PROGRAM PRŮBĚH, USNESENÍ. Zápis ze Schůze výboru oblasti UČPS ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM PRŮBĚH, USNESENÍ. Zápis ze Schůze výboru oblasti 500 - UČPS ze dne 22.2. 2014"

Transkript

1 Zápis ze Schůze výboru oblasti UČPS ze dne Místo konání: Hradec Králové, zasedací místnost Filharmonie HK Začátek: 9:00 Konec: 10:00 Přítomni: Mgr. Jaroslav Vávra (Jizeran Semily), Eva Brandejsová (Smetana HK), Milan Linhart (VUS Pardubice), Mgr. Miloslav Samek (Foerster Jičín), Libuše Benýšková (členka výboru), Ing. Vlastimil Čejp (Hron Náchod), Jana Růžičková (Záboj Dvůr Králové nad Labem), Ing. Jozef Pikla (Doubravan Chotěboř, předseda revizní komise), Marie Landová (členka revizní komise), Pavel Tvrzník (Otakar Vysoké Mýto, člen revizní komise) Omluveni: Mgr. Markéta Výborná (Vlastislav Heřmanův Městec) Nepřítomna: Petra Buchtová (VUS Pardubice) PROGRAM 1) Prezence a cestovné výboru 2) Zpráva o hospodaření oblastního výboru (Linhart) 3) Kontrola daňové evidence a hospodaření (revizní komise) 4) Plnění za činnost hospodáře a náklady předsedy oblastního výboru 5) Příprava a schválení návrhu programu na konferenci, vyčlenění částky možných příspěvků 2014 sborům oblasti. 6) Diskuse a náměty na konferenci PRŮBĚH, USNESENÍ 1) Prezence a proplacení cest členům výboru (Milan Linhart) Schůze výboru se účastní 10 členů výboru z celkového počtu 12, schůze je usnášení se schopná. O příspěvek na dopravu se přihlásili tři účastníci. Celková částka vyplacená za jízdné členů je 644 Kč. Dále proplacen doklad za nákup občerstvení účastníkům konference 200 Kč. Byl přijat příspěvek od členky výboru 100 Kč, která je zpěvačkou nečlenského sboru. 2) Zpráva o hospodaření oblastního výboru (Milan Linhart) Stav financí oblasti k k Bankovní účet , ,72 Pokladna 1 478, ,- Závazky 0,- 450,- (srážková daň uhr ) Průběžné položky v roce 5 000,- Příjem oblasti ,- Přidělené příspěvky žadatelům ,- Vyúčtované příspěvky obdarovaných ,- Režie oblasti 6 176,- Konečný stav ,72 Hospodářský výsledek 4 597,72 (vč. závazku) Evidence odznaků - 22 stříbrné, 2 zlaté, 0 zlatých s granáty. Stav je Strana 1 (celkem 13)

2 Zlaté s granáty 0 OK, zlaté 2 ks nesouhlasí a stříbrných máme 22 ks. Historie odznaků v příloze. 3) Kontrola daňové evidence a hospodaření (revizní komise) Po přednesení zprávy o hospodaření oblasti 500 hospodářem p. Milanem Linhartem revizní komise (RK) prozkoumala mimo hlavní jednání schůze výboru daňovou evidenci oblasti. Odsouhlasila zůstatek bankovního účtu, hotovostní zůstatek pokladny a zkontrolovala založené daňové doklady, tak jak vše bylo doloženo hospodářem oblasti. Revizní komise potvrdila výsledky hospodaření za rok 2013 a konstatovala, že daňová evidence je vedena průkazně a hodnověrně. Proto RK poděkovala hospodáři za jeho činnosti a navrhla schůzi oblasti 500 a dále oblastní konferenci mu vyplatit dohodnutou obvyklou odměnu Kč brutto za rok ) Plnění za činnost hospodáře a náklady předsedy oblastního výboru Hospodář Milan Linhart odměnu přijímá, ale vyjadřuje se k tomu, že činnost pro Oblastní výbor provádí jakožto zástupce členského sboru VUS Pardubice, a proto navrhuje, aby jeho odměna byla fakturována sborem. Konkrétně: vedení daňové evidence a zpracování uzávěrky OV UČPS Vysokoškolským uměleckým souborem Pardubice. Pro 9, proti 0, zdržel se 1 VUS vystaví fakturu za odvedenou službu. Jaroslav Vávra obdrží částku odměnu na úhradu části telefonů v částce Kč, kterou přijímá, formu náhrady si zvolí sám a vyjádří se k ní v dalším bodě. Částku dává k dispozici na navýšení příspěvku akce, na níž se osobně podílí. Pro 9, proti 0, zdržel se 1 J. Vávra může Kč přenechat akci podpořené oblastí. 5) Příprava a schválení návrhu programu na konferenci, vyčlenění částky možných příspěvků 2014 sborům oblasti. Jozef Pikla upozorňuje, že bod konference o přijetí Smíšeného sboru Jitro Hradec Králové není relevantní, neboť do UČPS se vstupuje a tedy nového člena formálně s potěšením přivítáme. a) Foersterovy Osenice Obec Dětenice žádá o příspěvek Kč na festival Foersterovy Osenice Předseda J. Vávra zde navrhuje přidat částku 1500 Kč, která mu byla odsouhlasena jako úhrada za telefonní hovory (viz bod 4). Pro 10 proti 0 zdrželo se 0. - Příspěvek na FO 2014 v částce Kč schválen. b) Chotěboř koncert Stabat Mater A. Dvořáka Jozef Pikla předložil žádost o příspěvek Kč na pořádání koncertu k Roku české hudby, kterého se účastní kromě domácího Doubravanu, Salvátor Chrudim, VUS Pardubice a Vlastislav Heřmanův Městec - členské sbory UČPS. Pro 8, proti 0, zdrželo se 2 Příspěvek Kč na koncert v Chotěboři schválen. c) Informace o avizovaném Tomáškově Requiem (J. Vávra) Tomáškovo Requiem se připravovat nebude, v úvahu připadalo Te Deum laudamus Ant. Dvořáka, avšak FHK nám oznámila, že po jednání diecéze s p. dirigentem Vladimírem Válkem se spolupráce s FHK z důvodů velké vytíženosti p. dirigenta neuskuteční. Strana 2 (celkem 13)

3 d) Vánoční koncerty: Pokud se podaří dokončit aranžmá vánoční kantáty J. Vávry Štědrý den (text K. J. Erben, úprava pro smíšený sbor, sólisty, recitátora a malý orchestr), bude rozeslána sborům oblasti v průběhu prázdnin, aby se sbory, pokud se ji rozhodnou nastudovat, mohly v klidu připravit. Pak by připadaly v úvahu bilaterální spolupráce sborů oblasti. Bude řešeno při další schůzi výboru. 6) Diskuse a náměty na konferenci Členka výboru Libuše Benýšková se účastní poslední schůze a oznamuje konec práce ve výboru oblasti. Ve výboru pracovala mnoho let, zajišťovala trvale komunikaci s Filharmonií Hradec Králové, připravovala schůzovní místnost a byla dobrým duchem všech schůzí. Opominout nelze její kronikářskou činnost, kterou vykonávala se samozřejmou ochotou a láskou. V době ohrožení oblastního výboru trvale usilovala o jeho zachování a svými dlouholetými zkušenostmi podporovala vždy správnou cestu a směřování OV UČPS. Za paní Libuši Benýškovou nebudeme do výboru hledat náhradu, pokusíme se svou činnost dokumentovat v časopise Cantus. V této práci očekáváme pomoc p. Mgr. M. Samka. FHK oznamuje, že další schůze oblasti se již nemohou konat v zasedací místnosti. Úkolem výboru je zajistit místnost pro schůze a konference oblasti v HK (J. Vávra) jednání s Univerzitou Hradec Králové. J. Vávra poděkuje dopisem FHK. Eva Brandejsová, místopředsedkyně sdělila, že ve funkci setrvá ještě jeden rok a upozorňuje výbor, aby si na příští konferenci zajistil obsazení její funkce. Jejím hlavním důvodem je také skutečnost, že její sbor v UČPS není. V Semilech Jaroslav Vávra Ověřil: Jozef Pikla Strana 3 (celkem 13)

4 Zápis z Oblastní konference UČPS pro Královehradecký a Pardubický kraj Místo konání: Hradec Králové, zasedací místnost Filharmonie HK Začátek: 10:00 hod. Konec: 12:00 hod. Přítomni zástupci sborů: Pavel Tvrzník (Otakar Vysoké Mýto), Ing. Vlastimil Čejp (Hron Náchod), Jana Růžičková (Záboj Dvůr Králové nad Labem), Milan Linhart (VUS Pardubice), Mgr. Jaroslav Vávra (Jizeran Semily), Ing. Jozef Pikla (Doubravan Chotěboř), Jana Žemličková (Foerster Jičín), Věra Kubová (Pernštýn-Ludmila-Suk Pardubice), Mgr. Drahoslava Jiroutová (J. B. Foerster Přelouč), Milena Přibilová (Chorea corcontica Trutnov). Individuální členové oblasti: Mgr. Miloslav Samek (člen výboru), Libuše Benýšková (členka výboru), Marie Landová (členka revizní komise) Z konference se omluvily sbory: Vlastislav H. Městec, SPS Jasoň H. Brod, Kvítek Chotěboř, SPS KOS Litomyšl, PS Dalibor Svitavy. Nepřítomné sbory: Žerotín Brandýs nad Orlicí, Vlasta Dobruška, Campanula Dolní Dobruč, Gybon, H. Králové, PS Malikchor Chrudim, Podorlický DPS Jablonné nad Orlicí, Jaromír Jaroměř, Spolek Smetana Jičín, SPS Orlice Kostelec nad Orlicí, Lanškrounský ŽPS Lanškroun, Hlas Nová Paka, Pěvecké sbory ZŠ Prodloužená Pardubice, Bonifantes Pardubice, Prausův PS Rychnov nad Kněžnou, Rubeš Skuteč. PROGRAM 1) Přivítání hostů, zahájení konference (J. Vávra) 2) a) Roční zpráva o činnosti oblastního výboru za r b) Informace ze Sjezdu UČPS - právní uspořádání unie a sborů dle Z.č. 89/2012 (J. Vávra) 3) Zpráva revizní komise (předseda RK) 4) Úprava stávajícího výboru, zvoleného konferencí ) Přednesení návrhu činnosti OV na následující období r Rok české hudby, a počátek r (J. Vávra) a) Projekty sborů oblasti b) Výročí, společenské záležitosti, ocenění sbormistrů a sboristů 6) Rozpočet oblasti na rok 2014 (hospodář OV) 7) Přivítání nového člena oblasti 8) Návrhy na ocenění sbormistrů 9) Diskuse 10) Vydaná usnesení 11) Stanovení termínu další schůze výboru oblasti Program schůze byl jednomyslně schválen. PRŮBĚH, USNESENÍ 1) Přivítání hostů, zahájení konference (J. Vávra) Konference se účastní 11 zástupců sborů + 3 členové oblastního výboru, celkem 14 členů s právem hlasu. Strana 4 (celkem 13)

5 2) Roční zpráva o činnosti oblastního výboru za r Oblastní výbor se sešel v uplynulém období dvakrát v budově FHK. a) Členské sbory organizovaly tyto festivaly: XI. ročník Setkání uspořádal sbor Vlastislav Heřmanův Městec s podporou Pardubického kraje. Zúčastnilo se ho 8 sborů - PS Záboj Pelhřimov, PS Konzervatoře Pardubice, PS Záboj Dvůr Králové, PS Doubravan Chotěboř, PS Bendl Česká Třebová, Učitelský PS Tyl Kutná Hora, PS Dalibor Svitavy, PS Vlastislav Heřmanův Městec a Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice. Pro nepřízeň počasí se odpolední koncert uskutečnil v sokolovně. Jako společné skladby se zpívaly: Sbor Židů z opery Nabucco a Svatební pochod z opery Lohengrin. Atmosféra Setkání byla skvělá. Organizátorům patří upřímné poděkování. XIII. ročník Foersterových Osenic trpěl také nepřízní počasí. Zúčastnily se ho tyto sbory: Ženský sbor Českého spolku v Košicích, Kostelíčkový sbor Železný Brod, Ženský pěvecký sbor Smetana Kladno, Ženský pěvecký komorní sbor Canzonetta Letohrad, Chorea Corcontica Trutnov, Antonín Dvořák Turnov, Hlas Nová Paka, Pěvecký spolek Jizeran Semily. Zazněly tyto skladby: Akú som si (upr. Jan Šoupal), Rodné brázdy v šíř i v dál (J. B. Foerster) a Veru si ty, šohajíčku (upr. Oldřich Halma). Večer proběhly festivalové koncerty v akusticky dokonalém kostele sv. Václava ve Veliši (Hlas, Jizeran), v sále městské spořitelny v Sobotce (Smetana, Canzonetta) a v libáňském kostele sv. Ducha (Antonín Dvořák, Ženský pěvecký sbor při Českém spolku v Košicích a Chorea corcontica). Společný koncert v Osenicích a koncert ve Veliši uváděl A. Strejček. Velký hold náleží především všem organizátorům v čele s neúnavným starostou Dětenic Ing. Radomírem Vališkou a stále svěžím prof. Františkem Zumrem, jenž organizoval tradiční prolog v Praze. Sbory netradičně (Semily 12. říjen 2013 bienále): účast sborů Jizeran Semily, Hlas Nová Paka sbory východočeské oblasti), Jizerka Semily, Akcent Liberec, Červánek Svitavy, Sdružení dobrovolných sboristů Lomnice n. Pop. a Akcent Liberec. Festival se podařilo uskutečnit díky vstřícnosti sborů, měl vysokou uměleckou úroveň (Jizerka loni zvítězila v Pardubicích a Akcent v minulosti na Jirkovském Písňovaru). O festivalu vyšel článek v časopise Cantus (4/2013, s. 58).. Setkání Dvůr Králové Festivalu se zúčastnily tyto sbory: Záboj DK, Alou vivat Ústí nad Orlicí, J. B. Foerster Přelouč a Boleslav z Mladé Boleslavi. Ze závažných důvodů nepřijel na setkání sbor Hlas Nová Paka. Setkání mělo tradičně vysokou společenskou úroveň i zajímavou dramaturgii. Pořadatelé si zaslouží upřímné poděkování listopadu 2013 Festa academica: Musica oeconomica Pragensis, Praha; Pěvecký sbor Masarykovy univerzity; Brno, Sbor ATENEO Univerzity Palackého, Olomouc; Ženský pěvecký sbor Pedagogické fakulty UK, Praha; Akademický pěvecký sbor VŠB-TU, Ostrava; Chor Medici cantantes, Wroclaw; Spevácky zbor Apollo, Bratislava; Vysokoškolský umělecký soubor, Pardubice KOS, Litomyšl; Vocalissimo, Praha; Pěvecký sbor Evropská, Praha; Puellae et Pueri, Nový Jičín; Pěvecký sbor Gymnázia Dr. Karla Polesného, Znojmo; Pěvecký sbor Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba. Společná festivalová vystoupení vedli Milan Motl a Tomáš Židek. Strana 5 (celkem 13)

6 Nejreprezentativnější akce, na které se významně podílely sbory a sbormistři naší oblasti. Více ve Výroční zprávě VUS Pardubice 2013 zveřejněné na a v časopisu Cantus č. 4/2013 (s ) a 01/2014. Milan Linhart (VUS Pardubice) pracoval ve festivalovém výboru jako manager pro zahraniční sbory. b) Příspěvky do časopisu Cantus Sbory naší oblasti psaly do časopisu krátké zprávy, hezký článek o sboru Foerster Jičín vyšel v č. 4/2013 (s. 51), obsáhlý článek o muzikantském rodu Brádlových ze Semil napsal předseda (č. 4, s ). Dobře byly zhodnoceny také Foersterovy Osenice a Setkání v Heřmanově Městci. c) Informace ze Sjezdu UČPS a schůze hlavního výboru - právní uspořádání unie a sborů dle Z. č. 89/2012. Změny a pokyny pro spolky - v příloze manuál, výtah a ze zákoníku. Unie českých pěveckých sborů nového zákoníku bude SVAZ (svaz spolků). Na rok 2015 musíme pečlivě pro HV UČPS připravit festivaly a akce, které bude naše oblast v roce 2015 pořádat. Nemělo by to být obtížné, poněvadž mnohé naše festivaly se pořádají jako bienále a právě na r to dobře vychází. 3) Zpráva revizní komise (předseda RK) Revizní komise potvrdila předložené výsledky hospodaření a to se ziskovým výsledkem hospodaření Kč za rok 2013, což s přičtením zůstatku prostředků ,72 z představuje 18116,72 Kč přebytku převedeného do Roku české hudby RK konstatovala, že daňová evidence je vedena průkazně a hodnověrně. Proto navrhla schůzi oblasti 500 i oblastní konferenci vyplatit hospodáři dohodnutou obvyklou odměnu Kč brutto za rok ) Výbor. Změny ve výboru, zvoleného konferencí r do r Předseda Mgr. Jaroslav Vávra Místopředsedkyně Eva Brandejsová Hospodář Milan Linhart Členové výboru Ing. Vlastimil Čejp, Jana Růžičková, Mgr. Markéta Výborná Oblastní revizní komise: předseda Ing. Jozef Pikla, členové Marie Landová, Pavel Tvrzník. Nově přijato: Zástupce časopisu Cantus Mgr. Miloslav Samek, člen výboru. Změny ve výboru, zvoleného konferencí r do r Ukončení členství: Libuše Benýšková ukončila členství na vlastní žádost. Zrušení funkce: administrátorka Petra Buchtová, funkci nevykonává. Schválení zástupce oblasti v HV UČPS funkčního období Zástupcem v HV bude Mgr. Jaroslav Vávra, nebo jím zplnomocněný člen výboru. Pro 14, proti 0 Strana 6 (celkem 13)

7 5) Přednesení návrhu činnosti OV na následující, období r Rok české hudby, a počátek r (J. Vávra) a) projekty sborů oblasti I) VUS Pardubice v roce 2014 celoroční ceslostátní koncertní projekt: SBOROVÁ TVORBA PERLA ČESKÉ HUDBY obsahem je nastudování a veřejné produkce, účinkování v soutěžích i na přehlídkách s díly jubilantů RČH. Bude účinkovat v koncertním podprojektu výše uvedeného celostátního s dílem Stabat Mater A. Dvořáka se sbory UČPS a Symfonickým orchestrem Konzervatoře Pardubice v Chotěboři, Hradci Králové a v Heřmanově Městci, s KOJK v České Třebové. Plánuje účast v soutěžích na MF IFAS 2014, Polifonico Guido d Arezzo v Itálii a Sborovém podzimu v Polském Rybniku. V květnu pak koncertní soustředění na Semilsku ve spolupráci s předsedou naší oblasti. O příspěvek na akce nežádá s ohledem na upřednostnění jiných členských sborů. II) Pernštýn-Ludmila-Suk připravuje 7. festival sborového zpěvu, který se bude konat dne v KD Hronovická Pardubice, avizuje účastníky některými budou členské sbory UČPS. S ohledem na nepotvrzenou účast uvedených sborů v žádosti (zástupci jmenovaných jsou členy oblastního výboru) se konference usnáší, že sboru PLS bude poskytnut na festival příspěvek zpětně, nebo úhrada služby festivalu v částce 500 Kč na jeden zúčastněný členský sbor UČPS, maximálně však částka Kč. Úhrada se uskuteční po obdržení závěrečné zprávy. b) výročí, společenské záležitosti, ocenění sbormistrů a sboristů I) Foerster Jičín připravuje gratulační koncert k 70. narozeninám sbormistryně Ivany Hanzlové na 3. nebo 10. října Žádá tímto o příspěvek Kč na koncert v r Soubor s CV I. Hanzlové připojen. Příští rok 2015 bude Foerster Jičín mít na podzim koncert ke 20. výročí založení sboru. Žádá o Kč. 6) Rozpočet oblasti na rok 2014 (hospodář OV) Z roku 2013 k dispozici zůstatek Kč. Předpoklad režie oblasti roku 2014 včetně služeb Kč (zahrnuje dispozici předsedy, náklady hospodáře, cestovné a drobné výdaje). Předpoklad dotace z HV Kč. K rozdělení ve druhém pololetí a počátku roku 2015 navrhuje max Kč. Rezerva na rok 2015 = 5000 Kč. Příspěvky pro Foerster Jičín Kč (gratulační koncert) a Kč (výročí sboru) Schváleny první bude hrazen nejdříve po dotaci z HV. Příspěvky schváleny bez připomínek. 7) Přivítání nového člena oblasti Byl přivítán Smíšený sbor Jitro Hradec Králové, který zastupoval předseda Čestmír Brandejs. V roce 2014 spolupracoval s VUS Pardubice a Komorní filharmonií Pardubice na dvou vánočních koncertech v Pardubicích a Chrudimi. J. Vávra připomněl, že řada členů zpívala ve světoznámém dívčím sboru Jitro (sbormistr prof. Jiří Skopal) Strana 7 (celkem 13)

8 a východočeská oblast tak získává velmi kvalitního člena. Pan Brandejs uvedl, že více jak polovina stávajících členek v dívčím sboru Jitro nikdy nezpívala. 8) Návrhy na ceny Na cenu Bedřicha Smetany byla navržena sbormistryně PaedDr.Věra Burešová Iuventus Svitavy. Na cenu Sbormistr junior MgA. Tomáš Židek (VUS Pardubice) a Mgr. Petr Vacek (sbor Foerster Přelouč). Na Sbor roku v dětské kategorii p. sbormistr Mgr. Pavel Zerzán (Rubínek Vysoké Mýto). Žádost na Zlatý odznak s granáty pro p. sbormistra MVDr. Petra Růžičku bude zaslána. Charakteristiky sbormistrů zašlou předsedovi P. Tvrzník, M. Linhart, J. Růžičková a D. Jiroutová. Žádost VUS Pardubice o odznaky: Pavla Kožnarová, nástup do VUS 1993, žádost o zlatý odznak, Jana Kúrová (rozená Bednářová) nástup do VUS 2000, stříbrný odznak, Tomáš Židek, dirigent - Salvátor Chrudim (člen UČPS od 1999 do r. 2011), od r dirigent VUS (člen UČPS stále) - odznak stříbrný. Schváleno bez připomínek. 9) Diskuse Zástupce Smíšeného sboru Jitro oznámil účast ve společném projektu Stabat Mater A. Dvořáka v Litomyšli. Před uzavřením zápisu účast svého sboru v této akci odvolal. Poznámka: Festival nepořádá členský sbor oblasti, není možné žádat o příspěvek Unii. Věra Kubová PLS Pardubice oznámila, že neobdrželi členskou kartu na r a upřesnila adresy sídla a korespondenční. 10) Vydaná usnesení a) příspěvky - Foersterovy Osenice Kč - Setkání PS Pardubice 500 Kč na členský sbor, max Kč - Foerster Jičín (gratulace koncert 2014) Kč - Foerster Jičín (k 20. výr. 2015) Kč - Stabat Mater Chotěboř Kč b) ostatní - vánoční koncerty, budou projednány na základě žádostí na podzimní schůzi - další projekty sborů oblasti po obdržení na podzimní schůzi - výročí, společenské záležitosti, ocenění sbormistrů a sboristů, žádáme sbory, aby 11) Stanovení termínu další schůze výboru oblasti. 11. říjen 2014 schůze oblasti. Nová adresa bude rozeslána s pozvánkou. Strana 8 (celkem 13)

9 Poznámky: 1) Místo k schůzování zařízeno (Č. Brandejs na Univerzitě HK). Přesná adresa bude členům výboru včas zaslána před říjnovou schůzí. Poděkování vedoucímu katedry p. doc. M. Chrobákovi zaslal p. Čestmír Brandejs a předseda J. Vávra. 2) Návrhy na sbormistrovské ceny zaslány, o Zlaté odznaky s granáty zažádáno. 3) Spolupráce s FHK se letos neuskuteční z důvodu vytíženosti dirigenta Vladimíra Válka. 4) Návrh na požadavky oblastního výboru vůči HV UČPS na r si dovolím předložit ještě do konce března a zašleme ho všem sborům. 5) Pernštýn - Ludmila - Suk Pardubice neobdržel kartu řádného člena na rok 2013 M. Linhart oznámil sekretariátu adresu sboru sídelní (KD Dubina, Jana Zajíce 983, Pardubice) a korespondenční (Věra Kubová, Mezi Zahradami 139, Pardubice).. V Semilech Ověřil: Jozef Pikla Jaroslav Vávra Strana 9 (celkem 13)

10 (Zápis ze schůze HV UČPS) 1. příloha Zápis ze schůze HV UČPS dne 12. ledna 2014 v Křesťanském domově mládeže u sv. Ludmily, Francouzská 1, Praha 2. Přítomni: Michal Spirit, Roman Michálek, Zdeněk Kadlas, Vít Aschenbrenner, Hana Kultová, Eva Burianová, Marta Rozprýmová, Veronika Sirovátková-Klenerová, Hana Trejbalová, Ivana Kubelková, František Nantl, Jaroslav Vávra, Pavla Peková Omluveny: Eva Švarcová, Jitka Čudlá Program: 1. Zahájení 2. Zvolení předsedy 3. Zvolení 4. Stanovy 5. Rozpočet 6. Nájemní smlouva na kancelář 7. Licenční smlouva s OSA 8. Zprávy ze zahraničí od p. Kadlase 9. Různé - úkoly Jednání : 1. Zahájení - provedl předseda v demisi Michal Spirit. Setkání bylo shledáno a. usnášeníschopným. Dále byli přítomní dosavadním předsedou vyzváni k hlasovaní o navrženém kandidátovi na předsedu pro další období. 2. Zvolení předsedy navržen Roman Michálek 8 hlasů pro, RM se hlasování svým hlasem člena předsednictva a hlasem zástupce OV 100 se zdržel 3. Zvolení místopředsedy navržen Zdeněk Kadlas 9 hlasů pro, ZK se hlasování svým hlasem člena předsednictva zdržel. 4. Stanovy - v nových stanovách je posílena funkce HV a jen mezi zasedáními řeší provozní věci PHV. 5. Rozpočet 1. návrh že by se příspěvky oblastem rozdělovaly volněji, ale oblasti by se měly vyjádřit, kolik by na své projekty v tom kterém roce potřebovaly, 2. návrh je snížit procentuálně částku rozdělovanou oblastem a uspořený peníz by se přerozdělil na základě žádostí předložených HV k nějakému datu a ten by o nich pak hlasoval. a. 3. návrh - s ohledem na stávající nastavení bylo navrženo, že pro letošek zůstane při starém a nový koncept pro rok 2015 se připraví na zasedání v červnu-jednomyslně přijat. b. Členství sborů, které nesplní své členské povinnosti do , bude ukončeno. Strana 10 (celkem 13)

11 6. Problematika polských sborů zůstane jim číslo s osmičkou na začátku a jsou napříště pod OV Termíny 1.1. do nominace od OV na Sbor roku v kategorii dětských a dospělých sborů, dále nehonorované ceny za mimořádný přínos sborovému zpěvu a také návrhy za sbormistrovské ceny (Cena BS a sbormistr Junior) 1.2. do zprávy z oblastí a dění v nich 1.3. do finanční uzávěrka na formuláři za rok 2013, který pošle sekretariát na oblasti obratem do musí proběhnout oblastní konference, které zvolí/potvrdí ve funkcích své zástupce v Hlavním výboru do předají oblastní výbory výstupy z dotazů na sbory, jak jim může být UČS prospěšná v jejich činnosti ( pořádaní festivalů apod.) Zdeněk Kadlas a Ivana Kubelková byli požádáni o tři otázky, které se proberou na OK do konce ledna 1.7. OV700 připraví do CA 1/2014, tzn. do pozvánku a článek k Trojoku. 8. Zahraničí stále jsme členy EC-AEC a platíme příspěvky. Zapsala: Pavla Peková Schválil: Roman Michálek Strana 11 (celkem 13)

12 CV nominovaných 2. Příloha Ivana Hanzlová (Foerster Jičín) ukončila v r vysokoškolská studia na Pedagogické fakultě v Hradci Králové v oborech hudební výchova a ruský jazyk. Zpočátku působila na základních školách, později na Gymnáziu a SPgŠ v Nové Pace, po několik let na základní umělecké škole, v současné době vyučuje na Lepařově gymnáziu v Jičíně. Byla členkou Smíšeného sboru českého učitelstva a Pěveckého sdružení pražských učitelek, vystupovala i jako sólová pěvkyně. Jako sbormistryně školních sborů pracuje od r V Jičíně obnovila (pod patronací JKP) ženský pěvecký sbor Smetana a vedla ho po celých 14 let; na škole řídila deset let Dívčí pěvecký sbor LG a v současné době Smíšený pěvecký sbor Foerster. Více časopis Cantus r Rozhovor s p. Samkem. Petr Vacek je prvním profesionálním sbormistrem sboru J. B. Foerster Přelouč. Vede ho od roku Po absolutoriu oboru dirigování a hry na varhany na Konzervatoři Pardubice pokračuje ve studiu obou oborů na Hudební fakultě JAMU v Brně. Jako sbormistr spolupracoval s pěveckými sbory VUS Pardubice a Rubeš Skuteč. Svým profesionálním přístupem a na základě odborných znalostí v oboru dirigování a vlastních zkušeností s dirigováním, o které se zajímal již v chlapeckém sboru Bonifantes, kde zpíval, významně zvýšil úroveň přeloučského pěveckého sboru. Klade důraz na přesnost v intonaci, dynamice a na zvládnutí hlasové techniky. Tomáš Židek. Absolvent dirigování Konzervatoře Pardubice, kde byl jedním z jeho učitelů byl doc. Novák, CSc., zakladatel VUS. Dále absolvoval dirigování na Hudební fakultě AMU v Praze, kde nyní dokončuje doktorský studijní program. Spolupracoval s řadou významných českých orchestrů, např. Filharmonií B. Martinů Zlín, Severočeskou filharmonií Teplice, Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice a Plzeňskou filharmonií. Jako operní dirigent se představil v divadle F. X. Šaldy v Liberci. V současné době pedagogicky působí na Konzervatoři Pardubice. Je sbormistrem Salvátoru i Chrámového sboru Chrudim, ředitelem kůru v kostele Nanebevzetí P. Marie v Chrudimi. Opakovaně dirigentsky spolupracuje s Komorní filharmonií Pardubice a Filharmonií Hradec Králové. Věnuje se i komponování vokální a vokálně-instrumentální hudby. S VUS získal za své skladby ceny na FSÚ Jihlava v soutěži sborových novinek. Se svým sborem se v roce 2013 umístil ve zlatých pásmech mezinárodních soutěží ABB na Slovensku a FSU Jihlava. Jako umělecký vedoucí je hlavou cyklických uměleckých sborových celostátních i mezinárodních projektů, které dotovalo mj. i Ministerstvo kultury. Strana 12 (celkem 13)

13 Evidence odznaků ZLATÉ S GRANÁTY datum pohyb stav komu HV UČPS Žerotín Brandýs p. Škraňka Vlastislav HM, L. Štěpánová Dalibor Svitavy, manž. Károvi Doubravan, Ninger, Mendlíková, Šrámková HV UČPS Foerster Jičín Hanzlová Foerster Jičín Prouza VčOV UČPS Landová VčOV UČPS ing. Muzikant VčOV UČPS Benýšková Doubravan Chotěboř Šrámková 3. Příloha ZLATÉ HV UČPS Dalibor Svitavy HV UČPS Bořivoj Lomnice Doubravan Chotěboř Doubravan Chotěboř Prausův PS Hron Náchod Doubravan Chotěboř HV UČPS Vlastislav HM Jizeran Semily Doubravan Chotěboř STŘÍBRNÉ HV UČPS Dalibor Svitavy Doubravan Chotěboř Prasův PS HV UČPS Foerster Jičín HV UČPS Jaromír Jaroměř Dalibor Svitavy Prasův PS VUS Pardubice Doubravan Chotěboř Strana 13 (celkem 13)

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2

Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Zápis z jednání Hlavního výboru dne 2. prosince 2006 v salónku Křesťanského domova mládeže, Francouzská 2, Praha 2 Přítomni: František Zumr (místopředseda pro ekonomiku), Mgr. Roman Michálek, PhD. (výkonný

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 6 2005 Ceny Ministerstva kultury Granty nadace OF Malá sonda do kultury Plzeňského kraje Olešnice z Vesnice roku městem Plumlovská přehrada se rozezní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno

Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno. konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno Z pis z jedn nì III. valnè hromady FolklornÌho sdruûenì J NOäÕK Brno konanè dne 27. 11. 2004 ve velkèm s le Klubu Univerzity obrany Brno 2 OBSAH: ZAHÁJENÍ, ÚVODNÍ SLOVO... 6 Zpráva o činnosti FOS JÁNOŠÍK

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

Výroční zpráva SH ČMS

Výroční zpráva SH ČMS Výroční zpráva SH ČMS 2014 Obsah výroční zprávy SH ČMS za rok 2014 1. Úvodní slovo starosty sdružení 2. Vznik organizace, její poslání a cíle 3. Organizační struktura 4. Zprávy o činnosti a) Zpráva o

Více

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVYVYDÁNO 23. 3. 2007 PRO âleny âkait informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 1 20 07 Praha místo Shromáždění delegátů ČKAIT dne 24. března 2007. Nový pohled na

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ

17. února 17. února Karla TONDLOVÁ TÝDENÍK 7 8 19. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V tomto mimořádném dvojčísle zveřejňujeme vzor kolektivní smlouvy, který zohledňuje legislativní změny platné k 1. lednu 2014. Chceme tak pomoci všem

Více

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Tisk č. 1 SENIORÁTNÍ VÝBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO SENIORÁTU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ Českých bratří 181, 549 31 Hronov tel.: 737 180 687 kralovehradecky-seniorat@evangnet.cz, http://kralovehradecky-seniorat.evangnet.cz

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

Věstník. Sny nocí muzejních. Festival muzejních nocí 2006. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz

Věstník. Sny nocí muzejních. Festival muzejních nocí 2006. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Festival muzejních nocí 2006 Sny nocí muzejních http://www.cz-museums.cz 4 2006 Věstník AMG 42006 Muzejní noci 2006 Úvodník Ještě před pár lety jsme se

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více

HOLEŠOVSKO AKTUÁLNĚ 21. LISTOPADU 2014. Václav Hudeček potěšil publikum. Ustavující schůze zastupitelstva

HOLEŠOVSKO AKTUÁLNĚ 21. LISTOPADU 2014. Václav Hudeček potěšil publikum. Ustavující schůze zastupitelstva 21. LISTOPADU 2014 HOLEŠOVSKO REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA ročník 20, číslo 11 Ustavující schůze zastupitelstva Holešov (JZ) Ustavující schůze Zastupitelstva města Holešova, která se uskutečnila

Více

Věstník AMG. Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu

Věstník AMG. Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu 12007 Věstník AMG Zápis ze zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu Přítomni: 35 ze 45 členů senátu s hlasem rozhodovacím a 5 z 23 členů s hlasem poradním. V úvodu jednání se představili nově

Více

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek

Den s Integrovaným záchranným systémem 5. května na řece Moravě - Morava 112. Foto: Miroslav Karásek U rodinného hrobu armádního generála a prezidenta ČSSR Ludvíka Svobody na kroměřížském hřbitově si občané města, zástupci ruské ambasády, členové ČSBS, Sdružení válečných veteránů ČR - Zlínský kraj a členové

Více

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov

Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov Výroční zpráva o činnosti občanského sdružení Sdružení rodičů a přátel Základní školy a mateřské školy Křižanov Školní rok: 2013/2014 Datum: 20.11.2014 Pavel Rous předseda sdružení Výroční zpráva SRPŠ

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program XII. finanční konference RUD v Senátu Překotná novela účetnictví

Více

PAMÁTKOVÁ KOMORA # $

PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ Výroční zpráva O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ! " PAMÁTKOVÁ KOMORA # $ V ROCE 2004 PRAHA květen 2005 % & Fotografie z Rudolfova Ondřej Hájek z Třebíče a Českého Krumlova Ing. Karel Liška, CSc. a Věra Lišková

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

LXX podzim - zima 2014

LXX podzim - zima 2014 LXX podzim - zima 2014 Divadlo je podivuhodná věc. Režisér nechápe, co chce autor, herci nerozumějí, co po nich chce režisér, a diváci nevědí, co se děje na jevišti. August Strindberg 3688-3764 = LXX /

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi

Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi Přítomni: Zápis z jednání Shromáždění starostů OSH 25. 4. 2014 v Přibyslavi dle prezenční listiny starostové OSH ze 77 přítomno 73 nepřítomno 4 starosta SH ČMS přítomen 1 VV SH ČMS z 18 přítomno 15 nepřítomno

Více