Komunikační dovednosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační dovednosti"

Transkript

1 Komunikační dovednosti PRACOVNÍ SEŠIT INKOM Inovace a moderní technologie v kompetencích lektorů dalšího vzdělávání reg. č. CZ.1.07/3.2.11/

2 Obsah Obsah Úvod Fáze komunikačního procesu... 7 Komunikační proces... 7 Komunikační styly Pozitivní komunikace aneb jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci... 9 Hlavní pravidla pro vytváření a udržení pozitivních vztahů v komunikaci Základní příklady evalvačního projevu v komunikaci lze charakterizovat tak, že někdo: Pravidla aktivního naslouchání Aktivní naslouchání vyžaduje Pravidla aktivního naslouchání Tipy k naslouchání Techniky aktivního naslouchání Princip win-win WIN-WIN jako kooperativní metoda WIN jako mravní a nemravný princip Neverbální komunikace Vymezení pojmu neverbální komunikace Pozitivní a negativní signály neverbální komunikace Nejdůležitější projevy neverbální komunikace Aktivní řešení obtížných komunikačních situací Typy konfliktů Zdroje konfliktů Znaky konfliktů Pozitivní důsledky konfliktů Negativní důsledky konfliktů Řešení konfliktní situace Přístupy ke zvládání konfliktů Tři základní strategie řešení konfliktů v komunikaci Zvládání námitek

3 Co jsou námitky? Příprava na námitky a nesouhlasné reakce Technika překonávání námitek

4 1 Úvod PŘEDSTAVENÍ ÚČASTNÍKA CO RÁD DĚLÁM? MÉ ÚSPĚCHY, MÉ SILNÉ STRÁNKY? CO JSEM SE NAUČIL NA JINÉM KURZU? 4

5 CO OČEKÁVÁM OD TOHOTO SEMINÁŘE? CO OČEKÁVÁM OD SVÝCH KOLEGŮ ZDE VE SKUPINĚ? CO OČEKÁVÁM OD LEKTORA? MÁM Z NĚČEHO OBAVY? 5

6 PO DOBU SEMINÁŘE SE ZAVAZUJI DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ÚSPĚCHU Budu otevřený a vstřícný Budu mít pozitivní postoj ke všem činnostem Budu se soustředit na přítomnost Budu respektovat názory jiných Budu reagovat upřímně Budu začínat a končit včas Budu aktivní Budu se dobře bavit CÍLE SEMINÁŘE Fáze komunikačního procesu Pozitivní komunikace Aktivní naslouchání Neverbální komunikace Princip win-win Zvládání námitek 6

7 2 Fáze komunikačního procesu Komunikací rozumíme proces, který umožňuje vzájemné vztahy mezi lidmi, předávání a přijímání informací. Vyjadřuje i dynamické jevy, které působí v průběhu komunikace na jednotlivce i skupiny osob zúčastněných v procesu. Při komunikaci předává vysílající určité sdělení nebo informaci příjemci. Zahrnujeme sem i reakce, které vysílající strana obdrží od strany přijímající, prostřednictvím kterých může zjistit, zda sdělení bylo přijato a pochopeno tak, jak bylo myšleno. Komunikace je tím efektivnější, čím více styčných ploch a společných zájmů má vysílatel a příjemce sdělení. Komunikační proces Zpětná vazba Záměr sdělit myšlenku Zakódování sdělení Přenos obsahu sdělení Dekódování smyslu sdělení Porozumění Šum 7

8 Komunikační styly Analytická osobnost má sklon hodně myslet, pomalu jednat, kontrolovat se, je spíše pasivní, tichá, nepodléhá vášním Řídící osobnost je aktivní, ambiciózní, nezávislá, vytrvalá, opatrná, vyhledává soutěže a konflikty, neukazuje své city Přátelská osobnost je velmi citlivá, ráda těší ostatní, má pro lidi pochopení, raduje se z jejich radostí Expresivní osobnost je rovněž citlivá, má ráda vzrušení, má sklony k unáhlenému zobecňování, na rozdíl od přátelského typu je však spíše zahleděná do sebe JAKÉ MÁME KOMUNIKAČNÍ STYLY? 8

9 Komunikační proces tvoří tyto složky: Komunikátor (mluvčí, vysílač, zdroj) ten, kdo sděluje Komunikant (příjemce) ten, komu je sdělení určeno Komuniké, vyslaná zpráva, sdělení (myšlenka nebo pocit, který jeden člověk sděluje druhému; má podobu verbálních a neverbálních symbolů) Komunikační kanál (cesta, kterou je nějaká informace posílána) 3 Pozitivní komunikace aneb jak vybudovat důvěru při vzájemné komunikaci Tento způsob komunikace vyjadřuje souhlas, přijetí, kompromis, pochválení, nadšení i obdiv, kterým vnímáme partnera, jeho sdělení a v širším pojetí i přístup k procesu komunikace, k lidem a k životu. Do pozitivních prvků komunikace se promítají kromě genetického vybavení jedince i jeho způsob výchovy v rodině včetně podvědomého využívání vztahů v rodině ve vztazích k novým lidem a v nových situacích. Významné jsou i dosavadní zkušenosti jedince v interpersonálních vztazích a vliv prostředí, ve kterém žije a pracuje. Pozitivní komunikace záleží na pozitivním vztahu (pacing) k partnerovi, ve vytváření atmosféry, ve kterém se oba partneři cítí v pohodě, mají příjemný pocit, ať již vědomý nebo intuitivní, vzájemně se respektují, jsou ve shodě, rozumí si a jsou si sympatičtí. Pozitivní komunikace významnou měrou závisí na empatii, na úrovni zájmu o lidi, citlivosti k jejich vnímání a citlivosti k pozitivnímu vytváření mezilidských vztahů. Obvykle se pozitivně chováme k lidem, kteří jsou nám podobní svou osobností ( máme stejnou krevní skupinu ), fyzickým, emotivním i duševním založením, zájmem partnera, ochotu naslouchat, porozumět a vcítit se do problémů. Pozitivní vztah je ve značné míře ovlivňován především neverbálními komunikačními prvky a jeho vyjádření se obvykle označuje jako evalvace. 9

10 Hlavní pravidla pro vytváření a udržení pozitivních vztahů v komunikaci Podpora partnera, zastání se jej před jinými i v jeho nepřítomnosti Sdílení informací o úspěších i neúspěších, včetně emočního sdílení Vzájemná důvěra Vzájemná pomoc Usilování o navození příjemné atmosféry při komunikaci Základní příklady evalvačního projevu v komunikaci lze charakterizovat tak, že někdo: se vás zastane tam, kde jste neprávem obviněn, zejména za vaší nepřítomnosti se vás zastane a prosazuje, abyste dostal to, co vám náleží s vámi jedná otevřeně a upřímně, neuzavírá se před vámi se vám snaží pomáhat tam, kde může dovede odpustit a prominout, je velkorysý a přehlédne vaše chyby a nikdy to příliš nezdůrazňuje má o vás opravdový a nefalšovaný zájem, váží si vás vás miluje nebo vás obdivuje má pro vás vždy čas, i když víte, že nemá času nazbyt dovede se udržet a neudělá to, co by vám mohlo uškodit dovede vám citlivě vytknout chybu takovým způsobem, že to chápete jako pomoc a nehovoří o tom před jinými lidmi 10

11 4 Pravidla aktivního naslouchání Vlastní naslouchání je dost složitý proces. Nejde jen o to, pochopit obsah toho, co nám někdo sděluje, v potaz musíme brát i tón, kterými jsou slova pronášena, emoce, které je doprovázejí. Umět správně aktivně naslouchat znamená pro většinu naučit se méně často přerušovat mluvčího. Musíme si uvědomit, že jsme jasně pochopili sdělení druhé osoby. Aktivní naslouchání vyžaduje Oční kontakt Stejnou rovinu očí Otevřenou pozici v postoji těla Pokyvování hlavou Zvuky souhlasu Reflexi pocitů Parafrázování Pokládání otevřených otázek Shrnutí, poděkování a důvěru Pravidla aktivního naslouchání Hovoříte-li s někým, věnujte mu svoji pozornost Vzbuďte v partnerovi pocit, že se mu snažíte porozumět Sledujte neverbální komunikaci Projevujte zájem o to, co si partner myslí a co cítí Přesvědčte se, zda jste správně porozuměli tomu, co vám partner sděluje Parafrázujte Naslouchejte i tehdy, jste-li v opozici 11

12 Tipy k naslouchání Poslouchejte celý kontext, abyste pochopili širší souvislosti Naslouchejte tomu, co nebylo řečeno může to být důležitější než to, co řečeno bylo Parafrázujte myšlenky mluvčího Ptejte se Reagujte nejprve na pocity, potom na fakta Neposlouchejte jen to, co chcete slyšet Poskytujte zpětnou vazbu CO VYŽADUJE AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ? 12

13 Techniky aktivního naslouchání TECHNIKA CÍL JE TŘEBA PŘÍKLAD Povzbuzování projevit zájem povzbudit mluvčího k dalšímu hovoru Objasňování objasnit to, co nám druhý říká získat více informací pomoci mluvčímu, aby viděl i další hlediska problému Parafrázování ukázat, že mluvčímu nasloucháme a rozumíme tomu, co říká ověřit, zda správně chápeme jeho slova nevyslovovat souhlas či nesouhlas užívat neutrální slova měnit tón hlasu klást otázky opravovat chybný výklad problému přimět mluvčího k tomu, aby dále vysvětloval novým způsobem předložit myšlenky a fakta shrnout sdělení Můžete mi o tom říci něco více? Kdy se to stalo? Jak na to reagujete? Takže Vy byste byl rád, abychom to projednali důkladněji? Jestli tomu dobře rozumím? Zrcadlení procesu projevit, že chápeme a rozumíme tomu, co mluvčí cítí pomoci mu jeho pocity znovu přehodnotit vyjádřit základní pocity a emoce mluvčího Zdá se, že jste skutečně velmi rozzlobený. Cítím ve Vašem hlase zklamání. Je to tak? Shrnutí zhodnotit dosažený pokrok shrnout důležité myšlenky a fakta položit základ k další diskusi parafrázovat hlavní vyřčené myšlenky a pocity mluvčího Takže to, co jste mi tu řekl, je toto Uznání Potvrzování uznat význam druhé osoby dát druhému najevo, že mu věříme uznat závažnost pocitů a problémů projevit uznání úsilí a činnostem Skutečně si cením Vaší snahy vyřešit problém. Děkuji Vám za Vaši ochotu 13

14 5 Princip win-win V kontextu férovosti se oblíbený win-win status jeví jako správné nastavení vztahů mezi vyjednávajícími stranami. Ale při diskusích, co to vlastně znamená, se sklouzává spíš k modelu ústupků, kompromisům. Vzhledem k takovým vysvětlením z toho win-win vychází tak trochu jako zneužitý výraz, nákupní floskule, zaklínadlo, jímž si lžeme do vlastní kapsy. WIN-WIN jako kooperativní metoda Tento předpoklad předesílá spolupráci a to asi opravdu chceme. V dlouhodobých vztazích hrajeme kooperativní hry. Vzhledem k tomu, že zároveň musíme méně vyhovující potenciální partnery odmítnout, nelze předpokládat, že strana tratící je po takovémto odmítnutí nakloněna oslavě, musíme vést s těmito dnes neúspěšnými jednání tak, že nám zůstanou nakloněni do případného příště. WIN jako mravní a nemravný princip Prodejci jsou pro mnohé managementy, majitele jen kusovky. CEOs s nimi nehrají kooperativní hry. Klíčové ukazatele (KPI) jsou často nastaveny jen na finanční výkon. (Nejvýrazněji se takové zacházení projevuje u podomního prodeje.) Takto nastavení prodejci vyhledávají (a mají na ně čuch) slušňáky. Osobně se domnívám, že v případě B2B vyjednávání, jste-li nákupčí a řeknete: Hraji Win-Win, dostáváte se do nevýhody. Druhá strana ví, co má v té chvíli dělat a hlavně ví, co nesmí udělat. Nesmí vzbudit dojem, že jí o Vás nejde. Čeká-li ji jepičí život, bude dělat vše proto, abyste podlehli v co nejkratším čase, kontrakt uzavřeli co nejrychleji (bude jen zdánlivě kooperovat, spíš tedy manipulovat). Častým příznakem je například tzv. low balling nízké podání, které je v průběhu navyšováno a omlouváno tzv. zaviněním administrativních chyb v centrále. Je-li obchodník váženou položkou ve své domovské firmě a je-li hodnocen i za dlouhodobost, můžou obě strany opravdu vyhrát. Takový obchodník může přijímat osobní závazky za fungující vztah. 14

15 6 Neverbální komunikace Vymezení pojmu neverbální komunikace Neverbální komunikace (komunikace beze slov) je souhrn mimoslovních sdělení, která jsou vědomě nebo nevědomě předávána člověkem jiné osobě, lidem. Je vývojově nejstarší formou komunikace. Její dekódování je složité, neboť na rozdíl od verbální komunikace nemá přesně stanoven systém komunikačních norem. Prostředky neverbální komunikace sdělujeme především své emoce a postoje. Prostřednictvím neverbální komunikace si s druhými lidmi předáváme informace o tom, jak vnímáme sami sebe, svého partnera, emoce, napětí apod. Neverbální signály vysíláme a přijímáme většinou podvědomě. Pozitivní a negativní signály neverbální komunikace Mezi pozitivní signály řeči těla, které vyjadřují vnitřní klid a vyrovnanost, patří klidné a volné využívání prostoru, uvolněný postoj, otevřená gestikulace, pozitivní mimika (úsměv), přirozenost a vizuální kontakt. Jako negativní signály řeči těla můžeme hodnotit nevyužívání prostoru, nervózní projevy, manipulaci s předměty, roztěkanost, neklid, dotýkání se obličeje, zaťaté pěsti, upjatost, afektovaný projev aj. signály sdělující, že partner chce uzavřít dohodu, přátelství, které se projevují zvýšeným zrakovým kontaktem, přiblížením se. Pokud si lidé v komunikaci ladí, objevuje se také komunikační soulad postojů, gest, mimiky, tempa a hlasitosti řeči tzv. zrcadlení. 15

16 Nejdůležitější projevy neverbální komunikace 1) Gesta jsou bezprostředním vyjádřením našich myšlenek, jsou to pohyby rukou, nohou či hlavy. Někteří lidé používají teatrálních gest jen proto, aby si jich ostatní všimli. Typickým gestem, které často používají i polici při veřejných setkáních jsou ruce otočené dlaněmi směrem k posluchačům, což vyjadřuje určitou otevřenost vůči ostatním a zároveň ukazuje vstřícnost a přípustnou povahu osoby. Jiným příkladem jsou překřížené ruce na prsou, či překřížené nohy při sezení. Překřížené ruce bývají signálem nedůvěry, uzavřenosti a nevstřícnosti, tvoří silnou bariéru mezi komunikantem a komunikátorem. Obrázek č. 1 - gesta Obrázek č. 2 mezinárodní gesta 16

17 Obrázek č. 3 Zkřížené paže (bariéry) 2) Mimika můžeme ji charakterizovat jako svalové pohyby obličeje. Může být prostředkem vyjádření našich momentálních emocí nebo také zpětnou vazbou, reakcí na sdělení osoby a naše vyjádření toho, jak na nás obsah jeho sdělení působí. Mimikou můžeme vyjádřit mnoho emocí např. štěstí, radost, překvapení, strach, nespokojenost a další. Obrázek č. 4 Mimika obličeje 3) Oční kontakt veledůležitý prvek komunikace. Ne nadarmo se říká, že oko je okno do duše. Navázání očního kontaktu je základním předpokladem úspěšné komunikace. To, že osoba uhýbá pohledem, může mít různé důvody snaží se zastřít své pocity, lže vám, je stydlivý. Pokud se váš protějšek nevyhýbá pohledu 17

18 do očí, je to pro vás pozitivním signálem a určitou zpětnou vazbou, že vaše komunikace má smysl osoba naslouchá. Obrázek č. 5 Oční kontakt 4) Prostorové vnímání (proxemika) při komunikaci udržujeme mezi sebou určité vzdálenosti. Nelze s určitostí říct, jakou vzdálenost bychom měli udržovat například při pracovním setkání nebo při společenské akci. Každému člověku je příjemná jiná vzdálenost. Dávejme proto pozor na situace, při kterých by některým lidem mohla být naše blízkost nepříjemná. 7 Aktivní řešení obtížných komunikačních situací Konflikt je mezi lidmi přirozeným jevem, protože je odrazem existujících rozdílů v myšlenkách, představách, názorech, postojích a zájmech. Neustálá shoda ve všech otázkách by byla nepřirozená. Jednota názorů a bezkonfliktní prostředí slouží k uchování stávajícího stavu a brání rozvoji. Každý konflikt má své pozitivní i negativní důsledky. Konflikt vždy představuje pro zúčastněné osoby zvýšenou zátěž, vyvolává vnitřní napětí a pocit nepohody. Konfliktem nazýváme takovou situaci, ve které se projevují odlišná stanoviska, názory, postoje, zájmy nebo cíle a při jejichž uplatňování se navzájem střetávají dvě nebo více zúčastněných stran. Typy konfliktů Podle místa vzniku a počtu zúčastněných osob rozeznáváme: vnitřní (intrapersonální) mezi dvěma osobami (interpersonální) skupinové mezi skupinové 18

19 Zdroje konfliktů Zdrojem konfliktů může být např.: špatné pochopení osobnostní faktory nedorozumění rozdílnost v názorech rozdílnost v hodnotách nedostatky v mezilidské komunikaci nepřiměřené úkoly různé překážky při dosahování cílů nedodržování předpisů, nařízení a stanovených postupů nedostatek vůle spolupracovat soupeření o omezené zdroje atd. 19

20 Znaky konfliktů nekomunikativnost a dezorientace strach ze změn lhostejnost a nezájem vysoká absence v práci a silná fluktuace nadřízení nejsou dobří ve vedení lidí vytváření klik a mocenské hry Pozitivní důsledky konfliktů ukazuje problémy, vnáší pohyb či dynamiku do ustrnulých struktur zviditelňuje hodnoty vyjasňuje postoje zvyšuje kvalitu rozhodování posiluje produktivitu a stimuluje tvůrčí myšlení lidí podporuje otevřenou a nenucenou komunikaci dávají podněty nadřízeným (aby více komunikovali se spolupracovníky) podněcuje změny a inovace, zabraňuje mrtvému poklidu aktivizuje lidi, zvyšuje angažovanost uvolňuje napětí JAKÉ JSOU ZNAKY KONFLIKTŮ? 20

21 Negativní důsledky konfliktů energii vyplýtvanou špatným směrem zkreslené úsudky psychologické důsledky porážky nedostatky v koordinaci a kooperaci nezodpovědné chování vznik ovzduší nedůvěry a podezřívání snížení pracovního výkonu a ztrátu motivace zvýšení psychické zátěže a únavy ztížení nebo přerušení komunikace mezi lidmi, zkreslování či nepředávání informací rozpad týmu roste rivalita, neochota spolupracovat zvýšená absence, nemocnost, úrazovost zvýšená potenciální i reálná fluktuace Řešení konfliktní situace Ke změně konfliktní situace na nekonfliktní může dojít dvěma způsoby: spontánně záměrně Ke spontánnímu vyřešení situace dochází zpravidla v těchto případech: zánik příčin a podmínek, které vedly ke vzniku konfliktní situace přerušení kontaktu mezi znepřátelenými stranami změna charakteru vzájemného působení změna hodnotové orientace jedné nebo všech stran jedna strana dosáhne cíle, druhá se s tím vyrovná Záměrné řešení znamená, že buď sami účastníci nebo další nezúčastněné osoby převezmou iniciativu při řešení konfliktu. 21

22 Přístupy ke zvládání konfliktů 1) Kooperace - obě strany spolupracují na vzájemně výhodném řešení, které uspokojí obě strany 2) Konfrontace - jedna strana se snaží dosáhnout svých cílů bez ohledu na zájmy druhé strany 3) Vyhýbání tento přístup nerespektuje vlastní zájmy ani zájmy druhých jedná se o potlačení konfliktu, konflikt se neřeší Ústup - zájmy druhé strany nadřazujeme našim zájmům, dojde k uspokojení zájmů druhé strany Kompromis - obě strany se vzdávají části svých zájmů ve prospěch dohody, jeden ústupek je vyvážen jiným Přístup Váš cíl Váš postoj Zdůvodnění Pravděpodobný výsledek Kooperace Vyřešit problém spolu. Toto je moje stanovisko, jaké je Vaše? / Jsem odhodlán (a) hledat s Vámi optimální řešení. / Co říkají fakta? Názory obou stran mají stejnou důležitost. Je třeba klást stejný důraz na kvalitu řešení i na spravedlivý postup. Problém se s největší pravděpodobností uspokojivě vyřeší. Konfrontace Prosadit svou. Já vím, co je nejlepší a správné. Opovažte se to zpochybnit! Je lepší někomu šlápnout na kuří oko, než se vzdávat našich velkých cílů. Máte pocit vítězství a zadostiučinění, avšak druhá strana je poražena a ponížena. Vyhýbání Nemít s tím nic společného. Musím si to rozmyslet. / To není moje věc. / Ať se starají jiní. Nesouhlas je sám o sobě špatný a nežádoucí, protože vyvolává napětí. Problémy se zpravidla nevyřeší, což působí dlouhodobou frustraci. Ústup Jen nikoho nenaštvat a nikoho se nedotknout. Já tu vlastně nejsem důležitý. Udržování harmonických vztahů je vůbec nejdůležitější. Druhá strana Vás patrně začne zneužívat. Kompromis Rychle nalézt řešení, s nímž bychom mohli žít. Skončeme to, abychom se co nejdříve mohli vrátit k práci. Protahované konflikty odvádějí lidi od práce a zbytečně otravují atmosféru. Účastníci budou hledat přijatelná a účelová řešení, spíše než účinná a trvalá 22

23 řešení. Srovnání přístupů ke konfliktu Tři základní strategie řešení konfliktů v komunikaci 1) Pasivní a nepřímé strategie nevedou k přímé diskuzi o problému, řadíme k nim: Ignorování problémů Empatické přizpůsobení Vyvarování se problémů Vyhýbání se lidem Nepřímá strategie v podobě narážek Zlehčování a žertování Submisivní reagování 2) Individuálně zaměřené strategie výslovné potvrzování střetu a komunikace zaměřená na očekávané ústupky partnera: Prosba nebo žádost, aby partner změnil své chování Hrozby, výhrůžky trestem nebo selhání 3) Integrační strategie potvrzení konfliktu a respektování partnera jako rovnocenného, se stejnými právy, které vyžaduje druhý partner i sám pro sebe: Diskuze o konfliktu Odhalení Jde o hledání alternativních forem řešení 23

24 8 Zvládání námitek Co jsou námitky? Námitky jsou součástí každé diskuse či jednání a mnohdy mohou vyvolat konfrontační reakci. Správná odpověď na námitku vyžaduje její přesné pochopení a především pochopení účelu, který je námitkou sledován. Reakce na námitku by nikdy neměla být ukvapená, měla by procházet postupnými fázemi. Příprava na námitky a nesouhlasné reakce udělejte si seznam námitek, které můžete při projednávání určité záležitosti očekávat sesbírejte argumenty, které vám pomohou námitky překonat reakci na námitky si formulujte písemně, ovšem neučte se ji nazpaměť Technika překonávání námitek Námitka je vyjádřením určité zkušenosti, mínění nebo postoje komunikačního partnera. Neznamená vždy odmítnutí, ačkoli na nás tak ve většině případů působí. K námitce bychom měli přistupovat jako k otázce. Důležité je nevzdávat další komunikaci a pokusit se námitku překonat pomocí techniky překonání námitek: velmi pečlivě námitku vyslechnout, vyjasnit podstatu námitky uznat námitku za oprávněnou a vyjádřit pochopení (to neznamená souhlas) předložit logické důvody podporující naši argumentaci, dát vysvětlení ověřit si zpětnými dotazy, zda partner naše vysvětlení přijal, zda byla námitka překonána Pokud zjistíte, že jste námitku nepřekonali, vraťte se k prvnímu, případně k druhému bodu této techniky. V žádném případě neházejte flintu do žita, ovšem čas, kdy je nutné ustoupit, abyste partnera neztratili jednou pro vždy, pečlivě vyhodnoťte. 24

25 K vyvracení námitek je možné využít např. následující postupy: ano ale / souhlas s některými aspekty námitky plus minus / srovnávání výhod a nevýhod obracení / to, co je označováno jako nevýhoda, vyzdvihneme jako výhodu bagatelizace / snižování účinnosti a významu námitky oddalování reakce / parafrázování námitky protiotázka / vede namítajícího k přemýšlení nad protiotázkou příklady / uvedení konkrétních příkladů dobrých zkušeností, které námitku vyvrací 25

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Jak poznáme, že dítě chodí za školu

Jak poznáme, že dítě chodí za školu Jak poznáme, že dítě chodí za školu Zpravidla je těžké rozpoznat, kdy je dítě záškoláctvím ohroženo, a začít preventivně působit. Nicméně když se na dítě zaměříme, věnujeme mu patřičnou pozornost a pravidelně

Více

PROBLÉMOVÁ JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ II.

PROBLÉMOVÁ JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ II. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROBLÉMOVÁ JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ II. STRATEGIE A TAKTIKY V JEDNÁNÍ S LIDMI 2 6. JEDNÁNÍ S NEPŘÁTELSKÝMI PARTNERY 4 7. JAK ZEFEKTIVNIT

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 1 1 Tato práce byla podpoøena

Více

EVALVACE, DEVALVACE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

EVALVACE, DEVALVACE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje EVALVACE, DEVALVACE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr. Olga Čadilová t EVALVACE, DEVALVACE Každý vztah, každá interakce

Více

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016

MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 MEVPIS VODŇANY Otevřené kurzy jaro 2016 12.2. TIME MANAGEMENT Jak na osobní efektivitu, výkonnost, úspěšnost. Jak si dnes i dlouhodobě udržovat výkon i přehled, směr i osobní pohodu. Jak zvládat množství

Více

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095

projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 projekt č. CZ.2.17/2.1.00/37095 Vzdělání a tréninkové zaměstnání pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením II Materiály pro účastníky projektu Klíčová aktivita 04 Skupinové vzdělávací a motivační

Více

Hogan Personality Inventory

Hogan Personality Inventory Hogan Personality Inventory Profesní diagnostika osobnosti Jan Novák Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Společnost

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení

Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení Příloha č. 1 Specifikace školení Soft Skills Podmínky a pravidla školení 1. Každého semináře se v rámci modulu 1 12 bude účastnit 18 osob. Semináře v rámci modulu č. 13 se bude účastnit 10 osob. Účast

Více

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY

KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY KOMUNIKACE PEDAGOGA S RODIČI/RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY Ing. Petra Palasová TŘI OKRUHY I. Proč je toto téma v pedagogické praxi důležité II. Sebeprezentace III. Techniky SYSTÉM PRÁCE - TEORIE - PRAXE - ÚKOLY

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID)

TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) TEST VAŠEHO MANAŽERSKÉHO STYLU (GRID) Každé z následujících 36 tvrzení je doprovázeno dvěma alternativami, které reprezentují rozdílné manažerské hodnoty. Vaším úkolem bude vyjádřit, které z alternativ

Více

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace Příklad dobré praxe 1 Název lekce: Plnění kompetencí za dané období Téma: Hodnocení stanovených kompetencí Cíl: Žák zhodnotí stanovené kompetence, pojmenuje a posoudí výsledky své práce. Metoda: Čtyři

Více

Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku. Mgr. Alena Bára Doležalová

Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku. Mgr. Alena Bára Doležalová Metodika činnostního učení v přípravném ročníku a v předčtenářském období 1. ročníku Mgr. Alena Bára Doležalová OBSAH I. ÚVOD 1. Vstup dítěte do školy 3 2. Školní zralost a připravenost 4 3. Pedagogická

Více

Komunikační a prezentační dovednosti

Komunikační a prezentační dovednosti Komunikační a prezentační dovednosti Pracovní sešit DESATERO ÚSPĚŠNÉ KOMUNIKACE Motto: Communicare est multum dare. - Komunikovat je mnoho dávat. Jaro Křivohlavý 1. POPISUJTE, NEHODNOŤTE! 2. OVĚŘUJTE,

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

VYJEDNÁVÁNÍ A PŘESVĚDČOVÁNÍ PRO KAŽDOU SITUACI

VYJEDNÁVÁNÍ A PŘESVĚDČOVÁNÍ PRO KAŽDOU SITUACI VYJEDNÁVÁNÍ A PŘESVĚDČOVÁNÍ PRO KAŽDOU SITUACI VZDĚLÁVACÍ M ATERIÁL KE KURZU M ANAG EMENT P RODEJE S L EZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2 0 1 0-2013 Program ÚVOD PŘESVĚDČOVÁNÍ

Více

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy)

BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) BALÍČEK PROTIPŘEDSUDKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ (3 kurzy) Stereotypy, jak je rozpoznat a využít při práci s klienty i v rámci týmu ANOTACE KURZU Introverti jsou asociální! Věc dělaná na poslední chvíli bude odfláknutá!

Více

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam?

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? 1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: definovat pojem prožitkové učení a vymezit jeho cíle a smysl, rozlišit mezi pojmy prožitek,

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

NETWORKING. Jak vytvářet a koordinovat úspěšnésítě CZ.1.04/5.1.01/12.00006. Jak zacházet s konflikty v sítích

NETWORKING. Jak vytvářet a koordinovat úspěšnésítě CZ.1.04/5.1.01/12.00006. Jak zacházet s konflikty v sítích NETWORKING Jak vytvářet a koordinovat úspěšnésítě CZ.1.04/5.1.01/12.00006 Jak zacházet s konflikty v sítích 2 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního program Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu)

Partner : Způsob Vaší sebe prezentace (Luna v Kozorohu) PARTNERSKÝ HOROSKOP 1. osoba: Jméno: Jaroslav Datum a čas:2.2.1962, 14:0 UT+1:0 Místo:Náchod 2. osoba: Jméno: Radka Datum a čas:31.10.1970, 10:30 UT+1:0 Místo:Rokycany Spojení Vodnáře a Štírky může být

Více

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA

TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA TANEČNÍ A POHYBOVÁ VÝCHOVA Charakteristika Taneční a pohybová výchova nabízí výchovu prostřednictvím tanečního umění. Tanec je tvůrčí uměleckou činností, kterou může do jisté míry vykonávat každý. Každý

Více

Komunikace se zákazníkem

Komunikace se zákazníkem EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Komunikace se zákazníkem PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Ing. Mgr. Petra Koťátková Co se dnes dozvíte Efektivní způsoby komunikace se zákazníkem (email, telefon, osobní

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

OSOBNÍ EFEKTIVITA. Ing. Miloš Paleček (Brno) 22.11.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

OSOBNÍ EFEKTIVITA. Ing. Miloš Paleček (Brno) 22.11.2012 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ OSOBNÍ EFEKTIVITA Ing. Miloš Paleček (Brno) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1 OBSAH Část 1: Motivace ke změně v osobní efektivitě - Najdi

Více

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com

Pedagogická psychologie. PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie PhDr. Kristýna Krejčová, PhD. kris.krejcova@gmail.com Pedagogická psychologie - psychologické aspekty výchovy a vyučování - Školní psychologie výchovné a vzdělávací problémy ve

Více

Zpráva 360. 24. února 2010. Jana Thomasová. Manažerský dotazník Thomas. Soukromé & důvěrné

Zpráva 360. 24. února 2010. Jana Thomasová. Manažerský dotazník Thomas. Soukromé & důvěrné Zpráva 360 24. února 2010 Jana Thomasová Manažerský dotazník Thomas Soukromé & důvěrné Obsah Úvod Správné pochopení zprávy 360 stupňů vycházející ze zpětné vazby Průměry schopností Graf 5 nejvyšších a

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO1 ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2015 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2014/15 je určen rodičům

Více

PROBLÉMOVÁ JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ I.

PROBLÉMOVÁ JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ I. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PROBLÉMOVÁ JEDNÁNÍ A VYJEDNÁVÁNÍ I. STRATEGIE A TAKTIKY V JEDNÁNÍ S LIDMI 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 2 2. VYJEDNÁVACÍ POZICE 4 3. STRATEGIE

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop

Více

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY světa ve fotbale nebo při pořádání významných politických vrcholných schůzek. Toto obnovení hraničních kontrol však trvalo pouze na nezbytně

Více

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY

Co je to Schengen? Podklady k projektu STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY Co je to Schengen? V současnosti Schengen představuje především tzv. schengenský prostor, v jehož rámci nejsou na společných státních hranicích vykonávány hraniční kontroly a hranice lze tedy překračovat

Více

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1

Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 Poradenství pro osoby s narušenou komunikační schopností část 1 doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D. Cíle Cílem této kapitoly je seznámit vás se základními principy v oblasti narušené komunikační schopnosti

Více

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků

Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků Příloha 1: Baterie on-line administrovaných dotazníků MBTI - OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK COPE - STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ Vítejte na stránkách, jež jsou součástí bakalářské práce na téma "Strategie zvládání ve vztahu

Více

OSOBNOST UČITELE. Osobnost učitele

OSOBNOST UČITELE. Osobnost učitele OSOBNOST UČITELE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Osobnost učitele jedinec, který je charakterizován určitými diferencovanými psychologickými vlastnostmi a pedagogickými schopnostmi důležitá je specifika osobností,

Více

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková

PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE. Mgr. Zuzana Kročáková PEDAGOGICKÁ PSYCHOLOGIE Mgr. Zuzana Kročáková TÉMATA SEMINÁŘŦ A. MOTIVACE ve škole a při výuce. ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOST a NEÚSPĚŠNOST. B. UČENÍ a PAMĚŤ. Jak to funguje? C. VÝCHOVA ve škole. Jak na NEKÁZEŇ? Co

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 4. Jak nejlépe zvládnout otázky u výběrového řízení Tento osvědčený postup pomáhá uživatelům s přípravou na výběrové řízení, konkrétně na tu část řízení, kdy se jich dotazuje zástupce zaměstnavatele (zpravidla

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Neverbální komunikace

Neverbální komunikace Semestrální práce Matematika a byznys KMA/MAB Neverbální komunikace Tomáš Smíšek A09N0183P tsmisek@seznam.cz Úvod: Často je uváděn fakt že to čím se lišíme od zvířat je, že při komunikaci používáme řeč

Více

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli?

TERMÍN: 7.-8.4.2014 (VS 216) TERMÍN: 21.4.2014 (VS 217) TERMÍN: 12.-13.5.2014 (VS 218) Potřebujete posílit ženskou asertivitu v profesionální roli? MENTTORY Katalog otevřených kurzů 2014 Diversity Management * Komunikační dovednosti* Manažerské dovednosti * Telefonické dovednosti Menttory, Hájkova 1676/6, Praha 3 www.menttory.cz / e-mail: info@menttory.cz

Více

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Při styku s lidmi jsem pochopil, že jim nedokáži pomoci, jestliže nebudu sám sebou.

Více

Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu I. Mgr. Jitka Dobešová 18.11.2013

Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu I. Mgr. Jitka Dobešová 18.11.2013 Péče o klienta jako umění budování obchodního vztahu I. Mgr. Jitka Dobešová 18.11.2013 Cílem tréninku je osvojit si pravidla pro komunikaci s klientem předcházet možným nedorozuměním posilovat schopnost

Více

coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ

coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS NABÍDKA ŠKOLENÍ Upevnění autority a rozšíření míry vlivu manažera Školení odpovídá na otázky, co vše je základem autority a charismatu, kde v nás jsou

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty.

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty. UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty Radka Michelová Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu INUL Inovace

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Katedra finančního práva a národního hospodářství. Osobní management. Sebepoznání Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání Zpracoval: Dušan Hlavatý, 348467 Datum zadání práce: 13. 4. 2011 Datum odevzdání:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 3. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

1 Základní principy řízení lidí

1 Základní principy řízení lidí 1 Základní principy řízení lidí Hlavní témata kapitoly: Odborná a personální dimenze managementu Tři pilíře úspěšného řízení Tradiční a nové řídící úkoly Řídící styl Situační řízení 1.1 Řízení lidí a jeho

Více

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant:

TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC. T&CC, s.r.o. Březen duben 2008. Nabídku zpracoval: Odborný garant: TRÉNINK INTERNÍCH TRENÉRŮ: 5ti denní certifikovaný kurz T&CC T&CC, s.r.o. Březen duben 2008 Nabídku zpracoval: Odborný garant: Mgr. Tomáš Adámek Mgr. Jakub Hermánek Akreditované centrum Institute of Leadership

Více

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných

VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM. individuálního plánování poskytovaných VĚDOMÍ A JEHO VÝZNAM PRO POROZUMĚNÍ INDIVIDUÁLNÍM POTŘEBÁM LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM (Individuální plánování poskytovaných služeb) Jiří Miler Anotace: I lidé s mentální retardací mají vědomí sebe sama.

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Zákonitosti vývoje. Periodizace Vývojové úkoly v jednotlivých obdobích

Zákonitosti vývoje. Periodizace Vývojové úkoly v jednotlivých obdobích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zákonitosti vývoje Periodizace Vývojové úkoly

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

UČITELÉ JAKO CÍLOVÁ SKUPINA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Karolína Kalačová

UČITELÉ JAKO CÍLOVÁ SKUPINA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Karolína Kalačová UČITELÉ JAKO CÍLOVÁ SKUPINA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Karolína Kalačová SPECIFIKA UČITELSKÉ PROFESE Fyzická svázanost s pracovištěm Nemožnost se kdykoliv uvolnit či nechat se zastoupit Pracovní vytíženost

Více

Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová

Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová Veřejný projev (Prezentace výsledků výzkumné práce) Jana Miňhová Prezentační a rétorické dovednosti Schopnost prezentovat svou osobu se sebedůvěrou a sebejistotou Schopnost vlastního úsudku Schopnost empatie

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ

Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ Otázka: Aktivační vlastnosti osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Luccy333 AKTIVITA (ČINNOSTI) Vnější projev aktivace JEDNÁNÍ Vnější, vědomý, volní projev aktivace AKTIVAČNÍ ČINITELÉ

Více

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk )

7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) 7.8 Pojetí vyučovacího předmětu Francouzský jazyk ( 2. cizí jazyk ) Obecné cíle výuky francouzského jazyka Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení úrovně komunikativních jazykových kompetencí odpovídající

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 2./01/03/13 Autor Ing. Eva Hrušková Obor; předmět,

Více

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB

KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB KLÍČOVÉ DOVEDNOSTI PRO ZAMĚSTNÁNÍ V SEKTORU SLUŽEB Lekce 0: Úvod Školicí modul vytvořený v rámci projektu KEYROMA: Rozvoj klíčových kompetencí romských žen v oblasti sociálních dovedností s cílem zvýšení

Více

Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku.

Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku. Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku. Novartis s. r. o., Pharma, Nagano III., U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3, tel.: 225 775 111, fax: 225 775 222, www.novartis.com FOR-04/003-10/2004

Více

ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ 2 3 3. NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 4 4.

Více

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE

24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE 24. MANAGEMENT ORGANIZAČNÍHO ROZVOJE plánovitý a nepřetržitý cílově orientovaný proces přeměn organizace proces vytváření předpokladů pro budoucí úspěšný rozvoj organizace je prioritním úkolem vrcholového

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

Aktivity pro prevenci stresu Projekt Leonardo da Vinci. Scénář pro hraní rolí (zpracováno společností Triforma)

Aktivity pro prevenci stresu Projekt Leonardo da Vinci. Scénář pro hraní rolí (zpracováno společností Triforma) Scénář pro hraní rolí (zpracováno společností Triforma) Představení - pravidla 1. Cíle Cílem této scénky pro hraní rolí je: - podpořit upevnění nově získaných znalostí - dát podnět ke spolupráci v průběhu

Více

Model Talentaged. Cíle Obsah Nástroje. 1 První setkání skupiny Prezentace projektu a socializace skupiny. Cíle Obsah Nástroje. Cíle Obsah Nástroje

Model Talentaged. Cíle Obsah Nástroje. 1 První setkání skupiny Prezentace projektu a socializace skupiny. Cíle Obsah Nástroje. Cíle Obsah Nástroje Model Talentaged 1 První individuální rozhovor y Analýza osobních požadavků y Zkoumání motivace y Adhezní mluva Kontrola shody mezi návrhem a vyjádřenými požadavky y Záznam údajů y (Karta č. 1a Zaměstnaný

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 143-02/08-15 Mateřská škola Sušice, okres Uherské Hradiště Adresa: Sušice 54, 687 04 Traplice Identifikátor:

Více

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE ETAPY VÝVOJE, VĚKOVÉ ZVLÁŠTNOSTI - různé možnosti dělení (následující ukázky zahrnují hrubší celkové dělení i tabulku obsahující detailnější popis a rozdělení) Dítě mladšího školního

Více

Zadávací dokumentace k zakázce

Zadávací dokumentace k zakázce Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců EPAVA Olomouc, a.s. a PAPÍRTISK s.r.o. v době hospodářské krize Název zadavatele: EPAVA Olomouc,

Více

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty

Zdravé klima ve škole komunikační situace a jejich aspekty komunikační situace a jejich aspekty Vzdělávání pro celou sborovnu nebo část dané střední školy Mgr. Karel Opravil opravil.karel@seznam.cz Financováno z projektu Cesta rozvoje středních škol v JmK č. CZ.1.07/1.3.10/02.0041

Více

9,1 styl: KONTROLA (naøizovat a ovládat)

9,1 styl: KONTROLA (naøizovat a ovládat) 9,1 styl: KONTROLA (naøizovat a ovládat) 4 Kapitola Pøehled 9,1 styl pøedstavuje pravý dolní roh møíky (obr. 4-1). Tato osoba 27 projevuje vysoký stupeò zamìøení na výsledky, ale malé zamìøení na lidi.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE

PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE V RÁMCI PROJEKTU Chráněné a integrační pracoviště ve VFN v Praze - Kateřinská zahrada II., reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/35032 Cílová skupina: Klienti Psychiatrické kliniky VFN

Více

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci

Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci. instrukce pro modelovou situaci Obsah setu: V setu naleznete následující materiály: informace k modelové situaci instrukce pro modelovou situaci informace pro hodnotitele /pozorovatele/ zadání pro sparing-partnery hodnotící arch zadání

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í M A T E Ř S K É Ř Á D Š K O L Y Obsah: I. Práva a povinnosti dětí...3 II. Práva a povinnosti zákonných

Více

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka

Najdete zde. Desatero pro prvňáčka Najdete zde - desatero pro prvňáčka - rady a informace pro rodiče prvňáčků - co by mělo umět dítě, které jde do školy - co potřebuje prvňák od rodičů - pomůcky pro žáky 1. ročníku ZŠ - školní zralost Desatero

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015

A3RIP Řízení projektů. 10. seminář. 16. a 18. 11. 2015 A3RIP Řízení projektů 10. seminář 16. a 18. 11. 2015 Obsah 1. role projektového manažera 2. týmová vs. pracovní skupina 3. teorie řízení / vedení lidí 4. motivace lidí 5. měkké dovednosti 6. typy chování

Více

Kruhů přátel o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi

Kruhů přátel o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi vytváření Kruhů přátel o vzájemné podpoře vrstevníků a inkluzi metodický průvodce Colin Newton a Derek Wilson Inclusive Solutions Česká verze je v České republice vydána a šířena občanským sdružením Rytmus.

Více

Tøi metody výkladu pro všechny typy otázek

Tøi metody výkladu pro všechny typy otázek Tøi metody výkladu pro všechny typy otázek V této knize naleznete tøi výkladové metody, které vám pomohou zodpovìdìt všechny otázky, jež jsou obecnì kartám kladeny. K tomuto úèelu existují pro každou kartu

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení.

Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Vedení lidí Vedení pracovníků a koordinace jejich práce je základní činností manažerů na všech úrovních. Nejlépe to však je vidět u mistrů a vedoucích oddělení. Tato funkce zahrnuje schopnost, dovednost

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 34. základní škola Plzeň Gerská 32 323 23 Plzeň ------------------------------ tel: 378 028 801 e-mail:zs34@zs34.plzen-edu.cz www.zs34.plzen-edu.cz Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Více

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová

Myšlenky srdce. Louise L. Hayová. poklad vnitřní moudrosti. poklad vnitřní moudrosti. Louise L. Hayová a rádcem při jejich zvládání. Nastal čas, abyste se zbavili starých přesvědčení a návyků. Meditace a cvičení obsažená na stránkách této knížky vám mohou pomoci získat důvěru při uskutečňování nezbytných

Více

Vůdcovské zkoušky Jablonec nad Nisou 20. - 22. 5. 2016. Obsah vůdcovské zkoušky

Vůdcovské zkoušky Jablonec nad Nisou 20. - 22. 5. 2016. Obsah vůdcovské zkoušky Vůdcovské zkoušky Jablonec nad Nisou 20. - 22. 5. 2016 Obsah vůdcovské zkoušky V posledních letech prošel Junák mnoha zásadními změnami. Máme NOVÝ PROGRAM i NOVÉ STEKY a je proto logické, že ani vzdělávání

Více

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality

Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním problematiky kvality Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra andragogiky a personálního řízení studijní obor andragogika studijní obor pedagogika Veronika Langrová Rozvoj zaměstnanců metodou koučování se zohledněním

Více