Návod k použití. Obj.č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k použití. Obj.č.: 840 942"

Transkript

1 1 Návod k použití Obj.č.:

2 2 ÚVOD Vážené zákaznice, vážení zákazníci, Srdečně Vám blahopřejeme za Váš nákup našeho nového kondičního stroje Swing a Twist Stepper Plus. Těší nás, že jste se rozhodli pro tento přístroj. Za několik málo minut, které budete denně věnovat svému zdraví cvičením při používání našeho kondičního stroje, pocítíte za krátký čas patrné výsledky na svém těle. Nemusíte chodit do drahého Fitness- studia, když můžete s elánem a chutí trénovat své tělo ve svém domácím prostředí. Oproti běžným kondičním tréninkovým strojům nabízí tento náš kondiční stroj Swing a Twist Stepper Plus takový druh pohybu, který je podoben pohybu při tanci twistu (pohyb dopředu, dozadu a do stran vlevo a vpravo). Tímto způsobem jsou trénovány nejen svaly na nohou ale i kyčle. Tento kondiční stroj je vybaven také palubním počítačem, který vyhodnotí a ukáže trénující osobě nejdůležitější údaje o absolvovaném tréninku: čas, kroky a celkový počet provedených kroků a spálené kalorie. Najděte si svůj způsob vyžívání kondičního stroje a svůj způsob trénovaní Vašeho těla. POZOR! Před prvním použitím tohoto kondičního stroje Swing a Twist Stepper Plus si nejdříve pečlivě přečtěte Návod k použití. Najdete v něm důležité informace, týkající bezpečného používání tohoto kondičního stroje. Pro případné další použítí si tento Návod k použití pečlivě uschovejte. Při předání tohoto kondičního stroje třetí osobě předejte přitom také tento Návod k použití. Přejeme Vám mnoho příjemných zážitků a stále lepší tělesnou kondici při užívání tohoto kondičního stroje Swing a Twist Stepper Plus. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pečlivě tyto bezpečnostní upozornění a potom je bezpodmínečně dodržujte! Tím předejdete případným úrazům a zajistíte si svou bezpečnost při užívání kondičního stroje! - Obalový materiál od tohoto kondičního stroje uschovejte tak, aby byl mimo dosah dětských rukou (nebezpečí polknutí některých částí obalu dětmi, tím by mohlo dojít i k ohrožení života dětí). - Tento kondiční stroj je koncipován výhradně pro používání v domácnosti. Slouží pro kondiční trénování těla a jeho svalů. Tento výrobek není určen pro používání ve Fitness studiích (tedy není určen pro profesionální nebo živnostenské využívání). Z těchto důvodu tento kondiční stroj se nesmí používat pro speciální trénink pro závody nebo jiné sportovní soutěže nebo pro jiné sportovní soutěžní aktivity. - Tento kondiční stroj není vhodný pro různé terapeutické účely! - Pozor! Tento kondiční stroj Swing a Twist Stepper Plus je zkonstruován pro uživatele o maximální hmotnosti do 100 kg! - V případě, že patříte z hlediska Vašeho zdraví k určité rizikové skupině, potom se nejdříve poraďte s Vaším lékařem ohledně Vaší možnosti používat bez zdravotního rizika tento kondiční stroj SWING A TREP V daném případě konzultujte svůj tréninkový program s Vaším osobním lékařem a upravte jej podle jeho pokynů a odborných rad. - Těhotné ženy by neměly tento kondiční stroj používat nebo jen po předchozí poradě se svým osobném lékařem a při cvičení na kondičním stroji jeho rady přesně a bezpodmínečně dodržovat. - Tento kondiční stroj není žádná hračka a proto není vhodný pro používání dětmi! Jestliže by přesto chtěly děti používat tento kondiční stroj, potom je nutno, aby rodiče nebo pěstouni před případným svolením k užívání kondičního stroje přihlédli k jejich duševnímu a tělesnému vývoji, ale především vzali v úvahu jejich temperament. - Nenechte děti používat tento kondiční stroj bez dozoru dospělých osob. V případě, že jste dětem povolili používat tento kondiční stroj, tak jim před prvním použitím názorně ukažte správné používání kondičního stroje a současně je důkladně seznamte s bezpečnostními upozorněními, obsaženými v tomto Návodu k použití. Rodiče dětí a také ostatní osoby, které budou mít dozor při používání kondičního přístroje dětmi, by si měli vždy uvědomit svou zodpovědnost za draví děti, které právě používají tento přístroj. Při používání přístroje dětmi by měli jak rodiče trak i dozorující osoby počítat s tím, že děti při takovém cvičení na tomto stroji projeví svou hravost a budou chtít nejen správně používat kondiční stroj, ale také si s ním hrát a to většinou nepřiměřeným způsobem. V takovém případě je nutno ihned ze strany dospělých při dozoru zasáhnout z důvodů možného poškození zdraví dětí právě při tomto nevhodném používání kondičního stroje. - Před sestavením a smontováním kondičního stroje si pečlivě přečtěte pokyny pro montáž, které jsou obsaženy v tomto Návodu k použití. Při montáž a sestavě kondičního přístroje je nutno, abyste bezpodmínečně dodrželi sled jednotlivých montážních kroků.

3 3 - Ve vlastním zájmu a z hlediska bezpečnosti si pečlivě prohlédněte před každým zahájením používání kondičního přístroj, zda nedošlo k jeho poškození (uvolněné šrouby na jeho konstrukci nebo vypadlé matičky ze šroubů, zablokované některé díly stroje apod.) Po případném zjištěném defektu již nesmí být kondiční stroj dále používán, ale je nutno jej nechat opravit. - Před každým používáním kondičního stroje jej postavte na pevnou a vodorovnou podložku, která se nebude při používání viklat nebo nějak naklánět. Rovněž se přesvědčte, zda je kolem kondičního stroje dostatečně volný prostor. Tím při vlastním pohybu a používání stroje nebudete ohroženi předměty, které se nacházejí ve Vašem okolí (např. nebudete narážet svými končetinami na stěnu případně na okolní nábytek apod.). - Při cvičení na kondičním stroji si oblečte vhodný a pohodlný přiléhavý oblek ( nesmí být volný, aby se nezachytil při cvičení za některou součástku kondičního stroje ) a rovněž si obujte přiléhavé sportovní boty (aby se při cvičené nesesmekly z nohou). - Před vlastním zahájením cvičení na kondičním stroji si zacvičte (bez kondičního stroje) několik zahřívacích cviků. Tedy nejprve začněte cvičit pomalu a poznenáhlu zvyšujte intenzitu a rychlost zahřívacích cviků až dosáhnete podle Vašich schopností a vytrénovanosti určitého stupně připravenosti k vlastnímu použití kondičního stroje. - Při používání kondičního stroje bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní upozornění, která jsou obsažená v tomto Návodu k používání. Důrazně upozorňujeme uživatele tohoto kondičního stroje na to, že při nepřiměřeném používání přístroje a neuváženém tréninku ( velké tréninkové dávky, příliš dlouhý tréninková čas apod.) může dojít k narušení Vašeho zdraví! - Tento kondiční stroj používejte jen k danému a v textu popsanému účelu! - Výrobce nepřejímá žádné závazky za škody, vzniklé při nepřiměřením používání a zacházení s kondičním strojem. - Tento kondiční přístroj není vhodný pro používání venku ve volné přírodě. - Před rozbalením přístroje z obalu ochraňte podlahu nebo koberec tím, že na ně položíte nějakou vhodnou rohož. Rovněž podobně ochraňte po vybavení dílů stroje z obalu podlahu a koberce při vlastní sestavě a montáži kondičního stroje. - Pozor! Současně může na tomto kondičním stroji cvičit pouze jedna osoba! - Důležité upozornění pro cvičící osoby! Jestliže při cvičení na kondičním stoji pocítíte nějakou nevolnost nebo slabost nebo dokonce závrať, tak ihned cvičení na stroji přerušte a odpočiňte si! - Jestliže jste nemocen nebo Vás bolí na prsou, bolí Vás končetiny, nebo máte bušení srdce anebo se u Vás projeví příznaky jiné nemoci, tak se neprodleně obraťte na Vašeho lékaře. - Po skončení tréninku na kondičním stroji jej zajistěte tak, aby jej nemohly používat děti! MONTÁŽ KONDIČNÍHO STROJE Vyjměte z obalu všechny díly kondičního stroje.a opatrně je položte na rovnou podlahu. Z opatrnosti podložte vybalené díly výrobku ochrannou folií. Tím zabráníte případnému poškození horních ploch u všech dílů kondičního stroje. Z pracovního prostoru pro smontování jednotlivých dílů odstraňte všechen obalový materiál. Před vlastní montáží zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly kondičního stroje a zda nebyly při přepravě poškozeny. O likvidaci obalového materiálu se postarejte až potom, co jste zkompletovali a smontovali všechny díly v jeden funkční celek. Při montáži postupujte přesně podle jednotlivých kroků, obsažených v tomto Návodu k použití. Tím se vyhnete případným chybám při montáži a potom také při používání. POPIS JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ 1 - Ministepovač minikrokovač 2 - Palubní počítač 3 - Rukojeti 4. Horní část nosníku 5. Dolní část nosníku 6 - Imbusové klíče a víceúčelové klíče (bez obrázku) 7 - Baterie 1,5 V R6 AAA (bez obrázku)

4 4 Postavte kondiční stroj Swing a Twist Stepper Plus na rovnou plochu. Nejprve sešroubujte šrouby ( jsou obsaženy v dodávce výrobku) navzájem dohromady rukojeti (3) s horním nosníkem (4). Upozornění: Neopomeňte šrouby pevně zatáhnout,když budete montovat obě rukojeti. Nyní protáhněte kabel od ministepovače (minikroovače) nejprve dolním a potom horním nosníkem a teprve potom sešroubujte dolní (4) a horní (5) nosník dohromady. Nato přišroubujte sestavený a sešroubovaný nosník k ministepovači. Dbejte přitom na to, aby kabel při průchodu nosníky nebyl nikde přiskřípnut. Na zadní stěně pouzdra palubního počítače otevřete bateriovou přihrádku a vložte do ní baterii 1,5 V Mignon AA. (přitom dbejte na správnou polaritu baterie). Bateriovou přihrádku opět uzavřete.a kabel propojte s palubním počítačem. (obrázek č- 1). Nyní zasuňte palubní počítač do vodící lišty z umělé hmoty v horní části kondičního stroje. Při tomto úkonu dbejte na to, aby kabel nebyl nikde přiskřípnut. (Viz obrázek č.2). Nyní je Váš kondiční stroj Swing a Twist Stepper Plus připraven k používání. Přístroj čistěte jen vlhkou útěrkou. Nakonec povrch kondičního stroje vytřete dosucha. FUNKCE PALUBNÍHO POČÍTAČE V horní části displeje počítače je ukazován počet uskutečněných kroků na kondičním přístroji. Tento údaj nelze měnit. V dolní části displej palubního počítače je zobrazováno více údajů, mezi kterými se můžete přepínat vícenásobném stačením tlačítka MODE. Count: Na displeji jsou zobrazovány všechny ušlé kroky Time: Na displeji je zobrazován celkový čas cvičení v hodinách a v minutách. CAL: Na displeji je zobrazován celkový počet

5 5 spálených kalorií při cvičení na kondičním stroji Strides / Min: Na displeji je zobrazen počet provedených kroků za jednu minutu SCAN: Každý údaj z výše vyjmenovaný dat bude zobrazován na displeji postupně za sebou po dobu 1 sekundy. Modus: Stiskněte tlačítko MODE několikrát za sebou, až se dostanete do zvolené nabídky. Šipka ukazuje na to, který druh dat je právě na displeji zobrazován. Reset: Po stisknutí tlačítka RESET budou všechny údaje, vložené do palubního počítače vynulovány. (Po tomto úkonu opusťte kondiční stroj). ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PALUBNÍHO POČÍTAČE Jakmile začnete cvičit na kondičním stroji Swing a Twist Stepper Plus tak se ihned zapne palubní počítač a začne měřit. Když ukončíte trénink na tomto kondičním stroji nebo si uděláte pauzu, tak se na displeji počítače objeví nápis STOP. Po pauze (když nebude kondiční stroj vůbec používán), která bude delší než 4 minuty se palubní počítač automaticky vypne. POKYNY PRO TRÉNOVÁNÍ Jestliže chcete docílit na tomto kondičním stroji maximální úspěchy a vyhnout se nebezpečí při trénování, tak dbejte následujících pokynů: - Před zahájením tréninku na kondičním stroji byste měli vždy provést několik zahřívacích a uvolňovacích cvičení. - Cvičení na kondičním stroji by měly být opakovány 15 x až 20 x. Mezi těmito cvičeními si vložte vždy krátkou pauzu cca 1 minutu, ve které si udělejte několik uvolňovacích cviků.. - Svou tréninkovou sadu cvičení byste měli jen pomalu zvyšovat a sice zvětšovat jen dobu cvičení ale nezvyšovat počet cviků. POZOR! Jestli se budete cítit moc slabý nebo budete příliš unaven a budete-li mít závratě, potom ihned trénink na kondičním stroji přerušte. Objeví-li se u Vás nevolnost, bolesti na prsou nebo bolesti v končetinách, srdeční nevolnost, bušení srdce nebo jiné příznaky, tak se ihned obraťte na Vašeho lékaře. Cvičení na protažení těla: Obsah těchto cvičení jsou lehká ale účelová cvičení, které mají za úkol procvičit tělo, rozproudit krevní oběh a zvýšit ohebnost kloubů. Před začátkem každého tréninku proveďte vícekrát všechna tato cvičení a teprve po ukončení tréninku na kondičním stroji proveďte další cvičení na zahřátí těla. 1. Procvičení lýtek Předpažte a opřete se oběma rukama o svislou stěnu. Vykročte dopředu pravou nohou a narovnejte levou nohu Nyní pomalu a pevně a stále větší silou tiskněte levou patu na podlahu V této poloze vydržte po dobu cca 15 až 20 sekund. Toto cvičení proveďte také s pravou nohou.

6 6 2. Procvičení ramenních kloubů Postavte se čelem ke zdi a vykročte pravou nebo levou nohou kupředu tak, jak je to zobrazeno na vedlejším obrázku..ohněte nohy v kyčlích a přeneste svou tělesnou hmotnost rovnoměrně na obě nohy. Oběma rukama se přitom opřete o svislou stěnu. Obě nohy musí být rovnoměrně napjaty. V této poloze zůstaňte nehybně po dobu cca 15 až 20 sekund. Změňte polohu nohou (místo dopředu nakročené pravé nohy vykročte nyní levou nohou) a znovu cvičení opakujte. 3. Procvičení stehenních svalů Opřete se pravou rukou o svislou stěnu. Skrčte levou nohu a levou rukou ji uchopte za nárt a pomalu takto skrčenou noru přitahujte k hýždi. Při tomto pohybu se nesmí nárt vytáčet doleva nebo doprava. V této poloze vydržte po dobu cca 15 až 20 sekund. Toto cvičení proveďte i pro pravou nohu (pro procvičení stehenního svalu na pravé noze). 4. Procvičení svalů na zádech: Postavte se do stoje spatného (rovně). Levou paži dejte za hlavu. Levou rukou uchopte pravou ruku za loketní kloub. Nyní lehce pravou rukou zatáhněte, zatím co horní část trupu se vyklání doleva, přičemž se tělo neohne v kyčli. V této poloze vydržte po dobu cca 15 až 20 sekund. Toto cvičení opakujte pro druhou stranu zad. Tedy pravou rukou uchopte levou ruku za loketní kloub atd. 5. Další cvik procvičení svalů na zádech: Lehněte si zády na podlahu.pravou nohu skrčte a položte přes levou nohu podle obrázku. Nyní pravé koleno opatrně posunujte po podlaze blíže k tělu, aniž byste se přitom celým tělem pohybovali po podlaze Při tomto pohybu jsou svaly napjaty. V této poloze vydržte po dobu cca 15 až 20 sekund. Toto cvičení opakujte pro druhou stranu těla.. 6. Procvičování ramenních svalů : Sedněte si na podlahu a uchopte se za paty a obě plosky chodidel stiskněte k sobě tak, až se budou navzájem dotýkat. Nyní se ohýbejte v kyčlích směrem dopředu. Při tomto pohybu nezakulacujte záda. V této poloze vydržte po dobu cca 15 až 30 sekund.

7 7 7. Procvičování kyčelních kloubů : V polokleku vysuňte vpřed levou nohu a opřete ji ploskou o podlahu. Pravou nohu (podle obrázku) natáhněte dozadu, napněte ji a přitom se kolenem nedotýkejte podlahy. Pomalu se natahujte. V této poloze vydržte po dobu cca 15 až 30 sekund.pak si vyměňte polohu noh a proveďte stejný cvik s opačnými polohami noh. 8. Procvičování zad a kyčelních kloubů: Sedněte si zpříma na podlahu se kříženýma nohama. Vzpažte obě ruce a sepněte je nad hlavou. Nespouštějte přitom bradu dolů. nýbrž ji tiskněte směrem nahoru. V této poloze vydržte po dobu cca 15 až 30 sekund. ČIŠTĚNÍ KONDIČNÍHO STROJE Povrch kondičního stroje čistěte vždy jen navlhčenou utěrkou v jemném čistícím prostředku. Tento návod k použití je publikace firmy Conrad Electronics. Návod odpovídá technickému stavu při tisku. Změny vyhrazeny! 1/2006 Cechm.J.

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č.

OTÁZKY? UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Navštivte naše webové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu: PFIVEL85712.1 Výrobní č. Č. modelu: PFIVEL857. Výrobní č. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Napište výrobní číslo do předchozího políčka. Štítek se sériovým číslem OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte:

Více

JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ

JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ JETT 005 MULTIFUNKČNÍ POSILOVAČ SVALŮ DOLNÍ POLOVINY TĚLA NÁVOD K POUŽITÍ Úvod Pro maximální užitek a bezpečnost při cvičení si, prosíme, přečtěte nejprve tento Návod k použití, prohlédněte si instruktážní

Více

TOTAL GYM. Návod k použití. Příručka ke cvičení

TOTAL GYM. Návod k použití. Příručka ke cvičení TOTAL GYM Návod k použití Příručka ke cvičení (V překladu odkazujeme na obrázky v originální anglické příručce EXERCISE BOOKLET dodávané společně se strojem.) Při překladu pro nás byla důležitější srozumitelnost

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 3880 Běžecký pás insportline Stratosphere 1 OBSAH VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 4 NAPÁJENÍ... 4 MONTÁŽ... 4 OBSAH BALENÍ... 5 SPOJOVACÍ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6958 Multifunkční posilovací věž Bio Force

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6958 Multifunkční posilovací věž Bio Force UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6958 Multifunkční posilovací věž Bio Force 1 OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 4 ROZMĚRY A PŘEHLED DÍLŮ... 6 ŠTÍTKY S VAROVÁNÍM / VÝSTRAHOU... 7 POKYNY K SESTAVOVÁNÍ...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás.

NÁVOD K POUŽITÍ. Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. NÁVOD K POUŽITÍ Prostudujte, prosím, podrobně tuto příručku, než začnete používát váš nový běžecký pás. OBSAH Důležité bezpečnostní zásady Důležité zásady týkající se připojení k elektřině Zásady uzemnění

Více

LEG MASTER PROFI NÁVOD K POUŽÍTÍ. 5. Nasaďte černou tyč (3) do konstrukce s pedály.

LEG MASTER PROFI NÁVOD K POUŽÍTÍ. 5. Nasaďte černou tyč (3) do konstrukce s pedály. LEG MASTER PROFI NÁVOD K POUŽÍTÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. UPOZORNĚNÍ Leg Master Profi není zdravotnickou

Více

VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720. Návod k použití

VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720. Návod k použití VIBRAČNÍ POSILOVACÍ STROJ VIBRO JETT 1720 Návod k použití Úvod Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před prvním použitím posilovacího stroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Tento

Více

SLIM SHAPER. Návod k použití

SLIM SHAPER. Návod k použití SLIM SHAPER Návod k použití CZ OBSAH Důležité bezpečnostní instrukce Specifikace a popis dílů Úvod Instrukce k montáži Průvodce cvičením Údržba a uskladnění Váš fitness program Tabulka cvičení DŮLEŽITÉ

Více

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE

MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE MOTOROVÝ BĚŽECKÝ TRENAŽER AC05995 NÁVOD K POUŽITÍ A OBSLUZE Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám, k zakoupení tohoto kvalitního výrobku, který byl vyvinut podle nejnovějších technických znalostí a vyroben

Více

IN 1107 Body Solid G3S Návod k použití & Instrukce k montáži Obsah DVD k procvičení celého těla............. str. Schematické nákresy................. str. Bezpečnostní instrukce.................. str.

Více

Trampolína GoodJump. www.goodjump.cz. Návod k montáži a použití

Trampolína GoodJump. www.goodjump.cz. Návod k montáži a použití CZ Trampolína GoodJump Návod k montáži a použití Používání trampolíny je na vlastní nebezpečí! Osoba, která postavila trampolínu je zodpovědná jen za její bezvadný stav! ÚVOD návod pro trampolíny goodjump

Více

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více

Stepper JETT - 6205. Návod k použití. Obsah

Stepper JETT - 6205. Návod k použití. Obsah Stepper JETT - 6205 Obsah OBSAH... 2 BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ OPATŘENÍ... 3 POPIS A MONTÁŽ PŘÍSTROJE... 4 POUŽÍVÁNÍ... 5 CVIKY NA ZAHŘÁTÍ... 5 CVIČENÍ... 6 SPRÁVNÁ INTENZITA CVIČENÍ... 8 JAK SI ZJISTIT

Více

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce.

Ab Tronic X2. Masážní pás. Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. Ab Tronic X2 Masážní pás Před použitím si pozorně přečtěte tyto instrukce. RYCHLÝ START PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY! Pokud budete mít další dotazy nebo byste se

Více

Návod na použití MAG - MASTER IN 68

Návod na použití MAG - MASTER IN 68 Návod na použití MAG - MASTER IN 68 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL INSPORTLINE, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o., Rybárska

Více

EM 30. - Vatsalihasvyö. Käyttöohje

EM 30. - Vatsalihasvyö. Käyttöohje EM 30 CZ - Vatsalihasvyö Käyttöohje BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky Vážená zákaznice,

Více

Návod na použití. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov. www.insportline.cz

Návod na použití. ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov. www.insportline.cz Návod na použití ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 0 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 9, email: servis@insportline.cz pre Slovensko: insportline

Více

AB TONIC II. Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz

AB TONIC II. Aktuální verzi návodu v elektronické podobě najdete na www.tvproducts.cz AB TONIC II CZ Model No.: MC0223 Návod k používání Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro

Více

BM 26. z Měřič krevního tlaku Návod k použití

BM 26. z Měřič krevního tlaku Návod k použití BM 26 CZ z Měřič krevního tlaku Návod k použití BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de 0483 ČESKY

Více

Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884

Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884 Návod na použití Eliptical ATLANTA WHITE IN 884 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 0 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 9, email: servis@insportline.cz

Více

návod k použití Pračka EWF 10771 W

návod k použití Pračka EWF 10771 W návod k použití Pračka EWF 10771 W 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Obsah Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče 4 Ovládací panel 5 Při prvním

Více

Návod k obsluze Kávovar

Návod k obsluze Kávovar Návod k obsluze Kávovar Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte poškození přístroje. cs-cz M.-Nr. 10 022

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

ULTRATONE SALON 10 ULTRA PLUS NÁVOD K POUŽITÍ

ULTRATONE SALON 10 ULTRA PLUS NÁVOD K POUŽITÍ ULTRATONE SALON 10 ULTRA PLUS NÁVOD K POUŽITÍ Tento přístroj byl vyroben a testován ve shodě s normami EN60601-:1990, IEC 601:1988, Elektrický zdravotnický prostředek IEC 601-2-10:1987, Bezpečnost nervových

Více

Bezpečnostní upozornění

Bezpečnostní upozornění Bezpečnostní upozornění Symboly používané v tomto návodu Důležitá upozornění jsou označena následujícími symboly. Je naprosto nutné řídit se těmito upozorněními. pod pečlivým dohledem osoby, která je zodpovědná

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

Návod k použití TK 76K573

Návod k použití TK 76K573 TK 76K573 Návod k použití TK 76K573 Q4ACZM1527 1 Obsah Blahopřejeme Vám......4 Bezpečnostní pokyny...5 Ovládací prvky a ukazatele...6 Menu a displej...6 Uvedení do provozu...9 Příprava nápoje...10 Informace

Více

BM 70. z Měřič krevního tlaku Návod k použití

BM 70. z Měřič krevního tlaku Návod k použití CZ BM 70 z Měřič krevního tlaku Návod k použití BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky Vážení

Více

Polar FT80. Uživatelská příručka

Polar FT80. Uživatelská příručka Polar FT80 Uživatelská příručka Obsah 1. ZAČÍNÁME... Seznamte se se svým tréninkovým počítačem Polar FT80... Tlačítka a struktura nabídky zápěstní jednotky... Symboly na displeji... Začněte základním nastavením...

Více