I. Vývoj původce fondu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Vývoj původce fondu"

Transkript

1 I. Vývoj původce fondu Rodinnou firmu Salomon Fischmann & Sőhne, sklenářství a velkoobchod sklem, založil židovský obchodník Salomon Fischmann (cca ) v Praze roku Jeho čtyři synové Karl Gottlieb, Heinrich Salomon, Bernard a Julius firmu v roce 1871 převzali a spolu s dalšími generacemi z ní vybudovali velmi významného producenta obalového, plochého a stavebního skla. Do obchodního rejstříku Krajského soudu v Litoměřicích byla zapsána ke dni pobočka ve Mstišově, přičemž hlavní závod už fungoval v Praze. Veřejnými společníky byli Karl Gottlieb Fischmann (* , , Praha) a Heinrich Salomon Fischmann (*cca 1850, + cca 1900). K 1. lednu 1883 přistoupil jako společník ještě Julius Fischmann (* Praha, Teplice) a firma změnila název na S. Fischmann Sőhne. Huť ve Mstišově č. p. 73, které se říkalo Štanglovka, ale je známá též pod názvem Eintrachtehütte, byla založena kolem roku Fischmannové ji měli od roku 1883 v pachtu a o sedm let později ji v roce 1890 koupili za zl. V počátcích se v ní vyrábělo ploché sklo ručním foukáním, ale ve 20. letech byla zahájena i výroba skleněných tyčí a tyčinek pro jabloneckou bižuterii, ve všech průhledných i neprůhledných barvách, také tyčí na ručníky, portálových tyčí a lisovaných čoček (reflektorů). Od 30. let se tady produkovaly i skleněné tvárnice, s nimiž firma uspěla více než s výrobou tyčí. V roce 1925 měla huť zhruba 50 dělníků. Výroba byla zastavena v roce Další provozovnu, huť v Dubí (Nový Mstišov č. p. 49), firma Fischmann Sőhne koupila v roce 1884 za zl. od H. Tkaneho. Založena byla ale již v roce 1857 Karlem Brandenburgem. Huť byla zaměřena na výrobu plochého skla ručním foukáním, v menší míře též na sklo mušelínové, matové a ledované, moderně vzorkované. V letech byl provoz postupně přenesen na Lesní bránu, kde už se vyrábělo ploché sklo strojově. Podle údajů z roku 1925 měla huť kolem 300 zaměstnanců. Během let byl závod demolován a zbytky přestavěny na byty. K 1. lednu 1890 se stal společníkem firmy další Salomonův syn Bernard Fischmann. O rok později v roce 1891 Fischmannové koupili sklárnu v Malém Újezdě (Újezdečku), která prokázala nejlepší předpoklady k tomu stát se srdcem celé firmy, tudíž byla tím pádem i cílem největších investic ze strany majitelů. Provoz zahájila zřejmě mezi lety , ale pozemky koupil už v roce 1862 Ernst Augustus Amandus Abendroth, který zde vybudoval podnik na výrobu lahví a dutého skla. Fischmannové svůj nový podnik na přelomu století začali rozšiřovat a modernizovat stavbami nových van, hal, provozních a správních budov. Výroba zahrnovala široký sortiment zboží - lahve zřídelní, pivní, likérové a vinné, demižony, v menší míře i okurkáče včetně skleněných víček a farmaceutické sklo (lékovky). V barvách olivově zelené, světle hnědé, hnědé, s různými úpravami ústí. Ploché sklo obyčejné i speciální, aparaturová skla pro chemický průmysl, čočky, kroužky lisované i foukané. V roce 1900 činila výroba kolem 10 mil. kusů lahví ročně, zaměstnanců bylo zhruba 400. Firma exportovala do zemí jako Bulharsko, Egypt, Řecko, Dánsko, Turecko či Mexiko. O šest let později už to bylo 19,5 milionů kusů ročně při provozu pěti van. Během roku 1913 Lesní brána vyprodukovala už při strojní výrobě 22 mil. lahví. Ve 30. letech měli Fischmannovi synové zákazníky v 18 státech včetně Jižní a Střední Ameriky či Blízkého východu. Nabízeli 233 druhů lahví, 6 druhů zavařovacích sklenic a 4 druhy demižonů. Jednou z cest jak rozšířit možnosti ke zvýšení výroby byla aktivní účast v oborových sdruženích a kartelech., které otevíraly cestu k užívání patentů. Jednalo se zejména o Rakouský lahvářský kartel, který vznikl v r. 1907, sdružoval většinu výrobců lahví a kromě patentových jednání sloužil též k regulování odbytu a minimalizaci konkurence. Jedním z vlivných členů byla též Bőhmische Union Bank (Česká Union Banka) v Praze, jejíž lahvové oddělení výhradně zajišťovalo odbyt. Díky tomuto sdružení získaly sklárny přístup k licencím na stroj Owens, takže na Lesní bráně byl tento stroj instalován už v r Dobrou investici zisků a především zajištění suroviny pro výrobu představovala pro společnost též účast na dobývání uhlí. Důl Svornost v Pozorce (Einigkeitzeche Zukmantel), dříve Franz Josef Schacht, se rozkládal částečně i ve Mstišově. Majetkem Fischmannů se stal v roce 1884, kdy jej získali od H. Tkaneho. V roce 1921 měl 21 zaměstnanců, pak 77 osob v roce 1931 a 41 lidí v roce Po arizaci firmy byl připojen k ostatním dolům Mühligova koncernu. Důl Emilie v Košťanech (Emilien Schacht Kosten, též Heribert či Ottakar Schacht) začal těžit v l Z větší části patřil Fischmannům od r Ve 20. letech těžil cca tun ročně a zajišťoval uhlí především pro provoz sklárny. Po válce byl začleněn do SHR. Těžířstvo dolu Karel v Novosedlicích (Gewerkschaft Carls - Zeche Weisskirchlitz) založili Julius, Heinrich, Bernard a Karl Gottlieb Fischmannové v roce 1902, když spojili několik dříve zakoupených důlních polí ve Mstišově a Novosedlicích. Své podíly pak postupně prodali firmě. Těžba probíhala asi jen do r. 1910, těžařstvo ale nezaniklo a k jeho likvidaci došlo až po válce. Důl Novoobdařené štěstí v Pozorce (Neubeschertglückzeche Zuckmantel), lidově též Fischmannův důl, byl nejdříve majetkem E. Abendrotha a měl v r asi 42 zaměstnanců. Později se stal společností s ručením omezeným v rukou F. J. Fügnera a jeho manželky, kteří v r Fischmannům prodali své podíly. Kolem r zaměstnával důl 81 dělníků a těžil tun ročně. Po zastavení těžby ve 30. letech dodával sklárně vodu. Pískovna Sylvestr, spol. s r. o., Ledvice (Glassandwerke Sylvester, G.m.b.H., Ladowitz) vznikla jako společnost v roce 1916, kdy se Fischmannové, Mühlig a vlastník pískovny, duchcovská sklárna Lukeš a spol., stali společníky a zajistili si dodávky písku do svých podniků. V roce 1928 vyrobila tun ročně, pro Lesní bránu, sklárnu v Ústí a Duchově dodávala písek ještě v l V říjnu roku 1909 byla firma z rejstříku vymazána v důsledku prodeje saské porcelánce Triptis. Nový předlouhý název zněl: Triptis, A. G., vorm. Porzellanfabrik Triptis Bruder Urbach, Glasfabriken S. Fischmann Sőhne in Teplitz. Od té si ji Fischmannové v roce 1914 pronajali a vytvořili společnost s ručením omezením pod názvem Glasfabriken Fischmann Sőhne, G. m. b. H., Teplitz - Schőnau s kapitálem ve výši ,- K. Ředitelem společnosti byl Julius Fischmann, jednateli byli jeho syn Arnold a synovec Hans Fischmann, továrníci v Teplicích, dále Leo Fischmann, obchodník v Praze a Alfred Urbach, rovněž teplický továrník. Roku 1919 odkoupili od Triptisu firmu zpět za ,- K. Všechny tyto majetkové obraty se děly především s výhledem daňových úspor. Fischmannové prosluli v daňové oblasti svoji špatnou platební morálkou ve snaze ušetřit. Výjimkou nebyly opakované žádosti o odklad či snížení daní. Naopak firma samotná se soudila i o poměrně malé částky. V průběhu 1. světové války měla sklárna vojenské velení a zpracovávala zakázky pro válečný průmysl. Následná krize zasáhla i Fischmannovy závody. Výroba tabulového i obalového skla klesala, takže huť ve Mstišově Strana 1/66

2 a Dubí byly mimo provoz, Lesní brána musela provoz omezit. Společnost navýšila kmenový kapitál v roce 1925 na ,- K., následně v letech koupila 3 stroje Schiller a 5 strojů Roirant. V roce 1929 firma zakoupila druhý stroj Owens na Lesní bránu za ,- Kč (byl v provozu až do r. 1982). Podle úředního ocenění z téhož roku činil majetek firmy ,- Kč. Fischmannovi záhy získali 9/10 akcií a změnili k podnik na akciovou společnost s kapitálem ve výši 10 milionů K, ten byl v roce 1931 zvýšen na 12 mil. K. Jedna desetina akcií byla v rukou drážďanské banky Gebrüder Arnhold, která je později prodala Nederlandche Rijnbank v Amsterdamu. Firma byla zaprotokolována německy, česky, francouzsky, anglicky, italsky a španělsky.předmětem podnikání se stala výroba skla všeho druhu, dolování hnědého uhlí, dobývání potřebných surovin a pomocných látek, obchod se skleněným zbožím, sklem, uhlím a surovinami k výrobě, zřizování obchodů a podniků s tím souvisejících či nájem patentů a licencí k tomu se vztahujících. S investiční činností také souvisely podíly na akciích jugoslávské sklárny Pančevo za ,- Kč a maďarské sklárny Pálfalva za 2 mil., které firma zakoupila v r Do své smrti roku 1932 byl ředitelem v obchodních záležitostech Hans Fischmann (*1885, +1932), který zastupoval firmu i na jednáních kartelu. Vlastnil 45% akcií, které zdědila jeho manželka Martha. Předsedou správní rady byl od 1. svět. války až do roku 1934 jeho strýc Julius Fischmann. Jeho syn Arnold Fischmann (*1884, +1940) byl vlastníkem 35% akcií a řešil technické záležitosti. Zemřel v Palestině. Jeho další syn Willy Fischmann (*1897, +1943) byl ředitelem jednoho z důlních podniků a vlastnil 10% akcií. Zemřel během války v Osvětimi. Vedení celého podniku se v r ujal Arnošt Schmolka, příbuzný a dřívější úředník Bőhmische Union Bank, který před válkou emigroval do USA. V průběhu roku 1933 firma zřídila odštěpný závod v Praze (Zlatnická ul. č. 10) a filiálku se skladištěm v Jablonci nad Nisou (Vodní ul. č. 38). O rok později byla zaprotokolována ochranná známka znázorňující písmeno F v obráceném trojúhelníku. Kolem r zaměstnávala sklárna v Újezdečku zhruba lidí. Na valné hromadě dne byla přijata změna stanov a přesunutí sídla firmy z Teplic do Prahy. Z Újezdečku a Jablonce n. Nisou se staly odštěpné závody, počet zaměstnanců klesl na 920. V září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda, podnik byl obsazen německou armádou a jmenoval vládní prezident v Ústí komisařskou správu pod vedením dosavadních zaměstnanců firmy - Ing. Pallucha, Ing. Mühlsteina a R. Bienerta. Přestože se nějaké stroje a zboží podařilo uchránit a včas přesunout na české území, ztrácelo pražské vedení prakticky jakýkoliv dohled nad svými závody v Sudetech. Někteří členové rodiny Fischmannů stihli emigrovat, několik jich však skončilo v koncentračním táboře. V roce 1939 začal o získání firmy uvažovat další velký výrobce lahví a skla Josef Max Mühlig. Po složitých jednáních s konkurencí, s Arnoštem Schmolkou, jednatelem za Fischmanny, a německými správními orgány, pronajal si Mühlig od závod Lesní Brána od komisařského vedení. Ještě během roku 1940 byla firma arizována, když Mühlig odkoupil 90% akcií smlouvou ze a začlenil Lesní Bránu do svého koncernu. Sklárna ve Mstišově byla i s ochrannými právy na skleněné cihly Verlith a Vitrablok prodána firmě Tafel und Farbenglaswerke, G.m.b.H., v Pozorce. Výroba byla zastavena v roce V témže roce byla zrušena rovněž pobočka v Jablonci n. Nisou. Valná hromada v Praze opět přenesla sídlo společnosti do Újezdečku. Nový název zněl Waldtorhütte, Glasindustrie A.G. (Z pražské kanceláře se stala nová firma Pražský průmysl skla, a. s., Praha). Na valném shromáždění byl schválen akciový kapitál, který činil ,- RM, tedy kusů na majitele znějících akcií po 100,- RM nominální hodnoty. Společnost zastupovali Josef Max Mühlig a Anton Mühlig, předmětem podnikání nadále zůstávala výroba skleněných produktů všeho druhu, těžba surovin, export výrobků, zřizování poboček atd. Během válečných let byla Lesní Brána plně v provozu, udržovala zaměstnanost i ceny na stejné výši a dobře prosperovala. Kromě výroby lahví převzala v roce 1941 i Mühligovu výrobu matovaného a ledovaného skla. Úbytek zaměstnanců v důsledku válečných událostí na 600 osob v r kompenzovala francouzskými a ruskými zajatci. V květnu 1945 převzali čeští dělníci továrnu, která byla ušetřena válečných škod a výrobu tabulového skla zřejmě ani nepřerušila. Rozhodnutím ministra průmyslu z č. j. II/ /45 byla zavedena kumulativní národní správa na celý Mühligův koncern. Na Lesní správě trvala do Sbor správců tvořili - Ing. Karel Loriš z Prahy, Václav Mašata z Ústí n. Labem, Dr. Ladislav Navrátil z Prahy (v l ředitel závodu), Alois Smetana z Malého Újezdu (v l pověřen vedením závodu) a František Veleník z Hostomic. Podle výměru ministerstva průmyslu z , č. IV/ /46 pak byla majetková podstata firmy začleněna do Spojených závodů na výrobu plochého skla UNION, Teplice. K vznikl národní podnik Lesní Brána, Újezdeček, jehož řízením byl pověřen Ing. J. Broul. V témže roce byla zastavena výroba plochého skla a pokračovala pouze produkce skla obalového. II. Vývoj a dějiny fondu Písemný materiál do SOA Litoměřice předala dne akciová společnost Union Lesní Brána v Dubí, v jejímž podnikovém archivu byl fond nalezen. Přírůstek byl uložen pod číslem III Archiv se dochoval neúplně. Důležitější písemnosti k vedení firmy se buď zřejmě ztratily v roce 1938 při přeložení vedení z teplického do pražského závodu nebo jsou součástí fondu Mühlig Union, sklářský průmysl, a. s., Řetenice, který je v současnosti uložen v podnikovém archivu firmy AGC Flat Glass Czech, a. s., Teplice (dříve Glaverbel Czech). III. Archivní charakteristika fondu Časový rozsah fondu je (1951). Rozsah v běžných metrech je 4, 20 bm. Archivní fond tvoří po uspořádání 269 inventárních a 38 evidenčních jednotek. (37 kartonů, 1 kniha) K nejstarším písemnostem fondu patří majetkoprávní doklady jako kupní a směnné smlouvy předchůdců firmy k pozdějším firemním nemovitostem a pozemkům, které se objevují už od roku Z přelomu 19. a 20. století Strana 2/66

3 pocházejí ještě různá kartelová jednání a materiály související s důlní činností nebo záležitosti obytných domů, jež firma budovala. Převážná většina písemností spadá časově do 20. a 30. let 20. století. Z válečného období není ve fondu zachováno mnoho, pouze několik plánů a dokumentů, ale to lze přisuzovat tomu, že od roku 1940 byla firma Fischmann v držení firmy Mühlig Union, sklářský průmysl, a. s., Řetenice, tudíž lze předpokládat výskyt těchto písemností spíše ve fondu této firmy. Poválečné období zde není zdokumentováno vůbec, dochovalo se opět jen několik plánů z let Na to že se ve vedení firmy vystřídalo tolik členů rodiny Fischmannů je jistě ke škodě badatelů fakt, že ve fondu nejsou písemnosti osobního charakteru. Fond postrádá i trochu více informací ze zaměstnanecké agendy. Zcela zde chybí seznamy zaměstnanců, mzdové záležitosti nebo písemnosti z činnosti odborů, když Fischmann měl jednu z nejstarších odborových skupin na Teplicku (1896). Badatel zde nenajde ani mnoho obchodních zpráv či zápisů z valných hromad. V účetnictví se zase nedochovaly účetní knihy. Citelná je jistě absence jakýchkoliv vzorníků, které by prezentovaly druhy obalového skla z produkce firmy. Naopak bohatý studijní materiál poskytuje provozní i obchodní korespondence, daňová přiznání nebo stavební a strojní dokumentace. Ve fondu se objevuje nejčastěji němčina, občas také čeština a v obchodní korespondenci i francouzština. Mezi plány se objevila i angličtina. Zajímavé jsou i časté poznámky v těsnopisu. Čitelnost písemností je dobrá, jelikož se jedná ve větší míře o strojopisy. Nezanedbatelnou část fondu tvoří technické plány, z nichž je několik exemplářů poškozeno. Jinak je však fyzický stav archiválií dobrý. Původního registraturní uspořádání se nedochovalo a nic nenasvědčuje tomu, že by se nějaké při ukládání písemností používalo. Písemnosti trvalé hodnoty byly tedy roztříděny do obvyklých tématických skupin: I. Vedení a správa A. Statutární a správní záležitosti B. Majetkoprávní záležitosti C. Organizační D. Investice E. Revize II. Zaměstnanci III. Účetnictví IV. Nákup a odbyt V. Výroba VI. Technická dokumentace A. Stavební B. Strojní C. Nezařazená Vnitřní skartací bylo vyřazeno 1, 40 bm písemností - viz protokol o skartaci. IV. Rozbor obsahu fondu Ve skupině I. Vedení a správa se dochovala především bohatá korespondence s z let Důležité jsou zápisy z jednání kartelů a jejich dozorčích rad z let , jediná obchodní zpráva z r nebo písemnosti ke sklárnám v Maďarsku a Rumunsku, jejichž akcie firma vlastnila. V této skupině se nachází také nejstarší kupní smlouvy z období , záležitosti uhelných dolů z let a podrobnosti k firemním nemovitostem z let Nechybí tady ani materiály k vlečce a vodnímu právu, ocenění firemního majetku z let a soudní spory z období Jsou zde i patentová jednání ke strojům Roirant a Owens, rozsáhlá daňová agenda z let a revizní protokoly z l Ve skupině II. Zaměstnanci najdeme něco málo k penzijnímu a úrazovému pojištění zaměstnanců z let Za zmínku stojí ukázka nájemních listů z r nebo seznam nájemníků z roku Rozmanitý materiál k firemním domům pro dělnictvo pochází z l Třetí skupinu Účetnictví tvoří převážně bilance společnosti z let , ale též bilance lahvového oddělení České Union banky v Praze, která byla členem lahvářského kartelu a zajišťovala odbyt lahví. Účetní knihy zcela chybí. Čtvrtá skupina Nákup a odbyt obsahuje zejména obchodní korespondenci s Vitreou, prodejní společností plochého skla z let , dále ceník tyčového a lahvového skla z r a hlavně kartelové dohody, kontingentní jednání apod. Pátá skupina Výroba je zastoupena velmi skromně písemnostmi k technologii tažení skla Pittsburgh a ke stroji na výrobu lahví Owens. Rovněž zde najdeme provozní zprávy z let 1931 a V šesté skupině Technická dokumentace jistě badatelé zaměření na sklářskou problematiku ocení bohatý soubor plánů s širokým časovým rozsahem , který umožňuje vytvořit si bližší představu o sklárně samotné i o jejím provozu, jelikož obsahuje jak plány jednotlivých provozních a užitkových budov, tak i strojní dokumentaci. Strana 3/66

4 V. Protokol o zpracování fondu Fond Sklárny Fischmann synové, spol. s r. o., Teplice - Šanov uspořádala, inventář sestavila a přepsala v roce 2007 pracovnice Státního oblastního archivu v Litoměřicích Lada Kosmálová. Archivní fond byl zpracován a je uložen na pracovišti Státního oblastního archivu Litoměřice v Mostě. V Mostě dne Strana 4/66

5 Sklárny Fischmann synové, spol. s r.o., Teplice-Šanov I. VEDENÍ A SPRÁVA A. Statutární a správní záležitosti 1 Ukázka hlavičkového papíru b.d. kt 1 2 Stanovy Evropského svazu lahváren, spol. s r.o., Düsseldorf [1907] kt 1 3 Protokoly ze zasedání Sdružení výrobců okurkových sklenic kt 1 4 Protokoly ze zasedání Comité Permanent des Industries du 1933 kt 1 Verre Européennes 5 Zápisy z jednání Sdružení tyčového skla kt 1 6 Zápisy z jednání Kartelu tyčového skla kt 1 7 Protokoly ze zasedání dozorčí rady Rakouského lahvářského kt 1 kartelu 8 Protokoly ze zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren, kt 2 spol. s r.o., Düsseldorf 9 Zápis z 50. zasedání dozorčí rady Evropského svazu lahváren, 1936 kt 3 spol. s r.o., Düsseldorf 10 Obchodní zpráva firmy Sklárny Fischmann synové, spol. s r kt 3 o., Teplice 11 Obchodní zpráva firmy Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie, 1930 kt 3 vorm. Friedrich Siemens, Dresden 12 Společenská smlouva o vytvoření firmy Sklárny Fischmann 1914 kt 3 synové, spol. s r. o.,teplice 13 Stručné shrnutí změn potřebných v dceřinných společnostech 1918 kt 3 TRIPTIS, A. G. v Rakousku 14 Pískovna Sylvester, spol. s r.o., Ledvice kt 3 (společenská smlouva, zápisy z valných hromad, provozní zpráva, koupě pozemků aj.) 15 Korespondence s Vitreou, spol. s r.o. v Praze o továrnách kt 3 Pálfalva a Pančevo Prva Mehanička Fabrika Stakla za prozore, A.D., Pančevo kt 4 (výkonný výbor, dozorčí rada, navýšení kapitálu, provozní zprávy, korespondence) 17 Zagyvapálfalvaer Glasfabrik, A.G., Budapešť kt 4 (výkonný výbor, výrobní kapacita van, korespondence aj.) 18 Korespondence s krajskými soudy kt Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích kt 4 Šanově 22 Korespondence s místními úřady kt 4 (Újezdeček, Mstišov, Košťany, Pozorka) 23 Korespondence s finančními a daňovými úřady kt 5 24 Korespondence se živnostenskými úřady 1927 kt 5 25 Korespondence s revírními báňskými úřady kt 5 26 Korespondence s ostatními úřady kt Korespondence s Ústředním svazem čs. průmyslníků kt 5 28 Korespondence s Německým hlavním svazem průmyslu v ČSR 1936 kt 5 29 Korespondence s lahvovým oddělením Bőhmische Union Bank v kt 6 Praze (B.U.B.) 30 Totéž 1930 kt 6 31 Totéž 1933 kt 6 32 Totéž 1935 kt 6 33 Korespondence s advokáty a notáři 1930 kt 7 34 Totéž 1931 kt 7 35 Totéž 1935 kt 7 Strana 5/66

6 36 Korespondence mezi vedením firmy v Praze a Teplicích 1935 kt 8 37 Korespondence pražského sekretariátu 1936 kt 8 38 Korespondence ředitele Ernsta Schmolky 1930 kt 8 39 Totéž 1935 kt 9 40 Korespondence Hanse Fischmanna kt 9 41 Korespondence Julia Fischmanna kt 9 42 Korespondence Willyho Fischmanna 1931 kt 9 43 Totéž kt 9 44 Korespondence Waltera Fischmanna kt 9 45 Korespondence Arnolda Fischmanna kt Běžná korespondence 1927 kt Totéž 1927 kt Totéž 1930 kt Totéž 1930 kt Totéž 1933 kt Totéž 1934 kt Totéž 1935 kt Totéž 1936 kt Poznámky k poradám, schůzkám a telefonickým hovorům kt 14 B. Majetkoprávní záležitosti 55 Kupní a směnné smlouvy kt Výpisy z pozemkových knih kt Usnesení Okresního soudu v Teplicích v pozemkových kt 14 záležitostech (k. ú. Mstišov a Pozorka) 58 Zpětné odkoupení firmy Fischmann od akciové společnosti Triptis (kvitance, smlouva, korespondence) kt Předání sekvestrovaných forem a nástrojů firmě Komotauer Glashüttenwerke A.G. 60 Prodej továrny na tabulové sklo v Dubí (popis objektu, parcelování, korespondence) 61 Pobočka v Jablonci n. Nisou (výpisy z poz. knih, jednání s firmou Riedel, tyčové sklo, korespondence) 62 Josef Nowotny ml., provozovatel prodejního skladu v Lučanech nad Nisou 63 Rudolf Vater, prodejní sklad tyčového skla v Lučanech nad Nisou 64 Glashüttenwerke Leopold Stiassny (prodej akcií, vystoupení z firmy Fischmann, korespondence) 65 Brüxer Glashütte Ignatz Glaser (odprodej budov, konkurzní řízení, korespondence aj.) 66 Trmická sklárna Krutiš a spol., s r.o., Trmice (seznam společníků, seznam zákazníků, konkurence, korespondence aj.) 67 Likvidace Továrny na lahve v Radnicích u Plzně po odkoupení kartelem (darování dělnické kolonie, odprodej materiálu, demontáž hutě, podpora dělníkům) 68 Důl Svornost v Pozorce (smlouvy, ocenění majetku, výkaz ploch, rozhodčí řízení, majetko-právní záležitosti) 69 Důl Novoobdařené štěstí, spol. s r.o., Teplice (smlouvy, protokoly aj.) 70 Těžařstvo dolu Karel v Novosedlicích (výmaz těžařstva, korespondence, daňové přiznání, likvidační bilance aj.) 71 Odškodnění firmě Josef Rindskopf Sőhne v Košťanech v důsledku důlní činnosti dolu Emilie kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt Strana 6/66

7 (1 plán, sanační práce, popis budov, protokoly) 72 Odškodnění a převod parcel při rozšiřování těžby na dole Svornost v k. ú. Mstišov 73 Obytný dům č. p. 53 v Košťanech (pozemnostní arch, kupní smlouva, platební knížka aj.) 74 Obytný dům č. p. 506 v Trnovanech (kupní smlouva, rozhodnutí soudu) 75 Obytný dům č. p. 284 v Dubí (stavební záležitosti, daně, rozhodnutí soudu) 76 Různé stavební záležitosti k obytným domům ve Mstišově, Košťanech a Novosedlicích ( 5 ks plánů, usnesení soudu, rozpočet staby) 77 Stavební povolení, protokoly a korespondence stavební komise (Pozorka, Jeníkov, Košťany, Teplice-Šanov, Mstišov, Bystřice) 78 Stavební povolení pro dům č. p. 85 v Pozorce ( 1 plán, 6 ks skic) 79 Smlouva o prodeji parcely č. 713/1 v obci Újezdeček (3 ks plánů) 80 Vlečkové záležitosti (2 ks plánů, smlouvy, všeobecné a provozní podmínky, korespondence, Časopis pro žel. právo a politiku) 81 Vodoprávní řízení - přeložení potoka mezi Mstišovem a Košťanama a přeložení rozdělovací komory skupinového vodovodu do Mstišova kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt Vodoprávní řízení - rybník v Újezdečku 1933 kt Ocenění důlního majetku 1907 kt Hodnota majetku k kt Neoceněná zařízení - Lesní Brána, Mstišov, důl Svornost kt Odhad realit s příslušenstvím kt Odhad pozemků, budov a zařízení firmy k účelům poplatkového 1935 kt 17 ekvivalentu k Ocenění obytných domů - Újezdeček, Dubí, Teplice-Šanov, 1941 kt 17 Pozorka, Mstišov, Novosedlice (21 ks plánů) 89 Soudní spor s Václavem Niebauerem, továrníkem v kt 17 Teplicích-Šanově (směnná smlouva, usnesení soudu, korespondence) Soudní spor s Alfredem Baierem, majitelem skladu v Pěnčíně kt Soudní spor s Arnoldem, Hugem a Martou Stiassnymi, továrníky kt 17 ve Vídni a spolumajiteli firmy (obsaženy též zápisy z valných hromad) 92 Soudní spor s Idou Falz, majitelkou domu č. p. 46 ve Mstišově kt 17 (1 plán) 93 Soudní spor s Ernstem Feixem, výrobcem skleněných perel v kt 17 Lučanech nad Nisou 94 Soudní rozepře s Ottakarem a Pauline Weissovými, nájemníky kt 17 domu č. p. 571 v Pozorce 95 Různé soudní spory u okresních soudů 1930 kt Rozhodčí řízení mezi firmou Skelné hutě Lukeš a spol., a. s., kt 18 Praha a Radnickým syndikátem, resp. ostatními členy lahvárenského kartelu 97 Soudní spor s Erste Bőhmische Glasindustrie, A. G. Bleistadt kt Soudní spor Českých akc. skláren, a.s. v Praze s bývalým kt 18 ředitelem Miloslavem Taubenestem (přípravné spisy, informace o protikartelovém jednání) 99 Soudní spor s Josefem Peyerem, dělníkem v Pozorce kt Owensův stroj na výrobu lahví kt 18 (dohody o užívání patentu) 101 Smlouva mezi Bőhmischen Union Bank in Prag a Societe kt 18 Continentale D Appareils Mecaniques Pour La Verrerie in Genf ohledně patentu na Roirantův stroj 102 Patentové záležitosti 1930 kt Dávka z majetku a z přírůstku na majetku kt 18 Strana 7/66

8 (výpočty, platební příkazy, korespondence s berní správou) 104 Daňové záležitosti - daň z obratu kt 19 (daňové přiznání, platební příkazy, rekurs, korespondence) 105 Daňové záležitosti - daň výdělková kt 19 (daňové výměry, přehledy výdajů, korespondence) 106 Poplatky za emise kt 19 (platby, odvolání, korespondence) 107 Poplatkový ekvivalent 1930 kt 20 (přiznání, projednání, korespondence) 108 Daň výdělková 1933 kt 20 (daňové přiznání, podklady pro výpočet) 109 Detailní přílohy k přiznání ke zvláštní výdělkové dani 1937 kt Korespondence s bankou Gebrüder Arnhold v Drážďanech kt 20 C. Organizační 111 Zaměstnavatelský svaz sklářských průmyslníků 1931 kt 20 (oběžníky, korespondence) 112 Totéž 1933 kt Totéž 1936 kt 21 D. Investice 114 Projekt k opravě vany VII b.d. kt Projekt pro odvádění generátorových splašek ze sklárny kt 21 (14 ks plánů, technická zpráva, kolaudace) 116 Zřízení balírny v závodě v Újezdečku kt 21 (1 plán, stav. povolení, stat. výpočet) 117 Projekt na novou úpravnu napájecí vody kt 21 (5 ks plánů, rozpočet) 118 Výstavba balírny a třídírny ve sklárně Mstišov kt 21 (rozpočet, přehled režijní práce, korespondence) 119 Rozšíření a přestavba vlečky ke sklárně v Újezdečku kt 21 (5 ks plánů, technická zpráva) 120 Stavební zpráva o přestavbě komínového kanálu vany II 1940 kt Investiční majetek (Lesní Brána, Mstišov, Dubí, Jablonec n. Nisou) kt 21 E. Revize 122 Protokol z revize vedení obchodních knih dolu Novoobdařené 1922 kt 21 štěstí, spol. s r.o. cvteplicích v letech Protokol z revize obchodních knih na dole Emilie v Košťanech 1922 kt Protokol z revize ministerstva financí na dole Emilie v 1924 kt 21 Košťanech 125 Revizní zpráva lahvového oddělení Bőhmische Union Bank v Praze kt 21 II. ZAMĚSTNANCI 126 Nájemní listy 1898 kt Seznam nájemníků k kt 21 (Mstišov, Košťany, Pozorka) 128 Domovní řád (Rudolfova huť, firma Mühlig) 1919 kt Dělnický dům č. p. 99 v Pozorce kt 21 (3 ks plánů, kupní smlouva, kvitance, kniha vodného, hypoteční záležitosti aj.) 130 Dělnický dům č. p. 99 v Bystřici kt 21 (kupní smlouva, kvitance, plat.příkaz, kniha vodného aj.) 131 Dělnické domy č. p. 106, 116 a 117 v Újezdečku (4 ks plánů, domovní daň, poplatek za odpady, soudní rozhodnutí aj.) kt 21 Strana 8/66

9 132 Dělnický dům č. p. 161 v Běhánkách kt 22 (kupní smlouva, dlužní úpis, kniha vodného, výpis z poz. knihy aj.) 133 Dělnický dům č. p. 151 v Pozorce kt 22 (3 ks plánů, stavební akta, rozpočet, kniha vodného, daňové záležitosti aj.) 134 Dělnický dům č. p. 119 v Újezdečku kt 22 (1 plán, stavební povolení, domovní daň) 135 Dělnické domy č. p. 73 a 153 ve Mstišově (4 ks plánů, stavební povolení k úpravám) 136 Dělnický dům č. p v Teplicích kt 22 (stavební povolení, soupis ploch) 137 Dělnický dům č. p. 131 a 132 v Újezdečku kt 22 (2 ks plánů, stavební povolení, soudní rozhodnutí) 138 Kolektivní smlouva mezi majiteli skladů tabulového skla a 1920 kt 22 zrcadel v Praze a společností sklářů a brusičů skla a Čs. obcí dělnickou v Praze 139 Přihlášky zaměstnanců k penzijnímu pojištění kt Úrazové pojištění kt 22 (korespondence, přehled prémií, výpočty) 141 Personální obsazení jednotlivých kanceláří 1942 kt 22 III. ÚČETNICTVÍ 142 Bilance pískovny Sylvestr kt Zprávy o změnách v bilanci kt Bilance včetně podkladů kt Bilance včetně podkladů 1927 kt Bilance 1931 kt Bilance - lahvové oddělení Bőhmische Union Bank 1927 kt Podklady k bilanci - lahvové oddělení B.U.B kt 23 (revizní zpráva, tabulky, korespondence) 149 Bilance - lahvové oddělení B.U.B kt Bilance - lahvové oddělení B.U.B kt Bilance - lahvové oddělení B.U.B kt Hrubá rozvaha 1931 kt Inventura k kt Inventura k kt 24 (lahve, skleněné tyče, tabulové sklo) 155 Měsíční výkazy obratu kt Inventární soupis skladu v Jablonci n. Nisou a jeho poboček kt Výtahy z kont - lahvové oddělení B.U.B kt Výpisy zůstatků ze saldo kont k prosinci kt Přehled rezerv kt Zúčtovací kniha (Verrechnungsbuch) 1938 kn 1 IV. NÁKUP A ODBYT 161 Sdružení výrobců tyčového skla - podmínky prodeje b.d. kt Kartelová dohoda s firmou Lukeš & Comp., Flaschenfabrik in b.d. kt 24 Prag, G.m.b.H. 163 Rakouský lahvářský kartel 1907 kt Návrh smlouvy mezi Bőhmische Union Bank jako zástupkyní 1914 kt 24 sdružených lahváren a grófem Lászlem Károlyim 165 Smlouva mezi Sdružením výrobců lahví a Vaterländischen 1928 kt 24 Mechanischen Flaschenfabrik, A.G., Budapest 166 Dohoda Verkaufsgemeinschaft bőhmischen Tafelglasfabriken, [1928] kt 24 A.G., Prag s výrobci tabulového skla 167 Návrh kartelové dohody výrobců lahví 1929 kt Dohoda výrobců tyčového skla kt Jednání spojených tabuláren s prodejními společnostmi Vitreou, Fenestrou a Kristallií o kontingentu (zápisy z porad, dohody, přehledy dodávek a exportních kvót) kt 25 Strana 9/66

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4 I nventáře a katalogy Zemského archivu v O pavě Číslo listu NAD: 1020 Evid. číslo pomůcky: 1601 Jindřich Gewiner, výroba cukrovinek, Bílovec 1945 1949 (1954) INVENTÁŘ Zpracovala: Bc. Andrea Jahnová Opava

Více

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4

19 Korespondence s okresními soudy 1927 kt 4 20 Totéž 19331936 kt 4 21 Korespondence s Okresní správou politickou v Teplicích - 1927 kt 4 Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě Číslo listu NAD: 1019 Evid. číslo pomůcky: 1595 Zett, továrna na čokoládu a cukrovinky, Ostrava 1919 1949 INVENTÁŘ Zpracovala: Bc. Andrea Jahnová Opava 2007

Více

Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě Číslo listu NAD: 616 Evidenční číslo pomůcky: 1619 Emil Teltschik a spol., továrna na knoflíky, kamenolomy a drtírna, Jakubčovice nad Odrou (1874) 1885-1952

Více

... 10 I. Úřední knihy... 11 I.1. Dominikální agenda... 11 I.2. Agenda přenesená... 14 I.3. Lesní úřad... 29. ... 30 II.1. Registraturní pomůcky...

... 10 I. Úřední knihy... 11 I.1. Dominikální agenda... 11 I.2. Agenda přenesená... 14 I.3. Lesní úřad... 29. ... 30 II.1. Registraturní pomůcky... Inventáře a katalogy Zemského archivu v Opavě pobočka Olomouc Číslo listu NAD: 1829 Číslo pomůcky: 1594 Velkostatek SVITAVY 1572-1945 Inventář Zpracovala: Stanislava Kovářová Olomouc 2007 OBSAH Úvod......

Více

Poznámky. Titulní list

Poznámky. Titulní list Poznámky Poznámky1) Wiener Zeitung z 9.3.18672) PGS, LXXIV/343) s výjimkou r. 1908, kdy byly nově zřízenému ministerstvu veřejných prací přiděleny z působnosti min.kultu a vyučování záležitosti škol odborných

Více

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr.

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr. Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104 Místní národní výbor Újezd 1946-1990 I n v e n t á ř Zpracoval: Mgr. Tomáš Sedlář O l o m o u c 2 0 0 8 str. Obsah 2 Úvod 2 I. Vývoj původce

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY I., REFERÁT I.A, HOSPODÁŘSKÝ (1832) 1921-1948 (1956) Dílčí inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY I., REFERÁT I.A, HOSPODÁŘSKÝ (1832) 1921-1948 (1956) Dílčí inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 040300/02 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY I., REFERÁT I.A, HOSPODÁŘSKÝ (1832) 1921-1948 (1956) Dílčí inventář (NAD : 4) (Č. pomůcky: 527) Jana Konvičná Praha

Více

Praha, 31. března 2014

Praha, 31. března 2014 Praha 30. dubna 2014 Duben je krásným poslem jara, zejména, když jako letos vše krásně pučí a rozkvétá. Jaro je znamením blížícího se léta, které nám dodá paprsky blahodárného slunce. Prvního dubna si

Více

Viktoriafilm (1936) 1939 1953. Inventář

Viktoriafilm (1936) 1939 1953. Inventář Viktoriafilm (1936) 1939 1953 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Viktoriafilm Časový rozsah pomůcky: (1936) 1939 1953 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Vacek (1934) 1938 1954. Inventář

Vacek (1934) 1938 1954. Inventář Vacek (1934) 1938 1954 Inventář NFA 2010 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Vacek Časový rozsah pomůcky: (1934) 1938 1954 Druh archivní pomůcky: Inventář Číslo evidenčního

Více

Orlické hory a Podorlicko 17: 183, 185 194 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640. Tereza Pavlíčková

Orlické hory a Podorlicko 17: 183, 185 194 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640. Tereza Pavlíčková Orlické hory a Podorlicko 17: 183, 185 194 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 Příspěvek k dějinám Továrny na železné zboží A. Fáborský, spol. s r. o. do roku 1945 ve světle archivního fondu

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2009 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2009) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 050400/22 OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990 Inventář (NAD č.: 137) (Č. pomůcky: 539) Otakara Řebounová, Martin Omelka

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol

û Plnění rozpočtu města, û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich II û Z našich škol Občasník Zbýšova 1/2014 věnovaný nejnovějším aktualitám LEDEN DUBEN Z OBSAHU: û Plnění rozpočtu města, závěrečný účet města za rok 2013 û Rozpočet pro rok 2014 û Z historie těžby uhlí Malé ohlédnutí, Jindřich

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

HISTORIE ŽIDOVSKÉ OBCE V REGIONU KRNOVA A BRUNTÁLU Jan Stejskal - Petr Aharon Tesař - Pavel Stejskal - Pavel Kuča

HISTORIE ŽIDOVSKÉ OBCE V REGIONU KRNOVA A BRUNTÁLU Jan Stejskal - Petr Aharon Tesař - Pavel Stejskal - Pavel Kuča Úvod HISTORIE ŽIDOVSKÉ OBCE V REGIONU KRNOVA A BRUNTÁLU Jan Stejskal - Petr Aharon Tesař - Pavel Stejskal - Pavel Kuča Historie Krnova, Bruntálu, stejně jako řady jiných slezských měst, je naplněna soužitím,

Více

Praha 25. února 2013 Ročník VI., Číslo 2

Praha 25. února 2013 Ročník VI., Číslo 2 Praha 25. února 2013 Ročník VI., Číslo 2 Zdá se, že únor je přímo předurčen ke vzniku špatných až tragických událostí a to nejen svou šedivou pochmurnou náladou, ale spíše v důsledku chování nás lidí.

Více

Kinema spol. s r. o. Inventář NFA 2005

Kinema spol. s r. o. Inventář NFA 2005 Kinema spol. s r. o. 93 954 Inventář NFA 005 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kinema, spol. s r. o. Časový rozsah pomůcky: 93 954 Druh archivní pomůcky: Inventář Číslo

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011)

PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011) PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI k 31. 12. 2011 (nekonsolidovaná, v plném rozsahu, rok končící 31. prosincem 2011) 1. Obecné vysvětlivky: Účetní závěrka společnosti je sestavena v souladu se zákonem

Více

Kinofilm, Helena Metzgerová

Kinofilm, Helena Metzgerová Kinofilm, Helena Metzgerová 1939 1943 (1946) Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Kinofilm, Helena Metzgerová Časový rozsah pomůcky: 1939 1943 (1946) Druh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz. 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 www.ppas.cz www.spoluproprahu.cz 10 LET PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ akciové společnosti [ 1 ] Obsah I. Úvod... 6 Úvodní slovo... 6 předsedy představenstva Historie a vývoj... 8 pražského plynárenství

Více

Fr. Lepka, maj. Josef Burda, obchod a půjčovna filmů

Fr. Lepka, maj. Josef Burda, obchod a půjčovna filmů Fr. Lepka, maj. Josef Burda, obchod a půjčovna filmů 935 956 Inventář NFA 200 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Fr. Lepka, maj. Josef Burda, obchod a půjčovna filmů Časový

Více

VELKÝ PŘÍBĚH. 120 let Králodvorské cementárny 1889 2009. Jaroslav Láník

VELKÝ PŘÍBĚH. 120 let Králodvorské cementárny 1889 2009. Jaroslav Láník 1 VELKÝ PŘÍBĚH VELKÝ PŘÍBĚH 120 let Králodvorské cementárny 1889 2009 Jaroslav Láník Autor PhDr. Jaroslav Láník, CSc., 2009 Vydal Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Závod Králův Dvůr-Radotín,

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více