tel.: / Přejeme pohodové prázdniny a báječnou dovolenou...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "tel.: 315 650 311 / e-mail: redakce@neratovice.cz Přejeme pohodové prázdniny a báječnou dovolenou..."

Transkript

1 N e r a t ov i c k é Lis t y, informační bulletin měs t a ČERVENEC/SRPEN / Zdarma ks radnice město ekonomika kultura sport inzerce tel.: / Přejeme pohodové prázdniny a báječnou dovolenou... Přejeme všem občanům Neratovic a zvláště školákům, studentům a hlavně jejich učitelům a profesorům krásné dva měsíce prázdnin, dovolenou vašich snů a příjemné dny odpočinku po celoroční práci. Věříme, že dny odpočinku prožijete podle svých představ a naberete nové síly a elán do další práce, učení či studia. Přejeme hodně sluníčka, pohody a dobré nálady a hlavně šťastné návraty domů. To všechno vám upřímně přejí jménem celého města Neratovice. Miroslav Lid - starosta, František Morava - místostarosta, Ludmila Roithová, tajemnice KAMENY ZMIZELÝCH V neděli 13. června byla uspořádána vedením našeho města ve spolupráci s Českou unií židovské mládeže z Prahy vzpomínka na osud zdejšího lékaře Žida MUDr. Bedřicha Klemperera a jeho rodiny v době nacistické okupace. Vzpomínku moderoval pplk. Josef Kubias, předseda Územní organizace Vojenského sdružení rehabilitovaných Armády České republiky Mělnicka. Slavnostního zahájení se po státní hymně ujal starosta města Dr. Miroslav Lid, který svými krásnými slovy přivítal vzácné hosty dceru doktora Klemperera paní Astu Mojžíšovou z Prahy, její rodinu, přítomné zástupce Parlamentu ČR poslance PhDr. Robina Böhnische a senátora MUDr. Pavla Trpáka, předsedu OV Českého svazu bojovníků za svobodu Mělnicka Františka Černického, starostu Sokola Mělník Ing. Bohuslava Bubníka, jednatelku Jednoty ČSOL Mělnicka Taťánu Bubníkovou, I. místopředsedu Ústřední rady Vojenského sdružení rehabilitovaných Armády ČR plk. v. v. RNDr. Miloše Ondráka ze Svobody nad Úpou a členy VSR Mělnicka, představitele židovské organizace, která zajišťuje akci Kameny zmizelých, zastupitele našeho města, občany města, zástupce žáků Základní školy Ing. Miroslava Plesingera-Božinova, zástupce učitelského sboru této školy, pamětníka města pana Petra Petrnouška a další přítomné spoluobčany. Po velice srdečných slovech pana starosty byl zasazen odbornou firmou Červenka do chodníku před domem čp. 80 pamětní kámen zmizelých. Po recitaci židovské básně panem Kubiasem a krásné melodii operní hudby přednesl svojí promluvu radní města PhDr. Miroslav Pavlík, z níž většinu uvádíme: Když jsem si jako radní u pana starosty přečetl dopis paní Mojžíšové s prosbou o vyjádření souhlasu k umístění Kamene zmizelých v těchto místech, odkud její tatínek, jeden z dlouholetých neratovických praktických lékařů mladé Československé republiky v těžké době následné nacistické okupace Československa jako Žid odcházel touto cestou ze svého bydliště na jistou smrt Potom, se mu podařilo v roce 1939 urychlenou emigrací do vzdáleného Teheránu zachránit život své manželky a třech dětí, mezi kterými byla tehdy malá tříletá tatínkova Astičéka Klempererová, byl to pro mne signál vstoupit do tohoto případu svojí pomocí. Jaké byly asi psychické pocity tříleté holčičky, která ještě jistě ani netušila, že viděla naposled svého milovaného tatínka. Když později začala chápat a již nikdy tatínka nenašla, určitě si vše prožité vybavovala. Když ve svém vzpomínání hovořila o tatínkovi, tak to byly jen životní obrázky z jejího skutečného dětství, nebo co slyšela od své maminky, která pocházela z Neratovic, původně se jmenovala Tausigová a byla již druhou manželkou Dr. Klemperera. Velice dobře si paní Asta pamatuje, že maminka chodila do Sokola spolu s operní hvězdou Národního divadla Marií Podvalovou, sopranistkou, která v Národním zpívala kněžnu Libuši v opeře Bedřicha Smetany, a která se při svém onemocnění dostala do péče zdejšího lékaře MUDr. Klemperera. (Pokračování na straně 2.) w w w. n e r a t ov i c e.cz

2 2 AKTUALITY Z MĚSTA Červenec/Srpen KAMENY ZMIZELÝCH (Dokončení ze strany 1.) Maminka s dětmi po zabydlení v Teheránu dostala počátkem války ještě několik dopisů od tatínka a pak už nic. Nastalo jen čekání, které skončilo až po návratu do vlasti v roce 1946, kdy dostala do ruky z Ministerstva obrany v Praze protokol o jeho smrti v roce 1944 v polské Osvětimi v plynové komoře v táboře Birkenau. Jak slyším koncentrační tábor Osvětim a Birkenau, vidím před sebou nezapomenutelné pohledy a zážitky ze svých sedmnáctých let věku, kdy jsem v roce 1949 jako vyučený tkadlec a student počínajícího druhého ročníku Průmyslové školy textilní ve Vrchlabí byl vyslán do polské Lodže, abych několik měsíců zapracovával na tkalcovských stavech jejich nové pracovníky v tamních tkalcovnách. Byla to pro mne veliká životní praxe nejen pracovní, ale i následně doživotní zkušenost, co to byla druhá světová válka a její důsledky, co znamenal koncentrační tábor Treblinka, Osvětim a Birkenau - továrna na smrt a co čekalo i na náš český národ, nebýt drtivé porážky Německa vítěznými mocnostmi z Východu i Západu. Podrobné návštěvy těchto míst v doprovodu bývalých vězňů, kteří toto peklo prožili, ovlivnilo i řadu mých budoucích životních rozhodnutí. Viděl jsem, co znamenal a způsobil německý nacismus, fašismus a nepředstavitelná národnostní nenávist. Bylo to hrozné, hrozné a hrozné. Tato vzpomínka není určena k rozboru hitlerovského nacismu, ale spíše považuji za svoji povinnost hlasitě připomenout v našem městě výsledky nacistického protižidovského boje, který byl charakterizován nepředstavitelným protižidovským zločinem, jehož pokračováním a vyústěním byl plánovaný a uskutečněný holocaust. Když jsem před 12 lety, po zvolení do našeho zastupitelstva, zahájil mnohaleté svobodné bádání o zdejší minulosti, získal jsem mnoho poznatků, o kterých se dlouhá léta nemluvilo nebo nesmělo mluvit. Podrobným ohledáním místních památníků jsem zjistil, že zdejší památníky opomíjí lidské osudy našich bývalých spoluobčanů, zvláště židovského původu, což svědčilo o nemravnosti při pohledu na minulost našeho města. V říjnu 1939 byla nařízena registrace židovských obyvatel Protektorátu a zároveň byla likvidována Židům základní lidská práva. Židé nesměli vykonávat práce ve veřejné správě, školství, soudnictví. Nesměli být advokáti, pracovat jako lékaři, redaktoři, nesměli být členy různých sdružení spolků a vědeckých ústavů. 20. ledna 1942 bylo v Berlíně na shromáždění předních nacistů za předsednictví Reinharda Heydricha stanoveno konečné řešení židovské otázky, čili likvidace Židů. Heydrich řekl: V rámci konečného řešení evropské židovské otázky připadá v úvahu evakuace asi 11 milionů evropských Židů na východ, kde budou pracovat na stavbě cest a jiných objektů pod přísnou kontrolou, přičemž nesporně velká část těchto podlidí vypadne přirozenou selekcí. Během praktického provádění tohoto konečného řešení bude Evropa pročesána od západu na východ. Evakuovaní podlidé projdou nejprve přechodnými ghety např. v Terezíně, odkud budou transportováni dále na východ. Pak dodal: Führer vydal rozkaz k fyzické likvidaci Židů! Z našeho města včetně tehdejších okrajových součástí bylo evakuováno 38 Židů, z nichž přežilo 7. V konečné evidenci zdejšího kronikáře již nebyl MUDr. Klemperer, který po všech zákazech pracoval jako pomocný dělník na zdejším nádraží a byl po udání přemístěn z Neratovic do Oslavan na práci v lomu, v místní Den dětí se vydařil I přes jisté obavy z vývoje počasí se Den dětí dne 4. června na kynologickém cvičišti v Mlékojedech vydařil. Asi dvěstěpadesát dětí mělo možnost shlédnout historickou vojenskou techniku, dobové zbraně, výcvik služebních psů kynologického klubu Mlékojedy-Neratovice, techniku hasičského záchranného sboru z Mělníka, Neratovic, techniku městské policie a činnost sokolníka při předvádění cvičených dravců. Rovněž nechyběly soutěže, odměny pro soutěžící a nezbytné občerstvení. V očích dětí bylo vidět, že se jim den líbil. Městská policie děkuje všem, kteří svým podílem k jeho průběhu přispěli. Městská policie kronice uveden. Dnešním dnem je tehdejší nepřesnost evidence napravena. Dr. Klemperer byl občanem našeho města až do své strašné smrti, kterou bude připomínat dnešní památka Kámen zmizelých. Dnešním dnem vedení města napravuje neúmyslné zapomenutí jména pana doktora v naší poválečné historii města. Idea německého umělce Güntera Demniga zvaná Stolpersteine se pro nás stává vhodnou inspirací, a ve spolupráci s Českou Unií židovské mládeže zapomenutí svých zavražděných občanů židovského původu v historii města s konečnou platností napravíme. Na závěr mé promluvy dovolte, abych vás seznámil s opisem výstřižku z Lidové demokracie ze dne , který mně zaslala paní Mojžíšová: Důvěrník gestapa na nádraží v Neratovicích popraven K trestu smrti byl odsouzen mimořádným lidovým soudem v Praze 43letý železniční zaměstnanec V. Mysliveček, který podle žaloby státního zástupce dr. Matuše byl v letech důvěrníkem gestapa na nádraží v Neratovicích. Tam sledoval a udával sabotážní činy. Psal do Arijského boje proti židům z okolí a udával je pro různá provinění proti německým předpisům. Udání podával na četnické stanici a protože všude o sobě prohlašoval, že pracuje pro gestapo, museli četníci jeho udání podávat dále. Vykázal z nádraží Alfréda a Pavla Schůdka z Tišic, že nenosí židovskou hvězdu. Ale nato je sám předvedl na četnickou stanici. Potom byli Schůdkové předvoláni na četnickou stanici, odešli tam bez zavazadel, byli převezeni do Mladé Boleslavi a posláni do koncentračního tábora, kde byli popraveni. Tam zmizel též dr. Klemperer, kterého udal obžalovaný, že prý se zdržel přes 22. hod. v bytě jedné ženy. Udal dále dr. Paška, že chodí bez hvězdy okolo nádraží a nepracuje, četnického strážmistra J. Jandyse udal, že haní německé vojenské transporty a vypravuje, co slyšel v zahraničním rozhlase. Železničáře udal, že četli knihu o ruských legionářích. Ženě Pamětní kámen zmizelých v chodníku před domem čp. 80 v Nádražní ulici. (foto red) žida Kellera hrozil udáním, pokud se nedá rozvést, protože shání pod rukou potraviny. Obžalovaný doznal, že ho navštívil třikrát dr. Bethke z kladenského gestapa, ale udavačství popíral. Říkal, že v roce 1941 byl sedm měsíců v koncentračním táboře. Byly to však prokázané nádražní krádeže. V. Mysliveček byl před senátem vrchního soudního rady dr. Dědourka ve všech případech usvědčen a uznán vinným ze zločinu proti osobám a zločinu udavačství. Poprava byla vykonána v 16,30 hod. na dvoře pankrácké věznice. Závěrem tohoto pietního slavnostního programu poděkovala paní Asta Mojžíšová za krásný průběh vzpomínky na jejího otce, poděkovala a vyjádřila naději, že bude moci být přítomna u dalších vzpomínek na všechny neratovické oběti nacistického holocaustu. PhDr. Miroslav Pavlík, radní města NABÍZÍME DLOUHODOBÝ PRONÁJEM bytu 2+kk v Neratovicích. Informace na tel Re d a kc e Lis t ů tel.:

3 Červenec/Srpen AKTUALITY Z MĚSTA 3 INFORMACE Z MĚSTA Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v našem městě V seznamu voličů bylo zapsáno občanů, voleb se zúčastnilo občanů, tzn. Volební účast 56,9%. Účast byla o 6% nižší než celorepubliková a o 7% nižší než ve Středočeském kraji. V rámci Mělnicka se voleb zúčastnilo 60% voličů. Pořadí stran ve městě: ODS hlasů (22,42%), ČSSD hlasů (19,5%), TOP hlasů (18,1%), Věci veřejné 925 hlasů (12, 7%) a KSČM 725 hlasů (9,9%). K 5% se přiblížila Suverenita (4,9%) a Strana práv občanů (4,4%). V devíti okrscích zvítězila ODS, ve čtyřech ČSSD a ve dvou TOP 09. Nejvíce preferenčních hlasů získal ing. Bendl (ODS 179), ing. Urban (ČSSD 175), Bc Šnajdr (ODS 169), MVDr. Mikeš (ČSSD 157), MUDr. Rath (ČSSD 149), Mgr. Huml (VV 108) a Mgr. Vojtová (KSČM 98). Poděkování patří všem, kteří se na průběhu voleb podíleli. Terénní sociální práce Velmi dobře je hodnocena v rámci kraje i České republiky práce našeho odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Jednou z jeho činností je i terénní sociální práce. V obecné rovině je hlavním úkolem terénního sociálního pracovníka asistence při řešení problematické životní situace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením. Asistence spočívá v pravidelné poradenské činnosti v domácím prostředí, pomoc s administrativními úkony a dokumenty, doprovod při úředních jednáních, zprostředkování kontaktu s úřady, institucemi a organizacemi, zprostředkování právní pomoci, motivace klienta k hledání vhodných řešení. Výsledkem práce by mělo být zmírnění dopadů sociálního vyloučení klienta, aktivizace k samostatnému řešení obtíží, omezení vnější pomoci ze strany státu. Důraz je kladen na prevenci sociálně patologických jevů (kriminalita, drogová závislost, gamblerství, zadluženost, záškoláctví apod.). V rámci terénní práce byly realizovány volnočasové aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. V minulém roce byly náklady na tuto činnost hrazeny z dotačních zdrojů (MPSV a humanitární fond kraje). Výhodou terénní sociální práce je její nízkoprahovost (schopnost vyhledávání problémů v zárodku formou mapování a nabízení pomoci a jejich řešení). V minulém roce se počet uživatelů služby zvýšil Parkování na parkovací kotouč Vážení spoluobčané, již v minulém vydání zpravodaje jsme vás informovali o možnosti parkování na parkovací kotouč z důvodu umožnění parkování osobních automobilů při vyřizování záležitostí v budově Finančního úřadu ve Smetanově ulici a Městském úřadu Neratovice na náměstí Republiky. Radou města bylo přijato následující dopravní opatření: Od je umožněno v době od hodin parkovat na parkovišti v ul. Smetanova (5 parkovacích míst za stávajícími vyhrazenými stáními) a na náměstí Republiky - podélné stání při chodníku před budovou Kulturního domu (MěÚ) s časovým omezením maximálně 2 hodiny. Parkovací kotouč (jednorázová pořizovací cena cca 30 Kč), který je na neomezený počet použití, lze v našem městě zakoupit na těchto místech: 1) trafika v ul. Vojtěšská naproti autobusové zastávce (mezi náměstím a ul. Smetanova) 2) trafika v ul. Masarykova ( naproti České poště) 3) trafika knihkupectví na rampě obytného domu na náměstí Republiky. Jak zacházet s parkovacím kotoučem? Na parkovacím kotouči, který umístíte za přední sklo automobilu, si nastavíte čas, kdy jste na vyhrazeném parkovišti zaparkovali. Od této doby zde můžete parkovat maximálně 2 hodiny. Věříme, že realizované dopravní opatření bude kladně přijato a umožní vyřizovat úřední záležitosti se snadnější možností zaparkovat své vozidlo. Označená parkovací místa nebudou blokována celodenním stáním automobilů. Odbor správy majetku na 74, v rámci Programu sociálního a ekonomického rozvoje města byl schválen projekt na zvýšení počtu terénních pracovníků. Rada města rozhodla o posílení terénní práce vytvořením nového pracovního místa na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrečný účet města za rok 2009 Celkové příjmy dosáhly výše 294,9 mil. Kč, celkové výdaje 276,5 mil. Kč. Hospodaření za rok 2009 skončilo přebytkem ve výši 18,4 mil. Kč. Díky včasným úpravám, které vycházely především z poklesu výběru daní, byly skutečné příjmy nižší o 1,3 % oproti upravenému rozpočtu. Vzhledem k nečerpání některých rezerv, nedošlo k čerpání všech plánovaných výdajů. Celkově bylo čerpáno 79% plánovaných výdajů. Příkladem může být Dostavba ZŠ ing. M. Plesingera-Božinova, kde došlo k úpravě harmonogramu stavby, či neúspěšné žádosti o dotaci na zateplení pláště a střechy II. ZŠ a MŠ Harmonie. Úpravy rozpočtu byly vždy projednány ve finančním výboru a na zastupitelstvu města. Výdaje jednotlivých odborů dosáhly výše: - finanční odbor 3,1 mil. Kč (dotace veřejné silniční dopravě, daně, dotace Farní charitě) - správa majetku 55,2 mil. Kč (svoz komunálního odpadu, péče o vzhled města a zeleň, komunální služby, veřejné osvětlení, sportovní zařízení v majetku města, nebytová zařízení) - odbor školství, kultury a sportu 34,4 mil. Kč (provoz MŠ, ZŠ, DDM, ZUŠ, Společenský dům, granty a dotace, programy PSER) - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 68,3 mil. Kč (příspěvky na živobytí, bydlení, okamžitou pomoc, dotace na péči, pečovatelská služba, provoz DKE, dětský stacionář, pomoc v hmotné nouzi, programy PSER atd.) - kancelář úřadu 71,9 mil. Kč (MěÚ, MěP, zastupitelské orgány, sociálně právní ochrana dětí, požární ochrana, krizové řízení, sociální fond apod.) - stavební odbor 36,8 mil. Kč (stavební akce 2009, projekty) - fondy rozvoje bydlení, povodně 1,6 mil. Kč (splácení půjček, úvěry). Podíl výdajů na dluhovou službu činil 0,1%. Bytové hospodářství spravované firmou Klokoč s. r. o. dosáhlo výnosů 14,9 mil. Peter TAXI Driver Škoda Superb Neratovice - Letiště Ruzyně od 375 Kč Tel.: Kč, náklady na byty v majetku města činily 2,3 mil. Kč. Kontrolu hospodaření příspěvkových organizací města provádí podle plánu interní audit města. Přezkoumání hospodaření města a účetní závěrku provedla auditorská firma HB Auditing, s. r. o. a při přezkoumání nebyly zjištěny chyby ani nedostatky. Investiční akce Z investičních akcí pokračují práce na dostavbě ZŠ ing. M. Plesingera-Božinova, kde probíhají elektroinstalace, je dokončen výtah, započaly malířské a lakýrnické práce a začíná se pracovat na vybavení interiéru. V ulici Práce je zhotoven spodní asfaltový povrch mezi závorami a Tovární ulicí a dále mezi Spolanou a Jedovou ulicí. Je dokončeno veřejné osvětlení, probíhají práce na chodníku a zemní práce na zbytku ulice. Na obě akce město získalo dotaci z ROP Nuts II. Střední Čechy. Z ostatních akcí byly dokončeny chodníky v ul. Hamplova, E. Beneše, Na Skalkách a v ul. Kolmá. Začaly práce na chodníku v Urxově ulici a obkladech relaxačního bazénu Městského koupaliště. 1. Polabská ukončila opravy místních komunikací. Město zažádalo o dotaci na rekonstrukci Volnočasového centra (DDM) v ROP Nuts II. Střední Čechy. Krátce z jednání rady města Rada města souhlasila s pronájmem prostor v čp pro potřeby rehabilitace a organizaci Člověk v tísni. Odsouhlasila rovněž pronájem prostor v Korycanech čp. 22 za účelem zřízení a provozování prodejny potravin. Rozhodla o vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na pojištění majetku města, schválila zadávací dokumentaci této veřejné zakázky a jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení. Rozhodnutím MPSV ČR byly městu přiděleny finanční prostředky na osobní asistenci Pečovatelské služby ve výši 140 tis. Kč. V této souvislosti rada města stanovila od navýšení počtu zaměstnanců Pečovatelské služby o 1 pracovní úvazek. Současně rada schválila předpis úhrad za poskytování osobní asistence. 241 podpisů je na petici za změnu plánovaného napojení komunikací souvisejících s výstavbou mostu pro silniční dopravu přes Labe, spojující Neratovice a Mlékojedy. 59 podpisů je od občanů Mlékojed, 133 z Neratovic, ostatních 49. Peticí se zabývalo zastupitelstvo na červnovém zasedání. Rada města schválila komisi pro výběr dodavatele na II. etapu digitalizace Městského kina. Město zažádalo o dotaci Státního fondu pro rozvoj české kinematografie. Radní rozhodli o nepodání žádosti na projekt Revitalizace centra města. Důvodem rozhodnutí je finanční náročnost akce, změny podmínek v oblasti rozvoje měst (maximální dotace 25 mil. Kč) a otázky kolem možné etapizace projektu. V letošním roce probíhá výstavba dalších úseků Labské stezky. Nové trasy vznikají v okolí Velkého Března a Litoměřic, z Horních Počapel do Zelčína a mezi Toušenía Kostelcem n. L. Nové úseky jsou převážně hrazeny z regionálních operačních programů. Mgr. F. Morava, místostarosta P r o n a j m u garáž v Nerat ov i c í c h,tová r n í ulice

4 4 OKÉNKO KRONIKÁŘE L e t n í ko u p a l i š t ě otev ř e n o od do hod. Červenec/Srpen Z KRONIKY ROK 1960 Průzkum je prováděn formou anonymního dotazníku, kdy policisté, kteří výzkum provádějí, pokládají respondentům ve věku od 20 let otázky týkající...po volbách v roce 1960 byl utvořen nový územní celek, který vznikl sloučením obcí Neratovice, Lobkovice, Byškovice a osady Horňátky / Neratovicím od roku 1954 přináležela v té době obec Libiš a část Byškovic pozn. ANo/. V nově utvořeném uzemním celku se podstatně mění ekonomická struktura dosavadního města Neratovic. Ve volbách v roce 1960 obdrželi kandidáti 99,95% hlasů. Z 50 poslanců je 36 mužů a 14 žen. Dne 23. června 1960 se konalo v místnosti ZK ROH Spolana v Neratovicích ustavující zasedání MěstNV Neratovice. Na zasedání bylo přítomno 245 občanů, z toho 44 poslanců NV. Byla přítomna poslankyně NS soudružka Karlovská, delegace OV KSČ v Mělníku vedená s. Coufalem. Byli přítomni poslanci ONV s. Sehnal, Švejda a Procházka. Na ustavujícím zasedání MěstNV Neratovice byli zvoleni tito funkcionáři: předseda MěstNV s. František Dvořák, náměstek předsedy a předseda plánovací komise s. Antonín Petrák, tajemník MěstNV s. Zdeněk Krejza; členové rady: Růžena Bubeníčková, Růžena Hofmanová, Jindřich Václav, Karel Kovařík, Josef Havelka, Alois Ryšan, Anna Spáčilová, Vladimír Samek, ing. Jaroslav Zoula, Václav Vacek. Byly ustaveny tyto komise a jejich předsedové: finanční a rozpočtová s. Růžena Hofmanová; plánovací s. Antonín Petrák; zemědělská a výkup s. Jindřich Václav; MH, doprava, obchod a bytová s. Alois Ryšan; školská a kulturní s. Anna Kaiseršotová; výstavba a vodní hospodářství ing. Jaroslav Zoula; sociální zabezpečení a zdravotnictví s. Růžena Bubeníčková; pro místní bezpečnost s. Zdeněk Krejza. Jako vedoucí odborů byli schváleni: finanční s. Karel Špáda, místní hospodářství s. Václav Vacek, vnitřní věci s. Marie Hospesová. V programovém plánu na volební období přednesli soudruzi úkoly, které chtějí splnit. Jednou z hlavní náplně práce MěstNV je otázka zemědělská. Farma státního POLICIE ČR INFORMUJE Výzkum veřejného mínění Na jaře letošního roku proběhl na Mělnicku již po druhé za poslední dva roky výzkum veřejného mínění, který uskutečňuje ve svém teritoriu Krajské ředitelství Policie ČR, Středočeského kraje, za účelem zjištění míry spokojenosti občanů ve Středočeském kraji s prací Policie ČR. Sedmadvacetiletý muž z Prahy se dne 30. května letošního roku pokusil odcizit z obchodního domu v Neratovicích dvě balení dětské výživy zn. Nutrilon, v celkové hodnotě zhruba 678 Kč. Přitom byl přistižen pracovníky bezpečností služby a poté předán policejní hlídce. Policisté následně muže převezli na policejní služebnu a zde lustrací zjistili, že se jedná o nenapravitelného recidivistu, který byl již za obdobný skutek v poledních třech letech odsouzen. Policisté z obvodního oddělení v Neratovicích řeší v současné době případy, při kterých dochází k vloupání do bytů. Neznámý pachatel, nebo pachatelé, nezjištěným způsobem překonají neuzamčené hlavní vstupní dveře do bytů v panelovém domě a z prostor bytu, nejenom chodby, ale i ostatních pokojů, odcizí drobnější věci, které můžou rychle odnést. V bytě se nikdy dlouho nezdržují, neboť jejich nezvaná návštěva, probíhá převážně v nočních hodinách, kdy majitelé v bytě spí. Mezi odcizené věci patří i notebooky či mobilní telefony. Ve všech případech se jedná o byty, které se nacházejí v panelových do- Vloupání do bytů se bezpečnostní situace a jejich zkušeností s prací Policie ČR v místě trvalého pobytu. Letos takto policisté na Mělnicku oslovili 161 osob. Dotazníky byly Vstupenkou do vězení byla dětská výživa Hříšník si poté převzal sdělení podezření pro trestný čin krádeže, za který mu lze uložit trest odnětí svobody v rozpětí šesti měsíců až tří let. Na muže byl navíc vydán soudem příkaz k zatčení, neboť za minulé trestné činy mu byl uložen trest obecně prospěšných prací, které však nevykonával, proto mu soud tento trest změnil na nepodmíněný, který si následně odpyká ve věznici. mech a je jedno, v jakém patře. Stejně tak i lokality jsou různé. Policisté by proto chtěli touto cestou upozornit občany na tyto případy. Je důležité, aby zejména ti, kteří nemají bezpečnostní vchodové dveře, si své obydlí zajistili takovým způsobem, aby alespoň co nejvíce těmto návštěvníkům ztížili jejich práci. Majitelé bytů si musí jakékoliv vchodové dveře řádně zamykat. Jak přes den, tak hlavně v noci. Přidat i další možné způsoby ochrany svého obydlí, další bezpečnostní zámky nebo tzv. řetízky na dveře. Dále je dobré se poradit s pracovníky z firem, které způsoby ochrany obydlí mají ve své náplni. následně zpracovány a s výsledky byla seznámena média. V rámci průzkumu bylo zjištěno, že 86,3 procenta respondentů na Mělnicku se cítí bezpečně v místě svého bydliště a 83,9 procenta dotázaných je spokojeno s prací Policie ČR v místě svého bydliště. Na otázku, zda se někdo z respondentů setkal s tím, že by při jednání s policistou tento po něm chtěl úplatek, nebyla zaregistrována žádná kladná odpověď. Přes 83 procent dotázaných si myslí, že pokud budou v místě bydliště naléhavě potřebovat pomoc Policie ČR, bude jim rychle a účinně poskytnuta. Co se týče dohledu Policie ČR na bezpečnost a plynulost silničního provozu ve Středočeském kraji, tak 72,7 procent respondentů z Mělnicka si myslí, že tato činnost je ze strany policistů dostatečná. Čtyřiašedesát procent dotázaných v našem regionu se dále domnívá, že policisté ze středních Čech dostatečně informují o své činnosti a přes šestašedesát našich spoluobčanů si myslí, že statku Lobkovice má výměru 302 ha, farma v Libiši má výměru 318 ha a JZD v Byškovicích 482 ha. V Neratovicích v zámku Lobkovice je sídlo ředitelství Státního statku Neratovice... V roce 1960 nebylo hospodaření farmy Lobkovice uspokojivé. V rostlinné výrobě splnila pícniny na 120%, kukuřici na 88%, řepu na 90%, obiloviny na 79%, zelenina 78%. Na tyto výsledky mělo vliv i nepříznivé počasí hlavně velké sucho v době vegetace. V živočišné výrobě splnila farma výrobu mléka jen na 64%. Příčinou bylo jednak nedostatek krmení a dále se vyskytlo nakažlivé zmetání bang. Celá bangová stáj musela být zlikvidována a byla obsazena novým dobytkem. Mimo to byl v Lobkovicích postaven teletník pro odchov mladého dobytka. V roce 1960 byl na farmě státního statku v Lobkovicích počet zaměstnanců 72 Hospodaření na farmě státního statku v Libiši bylo proti Lobkovicím ještě poněkud horší. I zde se provedly změny a úpravy pro podstatné zlepšení hospodaření. V roce 1960 splnila farma Libiš ozimy na 70%, mléko na 89%. Hovězí maso splněno. V roce 1960 zde bylo 56 zaměstnanců. Farma Libiš měla v roce kolové traktory, 1 pásový traktor (společně s Lobkovicemi), 2 mlátičky, 2 řezačky, 2 valníky, 9 jiných strojů... V roce 1960 překročilo JZD Byškovice plánovaný úkol mléka o litrů, v úkolu dodávky vajec splnilo navíc o kusů. Naproti tomu nedodalo 120 q hovězího masa. Pracovní jednotka byla 19 korun. Situací v JZD Byškovice se zabývala místní konference strany. Na úseku zemědělské výroby se má dosáhnout vyšších výnosů u pšenice, ječmene, cukrovky. Věnovat větší péči ozdravění dobytka, zvýšit dojivost. Projednat se všemi zaměstnanci třetí pětiletku. (Výběr ze zápisu přepsán s drobnými úpravami, bez obsahových změn. Příště Z kroniky města Neratovice rok 1970, první část.) /ANo/ policisté dostatečně informují o bezpečnostní situaci. Jedna z položených otázek se týkala toho, zda by dotazovaní dali přednost nepřetržité preventivní činnosti policistů v ulicích, nebo jejich rychlému příjezdu na místo jimi ohlášené události. V tomto případě se přes dvaašedesát procent dotázaných přiklonilo k preventivní činnosti Policie ČR. Na závěr lze pouze dodat, že konání tohoto průzkumu a jeho výsledky neslouží jen k tvorbě jakýchsi grafů, ale hlavně pomáhají vedení Krajského ředitelství Policie ČR, Středočeského kraje k zavedení opatření, které do budoucna maximálně zefektivní práci policistů. Jedná se o jednu z cest, jak zvýšit počet spoluobčanů, kteří budou následně spokojeni s jejich prací a budou se ve svých domovech cítit bezpečněji. Policie ČR Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Preventivně informační skupina Mělník DIA Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Mělník ve spolupráci s VZP ČR Mělník, Nadací ČEZ Elektrárna Mělník, Soukromou střední zdravotnickou školou Mělník, FAN sladidla Jiřice a diabetologickou ordinací Mělník MUDr. Jiřího Březiny si vás dovoluje pozvat na DEN ZDRAVÍ nejen pro diabetiky, který se koná v pondělí od 9.00 do hodin v Domě kněžny Emmy domově pro seniory, Kojetická 1414, Neratovice. Na programu je měření glykémie, měření cholesterolu, tlaku krve a tuku. Zveme všechny občany z města Neratovice i okolí. Výbor Územní organizace Svazu diabetiků Mělník se těší na vaši účast.

5 Červenec/Srpen ZE ŽIVOTA NAŠICH ŠKOL 5 NAŠE TROJKA ŠKOLA Máte rádi zvířata? My ano. A tak se někteří žáci z 9. ročníků zapojili do kampaně za záchranu evropských šelem pražské ZOO. Program EAZA s názvem Nechme šelmy žít má za úkol přiblížit lidem život šelem a jejich nezastupitelnou funkci v přírodě. Deváťáci si zvolili pro svůj projekt vlka euroasijského. Vypracovali nejen plakáty, poutače a počítačovou prezentaci, ale vyrobili i spoustu krásných výrobků, se kterými jim pomohly děti z prvního stupně. V sobotu 1. května se pak naši deváťáci ve složení: Petra Němečková (9. B), Kristýna Benešová (9. B), Lucka Valášková (9. B), Tereza Mikulášová (9. B), Sabina Frková (9. B), Andrea Nachtmanová (9. B), Katka Lásková (9. A) a Jakub Žižka (9. B) spolu s pí učitelkami Irenou a Blankou Škantovou vydali do pražské ZOO. Tady dostali přidělené místo u obory Ohrada, Dne proběhl opět v našem městě Český den proti rakovině. Květinkový den má v Neratovicích několikaletou tradici, pomáhá lidem postiženým zhoubnou nemocí. Chtěla bych poděkovat všem, kteří si koupili Květinkový den kde si připravili plakáty a prezentace s informacemi o vlkovi euroasijském, výrobky na prodej i soutěže pro děti (viz foto). Celý den pak návštěvníkům dávali razítka za správně splněné úkoly, prodávali naše výrobky a vysvětlovali kolemjdoucím význam vlka pro přírodu, ze které ho člověk téměř vyhubil. Pozdě odpoledne bylo v kasičce Kč za prodané výrobky. Tyto peníze půjdou na záchranu vzácných a ohrožených šelem. Všem, kteří se projektu zúčastnili, moc děkujeme. Blanka Škantová, ZŠ 28. října Neratovice žlutý kvítek a finančně tak akci podpořili. Za dobrou organizaci a úspěch akce, ve které se vybralo Kč, patří dík také učitelům, vychovatelkám a žákům 8. B ZŠ 28. října. Alice Dolanská Polští přátelé v Neratovicích (foto archiv ZŠ) V dubnu letošního roku ZŠ 28. října Neratovice podepsala Partnerskou smlouvu s gymnáziem v polském Rybniku. Ve dnech června k nám do školy zavítali polští přátelé na pracovní návštěvu, abychom se již dohadovali o konkrétních úkolech pro nás vyplývající z této smlouvy. Přijelo k nám 5 žáků polského gymnázia a jejich 3 učitelé. Ubytováni byli v rodinách a při této krátké návštěvě jsme jim připravili pestrý program. První den naši přátelé strávili ve škole, navštívili se svými kamarády několik vyučovacích hodin, prohlédli si školu a ochutnali oběd v naší školní jídelně. Velmi jim v jídelně chutnalo. Odpoledne vyrazili na výlet na Mělník, kde si prohlédli nejen historické památky, soutok Labe s Vltavou (viz foto), ale nakoupili si i suvenýry. V pátek je čekal celodenní výlet do Prahy, paní učitelka Špírková je protáhla od Václavského náměstí až na Hradčany. Praha se jim moc líbila a také jim přálo slunečné počasí, na které jsme všichni dlouho čekali. Páteční večer jsme zakončili u malého táboráčku s opékáním vuřtů a báječných moučníků, které napekly naše paní učitelky I. Horáková a V. Nová. Návštěva proběhla bez jediné chybičky a my jsme již obdrželi pozvání do Rybniku na podzim tohoto roku. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem, kteří pomohli tuto návštěvu zorganizovat všem učitelům, žákům a rodičům, kteří polské děti a učitele ubytovali a vzorně se o ně starali, kuchařkám, Mgr. Půčkovi a panu Míkovi za pomoc při organizaci této návštěvy. Mgr. Miloslava Lamačová Skupinka žáků 8. B se chystá vyrazit do ulic (foto archiv ZŠ) KOMINICTVÍ Baroš Martin Na Výsluní 1305, Neratovice Mob: Čištění komínů, vložkování komínů, revize komínů, drobné kominické práce F I R M A B Á R T A ŽALUZIE SÍTĚ DO OKEN A DVEŘÍ Tišice Chrást 263 tel.: , BURDA REALIT Y - prodej, výkup nemov i t o s t í

6 6 ZE ŽIVOTA NAŠICH ŠKOL P ř í j e m inzerce: c r. c z Červenec/Srpen STŘÍPKY ZE ZŠ ING. M. PLESINGERA-BOŽINOVA MDD na ZŠ Plesingera V pátek 4. června se na naší škole konala oslava Dne dětí. Žáci 5. tříd si připravili mnoho soutěží pro své mladší spolužáky z 1. až 3. tříd. Namátkou jmenuji: skákání v pytli, cvrnkání kuliček, hod na koš, Kimova hra, pyramida, překážková dráha a dalších 14 her. Všechny soutěže byly oceněny dárečkem nebo sladkostí. Nikdo neodešel z oslavy s prázdnou. V letošním roce jsme opět spolupracovali i s AVZEM, který si pro děti připravil soutěže a ukázku funkčních modelů letadel, což se především chlapcům velmi líbilo. Všem organizátorům patří velký dík. Den dětí se vydařil, k čemuž přispělo i nádherné počasí, které konečně po mnoha deštivých dnech nastalo.. Děti ze 4. tříd oslavily svůj MDD v Mlékojedech na populární akci, kterou pořádá Městská policie Neratovice, hasiči a vojenská posádka. Děti si vyzkoušely šikovnost v několika zábavných soutěžích: skákaly v pytlích, trefovaly se míčky do pyramidy, běhaly mezi kužely. Všich- Výročí M. Plesingera-Božinova Zástupci naší školy položili kytici na hrob Ing. M. Plesingera-Božinova v Lobkovicích při příležitosti výročí jeho narozenin. Kytici položili žáci 8. C za přítomnosti pana ředitele, radního Pavlíka a pana Kubiase. Pan doktor Pavlík také pronesl krátký proslov hodnotící význam Ing. M. Plesingera-Božinova především v době 1. světové války. Celá akce se vydařila a přispěla k rozšíření povědomí našich žáků o Ing. Plesingerovi. PIVNICE U ŠPALÍKU Mělnická 215, Neratovice (u Uhelných skladů) ni se mohli během dopoledne občerstvit grilovanou uzeninou, sladkostmi a limonádou. Soutěžní dopoledne bylo doplněno ukázkou historických zbraní včetně tanku, který děti důkladně prozkoumaly zvenčí i zevnitř. Žáci dále sledovali práci hasičů, zadržení pachatele vycvičenými psy a cvičené dravé ptáky. Z akce žáci odcházeli s nezapomenutelnými zážitky, nadšení a často mokří, díky snad nejatraktivnější akci pěně. Paní učitelky velice děkují organizátorům za zajímavou zábavnou akci i za příjemné a milé přijetí. Mgr. M. Kudrnová v červenci a spnu veselé pátky Pivní pátek Výborné pivo Budvar 10 za 19 Kč Rumový pátek Velký panák rumu Božkov za 10 Kč a malý za 5 Kč! Pivní pátek Výborné pivo Budvar 10 za 19 Kč! Pátek s vodkou Božkov Velký panák vodky Božkov za 10 Kč a malý za 5 Kč! Pivní pátek Výborné pivo Budvar 10 za 19 Kč! Rumový pátek Velký panák rumu Božkov za 10 Kč a malý za 5 Kč! Pivní pátek Výborné pivo Budvar 10 za 19 Kč! Muži a některé ženy mají svůj den v pátek Velký panák Fernet Stocku za 15 Kč a malý za 7 Kč Pátek s vodkou Božkov Velký panák za 10 Kč a malý za 5 Kč! Šipkový automat, pořádání amatérských šipkových turnajů Music box Sportovní přenosy na plátně Rodinné oslavy a podnikové večírky Ubytování v přilehlém Penzionu Dřevorex Telefon: , Pro děti z 1. až 3. tříd byly na školním hřišti připraveny různé soutěže. (foto archiv ZŠ) Žáci pátých tříd se zapojili do celostátní soutěže: Namaluj Twister zmrzlinový svět. Na velkém plátně se děti učily s použitím perspektivy a vhodnou volbou barev vytvořit plakát, který by zaujal a potěšil všechny milovníky zmrzlin a zároveň by zabodoval i v této soutěži. V každé třídě děti nejprve tvořily zajímavé náměty a nápady, aby pak mohly ten nejlepší námět použít na velké plátno. Společnými silami děti námět zvětšily a dalších několik hodin Soutěž pátých tříd zaplňovaly obraz voskovými barvami. Na tvůrčí malířské práci se všichni ze třídy spolehlivě střídali, vzájemně si pomáhali a také se dohadovali nad tvůrčími problémy. Společnou prací tak vznikly nápadité plakáty, které by určitě zabodovaly i v případné zmrzlinové volební kampani. Malířská práce stmelila naše třídy, naučila nás lépe spolupracovat a tolerovat názory jiných. Již toto je první vítězství všech páťáků ve zmrzlinové soutěži. Mgr. František Štěrba Poděkování skvělým učitelkám Technoplaneta Od do se žáci 9. A - Bobrdlíci a žáci 8. A zúčastnili soutěže Technoplaneta. Jedná se o soutěž, která je postavena nejen na vědomostech, ale hlavně - na šifrách, takže záleží na logickém myšlení žáků. Zadávání a řešení probíhalo internetově. Z celkového počtu 92 týmů z České a Slovenské republiky se umístili na 40. a 41. místě, což jim zajistilo postup pomocí divoké karty do finále, které se konalo 25. května v Praze. Finále se bohužel nemohli zúčastnit z důvodu třídního výletu. Tak zase za rok Mgr. F. Štěrba Jsme rodiče letošních druháků ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova. Mnozí z nás své děti na tuto školu zapsali díky perfektním referencím na paní učitelky, které se před dvěma lety vracely z pátých tříd zpátky do jedničky. 1. září 2008, při příležitosti přejmenování Dvojky školy, naše loňské prvňáčky přivítal dokonce prezident Klaus. Za celou školu mu obrovskou kytici předal náš Péťa z 1. A, za učitelky prvňáčků s prezidentem před desítkami objektivů kamer a mikrofonů rozmlouvala naše paní učitelka Rykrová. První třída v růžové Školičce i druhá v přístavbě hlavní budovy utekly ve znamení pilné práce na obou stranách katedry, radosti z učení a krásného vztahu ke škole. Paní učitelky své kantorské poslání dotují spoustou času a energie navíc. Pracují mimořádně profesionálně, motivují všechny své žáky ke stále lepším výkonům, učí je touze po nových vědomostech i snaze samostatně si informace vyhledávat. (Místo pohádky na dobrou noc se nejedno dítko dožaduje připojení na internet se slovy Mamí, já bych si chtěl ještě něco najít o lišce /o olympiádě/ o Václavu Čtvrtkovi... ) Paní učitelky Lenka Rykrová, Jitka Vokšická a Věra Šimáčková jdou svým žákům vzorem: Dělají svou práci příkladně dobře. Z dojemně krásných citů, které děti ke svým třídním chovají, je jasné, že naši druháci dostávají ve škole nejen vědomosti a domácí úkoly, ale také hodně lásky!!! Milé paní učitelky, děkujeme Vám za všechno! Jsme rádi, že jsme Vás poznali. Jste a budete dál v srdcích našich dětí i nás, jejich tátů a maminek. Rodiče 75 dětí 2. A, 2. C a 2. D ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova VINOTÉKA VICOLETTO Ul. Malá čp. 50 (poblíž hasičské zbrojnice u Kostomlatských sadů) Tel.: Velký výběr kvalitních sudových i lahvových vín z celého světa. Přijďte ochutnat vína plné chuti i slunce. Otevírací doba: PO - SO 16,00-21,00 hod. Těšíme se na Vaši návštěvu!

7 Červenec/Srpen ZE ŽIVOTA NAŠICH ŠKOL 7 SOŠ A SOU NERATOVICE ANGLIČTINA V PŘÍRODĚ 23 studentů ze tříd 1VS a 3VS strávilo čtyři dny od v krásném prostředí Lhotky u Mělníka, kde se konala poprvé akce Angličtina v přírodě. Tuto akci částečně sponzorovalo město Neratovice, aby přispělo ke zlepšení komunikačních schopností budoucích zaměstnanců veře jné správy v regionu. Studenti měli hodiny s lektorem z časopisu Bridge, se zahraničními lektory jazykové školy Tandem, účastnili se noční soutěže s rozličnými úkoly kladoucími důraz na rozvoj řečových schopností v cizím jazyce. Dále připravovali projekt Lhotka pro fiktivní cestovní kancelář a pod vedením svých instruktorek Mgr. Olgy Neuwirthové a Ing. Hany Římsové zábavný cizojazyčný program na závěr celého kurzu. Krásná příroda ve Lhotce a vůně táborového ohně s opékanými špekáčky umocnila příjemnou atmosféru celé akce. Výše zmíněné organizátorky by tímto chtěly poděkovat za vstřícný přístup celého personálu rekreačního zařízení ve Lhotce a zastupitelům města Neratovice za poskytnutý grant. Tak zase možná za rok Mgr. Olga Neuwirthová ZPRÁVY Z DOMU KNĚŽNY EMMY Mezigenerační sportovní hry Dne proběhly v Domě kněžny Emmy již 7. Mezigenerační sportovní hry, kdy tradičně soutěžila družstva dětí z mateřských škol Sluníčko a U Rybiček, chlapců a dívek ze Základní školy v Byškovicích a družstva mužů a žen z řad obyvatel našeho domu. Letos v disciplínách fotbal, rybolov a hod oštěpem na divočáka zvítězilo družstvo Stále probíhá Seniorský pětiboj, sportovní klání, ve kterém obyvatelé Domu kněžny Emmy soutěží o titul Železný muž - Železná lady. Těšíme se na oblíbený piknik u Labe, vrcholí přípravy na naší módní přehlídku, zaměřenou na přírodní živly (oheň, voda, země, vzduch), čeká nás účast na střevíčkové slavnosti pořádané v Centru seniorů HALÓ, HALÓ! Pozvánka pro všechny děti z Neratovic na prázdninové hraní Nízkoprahové centrum dětí Neratovice a Člověk v tísni zvou děti a rodiče na prázdninové hraní v Neratovicích ve dnech a Na vás, kdo se rádi bavíte a soutěžíte, čekají nejrůznější úkoly a překážky, které je nutné zdolat pro dosažení sladké odměny. Místo a čas budou upřesněny na plakátcích. Bližší informace se dozvíte v Nízkoprahovém centru dětí v Klubu důchodců, Školní 162 (u vlakové zastávky na náměstí). Za všechny organizátory zvou a těší se Alžběta Stropnická a Daniela Vrbová Pronajmu garáž u nemocnice. Tel.: A co nás čeká v létě? z mateřské školy Sluníčko, družstvo dívek ze Základní školy v Byškovicích a družstvo žen z Domu kněžny Emmy. Sportovní klání tradičně sledovali rozhodčí studenti gymnázia Františka Palackého, kterým chceme také touto cestou poděkovat. Mezigenerační hry provázela dobrá nálada, soutěžní nadšení účastníků a všem zůstaly veselé vzpomínky i přes nepřízeň počasí. na Mělníku, v srpnu se účastníme výstavy Na stárnutí nemám čas v Liberci - Vratislavicích a připraveny jsou oblíbené promenádní koncerty, na které vás srdečně zveme. Fotografie z proběhlých akcí si můžete prohlédnout na našich webových stránkách S přáním pěkného a ještě lepšího léta obyvatelé a zaměstnanci DKE. NEBANKOVNÍ EXPRES PŮJČKA Kč Kč BEZ POPLATKŮ, REGISTRY NEVADÍ! PŮJČÍME VÁM! Volejte KOUPÍM GARÁŽ za Městskou nemocnicí v Neratovicích. Platba v hotovosti. Tel.: Studenti ze třídy 3 VS při přípravách zábavného cizojazyčného programu. (foto Marcela Josková) Po stopách permoníků V období od do jeli žáci Základní školy Neratovice, Byškovická 85 na školu v přírodě v rámci projektu Zkusme to spolu a jinak III!. Strávili jsme krásný týden v Prkenném dole v Krkonoších. Byli jsme ubytováni v malém penzionu, obklopeni nádhernou krajinou s hustými lesy. Celý týden žáci naší školy plnili různé úkoly, které jim přichystal permoníček. Úkoly to nebyly vůbec lehké, žáci museli prokázat znalosti z přírodovědy např. poznávání jednotlivých druhů stromů, hub, Literatura trochu jinak Mami! Mami! Viděla jsem nahého Langmajera! křičím na mámu do telefonu, jen co vyjdu z divadla. Cože?! zhrozí se. Neudržím se a vyprsknu smíchy z jejího zděšení. Nesmím ji nechat příliš dlouho v té kruté nevědomosti, říkám si. A tak jí téměř dopodrobna odvyprávím celé představení Oidipa. Cítím, jako bych snad stála přímo vedle ní, jak zakroutí hlavou a usměje se. Kdy ty z toho už konečně vyrosteš? Trochu se začervenám, ale nakonec se s maminkou rozloučím a jdu raději své dojmy svěřovat kamarádkám, které z toho přeci jenom budou mít větší haló než máma. Masáže Esme Michaela Bradáčková Nabízím masáže: Klasická masáž Havajská masáž Lomi-Lomi Medová detoxikační masáž Čínská energetická Indická masáž hlavy Anticelulitidová masáž Provozovna se nachází v Obříství 5 km od Neratovic přímo nad poštou. Kontakt: Obříství 18, tel.: stop zvířat, orientovat se v lese podle buzoly a překonávat velké kopce. Za odměnu jsme s žáky navštívili Zoologickou zahradu ve Dvoře Králové a podzemní pevnost Stachelberg. Počasí nám celý týden přálo, a tak jsme využili nedaleký rybník a bazén ke koupání. Na konci týdne nejmladší žáky odměnil i samotný permoníček, a to tím, že jim ukázal místo, kde nalezli poklad. A od této chvíle budu do divadla jezdit pořád, povídám radostně. Co kdyby se zase nějaký herec dobrovolně svléknul před stovkami lidí, viď? směje se kámoška. Protože jsme byly zvědavé, tak jsme zavítaly také na muzikál Děti ráje a do divadla na William Shakespeare ve 120 minutách. Udivilo mě, že to bylo snad ještě zábavnější než Oidipus vladař. Nechápu, proč někteří lidé mají vůči divadlu averzi, když je to vlastně mnohem větší legrace než kino. Aneta Rychecká, 1. A SOA Neratovice BURDA REALIT Y - prodej, výkup nemov i t o s t í Za kolektiv pedagogů Martina Szöllösyová STŘÍHÁNÍ A ÚPRAVA PSŮ Lenka Ondráčková tel.: Psí salon nabízí: - stříhání a koupání pejsků všech plemen i kříženců - depilaci ušních chloupků - stříhání drápků Doplňkový prodej přírodní kosmetiky, hraček, oblečků, pamlsků a dalších potřeb pro psy.

8 8 Z krajského kola Závodu vlčat a Světlušek (ZVaS) jsme přivezli dva stříbrné poháry. Naše děti zabojovaly již na okresních závodech konaných zde v Neratovicích. Za naše středisko postoupila družina Jelenů (vlčata) a družina Lasiček (Světlušky) do republikového kola z druhého místa. DOŠLO DO REDAKCE NERATOVIČTÍ SKAUTI ZE STŘEDISKA LIŠÁK SLAVILI NEČEKANÝ ÚSPĚCH Červenec/Srpen Přesto, že zde byli silní soupeři, slavili jsme první úspěch. Po boku kosteleckých kamarádů jsme vyrazili na krajské kolo ZVaS, konaného 5. června v Přehvozdí u Českého Brodu. Tentokrát už jsme měli značnou konkurenci 24 týmů. Celé střední Čechy bojovaly o postup do republikového kola. Na závodech soutěžilo přes tři sta dětí. Když došlo k vyhlášení výsledků, naslouchali jsme se zatajeným dechem. Až do vyhlašování třech nejlepších nebylo jasné, jaké místo jsme vybojovali. Vlčata obsadila druhé místo! U Světlušek se opakovalo stejné překvapení. Lasičky tak dostaly stříbrné medaile a pohár, stejně jako Jeleni chvilku předtím. Tímto bych chtěl poděkovat všem dětem za nadšení, bojovnost a skvělý výkon. Jen málo scházelo, abychom poustoupili do republikového kola. Věřím, že nás tyto skvělé výsledky posílí a můžeme se v plné parádě ukázat zase za dva roky. Martin Gomola - Gumí, 2. oddíl TAURY Zápis dětí do Gapíkovy školičky Během jednoho roku svého působení si Gapíkovu školičku v Kostelci nad Labem oblíbila spousta dětí nejen místních, ale i z Neratovic. Každodenní pestrý program, hodiny zaměřené na výtvarnou výchovu i pohyb jsou dětem jako ušité na míru. Protože se během tohoto roku program, prostory i přilehlá zahrada rozjížděly do plného pracovního tempa, byla školička pro děti otevřena pouze v dopoledních hodinách. Ale od září bude všechno jinak. Děti budou moci do školičky v Centru volného času v Kostelci nad Labem docházet po celý pracovní týden (pondělí až pátek) a to od 7.30 do 16 hodin. Ale ani po čtvrté hodině nemusí odcházet domů. Navazovat bude hodinový výtvarný či pohybový kroužek nebo výuka jazyka a hry na flétnu pro nejmenší. Na tyto odpolední kroužky mohou docházet děti zapsané i nezapsané do školičky, řekla jednatelka společnosti GaPa pro Vás, Gabriela Kvasničková. Připraven je nejen celodenní provoz, ale i nově zrekonstruovaná zahrada se spoustou herních prvků pro děti, takže vyžití dětí nabízí Gapíkova školička skutečně kompletní. Ti z rodičů, kteří přemýšlejí o zápisu svého dítěte, si mohou domluvit schůzku a všechny prostory, které děti využívají, si prohlédnout. Děti mohou do školičky docházet pravidelně nebo dle potřeby rodičů. Miss Princess of the World Dne května se osmnáctiletá studentka místního gymnázia Tereza Jinochová zúčastnila Promotion Národního výběru ČR a zároveň finálového galavečera soutěže Miss Princess of the World. Finálový galavečer se uskutečnil 22. května v Itálii v rámci finálového dne Mezinárodního kulturního festivalu Felicita Gargano. Tereza Jinochová se stala Miss Photo Princess of the World Czech Republic. Velké poděkování patří řediteli GFP Aleši Jinochovi za uvolnění z výuky, dále DDM Neratovice za propůjčení prostor pro nácvik volné disciplíny a v neposlední řadě všem, kteří Terezu v soutěži podpořili. Děkují rodiče. V loňském roce se nám osvědčilo zavedení takzvaných permanentek, kdy si rodiče za zvýhodněnou cenu mohou zakoupit pět, deset nebo patnáct vstupů a vyčerpat je v průběhu jednoho až dvou měsíců, vysvětlila jeden ze způsobů platby G. Kvasničková. Další nespornou výhodou naší školičky je omezený počet přijatých dětí. Takže učitelky s dlouholetou praxí a zkušenostmi se mohou věnovat každému z dětí individuálně. Pokud chcete svému dítěti dopřát pobyt v dětském kolektivu a nepodařilo se vám ho umístit do školky v místě bydliště, můžete využít této nabídky. Bližší informace najdete na Podrobnosti všem, kteří mají zájem o zapsání dětí do školičky či některého z kroužků rády poskytnou Gabriela Kvasničková a Pavlína Bártová. Naďa Černá O farní charitě neratovice Farní charita Neratovice byla založena v roce 1991 P. Aloisem Kubým jako experiment Ministerstva zdravotnictví a příští rok uplyne 20 let naší činnosti. A co že za tímto experimentem stálo? Domácí zdravotní péče, ke které časem přibyla i péče sociální. Začínali jsme od plenek a dnes je z našeho miminka dospělá žena agentura domácí zdravotní a sociální péče. Naším cílem je poskytovat klientům odbornou kvalitní službu tak, aby byly zajištěny všechny jeho potřeby a on mohl co nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí. Naší cílovou skupinou jsou klienti, kterým tuto péči předepsal ošetřující lékař, klienti, kteří již nezvládají plně zabezpečit chod své domácnosti, klienti v péči své rodiny, která se v důsledku nemoci, dovolené apod. o ně nemůže dočasně postarat. Naším klientem může být kdokoliv bez omezení věku, trvalého bydliště, zdravotního stavu a sociálního postavení. Možná se ptáte proč se nejmenujeme jinak, jako spousta jiných agentur, které najdete v,,adresáři agentur domácí péče od České asociace sester? Odpověď zní naším zřizovatelem je Arcibiskupství pražské a Farní charita Neratovice je soukolím Arcidiecézní charity Praha, stejně jako FCH Praha Holešovice, FCH Praha Stodůlky, FCH Praha Chodov, FCH Příbram, FCH Vlašim a FCH Starý Knín. Celkem má ADCH Praha 42 Farních charit, ale výše jmenované mají stejné zaměření jako my vysoce specializované na odborné úrovni! Toto je projekt ADCH Praha Farní charity. Dalšími projekty jsou Rozvojové středisko-adopce na dálku, Azylový dům sv. Terezie v Praze, Dům pro tělesně po- Vaše království hraček Kostelecká ul. 265 Neratovice Komerční Park N a p i š t e nám: redakc ov i c e.cz stižené Fatima, Azylový dům sv. Gerarda pro matky s dětmi v Brandýse nad Labem, Dům Gloria-stacionář pro seniory a další projekty, které najdete na Chceme svoji práci nadále vykonávat svědomitě, na 100 %! Ve svém volnu se snažíme našim klientům zpestřit dny posezením u kávy, setkáním klientů s programem, jezdíme na výlety, výstavy, kde výrobky klientů prezentujeme, připravujeme ples, Tříkrálovou sbírku apod. Farní charita spolupracuje s úřadem práce a Probační a mediační službou ČR, která zajišťuje obecně prospěšné práce pro odsouzené. Chceme se nadále plně věnovat naší cílové skupině i přesto, že je od nás očekávána spousta jiné činnosti. FCH Neratovice je čistě profesionální a dobrovolné akce jsou součástí spolupráce s ADCH Praha (např. sociální šatník, různé krizové situace a ostatní činnosti ). Po devatenácti letech se FCH Neratovice přestěhovala do nových prostor v ulici U Závor 1458, které dne požehnal a posvětil pan biskup Karel Herbst a zástupci ADCH Praha. Děkujeme městu Neratovice za podporu a těšíme se na další spolupráci! FCH Neratovice Český jazyk Matematika Psaní Čtení Tělesná výchova Hudební výchova Prvouka ZŠ LÁZNĚ TOUŠEŇ HLAVNÍ 25., , LÁZNĚ TOUŠEŇ, PRAHA VÝCHOD Za jedničku slevičku! 1. A /11 (za každou jedničku na vysvědčení % sleva, např. 5x jednička = 5% sleva na nákup) Bohatý výběr hraček na písek, zahradu a vše pro vodní radovánky (bazény, lehátka, kruhy, zvířátka,... potápěcí výstroj) za skvělé ceny! Kateřina Volná Praha / 1111 Výborný Výborný Výborný Výborný Výborný Výborný Výborný Výborný Výborný Výborný Výborný Výborný Výborný Výborný Výborný Výborný

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát Členové: Lenka Kadlecová, Andrea Maturová, Mgr. Jaroslav Hodyc, Ing. Jakub Procházka, Jindřich Polívka DiS.,

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

Jesenické dožínky 1.9.

Jesenické dožínky 1.9. Jesenické dožínky 1.9. Letos se konal již 9. ročník Jesenických dožínek, které společně pořádá Obec Bělá pod Pradědem, Zemědělské družstvo Jeseník a Okresní agrární komora Jeseník. Dožínkový průvod vyšel

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Zpravodaj. INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002

Zpravodaj. INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002 www.dobra.cz Obec Dobrá 22. listopadu 2002 Zpravodaj INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002 Pro volby do zastupitelstva obce Dobrá byly registračnímu

Více

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii

Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna. Stalo se. Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii Chyňavský zpravodaj 5/2012 Výtisk zdarma Dvouměsíčník pro Chyňavu, Malé Přílepy, Libečov, Podkozí a Lhotku u Berouna Vážení spoluobčané, Stalo se Veliký úspěch Dušana Plodra v Austrálii dovolte mi, abych

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17%

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17% Oběžník č. 4/2014 1/ Soutěž mladých hasičů V sobotu 7. června 2014 se koná na hřišti za základní školou soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce. Začátek v 9.00 hodin. Přijďte povzbudit naše malé hasiče.

Více

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání

Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání Domov sv. Alžběty na Žernůvce ve spolupráci s Klubem přátel výtvarného umění v Tišnově uspořádal výstavu uměleckého kováře Jaroslava Zeleného z Lomničky s názvem Jiskry potu života, radosti z práce a rozjímání,doplněnou

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz Č E R V E N 2015 OÚ INFORMUJE DĚTSKÝ DEN

Náměty a připomínky zasílejte na: obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz Č E R V E N 2015 OÚ INFORMUJE DĚTSKÝ DEN Č E R V E N 2015 OÚ INFORMUJE DĚTSKÝ DEN Slavilo se tradičně na návsi v lipové aleji a počasí opravdu přálo. Do plnění různých disciplín se zapojili kromě dětí i dospělí či odrostlí a bylo příjemné sledovat,

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner

V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner V neděli 3. ledna se konal v Oseku u Pomníku katastrofy dolu Nelson III, pietní akt k 76. výročí, kterého se zúčastnil i starosta Háje Karel Drašner s položením kytice. V podvečer 3. ledna 1934 se na dole

Více

Zpravodaj. Slovo starosty... Městské. části Praha - Dolní Měcholupy. Vážení občané,

Zpravodaj. Slovo starosty... Městské. části Praha - Dolní Měcholupy. Vážení občané, - 1 - ZPRAVODAJ BŘEZEN 2010 Z obsahu Slovo starosty Aktivity OS Leonardo 105 let SDH Poděkování hasičům Další informace z MČ Inzerce Zpravodaj Městské Slovo starosty... Vážení občané, předem než začnu

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Centrum ZDISLAVA, Radnická 350 Nové Město na Moravě Kéž v pomoci druhým nacházíme své vlastní štěstí. Milí přátelé, scházíme se na začátku nového roku, abychom zhodnotili ten minulý.

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Kronika obce sytno 2002

Kronika obce sytno 2002 Kronika obce sytno 2002 1. 0 Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1.Významná životní výročí 75 let Zdvořanová Marie 65 let Bouzková Vlasta, Bukovská Marie,Veber Martin 60 let Hanzalová Jaroslava, Palmová Anna

Více

Úhlejovský zpravodaj

Úhlejovský zpravodaj Úhlejovský zpravodaj pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo: 2 ročník: I červen 2007 Zpráva z veřejného jednání zastupitelstva Obce Úhlejov Dne 27. 4. 2007 v úřadovně Obecního úřadu

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 19. ročník duben 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 4. dubna 2013 Usnesením č. 14/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2013. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty,

Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, březen 2007 číslo: 2 Vážení spoluobčané, chalupáři a přátelé Studeného a Petrovy Lhoty, jelikož odezvy, které jsme zaznamenali na náš první Studenský občasník, byly kladné, máme tu pro Vás druhé vydání,

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM

Ročník XXXIV DÁREK K NAROZENINÁM Ročník XXXIV Vydává město Železnice Z obsahu: - Číslo 4/2015 DÁREK K NAROZENINÁM Dárek k narozeninám Z jednání orgánů města Zprávy z městského úřadu Slovo nové ředitelky Masarykovy ZŠ Co se chystá v knihovné

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Kronika obce Sytno 2012

Kronika obce Sytno 2012 Kronika obce Sytno 2012 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace 1.1 Významná životní výročí 85 let Zdvořanová Marie (č.p.55 ) 75 let Bouzková Vlasta (č.p.55 ) 70 let Hanzalová Jaroslava (č.p.30),palmová Anna

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, snažím se vždy na konci roku seznámit Vás s tím, co se nám podařilo a nepodařilo uskutečnit z hlediska investičních akcí v loňském roce a co plánujeme na rok letošní.

Více

17. prosince - Vánoční besídka

17. prosince - Vánoční besídka 17. prosince - Vánoční besídka Vánoční besídka, která se konala 17.12. v DIVADLE NA KOPEČKU, se vydařila. Obě představení byla plná tance, her, zpěvu a taky reklam. Účinkovali zde i herci ze souboru Studánka

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ WORKSHOP (DÍLNY: DIVADELNÍ, FOTO, HUDEBNÍ, VIDEO) FESTIVAL SCÉNICKÉ DIVADELNÍ TVORBY PLUMLOV, 09. 23.

NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ WORKSHOP (DÍLNY: DIVADELNÍ, FOTO, HUDEBNÍ, VIDEO) FESTIVAL SCÉNICKÉ DIVADELNÍ TVORBY PLUMLOV, 09. 23. NABÍDKA MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ WORKSHOP (DÍLNY: DIVADELNÍ, FOTO, HUDEBNÍ, VIDEO) FESTIVAL SCÉNICKÉ DIVADELNÍ TVORBY PLUMLOV, 09. 23. ČERVENCE 2006 Za finanční podpory: TAITO, spol. s r. o. 2006 Plumlov

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

ČINNOST KRAJSKÉ RADY V OBDOBÍ DUBEN 2011 AŽ BŘEZEN 2013 V uvedeném období se uskutečnilo zasedání krajské rady 8 krát a jejího předsednictva 22 krát. Práce rady byla poznamenána těžkostmi, které zrod nových

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Zpravodajství z Biřičky

Zpravodajství z Biřičky 2/2014 Vážení klienti domova, vážení zaměstnanci, vážení návštěvníci, uběhlo pár týdnů a je čas vydat další číslo a informovat Vás o aktualitách v domově. Zbrusu nové jméno a firemní barvy Klienti a zaměstnanci

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Státní diapozitivový a filmový ústav

Státní diapozitivový a filmový ústav Státní diapozitivový a filmový ústav 1920 1940 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Státní diapozitivový a filmový ústav Časový rozsah pomůcky: 1920 1940

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH Datum: 2. 5. 2013 Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01 PŘÍTOMNI: Rada starších:, Irena JIRÁSKOVÁ, Pavel VYSLYŠEL, Petr ČERNÝ, Květa PŘIBYLOVÁ, Slavomíra FEJKLOVÁ,

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH ZÁPIS Z JEDNÁNÍ RADY STARŠÍCH Datum: 5. 12. 2013 Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01 PŘÍTOMNI: Rada starších: Irena JIRÁSKOVÁ, Pavel VYSLYŠEL, Květa PŘIBYLOVÁ, Slavomíra FEJKLOVÁ, Zdeněk

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 zapsaný spolek MYGRA-CZ Obsah výroční zprávy: 1) Úvodní slovo 2) Základní údaje 3) Vedení organizace a kontakty 4) Členství v organizacích 5) Přehled činnosti sdružení za rok

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

MĚSTO PRO DĚTI. 15. 9. 15.11.2010 kampaň Sítě MC o. s. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Celorepubliková kampaň Sítě MC, o. s. Foto: MC Ježeček, Uničov

MĚSTO PRO DĚTI. 15. 9. 15.11.2010 kampaň Sítě MC o. s. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Celorepubliková kampaň Sítě MC, o. s. Foto: MC Ježeček, Uničov MĚSTO PRO DĚTI 15. 9. 15.11.2010 kampaň Sítě MC o. s. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Celorepubliková kampaň Sítě MC, o. s. Foto: MC Ježeček, Uničov Kampaň Město pro děti je tradiční kampaní realizovanou Sítí MC o. s.

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

Plzeňská diplomatická simulace, o.s.

Plzeňská diplomatická simulace, o.s. Plzeňská diplomatická simulace, o.s. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDENTSKÉHO MODELU VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ OSN 2013 Vážení přátelé PDS, právě začínáte číst Závěrečnou zprávu III. ročníku Studentského modelu Valného

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník srpen 2012. Srpen. Historie továrny v Dolní Brusnici II.

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník srpen 2012. Srpen. Historie továrny v Dolní Brusnici II. Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník srpen 2012 Historie továrny v Dolní Brusnici II. Ve zpravodaji naleznete: Historie továrny v Dolní Brusnici str. 1 a 2 Pivní slavnosti Brusnický

Více

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ.

Oznámení o veřejném zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 18. 6. 2010 od 19 h v zasedací místnosti OÚ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení.

K oslavě 100 let založení SDH byly zásahovém družstvu zakoupeny nové obleky a vybavení. Budu zpěvačkou... a co na to říká maminka? Děkujeme taky panu Koprovi z Diskotéky Fantazie, který nám maximálně vyšel vstříc a panu Večeřovi z Čoka Citonice, který nás zahrnul sladkostmi pro děti. Jestli

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014

Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014 Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014 Českolipský deník Dobré rozhodnutí... 2 21.3.2014 Českolipský deník str. 2 Českolipsko Lípa dá milion porodnici, aby vytvořila pocit domova... 2 21.3.2014 Českolipský

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Projev předsedy na výroční členské schůzi dne 5.3.2011 ( činnost organizace v roce 2010)

Projev předsedy na výroční členské schůzi dne 5.3.2011 ( činnost organizace v roce 2010) Projev předsedy na výroční členské schůzi dne 5.3.2011 ( činnost organizace v roce 2010) Dámy a pánové,vážení přátelé včelaři, zdravím Vás na dnešní výroční členské schůzi ve Střední odborné škole veterinární

Více

Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci

Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci Zápis č. 6 z veřejného jednání ZM konaného dne 5.6.2007 od 18.00 hodin v restauračním zařízení v Sedlci Přítomni: Mgr. Daniel Havlík, František Lorenc, Mgr. Ladislav Šnajdr, MUDr. Richard Valta, MUDr.

Více

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008

Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě. Závěrečná zpráva 2007/2008 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě Závěrečná zpráva 2007/2008 ANOMALY, o.s. ŠKOLNÍ 416 TANVALD 468 41 Studentská společnost při Obchodní akademii v Tanvaldě, která pracovala dle pravidel

Více

Bod č. 12: Dopad novelizace zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., na provádění zimní údržby 2009 2010.

Bod č. 12: Dopad novelizace zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., na provádění zimní údržby 2009 2010. Tisková zpráva XII. zasedání Rady města Liberec Radní Statutárního města Liberec se na svém letošním dvanáctém jednání konaném v úterý 16. června 2009 zabývali téměř 90 body. Jako obvykle byly na programu

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu

Z á p i s. 1. Zahájení, přivítání přítomných, představení a schválení přizvaných hostů, schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu Z á p i s ze 13. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 10. 2014 od 12.30 hod. v RegioCentru Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni:

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze

soutěž o nejlepšího sekáče hovězských lúk, zná vítěze ročník XXV., číslo 6/2013 Čí to lúčka nekosená Duchovní obnova Denní stacionář Pietní vzpomínka Zdravotnická soutěž JAKÁ PARNA SE V ČERVNU DOSTAVÍ, TAK SE I PROSINCOVÉ MRAZY POSTAVÍ soutěž o nejlepšího

Více

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300

Pár slov úvodem. Úřední hodiny OÚ 15.00 18.00 St 8.00 9.00 16.00 18.00 bankovní spojení ČSOB č.účtu : 108207476/0300 vydání 1 OÚ Trpísty Trpísty 18, 349 01 Stříbro Telefon : 374696134, fax:374696134 e-mail : trpisty@wo.cz IČO : 00573710 Obecní web:www.trpisty.cz ročník IX Úřední hodiny OÚ Po 15.00 18.00 St 8.00 9.00

Více

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři,

ZŠ Brněnec. 3. číslo časopisu. Školák. školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz. Vážení čtenáři, ZŠ Brněnec 3. číslo časopisu Školák školní rok: 2015 / 2016 www.zsbrnenec.cz Vážení čtenáři, právě držíte v ruce třetí číslo školního časopisu ve školním roce 2015 / 2016. Redakce školního časopisu si

Více

Kronika města Březová za rok 1996

Kronika města Březová za rok 1996 Kronika města Březová za rok 1996 1. Obsah 1. Obsah 2. Úvod 3. Činnost Městského zastupitelstva, Městské rady a Městského úřadu - Městské zastupitelstvo - Městská rada - Hospodaření města 4. Veřejný a

Více

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 VŠERUBÁČEK Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 Ahoj moji kamarádi, letos naposledy se k Vám hlásím Máme tady jarní besídku, kde se s námi loučí naši páťáci. Byl to

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Zpravodaj. XI. Gerontologický den. Číslo 10/2013. Vstupenky. na divadelní představení

Zpravodaj. XI. Gerontologický den. Číslo 10/2013. Vstupenky. na divadelní představení Zpravodaj Číslo 10/2013 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě XI. Gerontologický den Pátek 25.10.2013 byl pro některé z uživatelek DS Sedmikráska ve znamení XI. Gerontologického

Více

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice

Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Číslo 1/2014 Obecní úřad Libějovice leden 2014 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný

Více

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014

UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 Lipovský ZPRAVODAJ LISTOPAD 2014 vydává obec Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www. ic-lipova.cz vydáno: 24. 11. 2014 OBECNÍ ÚŘAD UPOZORNĚNÍ UZÁVĚRKA ČLÁNKŮ PROSINCOVÉHO ČÍSLA LZ BUDE 5. 12. 2014 USNESENÍ

Více

Nadcházející události

Nadcházející události listopad 2015 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátelé naší školy, nacházíme se v období adventu, v období, kdy tmy v průběhu dne je více než světla a slunečního jasu, vše kolem nás

Více

DÁLE INFORMUJEME. ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin MATEŘSKÁ ŠKOLA

DÁLE INFORMUJEME. ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU úřední doba v pondělí od 16 do 19 hodin MATEŘSKÁ ŠKOLA 17. ročník říjen 2011 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 6. října 2011 Usnesením č. 44/2011 zastupitelé přijali Vlastní hodnocení Mateřské školy Zahrádky za školní rok 2010 2011. Zastupitelé byli

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. prosince 2014 v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. prosince 2014 v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. prosince 2014 v Klubu Střelnice ve

Více

Členové I. pracovní skupiny

Členové I. pracovní skupiny Č. j.: OSV VYŘIZUJE: Kovaříčková Běla TELEFON: 494 337 210 MOBIL: 725 082 456 E-MAIL: bkovarickova@muko.cz DNE: 15. dubna 2013 Členové I. pracovní skupiny Zápis Z pracovního jednání I. pracovní skupiny

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 5. 4. 2011 začátek zasedání 19:00 hodin

Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 5. 4. 2011 začátek zasedání 19:00 hodin Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 5. 4. 2011 začátek zasedání 19:00 hodin Přítomni: Ing. Michaela Zázvorková, PhDr. Pavel Makovský, Jiří Votánek, Monika Hrubá, Michal Machata, Ing. Tomáš

Více

V A L N Á H R O M A D A

V A L N Á H R O M A D A V A L N Á H R O M A D A T ě l o c v i č n é j e d n o t y S O K O L N o v é V e s e l í 5. března 2015 1. Program valné hromady TJ Sokol 2. Zpráva o činnosti TJ za rok 2015 3. Zpráva o hospodaření 4. Plán

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO)

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU. Z jednání rady obce (RO) INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání rady obce (RO) RO schválila uzavření smlouvy o věcném břemeni s ČEZ Distribuce, a.s., na p. č. 2088/3 ost. plocha a p. č. 2088/7 ost. plocha pro stavbu přípojka podzemního

Více

14.vydání - březen 2009

14.vydání - březen 2009 14.vydání - březen 2009 Zájezd na dětskou lední revue v Hradci Králové Všichni jsme ( alespoň si to myslíme ) pracovali podle svých sil, a proto si na závěr prvního pololetí také zasloužíme odpovídající

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka

Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka 22.číslo Zpravodaj Září 2015 Narozeniny v měsíci říjnu slaví: Pazourková Jana Sobínová Ludmila Havlík Milan Jelínková Vítězslava Böhmová Anna Hassmannová Jitka Kulturní program na měsíc říjen: 1.10.2015

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Časopis o životě v našem domově

Časopis o životě v našem domově Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Časopis o životě v našem domově Duben květen červen 2012

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

OBČASNÍK KŘINICE. Založení a poloha vesnice

OBČASNÍK KŘINICE. Založení a poloha vesnice OBČASNÍK KŘINICE květen 2005 Vydává OÚ Křinice Čas í jako bláznivý a za několik málo týdnů budeme vzpomínat na vznik života v této naší krásné obci. Členové obecního zastupitelstva v současné době věnují

Více

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť

str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2011 str. Petr Kropáč velitel Městské policie Unhošť Obsah : 1. Obecná část - Personální stav - Pracovní doba -Technické vybavení 2. Činnost městské policie - Přestupky - Doprava

Více

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013

OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE 2013 sudkovský zpravodaj Číslo 3/2012 Vydává Obecní úřad Sudkov www.sudkov.zabrezsko.cz OBECNÍ ÚŘAD SUDKOV PŘEJE VŠEM OBČANŮ PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, MNOHO ÚSPĚCHŮ V OSOBNÍM ŽIVOTĚ A HLAVNĚ ZDRAVÍ

Více