Java a národní prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Java a národní prostředí"

Transkript

1 Java a národní prostředí RICHARD LIPKA

2 Nastavení národního prostředí Vstup a výstup speciálních znaků, zpracování řetězců (velká písmena, řazení) Formátování výstupu (čísla, datum, měna) Oddělení národnostních zvyklostí od zdrojového textu Konfigurační soubory / služby OS Soubory s překládanými texty S FXML a CSS snadné úpravy vzhledu okna Pojmy: Internacionalizace: přizpůsobení programu národnímu prostředí Lokalizace: převedení programu do jiné jazykové mutace UUR - I18N, LOKALIZACE 2

3 Třída Locale Základ pro práci s národním prostředím Ovlivňuje mnoho dalších tříd (zejména spojených s výstupem) Lze vytvořit instanci, kterou ostatní používají pak je snadné prostředí přepnout Ve VM vždy nastavena jedna instance jako výchozí Informace o jazyku a oblasti (souhrnně lokalita) Statická metoda Locale.getDefault() vrací aktuální nastavení JVM Shoduje se s nastavením OS Ve Windows Start Ovládací panely Oblast a jazyk (nastavení jazyka, formát data, času, desetinné čárky, ) Vytvoření konstruktorem: new Locale(String jazyk, String zeme) czlocale = new Locale("cs", "CZ"); UUR - I18N, LOKALIZACE 3

4 Třída Locale ukázka výstupu public class MojeLocale { public static void main(string[] args) throws Exception { Locale d = Locale.getDefault(); System.out.println("Země : " + d.getcountry()); System.out.println("Jazyk: " + d.getlanguage()); System.out.println("Země : " + d.getdisplaycountry()); System.out.println("Jazyk: " + d.getdisplaylanguage()); System.out.println("ISO země : " + d.getiso3country()); System.out.println("ISO jazyk: " + d.getiso3language()); Země : CZ Jazyk: cs Země : Česká republika Jazyk: čeština ISO země : CZE ISO jazyk: ces UUR - I18N, LOKALIZACE 4

5 Třída Locale použití void setdefault(locale newlocale) Nastaví novou lokalitu pro JVM (ne pro OS) Locale[] getavailablelocales() Nalezení podporovaných prostředí pro objekty schopné pracovat s Locale (např. DateFormat) Čeština ( cs_cz ) a Slovenština (sk_sk) fungují spolehlivě Objekty Locale jen identifikátory, samy nic nedělají (slouží jako parametr pro metody pracující s daty) UUR - I18N, LOKALIZACE 5

6 Lokalizace Pro snadný převod programu do jiného jazyka Využívají se.properties soubory Příklad pro překlad: public class NotI18N { static public void main(string[] args) { System.out.println("Hello."); System.out.println("How are you?"); System.out.println("Goodbye."); UUR - I18N, LOKALIZACE 6

7 ResourceBundle Nejsnazší (a nejčistší ) řešení překladu Je nutné připravit několik.properties souborů Nutné dodržet názvy, defaultní: MessagesBundle.properties Soubor MessagesBundle_de_DE.properties: # FOR GERMAN... tohle je komentář... následují páry klíč = hodnota greetings = Hallo. farewell = Tschüß. inquiry = Wie geht's? Soubor MessagesBundle_fr_FR.properties: greetings = Bonjour. farewell = Au revoir. inquiry = Comment allez-vous? UUR - I18N, LOKALIZACE 7

8 Program s ResourceBundle public class I18NSample { static public void main(string[] args) { String language, country; if (args.length!= 2) { language = new String( fr"); country = new String( FR"); else { language = new String(args[0]); country = new String(args[1]); Locale currentlocale = new Locale(language, country); ResourceBundle messages = ResourceBundle.getBundle("MessagesBundle",currentLocale); System.out.println(messages.getString("greetings")); System.out.println(messages.getString("inquiry")); System.out.println(messages.getString("farewell")); UUR - I18N, LOKALIZACE 8

9 FXML s ResourceBundle V FXML lze definovat které řetězce mají být nahrazeny (jakýkoliv řetězec začínající % bude chápán jako klíč do bundlu) <Menu text="%menufilecaption"> <items> <MenuItem text="%menunewcaption" /> </items> </Menu> Loaderu je třeba předat i bundle s texty texts = ResourceBundle.getBundle(TEXT_FILE, Locale.getDefault()); FXMLLoader loader = new FXMLLoader (getclass().getresource(main_window_xml), texts); rootpane = (Pane)loader.load(); UUR - I18N, LOKALIZACE 9

10 Proměnné údaje Umožňuje pracovat s měnícími se texty zpráv v.properties souborech Podpora ve tříde MessageFormat, metoda format() Příklad z tutorialu: #.properties soubor template = At {2,time,short on {2,date,long, we detected \ {1,number,integer spaceships on the planet {0. planet = Mars Object[] argumentyzpravy = { messages.getstring("planet"), new Integer(7), new Date() ; String input = messages.getstring("template"); String output = MessageFormat.format(zprava, argumentyzpravy); UUR - I18N, LOKALIZACE 10

11 Kódování Existuje několik kódů pro znaky Anglické znaky v ASCII které ostatní přebírají bez problémů Diakritika často různá, podle národa Java vnitřně pracuje v Unicode UTF-16 (2B na znak) Operační systémy mohou používat různá kódování Je třeba zařídit převod při načítání souborů, zpracování znaků z konzole, ve výstupech a při použití fontů Převod musí fungovat oběma směry Java podporuje několik kódování Zavedené zkratky v API UUR - I18N, LOKALIZACE 11

12 Kódování podporované kódy ISO (ISO LATIN2) Mezinárodní norma, obvyklé v Unixu V Javě občas jako ISO8859_2 windows-1250 (CP-1250) Proprietární kódování MS, implicitně v JDK pod Windows Od ISO se liší jen v několika znacích (hlavně š, Š, ť, Ť, ž, Ž) V Javě jako Cp1250 IBM 852 (DOS Latin2, PC Latin2, CP 852) V konzoli českých Windows (XP, 7), umí rámečkovou grafiku V Javě jako Cp852 Unicode - UTF-8 Implementace Unicode, proměnná délka znaku Nativní kódování v novějších distribucích Linuxu V Javě jako UTF UUR - I18N, LOKALIZACE 12

13 Čeština v programu Jména identifikátorů Překladač je musí správě rozpoznat, očekává implicitní kódování OS Převádí vše na UTF-8 Implicitně (v OS Windows) ve windows-1250 (totéž řetězce), záleží na textovém editoru (při změně překódovat, ne jen přehodit zobrazení!) Texty výpisů Překlad bez problémů, nekontroluje kódování Konzole Windows v IBM 825 špatné akcentované znaky (JRE používá pro výstup defaultní kódování - windows-1250 ) (řešení za chvilku) V.class souborech UTF-8 jsou bez problémů přenositelné na jiné OS UUR - I18N, LOKALIZACE 13

14 Čeština v programu - příklad public class CestinaIdentifikatory { public static void main(string[] args) { int pěknýčeskýčítač = 1; System.out.println("pěknýČeskýČítač = + pěknýčeskýčítač); UUR - I18N, LOKALIZACE 14

15 Převod zdrojového textu Pokud zdrojový text není v implicitním kódování (přenesen z jiného OS, nevhodně nastavený editor), bude problém s překladem Při překladu předchozího příkladu v UTF-8: Kódování lze změnit v externím editoru nebo prostředky JDK UUR - I18N, LOKALIZACE 15

16 JDK -encoding Přepínač javac.exe, rozpozná základní kódování Nemění vstupní soubor Soubor v UTF-8 nesmí být uložen s Byte Order Mark (BOM) odlišení endianů Endian pořadí uložení bytů vícebitových slov (UTF-16 znak, Int32, ) UUR - I18N, LOKALIZACE 16

17 JDK native2ascii.exe Detekce kódování obtížná, pro distribuci do neznámého prostředí je lepší převést do jednotné podoby Převod souborů na čisté ASCII Nahrazení akcentovaných znaků escape sekvencí 'ě' '\u011b za \u je číslo znaku v Unicode Paramentr encoding pro jiná než nativní kódování zdrojových textů Výstup implicitně do konzole, lze nasměrovat do souboru (rourou nebo parametrem) Použít pomocný soubor UUR - I18N, LOKALIZACE 17

18 JDK native2ascii.exe - příklad UUR - I18N, LOKALIZACE 18

19 JDK native2ascii.exe -reverse S převedeným souborem se špatně pracuje Převod lze i obrátit, přepínač reverse escape sekvence převede na znaky ve zvoleném kódování UUR - I18N, LOKALIZACE 19

20 Čeština v konzoli Při spouštění z Eclipse nebo jiného IDE se problém neobjeví, jejich konzole je ve windows-1250 (nativním kódování OS) Stejné principy platí i pro práci se soubory Základem využití tříd InputStreamReader a OutputStreamWriter Umí převádět kódování mezi 8b znaky OS a 16b znaky Javy Implicitně používají nativní kódování OS Lze změnit druhým parametrem konstruktoru UUR - I18N, LOKALIZACE 20

21 Čeština v konzoli - příklad public class NaKonzoli { public static void main(string[] args) throws Exception { OutputStreamWriter oswdef = new OutputStreamWriter(System.out); System.out.println("Implicitni kodovani konzole: " + oswdef.getencoding()); /* IBM852 je výstupní kódování češtiny v konzoli */ OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(System.out, "IBM852"); System.out.println("Nastavene kodovani konzole: " + osw.getencoding()); PrintWriter p = new PrintWriter(osw); p.print("příšerně žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.\n"); p.print("áčďéěíňóřšťúůýž\n"); p.print("příšerně ŽLUŤOUČKÝ KŮŇ ÚPĚL ĎÁBELSKÉ ÓDY.\n"); p.print("áčďéěíňóřšťúůýž\n"); p.flush(); UUR - I18N, LOKALIZACE 21

22 Vstup češtiny z konzole Podobné jako u výstupu Dvě základní možnosti Pomocí InputStreamReader (pro vstup ze souborů) Pomocí Scanner (pro vstup z klávesnice) (u vstupu z GUI není s kódováním obvykle žádný problém) UUR - I18N, LOKALIZACE 22

23 Vstup češtiny z konzole - příklad public class IOKonzole { public static void main(string[] args) throws Exception { OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(System.out, "IBM852"); PrintWriter p = new PrintWriter(osw); InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in, "IBM852"); BufferedReader ib = new BufferedReader(isr); Scanner sc = new Scanner(System.in, "IBM852"); p.print("zadej akcentované znaky: "); p.flush(); String s = sc.nextline(); p.print("zadal jsi: " + s + "\n"); p.flush(); p.print("zadej další akcentované znaky: "); p.flush(); s = ib.readline(); p.print("zadal jsi: " + s + "\n"); p.flush(); UUR - I18N, LOKALIZACE 23

24 Čeština v souborech Stejný problém jako při práci s konzolí (obojí je jen stream ) Třídy Reader a Writer konvertují znaky podle implicitního kódování Systémová vlastnost file.encoding (nikdy neměnit) Zjištění System.getProperty("file.encoding") Třídy InputStreamReader a OutputStreamWriter dokáží zpracovat libovolné kódování UUR - I18N, LOKALIZACE 24

25 Čeština v souborech - čtení public class SouborCteni { public static void main(string[] args) throws Exception { OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(System.out, "IBM852"); PrintWriter p = new PrintWriter(osw); String kodovani = args[0]; FileInputStream fis = new FileInputStream("vstup.utf8"); InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fis, kodovani); BufferedReader br = new BufferedReader(isr); String radka; while ((radka = br.readline())!= null) { p.println(radka); p.flush(); fis.close(); UUR - I18N, LOKALIZACE 25

26 Čeština v souborech - čtení UUR - I18N, LOKALIZACE 26

27 Čeština v souborech - zápis public class SouborZapis { public static void main(string[] args) throws Exception { String kodovani = args[0]; String jmenosouboru = "vystup." + kodovani; FileOutputStream fos = new FileOutputStream(jmenoSouboru); OutputStreamWriter osw = new OutputStreamWriter(fos, kodovani); PrintWriter p = new PrintWriter(osw); String kun = "Příšerně žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy"; String akcenty = "áčďéěíňóřšťúůýž"; p.println(kun); p.println(akcenty); p.println(kun.touppercase()); p.println(akcenty.touppercase()); p.close(); UUR - I18N, LOKALIZACE 27

28 Převod kódování uvnitř programu Pokud je třeba získat řetězec v určitém kódování uvnitř programu byte[] getbytes(string kodovani) ve třídě String Vrací pole bajtů ve zvoleném kódování Existuje konstruktor pro opačný postup String(byte[] bytes, String kodovani) Múže se hodit při práci se soubory s definovaným kódováním (třeba při načítání.dbf souborů starých databází) UUR - I18N, LOKALIZACE 28

29 Převod kódování - příklad public class PrevodStringu { public static String bytenahexa(byte[] b) { String s = " "; for (int i = 0; i < b.length; i++) { int j = (b[i] < 0)? b[i] : b[i]; s = s + s.format("%02x ", j); return s; public static void main(string[] args) throws Exception { String test = "áčďéěíňóřšťúůýž"; String[] kodovani = {"windows-1250", "ISO ", "IBM852", "UTF-8", "UTF-16BE", "UTF-16LE", "UTF-16"; for (int i = 0; i < kodovani.length; i++) { byte[] b = test.getbytes(kodovani[i].trim()); System.out.println(kodovani[i] + ":" + bytenahexa(b)); UUR - I18N, LOKALIZACE 29

30 Převod kódování - příklad windows-1250: e1 e8 ef e9 ec ed f2 f3 f8 9a 9d fa f9 fd 9e ISO : e1 e8 ef e9 ec ed f2 f3 f8 b9 bb fa f9 fd be IBM852 : a0 9f d4 82 d8 a1 e5 a2 fd e7 9c a3 85 ec a7 UTF-8 : c3 a1 c4 8d c4 8f c3 a9 c4 9b c3 ad c5 88 c3 b3 c5 99 c5 a1 c5 a5 c3 ba c5 af c3 bd c5 be UTF-16BE : 00 e1 01 0d 01 0f 00 e9 01 1b 00 ed f fa 01 6f 00 fd 01 7e UTF-16LE : e1 00 0d 01 0f 01 e9 00 1b 01 ed f fa 00 6f 01 fd 00 7e 01 UTF-16 : fe ff 00 e1 01 0d 01 0f 00 e9 01 1b 00 ed f fa 01 6f 00 fd 01 7e UUR - I18N, LOKALIZACE 30

31 Řazení String.compareTo() neumí správně zpracovat akcentované znaky (řadí podle ordinárních hodnot znaků) Třída java.text.collator spolupracuje s Locale a umí řadit podle národního prostředí Česká norma řadí nejdřív podle neakcentovaných znaků, pak akcentovaných a pak podle velikosti písmen Pro řazení je nutné využít vlastní komparátor, založení na Collator Lze využívat v kolekcích a metodě Arrays.sort() UUR - I18N, LOKALIZACE 31

32 Příklad použití komparátoru class CeskyAbecedniComparator implements Comparator<String> { private Collator ceskycol = Collator.getInstance( new Locale("cs", "CZ")); public int compare(string s1, String s2) { return ceskycol.compare(s1, s2); Arrays.sort(pole, new CeskyAbecedniComparator()); UUR - I18N, LOKALIZACE 32

33 Formátování výstupu Základní třídy: NumberFormat pro čísla a měny DecimalFormat speciální formát pro celá a reálná čísla DateTimeFormatter datum a čas Metoda format() ve třídách PrintStream a String pro usnadnění Pokud nestačí System.out.println() Podobná jako výpis v jazyce C Šířka výpisu, zarovnání, nevýznamové mezery (hlavně pro zpracování čísel) String String.format(parametr) PrintStream.format() ( System.out.format() ) UUR - I18N, LOKALIZACE 33

34 Formátování výstupu formátovací řetězec Základní formátování výstupu String.format() Jako první parametr formátovací řetězec, pak proměnné s daty Parametrem může být i Locale, pokud se má použít místo aktuálního Za znakem % formátovací znaky Kolik je znaků % tolik musí být parametrů (kromě %n nová řádka) Př.: String.format("i = %d, j = %d%n", i, j); UUR - I18N, LOKALIZACE 34

35 Formátování výstupu celé číslo Používá se %d, např. pro int i = -1234; String.format("i = %d%n", i); // i = Počet míst lze stanovit, pak se doplňují mezery zleva, tj. zarovnání doprava, např.: String.format("i = %7d%n", i); // i = Počet míst lze stanovit a zarovnat doleva (zbylé místo se doplní mezerami), např.: String.format("i = %-7dahoj%n", i); // i = ahoj Lze vynutit výpis i + znaménka, např. pro int i = 1234; String.format("i = %+7d%n", i); // i = Vynutí se výpis nevýznamových nul, např.: String.format("i = %07d%n", i); // i = UUR - I18N, LOKALIZACE 35

36 Formátování výstupu celé číslo, různé soustavy Osmičková soustava, např. pro int j = 30; String.format("j = %o%n", j); // j = 36 Šestnáctková soustava, např. pro int j = 30; String.format("j = %X%n", j); // j = 1E Počet míst lze určit, např.: String.format("j = %3X%n", j); // j = 1E Lze vynutit nevýznamové nuly, např. pro int j = 10; String.format("j = %02X%n", j); // j = 0A UUR - I18N, LOKALIZACE 36

37 Formátování výstupu výpis znaku Používá se %c, např. pro char c = 'a'; String.format("c = %c%n", c); // c = a Lze použít přetypování a lze vypsat více proměnných najednou String.format("Znak %c ma ASCII hodnotu: %d%n", c, (int) c); Výstup: // Znak a ma ASCII hodnotu: UUR - I18N, LOKALIZACE 37

38 Formátování výstupu reálné číslo Výpis jako běžné reálné číslo %f, např. pro double d = ; String.format("d = %f%n", d); // d = 1234, Desetinný oddělovač je závislý na lokalitě pro ČR je to čárka, nikoliv tečka. Výpis ve vědeckotechnické notaci %g, např. pro double d = ; String.format("d = %g%n", d); // d = e+03 Desetinný oddělovač je tečka. Lze nastavit počet míst celkem (10) a počet míst za desetinným oddělovačem (1), číslo bude zaokrouhleno String.format("d = %10.1f%n", d); // d = 1234,6 Lze použít zarovnání doleva, výpis nevýznamových nul, oddělovač řádů apod. stejně, jako u celého čísla UUR - I18N, LOKALIZACE 38

39 Formátování výstupu výpis řetězce Používá se %s, např. pro String s = "Ahoj lidi"; String.format("s = %s%n", s); // s = Ahoj lidi Řetězec lze vypsat velkými písmeny String.format("s = %S%n", s); // s = AHOJ LIDI Lze stanovit šířku výpisu, výpis bude zarovnán doprava String.format("s = %11s %n", s); // s = Ahoj lidi Výpis lze zarovnat i doleva String.format("s = %-11s %n", s); // s = Ahoj lidi UUR - I18N, LOKALIZACE 39

40 Formátování využití lokality format() využívá defaultní lokalitu (Locale objekt) Loklaita se dá zadat jako parametr String.format(lokalita, řetězec, parametry) Nastavuje Oddělovač desetinných míst a řádů u čísel Oddělovače a označení dnů a měsíců ve výpisu data U měny značku a jméno měny Další detaily k formátovacímu řetězci v tutorialech UUR - I18N, LOKALIZACE 40

41 Formátování načtení reálného čísla public class CislaLocaleCteni { public static void main(string[] args) throws Exception { Locale[] lo = { new Locale("cs", "CZ"), new Locale("en", "US") ; Scanner sc = new Scanner(System.in).useLocale(lo[1]); System.out.print ("Zadej realne cislo (1,234,567.89): " ); double d = sc.nextdouble(); System.out.println(d); sc = new Scanner(System.in).useLocale(lo[0]); System.out.print ("Zadej realne cislo ( ,89): " ); d = sc.nextdouble(); System.out.println(d); UUR - I18N, LOKALIZACE 41

42 Formátování načtení reálného čísla, příklad vstupu vypíše: Zadej realne cislo (1,234,567.89): 98, Zadej realne cislo ( ,89): 98765, UUR - I18N, LOKALIZACE 42

43 Formátování měny Třída java.text.numberformat Získat instanci pomocí getcurrencyinstance() Pak lze použít metodu format() Při výpisu je zohledněn potřebný počet desetinných míst Příklad: nf = NumberFormat.getCurrencyInstance(locale); String s = nf.format(d); System.out.println(s + "\t" + lo[i].getdisplayname()); ,89 Kč čeština (Česká republika) $1,234, English (United States) ,89 German (Germany) UUR - I18N, LOKALIZACE 43

44 Formátování data Velmi odlišné konvence podle lokality Třída java.time.format.datetimeformatter Sada továrních metod pro specifikaci formátu oflocalizetdate() - nastavení podle předem připravených stylů (většinou stačí) ofpattern() nastavení podle formátovacího řetězce Česká republika USA DEFAULT Mar 4, 2007 SHORT /4/07 MEDIUM Mar 4, 2007 LONG 4. březen 2007 March 4, 2007 FULL Neděle, 4. březen 2007 Sunday, March 4, UUR - I18N, LOKALIZACE 44

45 Formátování času Opět třída DateTimeFormatter tovární metoda oflocalizedtime() přednastavené styly ofpattern() nastavení podle formátovacího řetězce Užitečné: DEFAULT 19:53:20 SHORT 19:53 Pro datum a čas lze využít i formátovací řetězec Lze si přesně nastavit co se vypisuje a v jakém pořadí Nastavení lokality ovlivní jen jména měsíců a dní Lze použít pro objekty tříd LocalTime a LocalDateTime UUR - I18N, LOKALIZACE 45

46 Děkuji za pozornost OTÁZKY? NÁZORY, PŘIPOMÍNKY? PŘÍŠTĚ: LOKALIZACE, NÁRODNÍ PROSTŘEDÍ

3 Vývojová prostředí, základní prvky jazyka Java, konvence jazyka Java

3 Vývojová prostředí, základní prvky jazyka Java, konvence jazyka Java 3 Vývojová prostředí, základní prvky jazyka Java, konvence jazyka Java Studijní cíl V tomto bloku navážeme na konec předchozího bloku a seznámíme se s vývojovými prostředími, které se nejčastěji používají

Více

5. Ř etězce (třída String)

5. Ř etězce (třída String) Řetězce (třída String) strana 49 5. Ř etězce (třída String) Pro práci s řetězci (tj. s posloupností znaků) se v jazyce Java používá třída String. Třída String slouží k ukládání konstantních řetězců, jejichž

Více

Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu. Stažení

Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu. Stažení Návod k použití aplikace jízdního řádu v mobilním telefonu Stažení Z našich stránek nebo z www.mhdvmobilu.cz si stáhněte do počítače kompletní soubory aplikace v archivu ZIP. V počítači ho rozbalte a dva

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

Programování v Javě I. Únor 2009

Programování v Javě I. Únor 2009 Seminář Java Programování v Javě I Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Únor 2009 Radek Kočí Seminář Java Programování v Javě (1) 1/ 44 Téma přednášky Datové typy Deklarace třídy Modifikátory

Více

Práce se soubory v Javě

Práce se soubory v Javě Práce se soubory v Javě Cílem kapitoly je naučit pracovat se soubory a adresáři v Javě. Na jednoduchých příkladech ukázat procházení adresáře, čtení z textového souboru a zápis do textového souboru. Klíčové

Více

Prostory jmen. #include namespace RadimuvProstor { int secti(int a, int b); class Trida { private: int Atribut; public: void metoda();

Prostory jmen. #include<iostream.h> namespace RadimuvProstor { int secti(int a, int b); class Trida { private: int Atribut; public: void metoda(); Prostory jmen. Prostor jmen je oblast platnosti identifikátorů. Představme si situaci, kdy budeme chtít mít v jednom programu stejné identifikátory (názvy tříd, proměnných, metod, funkcí atd...). Nelze

Více

Obsah 1. Grafický manuál firmy 2. Podklady grafického manuálu 3. Varianty loga 4. Logo a logotyp

Obsah 1. Grafický manuál firmy 2. Podklady grafického manuálu 3. Varianty loga 4. Logo a logotyp Obsah 1. Grafický manuál firmy... 9 2. Podklady grafického manuálu... 10 3. Varianty loga... 11 3.1. Hlavní varianta... 11 3.2. Černobílá varianta... 11 4. Logo a logotyp... 12 4.1. Návrh loga... 12 4.2.

Více

Programování v Javě I. Leden 2008

Programování v Javě I. Leden 2008 Seminář Java Programování v Javě I Radek Kočí Fakulta informačních technologií VUT Leden 2008 Radek Kočí Seminář Java Programování v Javě (1) 1/ 45 Téma přednášky Datové typy Deklarace třídy Modifikátory

Více

Vyplňte API klíč, který si vygenerujete v Nastavení obchodu v profilu Uloženky v části Nastavit klíč pro API.

Vyplňte API klíč, který si vygenerujete v Nastavení obchodu v profilu Uloženky v části Nastavit klíč pro API. Obsah Aktivace modulu... 2 Nastavení poboček a cen... 3 Cena... 5 Zdarma od... 5 Mapování stavů zásilek... 6 Zobrazení dopravy na eshopu... 6 Práce s objednávkami... 9 Vytvoření zásilky... 10 Stornování

Více

Java a Caché IV: Manipulace s objekty

Java a Caché IV: Manipulace s objekty 1 z 6 11.1.2007 11:13 přihlašovací jméno heslo Registrace Přihlásit články odkazy aktuality CZJUG konference o portálu přidejte se o nás Vyhledávání Text: najdi Oborový filtr J2ME J2SE J2EE Enterprise

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Vývoj aplikací Téma: Řetězce Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK3 Hodina: 17 Číslo: V/5 Programování v jazyce

Více

Objektově orientované databáze

Objektově orientované databáze Objektově orientované databáze Miroslav Beneš Obsah přednášky Motivace Vlastnosti databázových systémů Logické datové modely Co potřebujeme modelovat? Identifikace entit v~relačních SŘBD Co je to objektová

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP)

Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) Co najdete v ASPI? (pro uživatele SVI FSE UJEP) ASPI = komplexní pokrytí všech předpisů publikovaných na území ČR včetně předpisů měst a obcí a předpisů ES / EU Manuál ASPI: http://www.systemaspi.cz/co_je_system_aspi/co_je_system_aspi.html

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50

Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 Informační systémy 2 Data v počítači EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 18.3.2014

Více

é é ě ž Í Č Č Ú ř ř ě ř ř ě ř ý Č Č ú Č ř é ě é ř ě ř ě é ů ů é é é ě ý ž ř ě é ž ř é ř ě ý ě é ř ř é é ď ř ý é ě ó ň é ů ě ě ř ě ý ě ý é ě ě é ó é ř ě é ř ě ř ě ů ě ě ě ň ý ý ř ů é ř ě ě é ř Ř ň ý ýš

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

ó ž ů č ř Ě č ú ú ž Ě ú ú Ý ů Í ž Ý ž Ý ž ů Ý ú Ě č ú Ř Ě ú Ě Ě É č É ŇÚ Ř Í č É ú Ř Ů ú ť č ř Ě ž ó ú č ú ž ú ú č ž ň č ř ž ó ň ú ž ú č č ň ř ř ú č č ú ů ř č č ó ž ó č ň č č č ů ž ů ž ž Ú Ý Ů Í Í ř š

Více

ň ů ů Ť ň ň Ř ú ó ů ů ó Ž Ú Ú Ú Ř ď ů ň ó ň ú Ř Š Ř É Ň Ž Ý Ž Ň Ř ň ď Í Ň É Ň ů Ť ů Ž ň ó ň Ý ň Ý Ě ó Ť ŠÍ ó ď ó ŠÍ Ň Ř Ž Ž ň ó Ž Í ó Ň Ú Š Š ú ú É ň Ř ú ó ú É ň ů ň Š ň ů Š Ú Ú Š Ú ů Ý ň Ž Š Ž ů ú ň ň

Více

é ř ú ř Č ě ř ě Ú č ě řž Í č ú ř š úř ř ě éč ě š Ú č ě ž č ú š Ž ý ř č ěúč ď č ř é ě ř é ť ě é ů ě ž ů ú ř ě ř ř š ý ř é é č č š ě č ě š é ě é úř Úř ě éč ě ř š Ú ř č ě ž č ň č ú ř š š ř ě ě ř č ý ř ě ťž

Více

é é ž ž ť é ř ú ř ř ř é ť ť Ó é ň ř é Ě ňé ž ú é ř ň ňř ř ž ťř é Ť ř Č Í ř ž é ďé Č řě ť é ňň ř ž ž ň é ř ř é é ň ň ň ň ž é É ž ř é ň ó ó ž ř ř ŘĚď ř ř é ř Í é ř ř é ž ó ú Ó Ě řř ř Í ň ó é óóó óóó ž ó

Více

ý ú Ž Ž Č ý Ž Č Ž ě é ě ú é ě Ž ú ý ů ý ů ú ó ů ň Ž ě ě ý Ž ůž Ú ě ě ú é ó ó ě ě ý ý ě ý ú Ů ě ů ý ň ě ú Č é Ý š ě ě ě ů ý ů ě ěž ý ý ů Ó Í ě ě ší ů ý ů ů ě ý ý ě Ž ý Ž ý ů ó ů ě ž é ý ý ů ú ý ů ý ů ě

Více

Ú ř ž é ý ů č ý č ý č š ž ř š ů ý š ř ě š ý ř ý ř ý ý ř ž Ž ý š ž ž š ř š é é č ž ž ě é ř ř é ě é ý ě ý ý é ě ř é é Ť ě č é ř ě š ý ý ř ř ě ý é Ť ř ý ů č č ř č ř ř ř ř Ť Ž ý š ě ů é éš ř ě ž š ěř ý š ý

Více

é ř č Č č Č ú Č ě ý éč ě ř ř Ž š ý ů ů Ž ě ě č Ž Č ý ů ý ě é ř ů č ěř č é š ř Ž é ř č ěž úč ý é ř é ěž ě é Ž ř š ě ý Ž š é Č ř Ž é é ř Ž úč ý ý ř ý ý é ý é ě š é ý é ů ů š ý ý ůž č ý é ř čú Ž ě č ě ě é

Více

ř é Ó Ř ž é ó ó ó š ň ú ř é ý ě ž ď éž ě é ý é ě ž é ó ě š ř é ě ď ž ď éž ě é ě éž ř ž é žďé ž ď é ě é ř ě ě ďě é ý žď ď ď ů ř é ř é ď ž ř é é ž ď ď žď ý ů ď é é ď ď ď Í ř ý ďě ž ý ů ř ď ď é ě š ď ž ě

Více

ý ď é ů ů ů ž Ú ů ď ý é ď Ý ů ý ž ý Ť ý ý ů é ů Í é ď ď ú ž ú ů ý ý é é ž š é ď ž ý ý ů ď ž ď ý ž Ě š Ý š ť ž Ť ť ý ď É š ý ů ť Í š ú ž ď š é Ý é š ť ť ž ý ú é ý ů š ů ý š é š ď ů Ť š Š ď š ú ž ů é ý š

Více

ě ř é ř ý ř é ř ř č ř ý ě ě š ř ů Í ě ě ř ě ě š úř ř ý ř úř ř ý ě ě č č ř Ž é ř š ú ě ě ů č ě ě é č ý ě šř é ř ě ě ž ž ř ů ř ý ř ý ý š ž ě ý ž ř š č č ř ž ž ý ý Ž ř Ž ř š ý Ž ý ý ř š ř š ý ý š ř č Ž č

Více

š ť ň ť Ř ť Ř š Í Í š Ř ů Ř ř ř š š ž ú š ž é é ť ř Ň ř ú ó š ň Ř Í Š Í Í š ů Ř Ř ú ž ř éň é ú š ž é é šť é ů ň ú š ň Ř Í Š Í Í š ů Ř Ř ú ž Š Ť ó ň ú š ž é é ř šť ů ř ó š ň Ř Í Š Í Í š ů Ř Ř ú ž é ř ž

Více

ň š ú ú Č Č ř é ý é ž Ř Ě é žš Ě Ě É Ř ý ů ř ě ě š ř ů ř é é ý ů ř ý ž ý ý Ř ř ě ř ě ř ř ě ť Ý é ž š š ř ř ý ě é ř ů ý ě é ř ř ň š é ú ý ě é ř Ú ě ř é ý ý ě ř š ý ě é ř ř é ý ě é ř É Ú ž é ů ě ýš ř ý ě

Více

Ó ý Ěú Ž ď Ť é é é Í č č ě ě ý ě ě ě úč úč ů ň ý ů é č é ě č ý Í č č Í Í ě ť č ě č ž ě ě ě é č č é ě ě ž é ě é ý ě č ž é č Í ú ý Ž ě Š ě ž ý ž Ý ž Ž é ě é č Ú ě č Ú ý č č ě Ž č č ů ý ů ž ě ž ů ě ý ý ž

Více

č Ž é Ž č é ě Č Č č ž č ý é ě ž é ě ě ě é ý ý ý ů č ý č ý ě é é Ž é ý ú ó ě ě é ý ž ž é ý ě Ž é é ý ů ž ě č ž ž ú ě é é é ě ě Ž č é ů ě č ž é ě é ě é ů é ž é č č ů ú é č é ú ě Ž ý ó ě ý ý ý éž ž č Ž ž

Více

KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR STANDARD PRO SDÍLENÍ ÚČETNÍCH / FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ. (Short Invoice Descriptor)

KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR STANDARD PRO SDÍLENÍ ÚČETNÍCH / FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ. (Short Invoice Descriptor) Komora daňových poradců ČR KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR STANDARD PRO SDÍLENÍ ÚČETNÍCH / FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ (Short Invoice Descriptor) www.qr-faktura.cz 14.6.2016 Komora daňových poradců ČR OBSAH 1. Úvod...

Více

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Quido USB 0/1 230. Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní. 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Spínač síťového napětí 230 V ovládaný z PC přes USB rozhraní 28. února 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Quido USB 0/1 230 Q uido USB 0/1 230 Katalogový list Vytvořen: 9.12.2010 Poslední

Více

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměříce, příspěvková organizace Předmět: Počítačové sítě Téma: Počítačové sítě Vyučující: Ing. Milan Káža Třída: EK2 Hodina: 47-50 Číslo: III/2 5. Wi-Fi

Více

InputStream. FilterInputStream

InputStream. FilterInputStream 6. Vstupy a výstupy Pro práci se vstupy a výstupy nám Java poskytuje celou řadu tříd a jejich metod. Jsou uloženy v balíku java.io. Tato knihovna je založena na mechanizmu tzv. vstupních a výstupních proudů

Více

ALLEX FX Programovatelný logický automat. Katalogový list. říjen 2007. Programovatelné logické automaty

ALLEX FX Programovatelný logický automat. Katalogový list. říjen 2007. Programovatelné logické automaty ALLEX FX Programovatelný logický automat Katalogový list říjen 27 Programovatelné logické automaty Důležité poznámky Copyright 27 HYPEL. Všechna práva vyhrazena. ALLEX FX Programovatelný logický automat

Více

Modul Řízení objednávek. www.money.cz

Modul Řízení objednávek. www.money.cz Modul Řízení objednávek www.money.cz 2 Money S5 Řízení objednávek Funkce modulu Obchodní modul Money S5 Řízení objednávek slouží k uskutečnění hromadných akcí s objednávkami, které zajistí dostatečné množství

Více

Inovované řešení VDT/VT

Inovované řešení VDT/VT Inovované řešení VDT/VT Spojujeme trhy a příležitosti Inovované řešení pro obchodování na vnitrodenním a vyrovnávacím trhu v ČR, vyvinuté společností OTE, a.s., umožní uživatelům rychlou reakci na aktuální

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

funkční na dual-sim telefonech možnost přesměrovat příchozí hovory možnost nastavení více telefonních čísel pro případ, že je jedno nedostupné

funkční na dual-sim telefonech možnost přesměrovat příchozí hovory možnost nastavení více telefonních čísel pro případ, že je jedno nedostupné Analyzujte, navrhněte a implementujte aplikaci pro sledování spánku dětí Chůvička pro telefony na platformě Android. Od existujících aplikací se bude aplikace odlišovat tímto: funkční na dual-sim telefonech

Více

Generátor sítového provozu

Generátor sítového provozu Generátor sítového provozu Přemysl Hrubý, HRU221 Abstrakt: Nalezení nebo naprogramování (v přenositelném jazyce) konfigurovatelného generátoru provozu simulátoru zátěže charakteristické pro různé typy

Více

DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ

DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ DOTWALKER NAVIGACE PRO NEVIDOMÉ A SLABOZRAKÉ Libor DOUŠEK, Marek SUSČÍK ACE Design, s.r.o., Drážní 7, Brno, oko@acedesign.cz Anotace: DotWalker je aplikace pro usnadnění cestování zrakově hendikepovaných

Více

Soubory a databáze. Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů

Soubory a databáze. Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů Datový typ soubor Soubory a databáze Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů Záznam soubor se skládá ze záznamů, které popisují

Více

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu

Studie proveditelnosti. Marketingová analýza trhu Studie proveditelnosti Marketingová analýza trhu Cíl semináře Seznámení se strukturou marketingové analýzy trhu jakou součástí studie proveditelnosti Obsah 1. Analýza makroprostředí 2. Definování cílové

Více

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 Geolink.nkp.cz Prototyp aplikace obohacení geografických autorit o údaje souřadnic s následným zobrazením dané lokality na mapě - kartografické matematické údaje v záznamech

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

KOMUNITNÍ PLÁN MIKROREGIONU HRÁDECKO - CHRASTAVSKO

KOMUNITNÍ PLÁN MIKROREGIONU HRÁDECKO - CHRASTAVSKO KOMUNITNÍ PLÁN MIKROREGIONU HRÁDECKO - CHRASTAVSKO Akční plán pro rok 2013/2014 V rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053,

Více

Digitální tlakoměr PM 111

Digitální tlakoměr PM 111 Digitální tlakoměr PM 111 Tlakoměr PM 111 Průmyslové tlakoměry PM 111 jsou určeny k měření, digitálnímu zobrazení okamžité hodnoty tlaku měřeného média a případně i na jeho regulaci. Použití a princip

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: SMS na Internetu Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: SMS na Internetu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

LASER INTERCEPTOR Návod na použití

LASER INTERCEPTOR Návod na použití LASER INTERCEPTOR Návod na použití LASER INTERCEPTOR Laser interceptor je víceúčelové laserové zařízení vyrobené pro Vaši bezpečnost a bezpečnost Vašeho vozidla při každodenním jezdění po cestách. Laser

Více

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 Bav se se mnou 22 První pomoc 02/03

OBSAH AHOJ, JSEM KUKI. 6 10 Bav se se mnou 22 První pomoc 02/03 jak mě používat AHOJ, JSEM KUKI. OBSAH 6 10 22 Bav se se mnou První pomoc 02/03 A BUDU TĚ BAVIT. Děkuji ti, že ses rozhodl pro naši společnou cestu. Od teď ti budu dělat jen radost. Přečti si o mně vše

Více

SRF08 ultrazvukový dálkoměr

SRF08 ultrazvukový dálkoměr SRF08 ultrazvukový dálkoměr Technické údaje Ultrazvukový dálkoměr SRF08 komunikuje pomocí sběrnice I2C, která je dostupná na řadě oblíbených kontrolérů jako OOPic, Stamp BS2p, Atom či Picaxe. Z hlediska

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006

Integrovaný Ekonomický Systém Zakázkový list - IES WIN 2006 Úvod...2 1. Zakázkový list...2 1.1. Identifikační údaje...2 1.2. Položková část...2 1.3. Rezervace (materiálu, resp. zboží)...3 1.4. Materiálové náklady (resp. Výdej nebo Prodej ze skladu)...3 1.5. Běžné

Více

OPERAČNÍ SYSTÉMY MS-DOS

OPERAČNÍ SYSTÉMY MS-DOS OPERAČNÍ SYSTÉMY MS-DOS Petr Luzar IT1/II 2007/2008 Vznik a původ MS-DOS Vznik operačního systému MS-DOS se datuje k 12.srpnu 1981, kdy společnost IBM s firmou Intel dokončovaly na počátku 80. let počítač

Více

Ř Í Ř ý čú é č č é é ó č Ž é ž é č č é é š ů ó č Ú úč é ž é ú é Ž é é č ů ň ú é č ú é ž č é č č é é č ú é ý š é ý č é é ž ů č ů é é é Ž ý ý š ý ž č ý ý č ý š Í Í č ý é Ý É Ř ž é é ý é ú š Ž č ž é č ý ý

Více

Windows 7 kompletní příručka. Bohdan Cafourek. Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci

Windows 7 kompletní příručka. Bohdan Cafourek. Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr Somogyi Sazba Petr Somogyi Počet stran 336 První vydání,

Více

ý úř ý úř Č ř š Ú ÚŘ Ř Á ÁŠ ý ř ý úř ř š ý ú ř š ř ů ř š ý ř ď š ř ů ř ž ú Í é ř é ů ř ú ž ú é é ů ú ž š šú ú ú ř ř š ř ů ú ř é ř ř é ů ř ú é ů ý ý ů ř ž ý ů ř é ď ýš ú é ř š ř ý ř š ž é ž ř ř ž ý ř ú

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II)

Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II) Název veřejné zakázky: Centrum pro flexibilní zpracování plechových polotovarů (II) Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Technická

Více

SimOS. Jakub Doležal Radek Hlaváček Michael Očenášek Marek Reimer

SimOS. Jakub Doležal Radek Hlaváček Michael Očenášek Marek Reimer SimOS Uživatelská příručka Jakub Doležal Radek Hlaváček Michael Očenášek Marek Reimer 1 Obsah 1 Úvodní obrazovka 3 2 Herní obrazovka 3 2.1 Tlačítka Spustit a Pozastavit............................... 3

Více

Á É Á ří ů ů ě é ěž š ěž é ř ý ě í ě ší ř ů ěž í ř é ů ě í ě ší ř ů ěž íř ý ů ř ě Í é ěž í í í ů í í ů úě í í ří ý í ě í Š ý ě ř ý ý ří ý ý í í ě í í ě ří ěž š í ří í ú ů ěž í ř ř í ř š í ří ě ý ů ří ý

Více

š é ž š ř ů ž Í š ř ů š Ú é š š ž ř ž ř ř ý ž ž ů ř Ž ž ý ř ý š ý ů š ž ř é š ú ů ř ž ž ů ý ř ý ž ř ž ý ř ž é é ů ž ř ýš é ž ř ř ý Ž ž ž é ž ř é ž ý Ž ř é ů ž Í ý ňů é ř ž ř é ú š ž ř é ýš ý ž ž ž ř ý

Více

Í č ř ř ý ř é ž ý č ř ý é ě č ž ř ě Č Č ó č ř Í ř š Č ž Í čů Ž ý ř ě é ř é ř é Ž ý ě éř č ř ý ě é ě ř ě ř é č Ž ř č é č ě Ž ě č é Ž ý č ý ě ř š ěř é š č é ý ěř é č ě ů ř ů ř ě ř é ř ě ř é ú é ř ě ř é ě

Více

Microsoft Outlook 2010 tipy a triky

Microsoft Outlook 2010 tipy a triky Časový rozsah: 1 den (9:00-16:00) Cena: 2000 Kč + DPH Microsoft Outlook 2010 tipy a triky Kurz je souhrnem užitečných tipů a triků pro rychlé a správné používání aplikace Microsoft Outlook. Témata se týkají

Více

ě Í ý Í Íý ě ú ř Í Í Ž ž ě ř ž ě ňě Í Ó ů é ž é é é č é Í ž ě ý ž Í úé Í ý Í Í ý Í Í Ť Ť ř ů Í ě š č é ší ů ů ž ú ý ř č Ž é ě ř ě ů š Ýé ý ě é éí č ž ř ŠšÍ ř ě š ů ů ř éž ě č ž ú Ž š Í ž ý ý ř ě é š ž

Více

ď Ť ťé ž š Š ží Ě ÝÚŘÁ ŠÉ Ě š Č Í Í ž š š ú č ú ž ýú š ý ú ť č š ů č š ů ů ů č ý š š ú ž ú ý š š Ú Ú ú ý ú ú Š č ý ú ů č ž ů ž č ý ý č č ý ú ů ž ý ů ž š š ý č ý ý ý ů ů š š č Úč ž šť ýú č š ůč ů ů ý ůč

Více

Š Ě š ě ř ý Ř š ě é Ú ř é ě é š ě š ě ř ř ž ř š ě é ř ě š š é ů ě ý ř ěř ěř ů ž ěř é ě š š ř ý ů ž ěř é é ž ř ě é úř š ě š ě ž ř ř ě ý ř úř š ě Í ě é ř ž é š ě ě ů é ě ě ř Ž ř ř ů é ě é ž ř ř š ň š ě ý

Více

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu Marketing Modul 3 Zásady marketingu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

Č é ó ů ř ř ý Š é ě Žé ý Š Ř ř ů é ů ř ý é ě é ěř ů ř ř ě ý ž ů ů ý ř ě ě ř ř ř ž ý ě ě é Č ů é ž ů é ř ó ěř ů ž Š ý ěř é Š é é ěř ů Š ý ěř é Š é ě ř ý ř ě ě úř é ě ř ř ř é ř ř ě úě ý ě ě ř ř ď é ž úř

Více

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému.

V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. V této části manuálu bude popsán postup jak vytvářet a modifikovat stránky v publikačním systému Moris a jak plně využít všech možností systému. MENU Tvorba základního menu Ikona Menu umožňuje vytvořit

Více

Č ů ž č š Č Č Ř É Ů Č š č Í ž č Š Č Č š Č Č Ž ž ů ž ů š Ž Ž ú č ž š č ů ž ů š š č Ž Í ž Ž ů ů ž ž ů ů š ú Ž Š š ž ď ů ů ť ť ď č ž ž Ž ž č É Ž ž ž Í č Í ž Í ž ž š ž ú Ž ú ž ž ž č ž Ý Ý Ó Č šš č ů ú ž ž

Více

ť ý ř í ú í í í í í í é ó ř ří ů ť ď ý ř í ř í š ě í éž í Ž Í í ěř í ří ěř ý ří í í ř í ř í í í ř í ř í í úř š í ú í ž ř í í í í ř í ř í í í ú ř í í í é ř í í í ň ú í ř í ř í é Č ř í ř í ú í ý ů ý Ů Í

Více

ý ů Č ú š ý Ř ý š ž ý ý ý ň ů ýš ó ů ž š ý š ů ý š ů ý ů ů š š ýš ž ýš ýš š ý ů ž š ž ú ú š ž ň ú ú ň ý ý ň ň ů ý ň ý š ž ň š ů ů ň ý ž ž ú ý ň ž ů ů ů ů š ý ý ž ň ó š ýú ž ó ó Í š ýú ž ó Í ó Ů ý ó š ý

Více

ě ý úř ď Ž ž ř ě ě č Ž Í Č Ž Í š Ž ť š ě ř ů ř č č ř ř š č Č Ž ý č ě ť ý ť ď ě ě ř šř ů š ý úř ď č ě ě ě ď ů ěď ě š ř ů ř ď č ó ř ě š ř ů č ř ř č ř ěí ě š ř ů ž Ýď Č ř Ž č č č č Á š ř Í ř ď č ě ě ě ý ů

Více

č č ý ý úč é ř š ř č č é č č č ú ř é é č ý ů ó č Ú č é Ž ýš é Ž č ř ď ř ř ů é č ř ý ř š ý ý ý úř Á ýš é Ť ů ž ý č ššč ýš é Ž é é é Ž ú é š Ž é č é éú ůž ýš é ýš š úč ž ý ů č é ýš é ň ř ů ýš é é é ůž ýš

Více

Úř ě ý Ú š ě ř ý ě é ř š ě é ú Úř ě ý Ú Ž é ě ě š ř ů ř š ř Ž ý š ř Ž ě ě š ř ů ě Š ý š ý ě éř éž Ř é é ý ý ěř ě ř ů ý ěř ě ě ý ů ě š ý Š ř š é ř ú Í ě é é ú é Í Úř ý š ě ě é ř ř ý ý ě ě ú é ř ý ě ý ý

Více

Ž Ř Š ň ř Ř Á ÁŠ Ř É ý úř ň é Í ž ř ě ě ě ř š ý ř ě ě š ů ř ě ě š ř ů ř ě ř ě ě š ř ů ě ř ě ř ř é š ě ě é Ž ý é Á ř é ž ý ý ů ý ě ř š ě ř é ý š Ž š š ě ě é ž é ř Ž ž š ě Ú ů ý ě ý ě ý ů ú ů é úř ň é ě

Více

HiPath ProCenter Office V1.0

HiPath ProCenter Office V1.0 HiPath ProCenter Office V1.0 HiPath ProCenter Office V1.0 je kompletní řešení pro vytváření center obsluhy volání (call centrum) a zpracovávání zpráv pro malé a střední podniky. Umožňuje dalekosáhlé využití

Více

ž ř č Ž Ú ř ě é é ý é é é é é ě é č č ř č Ž Í ý š ž ě é é ééů ž ř š é č Í é ř Ž é ř é ě řš č ě č é é é ěú Ů ě ý č Í ě ý ě š ě ě é ě š ě ú ů é č Ž ř š é Ž Í é ěř č ř ě ě ěř č ž č ě č ý Ž žé č é ž č é ž

Více

ň ó Ž Í úš ý š ů š š Ž ý ý ý š š ý ý ý ů ú ů ý ú Ý ý ý ý ý ů ú ú ů ú ú ť ú Ž ý ů ý ú ý ý ý ý ý ů ú ú ý ů ú š ú É ů ý ů ýš Ž š š Ú š ý š Ž ý ú ú Ž ú ý š Ž ú Ž š ý ýš ý ú Č ů ú Č ý š ů Č Č ý ý ú ý ý ů ý

Více

Ž é Ž ň é é é Ť Ž é é Ó Ť é Í Í Ť Ť é ť é Ť é é é é é é é Ť é é Ž é é é ť Ď é Ť é é é éť é é é é é Ť ň é é Ť Ť Ť Ť é é é é é é Ť Š é ď Ž é é Ť Ť é é é é ď é Ť é Ť é é Ó Ť Ť Ť é é Ť Ť é é é é Ť ň ň Ť Ž

Více

ů ý é ď ž é ý Ž é é ř ř ž é ř ý Í ý ý ř ý š ý š š ň é Ý ň é ý Ž ř ř Ž é é ř ú é ú ý ýš é ř ú é ú ý ýš é é Ž ř Ž ý ů ý ř ý ů ý ř ů ýš ů ř ý ř š ř é ž ý é é ř ýš ý ů ž ž é ů ý Ž ý ř ů ú ž ý é é ř ýš ý ů

Více

Ě ŠŤ Í Á Ě šť É é ěú š Ů š é ě š Š š Š é ě Ů ú é š ě ě ě ý Ů Ů é Ů é Š ě ě ě ě ě Šť š ě šť ě š ěú ě é ě é ý Ů ě š é ě Žý Ů š ě é ě ě š ů ý Ů é é é ě ě ěň ě é ě ě šť Č é šť ň š ě é ý é é šť ě ŠÍ Č ě é ě

Více

ú ů é é Š Š Č ó Ř ď č Ř Á ÁŠ ň ý úř Í ů é é č úč ů ř č ř ě ě š ř ů č ú ě é č ý ů č č č č ř ý ů ě ř š ň ý ě úř ř č Č Č č Ú Í Ů Í ÁŇ Ý Č Ú ě ň ý úř Ú ů é é ě ž Č é ě ů ý é é č é č ý š ň é ě é ě š ř ů é ř

Více

Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení

Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení Absolventské práce 9. ročníku pravidla pro tvorbu, průběh obhajob, kritéria hodnocení Absolventská práce je jednou z forem, pomocí které škola ověřuje dovednosti, schopnosti a znalosti žáka, který končí

Více

í é ě ů ří é ů í ř Ťí ď í ú í í í ří ř ů í é ěř ů í ěř ěř ý í ů ů í í ý í ů í í ř í í ú ěř ů í í í í Ú Ú ý ú ů é í ý ý é í ě í ě é ř ě ě í ý é í ě Žď ř ý ň í ů Č ň ý ý úř ř é í í í Ž ě ú í ů é ý í ů í

Více

é é ě ř ů ů ů ů ů ť ř š š ěú Š Ú ě é ěú é ěř ů ý é ů é ý ě ě ř ů ů ě ý ú Í ě ý ř ú ě ý ř ú ě Í ú ř ú ř é ř ě ý ť ů ý Í ě ý ř šť š ř ý ř ý é ě ř ě é Í ě ř ř é ý ř š š é ý ř ý ý š ď ě é ěř ř Í Š ěř ý é ě

Více

é ú š ř ý Č šť ř é ř ž Č ý ť ž ý š š Č š Č Ě Í ú ý Š ž š éř ř š éř Č šť éř š éř ž š éř é ž Č Ř Ý š Ě Í Ž Í Š Ě Í ú ž š Í ř š Í ž žý š ř Í ž ř š Í ú š Í ý é ř ř š š é é ú ž š ř š š ř ř š Í ž ú š š ř ď ú

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0247 APLIKACE POČÍTAČŮ V MĚŘÍCÍCH SYSTÉMECH PRO CHEMIKY s využitím LabView 3. Převod neelektrických veličin na elektrické,

Více

ž Ú é ř č ý Ů ú č ů ř ř é ě é ř ř é ř ř š é ý ů š é é ú ý š ě é š ž š ž é š ýč ž ý ý ř ý ú ž ú é š šř Ů ň ý ř ř č é ř ě ě š é ě š é éť ě š é č ř úř ů ú ů č ý ý Ú é Ú ěř ř Ú č ř ů ú ý úř Ú é ě ý úř ě é

Více

ú ž ó ř č Č Á š ř ř ř ž ř ž ř Ú č Š Ě ř č ř ř ž ů ř ř ů ž ř ř ů ř ž ž ř ř š ř ř ř ž č ž ř č úč ř š ó ž ř ř žš ž Ž ň ř č úč ž ř ř ř šť ž č ř ř Č Č É É ř č ř ř ž ř ř ř č Ý ž Ý ŘÁ ř ř ď č ř ř ď ř ř ž ž ř

Více

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa

4 Část II Základy práce v systému. 6 Část III Úvodní obrazovka. 8 Část IV Práce s přehledy. 13 Část V Kontakty. 19 Část VI Operativa 2 Dokumentace SMAN Obsah Kapitoly Část I Úvod 4 Část II Základy práce v systému 6 Část III Úvodní obrazovka 8 Část IV Práce s přehledy 13 Část V Kontakty 19 Část VI Operativa 23 Část VII Nabídky 35 Index

Více