2) Probírané otázky týkající se budoucího vývoje sdružení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2) Probírané otázky týkající se budoucího vývoje sdružení"

Transkript

1 Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. Datum: Účastníci: členové rady - Ladislava Zikmundová, Jiří Pouček, Josef Dušek, člen dozorčí komise Martin Lipár organizátoři: Petr Harant, Tomáš Doležal, Jana Kůstková, Roman Červenka, Jaroslava Hrabcová Na výjezdní zasedání rady byli přizváni aktivní organizátoři, kteří se měli seznámit s fungováním projektu a záležitostmi, které potřebují vědět k organizaci svých akcí. Nebyli pozváni hlavní organizátoři, kteří se na chodu projektu dlouhodobě nepodílejí. Program: 1) Zhodnocení uplynulého vývoje a) kontrola kvalifikačních předpokladů hlavních organizátorů a volba nových hlavních organizátorů; b) kontrola úkolů z minulé schůze; c) zhodnocení dotazníků vybraných na výletě v Českém středohoří. 2) Probírané otázky týkající se budoucího vývoje sdružení a) základní závěry pro organizátory vyplývající z dotazníků; b) požadavky na web; c) finanční kalkulace projektu a z toho vyplývající otázky potřeby zvýšení počtu uživatelů a počtu oficiálních akcí; d) konfliktní členové; e) závěr a stanovení úkolů do dalšího období. Strana 1 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

2 Zápis ze schůze Část 1a): Kontrola kvalifikačních předpokladů hlavních organizátorů a volba nových hlavních organizátorů Jiří Pouček informoval účastníky o tom, kteří hlavní organizátoři splnili podmínky pro funkci hlavního organizátora stanovené ve stanovách: Splněno: Jiří Pouček, Ladislava Zikmundová Nesplněno: Josef Dušek, Martin Lipár, Jana Schovancová, Jozef Krčmárik, Michal Čihař, Jiří Bautz, Jana Kudrnová-Moravcová, Tomáš Moravec Hlavními organizátory zůstavají členové rady a dozorční komise: Josef Dušek, Martin Lipár, Jana Kudrnová-Moravcová (v souladu se stanovami) Rada určuje hlavní stálé organizátory akcí: Michal Čihař (všechny akce), Petra Venclíková (všechny akce), Petr Harant (všechny akce), Jana Schovancová (účetnictví) Celkem hlavních organizátorů od : 9 Přehled hlavních organizátorů od : Jiří Pouček, Ladislava Zikmundová, Josef Dušek, Martin Lipár, Jana Kudrnová-Moravcová, Michal Čihař, Petra Venclíková, Petr Harant, Jana Schovancová a) přijetí rezignace Jany Kudrnové na pozici v dozorčí komisi, která byla podána elektronickou poštou dne 10.října Dozorčí komise přestala být tímto usnášeníschopná. Tato situace vyžaduje, aby rada do měsíce vyhlásila termín nových voleb do rady a dozorčí komise tj. do 10. listopadu. Volby se pak musejí konat do 2 měsíců. Vzhledem k blížícím se Vánocům Jirka Pouček navrhuje konání voleb v první týdnu v lednu 2012 a aby volba proběhla obálkovou formou, tj. ne elektronicky. Internetové volby ještě nejsou implementovány a pro tento termín nejsou časově realizovatelné. Strana 2 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

3 Část 1b): Kontrola úkolů z poslední schůze 30.8.: 1) Organizační činnosti bude provádět Martin Lipár splněno. 2) Činnosti spojené s platbami, tj. došlé platby, výplata záloh, platby na místě,nespárované platby, reklamace ohledně nezaúčtované platby, kontrola plateb a další obdobné činnosti, bude provádět Laďka Zikmundová plněno, ale není aktuální stav pokladny: Bude vyřešeno v dohledné době. 3) Účetnictví bude provádět Jana Schovancová a případné problémy bude řešit primárně s Laďkou Zikmundovou. Laďka Zikmundová domluví s Janou Schovancovou termíny, kdy se uzavře účetnictví za uplynulé měsíce. Rada se domluvila na optimálním termínu do 25. dne následujícího měsíce nesplněno nový termín předání zkompletované účetnictví dubenříjen účetnictví bude 2.11., pokud nebude odevzdáno, tak rada navrhne nový postup. 4) Jirka Pouček se bude zabývat zejména technickým zajištěním fungování webu plněno. 5) Pepa Dušek provede jednání s Jirkou Poučkem ohledně smluvního zajištění technického fungování webu nesplněno. 6) Aby byla zajištěna zpětná kontrola nad případnými komunikačními problémy, byla zřízena mailová adresa Na tuto mailovou adresu budou posílány relevantní informace typu zajišťování rezervací, komunikace s externími dodavateli, aby byla možnost zpětné kontroly plněno částečně. 7) Jirka Pouček upraví některé mailové adresy typu (a obdobné), aby nebyl jediným příjemcem těchto mailů, a zváží, zda budou i na něj chodit případné dotazy z těchto mailů, které se již netýkají jeho primární činnosti, tj. technického zajištění webu (viz výše). splněno. 8) Technické problémy webu: Jirka Pouček informoval účastníky o častých výpadcích webu. Pepa Dušek a Michal Čihař pomohou Jirkovi Poučkovi s výběrem nového webhostingu, který bude lépe splňovat narůstající zatížení webu. od poslední schůze se neřešilo, Jirka Pouček má naplánovanou schůzku se specialistou na Windows Server infrastrukturu. 9) Možnost posílání vzkazů přes web:jirka Pouček zváží technickou úpravu posílání vzkazů, aby se minimalizovalo nevyžádané posílání vzkazů (zvláště hromadných) a rada na další schůzi zváží, zda se tato úprava provede s ohledem i na náročnost této úpravy ve vzkazech nebyla provedena změna, nebyly žádné další stížnosti na nevyžádané vzkazy. 10) Martinu Lipárovi byl přidělen úkol doplnit potřebné texty a stručné manuály hlavně do sekce FAQ (často kladené otázky) něco bylo doplněno. 11) Laďka Zikmundová informovala, že Jana Jandová se nabídla s tím, že se také podívá na tyto texty (bod č. 10) a případně upraví nakonec ale nesplněno. 12) Jirka Pouček seznámil radu s výsledky práce studentů na praxi: Strana 3 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

4 a. že nejsou žádné použitelné výsledky co se týče vývoje aplikace, kteří provádějí studenti; b. studenti připravili návody pro uživatele, organizátory; c. studenti připravili některé drobné změny CSS. Část 1c): Zhodnocení dotazníků vybraných na výletě v Českém středohoří Jiří Pouček informoval účastníky o hlavních závěrech z dotazníků, které vyplňovali účastníci na výletě v Českém středohoří: 20% váhá s účastí na první akci; 80% spokojenost s první akcí; 65% nováčků chce určitě jít na novou akci; zlepšení na akcích: 45% chybí vzájemné představení. Z toho vyplývá pokyn pro organizátora, aby se ze začátku věnoval na každé akci přednostně nováčkům; diskuze o chybějících akcí. Problém kulturních akcí (nedostatek lístků, nutno platba i měsíc předem, vysoká cena vstupenek); nápad na mikulášskou párty sobota Roman Červenka zkusí zajistit prostor pro tuto párty; 70% lidí uvedlo, že se chce seznámit; 80% chce poznávat nové lidi; 90% půjde na další akci; 30% lidí by zlepšilo rychlost stránek. Strana 4 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

5 Část 2a): základní závěry pro organizátory vyplývající z dotazníků Následující diskuse nad závěry z dotazníků vyvolala tyto závěry: Pokyn pro organizátora, aby se ze začátku věnoval na každé akci přednostně nováčkům: například byly stanoveny tyto návrhy: základní dotaz organizátora na začátku každé akce: kdo je tady na první akci. v seznamu účastníků, který si tiskneme, budou označeni nováčci nebo bude zobrazen počet již navštívených akcí. Organizátor tedy může být dopředu připraven, zda se na akci objeví nováčci a kolik jich bude; zajištění toho, že se nováček představí i ostatním členům, pokud je to možné (alespoň lidí v blízkosti tohoto nováčka); sdělení základních informací nováčkovi o projektu, například o přihlašování se na akce. Diskuse nad tím, zda udělat na začátku prezentaci projektu (nutnost, aby ta prezentace byla stručná max do 10 minut, protože na akci může být spousta lidí, kteří již projekt dobře znají). Vzhledem k tomu, že ale prezentaci lze spustit pouze na některých akcích (čajovny, některé vinárny) navrhl se vypracovat stručný popis projektu na jednom papíru A4 stačí použít sekci FAQ na webu a silně zestručnit (zajistí Jarka a Martin). Dobré je, aby v těchto materiálech byla i stručná informace o připravovaných některých stěžejních akcí; na oficiálních akcích promíchat lidi, aby si nikdo nepřipadal sám, uvést nováčky do kolektivu. Pokyn pro pořádání i jiných akcí: z dotazníku vyplývá, že některým účastníkům chybí i jiné akce například kulturní. Následující diskuse vyplynula složitost některých organizování kulturních akcí (nedostatek vstupenek, nutnost objednávat měsíc i více předem, vysoká cena vstupenek, neatraktivní čas (sobota večer). Nebylo dosaženo jednoznačného řešení pro takové kulturní akce. Stimulace nových uživatelů na organizování akcí: z dotazníků vyplývá i neznalost některých uživatelů, že mohou sami vymýšlet akce. Proto je nutné i pro současné organizátory nabádat nové členy k iniciativě. Aby nevzniklo rozdělení uživatelů na skupiny: organizátoři + správci webu a na druhé straně ostatní (pasivní) členové. Lze toho dosáhnout například odpovídáním v diskusi některým uživatelům, kteří si stěžují na nevhodný termín akce, ať další akci zorganizují v jiný, vhodnější termín. Strana 5 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

6 Část 2b): Požadavky na web Požadavky na web zajistí Jirka: zlepšení stránek: bude se zapracovávat: platba online, zrychlení párování; nové funkce: změna nicku, omezení zobrazovaných informací pro nepřihlášené; na profilu pro přihlášené: o velká fotka všem; o ostatní fotky přátelé; o základní údaje všem; o seznámení je nastavitelné, pokud je vypnuto nemělo by se zobrazovat ověřit. Navrhované změny webu pro organizátory: u akce ke schválení zobrazovat datum, kdy byla dána ke schválení zvýraznit pokud 48 neschváleno; kdy byl nápad na akci vložen; přidat k formuláři zadávání, schválení akce máš problém (jako u plateb kontakt s fotkou Laďky)...; je potřeba zrevidovat vyhledávání profilů, protože občas vrací matoucí výpisy výsledků; změna nicku: bude zpoplatněná - 150Kč, maximálně jednou za měsíc možnost změny; diskutovala se i možnost posílat vzkazy přes web prakticky komukoliv. Bylo konstatováno, že někteří uživatelé si stěžovali, že jim může napsat vzkaz i zcela neznámý člověk. Navíc bylo zdůrazněno, že pomocí těchto vzkazů se posílají i automatické hromadné nevyžádané spamy. Byl zdůrazněn názor, že posláním sdružení je i seznamovat lidi, tj. i umožnit jim se navzájem kontaktovat, ale toto seznamování by primárně mělo být účastí na společných akcích. Jirka Pouček zváží technickou úpravu posílání vzkazů, aby se minimalizovalo nevyžádané posílání vzkazů (zvláště hromadných) a rada na další schůzi zváží, zda se tato úprava provede s ohledem i na náročnost této úpravy. Rovněž se zváží řešení, aby vzkazy (zvláště hromadné) mohli posílat pouze registrovaní uživatelé, kteří se zúčastnili alespoň jedné akce. Strana 6 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

7 Část 2c): Finanční kalkulace projektu a z toho vyplývající otázky potřeby zvýšení počtu uživatelů a počtu oficiálních akcí a) Martin Lipár předvedl účastníkům jednoduchou kalkulaci: Příjmy sdružení: placení z příspěvků na web z oficiálních (předplacených akcí): Obvyklá výše příspěvku sdružení (často nazývaný příspěvek na web ) u akce, která se pořádá v pracovním týdnu: 20 Kč Průměrná návštěva takové akce: 20 účastníků Příjem pro sdružení z této akce: 400 Kč (20*20) Obvyklá výše příspěvku sdružení (často nazývaný příspěvek na web ) u víkendové akce: 60 Kč Průměrná návštěva takové akce: 15 Příjem pro sdružení z této akce: 900 Kč Pokud vezmeme v úvahu, že v jednom měsíci pořádáme maximálně dvě víkendové akce, máme celkové měsíční příjmy ve výši: 400 * * 2 = Kč Jiří Pouček zároveň účastníky informoval, že jenom pro zajištění kvalitnějších webových služeb je potřeba částka cca Kč. Z výše uvedených jednoduchých kalkulací vyplývá, že je potřeba: - Zvýšit počet předplacených akcí. - Nejspíš i zvýšit počet členů sdružení nebo alespoň registrovaných členů. - Zvážit i jiné příjmy (reklama, sponzor, granty) nikdo z účastníků není nyní ale schopen tyto příjmy zajistit. b) Následující diskuse měla též přinést možné formy motivace pro organizátory, aby více organizovali i předplacené akce. Například zdůrazňováním výhod těchto předplacených akcí: - větší jistota pro organizátora, že mu lidé na akci skutečně přijdou (kdo zaplatí předem je mnohem jistější účastník, než ten, kdo chce platit na místě). - Vysvětlení, že bez oficiálních akcí je činnost sdružení časově omezená, protože nelze počítat s tím, že správci sdružení a webu budou svoji činnost pro sdružení vykonávat zadarmo do nekonečna. c) Následující diskuse též řešila otázku navyšování počtu členů. Nakonec se většina účastníků shodla na tom, že lepší bude postupný nárůst než nárůst skokový například kvůli agresivní reklamě. Agresivní nárůst může mít tato rizika: - Větší výpadky webu; - Nedostatek nových organizátorů (většinou se organizátory stávají členové až po nějakém čase a po zjištění, jak sdružení funguje). V souvislosti s výše uvedeným je třeba řešit otázku, zda a jak motivovat i finančně organizátory: Strana 7 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

8 d) způsob ohodnocení organizátorů předplacených akcí - úhrada akce, v jaké výši, za jakých podmínek u oficiálních akcí může organizátor akce požádat o úhradu své účasti na akci ve výši až 100% a. při min. 10 účastnících 50%; b. při více jak 20 účastnících až 100%; c. záleží však na charakteru akce a náročnosti organizace; d. požadavek na úhradu musí být řečen předem při tvorbě rozpočtu akce. e) pokud se nedohodne jinak, organizátor uhradí plnou částku za účast a po vyhodnocení akce mu bude dohodnutá odměna vrácena na zálohu. Část 2d): konfliktní členové a) Konfliktní členové na akcích bylo zdůrazněno, že existují členové, kteří svým chováním znechucují práci organizátorovi i ostatním účastníkům akce. Může i nastat situace, že se akcí zúčastní lidé, kteří svými fyzickými schopnostmi nejsou schopni akci úspěšně zvládnout. b) Dále bylo zdůrazněno, že musí se počítat s rizikem, že se akcí zúčastní i výrazně konfliktní lidé a nutnost mít na pozoru i nebezpečí krádeží, nebezpečného pronásledování. c) Jako možné řešení výše uvedených situací bylo navrženo například: - velmi podrobně popsat každou akci a upozornit na rizika; - uvést, že akce se koná na vlastní nebezpečí a organizátor ani sdružení neodpovídají za škodu na zdraví či majetku; - povinnost organizátora informovat radu o konfliktních členech na akci. - Rada pak zváží další opatření, například napíše konfliktnímu členovi důrazné varování (podepíše jej Laďka Zikmundová jménem rady ). d) U víkendových akcí je vhodné zajistit číslo občanského průkazu. Zvláště v případě, když nemáme k dispozici žádné údaje o účastnících. Strana 8 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

9 Část 2e): závěr a úkoly Různé: V rámci nezařazeným témat se diskutovalo i o možnosti platby na místě bylo dohodnuto, že pro zjednodušení bude předem určena jednotná cena pro členy i nečleny při platbě akce na místě. Výsledná cena bude předem uvedena na webu. Jiří Pouček informoval o tom, že se jedná s grafikem o zpřístupnění prostoru webových stránek sdružení pro reklamní akce grafika. Tímto problémem se bude zabývat rada. Úkoly: 1. Dořešení nahlášení na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zajistí Josef Dušek. Termín: Smluvní zajištění technického fungování webu. Zajistí Josef Dušek ve spolupráci s jiřím Poučkem. Termín: Stručné pokyny pro organizátory co zmínit na akci, představení projektu. Zajistí Jarka Hrabovcová, pomůže Martin Lipár. Termín: Zajistit prostor na mikulášskou párty termín sobota Zajistí Roman Červenka. Termín: co nejdříve. 5. Jiří Pouček předá Laďce Zikmundové: razítko SA. Termín: co nejdříve. 6. Laďka Zikmundová: zařídí příjmové doklady a určí číslování, např. RRRRVSVSNN, kde RRRR je rok (2011), VSVS je variabilní symbol akce např a NN je pořadové číslo konkrétního dokladu vydaného v souvislosti s akcí. Termín: Jiří Pouček: zpracuje z dotazníků seznamy lidí ochota pomoci, ochota organizovat do tabulky na Googlu, aby to nebylo veřejné. Termín: Josef Dušek kontaktuje Nákazu s čím nám může pomoct s grafikou. Termín: Laďka Zikmundová vypracuje výhody předplacených akcí například, že zajistí účastníky, omezení rizika odhlašování na poslední chvíli. Termín: Laďka Zikmundová bude mít na starosti informování konfliktních uživatelů ohledně odmítnutí účasti z akcí (bude podepsána jménem rady). Termín: dle potřeby 11. Jiří Pouček připraví povinnosti organizátorů, zpracuje rizika akcí, majetek, účast na vlastní nebezpečí za spolupráci s právníkem. Termín: Josef Dušek a Michal Čihař pomohou Jirkovi Poučkovi s výběrem nového webhostingu, který bude lépe splňovat narůstající zatížení webu. Termín: Výroba trička s logem sdružení a kšiltovek zajistí Martin Lipár (trička) a Tomáš Doležal (kšiltovky). Termín: Tomáš Doležal: na základě reportů z webu - zdroje návštěvnosti jednou měsíčně bude dělat výstupy. Termín: , poté do desátého dne následujícího měsíce. 15. Ferda (registrovaný člen): připravuje pro SA zdarma realizace plateb online. Termín: Jiří Pouček: zváží přidání omezení odesílání ových adres a www adres pro ty, kteří nebyli na žádné oficiální akci. Termín: Dotisk samolepek. Zajistí Jiří Pouček. Již řeší ve spolupráci s grafikem. Termín: Vyhodnocení úspěšnosti reklamy a propagace. Zajistí Tomáš Doležal. Termín: Strana 9 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

10 19. Obstarat distribuci letáků. Nebyla stanovena osoba pro zajištění. 20. Jiří Pouček: dokončí přímé importy plateb z účtu. Termín: Jiří Pouček: dokončí úpravy ověřování bezhotovostní platby před schvalováním členství Termín: Jiří Pouček: zapracuje změnu nicku. Termín: Jiří Pouček: zablokuje profilovou informaci pro nepřihlášené. Termín: Jiří Pouček: přidá možnost smazat seznamovací profil. Termín: Jiří Pouček: přidá možnost smazat profilové stránky. Termín: Jiří Pouček: přidá možnost deaktivace profilu a dostranění fotek není to smazání. Termín: Internetový dotazník. Zajistí Jiří Pouček. Termín: cca půlroku, do příštího teambuildingu. Zápis sepsal: Martin Lipár Strana 10 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

Zápis ze schůze rady dne 12.7.2012

Zápis ze schůze rady dne 12.7.2012 Zápis ze schůze rady dne 12.7.2012 Místo konání: Restaurace U Počtů, Milady Horákové, Praha 7 Začátek: 19:00 Přítomní: členové rady: Jiří Pouček, Miroslav Zvolský, Dušan Ryšavý (rada je kompletní a usnášeníschopná)

Více

1. Vstup do ČALD. 2. Překlad pravidel. 3. Finance. 4. Komunikace / web

1. Vstup do ČALD. 2. Překlad pravidel. 3. Finance. 4. Komunikace / web Zápis ze schůze Výkonné rady (VR) ČADG konané 22/5/2014 v Praze Přítomni: Jakub Novotný, Lukáš Filandr, Martin Slížek Nepřítomni: Pavel Bruckler, Ivo Vojtík VR není usnášeníschopná. 1. Vstup do ČALD -

Více

Ceník služeb. Možnost publikace akcí

Ceník služeb. Možnost publikace akcí Uživatelé registrovaní na Společných aktivitách mohou využívat základních služeb a funkcionalit zcela zdarma. Bez poplatků je pořádání nevýdělečných běžných akcích. Na těchto akcí mohou organizátoři vybírat

Více

Ceník služeb. Možnost publikace akcí

Ceník služeb. Možnost publikace akcí Uživatelé registrovaní na Společných aktivitách mohou využívat základních služeb a funkcionalit zcela. Bez poplatků je pořádání nevýdělečných běžných akcích. Na těchto akcí mohou organizátoři vybírat dobrovolné

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

Softwarový projekt - Smrad

Softwarový projekt - Smrad Softwarový projekt - Smrad (Smartform Administration) Základní informace: Vedoucí projektu: Michal Kopecký, Ph.D. Zadavatel: Trixi Kontakty: jakub.skalicky@trixi.cz Počet řešitelů: 4 5 Úvod Projekt si

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

Pravidla fungování oddílu USK Praha pro rok 2014

Pravidla fungování oddílu USK Praha pro rok 2014 Pravidla fungování oddílu USK Praha pro rok 2014 Přihlášky na závody: Přihlašování na závody, které jsou hrazené oddílem (OB a MTBO), je nutné provádět přes Heňův přihlašovací systém na adrese www.uskob.cz/prihlasky

Více

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Služba je zajišťována v rozsahu garantované nabídky činností. Základní činnosti sociální rehabilitace jsou poskytovány zdarma. Doplňkové

Více

Házená pro všechny. 1) Finanční podpora

Házená pro všechny. 1) Finanční podpora Házená pro všechny Projekt Házená pro všechny, na který rozhodnutím Exekutivy ČSH a Rady ČSH byla vyčleněna částka 2.500.000 Kč, se zaměřuje na další rozvoj úspěšného projektu Školních lig (ŠL). Hlavním

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Reklamní předměty. Jindřich Anděra (učo: 323084) David Šiška (učo: 251555) Reklamní předměty MU Jindřich Anděra, David Šiška 1

Reklamní předměty. Jindřich Anděra (učo: 323084) David Šiška (učo: 251555) Reklamní předměty MU Jindřich Anděra, David Šiška 1 Reklamní předměty Jindřich Anděra (učo: 323084) David Šiška (učo: 251555) Reklamní předměty MU Jindřich Anděra, David Šiška 1 Agenda - Současný stav a zadání - Průzkum trhu - SWOT analýza - Strategie -

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem:

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem: SMARTRATING je systém, který průběžně shromažďuje a vyhodnocuje zkušenosti zákazníků se službami poskytovanými živnostníky a firmami. Tato hodnocení a komentáře průběžně publikuje na webu SMARTRATING s

Více

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization, o.

Více

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06

Zápis z 13. schůze výboru. Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Zápis z 13. schůze výboru Místo konání: Veranda Datum: 25.11.06 Přítomní: Anička Podhrázská Blanka Kovářová Hanka Vágnerová Majka Chvátalová Marcela Svěráková Marek Tomažič Milan Šleichert Tomáš Hrabánek

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr 2015 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Notifikace a pravidla... 3 Jak nastavit notifikace... 3 Práce v uživatelském rozhraní nového pravidla... 4 Příklad:...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Čejkovická 10, příspěvková organizace PSČ 628 00, Tel : 544233629, E-mail: info@zscejkovicka.cz,www.zscejkovicka.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Čejkovická 10, příspěvková organizace PSČ 628 00, Tel : 544233629, E-mail: info@zscejkovicka.cz,www.zscejkovicka. Přítomni: Zápis č.1 2014/2015 z jednání Školské rady Základní školy Brno, Čejkovická 10, příspěvkové organizace Dne 2.10. 2014 a) Mgr. Ing. Libor Babák, Phd. ředitel organizace b) Marcela Havlišová, Mgr.

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost

VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost VOLEBNÍ ŘÁD Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen SNN) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád SNN (dále jen Volební řád) vychází z příslušných

Více

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ

PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : PRAVIDLA pro vydávání ŽAMBERSKÝCH LISTŮ Číslo dokumentu: SAM 3222 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 28.03.2013 Účinnost od : 15.04.2013 Platnost do: Zpracoval: Vlasta

Více

Uživatelská příručka ke službě WIA AntiSPAM

Uživatelská příručka ke službě WIA AntiSPAM Uživatelská příručka ke službě WIA AntiSPAM Obsah 1. PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU 1 2. NASTAVENÍ HESLA 2 3. ZMĚNA HESLA 3 4. KARANTÉNNÍ REPORT 4 4.1. Nastavení karanténního reportu 5 4.2. Karanténní report v

Více

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x 6.x P@wouk Termín vydání 09/2004 01/2005 10/2005 10/2006 02/2007 10/2007 A D M I N I S T R Á T O R S K É W E B O V É R O Z H R A N Í Nastavení různé úrovně přístupových práv do

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz

PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz MANUÁL K PŘIHLAŠOVACÍMU SYSTÉMU PRO TRAVEL CK, s.r.o. Prokopova 23, 301 00 Plzeň Tel.: 377 919 202 E-mail: info@protravel.cz Internet: www.protravel.cz 1 PŘÍSTUP DO SYSTÉMU Přímo na http://rezervace.protravel.cz

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov konaného dne 6.2.2013 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu.) Přítomni: J. Pružinec, R. Horová, Z. Šmausová, M.Mach, M. Dušková Omluveni: P.Ton, J.Fučík,

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení

Naděje pro kámoše z.s. Bukovinka 139, 67905 Křtiny IČO: 02311305 DIČ: CZ02311305 www.nadejeprokamose.cz. 1. Obecná ustanovení SMĚRNICE Č. 1/2014 ČLENSTVÍ A ČLENSKÉ SCHŮZE ve spolku Naděje pro kámoše z.s. 1. Obecná ustanovení Členství ve spolku Naděje pro kámoše z.s. je dobrovolné, nikdo nikoho nemůže k členství nutit. Členem

Více

Návod Démos24plus verze 2012

Návod Démos24plus verze 2012 Návod Démos24plus verze 2012 Přihlášení Démos24Plus Zadat uživatele Zadat heslo Vybrat si jazykovou verzi Přehled Přidat panel (okno) Zmenšení Zobrazit vše Zavřít okno Obnovení původního vzhledu Možnost

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

Produktový manuál. www.seznam.cz

Produktový manuál. www.seznam.cz Produktový manuál Co je Zboží.cz? Registrace internetového obchodu Vyhledávání na Zboží.cz Služby pro internetové obchody Hodnocení obchodů Doporučení pro obchodníky Návštěvnost služby Technická specifikace

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Zápis 1. schůze výboru. Místo konání: Wapiti bar Datum: 1.11.05

Zápis 1. schůze výboru. Místo konání: Wapiti bar Datum: 1.11.05 Zápis 1. schůze výboru Místo konání: Wapiti bar Datum: 1.11.05 Přítomní členové výboru SMS: Hanka Sibřinová Marek Tomažič Milan Šleichert Alena Černická Anna Podhrázská Hosté: Marcela Svěráková Program:

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Obsah dokumentu Tento dokument obsahuje technické specifikace a základní smluvní a platební informace pro

Více

Směrnice Prague Bears

Směrnice Prague Bears Směrnice Prague Bears 1. Typy registrace a) Spolek provádí registrace uživatelů na webových stránkách. Existují dva typy registrace: členové Prague Bears příznivci spolku b) Typ registrace člen Prague

Více

Instalace a provoz nápojového automatu k zajištění prodeje teplých nápojů v Městské knihovně Ostrov

Instalace a provoz nápojového automatu k zajištění prodeje teplých nápojů v Městské knihovně Ostrov 1. Zadávací dokumentace zjednodušeného výběrového řízení č. 001/15/VR Název výběrového řízení: Instalace a provoz nápojového automatu k zajištění prodeje teplých nápojů v Městské knihovně Ostrov 1.1. Identifikační

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

-CSS soubor: možnost vepsání a úpravy vlastního css souboru (nastavení barev a grafiky veřejné části rezervace pro splynutí s vlastními stránkami)

-CSS soubor: možnost vepsání a úpravy vlastního css souboru (nastavení barev a grafiky veřejné části rezervace pro splynutí s vlastními stránkami) Nastavení: Nastavení rezervačního systému: Rezervační systém ONORE je od nás přednastaven a jeho editace je možná dle logických kroků. -CSS soubor: možnost vepsání a úpravy vlastního css souboru (nastavení

Více

Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee

Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee Zápis ze schůze představenstva klubu Pod-O-Lee Datum konání: 6. 4. 2005, od 20:00 Místo konání: Místnost nad vrátnicí koleje Podolí Prezenční listina: Tomáš Líbenek, předseda klubu Pod-O-Lee Martin Hawelka,

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol

Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol Podmínky použití webu Shopletaky.cz Seznam kapitol 1. Co jsou Shopletáky.cz... 2 2. Jak webová služba Shopletáky.cz funguje... 3 3. Registrační údaje...... 5 4. Podmínky použití webu Shopletáky.cz... 6

Více

Směrnice pro činnost poboček SPJF

Směrnice pro činnost poboček SPJF Směrnice pro činnost poboček SPJF 1. Založení pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (dále jen pobočky) se řídí platnými stanovami SPJF. Vznik pobočky musí schválit Výkonný výbor SPJF. 2. Členem pobočky

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Zápis č.28 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 15. dubna 2013, od 19:00 hodin.

Zápis č.28 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 15. dubna 2013, od 19:00 hodin. Obec Hrdějovice Zastupitelstvo obce Hrdějovice Zápis č.28 Ze zasedání Zastupitelstva obce Hrdějovice, konaného dne 15. dubna 2013, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Využití internetu a sociálních sítí v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Struktura prezentace Nový jednotný

Více

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí

Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí 1 Výzkum spokojenosti klientů s Městským úřadem Velké Meziříčí (Valná hromada Mikroregionu Velkomeziříčsko Bítešsko) Velké Meziříčí listopad a prosinec 2011 2 Projekt: Posilování institucionální kapacity

Více

1. Jednací řád orgánů ČSH

1. Jednací řád orgánů ČSH ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého svazu hemofiliků Organizační a jednací řád (dále jen řád) Českého svazu hemofiliků (dále jen ČSH) je v souladu s platnými stanovami (článek VI.) statutární normou. Jeho

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP)

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád PS ČLS JEP (dále jen Volební řád) vychází z příslušných ustanovení

Více

Zpráva o činnosti projektu Silicon Hill Open Wednesday za období 2012 a cíle projektu pro rok 2013

Zpráva o činnosti projektu Silicon Hill Open Wednesday za období 2012 a cíle projektu pro rok 2013 Zpráva o činnosti projektu Silicon Hill Open Wednesday za období 2012 a cíle projektu pro rok 2013 Autor dokumentu: Viktor Bohuslav Bohdal, 9. října 2012 Projekt Silicon Hill Open Wednesday - SHOW Stav

Více

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice

Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice Zápis z II. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům č.p. 735, Praha 9, Hostavice IČO 24271730, sídlem U Hostavického potoka 735/31, 198 00 Praha 9, konané dne 27. 3. 2013 od 18 hod. v Hotelu

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014

Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 Zápis z jednání členské schůze BD Karviná Centrum konané dne 23. 4. 2014 v prostorách Literárního salonu - II. patro Regionální knihovny Karviná, ul. Centrum 2296/16 Přítomni dle presenční listiny Ad 1/

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

PRAVIDLA KREDITNÍHO SYSTÉMU Sdružení JM-Net

PRAVIDLA KREDITNÍHO SYSTÉMU Sdružení JM-Net PRAVIDLA KREDITNÍHO SYSTÉMU Sdružení JM-Net Čl. 1 Úvod 1.1. Rada Sdružení vydává v souladu se stanovami Sdružení a dalšími vnitřními předpisy následující Pravidla kreditního systému, který zavádí a určuje

Více

Segmenty zákazníků Status 2012

Segmenty zákazníků Status 2012 Marketing v praxi Kdo je váš zákazník? Zamyslete se nad tím, kdo je váš zákazník? Jaké chcete mít zákazníky? Kterou skupinu zákazníků můžete lehce a s rozumnými náklady získat? Jakým způsobem můžete konkrétní

Více

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky

MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU. Asociace náhradních rodin České republiky MANUÁL NA ZALOŽENÍ MÍSTNÍHO KLUBU Asociace náhradních rodin České republiky Úvod: Kluby náhradních rodičů, adoptivních i pěstounských, jsou velmi důležité a mohou nám pomoct vyřešit některé problémy, které

Více

Schůze vlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice

Schůze vlastníků pozemků v lokalitě Na kříži v k.ú. Rozdrojovice Schůze vlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice 1 Michal DROZD, David HALÁMEK, David RELICH Ve spolupráci s Liborem ELEFANTEM a Vlastimilem SMEJKALEM Brno, 23.06.2014 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Když nám píšete jakýkoliv email, pište vždy do předmětu zprávy přesný název vašeho týmu.

Když nám píšete jakýkoliv email, pište vždy do předmětu zprávy přesný název vašeho týmu. NÁVOD Obsah Důležité termíny pro 36. ročník... 2 1. Potvrzení účasti týmů v novém ročníku... 2 1.1. Týmy z loňského ročníku... 2 1.2. Registrace nového týmu... 3 2. Zaplacení startovného... 3 3. Rezervování

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo

Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo. Stanovy. I. Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Stanovy I. Název a sídlo Název: Spolek rodičů a přátel při Základní škole a mateřské škole Hranice, Šromotovo Používaná zkratka:

Více

Třídní schůzky 11.11. 2014

Třídní schůzky 11.11. 2014 Třídní schůzky 11.11. 2014 ARTIFEX veletrh řemesel a zaměstnanosti Bruntál, Společenský dům, Ruská 14 13.11. 2014 od 9.00 16.00 Žáci 9. ročníku půjdou v době vyučování 10.00 10.45 Atlas školství www. Infoabsolvent.cz

Více

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP 1 Východiska a působnost (1) Jednací řád Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále jen PS ) vychází z příslušných ustanovení Stanov PS (dále jen Stanov ). (2)

Více

Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková

Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková Program: 1. Projednávání zápisu z jednání členů Výboru SPŘ č. 02/2007 2. Způsob ochrany osobních

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Lekari-online.cz je informační a diskuzní portál s širokým spektrem lékařských oborů a specializací, jež umožňuje aktivní prezentaci lékařům, klinikám, zdravotním pracovištím a dodavatelům. Detailní

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Zápis z členské schůze Fanklubu HC Klatovy konané dne 26. června 2010

Zápis z členské schůze Fanklubu HC Klatovy konané dne 26. června 2010 Zápis z členské schůze Fanklubu HC Klatovy konané dne 26. června 2010 Schůzi vedl: člen přípravného výboru Jiří Zavřel. Přítomní členové: Jiří Zavřel, Jan Kolomazník, Jaroslav Polák, Petr Nový, Miroslava

Více

Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? AKTUALITY- podobné jako teď, nejaktuálnější akce, novinky, zajímavosti

Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? AKTUALITY- podobné jako teď, nejaktuálnější akce, novinky, zajímavosti JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická AKTUALITY Základní informace o škole-úvod Poslání Co znamená Jabok? KONTAKTY AKTUALITY- podobné jako teď, nejaktuálnější akce, novinky, zajímavosti

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 PŘIPRAVUJEME VELETRH Realizační tým Metodik Ing. Blanka Hrnčířová Anotace Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová / Praxe Ing. Jana Kahounová / ITE Mgr. Jitka Mrázková/CJL Náplní projektu Připravujeme veletrh

Více

dle prezenční listiny, založené u tohoto zápisu zahájení jednání

dle prezenční listiny, založené u tohoto zápisu zahájení jednání Z á p i s Ze zasedání výboru Sekce policejní veterán o.s., konaného dne 19.02.2008 od 13.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY

SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY SPOLEK PRO SKVRŇOV STANOVY Čl. I Název, zkratka a sídlo Název spolku zní Spolek pro Skvrňov. Používaná zkratka spolku je SpS (dále jen spolek nebo SpS). Sídlem SpS je: Skvrňov č.p. 30, 281 44. Spolek pro

Více

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Stránka 1 z 21 Obsah 1. Co je systém HELPdesk?... 2 2. Možnosti využití systému HELPdesk:... 2 3.

Více

Výroční zpráva. Fanklubu HC Slavia Praha, o. s.

Výroční zpráva. Fanklubu HC Slavia Praha, o. s. Výroční zpráva Fanklubu HC Slavia Praha, o. s. za sezónu 2014/2015 SLOVO ÚVODEM Vážení sešívaní přátelé, pro slávistu nebylo v posledních dvaceti letech horší sezóny. Náš červenobílý klub padl a sestoupil

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009

Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009 Zápis č. 49 ze schůze výboru, konané dne 1. 7. 2009 Účast SV David Předseda Přítomen Martin Salinger Místopředseda Přítomen Člen Přítomen Jan Heřmanský Člen Přítomen Richard Žlebek Člen Přítomen Ondřej

Více

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy

FILMIUM, občanské sdružení Stanovy FILMIUM, občanské sdružení Stanovy Čl. 1 Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ FILMIUM, občanské sdružení (dále jen Sdružení ) je neziskovým občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Příručka řešitele AKS

Příručka řešitele AKS Příručka řešitele AKS Milí řešitelé, Astronomický klub Bratislava si pro vás připravil Astronomický korespondenční seminář, který vám umožní vyzkoušet si své znalosti v oblasti astronomie, porovnat si

Více

Návod pro používání nové internetové prezentace PFS

Návod pro používání nové internetové prezentace PFS Pražský fotbalový svaz Návod pro používání nové internetové prezentace PFS Správa a elektronická komunikace klubu a PFS prostřednictvím fotbalpraha.cz Pražský fotbalový svaz 19.8.2011 Obsah Úvod... 3 Přihlášení

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění:

shromáždění vlastníků jednotek na den 27.5.2014, od 19,00 hodin, v sušárně domu 479/8. Program shromáždění: Předseda výboru Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 478, 479 ulice Mazovská, Praha 8, svolává v souladu s 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ): shromáždění vlastníků jednotek

Více

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 K účasti jsou zvány všechny firmy, které používají firemní tašky s vlastní reklamou, právě tak jako jejich kreativní tvůrci či výrobci. Bližší informace na internetových

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz

Všeobecné obchodní podmínky. Onlinelogo.cz Všeobecné obchodní podmínky služby Onlinelogo.cz Onlinelogo.cz...... Všeobecné obchodní podmínky Služba Onlinelogo.cz je provozována společností MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ, s.r.o. Rašínova 2 602 00 Brno

Více

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O

N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O N Á V R H I N T E R N E T O V É K A M P A N Ě P R O Zadání klienta Cíl komunikace: - Zvýšit povědomí o e-shopu www.ozdobse.cz - Oslovit novou klientelu, navýšit prodeje společnosti Cílová skupina, produkty

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více