Unipetrol zvyšuje podíl v České rafinérské

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Unipetrol zvyšuje podíl v České rafinérské"

Transkript

1 BEN-VervaDiesel-A4.indd 1 11/28/13 10:06 AM naše číslo 12 úplně nové informace N o v i n y z a m ě s t n a n c ů s k u p i n y U n i p e t r o l ročník 7 prosinec 2013 aktualita Unipetrol zvyšuje podíl v České rafinérské Unipetrol (PR) Unipetrol podepsal 7. listopadu se společností Shell smlouvu o nákupu jejího akciového podílu v České rafinérské ve výši 16,335 %. Kupní cena akciového podílu Shellu činí 27,2 milionu amerických dolarů. Unipetrol v současnosti drží 51,22% podíl na základním kapitálu společnosti Česká rafinérská. Po dokončení transakce, ke které by mělo dojít začátkem roku 2014, podíl společnosti Unipetrol na základním kapitálu vzroste na 67,555 %. Jsem přesvědčen o tom, že transakcí dále potvrzujeme náš strategický cíl, kterým je zajištění dlouhodobého růstu společnosti Unipetrol. Transakce posiluje naši dlouhodobou přítomnost na českém trhu, řekl Marek Świtajewski, generální ředitel společnosti Unipetrol. Unipetrolu navíc transakce přináší kvalifikovanou většinu 67,5 % hlasů v České rafinérské, která umožní výrazné zlepšení provozního řízení společnosti a přinese úspory provozních nákladů. Akvizice podílu společnosti Shell zároveň zvyšuje bezpečnost dodávek vstupních surovin pro rozvoj petrochemického segmentu, dodal Marek Świtajewski. Tímto krokem přispíváme k naplňování globální strategie skupiny Shell zaměřené na redukci rafinerských kapacit po celém světě. Jsem zároveň rád, že je dnešní dohoda oboustranně prospěšná, řekl Petr Pražský, předseda představenstva Shell Czech Republic a.s. a ředitel provozu čerpacích stanic ve střední a východní Evropě. Podepsanou smlouvu o prodeji akciového podílu Shellu v České rafinérské stiskem ruky stvrdili Marek Świtajewski, generální ředitel společnosti Unipetrol, a Petr Pražský, předseda představenstva Shell Czech Republic a.s. Nákup akciového podílu dále přispívá k naplnění jednoho z hlavních strategických cílů skupiny Unipetrol, kterým je další integrace rafinerského a petrochemického segmentu. Tato integrace umožní zajistit maximální dodávky pro interní poptávku petrochemického a maloobchodního segmentu. Zlepšená dostupnost a bezpečnost dodávek vstupních surovin pro petrochemii, spolu s maximálním využitím interní poptávky, bude základem pro plánovaný rozvoj petrochemického segmentu, ve kterém Unipetrol hodlá realizovat největší kapitálové investice. V rámci příznivých tržních podmínek chce společnost posílit svou konkurenční pozici a optimalizovat provoz tak, aby se petrochemický segment stal klíčovým tvůrcem zisku skupiny Unipetrol. Provozní úspory navíc podpoří naplnění strategického cíle Unipetrolu v oblasti stabilních a spolehlivých energetických zdrojů, tedy zajištění energetických potřeb při optimalizovaných nákladech. Zvýšený podíl ve společnosti Česká rafinérská také pomůže plánované expanzi v rámci maloobchodního segmentu, kde chce společnost dosáhnout 20% tržního podílu v roce ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., provozuje rafinerie v Záluží a v Kralupech nad Vltavou, v současnosti jediné dvě české rafinerie v provozu, s celkovou konverzní kapacitou 8,7 mil. tun ropy za rok. K 7. listopadu 2013 společnost představovala společný podnik tří akcionářů: UNIPETROL, a.s., s podílem 51,22 %; ENI International B.V. s podílem 32,445 %; a Shell Overseas Investments B.V. s podílem 16,335 %. Společnost byla založena v roce 1995 a v roce 2003 byl zahájen provoz v režimu přepracovací rafinerie bez jakýchkoliv vlastních prodejních aktivit. Zpátky ke kořenům Nová kampaň Úspěšný MOGUL DAY 2013 Martin Benziny Paramo připravilo akci pro své Durčák mezi S Vervou Diesel obchodní extraligové řidiče ani drsná partnery hokejisty zapadl. zima nezastaví. i novináře. str. 5 a 6 str. 8 str. 9 úvodník Dobijte energii! Vážení zaměstnanci naší skupiny, další rok je pryč, blíží se Vánoce i konec roku, který oslavíme společně se začátkem toho nového. Všichni víte, jak obtížný byl pro skupinu Unipetrol rok Na druhou stranu se nám podařilo dokončit strategii na následující čtyři roky a podle ní se nyní budeme řídit. Tématem tohoto čísla UNI novin je energetika, která má významnou roli ve fungování naší společnosti. K dosažení lepších výsledků budeme ale potřebovat zejména vaši energii! V příštím roce nás čeká hodně práce, proto bych vám chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků a hodně pohody potřebné k načerpání nových sil. Do roku 2014 pak především pevné zdraví a mnoho radosti v osobním i pracovním životě! Marek Świtajewski generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu SEGMENT ENERGETIKA UNIPETROLU cca 800 t/h výroby páry Průměrný využitelný výkon teplárny T700 Více v tématu čísla str. 2 a 3

2 Kam směřuje energ 2 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Téma měsíce Strategie společnosti Unipetrol pro následující období se kromě jiného týká energetiky. Úspory v této oblasti jsou jednou ze základních podmínek pro to, aby jakýkoli podnik v dnešních náročných ekonomických podmínkách obstál. Kromě vysokých cen energií se Unipetrol musí vyrovnat s legislativní změnou v oblasti emisí ze spalování fosilních paliv od ledna roku 2016 začnou platit zpřísněné ekologické limity. Shrnuto a podtrženo: firmu čekají velké investice a hodně práce. O tom je rozhovor s Viktorem Kranerem, ředitelem úseku obchodu a distribuce společnosti Unipetrol. Lucie Hniličková novinářka Z hlediska střednědobé strategie jaké jsou cíle Unipetrolu v oblasti energetiky? Hlavním cílem je přizpůsobení teplárny T700 novým požadavkům v oblasti plnění emisních limitů po roce 2016 a tím zajištění dodávek energetických medií pro chemické výrobny i v následujících letech. Strategie je dále zaměřená na snižování ztrát při výrobě a distribuci elektřiny, páry a energetických médií na jedné straně a na druhé straně na snižování spotřeb v rámci jednotlivých chemických výrob. Jaká jsou opatření, která výhledově sníží ztráty ve výrobě a distribuci? Tato oblast je jedna z nejdůležitějších. V první řadě se kromě jiného zaměříme na problematiku současného stavu vytápění celého areálu. Cesty jsou dvě. Buď současný stav rozvodů páry a vytápění zefektivníme, nebo změníme topné médium. Co by obnášela první cesta? Pokud zvítězí zefektivnění současné parní sítě, budeme řešit kapacitu potrubních sítí, jejich izolace, účinnost uvaděčů kondenzátu a jeho návratnost. Ačkoli byla výroba v některých výrobnách ukončena či zredukována, rozvody páry zůstaly stejné. Jednoduše řečeno podstatně méně média proudí ve zbytečně silné rouře. Efektivitu je možné zvýšit úpravou průtoků a průměrů potrubí. A případná změna topného média? Na toto téma je právě vypracovávána studie. V současné době máme v areálu rozvod nízkotlaké páry do výměníků u jednotlivých bloků či budov, které jsou jejich prostřednictvím vytápěny. Studie bude porovnávat, zda by byla výhodnější úprava a zefektivnění stávajícího způsobu vytápění, nebo přechod na centrální teplovodní vytápění. Jak se připravujete na zpřísnění ekologických limitů v oblasti emisí? Novým environmetálním požadavkům se samozřejmě musíme přizpůsobit. Zlomové zákonné limity se týkají let 2016 a Do té doby musí proběhnout úpravy teplárny T700 tak, abychom jim byli schopni vyhovět. To znamená snižování emisí po spalování uhlí. Patří sem oxidy síry, dusíku, uhlíku, tuhé znečišťující látky a vybrané emise kovů a čpavku. O jaké investici se bavíme? Jedná se o investici ve výši cca jedné miliardy korun, která bude rozdělena do etap a 2018+, což představuje další zhruba čtyři roky, tedy horizont roku Těmito úpravami bychom mohli prodloužit životnost teplárny při dodržení požadovaných ekologických limitů přibližně do roku Do té doby se budeme muset rozhodnout co dál, ale to je otázka dlouhodobých strategických plánů celé skupiny. A co úspory energií na straně spotřeby, tedy v rámci chemických výrob v areálu? Ti, kteří dodané energie spotřebovávají, se musí snažit, aby jejich spotřeba byla co nejnižší. To znamená kvalitní, adresné měření spotřeby a její účelné snižování. Je to stejné jako v každé domácnosti. Do jisté míry jsou úspory energií záležitostí každého zaměstnance. Probíhá řada jednání a schůzek zaměřených tímto směrem. Tlak na úspory se objevuje například i v tak zvaných KPI, tedy Klíčových individuálních plánech pracovníků, v rámci středního managementu jsou v oblasti úspor vypisovány individuální úkoly. Všichni účastníci výrobních procesů by měli být motivováni tímto směrem. Nejedná se jen o elektřinu, ale také o ostatní energetická media a pomocné látky. Touto problematikou se zaobírá nejen energetika, ale i ostatní útvary zaměřené na efektivitu provozu. Emisní limity s přehledem dlo SO 2 CO Emise T 700 (t) Emisní strop 2794,8 3144,2 4275,1 2769, (1 10) Emise T 700 (t) (1 10) 311,1 330,8 422,3 245,6 232,5 2786,9 TZL tuhé znečišťující látky CO 2 Emise T 700 (t) Emise T 700 (t) 300 Emisní strop NO x , ,4 56,8 80,9 72,8 51,9 39, (1 10) Emise T 700 (t) ,5 Emisní strop ,1 2571,7 2490,8 2922,5 1943,4 1492, (1 10) , (1 10) TOC Emise T 700 (t) 35,8 celkový organický uhlík 31,7 43,6 29,1 16, (1 10)

3 číslo 12 prosinec etika Unipetrolu uhodobě zvládáme PŘECHODNÝ NÁRODNÍ PLÁN (PNP) emisní stropy pro období od do Unipetrol RPA má stanoveny emisní stropy jako sumu pro teplárnu T700 + energoblok etylenové jednotky od do povinnost plnit: emisní limity stanovené v integrovaném povolení k emisní stropy dle PNP Unipetrol RPA = jeden provozovatel jeden součtový emisní strop všech zařízení, možno měnit pouze mezi etylenovou jednotkou a T700 Emisní stropy stanoveny na základě celkového skutečného jmenovitého příkonu k , provozních hodin, použitého paliva, průměrných hodnot za období Uhlí od Severní energetické Unipetrol RPA (pr) Unipetrol RPA uzavřel 12. listopadu dlouhodobou smlouvu se společností Severní energetická na dodávky hnědého uhlí. Smlouva platí čtyři roky a může se prodloužit po dohodě smluvních partnerů o stejně dlouhou opci. Smlouva platí pro období od 1. ledna 2014 do 31. prosince Zahrnuje rovněž opci pro Unipetrol na prodloužení délky trvání smlouvy za rok 2017, a to na roky Tato opce může být využita do 30. června Vzájemná dlouhodobá dohoda o dodávkách hnědého uhlí obsahuje fixní a pohyblivou složku, kterou může Unipetrol využívat dle svých skutečných potřeb. Ročně Unipetrol RPA odebere přibližně jeden milion tun uhlí. Ke dni podpisu smlouvy činí odhadovaná hodnota dodávek na osm let pro období přibližně 4,4 miliardy korun. Dlouhodobá smlouva se společností Severní energetická je velmi významným krokem k naplnění naší strategie pro roky Je příspěvkem k dalšímu rozvoji stávajících obchodních aktivit společnosti, zejména díky zlepšení bezpečnosti dodávek energetických zdrojů pro petrochemii, kde se plánují největší investiční výdaje, říká generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Marek Świtajewski. Společnost Unipetrol je nejen naším dlouhodobým a logickým partnerem, ale také významným regionálním zaměstnavatelem. Jsme rádi, že pokračování spolupráce přispěje k jeho stabilitě a rozvoji, řekl předseda dozorčí rady Severní energetické a.s. Jan Dienstl. Kdo je Severní energetická a.s.? Skupina Severní energetická spojuje těžbu hnědého uhlí a výrobu elektřiny a tepla včetně jejich prodeje. Vznikla z Litvínovské uhelné a.s., když o změně obchodního názvu rozhodla letos 31. července mimořádná valná hromada akcionářů společnosti. Definitivně se tak završil proces oddělení od skupiny Czech Coal. Více informací najdete na webu Česká ekonomika v současné době řeší intervence České národní banky, které se promítnou do její kondice. Ovlivní tento krok nějak hospodaření Unipetrolu v oblasti energetiky? Co se týče vstupů, konkrétně hnědého uhlí, dodávky máme zajištěné smlouvou, kterou jsme s budoucím dodavatelem podepsali nedávno. Jedná se o lokální zdroje, tedy uhlí z České republiky, i když jeho cena se odvíjí od aktuální ceny uhlí černého. Je to tak zvaný index ARA, který představuje cenu černého uhlí na trhu. Určitý vliv je tedy možný, ale těžko v současnosti odhadnout jeho konkrétní dopad. Možných variant bych mohl uvést několik. Nerad bych se však pouštěl do spekulací. V oblasti investic, údržby a dalších oblastí, které mohou mít vazbu na dodávky materiálu či služeb ze zahraničí, se tento vliv stejně jako jinde v ČR projevit může. Věřme tomu, že to nebude dlouhodobý trend. Proč byl podpis smlouvy o dodávkách hnědého uhlí tak důležitý? Tato smlouva je základním pilířem, který nám umožní udělat kroky, o kterých jsem mluvil máme jasno o médiu, které budeme spalovat, můžeme rozběhnout revamp (rekonstrukci) teplárny T700, intenzifikaci výroby a distribuce Energetika obecně je v současné době oblastí podnikání se snad nejhůře predikovatelným vývojem. Ovlivňuje ji mnoho faktorů, a to nejen výrobních, ekonomických či logistických, ale také energií. Podpisem smlouvy jsme si zajistili dodávky uhlí na osm let, a nemusíme se tedy tímto problémem zabývat rok od roku znovu. Ve smlouvě je samozřejmě zakotvena i opce pro případ, že by se prolomily limity těžby. V tom případě by bylo možno jednat o případné spolupráci i na delší období. Jak je na tom Unipetrol s energií z obnovitelných zdrojů? Určitý objem této tzv. zelené energie máme fixován v rámci nakupované elektřiny od našeho externího dodavatele. A co třeba využití solárních kolektorů v rámci areálu? Vydat se touto cestou prozatím nemáme v plánu. Chemická výroba potřebuje stabilní zdroje výroby elektřiny. Slunce nesvítí vždy tak, jak bychom si přáli, takže by mohlo dojít k nebezpečným výkyvům výroby elektřiny uvnitř naší lokální distribuční soustavy. Jaká opatření plánujete k úsporám vody? Projekty zaměřené na hospodaření s vodou jsou v kompetenci vodního hospodářství, které je také součástí Jednotky energetických služeb. Je jich několik a týkají se snížení spotřeby vody chladicí, čerstvé i pitné jako např. regulace tlakových úrovní jednotlivých systémů Ing. Viktor Kraner, ředitel úseku obchodu a distribuce společnosti Unipetrol dodávek vod, snížení teploty chladící vody v setrvačném bloku společnosti nebo instalace frekvenčních měničů pro vodárenská zařízení. Řešíte energetické úspory v celém Chemparku Záluží, jak jste na tom s úsporami energií doma? Těžko lze předpokládat, že ceny energií budou v budoucnu klesat. Je na každém z nás jak se k této situaci postaví. Osobně se snažím tuto problematiku řešit v rámci dostupných technických a legálních možností. Vývoj energetiky není snadné odhadnout Artur Paździor, ředitel pro petrochemický segment Unipetrolu a generální jednatel Unipetrolu RPA vlivy, které lze předem těžko odhadnout, jako například rozhodnutí politická. Vzpomeňme na nedávnou reakci německé vlády na nehodu v japonské jaderné elektrárně Fukušima. Zpráva, že bude postupně utlumena výroba energie z jádra v Německu, znamenala pro burzu s elektřinou doslova pohromu. Cena vyskočila na své dlouhodobé maximum, prognózy se předháněly v katastrofických scénářích a trvalo poměrně dlouho, než se situace částečně ustálila. Další politické rozhodnutí, které se týká naší republiky a může výrazně ovlivnit energetický vývoj, hlavně v oblasti teplárenství, je rozhodnutí o případném prolomení limitů těžby. Zásahy státu do této sféry můžeme vidět také v legislativních krocích, které se týkají snižování emisních limitů, situace kolem emisních povolenek, ale i ve snaze prosadit větší podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Poplatky za obnovitelné zdroje energie stále stoupají a každý občan si po zhlédnutí své faktury za spotřebovanou elektřinu určitě uvědomí, jak velké procento z celkové částky tyto poplatky představují. Vše navíc negativně umocňuje skutečnost, že Česká republika nemá jasně definovanou energetickou strategii. Jsme si vědomi této skutečnosti. Nečekáme pasivně, ale aktivně se účastníme různých jednání, výborů a komisí na Ministerstvu průmyslu a obchodu nebo třeba na Svazu chemického průmyslu. Jak vidíte, v této oblasti existuje mnoho otazníků, ale jsem přesvědčen, že strategie, kterou jsme pro Unipetrol vybrali po kompletní analýze možných dopadů, tedy rekonstrukce teplárny T700 a zajištění uhlí na dobu nejméně příštích osmi let, je nejefektivnější.

4 4 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol sbírka Ke každé koruně od vás přidá Unipetrol jednu další Unipetrol (pr) Už je to tu zas! Vánoční výzdoba nás atakuje na každém kroku, ze všech stran znějí koledy a lidé jsou jaksi laskavější. Současný plán S laskavou pomocí zaměstnanců bychom i letos rádi podpořili regionální neziskové organizace. Ke každé koruně od vás, zaměstnanců, přidá Unipetrol jednu další (až do výše Kč), říká Daniela Hlinovská, která má tento charitativní projekt na starosti. rozhovor Nákup akcií přispěje k naplnění jednoho z hlavních strategických cílů Unipetrol (pr) V souvislosti s uzavřením strategické smlouvy se společností Shell vám přinášíme rozhovor s Markem Świtajewskim, generálním ředitelem a předsedou představenstva Unipetrolu. Před Vánocemi jsou často na programu záležitosti dobré a milé. Troufáme si tvrdit, že jednou z nich je i sbírka Splněná přání. Ta v minulém roce pomohla dětem i seniorům na Mostecku, v Pardubicích i v Praze. Neziskové organizace se celkem podělily o sto tisíc korun, z nichž polovinu věnovali zaměstnanci a druhou pak Unipetrol. Vánoční sbírka Splněná přání Jak byly peníze použity? Dětský domov v Hoře Svaté Kateřiny zakoupil z výtěžku soustavu venkovních prolézaček. Středisko a domovu pro seniory Sue Ryder v Praze. rané péče v Pardubicích nadělilo didaktické pomůcky a hračky. Pražský domov Sue Děkujeme, že pomáháte Ryder mohl díky sbírce financovat rehabilitační pracovníky, kteří pomáhali ulevit seniorům od bolesti. Zapojte se do vánoční sbírky Splněná přání a podpořme společně ty, kterým můžeme pomoci k jejich největšímu přání šťastnějšímu životu. Letos pomůžeme Středisku rané péče v Pardubicích, Oblastní charitě Most Přispět bude opět možné jednorázovou srážkou z prosincové mzdy. Více informací naleznete na intranetu a na letáčku u výplatní pásky. Kam půjde podpora V Ústeckém kraji Unipetrol dlouhodobě podporuje tři neziskové organizace. Letos přišla řada na Oblastní charitu Most, která výtěžek rozdělí mezi své tři organizace Domino, Rozmarýnek a Rodina v tísni. V Pardubicích budou peníze věnovány opět Středisku rané péče Pardubice a v Praze domovu pro seniory Sue Ryder. Přispět je velice jednoduché. V prosinci dostanou zaměstnanci s výplatní páskou za listopad letáček. V něm lze vyplnit výši srážky ze mzdy a zvolit organizaci, kterou chce daný zaměstnanec podpořit. Letáček je třeba odevzdat do konce měsíce v mzdové účtárně. Částka bude stržena z prosincové mzdy a v lednu převedena vybrané organizaci. Více informací o sbírce Splněná přání se zaměstnanci dozví na intranetu. akcie Michal Stupavský manažer vztahů s investory Unipetrolu Cena akcií Unipetrolu zakončila měsíc listopad na říjnové úrovni 170,00 korun. Celkem se za uplynulý měsíc na pražské burze zobchodovalo kusů našich akcií o hodnotě 69 mil. korun. Index pražské burzy PX, vyjadřující průměrnou výkonnost všech akciových titulů, posílil o 1,7 % na úroveň bodů. Vítězem uplynulého měsíce se na pražské burze staly akcie sázkařské a loterijní společnosti Fortuna, Vývoj kurzu akcií Unipetrolu za uplynulých 12 měsíců 170,00 Kč Kurz akcií Unipetrolu k 29. listopadu 2013 které posílily o 12 % na 125 korun. Druhé a třetí místo obsadily dva finanční tituly. Akcie rakouské Erste Bank, matky tuzemské České spořitelny, vzrostly o 5 % na 709 korun. O 5 % také posílily akcie rakouské pojišťovací skupiny VIG, když měsíc zakončily na úrovni korun. Na opačném konci pomyslného žebříčku se ocitly akcie mediální skupiny CETV, vlastníka televize Nova, jež poklesly o 8 % na úroveň 51 korun. Významně poklesly také akcie společnosti NWR, vlastníka uhelné společnosti OKD. Ty ztratily 6 % a listopad zakončily na úrovni 26 korun. Cena severomořské ropy Brent, klíčového cenového benchmarku, uplynulý měsíc zakončila na úrovni 111 dolarů za barel XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI Generální ředitel a předseda představenstva Marek Świtajewski Skupina Unipetrol oznámila uzavření významné smlouvy se společností Shell, co je jejím předmětem? Potvrzuji, že Unipetrol podepsal 7. listopadu se společností Shell takzvanou smlouvu o nákupu akciového podílu, v rámci které od Shellu získá 16,335% podíl ve společnosti Česká rafinérská. Kupní cena balíku akcií činí 27,2 milionu amerických dolarů. Akvizice podílu společnosti Shell v České rafinérské je plně v souladu se strategií skupiny Unipetrol na léta , která byla představena letos v červnu. Nákup akciového podílu podporuje cíle strategie v oblasti dalšího rozvoje stávajících obchodních aktivit skupiny Unipetrol a zaměření se na zvýšení efektivnosti provozu. Proč se Unipetrol rozhodl zvýšit svůj podíl v České rafinérské, když rafinerský segment s ohledem na složité makroprostředí a nízké marže nemá příliš dobré vyhlídky do budoucna? Velmi opatrně o perspektivách rafinerského segmentu hovoří i strategie Unipetrolu pro roky 2013 až Tržní prostředí v rámci rafinerského segmentu v Evropě není příliš pozitivní a my jsme si tohoto faktu vědomi. Akvizice, kterou jsme učinili, je ovšem přínosná z jiných obchodních důvodů. Nejde jen o prosté zvýšení rafinerských kapacit. Nákup akciového podílu přispívá k naplnění jednoho z hlavních strategických cílů skupiny Unipetrol, kterým je další integrace rafinerského a petrochemického segmentu. Ta umožní zajistit maximální dodávky pro interní poptávku petrochemického a maloobchodního segmentu. Zlepšená dostupnost a bezpečnost dodávek vstupních surovin pro petrochemii, spolu s maximálním využitím interní poptávky, budou základem pro plánovaný rozvoj petrochemického segmentu, ve kterém Unipetrol hodlá realizovat největší kapitálové investice. Zvýšený podíl ve společnosti Česká rafinérská také pomůže plánované expanzi v rámci maloobchodního segmentu, kde chce společnost Benzina dosáhnout 20% tržního podílu v roce Jednoduše řečeno, tato transakce má dle mého názoru velký význam pro skupinu Unipetrol a její další rozvoj. Jaké jsou priority Unipetrolu ve vztahu k České rafinérské, pokud se bavíme o horizontu nadcházejících měsíců? Především, transakce zatím nebyla dokončena a mělo by se tak stát začátkem roku Co se týká našich priorit, ty zůstávají stejné, jak jsme je prezentovali v naší strategii pro léta 2013 až Musíme se zaměřit na maximální využití rafinerských kapacit, rozvíjet nové investiční projekty, které povedou k úspornějšímu provozu rafinerií a povedou k postupnému naplnění cíle ohledně bezchybnosti provozu. Rád bych také využil této příležitosti a poděkoval všem zaměstnancům České rafinérské za velmi dobré zvládnutí nedávné odstávky v Kralupech nad Vltavou. Doufám, že v následujících měsících a letech bude celá skupina profitovat z investic a projektů v oblasti údržby, které byly během zarážky realizovány.

5 číslo 12 prosinec AKTUALITA Hovořilo se o pozitivech i o negativech Unipetrol (pr) Jménem generálního ředitele Unipetrolu byli zaměstnanci skupiny pozváni na setkání, na kterém jim Artur Paździor, Martin Durčák, Miroslaw Kastelik a Piotr Wielowieyski prezentovali výsledky hospodaření za poslední kvartál. Celkem sedm akcí se konalo v rozmezí od 8. do 18. listopadu v Praze, Chemparku Záluží, Ústí nad Labem a v Pardubicích. Vše odstartoval v pražské centrále Miroslaw Kastelik, který informoval zaměstnance Unipetrolu Services, Unipetrolu RPA a Unipetrolu, kteří sídlí v centru Gemini. S pracovníky Benziny se pak sešel Piotr Wielowieyski. O tři dny později se obdobná akce konala v Chemparku Záluží, a to hned ve třech reprízách. Do sálu nad hlavní kantýnou zamířili zaměstnanci Unipetrolu RPA, Unipetrolu Doprava, Unipetrolu Services a Výzkumného ústavu anorganické chemie. Výsledky a plány vysvětlili Artur Paździor, Martin Durčák a Miroslaw Kastelik. Za výzkumníky, kteří působí v Ústí nad Labem, zajel Artur Paździor 15. listopadu. Největší zájem o setkání byl v Pardubicích, jídelna Parama byla zaplněna do posledního místa. Martina Durčáka doplňovali a na dotazy odpovídali Jindřich Bartoníček, Anna Wydrzyńska a Petr Florian. Řečníci vycházeli z prezentace, která mapovala výsledky po jednotlivých segmentech a upozorňovala na pozitivní i negativní vývoj. Jako pozitivní byly zmíněny zejména dobré petrochemické marže, prodeje v síti Benziny a uzavřené kontrakty (Transpetrol, Státní hmotné rezervy, licence PE III). Z negativ byly uvedeny například meziroční nižší petrochemické prodeje s ohledem na červnové povodně a dvě neplánované odstávky etylenové jednotky Unipetrolu RPA. Bohužel skupinu brzdí i slabá výkonnost české ekonomiky. Součástí plánu pro zlepšení výsledků jsou projekty v oblasti údržby a rozvoje, aby došlo ke snížení nákladů a udržení konkurenceschopnosti, zvýšení prodeje, spolehlivosti a zajištění výroby bez neplánovaných odstávek. Očekává se rovněž výrazné zlepšení spolupráce mezi všemi hlavními segmenty skupiny. Unipetrol bude podporovat aktivně iniciativu vlády České republiky v oblasti ochrany férového podnikatelského prostředí v oblasti PHM. Investovat se bude do zaměstnanců i do technologie. Díky školením a kurzům se zvýší kvalifikovanost zaměstnanců tak, aby měli větší výkonnost a jejich práce byla kvalitnější. Chystají se též investice do rozvoje výroby a logistiky, stejně jako do služeb v oblasti prodeje nebo informačních systémů. S cílem motivovat zaměstnance vznikly i dvě nové kategorie v rámci ceny generálního ředitele v oblasti prodejů a inovátorství. změny ve vedení Ivan Oliva nastoupil do PIBu Polymer Institute Brno (jn, ir) Polymer Institute Brno (PIB) má od prosince nového jednatele. Stal se jím Ivan Oliva, předchozí generální ředitel Spolany Neratovice, který je v Brně zodpovědný za marketing a prodej. Polymer Institute Brno je součástí skupiny Unipetrol, má statut výzkumné a vývojové organizace pracující na bázi kontraktů, přičemž jejich významný podíl pochází právě od Unipetrolu. Od začátku prosince se počet jednatelů rozrostl na tři, když Zdeňka Salajku a Markétu Voglovou doplnil Ivan Oliva. Ivan Oliva pracoval ve Spolaně od února 2012, v říjnu 2013 jej nahradil ve funkci generálního ředitele a místopředsedy představenstva Karel Pavlíček. Během jeho působení Spolana úspěšně překonala letošní červnové povodně. Ivan Oliva také významně přispěl k získání souhlasu středočeského Krajského úřadu s prodloužením povolení provozu amalgámové elektrolýzy do 30. června Snímek je ze setkání finančního ředitele Miroslawa Kastelika se zaměstnanci Unipetrolu Services v Chemparku Záluží. Na vedlejším snímku Artur Paździor hovoří tamtéž k zaměstnancům hned pěti firem skupiny. ZPÁTKY KE KOŘENŮM Martin Durčák mezi hokejisty zapadl Unipetrol (jn, ir) Aktuální sérii projektu Zpátky ke kořenům uzavřel Martin Durčák, člen představenstva Unipetrolu zodpovědný za rafinerský segment. V pátek 1. listopadu dopoledne se před zápasem HC Verva Litvínov doma s chomutovskými Piráty zúčastnil tréninku našich hokejistů. Než se Martin Durčák, člen představenstva Unipetrolu zodpovědný za rafinerský segment, převlékl do kompletní hokejové výstroje, zašel s generálním manažerem HC VERVA Robertem Kyselou za trenérem Radimem Rulíkem. Zřejmě jeho přítomnost hokejistům pomohla, protože večer pak derby vyhráli a díky tříbodovému zisku se odrazili ode dna extraligové tabulky. Další úspěch litvínovský, marodkou zdecimovaný, tým vyválčil v neděli v Plzni (1 bod) a před reprezentační přestávkou se přiblížil dvanáctým Varům. Vzhledem k tomu, že je Martin Durčák současně i členem představenstva HC Verva Litvínov, bylo mu prostředí stadionu Ivana Hlinky naprosto vlastní, neomylně zamířil do šaten a s vedením týmů i některými hráči se kamarádsky pozdravil. Čas si našel i na debatu s trenéry Radimem Rulíkem a Miloslavem Hořavou, na rozdíl od pokynů k tréninku se od nich ale prognózy o výsledku večerního zápasu nedočkal. Slíbili jen, že pro vítězství udělají oni a především jejich svěřenci všechno. A proč se někteří fanoušci, náhodou přihlížející tréninku, mohli domnívat, že v černé pětce trénuje nový obránce? Martin Durčák totiž chodí hokej hrát ve svém volnu pravidelně dvakrát týdně. Přesto z tréninku s extraligovými borci, mezi nimiž byly i dřívější hvězdy NHL jako Jiří Šlégr nebo Martin Ručinský, měl dopředu respekt. Na druhou stranu vyzval Jiřího Šlégra, aby si to v závěru spolu rozdali na provizorním oválu přes dvě třetiny zimního stadionu. Martin Durčák, který V rámci tréninku si Martin Durčák, který chodí hokej hrát ve svém volnu pravidelně dvakrát týdně, vystřelil i na extraligového gólmana. nakonec ztratil jen čtvrt kola, se jistější cítí na in-line bruslích, na nichž zdolává i stokilometrové trasy. Na nich by Jiřího Šlégra porazil. Trénovat hokej s lidmi mého věku a mé výkonnostní úrovně je něco úplně jiného. Dnešní trénink měl nejen vyšší kvalitu, ale byl taky mnohem rychlejší, než na co jsem běžně zvyklý. Rozhodně jsem si to však užil, zhodnotil trénink Martin Durčák nad kávou v kanceláři generálního manažera klubu Roberta Kysely, kde se oba často setkávají při debatě o současnosti i budoucnosti HC Verva Litvínov.

6 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol REGION Při návštěvách radnic Česká rafinérská (lp) Konec roku se přiblížil a přinesl i dobu jednání o nadcházející spolupráci České rafinérské s obcemi v regionech, ve kterých působí. Generální ředitel České rafinérské Leszek Stokłosa se za účasti PR setkal s primátorem města Mostu, se starosty měst Litvínova a Meziboří. V dohledné době jej čekají ještě setkání na Kralupsku. Jednání se nesla v duchu společných témat. Přítomní se shodli na tom, že oboustranná spolupráce a informovanost je vnímána jako jedna z priorit fungujícího vztahu. Zúčastnění si otevřeně pohovořili o možnostech spolupráce, o situaci průmyslových odvětví v regionu či o vzdělanostním potenciálu regionu. Starostové ocenili důraz České rafinérské na bezpečnost včetně fungujícího systému hlášení případných mimořádných událostí. Příjemná atmosféra schůzek je bezesporu odrazem snahy najít společné přístupy k aktuálním tématům. Starosta Litvínova Milan Šťovíček a generální ředitel České rafinérské Leszek Stokłosa při debatě poradna Jsem mimo kancelář Unipetrol Blíží se konec roku a s ním pro většinu z nás zasloužený odpočinek v rodinném kruhu. A nejen v tuto dobu, kdy předpokládáme, že nebudeme v kanceláři, je dobré si připomenout jedno z nepsaných pravidel ové etikety a vizitky naší osobní, ale i firemní komunikace, a to využití pomocníka Mimo kancelář. Každý z nás, mající ovou schránku MS Outlook, by měl svou, i jednodenní, nepřítomnost oznámit nastavením automatické odpovědi Mimo kancelář. Pravidlo stačí v MS Outlook povolit a napsat komentář, který se použije jako odpověď na doručené zprávy. Návod, jak aktivovat uvedenou funkci, naleznete na hlavní stránce našeho intranetu v záložce Praktické informace Outlook 2007 manuál. Stručně můžeme připomenout základní pravidla pro nastavení výše zmíněné funkce: 1) ví-li zaměstnanec, že nebude mít možnost vyřizovat y z důvodu čerpání dovolené, služební cesty, účasti na konferenci, školení či jiné možné skutečnosti, měl by si vždy v MS Outlook nastavit automatickou odpověď pro nepřítomnost; ideálně v české i v anglické (či jiné) jazykové mutaci, 2) informovat je též třeba, proč je dotyčný mimo kancelář, kdy bude zpět a na koho se příjemce zprávy může obracet, 3) po návratu do kanceláře nesmí zapomenout automatickou odpověď vypnout. Věříme, že si ového pomocníka oblíbíte nejen s blížícími se svátky. Pohodové Vánoce a příjemné vykročení do roku 2014, vzkazuje odbor vnitřní a vnější komunikace. Z VÝROBY Záluží vyrobilo pět milionů tun PP Polymer Institute Brno, Unipetrol RPA (ir) Polypropylen se stal jedním z nejvíce vyráběných a používaných polymerů. Zatímco spotřebu v nejrůznějších výrobcích zajišťujeme téměř všichni na zeměkouli, jeho produkci se věnuje jen zlomek populace. Ve velkých státech bývá několik výrobců polypropylenu, v malých obvykle jeden, častěji žádný. V České republice polypropylen vyrábí Unipetrol RPA a s vývojem používané technologie pomáhají výzkumníci Polymer Institute Brno, který rovněž patří do skupiny Unipetrol. V chemickém areálu v Záluží polypropylen vyráběla v letech 1975 až 2002 jednotka využívající hexan coby rozpouštědlo a málo aktivní polymerační katalyzátory. Nežádoucím vedlejším produktem byly emise hexanu a obtížně zpracovatelný amorfní polypropylen, mezi zaměstnanci známý jako ataktika, řekl Jan Kratochvíla, vedoucí oddělení technologie PP Polymer Institute Brno. Žijeme však v době, která si žádá trvalý růst produktivity, efektivity a životní úrovně. Původní výrobna polypropylenu byla proto během 27 let provozu několikrát modernizována, řekl Stanislav Janský, produktový manažer polypropylenu Unipetrolu RPA. Měla však, jak doplnil Jan Kratochvíla, nedostatečnou kapacitu a řadu zajímavých typů polypropylenu, jako například kvalitní kopolymery, v ní nebylo možno vyrobit. Od najetí nové plynofázní technologie INNOVENE uplynulo nedávno 11 let. Dva ležaté polymerační reaktory mají podobu cementárenské pece, polymerující prášek se v nich pomalu pohybuje pomocí obrovského míchadla. Postupný tok prášku umožňuje minimalizovat množství materiálu vyrobeného při změnách produkovaných typů polypropylenu. V každém reaktoru je možno cíleně vyrábět odlišné polymery neboli bimodální typy. Dva reaktory za sebou umožňují vyrábět unikátní houževnaté kopolymery. Tyto ideálně kombinují vysokou pevnost a současně houževnatost, a to i za mrazu, kdy běžný polypropylen křehne. Houževnatý polypropylen je tak používán třeba pro výrobu automobilních dílů, kbelíků, nářadí či misek do mrazniček, řekl rovněž Jan Kratochvíla. Nová jednotka polypropylenu Na historickém snímku je původní technologie PP z roku Současná technologie produkce polypropylenu, postavená v Záluží, je technicky jednoduchá a nákladově minimalistická, když zahrnuje nejméně technologických zařízení ze všech srovnatelných procesů. Reaktory neobsahují tuny horkého kapalného propylenu, což Ve výrobně polypropylenu Unipetrolu RPA se 28. listopadu 2013 vyprodukovala 5miliontá tuna polypropylenu. Polypropylen se v Chemparku Záluží vyrábí od roku 1975 a v současném pracovním kolektivu je šest lidí, kteří byli už i při výrobě první tuny. v jiných procesech představuje významné bezpečnostní riziko. Výroba je ekologická, nespotřebované suroviny se recyklují a vracejí zpět do výroby. Amorfní polypropylen zůstává v produktu a zlepšuje jeho zpracovatelnost. To vše vede k nízkým výrobním nákladům a ke konkurenční výhodě oproti jiným výrobcům. Minimalistická technologie výroby polypropylenu však rozhodně neznamená minimalistický produkt. Polymerace je nesmírně flexibilní a umožňuje dosahovat optimálních ekonomických i technických parametrů polypropylenu Mosten, chválí Jan Kratochvíla. Za jedenáct let existence zálužská výrobna polypropylenu prošla intenzivním vývojem. Za velmi úzké spolupráce pracovníků výrobny polypropylenu se podařilo úspěšně realizovat řadu výsledků výzkumu a vývoje prováděného systematicky v Polymer Institute Brno, řekl Jan Kratochvíla. Vyvinuty a úspěšně zavedeny byly nové typy polypropylenu Mosten, dodává Stanislav Janský. Například jde o unikátní vláknařské materiály umožňující zpracovatelnost v nejmodernějších technologiích, trubkový typ s certifikací na teplou vodu i vysoce houževnaté kopolymerní typy. Velký zájem projevují zpracovatelé o transparentní typy polypropylenu široce používané na různé nádoby v domácnosti či na potravinové obaly. O celosvětových perspektivách polypropylenu Stanislav Janský říká: Zatím se nezdá, že by se jej spotřebitelé chtěli vzdát. S trochou nadsázky jde o téměř šedesátiletého mladíka (duchovním otcem byl prof. Natta v roce 1954), který se s věkem stále vyvíjí a jehož aplikace se rozšiřují. Zatímco dříve to bylo na úkor klasických materiálů jako dřevo nebo kovy a později na vrub dražších či ekologicky problematických polymerů (PVC, polystyren, polyuretany), nyní částečně nahrazuje i drahé konstrukční plasty, uzavřel Jan Kratochvíla.

7 číslo 12 prosinec aktualita V Bílině plave dalších ryb Unipetrol RPA (jn, ir) Unipetrol RPA a Český rybářský svaz Severočeský územní svaz (ČRS SÚS) v listopadu vysadily v rámci dlouhodobé spolupráce do řeky Bíliny 325 kilogramů vybraných druhů ryb. Unipetrol RPA do spolupráce investoval již 300 tisíc korun, vysazování ryb do Bíliny začalo v září 2010 a tentokrát se jednalo již o šestou akci. PERSONÁLNÍ ÚSEK Využíváme projektů k rozvoji zaměstnanců Celkem 325 kilogramů představuje přibližně ryb. Mezi nimi byli zejména perlíni ostrobřiší, plotice obecné, okouni říční, karasi obecní, cejni velcí a také vzácní jelci jeseni, na jejichž odchov má ČRS SÚS zvláštní povolení. Pro vysazení uvedeného množství ryb bylo určeno pět vhodných míst na řece Bílině v okolí obcí České Zlatníky, Želenice, Hostomice, Lysec a Lbín. Vybrané původní druhy ryb tvoří základ vyváženého společenstva organismů v tekoucích vodách. ČRS SÚS pravidelně monitoruje populace ryb v řece Bílině, díky zlepšující se kvalitě životního prostředí je zaznamenán i pozitivní trend vývoje populací ryb. Na dolním úseku toku řeky Bíliny je již výskyt ryb relativně hojný, cílem spolupráce mezi Unipetrolem RPA a Českým rybářským svazem je zajistit odpovídající populaci ryb i na zbývajících částech této řeky, říká Václav Jelínek, rybářský technik Severočeského územního svazu ČRS. Na jaře 2014 bude vybráno obdobné množství dospělých zástupců stejných druhů, kteří budou vysazeni do míst vhodných k přirozenému výtěru přímo v řece Bílině, aby byl zachován přirozený cyklus obnovy rybích společenstev vodního toku. Díky Unipetrolu RPA rybáři vysadili 12. listopadu do řeky Bíliny hned na pěti místech celkem 325 kilogramů ryb. To představuje přibližně ryb, mezi nimiž nechyběli okouni říční a karasi obecní. V září 2010, kdy spolupráce mezi Unipetrolem RPA a ČRS SÚS začala, rybáři do řeky vypustili kilogramů kaprů, tj šupináčů. Akce se opakovala hned dvakrát v průběhu následujícího roku. V dubnu ve rybách vévodil jelec jesen a v říjnu šlo hned o kusů stejného druhu. K oslavám Dne Země v dubnu 2012 vypustil Unipetrol RPA spolu s rybáři jelců jesenů. Letos ke stejnému dni bylo na vybraná místa řeky Bíliny vysazeno dalších jedinců hned osmi druhů ryb. Unipetrol Services (kš, ir) V podzimních měsících pokračuje vzdělávání zaměstnanců tří firem skupiny prostřednictvím projektu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Koordinaci rozvojových aktivit zajišťuje personální úsek Unipetrolu Services. V rámci projektu, financovaného z prostředků Evropské unie, pokračuje po prázdninové přestávce vzdělávání zaměstnanců společností Unipetrol, Unipetrol Services a Unipetrol RPA. Někteří zaměstnanci využili možnost zlepšit si své dovednosti a účastní se vzdělávacích aktivit zaměřených na takzvané měkké dovednosti, jako jsou například motivace, týmová spolupráce, umění prezentace, vedení lidí. Pro tuto oblast se stále častěji používá anglický název soft skills, vysvětluje specialistka personálního úseku Blanka Flídrová. vztahy s investory Jak být lepším investorem Unipetrol (PR) Předtím, než někdo začne investovat své finanční úspory, měl by se zeptat svého bankovního nebo finančního poradce, jaká je dlouhodobá historická výkonnost jeho stávajících klientů za posledních minimálně pět let. Musí se zeptat také na investiční výkonnost průměrnou a výkonnost nejhorších a nejlepších deseti procent investorů. Zjistí tak, jaké je celkové rozdělení investičních výnosů všech jeho klientů. Od této nominální výkonnosti doporučuji ještě odečíst inflaci, aby se dostal k reálné výkonnosti. Michal Stupavský manažer vztahů s investory Unipetrolu Nechci být přehnaně pesimistický, ale na základě zjištěných údajů si sami ověříte, že naprostá většina drobných individuálních investorů je schopna dlouhodobě dosahovat pouze velice nízkých reálných výnosů. Pohádkové zisky jsou opravdu určeny pouze velice omezenému množství investičních šťastlivců. Navíc je důležité zdůraznit, že určitý počet investorů při svém investování doslova prodělá kalhoty, pokud nedodržují základní pravidla opatrného konzervativního investování a pokud jejich investiční styl spíše připomíná bujarý večírek v kasinu, tudíž velice rizikový podnik s nejasným koncem. Investování obecně by nemělo být snahou o dosažení maximálních výnosů za každou cenu. Cílem by měl být tak zvaný risk management, to znamená snaha omezit velká investiční rizika. V případě drobných individuálních investorů risk management představuje snahu se za každou cenu vyhnout zásadním investičním chybám. Je třeba si uvědomit, že naprostá většina z nich se těchto chyb dopouští. Tou klíčovou je, stručně řečeno, naivní víra, že právě JÁ budu ten šťastný, kterému se podaří na finančním trhu zázračně zbohatnout. Bohužel to dopadá opačně člověk zázračně rychle zchudne. Naprostá většina drobných individuálních investorů udělá nejlépe, pokud se zcela vyhne krátkodobým spekulacím s velkým rizikem, zaměří se výhradně na velice dlouhý investiční horizont minimálně pěti let a bude aplikovat tzv. investiční strategii průměrování nákladů v čase. To znamená, že bude každý měsíc nebo kvartál pravidelně investovat určitou konkrétní částku do diverzifikovaného portfolia investičních nástrojů. Snímek je z jednoho ze seminářů, který se uskutečnil v listopadu v salonku hlavní jídelny Unipetrolu RPA. Další kolegové ze společností, které se účastní projektu, pak absolvují odborné kurzy s tematikou logistiky, marketingu či kupříkladu projektového řízení. Největší zájem pak byl o jazykové kurzy odborné angličtiny, doplňuje Blanka Flídrová. Nabídku na rozšíření jazykových znalostí využilo 57 zaměstnanců, v ostatních oblastech bylo proškoleno celkem 193 osob. Vícedenní kurzy byly, z důvodu pracovního vytížení našich zaměstnanců, většinou organizačně rozděleny na dvoudenní bloky. Účast přihlášených zaměstnanců na realizovaných vzdělávacích akcích byla téměř stoprocentní. A co na to personální ředitel Michał Chmiel? V dnešní ekonomicky složité době se musíme snažit využít všech dostupných možností pro rozvoj a vzdělávání našich zaměstnanců. Málokdo si uvědomí, že školení a zdokonalování znalostí a dovedností není užitečné jen pro firmu, ale především pro toho konkrétního zaměstnance, kterému to už nikdo nikdy nevezme, ani kdyby se například rozhodl zaměstnavatele změnit. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jistě víte, se sloupkem personálního úseku jste se v UNI novinách setkávali celý rok. Toto číslo je v letošním roce poslední. Většina z nás se již připravuje na vánoční svátky a na oslavu začátku nového roku. Rádi bychom Vám i Vašim nejbližším jménem všech zaměstnanců personálního úseku popřáli hodně zdraví a pracovních a životních úspěchů v dalších dnech. Personální úsek Unipetrolu Services

8 8 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol aktualita Benzina kampaní podpoří prodej paliva VERVA Diesel Od 1. prosince Benzina nabízí na všech svých 337 čerpacích stanicích zimní naftu TOP Q s parametrem filtrovatelnosti do -20 C. Zároveň v průběhu tohoto měsíce společnost postupně upravuje zimní parametr u prémiové nafty VERVA Diesel. Jedná se o speciální zimní aditivaci na zlepšenou filtrovatelnost do -26 C. Prémiové palivo VERVA Diesel mohou řidiči natankovat na 214 čerpacích stanicích Benziny. Na dostupnost kvalitní zimní nafty VERVA Diesel s vylepšenými vlastnostmi upozorňuje řidiče speciální propagační kampaň. Ta poběží na internetu a v rádiích. Proč zimní aditivace? V současnosti používané automobilové benziny fungují zcela standardně i při mrazech do -40 C, na rozdíl od nich však motorová nafta obsahuje určité skupiny uhlovodíků, které při teplotách nižších než -8 C tuhnou a vytvářejí drobné krystalky, které mohou omezit průchodnost filtrem motoru auta a v nejhorším případě jej i ucpat. Právě z těchto důvodů dodává v zimním období Benzina na své čerpací stanice nejen aditivovanou motorovou naftu Diesel TOP Q třídy F, ale také prémiovou naftu VERVA Diesel s filtrovatelností do -26 C. Komplexní aditivací prémiové nafty VERVA Diesel dochází v zimě k vylepšení filtrovatelnosti, ale tato nafta má i řadu dalších vynikajících užitných vlastností, jako jsou mazivost, ochrana proti korozi nebo vysoké cetanové číslo, které zlepšuje studené starty motoru z historie Zimní nafty dříve BEN-VervaDiesel-A4.indd 1 v zimním období, uvedl Václav Loula, ředitel jakosti společnosti Benzina. V případě extrémních mrazů je Benzina ve vybraných lokalitách připravena nasadit arktickou naftu třídy 2, která má filtrovatelnost upravenou až na -32 C. Tento typ nafty má Benzina zpravidla Na přelomu 70. a 80. let minulého století nabyla Benzina velikosti koncernového podniku, který spravoval 52 distribučních skladů, ochraňoval zásoby Státních hmotných rezerv a pro veřejnost i podniky provozoval 774 veřejných čerpacích stanic. v prodeji při velkých mrazech v lokalitách s náročnými terény a v horských oblastech. Konkrétně se jedná o zhruba 50 čerpacích stanic. Termín nasazení a seznam čerpacích stanic budou zveřejněny na našich webových stránkách uzavřel Václav Loula. ilustrační foto 11/28/13 10:06 AM V době socialismu a vedoucí úlohy vládnoucí KSČ byly velké obavy z vážných důsledků i hrozících trestů za to, že by byla ohrožena obranyschopnost, zásobování (nedovezl by se chleba či jiné důležité základní potraviny) nebo autobusová doprava (lidé by nedojeli do práce) z důvodu zamrznutí nafty. To bylo klasifikováno jako vážné obvinění. Benzina, která měla za povinnost spolehlivě zásobovat podniky i armádu, dodávala vedle benzinu dva základní druhy nafty definované československou normou ČSN Konkrétně šlo o naftu s označením NM -4 a NM -22. Produkt s označením NM -4 se prodával v období od 1. dubna do 31. října. Od začátku listopadu do konce března pak byla k mání NM -22. Čísla -4 a -22 znamenaly body tuhnutí. Benzina vedle toho měla za povinnost udržovat a neustále doplňovat pohotovostní zásoby pro případ silných mrazů, nebo třeba z důvodu hrozícího válečného stavu. Do této kategorie patřila podle podnikové normy motorová nafta NM -35, kde byla předepsána teplota vylučování parafinů max. -25 C a filtrovatelnost max. -30 C. Pro nasazení takovéto speciální zimní nafty měla Benzina zpracován harmonogram. Kromě čerpacích stanic šlo též o povinné dodávky armádě, policii, zdravotnictví a dalším vybraným odvětvím. SBÍRKA Darujte s Vervou Na čerpacích stanicích Benziny probíhá od 1. prosince sbírka Darujte s Vervou, jejíž výtěžek poputuje ve prospěch projektu Pomozte dětem. Společnost Benzina a její zákazníci tak pomohou ohroženým a znevýhodněným dětem. V loňském roce se prostřednictvím sbírky podařilo vybrat korun. Na konci loňského roku naši zákazníci ukázali velkou dávku solidarity, když během jednoho měsíce trvání sbírky na čerpacích stanicích zakoupili téměř devět tisíc samolepek s kuřetem, a přispěli tak ve prospěch dětí částkou přes 217 tisíc korun. Vzhledem k tomuto velmi dobrému výsledku jsme se rozhodli spolupráci s projektem Pomáháme dětem v letošním roce zopakovat, uvedl Artur Śladowski, jednatel společnosti Benzina. Jak se do sbírky zapojit? Na 106 vybraných čerpacích stanicích Benzina plus si zájemci mohou zakoupit samolepku s charakteristickým obrázkem kuřete. Minimální hodnota samolepky je 20 korun. Kompletní seznam čerpacích stanic Benzina plus, kde sbírka probíhá, je k dispozici na webu NADACE Aukce dresů HC VERVA Zástupci extraligového klubu HC VERVA Litvínov, ve spolupráci se společností Benzina, předali Nadačnímu fondu Ivana Hlinky darovací šek na částku korun. Peníze se vybraly díky fanouškům chemiků, kteří měli možnost získat v dražbě 21 podepsaných historických hokejových dresů HC VERVA Litvínov, a podpořit tak bývalé hráče a ostatní činovníky ledního hokeje nacházející se v sociálně obtížné životní situaci. Aukce probíhala ve spolupráci s portálem Aukro.cz od 16. do 26. září. Se šekem Liběna Hlinková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Ivana Hlinky, a Robert Kysela, generální manažer HC VERVA Litvínov. Máme velkou radost, že se naši fanoušci do aukce zapojili nad rámec našeho očekávání. Obrovský dík za pomoc vysloužilým hokejistům a dalším činovníkům hokeje patří právě jim, uvedl Robert Kysela, generální manažer HC VERVA Litvínov. Do aukce se zapojilo celkem 106 fanoušků. Těmi vůbec nejúspěšnějšími se staly dresy Michala Trávníčka (vydražil se za korun), Martina Ručinského Pomozte d ě t e m je dlouh o d o b ý sbírkový projekt, který společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize. Hlavním cílem je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice. Sbírka Pomozte dětem za dobu své existence rozdělila více než XXX milionů korun a pomohla tím zhruba XXX tisícům dětí. (vynesl celkem korun) a Jiřího Šlégra (ten Nadačnímu fondu přinesl korun). Lední hokej má v Litvínově velkou tradici. Jsme rádi, že fanoušci nezapomínají ani na ty, kteří se už nemohou bít o vítězství v extralize, naopak mnohdy bojují s existenčními problémy a složenkami. Všem účastníkům aukce děkujeme, dodala Liběna Hlinková, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Ivana Hlinky. Dražba historických dresů proběhla v rámci oslav 55 let, které spojují jak litvínovský hokejový klub, tak i společnost Benzina, jeho generálního partnera. HC VERVA Litvínov hraje již více než půl století bez přerušení nejvyšší tuzemskou hokejovou ligu a po stejnou dobu zase Benzina existuje na českém trhu s pohonnými hmotami. Vrcholem oslav pak bylo první domácí utkání v nové sezóně proti PSG Zlín, pro které byly retrodresy vyrobeny.

9 číslo 12 prosinec aktualita Dobré listy komory předány dalším mladým nadějím Unipetrol (pr) Dobrý list komory obdrželo 6. listopadu dalších šestnáct vysokoškoláků. Ti absolvovali studia v Ústeckém kraji a mají odborné znalosti a schopnosti, které jsou trhem práce žádány. Předání prestižních certifikátů Okresní hospodářské komory Most (OHK Most) se uskutečnilo za podpory Unipetrolu. Ocenění na mosteckém magistrátu předávali ústecký hejtman Oldřich Bubeníček, mostecký primátor Vlastimil Vozka, předseda OHK Most Rudolf Jung a zástupkyně Unipetrolu Jitka Němečková, manažerka komunikace. Letos bylo mezi oceněnými osm absolventů Vysoké školy finanční a správní, čtyři z Vysoké školy chemicko-technologické, a po dvou z Univerzity J. E. Purkyně a Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské. Absolventům vysokých škol v Ústeckém kraji, a to nejen těm nejlepším a dnes oceněným, bych chtěl popřát, aby získali odpovídající zaměstnání ve své profesi, aby nabyté vědomosti dokázali uplatnit v praktickém životě a prodat u svých zaměstnavatelů a aby jejich práce byla adekvátně finančně oceněna, řekl kromě jiného ústecký hejtman. Těší nás, že jsme projekt Dobrý list komory, který oceňuje kvalitu mladých lidí vstupujících na trh práce a potvrzuje jejich odborné znalosti, mohli podpořit. I skupina Unipetrol potřebuje mladé odborníky, vysokoškoláky i středoškoláky, a zdaleka ne jen chemiky. Proto již delší dobu spolupracujeme se Střední školou Educhem v Meziboří a Vysokou školou chemicko-technologickou, uvedla mimo jiné Jitka Němečková. Za pět let existence tohoto ocenění obdrželo certifikát již padesát šest vysokoškolských studentů. Dobrý list komory je však udělován i absolventům středních škol. Hejtman absolventům vysokých škol mimo jiné popřál, aby nabyté vědomosti dokázali uplatnit v praktickém životě. Slavnostní okamžiky na mosteckém magistrátu podtrhly svým výkonem děti ze Základní umělecké školy Floriána Leopolda Gassmanna. Oceněným d r ž i t e l ů m Dobrého listu komory blahopřála i Jitka Němečková, manažerka komunikace Unipetrolu. PROPAGACE ZNAČKY Úspěšný MOGUL DAY 2013 Paramo (ir) Společnost Paramo připravila pro své obchodní partnery a zástupce novinářů již čtvrtý ročník neformálního setkání na Autodromu Sosnová u České Lípy. Pozvání na MOGUL DAY 2013, který se konal 24. října, přijali i zahraniční partneři. Na neformálním setkání MOGUL DAY 2013 na Autodromu v Sosnové u České Lípy se sešlo téměř 150 obchodních partnerů společnosti Paramo. Nechyběli ani hosté ze zahraničí a novináři. Na úvod Luboš Krejčík, segment manager zodpovědný za marketing, seznámil všechny přítomné s programem a přivítal rovněž členy MOGUL Racing Teamu, kteří se na akci později prezentovali. Na úvod Luboš Krejčík, segment manager zodpovědný za marketing, seznámil všechny přítomné s programem a přivítal rovněž členy MOGUL Racing Teamu, kteří se na akci později prezentovali. Roman Kresta, jeden z nejlepších jezdců českého rally, zhodnotil celkem sedm úspěšných let se značkou Mogul a potvrdil, že se již nezúčastní kompletního seriálu Mezinárodního mistrovství ČR v rally. Svoji další kariéru vidí v rozvoji vlastního týmu a podpoře mladých jezdců. Mistr a vicemistr Evropy v rallycrossu Roman Častoral zhodnotil úspěšnou sezónu, stejně jako manažer juniorské reprezentace ČR enduro Karel Scheder. Svoji spokojenost s Paramem jako partnerem a dodavatelem olejů potvrdili i zástupci Mňuk Motokros Týmu a Montáže Brož Racing Teamu, který se letos účastnil i Mistrovství světa Moto GP. I další noví sportovní partneři značky Mogul, Ollie Roučková (čtyřkolky) a Otto Knebl (dragster), pozitivně zhodnotili spolupráci s Paramem. Všichni do jednoho potvrdili, že s používanými českými oleji značky Mogul, jsou naprosto spokojeni, uvedla specialistka marketingu Lucie Bartoňová, členka týmu připravujícího akci v Sosnové. Blížící se výročí společnosti Paramo připomněl Luboš Krejčík. Brzy uplyne 125 let od doby, co David Fanto položil v Pardubicích základy úspěšné chemické firmy. Dalším důležitým bodem programu byla debata o odstartované kampani Mogul. Dobře hustý. Ta je zacílena zejména na mladší generaci. Proto kampaň doplňuje speciální internetová stránka a samostatný facebookový profil Mogul. Dobře Hustý. A podle Lucie Bartoňové má profil za necelých pět měsíců více než fanoušků. Podstatnou informací bylo i to, že společnost Paramo a její hlavní značka Mogul byla potvrzena jako jediný zástupce skupiny PKN Orlen pro český a slovenský trh. Tuto skutečnost potvrdil i Leoš Dostál, segment manager zodpovědný za prodej maziv v ČR. Dále zhodnotil obchodní záležitosti a poděkoval přítomným za důvěru, kterou do českých olejů vkládají. Vždyť se značkou Mogul se motoristé setkávají od roku 1927 a za tuto dobu se stala synonymem kvalitního motorového oleje. V rámci akce v Sosnové u České Lípy si obchodní partneři mohli se zástupci Parama i s úspěšnými a populárními závodníky Mogul Racing Teamu nejen popovídat, ale také se s nimi svézt v závodních vozech. Většina obchodních partnerů využila i možnost vyzkoušet si řízení Fordu Fiesta. Pomyslnou třešničkou na dortu byla ukázka startu dragsteru, který zhruba za sekundu zrychlí z 0 na 100 km/h. Otto Knebl je nejrychlejší Čech a společnost Paramo je pyšná, že je motor jeho dragsteru ošetřován olejem Mogul MOTO 4T 20W-50. MOGUL DAY 2013 nabídl jeho účastníkům i další atrakce. S odstupem času musíme konstatovat, že jsme zaznamenali pouze pozitivní ohlasy a všichni byli nadmíru spokojeni, uzavřela Lucie Bartoňová. I motor takového speciálu, jakým je dragster Puma Imperial Wizard s výkonem přes tisíc koní, je mazán olejem MOGUL. Otto Knebl je schopný se svým strojem dosáhnout rychlosti z 0 na 100 km/h za necelou sekundu. Jeho osobním rekordem na závodech byla konečná rychlost v cíli 325,8 km/h.

10 10 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol fotoreportáž Petr Jíša: Za výzkumem jsem se přestěhoval na sever Unipetrol (ogil, ir) Dokážeme si vůbec představit, jak by to v Unipetrolu vypadalo, kdyby mezi námi nebyli výzkumníci objevující neobjevené? Právě na těchto menších pracovních úsecích se rodí nápady, které naše výrobky a produkty činí konkurenceschopné na celoevropském trhu. Nový díl pravidelného seriálu Den s vás provede pracovní směnou výzkumníka, jehož náplní práce je přicházet s novými typy asfaltů používaných v silniční dopravě při stavbě silnic nebo dálnic. V Chemparku Záluží dennodenně narážíme na dělníky pracující na rozsáhlé stavbě výzkumného centra UniCRE. Ačkoliv se do něj badatelé z Výzkumného ústavu anorganické chemie (VÚAnCh) spolu se svými přístroji a nástroji nastěhují až začátkem příštího roku, Petr Jíša, výzkumný pracovník VÚAnChu, nám během společného dne stráveného na pracovišti přiblížil několik očekávaných novinek. Kromě toho jsme měli možnost nahlédnout pod pokličku výzkumu silničních asfaltů. Petr Jíša pracuje v rámci výzkumného programu EFFRET, který se zabývá rafinerskými technologiemi. Specializuje se na výzkum silničních asfaltů, samostatně řeší jednotlivé projekty, ale má svého vedoucího programu, který jeho práci koordinuje. Nad ním je už jen ředitel výzkumného ústavu a vedení firmy. V Unipetrolu pracuje téměř dva roky, nastoupil v lednu 2012, a v oboru je to jeho první stálé zaměstnání. Studoval jsem chemii na VŠCHT v Praze na fakultě technologie ochrany prostředí. Jinak jsem pracoval i jako nakladač na letišti, popisuje počátky svého profesního rozvoje. Ačkoliv pochází z Mariánských Lázní, za výzkumem se přestěhoval na sever Čech. Do zaměstnání přichází na sedmou hodinu ranní. Stejně jako řada jeho kolegů v Unipetrolu nejprve zamíří k počítači, kde projíždí Je třeba zkontrolovat funkčnost přístroje pro stanovení penetrace. Petr Jíša s laborantkou Gabrielou Veselou prohlížejí výsledek předešlého pokusu. Diskuze s kolegou Alešem Vráblíkem nad podobou prezentace pro kontrolní den Je třeba se občas pochlubit spolupracovníkům. Petr Jíša se stážistkou Monicou Alexandrou Guzmanovou.

11 číslo 12 prosinec Den s Petrem Jíšou, pracovníkem z Výzkumného ústavu anorganické chemie ovou schránku a vyřizuje nepřečtenou korespondenci. Tu nejurgentnější se snaží vyřešit okamžitě, zbylé se věnuje v průběhu dne. Jakmile je po kancelářské stránce vše hotovo, zamíří do laboratoře, aby zjistil, jak laborantky pokročily s prací. Naše laborantky mají svou práci v malíčku. Tak rychle jako ony bych ji neudělal. Já se věnuji zadávání a řízení práce v rámci jednotlivých projektů. Laborantky vyrobí výsledky, které potom zpracovávám. Pokud experiment nevyjde, jak jsem si představoval, je potřeba ho opakovat, pozměnit nebo zapřemýšlet nad kritérii hodnocení, přibližuje svou práci Petr Jíša. Přestože se výzkum obvykle zaměřuje na zlepšení vlastností určitého typu asfaltu, někdy přichází i zadání s přímými požadavky na výsledné vlastnosti produktu, což se týká zhruba 20 % případů. Naproti tomu některé projekty jsou specifické a v jejich rámci se pouze analyzuje materiál. Petr Jíša celý proces popisuje následovně: Přijdou vzorky a seznam analýz. Ten, kdo je posílá, o materiálu také něco ví, ale chce své výsledky porovnat s našimi. Pokud byste se ho ale zeptali, zda k němu chodí požadavky na technologickou přípravu nové vozovky, odpověděl by vám, že silnice je směsí asfaltového pojiva a kameniva. Tým kolem Petra Jíši pracuje pouze na testování asfaltového pojiva, které tvoří cca 8 % směsi, a tak s kompletní přípravou silnice nemá mnoho společného. K samotnému testování pojiva se používá mnoho přístrojů. Jeden měří průnik jehly do asfaltu a tím jeho tvrdost, další stanovuje mezní teplotu, při které nastane měknutí, jiný měří protažitelnost. Máme také přístroje na stárnutí pojiva, protože asfalt podléhá oxidaci. Jedna metoda simuluje stárnutí krátkodobé, ke kterému dochází během skladování a přípravy směsi asfaltového pojiva s kamenivem. Druhá metoda simuluje dlouhodobé stárnutí, ke kterému dochází, když je asfalt vystaven působení silničního provozu v řádu několika let. Zjišťujeme, jakým způsobem se asfalt mění. Dostaneme asfalt z jednoho stavu do druhého a porovnáme je mezi sebou, vysvětluje. Tato testování se provádějí pro Českou rafinérskou a Unipetrol či zahraniční klienty. Zkoumají se i modifikované asfalty s obsahem polymerů. Kromě klasického výzkumu se Petr Jíša věnuje také grantovým výzkumným projektům. Konkrétně v těchto dnech připravuje užitný vzor na určitý druh asfaltu, jenž je zvláštní tím, že ho lze zpracovat při nižších teplotách. Při smíchání s kamenivem se tím ušetří energie a sníží emise. A právě to jsou momenty, kdy každého okamžitě napadne spolupráce s vybranou vysokou školou. Nedávno jsme oživili spolupráci s Českým vysokým učením technickým. V kombinaci s naším výzkumem by se mělo jednat o velice plodnou spolupráci. Plánuji se tam přihlásit k postgraduálnímu studiu, uvádí. Naše kroky pomalu směřují k rozestavěnému UniCRE, a tak se samozřejmě nabízí otázka, jak jeho stavbu vnímají ti, kdo v něm budou v následujících měsících pracovat. Pro nás je přínosem rozvoj přístrojového vybavení. Já se třeba těším na dynamický smykový reometr, na němž se dá dělat spousta věcí. Samotná budova a interiéry budou vypadat dobře, což přispěje k dobré reprezentaci naší firmy, uzavřel Petr Jíša. Petr Jíša sepisuje závěry do výzkumné zprávy.

12 12 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Úrazy SKUPINA UNIPETROL LTI Pracovní úrazy s absencí Listopad 1 11/ Benzina Butadien Kralupy Česká rafinérská Paramo Petrotrans Polymer Institute Brno Unipetrol Unipetrol Doprava Unipetrol RPA Unipetrol Services Celkem za 10 firem Pro letošní rok došlo v rámci skupiny Unipetrol k rozšíření reportovaných společností na 10. Dále se změnila kategorie sledovaných pracovních úrazů. V přehledu se evidují pracovní úrazy s následnou absencí postiženého bez ohledu na její délku (dříve se sledovala absence delší než 3 kalendářní dny). Doposud bylo zaznamenáno sedm úrazů. V České rafinérské (špatné našlápnutí), v Unipetrolu RPA (střet vozidla se světelným zařízením), Petrotransu (souprava mimo dálnici), Unipetrolu RPA (pracovník se nadýchal směsi benzenu! Bezpečnost práce ve skupině BP heslo s dusíkem), Unipetrolu RPA (hasič si narazil koleno na schodech), v Unipetrolu Doprava (při pochůzce pracovník uskočil před lokomotivou) a řidič Petrotransu si způsobil výron kotníku nohy při uklízení hadic na čerpací stanici. O pracovní úrazovosti v 10 společnostech skupiny vás budeme pravidelně, vždy jednou za půl roku, informovat. Dozvíte se tak i o pracovních úrazech, které se obešly bez následné pracovní neschopnosti. Aktuálním komiksem uzavíráme bezpečnostní kampaň pro letošní rok pod názvem Povolení k práci je štít vaší bezpečnosti. Tentokrát se věnujeme souvisejícím tématům zbývajících bodů bezpečnostního desatera. Jde o jakékoli přerušení nebo ukončení prací, které musí být provázeno zajištěním bezpečného pracoviště. BP pomůcka Pro správné povolení k práci Unipetrol Services (ir) Ve spolupráci s vybranou skupinou zaměstnanců Unipetrolu RPA byla připravena pomůcka pro všechny, kteří vystavují povolení k práci dle směrnice 465. V současnosti by měl být plakát dodán na příslušná místa v provozech. David Marek ukazuje nový plakát, který může pomoci všem pověřeným osobám z Unipetrolu RPA při vystavování povolení k práci. V této pomůcce jsou obsaženy nejčastější chyby, které jsme odhalili při kontrolách povolení k práci, stejně jako odezva na nejfrekventovanější dotazy jednotlivých vystavovatelů, řekl David Marek z odboru bezpečnosti Unipetrolu Services. Zalaminovaný informační plakát je ve formátu A3 a distribuoval se na rozhraní listopadu a prosince na jednotlivá vystavovací místa. Dokument je čitelný i ve formátu A4 a je umístěn na intranetu Unipetrolu RPA. Pomůcka slouží k prvotní informaci, co je nutné vyplnit při každém vystavování písemného povolení, a dále poskytuje vystavovateli přehled o provázanosti jednotlivých kolonek v povolení na práci. Samostatně jsou zmíněny prostory s nebezpečím výbuchu a nebezpečné prostory související s místy pod úrovní terénu a uzavřenými nádobami. Pomůcka obsahuje i závazný standard osobních ochranných prostředků a definuje možné výjimky z tohoto standardu, dodal David Marek. Jak již bylo uvedeno, jedná se o prvotní informaci pro všechny vystavovatele povolení k práci. Úsek HSE&Q Unipetrolu Services připravuje na příští rok vydání materiálu plakátu, který bude zpracovaný konkrétně pro danou výrobnu Unipetrolu RPA. Pomůcka by měla být ve formátu A4 a bude obsahovat vzory konkrétních povolení vypisovaných v rámci jednotlivých útvarů. Na tuto myšlenku nás přivedli vystavovatelé z úseku vodního hospodářství a jako velmi přínosnou ji chceme v roce 2014 realizovat, uzavřel David Marek. bp kontrola Na kontrole u externích dodavatelů Unipetrol Services (ir) Specialisté odboru bezpečnosti Unipetrolu Services pravidelně vyrážejí do zálužského chemického areálu na kontroly dodržování pravidel BOZP externími dodavateli při činnostech pro Unipetrol RPA. V Chemparku Záluží se pohybuje více než 120 firem, z nichž řada poskytuje své služby Unipetrolu RPA. Zda externí pracovníci dodržují platná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontrolují zástupci Unipetrolu Services. Konkrétně je má na starosti Miloš Borový s Petrou Hádkovou, novou posilou odboru bezpečnosti. Měsíčně provádíme plánované i namátkové kontroly, a zaměřujeme se především na ty externí firmy, které poskytují své služby Unipetrolu RPA. Tak můžeme být jeden den na etylenové jednotce a druhý den zase na opačné straně areálu u výrobny zplyňování mazutu nebo u teplárny T700, uvedl Miloš Borový. Výstupem z každé kontroly je zápis o zjištěném stavu. A že se nejedná jen o pouhou formalitu, o tom svědčí následující fakt. Dne 20. listopadu bylo při kontrole externí firmy pozastaveno používání míchačky do doby, než bude mít evidenční štítek, a prodlužovací kabely budou označeny tak, aby bylo zřejmé, k čemu patří předložené karty o revizích. Do systému komunikace s firmami poskytujícími své služby Unipetrolu RPA patří i kvartální setkávání se zástupci nejvýznamnějších externích dodavatelů, kdy pracovník odboru bezpečnosti přítomné seznamuje s novinkami, zkušenostmi a důležitými pravidly BOZP v Chemparku Záluží. Na snímku je vedle Miloše Borového nová posila odboru bezpečnosti Petra Hádková. Jsou zachyceni při společné kontrole opravované stavby číslo 1442 prováděné společností PRVNÍ HYPOSTAV. Kontroly se zúčastnil i správce budovy Vladislav Svoboda.

13 13 bp opatření Aby nám chůze neškodila Unipetrol Services (ir) Chůze je pro člověka ten nejpřirozenější pohyb. Přesto při pohledu do záznamů o úrazech se zaměstnanci nejčastěji zraňují při chůzi. Jak je to možné? Na to jsme se zeptali Davida Marka z odboru bezpečnosti Unipetrolu Services, který poskytl následující informace. Bezpečnost práce Chůze a úrazy, to je natolik závažná problematika, že se jí podrobně věnuje i Akční plán BOZP pro rok 2013, vyhlášený v Unipetrolu RPA. Proto je třeba si připomenout základní aspekty ovlivňující rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců při pohybu po vertikálních i horizontálních komunikacích. Styl chůze Mezi hlavní zásady správné chůze patří její plynulost a rytmus, tedy stejná délka kroků. Nestejné kroky negativně ovlivňují zátěž nohou, která vyplývá z nevyvážené svalové činnosti celého těla. Plynulost chůze ovlivňují i drobná poranění nohou, může se jednat například o otlaky částí nohou nebo puchýře z nesprávně zvolené nebo nové obuvi nebo namožené svaly. Dalšími negativními vlivy mohou být bolesti zad, páteře, různé artrózy, popřípadě nestejně dlouhé končetiny. Poraněná část bolí, a tak její práci převezmou jiné svaly a dochází ke svalové nerovnováze. Zatěžované svaly se unaví a nerovnováha se postupně promítne do pohybu celého těla. Funkční OOPP Bezpečnou chůzi také samozřejmě ovlivňuje volba správné obuvi, ale i pracovního oděvu, které patří mezi OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky). U pracovní obuvi je důležité zvolit padnoucí obuv, bezpečně zašněrovanou tak, aby se tkaničky nemohly zachytit o části zařízení nebo si je člověk nepřišlápl. Obuv nesmí vykazovat jakákoliv poškození. Zejména je nutné kontrolovat celistvost podešve. Velikost pracovního oděvu musí být zvolena tak, aby nedocházelo k přišlapování částí nohavic patou nebo boční stranou obuvi při používání příliš širokých nohavic. Technický stav a klimatické podmínky Poslední oblastí, které se chceme věnovat, je technický stav vertikálních Pozor! Uklouznutí a pády tvoří cca 63 % všech úrazů. i horizontálních komunikací. Aby chůze byla bezpečná, je nutné ji přizpůsobit technickému stavu povrchu komunikací, tzn. vyvarovat se pohybu po výmolech, v loužích a po dalších nerovnostech. Komunikace ale mohou být nebezpečné i v případě, že je jejich povrch rovný a celistvý. Špatné našlápnutí nebo uklouznutí představuje z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jeden z nejzávažnějších problémů současnosti. Nejčastější případy uklouznutí Ze statistik rovněž vyplývá, že zaměstnanci nejčastěji uklouznou na schodech, dále pak na komunikacích, cestách a venkovních plochách chemických areálů. Je třeba dávat pozor, jak a kam šlapeme, ale také je důležité vědět, jak předcházet nebezpečí... Schodiště Problémy nejčastěji vznikají při sestupování ze schodišť. Uklouznutí je zde způsobováno třeba kluzkým povrchem, ale také nesprávným došlapováním až na okraj schodu. Riziko souvisí s rozměry schodišťového stupně a délkou chodidla každého člověka. Možnost uklouznutí na schodech se zvyšuje například při přenášení břemene. Mimořádně riziková je i chůze po ocelových roštových schodech. Komunikace, cesty, venkovní plochy Uklouznutí na komunikacích, cestách a venkovních prostorech se řadí na druhé místo z celkového počtu těchto úrazů. Z celkového počtu případů připadá cca 80 % na zimní období. Nebezpečí výrazně stoupá u činností, kde vzniká horizontální síla. Zejména se jedná o posunování břemene, tlačení vozíků a dále pak o technologické činnosti. V případě úklidu jde vesměs o uklouznutí na mokré dlažbě. Prevence Pro zajištění bezpečné chůze je zejména nutné vyhýbat se, pokud je to možné, kluzkým a mokrým povrchům. Je také třeba důsledně dodržovat pořádek na pracovišti a pro pohyb využívat pouze komunikace k tomu určené. To znamená nezkracovat si cestu přes výrobní prostory, kolejiště či třeba štěrkové plochy. K pohybu lze využívat pouze dostatečně osvětlené komunikace a v neposlední řadě je nutné si zvolit vhodnou obuv v odpovídajícím technickém stavu. V případě, kdy se setkáte s některými z rizikových stavů, je nutné je neprodleně odstranit (pokud se jedná o vaše pracoviště a jste k této činnosti oprávněn), nebo věc řešit oznámením svému nadřízenému nebo oznámením pomocí některého ze systémů hlášení rizikových stavů a skoronehod (databáze AMI, sběrné schránky nebo telefonické ohlášení na úsek HSE&Q, tel /2398). Veškeré ohlášené případy jsou průběžně řešeny s ohledem na rozsah a náročnost nutných oprav a míru jejich rizikovosti. Bezpečnostní desatero 51 Dočasně převzatý prostor (i zařízení) se od dodavatelské firmy přebírá až po úplném dokončení všech činností nebo při vypršení platnosti příslušného povolení na práci a musí předcházet oficiálnímu uzavření písemného povolení. Příjemce povolení (kupříkladu údržbářská firma) je povinen zajistit fyzické zpětné předání pracoviště vystavovateli, a to v bezpečném a uklizeném stavu. V případě přerušení činností, změny podmínek nebo při jejich neplnění nesmí být pracoviště ponecháno v nebezpečném stavu. Pokud tuto podmínku nelze splnit, je nutné ohrožený prostor zajistit trvalým dohledem. Identicky se chováme i v případě přerušení aktivit, kdy pracovníci odejdou na jídlo či odpočinek. Zejména se jedná o nezabezpečené prostory, jako jsou například demontované rošty, bezpečnostní zábrany nebo ochranná zábradlí. Totéž platí i pro nezajištěné stroje, přístroje a zařízení proti zneužití nepovolanou osobou nebo pro situace, kdy je prostor ohrožen pádem předmětů, ať z hlediska klimatických projevů, nebo špatného zabezpečení proti pádu.

14 14 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol představení držitele ceny GŘ za 2012 Jan Doskočil: Tato firma nás živí, chovejme se k ní podle toho Unipetrol (ir) Etylenová jednotka je nejvýznamnější výrobnou celé skupiny Unipetrol. Zajištění jejího provozu a řešení každodenních problémů vyžaduje spolupráci všech zaměstnanců, jak potvrzuje vedoucí jednotky Jan Doskočil, kterého generální ředitel loni jmenoval manažerem roku. Od kdy pracujete v zálužské chemičce a na jakých místech jste působil, než jste se stal vedoucím etylenové jednotky Unipetrolu RPA? S etylenovou jednotkou je spojena celá moje profesní kariéra. Studia na VŠCHT v Praze jsem zakončil obhájením diplomové práce věnované matematickému modelování pyrolýzy netradičních surovin. Téma vyžadovalo přímý kontakt s provozem, takže s etylenovou jednotkou jsem se setkal již před vlastním nástupem do společnosti v září Nejprve jsem se několik měsíců seznamoval s technologií jednotky měl jsem možnost si vyzkoušet práci velínáře. Poté jsem po dobu osmi let pracoval jako technolog pyrolýzy. V roce 2004, po odchodu tehdejšího vedoucího jednotky Pavla Šády, jsem převzal vedení sekce výroby a v roce 2007, po náhlém úmrtí Jana Vašiny, jsem po assessmentu nastoupil na jeho místo. Mezi vedoucími výroben máte nejvyšší vzdělání. Proč jste dal přednost výrobě před výzkumem nebo jinými manažerskými funkcemi? Osobně zastávám názor, že vysokoškolský diplom představuje něco jako doklad o tom, že jeho nositel má požadované teoretické znalosti. Skutečnou kvalifikaci a znalosti potřebné pro svoje zaměstnání jsem získal až při práci na etylenové jednotce, a to především díky pochopení a ochotě některých svých kolegů. Když člověk na nějakém místě konečně získá znalosti potřebné proto, aby mohl svoji práci vykonávat v potřebné kvalitě, bylo by nelogické takové místo opouštět. Já jsem navíc měl veliké štěstí v tom, že během mé profesní kariéry došlo ke dvěma intenzifikacím technologie jednotky, což mi poskytlo velice zajímavé pracovní příležitosti a další zkušenosti, které jsem později uplatnil i během postgraduálního studia. Výraznou motivací pro moji práci je navíc fakt, že etylenová jednotka představuje jednu z nejsložitějších technologií chemického průmyslu. Její bezpečné a efektivní provozování je spojeno s úkoly, které jsou každý den jiné. Řešení těchto problémů nutně musí být postaveno na spolupráci týmu kvalifikovaných lidí. Proč by měl člověk od takové práce odcházet jinam? V poslední době se věnuje velký prostor strategii společnosti pro léta 2013 až Co to znamená pro vás a vaše kolegy z pohledu etylenové jednotky? Zjednodušeně řečeno, prezentovaná strategie společnosti neznamená pro etylenovou jednotku nic jiného než zajistit produkci požadovaného množství výrobků v požadované kvalitě, efektivně, beze ztrát a hlavně bezpečně. Toto je jednoznačně definovaný cíl, ke kterému musíme dospět postupným řešením dílčích problémů. Strategie společnosti, tak jak byla představena, stanovuje cíle, nicméně prostředky, jak jich dosáhnout, ponechává do značné míry na jednotlivých útvarech a zaměstnancích. Pro etylenovou jednotku a její ř a d o v é pracovníky to znamená především: průběžně se snažit o zajištění bezpečných podmínek pro práci svoji i kontraktorů, svěřené zařízení trvale obsluhovat se snahou o vyloučení rizikových stavů, hospodárně, s minimálními ztrátami a při dodržení technologických parametrů. Technický personál jednotky pak musí zajistit co nejvyšší dostupnost zařízení a zvýšit Se zálužskou etylenovou jednotkou měl Jan Doskočil přímý kontakt již během studia na VŠCHT v Praze. Když nastoupil do společnosti v září 1996, nejprve se několik měsíců seznamoval s technologií jednotky jako velínář. Pak byl postupně technologem pyrolýzy, vedl sekci výroby a od roku 2007 je vedoucím celé jednotky. jeho spolehlivost. Vedení jednotky má jediný úkol umožnit zaměstnancům, aby tyto cíle plnili, a jejich plnění nekompromisně vyžadovat. Jak se ukázalo v letošním roce, prostor pro zlepšení existuje ve všech oblastech a u všech zaměstnanců. Můžete být konkrétní? Průběh letošního roku ukázal, že bez skutečné týmové práce a zapojení všech zaměstnanců nelze zajistit požadované cíle. Dvě neplánované dlouhodobé odstávky etylenové jednotky, ačkoli zaměstnanci nezaviněné a podle mého názoru profesionálně dobře zvládnuté, to je luxus, který si v budoucnu nemůžeme dovolit. Dále osobně nejsem spokojen s přístupem některých zaměstnanců k bezpečnosti práce úraz, ke kterému došlo v srpnu na úseku benzen/vzp, je toho důkazem. Stále je tedy co zlepšovat. Odborníci LRQA během auditu etylenovou jednotku chválili. Vše vykazovalo potřebný vysoký standard, ačkoli jste nebyl na pracovišti. To prý v nepřítomnosti vedoucího nebývá zvykem. Co podle vás přispělo k takovému hodnocení? Snaha většiny zaměstnanců etylenové jednotky odevzdat kvalitní práci. Pokud auditoři nabyli dojmu, že vše běží tak, jak má i v mojí nepřítomnosti, nepovažuji to za nic významného, ale za důkaz, že se ubíráme správným směrem. Klíčem k dosažení fungujícího systému je změnit uvažování zaměstnanců a není pro to potřeba vést dlouhé PR kampaně. Stačí si uvědomit, že tato firma nás živí měli bychom se k ní proto všichni podle toho chovat. Naprostá většina lidí, pokud dělá něco pro sebe, nedělá to špatně ani polovičatě a zamýšlí se nad výsledkem. Stejně tak bychom měli postupovat i během práce pro tuto firmu myslím si, že já a většina mých spolupracovníků to tak dělá. Ostatní si tento přístup buď osvojí, anebo budou muset odejít. Na etylenové jednotce a některých souvisejících úsecích jste změnil systém. O co se jednalo, jakým způsobem se změny projevily a budete v nich pokračovat? Pro naši jednotku byl rok 2013 skutečným mezníkem, protože zrušení výrobny sklady a transport umožnilo provést integraci technologických celků, které k sobě logicky patří a na sebe navazují. Organizační schéma jednotky zahrnuje tři stávající úseky pyrolýzu, dělení pyrolýzního plynu a benzen a nově i odloučené pracoviště nízkoteplotní sklady. Energoblok bude na konci roku přičleněn k úseku pyrolýza, obsluhu dálkovodů převzali zaměstnanci úseku dělení pyrolýzního plynu a samostatný dispečink petrochemické části areálu byl zrušen. Za nejvýznamnější změnu považuji vznik sekce provozní údržby. Lze říci, že základní záměr byl splněn beze zbytku nová struktura je funkční, nová místa jsme obsadili kvalifikovanými zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi a funkčnost nově vzniklé sekce provozní údržby se prokázala během obou odstávek, které se podařilo ukončit v předstihu proti původním harmonogramům. Období významných změn organizace etylenové jednotky skončí s rokem 2013, v tom následujícím se chci zaměřit na to, aby se organizace stala plně funkční. Nic jiného nám ostatně nezbývá, protože se budeme muset začít intenzivně připravovat na zarážku. Kromě zlepšení organizace práce byla samozřejmě hlavním motivem změn úsporná opatření pro mne je navíc důležité, že redukce počtu zaměstnanců proběhla bez významných sociálních dopadů. Zmínil jste odchod zaměstnanců. Jakým způsobem se vám daří získávat jejich kvalifikované náhrady? Odchody zaměstnanců se nám nedaří řešit uspokojivým způsobem. Obecně tuto oblast považuji za největší hrozbu pro budoucí provoz etylenové jednotky, a to jednoduše proto, že zaměstnanci s největšími zkušenostmi se velice rychle blíží důchodovému věku. Největším problémem přitom není fakt, že jejich čas, během kterého mohou zaučovat nové členy týmu, je limitován provozními problémy, ale to, že se nedaří sehnat takové uchazeče o zaměstnání, kteří by měli o práci opravdový zájem a disponovali patřičnými předpoklady. Nejhorší na tom všem je, když čas a úsilí věnované rozvoji nováčka přijdou vniveč, protože odejde. V rámci cen generálního ředitele jste byl v rámci nové kategorie vyhlášen nejlepším manažerem. Co pro vás toto ocenění znamená? Uznání výsledků mojí práce a stejně tak práce mých podřízených. Velmi si cením toho, že jsem tuto cenu získal jako první. Blíží se konec roku, co popřejete svým kolegům do toho nového? Do roku 2014 přeji všem svým spolupracovníkům pevné zdraví a silné nervy. Obojí budeme zcela jistě potřebovat v hojné míře.

15 číslo 12 prosinec napsali o nás Napsali o nás V závěru října skončil termín, kdy stávající distributoři paliv mohli dle nové legislativy složit kauce nebo bankovní záruky. Média ve velké míře informovala o tom, že zatímco v říjnu bylo na trhu ještě distributorů, na začátku listopadu jejich počet klesl na 129. Týdeník Euro publikoval zprávu, že Karel Pavlíček vystřídal Ivana Olivu ve funkcích generálního ředitele Distributorů paliv v Česku ubylo. Pořád jich je víc než na Slovensku Hospodářské noviny Pátek je posledním dnem, kdy mohou distributoři pohonných hmot složit povinnou kauci a místopředsedy představenstva společnosti Spolana. Marketingová média si všimla nové zimní kampaně společnosti Benzina. Kampaň je postavena na soutěži o ceny související s lyžováním. Začátkem měsíce Mostecký deník otiskl článek ohledně nadměrného využívání polních hořáků, ke kterému musela společnost Unipetrol RPA přistoupit v souvislosti s neplánovaným odstavením etylenové jednotky. Většina zpravodajských a ekonomických médií v listopadu také referovala o smlouvě, kterou Unipetrol v souvislosti s navýšením akciového podílu v České rafinérské uzavřel se společností Shell. Česká televize natáčela u řeky Bíliny, protože Unipetrol RPA v listopadu ve spolupráci s rybáři vysadil do řeky ryb. Tato zpráva následně neunikla pozornosti většiny regionálních médií. A zejména ekonomicky zaměřená média zaujala zpráva o uzavření dlouhodobé smlouvy na dodávky uhlí se Severní energetickou. 20 milionů korun nutnou k provozování jejich činnosti. Údaje Generálního ředitelství cel hovoří o tom, že ke včerejšímu poledni se přihlásilo 129 zájemců, oproti středě se jejich počet zvýšil o šest. Vše tak nasvědčuje tomu, že počet distributorů nepřekročí hranici 200. Ještě v polovině října jich přitom bylo téměř charita Děti ze Sovičky děkují za nové pastelky! Unipetrol Services (ir) Díky charitativnímu projektu Děti dětem pastelky pro Sovičku mají zaměstnanci skupiny na rok 2014 firemní stolní kalendáře s krásnými dětskými obrázky a chlapci a děvčata z nízkoprahového zařízení Oblastní charity Most Sovička výtvarné potřeby pro další tvorbu. UNI noviny plní milou povinnost a tlumočí touto cestou poděkování od chlapců a děvčat ze Sovičky malým malířům, kteří se do projektu zapojili. Za každý odevzdaný obrázek, na kterém dítě ztvárnilo svého rodiče zaměstnance Unipetrolu v pracovním procesu, Unipetrol připočetl nízkoprahovému zařízení body. Jejich součet se promítl do finanční částky, za níž Unipetrol nakoupil tabule, papíry, pastelky, tempery a vodové barvy. To vše bylo v listopadu předáno Sovičce. Děti ze Sovičky se akce také zúčastnily, když na oplátku namalovaly, čím se chtějí stát, až vyrostou. Sešly se nám opravdové majstrštyky a byl by hřích je nevyužít. Budete se s nimi tedy setkávat po celý příští rok v korporátním kalendáři skupiny Unipetrol. Doufáme, že vás tento kalendář potěší a bude se líbit, vzkazuje Daniela Hlinovská z oddělení komunikace, která se o projekt stará. Kalendář zaměstnanci obdrží tento měsíc s výplatní páskou. Unipetrol obchodem se společností Shell výrazně posílí svou pozici v rafineriích Hospodářské noviny To, o čem se spekulovalo již delší dobu, se stalo skutečností. Unipetrol uzavřel se společností Shell smlouvu o odkoupení jejího podílu 16,335 procenta ve společnosti Česká rafinérská, a to za zhruba 520 milionů korun. Po dokončení transakce, ke které by mělo dojít na začátku příštího roku, vzroste podíl Unipetrolu na 67,56 procenta. víte, že Řeku Bílinu obohatí šest a půl tisíce ryb Ústecký deník Celkem 6,5 tisíce ryb přibylo do řeky Bíliny. Na vypuštění ryb se podílely Český rybářský svaz, Unipetrol a Severočeský územní svaz. S Českým rybářským Unipetrol: Smlouva na dodávky uhlí Finance.cz Unipetrol oznámil uzavření dlouhodobého kontraktu na dodávky uhlí se společností Severní energetická. Smlouva platí od roku 2014 do roku 2017 a zahrnuje opci na prodloužení šampon pochází z Indie, odkud byl posléze dovezen do Velké Británie? Dnes běžná pomůcka osobní hygieny má své kořeny na území Mughalské říše (dnešní Indie). V 18. století tam byl šampon představen jako přípravek určený pro masáž hlavy, jenž se skládal z alkalické soli, přírodních olejů a příjemného aroma. V Británii byl poprvé představen bengálským prodejcem Sake Dean Mahomedem, který tento šampon používal v parních lázních, kde pracoval, a také se tím velmi proslavil. Ve 2. polovině 19. století se změnil význam slova a používat šampon znamenalo mýt si vlasy klasickým mýdlem, které je však zanechávalo matné a nevýrazné. Za otce dnešního šamponu je tak považován Kasey Herbert, který jej na přelomu 19. a 20. století vyráběl vařením mýdla na holení s různými bylinami. Ty dodávaly vlasům na lesku a jemnosti. Mýdlo a šampon tak byly původně velmi podobné přípravky. To se však diametrálně změnilo v roce 1930, kdy byl představen první šampon s umě- svazem spolupracujeme od roku 2010, řekl Pavel Sláma z Unipetrolu. Velmi nás těší, že můžeme tímto způsobem přispět k dalšímu zkvalitnění rybí populace v řece, kterou v minulosti velmi poznamenala lidská činnost. do roku 2021, která musí být využita do 30. června Roční odběr by měl být cca 1mt a cena se bude odvíjet od benchmarku ARA a kurzu USD/ CZK. Hodnota kontraktu je nyní ( ) 4,4 mld. Kč, uvedl Unipetrol. lým surfaktantem (tenzidem), jenž představuje jednu z jeho základních složek. K surfaktantu, kterým jsou dnes nejčastěji dodecylsíran sodný (sodiumlaurylsulfát) nebo lauretsulfát sodný, patří ještě jeho protějšek ko-surfaktant (nejčastěji kokamidopropyl betain). Obě látky mají vliv na viskozitu, pěnivost a antistatické účinky šamponu. Jsou vyráběny ze základních složek ropy, jež jsou produkovány u nás v Unipetrolu. Sovička je nízkoprahové zařízení v Mostě. Děti ze sociálně slabých rodin se zde učí, jak smysluplně využít svůj volný čas, jak se začlenit do kolektivu atd. POMOC Rafinerie pomáhá dětem ve Veltrusech Česká rafinérská (lp) Společnost Česká rafinérská dlouhodobě spolupracuje s městem Veltrusy. Pracovnice sekce PR se tedy vypravily do místní mateřské a základní školy, aby zjistily, v čem potřebují pomoc a jak by měla vypadat vzájemná spolupráce. Mateřská škola dlouhodobě vylepšuje zázemí pro děti, a právě Česká rafinérská přispěla na vybavení dětského hřiště školky. Zástupkyně PR České rafinérské také navštívily obecně prospěšnou společnost Alergie, která se školkou spolupracuje. Je potěšitelné, že výsledkem této spolupráce je efektivní snaha o to, aby se děti zbavily dýchacích obtíží při nachlazení a sezónních alergických reakcí. Rafinerie pomohla vybavit ordinaci v prostorách školky novými inhalátory a samotnou školku filtry do čističek vzduchu, které jsou umístěny v jednotlivých třídách. Spolupráce se základní školou se zaměří na chystaný preventivní program, který žáky upozorní na nástrahy a negativní dopady užívání drog a jiných omamných látek. V mateřské škole používají děti inhalátory pro zmírnění dýchacích obtíží v rámci nachlazení.

16 16 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol z pkn orlen PKN Orlen koupil akcie společnosti TriOil ORLEN EKSPRES V polovině listopadu valná hromada kanadské společnosti TriOil Resources Ltd. přijala nabídku na nákup 100 % akcií a převzetí firmy skupinou PKN Orlen. Počínaje tímto krokem byla společnost Orlen Upstream International B. V. registrována v Nizozemsku a tímto převezme veškeré akcie emitované TriOil. V Płocku je nová stanice monitorující stav ovzduší ORLEN EKSPRES Koncem října skupina PKN Orlen zprovoznila novou stanici monitorující stav ovzduší v Płocku. Jde o výsledek vyjednávání, jež probíhala od poloviny října tohoto roku. Usnesení přijaté valnou hromadou bude předáno soudu provincie Alberta (Court of Queen s Bench), který formálně potvrdí celou transakci. Skupina PKN Orlen vyhradila pro období let celkem 2,4 mld. polských zlotých na rozvoj nově nabyté společnosti, nicméně druhá, nákladnější, va- rianta počítá s výdaji až 5,1 mld. polských zlotých. Akvizice kanadské společnosti TriOil umožní těžbu a průzkum zdrojů surovin, přinese nové know-how, zkrátí vzdálenost mezi oblastmi těžby nekonvenčních ložisek uhlovodíků a zatím neprozkoumanými evropskými ložisky, a především znamená další rozvoj skupiny PKN Orlen na trhu. Automatické měřicí zařízení umístěné na jednom ze sídlišť je vybaveno moderními a velice citlivými analyzátory pro kontinuální měření nejdůležitějších parametrů ovzduší, jakými jsou například koncentrace oxidu siřičitého, oxidu dusnatého, ozonu, oxidu uhelnatého a aromatických uhlovodíků v rozdělení na benzen, toluen, etylbenzen a xylen. Automatická měřicí stanice v Płocku patří k nejmodernějším zařízením svého druhu v Polsku a vyznačuje se velkou přesností. V měřicích bodech rozmístěných po celém městě bude probíhat také měření základních meteorologických parametrů, jako rychlost a směr větru, teplota či vlhkost vzduchu. Monitoring ovzduší provádí PKN Orlen už od 80. let minulého století. V prvních letech se jednalo o manuální periodická měření prováděná zaměstnanci oddělení ochrany životního prostředí, teprve od začátku 90. let měření probíhají kontinuálně pomocí automatických analyzátorů. Automatická měřicí stanice v Płocku patří k nejmodernějším zařízením svého druhu v Polsku a vyznačuje se velkou přesností. Průměrná denní těžba společnosti TriOil v říjnu činila cca barelů, nyní dokonce přesahuje barelů. Kanadská společnost je proto na dobré cestě k dosažení nebo dokonce překročení odhadu těžby na konec roku 2013, což je barelů denně. Další milion dluhopisů PKN Orlen na trhu ORLEN EKSPRES Skupina PKN Orlen nabídla možnost nákupu dluhopisů v hodnotě 100 milionů polských zlotých. Skupina PKN Orlen po velkém úspěchu prodeje třetí tranše dluhopisů, na kterou byly zápisy ukončeny hned během prvního dne upisovacího období 14. listopadu letošního roku, svým investorům opět nabídla možnost nákupu dluhopisů tranše D v hodnotě 100 milionů polských zlotých. Orlen do této chvíle prodal dluhopisy v celkové hodnotě 600 milionů polských zlotých. V rámci celé prodejní akce se ale očekává prodej dluhopisů v hodnotě 1 mld. polských zlotých. PKN Orlen přistoupil k další emisi dluhopisů hlavně kvůli velkému zájmu a neuspokojení poptávky investorů během předchozích tranší. O dluhopisy tranše C projevilo zájem investorů, což je téměř dvakrát více nežli v případě tranše A. Průměrný nákup po zohlednění redukce bude činit téměř polských zlotých. Vánoční dárky od zaměstnanců V jiném světě Atlanta, jsem po třech letech v USA, a mám čekat asi šest hodin na spojení do Knoxvillu. Někdo by řekl času dost, ale přesto si chci nejdříve najít svou Gate (přepážku k odbavení). Nevidím ale žádnou informační tabuli. Nevadí! S pomocí personálu je potvrzena Gate D41. Přijdu tam, na ceduli pro D41 je jiné letadlo. Paní za přepážkou potvrzuje, že jsem správně, moje letadlo se na ceduli objeví až po odbavení předcházejících letů. OK, mám dost času. Jdu se trochu projít, najíst, napít, opláchnout ruce. Přicházím zpět k D41. Jméno letadla je na ceduli a zbývá mi 5 hodin. Minulou noc jsem se moc nevyspala, pohodlně se usadím a usínám. Pravidelně se probouzím a kontroluji situaci. Kdybych náhodou trochu tvrději usnula, výzva k nástupu do letadla mě určitě probudí. Vida, už zbývá jen hodina. Je mi zima, beru si bundu a opět zavírám oči. Štefanii Huličovou, projektovou manažerku z Unipetrolu Services, možná někteří znají z minulých UNI, jiní z odboru plánování a administrace investic. Nyní pro nás připravila na sváteční chvíle povídku. Když je zase otevřu, při kontrole cedule se zhrozím. Nic tam není! Přepážka je prázdná. Netuším kolik je hodin. Utíkám blíž k ceduli, hodiny ukazují, že do odletu letadla zbývá 10 minut. Mám šanci! Utíkám k nejbližší přepážce s obsluhou, získávám informaci, že letadlo odlétá z D27. Ženu pro zavazadla a pádím k D27. U D27 lidi čekají na nástup do letadla a já se zklidním. Zkontroluji ceduli, je tam Greenville!!! Já ale letím do Knoxvillu!!! Ptám se pána stojícího vedle, potvrzuje, že on letí do Greenvillu! Mám 5 minut. Nechci v Atlantě strávit dalších 6 hodin, nedej bože noc jsem na cestě už 21 hodin. U přepážky D27 je sice paní, ale něco řeší a já nemám čas. Utíkám k další přepážce s obsluhou, tam mi potvrdí D27. Nevěřícně koukám. Vysvětlení je prosté letadlo má zpoždění. Vracím se k D27. Postěžuji si vedle stojícímu pánovi, nikde není žádná informační tabule, žádné hlášení o změně. Pán vezme svůj iphone a potvrdí mi D27 i zpoždění. Vedle stojící paní v zelených šatech se připojuje k rozhovoru, i ona letí do Knoxvillu. Ukazuje mi svůj iphone a ochotně vysvětluje: Tady dostanete zprávu od letecké společnosti.. Rozhlédnu se kolem sebe a až nyní si všimnu, že všichni cestující procházející kolem mne drží v levé ruce iphone a usilovně ho sledují. Teď mi to konečně dochází, jsem v jiném světě, ve světě iphonu. Poznáte, co je na snímku? Tři všímaví zaměstnanci, kteří poznají co je na snímku a dodají do do redakce UNI správnou odpověď, obdrží knihu od M. Hrabáka. Foto pro vás připravil Vladimír Perlík z Unipetrolu RPA.

17 číslo 12 prosinec chemická soutěž zdroj: cs.wikipedia.org Vánoce, Vánoce přicházejí Vánoce jsou za dveřmi a s nimi opět přichází čas klidu, odpočinku a zamyšlení se nad uplynulým rokem. Čas Vánoc doprovází nejen linoucí se příjemná vůně cukroví, ale i koledy, harmonie a teplo domova. Ještě než si Vánoce pustíme k sobě domů, využijeme pomocné ruky chemie, bez níž by příprava pohodových svátků byla mnohem složitější. Úklid Vše začíná úklidem, mytím oken, čištěním koberců a vysáváním. Čisticí chemické prostředky, dezinfekce a další prostředky v boji proti špíně a zápachu pomyslně uhání o závod a chtějí doběhnout v co nejkratším čase do cíle Vánoc. Pečení Hospodyňky, malí pomocníci i zkušení milovníci Vánoc se s vervou sobě vlastní pouští do dalšího lítého boje díky chemii vaření a pečení. Cukroví, voňavá vánočka, bramborový salát obsahují alespoň špetku chemie. Nevěříte? Kypřicí prášek, jedlá soda, vanilkové aroma, sůl i samotný cukr projde sítkem chemie. Dárky Když zvládneme uklidit, upéci, navařit a připravit vše k hodování, nastává další milá předvánoční zábava, pro někoho možná černá můra balení dárků. Zabalit dárky v dnešní době je však díky chemii značně zjednodušeno. Stačí si zakoupit barevné velké balicí papíry s motivem Vánoc. Plastové, papírové, skleněné nebo třeba plechové obaly prošly procesem výroby a vznikly za pomoci chemie. K tomu musíme přidat samozřejmě lepicí pásky, lepidla, fixy popisovače, nůžky a hlavně stuhy. Čím víc stuh, tím efektněji dárek vypadá. Zase nám chemie pomohla. Stromeček Nyní následuje krátký odpočinek, než se pustíme do poslední fáze vánočních příprav zdobení stromečku. Stromeček umělý i živý si žádá přikrášlit ozdobami. Dříve lidem stačily ozdoby slaměné či z jiných přírodních materiálů. Dnes obvykle saháme právě po těch nejbarevnějších, největších a často sladěných do módních trendů. Andělské vlasy i různě barevné plastové nebo skleněné vánoční koule se na nás usmívají až podezřele uměle. Náš chemický stromeček ještě umocňují barevná světélka a papírový betlém jen letmo připomíná čas, kdy chemie neměla ani své jméno. Nový rok Svátky si dosyta vychutnáváme a pomalu míříme k oslavě příchodu nového roku. I tady pracuje chemie na naší straně. Brambůrky, keksy, pomazánky a silvestrovské dobroty mají v sobě kousek chemie, o hodně více chemie máme v již nachystaných petardách, ohňostroji nebo prskavkách. Závěrem Z uvedeného je vidět, že k Vánocům a navazujícím oslavám Silvestra dnes již chemie neodmyslitelně patří. Pomáhá nám připravit krásný a čistý domov tak, abychom si mohli svátky plně vychutnat se svými přáteli a nejbližšími, v dobré náladě a beze spěchu. Chemie nám zkrátka pomáhá v mnoha oblastech života a usnadňuje nám práci, mějme ale na paměti i její nepříznivý dopad na životní prostředí a užívejme jí tedy v rozumném množství, šetrně a s rozvahou. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří Vám všem přeje spolu s redakcí UNI novin klidné, příjemné a bezstarostné svátky plné pohody a poctivého odpočinku. Jako vánoční dárek pro Vás jsme si připravili několik zábavných otázek. Chemie a sváteční čas Pro čtenáře UNI platí ová adresa: Unipetrol Services (ir) Končí nám další rok chemické soutěže pro čtenáře UNI novin, kterou za podpory Unipetrolu RPA i letos připravilo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří. Vše zapadá do projektu, kterému jde o další popularizaci chemie. Proto i na příští rok chystáme do každého čísla našich UNI zvolené téma, ke kterému bude připraven osvětový text i série otázek. Novinkou pak je, že v odpovědích bude i více než jedna správná. Co se těchto novin týče, tématem jsou blížící se svátky. Vánocům a Silvestru se věnujeme v naší poradně, soutěžních otázkách či v SUDOKU. Příjemné chvíle s chemií. Soutěž probíhá v UNI novinách a na Unipetrolem spuštěných zábavně-vzdělávacích stránkách V jejím rámci jsou každý měsíc ve shodnou dobu uveřejněny soutěžní otázky. Kdo chce vyhrát cenu od Unipetrolu, měl by nejpozději do 21 dní od jejich uveřejnění zaslat na některý z uvedených kontaktů své odpovědi. SUDOKU Loni Ekocentrum spolu s Unipetrolem RPA připravilo hřebenovku s přesmyčkou. Tentokrát si můžete o svátcích zahrát SUDOKU s písmenky, vyluštěte a doplňte písmena A-B-C-D-E-F-G-H-I. Ve žlutě vyplněných políčkách najdete písmena, která vám doplní text přání ECM! Spoustu n--š-ní pro -kolo-ii - ---m-- do dalšího roku 2014 Vám přeje ECM!!! Nadílka čtyř prosincových otázek I A E H F I B D H B I A H C E F B B I B F A H C F A E 1) František je vonný kužel hojně zapalovaný o Vánocích. Jedná se o pálené dřevěné uhlí, které se namele a přidá se k němu kadidlo. Ale co to kadidlo vlastně je? a) Éterický olej z lokomotivy b) Pryskyřice z kadidlovníku pravého c) Namletý kančí zub 2) Úderem půlnoci na Silvestra každý z nás nadšeně bouchá láhev sektu a bublinky tečou proudem. Kolik bublinek je ukryto právě v láhvi šumivého vína? a) 100 milionů b) 0 c) 2 miliony 3) Slané brambůrky již tradičně patří k vánoční pohodě i dalším oslavám. V jaké ochranné atmosféře jsou brambůrky baleny? a) Plynného sodíku b) Plynného vodíku c) Plynného dusíku 4) Hořící prskavku měl snad každý z nás alespoň jednou v ruce. Prskavky hoří vlivem směsi, která obsahuje čtyři hlavní složky. Jde o prášek namletý z dřevěného uhlí, oxidovadla (jako dusičnan barnatý nebo draselný) a práškový hliník (nebo železné piliny). Co je čtvrtou složkou? a) Škrob pojící vše dohromady b) Šupinky zlata pro jiskřivý efekt c) Popel z cigaret pro spojení A D Správné odpovědi z UNI 11/2013 1) Nobelovu cenu za chemii dvakrát získal Frederick Sanger v roce 1958 a ) Autorem uvedeného citátu je Niels Bohr. 3) Avogadrova konstanta vyjadřuje počet částic v 1 molu látky. 4) Prvky jako kyslík a dusík nebo sloučeniny sulfan a glycerol objevil Carl Wilhelm Schelee. 5) V roce 1869 přišel se svým pořadím chemických prvků Dmitrij Ivanovič Mendělejev. O cenu za správné odpovědi se v redakci UNI novin může přihlásit údržbář Kamil Černý z Unipetrolu RPA, a to po domluvě na telefonu 47616/4303.

18 18 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol SETKÁNÍ Bývalí zaměstnanci si zatančili v Citadele Unipetrol RPA (pr) Přes 150 bývalých zaměstnanců společností Unipetrol RPA a Česká rafinérská se v pátek 15. listopadu sešlo v litvínovském kulturním a společenském centru Citadela. Vzali s sebou i své partnery, a tak se již II. společného setkání bývalých zaměstnanců zúčastnilo celkem 250 lidí. Chemopetrol. Za Českou rafinérskou se zúčastnili Leszek Stokłosa, generální ředitel a předseda představenstva, Milan Brejchal, vedoucí výrobní sekce Litvínov, a Jan Klimeš, předseda Základní odborové organizace. I tito jmenovaní ve svých krátkých pozdravech přítomným popřáli hezký večer a poděkovali bývalým zaměstnancům za práci na obnově a rozvoji zálužského chemického komplexu. Došlo i na současnost firem, stejně jako na přání co možná nejlepšího prožití blížících se svátků. V první polovině večera zněla hudba v podání Junior Big Bandu Základní umělecké školy Litvínov (ZUŠ Litvínov) a hned třikrát se představili členové dětského tanečního souboru ZUŠ Litvínov. Když k tanci seniorům začalo hrát a zpívat známé písničky Duo Hvozdovi, parket se rychle zaplnil. Na přípravě celé akce se podílely úseky vnitřní a vnější komunikace a HR Unipetrolu Services i České rafinérské. Bývalé zaměstnance zálužské chemičky právě vítá Michał Chmiel, personální ředitel Unipetrolu. Na druhé společné setkání seniorů z Unipetrolu RPA a České rafinérské dorazili i P. Dvořák, L. Stokłosa, M. Brejchal a J. Klimeš. Mám velkou radost, že jste přijali pozvání v takovém počtu. Děkuji vám jménem Unipetrolu za veškeré vaše pracovní nasazení a úsilí, které jste této společnosti v minulosti věnovali. Moc si toho vážíme, přijměte dnešní kulturní večer jako takový malý dík a doufám, že si jej opravdu užijete, uvítal přítomné Michał Chmiel, personální ředitel Unipetrolu. Nejen zatančit a popovídat si s přáteli přišel také Pavel Dvořák, předseda Základní odborové organizace Potleskem přítomní odměnili jak vřelá slova zástupců obou pořádajících firem, tak i výkony malých tanečníků ze Základní umělecké školy, která sídlí v druhé části budovy Citadely. Po stopách regionu Gerda Schillerová byla Wintonovo dítě Unipetrol RPA (ir) Nahlédneme-li do seznamu bývalých zaměstnanců zálužské chemičky, nalezneme v archivu i jméno Gerda Schillerová. Díky litvínovskému kronikáři Václavu Novotnému, panu Edvardu D. Benešovi, ale také díky výsledkům pátrání redakce UNI novin vám přinášíme zajímavý střípek z historie chemické továrny v Záluží. Dne 22. října 1919 se narodil Jiří Antonín Schiller, druhorozený syn spolumajitele továrny na domácí a kuchyňské nářadí a hračky. (V Litvínově dnes na místě továrenské budovy, která po 2. světové válce až do roku 1968 sloužila jako jídelna národního podniku Benar, stojí věžák číslo 2019.) Jiří stačil vystudovat gymnázium a hospodářskou školu, připravoval se na převzetí rodinného statku v Lounech, ale přišla okupace. Proto se svým bratrem Karlem koncem roku 1939 úspěšně emigroval do Chile. Jiří se přihlásil jako dobrovolník, byl odveden a sloužil v Anglii u pozemního personálu 311. československé bombardovací perutě v řadách RAF. Nyní se posuňme do roku Jiří Antonín Schiller se v Anglii seznámil s 20letou Gerdou Hellerovou, která pocházela z Mostu a stejně jako Jiří byla židovského původu. Vzali se ještě v témže roce a v květnu 1944 se jim narodila dcera Zuzana. S roční dcerkou se vrátili domů v září 1945 a v Lounech se jim v listopadu téhož roku narodil syn Martin. Postupně zjistili, že téměř všichni příbuzní včetně rodičů byli zavražděni v koncentračních táborech. Rodina se o to víc těšila na nový život ve svobodě Jiří se ujal zděděného statku. Mezitím byl povýšen na poručíka, za svou válečnou službu obdržel čs. medaili Za zásluhy II. stupně, britskou Star a čs. pamětní medaili Velká Británie. Následovala černá kapitola našich dějin, v níž se ukázalo, jak se po roce 1948 Československo zachovalo k vojákům, kteří pomáhali osvobozovat svou vlast. Rodina Schillerových byla ze statku v Lounech vyhnána a Jiří zemřel v roce 1951 na infarkt. Jako zápaďák nesměl být pohřben v Lounech, a tak se poslední rozloučení konalo ve Strašnicích. Vdova Gerda se odstěhovala s dětmi do Mostu, kde střídala různá zaměstnání. Nedostala ani vdovský důchod. Do tehdejších Stalinových závodů Gerda Schillerová nastoupila v říjnu 1959 do stavebního oddělení, aby půl roku na to přešla na místo laborantky. O 17 let později se stala samostatnou referentkou zásobování. V roce 1980 odešla do důchodu, ale do oddělení zásobování se znovu vrátila, tentokrát jako brigádnice. V chemičce odpracovala celkem 25 let a prý až tam dosáhla určité životní vyrovnanosti. Dokonce vystudovala večerní průmyslovku. Své jazykové znalosti později uplatnila jako překladatelka při stavbě Petrochemie, dokonce byla oceněna titulem vzorný pracovník. Gerda Schillerová zemřela v roce 1995 a až krátce před smrtí se dověděla, že její jméno je na tzv. Wintonově seznamu. O britském makléři a humanitárním pracovníkovi, který v roce 1939 zachránil ji a další židovské děti z ohroženého Československa, toho moc nevěděla. Zásluhou příbuzných paní Gerdy dnes víme, že tehdy šestnáctiletá dívka odjela do Anglie v roce 1939 posledním vlakem jako doprovod mladších dětí. Nikdy se nedověděla, proč neodjela i její mladší sestra Eliška. Ta s rodiči zahynula u Minsku v plynových vozech již při cestě do koncentračního tábora Malý Trostinec. Za tento dojemný příběh děkujeme Gerdině dceři Zuzaně a také její snaše Zlatuši Schillerové. objektivem čtenářů Galerie fotografií 1 2 Své fotografie posílejte na adresu 3 LEGENDA K FOTOGRAFIÍM 1 Tak už zase po roce, budou tady Vánoce a před nimi Mikuláš, je to krásná tradice, napsala Eva Barešová z Unipetrolu RPA a připojila toto foto. 2 Ze snímků Jiřího Záhorcze z Unipetrolu Doprava jsme vybrali nepálského šamana. 3 Martina Kuncová z Unipetrolu Services při nočních toulkách po Březně u Chomutova 8. listopadu ulovila stín místního kostela na obloze. Za pohotovost jí náleží cena, která je k vyzvednutí v redakci UNI novin (AB 732). Zaměstnanec skupiny Unipetrol tímto prohlašuje, že v souvislosti s poskytnutím fotografií v rámci fotografické soutěže vyhlášené UNI novinami uděluje vydavateli současně souhlas s tím, aby tyto poskytnuté snímky byly pro účely firmy zveřejněny (tzn. umístěny v tisku nebo v elektronickém médiu či v jiné vnímatelné podobě), a to bez nároku na honorář za takové užití.

19 číslo 12 prosinec Podpora značky Radikální změna HC VERVA Litvínov Sport (ir) Nejúspěšnější týden od začátku extraligové soutěže devítibodový zažil HC VERVA od 18. do 24. listopadu. V průběžném pořadí Tipsport extraligy jej poprvé od září vynesl na postupová místa do play off. Na příčiny černožlutého zlepšení jsme se zeptali tiskového mluvčího klubu Vladimíra Novotného. Poslední krok na průběžné desáté místo učinil tým 24. listopadu, když zdolal Kladno i díky Petru Jánskému, který se tak trefil už ve třetím duelu po sobě. V Litvínově má po svém příchodu ze Sparty, respektive z Litoměřic, nadpoloviční střeleckou úspěšnost. V devíti zápasech skóroval pětkrát, upozornil Vladimír Novotný. V herní pohodě jsou vedle Jánského i jeho spoluhráči. A je zřejmé, proč. Od 7. do 14. kola HC VER- VA v extralize nebodoval a měl skóre 8:31. Pak však nastala radikální změna. Od 15. do 24. kola Litvínovští vybojovali 21 bodů a do bilance přidali skóre 24:16. Skvělé překlopení vývoje sezony. Litvínov tak zatím nasbíral 31 bodů a umazává hrozivou ztrátu z první čtvrtiny, kdy jich získal jen deset, okomentoval Novotný. A příčiny černožlutého zlepšení? Po zranění se do velmi dobré a hlavně stabilní formy dostal brankář Pavel Francouz. Úspěšnost jeho zásahů se už vyšplhala přes 93 procent. Tým celkově výrazně zlepšil defenzívu, víc než dvě branky v základní hrací době mu z posledních deseti soupeřů vstřelila jen Sparta. Probudili se střelci a hlavně mužstvu sedí nový herní systém, ordinovaný trenéry Rulíkem a Hořavou, uvedl Vladimír Novotný. Zřejmé je, že se zvýšila rovněž psychická odolnost. Obdržený gól nebo ztráta vedení nic takového s týmem v poslední době nezamává. Naopak, vybudí jej to k odpovědi! Viz duel v Brně a dvě branky krátce po soupeřových vyrovnáních. V tabulce je podle Vladimíra Novotného evidentní jedna změna. Pětice bojovníků o jediné desáté místo se změnila na sedmičku a hraje se už minimálně o tři příčky, tedy o osmou až desátou. A kdo ví, co přinesou další kola Do důchodu Rozloučení (pr) V uplynulých měsících do důchodu odešli tito zaměstnanci podniků skupiny Unipetrol: Petr Slach, strojvedoucí, Unipetrol Doprava; Jarmila Kukalová, skladnice, sklad MTZ Kolín, Paramo; Alena Kadlečková, administrativní pracovnice IV, úsek obchodu a distribuce, Unipetrol RPA; Jaroslav Materna, multiprofesní operátor III, sekce výroby vodíku a Chezacarbu, Unipetrol RPA; Lidija Ledvinová, operátor II, sekce výroby čpavku, Unipetrol RPA; Vlastimil Kadleček, operátor II, sekce výroby čpavku, Unipetrol RPA. inzerce Inzerce v UNI končí. Od nynějška inzeráty najdete a své též uložíte ve speciální sekci intranetu Unipetrolu. křížovka Ceny věnuje společnost Cíp kabátu 2. díl tajenky Buřič Koupelová sůl Citoslovce troubení Boxerská váhová kategorie Láteřil Výkon atleta SPZ Ústí nad Labem Tenisový dvorec Souzvuk tónů Botanický název olivovníku Zástup Halogenderivát uhlovodíku Zařízení k topení Mořská ryba příbuzná se sleďem Basketbalový klub (zkratka) Značka voltampéru Fena (nářečně) Předložka Iniciály malíře Kupky Zhotovilo šitím Okrajoval nožem Chlapec Přitakání Ženské jméno (1. 6.) Zvonit Dřívější tanvaldská textilka Spojka Jméno fenky 4. díl tajenky Mazlavá hornina Iniciály herce Víznera Anglicky příběh Klekání 6. díl tajenky Jméno švédské herečky Garbo Odjížděla Hovorový souhlas Druh dámského spodního pádla Vždyť Přední strana mince Najednou Vpraví tekutinu do láhve Belgické lázně 5. díl tajenky Vrstva prvohor Lehký topný olej (zkr.) Římsky 55 Anglicky broskev Fyzikální veličina Poklepání Jméno lvice Menší kopec Cizí délková jednotka Počet dní v týdnu Míšenec Chemická značka cínu Karetní hra Tříčlenné soubory Pět vylosovaných výherců obdrží knihu od M. Hrabáka Název značky poloměru Těžkosti (potíže) Iniciály zpěváka Nekonečného Mistři ostrého meče Obalová a tisková technika (zkr.) Skladiště Někdejší vzpěrač USA Vedlejší místnost Polní práce Iniciály herce Oliviera Loketní kost Český nakladatel (Jan) Cukrářská hmota Citoslovce odporu Elektricky nabitá částice 1. díl tajenky Cvik na hrazdě Výplň oken Slůvko pobízení Volná krajina 3. díl tajenky Sázková otázka Osobní zájmeno Chemická značka arsenu Povzdech Značka cigaret Kancelářská zkratka Proud (básnicky) Nápověda: bantam, freon, Kono, olea, peach, Spa, tale Správné znění tajenky z minulého čísla tentokrát bylo: Do zimy s kvalitními palivy od Benziny. Ze správných odpovědí jsme vylosovali pět výherců, kteří získají dárky od některé z firem skupiny Unipetrol: Květoslava Kučinská (Unipetrol RPA), Ivana Ottenschlägerová (Unipetrol RPA), Jaroslav Svoboda (Unipetrol RPA), Jana Nováková (Výzkumný ústav anorganické chemie), Marie Tomanová (Unipetrol Services). Chcete li také vyhrát, pošlete nám tajenku této křížovky na e mail: nebo ji vložte do sběrných schránek ve vašich společnostech. Přejeme vám štěstí při losování. Uzávěrka je již 30. prosince Ceny pro výherce z litvínovského areálu jsou k vyzvednutí do 17. ledna 2014 v redakci UNI novin v Chemparku Záluží, kancelář AB 732, ostatním výhercům budou po předchozí domluvě zaslány poštou.

20 20 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol Vánoční sbírka Splněná přání Zapojte se do vánoční sbírky Splněná přání a podpořme společně ty, kterým můžeme pomoci k jejich největšímu přání šťastnějšímu životu. Letos pomůžeme Středisku rané péče v Pardubicích, Oblastní charitě Most a domovu pro seniory Sue Ryder v Praze. Přispět bude opět možné jednorázovou srážkou z prosincové mzdy. Více informací naleznete na intranetu a na letáčku u výplatní pásky. Děkujeme, že pomáháte UNI, noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol. Neprodejné. Číslo 12/2013. Vychází 11x ročně, po 10. dni v měsíci v nákladu ks. Vydavatel UNIPETROL, a.s., Na Pankráci 127, Praha 4, PSČ , Česká republika. IČ: Předseda redakční rady: Aleksandra Skalska. Odpovědný redaktor: Miroslav Mertl (tel.: ). Kontakt na redakci: UNIPETROL SERVICES, s.r.o., DS 732, Litvínov, Záluží č. p. 1, PSČ , internet: Fotografie: archiv skupiny Unipetrol, PKN Orlen, Jiří Novák, Miroslav Mertl. Design, editace a produkce: ENTRE s.r.o. Registrace MK ČR E ISSN X. UNI, Všechna práva vyhrazena.

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY

SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY SOUČASNÁ SITUACE SKUPINY UNIPETROL A JEJÍ PLÁNY 9.LISTOPADU 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském trhu Od 2005

Více

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016

UNIPETROL. Rafinérská a petrochemická skupina. HSRM 12. prosince 2016 UNIPETROL Rafinérská a petrochemická skupina HSRM 12. prosince 2016 Skupina Unipetrol Největší subjekt v petrochemickém a rafinérském průmyslu v ČR Vlastník největší sítě čerpacích stanic v České republice

Více

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ

UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ UNIPETROL AKVIZICE 16,335% PODÍLU SHELLU V ČESKÉ RAFINÉRSKÉ Marek Świtajewski, předseda představenstva a generální ředitel Andrzej Kozłowski, člen představenstva a ředitel strategie, fúzí a akvizic 7.

Více

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie

UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie UNIPETROL Klíčový investiční projekt české petrochemie Podnikatelské fórum 21. září 2015 Unipetrol základní fakta Nejvýznamnější rafinérská a petrochemická skupina v České republice a přední hráč na středoevropském

Více

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip

UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip UNIPETROL Podpis smlouvy o výstavbě PE3 se společností Technip Praha 10. září 2015 Klíčové parametry projektu PE3 Unipetrol reaguje na světový trend rostoucí poptávky po vysokohustotním polyetylénu (HDPE).

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 3. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 23. října 2013 Praha PROGRAM Klíčové body 3. čtvrtletí 2013 Makroprostředí Výroba

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2013 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel 24. leden 2014 Praha, Česká republika PROGRAM Klíčové body 4. čtvrtletí 2013 Makroprostředí

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 3. června 2016 Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2015 Praha, 3. června 2016 2015 - ÚSPĚŠNÝ ROK NAVZDORY MASIVNÍM ZMĚNÁM V EVROPSKÉ ENERGETICE Provozní

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Energetická [r]evoluce pro ČR

Energetická [r]evoluce pro ČR Energetická [r]evoluce pro ČR Shrnutí pokročil ilého scénáře Návrh potřebných opatřen ení Co s teplárenstv renstvím? Jan Rovenský, Greenpeace ČR HUB, Praha,, 6. června 2012 Shrnutí pokročil ilého scénáře

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

prezentace společnosti 16. října

prezentace společnosti 16. října prezentace společnosti 16. října 2002 02-10-16 1 OBSAH 1. PROJEKT PROCESSING REFINERY 2. STAV SPOLEČNOSTÍ PO SRPNOVÝCH POVODNÍCH 3. PRIVATIZACE 4. OČEKÁVANÉ HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY 02-10-16 2 PROJEKT PŘEPRACOVÁNÍ

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Průzkum ManpowerGroup

Průzkum ManpowerGroup Průzkum ManpowerGroup Praha, 9. června 2015 Společnost ManpowerGroup dnes zveřejnila výsledky 10. ročníku každoročního průzkumu ManpowerGroup Nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací, který se zaměřuje

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 5/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 5/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních a

Více

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol

OBSAH. Profil. Finanční data. Provozní údaje. Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol 2014 v číslech 2 Obsah OBSAH Profil Profil Akcionářská struktura Struktura skupiny Unipetrol Finanční data Hlavní finanční údaje Finanční ukazatele Finanční data podle segmentů Výkaz zisku nebo ztráty

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát Ing. Josef Novák Veolia Energie ČR, a.s. Pražské evropské energetické fórum 2016 Praha, 21. 4. 2016 Jak může Strategie pro vytápění

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012. Povinné oznámení 23/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA TŘETÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 23/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld.

Tisková zpráva. BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje. 3. čtvrtletí roku 2016: Tržby 14,0 mld. Tisková zpráva BASF: V oblasti obchodu s chemikáliemi rostou zisky i objem z prodeje 3. listopadu 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58 266 778 silvia.tajblikova@basf.com 3. čtvrtletí

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL ŠKODA JS STÁLA U ZRODU ČESKOSLOVENSKÉ JADERNÉ VZDĚLANOSTI A PRŮMYSLU Jaderný průmysl se v ČSR rozvíjí od roku 1956, kdy společnost Škoda JS zahájila práce na projektu

Více

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2014

UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2014 UNIPETROL FINANČNÍ VÝSLEDKY 4. ČTVRTLETÍ 2014 Marek Świtajewski, generální ředitel Mirosław Kastelik, finanční ředitel Praha, Česká republika PROGRAM Klíčové body 4. čtvrtletí 2014 Makroprostředí Finanční

Více

Jakou cenu má pitná voda?

Jakou cenu má pitná voda? Jakou cenu má pitná voda? Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění

Více

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KONANOU DNE 2.

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KONANOU DNE 2. ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. PRO ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KONANOU DNE 2. ČERVNA 2015 UNIPETROL, a. s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Naplnění energetické strategie ČR se neobejde bez intervencí

Naplnění energetické strategie ČR se neobejde bez intervencí Naplnění energetické strategie ČR se neobejde bez intervencí Mělník, 20. 6. 2013 1 Pilíře energetické strategie Udržitelnost Dopady na Životní prostředí Kontinuita provozu a rozvoje energetiky Mezinárodní

Více

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Akciové trhy v roce 2012

Akciové trhy v roce 2012 Akciové trhy v roce 2012 Český akciový trh 14 titulů v segmentu SPAD, likvidita je koncentrovaná na pět titulů (ČEZ, Erste, KB, Tef ČR, NWR), ale zde dalších 4-5 titulů s dostatečnou likviditou Defenzivní

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Pozměňovací návrh k návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (sněmovní tisk č. 772)

Pozměňovací návrh k návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (sněmovní tisk č. 772) Pozměňovací návrh k návrhu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (sněmovní tisk č. 772) V 7 se na konec přidává odstavec následujícího znění: (8) Výdaje odpovídající

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA ČTVRTÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2010 Povinné oznámení 3/2011 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO XI. ročník konference o bioplynu v ČR Výstavba a provoz bioplynových stanic 13. 14. října 2011, Třeboň OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace pro energetiku

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s.

Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. SOUČASNÉ TRENDY V ENERGETICE 20. 10. 2016 Petr Štulc Člen představenstva, ředitel úseku produkty a trhy ČEZ ESCO, a.s. BUDOUCNOST ENERGETIKY? 1 EVROPSKOU ENERGETIKU DETERMINUJÍ CENY KOMODIT, POLITICKÁ

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Budoucnost českého teplárenství

Budoucnost českého teplárenství Pavlas Luboš Budoucnost českého teplárenství S uhlím nebo bez? Mělník, Euroenergy, 20. 21. 6. 2013 Tři hlavní otázky 1. Potřebuje nebo chce ČR udržet systém dálkového zásobování teplem? 2. Chtějí vůbec

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 19/2012

VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU Povinné oznámení 19/2012 VNITŘNÍ INFORMACE ODHAD VYBRANÝCH PROVOZNÍCH ÚDAJŮ SKUPINY UNIPETROL ZA DRUHÉ ČTVRTLETÍ ROKU 2012 Povinné oznámení 19/2012 Představenstvo společnosti Unipetrol oznamuje svůj odhad vybraných finančních

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

David Kaprál 14.8.2014

David Kaprál 14.8.2014 David Kaprál 14.8.2014 Proč výzkum? Cíle výzkumu: barometr očekávání firem (makro/mikro-prostředí) aktuální nálada vývoj v čase od r. 2011 identifikovat metriku a faktory úspěšnosti firem v čase od r.

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 414202 /2011 Doubrava / 4314 17. 5. 2011

Více

UHLÍ včera, dnes a zítra

UHLÍ včera, dnes a zítra Sev.en EC, a.s. UHLÍ včera, dnes a zítra Seminář: Mariánské Lázně 4. 9. 2015 Kdy je včera? Uhelná ložiska se tvořila v karbonu a permu (ČU) a jury a křídy (HU), tj. před cca 360 mil. lety Mostecká pánev

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 SIGNAL TRADE s.r.o. Kodaňská 558/25 101 00 Praha 10 GSM: +420 773 758 570 Mail: office@signaltrade.cz web: www.signaltrade.cz BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 Popis společnosti:

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Z e l e n á e n e r g i e

Z e l e n á e n e r g i e Z e l e n á e n e r g i e Předvídat směry vývoje společnosti ve stále více globalizované společnosti vyžaduje nejen znalosti, ale i určitý stupeň vizionářství. Při uplatnění takových předpovědí v reálném

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Lidé v Sodexo. Ivana Roštínská, personální ředitelka Sodexo

Lidé v Sodexo. Ivana Roštínská, personální ředitelka Sodexo Lidé v Sodexo Sodexo je pro nás zaměstnance místem, kde nejen pracujeme, ale i žijeme a sdílíme spolu radosti, starosti, úspěchy i prohry. Jsme přesvědčeni, že naše soudržnost, optimismus, pracovitost,

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 27.11.2007 KOM(2007) 756 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Směrnice o energetické účinnosti zvýší energetickou soběstačnost Evropy a sníží spotřebu fosilních paliv (státy

Více

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé,

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 3 Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, rok 2008 by se dal nazvat rokem velkých změn, které se nějakým způsobem dotkly asi každého státu

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008

TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008 TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008 Praha, 20. prosince 2007 PROGRAM Očekávané výsledky roku 2007 a 2008 Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel Obchodní

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více