0 feesisiidi vůbec. Písmo n a t i i prágg s o lo ra blbllekího. A) České překlady Písma sv. O bohovědě vůbec. Písmo sv. a práce z oboru biblického.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "0 feesisiidi vůbec. Písmo n a t i i prágg s o lo ra blbllekího. A) České překlady Písma sv. O bohovědě vůbec. Písmo sv. a práce z oboru biblického."

Transkript

1 O bohovědě vůbec. Písmo sv. a práce z oboru biblického Koerner Jan Nep, O bohosloví s ohledem zvláštním na částku jeho biblickou. ČKD. 1828, Borový Kl., Dr., Co se u nás činí pro vědu, zvláště theologickou? ČKD. 136?, Konečný Pil., O povaze naší bohovědy. Dle sv. Tomáše Akv. ČKD. 1887, 321; 1888, Kadeřávek Eug., Dr., Theologie katolická předmětem učení universitního. V Praze Staněk Jan, jest katolická theologie samostatnou vědou? Mus. 1894/ Šebela Alois, Jest theologie vědou? Mus. 1901, O theologické úloze v budoucím století [o potřebě prací monografických, dle P. A. Weissé]. Hl. V. (1900), 321. I. 0 feesisiidi vůbec. 8. O m ethodě v theologii. HL XiX. (1902), Oliva Jan, Jak zjednodušiti a prohloubiti vyučování theologické? Hl.XX. (1903) H. F«, K organisací vědecké naší práce. Aléth. Vil. (1903 4), Ze života pro život [o učebnicích theologických], HL V. (1900), Oliva Jan, Zvýšení účinnosti theologie. Olom Kratochvíl Jos., Dr., Několik poznámek o vědecké práci a kritice. HL XXIII. (1906), Kadeřávek Eugen, Phdr., Věcná souvislost fakulty theologické s ostatními fakultami. Kř. šk (ve zvl. otisku v Praze 1907). 15. Kordač Fr,, Dr., Theologie v organismu věd universitních. V Praze ÍL Písmo n a t i i prágg s o lo ra blbllekího. A) České překlady Písma sv. 1. Výklad český (ne obšírný, však bezpečný) všech Písem svatých staré i nové Úmluvy z původních jazyků, ospravedlňující a vysvětlující obecný, od církve svaté schválený a zvolený text latinské bible, ano i všeliké učení katolické a Apoštolské římské církve; kterýž oddává vlastenskému národu svému Tomáš Draský, služebník církve. V Praze Krbec Jan Ev., Oznámení nového vydání Písma svatého. ČKD. 1849, 188; Bl. 1849, Bible česká čili Písmo svaté starého i Nového Zákona, podle obecného latinského, od sv. římské katolické Bibliografie. církve schváleného výkladu přeložené a opět s pilností přehlédnuté, ponapravené, vysvětlené a znovu vydané. V Praze Krbec Jan Ev., O novém vydání Písma svatého. ČKD I., '187; Bl. 1851, Bible česká čili Písmo svaté Starého i Nového Zákona, podíe obecného latinského, od sv. římské katolické církve schváleného výkladu přeložené, a opět s pilností přehlédnuté, ponapravené, vysvětlené a znova vydané. Druhé vydání. V Praze Biblí česká čili Písmo sv. Starého i Nového Zákona podle obecného latinského, od sv. římské katolické církve schváleného výkladu přeložené a od 1

2 2 Písmo svaté a práce z oboru biblického. nejdůstojnější knížecí arcib. pražské konsistoře vydané, nyní pak poznovu s mnohou pilností přehlédnuté, poopravené a příslušným výkladem opatřené prací Innocencia Ant. Frencla [až do ukončení Knihy žalmů; po smrti jeho 1862 v díle pokračoval a je dokončil 1864 Jan Nep. Frant. Desolda]. S dřevorytinami dle výkresů nejvýtečnějších umělců. V Praze. 7. Biblí svaté čili Písma svatého Starého i Nového Zákona Božího díl první. Dle nejlepších starších výkladů k tisku připravil Frant. S. Bezděka. V Praze [1860 ] Díl druhý Díl třetí r Nový Zákon Boží dle nejlepších starších výkladů k tisku připravil Fr. S. Bezděka. V Praze Sasínek Fr. V. K opravě českého překladu Písem sv. Past. IV. (1884), Písmo svaté. Vydání dle Vulgáty. Přehlíželi Václav Stulc [až ke knize Job] a Dr. Ant. Lenz. Illustroval Gustav Doré. Sloupcové ornamenty od H. Giacomelliho. V Praze. Díl I. [1884 ] Díl II. [1888 ] Zlatá bible, to jest Písmo svaté illustrované od nejslavnějších mistrů všech uměleckých dob. Vydáni obstarali Dr. Kl. Borový, Jan Drozd, Jos. Kyselka. [Dílo vycházelo v Praze od 1884; NZ dokonč. 1891, SZ. 1894]. 12. Biblí česká čili Písmo svaté Starého 1 Nového Zákona podle obecného latinského, od sv. církve římské schváleného výkladu přeložené, poznovu s pilností přehlédnuté a výkladem opatřené. Díl I. Nákladem D. sv. J. v Praze. Podíl údů č. 76 na rok Biblí česká čili Písmo svaté Starého i Nového Zákona podle obecného latinského, od svaté církve římské schváleného výkladu přeložené, poznovu s pilností přehlédnuté a výkladem opatřené. Díl II. Nákladem D. sv. J. v Praze. Podíl údů č. 75 na r Písmo sv. Nového Zákona (otisk z před. ve form. dvanácterky). V Praze Naše bible [srovnání překladu jer «bible Kralické a dra Mel. Mlčocha]. NŽ. 1900, NovýZákon Pána našeho Ježíše Krista. Podle Vulgáty se stálým ohledem na text původní (řecký) přel. a úvody i výklady opatřil Dr. Jan Lad. Sýkora. Praha Podíl D. sv. J. č B) Výklad Písma sv. Starého Zákona. 1. Zapletal Vine., Dr.. O některých úkolech katolické exegese Starého Zákona. ČKD. 1910, 632. (Též samost. V Praze 1910.) 2. Hejčl Jan., Pentateuch. CKD. 1905, 657; 1906, 38; 1907, 15; 1908, O Pentateuchu. Hl. 1903, Musil AI., Dr., Jak vznikl Pentateuch. Hl. 1904, Biblická komise o Pentateuchu. Hl. 1906, Kutal Bartoloměj, Co smíme připustiti v nynější otázce Pentateuchu? Mus. XL. (1906), O historickém charakteru tří prvních kapitol Genese (rozhodnutí biblické komise'. (Sděl. Dr. J Tumpack) ČKD. 1909, Ó[livaJ J., Textově kritické pochybnosti proti východisku nynější kritiky Pentateuchu (ref. o pojednání, jež uveř. Jan Dachse v Archiv f. Religionswissenschaft ). Hl. 1905, Musil Alois, Dr., Od stvoření do potopy. Vzd. kn. XXXVI. V Praze Chateaubriand, přel. Aug. Tvrzský, Bible a Homér- Vis. X., Sedlák Jan, Hexaěmeron. Mus. 1892/3, Musil AI., Dr., Po stopách události Starého Zákona. Věcné poznámky k učebnici Dějin Starého Zákona. Vych. lis. 1906, 258; samostatně v Ivančicích Zapletal Vincenc Fr., Dr., První hlava Genese v záři nejnovějších objevů. CKD. 1898, Špaldák Ad. T.J., O principech výkladu začátku Genese dle Vladimíra Solov eva, Lenormanta a j. ČKD. 1907, Sedláček Jaroslav, Dr., Chaldejské báje o původu veškerenstva. RD. 1895, Zapletal Vincenc, Dr., O obrazu Božím v člověku. ČKD. 1903, Oliva Jan, První tři kapitoly Písma. Hl. 1899, 241. Poznámka k tomu od Dr. A!. Musila, t Oliva Jan, Z duchovních oradějin člověka. Hl. 1900, Šverdík Frant., Hexaemeron v exegesi. Mus. XXXVI. (1902), Lankaš V., Hieroglyfy Pentateuchu. Hl. 1907, Stára Ant., Dr., Jm éno Jehova a biblické užívání jeho. ČKD. 1889, 456.

3 Písmo svaté a práce z oboru biblického Jehovah. Hl. 1896, Hazuka Václ., Dr., Příspěvek k otázce, zda západosemitské Ja um je skutečně jméno Boží, či tvar slovesný neb adjektivum. ČKD. 1905, Mutl. V., Dr., O theofaniích v Pentateuchu. CKD. 1906, Vetešník František, O ráji. ČKD. 1834, O ráji. (Dle Kaulenova článku v Kirchenlexikonu.) Hl. I. (1896', Novák Tomáš, Vědecké úryvky. (O některých těžkých a sobě odporujících údajích číslových v Starém Zákoně. Stvoření Evy ze žebra Adamova.) CKD. 1873, Sýkora Jan, Dr., Prvotní stav a pád člověka. První zaslíoení Vykupitele. Zjevení Mojžíšské. (Ze Zlaté bible klassikův.) Aléth. VII. (1893 4), Sýkora Jan, Dr., Manželství bratra se sestrou u dítek Adamových. CKD. 1891, Hakl Boh. [dle dra Zschokke], Ženy biblické. Past. 1888,289; 1889,47; 1890, 42; 1891,43; 1892,39; 1893, Oasobský, Předobrazení Messiášská v Starém Zákoně. ČKD. 1849, II., Bartošík Petr, Mariánská starozákonní proroctví a akkomodace Matce Boži 1904, Vašek Bedřich, Panna Maria předobrazena ve St Z. Matce Boží 1904, Podlaha A., Dr., O slovech Hospodinových ke Kainovi. (Gen. IV., 6. a 7.) ČKD. 1897, Hakl Boh., (dle dra H. Zschokke), O typice Starého Zákona.ČKD. 1892, Podlaha A., Dr., Semitská vlastní jména důležitou pomůckou apologetickou. ČKD. 1898, Podlaha Ant., Dr., V jakém smyslu byla potopa všeobecná? Hl. 1896, Musil AI., Dr., Nová zpráva o potopě. Hl. 1899, z Gillerú Ad., Potopa. (Ukázka z objevených památek poesie staroassyrské.i Mus. 1909, Chodníček Jul., Rozměry archy Noemovy se. stránky geometrické a mechanické. ČKD. 1878, Kočí Frant., Podrobný výpočet rozměru archy Noemovy se stránky geometrické a mechanické. Vis Podlaha A., Dr., Holubice Noemova důkazem historičnosti Písma sv. ČKD. 1895, Stárek J. N., Dr., Noe, druhý praotec pokolení lidského. Bl. 1859/ Musil Alois, Dr., Bené Šém Élám. Hl. 1901, Ševčík Vine. J., U Babylonu. Růž. Sš. 1885, Věž Babylonská ve světle nejnovějších nálezů v Assyrii. Z F. Vigourouxe přel. Ant. Podlaha. ČKD Sedláček Jar., Dr., Ur Chaldejských. Příspěvek k výkladu bible. RD. I. (1894', Stárek J., Dr., Abraham, otec všech věřících. Bl. 1858, Soukup Jan, Dr.,vAnděl Hospodinův v Starém Zákoně. ČKD. 1884, Schw uger Václav, Působení anděla Hospodinova ve Starém Zákoně, čili Malach Jahve. ČKD. 1895, Podlaha Ant., Dr., Zkáza Sodomy a Gomorrhy a původ Mrtvého moře. CKD. 1896, Sedláček Jaroši., Dr., Biblické zprávy v různém světle.l. Kniha východu Hebreů z Egypta. Výklady Sedláčkova starozákonního semináře při theologické fakultě c. k. české university v Praze. Vzd. kn. XLVII. V Praze Sedláček Jar., Dr., Biblické děje a biblické osoby v pověstech Židů a Mohamedánů. Vych. 1910, Podlaha A., Dr., Etymologie slova farao. CKD. 1896, Musil AL, Dr., Farao exodu. Hl. 1901, Podlaha Ant., ThC. (přel. z F. Vigourouxe)u Josef nejvyšším po králi v Egyptě. ČKD. 1894, Příspěvky k vysvětlení některých míst II. knihy Mojžíšovy. Dle francouzského M. Dra Konstantina Jamesa podává J. N. F. Desolda. ČKD. 1877, Musil Alois, Dr., Prvá zmínka egyptská o lsraelltech. Hl. 1899, Novák Tom., O 2151etém pobytu Israelitů v Egyptě. ČKD. 1873, O zastavení slunce Josuem. Výňatek ze spisu Zengrova O nové soustavě světové na základě elektrodyn. zákonu". Hl. 1905, Gabaon. Sbírka různých výkladů ze spisň vědeckých o bibli a zprávách jejích. RD. 1905, Prášek J. V., Dr., Nové zprávy o nejstarších dějinách jerusalemských. CKD. 1893, 462.

4 4 Písmo svaté a práce z obora biblického. 63. Kyzlink Fr., Recense spisku Oldř. Frant. Vaňka Zkazky a pověsti biblické s exkursem o Hyksech. Vis. VII. ( ), Tomeček Ant., Poznámky o cherubínech. Mus. 1907/8 142), 13. fc-5. Sedláček Jar., Dr., Obětování cizího ohně. Příspěvek k výkladu bible. RD. I. (1894), Sedláček Jaroslav, Dr., Z výkladu Knihy soudců. RD. 1897, Musil AI., Dr., Debóřin zpěv. (Soud '. NŽ. IV. (1899), Sedláček Jaroši., Dr., Kniha Soudcův. Překlad z Vulgáty i z původního textu a výklad. V Praze (D. sv. Pr. č. 51.) 69. Musil Alois, Dr., Edomský kralevic Hadad dle LXX. 6. a textu massoretského. Hl. 1901, Sedláček jar., Voda k oběti Eliášově na Karmélu. Příspěvek k výkladu bible. RD. I. (1894), Kašpar Ludvík, Obléhání Jerusalema Sanheríbem. Mus. 1904, Hejčl J.» Dr., O prosodii biblické. Hl. XXVI. (1909), O autorech žalmů a době, kdy byly složeny. (Vynes. bibl. komisse bděl. Dr. Jos. Tumpach.) ČKD.1910, Stárek J., Slovo o žaltáři. Bl. (III., 1.), 1857, V itvar Jos., Dr., O žalmech. ČKD. 1865, M itíner Em. ju s t, K žaltáři vittenberskému [ve vyd. Gebauerově] dodatečné poznámky. Past. 1882, Rais Jan Josef, Věneček uvitý v zahradě Davidově, aneb prvotiny českého, v řeči vázané přeložení žalmů. ČKD. 1832, 420; 1833, Rais J. J., Pokračování v přeložení žalmů z jich původního textu hebrejského. ČKD. 1837, Rais Jan, Přeložení žalmů. ČKD. 1839, Bílý Jan, Dr., Druhý žalm. [Překlad a výklad.] ČKD. 1861, Bílý J[., Dr., Žalm 67. Archa úmluvy přenáší se do Sionu; Kristus Pán vstupuje na nebe. ČKD. 1865, Vojáček Václav (dle Dra Jana Em. Veiiha), Trojí zjevování se Hospodinovo. Žalm 18. Čoeli enarrant gloriam Dei. ČKD. 1870, Vojáček Václav (dle Veiiha), Obět útrpná a oslava Spasitelova. (Výklad žalmu 21. Deus meus, Deus meus!) CKD. 1870, Vojáček Václav (dle Veiiha', Král slávy. (Výklad žalmu 23. Domini est terra ) ČKD. 1871, Stero žalmů dle překladu a výkladu Dr. J. E. Veitha zčeštil V. Vojáček. Nákladem Dědictví sv. Václava. V Praze B arták Jos., Žalm 118. (119.) CKD. 1874, V[inařický] K., Metrický překlad žalmů: 1., 2., 8., 19., 28. ČKD. 1860, Císař Karel B. Význam prorockých žalmů 21., 140., a 141. s ohledem na liturgii pro sv. týden. ČKD. 1860, Týn Em., Padesáte žalmů v rýmu novověkém. V Plzni Žalm 3., 11. a 137. Přel. Dr. Rud. Dvořák. NŽ. VI. (19011,241; NŽ. 1902, Žalm 17. Přel. Dr. Mel. Mlčoch. Vis. 1903/4, Žalm pře dposlední. Přel. Dr. Rud. Dvořák. NŽ. I. (1896 I. polol.), Žalm 132. (Prosba o zdar království Davidova). Přeložil Fr. Skalík rhytmem hebrejského originálu. NŽ. X. (1905) B arták Jos., Msta v žalmech. CKD. 1873, Sedláček Jaroslav V., Dr., Výklad posvátných žalmů a biblických chvalozpěvů breviáře. Díl I. Úvod a ž V Praze, D. sv. Pr., Sedláček Jaroslav V., Dr., Výklad posvátných žalmů. Díl II. Žalm 72. až 150. a biblické chvalozpěvy- V Praze, D. sv. Pr., Mlčoch Mel., Dr. (přel.), Čtvrtý žalm kající. Kaz. I. (1894), Mlčoch M,, Dr. (přel.), Druhý žalm kající. Kaz. I. (1894), Mlčoch Melichar, Dr., Žaltář neb kniha žalmů. Dle původ, textu hebrejského, jakož i cirk. latinské Vulgáty. V Olomouci Kachník Jos., Vznešená nevěsta Šalomounovy Písně písní. Past. V. (1885), Zapletal V.,^Dr., Co znamená jméno Qohelet? ČKD. 1905, Soukup Jan Nep., Dr., Rozbor a význam knihy Job. ČKD. 1891, Musil Alois, Dr., Básnická osnova knihy Job. NŽ. IV. (1899), Job 4. Přel. Dr. Rud. Dvořák. NZ. 1900, Job 5. Přel. Dr. Rud. Dvořák. NZ. 1900, {{ c [Krbec], O trpělivosti Jobově. CKD. 1850, II. 20.

5 Písmo svaté a práce z oboru biblického Sedláček Jar., D r, Sedmidenní mlčení přátel Jobových. Bl. 1891, Podlaha A., Dr., Ezechiel autorem knihy Jobovy? ČKD. 1903, O charakteru a autoru knihy proroka Isaiáše. (Rozhodnutí papežské komise, biblické. Sděl. Dr. Jos. Tumpach CKD. 1908, Zimmermann Jati Nep., Výklad na čtení Jeremiáše proroka, II., 31. ČKD. 1831, Soukup Jan Nep., Dr., O politické činnosti proroků starozákonních. CKD. 1886, Vlčkovský Jan, Jinotajitelný výklad vidění popsanéiio u proroka Ezechiele. CKD. 1842, Stárek Jan Nep., Daniel, prorok národův. Bl. 18Í8/9. i,iv, 2.) KJyzlink] Fr., Kniha Danielova. Obz. 1883, Vfinařický] K., Dr. E. B. Pusey o proroku Danieli. ČKD. 1866, Raška Jan, Danielovy týdny ve shodě s dějinami. ČKD. 1904, Sedláček Jar., Dr., Jáma lví. Příspěvek k výkladu bible. RD. I. (.1894), Sedláček Jar., Dr., Příběhy moudrého Haikára, vezíra krále Sinhariba [k Tobiášovi], Hlas (St. Louis) Mlčoch M,, Dr. (přel.), Řeč proroka Jeremiáše proti lžiprorokům. (Jer. 23»-S8). Kaz. I. (1894), Mlčoch M., Dr. (přel., Pláč Jeremiáše proroka. (Die lat. Vulgáty.) Kaz. III. (1896), !. Jivanka Jar., Jeremiáš a jeho Pláč. NŽ. X.! 1905, Werberger Sadok Fr., Kniha Jonášova v troskách Ninive. Kritická úvaha. CKD. 1891, Bílý Jan, Dr., Prorok Joel. (Co o něm psáno v Slovníku naučném a co učí katolická církev.) Bl. XV. (1865), Podlaha A., Dr., Zlomky hebrejského textu knihy Sirachovy. ČKD. 1897, Sedláček J., Dr., O nově obje veném hebrejském znění knihy Sirach. Aléth. 1898, Nové zlomky hebr. textu knihy Ecclesiastica Hl. V. (1900;, Zapletal Fr. Vine., O chronologickém pořádku knih Esdrášovy a Nehemiášovy. ČKD. 1901, Jména bratří makabejských Hl. 1901, 40. C) Výklad Písm a sv. Nového Zákona. 1. Evangelium sv. Matouše. Přeloženo a obšírně vyloženo od Františka Sušila. Nákl. D. sv. Pr. č. I. V Praze 1864 ; 2. vyd Kostka Fr. X., O třikrát čtrnácti rodech u sv. Matouše, I., 17. ČKD. 1831, K[rbec] J., Přídavky k vyrozumění Písmu svatému. (1. Kde jest ten, kterýž se narodil, král židovský? Mat. 2, Slyše pak to Herodes zarmoutil se i všechen Jerusalem s ním. Mat. 2,3. 3. A odpověď dostávše ve snách, jinou cestou navrátili se do krajiny své. Mat. 2, Tentof jest Syn můj milý, v němž se mi zalíbilo. Mat. 3, 17.) ČKD II., Korner Jan, Dr., Parafrastický výklad místa u sv. Mat. v kap. V., v CKD. 1832, Novák Kristián, Dvě místa biblická. [Mat. 5 * a Efes. 426.j Past. XI. (1891), Korner Jan, Dr., Soustava učení Ježíše Krista u sv. Lukáše a Matouše obsaženého. ČKD. 1839,527; 1843, 582; 1844, Evangelium sv. Marka. Přeloženo a obšírně V} loženo od Františka Sušila. Nákl. D. sv. v Praze Pr. 1864; 2. vyd Korner Jan, Dr., Soustava učení v evangelium sv. Marka obsaženého. CKD. 1833, Evangelium sv. Lukáše. Přeloženo a obšírně vyloženo od Dr. Františka Sušila. Nákladem Dědictví sv. Prokopa v Praze 1865; 2. vyd Korner Jan Nep., Parafrastický výklad začátku a prvního blahoslavenství (Luk. VI., 20) řeči nazvané horní. CKD. 1829, Václavíček Václ. Vil., Dvojí katolický 4 jeden pohoršlivý protikřesťanský výklad čtení u sv. Luk. XXIII., 43. ČKD. 1828, Evangelium sv. Jana. Přeloženo od Frant. Sušila. Nákl. D. sv. Pr. V Praze 1867, 2. vyd Špaček Richard, Dr., Čtvrté evangelium v protestantském badání. ČKD. 1909, 223.

6 6 Písmo svaté a práce z oboru biblického. 14. O názvu Aoyós u sv. Jana v proslovu evangelia, v I. ep. 1, 1. a Zjev. 19,13. Na základě přednášek p. prof. Dra. Gabriele Guntnera sestavil Beneš Aug. Neufuss. CKD. 1861, Kadeřávek.Eugen, Dr., Logos Nového Zák na. ČKD. 1894, T urner Jan, Dr., Znovuzrození z vody a z Ducha svatého (Jan 3, 5). ČKD Turner Jan, Dr., Klanění se.otci v duchu a v pravdě (Jan 4, 24). ČKD. 1866, T urner Jan, Dr., Přislíbení velebné Svátosti oltářní (Jan 6, 52). ČKD- 1866, Jašek Adolf, Panna Maria v Novém Zákoně. Matce Boží (1904), Podlaha Ant., Dr., Etymologie jména Maria. ČKD. 1896, Foltynovský Josef, O jméně Maria. Matce Boží '1904), Co znam ená jméno M aria? Hl. 1906, Teplý Em., O původu a významu nekterých osobních jmen biblických. Výroční zpráva c. k. nižšího gymn. ve Třeboni za r Kolísek Frant., Dr., Hvězda betlemská. Obz. XIII. (1890), P[odlah]a, Nový výklad hvězdy betlemské. ČKD. 1894, Baláš Fr., Hvězda sv. tří králů. (Exegetický příspěvek k Mt. 2.) Mus. 1910/11, Podlaha A., Dr., Kdo byl Simeon, jenž při obětování Páně na loktech svých očekávaného Messiáše choval? ČKD. 1899, Pospíchal Frant. Š., Herodes Veliký a jeho doba dle Josefa Flavia. Mus , Sedláček Jar., Dr., Sv. Rodina v Egyptě. ČKD. 1891, Podobenství K ristova v evangeliích. [Volné zpracování článku kard. Mik. WisemanaS Bl. 1855/6, I)., Mužík Ant., (dle kardinála Mik. Wisemana), Podobenství N. Z. a učení katolické. ČKD. 1869, , Krbec Jan, O bratřích Páně. ČKD. 1837, bratřích Páně., Rozmluva [populární dialog] od Fr. Sušila. (Z Hlasů katol. jednoty v Brně.) Bl. 1850, Neufuss Beneš Aug., (dle prof. Dra Guntnera), O bratřích Páně. ČKD. 1860, 498; 1861, 129. [Odpověď k námitce, kterou zaslal J. St. K.] 35. Klíma Jos., O neporušeném panenství Marie, matky Boží, a o tak zvaných bratřích Páne. V Brně Sýkora Jan Lad., Dr., Kterak byli spřízněni s Pánem Ježíšem t. zv. bratři Páně? CKD. 1896, Macoun Jindřich, O bratřích Páně. Apologetická rozprava. Sl. pr. VII č. 12. V Praze Hanuš F. X., Bratři Páně. Mus. 1908/9 (43.), Krbec Jan, Z hermeneutiky [výklad rčení In quo mihi complacui. ] ČKD. 1846, Turner Jan, Dr., Království nebeské. ČKD. 1865, Turner Jan, Dr., Dábelníci.(<5<Mfj,ovi^ónevoi) v Novém Zákoně. ČKD. 1865, Hakl B., O posedlosti evangelické. CKD. 1867, Badet R. P., Ježíš a ženy v evangeliu. Přeložil Frant. Vaňous. Vzd. kn. L. Praha Zahradník Vine., M rie Magdalenská. ČKD. 1830, Turner Jan, Dr., O Marii Magdaleně. ČKD. 1865, Giintner, Kdy jedl Pán Kristus se svými apoštoly beránka velikonočního, aneb kdy s nimi slavil poslední večeři? ČKD. 1848, Sýkora Jan Lad., Dr.,.Kdy slavil Pán Ježíš poslední večeři? ČKD. 1895, 3S Menčík F., Umučeni Páně dle slov sv. [ana v kap. 18. a 19. ze XIV. stol. (z rukopisu c. k. dvorní knihovny.) CKD 1895, Umučení Páně, jak je všichni čtyři evangelisté vypravují. (Dle Commentar uber das Evang. des Joh. von Dr. Adalb. Maier. ) Bl. 1878, Sýkora Jan Lad., Dr., Umučení a oslaveni Pána našeho Ježíše Krista podle čtyř evangelií. (Vzd. kn. II.) V Praze Sýkora Jan Lad., Dr., Ježíš Kristus ukřižován a pohřben. Bl Lesar J., Dr., přel. Černocký F. 7., Pontský Pilát, vladař judsky a soudce Ježíše, Spasitele světa. Děje pisná studie. Obz. 1896, Plaucar Frant., Dr., Vysvětlení dvou míst Nového Zákona o původu panovnické moci svědčících Han 19u, Rím. 311 ]. ČKD. 1840, 3.

7 Písmo svaté a práce z oboru biblického Valenta Josef, Král s trnovou jeho listy. (S mapkou.) ČKD. 1843, korunou (Jan 19,1 3). ČKD. 1905,857; 616; 1844, 25; 1845, 91. Hl. 1906, Fouard C., abbé, přel. Hulakovský Jan Ev., Svatý Pavel a jeho apo 55. Blokša J,, Pohřební prostěradlo Páně. Euch. IV. (1899), 154. štolské cesty. V Praze Čapek Jan, Svaté evangelium 75. Fouard C., abbé, přel. Hulakovský Jan Ev., Prvopočátkové církve. v ústech našeho lidu [o legendách ze života P. Ježíše]. Mus. 1891/2, 30. Sv Pavel. Jeho poslední léta. V Praze 57. Skutky apoštolské, přeloženy a obšírně vyloženy prací Dr. Frant. 76. Hudec T., Dr., Obrácení sv. Sušila. Nákl. D. sv. Pr. v Praze Pavla. Hl. 1910, Vacek Fr., O skutcích apoštolských. Studie historicko-exegetická. Bl. hlavních dob života sv. Pavla. ČKD. 77. Marek Jan, Dr., Chronologie 1882, S5, Bulla Fr., Dr., O věrohodnosti 78. T urner Jan, Dr., Indulgence či apoštolských skutků. (Přídavek k Hu- odpustky v druhém listu ke Korintským k. 2, CKD. 1867, 24. lakovského překladu díla Fouardova Sv. Petr a první léta křesťanství.) 79. T urner Jan, Dr., Exkomunikace V Praze v prvním listu ke Korintským v k. 5, 60. Turner Jan, Dr., Dar jazyků CKD. 1867, 18. CKD. 1865, Turner Jan, Dr., Stimulus 61. Turner Jan, Dr., Allokuce sv. carnis sive angelus satanae. (II. Co Petra a účinek jeji. (Sk. ap. 2, ) rinth. c. 12, 7 9.). ČKD. 1870, 59. CKD. 1867, Osten těla u sv. Pavla. Hl. 62. Turner Jan, Dr., Bohoslužba 1902, 204. prvních věřících. (Sk. ap. 2, 42.) ČKD. 1868, Podlaha Ant., Dr., Stimulus 63. Turner Jan, Dr., Společnost carnis u sv. apoštola Pavla (2 Kor. statků v prvotní církvi. (Sk. ap. k. 2, ). CKD. 1902, k. 4, J ČKD. 1867, Turner Jan, Dr., Katéchom 64. Turner Jan, Dr., Svatovláda v druhé epištole k Thessalonickým. X času apoštolském. (Sk. ap. 6, 1.) (Kap. 2., 3-8.) ČKD. 1867, 561. CKD. 1868, Václavíček Vád. Vil., List sv. 65. Turner Jan, Dr., Jméno Kře Pavla k Filemonovi. ČKD. 1832, 3. sťané. (Sk. ap. 11,26.). ČKD. 1867, M. J-, List k Filemonovi. Bl. 1877, 66. Turner Jan, Dr., Svatý vpetr 193. přišel již v roce 42. po Kristu do Říma 86. Scheiner Josef, Dr., Výklad na ( Abijt in alium locum. Skut. ap. 12, II. k Timotheovi kap. 3. verš ). CKD. 1867, 295. o nadšení svatých Písem Starého Zákona. ČKD. 1837, Turner Jan, Dr., Sněm církevní vjerusalemě. ČKD. 1867, Zimmermann Jan, Pojednáni 68. Skoupý Karel, Sněm apoštolský. Příčiny, průběh a usnesení. Mus. štola Páně sv. Pavla v psaní k Židům, výklado-sudebné na zatmělé čtení Apo 1910, 2. kap. XI, 3. Aby z neviditelných učiněny byly viditelné. ČKD. 1829, Turner Jan, Dr., Sv. Pavel v Athénách. Skut. ap. 17, ). 88. Kostka Frant., Jaký jest smysl CKD. 1868, 357. slov J. Kor. XV ? Pojednáni 70. Turner Jan, Dr., Sv. Pavel výklado-sudebné. ČKD. 1829, 185. v Korintu. (Sk. Ap. 18, 1 18.) ČKD. 89. Turner Jan, Dr.. Sv. Pavla 1869, 591. vtrženi do nebe a jeho stigmata. ČKD. 71. Listové sv. Pavla apoštola. 1868, 527. S výkladem Dr. Františka Sušila. Díl 90. Sedlák Jan, Dr., Učení svatého I. Nákl. D. sv. Pr. v Praze Pavla porovnáno s učením sv. Jakuba, 72. Listové sv. Pavla apoštola. Petra a Jana. ČKD. 1889, 330. S výkladem Dr. Františka Sušila. Díl 91. Fouard C., abbé, přeložil Jan II. S podobiznou a biografií Frant. Sušila fod Matěje Procházky]. Nákl. D. P etr a prvni léta křesťanství. V Praze Hulakovský. Prvopočátkové církve. Šv. sv. Prokopa v Praze Roštlapil Jos., Apoštolské cesty 92. Kostka Frant. V., Co znamenají slova I. Petr. 3, , sv. Pavla s obzvláštním ohledem na Po

8 8 Písmo svaté a práce z oboru biblického. jednání výklado-sudebné. ČKD. 1829, T urner Jan, Dr., Obnovení světa skrze požár světový. ČKD. 1869, Písmo svaté Nového Zákona. S výkladem Dr. Frant Sušila. Posl. svazek. [Sv. Pavla list k Židům. Zjevení sv. Jana.] Nákl. Děd. sv. Pr. V Praze Vychodil Pavel, Dr., O jazykové stránce Sušilova překladu a vykladu NZ. Hl. XXI. (1004), 639. v 96. Hudec Tomáš, Sv. Jan apoštol Efesu. Kriticko-exegetická studie. V Brně Podlaha A., Dr., Comma joanneum. ČKD. 1897, K výkladu Apokalypse, ČKD. 1872, T urner Jan, Dr., y Svátost pokání v době apoštolské. ČKD. 1868, T urner Jan, Dr., Stopy bohuzasvěceného života v církvi apoštolské. ČKD. 1869, 525.,101. Turner Jan NvDr., Dr., O smrtí. (Úvaha exegetická.) ČKD. 1870, T urner Jan,N., Dr., Věčná blaženost v nebi. (Úvaha exegetická.) ČKD. 1870, Velhartický Jan Nep., Nerozlučitelnost manželství dle Pisem sv. Nového Zákona. ČKD. 1869, 23. D) Encyklopédie biblická. Biblická Encyklopédie čili seznam důležitějších textů Písma sv. na všecky články víry a mravů učení katolického, jakož i na znamenitější biblické osoby, města, obyčeje atd. Rukověť ku prospěchu kazatelů, katechetů a milovníků Písma sv. vůbec. Od Dra. Innoc. Ant. Frencla. V Olom [počala vycházeti v Praze 1855]. E) Ž ivot Pána Ježíše. (Viz také oddíl Asketika.) 1. Neumann Pant., Život Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, Syna Božího. Díl I Díl II Nákl. D. sv. J. v Praze. 2. Neumann Pant., Evangelický životopis Krista Ježíše čili sestavení svatých Evangelistů, popisujících život, smrt a vzkříšení Páně. V Praze Bílý Jan Ev., Život Pána našeho Ježíše Krista. V Praze Obšírný život a utrpení Vykupitele našeho Ježíše Krista a p a nenské matky Boží Marie. Křesťan ská domácí kniha Sepsali A. Schanzenbach a J. N. Stůtzle, přel. František Poimon. V Opavě Život milého Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista a jeho blahoslavené Matky Marie ku poučení a vzdělání rodin katolických dle německého vydání od L. C. Busingra, upravil Dr. J iří Láska. V Olom Mfiller Karel, Život Krista Pána a svatých apoštolů, s vloženými epištolami, sestavený chronologicky ze svatého Písma Nového Zákona, přeloženého v jazyk český z nejstaršího hellénského rukopisu nazvaného Sinaiského. V Jíndř. Hradci P. Didon (přel. Ant Frecr), Příčiny neúspěchu Ježíšova u židů. Obr. VII. (18911, P. Didon (pře!. Ant. Frecr), Pán Ježíš na poušti. Pokušení. Obr. VII. (1892, P. Didona, kněze z řádu kazatelského sv. Dominika, Ježíš Kristus. Přel. Jan Ev. Hulakovský. V Praze Život Pána Ježíše. Obrazy Fil. Schumachera. Text napsal Dr. Ant. Podlaha. Vídeň Podlaha Ant., Dr., Ježíš Kristus u Josefa Flavia. ČKD. 1896, Hudeček Jan, Dr., Ježíš Kristus učitelem. ČKD. 1906, Svojsík AI., Byl Kristus tesařem? CKD. 1904, Mráček K. B., Souzení Pána Ježíše Krista radou židovskou. Dle franc. Bl. 1884, Sobolevskij S. J., Soud nad Kristem i ukřižováni jeho se stanoviska historie i archaeologie. Vis. 1905,6, Davídek Václ., Život a utrpěni Pána našeho Ježíše Krista, provázené zbožnými úvahami o utrpeních Spasitelových v zahradě Getsemanské a na Golgotě (s připojenými modlitbami). Ve Vimperku F) Ú vod do knih Písm a sv. 1. Marek Jan, Dr., Dějinný nákres otázky o inspiraci Písem sv. ČKD. 1883, 549.

9 Písmo svaté a práce z oboru biblického Kratochvíl Josef, Inspirace Písma sv. Mus. 1901, Inspirace. Hl. XXI. (1904), Zahradník Vincenc, O ceně a užívání bible svaté. ČKD. 1833, Holubář Gotthard, Co bývala biblí prvním křesťanům; z jakého úmyslu ji čítali, a proč bychom ji nyní pilněji než jindy, než prvni křesťané, čísti měli? ČKD. 1835, Zapověděl Řehoř VIL čitati Písm o? Hl. 1902, Dvou slovutných mužů svědectví o bibli. [Fénelon a Claude] Přel. P. Ondrák. CKD. 1835, Velhartický Jan, Dr., O zásadách katolického výkladu Písem svatých. CKD. 1872, Slavíček Ant., Užíváni smyslu Písma svatého. ČKD. 1845, Musil AI., Dr., Církev a bible. Hl. 1904; 244, NZ. 1904, Michalský Jan, Protestantismus a Písmo svaté. Mus. 1909/10 (44), Hejčl Jan, Dr., O závaznosti odpovědi papežské biblické kommise. CKD. 1908, Valenta Jos., Citationes implicitae a papežská komise pro studia biblická. CKD. 1905, V alenta Jos, Zdánlivě historické knihy St. Z. a rozhodnutí pap. komise pro biblická studia. ČKD. 1905, Studium Písma sv. (apošt. list pap. Pia X. Quoniam in re ). Sděl. Dr. J. Tumpack. ČKD. 1907, Bible a kritika [Hommel-Harnack]. Hl. II. (1897), Musil AI., Dr., Nenovější směry v kritice Starého Zák3na. Hl. 1903, Oliva V., Moderní kritika Písem svatých. ČKD. 1900, Novák Frant., Dr., Loisy. Hl. 1904, Projevy pravoslavného tisku o biblistice katolické. Mus. 1905,, Kotrbeíec Leopold, Dr., Úvod do dějepisu Zjevení Božího vůbec a dějepis Zjevení Božího v Starém Zákoně zvlášť. V Jičíně Pokus historie Zjevení biblického jako úvod v Starý a Nový Zákon. Zvláště dle Dr. Daniele Bonifáce hanebe,rga sestavil Jan Nep. Vojt. Stárek. V Hradci Kr Sedláček Jar. V., Dr., Úvod do knih Starého Zákona. Vzd. kn. XXXV. V Praze K orner Jan Nep. Boh., Úvod v knihy Nového Zákona. ČKD.,1829, Sýkora Jan Lad., Dr., Úvod do Písma sv. Nového Zákona. Díl I Dílu II. č. I Nákl. D. sv. Pr. v Praze. 26. J. M. (Dle Dr. Holzammra Handbuch zur B. Gesch. ), Sv. Evangelia jsou pravá, neporušená, pravdivá. Obr , Sýkora Jan Lad., Pravost evangelií. (Ze spisu Zlatá Bible klassikfiv.) Aléth. I. ( ), Sýkora Jan, Dr., Neporušenost evangelií. (Ukázka ze spisu Zlatá bible klassikův.) Aléth. II. ( ), Sýkora Jan Lad., Dr., Božský původ knih Nového Zákona. (Uk. zě sp. Zlatá bible klassikův ) Aléth. II. ( ), Sýkora Jan Lad., Dr., Pravost, neporušenost, věrohodnost a příslušná vážnost knih novozákonních vůbec, evangelií pak zvlášť. Vzd. kn. XXIV. V Praze Jokl Zeno, Historický důkaz v ě rohodnosti sv. evangelií. Mus. 1900, Sýkora Jan Lad., Dr., O vzájemném poměru synoptických evangelií k sobě. ČKD. 1907, [Sýkora Jan Lad., Dr.,] Rozbor spisku: Ch. Brandlaugh. Dvanáct apoštolů. Z angličiny přel. J. Veselý. Vis. XXII. ( ), Sýkora Jan Lad., Dr., V které řeči bylo původně sepsáno evangelium sv. Matouše. ČKD. 1905, Sýkora Jan Lad., Dr., Kdy bylo sepsáno evangelium sv. Marka. ČKD. 1906, X.. K otázce o evangeliích (dle práce Dr. Belsera vtub. Quartalschrift). Mus. 1X98, De auctore et veritate historica quarti Evangelii. (Rozhodnutí bibl. komise. Sděl. Fr. Stejskal.) ČKD. 1907, Korner Jan, Dr., O soustavě učeni náboženství biblického vesměs. Úvod v evangelium sv. Marka. ČKD Korner Jan, Dr., Kánon knih novozákonných za věku apoštolského až do času psaného listu sv. Polykarpa k Filipenským, neboli od roku 60 až 108 po narození Páně. ČKD. 1834, Kozelka V., Dr., Výklad na EusebiaCesarejského historie církevní, knihy IHtí kapitolu XXV. s ohledem na

10 10 Písmo svaté a práce z oboru biblického. ustanovení sněmu cjrk. tridentského o Písmech svatých. CKD. 1836, Bauer Frant., Dr., Na objasnění záhadných slov sv. Irenea adv. haer. III. 1,1. ČKD. 1876, Držela-li církev svatá v prvních stoletích list sv. Jakuba, apoštola Páně, za pravý a kanonický? ČKD. 1852, II., Sedláček Jaroši., Dr., Kniha Henochova. Zpráva o zlomku nalezeném r , ČKD. 1893, Sýkora Jan Lad., Apokryfní knihy novozákonní. ČKD. 1904, Marek Jan, Dr., Apokryfy Nového Zákona. ČKD. 1885, Sedláček Jaroslav, Dr., Egyptský zlomek Logii Páně. RD. 1898, Podlaha A nt, Dr., AOFIA IHCOY. CKD Tumpach Jos., Dr., Testamentům Domini nostri Ješu Čhristi ČKD. 1900, Kupka Jos., Dr., Testamentům D. N. )esu Christi. CKD. 1900, Hudec T., Dr., Dva nekanonické zlomky z evangelií. Hl. 1908, Sýkora Jan Lad., Dr., Evangelium a apokalypse sv. Petra. ČKD. 18 4, P[odlah]a, Nové objevené zlomky apokryíických spisů sv. Petra. ČKD. 1894, Podlaha Ant., Dr., Apokalypse Markova. CKD. 1907, Sedlák Jan, Dr., Sv. Josef, pěstoun Páně, v apokryíických evangeliích. (Studie ze staré literatury křesfanske.) ČKD. 1900, Martínek Josef, Didaché. Mus. 1910, Hejčl Jan, Dr., Nově objevený rukopis hebrejského Pentateuchu, psaný písmem čtvercovým. ČKD. 1904, Michele Vilém, Pentateuch samaritánský. Růž. Sš. 1885, Michele Vilém, Překlad Písma sv^ řečený Septuaginta. Růže Sš. 1885, 59. Beneš Stanislav, Pokud lze na základě listu Aristeova rozluštiti otázku o vzniku Septuaginty? Mus. 1908, Podlaha Ant., Dr., O řeckých překladech Písma sv. Starého Zákona. Výr. zpráva c. k. vyššího gymn. českého ná Novém Městě v Praze (v Truhlářské ulici), šk. r a Podlaha A., Dr., Nově nalezené pozůstatky Hexaplí Origenových. ČKD. 1897, Hejčl Jan, Dr., Nově nalezené aramejské papyry a jejich význam pro biblické studium Starého Zákona. Hl. 1908, Marek Jan, Dr., Novozákonní text Písma svatého, [o vydání Westcotově a Hortověj. ČKD. 1883, Přítomný stav kritiky textu Nového Zákona. Hl. V. (1900), Sýkora Jan Lad., Dr., O textě knih novozákonních. (Řeč, kterou proslovil při svém nastolení jako rektor české university dne 27. listop ) ČKD. 1901, 610. Také ve zvl. otisku. Praha Sýkora Jan, Dr., Nový rukopis Sinajský. CKD. 1895, J. P., Osudy slova Itala. Aléth. 1898, Hoffmann Josef, O Vulgátě. CKD. 1864, B arták Jos., Předložka in ve Vulgátě. CKD. 1875, Seifert C., Dr., K revisi překladů Starého Zákona. Hl. 1896, Z iegler Jos. Liboslav, Pojednání výkladosudebné (exegeticko-kritické) o staroslověnském přeložení Písma svatého. ČKD. 1828, Hanka Václav, Zpráva o slovanském evangelium v Remeši. ČKD. 1839, Jireček Herm., Dr., O nejstarším překladu Písma svatého v jazyku českém. Bl. 1855, I., Klimeš Filip, Zlomek Bibli České z XV. věku, nalezen v knihovně teplské. ČKD. 1846, Jireček Jos., Nový Zákon v Křesťanské Akademii. [Rkps. z pol. XV. stol.] ČKD. 1877, Jireček Josef, Nový Zákon v knihovně kr. kapituly vyšehradské (z XV. stol.). Past. 1881, Vajs Jos., Česká bible hlaholská. Vést. spol. nauk 1908, XIII. 78. Měl-li Lutr patřičné vlastnosti k řádnému a přesnému překladu Písma svatého? ČKD. 1852, II Brychta Ant., Jak nakládal Lutr s Písmem svatým. Biblicko-exegetická úvaha. RD. 1895, Borový K., Dr., Nová bible církve anglikánské. ČKD. 1881, Slovo o biblických společnostech. ČKD. 1830, Biblická společnost v Angličanech. Bl. 1851, 377; 1852, 157.

11 Písmo svaté a práce z oboru biblického Pazderka Jos., Čteni Písma sv., biblické společnosti a církev. Bl. 1888, Tumpach Jos., Dr., Užívání hebrejských a řeckých biblí, vydaných od nekatolíků. ČKD. 1899, Podolský J. F., Paběrky o britické společnosti biblické. Obz. 1907, Studium semitské v církvi katolické vůbec a u Čechů zvláště. Mus , Vítkovec Alois, Česká poesie a bible. Liter, studie. Mus , Biblica. (Ref. o spisech, jež vydali J. K. Zenner, Dr. Ant. Scholz, A. Resch.) Hl. II. (1897), Musil Alois, Dr., Z literatury biblické. Hl. II!. (1898), Biblické studium (ref. o nových publikacích). Hl. V. (1900), Grivec Fr. X., Z biblicko-patristické literatury ruské. ČKD. 1905, Žák Fr. T. J., Vzpomínka na staré vzácné dílo P. Jana Slesiny T. J. Commentaríu? in universam sacram Scripturam. ČKD. 1905, Jašek Ad., Biblica litteratura bohemica ab a incl. [Bibliografický přehled.] Sl. lit. 1906, Sedláček Jar., Dr., XIII. mezinárodní sjezd orientalýfíů v Hamburku. Vis. XIX. ( ?), Sedláček Jar., Dr., Syrský výklad bible Jakuba Bar-Šaliby a některé ukázky z něho. Vést. spol. náuk G) Biblické starožitnosti, zem ě pis, assyriologie a p. 1. Roštíapil Jos., Vyjímky ze Starožitností hebrejských a ze Životopisu našeho Pána Ježíše Krista [uká zky 7. většího díla]. ČKD. 1843, Beran Jos. V., Biblické starožitnosti. Dle rozličných spisů pro dospělejší mládež vzdělal. S dvěma lithogr. mapkami. (Nová knihovna pro mládež, řada II. sv. 8.) V Praze Mlčoch Melichar, Dr., Starověda biblická. Nákl. D. sv. Pr. v Praze Blanda Xaver, Dr., Stručný přehled starožitností biblických. Pomůcka k výkladům biblického dějepisu ve školách českých. Díl I. Země pis biblický a bohoslužebná zařízení národa vyvoleného. V Praze Sedláček Jar., prof., Dr., Předměty a modely biblických starožitností. Vych. 1904, 51; 1905, 7; 1906, Sedláček Jar, Dr., Popis některých předmětů kultu v národním museu ve Washingtoně. Hlas (St. Louis) Sedláček Jaroslav V., Dr., M u seum biblických starožitností. V Praze Gajdušek Fr., O.stánku Božím ve Starém Zákoně. Čtvrlá výroční zpráva českého soukromého gymnasia ve Vyškově za školní rok Zapletal Vine., Efod ve Starém Zákoně. CKD. 1900, Musil AI., Dr., Urim a Thum mim Hl. XVIII. (1901), Kaulich Innocenc R., Lze-li biblický šabbat stotožňovati s babylonským šabattu? ČKD. 1910, Sedláček Jar., Dr., Svěceni biblických svátků u Židů. Vych. 1907, 98; 1908, 7; 1909, Syllaba Fr., Památné vrchy a výsosti u národů pohanských a u Israelitů zvláště. ČKD. 1887, Segeta Bonifác, Ideje oběti mosaické. Alm. boh. Olom Maleček Fr. A., Dr., Kam byl veden hircus emissarius v den smíření? CKD. 1894, Hazuka Václav, Dr., Srovnání života a zvyků starých Babyloňanů se životem patriarchů dle současných pramenů. ČKD. 1906, 56; 1907, 200; U; Zvláštní otisk v Praze Kyzlink František, O beduínech. Vis , Sedláček Jar., Dr., Mlýny na východě. Bl. 1891, Sedláček Jar., Dr., Příprava chleba na východě. Bl. 1891, Kyzlink Fr., Dr., Krvina u Arabův a Hebreů. HL I. (1896), Mutl Vincenc, Dr., O nernocecli a s:působech léčení ve Starém Zákoně. ČKD. 1904, Mareš Em, Malomoc a malomocni v Písmě sv. Mus , 116, , Popsání Palestiny, to jest země zaslíbené aneb židovské, jakožto vlasti našeho svatého náboženství založitele Ježíše K rista... S obrázky. Přel. M. Knajsl. Ve Znojmě Soffer Frant., Palestina neb země Svatá. Příručka k bibl. příběhům. 2. vyd. V Praze 1861.

12 12 Písmo svaté a práce z oboru biblického. 25. Švéda Jan, Svatá země, stručný popis její s krátkým dějepisem bli a církvi. ČKD. 1910, H elebrant Antonín, Včela v bi národu israelského. Pro školy národní. 41. Bouška Sigismund, O. S. B., V Jindř. Hr. a Táboře O sv. kříži. Obz. 1894, Hrudíčka Alois, Zeměpis biblický. Příručná knížka k biblické dějekovic Putování k svatému hrobu. Po 42. Jana Hasíštejnského z Lobpravě na středních školách i k soukromému poučení. V Třebíči Dr. Fr. A. Alaleček. V Praze Text známkami nynějšího místopisu opatřil 27 [anonym], Zeměpis biblický. (Na s pozn. znovu vydal týž ve Světové ukázku z většího k tisku připraveného knihovně V Praze díla.) Vych. V. (1890), Cesta do země zaslíbené v r. 28. Zeměpisný slovník biblický Spis od Antonína rytíře z Osten Ukázkou z díla AI. Hrudičky. Past. IX. sepsaný a od Matěje Knajsla zčeštěný. (1889, 490. Ve Znojmě (bez roku). 29. Svatá Země, Pouť v obrazích 44. Prokše Ant. z pstenu, Cesta z Betiema na Golgotu. Slovem doprovází prof. Václav AtíUler. Vložky na Tomáše Nováčka. V Hr. Jindř do sv. země r Česky od Jana psal prof. Emanuel Žák. V Praze 45. Robinson Georges, přel. Vacek Fr. Jar. Čtrnácte dní v Palestině. 30. Obrazy ze Svaté Země, Třiatřicet pohledů na památná místa, na 46. Chmelíček Jos., Dr., Cesta do CKD. 1845, 25. nichž Kristus se narodil, žil, učil, trpěl Svaté země. Díl I. 1865, II V Brně. a zemřel. Reprodukováno podle nových Nákl. D. sv. CM. věrných fotografií. S vysvětlujícím doprovodem textovým. Společně vydali Klimeš, Putování po svaté zemi Norov Abraham, přel. Fr. P. J. Janeček a F. A. Holub. V Praze Díl I. V Praze Procházka Tomáš, Putování 31. Fáborský Jan B., Zeměvid Krista Pána d o svaté zemi se stručným [mapa] Palestiny. Nákl. D. sv. CM. popisem jejím. Nákladem D. sv. CM. V Brně 1853; 2. vyd V Brně Pam ěti nejhodnější pro k ře 49. Putoyání do Svaté země. sťanstvo, totiž: Jerusalem, Betlem a Vypravováni o cestě do Jerusalema, Nazaret. Spis zčeštěný od M. Knajsla Betiema, Nnzaretu a jiných měst a a ozdobený třemi v kameně vyrytými krajin posvátných. Popisuje Josef B. pohledy nynějšího Jerusalema, Betiema Bumba, kněz církevní. Oddíl prvý. V Hr. a Nazaretu. Ve Znojmě Králové Nákladem D. Maličkých. 3*. Místa nejpam átnější křesťanská: Jerusalem, Betlem a Nazaret. a pouť do Egypta a Sv. země. Hl. 50. Kryštůfek Frant. X., Dr. Cesta Přel. Fr. Slavíček. S třemi kameno- katol. sp. tisk. v Praze 1886, č. 1. tisky. V Jindř. Hradci Sedláček Jaroslav, Z cesty Palestinou. (Vyňato z výroční zprávy c. 34. Atlas malý biblický. Pomůcka ke studiu biblického zeměpisu a dějepisu, vyňatá z díla Stručný přehled k. české reálky pražské.) V Praze starožitností biblických, jež sepsal Dr. 52. Vondruška Karel (dle Vogtié), Xaver Blanda. V Praze Památná místa země svaté. Bl. 1891, M arek Jan, Dr., Obrázky z přírodopisu biblického. Devátá výr. zpráva dánu a k Mrtvému moři. Obz. 1895, Zapletal Vine., Z cesty k Jor obec. vyšš. gymn. ve Slaném Kyzlink Fr., Dr., Z cest po Sv. Druhá řada. Desátá výr. zpráva obec. zemi. (Knihovna našeho lidu roč. II., vyšš. gymn. ve Slaném Třetí č. 6.) V Brně ls98. řada. Jedenáctá výr. zpráva obec. vyš. 55. Sedláček Jar., Dr., Pouť do posvátných míst Sv. země a Egypta. gymn. ve Slaném Gogela František, Květena biblická. Vych. lis. 1910, 110. XXXIII. č. 1. V Praze Hl. katol. sp. tisk Podlaha Ant., Dr., Biblická lilie. 56. Slavík Karel, Dr., První moravská pouť do Svaté země v srpnu CKD. 1898, 448., 38. Zítek J., ThC., Biblický ysop. roku V Brně 1905, druhé vyd. CKD. 1900, Helebrajit Antonín, Mandragora biblická. CKD. 1910,172. na koni. Dvacet čtyři feuilletony. 57. Hejčl Jan, Dr.. Prvních osin dní Čech

13 Písmo svaté a práce z oboru biblického (1. 3./I., 2. 5./I., /I., /I., 5. 9./II., /II., /II., 'II., /II., /III., /IV., /V., /V., /V., /V., /VI., 17. l./vii /VII., /VII., /VII., /VII., /VII., /VII., /VII.). 58. Hejčl Jan, Dr., 1. Arabská zdvo řiiost v Syrii. Obnova č. 39. ze dne 22./IX Do Palestiny, t. 29./IX V Terstu, t. 13./X Na lodi I., t. 3./XI Na lodi II., t. 10./XI Na lodi III., t. 17./XI Cestou k Siloe, t. 1 /XII Tři dny v městě Alexandra Vel. I., 19./I Tři dny... II.. t. 26./I Tři dny... III., t. 1./II Z Alexandrie do Port Saidu, t. I4./XII Pokrokářská znalost a výklady bible, t. 26./IV. 07 č PortSaid, t. 4./I Na cestě do karantény, t. 17./I V dohledu Palestiny, t. 7./I V karanténě I., t. 21./II V karanténě II., t. j./iii Poslední den, t. 27./III Ve vodách foenických, t. 17./IV. 08 č Jaký byl vnitřní úřední jazyk a v krajinách dnešní Syrie v XV. a XIV. století před Kristem?, t. 8./V. 08 č U nohou orientální krásky, t. 11./VIII. 08 č Na břehu země Kristovy, t. 18/IX. 08 č Několik hodin ve městě vidu apoštola Petra, t. 2./X. 08 č Ve městě, v němž Šimon usnář vydělával kůže, t. 16./X. 08 č Na parním oři do hor Judských I., t. 30./ č Na parním oři II., t. 6./XI Na rakouské půdě v Jerusalemě, t. 20./XI. 08 č V biblické škole, t. 18./I. 08 č Poprvé na Golgotě, t. 15,/L 09 č Hejčl Jan, Dr., Vjezd patriarchy jerusalemského do Betlema na Štědrý den. Našinec 25./XII Hejčl Jan, Dr., Moabská konvertitka. Našinec 1910 č Hejčl Jan, Dr., Do města Davidova z města Eliščina. Hr. Král v 62. Hlaváč Jan Nep., Jerusalem. CKD. 1832, Cesta utrpení Páně v Jerusalemě. (Die cestopisu Norovova.) Bl. 1852, Vacek Fr. Jaroslav, Jerusalem a Boží hrob. CKD. 1839, Pěšina V., Popsání zanícení chrámu Božího hrobu dne 12. října ČKD. 1839, Musil AI., Dr., Boží Hrob. ND. 1897, P. Alexander, františkán, Posvátný hrob Ježíše Krista a strážníci jeho. Přel. Dobicer Jos. ČKD. J846, Podlaha Ant., Dr., Škola, pro biblické studium v Jerusalemě. ČKD. 1894, Hejčl J., Dr., Nová biblická škola v Jerusalemě. ČKD. 1906, Betlehem. Výňatky z cestopisu Abr. Norova. Bl. 1851, Musil AI., Dr., Z Nazareta do Betlema. ND. 1897, li. 72. Seraová Matilda, přel. St. V., Betlem OR. II. (1901), Maleček Fr., Dr., Hod Boží vánoční v Betlemě. OR. I. ( ), Kousal Jos., Šest neděl v Orienty. Král. Král. Hradec Sláma Fr. J., Mrtvé moře. ČKD. 1832, T. P., Mrtvé moře a Jordán. Bl. 1851, Kr., Koupel sv. tří Králů v Jordáně. Bl. 1880, Sedláček Jaroši., Dr., Jericho, Mrtvé moře, Jordán. Past. XI. (1891), Mrtvé moře [s literaturou o katastrofě sodomské]. Hl ^1898), Svojsík Ant., U moře Mrtvého. Katech, prii. Vych. 1905, Podlaha Ant., Dvr. Spor o poloze městečka Emaus. ČKD. 1896, Joppe (Poloha. Důležitost. Dějiny.) Bi. 1871, Hejčl Jan, Dr., Ke svatyni Kananejské. Kus kočovného života po vlasti Goliášově. (Cestopisných črt po Palestýně řada II. s Hr. Král Hora Tábor a proměnění Páně. Bl. 1885, Podlaha Ant., Dr., Důležité objevy v Palestině. ČKD. 1897, Musil AI., Dr., Nocleh v arabské poušti. ND. 1897, [P.] Z cest dra A. Musila [Al- Kerak]v OR. I. ( ), 333 (s vyobr.); ČKv. III (1903 4), 188 (s vyobr Seraová Matilda, přel. Malecek Fr. AI. Dr., V zemi Kristově. Vzpomínky na cestu do Palestiny. V Praze Nábělek ml. Fr., Dr., Z mých cest na Východě (v Palestině). Obz. XXXIII. (1910),8; Nový Obz. I. (1911), Vaněček Fr., Návštěvou u Salesiánů na Východě (v Betlemě a v Jaffě). Vis. XXVI. ( ), 1017.

14 14 Písmo svaté a práce z oboru biblického. 91. Maleček Fr., Dr., Zima ve Svaté zemi. Aléth. 1900, Podlaha Ant., Dr., Železnice v Palestině. ČKD. 1894, Návěští missionářská ze svaté země. Tři sešity. Ve Vídni , nákl. Vídeňského generálního kommisařství svatých zemí, tisk Mechitaristů. Seš , seš , seš EyblJ. E., Církev ve Svaté zemi. Blah. 1884, O Sam aritánech. Hl. 1896, Podlaha A., Dr., V klášteře sinajském. ČKD. 1896, Stejskal Fr., Starodávný Ofir jest Sofala v Africe. ČKD. 1904, F. V., Strom Panny Marie v Egyptě. Bl. 1881, Hejčl Jan, Dr., Po stopách Svaté rodiny. ND. 1910, Sedláček Jar., Dr., Procházka britským museem. Vis , M. V. idle Vigourouxe), Písmo sv. a nejnovější výzkumy v Palestině, Egyp. a Assyrii. Obr. 1887, P. K. (dle Vigourouxe), Písmo svaté a nejnovější výzkumy v Palestině, Egyptě a Assyrii. Obr. 1888, Vigouroux F., přel. Podlaha Ant., Dr., Bibliothéky assyrská a důležitost jejich pro obranu Písma svatého. RD. 1., Vigouroux F., přel. Podlaha Ant., Dr., Bible a nejnovější objevy v Palestině, Egyptě a Assyrii. V Praze. Svazek I. 1896, II. 1897, III. 1899, IV. 1902, V. (Nový Zákon a nejnovější objevy archaeologické) Musil AI., Dr., Bible nebo Babel. Hl. XX. (1903), Steinochr Ign., Dr., Bible a Babylon. Vych. 1903, Stejskal Frant., Bible a Babel. ČKD. 1904, Zdráhal Fr., Bible Bábel. Mus. 1909, Černík Jos., Bible a Babylon. Vis , J. Jc., K otázce Babel a bible. Vis , Bibel Babel Mus. XXXVII. (1903), Musil AI., Dr., Zákoník Hammurabiho. Hl. 1903, Botek Fr., Dr., Symbolismus Chamitův a tabulka sipparská. Hl. XX. (1903), Kyzlink Fr., Dr., Cesta Moabskem. Hl. 1898, Foltynovský Jos., Ze severosemitské epigrafie. Mus. XXXIX. (1905), Borový Kl., Dr., Pomník Mesy, krále moabského. (Dle čl. prof. Dra Himpela vtiib. Qschr ) ČKD. 1871, Kyzlink Fr., Dr., Archaeologické objevy v Mesopotamii. Mus , Kyzlink Fr., Dr., O písmu klínovém. Mus , A. M., Jak řešili písmo klínové. Obz. VII. (1884), Kyzlink Fr., Něco z assyriologie. Obz. 1887, Kyzlink Fr., Dr., Assyriologie. Vis , Sedláček Jar., Dr., Procházka britským museem. (1. Nejstarší rukopisy biblické. 2. Assyrská síň. 3. Babylonské památky. 4. Egyptské památky.) Vis , Zapletal Vincenc, Pád města Ninive. Vis , P[odlaha], Z novější assyriologie a egyptologie. ČKD. 1894, Sedláček Jar., Dr., Z cesty po Egyptě. Bl. 1891, Sedláček Jar., Dr., Vysoká škola arabská v Kahýře. Katolík (Chicago) Assyriologie a zprávy biblické. Hl. 1902, Podlaha Ant., Dr., Egyptologie a bible. Obr. 1899, Steinochr Ignác, Dr., Starý Egypt v pařížském Louvru. Vis , Musil Alois, Dr., Nejstarší knihovna. Hl. 1901, Musil Alois, Dr., Staroegyptské prameny místopisu a národopisu jižní Palestiny a pohraničních území. Starozákonní studie. Hl. 1901, Musil Alois, Dr., Kámen z Rosetty. (Zapomenuté jubileum egyptologie.) Hl. 1901, Musil AI., Dr., Nil u staré Kahiry. NŽ. 1909, Vaněček František, Návštěva v Memfis. Vis , Zapletal Fr. Vine., Místodržitel jerusalemský v XV. století př. Kr. Obz. 1894, Zapletal Fr. V., O nálezu Tellel-Amarnském. Vis , Červík Josef, Tell-el-Amarnské listy. Mus. 1903, Musil Alois, Dr., Pouští Exodu. Zpráva o jeho činnosti na východě.

15 Písmo svaté a práce z oboru biblického. 15 Věstník české akademie císaře Frant. Josefa. 1898, Menčik Ferd., Prof Dr. Alois Musil. O jeho cestách, spisech a jejich významu. V Olomouci Zavadil Ladislav, Výzkumy orientalisty Dra Musila. Vést. Brn ir. II.), 222. H) C hronologie biblická. 1. Dudych Jos., System ivronologicko-biblický. Od Adama až ob narození Ježíše Krista. V Praze Dudych Jos., Chronologie starého věku pro dějepis. Díl druhý Systému chronologicko-biblického. V Praze Velický Martin, Kdy přišel Ezra do Judey? CKD. 1905, Vetešník Frant., Rok narození Páně. CKD. 1846, Vacek Fr., O roku a dni narození Krista Pána. Studie historickoexegetická. Bl. 1881, Kobza R. M., Josephus Flavius a den narození Páně. Hl. 1897, Velický Martin, Domněnky o roku narození a smrti Páně. V Praze Fryč F., Kdy se narodil Kristus Pán? Hl. 1896, 900; 1898, Kobza R. M., Kdy se narodil Kristus Pán? Hl. 1898, Kdy se narodil Kristus Pán? Pibliografická studie Fr. Fryče. Hl. 1896, 900. Dodatky Hl. 1897, 79, Soukup Jan Nep., Naše čítání let před narozením Páně. RD. 1900, Velický Martin, Narození Páně neudálo se roku 752, jak Riess tvrdí. V Praze H. J., K reformě letopočtu. Rok narození Páně. ídle Rohlinga v Renaissance IV.) Aléth. VII. (1904), Havránek [Fr., Chronologický pořádek nejhlaynějších události po narození Páně. ČKD. 1846, Vetešník Frant., Přímětek k poslednímu článku chronologického pořádku nejhlavnějších událostí po narození Páně od Fr. Havránka; ČKD. 1847, Fryč Fr., Chronologie života Páně. CKD. 1900, 34; 1901, 129; 1902, 238; 1903, 133; 1905, 130; 1906, 128. Zvl. otisk v Praze Víšek Ant., Dr., V kolikátém roce úřadu svého messiášského zemřel Kristus Pán? CKD. 1884, 232. Ch) Filologie biblická. 1. Voborník Severin, O užitku z poznání jazyka svatého čili hebrejského bohomluvci plynoucím. ČKD. 1839, Krbec Jan Ev., Praktický důkaz, že známost řeckého jazyka k dokonalému porozumění Písmům svatým. Nového Zákona velmi potřebná jest. ČKD. 1852, Sedláček Jar., Dr., Lešon hassefarim. Základové hebrejského jazyka biblického, obsahující první českou mluvnici hebrejského jazyka biblického, četná cvičení mluvnicky rozebraná i vyložená a mluvnický rozbor prvních pěti hlav knihy Genesis. V Praze Karban Frant., Dr., První hebrejska-český slovník (vyšel pouze 1. sešit). V Praze Karban F., Dr., Ruth. Slovník a vysvětlivky. V Plzenci Karban F., Dr., Berešíth. I. (Hl ) Slovník a vysvětlivky [k prvním 10 kap. Gen.J. V Plzenci Karban Frant., Dr., Slovník a poznámky k Obadja (Abdiáš). V Plzenci Sedláček Jar., Al-Kitabu. Mluvnice arabského jazyka. V Praze Karban F., Dr., Arabsky čísti a psáti ve 4 hodinách pro samouky. V Praze Sedláček Jaroslav, vdr., Aramejština v Novém Zákoně. ČKD. 1899, Karban Frant., Dr., Syrsky čísti a psáti pro samouky. V Praze I) Biblické dějiny, (Biblické dějepravy pro školy obec. a měšť. viz v oddílu Katechetika.) 1. Sýkora Jan Lad., Dr., Zlatá bible klassikův. Dějiny zjevení Božiho v Starém i Novém Zákoně. Se 126 barevnými obrazy, vytvořenými dle p> ací mistrů klassických. Díl I. Dějiny zjevení Božího v Starém Zákoně. Díl II. Dějiny zjevení Božího v Novém Zákoně. Ve Vídni Zátka Jan K., Biblické děje. Dva díly. Díl 1.: Starého zákona děje. Díl II.: Nového zákona děje. V Jindřichově Hradci D. a S., Bibličtí příběhové Starého Zákona. Od výboru pro vydávání

16 16 Písmo svaté a práce z oboru biblického. českých gymnasiálních knih. V Praze Frencl Innoc., Dr., Bitóický dějepis zjevení Božího ve Starém Zákoně. Pro studující mládež a vzdělanější obecenstvo vůbec. V Praze Kotrbelec Leopold, Dr., Dějepis zjevení Božího. V Jičíně 1^ Dějiny zjevení Božího v Starém Zákoně. Pro mládež gymnasiální v císařství Rakouském. Zčeštil Dr. Procházka Matěj. V Praze 1866; 3. nezm. vyd. 1880; 4. nezm. vyd Příběhy Starého Zákona a jim připojené nábožné rozjímám pro lid křesť. Nákladem D. sv. J. v Praze Dějiny zjevení Božího v S tarém Zákoně. Pro mládež gymnasijní v císařství Rakouském. Zčeštil Dr. Matěj Procházka. Páté vydání upravil Dr. Karel Vondruška. V Praze Podlaha Ant., Dr., Dějiny zjevem Božího Starého Zákona. V Praze Pokoj Šimon, Dějiny zjevení Božího ve Starém Zákoně. Pro střední školy. V Praze Ježek j. a Bedroš K., Dějepis zjevení Božího ve Starém i Novém Zákoně. Pro třetí třídu škol reálních. V Praze 1891; 2. vyd ; 3. vyd. 1902; 4. opr. vyd D. a Š., Bibličtí příběhové Nového Zákona. Pro školy spořádaní od D. a Š. Od výboru pro vydávání českých gymn. knih. V Praze 1849; 2. vyd Dějiny zjevení Božího v Novém Zákoně. Pro mládež gymnasialní v císařství Rakouském. Zčeštil Dr. Procházka Matěj. V Praze 1866 ; 3. nezm. vyd. 1881; 4. nezm. vyd Příběhy Nového Zákona a jim připojené nábožné rozjímání pro lid křesťanský. Nákladem D. sv. J. v Praze Procházka Matěj, Dr., Dějiny zjevení Božího v Novém Zákoně. Pro mládež gymnasijní. Páté opravené vyd. pořídil Dr. K. Vondruška. V Praze Podlaha Ant., Dr., Dějiny zjevení Božího Nového Zákona. Pro čtvrtou třídu gymn. V Praze Pokoj Šimon, Dějiny zjevení Božího v Novém Zákoně. Pro střední školy. V Praze Hulakovský Jan Ev., Stručný dějepis zjevení Božího pro nižší třídy středních škol. Díl prvý: Starý Zákon. Díl druhý; Nový Zákon. V Praze vydání Hulakovský Jan Ev., Dějepis zjevení Božího ve Starém zákoně pro III. třídu gymnasia a škol reálních. Třetí nové vydáni upravil Fr. Koželuha. V Praze 190!. 20. Podlaha Ant., Dr., Dějiny zjeveni Božího Starého i Nového Zákona. Pro třetí třídu škol reálních. V Praze Podlaha Ant., Dr., Biblické dějiny pro školu i dům. V Praze J) Postilly. 1. Medlín Jan, Duchovní vejkladové na epištoly a evangelia nedělní a svátečni celého roku. Čtyři díly. V Praze 1828., 2. Česká postili a, kniha k vyučování a k vzdělání katolických křesťanů. Od Leonarda Gofjina. Přeložil, rozmnožil a životopisy svatých patronů českých připojil Josef Zimmermann. V Praze. Díl , díl II Hnojek Ant. V ojt, Evangelia na neděle a svátky, pak několik jiných dní církevního roku s umučením našeho Spasitele, všesrozumitelně vyložena dle katolického učení víry a mravů z dějů svatých i světských, ze zeměpisu, ze starožitností, z přírodnictví, z nsluvozpytu, z obřadů a obyčejů bohoslužebných, židovských a katolických. Dva díly. V Praze Hnojek Ant. Vojtěch, Řeči a epištoly na všechny neděle a svátky, pak několik jiných znamenitějších dní církevního roku. V Praze 1861, nové vydání Posílila, aneb výklady a rozjím ání na evangelia nedělní a sváteční celého roku, jakož i umučení P ána našeho Ježíše Krista, ku poučení a vzdělání katolických křesťanů sepsaná od Innocencia Ant. Frencla. Díl I. v Praze Díl II Díl III Nákl. D. sv. J. č. 39, 40 a Postilla, aneb výklady a rozjímání na řeči a epištoly nedělní a sváteční celého roku, ku poučení a vzdělání katolických křesťanů sepsaná od Innoc. Ant. Frencla. Nákl. D. sv. J. č. 46. V Praze Ctihodného otce Leonarda Goffina Postilla, t. j. výklady na všecky nedělní a sváteční i sv.-postní.

17 epištoly a evangelia celého roku. Znovu na český jazyk přeložil a k nábožnému i poučení i vzdělání lidu katolického upravil Jan Nep. Fr. Desolda. V Praze. Díl I. 1875, díl II Podíl údů D. sv. J. č. 61 a Felizna Jan, Ep rsšdy nedělní a sváteční celého roku. Nákl. D. sv. J. v Praze Postilla ctihodného otce Leomarda Goffinea, kněze řádu Premonstrátského, t. j. výklad na všecky A) O apologetice a dogmatice vůbec. Obrana víry a věrouka. 17 III. Obrana víry a věronka. 1. Vacek Frant. AI., Apologetika křesfansko-katolická, velikomocný prostředek k rozšíření víry Kristovy na tomto světě. CKD. 1830, 547; 1831, Vápeník Ant., Obraz theologie základní a její důležitost. Mus , Váňa Robert, Postavení, povinnosti a práva moderní apologetiky. Mus. 1903, Svojsík AI., Význam apologetůlaiků. Hl. IV. (1899), Apologetika. [Zpráva o publikaci Science et religion.] Hl. XVIII. (1901), Zahradník Vincenc, vo spojení dogmatiky s mravoučením. CKD. 1832, Stašek Bohumil, Moderní apologetická literatura katolická. 1910/11, 95. St. Hl. B) Soustavné a povšechné spisy apologetické a apologetickodogm atické. 1. Stručné sestavení a odůvodnění učení katolického co pravého zjevení Božího. (Pro vzdělané vůbec a pro vyšší školy zvláště.) V Praze Katolická apologetika čili O brana katolického náboženství. Dle Dra Frinda přeložil a upravil pro české vyšší školy reálné a gymnasiálné P. Tom. Střebský. V Praze Bibliografie. nedělní a sváteční i svatopostní epištoly a evandělia celého roku církevního s věro- i mravoučnými úvahami, vysvětlivkami důležitějších obřadův a obyčejův církevních, s připojenými výroky svatých Otců, životy čelnějších svatých a blahoslavených dítek církve katolické. Z německého původního díla přeložili z lásky k svému milému národu českoslovanskému bohoslovci olomouckého kněiského semináře. V Olom Učebná kniha katolického náboženství pro nižší třídy středních škol. Dle Fr. Fischera vzdělal Frant. Boh. Vinklář. V Praze Procházka Matěj, Základní náboženská nauka v církvi katolické pro 1. třídu vyšších škol středních. V Buděj. 1874, 3. vyd. 1879, 4. vyd. 1886, 5. vyd Čermák Josef, Důkaz i obrana náboženství katolického. Zvláště pro vyšší třídy škol středních i pro vzdělávací ústavy učitelské. V Praze 1874, 2. vyd Učení katolického náboženství. Pro vyšší ústavy vzdělavací sepsal Dr. Ant. Wappler. Dle šestého vydání německého na jazyk český vyložili Frant. Schoenbeck a Václ. Honejsek. V Olom Procházka Jan, Dr., Základní nauka náboženství katolického pro V. tř. středních škol. V Mladé Boleslavi Vychodil Pavel, Apologie křesťanství. Díl I. V Brně Díl II Duilhé de Saint-Projet, Apologie víry křesťanské na základě věd přírodních. Přel. Dr. Ant. Podlaha. Vzd. kn. sv. I. V Praze Kadeřávek Eug., Dr., Obrana základů víry katolické. 2 sv. (II. sv. o 2 dílech.) V Praze Dvořák Xav., Stručná apologetika pro IV. třídu měšťanských škol. V Praze Základní nauka náboženství katolického (apologetika) podle Dra Jana Procházky a jiných pro dívčí lycea, vyšší školy dívčí a pokračovací kursy při školách měšťanských zpracoval Frant. Dvořák. V Ml. Bol

18 Dodatky a opravy. Ke str. I. 1. [anonym], )est bohosloví védou? Obnova XI. (19G5i, t Barták J., Vda a theologie [o i. v Nau. SI.]. Bl. XVH. (1867), 19i. 3. Korda Fr, Dr, Theologie v organismu véd universitních. ech 1907,. 17 nn. 4. Kachnik Jos., Dr., Vdecká methoda filosofická. Stud. Hl. V. ( ), [anon.], ref., P. Grisar o hyperkonservatismu katolické vdy. Hl. V. (1906), S K oddílní.: O bohovdé vbec. 6. anon, ref., P. AI. Weiss o theologické úloze v budoucím století. Hl. V, (1900) Oliva Jan, Ze života pro život. O opravování nedopatení a mezer v uebných knihách bohovdných, o kritice knih theologickvch, a meíhod v nich užívané a j. H1.'V. (1900), Br. V., O jazyku latinském, pokud byl a jest eí védv vbec, a theologické zvlášt. Bl. XXX. (1880), M[arek] J., Kesanské názvosloví eí slovanských. Bl. XXVll. ^1877), E oddfln H. : Písmo svaté a práce z oborn biblického. Ke str Zlalá bible. Rec. Dr. Borový, ty.x^. 1884, ; 1885, 119, 378; 1888, 63; -k, ; Past. IV. (1884), Bibli eská. Díl II. 1888, Rec. Dr. Kl. Borový, CKD Biblí eská. Díl I Rec. Borový, KD. 1889, fanon.], O eském vvdání Bible, Hl Hejl J., Dr., Nový peklad Starého Zákona do eštiny. Hl. 1913, 1. Str dopl: J. Ve, Biblická komise o Peníateuchu. 6. Tumpach J, Dr., Mosaica authentia Pentateuchi. KD. 1906, 554. Str místo Dachse* ti Dahse". 7. anon. ref., O umlecké form vypravování Genese. Hl, 1908, Náblek Fr., Dr., Od stvoení do potopy. (Dle stejnojmenného spisu Musilova.) Vych. lis. VI. (1906), Náblek Fr., Dr., Po stopách událostí Starého Zákona." (Úvaha o stejno- i jmenné pednášce Dr. Musila). Obnova XII. (1906),. 49 n. 10. J. V. Píloha). ref., Holzhey o pomru Genese k antické filosofii. Hl. 1908, 12& 11. anon., Dillmanuv nový pokus vykladu biblického he.xaemerá. Hl. 1913, 721. Ke str. j. 12. Hejl Jan, Dr., Genesis ili Prvá kniha Mojžíšova. (Peklad.) Vést. brn. Jedn. duch. VI. (1913), [anonym], K exegesi biblického Ráje" v zemi,.rozkoše" (Eden). Syrsko-chaldejská studie Augustina Huus-

19 i 42. i 3., ; 43. i 44. I chvalozpvy I I 45.! ských. I [ 36. I : 37. I : F Dodatky a opravy. do-fa. ech XI. (1S79),. 13S, 190, 193 nn 14. anon. ref,dr. P. Riessier o otázce : Kde ležel ráj biblický? Hl. 190S, ;; Hulakovský J. É., Zeny biblické. I. Ru:h. Past. I5i anon. ref., AlUDr. Frank, v asop. Katholik" o dlouhovkosti starozákonních praotc. Hl. 1912, Poertner, Dr., pel.!., Starobabyionská povst o potooé. Vych. 191 A Zítek Jan Fr., Volná myšlenka" a epos Gilganieš. Odpov Volné myšlence" Korr. kat. duch. 1909, r' [anonym]. Potopa svta v tradici a^syrské. ech >-0. Žák Em., Noah (Biblická reflexe). Kiž XVllI ), anon. ref, Zpráva de Mélyho o nov nalezené zpráv o vži babylonské". Hl. V. (1900), Valenta J. ref., Prof. O. Happel o.stavb vže babylonské. Hl. 1906, K., Babylonská vž vynouje se z riimu. ech 1910, Hejl J., Dr., Jakobova záv. (I. Mojž. 49, 2-27). Archa 1. ( ), 4. Sír. 3. ís. 53. dopl: Vych. 1911, 44; 1912, Dudvch Jos., O cest Israelských z Egypta. Bl. XXVI. fl876), anon. ref., L. Szcepaského (v inšpruckém tvrtletníku) píspvek k výkladu pechodu Rudým moem. Hl. 1908, Hejl Jan, Dr, Jak vykládá moderní vvšší kritika" biblická pvod! knihy Josue. KD. 1912, 22. Ke str Werberger Sadok O. F^raed., rec. Zkazky a povsti biblické. Kri- i tické úvahy. Podává Old. Vank. V Praze 1S90, KD. 1891, 128. I 29. K. rec, Zkazky a povsti biblické s exkursem o Hyksech. Kritické úvahv. Po.iává Oldich Fr. Vank. Hl. lit. VIII. (1891), Kyzlink Fr., Dr., rec, Pravk Palestiny. Dle zpráv Egypan a Ba- [ byloanu. Podává O. Fr. Vank. Vis. X. (189J4) Kyzlink Frant., Nkolik slov ku posudku p. Vakova Pravku". Vis. X. (1^93-4), Kyzlink Fr., Dr., rec. Pravk Palestiny. Dle zpráv Egypanv a Babyloan. Podává Fr. O. Vank, Hl. lit. X. (1893), Kyzlink Fr, Dr., Ješt jednou: Pravk Palestiny. Sepsal O. F. Vank. Hl. lit. XII. (1894), Kyzlink Fr., Dr. A ješt jednou : O. Vank; Pravk Palestiny. Hl. lit. XI. (1894), Podlaha A. Dr., rec, Djiny starovkých národ východních. Napsal Dr. Jníih: V. Frašek. KD. 1898, 59. Zapletal Vine Dr. O. Praed. rec. Djiny starovkých národ východních. Napsal justin V. Prášek. KD. 1^ Hakl Boh., Dcera Jeftova. Past. IX. (18.^9) anon., ref., J. Hontbaimovo srovnání letopotu knihy Soudcv s Ma- Inethovým. Hl Raška Fr., rec. Kniha Rút. Pel. Dr. R ^Dvoák. Hl. lit. X. (1893), Špale A. Esther. (Z postav biblických). Eva 1912, anon., ref, Dekret biblické komise o žaltái. Hl. 1911, 106. V[inanckvl K[arel]. pel. Žalm 4., 4y[ó01 KD. 1860, 321. Žalm 118. Euch. I9u2, 206. Jar. Sedláek. Dr., Biblické nového psalteria. Euch. XVIII. (1913), 8 Šf. Vi., Žalmy hodinek Marian- (Peklad). Obz. XI. (1888), Frant Václa\s Domine, Dominus noster! Žalm 8. Bl.XLI. (1891), Kachník Josef, Žalm 45. (Die originálu peklad ve verších). Obz. ix. (1886), Šf. VI.., Žalm 103. (peklad). Obz. XI. (1-88), Podlaha Ant. ref., Dr. Ondej Eberharter o podobnosti babylonských modliteb kajících a biblických žalmu. KD. 1909, Bouška S. rec, Píse písní. Pel. Rjiddf Dvoák, Hl. lit. XII. (1895), anon., ref. Odv Salomonovy". Hl 1910, Hudec Tomáš Dr., Ody Salomounovy. Hl , [anonym]. Ódy Salamounovy. Korr. KD. 1912, Stejskal Fr, dr., novy. KD. 1913, 70. Ody Salomou- 53. anon., ref., Dr. V. Zapletal o Kobelethu. Hl. 1906, 853. Ke str. j. 56. Borový KI., Dr., echové, Turci a Skytové [proti názorm, jež projevil B. Neteler v knize Die Oliederung

20 anonym Dodatky a opravd}^ 1871 des Buches Ezechiels", a Dr. A. Stará v lecensi o témž spise v Oesterr. Vierteljahresschrift fur Kath. Theologie"]. KD. 1871, [anonym], Stkviá nápiií prorocívi Danielova [o 70 týdnech]. Obnova XV. (1909), Eichler K. rec. Dra Ant. Scholze. Výklad knihy Judit a vyklad o Bélovi a arakovi. Hl. 1896, ý (Bílý Jan Dr.], O láncích Joel" a lonás- ve Slovníku nauném". KD. 1^64, 231. bo. Podlaha A. O tom, kdy proroctví Joeiovo sepsáno bylo. KD. 1892, anon., ref., Odpovdi Komise biblické" na exegetické záhady. Hl. 1 09, 747. o 62. anon., ref., P. Cladder S. J. historinosti evangelia Janova. Hi. 1911, anon., ref, Fr. Zovell o jménu Ježíš. Hl. 1906, (anonymi, Nový doklad o Cvrinovi. Korr. HD G Sýkora Jan, Dr., Plnost asu. Narozeui pedchdce Ježíše Krista zv stováno [ukázky ze Zlaté bible klassi-^uv"]. RD. 1899, Slabý Jus., Dr., Pojme až do Bitléma. Transeamus usque Bethlehem. KD. 1913, Svojsík Alois, Legenda o oslu a volu u jeslí betlsmákvch. KD. 1904, anon., ref. Dr. Oíto Warmatsch o hvzd betlémské v asop. Nátur und Oífenb.^rorg". Hl. I. (1896), anoí rc-f., Dr. H, Grimrne o tikrálové hvzd. Hi. j90 >, Sedláek Jar., Dr., Cesty sv. Tí král. ech Í909, anon. ref. H. H. Kritzinger o tikrálové neboli betlémské hvzd. Hl. 1911, anon., Svatá rodina Kk. VII. (1908-9) Rodma v Egypt, anon., Svatá v Egypt. Ústní podání a legendy Kopíú o ní. Ki<. Vlil. ( ), Jelineií František, Bratr v biblické mluv Starého zákona. Nkolik poznámek k debat o bratích Pán. Obnova XIll. (1907),. 10. ; 75. [anonymj. Bratí Ježíšovi. Obnova xn. (190b),. 46. a R ref.. O pojednání Harnackov Das Magnifikat der Elisabeth." Hl. V. (1900), anon. ret., S. Weber v Tub. Quartalschrift o podobenství evangelickém o nespravedlivém správci. (,Luk. 16, 1 n.) Hl. 1911, anon., Jehelní ucho sv. evangelia. Kk. IX. ( ) Hodonský Pavel, Dr, Význam biblického slova Amen"". RD. XX. ( ), anon. ref., Ant. de Waa' o zpsobu hostin za doby Kristovy. Hl. 1^12, anon. ref., Dra Viléma Kocha pehled názor o poslední veei Pán a výklad pisiušné zprávy v evangeliích. Hl. XXII. (1905), 41<). Str ped titul iáaku vlož: Dr. K. 82. [anonym]. Pravost slov u sv. Matouše 16, 16 18, o primátu Petrové. Korr. KD Á'e str. /. 83. anon. ref., A Verballa výklad scény Kristovy poíupv Herodem mu zpsobené. Hl. 1910, Hendl Boh. Posvátn památky po umuení Pán. Š<BSP. 1886, Blokša J., Nástroje umuení Pán. Dle rzných italských pramen. Euch. 1911, P. D., Trnová koruna Pán v chrámu Notre-Dame v Paíži. Korr. kat. duch. 1909, [anonym], Ki^íž v starovku a kiž Kristv. Obr. I. (1884-5), I I, O svatém kíži a n- kterých nástrnjich umuení Krista Pána. Kiž' XI. (1904), [anonym] dle Salzb. Kirchbl.), K církevní památce sv. heb a kopí. Bl. XXIII. (1873), A H. pel., Pohební roucho našeho Spasitele v Turin. (Z asopisu : Der Marien-Psalter" ro. 23.) Pokl. V. ÍI. ( >, anon., Turinský rubáš Kristv. Hl. XIX. (1902) anonym, Turinské roucho, do nhož mrtvé tlo Kristovo bylo zabaleno. as. Kv. II. (1903), Vanek Fr., Kment Pán [v Turín a polemika o jeho pravosti!. RD. 1903, [anonym] Potní roucho a pohební plátno Pána Ježíše. Maria V. (1898), Lepa Bohuš, Modernisovanv Jidáš. ech 1912, Stejskal Fr., Dr., Rozhodnutí papežské kommisse biblické o spiso-

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ ,_.?-.1. ". ul sequamini vestigia eius. (t Pe 2, 21.) ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ Náčrty rozjímání pro kněze. Svazek V. UMUČENÍ A OSLAVENÍ KRISTA PÁNA. Napsal Th. Dr. BOHUMIL SPÁČIL T. J., profesor

Více

LAMENTABILI. Dekret sv. Pia X. Zavrhující bludné teze modernistů

LAMENTABILI. Dekret sv. Pia X. Zavrhující bludné teze modernistů LAMENTABILI Dekret sv. Pia X. Zavrhující bludné teze modernistů LAMENTABILI Dekret sv. Pia X., zavrhující bludné teze modernistů Dekretem Lamentabili zavrhují se jako bludné tyto these: 1. Církevní zákon

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Bible. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Bible

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga

K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga Gospels3a (Vznik evangelií) Význam tématu: liturgický teologický historický literární K dějinám bádání: Th Zahn, E. Käsemann, M. Hengel B. H. Streeter, J. M. Robinson M.-J. Lagrange, F. Vouga Raně křesťanské

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ

NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ NABÍDKOVÝ KATALOG ARCHA VÍRY PŘÍBRAM KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ ZÁZNAMY KÁZÁNÍ ARCHA VÍRY PŘÍBRAM CD č.1 1) Boží dobrotivost 7) Pojď a následuj mě Lubo Jakab 2) Získej neomezenou vůli 8) Samuel 3) Bůh je láska

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. A)Evropská B)Orientální

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA. A)Evropská B)Orientální 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA A)Evropská B)Orientální A)EVROPSKÁ po zániku západořímské říše roku 476 n.l. se začínají rozvíjet jednotlivé národní literatury centrem jsou kláštery, chrámy, školy, univerzity

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 5. Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? DŮKAZY, ŽE BIBLE JE BOŽÍ SLOVO

II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 5. Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? DŮKAZY, ŽE BIBLE JE BOŽÍ SLOVO II. HLEDÁNÍ ROZUMNÉ VÍRY - 5. Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? DŮKAZY, ŽE BIBLE JE BOŽÍ SLOVO Bible, jakožto následek je důkazem, který svědčí o tom, zda je její příčinou Bůh nebo pouhý člověk.

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení

Petr Chalupa. DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Petr Chalupa DYNAMIKA SMLOUVY VDEUTERONOMISTICKÉM ZPRACOVÁNÍ DĚJIN Historické pozadí, projevy a další působení Olomouc 2008 Oponenti:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011

Zjevení - úvod. Úvod ke knize Zjevení Janovo. Jaký je účel knihy Zjevení? Srpen 2011 Zjevení - úvod Srpen 2011 Úvod ke knize Zjevení Janovo Kniha Zjevení výrazně ovlivnila křesťanské dějiny. Zejména v dobách krizí. V průběhu dějin vybízela a i dnes vybízí k čistotě víry, hledání Božího

Více

Gerlinde Baumann. Bible

Gerlinde Baumann. Bible Gerlinde Baumann Bible O knize Bible je bestseller. Ale kdo ji četl? Jak je to vlastně s Knihou knih? Kdo ji napsal? Písmo svaté a slovo Boží co to znamená? Hovoří Bible bezprostředně ke každému člověku,

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic.

SVATÁ ZEMĚ. Květná neděle. Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. SVATÁ ZEMĚ Květná neděle Duchovní doprovod: P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek OPraem, želivský opat Fundovaný průvodce: ThLic. Marek Kozák 1.den letiště Praha-Ruzyně, odbavení ve večerních hodinách

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Závěrečná zpráva. o soutěži v e znalosti Bible Stezka písmáků roč. 2011

Závěrečná zpráva. o soutěži v e znalosti Bible Stezka písmáků roč. 2011 Závěrečná zpráva o soutěži v e znalosti Bible Stezka písmáků roč. 2011 * v 1. kole - za ně odpovědnost nesl hlavně Junák - řádně v něm soutěžilo během září a října 265 soutěžících (včetně soutěžících mimo

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU

STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU STRUČNÝ OBSAH BIBLE STVOŘENÍ SVĚTA A ČLOVĚKA, PÁD DO HŘÍCHU (Gn 1,1-3,24) Až jednou (třeba za několik tisíc let) bude někdo zkoumat, co jsme napsali, nebude mu k pochopení stačit, aby si to pouze přečetl.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více