Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui"

Transkript

1 Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui

2 Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5) Obszení 6) Mzdy plty 7) Nákldy 8) Klkulce ceny, výnosy, plán hospodářského výsledku 9) Přílohy : ) logo b) inzerát c) prmetry d) prcovní smlouv e) prcovní řád 10) Výsledky mrketingového průzkumu

3 Stvební firm Chceme zkládt stvební firmu, která bude provádět stvby výhrdně z kvlitních mteriálů, by se později firm vyhnul žlobám, které by vznikly od mjitelů z nekvlitní provedení prcí. Ale tké se budeme snžit udržovt nejnižší možné ceny, bychom vynikli n trhu. Mnoho firem má velmi předržené služby stvebníkům pk nezbývá nic jiného, než si koupit služby od drhých firem. Kždý zná určitě spoustu firem, které ství zkázky klidně delší dobu, než je dohodnuto pltí pk zbytečné penále z přesáhnutí limitu doby k postvení stvby. Kdyby bylo popřípdě velké množství poptávek po nšich službách, je tdy i možnost vzetí živnostníků, kteří by nám s plněním zkázek vypomáhli, le hlvně se budeme snžit, by celé zkázky vyřizovl hlvně nše firm nši změstnnci. Rychlost, kvlit, spolehlivost nízké ceny, to je nše motto. Specifikce služeb Nše firm bude nbízet stvby rodinných domů, cht vil, to ve velikostech, brvách tvrech, jké si určí náš zákzník. Tké budeme provádět různé oprvy, npř. oprvy fsád, gráží, přestvby domů mnoho dlšího. Jk už bylo řečeno, k dispozici bude firemní rchitekt, který bude kdykoliv k dispozici nšim zákzníkům. Tím pádem si zákzník může sám říci o to, jk by si přál, by jeho dům vypdl. Návrhy různých námi prováděných stveb ovšem nebudou chybět. Nebudeme le provádět pouze stvby domů. V přípdě, kdy by si zákzník přál pouze úprvy n svém pozemku (npř. bgrování, odvoz zeminy), nše firm smozřejmě neodmítne. Nše spektrum služeb je oprvdu velké. Proto neváhejte nechte nši firmu dělt z vás. Ani mlé zkázky pro nás nejsou out.

4

5 Obchodní jméno Nše obchodní jméno je BUBAKOPA V.O.S. podle zčátku příjmení všech nšich společníků. Pro dodtek V.O.S. jsme se rozhodli už z toho důvodu, že chceme mít všichni stejné právo tké právo vet. Plusy nší firmy budou tkové, že se budeme snžit o nižší ceny než u konkurence,dobře odvedenou práci, dobré jednání se zákzníkem, dodržení smluvních podmínek. Nebudeme se zmiňovt o mínusech, budeme se smozřejmě snžit, by totiž žádné nebyly. Chrkteristik zákzník Nše služby budeme nbízet všem osobám strších 18 let, tj. osobám plnoletým. Tyto osoby by měly chtít hlvně stvět, rekonstruovt, j. V přípdě zájmu o postvení rodinného domu cht máme k dispozici rchitekt, který podle přání zákzníků, nvrhne rodinný dům chtu podle všich předstv. Propgce Rozdávání letáků s údji o nší firmě Reklm n internetu Reklm v rádiu www stránky Zjímání se o dobročinné kce v oblsti stvební, tj. propgce nší firmy Nízké ceny dobrá kvlit

6 Seznm potřebného mjetku Seznm Mjetek Počet m.j. Cen m.j. Celková cen Zákldn skld mteriálu DM , ,00 Nábytek DM , ,00 Počítče drobný DM , ,00 Hlídcí psi drobný DM , ,00 Psí boud drobný DM , ,00 Nářdí OM ,00 Vysokozdvižný vozík ,00 DM , ,00 Bgr DM ,00 Nákldní uto DM , , ,00 Osobní uto DM , ,00 Stvební mteriál OM , ,00 Reklm , ,00 CELKEM , ,00 Celkové nákldy: cc

7 Plán počtu změstnnců profese počet rchitekt 2 dělník 15 právník 1 řidič nákldního ut, řidič bgru 5 uklízečk 1 údržbář 1 zedník 15 součet Orgnizční schém všichni právník rchitekt dělník řidič uklízečk údržbář zedník

8 ZAMĚSTNANCI A JEJICH MZDY, PLATY ZAMĚSTNANCI POČET ZAMĚSTNANCŮ PLAT/MZDA CELKEM rchitekt , ,00 dělník , ,00 právník , ,00 řidič nákldního ut/řidič bgru , ,00 uklízečk , ,00 údržbář , ,00 zedník , ,00 CELKEM , ,00

9 Nákldy Mezi nše nákldy se budou počítt: pohonné hmoty půjčovné z nářdí údržb provoz motorových vozidel strojů energie, Nákldy do budoucn nelze spočítt. Předpokládejme že n 1 měsíc budou nše nákldy okolo ,-. Pozn.: V těchto nákldech nejsou zpočteny mzdy, mteriál td.

10 Klkulce ceny n 1 rodinný dům mteriál ,- přímé mzdy ,- osttní přímé. nákl ,- celkem: ,- celkové nákldy n 1 r. d. + zisk 30 % cen bez DPH ,- s DPH 9 % ,- pozn.: Zálohy n mteriál osttní práce nebude zákzník hrdit njednou, le v určitých intervlech. Plánovné výnosy n kždý rodinný d. 30 % př.(n r. d. výše): celkové N n 1 r. d. + zisk 30 % zisk 30 % cen bez DPH: ,- vzorec: , ,- = ,- Výnosy? N tento r. d. budou výnosy ve výši ,-. N kždý r. d. budou výnosy jiné(záleží n velikosti typu domu + poždvky zákzník). Hospodářský výsledek HV = V N - předpokládejme, že z jeden rok stihneme postvit 2 rodinné domy. Jestliže n jeden rodinný dům budou výnosy ,-, z jeden rok dosáhneme výnosů ve výši ,-. Po odečtení N, které činí ,- by byl náš hospodářský výsledek tedy 1 milion korun. Pokud by šlo vše podle nšich předstv, dosáhli bychom zisku. Tto fkt se mohou změnit.

11 Díky nám si postvíte svůj svět.

12 Firm BUBAKOPA v.o.s. hledá rchitekt Poždujeme: -vysokoškolské vzdělání -čtyřletou prxi v oboru -všeobecný přehled -znlost nglického jzyk -specilizce n rodinné domy -dobré komuniktivní schopnosti v prcovním týmu s klienty -flexibilitu -pečlivost -schopnost smosttného logického myšlení BUBAKOPA Nbízíme: -příjemné prostředí mlé firmy -prohloubení získání nových znlostí zkušeností v dném oboru -finnční ohodnocení závisí n odvedených výsledcích Svůj životopis zsílejte do n dresu Bezručov 3, Plzeň. Dtum nástupu do změstnání

13 Trestní rejstřík B B Z B B B B jzyky ngličtin ngličtin němčin ngličtin ngličtin ngličtin ngličtin němčin ngličtin němčin Zdrvot ní stv dobrý dobrý dobrý dobrý dobrý Dobrý Dobrý prxe ne ne vzdělání VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ VŠ flexibilit věk Jméno příjmení Pvel Kotrb Václv Novotný Filip Strčk Ester Pilrová Robert Myšk Ivn Jkubk Nor Kudrnov á B=bez záznm u Z=zázn m TZ=těžk PARAMETRY PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

14

15 Prcovní řád 1. Změstnnec je povinen zdržet se jkéhokoliv jednání, které by bylo v rozporu se zájmy změstnvtele. 2. Změstnnec je povinen dodržovt zásdy spolupráce s osttními změstnnci. 3. Změstnnec je povinen podle pokynu kont osobně, svědomitě řádně práce přidělené podle prcovní smlouvy ve stvené prcovní době, řídit se pokyny změstnvtele, zchovávt prcovní kázeň, řídit se předpisy pokyny o bezpečnosti ochrně zdrví při práci jinými předpisy vzthujícími se k práci jím vykonávné, s nimiž byl při uzvření prcovního poměru seznámen. 4. Změstnnec se zvzuje zchovávt mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které mjí být v zájmu změstnvtele utjeny, to i po přípdném rozvázání prcovního poměru po dobu nejméně jednoho roku. 5. Změstnnec je povinen hlásit změstnvteli veškeré změny v osobních údjích, k nimiž dojde z trvání prcovního poměru, zejmén změny v počtu vyživovných osob, rozhodné údje pro dňové přiznání pro zdrvotní sociální pojištění, jkož i veškeré okolnosti, které mohou mít vliv n výkon práce n nároky povinnosti z prcovního poměru vyplývjící. 6. Změstnvtel změstnnec se dohodli změstnnec výslovně souhlsí s tím, že jej změstnvtel může n dobu nezbytné potřeby vysílt n prcovní cestu.

16 ANKETA Otázky odpovědi (ptli jsme se osob strších osmnácti let) 1) Jké služby stvebních firem Vám přijdou nevyhovující? Drhé? ) U stvebních firem mi vdí dlouhá čekcí dob způsob reklmce, tj. těžká postižitelnost firmy. b) Všechny stvební firmy se mi zdjí předržené, proto rději vyhledávám menší soukromé firmy. c) Některým firmám nevyhovují menší zkázky, proto je rději nepřijímjí kvůli menšímu zisku. d) Že hodinovou mzdu není možno uhlídt. e) Dosud jsem žádné stvební firmy nevyužívl. f) Vdí mi nedochvilnost, změny termínů odmítní mlých zkázek. 2) Co nového byste uvítli ve stvební firmě? ) Uvítl bych, že pokud firm nesplní dokončení zkázky v termínu, uhrdí celkové nákldy firm. b) Uvítl bych upltnění nových ekologických postupů při stvbě. c) Aby firmy dělli i mlé drobné oprvy zkázky. d) Solidní jednání dodržování lhůt. e) Dodržování smluvní ceny. f) Aby zlepšili svůj přístup třeb při odstrňování závd, když nstne problém, nechtějí ho řešit.

17 3) Uvítli byste ve svém městě dlší stvební firmu? ) Ano, jelikož konkurence vede k lepší kvlitě snižování cen. b) Uvítl bych dlší stvební firmu v nšem městě, by místní lidé nemuseli hledt v jiných krjích. c) Ano, konkurence je nutná, d) Dlší seriózní firmu. e) Ne, je jich dost. 4) Co očekáváte od stvebních firem? ) V přípdě domluvené zkázky očekávám, že npř. rodinný dům bude postven rychle, kvlitně z cenu, která byl stven, že bude dům předán v dném termínu. b) Od firmy očekávám, že práce bude proveden kvlitně. Dodržení stvebních mteriálů termínů. c) V přípdě, že firm nedodrží uvedené termíny, měly by být upltněny snkce, které bude firm respektovt. d) Provedení solidní práce. e) Plnění včsných termínů respektování poždvků zákzník.

18 Jké služby stvebních firem Vám přijdou nevyhovující? Drhé? nedochvilno st změny termínů nekvlitní provedení prcí Co nového byste uvítli ve stvební firmě? v přípdě včsného nesplnění celkové úhrdy firm upltnění ekologickýc h postupů přijmutí i menších zkázek

19 Jké služby Vám přijdou u stvebních firem předržené? děljí málo z hodně peněz celkové služby Chtěli byste dlší stvební firmu ve svém městě? ne je mi to jedno

20 Co očekáváte od stvebních firem? dodržování termínů kvlitní práce z nesplnění celkových prcí vysoké snkce

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, 2013 2011 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pvel Doležl ředitel Zlté koruny Vážené dámy, vážení pánové, devátý loni oslvil ročník Zltá soutěže korun opět deset potvrdil, let že letošním Zltá korun ročníkem má tk n českém

Více

Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4.

Vydala Nadace na ochranu zvířat. Projekt Pes ve městě je realizován s finančním přispěním hlavního města prahy a mč praha 4. ydl Ndce n ochrnu zvířt. Projekt Pes ve městě je relizován s finnčním přispěním hlvního měst prhy mč prh 4. Obsh: Destero soužití lidí psů Než si pořídíte ps neb důležité úvhy předem....................

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Ktedr sociálních studií speciální pedgogiky Studijní progrm: Studijní oor: Kód ooru: Sociální práce Sociální prcovník 7502R022 Název klářské práce: NÁHRADNÍ

Více

Cesta za povoláním... rok 2015

Cesta za povoláním... rok 2015 Cest z povoláním... rok 0 Dobrá rozhodnutí znmenjí správný výsledek NEPA S.R.O., AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR SHARP PURKYŇOVA, 00 BRNO, TEL.: +0-0,, FAX: +0-0 NEPA PRAHA, REVOLUČNÍ, HOVORČOVICE, 0 MĚŠICE U

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA

ČÁST 2 Hlavy A, B a C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA ČÁST 2 Hlvy A, B C JAR-FCL 3 IEM FCL 3, A, B & C PŘÍRUČKA CIVILNÍHO LETECKÉHO LÉKAŘSTVÍ JAA KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ - KONCEPCE ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K LÉTÁNÍ, LETECKO LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ, KONCEPCE HODNOCENÍ

Více

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school

Příprava žáků k přijímacím zkouškám z matematiky na střední školu. Preparing students for entrance exams in mathematics at high school Technická univerzit v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚHUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Ktedr: Studijní progrm: Studijní obor: Ktedr mtemtiky didktiky mtemtiky N750 Učitelství pro zákldní školy Učitelství fyziky pro.

Více

V Moravské Tøebové ve volbách

V Moravské Tøebové ve volbách LISTOPAD 2006 èíslo 11 IV. roèník V Morvské Tøebové ve volbách podruhé zvítìzil ODS V komunálních volbách, které probìhly o víkendu 20. 21.10., zvítìzil už podruhé Obènská demokrtická strn poètem 27,54

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1.

OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. OBJEKTIV MOHELNICE KULTURNĚ POLITICKÝ A POPULÁRNĚ ZÁBAVNÝ ČASOPIS 21. STOLETÍ ČERVENEC 2014 MOHELNICKÝ POMNÍK PADLÝM VOJÁKŮM Z 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Mohelnický válečný pomník nechl odhlit o svtodušních svátcích

Více

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce

2/2014. Z obsahu: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU. Citát měsíce 2/ PALACKÉHO NÁMĚSTÍ SE DOČKÁ NOVÉHO POVRCHU Kždý, kdo nštíí nše Plckého náměstí, to nemusíte být jenom y, kteří zde žijete, le i turisté, cítí, že to není ono. Jedn sfltoá záplt střídá druhou m tm je

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net

Modelový test 1. č e s k ý j a z y k. www.telc.net Modelový test 1 č e s k ý j z y k B1 www.tel.net OBSAH Pokyny pro účstníky kurzu 3 Přehled o zkouše 4 Písemná zkoušk 5 Čtení s porozuměním 6 Jzykové prvky 12 Posleh 15 Písemný projev (dopis) 19 Odpovědní

Více

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie

Úvod 1. Pojetí canisterapie 1.1 Zvířata lidem 1.2 Vznik canisterapie ve světě 1.3 Rozvoj canisterapie v ČR 1.4 Metody a formy canisterapie Obsh Úvod 1. Pojetí cnisterpie 1.1 Zvířt lidem 1.2 Vznik cnisterpie ve světě 1.3 Rozvoj cnisterpie v ČR 1.4 Metody formy cnisterpie 1. Shrnutí 2. Zákldní terminologie indikce cnisterpie v sociální práci

Více

Výroční zpráva skupiny CE GROUP

Výroční zpráva skupiny CE GROUP 07 08 09 10 11 Výroční zpráv skupiny CE GROUP hlvní člen skupiny CE GROUP dlší členové skupiny CE GROUP skupin CE GROUP výroční zpráv 2009 Osh 1. Zpráv předstvenstv 9 2. PŘEDSTAVENÍ Předstvení skupiny

Více

Založení živnosti krok za krokem

Založení živnosti krok za krokem Založení živnosti krok za krokem Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, září 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

GRÜNDER-SERVICE /SLUŽBY PRO ZAKLADATELE PODNKŮ/

GRÜNDER-SERVICE /SLUŽBY PRO ZAKLADATELE PODNKŮ/ ZAKLÁDÁNÍ PODNIKŮ Příručka pro zakladatelky a zakladatele podniků 6. vydání Podpora hospodářství GRÜNDER-SERVICE /SLUŽBY PRO ZAKLADATELE PODNKŮ/ WIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS /RAKOUSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY/

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU. Lucie Měchurová

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU. Lucie Měchurová PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU Lucie Měchurová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce Podnikatelský plán na založení nového podniku je zpracování podnikatelského plánu

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové

Støíbrná zemìkoule z Varù putovala do Moravské Tøebové LISTOPAD èíslo 11 V. roèník Støíbrná zemìkoule z Vrù putovl do Morvské Tøebové Propgèní DVD mìst s názvem Perl èeské renesnce získlo n filmovém festivlu Tourregion film v Krlových Vrech støíbro. Porot

Více

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích

Kapitola 1. Formální jazyky. 1.1 Formální abeceda a jazyk. Cíle kapitoly: Cíle této části: Klíčová slova: abeceda, slovo, jazyk, operace na jazycích Kpitol 1 Formální jzyky Cíle kpitoly: Po prostudování kpitoly máte plně rozumět pojmům jko(formální) beced, slovo, jzyk, operce n slovech jzycích; máte zvládt práci s těmito pojmy n prktických příkldech.

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více