Trainee program ŠKODA POWER 3/2007. Představujeme vám ŠKODA ELECTRIC. - nastartujte svou kariéru již nyní Vyřešte problém za 1000 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trainee program ŠKODA POWER 3/2007. Představujeme vám ŠKODA ELECTRIC. - nastartujte svou kariéru již nyní Vyřešte problém za 1000 Kč"

Transkript

1 III. ročník 3/2007 Trainee program - nastartujte svou kariéru již nyní Vyřešte problém za 1000 Kč ŠKODA POWER - perspektivní zaměstanavatel Představujeme vám ŠKODA ELECTRIC

2 2 Milé studentky, milí studenti, jsem velmi potěšen, že vás po období prázdnin mohu opět oslovit. Je to již třetí rok, co vám prostřednictvím časopisu ŠKODA news přinášíme řadu informací, zajímavostí, soutěží a programů určených pro vás, studenty. Když jsme přemýšleli o tom, co nového vám ještě můžeme v našem časopise nabídnout, přišli jsme na to, že jsme vám vlastně ještě nepředstavili jednotlivé společnosti holdingu ŠKODA. Proto v tomto a následujících číslech vám přiblížíme jednotlivé společnosti skupiny. Dozvíte se více o jejich historii, strategii, výrobním programu a produktech, jejich spolupráci s vysokými školami i názorech na vás, studenty. Věřím, že i v tomto studijním roce v našem časopise najdete nejen zajímavé čtení, ale i inspiraci a programy, které vám pomohou při vašem dalším profesním rozvoji. Hodně zdaru v novém školním roce přeje Josef Bernard personální ředitel ŠKODA HOLDING a.s. Dalších pět vysokoškoláků se pyšní certifikátem ukončení trainee programu pořádaného ŠKODA HOLDING a.s.. Trainees si z druhého ročníku odnesli řadu zajímavých zkušeností a poznatků nejen z práce na projektech, ale i z doplňkových aktivit, které jsou nedílnou součástí programu. Po závěrečných prezentacích svých projektů před oborníky ze společností a univerzit se ještě setkali na slavnostním rautu, kde kromě certifikátů o absolvovaní trainee programu obdrželi finanční odměnu ve výši deset tisíc korun. Jako třešničku na dortu pro tyto čerstvé absolventy společnost ŠKO- DA HOLDING a.s. připravila program ve ŠKO- DA sport parku, kde si trainees mohli v lanovém centru vyzkoušet překonávání lanových překážek ve výškách a na úplný závěr vylézt na lezeckou věž. Trainee program vyhlašujeme už 3. ročník Pokud jste se s informacemi o tomto programu ještě nesetkali, a tudíž nevíte, zda by to byl ten správný program pro vás, pak čtěte dál: Pro koho je trainee program určen: Trainee program je určen pro studenty čtvrtých ročníků technických oborů vysokých škol (první ročník magisterského studia). Hlavním předpokladem pro účast v programu jsou určité technické vědomosti a především zájem studenta pracovat na odborném projektu z nabídky firmy a jeho zájem rozvíjet své dovednosti v souvislosti s výkonem práce. Samozřejmě s tím plně souvisí, že bude ochotný věnovat programu část svého volného času. Co je náplní: Hlavní částí programu je práce na odborném projektu ve vybrané oblasti. Student práci řeší ve spolupráci s konzultantem ze společnosti, kterou byl projekt zadán.

3 Dalšími aktivitami, které jsou nedílnou součástí projektu, je jazykový kurz angličtiny, dvoudenní kurz komunikace a prezentace a exkurze do společností holdingu. Hlavní efekt trainee programu pro studenty: Nejdůležitějším efektem je získání odborné praxe a pracovních zkušeností. Dále je to rozvoj dalších dovedností vyplývajících z náplně programu ať je to již zdokonalení se v angličtině, komunikaci nebo v přípravě prezentací. Nemalou výhodou je i to, že student může v práci pokračovat v pátém ročníku jako na své diplomové práci, a tu pak třeba přihlásit do soutěže Cena Emila Škody. Tam, pokud práce bude vyhodnocena, by mohl získat částku až ,- Kč. Po ukončení trainee programu získá student finanční odměnu a certifikát o absolvování. V trainee programu má jeho účastník příležitost získat řadu informací, které nikde ve skriptech nenajde a hlavně získá praxi v oboru, která se dnes velmi cení. Časová náročnost: Co se týče hlavní náplně programu, tj. práce na projektu odborného charakteru, student do společnosti dochází a projekt řeší v čase, který si předem domluví se svým konzultantem a který jim oběma vyhovuje. Obdobné je to i s výukou anglického jazyka výuka se koná v termínech, které si domluví student s lektorem na začátku trainee programu. Poslední z aktivit je kurz komunikace a prezentace, a to jsou dvě soboty. Pokud vás tento program zaujal a chcete se ho zúčastnit, pak: vyberte si z nabídky projekt, na kterém byste chtěli pracovat vyplňte přihlášku a odešlete ji do na adresu: ŠKODA HOLDING a.s. Personální útvar Ing. Jana Borowiecka Tylova 1/57, Plzeň Výběr účastníků se uskuteční formu osobních pohovorů u kterých budou přítomni vedoucí projektu, zástupce dceřiné společnosti a zástupce ŠKODA HOLDING a.s.. Konkrétní podmínky, přihláška a seznam projektů na straně 11 nebo na 3

4 ŠKODA ELECTRIC a.s. PŘEDSTAVUJEME VÁM ŠKODA ELECTRIC a.s. Již třetím rokem začíná vycházet náš časopis ŠKODA news. V předchozích číslech jsme vás informovali o našich produktech, programech pro vás, soutěžích, významných zakázkách, apod. V tomto studijním roce bychom vám, mimo jiné, chtěli představit společnosti holdingu ŠKODA. Jako první ze společností vám představíme ŠKODA ELECTRIC a.s. - předního světového výrobce trolejbusů, trakčních elektronických pohonů, elektrických motorů pro trolejbusy, tramvaje, lokomotivy, příměstské vlakové jednotky, metro, důlní vozidla apod. A začneme tím, že si tak trochu zavzpomínáme: ŠKODA ELECTRIC s.r.o. byla založena 1. ledna 2003 jako zcela nový závod, který je ve skupině ŠKODA zodpovědný především za výrobu a vývoj elektrických výzbrojí pro kolová a kolejová vozidla a také za další pokračování výroby trolejbusů se značkou ŠKODA. Začátky nové společnosti byly velmi obtížné. Především se vytvářelo nové pracovní prostředí tak, aby bylo srovnatelné s evropským standardem. Investovali jsme značné prostředky do budovy 49 v areálu Doudlevce, do nových výrobních prostor, úpravy zkušebny a v neposlední řadě i do úpravy prostor pro technický úsek a vedení společnosti. Téměř od vzniku společnosti byl zahájen důležitý vývoj nových trolejbusů řady 24Tr a 25Tr. Od 1.července 2003 se stal součástí ELECTRICu závod ŠKODA TRAKČNÍ MOTORY a také přišla velká skupina pracovníků ze ŠKODY TRANSPORTATION, která se zabývala prakticky shodným výrobním programem (výkonová a řídící elektronika pro kolejová vozidla). Prakticky okamžitě se rozběhla důležitá zakázka kontejnerů pro modernizaci metra. Samozřejmě v roce 2003 přišla také řada nových špičkových vývojových pracovníků, kteří viděli v ELECTRICu možnost seberealizace na zajímavých projektech v oblasti TOP elektrických výzbrojí pro vozidla. Konsolidace ŠKODY ELECTRIC byla dokončená k 1.lednu 2004 příchodem skupiny ze ŠKODA OSTROV a s vytvořením business unit Trolejbusy.

5 ŠKODA ELECTRIC a.s. Historii vzniku firmy jsme už přiblížili, strategii společnosti v následujících letech přiblíží generální ředitel společnosti Jaromír Šilhánek. Jak hodnotíte pro ŠKODA ELECTRIC rok 2006 a první polovinu roku 2007? Velmi stručně je možné říci, že toto období bylo pro naši společnost obdobím dalšího růstu a posilování, čímž jsme navázali na obdobně úspěšné roky předchozí. Meziroční růst tržeb ve všech třech oborech, na nichž stojí podnikání v naší společnosti, tj. trakčních motorech, pohonech a trolejbusech, spolu s růstem podílu exportu vytvořil dobrý předpoklad pro budoucí růst a stabilitu. Rok 2007 by měl potvrdit další růst naší společnosti. Tržby předpokládáme na úrovni 2,2 miliardy Kč, což znamená přibližně meziroční nárůst o 46%. Významnou část tvoří opět export. Jaká je strategie firmy pro příští roky? Strategie společnosti je založena na třech stavebních kamenech: důrazu na provozní dokonalosti, inovacích a úzkém vztahu se zákazníkem. Efektivní rychlé fungování Náhled trolejbusu určeného pro rumunský Temešvár. beze ztrát nám umožní vyrábět výrobky ve vyšší kvalitě a za nižší ceny než konkurence. Tyto úspory na nákladech pak budeme moci postoupit zákazníkovi formou snížení cen, nebo, přednostně, využít pro investice do nových technologií a inovací. Inovační technologie nám pomohou k výrobě výrobků a poskytování sužeb, které našim zákazníkům zvýší užitnou hodnotu a zvýší spokojenost. Vývoj nových produktů, které budou mít reálné komerční uplatnění, je proto klíčovou záležitostí. V neposlední řadě klademe důraz na úzký vztah se zákazníkem, neboť on je ten, kdo rozhoduje o našem úspěchu a selhání. Musíme mu přinést více než naše konkurence, dobře ho poznat a porozumět jeho preferencím. Abychom uspokojili zákazníka, budeme plnit jeho očekávání, zejména v oblastech ceny, kvality a termínů. Podařilo se vám získat nové zákazníky nebo jste jen posilovali a rozšiřovali spolupráci s těmi stávajícími? Kromě rozšiřující se spolupráce se současnými zákazníky se nám daří získávat i zákazníky zcela nové, a to nejen v Evropě, ale i v USA a Asii. Výsledkem je skutečnost, že výrazně vzrostl objem nasmlouvaných zakázek a zvýšily se investice do vývoje nových výrobků a technologií. Celkový objem nasmlouvaných zakázek dnes zajišťuje práci pro vývojové a výrobní kapacity na následující dva roky, což se dosud nikdy nepodařilo. Úspěšně se rozvíjela výroba trolejbusů typu ŠKODA 24Tr a ŠKODA 25Tr postavených na bázi unifikované autobusové karoserie Irisbus. Kromě dalšího upevnění vedoucí pozice na domácím trhu a na Slovensku se podařilo počátkem roku 2007 podepsat významné smlouvy na dodávky trolejbusů do zahraničí. Také obory elektrických pohonů a motorů pokračovaly ve vývoji a výrobě nových kompletních pohonů a motorů pro kompletní škálu pohonů pro trolejbusy, tramvaje, metro, předměstské jednotky a lokomotivy. A kam přesně směřovaly největší zakázky? Nejvíce výrobků jsme vyvezli do Evropy, dále pak do Ameriky. Největší zakázky tvořily elektrovýzbroj pro předměstskou jednotku 471, metro Praha a dodávky trolejbusů pro města Bratislava, Ústí nad Labem a České Budějovice, dále pak se nám podařilo získat půlmiliardovou zakázku na padesát trolejbusů do rumunského Temešváru. Tam jsme zvítězili ve výběrovém řízení, kterého se účastnil také domácí výrobce trolejbusů ASTRABUS a konkurenční SOLA- RIS. Je to po úspěchu v Rize, kam dodáme 150 trolejbusů za 1,5 miliardy, další významný úspěch v evropském tendru. Jak vypadaly výsledky hospodaření společnosti v uplynulém roce? Podle toho, co říkáte, musel být rok 2006 pro společnost velmi úspěšný? Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a tržby z prodeje zboží dosáhly v roce 2006 hodnoty miliard. Kč, což představuje nárůst ve srovnání s předchozím rokem o 13%. Nejvyššího nárůstu dosáhla divize Pohony a Trolejbusy, obor Trolejbusy. Zde činily tržby 543 tisíc. Kč a představovaly nárůst o 110% oproti předchozímu roku. Tržby divize Trakční motory dosáhly hodnoty 470 tisíc. Kč a divize Pohony a Trolejbusy, obor Pohony 522 tisíc. Kč. Tuzemské subjekty odebraly výrobky ve výši 940 tisíc. Kč. Exportní dodávky celkem představovaly 596 tisíc Kč. Rok 2006 opět potvrdil, a první polovina roku 2007 ještě podtrhuje skutečnost, že ŠKODA ELECTRIC a.s. umí nabídnout zákazníkům výrobky, které plně vyhovují jejich přáním na provedení, technické parametry, krátké dodací termíny i na požadavky vysoké kvality. Výrobky naší společnosti jsou prodávány a úspěšně provozovány doslova po celém světe od zákazníků v Asii, přes celou Evropu až po řadu zákazníků v Severní Americe. 5

6 ŠKODA ELECTRIC a.s. Věda a výzkum - důležitá součást nových technických řešení koncentrovat vyšší výkon motoru do menšího zástavbového prostoru v podvozku. Výrobky společnosti ŠKODA ELECTRIC se uplatňují na velmi náročných trzích, kde jedním z důležitých předpokladů je vysoká technická úroveň produktů a celých komplexních řešení. Proto je věda a výzkum velmi důležitou součástí našich nových technických řešení, říká Martin Sobotka, ředitel divize Trakční motory ŠKODA ELECTRIC. Výzkum a vývoj jsou pro firmu klíčové. Na čem nyní v oboru motory pracujete? Na trhu se chceme prosadit především kompletními motory s vlastním designem. Ve spolupráci s univerzitami a dalšími špičkovými vědeckými institucemi plánujeme optimalizovat návrh tak, abychom byli schopni navrhovat motory šité na míru i pro extrémní podmínky, které panují například v chilských povrchových dolech. Pro příští rok pro nás bude výzvou vývoj motorů s permanentními magnety, které by měly umožnit Které zakázky nyní patří ke klíčovým? Dynamický rozvoj systémů hromadné dopravy a vysoká kvalita našich výrobků má za následek navyšování objemu práce, který v Plzni budeme realizovat. Mezi naše největší zákazníky patří Bombardier a Alstom, abych jmenoval ty nejznámější. Hodně si slibujeme od rozvoje v oblasti dodávek motorů pro důlní vozidla a v neposlední řadě bychom rádi uspěli s první sériovou dodávkou motorů s permanentními magnety pro pražský dopravní podnik. Čeká vás i pro tyto zakázky vývoj novinek? Nyní před námi stojí úkol vyvinout šest nových motorů podle přání zákazníků. Podle parametrů, které si zvolili. Je to velká porce práce. I proto se chystáme posílit oblast výzkumu a vývoje o nové zaměstnance. Takové, které bude bavit práce v oboru. Které těší, že výsledek jejich práce se uplatní v praxi a nezůstane jen v oblasti teorie. Vysokou technickou úroveň firmy dokládají vedle sériové výroby i speciální zakázky. ŠKODA ELECTRIC je také nabízí? Motory vyvinuté a vyrobené naší společností pohání např. speciální zubačku, která vozí turisty na vrchol alpského vrcholu Jungfrau. A musím říci, že zákazník je velmi spokojen, což by se mělo odrazit v objednávkách motorů pro obdobné horské vlaky. Co se týká velkých zakázek právě dokončujeme dodávku 250 motorů pro kanadský Vancouver a zahajujeme realizaci kontraktu na dodávku bezmála 600 kusů trakčních motorů pro budapešťské metro. 6

7 ŠKODA ELECTRIC a.s. Technický rozvoj ve společnosti ŠKODA ELECTRIC je oblast, bez které se v produktivní společnosti neobejde Výrobky ŠKODA ELECTRIC jsou založeny na technickém rozvoji a dlouholeté tradici firmy, mají vysokou přidanou hodnotu a obsahují poslední poznatky z mnoha elektrotechnických oborů. ŠKODA ELECTRIC každoročně investuje do technického rozvoje rozsáhlé finanční a kapacitní prostředky, říká Ladislav Sobotka, jednatel a ředitel pro rozvoj ŠKODA ELECTRIC. Na co konkrétně se soustředí technický rozvoj? Zejména se jedná o oblast vlastního návrhu trakčních asynchronních motorů, a to včetně výpočtů, výkonové a řídící elektroniky, řídícího software včetně diagnostických a komunikačních prostředků a v neposlední řadě na oblast systémových projektů elektrických výzbrojí vozidel. Také se intenzívně připravujeme na nasazení zcela nové technologie pro výrobu trakčních synchronních motorů s permanentními magnety. Tyto stroje bude ŠKODA ELECTRIC nasazovat v aplikacích, kde je nutné minimalizovat zástavbový prostor a zvýšit účinnost celého pohonu včetně mechanické části. Jedná se o tzv. přímé pohony tedy bez převodovky a s pomaloběžným trakčním motorem. Velký zájem zákazníků je o železniční trakční pohony, které jsou dimenzovány na velký výkon a napětí, tedy aplikace poslední výkonové elektroniky včetně řízení. Na tuto oblast směřujeme naše špičkové tvůrčí pracovníky a samozřejmě netrpělivě čekáme na zahájení zkoušek lokomotivy 109E, která tyto prvky obsahuje. Jaké aktuální projekty řešíte? Těch věcí je celá řada, ale mohu zmínit třeba úkol, který náš tým značně zaměstnává nová tramvaj 15T, 100% nízkopodlažní a s otočnými podvozky. Jedná o nasazení převratné elektrické výzbroje, která, jak doufáme, poskytne tomuto vozidlu zcela mimořádné jízdní vlastnosti. Nejedná se tedy o inovativní vylepšování elektrické výzbroje 14T, ale o zásadní krok směrem k individuálnímu přímému pohonu jednotlivých kol vozidla. Dále to jsou probíhající typové a vývojové testy na výkonovém standu pro elektrickou lokomotivu ŠKODA 109E pro České dráhy. V současné době budou tyto testy pokračovat s trakčním transformátorem firmy ABB. Výsledky těchto testů jsou pozitivní, ale tyto testy představují sice velmi důležitý,ale pouze první krok. Proto se také připravujeme na zkoušení elektrické výzbroje přímo na lokomotivě. Rovněž pokračuje sériová výroba trolejbusů typu 24Tr a 25Tr, která prokazuje vysokou technickou kvalitu tohoto projektu, což potvrzuje každoroční nárůst dodávek a spokojenost zákazníků. Byl ukončen vývoj modernizovaného střešního kontejneru s elektrovýzbrojí pro tyto vozy, který se vyznačuje především omezením kontaktních prvků, dalším zvýšením izolačních vlastností a redukcí rozměrů i hmotnosti, což dále zvyšuje užitné vlastnosti trolejbusů. Jsou zpracovány varianty vozů s klimatizací a dieselelektrickým agregátem s emisní normou EURO4. Mezi významné zahájené inovační kroky patří modernizace trakční elektrovýzbroje pro předměstskou jednotku 471 a asynchronní elektrovýzbroje pro vozy metra. K technickému rozvoji neodmyslitelně patří programy, se kterými se pracuje. S jakými pracují konstruktéři u vás? ŠKODA ELECTRIC již plně využívá v konstrukčních kancelářích CAD systém CATIA a v roce 2006 byl zaveden integrovaný systém pro správu a archivaci technické a výrobní dokumentace SmarTeam. ŠKODA ELECTRIC, stejně jako další společnosti skupiny ŠKODA HOLDING, je velmi blízko vytváření kompletní elektronické dokumentace včetně elektronického archivu. To znamená, že v blízké době zmizí výkresová dokumentace v papírové formě. Na našich grafických stanicích si můžete konstruovaný výrobek prohlížet v 3D modelech ze všech pozic a konstrukční práce se stala tvůrčí činností v pravém slova smyslu. Díky těmto grafickým stanicím se stala konstruktérská práce velmi přitažlivou i pro mladé lidi. 7

8 ŠKODA ELECTRIC a.s. A teď přišla řada i na vás studenty. Jak spolupracuje společnost ŠKODA ELECTRIC s vámi, jak vás vidí a kdy se po nástupu do společnosti můžete dostat k zajímavé práci, nám řekl Jiří Flajtingr, vedoucí technického úseku divize Pohony a trolejbusy. 8 Ve všech společnostech se hovoří o omlazování pracovních týmů. S tím úzce souvisí spolupráce v univerzitami a studenty, jako potenciálními zaměstnanci. Jak konkrétně probíhá spolupráce vaší společnosti s univerzitami? Spolupráci s univerzitami je nutné považovat za klíčovou při vývoji nových produktů a výchově nových odborníků. Tato spolupráce je založena na oboustranně výhodné bázi. Poměrně dobře se rozvíjí spolupráce s ČVUT Praha a Univerzitou Pardubice, přičemž nejrozsáhlejší a historicky nejdelší je spolupráce ze ZČU. Spolupráce pracovišť fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni (dříve VŠSE Plzeň) se ŠKODA ELECTRIC (jako nástupcem několika bývalých pracovišť závodů Škoda) existuje v pedagogické i vědecké formě prakticky od založení VŠSE. Tato spolupráce byla vždy založena na principu vzájemné dohody a výhodnosti pro všechny subjekty. Během více než 50-leté spolupráce byly vytvořeny takové vazby, že i dnes je pedagogický i vědecký potenciál FEL ZČU v Plzni v mnohých oborech velmi silně orientován na závod ŠKODA ELECTRIC. O pokračující spolupráci i v dnešním období svědčí smlouvy o společných pracovištích, které byly v nedávné době uzavřeny. Jednak je to Dohoda o spolupráci mezi ŠKODA ELECTRIC a FEL-ZČU v Plzni z roku 2004 a dále pak Smlouva o zřízení společného pracoviště mezi ŠKODA ELECTRIC, FEL-ZČU v Plzni a FEL-ČVUT v Praze z roku Zejména druhá dohoda svědčí o snaze rozšířit spolupráci o subjekty mimo region a současně o zájmu pražské vysoké školy o zapojení se do již existující letité spolupráce. V rámci uvedených pracovišť jsou v současné době, mimo jiné, řešeny dva grantové projekty a další vývojové projekty, které jsou již z větší části spojeny s reálnými zakázkami. Vyjmenuji ještě další významné formy spolupráce s univerzitami: odborníci ze ŠKODA ELECTRIC mají účast v pedagogickém procesu FEL, a to ve formě výuky samostatných předmětů (např. hlavní předmět 5. ročníku Projektování elektrických pohonů) nebo specializovaných přednášek, kde můžeme zmínit přednášky Dr. Sobotky, pracovníci firmy ŠKODA ELECTRIC zadávají témata diplomových prací. Toto představuje na jedné straně pomoc univerzitě, na straně druhé i toto je možnost podchycení budoucích talentovaných techniků. Vybraným a vytipovaným absolventům ZČU v Plzni je nabízeno zaměstnání ve ŠKODA ELECTRIC, a to pro všechny potřebné obory. Výběr talentovaných studentů se uskutečňuje i prostřednictvím tzv. trainee programu, kdy studenti nižších ročníků řeší ve výrobním závodě zadané technické problémy. Specifickou otázkou je doktorandské studium. Protože nejdůležitější součástí tohoto typu studia je vědecká práce, nabízí se jako vynikající forma spolupráce navrhování témat přímo ze ŠKODA ELECTRIC. V tomto případě se již doktorandi přímo podílejí na řešení náročných technických problémů závodu, které ve většině případů představují i témata disertačních prací. Vytipovaným doktorandům je taktéž po dohodě s univerzitami nabídnuta možnost zaměstnání ve ŠKODA ELECTRIC. Náš závod využívá laboratorních zařízení ZČU v Plzni zde se jedná především o měření elektromagnetické kompatibility, ale v případě potřeby je možné využívání i vlastních laboratoří univerzit. Spolupráce existuje i v oblasti propagační. Jedná se o cílené působení na myšlení studentů středních škol o výhodnosti studia na technických fakultách ZČU v Plzni. V rámci těchto aktivit se pořádají exkurze studentů středních škol do výrobního závodu. Ale musím reagovat ještě na Vaši úvodní větu, kde jste se zmínila o omlazování pracovních týmů. Technický úsek ŠKODA ELECTRIC, divize Pohony a trolejbusy má velmi vysoké procento mladých a perspektivních pracovníků. Z celkového počtu 81 pracovníka je 29 pracovníků do 30 let a 45 pracovníků do 35 let. To znamená, že 55% pracovníků technického úseku je mladších 35 let. Upřímně řečeno spíše v dnešní situaci a v některých úsecích pociťuji nedostatek pracovníků s dlouholetými zkušenostmi. Jak se vám jeví dnešní studenti? Existuje nějaký zásadní rozdíl mezi studenty současné doby a třeba těmi, kteří končili před deseti a více lety? Víte, toto je těžká otázka, nicméně vyslovím můj subjektivní názor. V průměru, zdůrazňuji

9 v průměru, úroveň znalostí současných studentů oproti studentům, kteří graduovali třeba před patnácti lety, poklesla. Tato skutečnost souvisí s určitou masofikací univerzitního studia. U našeho oboru výkonová elektronika a pohony se uplatňuje pravděpodobně další faktor. Tento obor je vůbec jeden z nejnáročnějších na elektrotechnické fakultě a i řada dobrých a výborných studentů po absolvování 3. ročníku studia volí obory jednodušší, což má za následek, že základna studentů v našem oboru je užší, než bychom si přáli. Je třeba ale konstatovat, že v každém ročníku lze nalézt vynikající studenty se zájmem o obor. Velkým nedostatkem minulých i současných studentů je úroveň jazykových znalostí a určitě bych každému studentovi doporučil absolvovat jeden semestr studia v anglicky mluvících zemích. U současných studentů mě naopak příjemně překvapuje vysoká míra samostatnosti a zdravá míra dravosti. Myslíte si, že absolventi jsou dostatečně připraveni na praxi? Ano i ne. Je pochopitelné, že se snažíme, aby mladí nastupující inženýři byli právě ze skupiny výborných a vynikajících studentů. Tito studenti jsou po teoretické stránce připraveni dobře. Samozřejmě, že řadu teoretických i dalších technických znalostí získávají postupně v průběhu praxe. Zde bych rád ale udělal určitou poznámku. Já osobně jsem toho názoru, že ještě důležitější, než teoretické znalosti a inteligence vyjádřená v měřitelném IQ, je nutné mít na patřičné úrovni i inteligenci emoční a praktickou. Dnes lze práci techniků jednoznačně charakterizovat jako týmovou. Musím ale říci, že schopnost pracovat týmově v širokém slova smyslu vůbec není jednoduchá a týmová práce vyžaduje udržovat mezilidské vztahy na patřičné úrovni, mít schopnost naslouchat svým kolegům a přemýšlet o jejich názorech a argumentech, umět se konstruktivně a korektně s kolegy hádat. Navíc v podmínkách výrobního závodu je nutné tzv. systémové myšlení. V těchto směrech, které jsem nyní jmenoval, nejsou současní studenti domnívám se pro praxi dostatečně připraveni. Za jak dlouhou dobu po nástupu do ŠKODA ELECTRIC se absolvent dostane k samostatné práci? Na tuto otázku je velmi jednoduché odpovědět. Rozsah současné zakázkové náplně a požadované termíny náš přímo nutí nasazovat téměř okamžitě nové kolegy na řešení úkolů reálných i vývojových zakázek. Samozřejmě pod vedením starších a zkušených pracovníků. Připomínají metro i tramvaj. Něčím se blíží i příměstským jednotkám. Tak právě takové vozy začínají stále více sloužit na kolejích v mnoha zemích světa. Lehká kolejová vozidla se jim říká. A ŠKODA ELECTRIC opět prokázala, že ve vývoji patří k předním světovým firmám nedávno totiž dokázala získat zakázku na výrobu pohonů právě pro tato netradiční vozidla. A to pro jihokorejskou firmu Rotem, jež vozy kompletuje a dodá na místo určení, do Turecka. Metro? Tramvaj? Novinka pro Turecko je něco mezi tím Je to první kontrakt tohoto druhu, kdy budeme dodávat kompletní elektrickou část vozidla, zdůrazňuje význam zakázky vedoucí obchodního oddělení Pohony ŠKODA ELECTRIC Michal Drha. Čím jsou lehká kolejová vozidla zvláštní? Jsou to dopravní prostředky, které mají za úkol spojovat města a předměstí s širokým okolím. To znamená, že musí zvládnout jak dopravu ve stylu tramvají, tedy s četnými zastávkami ve městské zástavbě, tak provoz mimo město, jako třeba příměstské jednotky. Na pohled vozidla připomínají křížence mezi metrem a tramvají. Dosahují rychlosti až osmdesát kilometrů za hodinu. A tahle vozidla jsou teď na trhu žádaná? Stále více. Zejména v Asii je poptávka velká, například z Indie, Číny. Na základě našeho úspěchu v dodávkách pro Rotem doufáme, že se nám podaří získat další zakázky. V soutěži jsme porazili například japonský gigant Mitsubishi a tohle vítězství má tedy velmi dobrý zvuk. Vozidla bude vyrábět jihokorejský Rotem, srdce celého stroje dodá česká Škodovka, zkoušky a samotný provoz se odehrají v Turecku To je slušný mezinárodní projekt, že? Určitě je to trošku náročnější na komunikaci, ale na druhou stranu, takové projekty jsou dnes poměrně časté. Pro nás je to zajímavé i z hlediska získání dalších zkušeností. Jak vůbec bude probíhat výroba a zkoušky vozidel? Kompletace všech vozů se uskuteční v Koreji, zajistí ji Rotem. Původně se měla některá vozidla montovat přímo v Turecku, to se nakonec změnilo. Pro nás je to výhodné, protože paradoxně doprava do Koreje je levnější, než do Turecka. Je to tím, že lodní kontejnery se zbožím z jihovýchodní Asie se vracejí nevytížené a ceny jsou tak velmi zajímavé. Pojedou spolu s výrobky z Plzně do Koreje i lidé ze Škodovky? Určitě. Počítáme s tím, že ještě letos vyrazí na místo skupina našich odborníků, aby přímo v Koreji mohli spolupracovat na konečné výrobě a zkouškách nových vozidel. Pojedou zkušební technici, odborníci na SW, i ti, kdo se starají o celý projekt. 9

10 10 ŠKODA POWER prožívá úspěšné kontraktační období. Asi 35 procent realizovaných zakázek směřuje na nejnáročnější trhy EU, 50 procent jde do ČR a poslední část, tedy 15 procent, do dalších zemí světa. ŠKODA POWER plnou parou Hlavním trhem současnosti je trh v ČR, kde je náš zákazník číslo jedna firma ČEZ. Naše pozice na českém trhu je pozicí č. 1, pokrýváme ca 90% zdejšího trhu v oboru klasické energetiky a teplárenství, 100% v oblasti jaderných elektráren. České energetice nabízíme komplexní vybavení strojoven klasických a jaderných elektráren s turbínami, které mají vynikající účinnost a referencemi ověřenou dlouhodobou spolehlivost a životnost. Dále nabízíme ekonomicky a technicky velmi efektivní retrofity, servis a komplexní údržbu. Výhodou určitě je, že český trh je naším domácím trhem. Máme zde své dodávky z minulosti a jsme zákazníkovi nablízku. V současné době pracujeme pro ČEZ na zakázce retrofitu nízkotlakových dílů osmi turbín 220 MW v jaderné elektrárně Dukovany, kde se zvýšila účinnost nízkotlakových dílů o 4,9%, nově i vysokotlakových dílů těchto turbín. Před dokončením je retrofit vysokotlakových dílů turbín 2x1000 MW v jaderné elektrárně Temelín. ŠKODA POWER připravila moderní stroj s vysokou účinností o výkonu 200 MW pro retrofit elektrárny Tušimice 4x200 MW. Získali jsme kontrakt na jednotky 2x250 MW pro další fosilní elektrárnu Prunéřov II. Pro slovenskou energetiku bude ŠKODA POWER realizovat retrofit čtyř turbín o výkonu 220 MW v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice. U všech uvedených projektů se jedná o retrofit nebo náhradu původních turbín ŠKODA. Významné reference jsme získali v silném konkurenčním prostředí v zahraničí. Jedná se o celou řadu projektů, z nichž některé jsou již v provozu, jiné v různých fázích realizace. Z velmi dlouhé řady těchto projektů nelze vynechat projekty Monsterås 50 MW a Värö 60 MW pro průmysl celulózy ve Švédsku, spalovny biomasy Tornio 42 MW ve Finsku a Emlichheim 23 MW v Německu, spalovny komunálního odpadu EVI Europark 60 MW a Hoechst 86 MW v Německu. Díky vysoké účinnosti získala ŠKODA POWER vítězství v tendru pro projekt Amager 80 MW v Dánsku. Dalšími úspěšnými projekty jsou jednotky 2x50 MW v Řecku, projekt 40 MW pro ocelárnu Erdemir v Turecku. Prosadili jsme se s řadou projektů s parními turbínami pro elektrárny s paroplynovými cykly v chorvatském Záhřebu 40 MW, v lotyšské Rize 150 MW, Balloki a Muridke 77 MW v Pákistánu, Bucuresti 60 MW v Rumunsku a v neposlední řadě několika úspěšnými projekty v Rusku Kojuhovo 74 MW, Tereškovo 74 MW, Sredněuralskaja 140 MW. Po projektech El Sauz 145 MW a Hermosillo 92 MW v Mexiku jsme se vrátili na americký kontinent projektem Mejillónes 165 MW v Chile. Na projektech spolupracujeme se světovými EPC dodavateli, např. španělskou Iberdrolou, s americkofinskou firmou Foster Wheeler, španělskou Abener Abengoa, rakouskou VaTech, německou Prokon, apod. (aj)

11 PŘIHLÁŠKA TRAINEE PROGRAM Jméno: Datum narození: Příjmení: Trvalé bydliště: Přechodné bydliště: Telefon: Mobilní telefon: Vysoká škola: Katedra: Obor: 1. Projekt Projektování strojovny klasické elektrárny v 3D systému (PDMS) Navržení umístění turbíny, generátoru a kondenzátoru na betonovém základu, umístění zařízení v olejovém systému, kondenzátoru a dalších zařízení. Navrhnout přívody páry, odběry z turbíny, odběry chladící vody. Z 3D modelů vygenerovat výkresy včetně specifikace mateirálu a 2D výkresů v AutoCADu. ŠKODA POWER a.s., Plzeň Pevnostní výpočty potrubních systémů v programu CAESAR II Zadání geometrického tvaru trasy a určení podmínek výpočtu. Provedení výpočtu v uvedeném programu a interpretace výsledku, případně úpravy a opakování výpočtu. Zpracování technické zprávy k výpočtu a hodnocení. ŠKODA POWER a.s., Plzeň Konstrukční řešení komponentů pojezdu lokomotiv pro zvýšení rychlosti - Analýza současného technického stavu - Návrh řešení několika konstrukčních uzlů - Konstrukční a výpočtové zpracování 2 základních skupin ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o., Plzeň Řízení trakčního měniče pro napájení synchronního motoru s permanentními magnety ŠKODA ELECTRIC a.s., Plzeň Zpracovat návrh konstrukčního řešení pohonu trakčního vozidla se sníženým vstupem tak, aby jej bylo možno zabudovat do vozidla závislé a nezávislé trakce se skříní shodné koncepce a podvozkem shodné koncepce. Zpracovat studii výhod a nevýhod možných řešení. Navrhnout konstrukční řešení jednotného stanoviště strojvedoucího s jednomužnou obsluhou, použitelné pro závislou a nezávislou trakci, včetně projekčního návrhu sedadla strojvedoucího. Mimo jiné navrhnout ergonomické poměry, výhledy, zabezpečit tepelnou pohodu atd. Konstrukčně navrhnout na trakční vozidlo s hliníkovou skříní a laminátovým čelem bezpečnostní deformační člen, odpovídající platným bezpečnostním předpisům CRASH TEST. Pro třívozovou jednopodlažní jednotku s nízkopodlažní částí navrhnout systém vytápění, větrání a klimatizace tak, aby pro jednotku se závislou trakcí a jednotku s nezávislou trakcí bylo použito maximální množství stejných uzlů a dílů. V rámci tohoto návrhu provést výpočet tepelných ztrát a návrh dimenze vytápěcího a klimatizačního systému jednoho z vozů. Modifikace EV ř. 471 na EV1 a EV2: Modifikace EJ ř.471 ve složení EV ř VV ř ŘV ř. 971 na EJ ve složení EV1+VV ř EV2. - Vozy EV1 a EV2 vychází z vozu EV ř.471. Maximální výkon vozu EV1 činí cca ½ maximálního výkonu EV ř Maximální výkon vozu EV2 činí cca ½ maximálního výkonu EV ř. 471.Návrh uspořádání strojoven EV1 a EV2 (každý vůz má pouze jednu strojovnu). V maximální možné míře dojít k unifikaci mezi EV1 a EV2 (EV1 Ξ EV2). Výpočet těžiště vozů EV1 a EV2.Výpočet trakčních charakteristiky EJ ve složení EV1+VV ř EV2. Zpracování typových výkresů EV1 a EV2.Porovnání s EJ ř. 471 obchodní a provozní parametry. Zpracovat modifikaci motorového vozu Dm12 na řídící vůz. Řídící vůz navrhnout jako nízkopodlažní s průchozím čelem. Při řešení práce se zaměřit na jeden z následujících prvků: podrobný návrh průchozího čela, návrh stanoviště strojvedoucího, návrh a výpočet brzdy, návrh a dimenze vytápěcího a klimatizačního systému.určit možnosti využití soupravy motorového vozu Dm12 s řídícím vozem na železniční síti ČR. Požární odolnost elektrické jednotky ř Vypracovat charakteristiku požárního zatížení elektrické jednotky EJ 471 dle přílohy E ČSN EN Eurokód 1: zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru.posouzení norem zabývající se požární odolností materiálů DIN5510-2, DIN , UIC 564-2, porovnání metodik zkoušek požární odolnosti dle příslušných norem platných pro materiály a normy pro dopravní prostředky jejich klady a zápory, porovnání materiálů používaných v dopravních prostředcích z hlediska požární odolnosti, návrh materiálů z hlediska požární odolnosti pro kolejové vozidlo EJ 471, výpočet požární odolnosti EJ 471 Vypracovat na základě UIC a UIC (2. vydání) komplexní metodiky typových a sériových zkoušek brzd a protismyků pro železniční motorové, osobní a elektrické vozy a jejich kombinací do ucelených dopravních jednotek. Podrobnější instrukce k diplomové práci: Zobecnit zkoušky brzd dle protokolů typových zkoušek brzd jednoty 471 (vozidel 471, 071 a 971) a motorových vozu Dm12 pro Finsko s možností zahrnout i další typy vozidel jako 843, 043, 943 a jiných, rozpracovat UIC a UIC do obecných metodik a postupů zkoušek v mezích reálných možností zkoušek na tratích ČD a zkušebním železničním okruhu v Cerhenicích, Vypracovat vzor typového protokolu zkoušky brzd pro vybrané vozidlo, který bude vycházet z naměřených výsledků a bude v souladu s platnými vyhláškami UIC, navrhnout obecné formuláře pro záznam a vyhodnocení výsledků zkoušek brzd sériových vozidel v návaznosti na výsledky typových zkoušek. Práce se nebude zabývat zkouškami brzd u samostatných lokomotiv. Navrhnout dispozici patrového přípojného vozu ř. 071 v různých variantách vnitřního uspořádání. Pro stávající provedení vloženého vozu vypracovat projekční návrhy půdorysných uspořádání vozidla s restauračním oddílem, bufetovým oddílem, příp. jiné možnosti využití vnitřního prostoru pro elektrickou jednotku a vozidlo do lokomotivního vlaku. Půdorysné uspořádání vozidel řešit s maximálním využití shodných prvků. U všech vozidel řešit energetickou potřebu. Navrhnout použití konkrétních subdodávek, materiálů, zpracovat porovnání se známými řešeními a provést hmotnostní a ekonomické vyhodnocení návrhů včetně základních technických a provozních parametrů. Použití motor-generátoru v motorové jednotce. Navrhnout (vybrat) motor-generátor, jeho umístění a vypracovat další návaznosti pro použití v motorové soupravě vybrané koncepce. Při tomto návrhu splnit zadané parametry vozidla, kdy není možné zásobovat palubní síť pomocí generátorů poháněných trakčními agregáty. Současně navrhnout základní parametry zařízení, které bude motor-generátor zásobovat a vypracovat výkres motorové soupravy a situační výkres zástavby motor-generátoru. Porovnání koncepcí motorových vozů se strojovnou a bez strojovny. Na vybraném motorovém voze s koncepcí umístění 2 spalovacích motorů pod podlahou provést náhradu těchto 2 motorů 1 spalovacím motorem a jeho umístění do strojovny. Provést návrh (výběr) spalovacího motoru včetně souvisejících zařízení a následně provést vyhodnocení výhod a nevýhod obou koncepcí. Zpracovat výkres obou uspořádání a situační výkres strojovny, provést ekonomický a váhový rozbor. Provést porovnání navržených koncepcí s konkurenčními řešeními. Navrhnout technické řešení použití alternativních paliv pro pohon motorových vozů. Vypracovat zprávu o použitelností těchto paliv, jejich výhodnosti a nevýhod. Pro vybraný typ alternativního paliva zpracovat návrh technické realizace pro použití u nových vozidel a pro modernizaci stávajících vozidel ČD (navrhnout velikost nádrží v závislosti na dojezdu, jejich umístění, schéma zapojení, bezpečnostní požadavky na konstrukci a pod.). strana 1/2

12 PŘIHLÁŠKA TRAINEE PROGRAM 2. Jazykové znalosti pokročilá dobrá základní němčina angličtina další jazyk 3. Znalost práce ve 3D (uvést SW) pokročilá dobrá základní software software 4. Práce s PC, znalost programů a programovacích jazyků 5. Studijní výsledky 6. Absolvovaná praxe 7. Účast na vědeckých soutěžích 8. Další informace 9. Motivační dopis Dne: Podpis: strana 2/2 Termín a místo podání přihlášek Konečný termín podání přihlášek je Přihlášky se podávají písemně, výhradně na předepsaném formuláři. Vyplněné přihlášky zasílejte poštou na adresu: ŠKODA HOLDING a.s., Personální útvar, Ing. Jana Borowiecka, Tylova 1/57, Plzeň

13 Ovládáte Javu či Flash a chcete získat až Kč? Zapojte se do soutěže webex! Byla to velká sláva, když se 6. listopadu 1959 otevírala první část trolejbusové sítě na jihovýchodním Krymu. Na březích Černého moře se začala v padesátých letech minulého století budovat velká rekreační zóna s mnoha letovisky a tak bylo rozhodnuto, že mezi Simferopolem a přímořskými centry Aluštou a Jaltou bude postavena kvalitní silnice s trolejbusovou tratí, kterou by mohli využívat jak místní, tak hlavně návštěvníci oblasti. Na nejdelší trolejbusové trati na světě jezdí okřídlený šíp Prvními vozidly na této lince byly sovětské trolejbusy MTB 82D a škodovácké 8 Tr. V roce 1961 byla linka protažena až do Jalty a vznikla tak nejdelší trať na světě, dlouhá 86 kilometrů. Kromě této páteřní trati je v provozu ještě několik dalších, které obsluhují menší města jako Artěk, Gurzuf, Partenit a další. Trať vede zčásti po mořském pobřeží, ale musí překonávat také Angarským průsmykem, který leží v nadmořské výšce 752m, Krymské hory. V roce 1962 začaly na této trati jezdit legendární trolejbusy Škoda 9 Tr. Trolejbus ŠKODA 9Tr klesá z horského průsmyku mezi Verch. Kutuzovkou a Nich. Kutuzovkou. Techmania science center vyhlašuje druhý ročník soutěže o nejlepší interaktivní aplikaci či prezentaci interaktivního webového exponátu. Co si představit pod pojmem webový exponát? Je to interaktivní aplikace nebo prezentace přibližující a vysvětlující návštěvníkovi, uživateli, zajímavý problém z oblasti vědy a techniky. Exponát by měl návštěvníka zaujmout, pobavit a poučit. Základním cílem, stejně jako cílem Techmania science centra, je ukázat, že technika a technické vědy mohou být zajímavé, a zároveň pochopitelné a zábavné. Požadavky na webový exponát: program zpracovat ve Flashi nebo v Javě pro web tak, aby běžel rychle a stabilně připravit atraktivní, přehledný a intuitivní design aplikace v barvách a s logem Techmania science center kvalitně připravit didaktickou stránku exponátu. Důležité je, aby návštěvník webových stránek získal poučení. Připravit vysvětlující texty v jednotlivých aplikacích zabudovat do exponátu prvky motivující návštěvníka k tomu, aby prošel alespoň větší část možností, které mu aplikace nabízí - zajímavý úkol, postupné odkrývání možností dobře zdokumentovat program, zajistit technickou podporu během provozu exponátu pro případ objevení eventuelních chyb v programu Oceníme především kreativní návrhy. Uvítáme, pokud řešitelé budou témata svých exponátů s námi předem konzultovat. Inspiraci najdete: Harmonogram soutěže: Zahájení: 24. září 2007 Uzávěrka: 31. ledna 2008 Vyhlášení výsledků: únor 2008 Mezi autory nejlepších exponátů bude rozděleno Kč. Veškeré připomínky a nápady s námi můžete konzultovat. Kontakt: 13

14 Trolejbus ŠKODA 14Tr mezi Massandrou a Nikitou. V pozadí je vidět Jalta a Černé moře. Pro svoji velkou odolnost a jednoduchou údržbu se staly základem vozového parku v této oblasti a slouží dodnes (v roce 1999 jich bylo v provozu ještě 250). Do Simferopolu putovalo ze Škodovky celkem 74 trolejbusů typu 8 Tr, 565 vozů 9 Tr, 162 Tr 14 a šest kloubových 15 Tr. Provoz na nejdelší trati světa zajišťuje společnost Krymtrollejbus, která má 2500 zaměstnanců. Ročně jejích služeb využije 100 miliónů cestujících. Zajímavostí je, že plné jízdné vyjde na 10 hřiven (1,5 eura). PETR MAZNÝ, MUZEUM ŠKODA HOLDING Trolejbus ŠKODA 9Tr pick-up před vozgalem v ulici Gagarina v Simferopolu. Trolejbus ŠKODA 9Tr před vozgalem v ulici Gagarina v Simferopolu. 14 Vyřeš technický problém a vyhraj 1000 Kč V tomto čísle jsme pro vás připravili technický problém, za jehož správné vyřešení můžete získat až 1000 Kč. Pravidla této soutěže jsou jednoduchá: 1. Vyřešte zadaný úkol 2. Řešení s kontaktem na vás zašlete co nejdříve na: nebo ŠKODA HOLDING a.s., personální ředitelství, Ing. Jana Borowiecka, Tylova 1/57, Plzeň 3. Uzávěrka přijímání odpovědí je 15. listopadu 2007 Ten z vás, který jako první pošle správné řešení získá od naší společnosti výhru 1000,- Kč. Další tři výherci budou vylosování z došlých správných odpovědí a obdrží odměnu ve výši 500,- Kč. A tady je zmiňovaný problém: Podle výrobního postupu se má v součásti vyvrtat 12 otvorů. Podle normy doba vrtání otvoru je stanovena na 5 Nmin., čas na nastavení vrtáku na otvor 1 Nmin. Upnutí a uvolnění součásti na pracovní desce je normou stanoveno v součtu na 18 Nmin. Skutečně odpracovaný čas na výrobu jedné součásti činil 112,5 min. Směna trvá 450 min. 1.Jaký čas předpokládá norma na výrobu jedné součásti (min)? 2.Kolik výrobků se za směnu předpokládá vyrobit (kus)? 3.Kolik výrobků se skutečně vyrobilo (kus)? 4.Jaký je koeficient (stupeň) plnění normy (%)? SOUTĚŽ Výherci z minulého kola: Jako první a správně minulý problém vyřešil a 1.000,- Kč získává Josef Etlík. Dalšími vylosovanými, kteří si odnesou odměnu ve výši 500,- Kč jsou Michael Padyšak, Ondřej Trubka a Josef Hůlka.. Výhercům gratulujeme! SIGNÁL 2 Unap SIGNÁL 1 K2 K1 Řešení z čísla 2/2007 VÝSTUPNÍ SIGNÁL

15 Zdravý duch ve zdravém těle? Míč a písek jde to skvěle!!! Klasik by jistě shovívavě prominul, že jsem si vypůjčil jeho dnes již klasickou myšlenku pro věc veskrze moderní. Plážový volejbal, beach volejbal, písečná odbíjená a nejlépe snad zkrácený název beach (čti bíč), čili pláž, vystihují nejen charakter a místo vzniku tohoto sportu, ale i jeho současnou podobu. Už dávno se ovšem tento sport vydal na vítězné tažení z míst svého vzniku, tedy pláží Santa Moniky a Ria de Janeira, a přesídlil hluboko do vnitrozemí všech kontinentů. Jsem sice sportovním původem plavec a lyžař, nicméně se sporty v životě je to podobné, jako se vztahem lingvistické potence a násobeného člověčenství. Jakmile jsem si, ještě na anglické verzi eurosportu, odbyl první kontakty, rozhodl jsem se oprášit spící reflexy získané dávno v mládí za studií na švihadelní fakultě. Už na první pohled samé lákadlo slunce, teplíčko, pády do měkkého, na hřišti se neplete pět dalších spoluhráčů, míč je díky úpravám jaksi poslušnější a spoluhráčky - i protihráčky v plavkách si navzájem při podání dávají podivná znamení na půvabných místech. Vždycky jsem si myslel, že volejbal v turisticko-rekreační podobě v sobě rozhodně neskrývá nebezpečí zrychleného dechu, stoupající tepové frekvence, či dokonce potu a únavy. Nicméně pokusy o rychlý pohyb v hlubokém písku a vojensky časté k zemi vztyk, mi brzy sejmuly z očí Komenského růžové brýle mámení nasazené slepou pýchou převahy vytrvalostních sportů. Jaké bylo mé překvapení, když jsem se po nemnoha prvních výměnách hrnul k láhvi s pitím a k ručníku. Ručník jsem však rozhodně nehodlal vhazovat na kurt. Pro další vývoj utkání jsem se však pro jistotu vybavil čelenkou, suchým trikem, slunečními brýlemi a s odkazem na svůj pokročilý věk jsem domluvil se soupeři dostatečné množství oddechových časů. S přibývajícím počtem utkání nabírala hra sice více na dynamice než na kvalitě, ale to lze u nových věcí, jež jsou provozovány s klukovským nadšením, očekávat. Postupem času se, a to kupodivu především z řad častěji poražených, začalo ozývat zprvu nesmělé, ale stále sílící volání po alespoň základní podobě pravidel, byť tak trochu v duchu hesla minulého režimu:,,třeba blbě, ale hlavně jednotně!!! No a tak jsme postupně vybírali z přísných, ale někdy ne zcela jednoznačných pravidel, klauzule, jež nás, dle našeho názoru, alespoň trochu přiblížily k Pakostovi s Palinkem či k Celbové s Dosoudilovou (Novákovou). Na ukázku krátký výběr s modifikacemi: první míč (příjem) nesmí být zahrán klasickým odbitím vrchem obouruč, tedy prsty (Dr.Pavlov by koukal, jak hluboko do mysli se může zarýt starý reflex) stejně tak při hře přes síť musí hráč použít jinou úderovou techniku blok se počítá jako úder (bublali hlavně matadoři šestkového volejbalu) noha (nohy) mohou po dopadu překročit pomyslnou čáru pod sítí (to se naopak líbilo hlavně osobám bez volejbalové minulosti),,voko bere tedy hrajeme do jednadvaceti bodů beze ztrát, vyhrát je nutno tradičně o dva body jsou zakázány tzv. ulejvky (opět zdroj nespokojenosti pro šestkové staromilce) ke hře lze použít, kromě rukou, i další části těla, což kvitovali pochvalným mručením především bývalé i současné kopačky Jak vidno, zas až tak velkou hlavu jsme si s literou pravidel nedělali. Beach je především zábava, sport s výrazným sociálním rozměrem, který navíc málokdy končí pobytem na hřišti. Takže mohu jen doporučit: Neváhejte a vyražte léto ještě zdaleka nekončí!!! Radek Zeman 15 ŠKODA news, Časopis ŠKODA HOLDING a.s. pro studenty univerzit. Toto číslo vyšlo Vydavatel: ŠKODA HOLDING a.s., Tylova 1/ Plzeň, šéfredaktorka Radka Pistoriusová, zástupce šéfredaktorky Jana Borowiecka, telefon , Tisk Kalous Skřivan spol. s r.o., Švihovská 10, Plzeň, grafická úprava Marcel Šik.

16

Škoda news 2-3/2011. Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN.

Škoda news 2-3/2011. Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN. VII. ročník 2-3/2011 Chystá se další ročník studentských programů Škodě přibývají zahraniční zakázky, stojí o posily svého týmu! Vyberte si téma odborných prací! Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN.

Více

Škodovák. První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku

Škodovák. První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku Škodovák číslo 54 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. 3/2010 První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku Škodovka nabízí programy pro mladé Rusko zasáhla krize, Sibelektroprivod ale sílí

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Škodovák číslo 67 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2011 Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Vážené

Více

Škodovák. Na návštěvu Škodovky přijel švédský král

Škodovák. Na návštěvu Škodovky přijel švédský král Škodovák číslo 77 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2012 Na návštěvu Škodovky přijel švédský král Rekordmanka mezi tramvajemi zamířila do Rigy ŠKODA BIKE Marathony jelo více než 2000 lidí! Vážení spolupracovníci,

Více

Číslo 2. Trainee program ŠKODA SPORT PARK Exkurze šitá na míru Přednáškový cyklus ŠKODA Témata diplomových prací Technická angličtina

Číslo 2. Trainee program ŠKODA SPORT PARK Exkurze šitá na míru Přednáškový cyklus ŠKODA Témata diplomových prací Technická angličtina Časopis pro studenty univerzit // 2. číslo / 2005 p r o u n i v e r z i t y Trainee program SPORT PARK Exkurze šitá na míru Přednáškový cyklus Témata diplomových prací Technická angličtina Číslo 2 Slovo

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdila v Rakousku!

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdila v Rakousku! Škodovák číslo 65 Informační časopis skupiny ŠKODA 3/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdila v Rakousku! Dodávka tramvají pro Brno jde do finále Na fotbalový šampionát se pojede i novinkou ze Škody!

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania

ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské nákladní automobily Scania 4 3 Studenti Plynule a elegantně MOTOR JIKOV poznávají na vysokou trávu podpořil praxi Rallye ČK 2012 6 3/2012 16. ROČNÍK NOVINY SKUPINY MOTOR JIKOV GROUP ÚSPĚCH: Rozšiřujeme výrobu komponentů pro švédské

Více

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě

Obchod není jen o ceně, ale i kvalitě Úspěšný audit Str. 2 Radonové lázně Jáchymov Str. 5 Ř í j e n 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Provoz Zajímavosti Relax Zahájen výdej licencí

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

esada komplexní řešení IS pro energetiku

esada komplexní řešení IS pro energetiku CI01_61_eSADA_CI_SABLONA 5/12/14 10:19 AM Stránka 61 esada komplexní řešení IS pro energetiku Ř ízení procesů v energetické výrobě si v dnešní době nelze představit bez informačních technologií. A nejedná

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN

Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 2 ČKD MAGAZÍN ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Pohled na stavbu z chladicí věže, Adularya 04 05 09 13 18 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD GROUP prodala společnost ČKD KOMPRESORY... Start dodávek do tureckého Yunus Emre

Více

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010

magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 3 / číslo 1 / 2010 Rozhovor s Karlem Polákem, generálním ředitelem ČKD ENERGY a obchodním ředitelem ČKD GROUP (strana 3) Aktuální projekty firem ČKD GROUP (strany

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo.

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo. listopad 2006 / ročník 11 zdarma číslo 11 Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) 1 EDITORIAL Výluky Petr Malík, šéfredaktor Nad

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

Škodovák. Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky. Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu!

Škodovák. Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky. Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu! Škodovák číslo 70 Informační časopis skupiny ŠKODA 9/2011 Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu! Vážení spolupracovníci,

Více

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45

Tribotechnické informace, procesní kapaliny, maziva str. 25 45 TECHNIKA VČERA, DNES A ZÍTRA Soutěž ve spolupráci se značkou Volkswagen Chcete vyhrát HORSKÉ KOLO? Co pro to musíte udělat? Více na str. 67 WWW.TECHMAGAZIN.CZ ŘÍJEN 2014 30 Kč 1,40 EUR 3D tiskárna už dokáže

Více

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5

Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009. Balíková služba v ČR 5 Delivering solutions. PRO PŘÍZNIVCE SPOLEČNOSTI DB SCHENKER léto 2009 Aktuální téma: Co je nového v celním řízení str. 4 Balíková služba v ČR 5 Kombinace kamionu a železnice 6 7 Nové webové stránky 10

Více

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014

ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ROČNÍK 7 / ČÍSLO 1 / 2014 ČKD MAGAZÍN 1 Obrázek z titulky: Práce na projektu Yunus Emre v Turecku pokračují 04 05 06 17 21 21 22 2 ČKD MAGAZÍN OBSAH ČKD PRAHA DIZ by se měla stát perfektně projektově...

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět

Máme perspektivu, šanci i možnosti na evropském dopravním trhu uspět 03 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Mění se veřejné mínění Ještě v listopadu loňského roku uváděl televizní moderátor Václav Moravec svoje Otázky slovy: ČD Cargo na pokraji krachu. Situace,

Více

Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 1 2013. Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne

Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 1 2013. Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne Open Mine č. 1 2013 Magazín společnosti New World Resources interview Ján Fabián: Rok 2013 je plný výzev. OKD je zvládne technologie Doly na Karvinsku propojilo pod zemí unikátní důlní dílo téma Moravskoslezský

Více

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou

březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou březen 2010 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Kde jinde než v ČEZ Lákáme mladé techniky Rozhovor s Danou Drábovou 18 6 34 31 19 28 Obsah 4 Aktuality 6 Foto měsíce Veletrh E-World v Essenu 8 Svět ČEZ Očekáváme

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více