Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav"

Transkript

1 Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav 2014 Srpen 2014

2 ._ _.._-----_.- - složení rozpočtu - krycí list rozpočtu I objekt základní objekt základn{ rozpočtové náklady s speciňkace stroje HZS ostatní S cena objektu DPH % ze základu cena objektu včetně DPH USV PSV Montáže s

3 číslo 1 m~á ~8 HSV Stavebnt dil 12 (Odkopávky a prokopávky) '00 Připlatekza lepivost bornin m '00 Odkopávky riezapaiené bor 4 do 100 m3 Sstavební th7 12 Stavebnť dli 17(Konstrukce ze zemin) m '00 Usyp uezhutněuý jam S stavební dli 17 Stavební th7 27 (Základy) m '00 Beton základových desek prostý (B 20) m3 Sstavební dli 27 Stavební th7 31 (Zdi podpěrné a volné) stavebni práce '00 Zazdivka otvorů ciblami plocha do 4 zdivomvc '00 Dodareěně osazované nosníky do připr t otvorů do Č 12 S stavebni dil31 Stavební dl761 (Úprava povrchů vnitřnl) stavebnl práce '00 Omitka rýb ve stěnách šířky do 30cm malta MV štuková '00 Om(tka MVC ze suchých směsi zdiva štuková S stavebni 1b161 Stavebni dll 62 (Úprava povrchů vnějšl) '00 Omftka venkovni MV/MVC stěn štuková 3 Sstavební dli 62 Stavebni dil 64 (Osazováni výplní otvorů) mj '00 Osazeni rámů okenních dřev jedno/zdvoj do 2,5 bez dveří II '00 Osazeni parapetnicb desek z m plastických hmot šířky nad 20cm Sstavební dli 64 Stavební dli 95 (Různé dokončovací konstrukce a práce) ks _/00 Osazeni železných ventilacf O,I s vysek a zazděním kapes S stavebni dll95 Stavebnl 1b796 (Bouráni a demontáž. konstrukci) ks ---il ---

4 číslo 1 m~á ~a '00 Bourání příček cibelnýcb malta MV/MVC ti do loem Bourání příček cihelných malta MV/MVC '00 ti do l5em '00 Bourání podkladů/mazanin beton ti m IOem nad '00 VyvBení a zpět zavěšeuí dřev křídel ks dveří do '00 Vybourání zárubní dveřufcb kovových ml do '00 Vybouráni potrubívodovodlplynovod m dodn52mm '00 Vybouráni potrubí kaoalizaěnfbo do m ON loomm S stavebni sa 96 Stavebnl do 97 (Proráženi otvorů a ostatnl bouraci práce, doprava vybour«ml '00 VybourálÚ otvorů 4 zdivo cih na m3 MV IMVC ti 60em '00 Vysekáni rýhy ve zdivu cibelném na m MVIMVC hl5xloem '00 Vysekáni rýby stěna/příčka z m cihel/tvárnic dut hl loxloem '00 Vysekáni rýhy pro vodič v omítce MC m stěny Š 3cm '00 Odsekáni obkladů stěn vnitřnfch z obkladaček nad 2 Sstavebni sa 97 Stavební dil 979 (Odvoz suti) '00 Svislá doprava suti za jedno podlaží '00 Odvoz suti na skjádku do lkm '00 Odvoz suti na skjádku za každý další lkm '00 VnitrostavenBtnf doprava suti vodorov t do 10m S stavebni dj1979 Stavební dfl99 (Přesun hmot, dočasnéjeřábové dráhy) '00 Přesun hmot budov s nosnou kcí zděnou/kovovou výšky 12 ID '00 Přesun hmot pro opravy/údržby do výšky do 25m Sstavební aa 99 Stavebni dfl nepřiřazen specifikace Tyč ocelová průřezu I označ 100 t Dlaž negl sti Taur 200U00X9 I ml ObkJadačky pórovinové Ibarevně ml

5 číslo I měrná cena 0x200 I ostatní položky 34 dodávka a montáž ráce elektro soubor 35 dodávka a montáž slť proti hmyzu okno plastové 36 dveře VDi posuvné 80/1970 vč osazení 37 izolace nopová 38 lišta krycf podlahová 39 okno plastově bflé 2000/900 otviravé výkloné vč montáže 40 podlaha plovoucí lamelová 41 pult odldádacf atyp 42 skřiň úložná atyp 43 ÚT dodávka a montáž soubor 44 ZTI dodávka B montáž soubr Sstavební du nepěiiuzen SHSV rsv Stavebni dl1 763 (Dřevostavby a sádrokartonově konstrukce) '00 Podhled sádrokart ocel rošt obousměr D 112 GKF ti 12,5mm Sstavebni du 763 Stavebni dil 775 (Podlahy vlysové a parketově) '00 Montáž podlahová lišta přechodová m lamino zaklapávacl '00 Montáž podlaha plovoucf z lamel šířky 190mm zaklapávacích '00 Položeni podložky pod podlahu plovoucí - fólie Decostep 3mm Sstavebni dil 775 Stavební dl1 776 (podlahy povlakové) סס סס ml '00 Demontáž podlaboviny povlakové lepené S podložkou Sstavební tb1 776 Stavebni du 781 (Obklady keramické) '00 Montáž obkjad porovinový malta do ml 35ks IllS-'OO Montáž dlažba keramická reždámalta do 25ks '00 Příplatek obkjad keramický za nerovný povrch S stavebni aa 781 Stavební do 783 (Nétěry) '00 Nátěr syntetický truhlářské kce 2x

6 číslo I měrná ama lakování '00 Odstraněni nátěrů z omitek stěn oškrábáním S stavební ců1 783 Stavební dl1 784 (Malby) '00 Odstraněni malby oškrábáním v ml místnosti do 3,80m Malba latexová 2x lbarev místností do ml - 3,8m '00 Malba Primalex 2x jednobarevná místností do 3,8m Sstavebni do 784 Stavebnt do 99 (Přesun hmot, dočasné jeřdbové drdhy) stavebni práce '00 Připlatek za zvět!ený přesun do 1000m t '00 Přesun hmot pro obklady keramické t objektů do 12m Sstavebnť dr 99 SPSV s

Zadávací dokumentace. Práce a dodávky HSV. Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přadu Objekt: č.p. 1 Rohoznice Datum: JKSO:

Zadávací dokumentace. Práce a dodávky HSV. Stavba: Stavení úpravy a udžovací práce na objektu obecního přadu Objekt: č.p. 1 Rohoznice Datum: JKSO: HSV 1 014 310279841 2 012 317121102 3 593 593211010 4 014 319201253 Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300

Více

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ.

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

IPROS s. r. o. STÁVAJÍCÍ STAV_PŮDORYS 02. i p r o s s. r. o. A 300 1 684 1 616 115 3 845 120 14 675. Zodp.projektant :

IPROS s. r. o. STÁVAJÍCÍ STAV_PŮDORYS 02. i p r o s s. r. o. A 300 1 684 1 616 115 3 845 120 14 675. Zodp.projektant : IROS s.r.o. Tyršova 2076 256 01, Benešov 317 721 655 ipros@iprosbn.cz www.iprosbn.cz IČ 248 09 951 DIČ CZ24809951 Zodp. projektant: Autor návrhu: Vypracoval: Investor Akce: Obsah: Ing. Miroslav Frantes,

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE

ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ EKOEKO s.r.o. ČOV TÁBOR, KLOKOTY ÚPRAVY TECHNOLOGICKÉ LINKY - I. FÁZE G. CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ Cena bez DPH (Kč) DPH 21% (Kč) Cena včetně DPH (Kč) G.1 STAVEBNÍ OBJEKTY SO 01

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Městský úřad Mohelnice Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322.

REKAPITULACE STAVBY. Sběrný dvůr na parc.č. 1740/4, k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku CZK 0.00. Cena s DPH 0.00. Cena bez DPH. aa2322. REKAITULACE STAVBY Kód: aa2322 KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: DIČ: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj rojektant: IČ: DIČ: oznámka: Cena bez DH DH základní snížená 0.00 Sazba daně Základ daně Výše daně

Více

Ceník prací na rok 2015

Ceník prací na rok 2015 Ceník prací na rok 2015 Ceník prací HSV i PSV je pouze orientační. Přesnou cenu stanovíme po prohlídce nemovitosti a konzultaci se zákazníkem. Cena, za kterou provádíme jednotlivé práce je závislá i na

Více

Zateplenĺ budovy obecního úřadu sáry

Zateplenĺ budovy obecního úřadu sáry vanderlaan Zateplenĺ budovy obecního úřadu sáry ORIGINÁL 71 ZHOTOVITEL Název: Adresa: Zastoupená: IC: DIČ: Bankovní spojení: Vanderlaan s.r.o. V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10 Petra Stejskalová, jednatelka

Více

Architektonicko - stavební část:

Architektonicko - stavební část: Architektonicko - stavební část: Architektonické a dispoziční řešení : Hlavním záměrem projektu je doplnit a posílit síť gastronomických a hygienických zařízení v areálu zoologické zahrady. Cílem je vytvořit

Více

Postavme před sebe příklad

Postavme před sebe příklad ORIENTAČNÍ CENU ZA STAVBU DOMU A ÚPRAVU JEHO OKOLÍ SI SNADNO VYPOČÍTÁME SAMI KDYŽ SE rozbíjí prasátko KRÁSNÉ ROZJÍMÁNÍ NAD PŘEDSTAVAMI O BUDOUCÍM DOMOVĚ A VYTVÁŘENÍ JEHO PRVNÍCH VIZÍ VŽDY KONČÍ OTÁZKOU

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT NABÍDKOVÁ CENA

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více

SPECIFIKACE STANDARDU RD -DŘEVOSTAVBA

SPECIFIKACE STANDARDU RD -DŘEVOSTAVBA SPECIFIKACE STANDARDU RD -DŘEVOSTAVBA 1. Základová deska Základová deska tl. 100mm, beton C16/20 s jednou vrstvou kari sítí 150/150/6. Podsyp z hutnitelného materiálu tl. 100mm vč. hutnění - zaplnění prostoru

Více

Ing. Vladimíra Pokorná

Ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: Ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí HIP: Ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o. Akce: Zadavatel: Zhotovitel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET Akce: Zadavatel: Zhotovitel: ZTV KAPLICE JIH- II.ETAPA Město Kaplice TS Kaplice s.r.o Název akce: Zadavatel: POLOŽKOVÝ ROZPOČET 01 Komunikace - II. etapa č. č.pol. Popis položky mn. m.j. jedn.cena celk.cena

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F-1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Místo stavby : REKONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ PANELOVÉHO DOMU Rýmařovská č.p. 432, Praha 18 Letňany OBSAH: F.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE F.1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ a ZÁKLADNÍ

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení kanalizace náklady v Kč za 1 bm Potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli Podklad RTS, a.s. Konstrukčně

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Snížení energetické

Více