TYP 32 - Regał niski 3S / TYPE 32 3S Short bookcase TYP 32 3S Kleines Regal / ТИП 32 СТЕЛЛАЖ НИЗКИЙ 3S TYP 32 Nízky regál 3S / TYP 32 Nízká police 3S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TYP 32 - Regał niski 3S / TYPE 32 3S Short bookcase TYP 32 3S Kleines Regal / ТИП 32 СТЕЛЛАЖ НИЗКИЙ 3S TYP 32 Nízky regál 3S / TYP 32 Nízká police 3S"

Transkript

1 TYP 32 - Regał niski 3S / TYPE 32 3S Short bookcase TYP 32 3S Kleines Regal / ТИП 32 СТЕЛЛАЖ НИЗКИЙ 3S TYP 32 Nízky regál 3S / TYP 32 Nízká police 3S PRO Data: / Date: Datum: / Дата: Dátum: / Datum: 1320 mm Indeks wyrobu: / Product index: Produktnummer: / Обозначение изделия: Index Produktu: / Index výrobku: 400 mm 500 mm Producent:/ Manufacturer: Hersteller: / Производитель: Výrobca: / Výrobce: Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg Электронная почта: Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 1/22

2 W razie braku lub uszkodzenia jakiejś części najszybszym sposobem złożenia reklamacji jest kontakt z lokalnym dystrybutorem u którego towar został zakupiony. In the event of missing or damaged parts, the fastest method of filing a complaint is to contact the local distributor from which the product was purchased. Do złożenia reklamacji koniecznym będzie podanie następujących danych: - indeks wyrobu (xxx-xxx-xxxx); - data instrukcji z pierwszej strony; - numer elementu lub okucia; - ilość brakujących elementów lub okuć; - kolor wyrobu (umieszczony na zewnętrznym opakowaniu wyrobu); - dowód zakupu wyrobu; - Twoje dane kontaktowe. To file a complaint you will need the following information: -product index (xxx-xxx-xxxx); -date on the first page of the instruction manual; -number of the component or fitting; -the number of missing components or fittings; -colour of the product (located on the external packaging of the product); -proof of purchase of the product; -your contact details. В случае обнаружения брака или повреждения какой-либо детали самый быстрый способ подачи рекламации является контакт с локальным представителем, у которого был куплен товар. Для подачи рекламации необходимы следующие данные: - обозначение изделия (ххх ххх хххх); - дата инструкции с первой страницы; - номер элемента или крепёжной фурнитуры; - количество недостающих элементов или крепёжной фурнитуры; - цвет изделия (обозначен на внешней стороне упаковочной коробки изделия); - квитанция о покупке изделия; - ваши контактные данные. Im Falle, dass Elemente fehlen oder beschädigt sein sollten, ist der schnellste Weg der Reklamation, ihren lokalen Vertreiber zu kontaktieren, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Um eine Reklamation aufzugeben, benötigen Sie folgende Angaben: -Produktnummer (xxx-xxx-xxxx) -Datum auf der ersten Seite der Montageanleitung -Nummer des Elements oder Beschlags -Anzahl der fehlenden Elemente oder Beschläge -Farbe des Produktes (befindet sich auf der Außenverpackung) -Kaufbeleg -Ihre Kontaktangaben V prípade, chýbajúcej časti, prípadne poškodenia je potrebné zložiť bezodkladne reklamáciu, kontaktovať najbižšieho distribútora, álebo predajcu, u ktorého bol tovar zakúpený. V případě, že některá část chybí nebo je poškozená, představuje nejrychlejší způsob reklamace kontaktování místního distributora, u nějž był výrobek zakoupen. Na zloženie reklamácie je potrebné uviesť nasledovné údaje: -index produktu (xxx-xxx-xxxx); -podať z prvej strany dátum návodu ; -číslo jednotlivej časti, alebo kovania ; -množstvo chýbajúcich častí, alebo kovaní; -farba výrobku (uvedená navonkajšom balení produktu); -doklad o zakúpení výrobku; -Tvoje kontaktné údaje. K podání reklamace je nezbytné uvedení následujících údajů: -index výrobku (xxx-xxx-xxxx); -datum vydání návodu z první stránky; -číslo dílu nebo kování; -počet chybějících dílů nebo kování; -barvu výrobku (umístěnou na vnějším balení výrobku); -doklad o nákupu výrobku; -Vaše kontaktní údaje. Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 2/22

3 Proszę sprawdź kompletność okuć przed montażem.upewnij się, że używasz odpowiednie elementy. Please check that all fittings are included prior to assembly.make sure that you are using the correct components. Prüfen Sie bitte vor der Montage, ob alle Elemente vorhanden sind. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die richtigen Elemente verwenden. Пожалуйста, проверьте комплектность крепёжной фурнитуры перед монтажом. Убедитесь, что используете соответствующие элементы. Prosíme o kontorlu, či je balenie s kovaním kompletné. Uisti sa, či používaš tie správne časti. Před montáží, prosím, zkontrolujte, jestli jsou kování kompletní.ujistěte se, že používáte správný díl. Okucia znajdujące się w paczce: / Fittings in the pack: / Beschläge in der Packung: / Крепёжная фурнитура находится в упаковочной коробке: / Kovania, ktoré obsahuje balenie: / Kování, které se nachází v balíčku: Kołek / Dowel / Dübel/Шкант (колышек) / Kolík / Kolík - ø8 x 35mm x5 x50 2 x30 4 x30 4 J3 Wkręt US / US screw / US-Schraube / Шуруп US / Skrutka US / Šroub US - 3 x 20mm 2 P16 Zaślepka samoprzylepna/ x2 Wkręt UP / UP screw / UP-Schraube / Шуруп UP / Skrutka UP / Šroub UP - 4 x 16mm Wkręt US / US screw / US-Schraube / Шуруп US / Skrutka US / Šroub US - 4 x 20mm x8 Klucz imbusowy / Allen key / Inbus-Schlüssel / Имбусовый ключ / Imbusový klúč / Imbusový klíč Trzpień / Screw dowel / Bolzen / Шток эксцентрика / Tiahlo / Trn - ø6 x 34mm Konfirmat / Confirmat / Konfirmat / Конфирмант / Závrtný Konfirmát / Konfirmát - f7 x 50mm Zaślepka (do G1) / Cover cap (for G1) / Verschlusskappe (for G1) / Заглушка (для G1)/Záslepka (do G1) / Záslepka (k G1) x4 Mimośród / Eccentric cam / Exzenter / Эксцентрик / Excentrická spojovacia skrutka / Výstředník - ø15 x 12mm Zaślepka (do E1) / Cover cap (for E1) / Verschlusskappe (for E1) / Заглушка (для E1)/Záslepka (do E1) / Záslepka (k E1) x30 Podpórka półki / Shelf support / Regalträger / Полкодержатель / Podpora police / Podpěra police Wkręt EURO / EURO screw / EURO-Schraube /Евровинт / Skrutka EURO / Šroub EURO - 5 x 13mm J6 Wkręt US / US screw / US-Schraube / Шуруп US / Skrutka US / Šroub US - 4 x 30mm x2 Wkręt US / US screw / US-Schraube / Шуруп US / Skrutka US / Šroub US - 3 x 16mm Stopka / Foot / Möbelfuß / Ножка / Pätka / Patička x40 x4 Kątownik meblowy / Metal wall bracket /Metall-Wandwinkel / Уголок мебельный / Nábytkový uhoľník / Nábytkový úhelník 78x32 Prowadnica rolkowa / Roller runner / Schubkastenführung / Направляющая роликовая / Výsuvné lišty L x3 / Válečkové vodítko Uwaga!!! Okucia trzymać z dala od dzieci. Внимание!! Крепёжную фурнитурухранить в местах не доступных для детей Caution!!! Keep fittings out of reach of children. Achtung!!! Elemente von Kindern fernhalten. Внимание!! Крепёжную Pozor!!! Uchovajte kovania Pozor!!! Uchovávejte kování фурнитурухранить в местах mimo dosahu detí. dále od dětí не доступных для детей Pozor!!! Uchovajte kovania mimo dosahu detí. Pozor!!! Uchovajte kovania mimo dosahu detí. Pozor!!! Uchovávejte kování dále od dětí Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 3/22 Pozor!!! Uchovávejte kování dále od dětí

4 Elementy znajdujące się w paczkach: / Components in the packs / Elemente in den Packungen: / Элементы, находящиеся в упаковочных коробках: / Časti, nachádzajúce sa v balení: / Součásti, které se nacházejí v krabicích. Bok lewy / Left side /Linke Seitenwand /Левая боковая стенка / Bok ľavý / Levý bok 1 Wieniec górny / Top panel / Obere Platte / Верхняя панель /Horný veniec / Horní okraj Bok prawy / Right side / Rechte Seitenwand / Правая боковая стенка / Bok pravý / Pravý bok 3 2 Wieniec dolny / Bottom panel / Untere Platte / Нижняя панель / Dolný veniec / Dolní okraj 4 Przegroda pionowa pionowa 6 Przegroda lewa / Left vertical prawa / Right vertical divider / Linke vertikale divider / Rechte vertikale Trennwand / Левая Trennwand / Правая вертикальная перегородка / вертикальная перегородка / Vertikálna priečka ľavá / Vertikálna priečka pravá / Levá svislá přepážka Pravá svislá přepážka Półka / Shelf / Regalbrett / Полка / Polica / Police x 371 mm Listwa oporowa / Stopstrip / Anschlagleiste / Упорная планка / Podporná lišta / Zarážecí lišta x 371 mm 1273 x 380 mm 1273 x 380 mm 5 Front szuflady niskiej / Low drawer front / x2 Niedrige Schubladenfront / Фасад низкого ящика / Predná strana nízkeho šuplíka / Čelo nízké zásuvky x 60 mm 467 x 366 mm Przegroda pozioma / 8 Horizontal divider / Horizontale Trennwand / Горизонтальная перегородка / Horizontálna prehradka / Vodorovná přepážka. Listwa środkowa / Middle strip / Mittlere x2 Leiste /Срединная планка / Stredová lišta / Střední lišta x 60 mm 11 Listwa dolna / mm Front szuflady wysokiej / High drawer front / Hohe Schubladenfront / Фасад высокого ящика / Predná strana vysokého šuplíka / Čelo vysoké zásuvky 15 Bottom strip / Untere Leiste / 467 x 368 mm Нижняя планка / Dolná lišta / Dolná lišta 375x277 mm Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 4/22

5 Elementy znajdujące się w paczkach: / Components in the packs / Elemente in den Packungen: / Элементы, находящиеся в упаковочных коробках: / Časti, nachádzajúce sa v balení: / Součásti, které se nacházejí v krabicích. lewa / Left 12 Listwa strip / Linke Leiste / prawa /Right 13 Listwa strip /Rechte Leiste / Левая планка / Правая планка / Ľavá lišta / Levá lišta Pravá lišta / Pravá lišta Bok lewy szuflady / Left drawer side /Linke Schubladenx2 Seitenwand /Левая боковая стенка ящика /Ľavý bok šuplíka / Bok levé zásuvky 16 Bok prawy szuflady / Right drawer side / Rechte Schubladenx2 Seitenwand /Правая боковая стенка ящика / Pravý bok šuplíka / Bok pravé zásuvky 1289 x 60 mm 1289 x 60 mm 17 lewy szuflady wysokiej / 18 Bok Left high drawer side / Linke Tył szuflady niskiej / Low drawerback / Niedrige x2 hintere Schubladenwand / Задняя стенка низкого ящика / Zadná strana nízkeho šuplíka / Zadní část nízké zásuvky 20 hohe Schubladen-Seitenwand / Левая боковая стенка высокого ящика / Ľavý bok vysokého šuplíka / Bok levé vysoké zásuvky Ściana tylna / Back wall / Rückwand / Задняя стенка / Zadná stena / Zadní stěna 23 szuflady wysokiej / High drawer 21 Tył back / Hohe hintere Schubladenwand / Задняя стенка высокого ящика / Zadná strana vysokého šuplíka / Zadní část vysoké zásuvky Dno szuflady / Drawer bottom / Schubladenboden / Дно ящика / x3 Dno šuplíka / Dno zásuvky 22 Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 5/ x 488 mm prawy szuflady wysokiej / 19 Bok Right high drawer side / Rechte hohe SchubladenSeitenwand /Правая боковая стенка высокого ящика / Pravý bok vysokého šuplíka / Bok pravé vysoké zásuvky

6 Zasada mimośrodu i trzpienia: / The rule of the eccentric cam and screw dowel: / Hinweise zum Exzenter und Bolzen:/ПРИНЦИП МОНТАЖА ЭКСЦЕНТРИКА И ШТОКА ЭКСЦЕНТРИКА:/ Zásady narábiania s excentickou spojovacoiu skrutkou a tiahlom: / Pravidlo výstředníku a trnu Krok 1: Krok 2: Krok 3: Krok 4: Wkręć trzpień w element drewniany. Dosuń element drewniany z trzpieniem do odpowiadającego mu elementu. Wciśnij mimośród w otwór, w którym wystaje trzpień. Śrubokrętem lub kluczem imbusowym obróć mimośród w prawo. Step 3: Step 4: Step 1: Step 2: Screw the screw dowel intol the wooden component. Insert the wooden component Insert the eccentric cam into Use a screwdriver or Allen the opening in which the with the screw dowel into key to turn the screw dowel the corresponding component. screw dowel is sticking out. clockwise. Schritt 1: Schritt 2: Schritt 3: Schritt 4: Schrauben Się den Bolzen an das Holzelement. Setzten Sie das Holzelement mit Bolzen in das entsprechende Element ein. Setzten Sie den Exzenter in die Öffnung ein, aus der der Bolzen hinausragt. Drehen Sie nun mithilfe eines Schraubenziehers oder Inbus-Schlüssels den Bolzen im Uhrzeigersinn. Шаг 1: Шаг 2: Шаг 3: Шаг 4: Вкрутить шток эксцентрика в деревянный элемент. Придвинуть деревянный элемент со штоком эксцентрика к соответствующему элементу. Вложить эксцентрик в отверстие, в котором находится шток эксцентрика. Отвёрткой или имбусовым ключом повернуть эксцентрик вправо. Krok 1: Krok 2: Krok 3: Krok 4: Zaskrutkovať tiahlo do drevennej časti. Dosuň drevennú časť s tiahlom do náležitého elementu. Vsuň skrutku do otvoru, v ktorom vytŕča tiahlo. Skrutkovačom, alebo inbusovým kľúčom otoč excentruckú skrutku do prava. Krok 1: Krok 2: Krok 3: Krok 4: Zašroubujte trn do dřevěného prvku. Přisuňte dřevěný prvek s trnem k jemu odpovídající součásti Vtiskněte výstředník do otvoru, z něhož vystupuje trn..šroubovákem nebo imbusovým klíčem otočte výstředník doprava. Potrzebne narzędzia: / Required tools:/ Werkzeuge, die Się benötigen: / Необходимый монтажный инструмент / Potrebné náradia / Potřebné nářadí. Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 6/22

7 Schemat składania: / Assembly instructions: / Montageanleitung: / Схема монтажа: / Schéma skladania: / Schéma skládání. Into the '8' horizontal divider hammer the 'A1' dowels and screw the 'F1' eccentric cam screw dowels. Setzten Sie die Dübel 'A1' in die horizontale Trennwand '8' und schrauben Sie die Exzenter-Bolzen 'F1'an. В горизонтальную перегородку "8" вбей шканты (колышки) "А1", а также прикрути шток эксцентрика "F1". Do horizontálnej priehradky 8 nabi kolíčky A1 a priskrutkuj excentrické tiahlá F1. Do svislé přepážky 8 zaražte kolíky A1 a přitáhněte trny výstředníku F1.. Hammer the 'A1' dowels into the '4' bottom panel. Setzten Sie die Dübel 'A1' in die untere Platte '4'. В нижнюю панель "4" вбей шканты (колышки) "А1". Do dolného venca 4 nabi kolíky A1. Do dolního okraje zarazte kolíky A1. Hammer the 'A1' dowels into the '10' middle strip. Setzten Sie die Dübel 'A1' in die mittlere Leiste '10'. В срединную планку "10"вбей шканты (колышки) "А1". Do stredovej lišty 10 nabi kolíčky A1. Do střední lišty 10 zaražte kolíky A1. Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 7/22 x2

8 Screw the 'F1' eccentric cam screw dowels into the '3' top panel and '11' bottom strip. Schrauben Sie die Exzenter-Bolzen 'F1'an die obere Platte '3' und die untere Leiste '11'. В нижнюю планку "11", а также верхнюю панель "3" прикрути шток эксцентрика " F1". Дополнительно, Do hornej lišty 11 a horného venca 3 priskrutkovať tiahlo excentrickej skrutky F1. Do dolní lišty 11 a horního okraje 3 zašroubujte hroty výstředníku F1. Hammer the 'A1' dowels into the '1' left side and '2' right side, insert the 'D2' shelf supports, and screw in the 'F1' eccentric cam screw dowels. Setzten Sie die Dübel 'A1' in die linke Seitenwand '1' und die rechte Seitenwand '2', setzten Sie anschließend die Regalträger 'D2' ein und schrauben Sie die Exzenter-Bolzen 'F1' an. В левую боковую стенку "1"и правую боковую стенку "2" вбей шканты (колышки) "А1", вложи полкодержатели "D2", а также прикрути шток эксцентрика "F1". Do ľavého boku 1 a pravého boku 2 nabi kolíčky A1, vtlač podpory police D2 a priskrutkuj tiahlo excentrickej skrutky F1. Do levého 1 a pravého 2 boku zaražte kolíky A1, zatlačte podpěry polic D2 a přitáhněte hroty výstředníků F1. Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 8/22

9 Screw in the 'F1' eccentric cam screw dowels into the '12' left strip and '13' right strip. Schrauben Sie die Exzenter-Bolzen 'F1' an die linke Leiste '12' und die rechte Leiste '13'. В левую планку "12", а также правую планку "13" вкрути шток эксцентрика "F1". Do ľavej lišty 12 a pravej lišty 13 priskrutkuj tiahlá excentrickej skrutky F1. Do levé lišty 12 a pravé lišty 13 zašroubujte hroty výstředníků F1. W przegrodę pionową lewą 5" oraz prawą 6" wbij kołki meblowe A1" oraz przykręć trzpienie mimośrodu F1". Przykręć prowadnicę rolkową T3" za pomocą wkrętów C2". Po ustawieniu prowadnicy należy ją zabezpieczyć przed przesuwaniem za pomocą wkrętu N1" (szkic 7.1). Hammer the 'A1' dowels into the '5' left and '6' vertical divider, affix the 'T3' roller runner using the 'C2' screws (figure 7.1), and screw in the 'F1' eccentric cam screw dowels. Setzten Sie die Dübel 'A1' in die linke '5' und rechte vertikale Trennwand '6', befestigen Sie die Schubkastenführung 'T3' mithilfe der Schrauben 'C2' (Skizze 7.1) und schrauben Sie die Exzenter-Bolzen 'F1' an. В левую вертикальную перегородку "5", а также правую "6" вбей шканты (колышки) "А1", прикрути роликовую направляющую"т3" при помощи винтов "C2" (рисунок 7.1), а также прикрути шток эксцентрика "F1". Do vertikálnej priečky 5 a pravej 6 nabi nábytkárske kolíky A1, priskrutkuj výsuvnú lištu T3 pomocou skrutiek C2 (obr. 7.1), a priskrutkuj excentrické tiahlá F1. Do svislé levé přepážky 5 a pravé 6 zatlučte nábytkové kolíky A1, přišroubujte válečkové vodítko T3 pomocí šroubů C2 (obr. 7.1) a přitáhněte trny výstředníku F1. Szkic / Figure / Skizz / рисунок / obr. / náčrt Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 9/22

10 Hammer the wooden 'A1' dowels into the drawer components. Setzten Sie die Holzdübel 'A1' in die Schubladenelemente ein. Вбей шканты (колышки) "А1" в элементы ящика. Nabi drevené kolíky A1 do častí šuplíka. Zatlučte dřevěné kolíky A1 do součástí zásuvky. x2 x2 x2 wysokiej 15 szuflad niskich 14 Place the components on a clean and level surface, so as not to scratch the drawer fronts. Screw the 'F1' eccentric cam screw dowels into the '14' low drawer front and '15 high drawer front. Bitte legen Sie die Elemente auf eine saubere und gerade Fläche, um die Schubladenfronten nicht zu beschädigen. Schrauben Sie die Exzenter-Bolzen 'F1'in die niedrige Schubladenfront '14' und die hohe Schubladenfront '15. Положи элементы на ровнуюи чистую поверхность,чтобы не повредить фасады ящиков. К фасадам низких ящиков "14",а также фасаду высокого ящика "15 прикрути шток эксцентрика "F1". Rozlož časti na čistej a rovnej ploche, aby sa nepoškriabali predné časti šuplíkov. Do predných častí nizkych šuplíkov 14 a prednej časti vysokeho šuplíka 15 priskrutkuj tiahlá excentrických skrutiek F1. Rozložte součásti na čistý a rovný povrch, aby se čela zásuvek nepoškrábaly. K čelům nízkých zásuvek 14 a čelu vysoké zásuvky 15 přišroubujte hroty výstředníků F1. x2 Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 10/22

11 Screw the '16' and '17' drawer sides to the '20' low drawer back, and '18' and '19' high drawer sides to the '21 high drawer back using the G1' confirmats (and the 'M' Allen key). Schrauben Sie mithilfe der Konfirmaten 'G1' die Schubladen-Seitenwände '16' und '17' an die niedrige hintere Schubladenwand '20', und die hohen Schubladen-Seitenwände '18' und '19' an die hohe hintere Schubladenwand '21. Verwenden Sie hierfür den Inbus-Schlüssel. Прикрути боковые стенки ящиков "16" и "17" к задней стенке низкого ящика "20", а также боковые стенки высокого ящика "18" и "19 с задней стенкой высокого ящика "21,при помощи конфирманта "G1". Для скрепления используй имбусовый ключ "M". Zoskrutkuj boky šuplíkov 16 a 17 s zadnou časťou nízkeho šuplíka 20 a boky vysokého šuplíka 18 a 19 s zadnou časťou vysokého šuplíka 21 pomocou závrtného konfirmátu G1.Na priskrutkovanie použi imbusový klúčik M. Sešroubujte boky zásuvek 16 a 17 se zadní částí nízké zásuvky 20 a boky vysoké zásuvky 18 a 19 se zadní částí vysoké zásuvky 21 pomocí konfirmátu G1. K přitáhnutí použijte imbusový klíč M. x2 x2 x2 x2 6 Screw the '14' low drawer fronts and '15 high drawer front to the sides using the 'E1' eccentric cams (for assembly instructions see page 6). Schrauben Sie mithilfe der Exzenter 'E1' die niedrigen Schubladenfronten '14' und die hohe Schubladenfront '15 an die Seitenwände (für die Montageanleitung siehe Seite 6). Прикрути фасады низких ящиков "14", а также фасад высокого ящика "15 к боковым стенкам при помощи эксцентриков "Е1". Схему монтажа смотри на странице 6. Priskrutkuj predné časti nízkych šuplíkov 14, ako aj prednú časť vysokého šuplíka 15 s bokmi pomocou excentrickej skrutky E1.(Viď montážnu schému na str. 6). Přišroubujte čela nízkých zásuvek 14 a čelo vysoké zásuvky 15 k bokům pomocí výstředníků E1. Schéma montáže viz strana 6. Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 11/22

12 Slide in the '22' drawer bottoms. Before nailing the bottom, check the diagonal to make sure C=D. Screw the 'N1' screws through the '22' bottom into the 20' and '21 drawer backs. Setzten Sie die Schubladenböden '22' ein. Bevor Sie się befestigen,prüfen Sie die Diagonale C=D. Schrauben Sie die Schrauben 'N1' durch den Schubladenboden '22'an die hinteren Schubladenwände '20' und '21. Вставь дно ящика "22" Перед прибиванием дна проверь диагональ C=D. Вкрути шурупы "N1" через дно "22" к задней стенке ящиков "20" и "21. Zasuň dno šuplíka 22.Pred pribitím dna skontroluj uhlopriečku C=D. Priskrutkuj skrutku N1 pred dno 22 do zadnej strany šuplíkov 20 a 21. Zasuňte dna zásuvek 22. Před přibitím dna zkontrolujte úhlopříčku C=D. Přišroubujte šrouby N1 před dno 22 v zadní části zásuvek 20 a 21. x2 x2 Affix the 'T3' roller runner to the drawer using the 'J1' screws. Befestigen Sie mithilfe der Schrauben 'J1' die Schubkastenführung 'T3' an der Schublade. Прикрути направляющую "Т3" к ящику при помощи шурупов "J1". Priskrutkuj vodiace lišty T3 do šuplíka pomocou skrutiek J1. Přišroubujte vodič T3 k zásuvce pomocí šroubů J1. Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 12/22

13 6 Attach the '1' left side to the '12' left strip, and the '2' right side to the '13 right strip using the 'E1' eccentric cams (for assembly instructions see page 6). Verbinden Sie mithilfe der Exzenter 'E1' die linke Seitenwand '1' mit der linken Leiste '12', und die rechte Seitenwand '2' mit der rechten Leiste '13 (für die Montageanleitung siehe Seite 6). Соедини левую боковую стенку "1" с левой планкой "12", а также правую боковую стенку "2" с правой планкой "13 при помощи эксцентриков "Е1" (схему монтажа смотри на странице 6). Spoj ľavý bok 1 s ľavou lištou 12, ako aj pravý bok 2 s pravou lištou 13 pomocou excentrickej skrutky E1 (viď montážnu schému na str. 6). Spojte levý bok 1 s levou lištou 12 a pravý bok 2 s pravou lištou 13 pomocí výstředníků E1 (montážní schéma viz strana 6). Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 13/22

14 6 Place the components as per the diagram. Caution! Place the components on a clean and level surface, so as not to damage the edges. Attach the '1' left side and '2' right side to the '8' horizontal divider using four 'E1' eccentric cams (for assembly instructions see page 6) Setzten Sie die Elemente gemäß der Skizze zusammen. Achtung! Bitte legen Sie die Elemente auf eine saubere und gerade Fläche, um die Ränder nicht zu beschädigen. Verbinden Sie mithilfe von 4 Exzentern 'E1' die linke Seitenwand '1' und die rechte Seitenwand '2' mit der horizontalen Trennwand '8' (für die Montageanleitung siehe Seite 6). Положи элементы согласно рисунку. Внимание! Элементы положи на ровную и чистую поверхность, чтобы не повредить края мебели. Соедини левую боковую стенку "1" и правую боковую стенку "2" с горизонтальной перегородкой "8" при помощи 4 шт. эксцентриков "E1"(схему монтажа смотри на странице 6). Ulož časti podľa nákresu. Pozor! Rozlož časti na čistej a rovnej ploche, aby sa nepoškodili rohy nábytku. Spoj ľavý bok 1 a pravý bok 2 s horizontálnou priehradkou 8 pomocou 4 kusov excentrickej skrutky E1 (montážna schéma viď str. 6). Rozložte součásti podle obrázku. Pozor! Rozložte součásti na čistý a rovný povrch, abyste nepoškodili hrany nábytku. Spojte levý bok 1 a pravý bok 2 s vodorovnou přepážkou 8 pomocí 4 ks. výstředníků E1 (montážní schéma viz strana 6). Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 14/22

15 6 Place the components as per the diagram. Attach two '10 middle strips to the '5' left vertical divider and '6' right vertical divider using the 'E1' eccentric cams (for assembly instructions see page 6). Setzen Sie die Elemente gemäß der Skizze zusammen. Verbinden Sie mithilfe der Exzenter 'E1' die 2 mittleren Leisten '10 mit der linken vertikalen Trennwand '5' und der rechten vertikalen Trennwand '6' (für die Montageanleitung siehe Seite 6). Положи элементы согласно рисунку. Соедини две срединные планки "10 с левой вертикальной перегородкой "5", а также правой вертикальной перегородкой "6"при помощи эксцентриков "E1" (схему монтажа смотри на странице 6). Spoj časti podľa nákresu. Spoj dve stredové lišty 10 s ľavou vertikálnou priečkou 5 a pravou vertikálnou priečkou 6 pomocou excentrických skrutiek E1 (montážna schéma viď str. 6). Rozložte součásti podle obrázku. Spojte dvě střední lišty 10 se svislou přepážkou 5 a svislou pravou přepážkou 6 pomocí výstředníků E1 (montážní schéma viz strana 6). Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 15/22

16 6 Place the components as per the diagram. Caution! Place the components on a clean and level surface, so as not to damage the edges. Attach the '5 left vertical divider and '6' right vertical divider to the '8' horizontal divider using four 'E1' eccentric cams (for assembly instructions see page 6). Setzen Sie die Elemente gemäß der Skizze zusammen. Achtung! Bitte legen Sie die Elemente auf eine saubere und gerade Fläche, um die Ränder nicht zu beschädigen. Verbinden Sie mithilfe von 4 Exzentern 'E1' die linke vertikale Trennwand '5' und die rechte vertikale Trennwand '6' mit der horizontalen Trennwand '8'. Положи элементы согласно рисунку. Внимание! Элементы положи на ровную и чистую поверхность, чтобы не повредить края мебели. Соедини левую вертикальную перегородку "5" и правую вертикальную перегородку "6" с горизонтальной перегородкой "8" при помощи 4 шт. эксцентриков "E1" (схему монтажа смотри на странице 6). Ulož časti podľa nákresu. Pozor! Rozlož časti na čistej a rovnej ploche, aby sa nepoškodili rohy nábytku. Spoj ľavú vertikálnu priečku 5 a pravú vertikálnu priečku 6 s horizontálnou priečkou 8 pomocou 4 ks excentrických skrutiek E1 (montážna schéma viď str. 6). Rozložte součásti podle obrázku. Pozor! Rozložte součásti na čistý a rovný povrch, abyste nepoškodili hrany nábytku. Spojte levou svislou přepážku 5 a pravou svislou přepážku 6 s vodorovnou přepážkou 8 pomocí 4 ks. výstředníků E1 (montážní schéma viz strana 6). Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 16/22

17 Place the components as per the diagram. Caution! Place the components on a clean and level surface, so as not to damage the edges. Screw the '4' bottom panel to the '1' and '2' sides and to the '5' and '6' vertical dividers using the 'G1' confirmats (and the 'M' Allen key). Setzten Sie die Elemente gemäß der Skizze zusammen. Achtung! Bitte legen Sie die Elemente auf eine saubere und gerade Fläche, um die Ränder nicht zu beschädigen. Schrauben Sie mithilfe der Konfirmaten 'G1' die untere Platte '4' an die Seitenwände '1' und '2' und die vertikalen Trennwände '5' und '6'. Verwenden Sie hierfür den Inbus-Schlüssel 'M'. Положи элементы согласно рисунку. Внимание! Элементы положи на ровную и чистую поверхность, чтобы не повредить края мебели. К боковым стенкам "1" и "2", а также вертикальным перегородкам "5" и "6" прикрути нижнюю панель "4" при помощи 8 шт. конфирмантов "G1". Для монтажа используй имбусовый ключ "M".. Ulož časti podľa nákresu. Pozor! Rozlož časti na čistej a rovnej ploche, aby sa nepoškodili rohy nábytku. Do bokov 1 a 2,ako aj vertikálnych priečok 5 a 6 priskrutkuj dolný veniec 4 pomocou 8 kusov závrtných konfirmátov G1. Na priskrutkovanie použi imbusový klúč M. Rozložte součásti podle obrázku. Pozor! Rozložte součásti na čistý a rovný povrch, abyste nepoškodili hrany nábytku. K bokům 1 a 2 a svislým přepážkám 5 a 6 přišroubujte dolní okraj 4 pomocí 8 ks. konfirmátů G1. K přišroubování použijte imbusový klíč M. Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 17/22

18 J3 Place the components as per the diagram. Caution! Place the components on a clean and level surface, so as not to damage the edges. Using the 'J3' screws affix the 'O15' feet to the '4' bottom panel. Setzten Sie die Elemente gemäß der Skizze zusammen. Achtung! Bitte legen Sie die Elemente auf eine saubere und gerade Fläche, um die Ränder nicht zu beschädigen. Befestigen Sie mithilfe der Schrauben 'J3 die Möbelfüße 'O15' an der unteren Platte 4'. Положи элементы согласно рисунку. Внимание! Элементы положи на ровную и чистую поверхность, чтобы не повредить края мебели. В отверстия нижней панели "4" прикрути ножки "О15" при помощи шурупов "J3. Ulož časti podľa nákresu. Pozor! Rozlož časti na čistej a rovnej ploche, aby sa nepoškodili rohy nábytku. Do otvorov dolného venca 4 priskrutkuj pätky O15 pomocou skrutiek J3. Rozložte součásti podle obrázku. Pozor! Rozložte součásti na čistý a rovný povrch, abyste nepoškodili hrany nábytku. Do otvorů v dolním okraji 4 přišroubujte patičky O15 pomocí šroubů J3. J3 J3 Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 18/22

19 J6 Place the '3' top panel on the '1' and '2' sides, and screw it in using four 'G1' confirmats.screw the '9' stop strip to the '3' top panel using two 'J6 screws. Attach the '4' bottom panel to the '11 bottom strip using two 'E1' eccentric cams. Setzten Sie die obere Platte '3' auf die Seitenwände '1' und '2' und schrauben Sie sie mithilfe von 4 Konfirmaten 'G1' an. Schrauben Sie mithilfe von 2 Schrauben 'J6 die Anschlagleiste '9' an die obere Platte '3'.Verbinden Sie mithilfe von 2 Exzentern 'E1' die obere Platte '4' mit der unteren Leiste '11. На боковые стенки "1"и "2" положи верхнюю панель "3",привинчивая её при помощи 4 шт. конфирмантов "G1" К верхней панели "3"прикрути упорную планку "9" при помощи 2 шт. шурупов "J6 Соедини нижнюю панель "4" с нижней панелью "11" при помощи 2 шт. эксцентриков "E1. Na boky 1 a 2 nalož horný veniec 3,priskrutkuj ho pomocou 4 kusov konfirmátov G1.Do horného venca 3 priskrutkuj podpornú lištu 9 pomocou 2 kusov skrutiek J6.Spoj dolný veniec 4 s dolnou lištou 11 pomocou 2 kusov excentrickej skrutky E1. Na boky 1 a 2 položte horní okraj 3, přišroubujte ho pomocí 4 ks. konfirmátů G1.K hornímu okraji 3 přišroubujte zarážecí lištu 9 pomocí dvou kusů šroubů J6.Spojte dolní okraj 4 s dolní lištou 11 pomocí 2 ks. výstředníků E1. J6 J6 Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 19/22

20 za pomoc Into the undercuts in the '1' and '2' sides and the '3' and '4' panels, insert the '23' back wall. Check the diagonal of the cube to make sure A=B and screw the '23' back wall to the furniture body using twenty 'N1' screws (at the wall edges as per the diagram). Setzten Sie in die Einschnitte in den Seitenwänden '1' und '2' und den Platten '3' und '4' die Rückwand '23'. Prüfen Sie die Diagonale des Möbelstücks A=B und schrauben Sie mithilfe von 20 Schrauben 'N1' die Rückwand '23' an den Korpus (an den Rändern, gemäß der Skizze). В отверстия, находящиеся в боковых стенках "1" и "2", а также панелях "3" и "4" вставь заднюю стенку "23". Проверь диагональ короба A=B, а затем прикрути к корпусу мебели заднюю стенку "23" при помощи 20 шт. шурупов "N1" распределяя их по периметру. V zárezoch, ktoré sa nachádzajú na bokoch 1 a 2 a vo vencoch 3 a 4 prilož lepenkovú zadnú stenu 23. Skontroluj, či sú uhlopriečky rovné A=B a následne na obvode priskrutkuj zadnú stenu 23 pomocou 20 kusov skrutiek N1 do skeletu nábytku. Do zářezů nacházejících se na bocích 1 a 2 a okrajích 3 a 4 zasuňte zadní stěnu 23. Zkontrolujte úhlopříčku hmoty A=B a následně přišroubujte po obvodu zadní stěnu 23 ke korpusu nábytku 20 ks. šroubů N1. x20 Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 20/22

21 Insert the drawers in the runners (Figure 22.1). Place the '7' shelve on the 'D2' shelf supports. To ensure safe use, the manufacturer recommends that the product be affixed to a wall using the 'Q9' bracket. The manufacturer does not supply screws or rawlplugs. To affix the product to a wall you should use screws with rawlplugs appropriate for the type of wall to which the product is going to be fixed. Setzten Sie die Schubladen in die Führungen ein (Skizze 22.1). Setzen Sie das Regalbrett '7' auf die Regalträger 'D2'. Für eine sichere Nutzung, empfiehlt der Hersteller das Möbelstück mithilfe des Metall-Wandwinkels 'Q9' an einer Wand zu befestigen.der Hersteller stellt hierfür keine Schrauben und Dübel zur Verfügung. Um das Möbelstück an der Wand zu sichern, ist es notwendig, Schrauben und Dübel zu verwenden, die der Wand entsprechen, an der das Möbelstück befestigt werden soll. Вставь ящики в направляющие, находящиеся в перегородках (рисунок 22.1 Положи на подпорки полки "D2" одну полку "7" Для безопасного использования производитель рекомендует прикрепить изделие к стене при помощи уголка "Q9".Производитель не поставляет шкантов (колышков) и шурупов для прикрепления. Для того чтобы прикрепить изделие к стенке необходимо использовать шканты (колышки) и шурупы соответствующие разновидности стены, к которой будет прикреплено изделие. Na vodiace lišty, nachádzajúce sa na priehradkách zasuò šuplíky (obr. 22.1). Na podperu police D2 polož jednu policu 7. Za cieľom bezpečnej prevádzky, výrobca odporúča priskrutkovať výrobok do steny pomocou konzoly Q9.Výrobca nedodáva kolíky a skrutky, slúžiace na pripevnenie nábytku do steny. Na pripevnenie produktu do steny je potrebné vybrať náležitú skrutku do konkrétnej steny, do ktorej bude výrobok montovaný. Na vodiče nacházející se na přepážkách nasuňte zásuvky (obrázek 22.1). Položte na podpěry polic D2 1 ks. polic 7. Za účelem bezpečného používání výrobce doporučuje přišroubovat výrobek ke zdi pomocí úhelníku Q9.Výrobce nedodává kolíky ani připevňovací šrouby. Pro připevnění výrobku ke zdi použijte kolíky se šroubem odpovídajícím druhu stěny, na níž bude výrobek upevněn. B A C D E F Szkic / Figure / Skizz / рисунок / obr. / náčrt Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 21/22

22 Na widoczne wkręty J6" przyklej zaślepkę samoprzylepną P16". Insert the 'E0' cover caps into any visible 'E1' eccentric cams. Insert the 'G0' cover caps into any visible 'G1' confirmats. Bringen Sie die Verschlusskappen 'E0' an allen sichtbaren Exzentern 'E1' an. Bringen Sie die Verschlusskappen 'G0' an allen sichtbaren Konfirmaten 'G1' an. В видимые эксцентрики "E1" вдави заглушку "E0". В видимые эксцентрики "G1" вдави заглушку "G0". Do odkrytých excentrických skrutiek E1 vtisni záslepku E0. Do odkrytých konfirmátov G1 vtisni záslepku G0. Na viditelné výstředníky E1 nastrčte záslepky E0. Na viditelné konfirmáty G1 nastrčte záslepky G0. Strona / Page / Seite / Страница / Strana / 22/22 P16 J6

23 ! Uwaga! Zasady użytkowania i konserwacji mebla. 1. Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych. 2. Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją. 3. Wyrób nie może mieć zastosowania w saunie. 4. Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia ). Wilgoć może wniknąć w materiał mebla i uszkodzić go. 5. Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha. 6. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli. 7. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdzę, środków do czyszczenia ceramiki itp.). 8. Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.

24 ! Caution! Furniture use and maintenance 1. The furniture should be used in accordance with its purpose in enclosed spaces protected against atmospheric conditions. 2. The product should be assembled as per the attached instruction manual. 3. The product may not be used in a sauna. 4. The furniture is made from a wood-based panel and should be protected against direct and long-term exposure to water temperatures (e.g. burns). Moisture can penetrate the material and damage it. 5. To clean the surface use a slightly damp, soft cloth and then wipe dry. 6. For stronger dirt you may use a mild detergent for cleaning furniture. 7. Do not use active chemicals (e.g. for descaling, removing rust, ceramic cleaners, etc.) for cleaning. 8. The manufacturer shall not be responsible for damage caused by failure to follow these guidelines.

25 ! Achtung! Hinweise zur Nutzung und Instandhaltung 1. Die Möbel sind entsprechend ihrem eigentlichen Zweck zu 2. Das Produkt ist gemäß der vorliegenden Montageanleitung zusammenzubauen. 3. Das Produkt darf nicht in der Sauna verwendet werden. 4. Die Platten des Möbelstücks sind aus Holzwerkstoff hergestellt, daher ist das Produkt gegen direkte und langfristige Einwirkung von Wasser (insbesondere gegen Überschwemmung) oder hohe Temperaturen (z.b. Verbrennungen) zu schützen. Feuchtigkeit kann in das Material eindringen und es beschädigen. 5. leicht angefeuchtetes, weiches Tuch und trocknen Sie sie anschließend mit einem trockenen Tuch ab. 6. Bei starken Verschmutzungen, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel speziell für Möbel. 7. Verwenden Sie keinesfalls starke Chemikalien (wie z.b. Entzunderung, Rostbeseitigung, Keramik-Reiniger usw.). 8. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung der vorliegenden Anweisungen ergeben.

26 ! ВНИМАНИЕ! Правила эксплуатации и консервации мебели. 1. Мебель должна быть использована в соответствие с ее предназначением в закрытых и ограждённых от атмосферического воздействия помещениях. 2. Монтаж изделия должен быть произведён в соответствие с прилагаемой инструкцией. 3. Изделие не должно использоваться в сауне. 4. Мебель изготовлена из древесно-стружечного материала, её необходимо беречь от прямого и длительного контакта с водой (в частности от затопления), а также перед высокими температурами (например, опрелости). Влага может проникнуть в материал мебели и повредить его. 5. Для очистки поверхности, используйте слегка влажную мягкую ткань, затем вытрите насухо. 6. В случае появления сильного загрязнения, можно использовать деликатное моющее средство для чистки мебели. 7. Не используйте активные чистящие химические средства (например, для удаления накипи, ржавчины, очистители для керамики и т. д.). 8. Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением данных правил.

27 ! Pozor! Pravidlá používania a náprav nábytku 1. Nábytok musí byť používaný zhodne s jeho preznačením v priestoroch uzamknutých a zabezpečených proti atmosferickým vplyvom. 2. Montáž výrobku musí byť vykonaný zhodne s priloženým návodom. 3. Výrobok nemôže byť použitý v saune. 4. Nábytok bol vyrobený z drevotriesky, a preto je potrbné ho chrániť pred priamym a dlhotrvajúcim kontaktom s vodou (najmä pred zaliatím), ako aj pred vysokou teplotou (napr. odparenia). Vlhkosť môže vniknúť do materiálu nábytku a poškodiť ho. 5. Na povrchové čistenie je potrebné používať ľahko navlhčenú handričku z mäkkej tkaniny, a potom vytrieť do sucha. 6. V prípade vzniku silnejších zašpinení je možné použiť prostriedky, ktoré sú určené na čistenie nýbytku. 7. Nenálež í používať na čistenie aktívne chemické čistiace prostriedky (napr. Odstraňovače kameňov, korózie, prostriedkov na čistenie keramiky a pod.). 8. Výrobca nepreberá zodpovednosť za poškodenia, ktoré vznikli z dôvodu nedodržania uvedených ponaučení.

28 ! Pozor! Zásady používání a údržby nábytku 1. Nábytek musí být používán v souladu se svým určením v uzavřených prostorách chráněných před působením atmosférických vlivů. 2. Montáž výrobku musí být provedena v souladu s přiloženým návodem. 3. Výrobek nelze používat v sauně. 4. Nábytek je vyroben z dřevotřísky, musí být chráněn před dlouhodobým kontaktem s vodou (především před zatopením) a před vysokou teplotou (např. odpaření). Vlhkost může vnikat do materiálu výrobku a poškodit ho. 5. K čištění povrchu používejte lehce navlhčenou měkkou textilii, následně ho vytřete do sucha. 6. V případě vzniku silnějších nečistot lze použít jemné čisticí prostředky určené k čištění nábytku. 7. Nepoužívejte k čištění povrchově aktivní chemické látky (např. odstraňující vodní kámen, rez, prostředky k čištění keramiky apod.). 8. Za poškození vzniklá v důsledku nedodržování výše uvedených pokynů nenese výrobce zodpovědnost.

PRO Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg Электронная почта:

PRO Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg Электронная почта: TYP 11 - Regał 3S / TYPE 11 3S Bookcase TYP 11 1D 3S Regal / ТИП 11 СТЕЛЛАЖ 3S TYP 11 Regál 3S / TYP 11 Police 3S PRO-018-1101 Data: / Date: Datum: / Дата: Dátum: / Datum: 1940 mm Indeks wyrobu: / Product

Více

PRO Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg Электронная почта:

PRO Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg Электронная почта: TYP 61 - Półka / TYPE 61 Shelf TYP 61 Regalbrett / ТИП 61 Полка TYP 61 Polica / TYP 61 Police PRO-018-6101 Data: / Date: Datum: / Дата: Dátum: / Datum: 260 mm Indeks wyrobu: / Product index: Produktnummer:

Více

PRO Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg Электронная почта:

PRO Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg Электронная почта: TYP 10 - Bieliźniarka 1D - 3S / TYPE 10 1D 3S Clothespress TYP 10 1D 3S Wäscheschrank / ТИП 10 Бельевой шкаф 1D 3S TYP 10 Skrinka na bielizeň 1D 3S / TYP 10 Prádelník 1D 3S PRO-018-1001 Data: / Date: Datum:

Více

TYP 30 - Regał niski 4S / TYPE 30 4S Short bookcase TYP 30 4S Kleines Regal / ТИП 30 СТЕЛЛАЖ НИЗКИЙ 4S TYP 30 Nízky regál 4S / TYP 30 Nízká police 4S

TYP 30 - Regał niski 4S / TYPE 30 4S Short bookcase TYP 30 4S Kleines Regal / ТИП 30 СТЕЛЛАЖ НИЗКИЙ 4S TYP 30 Nízky regál 4S / TYP 30 Nízká police 4S TYP 30 - Regał niski 4S / TYPE 30 4S Short bookcase TYP 30 4S Kleines Regal / ТИП 30 СТЕЛЛАЖ НИЗКИЙ 4S TYP 30 Nízky regál 4S / TYP 30 Nízká police 4S PRO-018-3001 Data: / Date: Datum: / Дата: Dátum: /

Více

TYP 31 - Regał niski 4S / TYPE 31 4S Short bookcase TYP 31 4S Kleines Regal / ТИП 31 СТЕЛЛАЖ НИЗКИЙ 4S TYP 31 Nízky regál 4S / TYP 31 Nízká police 4S

TYP 31 - Regał niski 4S / TYPE 31 4S Short bookcase TYP 31 4S Kleines Regal / ТИП 31 СТЕЛЛАЖ НИЗКИЙ 4S TYP 31 Nízky regál 4S / TYP 31 Nízká police 4S TYP 31 - Regał niski 4S / TYPE 31 4S Short bookcase TYP 31 4S Kleines Regal / ТИП 31 СТЕЛЛАЖ НИЗКИЙ 4S TYP 31 Nízky regál 4S / TYP 31 Nízká police 4S PRO-018-3101 Data: / Date: Datum: / Дата: Dátum: /

Více

PRO Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg Электронная почта:

PRO Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg Электронная почта: TYP 81 - Biurko / TYPE 81 2D Desk TYP 81 Schreibtisch / ТИП 81 ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ TYP 81 Pracovný stôl / TYP 81 Psací stůl Indeks wyrobu: / Product index: Produktnummer: / Обозначение изделия: Index Produktu:

Více

PRO Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg Электронная почта:

PRO Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg Электронная почта: TYP 41 - Komoda 2D-3S / TYPE 41 2D-3S Cabinet TYP 41 2D-3S Kommode / ТИП 41 КОМОД 2D -3S TYP 41 Komoda 2D-3S / TYP 141 Komoda 2D-3S PRO-018-4101 Data: / Date: Datum: / Дата: Dátum: / Datum: 780 mm Indeks

Více

Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg Электронная почта:

Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg Электронная почта: TYP 85 - Kontenerek 2S / TYPE 85 2S Small container TYP 85 2S Kleiner Container / ТИП 85 КОНТЕЙНЕР 2S TYP 85 Šuplíková skrinka 2S/ TYP 85 Kontejner 2S Indeks wyrobu: / Product index: Produktnummer: / Обозначение

Více

Data: / Date: Обозначение изделия: PRO Datum: / Дата: Dátum: / Datum:

Data: / Date: Обозначение изделия: PRO Datum: / Дата: Dátum: / Datum: TYP 20 - Szafa 2D - 1S / TYPE 20 2D 1S Wardrobe TYP 20 2D 1S Schrank / ТИП 20 Шкаф 2D 1S TYP 20 Skrinka 2D 1S / TYP 20 Skříň 2D-1S Indeks wyrobu: / Product index: Produktnummer: / Index Produktu: / Index

Více

PRO Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg Электронная почта:

PRO Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg Электронная почта: TYP 20 - Szafa 2D - 1S / TYPE 20 2D 1S Wardrobe TYP 20 2D 1S Schrank / ТИП 20 Шкаф 2D 1S TYP 20 Skrinka 2D 1S / TYP 20 Skříň 2D-1S PRO-018-2001 Data: / Date: Datum: / Дата: Dátum: / Datum: 1940 mm Indeks

Více

TYP 90B - Łóżko / TYPE 90B Bed TYP 90B Bett / ТИП 90B КРОВАТЬ TYP 90B Lôžko / TYP 90B Postel

TYP 90B - Łóżko / TYPE 90B Bed TYP 90B Bett / ТИП 90B КРОВАТЬ TYP 90B Lôžko / TYP 90B Postel TYP 90B - Łóżko / TYPE 90B Bed TYP 90B Bett / ТИП 90B КРОВАТЬ TYP 90B Lôžko / TYP 90B Postel Data: / Date: PRO-018-90B01 Datum: / Дата: Dátum: / Datum: 800 mm Indeks wyrobu: / Product index: Produktnummer:

Více

PRO mm. Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg Электронная почта:

PRO mm. Wójcik Fabryka Mebli Spółka z o. o. ul. Mazurska Elbląg Электронная почта: TYP 21 - Szafa narożna 2D / TYPE 21 2D Corner wardrobe TYP 21 2D Eckschrank / ТИП 21 Угловой шкаф 2D TYP 21 Rohová skrinka 2D 1D 3S / TYP 21 Rohová skříň 2D PRO-018-2101 Data: / Date: Datum: / Дата: Dátum:

Více

ROLZ-2. Portable AV/Conference Center. Assembly Instructions

ROLZ-2. Portable AV/Conference Center. Assembly Instructions 1 ROLZ-2 Portable AV/Conference Center Assembly Instructions Rolz-2 Portable AV/Conference Center Part Drawing Description Qty Part Drawing Description Qty Hardware List A 1 ½ Flat Head Screw 2 EA P-1

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand spielen lassen! Operation by adults only! Do not let

Více

ROLZ-2. Portable AV/Conference Center. Assembly Instructions

ROLZ-2. Portable AV/Conference Center. Assembly Instructions 1 ROLZ-2 Portable AV/Conference Center Assembly Instructions Rolz-2 Portable AV/Conference Center Part Drawing Description Qty Part Drawing Description Qty Hardware List A 1 ½ Flat Head Screw 2 EA P-1

Více

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS

EINBAUANWEISUNG FÜR SCHALLDÄMM-SET BWS/DWS MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ SOUPRAVY BWS/DWS EINUNWEISUNG FÜR SCHLLÄMM-SET WS/WS MONTÁŽNÍ NÁVO PRO ZVUKOVĚ IZOLČNÍ SOUPRVY WS/WS Wichtige Hinweise - unbedingt beachten! ůležitá upozornění bezpodmínečně dodržujte! Schalldämm-Set muss vollständig und

Více

Assembly Instructions, Montageanleitung, Montážní návod HB-S

Assembly Instructions, Montageanleitung, Montážní návod HB-S Assembly Instructions, Montageanleitung, Montážní návod HB-S A-44pcs B1-30pcs B2-12pcs B3-8pcs B4-4pcs C-2pcs D-2pcs E-1pc G - 4pcs F-1pc H-4pcs Bech dogs, Bankhaken, Poděráky 8x40 mm 4x20mm 7x50mm 6x30mm

Více

LINOS BOX ELEGANCJA I KOMFORT W TWOICH MEBLACH STYLE AND COMFORT FOR YOUR FURNITURE ELEGANCE A KOMFORT VAŠEHO NÁBYTKU

LINOS BOX ELEGANCJA I KOMFORT W TWOICH MEBLACH STYLE AND COMFORT FOR YOUR FURNITURE ELEGANCE A KOMFORT VAŠEHO NÁBYTKU LINOS BOX ELEGANCJA I KOMFORT W TWOICH MEBLACH STYLE AND COMFORT FOR YOUR FURNITURE ELEGANCE A KOMFORT VAŠEHO NÁBYTKU PL EN CZ LINOS BOX to nowa propozycja designu i jakości szuflady. Proste, wyraźne kontury

Více

Začínáme. Entfernen Sie beide Seitenteile und die Gehäuseoberseite. Remove both side panels and the case top. Odstraňte oba boční a horní panel.

Začínáme. Entfernen Sie beide Seitenteile und die Gehäuseoberseite. Remove both side panels and the case top. Odstraňte oba boční a horní panel. Začínáme Entfernen Sie beide Seitenteile und die Gehäuseoberseite. Remove both side panels and the case top. Odstráňte oba bočné a horný panel. Odstraňte oba boční a horní panel. Entfernen Sie die Frontblende,

Více

Montážny návod. Posteľ 450mm bez úložného priestoru s kovovými nohami. Zoznam dielov a komponentov

Montážny návod. Posteľ 450mm bez úložného priestoru s kovovými nohami. Zoznam dielov a komponentov Montážny návod Posteľ 0mm bez úložného priestoru s kovovými nohami 0 6 2 2 Zoznam dielov a komponentov Balík č. p. č. Názov dielu ks 0/0 Veľké čelo 02/0 2 Pravý bok 02/0 Ľavý bok 0/0 Malé čelo 0/0 Stredová

Více

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden.

Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Qualität aus erster Hand! Sie haben sich für ein Markenprodukt der Firma Zangenberg entschieden. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

P Ø E H L E D P R V K Ù P R O G R A M P O R T E

P Ø E H L E D P R V K Ù P R O G R A M P O R T E PØEHLED PRVKÙ P R O G R A M P O R T E 1 OBSAH 1 KORPUSY KOMOD / CABINET CORPUSES 2 DOPLŇUJÍCÍ PRVKY KORPUSŮ / CORPUS ACCESSORY 3 KOMBINACE KOMOD A - R / RANGE OF CABINETS A - R 7 ZAVĚSNÉ SKŘÍŇKY / WALL

Více

Filing frame Rama kartotekowa Závěsný kancelářský rám

Filing frame Rama kartotekowa Závěsný kancelářský rám Filing frame Rama kartotekowa Závěsný kancelářský rám DIN 4 size Optional anti-tilt and lock (right hand side) Installation width adjustable by 16mm Knock down frame easy assembly Handle cut out and front

Více

MS-U106 INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI / PARTS LIST / SEZNAM DÍLŮ ASSEMBLY INSTRUCTION NÁVOD K MONTÁŽI

MS-U106 INSTRUKCJA MONTAŻU MARBO E SPORT LISTA CZĘŚCI / PARTS LIST / SEZNAM DÍLŮ ASSEMBLY INSTRUCTION NÁVOD K MONTÁŽI LISTA CZĘŚCI / PARTS LIST / SEZNAM DÍLŮ LISTA CZĘŚCI Nr. części (part no.) Ilość (Quantity) Kod Nazwa części (part name) Opis (details) 0 000 HEX Mx7 00 HEX Mx0 00 HEX M0x7 00 IMBUS SPH M0x70 IMBUS SPH

Více

SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL OVO SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL OVO

SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL OVO SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL OVO MG136-1 PEGAS 250 E CEL OVO SERVICE MANUAL page 1 SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL OVO SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL OVO 1. VAROVÁNÍ WARNING UPOZORNĚNÍ Pouze osoba splňující kvalifikaci danou zákonem je

Více

0209 All. Montážní návod. Barva / Farba: zelená MODEL 1013 GEYZ MODEL 1013 GHZ MODEL 1013 ZGEY

0209 All. Montážní návod. Barva / Farba: zelená MODEL 1013 GEYZ MODEL 1013 GHZ MODEL 1013 ZGEY 0209 All Montážní návod Barva / Farba: zelená MODEL 1013 GEYZ MODEL 1013 GHZ MODEL 1013 ZGEY SEZNAM DÍLŮ ZOZNAM DIELOV Díl č. / Diel č. Model & Počet Délka / Dľžka 1013 MM 600 mm Stěnový panel 600mm Stenový

Více

Element h A N D B o o K

Element h A N D B o o K handbook Skříňový program Úvod Kancelářský systém je skladebný, modulový, skříňový systém, který je určen pro doplnění stolových sestav Horizont nebo pro vytváření modulových stěn. Tento systém pak vytváří

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD KŘÍDLO OBLOUKOVÉ DVOUDÍLNÉ VZKO 2/110

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD KŘÍDLO OBLOUKOVÉ DVOUDÍLNÉ VZKO 2/110 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD VANOVÁ ZÁSTĚNA KŘÍDLO OBLOUKOVÉ DVOUDÍLNÉ

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736652 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 PEUGEOT 307 Kombi ab ab 04/02 PEUGEOT 307 Station Wagon ab 04/02 Inhalt: 1 Steckdosen-Gehäuse

Více

WICHTIG - FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN - SORGFÄLTIG LESEN.

WICHTIG - FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN - SORGFÄLTIG LESEN. WICHTIG - FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN - SORGFÄLTIG LESEN. Ignorierung der Warnungen und Hinweise in der Gebrauchsanleitung können zu ernsten Verletzungen und Todesfällen führen. Achtung: Zur Vermeidung

Více

ROLLO STANDARD ELECTRIC. Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod

ROLLO STANDARD ELECTRIC. Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod ROLLO STANDARD ELECTRIC Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Teileliste / Parts List / Seznam dílů (1) 2x ( 2) 2x (3) 2x Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand

Více

1. Usazení do podlahy * 2. Usazení na podlahu * 3. Usazení podezdním s pomocí nožiek * 4. Usazení s pomocí panelu *

1. Usazení do podlahy * 2. Usazení na podlahu * 3. Usazení podezdním s pomocí nožiek * 4. Usazení s pomocí panelu * SPRCHOVÉ VANIKY * SHOWER TRAYS * DUSCHTASSEN * SPRCHOVACIE VANIKY * ZUHANYTÁLCÁK *DUŠO PADKLAI montážní návod * installation instructions * montageanleitung *montážny návod * szerelési utasítás * nontavimo

Více

Switch on the appropriate breaker and verify that the light is working properly.

Switch on the appropriate breaker and verify that the light is working properly. Package contents Name: MONA WALL PC970 wall light 445 Components included with unit: glass shade with light source, 1x metal light body, 1x wall mount, 3x terminal connectors, 2x hex screws M5, 1x hex

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VL DIMENSIONAL SHEET VL MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VL МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛ

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VL DIMENSIONAL SHEET VL MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VL МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛ CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7

1. Úvod / Introduction...2 5. 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 Obsah / Content 1. Úvod / Introduction...2 5 2. Výsuvný box / Silent soft closing drawer system...6 7 3. Vnitřní výsuvný box / Built in silent soft closing drawer system...8 9 4. Výsuvný box + RELING...

Více

2N LiftIP. Voice Alarm Station. Communicator for Lifts. Version

2N LiftIP. Voice Alarm Station. Communicator for Lifts. Version 2N LiftIP Communicator for Lifts Voice Alarm Station Version 2.4.0 www.2n.cz Description The 2N Voice Alarm Station is a switch that helps you extend 2N LiftIP with one or more audio units installed on

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

DIN 217 (ISO 2402) Držáky nástrčných výhrubníků a výstružníků Arbors for shell core reamers and reamers Halter für Aufsteck-Aufbohrer und -Reinbahlen

DIN 217 (ISO 2402) Držáky nástrčných výhrubníků a výstružníků Arbors for shell core reamers and reamers Halter für Aufsteck-Aufbohrer und -Reinbahlen ČSN 241210 DIN 217 (ISO 2402) Držáky nástrčných výhrubníků a výstružníků Arbors for shell core reamers and reamers Halter für Aufsteck-Aufbohrer und -Reinbahlen Držák včetně unašeče je vyroben z kontrukční

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

ETNA. Závěsy a úchyty pro sprchové kouty Shower hinges and clamps

ETNA. Závěsy a úchyty pro sprchové kouty Shower hinges and clamps 1 ETNA Závěsy a úchyty pro sprchové kouty Shower hinges and clamps ZÁVĚSY A ÚCHYTY PRO SPRCHOVÉ KOUTY - HRANATÉ SHOWER HINGES AND CLAMPS TGHU - ZVEDACÍ ZÁVĚSY TGHU - LIFTED HINGES TGHU90LH TGHU90RH TGHU90-OSLH

Více

SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL

SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL MG-011-05 PEGAS 250 E CEL SERVICE MANUAL page 1 SERVISNÍ MANUÁL PEGAS 250 E CEL SERVICE MANUAL PEGAS 250 E CEL 1. VAROVÁNÍ WARNING UPOZORNĚNÍ Pouze osoba splňující kvalifikaci danou zákonem je oprávněna

Více

36/26 Manual. Odvíjač Anelabel je určený na umiestnenie a odvíjanie roliek etikiet Anelabel v zdravotníctve.

36/26 Manual. Odvíjač Anelabel je určený na umiestnenie a odvíjanie roliek etikiet Anelabel v zdravotníctve. 36/26 Manual Odvíječ Anelabel je určen pro umístění a odvíjení rolí etiket Anelabel ve zdravotnictví. Odvíjač Anelabel je určený na umiestnenie a odvíjanie roliek etikiet Anelabel v zdravotníctve. The

Více

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-007 CZ 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť

Více

Training Board TB series 3. SolderBoard

Training Board TB series 3. SolderBoard Training Board TB series 3 SolderBoard Elektronická stavebnice SOLDERBOARD byla speciálně navržena pro účely praktické výuky ručního osazování a pájení desek plošných spojů v technologii SMT. Je levným

Více

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS

HandiClamp. Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS HandiClamp Single Band Repair Clamp Jednodílný Opravný Třmen INSTALLATION INSTRUCTIONS Montážní návod GB CZ Pioneers in pipe solutions INSTALLATION INSTRUCTIONS - English Single Band Repair Clamp 1 2 3

Více

TRIESTE SF56. Posuvný systém Sliding system

TRIESTE SF56. Posuvný systém Sliding system TRIESTE SF56 Posuvný systém Sliding system 6 Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 897, 737 0 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz WWW.BARTOSINI.CZ Posuvný systém Sliding system

Více

Neplatí pro přístroje série Pro EVO!

Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Montážní návod vkládací řídící jednotka pro WGB C/D, WGB-K C, WBS/WBC C/D pro BGB, BBS C, BBK C/D pro SGB C/D Neplatí pro přístroje série Pro EVO! Obsah Často kladené

Více

Leuchten mit Gitter und Glas IP65 für Kassetten- Unterdecken M600

Leuchten mit Gitter und Glas IP65 für Kassetten- Unterdecken M600 DEXXTER 600 IP65 light fittings with louvre and glass for M600 panel false ceilings Recessed luminaires for fluorescent lamps designed for mounting in extra clean cleanrooms Designed for mounting into

Více

Katalog tvarovaných obalů. Formed packaging catalogue Geformten Verpackungen Katalog. www.fatra.cz

Katalog tvarovaných obalů. Formed packaging catalogue Geformten Verpackungen Katalog. www.fatra.cz Katalog tvarovaných obalů Formed packaging catalogue Geformten Verpackungen Katalog www.fatra.cz Kontakt / Contact: Fatra, a.s., tř.t.bati 1541, CZ 763 61 Napajedla, email: info@fatra.cz, www.fatra.cz

Více

Montážní návod pro postele ESTER, SARA, TINA - Tandem SARA

Montážní návod pro postele ESTER, SARA, TINA - Tandem SARA Montážní návod pro postele STR, SR, TIN - Tandem SR STR TIN Montáž je určena pro 2 osoby oba trvání montáže je cca 2 hodiny Nutno postupovat přesně podle návodu z důvodu složitosti montáže M, spol. s.r.o.

Více

NÁVOD K NASTAVENÍ VODÍTEK PILOVÉHO PÁSU ADJUSTING SAW BLADE GUIDE

NÁVOD K NASTAVENÍ VODÍTEK PILOVÉHO PÁSU ADJUSTING SAW BLADE GUIDE CZ Návod k nastavení Pilového pásu EN User Manual Metal band saw NÁVOD K NASTAVENÍ VODÍTEK PILOVÉHO PÁSU ADJUSTING SAW BLADE GUIDE BS 115N / BS 128PRO / BS 712N / BS 712PRO Pásové pily na kov metal band

Více

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference!

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! EN Wireless Analog Camera (ANL-01-BZ) Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! 1. Features 640 x 480 Video resolution

Více

Montážní návod Mounting instructions. Rám / bracket Zetor Crystal 4V

Montážní návod Mounting instructions. Rám / bracket Zetor Crystal 4V Montážní návod Mounting instructions Rám / bracket Zetor Crystal 4V 9 7751 222 5 Strana 2 Rám / bracket Zetor Crystal 4V 9 7751 222 5 Strana 3 Rám / bracket Zetor Crystal 4V 9 7751 222 5 Strana 4 Rám /

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

1. Usazení do podlahy * Placement to the floor * Bodenebene Montage * Usadenie do podlahy * Padlóra helyezés * Montavimas į grindis *

1. Usazení do podlahy * Placement to the floor * Bodenebene Montage * Usadenie do podlahy * Padlóra helyezés * Montavimas į grindis * SPRHOVÉ VNIČKY * SHOWR TRYS * USHTSSN * SPRHOVI VNIČKY * ZUHNYTÁLÁK *UŠO PĖKLI montážní návod * installation instructions * montageanleitung *montážny návod * szerelési utasítás * nontavimo instrukcija

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 OBSAH I. Hlavní součásti obuvnického stroje. II. Konstrukce III. Schéma elektrického zapojení IV. Instalace a uvedení do provozu V. Obsluha stroje VI.

Více

PLASTICPARTS. -Parts not for use. -Teile werden nicht verwendet. -Pieces a ne pas utiliser. -Tyto díly nepoužívejte při stavbě. -

PLASTICPARTS. -Parts not for use. -Teile werden nicht verwendet. -Pieces a ne pas utiliser. -Tyto díly nepoužívejte při stavbě. - 742 SpitfireMk.VI 1/72 A> 70120 A PLASTICPARTS B> 70120 B C> 70120 C D> F> E> 70120 D 70120 E GUNZE 70120 F H4 C4 YELLOW H12 H13 C3 FLAT RED H33 C81 RUSSET H51 C11 LIGHT GULL GRAY H71 C21 MIDDLE STONE

Více

CASIA zásuvková lišta pro kuchyně na zeď / do rohu (923.0XX)

CASIA zásuvková lišta pro kuchyně na zeď / do rohu (923.0XX) Přehled Overview Vue d ensemble Visión general Privire de ansamblu Overzicht 1 Přehled Overview Vue d ensemble Visión general Privire de ansamblu Overzicht Ozn. Popis Množství Description Quantity A Kryt

Více

Assembly Instructions, Montageanleitung, Montážní návod HB-D1500,HB-D1800

Assembly Instructions, Montageanleitung, Montážní návod HB-D1500,HB-D1800 Assembly Instructions, Montageanleitung, Montážní návod HB-D500,HB-D00 CZ Výrobek je zhotoven z velice kvalitní bukové spárovky, která zaručuje dlouhou životnost a užitnou hodnotu. UPOZORNĚNÍ: Výrobek

Více

Důležité informace o produktu: servis a péče - vany

Důležité informace o produktu: servis a péče - vany Důležité informace o produktu: servis a péče - vany Dobrá volba Úvod CZ Děkujeme, že jste si zakoupili produkt značky Duscholux. Udělali jste správnou volbu, neboť jste se rozhodli pro vysoce kvalitní

Více

PC/104, PC/104-Plus. 196 ept GmbH I Tel. +49 (0) / I Fax +49 (0) / I I

PC/104, PC/104-Plus. 196 ept GmbH I Tel. +49 (0) / I Fax +49 (0) / I  I E L E C T R O N I C C O N N E C T O R S 196 ept GmbH I Tel. +49 (0) 88 61 / 25 01 0 I Fax +49 (0) 88 61 / 55 07 I E-Mail sales@ept.de I www.ept.de Contents Introduction 198 Overview 199 The Standard 200

Více

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736694 Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Peugeot 206 alle Modelle ab 09/98 Inhalt: 1 Steckdose 7-polig mit Abschaltkontakt für

Více

Vzorník potahů / 6

Vzorník potahů / 6 Vzorník potahů 2 0 1 5 / 6 A Cagliari C 2 C 1 6 C 2 9 C 5 0 C 2 3 C 5 C 1 3 C 8 C 3 8 C 1 1 C 7 C 7 3 C 2 6 C 2 4 C 2 0 C 2 5 C 3 2 C 3 1 C 3 5 C 3 4 C 2 7 C 4 5 C 1 4 C 6 SLOŽENÍ: 50% PES - 40% PAC -10%

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VL DIMENSIONAL SHEET VL MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VL МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛ

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VL DIMENSIONAL SHEET VL MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VL МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛ STAVENÍ PŘIPRAVOST GILOTINA VL DIMSIONAL SHEET VL VOLNÝ PROSTOR PRO POHYUJÍCÍ SE VRATA FREE SPACE FOR THE DOOR MOVEMT FREIRAUM FÜR DIE EWEGUNGSALÄUFE РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ A - šířka otvoru

Více

PALERMO. Dveřní rám Glass door frame

PALERMO. Dveřní rám Glass door frame 4 PALERMO Dveřní rám Glass door frame PALERMO Dveřní rám typu Z, pro skleněné dveře, montáž do zdi Profil typu Z, ościeżnica do drzwi szklanych, montaż do ściany Z type aluminium profile for door frame,

Více

B-17 surface panels S.A.

B-17 surface panels S.A. 1/3 72 537 B-17 surface panels S.A. 1/72 scale detail set for REVELL kit sada detailù pro model 1/72 REVELL eduard 72 537 APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING POUŽÍT EXPRESS MASK NABARVIT PØED SLEPENÍM

Více

2N LiftIP. IO Extender. Communicator for Lifts. Version

2N LiftIP. IO Extender. Communicator for Lifts. Version 2N LiftIP Communicator for Lifts IO Extender Version 2.4.0 www.2n.cz Description The IO extender helps you extend 2N LiftIP with 1 input and 2 outputs. The purpose of the input is to cancel the rescue

Více

RAUTOOL M1 MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ NÁVOD K OBSLUZE 850625. Platný od ledna 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

RAUTOOL M1 MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ NÁVOD K OBSLUZE 850625. Platný od ledna 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ NÁŘADÍ NÁVOD K OBSLUZE 850625 Platný od ledna 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH Návod k obsluze 3 OBSAH Bezpečnostní pokyny 5 Dodávaný sortiemnt

Více

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti.

Saurer Regen. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. NĚMČINA Saurer Regen V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dozvědí se základní informace o kyselém dešti. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Více

Stojan pro solární ohřev 1,8m 2

Stojan pro solární ohřev 1,8m 2 Stojan pro solární ohřev 1,8m 2 Návod k montáži a provozu Platnost 02/2013 3BVZ0222 PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TENTO NÁVOD. VAŠE SPOKOJENOST S TÍMTO SOLÁRNÍM SYSTÉMEM BUDE ZÁVISET NA JEHO SPRÁVNÉ INSTALACI A

Více

Laminated chipboard front sites tops, bottoms and doors of cases, fronts of drawers, desktops, :

Laminated chipboard front sites tops, bottoms and doors of cases, fronts of drawers, desktops, : Standardní dekory a standardní barevné kombinace Standard patterns and standard colour combinations Laminovaná dřevotřísková deska čelní plochy půdy, dna a dveře skříní, čela kontejnerů, stolové desky,

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

Assembly Instructions, Montageanleitung, Montážní návod HB-D1500,HB-D1800

Assembly Instructions, Montageanleitung, Montážní návod HB-D1500,HB-D1800 Assembly Instructions, Montageanleitung, Montážní návod HB-D00,HB-D00 CZ Výrobek je zhotoven z velice kvalitní bukové spárovky, která zaručuje dlouhou životnost a užitnou hodnotu. UPOZORNĚNÍ: Výrobek nesmí

Více

KOMBINACE KOMOD A / RANGE OF CABINETS A PORTE A1 150 x 45/99,5 cm výška s nízkou nohou 85,5 cm. PORTE A2 150 x 45/99,5 cm. PORTE A3 150 x 45/99,5 cm

KOMBINACE KOMOD A / RANGE OF CABINETS A PORTE A1 150 x 45/99,5 cm výška s nízkou nohou 85,5 cm. PORTE A2 150 x 45/99,5 cm. PORTE A3 150 x 45/99,5 cm 3 police malá shelf - small doplňující prvek korpusu Corpus accessory for C + F + H + R 46 x 40/2 cm zásuvka velká bílá White drawer - large doplňující prvek korpusu Corpus accessory for A + C + E + G

Více

www.svcgroup.cz Volkswagen Touran SVC NÁCHOD - Pod Srkem 2031 547 01 Náchod ČR Volkswagen Touran T5 + CrossTouran 100kg 2260 kg

www.svcgroup.cz Volkswagen Touran SVC NÁCHOD - Pod Srkem 2031 547 01 Náchod ČR Volkswagen Touran T5 + CrossTouran 100kg 2260 kg SVC Náchod A2 / 5 Montážní návod Fitting instruction Montageanleitung Classe A50-X ES 94/20 e27-00-0034 Typ:VTZ 001-070 8/03 Volkswagen Touran T5 + CrossTouran 2003-> 2011-> Typ: VTZ 001-070 Volkswagen

Více

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA 1 2450 KANCELÁŘSKÉ STOLY RR 16 RR 18 1 RR 22 RS 2550 2100 RR 16 D RR 18 D RR 20 D RS D 1 2100 RR 18 D6 RR 20 D6 RS D6 1630 2480 RR 16 K RR 18 K RR 20 K RS K 1630 2580 2850 RR 16 D K RR 18 D K RR 20 D K

Více

PALERMO. Dveřní rám Glass door frame

PALERMO. Dveřní rám Glass door frame 4 PALERMO Dveřní rám Glass door frame Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz WWW.BARTOSINI.CZ PALERMO Dveřní rám ke skleněným

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Quick Start Guide. Clear. Rychlý průvodce nastavením

Quick Start Guide. Clear. Rychlý průvodce nastavením CZ EN Quick Start Guide Clear Rychlý průvodce nastavením Measurement Měření Před Fully prvním charge použitím the blood plně pressure dobijte monitor baterii before přístroje. first use. 1 Rest your bare

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST STDS DIMENSIONAL SHEET STDS MASSBLATT DACHFOLGEBESCHLAG STDS МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ STDS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST STDS DIMENSIONAL SHEET STDS MASSBLATT DACHFOLGEBESCHLAG STDS МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ STDS STAVEBNÍ PŘPRAVENOST STDS CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FRERAUM FÜR DE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ 220 D = B + 550 (B +

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

MANUAL l GEBRAUCHSANWEISUNG l NÁVOD l INSTRUKCJA

MANUAL l GEBRAUCHSANWEISUNG l NÁVOD l INSTRUKCJA MANUAL l GEBRAUCHSANWEISUNG l NÁVOD l INSTRUKCJA LED LIGHTING FOR JEHLAN STATIC TENTS LED-BELEUCHTUNG FÜR ZELTE JEHLAN STATIC LED OSVĚTLENÍ PRO STANY JEHLAN STATIC OŚWIETLENIE LED DO NAMIOTU JEHLAN STATIC

Více

Hanriot HD.2 PLASTIC PARTS. Mr.METAL COLOR METALLICS

Hanriot HD.2 PLASTIC PARTS. Mr.METAL COLOR METALLICS 8413 1/48 Hanriot HD.2 PLASTIC PARTS A> 3 B> 1 2 13 5 23 7 6 9 8 12 25 7 9 5 15 15 14 21 29 28 31 30 37 36 35 34 4 12 20 11 6 17 16 8 38 24 25 4 3 26 20 2 17 11 10 27 28 14 13 33 27 26 32 19 18 10 22 1

Více

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN

TECHNICKÝ LIST řada mechanických odvaděčů kondenzátu AUTODRAIN TECHNICAL DATA SHEET for mechanical autodrain equipment AUTODRAIN Popis: Nádoba s mechanickým plovákem k odstraňování pevných nečistot, vody, aerosolů, uhlovodíků, prachu oddělených separátory KING AIR se systémem stlačeného vzduchu. Rozdělení dle využití instalace:

Více

GARDENSTEP. Gardenstep. Akkuschrauber. - aku šroubovák. Eisensäge. - 2 klíče 17 mm Stehleiter. - žebřík. Wasserwaage. - 2 vruty

GARDENSTEP. Gardenstep. Akkuschrauber. - aku šroubovák. Eisensäge. - 2 klíče 17 mm Stehleiter. - žebřík. Wasserwaage. - 2 vruty Montážní návod Montageanleitung GARDENSTEP Gardenstep Pro Zu Ihrer Vaší Sicherheit bezpečnost Upozornění Achtung! Před Lesen započetím Sie die Anleitung montáže vor si Montagebeginn prostudujte od začátku

Více

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. Transportní a upínací přípravky. D Vodící prvky. Přesné díly. Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE

A Sloupkové stojánky. B Broušené desky a lišty. Transportní a upínací přípravky. D Vodící prvky. Přesné díly. Pružiny. G Elastomery H FIBROCHEMIE A Sloupkové stojánky B Broušené desky a lišty C Transportní a upínací přípravky D Vodící prvky E Přesné díly F Pružiny G Elastomery H FIBROCHEMIE J Periferní zařízení K Klínové jednotky L Normálie pro

Více

TKGN4. Ložiska a těsnění. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

TKGN4. Ložiska a těsnění. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Projekt "Podpora výuky v cizích jazycích na SPŠT" Ložiska a těsnění TKGN4 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Ložiska a těsnění Ložiska jsou součásti, které

Více

GRADO AJ51. Posuvný systém Sliding system

GRADO AJ51. Posuvný systém Sliding system 6 Posuvný systém Sliding system Posuvný systém Sliding system Sestava na jedno křídlo obsahuje: One panel set includes: Produkt / Product kolejnice / top track tube kryt / track cover vozík - spona /

Více

Brzda Bremse Brake F-350. Katalog náhradních dílů Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue

Brzda Bremse Brake F-350. Katalog náhradních dílů Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Brzda Bremse Brake F-350 Katalog náhradních dílů Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue 03 / 2014 2 Pokyny k objednávání náhradních dílů Tento katalog obsahuje seznam součástí a jejich sestavení do montážních

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

BASIC LARGE 195 x 187 x 204 cm

BASIC LARGE 195 x 187 x 204 cm Montageanleitung Assembly instructions GER ENG Massivsauna Log board sauna BASIC LARGE BASIC LARGE 195 x 187 x 204 cm Finská sauna SENTIO LARGE 195 x 187 x 204 cm Assembly instructions ENG Finská sauna

Více

M-KUPR s.r.o. www.m-kupr.cz tel. 566 630 155

M-KUPR s.r.o. www.m-kupr.cz tel. 566 630 155 Zásuvkové bočnice Vantage s plnovýsuvy s tlumením, nosnost 40 kg. M-KUPR s.r.o. www.m-kupr.cz tel. 566 630 155 3.01 Cassetti e guide Cassetti ZÁSUVKY VANTAGE DRAweR VAnTAge Synchronizované plnovýsuvy s

Více

Together H A N D B O O K

Together H A N D B O O K Together HANDBOOK Konferenční stůl Together Úvod TOGETHER je rámový konferenční stůl vhodný do jednacích a zasedacích místností. Jeho výhodou je dlouhá životnost a použité materiály nezatěžující životní

Více

návod na stavbu Akumulační topeniště SF /51

návod na stavbu Akumulační topeniště SF /51 návod na stavbu Akumulační topeniště SF 56.40-63/51 Obsah balení kameny Č. Kód název ks 1 ht-441 Vnitřní stěna - boční vpravo 1 2 ht-442 Vnitřní stěna - boční vlevo 1 3 ht-187 Vnitřní stěna - boční 2

Více