Java a národní prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Java a národní prostředí"

Transkript

1 Java a národní prostředí RICHARD LIPKA

2 Nastavení národního prostředí Vstup a výstup speciálních znaků, zpracování řetězců (velká písmena, řazení) Formátování výstupu (čísla, datum, měna) Oddělení národnostních zvyklostí od zdrojového textu Konfigurační soubory / služby OS Soubory s překládanými texty S FXML a CSS snadné úpravy vzhledu okna Pojmy: Internacionalizace: přizpůsobení programu národnímu prostředí Lokalizace: převedení programu do jiné jazykové mutace UUR - I18N, LOKALIZACE 2

3 Třída Locale Základ pro práci s národním prostředím Ovlivňuje mnoho dalších tříd (zejména spojených s výstupem) Lze vytvořit instanci, kterou ostatní používají pak je snadné prostředí přepnout Ve VM vždy nastavena jedna instance jako výchozí Informace o jazyku a oblasti (souhrnně lokalita) Statická metoda Locale.getDefault() vrací aktuální nastavení JVM Shoduje se s nastavením OS Ve Windows Start Ovládací panely Oblast a jazyk (nastavení jazyka, formát data, času, desetinné čárky, ) Vytvoření konstruktorem: new Locale(String jazyk, String zeme) czlocale = new Locale("cs", "CZ"); UUR - I18N, LOKALIZACE 3

4 Třída Locale ukázka výstupu public class MojeLocale { public static void main(string[] args) throws Exception { Locale d = Locale.getDefault(); System.out.println("Země : " + d.getcountry()); System.out.println("Jazyk: " + d.getlanguage()); System.out.println("Země : " + d.getdisplaycountry()); System.out.println("Jazyk: " + d.getdisplaylanguage()); System.out.println("ISO země : " + d.getiso3country()); System.out.println("ISO jazyk: " + d.getiso3language()); Země : CZ Jazyk: cs Země : Česká republika Jazyk: čeština ISO země : CZE ISO jazyk: ces UUR - I18N, LOKALIZACE 4

5 Třída Locale použití void setdefault(locale newlocale) Nastaví novou lokalitu pro JVM (ne pro OS) Locale[] getavailablelocales() Nalezení podporovaných prostředí pro objekty schopné pracovat s Locale (např. DateFormat) Čeština ( cs_cz ) a Slovenština (sk_sk) fungují spolehlivě Objekty Locale jen identifikátory, samy nic nedělají (slouží jako parametr pro metody pracující s daty) UUR - I18N, LOKALIZACE 5

6 Lokalizace Pro snadný převod programu do jiného jazyka Využívají se.properties soubory Příklad pro překlad: public class NotI18N { static public void main(string[] args) { System.out.println("Hello."); System.out.println("How are you?"); System.out.println("Goodbye."); UUR - I18N, LOKALIZACE 6

7 ResourceBundle Nejsnazší (a nejčistší ) řešení překladu Je nutné připravit několik.properties souborů Nutné dodržet názvy, defaultní: MessagesBundle.properties Soubor MessagesBundle_de_DE.properties: # FOR GERMAN... tohle je komentář... následují páry klíč = hodnota greetings = Hallo. farewell = Tschüß. inquiry = Wie geht's? Soubor MessagesBundle_fr_FR.properties: greetings = Bonjour. farewell = Au revoir. inquiry = Comment allez-vous? UUR - I18N, LOKALIZACE 7

8 Program s ResourceBundle public class I18NSample { static public void main(string[] args) { String language, country; if (args.length!= 2) { language = new String( fr"); country = new String( FR"); else { language = new String(args[0]); country = new String(args[1]); Locale currentlocale = new Locale(language, country); ResourceBundle messages = ResourceBundle.getBundle("MessagesBundle",currentLocale); System.out.println(messages.getString("greetings")); System.out.println(messages.getString("inquiry")); System.out.println(messages.getString("farewell")); UUR - I18N, LOKALIZACE 8

9 FXML s ResourceBundle V FXML lze definovat které řetězce mají být nahrazeny (jakýkoliv řetězec začínající % bude chápán jako klíč do bundlu) <Menu text="%menufilecaption"> <items> <MenuItem text="%menunewcaption" /> </items> </Menu> Loaderu je třeba předat i bundle s texty texts = ResourceBundle.getBundle(TEXT_FILE, Locale.getDefault()); FXMLLoader loader = new FXMLLoader (getclass().getresource(main_window_xml), texts); rootpane = (Pane)loader.load(); UUR - I18N, LOKALIZACE 9

10 Proměnné údaje Umožňuje pracovat s měnícími se texty zpráv v.properties souborech Podpora ve tříde MessageFormat, metoda format() Příklad z tutorialu: #.properties soubor template = At {2,time,short on {2,date,long, we detected \ {1,number,integer spaceships on the planet {0. planet = Mars Object[] argumentyzpravy = { messages.getstring("planet"), new Integer(7), new Date() ; String input = messages.getstring("template"); String output = MessageFormat.format(zprava, argumentyzpravy); UUR - I18N, LOKALIZACE 10

11 Kódování Existuje několik kódů pro znaky Anglické znaky v ASCII které ostatní přebírají bez problémů Diakritika často různá, podle národa Java vnitřně pracuje v Unicode UTF-16 (2B na znak) Operační systémy mohou používat různá kódování Je třeba zařídit převod při načítání souborů, zpracování znaků z konzole, ve výstupech a při použití fontů Převod musí fungovat oběma směry Java podporuje několik kódování Zavedené zkratky v API UUR - I18N, LOKALIZACE 11

12 Kódování podporované kódy ISO (ISO LATIN2) Mezinárodní norma, obvyklé v Unixu V Javě občas jako ISO8859_2 windows-1250 (CP-1250) Proprietární kódování MS, implicitně v JDK pod Windows Od ISO se liší jen v několika znacích (hlavně š, Š, ť, Ť, ž, Ž) V Javě jako Cp1250 IBM 852 (DOS Latin2, PC Latin2, CP 852) V konzoli českých Windows (XP, 7), umí rámečkovou grafiku V Javě jako Cp852 Unicode - UTF-8 Implementace Unicode, proměnná délka znaku Nativní kódování v novějších distribucích Linuxu V Javě jako UTF UUR - I18N, LOKALIZACE 12

13 Čeština v programu Jména identifikátorů Překladač je musí správě rozpoznat, očekává implicitní kódování OS Převádí vše na UTF-8 Implicitně (v OS Windows) ve windows-1250 (totéž řetězce), záleží na textovém editoru (při změně překódovat, ne jen přehodit zobrazení!) Texty výpisů Překlad bez problémů, nekontroluje kódování Konzole Windows v IBM 825 špatné akcentované znaky (JRE používá pro výstup defaultní kódování - windows-1250 ) (řešení za chvilku) V.class souborech UTF-8 jsou bez problémů přenositelné na jiné OS UUR - I18N, LOKALIZACE 13

14 Čeština v programu - příklad public class CestinaIdentifikatory { public static void main(string[] args) { int pěknýčeskýčítač = 1; System.out.println("pěknýČeskýČítač = + pěknýčeskýčítač); UUR - I18N, LOKALIZACE 14

15 Převod zdrojového textu Pokud zdrojový text není v implicitním kódování (přenesen z jiného OS, nevhodně nastavený editor), bude problém s překladem Při překladu předchozího příkladu v UTF-8: Kódování lze změnit v externím editoru nebo prostředky JDK UUR - I18N, LOKALIZACE 15

16 JDK -encoding Přepínač javac.exe, rozpozná základní kódování Nemění vstupní soubor Soubor v UTF-8 nesmí být uložen s Byte Order Mark (BOM) odlišení endianů Endian pořadí uložení bytů vícebitových slov (UTF-16 znak, Int32, ) UUR - I18N, LOKALIZACE 16

17 JDK native2ascii.exe Detekce kódování obtížná, pro distribuci do neznámého prostředí je lepší převést do jednotné podoby Převod souborů na čisté ASCII Nahrazení akcentovaných znaků escape sekvencí 'ě' '\u011b za \u je číslo znaku v Unicode Paramentr encoding pro jiná než nativní kódování zdrojových textů Výstup implicitně do konzole, lze nasměrovat do souboru (rourou nebo parametrem) Použít pomocný soubor UUR - I18N, LOKALIZACE 17

18 JDK native2ascii.exe - příklad UUR - I18N, LOKALIZACE 18

19 JDK native2ascii.exe -reverse S převedeným souborem se špatně pracuje Převod lze i obrátit, přepínač reverse escape sekvence převede na znaky ve zvoleném kódování UUR - I18N, LOKALIZACE 19

20 Čeština v konzoli Při spouštění z Eclipse nebo jiného IDE se problém neobjeví, jejich konzole je ve windows-1250 (nativním kódování OS) Stejné principy platí i pro práci se soubory Základem využití tříd InputStreamReader a OutputStreamWriter Umí převádět kódování mezi 8b znaky OS a 16b znaky Javy Implicitně používají nativní kódování OS Lze změnit druhým parametrem konstruktoru UUR - I18N, LOKALIZACE 20

21 Čeština v konzoli - příklad public class NaKonzoli { public static void main(string[] args) throws Exception { OutputStreamWriter oswdef = new OutputStreamWriter(System.out); System.out.println("Implicitni kodovani konzole: " + oswdef.getencoding()); /* IBM852 je výstupní kódování češtiny v konzoli */ OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(System.out, "IBM852"); System.out.println("Nastavene kodovani konzole: " + osw.getencoding()); PrintWriter p = new PrintWriter(osw); p.print("příšerně žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.\n"); p.print("áčďéěíňóřšťúůýž\n"); p.print("příšerně ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ ÚPĚL ĎÁBELSKÉ ÓDY.\n"); p.print("áčďéěíňóřšťúůýž\n"); p.flush(); UUR - I18N, LOKALIZACE 21

22 Vstup češtiny z konzole Podobné jako u výstupu Dvě základní možnosti Pomocí InputStreamReader (pro vstup ze souborů) Pomocí Scanner (pro vstup z klávesnice) (u vstupu z GUI není s kódováním obvykle žádný problém) UUR - I18N, LOKALIZACE 22

23 Vstup češtiny z konzole - příklad public class IOKonzole { public static void main(string[] args) throws Exception { OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(System.out, "IBM852"); PrintWriter p = new PrintWriter(osw); InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in, "IBM852"); BufferedReader ib = new BufferedReader(isr); Scanner sc = new Scanner(System.in, "IBM852"); p.print("zadej akcentované znaky: "); p.flush(); String s = sc.nextline(); p.print("zadal jsi: " + s + "\n"); p.flush(); p.print("zadej další akcentované znaky: "); p.flush(); s = ib.readline(); p.print("zadal jsi: " + s + "\n"); p.flush(); UUR - I18N, LOKALIZACE 23

24 Čeština v souborech Stejný problém jako při práci s konzolí (obojí je jen stream ) Třídy Reader a Writer konvertují znaky podle implicitního kódování Systémová vlastnost file.encoding (nikdy neměnit) Zjištění System.getProperty("file.encoding") Třídy InputStreamReader a OutputStreamWriter dokáží zpracovat libovolné kódování UUR - I18N, LOKALIZACE 24

25 Čeština v souborech - čtení public class SouborCteni { public static void main(string[] args) throws Exception { OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(System.out, "IBM852"); PrintWriter p = new PrintWriter(osw); String kodovani = args[0]; FileInputStream fis = new FileInputStream("vstup.utf8"); InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fis, kodovani); BufferedReader br = new BufferedReader(isr); String radka; while ((radka = br.readline())!= null) { p.println(radka); p.flush(); fis.close(); UUR - I18N, LOKALIZACE 25

26 Čeština v souborech - čtení UUR - I18N, LOKALIZACE 26

27 Čeština v souborech - zápis public class SouborZapis { public static void main(string[] args) throws Exception { String kodovani = args[0]; String jmenosouboru = "vystup." + kodovani; FileOutputStream fos = new FileOutputStream(jmenoSouboru); OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(fos, kodovani); PrintWriter p = new PrintWriter(osw); String kun = "Příšerně žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy"; String akcenty = "áčďéěíňóřšťúůýž"; p.println(kun); p.println(akcenty); p.println(kun.touppercase()); p.println(akcenty.touppercase()); p.close(); UUR - I18N, LOKALIZACE 27

28 Převod kódování uvnitř programu Pokud je třeba získat řetězec v určitém kódování uvnitř programu byte[] getbytes(string kodovani) ve třídě String Vrací pole bajtů ve zvoleném kódování Existuje konstruktor pro opačný postup String(byte[] bytes, String kodovani) Múže se hodit při práci se soubory s definovaným kódováním (třeba při načítání.dbf souborů starých databází) UUR - I18N, LOKALIZACE 28

29 Převod kódování - příklad public class PrevodStringu { public static String bytenahexa(byte[] b) { String s = " "; for (int i = 0; i < b.length; i++) { int j = (b[i] < 0)? b[i] : b[i]; s = s + s.format("%02x ", j); return s; public static void main(string[] args) throws Exception { String test = "áčďéěíňóřšťúůýž"; String[] kodovani = {"windows-1250", "ISO ", "IBM852", "UTF-8", "UTF-16BE", "UTF-16LE", "UTF-16"; for (int i = 0; i < kodovani.length; i++) { byte[] b = test.getbytes(kodovani[i].trim()); System.out.println(kodovani[i] + ":" + bytenahexa(b)); UUR - I18N, LOKALIZACE 29

30 Převod kódování - příklad windows-1250: e1 e8 ef e9 ec ed f2 f3 f8 9a 9d fa f9 fd 9e ISO : e1 e8 ef e9 ec ed f2 f3 f8 b9 bb fa f9 fd be IBM852 : a0 9f d4 82 d8 a1 e5 a2 fd e7 9c a3 85 ec a7 UTF-8 : c3 a1 c4 8d c4 8f c3 a9 c4 9b c3 ad c5 88 c3 b3 c5 99 c5 a1 c5 a5 c3 ba c5 af c3 bd c5 be UTF-16BE : 00 e1 01 0d 01 0f 00 e9 01 1b 00 ed f fa 01 6f 00 fd 01 7e UTF-16LE : e1 00 0d 01 0f 01 e9 00 1b 01 ed f fa 00 6f 01 fd 00 7e 01 UTF-16 : fe ff 00 e1 01 0d 01 0f 00 e9 01 1b 00 ed f fa 01 6f 00 fd 01 7e UUR - I18N, LOKALIZACE 30

31 Řazení String.compareTo() neumí správně zpracovat akcentované znaky (řadí podle ordinárních hodnot znaků) Třída java.text.collator spolupracuje s Locale a umí řadit podle národního prostředí Česká norma řadí nejdřív podle neakcentovaných znaků, pak akcentovaných a pak podle velikosti písmen Pro řazení je nutné využít vlastní komparátor, založení na Collator Lze využívat v kolekcích a metodě Arrays.sort() UUR - I18N, LOKALIZACE 31

32 Příklad použití komparátoru class CeskyAbecedniComparator implements Comparator<String> { private Collator ceskycol = Collator.getInstance( new Locale("cs", "CZ")); public int compare(string s1, String s2) { return ceskycol.compare(s1, s2); Arrays.sort(pole, new CeskyAbecedniComparator()); UUR - I18N, LOKALIZACE 32

33 Formátování výstupu Základní třídy: NumberFormat pro čísla a měny DecimalFormat speciální formát pro celá a reálná čísla DateTimeFormatter datum a čas Metoda format() ve třídách PrintStream a String pro usnadnění Pokud nestačí System.out.println() Podobná jako výpis v jazyce C Šířka výpisu, zarovnání, nevýznamové mezery (hlavně pro zpracování čísel) String String.format(parametr) PrintStream.format() ( System.out.format() ) UUR - I18N, LOKALIZACE 33

34 Formátování výstupu formátovací řetězec Základní formátování výstupu String.format() Jako první parametr formátovací řetězec, pak proměnné s daty Parametrem může být i Locale, pokud se má použít místo aktuálního Za znakem % formátovací znaky Kolik je znaků % tolik musí být parametrů (kromě %n nová řádka) Př.: String.format("i = %d, j = %d%n", i, j); UUR - I18N, LOKALIZACE 34

35 Formátování výstupu celé číslo Používá se %d, např. pro int i = -1234; String.format("i = %d%n", i); // i = Počet míst lze stanovit, pak se doplňují mezery zleva, tj. zarovnání doprava, např.: String.format("i = %7d%n", i); // i = Počet míst lze stanovit a zarovnat doleva (zbylé místo se doplní mezerami), např.: String.format("i = %-7dahoj%n", i); // i = ahoj Lze vynutit výpis i + znaménka, např. pro int i = 1234; String.format("i = %+7d%n", i); // i = Vynutí se výpis nevýznamových nul, např.: String.format("i = %07d%n", i); // i = UUR - I18N, LOKALIZACE 35

36 Formátování výstupu celé číslo, různé soustavy Osmičková soustava, např. pro int j = 30; String.format("j = %o%n", j); // j = 36 Šestnáctková soustava, např. pro int j = 30; String.format("j = %X%n", j); // j = 1E Počet míst lze určit, např.: String.format("j = %3X%n", j); // j = 1E Lze vynutit nevýznamové nuly, např. pro int j = 10; String.format("j = %02X%n", j); // j = 0A UUR - I18N, LOKALIZACE 36

37 Formátování výstupu výpis znaku Používá se %c, např. pro char c = 'a'; String.format("c = %c%n", c); // c = a Lze použít přetypování a lze vypsat více proměnných najednou String.format("Znak %c ma ASCII hodnotu: %d%n", c, (int) c); Výstup: // Znak a ma ASCII hodnotu: UUR - I18N, LOKALIZACE 37

38 Formátování výstupu reálné číslo Výpis jako běžné reálné číslo %f, např. pro double d = ; String.format("d = %f%n", d); // d = 1234, Desetinný oddělovač je závislý na lokalitě pro ČR je to čárka, nikoliv tečka. Výpis ve vědeckotechnické notaci %g, např. pro double d = ; String.format("d = %g%n", d); // d = e+03 Desetinný oddělovač je tečka. Lze nastavit počet míst celkem (10) a počet míst za desetinným oddělovačem (1), číslo bude zaokrouhleno String.format("d = %10.1f%n", d); // d = 1234,6 Lze použít zarovnání doleva, výpis nevýznamových nul, oddělovač řádů apod. stejně, jako u celého čísla UUR - I18N, LOKALIZACE 38

39 Formátování výstupu výpis řetězce Používá se %s, např. pro String s = "Ahoj lidi"; String.format("s = %s%n", s); // s = Ahoj lidi Řetězec lze vypsat velkými písmeny String.format("s = %S%n", s); // s = AHOJ LIDI Lze stanovit šířku výpisu, výpis bude zarovnán doprava String.format("s = %11s %n", s); // s = Ahoj lidi Výpis lze zarovnat i doleva String.format("s = %-11s %n", s); // s = Ahoj lidi UUR - I18N, LOKALIZACE 39

40 Formátování využití lokality format() využívá defaultní lokalitu (Locale objekt) Loklaita se dá zadat jako parametr String.format(lokalita, řetězec, parametry) Nastavuje Oddělovač desetinných míst a řádů u čísel Oddělovače a označení dnů a měsíců ve výpisu data U měny značku a jméno měny Další detaily k formátovacímu řetězci v tutorialech UUR - I18N, LOKALIZACE 40

41 Formátování načtení reálného čísla public class CislaLocaleCteni { public static void main(string[] args) throws Exception { Locale[] lo = { new Locale("cs", "CZ"), new Locale("en", "US") ; Scanner sc = new Scanner(System.in).useLocale(lo[1]); System.out.print ("Zadej realne cislo (1,234,567.89): " ); double d = sc.nextdouble(); System.out.println(d); sc = new Scanner(System.in).useLocale(lo[0]); System.out.print ("Zadej realne cislo ( ,89): " ); d = sc.nextdouble(); System.out.println(d); UUR - I18N, LOKALIZACE 41

42 Formátování načtení reálného čísla, příklad vstupu vypíše: Zadej realne cislo (1,234,567.89): 98, Zadej realne cislo ( ,89): 98765, UUR - I18N, LOKALIZACE 42

43 Formátování měny Třída java.text.numberformat Získat instanci pomocí getcurrencyinstance() Pak lze použít metodu format() Při výpisu je zohledněn potřebný počet desetinných míst Příklad: nf = NumberFormat.getCurrencyInstance(locale); String s = nf.format(d); System.out.println(s + "\t" + lo[i].getdisplayname()); ,89 Kč čeština (Česká republika) $1,234, English (United States) ,89 German (Germany) UUR - I18N, LOKALIZACE 43

44 Formátování data Velmi odlišné konvence podle lokality Třída java.time.format.datetimeformatter Sada továrních metod pro specifikaci formátu oflocalizetdate() - nastavení podle předem připravených stylů (většinou stačí) ofpattern() nastavení podle formátovacího řetězce Česká republika USA DEFAULT Mar 4, 2007 SHORT /4/07 MEDIUM Mar 4, 2007 LONG 4. březen 2007 March 4, 2007 FULL Neděle, 4. březen 2007 Sunday, March 4, UUR - I18N, LOKALIZACE 44

45 Formátování času Opět třída DateTimeFormatter tovární metoda oflocalizedtime() přednastavené styly ofpattern() nastavení podle formátovacího řetězce Užitečné: DEFAULT 19:53:20 SHORT 19:53 Pro datum a čas lze využít i formátovací řetězec Lze si přesně nastavit co se vypisuje a v jakém pořadí Nastavení lokality ovlivní jen jména měsíců a dní Lze použít pro objekty tříd LocalTime a LocalDateTime UUR - I18N, LOKALIZACE 45

46 Děkuji za pozornost OTÁZKY? NÁZORY, PŘIPOMÍNKY? PŘÍŠTĚ: LOKALIZACE, NÁRODNÍ PROSTŘEDÍ

3 Vývojová prostředí, základní prvky jazyka Java, konvence jazyka Java

3 Vývojová prostředí, základní prvky jazyka Java, konvence jazyka Java 3 Vývojová prostředí, základní prvky jazyka Java, konvence jazyka Java Studijní cíl V tomto bloku navážeme na konec předchozího bloku a seznámíme se s vývojovými prostředími, které se nejčastěji používají

Více

5. Ř etězce (třída String)

5. Ř etězce (třída String) Řetězce (třída String) strana 49 5. Ř etězce (třída String) Pro práci s řetězci (tj. s posloupností znaků) se v jazyce Java používá třída String. Třída String slouží k ukládání konstantních řetězců, jejichž

Více

Cílem kapitoly je seznámit studenta se strukturou programu a jeho překladem.

Cílem kapitoly je seznámit studenta se strukturou programu a jeho překladem. Nadpis kapitoly Cílem kapitoly je seznámit studenta se strukturou programu a jeho překladem. Klíčové pojmy: Překladač, editor, compiler, linker. Úvod Abychom mohly využívat našich napsaných programů, musíme

Více

14.4.1. Typický prvek kolekce pro české řazení

14.4.1. Typický prvek kolekce pro české řazení 14.4. Co všechno by měl mít typický prvek kolekce 177 Poznámka: Třídy BigInteger, BigDecimal a Date budou vysvětleny v částech [15./183, [16./185 a [18.1./204. 14.4.1. Typický prvek kolekce pro české řazení

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu. Stažení

Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu. Stažení Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu Stažení Z našich stránek nebo z www.mhdvmobilu.cz si stáhněte do počítače kompletní soubory aplikace v archivu ZIP. V počítači ho rozbalte a dva

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů. Naučí nás rozdělit

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Pátek 14. října Algoritmizace a programování V algoritmizaci a programování je důležitá schopnost analyzovat a myslet. Všeobecně jsou odrazovým můstkem pro řešení neobvyklých, ale i každodenních problémů.

Více

Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS.

Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS. Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS. Použité zkratky ERMS ESS i AIS ESS elektronická spisová služba AIS agendový

Více

Obsah 1. Grafický manuál firmy 2. Podklady grafického manuálu 3. Varianty loga 4. Logo a logotyp

Obsah 1. Grafický manuál firmy 2. Podklady grafického manuálu 3. Varianty loga 4. Logo a logotyp Obsah 1. Grafický manuál firmy... 9 2. Podklady grafického manuálu... 10 3. Varianty loga... 11 3.1. Hlavní varianta... 11 3.2. Černobílá varianta... 11 4. Logo a logotyp... 12 4.1. Návrh loga... 12 4.2.

Více

Programování v Javě I. Únor 2009

Programování v Javě I. Únor 2009 Seminář Java Programování v Javě I Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Únor 2009 Radek Kočí Seminář Java Programování v Javě (1) 1/ 44 Téma přednášky Datové typy Deklarace třídy Modifikátory

Více

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL

Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL Manuál Kentico CMSDesk pro KDU-ČSL 2011 KDU-ČSL Obsah 1 Obecně... 3 1.1 Přihlašování... 3 1.2 Uživatelské prostředí... 4 2 Stránky... 4 2.1 Vytvoření nové stránky... 4 2.1.1 Texty... 7 2.1.2 Styly textu...

Více

Vyplňte API klíč, který si vygenerujete v Nastavení obchodu v profilu Uloženky v části Nastavit klíč pro API.

Vyplňte API klíč, který si vygenerujete v Nastavení obchodu v profilu Uloženky v části Nastavit klíč pro API. Obsah Aktivace modulu... 2 Nastavení poboček a cen... 3 Cena... 5 Zdarma od... 5 Mapování stavů zásilek... 6 Zobrazení dopravy na eshopu... 6 Práce s objednávkami... 9 Vytvoření zásilky... 10 Stornování

Více

Uložené procedury Úvod ulehčit správu zabezpečení rychleji

Uložené procedury Úvod ulehčit správu zabezpečení rychleji Uložené procedury Úvod Uložená procedura (rutina) je sada příkazů SQL, které jsou uložené na databázovém serveru a vykonává se tak, že je zavolána prostřednictvím dotazu názvem, který jim byl přiřazen

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Vývoj aplikací Téma: Řetězce Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK3 Hodina: 17 Číslo: V/5 Programování v jazyce

Více

Programování v Javě I. Leden 2008

Programování v Javě I. Leden 2008 Seminář Java Programování v Javě I Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Leden 2008 Radek Kočí Seminář Java Programování v Javě (1) 1/ 45 Téma přednášky Datové typy Deklarace třídy Modifikátory

Více

Práce se soubory v Javě

Práce se soubory v Javě Práce se soubory v Javě Cílem kapitoly je naučit pracovat se soubory a adresáři v Javě. Na jednoduchých příkladech ukázat procházení adresáře, čtení z textového souboru a zápis do textového souboru. Klíčové

Více

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Nejčastěji se o JDF hovoří při řízení procesů v tiskových provozech. JDF se však má stát komunikačním prostředkem mezi všemi

Více

Praktické úlohy- zaměření specializace

Praktické úlohy- zaměření specializace Praktické úlohy- zaměření specializace Realizace praktických úloh zaměřených na dovednosti v oblastech specializace POS: Síťový OS, instalace, konfigurace a optimalizace podle zamýšleného použití; Inicializace

Více

Prostory jmen. #include<iostream.h> namespace RadimuvProstor { int secti(int a, int b); class Trida { private: int Atribut; public: void metoda();

Prostory jmen. #include<iostream.h> namespace RadimuvProstor { int secti(int a, int b); class Trida { private: int Atribut; public: void metoda(); Prostory jmen. Prostor jmen je oblast platnosti identifikátorů. Představme si situaci, kdy budeme chtít mít v jednom programu stejné identifikátory (názvy tříd, proměnných, metod, funkcí atd...). Nelze

Více

Struktura třídy, operátory, jednoduché algoritmy, junit. Programování II 2. cvičení Alena Buchalcevová

Struktura třídy, operátory, jednoduché algoritmy, junit. Programování II 2. cvičení Alena Buchalcevová Struktura třídy, operátory, jednoduché algoritmy, junit 2. cvičení Alena Buchalcevová Cíle cvičení seznámit se s rozhraním (interface) v Javě seznámit se s testováním při vývoji (makety, JUnit) naučit

Více

Java a Caché IV: Manipulace s objekty

Java a Caché IV: Manipulace s objekty 1 z 6 11.1.2007 11:13 přihlašovací jméno heslo Registrace Přihlásit články odkazy aktuality CZJUG konference o portálu přidejte se o nás Vyhledávání Text: najdi Oborový filtr J2ME J2SE J2EE Enterprise

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 3. a 4. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Objektově orientované databáze

Objektově orientované databáze Objektově orientované databáze Miroslav Beneš Obsah přednášky Motivace Vlastnosti databázových systémů Logické datové modely Co potřebujeme modelovat? Identifikace entit v~relačních SŘBD Co je to objektová

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Oborové číslo Hodnocení - část A Hodnocení - část B Hodnocení - část A+B

Oborové číslo Hodnocení - část A Hodnocení - část B Hodnocení - část A+B PŘIJÍMACÍ TEST Z INFORMATIKY A MATEMATIKY NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM V OBORU APLIKOVANÁ INFORMATIKA FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ČÁST A Oborové číslo Hodnocení - část

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

C# - I/O, streamy, práce se soubory

C# - I/O, streamy, práce se soubory C# - I/O, streamy, práce se soubory Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí I/O operace a datové proudy V.NET jsou všechny I/O

Více

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 Informační systémy 2 Data v počítači EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 18.3.2014

Více

Textové editory a procesory

Textové editory a procesory Textové editory a procesory Textové editory a procesory... Chyba! Záložka není definována. 1. Úvod... 3 1.1 Textové procesory... 3 1.2 Způsob psaní dokumentu... 3 1.3 Označování... 4 1.4 Lupa... 4 1.5

Více

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP)

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) ASPI = komplexní pokrytí všech předpisů publikovaných na území ČR včetně předpisů měst a obcí a předpisů ES / EU Manuál ASPI: http://www.systemaspi.cz/co_je_system_aspi/co_je_system_aspi.html

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

KDirSign / KDirVerify, podrobny ná vod

KDirSign / KDirVerify, podrobny ná vod KDirSign / KDirVerify, podrobny ná vod KDirSign Program KDirSign je určen pro ověření výsledku zeměměřické činnosti v elektronické podobě podle 18 odst. 5 vyhlášky č. 31/1995 Sb. Zajišťuje vytvoření textového

Více

Textové soubory. alg9 1

Textové soubory. alg9 1 Textové soubory Textový soubor je posloupnost znaků členěná na řádky každý znak je reprezentován jedním bytem, jehož obsah je dán nějakým kódováním znaků členění na řádky je závislé na platformě a obvykle

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter.

TIP: Pro vložení konce stránky můžete použít klávesovou zkratku CTRL + Enter. Dialogové okno Sloupce Vložení nového oddílu Pokud chcete mít oddělené jednotlivé části dokumentu (například kapitoly), musíte roz dělit dokument na více oddílů. To mimo jiné umožňuje jinak formátovat

Více

é é ě ž Í Č Č Ú ř ř ě ř ř ě ř ý Č Č ú Č ř é ě é ř ě ř ě é ů ů é é é ě ý ž ř ě é ž ř é ř ě ý ě é ř ř é é ď ř ý é ě ó ň é ů ě ě ř ě ý ě ý é ě ě é ó é ř ě é ř ě ř ě ů ě ě ě ň ý ý ř ů é ř ě ě é ř Ř ň ý ýš

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

ó ž ů č ř Ě č ú ú ž Ě ú ú Ý ů Í ž Ý ž Ý ž ů Ý ú Ě č ú Ř Ě ú Ě Ě É č É ŇÚ Ř Í č É ú Ř Ů ú ť č ř Ě ž ó ú č ú ž ú ú č ž ň č ř ž ó ň ú ž ú č č ň ř ř ú č č ú ů ř č č ó ž ó č ň č č č ů ž ů ž ž Ú Ý Ů Í Í ř š

Více

úř ž ě ě ž ř ě ř ě ř ú ý ě ě ř ý ý ž úř ě ž ž ý ů ě ž ř ů Í ů Ť ř ý ů ř š ý Ž ž š ř ý ě š ě ě Ž ř š ď ě ě ů ů ř ě ů ů ž Ž ú ú ž ř Í ř ě ř ř ú ě Í

úř ž ě ě ž ř ě ř ě ř ú ý ě ě ř ý ý ž úř ě ž ž ý ů ě ž ř ů Í ů Ť ř ý ů ř š ý Ž ž š ř ý ě š ě ě Ž ř š ď ě ě ů ů ř ě ů ů ž Ž ú ú ž ř Í ř ě ř ř ú ě Í úř ž ě ě ž ř ě ř ě ř ú ý ě ě ř ý ý ž úř ě ž ž ý ů ě ž ř ů Í ů Ť ř ý ů ř š ý Ž ž š ř ý ě š ě ě Ž ř š ď ě ě ů ů ř ě ů ů ž Ž ú ú ž ř Í ř ě ř ř ú ě Í Š ň Ž É Š Í ě Ž ě ů ě ě ř ř š š ó ř ř š ř š š š ř ř ř š

Více

úř úř ú ě Ž ě ú ě úř úř Ú ú ř ě ě š ř ů ř ě ě ř Í ý úř úř úř ř š ý ž ďě ě ě ú ě ý úř úř ř ž ř é ř ě ý ž ě ú ě ř ý ě é é ě é ě é ř ř ě ý ž é é ř ď ř ě é ě ř ě ě ě ě ýš ý ú ě ý ěř ž é ž é Ý é ěř ř é ě ý

Více

ň ů ů Ť ň ň Ř ú ó ů ů ó Ž Ú Ú Ú Ř ď ů ň ó ň ú Ř Š Ř É Ň Ž Ý Ž Ň Ř ň ď Í Ň É Ň ů Ť ů Ž ň ó ň Ý ň Ý Ě ó Ť ŠÍ ó ď ó ŠÍ Ň Ř Ž Ž ň ó Ž Í ó Ň Ú Š Š ú ú É ň Ř ú ó ú É ň ů ň Š ň ů Š Ú Ú Š Ú ů Ý ň Ž Š Ž ů ú ň ň

Více

é ř ú ř Č ě ř ě Ú č ě řž Í č ú ř š úř ř ě éč ě š Ú č ě ž č ú š Ž ý ř č ěúč ď č ř é ě ř é ť ě é ů ě ž ů ú ř ě ř ř š ý ř é é č č š ě č ě š é ě é úř Úř ě éč ě ř š Ú ř č ě ž č ň č ú ř š š ř ě ě ř č ý ř ě ťž

Více

Č š č š ý Ť Ž ů č š šš é é ďě š ý ě ě š ů č é č š š é é š č ě č č ý ň Í č č č ě ě é š ě č é š č š ž ě č č ú š ý ú Č ČŠ ě ž ý š é ě ů ť š ě é ě š é ě ů é ý ů ý ě š ě š ě ú ů š š š ě č ě š ě š ě é ě š é

Více

é é ž ž ť é ř ú ř ř ř é ť ť Ó é ň ř é Ě ňé ž ú é ř ň ňř ř ž ťř é Ť ř Č Í ř ž é ďé Č řě ť é ňň ř ž ž ň é ř ř é é ň ň ň ň ž é É ž ř é ň ó ó ž ř ř ŘĚď ř ř é ř Í é ř ř é ž ó ú Ó Ě řř ř Í ň ó é óóó óóó ž ó

Více

ý ú Ž Ž Č ý Ž Č Ž ě é ě ú é ě Ž ú ý ů ý ů ú ó ů ň Ž ě ě ý Ž ůž Ú ě ě ú é ó ó ě ě ý ý ě ý ú Ů ě ů ý ň ě ú Č é Ý š ě ě ě ů ý ů ě ěž ý ý ů Ó Í ě ě ší ů ý ů ů ě ý ý ě Ž ý Ž ý ů ó ů ě ž é ý ý ů ú ý ů ý ů ě

Více

Ú ř ž é ý ů č ý č ý č š ž ř š ů ý š ř ě š ý ř ý ř ý ý ř ž Ž ý š ž ž š ř š é é č ž ž ě é ř ř é ě é ý ě ý ý é ě ř é é Ť ě č é ř ě š ý ý ř ř ě ý é Ť ř ý ů č č ř č ř ř ř ř Ť Ž ý š ě ů é éš ř ě ž š ěř ý š ý

Více

é ř č Č č Č ú Č ě ý éč ě ř ř Ž š ý ů ů Ž ě ě č Ž Č ý ů ý ě é ř ů č ěř č é š ř Ž é ř č ěž úč ý é ř é ěž ě é Ž ř š ě ý Ž š é Č ř Ž é é ř Ž úč ý ý ř ý ý é ý é ě š é ý é ů ů š ý ý ůž č ý é ř čú Ž ě č ě ě é

Více

Í Í ý Ž úč úč ý Š ř š Ž ř ý č ý č ó ř šš é š č č ř ř é ř ř č é é ž Ť é Í č ř š ý ř é ř č ř é č ř č ž ó ř č ř ó é ř ž ž ř ž ř ý ř ý ý ř š č ř ř é ž č č ýš ř č š ý ů č ů ř ž ý š é ž é ř é Ž é ú ú ú ú č é

Více

ř é Ó Ř ž é ó ó ó š ň ú ř é ý ě ž ď éž ě é ý é ě ž é ó ě š ř é ě ď ž ď éž ě é ě éž ř ž é žďé ž ď é ě é ř ě ě ďě é ý žď ď ď ů ř é ř é ď ž ř é é ž ď ď žď ý ů ď é é ď ď ď Í ř ý ďě ž ý ů ř ď ď é ě š ď ž ě

Více

ž ě ř Č é ě é ú ř ě ě é č Ž ž é Ž ž ř é ř ě é ě ě ý é ř Č ů é ě ří ř ý ý ř ý ě ý ž Í ů ě Í ť é ý č ě ž é ý ě ž ě é é ě ě ě ž Í ž é ý ů ů ž ř č é ř ž ů ě ý ů ř ě é ž Ž ž ý ě é ž ú ř č ě ě ý ý ž ě ř š ř

Více

ý ď é ů ů ů ž Ú ů ď ý é ď Ý ů ý ž ý Ť ý ý ů é ů Í é ď ď ú ž ú ů ý ý é é ž š é ď ž ý ý ů ď ž ď ý ž Ě š Ý š ť ž Ť ť ý ď É š ý ů ť Í š ú ž ď š é Ý é š ť ť ž ý ú é ý ů š ů ý š é š ď ů Ť š Š ď š ú ž ů é ý š

Více

ř ň ř ň ř é ř ň é ň éž ř ř ř ž ř ě úř ř ř ň ř ě Í é ě ě ř é úé ř ý ů ř ž š é ř ů ý ř ů ř ř Ž é ř ě ěř ř ě úř éúř é ěž ř Ž éř ý ěř š ř ž é Š ž ě š ř ř é ř ů ř ě úř ť ě ř ž ý ý é ř ř ž ů ř ý ů ě é é ř ř

Více

č č č é Í ť ž š Ž š é č ď š ž Š é é š ť ž č é č Ž Ď č ť é Ž é Ž č č ď č š é Ě ž š č Č č é ž š ž š Í š é ž š é šď é é č é é ž ž éž Ž é é é Žš é é é š ž Ž é č č é ž š č ť š Ž č č č é é Ž č ž Ž ž ť č ž č

Více

ě ř é ř ý ř é ř ř č ř ý ě ě š ř ů Í ě ě ř ě ě š úř ř ý ř úř ř ý ě ě č č ř Ž é ř š ú ě ě ů č ě ě é č ý ě šř é ř ě ě ž ž ř ů ř ý ř ý ý š ž ě ý ž ř š č č ř ž ž ý ý Ž ř Ž ř š ý Ž ý ý ř š ř š ý ý š ř č Ž č

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Počítačové sítě Téma: Počítačové sítě Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK2 Hodina: 47-50 Číslo: III/2 5. Wi-Fi

Více

š ť ň ť Ř ť Ř š Í Í š Ř ů Ř ř ř š š ž ú š ž é é ť ř Ň ř ú ó š ň Ř Í Š Í Í š ů Ř Ř ú ž ř éň é ú š ž é é šť é ů ň ú š ň Ř Í Š Í Í š ů Ř Ř ú ž Š Ť ó ň ú š ž é é ř šť ů ř ó š ň Ř Í Š Í Í š ů Ř Ř ú ž é ř ž

Více

ň š ú ú Č Č ř é ý é ž Ř Ě é žš Ě Ě É Ř ý ů ř ě ě š ř ů ř é é ý ů ř ý ž ý ý Ř ř ě ř ě ř ř ě ť Ý é ž š š ř ř ý ě é ř ů ý ě é ř ř ň š é ú ý ě é ř Ú ě ř é ý ý ě ř š ý ě é ř ř é ý ě é ř É Ú ž é ů ě ýš ř ý ě

Více

Ó ý Ěú Ž ď Ť é é é Í č č ě ě ý ě ě ě úč úč ů ň ý ů é č é ě č ý Í č č Í Í ě ť č ě č ž ě ě ě é č č é ě ě ž é ě é ý ě č ž é č Í ú ý Ž ě Š ě ž ý ž Ý ž Ž é ě é č Ú ě č Ú ý č č ě Ž č č ů ý ů ž ě ž ů ě ý ý ž

Více

SimOS. Jakub Doležal Radek Hlaváček Michael Očenášek Marek Reimer

SimOS. Jakub Doležal Radek Hlaváček Michael Očenášek Marek Reimer SimOS Uživatelská příručka Jakub Doležal Radek Hlaváček Michael Očenášek Marek Reimer 1 Obsah 1 Úvodní obrazovka 3 2 Herní obrazovka 3 2.1 Tlačítka Spustit a Pozastavit............................... 3

Více

Š Ě ř ý Ú é ř é ě ř ř ř š é ř ě š š é ů ě ý ř ěř ěř ů ěř é š š ř ý ů Ž ěř é é Ž ř ě é Ú ě ř ě ř ě ř Ú ě é ú ě ř Ú ě ě é ú ý ř ř ě ý úř ě ě ý ř ě ě Ž ě ř ř ú é ř ú Ž ú ě ř ý ř é ý é ú ě ú ě ý ř ý Í é ř

Více

č Ž é Ž č é ě Č Č č ž č ý é ě ž é ě ě ě é ý ý ý ů č ý č ý ě é é Ž é ý ú ó ě ě é ý ž ž é ý ě Ž é é ý ů ž ě č ž ž ú ě é é é ě ě Ž č é ů ě č ž é ě é ě é ů é ž é č č ů ú é č é ú ě Ž ý ó ě ý ý ý éž ž č Ž ž

Více

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu

WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE. 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu WEBMAP Mapový server PŘÍRUČKA PRO WWW UŽIVATELE 2005-2008 Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6 www.hydrosoft.eu Obsah Obsah 1 1.1 3 Internetový... prohlížeč map 4 Rozložení ovládacích... prvků

Více

SCHÉMA PROCESU MTM ÚPRAV V SYSTÉMU INVESMARK FUTURA

SCHÉMA PROCESU MTM ÚPRAV V SYSTÉMU INVESMARK FUTURA SCHÉMA PROCESU MTM ÚPRAV V SYSTÉMU INVESMARK FUTURA PŘÍPRAVA V PROGRAMU PGS Zadání názvů úprav: Při práci v programu PGS se díly ukládají pod odlišnými názvy, čím se zabrání přepsání původních dílů. Také

Více

Modul Řízení objednávek. www.money.cz

Modul Řízení objednávek. www.money.cz Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství

Více

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Q uido USB 0/1 230 Katalogový list Vytvořen: 9.12.2010 Poslední

Více

ALLEX FX Programovatelný logický automat. Katalogový list. říjen 2007. Programovatelné logické automaty

ALLEX FX Programovatelný logický automat. Katalogový list. říjen 2007. Programovatelné logické automaty ALLEX FX Programovatelný logický automat Katalogový list říjen 27 Programovatelné logické automaty Důležité poznámky Copyright 27 HYPEL. Všechna práva vyhrazena. ALLEX FX Programovatelný logický automat

Více

Základní stavební prvky algoritmu

Základní stavební prvky algoritmu Základní stavební prvky algoritmu Podmínka. Cyklus for, while, do-while. Funkce, metody. Přetěžování. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká

Více

Soubory a databáze. Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů

Soubory a databáze. Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů Datový typ soubor Soubory a databáze Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů Záznam soubor se skládá ze záznamů, které popisují

Více

Na následující stránce je poskytnuta informace o tom, komu je tento produkt určen. Pro vyplnění nového hlášení se klikněte na tlačítko Zadat nové

Na následující stránce je poskytnuta informace o tom, komu je tento produkt určen. Pro vyplnění nového hlášení se klikněte na tlačítko Zadat nové Pro usnadnění podání Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady může posloužit služba firmy INISOFT, která je zdarma přístupná na WWW stránkách firmy. WWW.INISOFT.CZ Celý proces tvorby formuláře hlášení

Více

KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR STANDARD PRO SDÍLENÍ ÚČETNÍCH / FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ. (Short Invoice Descriptor)

KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR STANDARD PRO SDÍLENÍ ÚČETNÍCH / FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ. (Short Invoice Descriptor) Komora daňových poradců ČR KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR STANDARD PRO SDÍLENÍ ÚČETNÍCH / FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ (Short Invoice Descriptor) www.qr-faktura.cz 14.6.2016 Komora daňových poradců ČR OBSAH 1. Úvod...

Více

Aplikace počítačů v provozu vozidel 9

Aplikace počítačů v provozu vozidel 9 Aplikace počítačů v provozu vozidel 9 2 Databázové systémy Rozvoj IS je spjatý s rozvojem výpočetní techniky, především počítačů. V počátcích se zpracovávaly velké objemy informací na jednom počítači,

Více

ICT plán školy 2015/2016

ICT plán školy 2015/2016 Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky ICT plán školy 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

Více

Generátor sítového provozu

Generátor sítového provozu Generátor sítového provozu Přemysl Hrubý, HRU221 Abstrakt: Nalezení nebo naprogramování (v přenositelném jazyce) konfigurovatelného generátoru provozu simulátoru zátěže charakteristické pro různé typy

Více

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava tabulek v MS Word. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava tabulek v MS Word Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Jestli-že chcete uspořádat informace do pravidelných řádků a

Více

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp

DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp DUM 05 téma: Základy obsluha Gimp ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie - Aplikace

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006 Úvod...2 1. Zakázkový list...2 1.1. Identifikační údaje...2 1.2. Položková část...2 1.3. Rezervace (materiálu, resp. zboží)...3 1.4. Materiálové náklady (resp. Výdej nebo Prodej ze skladu)...3 1.5. Běžné

Více

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Panevropská vysoká škola

Přijímací řízení. Univerzitní informační systém. Svazek 6. Panevropská vysoká škola Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Přijímací řízení Svazek 6 Verze: 2.69 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Přijímací řízení 7 2 Úvod

Více

Kontrolní test Číslicová technika 1/2. 1.Převeďte číslo 87 z desítkové soustavy z= 10 do soustavy dvojkové z=2

Kontrolní test Číslicová technika 1/2. 1.Převeďte číslo 87 z desítkové soustavy z= 10 do soustavy dvojkové z=2 Kontrolní test Číslicová technika 1/2 1.Převeďte číslo 87 z desítkové soustavy z= 10 do soustavy dvojkové z=2 2.převeďte do dvojkové soustavy číslo 0,87 3.Převeďte do osmičkové soustavy z= 8 číslo (92,45)

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET INFORMATIKY Název

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Cyklus while, do-while, dělitelnost, Euklidův algoritmus

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Cyklus while, do-while, dělitelnost, Euklidův algoritmus Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: SMS na Internetu Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: SMS na Internetu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Algoritmizace a programování. Terminálový vstup a výstup

Algoritmizace a programování. Terminálový vstup a výstup Algoritmizace a programování Terminálový vstup a výstup Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Výpis hodnot Terminálový vstup a výstup budeme používat jako základní způsob interakce programu s uživatelem

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_207_VES_07 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Inovované řešení VDT/VT

Inovované řešení VDT/VT Inovované řešení VDT/VT Spojujeme trhy a příležitosti Inovované řešení pro obchodování na vnitrodenním a vyrovnávacím trhu v ČR, vyvinuté společností OTE, a.s., umožní uživatelům rychlou reakci na aktuální

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 Bav se se mnou 22 První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 Bav se se mnou 22 První pomoc 02/03 jak mě používat AHOJ, JSEM KUKI. OBSAH 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 A BUDU TĚ BAVIT. Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Struktura programu Vytvoření nové aplikace Struktura programu Základní syntaktické elementy První aplikace Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Nová aplikace NetBeans Ve vývojovém

Více

OPERAČNÍ SYSTÉMY MS-DOS

OPERAČNÍ SYSTÉMY MS-DOS OPERAČNÍ SYSTÉMY MS-DOS Petr Luzar IT1/II 2007/2008 Vznik a původ MS-DOS Vznik operačního systému MS-DOS se datuje k 12.srpnu 1981, kdy společnost IBM s firmou Intel dokončovaly na počátku 80. let počítač

Více