Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci"

Transkript

1 Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

2 Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme služby pro členy: podnikatelské mise: od roku 1997 více než 90 podnikatelských delegací, převážně do mimoevropských zemí incomingové mise a workshopy se zahraničními partnery katalogové výstavy a prezentace na veletrzích Veletržní výbor SP ČR semináře a konference konzultace s vedoucími OEÚ každoročně na konci června

3 Ad1)Spolupráce na tvorbě proexportní politiky SP ČR se podílel na přípravě Exportní strategie a nyní spolupracuje na přípravě Exportní strategie Účast v projektech MPO na realizaci Ex.strategie Síť pro export (zdokonalení informovanosti a komunikace s podnikatelskou sférou) Usnadňování obchodu (odstraňování překážek v obchodu, např. cel při dovozech surovin) Působení na klíčových trzích (definování prioritních zemí pro export, metodika výběru, expertní týmy pro prioritní země: Brazílie, Čína, Egypt, Indie, Kazachstán, Mexiko, Rusko, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam)

4 Veletržní výbor SP ČR Společná platforma podnikatelských svazů, asociací, komor, Ministerstva průmyslu a obchodu a veletržních firem Připravuje návrhy veletrhů pro zařazení do oficiálních účastí ČR Navrhuje a prosazuje změny metodiky a zásad pro organizování a financování oficiálních účastí a nové programy (Incomingová mise = podpora zvaní zahr.nákupčích a partnerů na významné tuzemské veletrhy, Podnikatelský inkubátor = program pro začínající exportéry společná expozice na tuzemských veletrzích)

5 Česká rada pro obchod a investice Poradní orgán ministra průmyslu a obchodu, 20 členů, z toho 10 zástupců podnikatelských organizací a firem Koordinace zejména obchodně-ekonomických hledisek při prosazování zájmů ČR v zahraničí Témata: ekonomická diplomacie, financování a pojišťování exportních projektů, design pro export, koordinace zahraničních cest ústavních činitelů, prioritní země českého exportu, oficiální české účasti na veletrzích v zahraničí, překážky přístupu na trhy třetích zemí..

6 Proexportní strategie státu tu a společná obchodní politika EU Po vstupu do EU je ČR je součástí jednotné obchodní politiky EU vůči třetím zemím: obchodní dohody, cla, liberalizace obchodu a boj proti protekcionismu apod. Řeší hl. Výbor pro společnou obchodní politiku EU (MPO) Lobby prostřednictvím evropských podnikatelských organizací BUSINESSEUROPE, Eurochambers

7 Výbor pro mezinárodn rodní vztahy BUSINESSEUROPE Prosazuje zájmy evropských výrobců a exportérů při jednáních Evropské komise např.o: Dohodách o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou, Indií, Ukrajinou Dohodách o ekonomické a obchodní spolupráci s Čínou, s Ruskou federací, se zeměmi Andského společenství, s USA, s Kanadou Při jednání s WTO SP ČR zastoupen v: pracovní skupina pro Rusko síťčína síť Indie pracovní skupina pro dohody o volném obchodu pracovní skupina pro WTO a přístup na trh Pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci

8 Zahraniční rozvojová spolupráce 1. Bilaterální - gestorem Ministerstvo zahraničních věcí Česká rozvojová agentura -identifikuje témata spolupráce v prioritních zemích (do 2009: Bosna a Hercegovina, Srbsko, Moldavsko, Mongolsko, Vietnam, Angola, Zambie, Jemen) - formuluje projekty a zadávací dokumentaci - vypisuje výběrová řízení 2. Multilaterální -EU - OSN, Světová banka, OECD

9 Rozvojová spolupráce EU DG Development - formuluje rozvojové politiky Evropské komise Úřad pro spolupráci EuropeAid (AIDCO) - identifikuje projekty jak z prostředků EK, tak i EDF European Development Fund V rámci EDF existuje CDE Centre for Development of Enterprise - středisko pro rozvoj podnikatelských projektů v zemích Afriky, Karibiku a Tichomoří

10 EDF - Evropský rozvojový fond EDF je finančním nástrojem partnerství zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a Evropské unie(fond mimo rozpočet EK) EDF zahájen v r EDF byl ustaven pro roky ČR má právo využívat programů EDF od roku 2008 ČR bude poprvé přispívat jako člen EDF v roce 2010 cca 500 mil.czk

11 Praktický průvodce postupy při p i zadávání veřejných ejných zakázek zek a poskytování grantů vydal Úřad pro spolupráci EuropeAid určen všem účastníkům zadávacích řízení (zadavatelé, dodavatelé, hodnotitelé apod.) na zakázky financované z rozpočtu ES nebo ERF ementation/practical_guide/index_en.htm

12 Platforma podnikatelů pro ZRS Založena v r.2007 Svazem průmyslu a dopravy, Svazem strojírenské technologie a Asociací podniků českého železničního průmyslu Prosazuje koherenci principů zahraniční rozvojové spolupráce a obchodně-ekonomických zájmů českých firem v rozvojových zemích Podporuje účast českých firem v bilaterálních i multilaterálních rozvojových projektech Prosazuje zájmy soukromého sektoru v Radě pro ZRS ČR Podporuje rozvoj PPP projektů v ZRS Zástupce Platformy od roku 2008 zastoupen ve správní radě CDE

13 Děkuji za Vaši pozornost Ing. Dagmar Kuchtová zástupkyně generálního ředitele ředitelka sekce vnějších vztahů Svaz průmyslu a dopravy České republiky Freyova 948/11, Praha 9

14 Regionáln lní zástupce Svazu průmyslu a dopravy pro kraj Jihomoravský a Vysočina: Ilona Staňková tel

Podpora exportu priorita hospodářské a zahraniční politiky ČR

Podpora exportu priorita hospodářské a zahraniční politiky ČR Podpora exportu priorita hospodářské a zahraniční politiky ČR Hospodářská politika každého státu je především limitována objektivními zdrojovými možnostmi a vnitrostátní i zahraniční hospodářskou situací.

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Úvod do české rozvojové politiky

Úvod do české rozvojové politiky A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Úvod do české rozvojové politiky Vladimír Bartovic EUROPEUM Prague 2013 Historický přehled Česká republika, jakožto

Více

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí

malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Podpora Evropské unie malým a středním podnikům při rozvoji jejich podnikání a vstupu na trhy třetích zemí Stručný průvodce 2012 2013 Publikace vznikla za spolupráce Odboru informování o evropských záležitostech

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí

Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí Vystoupení mini nistr stra průmyslu a obchodu Milana Urbana Mezi hlavní cíle vlády ČR patří zabezpečení dlouhodobého růstu HDP. Při naplňování tohoto úkolu se MPO zaměří především na 3 oblasti: Podnikatelské

Více

Služby CzechTrade pro exportéry

Služby CzechTrade pro exportéry Služby CzechTrade pro exportéry Ing. Milan Ráž Ředitel sekce služeb pro exportéry milan.raz@czechtrade.cz 29. 4. 2015, Plzeň www.czechtrade.cz Služby CzechTrade Znalosti, zkušenosti a kontakty ve 48 zemích,

Více

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE KONCEPCE ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2010-2017 Obsah 1 Úvod 3 2 Účel koncepce zahraniční rozvojové spolupráce 4 3 Zahraniční rozvojová spolupráce jako součást zahraniční politiky

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP

Základní východiska. Ing. Jan Procházka předseda představenstva a generální ředitel. Exportní strategie a role EGAP Obchodní strategie 1. Základní východiska Obchodní strategie EGAP vychází z Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020, která vymezuje strategický rámec proexportní politiky do roku 2020

Více

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky

Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Transformace systému bilaterální rozvojové spolupráce České republiky Magisterská práce Stanislav Švára

Více

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura

Výroční zpráva. Česká rozvojová agentura Výroční zpráva Česká rozvojová agentura 2014 Česká rozvojová agentura Nerudova 3, 118 50 Praha 1 Tel.: +420 251 108 130 Email: info@czda.cz Web: www.czda.cz PARTNERSKÉ ZEMĚ ZRS ČR Projektové země Programové

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech

Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech 1918 ustavující Valná hromada Českého svazu průmyslníků (18. června), poté vznik Ústředního svazu československých průmyslníků (16. října) 1920 zakládající člen Mezinárodní

Více

Interní Projekty SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2

Interní Projekty SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2 Interní Projekty Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2 DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ

Více

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014

VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 VELETRH KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ 2014 PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ústí nad Labem 2014 & b a c EU? b a c EU? A B C A B C? EU? EU? b a c A B C A B C A B b a c A B A B C OBSAH Veletrh komunitárních programů

Více

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014

Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014 Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014 Leden 2014 Plán činnosti České rozvojové agentury na rok 2014 OBSAH 1. HLAVNÍ CÍLE PRO NAPLŇOVÁNÍ STRATEGIE ČRA V ROCE 2014... 3 2. ÚKOLY ČRA PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ

Více

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2011

Česká rozvojová agentura Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. O agentuře... 5 2. Projekty zahraniční rozvojové realizované v roce 2011... 6 2.1. Prioritní země s programem... 9 AFGHÁNISTÁN... 9 BOSNA A HERCEGOVINA... 9 ETIOPIE... 10

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU. Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM Vysoká škola ekonomie a managementu info@vsem.cz / www.vsem.cz NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE/TITLE OF THESIS Podpora exportu v České republice v kontextu společnosti ABC / Support

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Č e s k á a g e n t u r a n a p o d p o r u o b c h o d u / C z e c h T r a d e

VÝROČNÍ ZPRÁVA Č e s k á a g e n t u r a n a p o d p o r u o b c h o d u / C z e c h T r a d e 1997 1998 1999 2000 2001 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Č eská agentura na podporu obcho du/czechtrade 2004 Obsah 1 # Vaše agentura 2 Hlavní události 3 Slovo ministra a ředitele 4 Struktura 5 Management 6 Světová

Více

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY Obsah I. Úvod II. Výchozí stav a) organizace činnosti ústředních a ostatních orgánů státní správy b) forma a obsah aktivit orgánů státní správy c) činnost zahraničních

Více

CzechTrade: brána k novým trhům

CzechTrade: brána k novým trhům CzechTrade: brána k novým trhům Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade radomil.dolezal@czechtrade.cz 08.10.2014 www.czechtrade.cz CzechTrade: brána k novým trhům díky CzechTrade získáte

Více

Služby CzechTrade pro exportéry

Služby CzechTrade pro exportéry Služby CzechTrade pro exportéry Ing. Milan Ráž Ředitel sekce služeb pro exportéry milan.raz@czechtrade.cz 26. 3.2015 www.czechtradeoffices.com www.czechtrade.cz Služby CzechTrade Znalosti, zkušenosti a

Více

Včera, dnes a zítra. Markéta Reedová generální ředitelka CRR ČR

Včera, dnes a zítra. Markéta Reedová generální ředitelka CRR ČR Včera, dnes a zítra číslo 12 Vážení čtenáři, dvanácté číslo našeho newsletteru je dalším z řady mimořádných monotematických čísel věnovaných různým činnostem, kterými se Centrum pro regionální rozvoj ČR

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

DEVELOPMENT COOPERATION OF THE CZECH REPUBLIC

DEVELOPMENT COOPERATION OF THE CZECH REPUBLIC ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY DEVELOPMENT COOPERATION OF THE CZECH REPUBLIC Klíčová slova: Bc. Pavla Brodská Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Ústav regionálních a bezpečnostních

Více

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice

Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc., a kol. Zpracováno v rámci projektu: Posilování sociálního

Více

Č eská ag entura na podporu obchodu/czechtrade

Č eská ag entura na podporu obchodu/czechtrade 1997 1998 1999 2000 2001 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Č eská ag entura na podporu obchodu/czechtrade 2003 Obsah 1 # Vaše agentura 4 Hlavní události 5 Slovo ministra a ředitele 7 Struktura 8 Management 9 Světová

Více

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 11 2010. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 11 2010 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Téma: Kraje Vám to řeknou.......................................................... Kulaté stoly v regionech Valná hromada SP ČR Návrh

Více