Janička Kaftanová a Kája Wagnerová přistoupily o prázdninách k prvnímu přijímání.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Janička Kaftanová a Kája Wagnerová přistoupily o prázdninách k prvnímu přijímání."

Transkript

1 Já ve prázdninách jsem byl v Gerniku n táboře, jsme tm hráli hodně hrách jsme se vozili n lnovce. N lnovce jsme se dávli jen dvkrát, to bylo moc hezký, jsme hledli pokld poslední den jsme zpívli večer n táborá-ku. Eště jsme byli ve Svinici jsme hráli fotbl jsme prohráli ze 6:1. Eště jsme byli v Herkulesu ze festivlem, jsme tn-covli. Štěpán Pospíšil Já ve prázdninách jsem byl ve Mehdie u mojeho brtrnce. Jsme si tm hráli, jsme se procházeli v prku jsem poznl jeho kmrády kmrádky. Jsem byl dom, jsem si hrál s mojí sestrou jsem si psl úkol. Jsem chodil někdy do kostel k mojí bbičce. Dom jsem se vozil ze kolem ze rolm jsem procházel moji setru s kolem. Jsem chodil i do Oršvy s mojem rodiči nkupovt. A tulik jsem děll v prázdninách. Adel Popescu Prázdniny byly dlouhé moc pěkné. V těchto prázdninách jsem byl n Gerníku ve táboře. Tm jsem si uděll mnoho kmrádů ze Čech. Tm jsme se učili mnoho věcích tké krásné hry. Nejvíc se mi líbilo, když jsme jeli po šňůře ve vejšce. Jeli jsme n koni dělli jsme si tky fotky. Byl jsem tky ze rodinou u Dunje jsme se koupli. Vod byl teplá čistá. Byl jsem tky ze bbičkou n poli. Pomáhl jsem hrbt seno, sbírt švestky. A tk se skončily prázdniny teď zčl zse škol úkoly. Emil Pervulescu Můžu říct, že tutich prázdninách jsem si užil jkžtk moc, jko pro moje rodiče, protože voni mi pltili. Nejvíce v tutych prázdninách mi bvilo, když mně řekl Denis, že pojedeme k moři n dv tejdny, to jsem se nemohl dočkt, protože nikdy u moře jsem nebyl. Když jsme stihli do Oršvy, tk tm nás čekl jeden utobus s druhejm dětm pk jsme odjeli. Když jsme tm dorzili, do Cstinestiu, tk nás čekli ňáký pání, by nás ubytovli. A potom druhej den už jsme se špláchli ve vodě, v moři, to jsme dělli hnedle kždý den, někdy i pršelo, tk jsme neměli štěstí jít nikm, tk jsme stáli dom. A tk to pokrčovlo, celý dv tejdny. Pk jsem byl ještě pěšky v Čiklvě potom jsem šl n tři dni do Oršvy, protože tm byl svátek Oršvy. Pk jsem byl si třikrát n Známnech n pikniku, tm jsem se tky hodně bvil. No nposled jsem byl n veselce. A to bylo všechno v prázdninách, kde jsem byl. Pk jsem byl dom, jsem si něco psl, jsem dobývl, n švestky n slívy jsem chodil sbírt tk dál To bylo všechno o prázdninách! Josefk Steinerová 1 Stránk Prázdniny v roce 2008 se mně hodně líbily. První hezkej zážitek z prázdninách byl, že přijel k nám kmrád z Čech jménem Stnd, s kterým jsme chodili večer ven tky n diskotéku. Těžší bylo, že on musel odject nemohl s námi do tábor, který byl super, hráli jsme denně si hrách měli jsme výborný jídlo, tké jsme jezdili po lně, kde jsem se trošku bál, poprvé, le podruhé už ne, což jsem měl, protože mě nemohli ustvit. Tké jsem se v táboře umístil n jednej hře n třetím místě n dvouch n prvním, tké jsem se umístil n prvním místě z nejlepší jedlici. Z nějkej čs jsem šl pěšky do Čiklvy, km jsem bohudíky došl, kde jsem přespl venku jednu noc. 16. srpn měl jsem nrozeniny pn učitel mě vzl k Dunji, kde byl ještě Alois, Týn Mrtin, učitele kmrád. Stáli jsme n schodech, já z Týnou von z Aloisem, le měl vestu, s kterou se nemohl utopit, Alois ji strčil, on mě, jk já jsem neuměl plvt, jsem se zčl topit, le nštěstí pn učitel mě vyndl. Když jsem přišl domů, mmink mě čekl s překvpením. Potom jsem byl n Rovensku, kde se mně líbil mládež. Když jsem přišl domů, mmink z pár dnů musel n pouť do Medjugorie už máme týden školy z sebou já jsem mmi ještě neviděl. Zítr vojíždím já, snd ještě mmi uvidím. Berndet Pospíšilová

2 O prázdninách zorgnizovli finnčně zjistlili čeští TOMíci (Turistické oddíly mládeže) Lig lesní moud-rosti letní tábor pro děti, který se konl v krásném prostředí gernických mlýnků. Prvního turnusu se zúčstnilo třináct eibenthlských dětí čtyři dívky ze Svté Heleny, my s Armem tři z nšich dětí. Strli se o ně zkušení vedoucí z Čech, kteří tábor v dešti vy-stvěli, kromě orgnizování progrmu kontrolovli stv dětských ponožek, úklid stnů, č smi nekřesťni, do-hlíželi, by se konl společná modlitb. Děti sply ve stnech, umývly se v potoce skvěle se strvovly v polní jídelně. Tábor měl tky vlstního lékře. Počsí, které před zčátkem tábor bylo deštivé nevypdlo to moc ndějně, se s příjezdem dětí vyjsnilo, sluníčko vydrželo svítit celých deset dní, tkže i ledová vod v potoce se ukázl být příjemnou n vykoupání. Stroj čsu přenášel táborníky do různých dob kontinentů, tk se skrze hry děti dozvídly stále něco nového o cizích zemích dávných čsech, přičemž si tky užily spoustu legrce. Vedoucí jim vybudovli hřiště n volejbl, nohejbl či přehzovnou. Po večerech se sedlo u ohně, zpívly se písničky, hrály různé scénky V neděli jsme zšli do Gerniku do kostel n jrmrk, který se tm právě konl. Jednoho pozdního večer z námi přijel skupin Indiánů z Ligy lesní moudrosti. Když jsme se ráno vzbudili, tyčilo se mezi stny prvé indiánské týpí, které vybudovli přes noc. Celý příští den byl věnován právě Indiánům vyprávění o historii Indiánů v Americe, o jejich zvycích náboženství, viděli jsme různé indiánské předměty, zkusili si vyrobit čelenku, dokonce rozdělt oheň bez sirek či zplovče, jenom třením suchých dřev. Odpoledne se hrál indiánský golf. Dlší velkou trkcí byl příjezd 2 Stránk horolezců, kteří instlovli nd vysokým údolím lnovou dráhu. Kždý z nás měl možnost zkusit si v hel-mě jištěný dvojitou krbinou letět spolu s ptáky vysoko nd stromy. Skoro všichni jsme se báli, le pro všechny to byl nkonec nezpomenutelný zážitek. Stej-ně jko celý tábor. Loučení bylo dojemné, smutné, le i s ndějí, že se nši přátelé pokusí ze všech sil, by se tábor u mlýnků mohl kont i v příštím roce. Moc vám děkujeme těšíme se npříště. Jničk Kftnová Káj Wgnerová přistoupily o prázdninách k prvnímu přijímání. Do Čech se odstěhovli Robert Hvlíček, Anet Urbnová Ane Mrešová. Všem přejeme v nové vls-ti hodně štěstí, ť se jim dří ve škole ť jsou spo-kojeni. Ane se n nás přijel zčátkem listopdu podí-vt, měli jsme velikou rdost. Opět se, v srpnu v září, putovlo do Čiklvy. V polovině srpn přijel do Eibenthlu učitelk ngličtiny Alen Skálová, vyslná sdružením S při jzy-kové škole Gloss. Angličtinu vyučovl měsíc půl v sídle Svzu, docházely děti i skupink dospělých. Kdo chodil, neprohloupil, Aleniny metody výuky byly inten-zivní velmi účinné. Z jejího popudu pod jejím vedením jsme se párkrát sešli s dětmi mimo ngličtinu, spíš jko jkýsi dětský klub, kde jsme hráli různé hry písničky který bychom rádi obnovili. Alence se u nás moc líbilo slibovl, že se z námi určitě přijede zse podívt. Díky Glosse i Aleně. Bylo by hezké, kdyby výuk ngličtiny mohl probíht čstěji déle. 4. září nás znovu nvštívil skupin příznivců Bnátu z českého podniku Mountfield, kteří přivezli pro nše děti spoustu krásného oblečení, hrček, především devět jízdních kol. Vše jsme uložili do tělocvičny ve škole. Bohužel se některé věci zčly ztrácet, proto bylo

3 nutné je brzy dětem rozdt neschovt je třeb n Vánoce. Kol nám předsed DSSČ pn Emil Flšk dovolil umístit v místnosti z poštou, odkud si je děti půjčují střídjí se mezi sebou. Momentálně jsou všechn kol v provozu, děkujeme. 15. září zčl nový školní rok. A nše škol dostl k dispozici mikrobus, kterým se ujbánské děti vozí do školy ze školy, oršvští studenti v pondělí do v pátek z lyce, šoférem je pn Josef Doskočil. Mikrobusem jsme se vezli i n dětský festivl v Bile Herculne, který se konl ve dnech září pod záštitou DSSČ v Rumunsku. Byli jsme ubytováni v krásném hotelu, výborně se strvovli v jiném. Čekání n jídlo si děti krátily jízdou n utíčkách. Sešl se spoust krjnů, zúčstnili jsme se slvnostního průvodu městem, množství dětských souborů mělo připrvená rozmnitá velmi pěkná vystoupení, která shlédli tky český mbsdor konsul pánové Doklá-dl Krivoš. Obdivovli jsme krásné kroje Gernických, svižné tnce Bígerských, nejvíc zujl si slovenský Bi-hor všk jsou to tky profesionálové. Ani Eibenthl le nezůstl pozdu, ztnčili jsme si zse Víly, to s velkým úspěchem. Bylo to možné vlstně díky tomu, že přijeli Lenk Štěpán Aničk Léň dlší z Pon-ce. Přivezli nám kostýmy hlvně sebe, všichni jsme se n ně moc těšili byli jsme šťstní, že se zse vidíme. A ještě jsme se užili i potom, n Eibenthle, kde se nši přátelé zdrželi ještě dv dny, ujly se jich mminky dě-tí, které byly tncovt Víly n festivlu v Čechách. 21. září se ve vybíleném kmínu slvil veselk novomnželů Erik Terky Brdáčových, kteří byli předtím oddáni v nšem kostelíku. Hrál gernicko-bí-gerská muzik s hostujícími rumunskými hudebníky vynikjící kvlity. 28. září byl svátek sv. Václv, českého ptron. Václv byl vychováván ve víře svou bbičkou svtou Ludmilou, jež se spolu 3 Stránk se svým mnželem Bořivojem nechl pokřtít. Václv byl n svou dobu velice učený trduje se o něm, že jko české kníže vládl moudře sprvedlivě, přisluhovl při mších, ošetřovl nemocné zrněné, hojně rozdávl lmužny. Především pro svou politiku vstřícnosti vůči německým sousedům, jimž rději pltil dň, než by vystvil zem válce, byl nejspíš roku 935 n rozkz svého brtr Boleslv zvržděn. Svtý Václv je ptronem české země, pivovrníků, vinřů, šlechty duchovenstv. Pn děkn vydl krásnou knihu bnátských písní s cédéčkem, n němž ke kždé písni nzpívl první sloku, by si kždý mohl zznmennou píseň zzpívt. Už se n to zpívání těšíme. 17. říjn se v penzionu Melb v Dubové konlo z přítomnosti mbsdor pn Dokládl setkání s podnikteli z Čech, kteří se zjímjí o možnosti podnikání v Rumunsku. Doprovázel je Ivo Dokoupil z Člověk v tísni, pozvání přijli předstvitelé DSSČ, školy i primrie. 19. říjn jsme oslvili posvícení. Nejdříve ve vyzdobeném kostele, potom nám n bále v kmínu k tnci skvěle zhráli nši muziknti Tenko Fidi doprovázeni hostujícím hráčem n orgu. Nproti kmínu pn Jroslv Pospíšil opékl předvolební mici, rozdávlo se i předvolební pivo. 20. říjn zčl probíht rekonstrukce školy n Ujbányji, zdejší školáci tedy dojíždějí dolů do Eibenthlu. Změnil se proto i rozvrh, mldší děti chodí do školy dopoledne, strší odpoledne. 26. říjn měli posvícení n Bígru, bohužel bez muziky, protože muziknti hráli n svtbě v Gerniku. Bígerští si le vystčili smi ztnčili si i při repro-dukovné hudbě, tncovlo se i n ulici před hos-podou. Primrie nechl postvit dvě dětská hřiště, jedno v Eibenthlu, jedno n Bi

4 Nou. Doufám, že budou nová hřiště dětem dlouho sloužit že vy, děti, je užije-te ve zdrví. gernická muzik, trdičně přijely desítky hostů z Čech, rodáků i českých milovní-ků Bnátu. 28. říjn byl státní svátek ČR 90. výročí vzniku s-mosttného Československ v roce listopdu jsme vzpomněli všech nšich zesnulých při velké slvnosti v kostele, pk i večer při cestě n hřbitov zpálením svíček modlitbou. N Dušičky bylo letos nezvykle krásné počsí: teploty přes den se vyšplhly nd dvcet stupňů i noc zůstl teplá, jko by nejkrásněji bylo tentokrát n hřbitově, kde svítily stovky jsných svíček, které zářily jko vzpomínky n nše drhé zemřelé listopdu se konlo mrtinské posvícení n Rovensku, hrál bígersko- Mri, mtko žádúcie, tys královn všemohúcie, prosiž z ny, z křesťny, svého Syn! Kristeleison! Ty jsi dědic České země, rč pomnieti n své plémě, nedjž zhynúti nám ni budúcím, svtý Václve! Kristeleison! Alois Jirásek Blničtí rytíři Poslyšte poslední strou pověst její proroctví, jež pověděl Slepý mládenec králi Krlovi žehnné pměti. Hle, Blník hor v hávu tmvého les N temeni Blník zříš ve stínu buků, jedlí smrků prdávné kmenné hrdby, většinou sesuté Ale pod hrdbmi, v hoře smé, dřímjí ozbrojení rytíři, svtováclvské 4 Stránk 16. listopdu přistoupily k přijímání Krl Cislerová Herrmnnová. prvnímu Josefk 17. listopdu byl státní svátek ČR, který je n pmátku smrti mldého básník Jn Opletl, jenž zhynul z druhé světové války z okupce Československ ncisty, následných studentských protestů, slven jko Den studentstv. 17. listopdu 1989 zčl v tehdy socilistickém Československu tzv. Smetová revoluce, která nekrvvou cestou svrhl komunistickou totlitu. Nán vojsko, dřímjí čekjí, ž nstne den, kdy bude potřeb jejich pomoci, ž budou do boje povoláni. Zchmuřeně shlíží Blník n osmělou, od svět odlehlou krjinu, jko by trud teskné dumy n něm všude kol spo-čívl. Svtováclvské vojsko spí. Ještě není čs, by vstlo. To bude ve chvíli největšího nebezpečí, ž se n nši vlst sesype tolik nepřátel, že by celé království roznesli n kopy-tech svých koní. Tenkrát budou viděn znmení: uschnou vrcholy stromů v blnickém lese, n temeni hory se zzelená strý uschlý dub prmen u skály se tk rozvodní, že se bystřicí dolů po-vlí. Tu pk se strhne velká, krvvá bitv v krjině mezi Bl-níkem Nčerdcem. Rybník Pustý, u něhož se strý uschlý strom před bitvou zzelená, nplní se potoky prolité krve. I bude pláč veliké zkormoucení pro ten zouflý boj, le Če-chové se proti silnějšímu nepříteli hrdinsky brániti budou. V rozhodnou chvíli se Blník otevře, rytíři v plné zbroji vyhrnou se z hory svtý Václv jed n bílém koni, je po-vede n pomoc Čechům všechny nepřátele českého králov-ství ze země vyžene. Ze Strých pověstí českých

5 Vznik Československé republiky v říjnu 1918 Zrození Československé republiky bylo vyvrcholením stletého národně emncipčního úsilí Čechů Slováků. Závěrečnou část tohoto procesu nesmírně u-spíšil vznik první světové války v létě roku Vůdčími osobnostmi zhrničního odboje se stli To-máš Grrigue Msryk, Edvrd Beneš Miln Rstislv Štefánik. Ustvili Českou posléze Československou národní rdu jko řídící orgán 5 Stránk protirkouského odboje. Vedle jejich diplomticko-politických ktivit sehrál význmnou roli i odboj vojenský. Toho se zúčstnily legie, tedy československé vojenské jednotky v zhr-ničí vytvořené z Čechů Slováků žijících v cizině, z válečných zjtců přeběhlíků. V českých zemích působil domácí odboj, v jehož čele stály vedoucí osobnosti po-litických strn spolků. Dne 28. říjn 1918 byl oznámen kpitulce Rkousk-Uhersk. Lidé zčli živelně strhávt symboly monrchie odpoledne byl n pržském Václvském náměstí oficiálně vyhlášen smosttnost. Nezávisle n událostech v českých ze-mích se o dv dny později přihlásil slovenská repre-zentce Mrtinskou deklrcí ke společnému česko-slovenskému státu. 14. listopdu se sešlo první zsedá-ní Národního shromáždění. Dynstie Hbsburků byl prohlášen z seszenou bylo přijto usnesení o no-vé formě státu demokrtické republice prvním prezidentem Československ byl jednohlsně zvolen T. G. Msryk. Do funkce hlvy státu byl pk zvolen ještě čtyřikrát. Zdroj: Odbor tisku public reltions MV ČR

6 Alen Skálová, učitelk ngličtiny, byl tk hodná nšl si čs n rozhovor. Tdy je. Alenko, mohl bys nám, prosím, říct něco o sobě? Je mi 23 studuju v Prze n filozofické fkultě estetiku nglistiku. Vždycky jsem se le zjíml víc o východní Evropu než o zápd, tk se v souvislos- ti s ngličtinou dostávám spíš n jiná míst než do Anglie. Jk kdy tě npdlo jet do Bnátu učit ngličtinu? Už dlouho jsem chtěl spoň trošku poznt Bnát, protože sem mmk hodně let jezdil vyprávěl úžsné věci. Musím le říct, že to, jk mi to líčil třeb jen před pěti lety, už dávno nepltí. Nebo je to v kždé vesnici hodně jiné. Prostě jsem se sem chtěl podívt poznt, jk se tu žije, ne jko turist, le jko někdo, kdo třeb i s něčím trošku pomůže. Jk pdl volb právě n Eibenthl? Volb vesnice nezáležel vůbec n mně musím říct, že se mi do Eibenthlu ni tolik nechtělo. Ale pk jsem názor hned změnil už bych jinm nechtěl. Co bys o svém působení n Eibenthle řekl? Chodily k tobě děti i dospělí, jk n tom byli s ngličtinou, jk je to bvilo, jké dělli pokroky? Ze zčátku to nebylo s učením úplně jednoduché, protože kždé dítě přicházelo 6 Stránk s úplně jinými předst-vmi. Bylo těžké dělt to tk, by to všechny bvilo by se i něco nučily. Ale v porovnání s českými dětmi mi přišli mnohem ndšenější z jkékoliv nové práce ne-bo nápdů, tkže jsem sm díky nim přišl n spoustu nových věcí, co se týká učení. A moc jim to šlo. S do-spělými to tké nemělo chybu. Bvilo je to, i když mě-li třeb hodně práce, poctivě chodili. Jk se ti n Eibenthle líbilo, co se ti tu líbilo nejvíc? Líbilo se mi tu hrozně moc. Co nejvíc, je těžké říct. Mož-ná to, že jsem se mezi místními lidmi cítil jko dom hned po pár dnech. A v něčem možná i trochu víc dom, než se cítím v mém dooprvdickém domově. To, jk tdy lidé žijí jen tím, co je kolem nich jk v čsovém, tk prostorovém měřítku, le je to život oprvdový. To mě ndchlo. Máš nějké extr zážitky, o které by ses s námi chtěl podělit? Zážitků je tolik, že mě ni žádný hned nenpdá. Ne tedy žádný úsměvný. Ale n co pořád myslím, je tneč-ní předstvení eibenthálských dětí. Když jsem ty děti, které jsou vlstně hrozně pokorné n nic si nehrjou, zlobí při hodinách tk, viděl s tkovým zujetím tn-covt zpívt, krásně, to mě úplně dojlo. Myslíš, že má význm vyučovt v Bnátu ngličtinu, i když ji děti mjí ve škole? Smysl to určitě má. Nejen, že se přímo nučí lespoň zákld ngličtiny, kterou budou v kždé střední škole potřebovt pomůže jim, le hlvně je myslím důležitý vzth k jzyku nebo k učení se vůbec, který je možné jim pomoci nlézt. A tké je to pro

7 ně zpestření, vzbu-zení nového zájmu, nových nápdů, toho není nikdy dost. Věci n v ybv ení tábor přiv ezl pn M štlíř n v ozech. Tábor se stv ěl v dešti, v lev o se zelenou čelenkou Česlo, duše nšeho turnusu, která v ymýšlel progrm Kuchřk Ik ve svém království. Doktor Bobr předvádí umění první pomoci. Hlvní vedoucí tábor Apík při své ohňové show. Míš Péť, kteří přivezli lnové trkce lnovou Jednoho rán se objev ilo mezi stny prv é indiánské Indiáni Lenk Tokhy Terk s Filipem v ypráv ěli dětem o živ otě Indiánů, v yráběli s nimi indiánské čelenky, ukzov li, jk 7 Stránk

8 Příprv let nd údolím Rnní rozcv ičk dr. Koupeln N táboře jsme hráli hodně her. První den spdl do vody Mtěj Břeň, le já u toho nebyl, po pár dnech jsem odjel n první přijímání. Ale když jsem přijel, zjistil jsem, že je ž pozdějc, tk jsem odjel zpátky. Třetí den se použil stroj čsu. Někdy n zčátku vyvěsili českou rumunskou vljku. A ještě k stroji, náš stroj čsu byl n perly z hlíny, ten stroj čsu nás kždý den přenesl do jiné země. Jedli jsme ve velkém stnu. Koupli jsme se v tkovém jezeře. Hry, koně v ečerní meditce u stroje čsu. 8 Stránk

9 Říjen V říjnu všichni ptáci odletěji, ni je-den strom už není zelený, všechny zeleniny už se sklízejí, zhrádky už jsou prázdné. Nebe už není nikdy js-né. Říjen je měsíc, kdy n nebi už se málokdy vidí slunce. Říjen je měsíc Pnny Mrie. Ruth Pospíšilová 9 Stránk

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento

zájemce, kterým službu nemůžeme nabídnout a vedeme je v seznamu čekatelů. Tento V Slovo úvodem Vážení spoluprcovníci, přátelé příznivci Textilní dílny Gwin, připrvili pro Vás výroční zprávu z rok 2009. Co všechno v tomto roce zžili? Zčl bych nšimi uživteli nší služby, protože pro

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodin sport senioři víno ZA SPORTEM A ZÁBAVOU z z á b vo u Přijli jste pozvání do Hustopečí jeho blízkého okolí, čeká n Vás ktivní pobyt v okrjové části Ždánického les,

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená

DOTAZNÍK. (Stav k 31. březnu v 24 hodin) KRUH SČÍTANIA OBYVATELSTVÍ BYTŮ. Datum narozeni. ženatý/vdaná. vdovec/vdova. rozvedený/rozvedená CHORVÁTSKA REPUBLIKA STÁTNÍ STATISTICKÝ ÚŘÁD DOTAZNÍK (Stv k 31. březnu v 4 hodin) Formulář P-1 Všechny údje v tomto formuláři jsou úředním tjemstvím budou použité jenom n sttistické účely. 1. Příjmení

Více

Veganství máme v rodině Příběhy českých veganských rodin

Veganství máme v rodině Příběhy českých veganských rodin Vegnství máme v rodině Příběhy českých vegnských rodin Úvod Obsh V roce 2013 se v Brně zčly prvidelně setkávt vegnské rodiny. Smyslem těchto setkání byl výměn zkušeností informcí mezi rodiči (těmi, kteří

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS VŠÍMÁLEK ZNÁTE SE NAVZÁJEM? KOMIKS OŽIVLÉ POMŮCKY. ZŠ a MŠ Osvětimany. Co chválí a co kárá? Co nás baví? Jaké jsou naše koníčky?

ŠKOLNÍ ČASOPIS VŠÍMÁLEK ZNÁTE SE NAVZÁJEM? KOMIKS OŽIVLÉ POMŮCKY. ZŠ a MŠ Osvětimany. Co chválí a co kárá? Co nás baví? Jaké jsou naše koníčky? ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ MŠ Osvětimny Jro 2013 VŠÍMÁLEK Co chválí co kárá? ZNÁTE SE NAVZÁJEM? Co nás bví? Jké jsou nše koníčky? KOMIKS Co je to vlstně komiks? Ukázk tvorby žáků 8. třídy. OŽIVLÉ POMŮCKY Co stne,

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku

Procvičování učiva periodizace politických a kulturních dějin raného středověku Procvičování učiv periodizce politických kulturních dějin rného středověku Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Dtum tvorby: červen 2012 Ročník: sedmý Vzdělávcí oblst: dějepis Anotce: Digitální učební mteriál

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému daru

Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému daru Číslo 244/ročník XXI. duben 2014 Proti dobrovolnému dru Stworzenie świt dzień trzeci A potem Bóg rzekł: Niechj zbiorą się wody spod nieb w jedno miejsce i niech się ukże powierzchni such! A gdy tk się

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter

měsíčník pro obyvatele obvodu Slezská Ostrava ročník XIX leden 2011 zdarma ročník XX leden 2012 17. 2. 2011 Pour Féliciter Slezskoostrvské Slezskoostrvské měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ANTOŠOVICE HEŘMANICE HRUŠOV KOBLOV KUNČICE KUNČIČKY MUGLINOV noviny noviny měsíčník pro obyvtele obvodu Slezská Ostrv ročník XIX

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova:

Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova: nový zákon Evngelium podle MATOUŠE Mesiášův rodokmen Knih rodu Ježíše Krist, syn Dvidov, syn Abrhmov: 2 Abrhm zplodil Izák, Izák zplodil Jákob, Jákob zplodil Judu jeho brtry, 3 Jud zplodil Perese Zerch

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Duhové listí. Speciál z Duhové brány. Slovo prezidenta věnované Duhové bráně

Duhové listí. Speciál z Duhové brány. Slovo prezidenta věnované Duhové bráně Duhové listí 11. - 13.4. 2008 Speciál z Duhové brány Slovo prezident věnovné Duhové bráně Milí duhoví přátelé, mám velkou rdost, že mohu psát tento příspěvek do speciálu Duhového listí. Znmená to, že se

Více

INFO USURPA. duben #7

INFO USURPA. duben #7 INFO USURPA L Zprvodj squtterské nrchoutonomní scény Hoj hoj! Konečně je tu jro s ním nová vln podnětů nápdů, energie nhromděná v průběhu zimního spánku se zčíná přetvářet v reálné výsledky Usurp se šťstně

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE

1. ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VÁŽKY II JE U KONCE Srpn 2015 Prázniny pomlu končí, ěti brzy zsnou o školních lvic i v nšm střisku končí čs ovolných pro většinu změstnnců. Brigáníky, ktří nám běhm uplynulých vou měsíců pomáhli, vystříjí opočtí změstnnci

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění GRAFY SOUVĚTÍ AUTOR Mgr. Jn Piklová OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí jejich grfických znázornění FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU prcovní list pro žák POMŮCKY ppír kopírk OBSAH 1. Prcovní list s grfy

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT

SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE pořádjí ČTVRTOU VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účstí SCIENTIFIC REFLECTION OF NEW TRENDS IN MANAGEMENT PRAHA

Více

STUDIJNÍ POBYT MONÍNEC - ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK aktualizace 18.11.2010 18:51, Admin J. Nádvorník

STUDIJNÍ POBYT MONÍNEC - ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK aktualizace 18.11.2010 18:51, Admin J. Nádvorník 1 z 9 22.11.2010 7:49 2. základní škola - Škola Propojení Sedlčany Příkrá 67 264 01 Sedlčany IČ 48954004 Naše škola moje web-výstupy * 2. Základní škola Propojení, Sedlčany - - - školní rok 2010-2011 STUDIJNÍ

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA ČERVENEC, SRPEN 2013 Naše úroda cuket určitě ne poslední Takto to vypadá na zahradě v Bakově a to je ještě malá část celé zahrady Naši zahradníci jsou úspěšní,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU

NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH MOSTŮ PODLE EUROKÓDU 2 ČÁST 2 MOSTY Z PŘEDPJATÉHO BETONU POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA DOPORUČENO PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY SLEVY: AO ČKAIT 10 %, ČBS 20 %, AO+ČBS 30 % PŘI ÚČASTI NA 5. NEBO 6. BĚHU ŠKOLENÍ EC2-1 DALŠÍ SLEVA 5 % Ktedrou betonových zděných konstrukcí

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Cesta za povoláním... rok 2015

Cesta za povoláním... rok 2015 Cest z povoláním... rok 0 Dobrá rozhodnutí znmenjí správný výsledek NEPA S.R.O., AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR SHARP PURKYŇOVA, 00 BRNO, TEL.: +0-0,, FAX: +0-0 NEPA PRAHA, REVOLUČNÍ, HOVORČOVICE, 0 MĚŠICE U

Více

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová

Říkadla pro celý den. František Hrubín. a taky navečer. Ilustrovala Lucie Lomová Říkadla pro celý den František Hrubín Ilustrovala Lucie Lomová a taky navečer Milé děti, milí rodiče, otevíráte výbor básní Františka Hrubína, který patří mezi básníky, jehož děti opravdu milují. Těžko

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET ZKOPÍRUJTE IDENTIFIKČNÍ ČÍSLO Z KONTKTNÍHO LISTU ČÍSLO ZEMĚ ČÍSLO STRTOVNÍH O BODU ČÍSLO DRESY JMÉNO TZTELE ČÍSLO DRES PSČ TELEFONNÍ ČÍSLO EU Děti Online II (31/03/2010) JK VYPLNIT TUTO ČÁST DOTZNÍKU Věk

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

HEJTMAN VYTOČIL 300 PIV BULVÁRNÍ OSLAVA ČTĚTE NA STRANÁCH 2 A 3 BULVÁR. styl

HEJTMAN VYTOČIL 300 PIV BULVÁRNÍ OSLAVA ČTĚTE NA STRANÁCH 2 A 3 BULVÁR. styl ČÍSLO: 3 www.ibulvr.cz ROČNÍK: 14 CENA: 10 Kč NÍ OSLAVA HEJTMAN VYTOČIL 300 PIV Hejtmn Prdubického krje Mrtin Netolický třináctých rozeninách Bulváru tk rozjel, že v rámci irského svátku sv. Ptrik vytočil

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A

Souhrn základních výpočetních postupů v Excelu probíraných v AVT 04-05 listopad 2004. r r. . b = A Souhrn zákldních výpočetních postupů v Ecelu probírných v AVT 04-05 listopd 2004. Řešení soustv lineárních rovnic Soustv lineárních rovnic ve tvru r r A. = b tj. npř. pro 3 rovnice o 3 neznámých 2 3 Hodnoty

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. SD1ACZZ506DT Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2006 STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST A Testový sešit obsahuje 18 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi pište do záznamového archu.

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_119 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření:

Více

Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4.

Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4. ydl Ndce n ochrnu zvířt. Projekt Pes ve městě je relizován s finnčním přispěním hlvního měst prhy mč prh 4. Obsh: Destero soužití lidí psů Než si pořídíte ps neb důležité úvhy předem....................

Více

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ

E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ E V R O P S K Á Ú M L U V A O K R A J I NĚ Sdělení Ministerstv zhrničníh věí č. 13/2005 S.m.s. Ministerstvo zhrničníh věí sděluje, že dne 20. říjn 2000 yl ve Florenii přijt Evropská úmluv o krjině. Jménem

Více

Pastýřka se stane další dominantou města

Pastýřka se stane další dominantou města Č E R V E N 2 0 0 9 č í s l o 6 V I I r o č n í k Pstýřk se stne dlší dominntou měst Turisté budou letos moci obdivovt krásy Morvské Třebové okolí z nové rozhledny, která vyrostl N Pstvisku nd městem Po

Více

LODĚ NA VODĚ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ 12. 15. 4. PRAHA RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ A SMÍCHOVSKÁ PLÁŽ

LODĚ NA VODĚ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ 12. 15. 4. PRAHA RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ A SMÍCHOVSKÁ PLÁŽ 12. 15. 4. PRAHA RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ A SMÍCHOVSKÁ PLÁŽ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 4. ročníku výstvy lodí, lodního příslušenství vodních sportů 12. - 15. dubn 2012 Ršínovo nábřeží, Smíchovská pláž Pořdtel

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Chánové 7: Krev a Sláva

Chánové 7: Krev a Sláva Chánové 7: Krev a Sláva Poznámky k verzi Předělaní možnosti Všechna menu a funkce v menu "Nastavení" jsou přesunuty do pop-up, vyzdoben novém vzhledem a popis. Bitevní simulátor Bitevní simulátor je představení

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v září. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce.

Blahopřejeme všem, kteří se narodili v září. Přejeme vše nejlepší a splněná přání v dalším roce. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí.

10. Nebezpečné dotykové napětí a zásady volby ochran proti němu, ochrana živých částí. 10. Nebezpečné dotykové npětí zásdy volby ochrn proti němu, ochrn živých částí. Z hledisk ochrny před nebezpečným npětím rozeznáváme živé neživé části elektrického zřízení. Živá část je pod npětím i v

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

PF 2013 Poděbradské noviny přejí svým čtenářům krásně prožitý nový rok. Štědrovečerní experiment na náměstí: Půlnoční mše nadchla Poděbrady

PF 2013 Poděbradské noviny přejí svým čtenářům krásně prožitý nový rok. Štědrovečerní experiment na náměstí: Půlnoční mše nadchla Poděbrady 3. ledn 2013 Ročník 22 Číslo 1 Cen 9 Kč Události v roce 2013 Přehledný průvodce společenskými, kulturními sportovními kcemi v Poděbrdech v letošním roce. 2 Vydřená osl Poděbrdský Sz postižených civilizčními

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více