2) Probírané otázky týkající se budoucího vývoje sdružení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2) Probírané otázky týkající se budoucího vývoje sdružení"

Transkript

1 Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. Datum: Účastníci: členové rady - Ladislava Zikmundová, Jiří Pouček, Josef Dušek, člen dozorčí komise Martin Lipár organizátoři: Petr Harant, Tomáš Doležal, Jana Kůstková, Roman Červenka, Jaroslava Hrabcová Na výjezdní zasedání rady byli přizváni aktivní organizátoři, kteří se měli seznámit s fungováním projektu a záležitostmi, které potřebují vědět k organizaci svých akcí. Nebyli pozváni hlavní organizátoři, kteří se na chodu projektu dlouhodobě nepodílejí. Program: 1) Zhodnocení uplynulého vývoje a) kontrola kvalifikačních předpokladů hlavních organizátorů a volba nových hlavních organizátorů; b) kontrola úkolů z minulé schůze; c) zhodnocení dotazníků vybraných na výletě v Českém středohoří. 2) Probírané otázky týkající se budoucího vývoje sdružení a) základní závěry pro organizátory vyplývající z dotazníků; b) požadavky na web; c) finanční kalkulace projektu a z toho vyplývající otázky potřeby zvýšení počtu uživatelů a počtu oficiálních akcí; d) konfliktní členové; e) závěr a stanovení úkolů do dalšího období. Strana 1 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

2 Zápis ze schůze Část 1a): Kontrola kvalifikačních předpokladů hlavních organizátorů a volba nových hlavních organizátorů Jiří Pouček informoval účastníky o tom, kteří hlavní organizátoři splnili podmínky pro funkci hlavního organizátora stanovené ve stanovách: Splněno: Jiří Pouček, Ladislava Zikmundová Nesplněno: Josef Dušek, Martin Lipár, Jana Schovancová, Jozef Krčmárik, Michal Čihař, Jiří Bautz, Jana Kudrnová-Moravcová, Tomáš Moravec Hlavními organizátory zůstavají členové rady a dozorční komise: Josef Dušek, Martin Lipár, Jana Kudrnová-Moravcová (v souladu se stanovami) Rada určuje hlavní stálé organizátory akcí: Michal Čihař (všechny akce), Petra Venclíková (všechny akce), Petr Harant (všechny akce), Jana Schovancová (účetnictví) Celkem hlavních organizátorů od : 9 Přehled hlavních organizátorů od : Jiří Pouček, Ladislava Zikmundová, Josef Dušek, Martin Lipár, Jana Kudrnová-Moravcová, Michal Čihař, Petra Venclíková, Petr Harant, Jana Schovancová a) přijetí rezignace Jany Kudrnové na pozici v dozorčí komisi, která byla podána elektronickou poštou dne 10.října Dozorčí komise přestala být tímto usnášeníschopná. Tato situace vyžaduje, aby rada do měsíce vyhlásila termín nových voleb do rady a dozorčí komise tj. do 10. listopadu. Volby se pak musejí konat do 2 měsíců. Vzhledem k blížícím se Vánocům Jirka Pouček navrhuje konání voleb v první týdnu v lednu 2012 a aby volba proběhla obálkovou formou, tj. ne elektronicky. Internetové volby ještě nejsou implementovány a pro tento termín nejsou časově realizovatelné. Strana 2 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

3 Část 1b): Kontrola úkolů z poslední schůze 30.8.: 1) Organizační činnosti bude provádět Martin Lipár splněno. 2) Činnosti spojené s platbami, tj. došlé platby, výplata záloh, platby na místě,nespárované platby, reklamace ohledně nezaúčtované platby, kontrola plateb a další obdobné činnosti, bude provádět Laďka Zikmundová plněno, ale není aktuální stav pokladny: Bude vyřešeno v dohledné době. 3) Účetnictví bude provádět Jana Schovancová a případné problémy bude řešit primárně s Laďkou Zikmundovou. Laďka Zikmundová domluví s Janou Schovancovou termíny, kdy se uzavře účetnictví za uplynulé měsíce. Rada se domluvila na optimálním termínu do 25. dne následujícího měsíce nesplněno nový termín předání zkompletované účetnictví dubenříjen účetnictví bude 2.11., pokud nebude odevzdáno, tak rada navrhne nový postup. 4) Jirka Pouček se bude zabývat zejména technickým zajištěním fungování webu plněno. 5) Pepa Dušek provede jednání s Jirkou Poučkem ohledně smluvního zajištění technického fungování webu nesplněno. 6) Aby byla zajištěna zpětná kontrola nad případnými komunikačními problémy, byla zřízena mailová adresa Na tuto mailovou adresu budou posílány relevantní informace typu zajišťování rezervací, komunikace s externími dodavateli, aby byla možnost zpětné kontroly plněno částečně. 7) Jirka Pouček upraví některé mailové adresy typu (a obdobné), aby nebyl jediným příjemcem těchto mailů, a zváží, zda budou i na něj chodit případné dotazy z těchto mailů, které se již netýkají jeho primární činnosti, tj. technického zajištění webu (viz výše). splněno. 8) Technické problémy webu: Jirka Pouček informoval účastníky o častých výpadcích webu. Pepa Dušek a Michal Čihař pomohou Jirkovi Poučkovi s výběrem nového webhostingu, který bude lépe splňovat narůstající zatížení webu. od poslední schůze se neřešilo, Jirka Pouček má naplánovanou schůzku se specialistou na Windows Server infrastrukturu. 9) Možnost posílání vzkazů přes web:jirka Pouček zváží technickou úpravu posílání vzkazů, aby se minimalizovalo nevyžádané posílání vzkazů (zvláště hromadných) a rada na další schůzi zváží, zda se tato úprava provede s ohledem i na náročnost této úpravy ve vzkazech nebyla provedena změna, nebyly žádné další stížnosti na nevyžádané vzkazy. 10) Martinu Lipárovi byl přidělen úkol doplnit potřebné texty a stručné manuály hlavně do sekce FAQ (často kladené otázky) něco bylo doplněno. 11) Laďka Zikmundová informovala, že Jana Jandová se nabídla s tím, že se také podívá na tyto texty (bod č. 10) a případně upraví nakonec ale nesplněno. 12) Jirka Pouček seznámil radu s výsledky práce studentů na praxi: Strana 3 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

4 a. že nejsou žádné použitelné výsledky co se týče vývoje aplikace, kteří provádějí studenti; b. studenti připravili návody pro uživatele, organizátory; c. studenti připravili některé drobné změny CSS. Část 1c): Zhodnocení dotazníků vybraných na výletě v Českém středohoří Jiří Pouček informoval účastníky o hlavních závěrech z dotazníků, které vyplňovali účastníci na výletě v Českém středohoří: 20% váhá s účastí na první akci; 80% spokojenost s první akcí; 65% nováčků chce určitě jít na novou akci; zlepšení na akcích: 45% chybí vzájemné představení. Z toho vyplývá pokyn pro organizátora, aby se ze začátku věnoval na každé akci přednostně nováčkům; diskuze o chybějících akcí. Problém kulturních akcí (nedostatek lístků, nutno platba i měsíc předem, vysoká cena vstupenek); nápad na mikulášskou párty sobota Roman Červenka zkusí zajistit prostor pro tuto párty; 70% lidí uvedlo, že se chce seznámit; 80% chce poznávat nové lidi; 90% půjde na další akci; 30% lidí by zlepšilo rychlost stránek. Strana 4 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

5 Část 2a): základní závěry pro organizátory vyplývající z dotazníků Následující diskuse nad závěry z dotazníků vyvolala tyto závěry: Pokyn pro organizátora, aby se ze začátku věnoval na každé akci přednostně nováčkům: například byly stanoveny tyto návrhy: základní dotaz organizátora na začátku každé akce: kdo je tady na první akci. v seznamu účastníků, který si tiskneme, budou označeni nováčci nebo bude zobrazen počet již navštívených akcí. Organizátor tedy může být dopředu připraven, zda se na akci objeví nováčci a kolik jich bude; zajištění toho, že se nováček představí i ostatním členům, pokud je to možné (alespoň lidí v blízkosti tohoto nováčka); sdělení základních informací nováčkovi o projektu, například o přihlašování se na akce. Diskuse nad tím, zda udělat na začátku prezentaci projektu (nutnost, aby ta prezentace byla stručná max do 10 minut, protože na akci může být spousta lidí, kteří již projekt dobře znají). Vzhledem k tomu, že ale prezentaci lze spustit pouze na některých akcích (čajovny, některé vinárny) navrhl se vypracovat stručný popis projektu na jednom papíru A4 stačí použít sekci FAQ na webu a silně zestručnit (zajistí Jarka a Martin). Dobré je, aby v těchto materiálech byla i stručná informace o připravovaných některých stěžejních akcí; na oficiálních akcích promíchat lidi, aby si nikdo nepřipadal sám, uvést nováčky do kolektivu. Pokyn pro pořádání i jiných akcí: z dotazníku vyplývá, že některým účastníkům chybí i jiné akce například kulturní. Následující diskuse vyplynula složitost některých organizování kulturních akcí (nedostatek vstupenek, nutnost objednávat měsíc i více předem, vysoká cena vstupenek, neatraktivní čas (sobota večer). Nebylo dosaženo jednoznačného řešení pro takové kulturní akce. Stimulace nových uživatelů na organizování akcí: z dotazníků vyplývá i neznalost některých uživatelů, že mohou sami vymýšlet akce. Proto je nutné i pro současné organizátory nabádat nové členy k iniciativě. Aby nevzniklo rozdělení uživatelů na skupiny: organizátoři + správci webu a na druhé straně ostatní (pasivní) členové. Lze toho dosáhnout například odpovídáním v diskusi některým uživatelům, kteří si stěžují na nevhodný termín akce, ať další akci zorganizují v jiný, vhodnější termín. Strana 5 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

6 Část 2b): Požadavky na web Požadavky na web zajistí Jirka: zlepšení stránek: bude se zapracovávat: platba online, zrychlení párování; nové funkce: změna nicku, omezení zobrazovaných informací pro nepřihlášené; na profilu pro přihlášené: o velká fotka všem; o ostatní fotky přátelé; o základní údaje všem; o seznámení je nastavitelné, pokud je vypnuto nemělo by se zobrazovat ověřit. Navrhované změny webu pro organizátory: u akce ke schválení zobrazovat datum, kdy byla dána ke schválení zvýraznit pokud 48 neschváleno; kdy byl nápad na akci vložen; přidat k formuláři zadávání, schválení akce máš problém (jako u plateb kontakt s fotkou Laďky)...; je potřeba zrevidovat vyhledávání profilů, protože občas vrací matoucí výpisy výsledků; změna nicku: bude zpoplatněná - 150Kč, maximálně jednou za měsíc možnost změny; diskutovala se i možnost posílat vzkazy přes web prakticky komukoliv. Bylo konstatováno, že někteří uživatelé si stěžovali, že jim může napsat vzkaz i zcela neznámý člověk. Navíc bylo zdůrazněno, že pomocí těchto vzkazů se posílají i automatické hromadné nevyžádané spamy. Byl zdůrazněn názor, že posláním sdružení je i seznamovat lidi, tj. i umožnit jim se navzájem kontaktovat, ale toto seznamování by primárně mělo být účastí na společných akcích. Jirka Pouček zváží technickou úpravu posílání vzkazů, aby se minimalizovalo nevyžádané posílání vzkazů (zvláště hromadných) a rada na další schůzi zváží, zda se tato úprava provede s ohledem i na náročnost této úpravy. Rovněž se zváží řešení, aby vzkazy (zvláště hromadné) mohli posílat pouze registrovaní uživatelé, kteří se zúčastnili alespoň jedné akce. Strana 6 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

7 Část 2c): Finanční kalkulace projektu a z toho vyplývající otázky potřeby zvýšení počtu uživatelů a počtu oficiálních akcí a) Martin Lipár předvedl účastníkům jednoduchou kalkulaci: Příjmy sdružení: placení z příspěvků na web z oficiálních (předplacených akcí): Obvyklá výše příspěvku sdružení (často nazývaný příspěvek na web ) u akce, která se pořádá v pracovním týdnu: 20 Kč Průměrná návštěva takové akce: 20 účastníků Příjem pro sdružení z této akce: 400 Kč (20*20) Obvyklá výše příspěvku sdružení (často nazývaný příspěvek na web ) u víkendové akce: 60 Kč Průměrná návštěva takové akce: 15 Příjem pro sdružení z této akce: 900 Kč Pokud vezmeme v úvahu, že v jednom měsíci pořádáme maximálně dvě víkendové akce, máme celkové měsíční příjmy ve výši: 400 * * 2 = Kč Jiří Pouček zároveň účastníky informoval, že jenom pro zajištění kvalitnějších webových služeb je potřeba částka cca Kč. Z výše uvedených jednoduchých kalkulací vyplývá, že je potřeba: - Zvýšit počet předplacených akcí. - Nejspíš i zvýšit počet členů sdružení nebo alespoň registrovaných členů. - Zvážit i jiné příjmy (reklama, sponzor, granty) nikdo z účastníků není nyní ale schopen tyto příjmy zajistit. b) Následující diskuse měla též přinést možné formy motivace pro organizátory, aby více organizovali i předplacené akce. Například zdůrazňováním výhod těchto předplacených akcí: - větší jistota pro organizátora, že mu lidé na akci skutečně přijdou (kdo zaplatí předem je mnohem jistější účastník, než ten, kdo chce platit na místě). - Vysvětlení, že bez oficiálních akcí je činnost sdružení časově omezená, protože nelze počítat s tím, že správci sdružení a webu budou svoji činnost pro sdružení vykonávat zadarmo do nekonečna. c) Následující diskuse též řešila otázku navyšování počtu členů. Nakonec se většina účastníků shodla na tom, že lepší bude postupný nárůst než nárůst skokový například kvůli agresivní reklamě. Agresivní nárůst může mít tato rizika: - Větší výpadky webu; - Nedostatek nových organizátorů (většinou se organizátory stávají členové až po nějakém čase a po zjištění, jak sdružení funguje). V souvislosti s výše uvedeným je třeba řešit otázku, zda a jak motivovat i finančně organizátory: Strana 7 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

8 d) způsob ohodnocení organizátorů předplacených akcí - úhrada akce, v jaké výši, za jakých podmínek u oficiálních akcí může organizátor akce požádat o úhradu své účasti na akci ve výši až 100% a. při min. 10 účastnících 50%; b. při více jak 20 účastnících až 100%; c. záleží však na charakteru akce a náročnosti organizace; d. požadavek na úhradu musí být řečen předem při tvorbě rozpočtu akce. e) pokud se nedohodne jinak, organizátor uhradí plnou částku za účast a po vyhodnocení akce mu bude dohodnutá odměna vrácena na zálohu. Část 2d): konfliktní členové a) Konfliktní členové na akcích bylo zdůrazněno, že existují členové, kteří svým chováním znechucují práci organizátorovi i ostatním účastníkům akce. Může i nastat situace, že se akcí zúčastní lidé, kteří svými fyzickými schopnostmi nejsou schopni akci úspěšně zvládnout. b) Dále bylo zdůrazněno, že musí se počítat s rizikem, že se akcí zúčastní i výrazně konfliktní lidé a nutnost mít na pozoru i nebezpečí krádeží, nebezpečného pronásledování. c) Jako možné řešení výše uvedených situací bylo navrženo například: - velmi podrobně popsat každou akci a upozornit na rizika; - uvést, že akce se koná na vlastní nebezpečí a organizátor ani sdružení neodpovídají za škodu na zdraví či majetku; - povinnost organizátora informovat radu o konfliktních členech na akci. - Rada pak zváží další opatření, například napíše konfliktnímu členovi důrazné varování (podepíše jej Laďka Zikmundová jménem rady ). d) U víkendových akcí je vhodné zajistit číslo občanského průkazu. Zvláště v případě, když nemáme k dispozici žádné údaje o účastnících. Strana 8 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

9 Část 2e): závěr a úkoly Různé: V rámci nezařazeným témat se diskutovalo i o možnosti platby na místě bylo dohodnuto, že pro zjednodušení bude předem určena jednotná cena pro členy i nečleny při platbě akce na místě. Výsledná cena bude předem uvedena na webu. Jiří Pouček informoval o tom, že se jedná s grafikem o zpřístupnění prostoru webových stránek sdružení pro reklamní akce grafika. Tímto problémem se bude zabývat rada. Úkoly: 1. Dořešení nahlášení na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zajistí Josef Dušek. Termín: Smluvní zajištění technického fungování webu. Zajistí Josef Dušek ve spolupráci s jiřím Poučkem. Termín: Stručné pokyny pro organizátory co zmínit na akci, představení projektu. Zajistí Jarka Hrabovcová, pomůže Martin Lipár. Termín: Zajistit prostor na mikulášskou párty termín sobota Zajistí Roman Červenka. Termín: co nejdříve. 5. Jiří Pouček předá Laďce Zikmundové: razítko SA. Termín: co nejdříve. 6. Laďka Zikmundová: zařídí příjmové doklady a určí číslování, např. RRRRVSVSNN, kde RRRR je rok (2011), VSVS je variabilní symbol akce např a NN je pořadové číslo konkrétního dokladu vydaného v souvislosti s akcí. Termín: Jiří Pouček: zpracuje z dotazníků seznamy lidí ochota pomoci, ochota organizovat do tabulky na Googlu, aby to nebylo veřejné. Termín: Josef Dušek kontaktuje Nákazu s čím nám může pomoct s grafikou. Termín: Laďka Zikmundová vypracuje výhody předplacených akcí například, že zajistí účastníky, omezení rizika odhlašování na poslední chvíli. Termín: Laďka Zikmundová bude mít na starosti informování konfliktních uživatelů ohledně odmítnutí účasti z akcí (bude podepsána jménem rady). Termín: dle potřeby 11. Jiří Pouček připraví povinnosti organizátorů, zpracuje rizika akcí, majetek, účast na vlastní nebezpečí za spolupráci s právníkem. Termín: Josef Dušek a Michal Čihař pomohou Jirkovi Poučkovi s výběrem nového webhostingu, který bude lépe splňovat narůstající zatížení webu. Termín: Výroba trička s logem sdružení a kšiltovek zajistí Martin Lipár (trička) a Tomáš Doležal (kšiltovky). Termín: Tomáš Doležal: na základě reportů z webu - zdroje návštěvnosti jednou měsíčně bude dělat výstupy. Termín: , poté do desátého dne následujícího měsíce. 15. Ferda (registrovaný člen): připravuje pro SA zdarma realizace plateb online. Termín: Jiří Pouček: zváží přidání omezení odesílání ových adres a www adres pro ty, kteří nebyli na žádné oficiální akci. Termín: Dotisk samolepek. Zajistí Jiří Pouček. Již řeší ve spolupráci s grafikem. Termín: Vyhodnocení úspěšnosti reklamy a propagace. Zajistí Tomáš Doležal. Termín: Strana 9 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

10 19. Obstarat distribuci letáků. Nebyla stanovena osoba pro zajištění. 20. Jiří Pouček: dokončí přímé importy plateb z účtu. Termín: Jiří Pouček: dokončí úpravy ověřování bezhotovostní platby před schvalováním členství Termín: Jiří Pouček: zapracuje změnu nicku. Termín: Jiří Pouček: zablokuje profilovou informaci pro nepřihlášené. Termín: Jiří Pouček: přidá možnost smazat seznamovací profil. Termín: Jiří Pouček: přidá možnost smazat profilové stránky. Termín: Jiří Pouček: přidá možnost deaktivace profilu a dostranění fotek není to smazání. Termín: Internetový dotazník. Zajistí Jiří Pouček. Termín: cca půlroku, do příštího teambuildingu. Zápis sepsal: Martin Lipár Strana 10 - Zápis ze schůze rady a teambuildingu sdružení Společné aktivity, o. s. ( )

Zápis ze schůze rady dne 12.7.2012

Zápis ze schůze rady dne 12.7.2012 Zápis ze schůze rady dne 12.7.2012 Místo konání: Restaurace U Počtů, Milady Horákové, Praha 7 Začátek: 19:00 Přítomní: členové rady: Jiří Pouček, Miroslav Zvolský, Dušan Ryšavý (rada je kompletní a usnášeníschopná)

Více

Ceník služeb. Možnost publikace akcí

Ceník služeb. Možnost publikace akcí Uživatelé registrovaní na Společných aktivitách mohou využívat základních služeb a funkcionalit zcela zdarma. Bez poplatků je pořádání nevýdělečných běžných akcích. Na těchto akcí mohou organizátoři vybírat

Více

Pravidla a podmínky vyhlašování placených akcí

Pravidla a podmínky vyhlašování placených akcí P R O V O Z N Í P Ř E D P I S - 2 0 1 2 / 0 1 Pravidla a podmínky vyhlašování placených akcí na stránkách www.spolecneaktivity.cz Tento předpis se týká oficiálních akcí sdružení a rozšiřuje a upřesňuje

Více

Produktový manuál. www.seznam.cz

Produktový manuál. www.seznam.cz Produktový manuál Co je Zboží.cz? Registrace internetového obchodu Vyhledávání na Zboží.cz Služby pro internetové obchody Hodnocení obchodů Doporučení pro obchodníky Návštěvnost služby Technická specifikace

Více

Softwarový projekt - Smrad

Softwarový projekt - Smrad Softwarový projekt - Smrad (Smartform Administration) Základní informace: Vedoucí projektu: Michal Kopecký, Ph.D. Zadavatel: Trixi Kontakty: jakub.skalicky@trixi.cz Počet řešitelů: 4 5 Úvod Projekt si

Více

1. Vstup do ČALD. 2. Překlad pravidel. 3. Finance. 4. Komunikace / web

1. Vstup do ČALD. 2. Překlad pravidel. 3. Finance. 4. Komunikace / web Zápis ze schůze Výkonné rady (VR) ČADG konané 22/5/2014 v Praze Přítomni: Jakub Novotný, Lukáš Filandr, Martin Slížek Nepřítomni: Pavel Bruckler, Ivo Vojtík VR není usnášeníschopná. 1. Vstup do ČALD -

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Když nám píšete jakýkoliv email, pište vždy do předmětu zprávy přesný název vašeho týmu.

Když nám píšete jakýkoliv email, pište vždy do předmětu zprávy přesný název vašeho týmu. NÁVOD Obsah Důležité termíny pro 36. ročník... 2 1. Potvrzení účasti týmů v novém ročníku... 2 1.1. Týmy z loňského ročníku... 2 1.2. Registrace nového týmu... 3 2. Zaplacení startovného... 3 3. Rezervování

Více

Ekoškola - manuál pro správce školy

Ekoškola - manuál pro správce školy Ekoškola - manuál pro správce školy Obsah 1. Registrace 2. Administrace školy 3. Ekoškola - úkol měsíce 1. Registrace Registrace školy se provádí na adrese www.ekolampov.cz/cz/registrace-skoly. Zde zadejte

Více

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Úvod do Adobe Acrobatu. 2 Zkoumáme pracovní plochu Obsah Začínáme 1 Úvod do Adobe Acrobatu 2 Zkoumáme pracovní plochu O knize Oficiální výukový kurz.....................14 Acrobat Professional a Acrobat Standard...........14 Předpoklady.....................................15

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE

PROGRAM SKYPE. Návod Skype. www.workline.cz VERZE NÁVODU A PROGRAMU VYUŽITÍ PRO V TOMTO NÁVODU SE NAUČÍTE. STÁHNUTÍ A INSTALACE PROGRAM SKYPE VERZE NÁVODU A PROGRAMU Verze 1 1.7.2008 Verze Skype 3.5.0.239 VYUŽITÍ PRO Telekonference pro více účastníků Videokonference pro 2 účastníky Instant Messaging (chat) Zasílání souborů V TOMTO

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1.

Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě. (ve znění platném k 1. Administrativní pokyny pro aplikaci Madridské dohody o mezinárodním zápisu známek a Protokolu k této dohodě (ve znění platném k 1. lednu 2008) OBSAH První část: Definice Kapitola 1: Zkrácené výrazy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Webové šablony pro restaurace

Webové šablony pro restaurace Grafika Webdesign Eshopy Webové šablony pro restaurace Připravili jsme šablonové weby, které je možné aplikovat na většinu restaurací/kaváren a podobných podniků. Oproti univerzálním šablonám pro firemní

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu

Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Kamzasportem.cz databáze sportovních zařízení v České republice technické specifikace projektu Obsah dokumentu Tento dokument obsahuje technické specifikace a základní smluvní a platební informace pro

Více

Pravidla fungování oddílu USK Praha pro rok 2014

Pravidla fungování oddílu USK Praha pro rok 2014 Pravidla fungování oddílu USK Praha pro rok 2014 Přihlášky na závody: Přihlašování na závody, které jsou hrazené oddílem (OB a MTBO), je nutné provádět přes Heňův přihlašovací systém na adrese www.uskob.cz/prihlasky

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Uživatelská příručka ke službě WIA AntiSPAM

Uživatelská příručka ke službě WIA AntiSPAM Uživatelská příručka ke službě WIA AntiSPAM Obsah 1. PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU 1 2. NASTAVENÍ HESLA 2 3. ZMĚNA HESLA 3 4. KARANTÉNNÍ REPORT 4 4.1. Nastavení karanténního reportu 5 4.2. Karanténní report v

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou Dobrovolnický program Podaná ruka na cestě tmou realizuje Dispečink asistenčních služeb a dobrovolnické centrum obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu

1 Princip fungování Aplikace Šimon. 2 Instalace programu do telefonu 1 Princip fungování Aplikace Šimon Systém Šimon funguje na principu šifrované komunikace datovým tokem po síti Internet. Napsaný text je na telefonu odesílatele zašifrován klíčem adresáta a odeslán. Přístroj

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců

Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x. X X X X uživatelům (správcům) systému Řazení dat v přehledech podle jednotlivých sloupců Verze 1.x 2.x 3.x 4.x 5.x 6.x P@wouk Termín vydání 09/2004 01/2005 10/2005 10/2006 02/2007 10/2007 A D M I N I S T R Á T O R S K É W E B O V É R O Z H R A N Í Nastavení různé úrovně přístupových práv do

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Všeobecné obchodní podmínky webové aplikace CoinForMail.cz

Všeobecné obchodní podmínky webové aplikace CoinForMail.cz Všeobecné obchodní podmínky webové aplikace CoinForMail.cz Základní pojmy: 1. Internetová aplikace CoinForMail dostupná na adrese www.coinformail.cz, zprostředkovává reklamu pomocí emailů, kterou zadává

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková

Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková Program: 1. Projednávání zápisu z jednání členů Výboru SPŘ č. 02/2007 2. Způsob ochrany osobních

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Google Apps. kalendář 2. verze 2012

Google Apps. kalendář 2. verze 2012 Google Apps kalendář verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Vytvoření události... Vytvoření události v daném čase... Vytvoření celodenní události... 6 Vytvoření opakované události... 6 Vytvoření vícedenní události...

Více

EVO 3 Návod k obsluze

EVO 3 Návod k obsluze ALTEA Czech, a.s. Pod Průsekem 1348/12 102 00 Praha 10 Hostivař Tel.: +420 272 650 587 +420 608 965 292 +420 777 915 292 EVO 3 Návod k obsluze Fax: +420 272 650 699 e-mail : altea@altea.cz Web: www.altea.cz

Více

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen výzva) Na základě Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v MČ Brno- Kohoutovice schválené Radou MČ Brno-Kohoutovice dne 15.

Více

Zápis z jednání výboru KS

Zápis z jednání výboru KS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SDRUŽENÍ Českého střeleckého svazu Mariánské náměstí 28/10, 250 02 Stará Boleslav IČO : 70917736 číslo registrace: 1002 www.stcks.cz info@stcks.cz Stará Boleslav 24.4.2013 Zápis z jednání

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) F I N A N Č N Í Ř Á D Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization,

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Komunikace bránou s platební Komunikace ERP Money s platební bránou je 3D modul ERP systému Money určený pro automatické stahování a zaúčtování pohybů

Více

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce

A/ Sportovní akce B/ Kulturní a spole enské akce GRANTOVÝ PROGRAM REGIONU HRANICKO pravidla na rok 2008 1. Úvod, cíl programu Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

mlink.cz, mlink.sk [MANUÁL INZERENTA] mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou.

mlink.cz, mlink.sk [MANUÁL INZERENTA] mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou. mlink.cz, mlink.sk mlink.cz, mlink.sk Reklamní systém pro časově cílenou reklamu: bannerovou či textovou. Neplaťte už za kliky ani počet zobrazení Vaší reklamy. U mlink.cz platíte fixní částkou dobu zobrazení

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

PRAVIDLA KREDITNÍHO SYSTÉMU Sdružení JM-Net

PRAVIDLA KREDITNÍHO SYSTÉMU Sdružení JM-Net PRAVIDLA KREDITNÍHO SYSTÉMU Sdružení JM-Net Čl. 1 Úvod 1.1. Rada Sdružení vydává v souladu se stanovami Sdružení a dalšími vnitřními předpisy následující Pravidla kreditního systému, který zavádí a určuje

Více

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro rodiče. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro rodiče. 1 Registrace a přihlašování...

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro rodiče. Obsah návodu. Registrační systém. Návod pro rodiče. 1 Registrace a přihlašování... SUN Outdoor Registrační systém Obsah návodu 1 Registrace a přihlašování... 2 1.1 Registrace... 2 1.2 Zadání registračního klíče... 3 1.2.1 Registrační klíč mi nepřišel... 3 1.2.2 Vložení registračního

Více

O PORTÁLU OCTAVIACLUB.CZ

O PORTÁLU OCTAVIACLUB.CZ REKLAMA NA SPRÁVNÉ ADRESE.............................................................................. Propagujte své zboží a služby na správném místě. U nás budete vidět. Octavia Club je ideální místo

Více

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362

Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Vypracoval: Antonín Krumnikl Email: antonin.krumnikl@ha-velfamily.cz Mob.: 606 778 713 Tel.: 552 302 362 Stránka 1 z 21 Obsah 1. Co je systém HELPdesk?... 2 2. Možnosti využití systému HELPdesk:... 2 3.

Více

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP

Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky PV098 Řízení implementace IS semestrální práce Informační systém pro centrální správu lokální sítě a služeb ISP Jiří Kratochvíla, učo 207622, semestr 6, ročník

Více

Registrace učitelů je samozřejmě bezplatná a možnosti učitelského účtu jsou popsány níže.

Registrace učitelů je samozřejmě bezplatná a možnosti učitelského účtu jsou popsány níže. Příručka pedagoga Milí pedagogové, Astronomický klub Bratislava si pro žáky a studenty připravil Astronomický korespondenční seminář, který jim umožní vyzkoušet si své znalosti v oblasti astronomie, porovnat

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 PŘIPRAVUJEME VELETRH Realizační tým Metodik Ing. Blanka Hrnčířová Anotace Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová / Praxe Ing. Jana Kahounová / ITE Mgr. Jitka Mrázková/CJL Náplní projektu Připravujeme veletrh

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

Příručka řešitele AKS

Příručka řešitele AKS Příručka řešitele AKS Milí řešitelé, Astronomický klub Bratislava si pro vás připravil Astronomický korespondenční seminář, který vám umožní vyzkoušet si své znalosti v oblasti astronomie, porovnat si

Více

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Na Kurz Teď zhubneš! ZDARMA navazuje kurz Teď zhubneš PREMIUM, zaplacením objednávky on line kurzu Teď zhubneš! PREMIUM souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v

Více

Nový redakční systém pro detsky-web.cz /.sk

Nový redakční systém pro detsky-web.cz /.sk Nový redakční systém pro detsky-web.cz /.sk Jedná se o redakční systém pro www.detsky-web.cz a www.detsky-web.sk (zatím není zpuštěn), nechceme dvoujazyčný systém, ale oddělené tzn. Každá doména má svůj

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů.

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů. Při práci a pohybu na Internetu hrozí nám i našemu počítačovému vybavení řada nebezpečí. Řekneme si, jak postupovat, aby práce s Internetem neohrozila naše soukromí, nebo techniku, kterou využíváme. Ohrožení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014

Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Vyhlášení mimořádného dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 Podpora rozvoje mezinárodních dobrovolnických aktivit mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10

Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ. Bc. Hatašová Lenka. Rok 2009/10 Projektový management-mp ÚČAST TEXTILNÍ FIRMY NA PRODEJNÍ VÝSTAVĚ Bc. Hatašová Lenka Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovený cíl...

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě

Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Pěstování zeleniny na zemědělské půdě Využití internetu a sociálních sítí v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Struktura prezentace Nový jednotný

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

Házená pro všechny. 1) Finanční podpora

Házená pro všechny. 1) Finanční podpora Házená pro všechny Projekt Házená pro všechny, na který rozhodnutím Exekutivy ČSH a Rady ČSH byla vyčleněna částka 2.500.000 Kč, se zaměřuje na další rozvoj úspěšného projektu Školních lig (ŠL). Hlavním

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem:

SMARTRATING je nezávislý server provozovaný občanským sdružením, které bylo založeno za účelem: SMARTRATING je systém, který průběžně shromažďuje a vyhodnocuje zkušenosti zákazníků se službami poskytovanými živnostníky a firmami. Tato hodnocení a komentáře průběžně publikuje na webu SMARTRATING s

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více