SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot"

Transkript

1 pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí prostřednictvím relé diod LED. Vstupy, reléové výstupy npájení jsou nvzájem glvnicky oddělené podle IEC Mezní hodnoty se nstvují potenciometry měřením n čelních zkušeních zdířkách. splňuje důležité poždvky předpisy ohledně elektromgnetické komptiility EMV ezpečnosti (IEC 1010 příp. EN ). Je vyvinut, vyroen přezkoušen podle normy pro jkost ISO Or. 1: SINEAX C s 2 reléovými výstupy, kždý s 1 přepíncím kontktem, v pouzdře S17. K dispozici je tké uznání výroy se zjištěnou jkostí podle směrnice 94/9/EG. Chrkteristik S 2 systémy mezních kontktů Anlogové nstvení mezní hodnoty 12otáčkovým potenciometrem, nstvenou mezní hodnotu lze měřit n zkušeních zdířkách, 0 1 V 0 100%. Směr půsoení relé LED lze zvolit propojkmi Glvnické oddělení mezi měřicím vstupem, kontktními výstupy npájením / Splňuje EN Relizce nestndrdních rozshů / specificky podle zákzník AC/DC npájení univerzálním zdrojem / všestrnné Lze dodt v "jiskrově ezpečném" provedení [EEx i] IIC (viz "Tulk 3: Údje o ochrně proti výuchu") Připevnění hlásiče mezních hodnot jk n zápdku n liště, tk tké pomocí šrouů Technické údje Stejnosměrný proud: Stejnosměrné npětí: stndrdní rozshy 0 20 ma, 4 20 ma, 20 ma mezní hodnoty 0 0,1 ž 0 50 ma tké live-zero, počáteční hodnot > 0 ž 50% koncové hodnoty 0, ,1 ž ma tké ipolární symetrické R i = 15 stndrdní rozshy 0 10 V, 2 10 V, 10 V mezní hodnoty 0 0,06 ž 0 40, Ex mx. 30 V tké live-zero, počáteční hodnot > 0 ž 50% koncové hodnoty 0, ,06 ž V, Ex mx V R i = 100 k Cmille Buer Dtový list C402-1 Ld

2 Měřicí rozsh SINEAX C 402 Přetížitelnost: Kontktní výstupy A1/A2 SINEAX v pouzdře S17: Typ mezní hodnoty: stejnosměrný proud trvle 2krát stejnosměrné npětí trvle 2krát 2 reléové výstupy 1 ezpotenciálový přepíncí kontkt pro kždou mezní hodnotu chování lze nstvit propojkmi ST2 ST6 jko dolní neo horní mezní hodnotu (GW) (or. 2) Npájení H Univerzální zdroj (DC Hz) Tulk 1: Jmenovitá npětí tolernce Jmenovité npětí U N Tolernce V DC / AC DC % V 1 DC / AC AC 15% V DC / AC DC % AC 15% V AC 10% V DC % Příkon: 1,2 W příp. 3 VA Provedení přístroje stndrdní (ne Ex) v jiskrově ezpečném provedení [EEx i] IIC Mezní hodnot měřené veličiny Dolní GW Horní GW Přesnost (nlogicky DIN/IEC 770) Referenční podmínky: teplot okolí 23 C, 1 K Přesnost odu sepnutí: mx. 1% Reprodukovtelnost odu sepnutí: mx. 0,2% Vliv teploty: < 0,1% n 10 K H hystereze, GW mezní hodnot, G dorý rozsh, S rozsh poruchy Or. 2: Spíncí chování podle typu mezní hodnoty. Nstvení mezní hodnoty: 12otáčkovým potenciometrem 1 2 pro GW1 GW2 nstvenou mezní hodnotu lze měřit n zkušeních zdířkách zvláštním voltmetrem R i > 10 M, 0 1 V 0 100% zkušení konektor 2 mm Hystereze: stndrdně 1% n ojednávku mezi > 1 10% Čsy zpoždění přitžení odpdnutí: Směr půsoení relé: stndrdně 0,2 s n ojednávku mezi 0,1 10 s lze nstvit propojkmi J4 J8 (viz or. 3) Indikce stvu sepnutí diod LED: GW1 GW2 žlutými LED 1 2, stv signálu lze nstvit propojkmi J5 J9 (viz or. 3) Spínný výkon: AC: 2 A / 250 V (500 VA) DC: 1 A / 0,1 250 V (30 W) kontkty pozlceny n slitině střír (schválení relé UL, CSA, TÜV, SEV) Montážní údje: Konstrukční provedení Mteriál pouzdr: Montáž: Provozní poloh: pouzdro S17 rozměry viz odstvec "Rozměrové výkresy" Lexn 940 (polykronát) tříd hořlvosti V-0 dle UL94, smozhášivý, neskpávjící, neoshuje hlogeny pro upevnění n zápdku n liště (35 x 15 mm neo 35 x 7,5 mm) dle EN neo s vysunutými příchytkmi pro přímou montáž n zdi pomocí šrouů liovolná Elektrické připojovcí svorky: DIN/VDE 0609 šrouové svorky s nepřímým sevřením drátu, pro mx. 2 x 0,75 mm 2 neo 1 x 2,5 mm 2 lehké propojovcí PVC vedení Odolnost proti vircím: 2 g dle EN Při stejnosměrném npájení > 125 V y měl ýt ovod npájení jištěn externí pojistkou s vypíncí schopností 20 A DC. 2 Dtový list C402-1 Ld Cmille Buer

3 Ráz: Hmotnost: 50 g po 3 rázech v 6 směrech dle EN cc 180 g Glvnické oddělení: všechny ovody (měřicí vstup / kontktní výstupy / npájení) glvnicky oddělené Předpisy Elektromgnetická komptiilit: jsou dodrženy normy DIN EN DIN EN Jiskrová ezpečnost: dle EN : Stupeň krytí (dle IEC 529 příp. EN ): pouzdro IP 40 připojovcí svorky IP 20 Elektrické provedení: dle IEC 1010 příp. EN Prcovní npětí: Stupeň znečištění: 2 < 300 V mezi všemi izolovnými ovody Přepěťová ktegorie dle IEC 664: Dvojitá izolce: Zkušení npětí: Podmínky okolí III pro npájení II pro měřicí vstup kontktní výstupy npájení proti všem osttním ovodům měřicí vstup proti kontktním výstupům 50 Hz, 1 min. dle DIN EN Uvedení do provozu: 10 ž +55 C 2300 V, vstup proti výstupům výstupy proti soě nvzájem 3700 V, npájení proti všemu Provozní teplot: 25 ž +55 C Ex 20 ž + 55 C Teplot při skldování: 40 ž + 70 C Reltivní vlhkost v ročním průměru: 75% Provozní výšk: mx m n. m. Používt jen ve vnitřních prostorách! Tulk 2: Kódování vrint Oznčení *Blokovcí Není možné u lokovcího kódu vlstnost Č. výroku / kód SINEAX C 402 Ojedncí kód xxxx xxxx xx 402 Vlstnosti, vrinty 1. Konstrukční provedení Pouzdro S17 pro montáž n liště n zdi 1 2. Provedení / npájení Stndrdní / V DC/AC 1 Stndrdní / V DC/AC 2 [EEx i] IIC, měřicí vstup jiskrově ezpečný / V DC/AC 3 [EEx i] IIC, měřicí vstup jiskrově ezpečný / V DC / V AC ma / 0 10 V, nulu lze přizpůsoit 0 Nenormovný [V] 9 Nenormovný [ma] Z Řádek 9: [V] 0 0,06 ž 0 40 V, (Ex mx. 30 V), tké live zero, počáteční hodnot > 0 ž 50% koncové hodnoty [V] 0,06 + 0,06 ž V, (Ex mx ), tké ipolární symetrické Řádek Z: [ma] 0 0,1 ž 0 50 ma, tké live zero, počáteční hodnot > 0 ž 50% koncové hodnoty [ma] 0,1 + 0,1 ž V, tké ipolární symetrické 4. Mezní hodnoty / kontktní výstupy 2 mezní hodnoty / 1 přepíncí kontkt pro kždou mezní hodnotu 2 Cmille Buer Dtový list C402-1 Ld

4 Oznčení *Blokovcí Není možné u lokovcího kódu vlstnost Č. výroku / kód SINEAX C 402 Ojedncí kód xxxx xxxx xx 402 Vlstnosti, vrinty 5. Mezní hodnot 1, typ, hystereze Dolní mezní hodnot, hystereze 1% 1 Dolní mezní hodnot, hystereze [%] 2 Horní mezní hodnot, hystereze 1% 3 Horní mezní hodnot, hystereze [%] 4 Řádky 2 4: hystereze [%] > 1,0 ž Mezní hodnot 1, zpoždění přitžení odpdnutí Přitžení / odpdnutí 0,2 s 1 Přitžení / odpdnutí [s] 2 Přitžení 0,2 s / odpdnutí [s] 3 Odpdnutí 0,2 s / přitžení [s] 4 Řádky 2 4: zpoždění spínání [s] 0,10 ž Mezní hodnot 1, směr půsoení Relé vyuzeno v přípdě poruchy / LED svítí v přípdě poruchy 1 Relé vyuzeno v přípdě poruchy / LED svítí v doré olsti 2 Relé vyuzeno v doré olsti / LED svítí v přípdě poruchy 3 Relé vyuzeno v doré olsti / LED svítí v doré olsti 4 8. Mezní hodnot 2, typ, hystereze Dolní mezní hodnot, hystereze 1% 1 Dolní mezní hodnot, hystereze [%] 2 Horní mezní hodnot, hystereze 1% 3 Horní mezní hodnot, hystereze [%] 4 Řádky 2 4: hystereze [%] > 1,0 ž Mezní hodnot 2, zpoždění přitžení odpdnutí Přitžení / odpdnutí 0,2 s 1 Přitžení / odpdnutí [s] 2 Přitžení 0,2 s / odpdnutí [s] 3 Odpdnutí 0,2 s / přitžení [s] 4 Řádky 2 4: zpoždění spínání [s] 0,10 ž Mezní hodnot 2, směr půsoení Relé vyuzeno v přípdě poruchy / LED svítí v přípdě poruchy 1 Relé vyuzeno v přípdě poruchy / LED svítí v doré olsti 2 Relé vyuzeno v doré olsti / LED svítí v přípdě poruchy 3 Relé vyuzeno v doré olsti / LED svítí v doré olsti 4 * Řádky s písmeny ve sloupci "Není možné u lokovcího kódu" nelze kominovt s předchozími řádky se stejným písmenem ve sloupci "Blokovcí kód". Tulk 3: Údje o ochrně proti výuchu II (1) G Ojedncí kód Jiskrová ezpečnost [EEx i] IIC U 0 = 6 V I 0 = 63 A L i = 20 H C i = 20 nf jen k připojení n schválené jiskrově ezpečné ovody s těmito mximálními hodnotmi: U 0 = 30 V Výstup U m = 253 V AC příp. 125 V DC Osvědčení o typové zkoušce PTB 97 ATEX 2192 Místo montáže přístroje Mimo olst ohroženou výuchem 4 Dtový list C402-1 Ld Cmille Buer

5 Konfigurce Pro nkonfigurování musí ýt přístroj otevřen. Stndrdní vstupní rozshy Podle polohy "B1, B2 neo B3" propojky J1 lze nstvit měřicí vstup. Směr půsoení relé Směr půsoení relé lze nstvit propojkmi J4 J8. Provozní stv Poruch Relé Směr půsoení Propojky J4 J8 Poloh Propojk J1 GW ma / 2 10 V Dorá olst Relé vyuzeno Poruch 0 20 ma / 0 10 V GW1 Dorá olst 20 ma / 10 V Směr půsoení svítivých diod Směr půsoení lze nstvit propojkmi J5 J9. Druh měřené veličiny n vstupu (proudový neo npěťový signál) Podle externího připojení lze hlásič mezních hodnot používt pro proudový neo npěťový vstup. Proud [ma] Npětí [V] Spíncí chování (typ mezní hodnoty) Připojovcí svorky 1 6 I U + Propojkmi ST2 ST6 lze nstvit spíncí chování (horní neo dolní mezní hodnot). Provozní stv Poruch Dorá olst Poruch Dorá olst LED 2 GW2 1 GW1 Směr půsoení Svítivé diody svítí Propojky J5 J9 Poloh Mezní hodnot Typ mezní hodnoty ST2 Propojky ST6 Poloh 2 GW2 horní dolní 1 GW1 horní dolní Or. 3: Umístění propojek, potenciometrů, zkušeních zdířek LED. Cmille Buer Dtový list C402-1 Ld

6 Elektrické přípoje k SINEAX C v pouzdře S17 Čelní strn Potenciometr k mezní hodnotě GW2 Zkušení zdířky k GW2 Potenciometr k mezní hodnotě GW1 Zkušení zdířky k GW1 Pole npř. pro oznčení měřeného ovodu Žlutá svítivá diod k mezní hodnotě GW2 Žlutá svítivá diod k mezní hodnotě GW1 Zelená svítivá diod k indikci provozního stvu Pohled ez průhledného krytu Pohled s průhledným krytem Prcovní poloh: 4 9 Prcovní poloh: 3 8 Klidová poloh: 4 14 Klidová poloh: 3 13 E = měřicí vstup A1, A2 = kontktní výstupy k sledování mezních hodnot GW 1, GW 2 H = npájení 6 Dtový list C402-1 Ld Cmille Buer

7 Rozměrové výkresy Or. 4: SINEAX C v pouzdře S17 nszený n zápdku n liště (35 x 15 mm neo 35 x 7,5 mm, dle EN ). Or. 5: SINEAX C v pouzdře S17 s vysunutými příchytkmi pro přímou montáž n zeď. Normální příslušenství 1 návod k použití, trojjzyčný: německy, frncouzsky, nglicky 2 vythovcí třmeny (k otvírání přístroje) 2 čelní štítky (pod průhledný kryt) 1 Ex osvědčení (jen pro přístroje v "jiskrově ezpečném" provedení N nás je spoleh. Změny vyhrzeny Vydání Dtový list C Ld

P ř íklady použití. Zásobník pro jednodenní zásobu, LED-kontrolky funkcí s kalotou... Textilní silo, šnekové dávkovače...

P ř íklady použití. Zásobník pro jednodenní zásobu, LED-kontrolky funkcí s kalotou... Textilní silo, šnekové dávkovače... P ř íkldy použití Obsh Zásobník plněný pneumtickou doprvou... Zásobník pro jednodenní zásobu, LED-kontrolky funkcí s klotou... Textilní silo, šnekové dávkovče... Zbudování do zásobníku, vícenásobná limitní

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

E650 řada 3 ZMD310AR/CR. Technická data. Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod

E650 řada 3 ZMD310AR/CR. Technická data. Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod Elektroměr IEC/MID pro průmysl a obchod ZMD310AR/CR E650 řada 3 Technická data Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice průmyslových měřidel a uvádí na trh nejnovější generaci elektroměru ZMD300, provedení

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31

Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Technické podmínky a návod k použití detektoru GR31 Detektory GR31 jsou určeny pro detekci výbušných plynů a par hořlavých látek ve vnitřních prostorách jako jsou např kotelny, technologické provozy, prostory

Více

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W

Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Technická informace TI 093/06/cs/08.03/ 50104872 Elektromagnetický průtokoměr PROline promag 10 W Měření průtoku kapalin při použití ve vodě a v odpadních vodách Rozsah použití Elektromagnetický průtokoměr

Více

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4

Spínané napájecí zdroje Phaseo ABL4 Spínané napájecí zdroje ABL Přehled nabídky ABL až 0 W Compact montáž na lištu Napájecí zdroje ABL: až 0 W Compact montáž na lištu Jmenovité vstupní napětí a 00 0 V a 0 V nebo a 0 V a 00 00 V Připojení

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20

Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Technická informace TI 364F/cs/06.03 Limitní hladinový spínač liquiphant FTL 20 Limitní hladinový spínač pro kapaliny Rozsah použití je limitní hladinový spínač pro všechny druhy kapalin a používá se v

Více

JISTIČE LSN DO 63 A (10 ka)

JISTIČE LSN DO 63 A (10 ka) JISTIČE LSN DO 3 A (10 ka) Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 3 A 230/400 V a.c. a 220/440 V d.c. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu Vypínací charakteristiky B, C,

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada soumrakový spínač k ovládání osvětlovacích zařízení s odděleným fotočidlem pro montáž do rozvaděčů.31.41 Typ.31-1Z / 16 A poměr úrovně osvětlení při vypnutí a zapnutí

Více

Přístroje nízkého napětí. Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál

Přístroje nízkého napětí. Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál Přístroje nízkého napětí Plastové rozvodnice, krabice a elektroinstalační materiál Obsah Rozvodnice modulové Nouzová a poplachová zařízení Rozvodnice prázdné Odbočné, přechodové a montážní krabice Instalační

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI

4.3 MSK SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE PŘEDNOSTI SPÍNACÍ SKŘÍŇKA - TYP MSK (VELIKOST I) VŠEOBECNÉ INFORMACE - Kompaktní spínací skříňka k instalaci na pneumatické pohony. - Zpětné hlášení polohy prostřednictvím integrovaných koncových mikrospínačů -

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu

Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu Systémy EPS Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu Konvenční manuální hlásiče požáru pro oblasti s nebezpečím výbuchu www.boschsecuritysystems.cz Konvenční manuální hlásiče

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Pro sekvenční regulaci chlazení a/nebo vytápění. Kompletní systém, který se

Více