0 feesisiidi vůbec. Písmo n a t i i prágg s o lo ra blbllekího. A) České překlady Písma sv. O bohovědě vůbec. Písmo sv. a práce z oboru biblického.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "0 feesisiidi vůbec. Písmo n a t i i prágg s o lo ra blbllekího. A) České překlady Písma sv. O bohovědě vůbec. Písmo sv. a práce z oboru biblického."

Transkript

1 O bohovědě vůbec. Písmo sv. a práce z oboru biblického Koerner Jan Nep, O bohosloví s ohledem zvláštním na částku jeho biblickou. ČKD. 1828, Borový Kl., Dr., Co se u nás činí pro vědu, zvláště theologickou? ČKD. 136?, Konečný Pil., O povaze naší bohovědy. Dle sv. Tomáše Akv. ČKD. 1887, 321; 1888, Kadeřávek Eug., Dr., Theologie katolická předmětem učení universitního. V Praze Staněk Jan, jest katolická theologie samostatnou vědou? Mus. 1894/ Šebela Alois, Jest theologie vědou? Mus. 1901, O theologické úloze v budoucím století [o potřebě prací monografických, dle P. A. Weissé]. Hl. V. (1900), 321. I. 0 feesisiidi vůbec. 8. O m ethodě v theologii. HL XiX. (1902), Oliva Jan, Jak zjednodušiti a prohloubiti vyučování theologické? Hl.XX. (1903) H. F«, K organisací vědecké naší práce. Aléth. Vil. (1903 4), Ze života pro život [o učebnicích theologických], HL V. (1900), Oliva Jan, Zvýšení účinnosti theologie. Olom Kratochvíl Jos., Dr., Několik poznámek o vědecké práci a kritice. HL XXIII. (1906), Kadeřávek Eugen, Phdr., Věcná souvislost fakulty theologické s ostatními fakultami. Kř. šk (ve zvl. otisku v Praze 1907). 15. Kordač Fr,, Dr., Theologie v organismu věd universitních. V Praze ÍL Písmo n a t i i prágg s o lo ra blbllekího. A) České překlady Písma sv. 1. Výklad český (ne obšírný, však bezpečný) všech Písem svatých staré i nové Úmluvy z původních jazyků, ospravedlňující a vysvětlující obecný, od církve svaté schválený a zvolený text latinské bible, ano i všeliké učení katolické a Apoštolské římské církve; kterýž oddává vlastenskému národu svému Tomáš Draský, služebník církve. V Praze Krbec Jan Ev., Oznámení nového vydání Písma svatého. ČKD. 1849, 188; Bl. 1849, Bible česká čili Písmo svaté starého i Nového Zákona, podle obecného latinského, od sv. římské katolické Bibliografie. církve schváleného výkladu přeložené a opět s pilností přehlédnuté, ponapravené, vysvětlené a znovu vydané. V Praze Krbec Jan Ev., O novém vydání Písma svatého. ČKD I., '187; Bl. 1851, Bible česká čili Písmo svaté Starého i Nového Zákona, podíe obecného latinského, od sv. římské katolické církve schváleného výkladu přeložené, a opět s pilností přehlédnuté, ponapravené, vysvětlené a znova vydané. Druhé vydání. V Praze Biblí česká čili Písmo sv. Starého i Nového Zákona podle obecného latinského, od sv. římské katolické církve schváleného výkladu přeložené a od 1

2 2 Písmo svaté a práce z oboru biblického. nejdůstojnější knížecí arcib. pražské konsistoře vydané, nyní pak poznovu s mnohou pilností přehlédnuté, poopravené a příslušným výkladem opatřené prací Innocencia Ant. Frencla [až do ukončení Knihy žalmů; po smrti jeho 1862 v díle pokračoval a je dokončil 1864 Jan Nep. Frant. Desolda]. S dřevorytinami dle výkresů nejvýtečnějších umělců. V Praze. 7. Biblí svaté čili Písma svatého Starého i Nového Zákona Božího díl první. Dle nejlepších starších výkladů k tisku připravil Frant. S. Bezděka. V Praze [1860 ] Díl druhý Díl třetí r Nový Zákon Boží dle nejlepších starších výkladů k tisku připravil Fr. S. Bezděka. V Praze Sasínek Fr. V. K opravě českého překladu Písem sv. Past. IV. (1884), Písmo svaté. Vydání dle Vulgáty. Přehlíželi Václav Stulc [až ke knize Job] a Dr. Ant. Lenz. Illustroval Gustav Doré. Sloupcové ornamenty od H. Giacomelliho. V Praze. Díl I. [1884 ] Díl II. [1888 ] Zlatá bible, to jest Písmo svaté illustrované od nejslavnějších mistrů všech uměleckých dob. Vydáni obstarali Dr. Kl. Borový, Jan Drozd, Jos. Kyselka. [Dílo vycházelo v Praze od 1884; NZ dokonč. 1891, SZ. 1894]. 12. Biblí česká čili Písmo svaté Starého 1 Nového Zákona podle obecného latinského, od sv. církve římské schváleného výkladu přeložené, poznovu s pilností přehlédnuté a výkladem opatřené. Díl I. Nákladem D. sv. J. v Praze. Podíl údů č. 76 na rok Biblí česká čili Písmo svaté Starého i Nového Zákona podle obecného latinského, od svaté církve římské schváleného výkladu přeložené, poznovu s pilností přehlédnuté a výkladem opatřené. Díl II. Nákladem D. sv. J. v Praze. Podíl údů č. 75 na r Písmo sv. Nového Zákona (otisk z před. ve form. dvanácterky). V Praze Naše bible [srovnání překladu jer «bible Kralické a dra Mel. Mlčocha]. NŽ. 1900, NovýZákon Pána našeho Ježíše Krista. Podle Vulgáty se stálým ohledem na text původní (řecký) přel. a úvody i výklady opatřil Dr. Jan Lad. Sýkora. Praha Podíl D. sv. J. č B) Výklad Písma sv. Starého Zákona. 1. Zapletal Vine., Dr.. O některých úkolech katolické exegese Starého Zákona. ČKD. 1910, 632. (Též samost. V Praze 1910.) 2. Hejčl Jan., Pentateuch. CKD. 1905, 657; 1906, 38; 1907, 15; 1908, O Pentateuchu. Hl. 1903, Musil AI., Dr., Jak vznikl Pentateuch. Hl. 1904, Biblická komise o Pentateuchu. Hl. 1906, Kutal Bartoloměj, Co smíme připustiti v nynější otázce Pentateuchu? Mus. XL. (1906), O historickém charakteru tří prvních kapitol Genese (rozhodnutí biblické komise'. (Sděl. Dr. J Tumpack) ČKD. 1909, Ó[livaJ J., Textově kritické pochybnosti proti východisku nynější kritiky Pentateuchu (ref. o pojednání, jež uveř. Jan Dachse v Archiv f. Religionswissenschaft ). Hl. 1905, Musil Alois, Dr., Od stvoření do potopy. Vzd. kn. XXXVI. V Praze Chateaubriand, přel. Aug. Tvrzský, Bible a Homér- Vis. X., Sedlák Jan, Hexaěmeron. Mus. 1892/3, Musil AI., Dr., Po stopách události Starého Zákona. Věcné poznámky k učebnici Dějin Starého Zákona. Vych. lis. 1906, 258; samostatně v Ivančicích Zapletal Vincenc Fr., Dr., První hlava Genese v záři nejnovějších objevů. CKD. 1898, Špaldák Ad. T.J., O principech výkladu začátku Genese dle Vladimíra Solov eva, Lenormanta a j. ČKD. 1907, Sedláček Jaroslav, Dr., Chaldejské báje o původu veškerenstva. RD. 1895, Zapletal Vincenc, Dr., O obrazu Božím v člověku. ČKD. 1903, Oliva Jan, První tři kapitoly Písma. Hl. 1899, 241. Poznámka k tomu od Dr. A!. Musila, t Oliva Jan, Z duchovních oradějin člověka. Hl. 1900, Šverdík Frant., Hexaemeron v exegesi. Mus. XXXVI. (1902), Lankaš V., Hieroglyfy Pentateuchu. Hl. 1907, Stára Ant., Dr., Jm éno Jehova a biblické užívání jeho. ČKD. 1889, 456.

3 Písmo svaté a práce z oboru biblického Jehovah. Hl. 1896, Hazuka Václ., Dr., Příspěvek k otázce, zda západosemitské Ja um je skutečně jméno Boží, či tvar slovesný neb adjektivum. ČKD. 1905, Mutl. V., Dr., O theofaniích v Pentateuchu. CKD. 1906, Vetešník František, O ráji. ČKD. 1834, O ráji. (Dle Kaulenova článku v Kirchenlexikonu.) Hl. I. (1896', Novák Tomáš, Vědecké úryvky. (O některých těžkých a sobě odporujících údajích číslových v Starém Zákoně. Stvoření Evy ze žebra Adamova.) CKD. 1873, Sýkora Jan, Dr., Prvotní stav a pád člověka. První zaslíoení Vykupitele. Zjevení Mojžíšské. (Ze Zlaté bible klassikův.) Aléth. VII. (1893 4), Sýkora Jan, Dr., Manželství bratra se sestrou u dítek Adamových. CKD. 1891, Hakl Boh. [dle dra Zschokke], Ženy biblické. Past. 1888,289; 1889,47; 1890, 42; 1891,43; 1892,39; 1893, Oasobský, Předobrazení Messiášská v Starém Zákoně. ČKD. 1849, II., Bartošík Petr, Mariánská starozákonní proroctví a akkomodace Matce Boži 1904, Vašek Bedřich, Panna Maria předobrazena ve St Z. Matce Boží 1904, Podlaha A., Dr., O slovech Hospodinových ke Kainovi. (Gen. IV., 6. a 7.) ČKD. 1897, Hakl Boh., (dle dra H. Zschokke), O typice Starého Zákona.ČKD. 1892, Podlaha A., Dr., Semitská vlastní jména důležitou pomůckou apologetickou. ČKD. 1898, Podlaha Ant., Dr., V jakém smyslu byla potopa všeobecná? Hl. 1896, Musil AI., Dr., Nová zpráva o potopě. Hl. 1899, z Gillerú Ad., Potopa. (Ukázka z objevených památek poesie staroassyrské.i Mus. 1909, Chodníček Jul., Rozměry archy Noemovy se. stránky geometrické a mechanické. ČKD. 1878, Kočí Frant., Podrobný výpočet rozměru archy Noemovy se stránky geometrické a mechanické. Vis Podlaha A., Dr., Holubice Noemova důkazem historičnosti Písma sv. ČKD. 1895, Stárek J. N., Dr., Noe, druhý praotec pokolení lidského. Bl. 1859/ Musil Alois, Dr., Bené Šém Élám. Hl. 1901, Ševčík Vine. J., U Babylonu. Růž. Sš. 1885, Věž Babylonská ve světle nejnovějších nálezů v Assyrii. Z F. Vigourouxe přel. Ant. Podlaha. ČKD Sedláček Jar., Dr., Ur Chaldejských. Příspěvek k výkladu bible. RD. I. (1894', Stárek J., Dr., Abraham, otec všech věřících. Bl. 1858, Soukup Jan, Dr.,vAnděl Hospodinův v Starém Zákoně. ČKD. 1884, Schw uger Václav, Působení anděla Hospodinova ve Starém Zákoně, čili Malach Jahve. ČKD. 1895, Podlaha Ant., Dr., Zkáza Sodomy a Gomorrhy a původ Mrtvého moře. CKD. 1896, Sedláček Jaroši., Dr., Biblické zprávy v různém světle.l. Kniha východu Hebreů z Egypta. Výklady Sedláčkova starozákonního semináře při theologické fakultě c. k. české university v Praze. Vzd. kn. XLVII. V Praze Sedláček Jar., Dr., Biblické děje a biblické osoby v pověstech Židů a Mohamedánů. Vych. 1910, Podlaha A., Dr., Etymologie slova farao. CKD. 1896, Musil AL, Dr., Farao exodu. Hl. 1901, Podlaha Ant., ThC. (přel. z F. Vigourouxe)u Josef nejvyšším po králi v Egyptě. ČKD. 1894, Příspěvky k vysvětlení některých míst II. knihy Mojžíšovy. Dle francouzského M. Dra Konstantina Jamesa podává J. N. F. Desolda. ČKD. 1877, Musil Alois, Dr., Prvá zmínka egyptská o lsraelltech. Hl. 1899, Novák Tom., O 2151etém pobytu Israelitů v Egyptě. ČKD. 1873, O zastavení slunce Josuem. Výňatek ze spisu Zengrova O nové soustavě světové na základě elektrodyn. zákonu". Hl. 1905, Gabaon. Sbírka různých výkladů ze spisň vědeckých o bibli a zprávách jejích. RD. 1905, Prášek J. V., Dr., Nové zprávy o nejstarších dějinách jerusalemských. CKD. 1893, 462.

4 4 Písmo svaté a práce z obora biblického. 63. Kyzlink Fr., Recense spisku Oldř. Frant. Vaňka Zkazky a pověsti biblické s exkursem o Hyksech. Vis. VII. ( ), Tomeček Ant., Poznámky o cherubínech. Mus. 1907/8 142), 13. fc-5. Sedláček Jar., Dr., Obětování cizího ohně. Příspěvek k výkladu bible. RD. I. (1894), Sedláček Jaroslav, Dr., Z výkladu Knihy soudců. RD. 1897, Musil AI., Dr., Debóřin zpěv. (Soud '. NŽ. IV. (1899), Sedláček Jaroši., Dr., Kniha Soudcův. Překlad z Vulgáty i z původního textu a výklad. V Praze (D. sv. Pr. č. 51.) 69. Musil Alois, Dr., Edomský kralevic Hadad dle LXX. 6. a textu massoretského. Hl. 1901, Sedláček jar., Voda k oběti Eliášově na Karmélu. Příspěvek k výkladu bible. RD. I. (1894), Kašpar Ludvík, Obléhání Jerusalema Sanheríbem. Mus. 1904, Hejčl J.» Dr., O prosodii biblické. Hl. XXVI. (1909), O autorech žalmů a době, kdy byly složeny. (Vynes. bibl. komisse bděl. Dr. Jos. Tumpach.) ČKD.1910, Stárek J., Slovo o žaltáři. Bl. (III., 1.), 1857, V itvar Jos., Dr., O žalmech. ČKD. 1865, M itíner Em. ju s t, K žaltáři vittenberskému [ve vyd. Gebauerově] dodatečné poznámky. Past. 1882, Rais Jan Josef, Věneček uvitý v zahradě Davidově, aneb prvotiny českého, v řeči vázané přeložení žalmů. ČKD. 1832, 420; 1833, Rais J. J., Pokračování v přeložení žalmů z jich původního textu hebrejského. ČKD. 1837, Rais Jan, Přeložení žalmů. ČKD. 1839, Bílý Jan, Dr., Druhý žalm. [Překlad a výklad.] ČKD. 1861, Bílý J[., Dr., Žalm 67. Archa úmluvy přenáší se do Sionu; Kristus Pán vstupuje na nebe. ČKD. 1865, Vojáček Václav (dle Dra Jana Em. Veiiha), Trojí zjevování se Hospodinovo. Žalm 18. Čoeli enarrant gloriam Dei. ČKD. 1870, Vojáček Václav (dle Veiiha), Obět útrpná a oslava Spasitelova. (Výklad žalmu 21. Deus meus, Deus meus!) CKD. 1870, Vojáček Václav (dle Veiiha', Král slávy. (Výklad žalmu 23. Domini est terra ) ČKD. 1871, Stero žalmů dle překladu a výkladu Dr. J. E. Veitha zčeštil V. Vojáček. Nákladem Dědictví sv. Václava. V Praze B arták Jos., Žalm 118. (119.) CKD. 1874, V[inařický] K., Metrický překlad žalmů: 1., 2., 8., 19., 28. ČKD. 1860, Císař Karel B. Význam prorockých žalmů 21., 140., a 141. s ohledem na liturgii pro sv. týden. ČKD. 1860, Týn Em., Padesáte žalmů v rýmu novověkém. V Plzni Žalm 3., 11. a 137. Přel. Dr. Rud. Dvořák. NŽ. VI. (19011,241; NŽ. 1902, Žalm 17. Přel. Dr. Mel. Mlčoch. Vis. 1903/4, Žalm pře dposlední. Přel. Dr. Rud. Dvořák. NŽ. I. (1896 I. polol.), Žalm 132. (Prosba o zdar království Davidova). Přeložil Fr. Skalík rhytmem hebrejského originálu. NŽ. X. (1905) B arták Jos., Msta v žalmech. CKD. 1873, Sedláček Jaroslav V., Dr., Výklad posvátných žalmů a biblických chvalozpěvů breviáře. Díl I. Úvod a ž V Praze, D. sv. Pr., Sedláček Jaroslav V., Dr., Výklad posvátných žalmů. Díl II. Žalm 72. až 150. a biblické chvalozpěvy- V Praze, D. sv. Pr., Mlčoch Mel., Dr. (přel.), Čtvrtý žalm kající. Kaz. I. (1894), Mlčoch M,, Dr. (přel.), Druhý žalm kající. Kaz. I. (1894), Mlčoch Melichar, Dr., Žaltář neb kniha žalmů. Dle původ, textu hebrejského, jakož i cirk. latinské Vulgáty. V Olomouci Kachník Jos., Vznešená nevěsta Šalomounovy Písně písní. Past. V. (1885), Zapletal V.,^Dr., Co znamená jméno Qohelet? ČKD. 1905, Soukup Jan Nep., Dr., Rozbor a význam knihy Job. ČKD. 1891, Musil Alois, Dr., Básnická osnova knihy Job. NŽ. IV. (1899), Job 4. Přel. Dr. Rud. Dvořák. NZ. 1900, Job 5. Přel. Dr. Rud. Dvořák. NZ. 1900, {{ c [Krbec], O trpělivosti Jobově. CKD. 1850, II. 20.

5 Písmo svaté a práce z oboru biblického Sedláček Jar., D r, Sedmidenní mlčení přátel Jobových. Bl. 1891, Podlaha A., Dr., Ezechiel autorem knihy Jobovy? ČKD. 1903, O charakteru a autoru knihy proroka Isaiáše. (Rozhodnutí papežské komise, biblické. Sděl. Dr. Jos. Tumpach CKD. 1908, Zimmermann Jati Nep., Výklad na čtení Jeremiáše proroka, II., 31. ČKD. 1831, Soukup Jan Nep., Dr., O politické činnosti proroků starozákonních. CKD. 1886, Vlčkovský Jan, Jinotajitelný výklad vidění popsanéiio u proroka Ezechiele. CKD. 1842, Stárek Jan Nep., Daniel, prorok národův. Bl. 18Í8/9. i,iv, 2.) KJyzlink] Fr., Kniha Danielova. Obz. 1883, Vfinařický] K., Dr. E. B. Pusey o proroku Danieli. ČKD. 1866, Raška Jan, Danielovy týdny ve shodě s dějinami. ČKD. 1904, Sedláček Jar., Dr., Jáma lví. Příspěvek k výkladu bible. RD. I. (.1894), Sedláček Jar., Dr., Příběhy moudrého Haikára, vezíra krále Sinhariba [k Tobiášovi], Hlas (St. Louis) Mlčoch M,, Dr. (přel.), Řeč proroka Jeremiáše proti lžiprorokům. (Jer. 23»-S8). Kaz. I. (1894), Mlčoch M., Dr. (přel., Pláč Jeremiáše proroka. (Die lat. Vulgáty.) Kaz. III. (1896), !. Jivanka Jar., Jeremiáš a jeho Pláč. NŽ. X.! 1905, Werberger Sadok Fr., Kniha Jonášova v troskách Ninive. Kritická úvaha. CKD. 1891, Bílý Jan, Dr., Prorok Joel. (Co o něm psáno v Slovníku naučném a co učí katolická církev.) Bl. XV. (1865), Podlaha A., Dr., Zlomky hebrejského textu knihy Sirachovy. ČKD. 1897, Sedláček J., Dr., O nově obje veném hebrejském znění knihy Sirach. Aléth. 1898, Nové zlomky hebr. textu knihy Ecclesiastica Hl. V. (1900;, Zapletal Fr. Vine., O chronologickém pořádku knih Esdrášovy a Nehemiášovy. ČKD. 1901, Jména bratří makabejských Hl. 1901, 40. C) Výklad Písm a sv. Nového Zákona. 1. Evangelium sv. Matouše. Přeloženo a obšírně vyloženo od Františka Sušila. Nákl. D. sv. Pr. č. I. V Praze 1864 ; 2. vyd Kostka Fr. X., O třikrát čtrnácti rodech u sv. Matouše, I., 17. ČKD. 1831, K[rbec] J., Přídavky k vyrozumění Písmu svatému. (1. Kde jest ten, kterýž se narodil, král židovský? Mat. 2, Slyše pak to Herodes zarmoutil se i všechen Jerusalem s ním. Mat. 2,3. 3. A odpověď dostávše ve snách, jinou cestou navrátili se do krajiny své. Mat. 2, Tentof jest Syn můj milý, v němž se mi zalíbilo. Mat. 3, 17.) ČKD II., Korner Jan, Dr., Parafrastický výklad místa u sv. Mat. v kap. V., v CKD. 1832, Novák Kristián, Dvě místa biblická. [Mat. 5 * a Efes. 426.j Past. XI. (1891), Korner Jan, Dr., Soustava učení Ježíše Krista u sv. Lukáše a Matouše obsaženého. ČKD. 1839,527; 1843, 582; 1844, Evangelium sv. Marka. Přeloženo a obšírně V} loženo od Františka Sušila. Nákl. D. sv. v Praze Pr. 1864; 2. vyd Korner Jan, Dr., Soustava učení v evangelium sv. Marka obsaženého. CKD. 1833, Evangelium sv. Lukáše. Přeloženo a obšírně vyloženo od Dr. Františka Sušila. Nákladem Dědictví sv. Prokopa v Praze 1865; 2. vyd Korner Jan Nep., Parafrastický výklad začátku a prvního blahoslavenství (Luk. VI., 20) řeči nazvané horní. CKD. 1829, Václavíček Václ. Vil., Dvojí katolický 4 jeden pohoršlivý protikřesťanský výklad čtení u sv. Luk. XXIII., 43. ČKD. 1828, Evangelium sv. Jana. Přeloženo od Frant. Sušila. Nákl. D. sv. Pr. V Praze 1867, 2. vyd Špaček Richard, Dr., Čtvrté evangelium v protestantském badání. ČKD. 1909, 223.

6 6 Písmo svaté a práce z oboru biblického. 14. O názvu Aoyós u sv. Jana v proslovu evangelia, v I. ep. 1, 1. a Zjev. 19,13. Na základě přednášek p. prof. Dra. Gabriele Guntnera sestavil Beneš Aug. Neufuss. CKD. 1861, Kadeřávek.Eugen, Dr., Logos Nového Zák na. ČKD. 1894, T urner Jan, Dr., Znovuzrození z vody a z Ducha svatého (Jan 3, 5). ČKD Turner Jan, Dr., Klanění se.otci v duchu a v pravdě (Jan 4, 24). ČKD. 1866, T urner Jan, Dr., Přislíbení velebné Svátosti oltářní (Jan 6, 52). ČKD- 1866, Jašek Adolf, Panna Maria v Novém Zákoně. Matce Boží (1904), Podlaha Ant., Dr., Etymologie jména Maria. ČKD. 1896, Foltynovský Josef, O jméně Maria. Matce Boží '1904), Co znam ená jméno M aria? Hl. 1906, Teplý Em., O původu a významu nekterých osobních jmen biblických. Výroční zpráva c. k. nižšího gymn. ve Třeboni za r Kolísek Frant., Dr., Hvězda betlemská. Obz. XIII. (1890), P[odlah]a, Nový výklad hvězdy betlemské. ČKD. 1894, Baláš Fr., Hvězda sv. tří králů. (Exegetický příspěvek k Mt. 2.) Mus. 1910/11, Podlaha A., Dr., Kdo byl Simeon, jenž při obětování Páně na loktech svých očekávaného Messiáše choval? ČKD. 1899, Pospíchal Frant. Š., Herodes Veliký a jeho doba dle Josefa Flavia. Mus , Sedláček Jar., Dr., Sv. Rodina v Egyptě. ČKD. 1891, Podobenství K ristova v evangeliích. [Volné zpracování článku kard. Mik. WisemanaS Bl. 1855/6, I)., Mužík Ant., (dle kardinála Mik. Wisemana), Podobenství N. Z. a učení katolické. ČKD. 1869, , Krbec Jan, O bratřích Páně. ČKD. 1837, bratřích Páně., Rozmluva [populární dialog] od Fr. Sušila. (Z Hlasů katol. jednoty v Brně.) Bl. 1850, Neufuss Beneš Aug., (dle prof. Dra Guntnera), O bratřích Páně. ČKD. 1860, 498; 1861, 129. [Odpověď k námitce, kterou zaslal J. St. K.] 35. Klíma Jos., O neporušeném panenství Marie, matky Boží, a o tak zvaných bratřích Páne. V Brně Sýkora Jan Lad., Dr., Kterak byli spřízněni s Pánem Ježíšem t. zv. bratři Páně? CKD. 1896, Macoun Jindřich, O bratřích Páně. Apologetická rozprava. Sl. pr. VII č. 12. V Praze Hanuš F. X., Bratři Páně. Mus. 1908/9 (43.), Krbec Jan, Z hermeneutiky [výklad rčení In quo mihi complacui. ] ČKD. 1846, Turner Jan, Dr., Království nebeské. ČKD. 1865, Turner Jan, Dr., Dábelníci.(<5<Mfj,ovi^ónevoi) v Novém Zákoně. ČKD. 1865, Hakl B., O posedlosti evangelické. CKD. 1867, Badet R. P., Ježíš a ženy v evangeliu. Přeložil Frant. Vaňous. Vzd. kn. L. Praha Zahradník Vine., M rie Magdalenská. ČKD. 1830, Turner Jan, Dr., O Marii Magdaleně. ČKD. 1865, Giintner, Kdy jedl Pán Kristus se svými apoštoly beránka velikonočního, aneb kdy s nimi slavil poslední večeři? ČKD. 1848, Sýkora Jan Lad., Dr.,.Kdy slavil Pán Ježíš poslední večeři? ČKD. 1895, 3S Menčík F., Umučeni Páně dle slov sv. [ana v kap. 18. a 19. ze XIV. stol. (z rukopisu c. k. dvorní knihovny.) CKD 1895, Umučení Páně, jak je všichni čtyři evangelisté vypravují. (Dle Commentar uber das Evang. des Joh. von Dr. Adalb. Maier. ) Bl. 1878, Sýkora Jan Lad., Dr., Umučení a oslaveni Pána našeho Ježíše Krista podle čtyř evangelií. (Vzd. kn. II.) V Praze Sýkora Jan Lad., Dr., Ježíš Kristus ukřižován a pohřben. Bl Lesar J., Dr., přel. Černocký F. 7., Pontský Pilát, vladař judsky a soudce Ježíše, Spasitele světa. Děje pisná studie. Obz. 1896, Plaucar Frant., Dr., Vysvětlení dvou míst Nového Zákona o původu panovnické moci svědčících Han 19u, Rím. 311 ]. ČKD. 1840, 3.

7 Písmo svaté a práce z oboru biblického Valenta Josef, Král s trnovou jeho listy. (S mapkou.) ČKD. 1843, korunou (Jan 19,1 3). ČKD. 1905,857; 616; 1844, 25; 1845, 91. Hl. 1906, Fouard C., abbé, přel. Hulakovský Jan Ev., Svatý Pavel a jeho apo 55. Blokša J,, Pohřební prostěradlo Páně. Euch. IV. (1899), 154. štolské cesty. V Praze Čapek Jan, Svaté evangelium 75. Fouard C., abbé, přel. Hulakovský Jan Ev., Prvopočátkové církve. v ústech našeho lidu [o legendách ze života P. Ježíše]. Mus. 1891/2, 30. Sv Pavel. Jeho poslední léta. V Praze 57. Skutky apoštolské, přeloženy a obšírně vyloženy prací Dr. Frant. 76. Hudec T., Dr., Obrácení sv. Sušila. Nákl. D. sv. Pr. v Praze Pavla. Hl. 1910, Vacek Fr., O skutcích apoštolských. Studie historicko-exegetická. Bl. hlavních dob života sv. Pavla. ČKD. 77. Marek Jan, Dr., Chronologie 1882, S5, Bulla Fr., Dr., O věrohodnosti 78. T urner Jan, Dr., Indulgence či apoštolských skutků. (Přídavek k Hu- odpustky v druhém listu ke Korintským k. 2, CKD. 1867, 24. lakovského překladu díla Fouardova Sv. Petr a první léta křesťanství.) 79. T urner Jan, Dr., Exkomunikace V Praze v prvním listu ke Korintským v k. 5, 60. Turner Jan, Dr., Dar jazyků CKD. 1867, 18. CKD. 1865, Turner Jan, Dr., Stimulus 61. Turner Jan, Dr., Allokuce sv. carnis sive angelus satanae. (II. Co Petra a účinek jeji. (Sk. ap. 2, ) rinth. c. 12, 7 9.). ČKD. 1870, 59. CKD. 1867, Osten těla u sv. Pavla. Hl. 62. Turner Jan, Dr., Bohoslužba 1902, 204. prvních věřících. (Sk. ap. 2, 42.) ČKD. 1868, Podlaha Ant., Dr., Stimulus 63. Turner Jan, Dr., Společnost carnis u sv. apoštola Pavla (2 Kor. statků v prvotní církvi. (Sk. ap. k. 2, ). CKD. 1902, k. 4, J ČKD. 1867, Turner Jan, Dr., Katéchom 64. Turner Jan, Dr., Svatovláda v druhé epištole k Thessalonickým. X času apoštolském. (Sk. ap. 6, 1.) (Kap. 2., 3-8.) ČKD. 1867, 561. CKD. 1868, Václavíček Vád. Vil., List sv. 65. Turner Jan, Dr., Jméno Kře Pavla k Filemonovi. ČKD. 1832, 3. sťané. (Sk. ap. 11,26.). ČKD. 1867, M. J-, List k Filemonovi. Bl. 1877, 66. Turner Jan, Dr., Svatý vpetr 193. přišel již v roce 42. po Kristu do Říma 86. Scheiner Josef, Dr., Výklad na ( Abijt in alium locum. Skut. ap. 12, II. k Timotheovi kap. 3. verš ). CKD. 1867, 295. o nadšení svatých Písem Starého Zákona. ČKD. 1837, Turner Jan, Dr., Sněm církevní vjerusalemě. ČKD. 1867, Zimmermann Jan, Pojednáni 68. Skoupý Karel, Sněm apoštolský. Příčiny, průběh a usnesení. Mus. štola Páně sv. Pavla v psaní k Židům, výklado-sudebné na zatmělé čtení Apo 1910, 2. kap. XI, 3. Aby z neviditelných učiněny byly viditelné. ČKD. 1829, Turner Jan, Dr., Sv. Pavel v Athénách. Skut. ap. 17, ). 88. Kostka Frant., Jaký jest smysl CKD. 1868, 357. slov J. Kor. XV ? Pojednáni 70. Turner Jan, Dr., Sv. Pavel výklado-sudebné. ČKD. 1829, 185. v Korintu. (Sk. Ap. 18, 1 18.) ČKD. 89. Turner Jan, Dr.. Sv. Pavla 1869, 591. vtrženi do nebe a jeho stigmata. ČKD. 71. Listové sv. Pavla apoštola. 1868, 527. S výkladem Dr. Františka Sušila. Díl 90. Sedlák Jan, Dr., Učení svatého I. Nákl. D. sv. Pr. v Praze Pavla porovnáno s učením sv. Jakuba, 72. Listové sv. Pavla apoštola. Petra a Jana. ČKD. 1889, 330. S výkladem Dr. Františka Sušila. Díl 91. Fouard C., abbé, přeložil Jan II. S podobiznou a biografií Frant. Sušila fod Matěje Procházky]. Nákl. D. P etr a prvni léta křesťanství. V Praze Hulakovský. Prvopočátkové církve. Šv. sv. Prokopa v Praze Roštlapil Jos., Apoštolské cesty 92. Kostka Frant. V., Co znamenají slova I. Petr. 3, , sv. Pavla s obzvláštním ohledem na Po

8 8 Písmo svaté a práce z oboru biblického. jednání výklado-sudebné. ČKD. 1829, T urner Jan, Dr., Obnovení světa skrze požár světový. ČKD. 1869, Písmo svaté Nového Zákona. S výkladem Dr. Frant Sušila. Posl. svazek. [Sv. Pavla list k Židům. Zjevení sv. Jana.] Nákl. Děd. sv. Pr. V Praze Vychodil Pavel, Dr., O jazykové stránce Sušilova překladu a vykladu NZ. Hl. XXI. (1004), 639. v 96. Hudec Tomáš, Sv. Jan apoštol Efesu. Kriticko-exegetická studie. V Brně Podlaha A., Dr., Comma joanneum. ČKD. 1897, K výkladu Apokalypse, ČKD. 1872, T urner Jan, Dr., y Svátost pokání v době apoštolské. ČKD. 1868, T urner Jan, Dr., Stopy bohuzasvěceného života v církvi apoštolské. ČKD. 1869, 525.,101. Turner Jan NvDr., Dr., O smrtí. (Úvaha exegetická.) ČKD. 1870, T urner Jan,N., Dr., Věčná blaženost v nebi. (Úvaha exegetická.) ČKD. 1870, Velhartický Jan Nep., Nerozlučitelnost manželství dle Pisem sv. Nového Zákona. ČKD. 1869, 23. D) Encyklopédie biblická. Biblická Encyklopédie čili seznam důležitějších textů Písma sv. na všecky články víry a mravů učení katolického, jakož i na znamenitější biblické osoby, města, obyčeje atd. Rukověť ku prospěchu kazatelů, katechetů a milovníků Písma sv. vůbec. Od Dra. Innoc. Ant. Frencla. V Olom [počala vycházeti v Praze 1855]. E) Ž ivot Pána Ježíše. (Viz také oddíl Asketika.) 1. Neumann Pant., Život Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, Syna Božího. Díl I Díl II Nákl. D. sv. J. v Praze. 2. Neumann Pant., Evangelický životopis Krista Ježíše čili sestavení svatých Evangelistů, popisujících život, smrt a vzkříšení Páně. V Praze Bílý Jan Ev., Život Pána našeho Ježíše Krista. V Praze Obšírný život a utrpení Vykupitele našeho Ježíše Krista a p a nenské matky Boží Marie. Křesťan ská domácí kniha Sepsali A. Schanzenbach a J. N. Stůtzle, přel. František Poimon. V Opavě Život milého Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista a jeho blahoslavené Matky Marie ku poučení a vzdělání rodin katolických dle německého vydání od L. C. Busingra, upravil Dr. J iří Láska. V Olom Mfiller Karel, Život Krista Pána a svatých apoštolů, s vloženými epištolami, sestavený chronologicky ze svatého Písma Nového Zákona, přeloženého v jazyk český z nejstaršího hellénského rukopisu nazvaného Sinaiského. V Jíndř. Hradci P. Didon (přel. Ant Frecr), Příčiny neúspěchu Ježíšova u židů. Obr. VII. (18911, P. Didon (pře!. Ant. Frecr), Pán Ježíš na poušti. Pokušení. Obr. VII. (1892, P. Didona, kněze z řádu kazatelského sv. Dominika, Ježíš Kristus. Přel. Jan Ev. Hulakovský. V Praze Život Pána Ježíše. Obrazy Fil. Schumachera. Text napsal Dr. Ant. Podlaha. Vídeň Podlaha Ant., Dr., Ježíš Kristus u Josefa Flavia. ČKD. 1896, Hudeček Jan, Dr., Ježíš Kristus učitelem. ČKD. 1906, Svojsík AI., Byl Kristus tesařem? CKD. 1904, Mráček K. B., Souzení Pána Ježíše Krista radou židovskou. Dle franc. Bl. 1884, Sobolevskij S. J., Soud nad Kristem i ukřižováni jeho se stanoviska historie i archaeologie. Vis. 1905,6, Davídek Václ., Život a utrpěni Pána našeho Ježíše Krista, provázené zbožnými úvahami o utrpeních Spasitelových v zahradě Getsemanské a na Golgotě (s připojenými modlitbami). Ve Vimperku F) Ú vod do knih Písm a sv. 1. Marek Jan, Dr., Dějinný nákres otázky o inspiraci Písem sv. ČKD. 1883, 549.

9 Písmo svaté a práce z oboru biblického Kratochvíl Josef, Inspirace Písma sv. Mus. 1901, Inspirace. Hl. XXI. (1904), Zahradník Vincenc, O ceně a užívání bible svaté. ČKD. 1833, Holubář Gotthard, Co bývala biblí prvním křesťanům; z jakého úmyslu ji čítali, a proč bychom ji nyní pilněji než jindy, než prvni křesťané, čísti měli? ČKD. 1835, Zapověděl Řehoř VIL čitati Písm o? Hl. 1902, Dvou slovutných mužů svědectví o bibli. [Fénelon a Claude] Přel. P. Ondrák. CKD. 1835, Velhartický Jan, Dr., O zásadách katolického výkladu Písem svatých. CKD. 1872, Slavíček Ant., Užíváni smyslu Písma svatého. ČKD. 1845, Musil AI., Dr., Církev a bible. Hl. 1904; 244, NZ. 1904, Michalský Jan, Protestantismus a Písmo svaté. Mus. 1909/10 (44), Hejčl Jan, Dr., O závaznosti odpovědi papežské biblické kommise. CKD. 1908, Valenta Jos., Citationes implicitae a papežská komise pro studia biblická. CKD. 1905, V alenta Jos, Zdánlivě historické knihy St. Z. a rozhodnutí pap. komise pro biblická studia. ČKD. 1905, Studium Písma sv. (apošt. list pap. Pia X. Quoniam in re ). Sděl. Dr. J. Tumpack. ČKD. 1907, Bible a kritika [Hommel-Harnack]. Hl. II. (1897), Musil AI., Dr., Nenovější směry v kritice Starého Zák3na. Hl. 1903, Oliva V., Moderní kritika Písem svatých. ČKD. 1900, Novák Frant., Dr., Loisy. Hl. 1904, Projevy pravoslavného tisku o biblistice katolické. Mus. 1905,, Kotrbeíec Leopold, Dr., Úvod do dějepisu Zjevení Božího vůbec a dějepis Zjevení Božího v Starém Zákoně zvlášť. V Jičíně Pokus historie Zjevení biblického jako úvod v Starý a Nový Zákon. Zvláště dle Dr. Daniele Bonifáce hanebe,rga sestavil Jan Nep. Vojt. Stárek. V Hradci Kr Sedláček Jar. V., Dr., Úvod do knih Starého Zákona. Vzd. kn. XXXV. V Praze K orner Jan Nep. Boh., Úvod v knihy Nového Zákona. ČKD.,1829, Sýkora Jan Lad., Dr., Úvod do Písma sv. Nového Zákona. Díl I Dílu II. č. I Nákl. D. sv. Pr. v Praze. 26. J. M. (Dle Dr. Holzammra Handbuch zur B. Gesch. ), Sv. Evangelia jsou pravá, neporušená, pravdivá. Obr , Sýkora Jan Lad., Pravost evangelií. (Ze spisu Zlatá Bible klassikfiv.) Aléth. I. ( ), Sýkora Jan, Dr., Neporušenost evangelií. (Ukázka ze spisu Zlatá bible klassikův.) Aléth. II. ( ), Sýkora Jan Lad., Dr., Božský původ knih Nového Zákona. (Uk. zě sp. Zlatá bible klassikův ) Aléth. II. ( ), Sýkora Jan Lad., Dr., Pravost, neporušenost, věrohodnost a příslušná vážnost knih novozákonních vůbec, evangelií pak zvlášť. Vzd. kn. XXIV. V Praze Jokl Zeno, Historický důkaz v ě rohodnosti sv. evangelií. Mus. 1900, Sýkora Jan Lad., Dr., O vzájemném poměru synoptických evangelií k sobě. ČKD. 1907, [Sýkora Jan Lad., Dr.,] Rozbor spisku: Ch. Brandlaugh. Dvanáct apoštolů. Z angličiny přel. J. Veselý. Vis. XXII. ( ), Sýkora Jan Lad., Dr., V které řeči bylo původně sepsáno evangelium sv. Matouše. ČKD. 1905, Sýkora Jan Lad., Dr., Kdy bylo sepsáno evangelium sv. Marka. ČKD. 1906, X.. K otázce o evangeliích (dle práce Dr. Belsera vtub. Quartalschrift). Mus. 1X98, De auctore et veritate historica quarti Evangelii. (Rozhodnutí bibl. komise. Sděl. Fr. Stejskal.) ČKD. 1907, Korner Jan, Dr., O soustavě učeni náboženství biblického vesměs. Úvod v evangelium sv. Marka. ČKD Korner Jan, Dr., Kánon knih novozákonných za věku apoštolského až do času psaného listu sv. Polykarpa k Filipenským, neboli od roku 60 až 108 po narození Páně. ČKD. 1834, Kozelka V., Dr., Výklad na EusebiaCesarejského historie církevní, knihy IHtí kapitolu XXV. s ohledem na

10 10 Písmo svaté a práce z oboru biblického. ustanovení sněmu cjrk. tridentského o Písmech svatých. CKD. 1836, Bauer Frant., Dr., Na objasnění záhadných slov sv. Irenea adv. haer. III. 1,1. ČKD. 1876, Držela-li církev svatá v prvních stoletích list sv. Jakuba, apoštola Páně, za pravý a kanonický? ČKD. 1852, II., Sedláček Jaroši., Dr., Kniha Henochova. Zpráva o zlomku nalezeném r , ČKD. 1893, Sýkora Jan Lad., Apokryfní knihy novozákonní. ČKD. 1904, Marek Jan, Dr., Apokryfy Nového Zákona. ČKD. 1885, Sedláček Jaroslav, Dr., Egyptský zlomek Logii Páně. RD. 1898, Podlaha A nt, Dr., AOFIA IHCOY. CKD Tumpach Jos., Dr., Testamentům Domini nostri Ješu Čhristi ČKD. 1900, Kupka Jos., Dr., Testamentům D. N. )esu Christi. CKD. 1900, Hudec T., Dr., Dva nekanonické zlomky z evangelií. Hl. 1908, Sýkora Jan Lad., Dr., Evangelium a apokalypse sv. Petra. ČKD. 18 4, P[odlah]a, Nové objevené zlomky apokryíických spisů sv. Petra. ČKD. 1894, Podlaha Ant., Dr., Apokalypse Markova. CKD. 1907, Sedlák Jan, Dr., Sv. Josef, pěstoun Páně, v apokryíických evangeliích. (Studie ze staré literatury křesfanske.) ČKD. 1900, Martínek Josef, Didaché. Mus. 1910, Hejčl Jan, Dr., Nově objevený rukopis hebrejského Pentateuchu, psaný písmem čtvercovým. ČKD. 1904, Michele Vilém, Pentateuch samaritánský. Růž. Sš. 1885, Michele Vilém, Překlad Písma sv^ řečený Septuaginta. Růže Sš. 1885, 59. Beneš Stanislav, Pokud lze na základě listu Aristeova rozluštiti otázku o vzniku Septuaginty? Mus. 1908, Podlaha Ant., Dr., O řeckých překladech Písma sv. Starého Zákona. Výr. zpráva c. k. vyššího gymn. českého ná Novém Městě v Praze (v Truhlářské ulici), šk. r a Podlaha A., Dr., Nově nalezené pozůstatky Hexaplí Origenových. ČKD. 1897, Hejčl Jan, Dr., Nově nalezené aramejské papyry a jejich význam pro biblické studium Starého Zákona. Hl. 1908, Marek Jan, Dr., Novozákonní text Písma svatého, [o vydání Westcotově a Hortověj. ČKD. 1883, Přítomný stav kritiky textu Nového Zákona. Hl. V. (1900), Sýkora Jan Lad., Dr., O textě knih novozákonních. (Řeč, kterou proslovil při svém nastolení jako rektor české university dne 27. listop ) ČKD. 1901, 610. Také ve zvl. otisku. Praha Sýkora Jan, Dr., Nový rukopis Sinajský. CKD. 1895, J. P., Osudy slova Itala. Aléth. 1898, Hoffmann Josef, O Vulgátě. CKD. 1864, B arták Jos., Předložka in ve Vulgátě. CKD. 1875, Seifert C., Dr., K revisi překladů Starého Zákona. Hl. 1896, Z iegler Jos. Liboslav, Pojednání výkladosudebné (exegeticko-kritické) o staroslověnském přeložení Písma svatého. ČKD. 1828, Hanka Václav, Zpráva o slovanském evangelium v Remeši. ČKD. 1839, Jireček Herm., Dr., O nejstarším překladu Písma svatého v jazyku českém. Bl. 1855, I., Klimeš Filip, Zlomek Bibli České z XV. věku, nalezen v knihovně teplské. ČKD. 1846, Jireček Jos., Nový Zákon v Křesťanské Akademii. [Rkps. z pol. XV. stol.] ČKD. 1877, Jireček Josef, Nový Zákon v knihovně kr. kapituly vyšehradské (z XV. stol.). Past. 1881, Vajs Jos., Česká bible hlaholská. Vést. spol. nauk 1908, XIII. 78. Měl-li Lutr patřičné vlastnosti k řádnému a přesnému překladu Písma svatého? ČKD. 1852, II Brychta Ant., Jak nakládal Lutr s Písmem svatým. Biblicko-exegetická úvaha. RD. 1895, Borový K., Dr., Nová bible církve anglikánské. ČKD. 1881, Slovo o biblických společnostech. ČKD. 1830, Biblická společnost v Angličanech. Bl. 1851, 377; 1852, 157.

11 Písmo svaté a práce z oboru biblického Pazderka Jos., Čteni Písma sv., biblické společnosti a církev. Bl. 1888, Tumpach Jos., Dr., Užívání hebrejských a řeckých biblí, vydaných od nekatolíků. ČKD. 1899, Podolský J. F., Paběrky o britické společnosti biblické. Obz. 1907, Studium semitské v církvi katolické vůbec a u Čechů zvláště. Mus , Vítkovec Alois, Česká poesie a bible. Liter, studie. Mus , Biblica. (Ref. o spisech, jež vydali J. K. Zenner, Dr. Ant. Scholz, A. Resch.) Hl. II. (1897), Musil Alois, Dr., Z literatury biblické. Hl. II!. (1898), Biblické studium (ref. o nových publikacích). Hl. V. (1900), Grivec Fr. X., Z biblicko-patristické literatury ruské. ČKD. 1905, Žák Fr. T. J., Vzpomínka na staré vzácné dílo P. Jana Slesiny T. J. Commentaríu? in universam sacram Scripturam. ČKD. 1905, Jašek Ad., Biblica litteratura bohemica ab a incl. [Bibliografický přehled.] Sl. lit. 1906, Sedláček Jar., Dr., XIII. mezinárodní sjezd orientalýfíů v Hamburku. Vis. XIX. ( ?), Sedláček Jar., Dr., Syrský výklad bible Jakuba Bar-Šaliby a některé ukázky z něho. Vést. spol. náuk G) Biblické starožitnosti, zem ě pis, assyriologie a p. 1. Roštíapil Jos., Vyjímky ze Starožitností hebrejských a ze Životopisu našeho Pána Ježíše Krista [uká zky 7. většího díla]. ČKD. 1843, Beran Jos. V., Biblické starožitnosti. Dle rozličných spisů pro dospělejší mládež vzdělal. S dvěma lithogr. mapkami. (Nová knihovna pro mládež, řada II. sv. 8.) V Praze Mlčoch Melichar, Dr., Starověda biblická. Nákl. D. sv. Pr. v Praze Blanda Xaver, Dr., Stručný přehled starožitností biblických. Pomůcka k výkladům biblického dějepisu ve školách českých. Díl I. Země pis biblický a bohoslužebná zařízení národa vyvoleného. V Praze Sedláček Jar., prof., Dr., Předměty a modely biblických starožitností. Vych. 1904, 51; 1905, 7; 1906, Sedláček Jar, Dr., Popis některých předmětů kultu v národním museu ve Washingtoně. Hlas (St. Louis) Sedláček Jaroslav V., Dr., M u seum biblických starožitností. V Praze Gajdušek Fr., O.stánku Božím ve Starém Zákoně. Čtvrlá výroční zpráva českého soukromého gymnasia ve Vyškově za školní rok Zapletal Vine., Efod ve Starém Zákoně. CKD. 1900, Musil AI., Dr., Urim a Thum mim Hl. XVIII. (1901), Kaulich Innocenc R., Lze-li biblický šabbat stotožňovati s babylonským šabattu? ČKD. 1910, Sedláček Jar., Dr., Svěceni biblických svátků u Židů. Vych. 1907, 98; 1908, 7; 1909, Syllaba Fr., Památné vrchy a výsosti u národů pohanských a u Israelitů zvláště. ČKD. 1887, Segeta Bonifác, Ideje oběti mosaické. Alm. boh. Olom Maleček Fr. A., Dr., Kam byl veden hircus emissarius v den smíření? CKD. 1894, Hazuka Václav, Dr., Srovnání života a zvyků starých Babyloňanů se životem patriarchů dle současných pramenů. ČKD. 1906, 56; 1907, 200; U; Zvláštní otisk v Praze Kyzlink František, O beduínech. Vis , Sedláček Jar., Dr., Mlýny na východě. Bl. 1891, Sedláček Jar., Dr., Příprava chleba na východě. Bl. 1891, Kyzlink Fr., Dr., Krvina u Arabův a Hebreů. HL I. (1896), Mutl Vincenc, Dr., O nernocecli a s:působech léčení ve Starém Zákoně. ČKD. 1904, Mareš Em, Malomoc a malomocni v Písmě sv. Mus , 116, , Popsání Palestiny, to jest země zaslíbené aneb židovské, jakožto vlasti našeho svatého náboženství založitele Ježíše K rista... S obrázky. Přel. M. Knajsl. Ve Znojmě Soffer Frant., Palestina neb země Svatá. Příručka k bibl. příběhům. 2. vyd. V Praze 1861.

12 12 Písmo svaté a práce z oboru biblického. 25. Švéda Jan, Svatá země, stručný popis její s krátkým dějepisem bli a církvi. ČKD. 1910, H elebrant Antonín, Včela v bi národu israelského. Pro školy národní. 41. Bouška Sigismund, O. S. B., V Jindř. Hr. a Táboře O sv. kříži. Obz. 1894, Hrudíčka Alois, Zeměpis biblický. Příručná knížka k biblické dějekovic Putování k svatému hrobu. Po 42. Jana Hasíštejnského z Lobpravě na středních školách i k soukromému poučení. V Třebíči Dr. Fr. A. Alaleček. V Praze Text známkami nynějšího místopisu opatřil 27 [anonym], Zeměpis biblický. (Na s pozn. znovu vydal týž ve Světové ukázku z většího k tisku připraveného knihovně V Praze díla.) Vych. V. (1890), Cesta do země zaslíbené v r. 28. Zeměpisný slovník biblický Spis od Antonína rytíře z Osten Ukázkou z díla AI. Hrudičky. Past. IX. sepsaný a od Matěje Knajsla zčeštěný. (1889, 490. Ve Znojmě (bez roku). 29. Svatá Země, Pouť v obrazích 44. Prokše Ant. z pstenu, Cesta z Betiema na Golgotu. Slovem doprovází prof. Václav AtíUler. Vložky na Tomáše Nováčka. V Hr. Jindř do sv. země r Česky od Jana psal prof. Emanuel Žák. V Praze 45. Robinson Georges, přel. Vacek Fr. Jar. Čtrnácte dní v Palestině. 30. Obrazy ze Svaté Země, Třiatřicet pohledů na památná místa, na 46. Chmelíček Jos., Dr., Cesta do CKD. 1845, 25. nichž Kristus se narodil, žil, učil, trpěl Svaté země. Díl I. 1865, II V Brně. a zemřel. Reprodukováno podle nových Nákl. D. sv. CM. věrných fotografií. S vysvětlujícím doprovodem textovým. Společně vydali Klimeš, Putování po svaté zemi Norov Abraham, přel. Fr. P. J. Janeček a F. A. Holub. V Praze Díl I. V Praze Procházka Tomáš, Putování 31. Fáborský Jan B., Zeměvid Krista Pána d o svaté zemi se stručným [mapa] Palestiny. Nákl. D. sv. CM. popisem jejím. Nákladem D. sv. CM. V Brně 1853; 2. vyd V Brně Pam ěti nejhodnější pro k ře 49. Putoyání do Svaté země. sťanstvo, totiž: Jerusalem, Betlem a Vypravováni o cestě do Jerusalema, Nazaret. Spis zčeštěný od M. Knajsla Betiema, Nnzaretu a jiných měst a a ozdobený třemi v kameně vyrytými krajin posvátných. Popisuje Josef B. pohledy nynějšího Jerusalema, Betiema Bumba, kněz církevní. Oddíl prvý. V Hr. a Nazaretu. Ve Znojmě Králové Nákladem D. Maličkých. 3*. Místa nejpam átnější křesťanská: Jerusalem, Betlem a Nazaret. a pouť do Egypta a Sv. země. Hl. 50. Kryštůfek Frant. X., Dr. Cesta Přel. Fr. Slavíček. S třemi kameno- katol. sp. tisk. v Praze 1886, č. 1. tisky. V Jindř. Hradci Sedláček Jaroslav, Z cesty Palestinou. (Vyňato z výroční zprávy c. 34. Atlas malý biblický. Pomůcka ke studiu biblického zeměpisu a dějepisu, vyňatá z díla Stručný přehled k. české reálky pražské.) V Praze starožitností biblických, jež sepsal Dr. 52. Vondruška Karel (dle Vogtié), Xaver Blanda. V Praze Památná místa země svaté. Bl. 1891, M arek Jan, Dr., Obrázky z přírodopisu biblického. Devátá výr. zpráva dánu a k Mrtvému moři. Obz. 1895, Zapletal Vine., Z cesty k Jor obec. vyšš. gymn. ve Slaném Kyzlink Fr., Dr., Z cest po Sv. Druhá řada. Desátá výr. zpráva obec. zemi. (Knihovna našeho lidu roč. II., vyšš. gymn. ve Slaném Třetí č. 6.) V Brně ls98. řada. Jedenáctá výr. zpráva obec. vyš. 55. Sedláček Jar., Dr., Pouť do posvátných míst Sv. země a Egypta. gymn. ve Slaném Gogela František, Květena biblická. Vych. lis. 1910, 110. XXXIII. č. 1. V Praze Hl. katol. sp. tisk Podlaha Ant., Dr., Biblická lilie. 56. Slavík Karel, Dr., První moravská pouť do Svaté země v srpnu CKD. 1898, 448., 38. Zítek J., ThC., Biblický ysop. roku V Brně 1905, druhé vyd. CKD. 1900, Helebrajit Antonín, Mandragora biblická. CKD. 1910,172. na koni. Dvacet čtyři feuilletony. 57. Hejčl Jan, Dr.. Prvních osin dní Čech

13 Písmo svaté a práce z oboru biblického (1. 3./I., 2. 5./I., /I., /I., 5. 9./II., /II., /II., 'II., /II., /III., /IV., /V., /V., /V., /V., /VI., 17. l./vii /VII., /VII., /VII., /VII., /VII., /VII., /VII.). 58. Hejčl Jan, Dr., 1. Arabská zdvo řiiost v Syrii. Obnova č. 39. ze dne 22./IX Do Palestiny, t. 29./IX V Terstu, t. 13./X Na lodi I., t. 3./XI Na lodi II., t. 10./XI Na lodi III., t. 17./XI Cestou k Siloe, t. 1 /XII Tři dny v městě Alexandra Vel. I., 19./I Tři dny... II.. t. 26./I Tři dny... III., t. 1./II Z Alexandrie do Port Saidu, t. I4./XII Pokrokářská znalost a výklady bible, t. 26./IV. 07 č PortSaid, t. 4./I Na cestě do karantény, t. 17./I V dohledu Palestiny, t. 7./I V karanténě I., t. 21./II V karanténě II., t. j./iii Poslední den, t. 27./III Ve vodách foenických, t. 17./IV. 08 č Jaký byl vnitřní úřední jazyk a v krajinách dnešní Syrie v XV. a XIV. století před Kristem?, t. 8./V. 08 č U nohou orientální krásky, t. 11./VIII. 08 č Na břehu země Kristovy, t. 18/IX. 08 č Několik hodin ve městě vidu apoštola Petra, t. 2./X. 08 č Ve městě, v němž Šimon usnář vydělával kůže, t. 16./X. 08 č Na parním oři do hor Judských I., t. 30./ č Na parním oři II., t. 6./XI Na rakouské půdě v Jerusalemě, t. 20./XI. 08 č V biblické škole, t. 18./I. 08 č Poprvé na Golgotě, t. 15,/L 09 č Hejčl Jan, Dr., Vjezd patriarchy jerusalemského do Betlema na Štědrý den. Našinec 25./XII Hejčl Jan, Dr., Moabská konvertitka. Našinec 1910 č Hejčl Jan, Dr., Do města Davidova z města Eliščina. Hr. Král v 62. Hlaváč Jan Nep., Jerusalem. CKD. 1832, Cesta utrpení Páně v Jerusalemě. (Die cestopisu Norovova.) Bl. 1852, Vacek Fr. Jaroslav, Jerusalem a Boží hrob. CKD. 1839, Pěšina V., Popsání zanícení chrámu Božího hrobu dne 12. října ČKD. 1839, Musil AI., Dr., Boží Hrob. ND. 1897, P. Alexander, františkán, Posvátný hrob Ježíše Krista a strážníci jeho. Přel. Dobicer Jos. ČKD. J846, Podlaha Ant., Dr., Škola, pro biblické studium v Jerusalemě. ČKD. 1894, Hejčl J., Dr., Nová biblická škola v Jerusalemě. ČKD. 1906, Betlehem. Výňatky z cestopisu Abr. Norova. Bl. 1851, Musil AI., Dr., Z Nazareta do Betlema. ND. 1897, li. 72. Seraová Matilda, přel. St. V., Betlem OR. II. (1901), Maleček Fr., Dr., Hod Boží vánoční v Betlemě. OR. I. ( ), Kousal Jos., Šest neděl v Orienty. Král. Král. Hradec Sláma Fr. J., Mrtvé moře. ČKD. 1832, T. P., Mrtvé moře a Jordán. Bl. 1851, Kr., Koupel sv. tří Králů v Jordáně. Bl. 1880, Sedláček Jaroši., Dr., Jericho, Mrtvé moře, Jordán. Past. XI. (1891), Mrtvé moře [s literaturou o katastrofě sodomské]. Hl ^1898), Svojsík Ant., U moře Mrtvého. Katech, prii. Vych. 1905, Podlaha Ant., Dvr. Spor o poloze městečka Emaus. ČKD. 1896, Joppe (Poloha. Důležitost. Dějiny.) Bi. 1871, Hejčl Jan, Dr., Ke svatyni Kananejské. Kus kočovného života po vlasti Goliášově. (Cestopisných črt po Palestýně řada II. s Hr. Král Hora Tábor a proměnění Páně. Bl. 1885, Podlaha Ant., Dr., Důležité objevy v Palestině. ČKD. 1897, Musil AI., Dr., Nocleh v arabské poušti. ND. 1897, [P.] Z cest dra A. Musila [Al- Kerak]v OR. I. ( ), 333 (s vyobr.); ČKv. III (1903 4), 188 (s vyobr Seraová Matilda, přel. Malecek Fr. AI. Dr., V zemi Kristově. Vzpomínky na cestu do Palestiny. V Praze Nábělek ml. Fr., Dr., Z mých cest na Východě (v Palestině). Obz. XXXIII. (1910),8; Nový Obz. I. (1911), Vaněček Fr., Návštěvou u Salesiánů na Východě (v Betlemě a v Jaffě). Vis. XXVI. ( ), 1017.

14 14 Písmo svaté a práce z oboru biblického. 91. Maleček Fr., Dr., Zima ve Svaté zemi. Aléth. 1900, Podlaha Ant., Dr., Železnice v Palestině. ČKD. 1894, Návěští missionářská ze svaté země. Tři sešity. Ve Vídni , nákl. Vídeňského generálního kommisařství svatých zemí, tisk Mechitaristů. Seš , seš , seš EyblJ. E., Církev ve Svaté zemi. Blah. 1884, O Sam aritánech. Hl. 1896, Podlaha A., Dr., V klášteře sinajském. ČKD. 1896, Stejskal Fr., Starodávný Ofir jest Sofala v Africe. ČKD. 1904, F. V., Strom Panny Marie v Egyptě. Bl. 1881, Hejčl Jan, Dr., Po stopách Svaté rodiny. ND. 1910, Sedláček Jar., Dr., Procházka britským museem. Vis , M. V. idle Vigourouxe), Písmo sv. a nejnovější výzkumy v Palestině, Egyp. a Assyrii. Obr. 1887, P. K. (dle Vigourouxe), Písmo svaté a nejnovější výzkumy v Palestině, Egyptě a Assyrii. Obr. 1888, Vigouroux F., přel. Podlaha Ant., Dr., Bibliothéky assyrská a důležitost jejich pro obranu Písma svatého. RD. 1., Vigouroux F., přel. Podlaha Ant., Dr., Bible a nejnovější objevy v Palestině, Egyptě a Assyrii. V Praze. Svazek I. 1896, II. 1897, III. 1899, IV. 1902, V. (Nový Zákon a nejnovější objevy archaeologické) Musil AI., Dr., Bible nebo Babel. Hl. XX. (1903), Steinochr Ign., Dr., Bible a Babylon. Vych. 1903, Stejskal Frant., Bible a Babel. ČKD. 1904, Zdráhal Fr., Bible Bábel. Mus. 1909, Černík Jos., Bible a Babylon. Vis , J. Jc., K otázce Babel a bible. Vis , Bibel Babel Mus. XXXVII. (1903), Musil AI., Dr., Zákoník Hammurabiho. Hl. 1903, Botek Fr., Dr., Symbolismus Chamitův a tabulka sipparská. Hl. XX. (1903), Kyzlink Fr., Dr., Cesta Moabskem. Hl. 1898, Foltynovský Jos., Ze severosemitské epigrafie. Mus. XXXIX. (1905), Borový Kl., Dr., Pomník Mesy, krále moabského. (Dle čl. prof. Dra Himpela vtiib. Qschr ) ČKD. 1871, Kyzlink Fr., Dr., Archaeologické objevy v Mesopotamii. Mus , Kyzlink Fr., Dr., O písmu klínovém. Mus , A. M., Jak řešili písmo klínové. Obz. VII. (1884), Kyzlink Fr., Něco z assyriologie. Obz. 1887, Kyzlink Fr., Dr., Assyriologie. Vis , Sedláček Jar., Dr., Procházka britským museem. (1. Nejstarší rukopisy biblické. 2. Assyrská síň. 3. Babylonské památky. 4. Egyptské památky.) Vis , Zapletal Vincenc, Pád města Ninive. Vis , P[odlaha], Z novější assyriologie a egyptologie. ČKD. 1894, Sedláček Jar., Dr., Z cesty po Egyptě. Bl. 1891, Sedláček Jar., Dr., Vysoká škola arabská v Kahýře. Katolík (Chicago) Assyriologie a zprávy biblické. Hl. 1902, Podlaha Ant., Dr., Egyptologie a bible. Obr. 1899, Steinochr Ignác, Dr., Starý Egypt v pařížském Louvru. Vis , Musil Alois, Dr., Nejstarší knihovna. Hl. 1901, Musil Alois, Dr., Staroegyptské prameny místopisu a národopisu jižní Palestiny a pohraničních území. Starozákonní studie. Hl. 1901, Musil Alois, Dr., Kámen z Rosetty. (Zapomenuté jubileum egyptologie.) Hl. 1901, Musil AI., Dr., Nil u staré Kahiry. NŽ. 1909, Vaněček František, Návštěva v Memfis. Vis , Zapletal Fr. Vine., Místodržitel jerusalemský v XV. století př. Kr. Obz. 1894, Zapletal Fr. V., O nálezu Tellel-Amarnském. Vis , Červík Josef, Tell-el-Amarnské listy. Mus. 1903, Musil Alois, Dr., Pouští Exodu. Zpráva o jeho činnosti na východě.

15 Písmo svaté a práce z oboru biblického. 15 Věstník české akademie císaře Frant. Josefa. 1898, Menčik Ferd., Prof Dr. Alois Musil. O jeho cestách, spisech a jejich významu. V Olomouci Zavadil Ladislav, Výzkumy orientalisty Dra Musila. Vést. Brn ir. II.), 222. H) C hronologie biblická. 1. Dudych Jos., System ivronologicko-biblický. Od Adama až ob narození Ježíše Krista. V Praze Dudych Jos., Chronologie starého věku pro dějepis. Díl druhý Systému chronologicko-biblického. V Praze Velický Martin, Kdy přišel Ezra do Judey? CKD. 1905, Vetešník Frant., Rok narození Páně. CKD. 1846, Vacek Fr., O roku a dni narození Krista Pána. Studie historickoexegetická. Bl. 1881, Kobza R. M., Josephus Flavius a den narození Páně. Hl. 1897, Velický Martin, Domněnky o roku narození a smrti Páně. V Praze Fryč F., Kdy se narodil Kristus Pán? Hl. 1896, 900; 1898, Kobza R. M., Kdy se narodil Kristus Pán? Hl. 1898, Kdy se narodil Kristus Pán? Pibliografická studie Fr. Fryče. Hl. 1896, 900. Dodatky Hl. 1897, 79, Soukup Jan Nep., Naše čítání let před narozením Páně. RD. 1900, Velický Martin, Narození Páně neudálo se roku 752, jak Riess tvrdí. V Praze H. J., K reformě letopočtu. Rok narození Páně. ídle Rohlinga v Renaissance IV.) Aléth. VII. (1904), Havránek [Fr., Chronologický pořádek nejhlaynějších události po narození Páně. ČKD. 1846, Vetešník Frant., Přímětek k poslednímu článku chronologického pořádku nejhlavnějších událostí po narození Páně od Fr. Havránka; ČKD. 1847, Fryč Fr., Chronologie života Páně. CKD. 1900, 34; 1901, 129; 1902, 238; 1903, 133; 1905, 130; 1906, 128. Zvl. otisk v Praze Víšek Ant., Dr., V kolikátém roce úřadu svého messiášského zemřel Kristus Pán? CKD. 1884, 232. Ch) Filologie biblická. 1. Voborník Severin, O užitku z poznání jazyka svatého čili hebrejského bohomluvci plynoucím. ČKD. 1839, Krbec Jan Ev., Praktický důkaz, že známost řeckého jazyka k dokonalému porozumění Písmům svatým. Nového Zákona velmi potřebná jest. ČKD. 1852, Sedláček Jar., Dr., Lešon hassefarim. Základové hebrejského jazyka biblického, obsahující první českou mluvnici hebrejského jazyka biblického, četná cvičení mluvnicky rozebraná i vyložená a mluvnický rozbor prvních pěti hlav knihy Genesis. V Praze Karban Frant., Dr., První hebrejska-český slovník (vyšel pouze 1. sešit). V Praze Karban F., Dr., Ruth. Slovník a vysvětlivky. V Plzenci Karban F., Dr., Berešíth. I. (Hl ) Slovník a vysvětlivky [k prvním 10 kap. Gen.J. V Plzenci Karban Frant., Dr., Slovník a poznámky k Obadja (Abdiáš). V Plzenci Sedláček Jar., Al-Kitabu. Mluvnice arabského jazyka. V Praze Karban F., Dr., Arabsky čísti a psáti ve 4 hodinách pro samouky. V Praze Sedláček Jaroslav, vdr., Aramejština v Novém Zákoně. ČKD. 1899, Karban Frant., Dr., Syrsky čísti a psáti pro samouky. V Praze I) Biblické dějiny, (Biblické dějepravy pro školy obec. a měšť. viz v oddílu Katechetika.) 1. Sýkora Jan Lad., Dr., Zlatá bible klassikův. Dějiny zjevení Božiho v Starém i Novém Zákoně. Se 126 barevnými obrazy, vytvořenými dle p> ací mistrů klassických. Díl I. Dějiny zjevení Božího v Starém Zákoně. Díl II. Dějiny zjevení Božího v Novém Zákoně. Ve Vídni Zátka Jan K., Biblické děje. Dva díly. Díl 1.: Starého zákona děje. Díl II.: Nového zákona děje. V Jindřichově Hradci D. a S., Bibličtí příběhové Starého Zákona. Od výboru pro vydávání

16 16 Písmo svaté a práce z oboru biblického. českých gymnasiálních knih. V Praze Frencl Innoc., Dr., Bitóický dějepis zjevení Božího ve Starém Zákoně. Pro studující mládež a vzdělanější obecenstvo vůbec. V Praze Kotrbelec Leopold, Dr., Dějepis zjevení Božího. V Jičíně 1^ Dějiny zjevení Božího v Starém Zákoně. Pro mládež gymnasiální v císařství Rakouském. Zčeštil Dr. Procházka Matěj. V Praze 1866; 3. nezm. vyd. 1880; 4. nezm. vyd Příběhy Starého Zákona a jim připojené nábožné rozjímám pro lid křesť. Nákladem D. sv. J. v Praze Dějiny zjevení Božího v S tarém Zákoně. Pro mládež gymnasijní v císařství Rakouském. Zčeštil Dr. Matěj Procházka. Páté vydání upravil Dr. Karel Vondruška. V Praze Podlaha Ant., Dr., Dějiny zjevem Božího Starého Zákona. V Praze Pokoj Šimon, Dějiny zjevení Božího ve Starém Zákoně. Pro střední školy. V Praze Ježek j. a Bedroš K., Dějepis zjevení Božího ve Starém i Novém Zákoně. Pro třetí třídu škol reálních. V Praze 1891; 2. vyd ; 3. vyd. 1902; 4. opr. vyd D. a Š., Bibličtí příběhové Nového Zákona. Pro školy spořádaní od D. a Š. Od výboru pro vydávání českých gymn. knih. V Praze 1849; 2. vyd Dějiny zjevení Božího v Novém Zákoně. Pro mládež gymnasialní v císařství Rakouském. Zčeštil Dr. Procházka Matěj. V Praze 1866 ; 3. nezm. vyd. 1881; 4. nezm. vyd Příběhy Nového Zákona a jim připojené nábožné rozjímání pro lid křesťanský. Nákladem D. sv. J. v Praze Procházka Matěj, Dr., Dějiny zjevení Božího v Novém Zákoně. Pro mládež gymnasijní. Páté opravené vyd. pořídil Dr. K. Vondruška. V Praze Podlaha Ant., Dr., Dějiny zjevení Božího Nového Zákona. Pro čtvrtou třídu gymn. V Praze Pokoj Šimon, Dějiny zjevení Božího v Novém Zákoně. Pro střední školy. V Praze Hulakovský Jan Ev., Stručný dějepis zjevení Božího pro nižší třídy středních škol. Díl prvý: Starý Zákon. Díl druhý; Nový Zákon. V Praze vydání Hulakovský Jan Ev., Dějepis zjevení Božího ve Starém zákoně pro III. třídu gymnasia a škol reálních. Třetí nové vydáni upravil Fr. Koželuha. V Praze 190!. 20. Podlaha Ant., Dr., Dějiny zjeveni Božího Starého i Nového Zákona. Pro třetí třídu škol reálních. V Praze Podlaha Ant., Dr., Biblické dějiny pro školu i dům. V Praze J) Postilly. 1. Medlín Jan, Duchovní vejkladové na epištoly a evangelia nedělní a svátečni celého roku. Čtyři díly. V Praze 1828., 2. Česká postili a, kniha k vyučování a k vzdělání katolických křesťanů. Od Leonarda Gofjina. Přeložil, rozmnožil a životopisy svatých patronů českých připojil Josef Zimmermann. V Praze. Díl , díl II Hnojek Ant. V ojt, Evangelia na neděle a svátky, pak několik jiných dní církevního roku s umučením našeho Spasitele, všesrozumitelně vyložena dle katolického učení víry a mravů z dějů svatých i světských, ze zeměpisu, ze starožitností, z přírodnictví, z nsluvozpytu, z obřadů a obyčejů bohoslužebných, židovských a katolických. Dva díly. V Praze Hnojek Ant. Vojtěch, Řeči a epištoly na všechny neděle a svátky, pak několik jiných znamenitějších dní církevního roku. V Praze 1861, nové vydání Posílila, aneb výklady a rozjím ání na evangelia nedělní a sváteční celého roku, jakož i umučení P ána našeho Ježíše Krista, ku poučení a vzdělání katolických křesťanů sepsaná od Innocencia Ant. Frencla. Díl I. v Praze Díl II Díl III Nákl. D. sv. J. č. 39, 40 a Postilla, aneb výklady a rozjímání na řeči a epištoly nedělní a sváteční celého roku, ku poučení a vzdělání katolických křesťanů sepsaná od Innoc. Ant. Frencla. Nákl. D. sv. J. č. 46. V Praze Ctihodného otce Leonarda Goffina Postilla, t. j. výklady na všecky nedělní a sváteční i sv.-postní.

17 epištoly a evangelia celého roku. Znovu na český jazyk přeložil a k nábožnému i poučení i vzdělání lidu katolického upravil Jan Nep. Fr. Desolda. V Praze. Díl I. 1875, díl II Podíl údů D. sv. J. č. 61 a Felizna Jan, Ep rsšdy nedělní a sváteční celého roku. Nákl. D. sv. J. v Praze Postilla ctihodného otce Leomarda Goffinea, kněze řádu Premonstrátského, t. j. výklad na všecky A) O apologetice a dogmatice vůbec. Obrana víry a věrouka. 17 III. Obrana víry a věronka. 1. Vacek Frant. AI., Apologetika křesfansko-katolická, velikomocný prostředek k rozšíření víry Kristovy na tomto světě. CKD. 1830, 547; 1831, Vápeník Ant., Obraz theologie základní a její důležitost. Mus , Váňa Robert, Postavení, povinnosti a práva moderní apologetiky. Mus. 1903, Svojsík AI., Význam apologetůlaiků. Hl. IV. (1899), Apologetika. [Zpráva o publikaci Science et religion.] Hl. XVIII. (1901), Zahradník Vincenc, vo spojení dogmatiky s mravoučením. CKD. 1832, Stašek Bohumil, Moderní apologetická literatura katolická. 1910/11, 95. St. Hl. B) Soustavné a povšechné spisy apologetické a apologetickodogm atické. 1. Stručné sestavení a odůvodnění učení katolického co pravého zjevení Božího. (Pro vzdělané vůbec a pro vyšší školy zvláště.) V Praze Katolická apologetika čili O brana katolického náboženství. Dle Dra Frinda přeložil a upravil pro české vyšší školy reálné a gymnasiálné P. Tom. Střebský. V Praze Bibliografie. nedělní a sváteční i svatopostní epištoly a evandělia celého roku církevního s věro- i mravoučnými úvahami, vysvětlivkami důležitějších obřadův a obyčejův církevních, s připojenými výroky svatých Otců, životy čelnějších svatých a blahoslavených dítek církve katolické. Z německého původního díla přeložili z lásky k svému milému národu českoslovanskému bohoslovci olomouckého kněiského semináře. V Olom Učebná kniha katolického náboženství pro nižší třídy středních škol. Dle Fr. Fischera vzdělal Frant. Boh. Vinklář. V Praze Procházka Matěj, Základní náboženská nauka v církvi katolické pro 1. třídu vyšších škol středních. V Buděj. 1874, 3. vyd. 1879, 4. vyd. 1886, 5. vyd Čermák Josef, Důkaz i obrana náboženství katolického. Zvláště pro vyšší třídy škol středních i pro vzdělávací ústavy učitelské. V Praze 1874, 2. vyd Učení katolického náboženství. Pro vyšší ústavy vzdělavací sepsal Dr. Ant. Wappler. Dle šestého vydání německého na jazyk český vyložili Frant. Schoenbeck a Václ. Honejsek. V Olom Procházka Jan, Dr., Základní nauka náboženství katolického pro V. tř. středních škol. V Mladé Boleslavi Vychodil Pavel, Apologie křesťanství. Díl I. V Brně Díl II Duilhé de Saint-Projet, Apologie víry křesťanské na základě věd přírodních. Přel. Dr. Ant. Podlaha. Vzd. kn. sv. I. V Praze Kadeřávek Eug., Dr., Obrana základů víry katolické. 2 sv. (II. sv. o 2 dílech.) V Praze Dvořák Xav., Stručná apologetika pro IV. třídu měšťanských škol. V Praze Základní nauka náboženství katolického (apologetika) podle Dra Jana Procházky a jiných pro dívčí lycea, vyšší školy dívčí a pokračovací kursy při školách měšťanských zpracoval Frant. Dvořák. V Ml. Bol

18 Dodatky a opravy. Ke str. I. 1. [anonym], )est bohosloví védou? Obnova XI. (19G5i, t Barták J., Vda a theologie [o i. v Nau. SI.]. Bl. XVH. (1867), 19i. 3. Korda Fr, Dr, Theologie v organismu véd universitních. ech 1907,. 17 nn. 4. Kachnik Jos., Dr., Vdecká methoda filosofická. Stud. Hl. V. ( ), [anon.], ref., P. Grisar o hyperkonservatismu katolické vdy. Hl. V. (1906), S K oddílní.: O bohovdé vbec. 6. anon, ref., P. AI. Weiss o theologické úloze v budoucím století. Hl. V, (1900) Oliva Jan, Ze života pro život. O opravování nedopatení a mezer v uebných knihách bohovdných, o kritice knih theologickvch, a meíhod v nich užívané a j. H1.'V. (1900), Br. V., O jazyku latinském, pokud byl a jest eí védv vbec, a theologické zvlášt. Bl. XXX. (1880), M[arek] J., Kesanské názvosloví eí slovanských. Bl. XXVll. ^1877), E oddfln H. : Písmo svaté a práce z oborn biblického. Ke str Zlalá bible. Rec. Dr. Borový, ty.x^. 1884, ; 1885, 119, 378; 1888, 63; -k, ; Past. IV. (1884), Bibli eská. Díl II. 1888, Rec. Dr. Kl. Borový, CKD Biblí eská. Díl I Rec. Borový, KD. 1889, fanon.], O eském vvdání Bible, Hl Hejl J., Dr., Nový peklad Starého Zákona do eštiny. Hl. 1913, 1. Str dopl: J. Ve, Biblická komise o Peníateuchu. 6. Tumpach J, Dr., Mosaica authentia Pentateuchi. KD. 1906, 554. Str místo Dachse* ti Dahse". 7. anon. ref., O umlecké form vypravování Genese. Hl, 1908, Náblek Fr., Dr., Od stvoení do potopy. (Dle stejnojmenného spisu Musilova.) Vych. lis. VI. (1906), Náblek Fr., Dr., Po stopách událostí Starého Zákona." (Úvaha o stejno- i jmenné pednášce Dr. Musila). Obnova XII. (1906),. 49 n. 10. J. V. Píloha). ref., Holzhey o pomru Genese k antické filosofii. Hl. 1908, 12& 11. anon., Dillmanuv nový pokus vykladu biblického he.xaemerá. Hl. 1913, 721. Ke str. j. 12. Hejl Jan, Dr., Genesis ili Prvá kniha Mojžíšova. (Peklad.) Vést. brn. Jedn. duch. VI. (1913), [anonym], K exegesi biblického Ráje" v zemi,.rozkoše" (Eden). Syrsko-chaldejská studie Augustina Huus-

19 i 42. i 3., ; 43. i 44. I chvalozpvy I I 45.! ských. I [ 36. I : 37. I : F Dodatky a opravy. do-fa. ech XI. (1S79),. 13S, 190, 193 nn 14. anon. ref,dr. P. Riessier o otázce : Kde ležel ráj biblický? Hl. 190S, ;; Hulakovský J. É., Zeny biblické. I. Ru:h. Past. I5i anon. ref., AlUDr. Frank, v asop. Katholik" o dlouhovkosti starozákonních praotc. Hl. 1912, Poertner, Dr., pel.!., Starobabyionská povst o potooé. Vych. 191 A Zítek Jan Fr., Volná myšlenka" a epos Gilganieš. Odpov Volné myšlence" Korr. kat. duch. 1909, r' [anonym]. Potopa svta v tradici a^syrské. ech >-0. Žák Em., Noah (Biblická reflexe). Kiž XVllI ), anon. ref, Zpráva de Mélyho o nov nalezené zpráv o vži babylonské". Hl. V. (1900), Valenta J. ref., Prof. O. Happel o.stavb vže babylonské. Hl. 1906, K., Babylonská vž vynouje se z riimu. ech 1910, Hejl J., Dr., Jakobova záv. (I. Mojž. 49, 2-27). Archa 1. ( ), 4. Sír. 3. ís. 53. dopl: Vych. 1911, 44; 1912, Dudvch Jos., O cest Israelských z Egypta. Bl. XXVI. fl876), anon. ref., L. Szcepaského (v inšpruckém tvrtletníku) píspvek k výkladu pechodu Rudým moem. Hl. 1908, Hejl Jan, Dr, Jak vykládá moderní vvšší kritika" biblická pvod! knihy Josue. KD. 1912, 22. Ke str Werberger Sadok O. F^raed., rec. Zkazky a povsti biblické. Kri- i tické úvahy. Podává Old. Vank. V Praze 1S90, KD. 1891, 128. I 29. K. rec, Zkazky a povsti biblické s exkursem o Hyksech. Kritické úvahv. Po.iává Oldich Fr. Vank. Hl. lit. VIII. (1891), Kyzlink Fr., Dr., rec, Pravk Palestiny. Dle zpráv Egypan a Ba- [ byloanu. Podává O. Fr. Vank. Vis. X. (189J4) Kyzlink Frant., Nkolik slov ku posudku p. Vakova Pravku". Vis. X. (1^93-4), Kyzlink Fr., Dr., rec. Pravk Palestiny. Dle zpráv Egypanv a Babyloan. Podává Fr. O. Vank, Hl. lit. X. (1893), Kyzlink Fr, Dr., Ješt jednou: Pravk Palestiny. Sepsal O. F. Vank. Hl. lit. XII. (1894), Kyzlink Fr., Dr. A ješt jednou : O. Vank; Pravk Palestiny. Hl. lit. XI. (1894), Podlaha A. Dr., rec, Djiny starovkých národ východních. Napsal Dr. Jníih: V. Frašek. KD. 1898, 59. Zapletal Vine Dr. O. Praed. rec. Djiny starovkých národ východních. Napsal justin V. Prášek. KD. 1^ Hakl Boh., Dcera Jeftova. Past. IX. (18.^9) anon., ref., J. Hontbaimovo srovnání letopotu knihy Soudcv s Ma- Inethovým. Hl Raška Fr., rec. Kniha Rút. Pel. Dr. R ^Dvoák. Hl. lit. X. (1893), Špale A. Esther. (Z postav biblických). Eva 1912, anon., ref, Dekret biblické komise o žaltái. Hl. 1911, 106. V[inanckvl K[arel]. pel. Žalm 4., 4y[ó01 KD. 1860, 321. Žalm 118. Euch. I9u2, 206. Jar. Sedláek. Dr., Biblické nového psalteria. Euch. XVIII. (1913), 8 Šf. Vi., Žalmy hodinek Marian- (Peklad). Obz. XI. (1888), Frant Václa\s Domine, Dominus noster! Žalm 8. Bl.XLI. (1891), Kachník Josef, Žalm 45. (Die originálu peklad ve verších). Obz. ix. (1886), Šf. VI.., Žalm 103. (peklad). Obz. XI. (1-88), Podlaha Ant. ref., Dr. Ondej Eberharter o podobnosti babylonských modliteb kajících a biblických žalmu. KD. 1909, Bouška S. rec, Píse písní. Pel. Rjiddf Dvoák, Hl. lit. XII. (1895), anon., ref. Odv Salomonovy". Hl 1910, Hudec Tomáš Dr., Ody Salomounovy. Hl , [anonym]. Ódy Salamounovy. Korr. KD. 1912, Stejskal Fr, dr., novy. KD. 1913, 70. Ody Salomou- 53. anon., ref., Dr. V. Zapletal o Kobelethu. Hl. 1906, 853. Ke str. j. 56. Borový KI., Dr., echové, Turci a Skytové [proti názorm, jež projevil B. Neteler v knize Die Oliederung

20 anonym Dodatky a opravd}^ 1871 des Buches Ezechiels", a Dr. A. Stará v lecensi o témž spise v Oesterr. Vierteljahresschrift fur Kath. Theologie"]. KD. 1871, [anonym], Stkviá nápiií prorocívi Danielova [o 70 týdnech]. Obnova XV. (1909), Eichler K. rec. Dra Ant. Scholze. Výklad knihy Judit a vyklad o Bélovi a arakovi. Hl. 1896, ý (Bílý Jan Dr.], O láncích Joel" a lonás- ve Slovníku nauném". KD. 1^64, 231. bo. Podlaha A. O tom, kdy proroctví Joeiovo sepsáno bylo. KD. 1892, anon., ref., Odpovdi Komise biblické" na exegetické záhady. Hl. 1 09, 747. o 62. anon., ref., P. Cladder S. J. historinosti evangelia Janova. Hi. 1911, anon., ref, Fr. Zovell o jménu Ježíš. Hl. 1906, (anonymi, Nový doklad o Cvrinovi. Korr. HD G Sýkora Jan, Dr., Plnost asu. Narozeui pedchdce Ježíše Krista zv stováno [ukázky ze Zlaté bible klassi-^uv"]. RD. 1899, Slabý Jus., Dr., Pojme až do Bitléma. Transeamus usque Bethlehem. KD. 1913, Svojsík Alois, Legenda o oslu a volu u jeslí betlsmákvch. KD. 1904, anon., ref. Dr. Oíto Warmatsch o hvzd betlémské v asop. Nátur und Oífenb.^rorg". Hl. I. (1896), anoí rc-f., Dr. H, Grimrne o tikrálové hvzd. Hi. j90 >, Sedláek Jar., Dr., Cesty sv. Tí král. ech Í909, anon. ref. H. H. Kritzinger o tikrálové neboli betlémské hvzd. Hl. 1911, anon., Svatá rodina Kk. VII. (1908-9) Rodma v Egypt, anon., Svatá v Egypt. Ústní podání a legendy Kopíú o ní. Ki<. Vlil. ( ), Jelineií František, Bratr v biblické mluv Starého zákona. Nkolik poznámek k debat o bratích Pán. Obnova XIll. (1907),. 10. ; 75. [anonymj. Bratí Ježíšovi. Obnova xn. (190b),. 46. a R ref.. O pojednání Harnackov Das Magnifikat der Elisabeth." Hl. V. (1900), anon. ret., S. Weber v Tub. Quartalschrift o podobenství evangelickém o nespravedlivém správci. (,Luk. 16, 1 n.) Hl. 1911, anon., Jehelní ucho sv. evangelia. Kk. IX. ( ) Hodonský Pavel, Dr, Význam biblického slova Amen"". RD. XX. ( ), anon. ref., Ant. de Waa' o zpsobu hostin za doby Kristovy. Hl. 1^12, anon. ref., Dra Viléma Kocha pehled názor o poslední veei Pán a výklad pisiušné zprávy v evangeliích. Hl. XXII. (1905), 41<). Str ped titul iáaku vlož: Dr. K. 82. [anonym]. Pravost slov u sv. Matouše 16, 16 18, o primátu Petrové. Korr. KD Á'e str. /. 83. anon. ref., A Verballa výklad scény Kristovy poíupv Herodem mu zpsobené. Hl. 1910, Hendl Boh. Posvátn památky po umuení Pán. Š<BSP. 1886, Blokša J., Nástroje umuení Pán. Dle rzných italských pramen. Euch. 1911, P. D., Trnová koruna Pán v chrámu Notre-Dame v Paíži. Korr. kat. duch. 1909, [anonym], Ki^íž v starovku a kiž Kristv. Obr. I. (1884-5), I I, O svatém kíži a n- kterých nástrnjich umuení Krista Pána. Kiž' XI. (1904), [anonym] dle Salzb. Kirchbl.), K církevní památce sv. heb a kopí. Bl. XXIII. (1873), A H. pel., Pohební roucho našeho Spasitele v Turin. (Z asopisu : Der Marien-Psalter" ro. 23.) Pokl. V. ÍI. ( >, anon., Turinský rubáš Kristv. Hl. XIX. (1902) anonym, Turinské roucho, do nhož mrtvé tlo Kristovo bylo zabaleno. as. Kv. II. (1903), Vanek Fr., Kment Pán [v Turín a polemika o jeho pravosti!. RD. 1903, [anonym] Potní roucho a pohební plátno Pána Ježíše. Maria V. (1898), Lepa Bohuš, Modernisovanv Jidáš. ech 1912, Stejskal Fr., Dr., Rozhodnutí papežské kommisse biblické o spiso-

Dějiny vzniku novozákonního kánonu

Dějiny vzniku novozákonního kánonu Dějiny vzniku novozákonního kánonu 1. Úvod Pod pojmem novozákonní kánon rozumíme sbírku 27 novozákonních spisů, které pro všechny křesťany tvoří Nový zákon, součást Písma svatého Starého a Nového zákona,

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

3 Adolf, Alois K středu! Květy XX. Čechách. 4 Debora Španělští bratří Historická povídka ze šestnáctého století Komenského

3 Adolf, Alois K středu! Květy XX. Čechách. 4 Debora Španělští bratří Historická povídka ze šestnáctého století Komenského Díl, část, Číslo Hlavní autor Název svazek Vydá ní Popis stručný Nakladatel Rok vydá ní Počet stran Poznámk a Původní vlastník Upomínky na Národopisnou výstavu 1 Adámek, Karel československou roku 1895

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

1. listopadu: Slavnost Všech svatých

1. listopadu: Slavnost Všech svatých 1. listopadu: Slavnost Všech svatých VSTUPNÍ ANTIFONA Radujte se všichni o slavnosti všech svatých, vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna. Uvedení do bohoslužby Sešli

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Dějiny Židů v Golcově Jen kově.

G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Dějiny Židů v Golcově Jen kově. G eschichte der Juden in G oltsch Jenikau. Bearbeitet von Direktor Jan Maximovič, Goltsch Jenikau. 1 řináct km od Čáslavě na jih, 7 km od H abrů lež město Golčův Jen kov, vlastn to tepna Habrska pro své

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více

Výboru pro víru a řád Světové rady církví

Výboru pro víru a řád Světové rady církví Dokumenty Výboru pro víru a řád Světové rady církví o povaze, poslání a směřování církve World Council of Churches Publications Obsah Proč studovat tyto texty 3 (poznámka překladatelky) Povaha a poslání

Více

Válka Čechů s Němci (Část 1)

Válka Čechů s Němci (Část 1) Go East str. 1/16 Válka Čechů s Němci (Část 1) Emanuel Rádl Předmluva Část 1. Kapitola první Cyrilometodějství prvním velkým zápasem mezi Čechy a Němci? a) Barbarské křesťanství b) Slovanští věrozvěstové

Více

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I

ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY. Úvod. 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I 31 15. října 2004 K O N G R E G A C E P R O B O H O S L U Ž B U A S V Á T O S T I ROK EUCHARISTIE PODNĚTY A NÁVRHY Úvod Pouze rok po ukončení Roku růžence přichází nová iniciativa Svatého otce: Rok eucharistie

Více

encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz VALBURGA VAVŘINOVÁ M A L Á encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 LIBRI Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e

Více

VĚSTNÍK LÉTO SENIOR ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK LÉTO SENIOR ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 7 ZÁŘÍ 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE LÉTO SENIOR Na internetu najdeme všechno. Tedy přesněji téměř všechno. Například definici babího léta: Co to je, a že se liší od léta indiánského;

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU EDITOR

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

Salvátorská farní knihovna

Salvátorská farní knihovna 1 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Jak se máme modlit? Karmelitanské nakladatelství 2000 Kostelní vydří 2 c 2 Abeln, Reinhard, Kner, Anton Co člověka dělá člověkem Karmelitanské nakladatelství 1995 Kostelní

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

Biblické postavičky - jejich vznik, výroba a využití při praktické práci s Biblí

Biblické postavičky - jejich vznik, výroba a využití při praktické práci s Biblí 1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské výchovy Mgr. Marie Klašková Biblické postavičky - jejich vznik, výroba a využití při praktické práci s Biblí Rigorózní

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s opravdovou radostí a vděčností jak autorovi Thomasi E. Woodsovi, Jr., tak překladatelům Michaele a Václavovi Freiovým, se chápu pera, abych doprovodil tuto velmi důležitou

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více