 17. 6. 2015 Chrudim Vyplňte, do jaké Burzy filantropie se hlásíte Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 18. jednání Výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 10. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti N2.903 v RegioCentru Nový

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Místo konání: Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika, uzel D, 4. poschodí,

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE e-mail: pko.cus@seznam.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 6/2014 z 6. zasedání

Více

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 30. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:00 hodin Přítomni:

Více

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 8. března 2008 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 1, Praha 2

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 8. března 2008 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 1, Praha 2 Zápis z jednání Hlavního výboru dne 8. března 2008 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 1, Praha 2 Přítomni: dr. Roman Michálek (předseda HV), Mgr. František Zumr (místopředseda HV), Ing.

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 1. 6. 2015 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě

o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Zápis o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové Mýto konaného dne 30. srpna 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Grešlovém Mýtě Starosta zahájil 27. zasedání Zastupitelstva obce Grešlové

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 27. 1. 2017 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:30 hodin

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013

KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis č. 2/2013 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ ORGANIZACE K VINICI 1901, 530 02 PARDUBICE Telefon/fax : 466 300 964 e-mail: kspce.cstv@quick.cz IČO 70926344 Bankovní spojení: Č.S. A.S. Č.Ú. 1206352399/0800 KRAJSKÁ RADA PKO ČUS Zápis

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou. ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno

Kanice 221, 664 01 Bílovice nad Svitavou. ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU datum: 14. 2. 2012 místo: Fryčajova 37, Brno Přítomni: Radim Vašík, František Košvica, Kateřina Nedbalcová Nepřítomni: - Zapisovatel: Roman Vašík Výkonný výbor je usnášeníschopný

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6,

Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, Zápis z členské schůze Bytového družstva 1753, 1754, 1755 Nad Alejí Nad Alejí 13, Praha 6, 162 00 Datum a místo konání: 29.4.2014 jídelna ZŠ Šantrochova 1800, Praha 6 Začátek schůze: 18:30 hod. Ukončení

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února 2015 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241WWW.CSOL.CZ SEKRETARIAT@CSOL.CZ Zápis z jednání Předsednictva Republikového výboru ČsOL dne 3. února

Více

Hosté: Ing. Linda Polcarová, Bc. Patricie Kovářová, Ing. Lucie Prošková, Mgr. Tomáš Valer,

Hosté: Ing. Linda Polcarová, Bc. Patricie Kovářová, Ing. Lucie Prošková, Mgr. Tomáš Valer, Zápis z jednání 2. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo ve středu 25. 2. 2015 od 10,00 hodin v kanceláři Svazku měst a obcí Rakovnicka, Husovo náměstí 255, Rakovník Přítomni členové rady

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 29. července /ENV/15 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 29. července /ENV/15 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Zápis z členské schůze Spolku rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. (dále jen Spolek )

Zápis z členské schůze Spolku rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. (dále jen Spolek ) Spolek rodičů a přátel školy, a.s. Moravská 3 120 00 Praha 2 Zápis z členské schůze Spolku rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. (dále jen Spolek ) konané dne 12. 11.2015 v

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Zápis č. 19 z jednání Finančního výboru zastupitelstva Města Trhové Sviny

Zápis č. 19 z jednání Finančního výboru zastupitelstva Města Trhové Sviny Zápis č. 9 z jednání Finančního výboru zastupitelstva Města Trhové Sviny Datum jednání: 24. 4. 203 od 6,00 hodin Přítomni: Ing. Libuše Březinová, Blanka Pečmanová, Mgr. Jan Steinbauer Omluveni: Ing. Natálie

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz prezenční listina) Program jednání: Z á p i s z 9. jednání finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 19.11.2009 od 9:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: členové výboru (viz prezenční

Více

Zápis č.2/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne

Zápis č.2/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Zápis č.2/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 15. 12. 2014 místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice začátek jednání: 18:00 hodin konec jednání: 21:00 přítomni: p. Vladimír

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing.

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Z á p i s ze 7. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. 11 2013 od 14:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Ing.

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 5/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 5. 5. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková, Vlastimil Krejčí, Radka

Více

Zápis z jednání valné hromady (členské schůze) Místní akční skupiny Střední Povltaví

Zápis z jednání valné hromady (členské schůze) Místní akční skupiny Střední Povltaví Zápis z jednání valné hromady (členské schůze) Místní akční skupiny Střední Povltaví Dne 24. září 2014 v 16 00 hodin Budova Místní organizace Českého rybářského svazu, Milevsko (Rybárna) Přítomni: Mgr.

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 4. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 9.6. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Otakar Rejfek, Petr Černý, Jan Hojda, Milan Novák, Vítězslav Hátle Omluveni: Helena Pavlíková, Josef Hušek,

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ GJO LITOVEL

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ GJO LITOVEL ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE RODIČOVSKÉHO SDRUŽENÍ GJO LITOVEL datum konání: 30.11.2010 přítomni: viz prezenční listiny podepsané rodiči ve třídách (účast 181) hosté: RNDr.Jitka Krausová, ředitelka školy členové

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne

Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne MÚ LOUNY Zápis z jednání str. 1 / 6 Zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RM č. 4/2013 ze dne 29.05.2013 Přítomni: Omluveni: Hosté: Mgr. Jan Červa, PaedDr. Venuše Mirovská, Mgr. Štěpánka Slezáková,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů.

Valná hromada KBČ Trutnov. Dne se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Valná hromada KBČ Trutnov Dne 9.2.2016 se přísálí Národního domu konala další valná hromada našeho spolku. Přítomno bylo 48 členů. Program VH: 1. Zahájení 2. Činnost spolku v roce 2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 13 hodin

Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne od 13 hodin Zápis č. 11/2014 (46) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 06. 10. 2014 od 13 hodin Přítomni: Dr. Staněk, Dr. Halabalová, Dr. Gál, doc. Vilčáková, Dr. Egner, Dr. Rouchal,

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Zápis ze zasedání výroční valné hromady Český komitét CIRED

Zápis ze zasedání výroční valné hromady Český komitét CIRED Zápis ze zasedání výroční valné hromady Českého komitétu CIRED Název sdružení: Český komitét CIRED Sídlo sdružení: Na Hroudě 1492/4, Praha 10 Datum a čas jednání: 8. února 2011 od 10. 00 12. 00 hod. Místo

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 10. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. ledna 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Zápis č.1/2016 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram Datum konání: 13. ledna 2016 Čas zahájení: 14 hodin Místo: zasedací místnost MěU Příbram, Tyršova 108, 261 19 Přítomni: 12 členů

Více

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015

Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 Zápis z členské schůze Spolku přátel České Břízy 1/2015 ze dne: 23. října 2015 počet přítomných členů: 22 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2015 3. Zpráva

Více

Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Gál, Dr. Rouchal, Dr. Egner, Dr. Jančová, Ing. Huba, D. Vítková, Bc. Ondroušek (9 členů)

Dr. Staněk, Dr. Beníček, Dr. Gál, Dr. Rouchal, Dr. Egner, Dr. Jančová, Ing. Huba, D. Vítková, Bc. Ondroušek (9 členů) Zápis č. 16/2016 (35) z řádného zasedání Akademického senátu Fakulty technologické konaného dne 21. listopadu 2016 v zasedací místnosti 311, v budově U1, Vavrečkova 275, Zlín Přítomni: Dr. Staněk, Dr.

Více

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne

Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne Zápis 6. zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 6/2012 ze dne 01. 11. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny 9 členů Omluveni: - Nepřítomni: - Předsedající: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice

Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice Zápis z konání valné hromady Honebního společenstva Vilantice konané dne: 31.října 2012 Zahájení: (Volf Miroslav) Přivítání přítomných členů honebního společenstva : (Volf Miroslav) Honební výbor na svém

Více

DOSPĚLÍ KRAJSKÉ PŘEBORY

DOSPĚLÍ KRAJSKÉ PŘEBORY DOSPĚLÍ VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR 1 TO SK Žamberk A 1 Baník Žacléř 1 TC Jevíčko 2 TO TJ Tesla Pardubice 2 LTC Nový Bydžov A 2 TK Ústí nad Orlicí B 3 TC Hořice A 3 TK Náchod 3 TK SB Světlá nad Sáz. 4 TC Dvůr

Více

Krajské sdružení ČSCH

Krajské sdružení ČSCH Krajské sdružení ČSCH Královéhradeckého kraje Organizační řád CL L Organizační přehled 1) Krajské sdružení ČSCH Královéhradeckého kraje (dále jen sdružení) je ve smyslu 9, odst. 3 a 22 stanov ČSCH dobrovolné

Více

SK pražských hasičů, z. s. Sokolská 62, Praha 2 IČO:

SK pražských hasičů, z. s. Sokolská 62, Praha 2 IČO: SK pražských hasičů, z. s. Sokolská 62, 121 24 Praha 2 IČO: 22733451 Zápis z Členské schůze SK pražských hasičů, z. s. Datum zpracování: 23. 10. 2015 Počet listů: 7 Počet příloh: 6 Datum a místo konání

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 7 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Pardubice, 4. 12. 2014; čas jednání 16:00-20:40 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Plná moc: Bořek Švarc za Jaroslavu Čechovou (Malinová) Jana Tlapáková za Josefa Vrbu (Svojetín) Kancelář svazku: Renata Valerová, Iveta Štěpánková

Plná moc: Bořek Švarc za Jaroslavu Čechovou (Malinová) Jana Tlapáková za Josefa Vrbu (Svojetín) Kancelář svazku: Renata Valerová, Iveta Štěpánková Zápis z jednání 25. Sněmu Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo dne 11. 12. 2012 od 14:00 hodin v sále Kulturního centra, Na Sekyře 3277, Rakovník Přítomni: Škrle, Čebišová, Kozáková, Milerová,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne

Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne Zápis č. 8/2016 z pravidelného zasedání VV OSH ČMS Písek rozšířeného o členy KaRR při OSH ČMS Písek dne 29.9.2016 Přítomni: dle presenční listiny Program : 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení z posledního

Více

Z á p i s. z členské schůze DSO Broumovsko konané dne v Jetřichově

Z á p i s. z členské schůze DSO Broumovsko konané dne v Jetřichově Z á p i s z členské schůze DSO Broumovsko konané dne 9. 6. 2016 v Jetřichově Přítomni: p. Rejchrt, Ing. Havrlant, Mgr. Mücková, p. Rosová, p. Králová, Bc. Grusman, p. Hermonová, p. Pallová (Jetřichov),

Více

ZÁPISU z jednání Sněmu ČMMJ, z.s. OMS Olomouc konaného dne od hodin v reprezentačním sále hotelu Záložna v Příkazích

ZÁPISU z jednání Sněmu ČMMJ, z.s. OMS Olomouc konaného dne od hodin v reprezentačním sále hotelu Záložna v Příkazích ZÁPISU z jednání Sněmu ČMMJ, z.s. OMS Olomouc konaného dne 3.4.2016 od 10.00 hodin v reprezentačním sále hotelu Záložna v Příkazích Sněm ČMMJ, z.s. OMS Olomouc v souladu s 121, 125 a 127 stanov ČMMJ svolala

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Dospělí Východočeská divize kolo den datum sobota 2.5.2015 sobota 9.5.2015 sobota 23.5.2015 sobota 30.5.2015 sobota 13.6.2015 sobota 20.6.

Dospělí Východočeská divize kolo den datum sobota 2.5.2015 sobota 9.5.2015 sobota 23.5.2015 sobota 30.5.2015 sobota 13.6.2015 sobota 20.6. Dospělí 01 Východočeská divize kolo den datum TC Chrudim A 1. sobota 2.5.2015 18 27 36 45 Tenis Nová Paka A 2. sobota 9.5.2015 85 64 73 12 TC Dvůr Králové A 3. sobota 23.5.2015 28 31 47 56 LTC Pardubice

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 23. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. října 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka 9-P1.905 Krajského

Více

Z á p i s. z 15. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2014 od 14 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 15. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2014 od 14 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 15. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2014 od 14 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny Mgr. Věra Dejmková,

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více