VESNICE ROKU 2015 CHARAKTERISTIKA OBCE MARTÍNKOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VESNICE ROKU 2015 CHARAKTERISTIKA OBCE MARTÍNKOV"

Transkript

1 VESNICE ROKU 2015 CHARAKTERISTIKA OBCE MARTÍNKOV

2 1. OBEC A JEJÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY Martínkov má polohu slovanské vesnice, neboť staří Slované zakládali své dědiny tak, aby byly položeny proti východu slunce. První zmínka je pravděpodobně z roku Název obce se v historických pramenech měnil 1368 Martinicz, 1415 Martynkov czerwena, 1720 Martinkau, 1881 Červený Martínkov a od roku 1924 Martínkov. Velmi často se vedle názvu obce objevoval přívlastek Červený. Zřejmě proto, že se ves rozkládá na červené jílovité půdě bohaté na oxidy železa (v století byly na okraji obce železárny). V průběhu staletí se obec objevuje v centru dění za husitských válek, kdy se zde nacházela druhá největší husitská posádka na Moravě, a o několik století později, roku 1775, se stává jednou z nejvýbojnějších vsí během nevolnického povstání na Lesonickém panství, jehož vůdčí postavou byl purkmistr Jan Tržil z Martínkova. K Martínkovu se váže velmi zajímavé proroctví. Dle pověsti totiž Sibyla předpověděla u Červeného Martínkova konec poslední největší krvavé bitvy války na světě, po níž by mělo zůstat tolik lidí, kolik se jich vejde pod formanskou plachtu. Dominantou obce je nově zrekonstruovaný kostel Navštívení Panny Marie, k jehož obnově došlo roku Vedle kostela se nachází budova školy z roku 1877 (dnes Obecní úřad a knihovna). Martínkov (Martinkow) je zakreslen na Fabriciově mapě Moravy z roku 1575 a Komenského mapě Moravy z roku Od roku 2000 používá obec nový prapor a znak. Červená a žlutá (barvy obce) na praporu tvoří počáteční písmeno názvu obce M, znak je na červeném podkladu, zkřížené husitské cepy připomínají význam obce v období husitství, klenot v dolní části znaku je vyjmut z erbu Martínkovských z Rozseče, nejdelších vlastníků Martínkova. Znak je umístěn na husitském štítu. Obec dala v minulosti světu několik významných osobností, tou největší byl Václav Kosmák ( ), ve své době jeden z nejčtenějších vesnických spisovatelů na Moravě, dále hudební skladatel František Bauer Martínkovský, textař Karel Bauer, herec Hugo Kraus nebo skladatel Otto Albert Tichý. znak obce Počet obyvatel k 1. lednu 2015 byl 270, z toho v obci žije 39 dětí do 15 let. Věkový průměr činí 40,02 let. Obec je od roku 1992 zapojena do Programu obnovy venkova, který je aktualizován ve spolupráci s občany. Martínkov vychází z urbanistické studie z roku 1997 zpracované Ing. arch. Vlastou Šilhavou, Ateliér územního plánování a architektury v Brně. Územní plán obce Martínkov byl dokončen a projednán na jaře letošního roku, koncem dubna 2015 má dojít k jeho schválení zastupitelstvem obce. Hospodaření obce v roce 2014 skončilo přebytkem ve výši 493 tisíc Kč, na letošní rok je schválen rozpočet ve výši 7, ,- Kč včetně úvěru na financování rekonstrukce veřejného

3 osvětlení v obci. Předpokládané daňové příjmy jsou ve výši 3, ,- Kč, již schválené dotace z Fondu Vysočiny činí ,- Kč. Jsou podány žádosti na Kraj Vysočina, MMR a MPO o dotace ve výši 1, ,- Kč. Přehled dotací (SR, EU) v letech : Rok Program Název akce Cel.nákl. Dotace v tis. Kč v tis. Kč 2007 POVV Dokončení parku na návsi POVV Oprava budovy obchodu a pohostinství Martínkov 2008 Zásady Oslavy 120. výročí založení Sboru zastupitelstva kraje dobrovolných hasičů v Martínkově 2009 POVV Oprava sportovního areálu a vybudování přípojky NN 2010 POVV Odbahnění rybníku Jordán a oprava břehů POVV Oprava budovy OÚ výměna oken Zásady 2. setkání rodáků, přátel a občanů zastupitelstva kraje Martínkova 2012 POVV Oprava budovy OÚ oprava fasády POVV Oprava prostor obecního úřadu Fond Vysočiny Stavební úpravy sportovního hřiště MMR PORV Stavební úpravy sportovního hřiště Fond Vysočiny Setkání občanů a přátel obce u příležitosti výročí kostela v Martínkově 2014 POVV Oprava vnitřních prostor OÚ Zásady Územní plán obce Martínkov zastupitelstva kraje 2014 Fond Vysočiny Kompostování bioodpadů v Martínkově Fond Vysočiny Obec našim dětem (dětský den Moravskobudějovického mikroregionu) Pro letošní rok podala obce žádosti na Kraj Vysočina o dotaci z POVV ve výši 130 na zateplení budovy prodejny a pohostinství, na MMR ve výši ,- a MPO na ,- Kč na rekonstrukci VO v obci. Celkové náklady na rekonstrukci VO se přepokládají ve výši téměř 6 mil. Kč. V získávání dotací z Fondu Vysočiny je úspěšný i místní Sokol, který v posledních 10. letech získal na rekonstrukce v sokolovně a pořádání sportovních a kulturních akcí prostředky ve výši ,- Kč na projekty o celkové hodnotě přes 900. tisíc. 2. SPOLEČENSKÝ ŽIVOT Byť je Martínkov obcí spíše malou, společenský život ve vsi je však poměrně bohatý. Zachovávají se dlouholeté tradice, z nově pořádaných akcí se postupně stávají tradice nové.

4 Nejstarší je štědrovečerní průvod obcí, takzvané békání. Při něm vede pastýř průvod po celé vesnici, hraje trubka, zpívají se koledy. Od kdy se békání pořádá, si ani nejstarší občané nepamatují. Od roku 1982 pořádá krojovaná mládež o srpnové pouti Martínkovské hody. Jde o třídenní akci, kdy se postaví hodová máje, následuje posezení u cimbálu, v sobotu vyzývání stárek a večerní taneční zábava s předtančením, v neděli pak hody končí průvodem obcí a vystoupením krojovaných souborů pod májí. K pravidelným akcím patří organizování tříkrálové sbírky, sportovní, myslivecký, hasičský a maškarní ples, průvod masek obcí, každoroční vítání občánků, žehnání adventního věnce nebo mikulášský večer. O vánocích a velikonocích jsou pravidlem taneční zábavy, během velikonočního třídenní obchází vesnici průvod dětských hrkačů, posledního dubna probíhá pálení čarodějnic nebo místní farností pořádaný průvod o Božím těle. Každoročně si setkáním a lampionovým průvodem připomínáme říjnové výročí vzniku ČSR, v květnu pak zavraždění martínkovského učitele Josefa Štefana za odbojovou činnost v době II. světové války. V Martínkově působí řada společenských organizací i neoficiálních sdružení. Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1888 a dnes má 107 členů, kteří se starají o údržbu požární techniky nebo zajišťují účast martínkovských hasičských družstev na soutěžích a závodech v širokém okolí. Doma pak pořádají od roku 2002 pohárovou soutěž v požárním útoku, v posledních pěti letech jde o noční závod. Pro děti je pořádána soutěž O pohár starosty sboru, se starší technikou nastupují družstva do soutěže Martínkovské osmičky. Hasiči dále organizují pálení čarodějnic, dětský den a úklid okolí silnic v katastru obce v rámci akce Čistá Vysočina Pod SDH Martínkov patří i tanečně recesistická skupina mužů nazývaná Poupata, která svými humorně laděnými vystoupeními zpestřuje mnoho akcí nejen v Martínkově. Tělocvičná jednota Sokol Martínkov působí v obci od roku 1920 a má 72 členů všech věkových kategorií. Sokolové pořádají mnoho soutěžních akcí a závodů, na které přijíždějí závodníci ze všech koutů České republiky, ale i ze zahraničí. 10. ročník oslaví letos v květnu Martínkovský duatlon, tedy závod, při němž se střídá běh s jízdou na kole. Novou akcí od loňského roku je Sokolský pohár ve Freestyle fotbalu, nad kterým drží patronát Petr Karásek, čtyřnásobný mistr ČR v této disciplíně a člen Sokola Martínkov. Právě na tuto akci k nám dorazil i bývalý mistr světa z Polska a bývalá mistryně světa ze Slovenska. Dále můžeme jmenovat nohejbalový turnaj, atletický přebor, turnaje ve stolním tenisu, bowlingu nebo badmintonu. Od roku 2012 je v obci na počest nejvýznamnějšího atleta pořádán štafetový maraton Pocta Emilu Zátopkovi. Díky aktivitám Sokola jsou v Martínkově i akce, které se sportovním zaměřením organizace nemají nic společného, jako například sokolská zabíjačka, nebo již sedmým rokem Martínkovský košt pálenek.

5 Pod hlavičkou Sokola Martínkov působí krojované soubory Džbánek, Džbáneček a Martínek, sdružující fandy folklóru od nejmenších, až po dospělé. Jejich hlavní akcí v obci jsou zmiňované krojované hody, každoročně vystupují na mnoha plesech, poutích či setkáních rodáků v obcích nejen z Kraje Vysočina. V loňském roce vystupovaly na celostátní přehlídce sokolských souborů v Bzenci a za sebou mají i některá zahraniční vystoupení. Pěvecký sbor Jordán čítá asi 30 členů, v Martínkově každoročně pořádá vánoční a pouťový koncert, se svými vystoupeními zajíždí do domovů důchodců na okrese Třebíč a vloni poprvé se zapojili do celostátní akce Česko zpívá koledy, ke které se na našem okrese připojil pouze Martínkov a Třebíč. Od roku 2002 působí pod TJ Sokol i fotbalový oddíl Mocní kačeři, který v této sezóně nasazuje do okresních soutěží dvě družstva. Kromě vlastních fotbalových utkání pořádá společenská posezení s fanoušky, volbu nejlepšího fotbalisty sezóny a jeho členové se zapojují do brigád v obci. Klub přátel historie Martínkova funguje v obci od roku 1997 a jeho členové jsou aktivní zejména při zajišťování hojně navštěvovaných výstav během poutí či oslav různých výročí, podílí se na zpracovávání historie obce a shromažďuje materiály pro vydávání publikací a sborníků o historii Martínkova, jeho osobnostech a životě. Myslivecké sdružení Jakubov-Martínkov má v současné době 7 členů z naší obce. Kromě plesu, pořádání honů a tradiční poslední leče se starají o zvěř ve své honitbě, zvláště o její přikrmování v zimním období. Dalším spolkem v naší obci jsou včelaři, kteří mají celkem 46 včelstev. Velmi aktivní je naše početná skupina seniorů, která se schází třikrát v týdnu v takzvaném senátu. Společně pořádají výšlapy do okolí obce, připravují vánoční a velikonoční výzdobu a jsou nejpočetnějšími skupinami při organizovaných pochodech. K těm tradičním patří sokolský novoroční výstup na Mařenku, kde bývá martínkovská skupina vždy jednou z nejpočetnějších, dále pochod k 17. listopadu a silvestrovský výšlap. V obci funguje místní knihovna, která ve spolupráci s knihovnou v Třebíči zajišťuje výměnný systém knih, čtenářům je zdarma k dispozici internet. Obec se zapojuje do celostátního vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, o pouti se pořádá fotbalové utkání svobodní-ženatí a výše uvedenou činnost místních spolků finančně podporuje příspěvky ze svého rozpočtu. Samozřejmostí je každoroční účast martínkovského družstva na mikroregionálním dětském dnu Obec našim dětem, jehož pořadatelem se v letošním roce stane Martínkov. Je vedena obecní kronika a na konci roku vychází Martínkovský zpravodaj. Vydávání pohlednic, publikací a knih o Martínkovu zajišťuje Obecní úřad, články o akcích v obci pravidelně vychází v mikroregionálním časopisu a okresním tisku. 3. AKTIVITY OBČANŮ Martínkovští občané se velmi aktivně zapojují do organizování nejen společenského života v obci, ale i různých brigád, například údržby obecního lesa, sportovního areálu či příprav na pořádání různých akcí. Členové Klubu přátel historie Martínkova provedli opravu dvou kapliček v obci a kříže u silnice směrem k Domamili. Martínkovští fotbalisté se v roce 2013 podíleli na opravě skladu OÚ na návsi, letos na jaře

6 zahájili opravu márnice na místním hřbitově. O zajišťování úklidu místa posledního odpočinku našich předků se starají členky klubu seniorek, které rovněž zajišťují výzdobu obecních budov a místního kostela. Mnoho brigádnických hodin bylo odpracováno při přebudování nevyužívaného chátrajícího chovatelského areálu na místo pro pořádání různých spolkových nebo soukromých akcí. Zde byla provedena nová střecha, dřevěné obklady interiérů, velká venkovní pergola nebo nové oplocení. Toto místo se tak stalo oblíbeným výletištěm využívaným členy martínkovských spolků a občany. Brigádně bylo provedeno i nové oplocení obecní zahrady a dvora u prodejny. Brigády při rekonstrukcích a opravách místní sokolovny nebo hasičárny jsou několikrát ročně. Samozřejmostí je pro občany udržování okolí svých obydlí nebo pořizování vánoční či velikonoční výzdoby svých domků. Děti a mládež tvoří početnou skupinu našich spoluobčanů a ze strany obce a místních spolků je jim věnována mimořádná péče. Obec zajišťuje vypouštění balónků či různé soutěže v kreslení, o činnost dětí a mládeže se výrazně starají místní hasiči a sokolové. Každoročně je pořádán dětský den, atletický přebor a naši nejmenší se rovněž sdružují v oddílu mladých hasičů, krojovaném souboru či pěveckém sboru. Hasiči se zapojují do hry Plamen, účastní se okrskové soutěže a dalších akcí. Krojované děti vystupují na různých akcích, nejmenší zpěváci pak vždy potěší své posluchače během koncertů společně se staršími členy pěveckého sboru Jordán. Na naší odrůstající mládeži pak pomalu vidíme větší snahy se do aktivit v obci postupně také zapojit, což je znamením toho, že aktivní život v obci a její další rozvoj by měl být zajištěn i v následujících generacích. Všechny tyto aktivity jsou možné zejména zásluhou nasazení členů jednotlivých organizací, které s dětmi pracují, ale i díky finanční podpoře, kterou spolkům na činnost poskytuje obec. K řešení významných akcí či rozhodnutí o změnách a investicích jsou vždy zváni všichni občané, kteří tak mají možnost vyjádřit svůj názor. Zastupitelstvo obce při plánu jejího dalšího rozvoje vychází z ankety mezi občany, která probíhá jednou za tři roky. Mnoho spoluobčanů je však velmi aktivních i mimo tyto společně pořádané a zajišťované akce. Můžeme uvést například paní Marii Vejrostovou, která se ze své vlastní iniciativy připojila k akci rakouské charitativní organizace Vánoce v krabici, díky níž se vloni dočkaly vánočních dárků chudé děti z Moldávie. Z Martínkova tak bylo na sběrné místo v Rakousku dvěma plně naloženými auty dopraveno celkem 115 dárků. Obecní úřad pořádá každoročně setkání občanů při dechové hudbě v místní sokolovně, jednou za pět let pak probíhá setkání rodáků a přátel obce. To nejbližší nás čeká v roce 2016.

7 4. PODNIKÁNÍ Martínkov je obcí s výraznou zemědělskou tradicí. Z původně zemědělského družstva založeného v roce 1957, vznikla později akciová společnost. Změny ve stylu hospodaření a nová výkonná zemědělská technika se bohužel negativně podepsala na úbytku pracovních míst v zemědělství a uzavření hospodářských a dílenských objektů v obci. Svoji činnost naopak stále udržuje velkovýkrmna prasat na okraji obce. Někteří majitelé zemědělské půdy pak hospodaří na vlastních či pronajatých pozemcích. Obecní pozemky jsou pronajaty Rolnické společnosti Lesonice, která naopak zapůjčuje techniku například na pozemkové a terénní úpravy v obci a stará se o zachování současného rázu krajiny v okolí Martínkova. Vzhledem ke kvalitě půdy je v katastru obce upřednostňováno pěstování obilí, kukuřice či řepky olejné, pozemky nejsou vhodné k založení pěstíren zeleniny či ovocných sadů. Jeden z živnostníků podnikající v zemědělství zajišťuje zimní údržbu obecních komunikací. V obecním lese je obnova stromů zajišťována ve spolupráci se subjekty podnikajícími v lesnictví. Drobní podnikatelé a živnostníci provozují v Martínkově například klempířství, zámečnictví, autodopravu, zednictví, opravu elektromotorů, instalatérství nebo elektrikářské práce. Provoz prodejna a pohostinství v budově vlastněné obcí je rovněž zajištěn místními podnikateli. Většina z nich pak přispívá drobnými dary například do tomboly na plesy místních organizací, nebo dárky do soutěží pořádané pro děti. Do tombol pravidelně přispívá i Rolnická společnost a velkovýkrmna prasat, moravskobudějovický strojírenský podnik BAST vlastní v obci výrobnu a finančně podporuje zejména místní Sokol. Do péče o krajinu a přírodu v obci se zapojují i místní myslivci a včelaři, ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů je zajištěn jarní úklid okolí silnic nebo pravidelný sběr kovového šrotu. O veřejná prostranství a zeleň se stará jeden stálý obecní zaměstnanec, od jara do podzimu k němu přibývají i další dva pracovníci přijatí v rámci podpory VPP. Ti provádí sečení trávy, zametání a úklid komunikací, starají se o zeleň a drobnou údržbu obecního majetku. 5. PÉČE O STAVEBNÍ FOND A OBRAZ VESNICE Jak bylo popsáno v úvodu, má Martínkov polohu slovanské vesnice položené proti východu slunce. Na tom se nic nemění již po staletí a i nová zástavba je situována tak, aby bylo toto původní uspořádání neporušeno. V roce 1997 byla vypracována urbanistická studie, podle které Obecní úřad připravuje další záměry rozvoje obce. V loňském roce byl vyhotoven nový Územní plán obce Martínkov, který je po schvalovacím řízení v současné chvíli připraven k závěrečnému projednání. V územním plánu se řeší další rozvoj obce jak po stránce zvažované bytové zástavby, prostor pro podnikání a občanskou vybavenost, tak i péče o zeleň, koncepci uspořádání krajiny nebo koncepci rozvoje infrastruktury. Územní plán jako základní dokument budoucího rozvoje obce by mělo zastupitelstvo obce přijmout a schválit na svém zasedání koncem dubna letošního roku.

8 Kostel Navštívení Panny Marie v Martínkově je od roku 1958 veden jako památkově chráněný objekt ve vlastnictví římskokatolické církve. V roce 2011 se martínkovské farnosti podařilo získat prostředky z programu obnovy kulturních památek z fondů EU ve výši přes 4 miliony Kč na kompletní obnovu fasády chrámu. Částkou ,- přispěla i obec Martínkov, která rovněž hradila náklady spojené s projektovou dokumentací a žádostí o dotaci. Obec dále zajišťuje údržbu pomníku Václavu Kosmákovi a padlým v I. světové válce a stará se o úpravy jejich okolí. Obnovou prošly i pamětní desky umístěné na budově bývalé školy, dnes sídla OÚ. V majetku obce je kromě ní i objekt prodejny a pohostinství, ve kterém byla v minulých letech provedena řada stavebních úprav a rekonstrukcí: např. zateplení střešního pláště, rekonstrukce sociálních zařízení, výměna oken či nové rozvody vytápění. V letošním roce se již dokončují práce na zateplení fasády budovy. Obec má ve svém majetku i budovu hasičárny, která byla dokončena v roce O pravidelnou údržbu se starají členové SDH Martínkov, kteří budovu využívají k uskladnění požární techniky a ke své vlastní činnosti. Budova Obecního úřadu v Martínkově prošla během posledních pěti let zásadními změnami. Byla provedena nová střešní krytina, došlo k výměně oken, opravě fasády a kompletní rekonstrukci vnitřních veřejných prostor. V budově se nachází kancelář, zasedací místnosti, prostory pro pořádání výstav, knihovna, klubovny a byt. Letos došlo k rekonstrukci sociálního zařízení pro veřejnost, v plánu je i provedení oprav v pronajímaném bytě. Sokolovna ve vlastnictví místní Tělocvičné jednoty je nejen místem pro sportování, ale v podstatě jediným prostorem pro pořádání společenských a kulturních akcí v obci. I tento objekt prochází postupnou rekonstrukcí a modernizací, byla například provedena nová střecha, chodníky, vyměněna okna nebo zrekonstruováno sociální zařízení. Letos je v plánu oprava fasády štítu ze strany návsi. Všechny tyto práce by nebyly možné bez finanční pomoci obce, která mimo pravidelného příspěvku na provoz a činnost poskytla i několik mimořádných dotací právě na stavební práce při modernizaci sokolovny. Řada vlastníků nemovitostí provádí v posledních letech opravy fasád, nástavby či kompletní rekonstrukce svých domů. Své záměry konzultují s Obecním úřadem ještě před jejich zahájením, vedení obce tak má přehled o tom, jak se tvář vesnice mění. V Martínkově vyrostlo v poslední době i několik novostaveb, v současné chvíli jsou další dva domky

9 rozestavěné a dva pozemky prodané. Nová zástavba se soustřeďuje do horní klidné části obce v blízkosti lesa a zejména díky tomuto umístění je pro budoucí majitele nemovitostí velmi atraktivní. Plánem obce je provést komunikaci a inženýrské sítě v této lokalitě, na které se v současné době zpracovává projektová dokumentace. Po jejím dokončení a vydání stavebního povolení dojde k vlastní realizaci stavby. Další pozemky pro budoucí výstavbu budou připravovány v souladu s nově vypracovaným územním plánem. 6. OBČANSKÁ VYBAVENOST, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, DOPRAVA, ÚSPORY ENERGIÍ Dnešní budova Obecního úřadu je bývalou martínkovskou školou a školkou, které byly v 70. a 80. letech minulého století zrušeny. Děti dojíždí do školky a školy do sousední Domamile, ale i například do Moravských Budějovic. V posledních letech prošla zásadní rekonstrukcí, letos byly dokončeny nové sociálky pro veřejnost. Ke kulturnímu, společenskému a sportovnímu vyžití slouží občanům sokolovna. Konají se zde taneční zábavy, setkání seniorů, pravidelné tréninky fotbalistů nebo cvičení s dětmi. Sokolovna je v majetku Tělocvičné jednoty Sokol, jednota ji však místním organizacím zapůjčuje zdarma pro akce věnované práci s dětmi. Rovněž sokolovna prochází postupnou rekonstrukcí a modernizací, za posledních 10 let do ní byl investován přes milion korun. Členové spolků mohou ke své činnosti a scházení využívat klubovny v sokolovně, hasičárně a budově OÚ. Martínkov je od roku 1999 kompletně plynofikován, všechny nemovitosti jsou napojeny na telefonní rozvod. Letos na jaře začala energetická společnost s rekonstrukcí rozvodné sítě NN, kdy všechna nadzemní vedení budou zrušena, a připojení bude realizováno v zemi. S tím souvisí i nutná rekonstrukce veřejného osvětlení v obci, jejíž projekt byl vypracován v loňském roce. Místy na sportování a trávení volného času jsou i antukové hřiště za sokolovnou a sokolská zahrada a dále nově rekonstruované fotbalové hřiště v horní části obce. Zde byla v roce 2013 provedena nová hrací plocha, drenáže a záchytný systém nádrží pro dešťovou vodu. Celkové náklady dosáhly částky 1,25 milionu Kč, ,- pokryla dotace z MMR obdržená za získání Bílé stuhy v soutěži Vesnice roku 2012 a dalších ,- jsme obdrželi z Fondu Vysočiny. V parku na návsi bylo v letech vybudováno v příjemném prostředí okolo stromů a keřů dětské hřiště. Zde se schází maminky, babičky ale i muži se svými dětmi prakticky denně, pokud to počasí dovolí. Další menší hřiště se nachází pod kostelem naproti budově OÚ. V dlouhodobých plánech rozvoje kraje se uvažuje s provedením veřejného vodovodu a kanalizace s čističkou odpadních vod do roku Stávající komunikace jsou každoročně po zimním období opravovány, po dokončení projektové dokumentace a získání stavebního povolení budou vybudovány inženýrské sítě a připojovací komunikace k novým stavebním místům v obci (předpoklad je podzim 2015 léto 2016). Autobusové zastávky na komunikaci I. třídy u silnice Praha-Jihlava-Znojmo-Vídeň byly pořízeny nové.

10 V obci jsou tři stanoviště s kontejnery na tříděný odpad, na nichž se nachází celkem 19 nádob na papír, bílé i barevné sklo, plasty, drobný kovový odpad a bioodpad. Na uložení většího množství bioodpadu slouží kontejnerová nástavba na nákladní automobil, v letošním roce obec za přispění Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Bioodpady pořídila kompostéry na ukládání rostlinných odpadů vzniklých při údržbě veřejné zeleně a dalších 39 kompostérů bylo poskytnuto občanům pro jejich potřeby. V oblasti úspor energií je hlavním projektem v současné době zahajovaná rekonstrukce veřejného osvětlení v obci, při které budou stávající nevyhovující lampy nahrazena svítidly s LED technologií. Na tento projekt byl zpracován energetický audit, ze kterého vyplývá snížení spotřeby elektrické energie o 33 MWh ročně. V letošním roce byly rovněž zahájeny práce na zateplení obvodového pláště budovy prodejny a pohostinství, kterou obec vlastní. V minulých letech byla v budově provedena nová zateplená střecha a došlo k výměně oken. 7. PÉČE O VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, PŘÍRODNÍ PRVKY A ZELEŇ V OBCI Péče o veřejná prostranství neleží pouze na obecních bedrech, o příjemné okolí svých domů se ve velké většině starají samotní občané. Udržování veřejných prostranství zajišťují obecní pracovníci, kteří mají k dispozici odpovídající techniku (malotraktor, sekačky, křovinořezy a další). Martínkov má vzhledem k velikosti obce poměrně velkou náves, na které vyrostl v roce 2004 park, ve kterém jsou vysazeny různorodé druhy keřů, listnatých i jehličnatých stromů a další zeleně. Součástí parku je i prostor pro taneční parket, na kterém probíhají hlavní části krojovaných hodů. Tento prostor slouží i jako místo pro zázemí na další sportovní, soutěžní a společenské akce v obci, pokud se vzhledem k počasí dají pořádat ve venkovních prostorách. Před budovou OÚ je každým rokem vysázen záhon s letničkami v barvách a tvaru obecního praporu. Po dokončení opravy fasády kostela došlo k odstranění některých starých a poškozených stromů, za něž byla v loňském roce provedena náhradní výsadba kolem hřbitovní zdi. Po konzultaci s odborníkem na zahradní a veřejnou zeleň byly vloni vysázeny keře kolem kostelního oplocení a dále došlo k vysazení několika ovocných stromů u rybníka Jordán pod vsí. Rybník byl v roce 2010 kompletně odbahněn a opraven nákladem téměř 600 tisíc a je pronajímán místnímu rybáři. V letošním roce rozhodlo zastupitelstvo obce o odstranění tří starých ořechů před budovou prodejny, jejichž kmeny byly již vyhnilé a hrozilo nebezpečí jejich pádu. Náhradní výsadba bude realizována na podzim po dokončení zemních prací na rozvodech NN a veřejného osvětlení. Odstranění větví polámaných při zimní námraze se dočkala i Lípa

11 svobody, která byla na návsi zasazena jen jeden den po vzniku samostatného ČSR v roce Pravidelného ošetřování se dostává i zeleni u místního hřbitova, pomníku padlých v I. světové válce a v obecním lese jsou každoročně vysazovány nové stromky. Obec se zapojuje do projektu Čistá Vysočina, během kterého je pravidelně čištěno okolí silnic v jejím katastru. Do této akce se snažíme zapojit občany všeho věku, především ale naše děti a mládež. A je dobře, že se nám to daří. 8. PÉČE O KRAJINU Martínkov má poměrně rozsáhlý katastr o rozloze 1005 ha. Okolní krajinu většinou tvoří zemědělská půda a lesy, v katastru se nachází i tři rybníky. O ně a jejich okolí se starají majitelé (obec, zemědělský podnik a soukromý vlastník). Terénní úpravy v místech bývalých skládek byly provedeny ve spolupráci s Rolnickou společností Lesonice, která se stará i o údržbu většiny lučních porostů v okolí obce. Další obnova krajiny a její rozvoj je zpracována v novém územním plánu obce. Jsou zde určeny plochy pro výsadbu nové zeleně, vytvoření nových biokoridorů a nastavena základní koncepce uspořádání krajiny v katastru obce v souladu se stávajícím krajinným rázem. V něm jsou stanoveny koncepční zásady uspořádání vzhledem k zemědělskému a lesnickému využití půdy a určena ochrana ekologické stability území obce. Územní plán obce umožňuje zvýšení pestrosti krajiny doplnění alejí, stromořadí ale i rozptýlené zeleně v katastru a určuje směr zajišťující vyváženost tohoto rozvoje. Kulturní, civilizační, přírodní a krajinné hodnoty jsou tímto územním plánem chráněny i souvislosti s blízkostí silnice první třídy vedoucí katastrem obce a zvažovaným prováděním její úpravy. V obecním lese dochází k pravidelnému odstraňování případných polomů a výsadbě nových stromků (za poslední roky již přes 5000 stromků). Bylo přikročeno i k realizaci některých terénních úprav a od náletových dřevin a křoví byl vyčištěn lesík v sousedství fotbalového hřiště. V katastru obce se nachází několik samostatně stojících křížů a kapliček. O některé se starají potomci těch, kteří je v minulosti nechali vybudovat, o další pak členové Klubu přátel historie Martínkova ve spolupráci s Obecním úřadem. Došlo tak ke kompletní opravě dvou kapliček a dvou křížů, rekonstrukce dalších se plánuje. Obec se stará i o místní hřbitov místo posledního odpočinku našich předků. Je zde prováděna pravidelná údržba, sečení trávy a zametání chodníků, kolem hřbitovní zdi bylo vysázeno 50 tújí a v loňském roce přibyly listnaté stromy. Letos bude brigádně opravena márnice, nová krytina střechy je již položena a v nejbližších dnech budou zahájeny práce na opravě a nátěru fasády.

12 9. PŘIPRAVOVANÉ ZÁMĚRY Obec má zpracovaný plán obnovy vesnice, který je aktualizován na základě besed s občany se zapracováním jejich podnětů. V letošním roce probíhá zmíněná oprava márnice na hřbitově, dále došlo k rekonstrukci sociálního zařízení v budově OÚ. Největší akcí za poslední desetiletí bude zahajovaná rekonstrukce veřejného osvětlení v celé obci. Ty je vynucena rekonstrukcí rozvodné sítě NN, kterou provádí distributor elektrické energie. Na rekonstrukci VO byla nákladem cca 100 tis. Kč zpracována projektová dokumentace a energetický audit. Celková hodnota realizované akce by měla činit přibližně 5,8 mil. Kč, přesnější částka bude známa po ukončení právě probíhajícího výběrového řízení na dodavatele stavby. Na její realizaci byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (v roce 2014 získal Martínkov Modrou stuhu v rámci krajského kola) ve výši ,- Kč a Ministerstvo průmyslu a obchodu o ,- Kč na náhradu světelných zdrojů LED svítidly z programu EFEKT. Částka ve výši 4,0 miliony by měla být financována prostřednictvím úvěru, zbývající část z vlastních prostředků. Další letos zahájenou akcí je zateplení budovy prodejny a pohostinství, na kterou byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny. Připravuje se další výsadba zeleně na návsi a v okolí obce, v plánu je rozšíření chodníků u autobusové zastávky a realizace inženýrských sítí a komunikace k novým stavebním místům. Tyto práce by měly proběhnout nejpozději v příštím roce. Zvažuje se i rekonstrukce požární nádrže u kostela a její nové oplocení. Kromě stavebních investic a rozšiřování zeleně patří k hlavním záměrům i pokračování podpory místních spolků a jimi pořádaných akcí, které přispívají k bohatému a různorodému společenskému životu v naší obci. Úkole zastupitelstva obce je, aby i takto nadále přispívalo ke kulturnímu, sportovnímu a společenskému životu v Martínkově a všem jeho obyvatelům tak zkvalitňovalo a zpříjemňovalo životní podmínky. 10. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V OBCI Hlavní informační technologií v obci je místní rozhlas a bezdrátové připojení k internetu. Byla pořízena nová rozhlasová ústředna a v rámci rekonstrukce VO v obci dojde v letošním roce i k rekonstrukci rozhlasu a rozšíření počtu amplionů. Obecní úřad v těchto dnech podniká kroky vedoucí k pořízení programu, díky kterému by občané byli informováni i pomocí SMS zpráv. Tato služba by měla být zprovozněna v průběhu května Povinné informace jsou zveřejňovány na obecní vývěsce úřední desce, další vývěsky využívají místní spolky. Po provedení zemních prací souvisejících s rekonstrukcí rozvodu NN a VO zvažujeme pořízení nových venkovních vývěsek a jejich soustředění do centra obce. Martínkov má i své internetové stránky www. martinkov.cz, na kterých jsou pravidelně zveřejňovány informace z OÚ, zápisy ze schůzí zastupitelstva či informace o plánovaných a připravovaných akcích. Součástí těchto stránek jsou i články o dění v obci, činnosti místních spolků a bohatá fotogalerie. Naše webkamera umístěná na budově OÚ zabírá centrální část návsi s parkem. O většině akcí vychází informace v měsíčníku vydávaném

13 moravskobudějovickým mikroregionem, články o akcích v Martínkově se díky přispěvovatelům objevují i v okresních novinách. Našim záměrem je, aby občané byli o dění a životě v obci co nejvíce informováni a seznam připravovaných akcí se snažíme zveřejňovat z co největším předstihem. Samozřejmostí dnešní doby jsou i facebookové profily Martínkova a místních spolků, na kterých jsou rovněž zveřejňovány informace z dění a života v obci.

14 Obec Martínkov Martínkov 29, p. Lesonice IČ: Tel.: web: Josef Svoboda starosta obce

Soutěž Vesnice roku 2015

Soutěž Vesnice roku 2015 Soutěž Vesnice roku 2015 Babice u Uh. Hradiště Slovácko je krásná zem, v jižním kraji moravském kde réva vinná ke slunci se vzpíná. Tam louky jsou a jezera, prostě samá nádhera v celém světě není hezčí

Více

1. Obec a její koncepční dokumenty

1. Obec a její koncepční dokumenty O B E C M Ř Í Č N Á 512 04 Mříčná čp. 211, IČO 275 930, tel. 481 543 283, 724 180 838, www.mricna.cz 1. Obec a její koncepční dokumenty Obec Mříčná s rozlohou 1005 ha a nadmořskou výškou 450 m.n.m.se rozkládá

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice, IČ:00271471

Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice, IČ:00271471 Obec Dětenice, Dětenice 141, 57 24 Dětenice, IČ:271471 Charakteristika předmětu soutěže Vesnice roku 214 1. Obec a její koncepční dokumenty 1.1.Stručná charakteristika obce stáří obce, struktura a počet

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

CIDLINA PROGRAM OBNOVY VENKOVA MÍSTNÍ PROGRAM PRO OBEC CIDLINA NA OBDOBÍ 2015 2018 OKRES TŘEBÍČ, KRAJ VYSOČINA

CIDLINA PROGRAM OBNOVY VENKOVA MÍSTNÍ PROGRAM PRO OBEC CIDLINA NA OBDOBÍ 2015 2018 OKRES TŘEBÍČ, KRAJ VYSOČINA PROGRAM OBNOVY VENKOVA CIDLINA OKRES TŘEBÍČ, KRAJ VYSOČINA MÍSTNÍ PROGRAM PRO OBEC CIDLINA NA OBDOBÍ 2015 2018 Schváleno zastupitelstvem obce Cidlina d 31.1.2015, ussením č. /15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI Obec

Více

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí

Analýza mikroregionu Střední Haná a představení jednotlivých obcí ANALÝZA MIIKROREGIIONU STŘEDNÍÍ HANÁ A PŘEDSTAVENÍÍ JEDNOTLIIVÝCH OBCÍÍ BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 3 2. MIKROREGION STŘEDNÍ HANÁ... 4 3. MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA... 5 4. OBCE MIKROREGIONU...

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

Obec Bařice-Velké Těšany Místní program obnovy vesnice

Obec Bařice-Velké Těšany Místní program obnovy vesnice Obec Bařice-Velké Těšany Místní program obnovy vesnice na období 2008-2018 Zastupitelstvo obce Bařice-Velké Těšany se připojilo k Programu obnovy vesnice už roku 1994. Cílem Místního programu obnovy vesnice

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE

PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE PROGRAMOVÁ KONCEPCE A STUDIE OBCE VÝRAVY DO ROKU 2020 PŘEDMLUVA Vážení, čas nám rychle ubíhá a blíží se období, kdy musíme zpracovat strategii rozvoje a obnovy obce Výrava na programové období 2014 2020,

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

BOHUŇOVICE. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010.

BOHUŇOVICE. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010. Rekapitulace činnosti zastupitelstva obce a obecního úřadu ve volebním období 2006-2010. BOHUŇOVICE Cyklostezka Hlušovice - Bohuňovice Bělkovice-Lašťany Sběrný dvůr na Pile Opravená Kalvárie (sestavil

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji TENTO ROČNÍ ZÁPIS Z P R A C O V A L K R O N I K Á Ř : Jan Psota ml. z Hradešína ZA ROK 2 0 0 9 S T A R O S T A O B C E : Ing. Antonín Rubín, v. r. razítko

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna

kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna kdo nás navštívil ZP RAV ODAJ Újezd u Brna ÚVODNÍK Vážení občané, dostává se Vám do rukou nepravidelný zpravodaj obce, který by měl rekapitulovat některé práce, investice či opatření. Věřte, že to není

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Strategický plán MĚSTA LETOHRADU

Strategický plán MĚSTA LETOHRADU Zpracováno v prosinci 2012 (vychází z verze z roku 2007) I. aktualizace schváleno ZM dne 13.2.2013 Strategický plán MĚSTA LETOHRADU Vize: Letohrad jako perla turistiky a sportu Pardubického kraje. 1 OBSAH

Více

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná Střelenský zpravodaj 2/2013-1 - Střelenský 2/2013 zpravodaj 13. ročník. vydává Obec Střelná Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce Střelenský zpravodaj 2/2013-2 - Evidence obyvatel

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

Projekt je spolufinancován EU a Evropským fondem pro regionální rozvoj. Integrovana strategie rozvoje ú zemí MAS Bystr ič ka, o.p.s.

Projekt je spolufinancován EU a Evropským fondem pro regionální rozvoj. Integrovana strategie rozvoje ú zemí MAS Bystr ič ka, o.p.s. Integrovana strategie rozvoje ú zemí MAS Bystr ič ka, o.p.s. 2014-2020 OBSAH: 1. Úvod 2. Popis území MAS Bystřička 3. Situační analýza území 4. Analýza problémů vyhodnocení stavu území 4.1. Lidé 4.2. Podnikání,

Více