řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,"

Transkript

1 POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B (dále jen Společnost ) svolává ve smyslu článku 10 odst. 1 stanov Společnosti řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., která se bude konat dne 27. dubna 2015 od 9.30 hod. na adrese Průmyslová 1011, Benátky nad Jizerou, PSČ , s níže specifikovaným pořadem jednání. Pořad jednání řádné valné hromady společnosti: I. 1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů; 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014; 3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti; 4. Schválení účetní závěrky za rok 2014; 5. Rozhodnutí o rozdělení zisku, resp. úhrady ztráty za rok 2014; 6. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015; 7. Volba členů dozorčí rady; 8. Závěr. Vybrané údaje řádné účetní závěrky za účetní období 2014: II. Tržby: Hospodářský výsledek: Aktiva Stálá aktiva: Oběžná aktiva: Pohled. za ups. vl. kapitálu: Ostatní aktiva: Aktiva celkem: Pasiva Vlastní kapitál: Cizí zdroje Ostatní pasiva: Pasiva celkem: tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 0 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 970 tis. Kč tis. Kč

2 Představenstvo společnosti vypracovalo dle požadavků zákona a stanov společnosti také zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen zpráva o vztazích ), která je součástí Výroční zprávy za rok Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění: III. Bod 1: Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů Valná hromada Společnosti volí předsedou valné hromady Ing. Jiřího Böhma, zapisovatelem Ing. Miroslava Vaníčka, ověřovatelem zápisu Ing. Milana Radu a osobou pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora) pana Pavla Bacíka. Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami Společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty. Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá. Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je valné hromadě každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti je i vyjádření k řádné účetní závěrce Společnosti a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti dle 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá. Bod 4: Schválení účetní závěrky PRAGMET, a.s. za rok 2014 Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku PRAGMET, a.s. k V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka PRAGMET, a.s. k byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví,

3 projednána v představenstvu Společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě se doporučuje její schválení. Úplné znění řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 je součástí Výroční zprávy za rok 2014, která je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne 26. března 2015 a zveřejněna na internetových stránkách společnosti Bod 5: Rozhodnutí o rozdělení zisku PRAGMET, a.s. za rok 2014 Valná hromada Společnosti schvaluje rozdělení zisku za rok Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku Společnosti za rok 2014, předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti. Bod 6: Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015 Valná hromada Společnosti určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2015 auditorskou společnost BDO Audit, s.r.o., IČ V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Společnost BDO Audit, s.r.o. je renomovanou auditorskou společností a disponuje požadovanými odbornými znalostmi a zkušenostmi. Bod 7: Volba člena dozorčí rady Valná hromada Společnosti potvrzuje ve funkci člena dozorčí rady PRAGMET, a.s. pana Ing. Miroslava Vaníčka, dat.nar. 4.února 1961, bytem Praha 10 Horní Měcholupy, Ke Stinkovskému rybníku 505/5, na další funkční období s účinností od Vzhledem ke skutečnosti, že Ing. Miroslavu Vaníčkovi uplyne dne funkční období člena dozorčí rady, je vhodné tento stav řešit již na této valné hromadě tak, aby dozorčí rada mohla být rozhodnutím valné hromady doplněna s účinností ke dni Bod 8: Závěr

4 IV. Korespondenční hlasování se nepřipouští. Prezence akcionářů bude v den konání valné hromady probíhat od 9:15 do 9:30 hod. Akcionář - fyzická osoba - bude povinen se při prezentaci prokázat průkazem totožnosti, jeho zmocněnec pak průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí, na které nemusí být podpis úředně ověřen. Akcionář - právnická osoba - se účastní prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo prostřednictvím zmocněnce vybaveného písemnou plnou mocí, na které nemusí být podpis úředně ověřen. Prokáže se průkazem totožnosti, aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a příp. plnou mocí. V Praze, dne 24. března 2015 představenstvo PRAGMET, a.s.

5 Doručeno akcionáři Ing. Jiřímu Böhmovi, nar , bytem Praha 9, Kyje, Pelušková 1344, vlastnícímu: - 3 ks kmenových listinných akcií na jméno, číselné označení 8 až 10, o jmenovité hodnotě ,- Kč (tři sta tisíc korun českých) každá, celková jmenovitá hodnota akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě: ,- Kč, počet hlasů: 3 Dne Ing. Jiří Böhm Doručeno akcionáři společnosti Ferona, a.s., se sídlem Praha 1, Havlíčkova čp. 1043/11, PSČ , IČ: , vlastnícímu: - 7 ks kmenových listinných akcií na jméno, číselné označení 1 až 7, o jmenovité hodnotě ,- Kč (tři sta tisíc korun českých) každá, celková jmenovitá hodnota akcií opravňujících k hlasování na valné hromadě: ,- Kč, počet hlasů: 7 Dne Ferona, a.s.

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TESLA KARLÍN, a.s. se sídlem v Praze 10, V Chotejně 9/1307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1520, IČO:

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akciové společnosti TOOL SERVICE, a.s., IČ: 27670279, se sídlem Jihlava, Hosov 39, obchodní

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

P Ř E D S T A V E N S T V O

P Ř E D S T A V E N S T V O P Ř E D S T A V E N S T V O Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221, K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen Společnost ) s v o l á v

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s., se sídlem Radošovice č.p. 83, PSČ 386 46, IČ 46678379, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu Pořad jednání: Představenstvo společnosti Iveco Czech Republic, a. s. se sídlem ve Vysokém Mýtě, Pražské Předměstí, Dobrovského 74, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Panelárna St. Město, a.s. IČ 25612760, se sídlem Tovární 2009, 686 02 Staré Město, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3216 (dále jen Společnost

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Představenstvo společnosti

Představenstvo společnosti Představenstvo společnosti IČ: 278 75 164, se sídlem: Praha 9, Poděbradská 777, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11687 (dále jen společnost )

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen "valná hromada")

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada) Představenstvo společnosti Philip Morris ČR a.s. se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03 identifikační číslo: 14803534 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014

Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Akcionářům společnosti DCIT, a.s. V Praze dne 26. května 2014 Věc: Pozvánka na řádnou valnou hromadu akciové společnosti DCIT, a.s. Představenstvo společnosti DCIT, a.s., se sídlem Praha 10, Vršovice,

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

POZVÁNKA. č.j. 001/2014

POZVÁNKA. č.j. 001/2014 č.j. 001/2014 POZVÁNKA Představenstvo akciové společnosti ALLCOMP, a.s. se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 5. 2014

Více

P o z v á n k a Dalkia Česká republika, a.s. 19. června 2014 od 9.00 hod. I. Pořad valné hromady II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti

P o z v á n k a Dalkia Česká republika, a.s. 19. června 2014 od 9.00 hod. I. Pořad valné hromady II. Prezence akcionářů a rozhodný den k účasti P o z v á n k a Představenstvo společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193410, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

1) Výzva k převzetí akcií uveřejněno 23.6.2009. Výzva k převzetí akcií

1) Výzva k převzetí akcií uveřejněno 23.6.2009. Výzva k převzetí akcií Přehled informací uveřejněných společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, ve smyslu 120 odst. 7 zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů,

Více

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S T A N O V Y. akciové společnosti ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S T A N O V Y akciové společnosti Zemědělství Blatná, a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Založení akciové společnosti bylo schváleno usnesením členské s chůze ZOD Blatná konané

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti Seco GROUP a.s. se sídlem Praha 8, Šaldova 408/30, PSČ 186 00, IČO 60193450, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Pivo Hostivar, a.s., se sídlem Lochotínská 656, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 IČ 242 57 711, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více