MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice ze dne Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí zprávu ověřovtelů zápisu pní Mgr. Ivny Rškové pn Václv Lichnovského o ověření zápisu ze 7. zsedání zstupitelstv měst ze dne s c h v l u j e ověřovtele zápisu z 8. zsedání zstupitelstv měst ze dne pn Mgr. Ldislv Myšák pn Ing. Luďk Polášk Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2016 v celkovém objemu tis. Kč (po konsolidci) n strně zdrojů (úhrn všech rozpočtových příjmů vč. přecházejících zdrojů z minulého období) součsně ve stejném objemu n strně plteb (úhrn všech rozpočtových výdjů vč. rezerv splátek cizích zdrojů) - podle rozpočtové skldby (po konsolidci): - úhrn rozpočtových příjmů ve výši tis. Kč - úhrn rozpočtových výdjů ve výši tis. Kč - úhrn finncování ve výši tis.kč to ve struktuře ukztelů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 1 (str. 1-14) přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2. plán hospodářské činnosti měst pro rok 2016 ve výši tis. Kč n strně výnosů, ,6 tis. Kč n strně provozních nákldů tis.kč n strně investičních nákldů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 (str. 15) podkldového mteriálu 1.3. zmocnění pro rdu měst ke schválení rozpočtových optření souvisejících s finnčním vypořádání poskytnutých dotcí z rok 2015 k zřzení přecházejících kcí (ukztelů) z rozpočtu n rok 2015 do rozpočtu n rok 2016, které byly zhájeny v roce 2015 měly zjištěné rozpočtové krytí v roce b e r e n v ě d o m í návrh nových ukztelů resp. úprvu nvržených ukztelů v předloženém návrhu rozpočtu měst n rok 2016 (Příloh č.1) - jejichž přípdné zřzení do rozpočtu n rok 2016 bude projednáno v roce 2016 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu.

2 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2015 ve znění návrhu odboru finncí předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o kontokorentním úvěru městem Kopřivnice jko dlužníkem Českou spořitelnou,.s., se sídlem v Prze 4, Olbrchtov 1929/62, , IČ jko věřitelem, jejímž předmětem je přijetí kontokorentního úvěru do výše Kč ,00, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárcem Českou republikou Krjským ředitelstvím policie Morvskoslezského krje se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv Přívoz, 30. dubn 1682/24, , IČ: , jejímž předmětem je poskytnutí věcných drů, hrzených z Fondu rozvoje rezerv, to 1 ks AED defibrilátoru LifePoint, 1 ks dětských elektrod pro AED LifePoint 1 ks záchrnářského kufru Explorer s náplní pro záshová požární vozidl, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání v y d á v á obecně závznou vyhlášku měst Kopřivnice č. 3/2015 o místním popltku z provoz systému shromžďování, sběru, přeprvy, třídění, využívání odstrňování komunálních odpdů ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Dominikem Nvrátilem, <nonymizováno> jko přistupujícím k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem

3 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č pnem Miroslvem Hdrim, <nonymizováno> pní Michelou Hdriovou, <nonymizováno> jko přistupujícími k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 1.3 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Ivou Ferencovou, <nonymizováno> jko přistupující k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 1.4 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Jnem Merendou, <nonymizováno> jko přistupujícím k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu. 1.5 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Ludmilou Ocetníkovou, <nonymizováno> jko přistupující k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu. 1.6 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem Mgr. Pvlou Kovářovou, <nonymizováno> Bc. Vrtislvem Kovářem <nonymizováno> jko přistupujícími k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu. 1.7 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Mrtinem Bjerem, <nonymizováno> Lucií Bjerovou <nonymizováno> jko přistupujícími k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu. 1.8 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Mrtinem Hruškou, <nonymizováno> Kteřinou Hruškovou

4 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č <nonymizováno> jko přistupujícími k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu. 1.9 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Evou Konvičkovou, <nonymizováno> jko přistupující k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 Smlouvy o bezúpltném převodu nemovitosti uzvřené dne městem Kopřivnice jko nbyvtelem Českou republikou Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových, se sídlem v Prze 2, Ršínovo náměstí 390/42, PSČ , IČ jko převodcem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í zákldní informci pro členy Svzku obcí regionu Novojičínsk (dále jen Svzek ) ve věci smluvních dokumentů souvisejících s provozem nových knlizcí (Projekt Odknlizování vybrných obcí měst regionu Novojičínsk ) ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. s o u h l s í 2.1 s uzvřením dodtku č. 3 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí uzvřené dne , ve znění Dodtku č. 1 uzvřeného dne Dodtku č. 2 uzvřeného dne Svzkem obcí regionu Novojičínsk, IČ: , městem Kopřivnice, IČ: , městem Novým Jičínem, IČ: , obcí Mořkov, IČ: , obcí Životice u Nového Jičín, IČ: n strně Vlstník, se společností Severomorvské vodovody knlizce Ostrv. s., IČ , n strně Provozovtele, n zákldě výsledku koncesního řízení pod ev. č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu (dále jen dodtek č. 3 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí ), z podmínky udělení souhlsu s uzvřením dodtku č. 3 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí Státním fondem životního prostředí ČR 2.2 s uzvřením dodtku č. 1k Mndátní smlouvě uzvřené dne městem Kopřivnice, IČ: , městem Novým Jičínem, IČ: , obcí Mořkov, IČ: , obcí Životice u Nového Jičín, IČ: n strně jedné Svzkem obcí regionu Novojičínsk, IČ: , n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu, 3. u k l á d á

5 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č zástupci měst Kopřivnice v rdě Svzku n jednání rdy Svzku hlsovt ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení uzvření dodtku č. 3 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, z podmínky udělení souhlsu s uzvřením dodtku č. 3 ke Smlouvě o nájmu provozování knlizcí Státním fondem životního prostředí ČR 3.2 zástupci měst Kopřivnice v rdě Svzku n jednání rdy Svzku hlsovt ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení uzvření dodtku č. 1 k Mndátní smlouvě ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím Ing. Jrmilou Michenkovou <nonymizováno> Ing. Miroslvem Michenkou <nonymizováno> jko kupujícími, jejímž předmětem je prodej nemovitosti pozemku prcel č zstvěná ploch nádvoří s jeho součástí stvbou č. p. 27 objektem technického vybvení, vše v k. ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím Ivetou Černou <nonymizováno> jko kupující, jejímž předmětem je prodej nemovitosti pozemku prcel č. 900/1 zstvěná ploch nádvoří s jeho součástí stvbou č. p. 31 objektem technického vybvení, vše v k. ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko strnou prodávjící Biskupstvím ostrvsko - opvském se sídlem v Ostrvě Morvské Ostrvě, Kostelní náměstí 3172/1, PSČ , IČ , zpsán v Rejstříku evidovných právnických osob, vedeném Ministerstvem kultury pod číslem evidence 8/1-08/1996 jko strnou kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku prcel číslo 1292 zstvěná ploch nádvoří s jeho součástí stvbou občnské vybvenosti č.p. 117 v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. u k l á d á

6 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č rdě měst zprcovt do rozpočtu měst n rok 2016 v přípdě prodeje nemovitosti pozemku prcel číslo 1292 s jeho součástí stvbou občnské vybvenosti č.p. 117 v k.ú. Kopřivnice příjmy z tohoto prodeje s účelovým určením n relizci výstvby domov pro seniory Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. rozpočtové optření odboru rozvoje měst k rozpočtu n rok 2015 ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2. uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Římskoktolickou frností Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 168/20, IČO , jejímž předmětem je výkup pozemků p.č. 1373/6-2076m 2 - osttní ploch, p.č. 1375/43-37 m 2 - orná půd v k.ú. Kopřivnice z kupní cenu ,-Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.9 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy smlouvy o zřízení věcného břemen městem Kopřivnice jko kupujícím povinným z věcného břemen Ing.Rdkem Hrbišem, <nonymizováno> Helenou Pustějovskou, <nonymizováno> jko prodávjícími oprávněnými z věcného břemen, jejímž předmětem je výkup pozemků p.č. 464/4, 954/3 dle geometrického plánu č /2014 v k.ú. Vlčovice zřízení věcného břemen, práv chůze jízdy všemi motorovými vozidly po pozemku p.č. 954/3 dle geometrického plánu č /2014 v k.ú. Vlčovice ve prospěch pozemků p.č. 464/1, 954/1 dle geometrického plánu č /2014 v k.ú. Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 1 ke kupní smlouvě č. 409/2014 městem Kopřivnice jko prodávjícím Hcvií, s.r.o., se sídlem v Pskově, U Potok 407, , IČO: jko kupujícím, jehož předmětem je změn termínu pro předložení prvomocného Územního rozhodnutí o umístění stvby výrobního závodu z n (čl. 3.2., 5.2.) změn termínu pro zhájení výstvby výrobního závodu z n (čl. 5.1.) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e

7 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č návrh měst Kopřivnice n změnu ktstrální hrnice v obci Kopřivnice ktstrálním územím Kopřivnice ktstrálním územím Drnholec nd Lubinou týkjící se objektu ubytovcího zřízení č.p. 413 Kopřivnice jež je součástí pozemků prc.č. st. 272/2 v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou prc.č.1705/319 v ktstrálním území Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou oprávněnou z věcného břemene AQUA MORAVA.s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 221/20h, , IČO , společnost zpsán v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ostrvě, oddíl B, vložk č jko strnou povinnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení pozemku p.č. 1915/56 v ktstrálním území Kopřivnice uložením přeložky STL plynu DN50 HDPE SDR 11 v mjetku měst Kopřivnice, v rámci stvby DEMOLICE OBJEKTU č.p. 265 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou oprávněnou z věcného břemene TATRA TRUCKS.s., se sídlem v Kopřivnici, Areál Ttry 1450/1, , IČO , společnost zpsná v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ostrvě, oddíl B, vložk č jko strnou povinnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení pozemků p.č. 1915/1, p.č p.č. 1925/1 v ktstrálním území Kopřivnice uložením přeložky STL plynu DN50 HDPE SDR 11 v mjetku měst Kopřivnice, v rámci stvby DEMOLICE OBJEKTU č.p. 265 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko strnou kupující pní Zdeňkou Krestovou, <nonymizováno> jko strnou prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 398/12 osttní ploch - osttní komunikce o výměře 244 m² v ktstrálním území Mniší ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření směnné smlouvy smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko 1. smluvní strn strn oprávněná z věcného břemene mnžely pnem Antonínem Nenutilem, <nonymizováno> pní Jrmilou Nenutilovou, <nonymizováno> jko 2. smluvní strn strn povinná z věcného břemene,

8 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č jejímž předmětem je směn pozemků v ktstrálním území Mniší p.č. 118/5 osttní ploch - jiná ploch o výměře 1 m², p.č. 121/2 osttní ploch jiná ploch o výměře 13 m², p.č. 123/2 osttní ploch jiná ploch o výměře 1061 m², p.č. 122/2 osttní ploch jiná ploch o výměře 26 m², oddělených n zákldě geometrického plánu č /2014 vyhotoveného spol. GEFOS.s. ze dne zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 118/5, p.č. 121/2 p.č. 123/2 pozemku p.č. 122/1 ve prospěch měst Kopřivnice v rozshu tk, jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2014 vyhotoveného spol. GEFOS.s. ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření směnné smlouvy smlouvy o zrušení věcného břemene městem Kopřivnice jko 1. smluvní strnou mnžely pnem Rostislvem Tylečkem, <nonymizováno> pní Jrmilou Tylečkovou, <nonymizováno> jko 2. smluvní strnou povinnou z věcného břemene mnžely pnem Petrem Brtošem, <nonymizováno> pní Ing. Dgmr Brtošovou, <nonymizováno> jko strn oprávněná, jejímž předmětem je směn pozemků v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou pozemku p.č. 285/9 osttní ploch jiná ploch o výměře 241 m² odděleného n zákldě geometrického plánu č /2015 vyhotoveného Václvem Mťátkem pozemku p.č. 290/5 trvlý trvní porost o výměře 26 m² zrušení věcného břemene spoluužívání pozemku p.č. 290/5 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko strnou kupující pnem Tomášem Mrákem <nonymizováno> jko strnou prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 398/11 osttní ploch - osttní komunikce o výměře 149 m² v ktstrálním území Mniší ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2 uzvření směnné smlouvy městem Kopřivnice jko 1. smluvní strn mnžely pnem Tomášem Mrákem <nonymizováno> pní Rentou Mrákovou <nonymizováno> jko 2. smluvní strn, jejímž předmětem je směn pozemků v ktstrálním území Mniší p.č. 33/8 zhrd o výměře 219 m², p.č. 806/34 osttní ploch - jiná ploch o výměře 18 m², p.č. 806/35 osttní ploch jiná ploch o výměře 17 m², p.č. 806/36 osttní ploch - jiná ploch o výměře 9 m², p.č. 806/33 osttní ploch osttní komunikce o výměře 1 m², oddělených n zákldě geometrického plánu č /2015

9 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č vyhotoveného Ing. Krlem Kvitou.s. ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření budoucí kupní smlouvy městem Kopřivnice jko budoucí strnou prodávjící společností ČEZ Distribuce,.s. se sídlem v Děčíně IV Podmokly, Teplická 874/8, , IČ jko budoucí strnou kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku p.č. 3020/1 osttní ploch jiná ploch o výměře cc 14 m² v ktstrálním území Kopřivnice z účelem vybudování kioskové spíncí trfostnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím pnem Zdeňkem Černoškem, <nonymizováno> jko prodávjícím, jejímž předmětem je výkup pozemku prc. č. 902 osttní ploch, jiná ploch v k.ú. Mniší, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Ing. Miroslvem Chromečkou, <nonymizováno> pní Alenou Slovákovou, <nonymizováno> jko prodávjícími, jejímž předmětem je výkup pozemků prc. č. 1343/2 osttní ploch, osttní komunikce, prc. č. 1343/6 osttní ploch, osttní komunikce, prc. č. 1343/10 osttní ploch, osttní komunikce prc. č. 1375/46 osttní ploch, osttní komunikce v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím pnem Milnem Kpicou, <nonymizováno> jko kupujícím, jejímž předmětem je prodej odděleného pozemku prc. č. 991/38 osttní ploch,

10 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č neplodná půd v k. ú. Vlčovice, n zákldě geometrického plánu č /2015, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření směnné smlouvy městem Kopřivnice jko směňujícím KOVOK KOPŘIVNICE,s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Mniší 230, , zpsný v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ostrvě, oddíl C, vložk 29831, IČO , DIČ CZ , jko směňujícím, jejímž předmětem je směn oddělených pozemků prc. č. 850/4 osttní ploch, osttní komunikce prc. č. 850/8 - osttní ploch, osttní komunikce, prc. č. 467/5 osttní ploch, mnipulční ploch, prc. č. 490/43 trvlý trvní porost, prc. č. 490/46 trvlý trvní porost, prc. č. 496/2 osttní ploch, neplodná půd v k. ú. Mniší n zákldě geometrického plánu č /2015, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovným Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 117, , IČ , DIČ CZ , s právem hospodření se svěřeným mjetkem krje pro Správu silnic Morvskoslezského krje, p. o., se sídlem v Ostrvě, ul. Úprkov 1, , zpsnou v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ostrvě, oddíl Pr., vložk 988, IČ , DIČ CZ jko dárcem, jejímž předmětem je drování odděleného pozemku prc. č. 807/5 - osttní ploch, osttní komunikce v k.ú. Mniší, n zákldě geometrického plánu č /2014 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení služebnosti městem Kopřivnice jko strnou oprávněnou ze služebnosti Povodím Odry, s.p., se sídlem v Ostrvě, Vrenská 3101/49, , IČ , DIČ CZ , zpsná v obchodním rejstříku vedeném u Krjského soudu v Ostrvě, oddíl A XIV, vložk 584 jko strnou povinnou ze služebnosti v rozshu, jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2014 ze dne v rámci umístění stvby Rekonstrukce propustků MK v korytě toku DVT č.56 v Kopřivnici n pozemcích povinného prc. č prc. č. 2698/2 v k.ú. Příbor, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání

11 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č n e s c h v l u j e zveřejnění záměru měst Kopřivnice prodt pozemek prc. č. 884/14 osttní ploch, osttní komunikce v k. ú. Vlčovice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení služebnosti městem Kopřivnice jko strnou oprávněnou ze služebnosti Českou republikou Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových, se sídlem v Prze 2 Nové Město, Ršínovo nábřeží 390/42, IČ jko strnou povinnou ze služebnosti v rozshu, jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2014 ze dne v rámci stvby Rekonstrukce vodovodní přípojky tenisová hl n pozemku povinného prc. č. 1608/5 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í příprvu podání žádosti o dotci pro projekt Kopřivnice chodník Vlčovice - Mniší v rámci příspěvkových progrmů prvidel schválených Státním fondem doprvní infrstruktury pro předkládání hodnocení projektů pro rozpočet roku 2016 pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvků pro nplňování progrmů změřených ke zvýšení bezpečnosti doprvy jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu orientce pro rok 2016 vyhlášeného Státním fondem doprvní infrstruktury ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e v přípdě poskytnutí podpory ze Státního fondu doprvní infrstruktury n relizci projektu Kopřivnice chodník Vlčovice - Mniší zřzení vlstního finnčního podílu n relizci projektu ve výši 15 % uzntelných nákldů 100 % neuzntelných nákldů projektu do rozpočtu měst příslušného relizčního roku Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 relizci projektu Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopdu v Kopřivnici jko pátou etpu projektu Regenerce pnelového sídliště Sever v Kopřivnici dle ktulizovného hrmonogrmu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 příprvu podání žádosti o dotci pro projekt Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopdu v Kopřivnici v rámci progrmu Regenerce sídlišť 2016 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3 v přípdě schválení finnční podpory n relizci projektu Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopdu v Kopřivnici finnční spoluúčst n dofinncování relizce kce ve výši minimálně 30 % relizčních nákldů mximálně tis. Kč její zřzení do rozpočtu měst pro rok 2016.

12 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření Rámcové smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Klubem házené Kopřivnice, o.s., se sídlem v Kopřivnici, Sportovní 741, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n extrligu České republiky házené mužů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e prominutí odvodu z porušení rozpočtové kázně ve výši Kč Klubu volejblu TATRA Kopřivnice, Msrykovo náměstí 540, IČ podle 22 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, který byl uložen rozhodnutím ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření Dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem FC Vlčovice Mniší, o.s., se sídlem v Kopřivnici, Vlčovice 84, IČ jko příjemcem, jehož předmětem je doplnění účelu dotce n nájmy služby s nájmem spojené s činností pro děti mládež do 26 let částečně pro dospělé, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Klubem volejblu TATRA Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Nám. T. G. Msryk 540, IČ jko příjemcem, jehož předmětem je nvýšení dotce n nájmy služby s nájmem spojené s činností pro dětí mládež do 26 let, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e dodtek č. 22 ke zřizovcí listině příspěvkové orgnizce Správy sportovišť Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. z r u š u j e Zásdy pro poskytování účelových dotcí měst Kopřivnice schválené usnesením

13 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č Zstupitelstv měst Kopřivnice č. 476 dne ke dni s c h v l u j e 2.1 1/OŠK/2016 Progrm n podporu mládeže, tělovýchovy sportu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2 2/OŠK/2016 Progrm n podporu kultury osvětové činnosti ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dodtku č. 8 k drovcí smlouvě ze dne městem Kopřivnice jko dárcem Zákldní školou dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín se sídlem v Kopřivnici, ul. Obránců míru 369, , IČ jko obdrovnou, jehož předmětem je drování desky pmětní bronzové, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dodtku č. 4 ke smlouvě o drování movitých věcí pro činnost Zákldní školy v Kopřivnici, ul. Alšov 1123 ze dne městem Kopřivnice jko dárcem Zákldní školou Kopřivnice, Alšov 1123 okres Nový Jičín se sídlem v Kopřivnici, ul. Alšov 1123, , IČ jko obdrovnou, jehož předmětem je drování nevyužitého mjetku měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst městem Kopřivnice jko poskytovtelem Regionálním muzeem v Kopřivnici, o. p. s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367/1, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n zbezpečení provozu činnosti muzejních expozic měst Kopřivnice v roce 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o spolupráci městem Kopřivnice městem Příborem, se sídlem v Příboře, Náměstí S. Freud 19, IČ městem Štrmberkem, se sídlem ve Štrmberku, Náměstí 9, IČ

14 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č obcí Hukvldy, se sídlem n Hukvldech, Hukvldy 3, IČ Kulturním domem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368, IČ , jejímž předmětem je úprv podmínek spolupráce obcí při rozvoji cestovního ruchu společném mrketingu propgci turistické destince Lšská brán Beskyd, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Kulturou srdcem o.s., se sídlem v Kopřivnici, Družební 925/2c, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n provoz volnočsového klubu v roce 2016 (4. ledn červn září prosince 2016), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s t n o v u j e 1.1 v souldu s ustnovením 84 odst. 2 písm. n) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů souldu s nřízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách z výkon funkce členům zstupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměny neuvolněným členům zstupitelstv měst v mximální částce dle přílohy č. 1 nřízení vlády č. 37/2003 Sb. 1.2 v souldu s ustnovením 71 odst. 4 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v pltném znění, pušální částku pro poskytování náhrdy ušlého výdělku neuvolněným členům Zstupitelstv měst Kopřivnice, kteří nejsou v prcovním poměru či jiném obdobném poměru, ve výši 210 Kč/hod. 1.3 v souldu s ustnovením 84 odst. 2 písm. u) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitých plněních poskytovných fyzickým osobám, které nejsou členy zstupitelstv obce, odměnu členovi výboru ZM, který není členem Zstupitelstv měst Kopřivnice, ve výši 200,- Kč z kždé zsedání výboru, kterého se člen výboru zúčstní Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1.upuštění od dlšího vymáhání pohledávek měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2.úplný odpis pohledávek měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání b e r e n v ě d o m í

15 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č informci o stvu projektu Odknlizování místních částí Vlčovice Mniší zhájení příprv projektu ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. poskytnutí finnčního příspěvku občnům měst Kopřivnice z rozpočtu měst Kopřivnice n činnosti spojené s výměnou nevyhovujících kotlů z nové environmentálně šetrné způsoby vytápění 1.2. uzvření smlouvy o spolupráci při relizci projektu Kotlíkové dotce v Morvskoslezském krji č. 2015/0473 městem Kopřivnice, jko obcí Morvskoslezským krjem se sídlem v Ostrvě, 28. říjn 117, zstoupeným Miroslvem Novákem, hejtmnem krje, IČ: jko krjem jejímž předmětem je závzek obce podílet se n spolufinncování náhrdy zstrlých splovcích zřízení n pevná pliv z nové environmentálně šetrné způsoby vytápění s prioritní podporou obnovitelných bezemisních zdrojů s přihlédnutím k regionálnímu specifiku spočívjícím v trdičním změření lokálních topenišť n uhlí ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dohody o ukončení Smlouvy o závzku veřejné služby vyrovnávcí pltbě z jeho výkon městem Kopřivnice Střediskem sociálních služeb měst Kopřivnice, p.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká 320/29c, , IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e Dodtek č. 18 zřizovcí listiny Středisk sociálních služeb měst Kopřivnice, příspěvkové orgnizce, se sídlem v Kopřivnici, Česká 320, IČ: , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í 1.1 návrh n pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podný pní Pvlou Mchovou, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 stnovisko pořizovtele, tj. odboru stvebního řádu, územního plánování pmátkové péče, k předloženému návrhu ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy

16 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č s c h v l u j e zřzení poždvku pní Pvly Mchové k prověření do návrhu Zprávy o upltňování Územního plánu Kopřivnice Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í 1.1 návrh n pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podný společností TATRA TRUCKS.s., ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 stnovisko pořizovtele, tj. odboru stvebního řádu, územního plánování pmátkové péče, k předloženému návrhu ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. s c h v l u j e zřzení poždvku společnosti TATRA TRUCKS.s. k prověření do návrhu Zprávy o upltňování Územního plánu Kopřivnice Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í 1.1 návrh n pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podný pnem Miroslvem Sochou, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 stnovisko pořizovtele, tj. odboru stvebního řádu, územního plánování pmátkové péče, k předloženému návrhu ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. s c h v l u j e zřzení poždvku pn Miroslv Sochy k prověření do návrhu Zprávy o upltňování Územního plánu Kopřivnice Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í 1.1 návrh n pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podný pnem Pvlem Tomáškem, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 stnovisko pořizovtele, tj. odboru stvebního řádu, územního plánování pmátkové péče, k předloženému návrhu ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. s c h v l u j e zřzení poždvku pn Pvl Tomášk k prověření do návrhu Zprávy o upltňování Územního plánu Kopřivnice Zstupitelstvo měst po projednání b e r e n v ě d o m í informci o Kontrole čerpání dotcí mzdových prostředků n správce sportovního

17 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, , usnesení č správce dětského hřiště ZŠ Alšov, z rok 2014 ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy příloh č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 č. 5 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í informci o Kontrole provedení kce Odknlizování vybrných měst regionu Novojičínsk se změřením n investice vynložené městem Kopřivnice nd rámec projektu n úprvu povrchu místní komunikce ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. u k l á d á svému zástupci v dobrovolném svzku obcí Svzek obcí regionu Novojičínsk (dále Svzek ), iniciovt provedení kontroly kce Odknlizování vybrných měst regionu Novojičínsk se změřením n investice vynložené městem Kopřivnice nd rámec projektu n úprvu povrchu místní komunikce Revizní komisí Svzku. Mgr. Dgmr Rysová místostrostk Ing. Miroslv Kopečný strost

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 48477/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3545-3611 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 115. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35618/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2512-2525 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 80. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 12.08.2013

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 46263/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 675-691 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 21. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 22.09.2015

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41880/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 615-674 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 20. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 01.09.2015

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 5/2015 z 5. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 11. 3. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 9 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009

Usnesení 62. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 03. 2009 Usnesení 62. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 17. 03. 2009 2544 - Rd měst po projednání 1. j m e n u j e n návrh tjemník MÚ, Ing. Jnu Klímovou, do funkce vedoucí odboru sociálních věcí zdrvotnictví

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008 Usnesení 53. schůze Rdy měst, konné dne 2240 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č. 00729721 o poskytnutí podpory ze dne 11. 11. 1998 městem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení. konaného dne 08. 11. 2007

Usnesení. konaného dne 08. 11. 2007 z 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 08. 11. 2007 Usnesení z 7. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 08. 11. 2007 161 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí

Více

Usnesení 34. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 04. 2008

Usnesení 34. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 04. 2008 Usnesení 34. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1490 - Rd měst po projednání v y d á v á vnitroorgnizční směrnici Zásdy provozu služebních vozidel ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 8. 12. 2014 čís. 25/3 36/3 V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 3. schůze

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 11 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 7. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 15. 9. 201109:00 (usn. č. 0177/7 - usn. č. 0213/7) Mgr. Krel Sibinský

Více

Usnesení č. 11/920 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 11/920 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 11/920 Příloh č. 1 Strn 1 Počet strn přílohy: 5 Dodtek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu Morvskoslezského krje č.: 00834/2014/ŠMS 1. Morvskoslezský krj I. SMLUVNÍ STRANY se sídlem:

Více

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.9.2015 Přítomni: Mgr. Jn Drejslová Mgr. Rdek Jehličk JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl Hn Plchá - zpisovtelk Omluven: Ing.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007

Usnesení 14. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 05. 2007 Usnesení 14. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 585 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e určení použití výtěžku z provozu výherních hrcích přístrojů z rok 2006 podle 16 zákon č.202/1990 Sb., ve

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 8. 9. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 833/2014 ze dne 26. 8. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 8. 9. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

2. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2014. Vladislava Kopitzová odborný referent majetkoprávní agendy

2. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2014. Vladislava Kopitzová odborný referent majetkoprávní agendy Sttutární město Ostrv Mteriál ZM_M 2. zsedání zstupitelstv měst dne 17.12.2014 Složk zn5 Mteriál pro ZM č. ZM_M 77 BJ1418 00379/14 předkládá: zodpovídá: zprcovl: Ing. Kmil Bednář náměstek primátor Ing.

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2015 Rozesláno dne 19. ledn 2015 Částk 1 OBSAH: 1. NÁLEZ RAZÍTKA 2. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Rntířov 3. Veřejnoprávní smlouv uzvřená

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007 Usnesení 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 839 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Mobilní kmerový monitorovcí systém firmu Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&5479/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 195-252 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 7. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007

Usnesení 7. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 30. 01. 2007 Usnesení 7. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 222 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e plán procesu komunitního plánování sociálních služeb v Kopřivnici n rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský

Mgr. Petra Pecková Jiří Kučera Mgr. Miroslav Rovenský Zápis č. 14-07 z mimořádného zsedání Zstupitelstv měst Mnichovice konného dne 12. 8. 2014 v 18:00 hodin v sále Turistického informčního centr v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&11174/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3532-3583 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 89. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

jako ověřovatele zápisu Mgr. Nepráškovou a Pavla Švejdara a zapisovatele ing. Petru Petrovickou.

jako ověřovatele zápisu Mgr. Nepráškovou a Pavla Švejdara a zapisovatele ing. Petru Petrovickou. USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 2010-2014 1/1/10 K o n s t t u j e, že pltnost volby všech přítomných členů zstupitelstv obce byl prokázán osvědčením registrčního úřdu o zvolení do zstupitelstv obce Lovčice.

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí

Čtvrtletní výkaz nebankovních peněžních institucí Čtvrtletní výkz nebnkovních peněžních institucí Pen 3b- Registrováno ČSÚ ČV 78/ ze dne 4. 9.20 IKF 2730 20 Výkz je součástí Progrmu sttistických zjišťování n rok 20. Podle zákon č. 89/5 Sb., o státní sttistické

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004

24. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 5. 2004 Usnesení 24. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1541 - Rd měst při výkonu působnosti vlné hromdy po projednání 1. souhlsí 1.1. s vyřzením dlouhodobého hmotného mjetku z užívání dle předloženého seznmu

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009 Usnesení 76. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 08. 09. 2009 3020 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu o orgnizčním zbezpečení voleb do Poslnecké sněmovny Prlmentu České republiky, ve

Více

Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje. Katastrální území

Specifikace zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví kraje. Katastrální území Usnesení č. 51/3971 Příloh č. 2 Strn 1 Počet strn přílohy: 8 Specifikce zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlstnictví krje Středisko Bruntál Smlouv číslo Silnice Prcelní číslo 1) Zřízení věcného

Více

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk.

Mestský úrad Šumperk - odbor výstavby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podatelna: posta@sumperk. Mestský úrd Šumperk - odbor výstvby lesenická 31, 787 93 Šumperk telefon (+420) 583 388 111 rdds: 8bqb4gk, e-podteln: post@sumperk.cz Sp.zn.: 70121/2011 VYS/HEUR Cj.: MUSP 97921/2011 Šumperk, dne 10.10.2011

Více

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ

Lomnice nad Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ Lomnice nd Popelkou DOPRAVNÍ TERMINÁLY LIBERECKÝ KRAJ ÚZEMNĚ - TECHNICKÁ STUDIE objedntel: Město Lomnice nd Popelkou Huso náměstí 6, 51251 dtum: 08/2015 THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 tel. 773 693 334 info@domyjink.cz

Více

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Smlouv o relizci kce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nd Lbem, Semice Bříství I. Smluvní strny 1. strn Mikroregion Polbí - Dobrovolný svzek obcí Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nd Lbem Mgr. Jiřím Hvelkou

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009 Usnesení 65. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 28. 04. 2009 2665 - Rd měst po projednání s ch vluje uzvření dodtku č. 1 k mndátní smlouvě ze dne 03. 03. 2009 městem Kopřivnice jko mndnt Regionálním

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin 339/1 Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části, USNESENI 14. zsedání Zstupitelstv konného dne 15. srpn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI Usnesení č. 1/14/2012 PRAHA-LYSOLAJE

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zsedání zstupitelstv měst dne: 25. 6. 2015 Bod pořdu jednání: Věc: Plánovcí smlouv Byty Kldenská Zprcovl: odbor, oddělení: Rdk Fdrhoncová, specilist odboru

Více

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouv vč. výmzu věcného břemene uzvřená podle ustnovení ~ 588 násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Obec Psáry, zstoupená strostou Milnem Váchou Sídlo: Pržská

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

Moderně s letitou tradicí

Moderně s letitou tradicí ZPRÁVA O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ ZA ROK 2010 Moderně s letitou trdicí Zprcovl: Schválil: Ing. Tomáš Gociek Ing. Zdeněk Vldár referent životního prostředí ředitel společnosti Slévárny Třinec,.s. Dtum: 01.03.2011

Více

SOUHLAS SE ZASKLENÍM BALKONŮ, TERAS A PŘEDZAHRÁDEK DOMU BERANOVÝCH 717. Uděluje

SOUHLAS SE ZASKLENÍM BALKONŮ, TERAS A PŘEDZAHRÁDEK DOMU BERANOVÝCH 717. Uděluje Uděluje 1. Ing. Petr Bllek nr. bytem jko vlstník bytové jednotky č. 717/22 v domě č.p. 717 postveném n prcele prc. č. 760/41 k.ú. Letňny, obec Prh ve výši 2581/73249 (dále jen jko vlstník 1 ) 2. Ing. Miroslv

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE

ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE ÚZEMNÍ PLÁN PERTOLTICE Zstupitelstvo oce Pertoltice, příslušné podle ustnovení 6 odst. 5 písm. c) zákon č. 183/2006 S., o územním plánování stvením řádu (stvení zákon), ve znění pozdějších předpisů, z

Více

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364

č.5/2011 ~ VElATlCE mluvní strany: Obec Velatice IČ: 00488364 I SMĚNNÁ SMLOUVA č.5/2011 OBECNí ÚŘAD ~ VElATlCE 90510 dne' 11 s. ~M C.j.:,..jf.i. Příloh:....... mluvní strny: Obec Veltice se sídlem Veltice 35, PSČ 66405 Tvrožná IČ: 00488364 zstoupená Mgr. Jnem Grolichem,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části č.j.: 482/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 1.6.2011 k podnětům Komise pro byty nebytové prostory Rdy městské části Rd městské části I. b e r e n v ě d o m í II.

Více

Z á p i s. U s n e s e n í

Z á p i s. U s n e s e n í Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 09. 07. 2015 OÚ/471/2015 Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO Přítomní:, Mgr. Mazurová Barbora,,, Ing.Arch.

Více