Janička Kaftanová a Kája Wagnerová přistoupily o prázdninách k prvnímu přijímání.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Janička Kaftanová a Kája Wagnerová přistoupily o prázdninách k prvnímu přijímání."

Transkript

1 Já ve prázdninách jsem byl v Gerniku n táboře, jsme tm hráli hodně hrách jsme se vozili n lnovce. N lnovce jsme se dávli jen dvkrát, to bylo moc hezký, jsme hledli pokld poslední den jsme zpívli večer n táborá-ku. Eště jsme byli ve Svinici jsme hráli fotbl jsme prohráli ze 6:1. Eště jsme byli v Herkulesu ze festivlem, jsme tn-covli. Štěpán Pospíšil Já ve prázdninách jsem byl ve Mehdie u mojeho brtrnce. Jsme si tm hráli, jsme se procházeli v prku jsem poznl jeho kmrády kmrádky. Jsem byl dom, jsem si hrál s mojí sestrou jsem si psl úkol. Jsem chodil někdy do kostel k mojí bbičce. Dom jsem se vozil ze kolem ze rolm jsem procházel moji setru s kolem. Jsem chodil i do Oršvy s mojem rodiči nkupovt. A tulik jsem děll v prázdninách. Adel Popescu Prázdniny byly dlouhé moc pěkné. V těchto prázdninách jsem byl n Gerníku ve táboře. Tm jsem si uděll mnoho kmrádů ze Čech. Tm jsme se učili mnoho věcích tké krásné hry. Nejvíc se mi líbilo, když jsme jeli po šňůře ve vejšce. Jeli jsme n koni dělli jsme si tky fotky. Byl jsem tky ze rodinou u Dunje jsme se koupli. Vod byl teplá čistá. Byl jsem tky ze bbičkou n poli. Pomáhl jsem hrbt seno, sbírt švestky. A tk se skončily prázdniny teď zčl zse škol úkoly. Emil Pervulescu Můžu říct, že tutich prázdninách jsem si užil jkžtk moc, jko pro moje rodiče, protože voni mi pltili. Nejvíce v tutych prázdninách mi bvilo, když mně řekl Denis, že pojedeme k moři n dv tejdny, to jsem se nemohl dočkt, protože nikdy u moře jsem nebyl. Když jsme stihli do Oršvy, tk tm nás čekl jeden utobus s druhejm dětm pk jsme odjeli. Když jsme tm dorzili, do Cstinestiu, tk nás čekli ňáký pání, by nás ubytovli. A potom druhej den už jsme se špláchli ve vodě, v moři, to jsme dělli hnedle kždý den, někdy i pršelo, tk jsme neměli štěstí jít nikm, tk jsme stáli dom. A tk to pokrčovlo, celý dv tejdny. Pk jsem byl ještě pěšky v Čiklvě potom jsem šl n tři dni do Oršvy, protože tm byl svátek Oršvy. Pk jsem byl si třikrát n Známnech n pikniku, tm jsem se tky hodně bvil. No nposled jsem byl n veselce. A to bylo všechno v prázdninách, kde jsem byl. Pk jsem byl dom, jsem si něco psl, jsem dobývl, n švestky n slívy jsem chodil sbírt tk dál To bylo všechno o prázdninách! Josefk Steinerová 1 Stránk Prázdniny v roce 2008 se mně hodně líbily. První hezkej zážitek z prázdninách byl, že přijel k nám kmrád z Čech jménem Stnd, s kterým jsme chodili večer ven tky n diskotéku. Těžší bylo, že on musel odject nemohl s námi do tábor, který byl super, hráli jsme denně si hrách měli jsme výborný jídlo, tké jsme jezdili po lně, kde jsem se trošku bál, poprvé, le podruhé už ne, což jsem měl, protože mě nemohli ustvit. Tké jsem se v táboře umístil n jednej hře n třetím místě n dvouch n prvním, tké jsem se umístil n prvním místě z nejlepší jedlici. Z nějkej čs jsem šl pěšky do Čiklvy, km jsem bohudíky došl, kde jsem přespl venku jednu noc. 16. srpn měl jsem nrozeniny pn učitel mě vzl k Dunji, kde byl ještě Alois, Týn Mrtin, učitele kmrád. Stáli jsme n schodech, já z Týnou von z Aloisem, le měl vestu, s kterou se nemohl utopit, Alois ji strčil, on mě, jk já jsem neuměl plvt, jsem se zčl topit, le nštěstí pn učitel mě vyndl. Když jsem přišl domů, mmink mě čekl s překvpením. Potom jsem byl n Rovensku, kde se mně líbil mládež. Když jsem přišl domů, mmink z pár dnů musel n pouť do Medjugorie už máme týden školy z sebou já jsem mmi ještě neviděl. Zítr vojíždím já, snd ještě mmi uvidím. Berndet Pospíšilová

2 O prázdninách zorgnizovli finnčně zjistlili čeští TOMíci (Turistické oddíly mládeže) Lig lesní moud-rosti letní tábor pro děti, který se konl v krásném prostředí gernických mlýnků. Prvního turnusu se zúčstnilo třináct eibenthlských dětí čtyři dívky ze Svté Heleny, my s Armem tři z nšich dětí. Strli se o ně zkušení vedoucí z Čech, kteří tábor v dešti vy-stvěli, kromě orgnizování progrmu kontrolovli stv dětských ponožek, úklid stnů, č smi nekřesťni, do-hlíželi, by se konl společná modlitb. Děti sply ve stnech, umývly se v potoce skvěle se strvovly v polní jídelně. Tábor měl tky vlstního lékře. Počsí, které před zčátkem tábor bylo deštivé nevypdlo to moc ndějně, se s příjezdem dětí vyjsnilo, sluníčko vydrželo svítit celých deset dní, tkže i ledová vod v potoce se ukázl být příjemnou n vykoupání. Stroj čsu přenášel táborníky do různých dob kontinentů, tk se skrze hry děti dozvídly stále něco nového o cizích zemích dávných čsech, přičemž si tky užily spoustu legrce. Vedoucí jim vybudovli hřiště n volejbl, nohejbl či přehzovnou. Po večerech se sedlo u ohně, zpívly se písničky, hrály různé scénky V neděli jsme zšli do Gerniku do kostel n jrmrk, který se tm právě konl. Jednoho pozdního večer z námi přijel skupin Indiánů z Ligy lesní moudrosti. Když jsme se ráno vzbudili, tyčilo se mezi stny prvé indiánské týpí, které vybudovli přes noc. Celý příští den byl věnován právě Indiánům vyprávění o historii Indiánů v Americe, o jejich zvycích náboženství, viděli jsme různé indiánské předměty, zkusili si vyrobit čelenku, dokonce rozdělt oheň bez sirek či zplovče, jenom třením suchých dřev. Odpoledne se hrál indiánský golf. Dlší velkou trkcí byl příjezd 2 Stránk horolezců, kteří instlovli nd vysokým údolím lnovou dráhu. Kždý z nás měl možnost zkusit si v hel-mě jištěný dvojitou krbinou letět spolu s ptáky vysoko nd stromy. Skoro všichni jsme se báli, le pro všechny to byl nkonec nezpomenutelný zážitek. Stej-ně jko celý tábor. Loučení bylo dojemné, smutné, le i s ndějí, že se nši přátelé pokusí ze všech sil, by se tábor u mlýnků mohl kont i v příštím roce. Moc vám děkujeme těšíme se npříště. Jničk Kftnová Káj Wgnerová přistoupily o prázdninách k prvnímu přijímání. Do Čech se odstěhovli Robert Hvlíček, Anet Urbnová Ane Mrešová. Všem přejeme v nové vls-ti hodně štěstí, ť se jim dří ve škole ť jsou spo-kojeni. Ane se n nás přijel zčátkem listopdu podí-vt, měli jsme velikou rdost. Opět se, v srpnu v září, putovlo do Čiklvy. V polovině srpn přijel do Eibenthlu učitelk ngličtiny Alen Skálová, vyslná sdružením S při jzy-kové škole Gloss. Angličtinu vyučovl měsíc půl v sídle Svzu, docházely děti i skupink dospělých. Kdo chodil, neprohloupil, Aleniny metody výuky byly inten-zivní velmi účinné. Z jejího popudu pod jejím vedením jsme se párkrát sešli s dětmi mimo ngličtinu, spíš jko jkýsi dětský klub, kde jsme hráli různé hry písničky který bychom rádi obnovili. Alence se u nás moc líbilo slibovl, že se z námi určitě přijede zse podívt. Díky Glosse i Aleně. Bylo by hezké, kdyby výuk ngličtiny mohl probíht čstěji déle. 4. září nás znovu nvštívil skupin příznivců Bnátu z českého podniku Mountfield, kteří přivezli pro nše děti spoustu krásného oblečení, hrček, především devět jízdních kol. Vše jsme uložili do tělocvičny ve škole. Bohužel se některé věci zčly ztrácet, proto bylo

3 nutné je brzy dětem rozdt neschovt je třeb n Vánoce. Kol nám předsed DSSČ pn Emil Flšk dovolil umístit v místnosti z poštou, odkud si je děti půjčují střídjí se mezi sebou. Momentálně jsou všechn kol v provozu, děkujeme. 15. září zčl nový školní rok. A nše škol dostl k dispozici mikrobus, kterým se ujbánské děti vozí do školy ze školy, oršvští studenti v pondělí do v pátek z lyce, šoférem je pn Josef Doskočil. Mikrobusem jsme se vezli i n dětský festivl v Bile Herculne, který se konl ve dnech září pod záštitou DSSČ v Rumunsku. Byli jsme ubytováni v krásném hotelu, výborně se strvovli v jiném. Čekání n jídlo si děti krátily jízdou n utíčkách. Sešl se spoust krjnů, zúčstnili jsme se slvnostního průvodu městem, množství dětských souborů mělo připrvená rozmnitá velmi pěkná vystoupení, která shlédli tky český mbsdor konsul pánové Doklá-dl Krivoš. Obdivovli jsme krásné kroje Gernických, svižné tnce Bígerských, nejvíc zujl si slovenský Bi-hor všk jsou to tky profesionálové. Ani Eibenthl le nezůstl pozdu, ztnčili jsme si zse Víly, to s velkým úspěchem. Bylo to možné vlstně díky tomu, že přijeli Lenk Štěpán Aničk Léň dlší z Pon-ce. Přivezli nám kostýmy hlvně sebe, všichni jsme se n ně moc těšili byli jsme šťstní, že se zse vidíme. A ještě jsme se užili i potom, n Eibenthle, kde se nši přátelé zdrželi ještě dv dny, ujly se jich mminky dě-tí, které byly tncovt Víly n festivlu v Čechách. 21. září se ve vybíleném kmínu slvil veselk novomnželů Erik Terky Brdáčových, kteří byli předtím oddáni v nšem kostelíku. Hrál gernicko-bí-gerská muzik s hostujícími rumunskými hudebníky vynikjící kvlity. 28. září byl svátek sv. Václv, českého ptron. Václv byl vychováván ve víře svou bbičkou svtou Ludmilou, jež se spolu 3 Stránk se svým mnželem Bořivojem nechl pokřtít. Václv byl n svou dobu velice učený trduje se o něm, že jko české kníže vládl moudře sprvedlivě, přisluhovl při mších, ošetřovl nemocné zrněné, hojně rozdávl lmužny. Především pro svou politiku vstřícnosti vůči německým sousedům, jimž rději pltil dň, než by vystvil zem válce, byl nejspíš roku 935 n rozkz svého brtr Boleslv zvržděn. Svtý Václv je ptronem české země, pivovrníků, vinřů, šlechty duchovenstv. Pn děkn vydl krásnou knihu bnátských písní s cédéčkem, n němž ke kždé písni nzpívl první sloku, by si kždý mohl zznmennou píseň zzpívt. Už se n to zpívání těšíme. 17. říjn se v penzionu Melb v Dubové konlo z přítomnosti mbsdor pn Dokládl setkání s podnikteli z Čech, kteří se zjímjí o možnosti podnikání v Rumunsku. Doprovázel je Ivo Dokoupil z Člověk v tísni, pozvání přijli předstvitelé DSSČ, školy i primrie. 19. říjn jsme oslvili posvícení. Nejdříve ve vyzdobeném kostele, potom nám n bále v kmínu k tnci skvěle zhráli nši muziknti Tenko Fidi doprovázeni hostujícím hráčem n orgu. Nproti kmínu pn Jroslv Pospíšil opékl předvolební mici, rozdávlo se i předvolební pivo. 20. říjn zčl probíht rekonstrukce školy n Ujbányji, zdejší školáci tedy dojíždějí dolů do Eibenthlu. Změnil se proto i rozvrh, mldší děti chodí do školy dopoledne, strší odpoledne. 26. říjn měli posvícení n Bígru, bohužel bez muziky, protože muziknti hráli n svtbě v Gerniku. Bígerští si le vystčili smi ztnčili si i při repro-dukovné hudbě, tncovlo se i n ulici před hos-podou. Primrie nechl postvit dvě dětská hřiště, jedno v Eibenthlu, jedno n Bi

4 Nou. Doufám, že budou nová hřiště dětem dlouho sloužit že vy, děti, je užije-te ve zdrví. gernická muzik, trdičně přijely desítky hostů z Čech, rodáků i českých milovní-ků Bnátu. 28. říjn byl státní svátek ČR 90. výročí vzniku s-mosttného Československ v roce listopdu jsme vzpomněli všech nšich zesnulých při velké slvnosti v kostele, pk i večer při cestě n hřbitov zpálením svíček modlitbou. N Dušičky bylo letos nezvykle krásné počsí: teploty přes den se vyšplhly nd dvcet stupňů i noc zůstl teplá, jko by nejkrásněji bylo tentokrát n hřbitově, kde svítily stovky jsných svíček, které zářily jko vzpomínky n nše drhé zemřelé listopdu se konlo mrtinské posvícení n Rovensku, hrál bígersko- Mri, mtko žádúcie, tys královn všemohúcie, prosiž z ny, z křesťny, svého Syn! Kristeleison! Ty jsi dědic České země, rč pomnieti n své plémě, nedjž zhynúti nám ni budúcím, svtý Václve! Kristeleison! Alois Jirásek Blničtí rytíři Poslyšte poslední strou pověst její proroctví, jež pověděl Slepý mládenec králi Krlovi žehnné pměti. Hle, Blník hor v hávu tmvého les N temeni Blník zříš ve stínu buků, jedlí smrků prdávné kmenné hrdby, většinou sesuté Ale pod hrdbmi, v hoře smé, dřímjí ozbrojení rytíři, svtováclvské 4 Stránk 16. listopdu přistoupily k přijímání Krl Cislerová Herrmnnová. prvnímu Josefk 17. listopdu byl státní svátek ČR, který je n pmátku smrti mldého básník Jn Opletl, jenž zhynul z druhé světové války z okupce Československ ncisty, následných studentských protestů, slven jko Den studentstv. 17. listopdu 1989 zčl v tehdy socilistickém Československu tzv. Smetová revoluce, která nekrvvou cestou svrhl komunistickou totlitu. Nán vojsko, dřímjí čekjí, ž nstne den, kdy bude potřeb jejich pomoci, ž budou do boje povoláni. Zchmuřeně shlíží Blník n osmělou, od svět odlehlou krjinu, jko by trud teskné dumy n něm všude kol spo-čívl. Svtováclvské vojsko spí. Ještě není čs, by vstlo. To bude ve chvíli největšího nebezpečí, ž se n nši vlst sesype tolik nepřátel, že by celé království roznesli n kopy-tech svých koní. Tenkrát budou viděn znmení: uschnou vrcholy stromů v blnickém lese, n temeni hory se zzelená strý uschlý dub prmen u skály se tk rozvodní, že se bystřicí dolů po-vlí. Tu pk se strhne velká, krvvá bitv v krjině mezi Bl-níkem Nčerdcem. Rybník Pustý, u něhož se strý uschlý strom před bitvou zzelená, nplní se potoky prolité krve. I bude pláč veliké zkormoucení pro ten zouflý boj, le Če-chové se proti silnějšímu nepříteli hrdinsky brániti budou. V rozhodnou chvíli se Blník otevře, rytíři v plné zbroji vyhrnou se z hory svtý Václv jed n bílém koni, je po-vede n pomoc Čechům všechny nepřátele českého králov-ství ze země vyžene. Ze Strých pověstí českých

5 Vznik Československé republiky v říjnu 1918 Zrození Československé republiky bylo vyvrcholením stletého národně emncipčního úsilí Čechů Slováků. Závěrečnou část tohoto procesu nesmírně u-spíšil vznik první světové války v létě roku Vůdčími osobnostmi zhrničního odboje se stli To-máš Grrigue Msryk, Edvrd Beneš Miln Rstislv Štefánik. Ustvili Českou posléze Československou národní rdu jko řídící orgán 5 Stránk protirkouského odboje. Vedle jejich diplomticko-politických ktivit sehrál význmnou roli i odboj vojenský. Toho se zúčstnily legie, tedy československé vojenské jednotky v zhr-ničí vytvořené z Čechů Slováků žijících v cizině, z válečných zjtců přeběhlíků. V českých zemích působil domácí odboj, v jehož čele stály vedoucí osobnosti po-litických strn spolků. Dne 28. říjn 1918 byl oznámen kpitulce Rkousk-Uhersk. Lidé zčli živelně strhávt symboly monrchie odpoledne byl n pržském Václvském náměstí oficiálně vyhlášen smosttnost. Nezávisle n událostech v českých ze-mích se o dv dny později přihlásil slovenská repre-zentce Mrtinskou deklrcí ke společnému česko-slovenskému státu. 14. listopdu se sešlo první zsedá-ní Národního shromáždění. Dynstie Hbsburků byl prohlášen z seszenou bylo přijto usnesení o no-vé formě státu demokrtické republice prvním prezidentem Československ byl jednohlsně zvolen T. G. Msryk. Do funkce hlvy státu byl pk zvolen ještě čtyřikrát. Zdroj: Odbor tisku public reltions MV ČR

6 Alen Skálová, učitelk ngličtiny, byl tk hodná nšl si čs n rozhovor. Tdy je. Alenko, mohl bys nám, prosím, říct něco o sobě? Je mi 23 studuju v Prze n filozofické fkultě estetiku nglistiku. Vždycky jsem se le zjíml víc o východní Evropu než o zápd, tk se v souvislos- ti s ngličtinou dostávám spíš n jiná míst než do Anglie. Jk kdy tě npdlo jet do Bnátu učit ngličtinu? Už dlouho jsem chtěl spoň trošku poznt Bnát, protože sem mmk hodně let jezdil vyprávěl úžsné věci. Musím le říct, že to, jk mi to líčil třeb jen před pěti lety, už dávno nepltí. Nebo je to v kždé vesnici hodně jiné. Prostě jsem se sem chtěl podívt poznt, jk se tu žije, ne jko turist, le jko někdo, kdo třeb i s něčím trošku pomůže. Jk pdl volb právě n Eibenthl? Volb vesnice nezáležel vůbec n mně musím říct, že se mi do Eibenthlu ni tolik nechtělo. Ale pk jsem názor hned změnil už bych jinm nechtěl. Co bys o svém působení n Eibenthle řekl? Chodily k tobě děti i dospělí, jk n tom byli s ngličtinou, jk je to bvilo, jké dělli pokroky? Ze zčátku to nebylo s učením úplně jednoduché, protože kždé dítě přicházelo 6 Stránk s úplně jinými předst-vmi. Bylo těžké dělt to tk, by to všechny bvilo by se i něco nučily. Ale v porovnání s českými dětmi mi přišli mnohem ndšenější z jkékoliv nové práce ne-bo nápdů, tkže jsem sm díky nim přišl n spoustu nových věcí, co se týká učení. A moc jim to šlo. S do-spělými to tké nemělo chybu. Bvilo je to, i když mě-li třeb hodně práce, poctivě chodili. Jk se ti n Eibenthle líbilo, co se ti tu líbilo nejvíc? Líbilo se mi tu hrozně moc. Co nejvíc, je těžké říct. Mož-ná to, že jsem se mezi místními lidmi cítil jko dom hned po pár dnech. A v něčem možná i trochu víc dom, než se cítím v mém dooprvdickém domově. To, jk tdy lidé žijí jen tím, co je kolem nich jk v čsovém, tk prostorovém měřítku, le je to život oprvdový. To mě ndchlo. Máš nějké extr zážitky, o které by ses s námi chtěl podělit? Zážitků je tolik, že mě ni žádný hned nenpdá. Ne tedy žádný úsměvný. Ale n co pořád myslím, je tneč-ní předstvení eibenthálských dětí. Když jsem ty děti, které jsou vlstně hrozně pokorné n nic si nehrjou, zlobí při hodinách tk, viděl s tkovým zujetím tn-covt zpívt, krásně, to mě úplně dojlo. Myslíš, že má význm vyučovt v Bnátu ngličtinu, i když ji děti mjí ve škole? Smysl to určitě má. Nejen, že se přímo nučí lespoň zákld ngličtiny, kterou budou v kždé střední škole potřebovt pomůže jim, le hlvně je myslím důležitý vzth k jzyku nebo k učení se vůbec, který je možné jim pomoci nlézt. A tké je to pro

7 ně zpestření, vzbu-zení nového zájmu, nových nápdů, toho není nikdy dost. Věci n v ybv ení tábor přiv ezl pn M štlíř n v ozech. Tábor se stv ěl v dešti, v lev o se zelenou čelenkou Česlo, duše nšeho turnusu, která v ymýšlel progrm Kuchřk Ik ve svém království. Doktor Bobr předvádí umění první pomoci. Hlvní vedoucí tábor Apík při své ohňové show. Míš Péť, kteří přivezli lnové trkce lnovou Jednoho rán se objev ilo mezi stny prv é indiánské Indiáni Lenk Tokhy Terk s Filipem v ypráv ěli dětem o živ otě Indiánů, v yráběli s nimi indiánské čelenky, ukzov li, jk 7 Stránk

8 Příprv let nd údolím Rnní rozcv ičk dr. Koupeln N táboře jsme hráli hodně her. První den spdl do vody Mtěj Břeň, le já u toho nebyl, po pár dnech jsem odjel n první přijímání. Ale když jsem přijel, zjistil jsem, že je ž pozdějc, tk jsem odjel zpátky. Třetí den se použil stroj čsu. Někdy n zčátku vyvěsili českou rumunskou vljku. A ještě k stroji, náš stroj čsu byl n perly z hlíny, ten stroj čsu nás kždý den přenesl do jiné země. Jedli jsme ve velkém stnu. Koupli jsme se v tkovém jezeře. Hry, koně v ečerní meditce u stroje čsu. 8 Stránk

9 Říjen V říjnu všichni ptáci odletěji, ni je-den strom už není zelený, všechny zeleniny už se sklízejí, zhrádky už jsou prázdné. Nebe už není nikdy js-né. Říjen je měsíc, kdy n nebi už se málokdy vidí slunce. Říjen je měsíc Pnny Mrie. Ruth Pospíšilová 9 Stránk

ŠKOLNÍ MIX 2012-2013. Školní mix pro vás připravili deváťáci: Verča, Kačka, Žanda, Lenka, Daki, Matúš, Vítek, Tom a Petr ze 6. třídy.

ŠKOLNÍ MIX 2012-2013. Školní mix pro vás připravili deváťáci: Verča, Kačka, Žanda, Lenka, Daki, Matúš, Vítek, Tom a Petr ze 6. třídy. ŠKOLNÍ MIX 2012-2013 Rozhovory Vtipy Křížovky o ceny Bludiště o ceny Omlovánky Recept Nše koníčky Žlutý kvítek Soutěžní kvízy o ceny Letošní devítk Losování cen psování n deváťáky Budoucí školní prlment

Více

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Kadet

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Kadet Mtemtický KLOKN 2005 ktegorie Kdet Úlohy z 3 body 1. N obrázku vidíš osm kloknů. Kždý klokn může přeskočit n libovolné prázdné pole. Určete nejmenší počet kloknů, kteří musí změnit místo, by v kždém řádku

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz víno sport rodina senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz víno sport rodina senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodin sport senioři víno ZA VÍNEM A ZÁBAVOU z z á b vo u Ptříte mezi milovníky znlce vín, nebo mezi občsné konzumenty? Nebo nevíte rádi byste si svůj vzth k vínu ujsnili?

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE

Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO. Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Výtvarná soutěž ŽÍZEŇ ANEB VODA NAD ZLATO Vím Chci vědět Dozvěděl/a jsem se VÍM CHCI VĚDĚT DOZVĚDĚL/A JSEM SE Kvíz k vodě 1. Kolik vody zaujímá povrch planety? a) 61% b) 81% c) 71% 2. Jaký je chemický

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

na vznášedle a na čtyřkolkách. Svým

na vznášedle a na čtyřkolkách. Svým ing. Soň Černá - návrhy, Všestudské hovězí od Kejře údržb zhrd Nšerelizce firm vznikl v roce 1991. Chrolis, z toho 1 zkoupen ve Frn- Provozujeme rostlinnou živočišnou výrobu. V rostlinné výrobě zložená

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH LOGARITMICKÝCH ROVNIC. Řešme na množině reálných čísel rovnice: log 5. 3 log x. log

ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH LOGARITMICKÝCH ROVNIC. Řešme na množině reálných čísel rovnice: log 5. 3 log x. log Řešme n množině reálných čísel rovnice: ) 6 b) 8 d) e) c) f) ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH LOGARITMICKÝCH ROVNIC Co budeme potřebovt? Chápt definici ritmu. Znát průběh ritmické funkce. Znát jednoduché vět o počítání

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

ROZ(H)LED. O Nadání a dovednosti. O projektu Roz(h)led. Hlavní informace. www.nadaniadovednosti.cz

ROZ(H)LED. O Nadání a dovednosti. O projektu Roz(h)led. Hlavní informace. www.nadaniadovednosti.cz O Ndání dovednosti Pomáháme mldým lidem z dětských domovů pěstounských rodin s rozvojem jejich ndání dovedností se správným výběrem studi s příprvou n profesní život se vstupem n trh práce by po odchodu

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA

ZASTÁVKA NÁDRAŽÍ NEMOCNICE BANKA KINO RESTAURACE OBCHOD HOTEL POŠTA LETIŠTĚ PARK ŠKOLA BANKA HOTEL POŠTA NEMOCNICE OBCHOD ŠKOLA NÁDRAŽÍ ZASTÁVKA RESTAURACE KINO PARK LETIŠTĚ KDE? V / VE / NA ŠKOLA, POŠTA...ŠKOLE, POŠTĚ NEMOCNICE, OBCHOD KINO NÁDRAŽÍ LETIŠTĚ...NEMOCNICI, LETIŠTI...OBCHODĚ...KINĚ...NÁDRAŽÍ

Více

STUDIJNÍ POBYT MONÍNEC - ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK aktualizace 18.11.2010 18:51, Admin J. Nádvorník

STUDIJNÍ POBYT MONÍNEC - ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK aktualizace 18.11.2010 18:51, Admin J. Nádvorník 1 z 9 22.11.2010 7:49 2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany Příkrá 67 264 01 Sedlčany IČ 48954004 Naše škola moje web-výstupy * 2. Základní škola Propojení, Sedlčany - - - školní rok 2010-2011 STUDIJNÍ

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

BLázny pro tebe. Zpěvník

BLázny pro tebe. Zpěvník BLázny pro tebe Zpěvník OBSH Ty jsi ten cíl Mluv ke mně Učíš mě dýchat Nebe je tam Králem mého srdce Perla Tvoje vítězství znám Žít v tvých věcech Nikdo a nic ědicové Ty vidíš dál Nadechnout se smím 1

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM. IV. ročník Číslo 3/2012 124.ÚS IPA sekce ČR

Vážení čtenáři, SLOVO ÚVODEM. IV. ročník Číslo 3/2012 124.ÚS IPA sekce ČR SERVO PER AMIKECO IV. ročník Číslo 3/2012 124.ÚS IPA sekce ČR SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, Korupce je jeden z nešvrů nší společnosti. Z těchto důvodů byl schválen novelizce zákon číslo 137/2006, která

Více

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA

I. FOTOAPARÁT, PSÍ JÍDLO, NAKLADAČ, KAMION, PRAČKA V pátek 3. 12. 2010 chodili u nás na škole čerti. Čerti se první hodinu učili a druhou se začali chystat. Nejdřív šli do třetí a čtvrté třídy. Chlapci i děvčata řekli pěkné básničky, ale někteří se opravdu

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA STŘÍPKY UPLYNULÉHO MĚSÍCE POLENSKÝ ZPRAVODAJ. Výstava nás vrátila do dětství

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA STŘÍPKY UPLYNULÉHO MĚSÍCE POLENSKÝ ZPRAVODAJ. Výstava nás vrátila do dětství Výstv nás vrátil do dětství Ve čtvrtek 29. březn jsme nvštívily výstvu Hrčky nšich mminek bbiček v Domě s pečovtelskou službou. Již při vstupu nás překvpilo množství nshromážděných hrček. Zvzpomínly jsme

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Křížovka. Osmisměrka. cena 5 Kč. Co by nemělo chybět žádnému žákovi, když jde do školy? 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Křížovka. Osmisměrka. cena 5 Kč. Co by nemělo chybět žádnému žákovi, když jde do školy? 1. 2. 3. 4. 5. 6. řížovk 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. ročník, 1. číslo krbice n dopisy zvíře, které má n sobě vlnu pohádková bytost, která unáší princezny můžeme si to půjčit n čtení chodidlo jink btoh n školní

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

8. číslo, II. ročník, červen 2012

8. číslo, II. ročník, červen 2012 8. číslo, II. ročník, Dovolte mi, bych vás přivítl u dlšího Zprvodje, který je změřen n nejdůležitější kci v obci, to srz rodáků obce Kuklík. Podrobnosti njdete uvnitř tohoto čísl, le n úvod mi dovolte

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

LETNÍ KOUPALIŠTĚ V UHŘICÍCH

LETNÍ KOUPALIŠTĚ V UHŘICÍCH LETNÍ KOUPALIŠTĚ V UHŘICÍCH Ing. Miln Šmíd, Bzény wellness s.r.o., projektový teliér Slunce nám vstoupilo do znmení Bern, což je přes chldné dny neklmný příchod jr. Venku sice fičí fujvice, le my již posouváme

Více

II. kolo kategorie Z5

II. kolo kategorie Z5 II. kolo ktegorie Z5 Z5 II 1 Z prvé kpsy klhot jsem přendl 4 pětikoruny do levé kpsy z levé kpsy jsem přendl 16 dvoukorun do prvé kpsy. Teď mám v levé kpse o 13 korun méně než v prvé. Ve které kpse jsem

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku Procvičování učiv periodizce politických kulturních dějin rného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Dtum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávcí oblst: dějepis Anotce: Digitální učební mteriál

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

1. Zjednodušte a zapište podmínky:

1. Zjednodušte a zapište podmínky: Z A D Á N Í Gymnázium U Libeňského zámku Prh 8 / 9. tříd / 0-03 /. kolo ZADÁNÍ. Zjednodušte zpište podmínky: + : + +. Petr zjistil, že průměrná spotřeb jejich osobního ut n 00 km jízdy v městském provozu

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

2. Jak si přišla na naši školu? Na internetu. 3. Jaké učíš předměty? Literaturu, přírodopis, pracovní činnosti, AAK.

2. Jak si přišla na naši školu? Na internetu. 3. Jaké učíš předměty? Literaturu, přírodopis, pracovní činnosti, AAK. K A K A D U Kaleidoskop každodenního duchamoření Noviny žáků Základní a Praktické školy G. Pelechové v Dolní Poustevně LISTOPAD 2011 ROČNÍK V / ČÍSLO 5 ÚVODNÍK ROZHOVOR s MIRKOU LISTOPAD 2011 ROČNÍK V

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy

uzavírají tuto KOALIČNÍ SMLOUVU Čl. 1 Předmět a účel smlouvy Zstupitelé z Kolici pro Louny (dále jen zstupitelé KPL ) Zstupitelé z Občnskou demokrtickou strnu (dále jen zstupitelé ODS ) Zstupitelé z TOP 09 (dále jen zstupitelé TOP 09 ) Zstupitelé z Unii pro sport

Více

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy

Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Malované čtení Mraveneček Neposeda a jiné příběhy Eva Dienerová Daniela Ondreičková KNIŽ N Í K LU B mravenecek vetsi.indd 1 16/11/16 14:14 ÚVOD Malované čtení je barevné vyprávění pro děti. Mohou si je

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 3-2010 VÝTISK ZDARMA Od8.únormárdmìstnovésložení.Vtjné volbì se jím stl pn Vldimír Mikeš, který získl podporu 9 zstupitelù, když pro druhého kndidát, pn Jroslv Brtizl, hlsovlo 6 zstupitelù. Pn Mikeš

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

Opět se, v srpnu a v září, putovalo do Čiklavy.

Opět se, v srpnu a v září, putovalo do Čiklavy. EIBENTHAL Eibenthal je jednou z vesnic v horách rumunského Banátu, kde žijí čeští krajani. Je to tradičně hornická vesnice, kde se až do roku 2006 těžil antracit v dolech na Baia Noua, v němž pracovali

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění GRAFY SOUVĚTÍ AUTOR Mgr. Jn Piklová OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí jejich grfických znázornění FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU prcovní list pro žák POMŮCKY ppír kopírk OBSAH 1. Prcovní list s grfy

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Marie Doležalová: 2010/2011. Týden sportu zdarma. Jsem dítě slunce. Možná přijde i Mikuláš

Marie Doležalová: 2010/2011. Týden sportu zdarma. Jsem dítě slunce. Možná přijde i Mikuláš Příloh: nbídk zimních táborů pržských domů dětí mládeže 2010/2011 Mrie Doležlová: Jsem dítě slunce Týden sportu zdrm Možná přijde i Mikuláš editoril Vážení čtenáři, Vánoce se kvpem blíží vám se opět dostává

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková

Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Cesta ke hvězdám Oldřiška Zíková Každý si pod pojmem cesta ke hvězdám představí něco jiného. Jeden si bude představovat chodník slávy v Los Angeles, další si sní o své cestě ke hvězdám a někdo úplně jiný

Více

ZPRÁVY ÈESKÉ SPOLEÈNOSTI RUKOPISNÉ. Øada: VI. ISSN 1213-9033 Praha, 1. èervna 2003

ZPRÁVY ÈESKÉ SPOLEÈNOSTI RUKOPISNÉ. Øada: VI. ISSN 1213-9033 Praha, 1. èervna 2003 ZPRÁVY ÈESKÉ SPOLEÈNOSTI RUKOPISNÉ 3 Ød: VI ISSN 1213-9033 Prh, 1. èervn 2003 Obsh Èlánky Krel Nesmìrák: Struèná historie Èeské spoleènosti rukopisné... 49 Robert Jn Høebíèek: Nd skldbou O velikých bojéch

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Kam jezdí formani AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

Kam jezdí formani AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY Km jezdí formni S otv jsme vyšli, už potkáváme formn Šknderu. Jede s povozem plně nloženým dlouhými kmeny, který táhnou dv silní koně, o grošái. Zstvil u nás, prý jestli neheme svézt. Dnes jedu jenom do

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Jak nás Anetka vzala na Malši

Jak nás Anetka vzala na Malši Jak nás Anetka vzala na Malši 25.7. - 2.8. 2015 V sobotu ráno jsme se všichni nasnídali, oblékli, maminka s tatínkem vše dobalili a nastal čas vše naložit do auta a že toho bylo na týden pod stanem v divočině

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

část sedmá Silvestrovský výlet

část sedmá Silvestrovský výlet část sedmá Silvestrovský výlet Poslední ministrantská schůzka přinesla ještě jedno překvapení. Štěpán přišel s nápadem, že by mohli vyjet společně na Silvestra na Vysočinu lyžovat. Společně ovšem znamenalo

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodin sport senioři víno ZA SPORTEM A ZÁBAVOU z z á b vo u Přijli jste pozvání do Hustopečí jeho blízkého okolí, čeká n Vás ktivní pobyt v okrjové části Ždánického les,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-203. Word Styly, písma

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-203. Word Styly, písma Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Souhrn výsledků dotazníkového šetření: ŠKOLA

Souhrn výsledků dotazníkového šetření: ŠKOLA Souhrn výsledků dotazníkového šetření: ŠKOLA 1. Jsi rád(a) v této třídě? Chlapci 91,4% 8,6% Dívky 88,9% 11,1% Celkem 90,3% 9,7% 2. Máš ve třídě dobrého kamaráda (kamarádku)? Chlapci 100,0% 0,0% Dívky 96,3%

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze.

Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze. Čarování pétanquového mistra světa s koulemi v Praze. Ahoj Pepo, tak znělo familiární oslovení mistra české republiky Petra Fuksy našemu předsedovi Pepovi. Samozřejmě, že se jednalo o pétanque, ale s třešničkou

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

Kvíz. odpovědi. Ty ti pak vytvoří tajenku. 1. Kolik je ve škole tříd? TROUBA: TURBOA TRUBAS OVOLS

Kvíz. odpovědi. Ty ti pak vytvoří tajenku. 1. Kolik je ve škole tříd? TROUBA: TURBOA TRUBAS OVOLS Kvíz Zkroužkuj písmenk u správné odpovědi. Ty ti pk vytvoří tjenku. 1. Kolik je ve škole tříd? A 5 Š 10 Z 15 2. Ze kterých TROUBA: K TURBOA A TRUBAS O OVOLS písmen poskládáš 1. ročník, 3. číslo slovo 3.

Více