SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014"

Transkript

1 SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1147

2 OBSAH 1. Základní údaje: Úvodní slovo předsedy představenstva: Složení orgánů společnosti: Organizační struktura společnosti: Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku: Finanční zpráva:...8 a) Rozvaha:...8 b) Výkaz zisků a ztrát: c) Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. prosinci 2014: Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami: Zpráva předsedy dozorčí rady: Výrok auditora:

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní název SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. Sídlo Most, třída Budovatelů 112/7 IČ DIČ CZ Kontakty telefon: Právní forma akciová společnost Základní kapitál Kč Datum zápisu do obchodního rejstříku 1. listopad

4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení akcionáři, dovolte mi, abych velmi krátce zhodnotil uplynulé období roku 2014 a za představenstvo společnosti Vám předložil tuto výroční zprávu. Společnost SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. provozuje sportovní halu v Mostě a též další sportoviště v majetku Statutárního města Most. Hospodaření akciové společnosti skončilo ztrátou ve výši 884 tis. Kč. S ohledem na skutečnost, že došlo ke změně statutárního orgánu a ustavující zasedání nového představenstva společnosti proběhlo až , příslušelo by okomentovat tuto ztrátu spíše starému představenstvu a hlavně jeho předsedovi. Nicméně je třeba zdůraznit, že tato ztráta byla pozůstatkem z doby rekonstrukce sportovní haly, kdy bylo špatně nebo resp. nevhodným typem proudových měničů s nízkým tarifem osazeno měření spotřeby elektrické energie na což se přišlo při kontrole měřidel až v roce Proto byla akciové společnosti dopočítána sazba elektrické energie za období březen 2011 až prosinec 2013 a faktura za toto činila tis. Kč. Je tedy třeba uvést ten fakt, že pokud by rok 2014 proběhl standardně, činil by hospodářský výsledek zisk ve výši 776 tis. Kč. V roce 2014 SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. zajišťovala provoz sportovní haly, Skate parku, Areálu netradičních sportů, dětských hřišť v městské části Vtelno a Souš, v ulici W. A. Mozartova, Z. Fibicha a Lidická. Dále společnost provozovala sportovní areál v ul. Albrechtická v Mostě, fotbalový areál Čepirohy a pavilón D bývalé 17. ZŠ. Období roku 2014 bylo pokračováním spolupráce s Podkrušnohorským gymnáziem Most, jehož sportovní třídy využívají volnou kapacitu sportovišť haly v dopoledních hodinách a tuto kapacitu využívají též mateřské školky a 7. ZŠ. Sportovní hala se taky osvědčila při pořádání koncertů a jiných kulturních či sportovních akcí. Závěrem lze tedy konstatovat, že společnost splnila své základní poslání, kterým je provozování sportovišť a to za účelem jejich využití k pravidelné sportovní činnosti. Společnost mimo provozování sportovišť zajišťuje údržbu zeleně a travnatých ploch a to nejen na hřištích, ale taky na volných zelených plochách, které jsou ve vlastnictví města i ostatních subjektů. Ing. Jiří Turis předseda představenstva SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Představenstvo: Ing. Jiří Turis předseda představenstva Ing. Vendulka Balášová místopředseda představenstva Milan Belej člen představenstva Otakar Hertl člen představenstva Bc. Jana Wernerová DiS člen představenstva Dozorčí rada: JUDr. Ján Vagaši předseda dozorčí rady Ing. Lukáš Bednařík místopředseda dozorčí rady Jan Vodráška člen dozorčí rady Vedení společnosti: Petr Formánek pověřený ředitel 4

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - SPORTOVNÍ HALA MOST, A.S. VALNÁ HROMADA PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA EKONOM Záborcová ŘEDITEL ASISTENTKA Maxová SHM AREÁL ALBRECHTICKÁ ANS FOTBAL. AREÁL ČEPIROHY PAVIlÓN "D" DĚTSKÁ HŘIŠTĚ RECEPČNÍ 4x Bartesová, Boublíková, Mullerová, Šoltésová OBSLUHA SPORTOVIŠTĚ 3x Bezpalcová, Balín, Hertl OBSLUHA AREÁLU 1x Nováková UKLÍZEČKA 1x Ondřejková OBSLUHA AREÁLU 2x Nájemníková, Podkulová OBSLUHA AREÁLU 1x Lžičař UKLÍZEČKA 1x Lodlová OBSLUHA AREÁLU 1x Krupičková SPRÁVCE ul. W.A.Mozarta ul. Lidická Skatepark 1x Klempt ÚDRŽBÁŘ 5x Hevler, Šašek, Masár, Schuller, Boublík ÚDRŽBÁŘ 1x Groger ul. Zd.Fibicha 1x Belancová Vtelno 1x Horský UKLÍZEČKA 3x Kašťáková, Zajícová, Tánczošová SPRÁVCE 1x Hertl ml. Souš 1x Stuláková MASÉRKA 2x Šinkorová, Jonášová 5

6 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU Podnikatelská činnost Hospodářský výsledek roku 2014, který je zkontrolovaný auditorkou ing. Švecovou a podaný v daňovém přiznání vykazuje ztrátu ,40 Kč. V tomto hospodářském výsledku se odrazila položka, s kterou se v žádném případě nedalo počítat. Jedná se o náklady za spotřebu elektrické energie, která byla SPORTOVNÍ HALE MOST, a.s. vyčíslena zpětně za rok 2011, 2012 a Nikdo ze společnosti tuto skutečnost nemohl odhalit. Problém vznikl již při rekonstrukci sportovní haly, kdy byly nainstalovány špatné proudové měniče s nízkým příkonem, tudíž byla sazba za 1 kw elektrické energie zkreslená. Společnost ČEZ Prodej, s.r.o. odhalila při fyzické kontrole měřidel tento nedostatek a společně se spol. EP ENERGY TRADING, a.s., provedly doúčtování za sazbu elektrické energie. Celkový dluh na elektřině činní ,- Kč. Kdyby tento problém nevznikl, tak by společnost byla v zisku ,60 Kč, což bylo úkolem pro rok Pokud do nákladů společnosti nebudeme počítat dluh na elektrické energii, tak je faktem skutečnost, že se celkové náklady akciové společnosti snížily o ,33 Kč. Ředitel společnosti měl uloženo od představenstva v roce 2014 snížit náklady na reprezentaci, což se mu povedlo o ,47 Kč. Méně se nakupoval drobný hmotný majetek a služby. Nutno však poznamenat, že se v roce 2014 neuskutečňovaly velké opravy spravovaného majetku, což se ale odrazilo jak v nákladech, tak i ve výnosech (jelikož většina velkých oprav je čerpána v rámci neinvestičních dotací, tudíž náklady jsou Statutárním městem Most uhrazeny, tzn. menší náklady, ale i výnosy). Kde došlo k výrazné změně nákladu a to cca o ,- Kč (přesně ,55 Kč) jsou poplatky na daně a o ,95 Kč poplatky na pojistné. V obou těchto oblastech došlo k navýšení nákladů o výše uvedené částky. Stav majetku Hmotný i drobný majetek byl evidován hlavně účetně. Společnost ESKO Most, s.r.o., která pro společnost zajišťuje smluvně vedení účetnictví a služeb s tím spojených vede evidenci investičního majetku (PC nad ,- Kč) a také podrozvahovou evidenci drobného majetku (PC nad 500,- Kč). Ve společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. byl dlouhodobý majetek evidován částečně a drobný majetek nebyl evidován vůbec. Po nástupu nového představenstva a nového ředitele společnosti byla provedena fyzická i účetní inventarizace majetku. Touto inventurou byly zjištěny některé nedostatky a tyto se začaly odstraňovat. Byly zavedeny karty hmotného majetku a také drobného a spotřebního majetku (hlavně majetku, kde je nutné provádění revizi atd., na nábytek se karty zpětně nedodělávaly). K majetku, který byl poškozený či nefunkční, se nechaly od odborných společností sepsat posudky o zhodnocení jejich stavu a na tento majetek byly vystaveny likvidační protokoly. Likvidační protokoly byly předané společnosti ESKO Most, s.r.o., aby provedla účetní vyřazení tohoto majetku z evidence. Na základě revize interních směrnic společnosti rozhodlo představenstvo, že nově se bude drobný hmotný majetek evidovat od 3.000,- Kč, což bude změněno v účetní směrnici. Přehled využívání sportovišť spravovaných SHM,a.s. v roce 2014 Čísla jsou uvedena v hodinách. Tréninkové jednotky jsou různé v závislosti na druhu sportoviště, sportovního klubu i věkové kategorie. Tréninkové jednotky jsou 45, 60, 75 a 90. SHM Hala 2995 Tělocvična 2197,5 Herna 1252 Box 1284 Gymnastika 809 Aerobic 752,5 Albrechtická Tělocvična 851 Hřiště 325 Pavilon D Tělocvična Tělocvična ANS 703,5 6

7 V roce 2014 se ve Sportovní hale v Mostě uskutečnily akce, na kterých se podílely oddíly házené žen, házené mužů, národní házené, basketbalu, badmintonu, volejbalu, stolního tenisu, kickboxu, fotbalu, futsalu, tance, gymnastiky, kulturistiky, školy, školky, gymnázium, CVČ, veřejnost Přehled akcí Počet utkání EP v házené žen 2 Počet utkání WHIL 13 Počet odehraných mistr. zápasů 217 Počet přátelských utkání 13 Počet odehraných turnajů 51 Počet přeborů ČR 3 Počet přeborů oblasti 5 Počet významných akcí a akcí pro veřejnost 12 Počet koncertů 7 7

8 FINANČNÍ ZPRÁVA 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Účetní období: kalendářní rok 2014 Předkládá představenstvo: Ing. Jiří Turis předseda představenstva Ing. Vendula Balášová místopředseda představenstva Milan Belej člen představenstva Otakar Hertl člen představenstva Bc. Jana Wernerová DiS člen představenstva Projednáno DR: 15. května 2015 Subjekty Ovládající osoba: Statutární město Most, IČ: Ovládaná osoba: SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s., IČ: Ostatní osoby ovládané MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., IČ: stejnou ovládající Technické služby města Mostu, a.s., IČ: osobou: PRVNÍ MOSTECKÁ, a.s., IČ: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., IČ: Městské divadlo v Mostě spol. s.r.o., IČ: HIPODROM MOST, a.s. IČ: ZŠ Most, Svážná 2342, IČ ZŠ Most, U Stadionu 1028, IČ ZŠ Most, V. Talicha 1855, IČ ZŠ Most, Zlatnická 186, IČ ZŠ Most, J. Arbesa 2454, IČ ZŠ Most, V. Nezvala 2614, IČ ZŠ Most, Z. Štěpánka 2912, IČ ZŠ Most, Obr. Míru 2944, IČ ZŠ Most, Rozmarýnova 1692, IČ ZŠ Most, J. A. Komenského 474, IČ ZŠ Most, Okružní 1235, IČ ZUŠ Most, Obránců míru 2364, IČ ZUŠ Most, Moskevská 13, IČ MŠ Most, Hutnická 2938, IČ MŠ Most, Růžová 1427, IČ MŠ Most, A. Sochora 2937, IČ MŠ Most, Lidická 44, IČ MK Most, Moskevská 12, IČ SVČ Most, Albrechtická 414, IČ SML Janov u Litvínova, Loupnická 176, IČ MSS Most, Barvířská 495, IČ Mostecký fotbalový klub o.p.s., Most, Čepirohy, U Rybníka 15, IČ HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s., Most, Svážná 1528, IČO Propojenými osobami se rozumí ovládající osoba, ovládaná osoba a ostatní osoby ovládané stejnou osobou. Seznam obchodních smluv a dodatků uzavřených s ovládající osobou v roce 2014 Uskutečněná plnění smlouva: č. 2/27/2014 předmět: Smlouva o poskytnutí dotace 21

22 smlouva: č. 2/10/2014 předmět: Dodatek č. 4 ke smlouvě o správě nemovitostí č. 5/10/2011 smlouva: č. 6/10/2014 předmět: Dodatek č. 2 ke smlouvě o správě nemovitostí č. 13/10/2012 smlouva: č. 9/10/2014 předmět: Dodatek č. 3 ke smlouvě o správě nemovitostí č. 13/10/2012 smlouva: č. 10/10/2014 předmět: Dodatek č. 2 ke smlouvě o správě nemovitostí č. 16/10/2012 smlouva: č. 11/10/2014 předmět: Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě nemovitostí č. 22/10/2013 smlouva: č. 12/12/2014 předmět: Smlouva o správě nemovitostí smlouva: č. 13/10/2014 předmět: Dohoda o ukončení smlouvy o správě nemovitostí č. 10/10/2012 smlouva: č. 14/10/2014 předmět: Dohoda o ukončení smlouvy o správě nemovitostí č. 22/10/2013 smlouva: č. 15/10/2014 předmět: Dohoda o ukončení smlouvy o správě nemovitostí č. 13/10/2012 smlouva: č. 16/10/2014 předmět: Dohoda o ukončení smlouvy o správě nemovitostí č. 5/10/2011 smlouva: č. 17/4/2014 předmět: Dohoda o změně na vypůjčené věci smlouva: č. 27/29/2014 předmět: Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky: Služby mobilního operátora od do pro statutární město Most, městem zřízené a založené společnosti smlouva: č. 46/29/2010 předmět: Dohoda o užívání bezkontaktních (vizitorských) karet č. 46/29/2010 smlouva: č. 48/27/2014 předmět: Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2/27/2014 smlouva: č. 59/4/2014 předmět: Dohoda o refakturaci úhrad smlouva: č. 60/4/2014 předmět: Dohoda o refakturaci úhrad smlouva: č. 61/4/2014 předmět: Dohoda o refakturaci úhrad smlouva: č. 71/4/2014 předmět: Smlouva o výpůjčce smlouva: č. 72/4/2014 předmět: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 11/4/2013 smlouva: č. 73/4/

23 předmět: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 69/4/2011 smlouva: č. 74/4/2014 předmět: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 12/4/2013 smlouva: č. 75/4/2014 předmět: Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 6/4/2013 smlouva: č. 75/13/2014 předmět: Dodatek č. 6 ke smlouvě o správě nemovitostí č. 150/13/ smlouva: č. 77/13/2014 předmět: Dohoda o ukončení smlouvy o správě nemovitostí č. 192/13/2009 smlouva: č. 145/27/2014 předmět: Smlouva o poskytnutí dotace smlouva: č. 168/27/2014 předmět: Smlouva o poskytnutí dotace smlouva: č. 512/7/2014 předmět: Dohoda o ukončení smlouvy o správě nemovitostí č. 542/7/2010 smlouva: č. 513/7/2014 předmět: Dohoda o ukončení nájemní smlouvy č. 349/7/2006 Přijatá a uskutečněná plnění s ovládající osobou v roce 2014 na základě uzavřených objednávek Uskutečněná plnění předmět: objednávka č. 579/OMM/2014 na zajištění havarijní opravy zabetonovaných pouzder sloupů pro uchycení sítí na centrálním hřišti v Souši objednávka č. 635/OMM/2014 na provedení seče trávy zahrad u čp ul. M. Rybalka a v areálu u bývalé 17. ZŠ v Mostě objednávka č. 680/OMM/2014 na provedení seče trávy zahrady u objektu čp (bývalá MŠ ul. Zahradní) objednávka č. 996/OIAKH/2014 na provedení odizolování školní družiny a jídelny 7. ZŠ v Mostě objednávka č.970/omm/2014 na zajištění havarijní opravy osvětlení v prostorách SÚ CO využívaných ke sportovní činnosti v č. p ul. Albrechtická v Mostě objednávka č. 1279/OŠKAS/2014 na pronájem sestavy 12 dílů pódia. Seznam obchodních smluv a dodatků uzavřených mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v roce 2014 V roce 2014 nebyly uzavřeny obchodní smlouvy a dodatky mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. Plnění uskutečněná s ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou v roce 2014 na základě objednávek Uskutečněná plnění předmět: objednávky na sečení zatravněných ploch v areálu SVČ Most a 18. ZŠ Most. 23

24 Jiné právní úkony, které byly učiněny v zájmu propojených osob v roce 2014 V roce 2014 nebyly provedeny jiné právní úkony v zájmu propojených osob, které by měly dopad do hospodaření společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. v uvedeném účetním období. Ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud propojených osob přijata nebo uskutečněna ovládanou osobou V roce 2014 nebylo provedeno žádné opatření v zájmu či na popud propojených osob, které by mělo dopad do hospodaření společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. v uvedeném účetním období. Jiná plnění poskytnutá ovládanou osobou V roce 2014 nebyla poskytnuta žádná plnění, která by měla dopad do hospodaření společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. v uvedeném účetním období. Vyčíslení případné majetkové újmy vzniklé ze vztahů, úkonů, opatření či plnění ve smyslu předcházejících bodů Vzhledem k tomu, že vztahy mezi propojenými osobami probíhaly na standardním obchodním základě, nevznikla společnosti SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s. z důvodů existence ovládacích vztahů žádná majetková újma. 24

25 Dozorčí rada po celý rok řádně plnila svou funkci a úkoly pro ni vyplývající z platných právních předpisů a stanov společnosti, které splnila beze zbytku. 25

26 VÝROK AUDITORA Prověřované období:

27 27

VÝROČNÍ ZPRÁVA. STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA. STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11 1 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 3. Profil společnosti... 7 3.1. Základní identifikační

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 212 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 212 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 společnosti Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. Obsah : I. Úvod II. Textová část III. Tabulková část IV. Příloha účetní závěrky v plném znění V. Návrh na rozdělení zisku

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 213 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA. STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 3. Profil společnosti... 7 3.1. Základní identifikační

Více

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora

Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014. Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora Výroční zpráva akciové společnosti ZA ROK 2014 Předkládá představenstvo společnosti s účetní závěrkou, zprávou o vztazích a zprávou auditora www.operatoropencard.cz 2016 2015 Úspora nákladů Hlavní cíle

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

SPORT JABLONEC nad Nisou, s.r.o., U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou. Výroční zpráva 2009

SPORT JABLONEC nad Nisou, s.r.o., U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou. Výroční zpráva 2009 SPORT JABLONEC nad Nisou, s.r.o., U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou Výroční zpráva 2009 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: SPORT JABLONEC nad Nisou, s.r.o., Datum zápisu: 5. září 2001 Sídlo Jablonec nad

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2010

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 21 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE 1 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady...

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 (OPRAVENÁ) TESLA KARLÍN, a.s., V Chotejně 9/1307, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 281001202 IČ: 45273758 Fax: +420 281001203 www.teslakarlin.cz DIČ: CZ45273758 Společnost je zapsána

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 V Praze dne 27.2.2012 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015 Statutární město Ostrava Výtisk č. magistrát Č. j.: SMO/193611/15/IAK/Szt Sp. zn.: S-SMO/172399/15/IAK Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v

Více