VESNICE ROKU 2015 CHARAKTERISTIKA OBCE MARTÍNKOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VESNICE ROKU 2015 CHARAKTERISTIKA OBCE MARTÍNKOV"

Transkript

1 VESNICE ROKU 2015 CHARAKTERISTIKA OBCE MARTÍNKOV

2 1. OBEC A JEJÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY Martínkov má polohu slovanské vesnice, neboť staří Slované zakládali své dědiny tak, aby byly položeny proti východu slunce. První zmínka je pravděpodobně z roku Název obce se v historických pramenech měnil 1368 Martinicz, 1415 Martynkov czerwena, 1720 Martinkau, 1881 Červený Martínkov a od roku 1924 Martínkov. Velmi často se vedle názvu obce objevoval přívlastek Červený. Zřejmě proto, že se ves rozkládá na červené jílovité půdě bohaté na oxidy železa (v století byly na okraji obce železárny). V průběhu staletí se obec objevuje v centru dění za husitských válek, kdy se zde nacházela druhá největší husitská posádka na Moravě, a o několik století později, roku 1775, se stává jednou z nejvýbojnějších vsí během nevolnického povstání na Lesonickém panství, jehož vůdčí postavou byl purkmistr Jan Tržil z Martínkova. K Martínkovu se váže velmi zajímavé proroctví. Dle pověsti totiž Sibyla předpověděla u Červeného Martínkova konec poslední největší krvavé bitvy války na světě, po níž by mělo zůstat tolik lidí, kolik se jich vejde pod formanskou plachtu. Dominantou obce je nově zrekonstruovaný kostel Navštívení Panny Marie, k jehož obnově došlo roku Vedle kostela se nachází budova školy z roku 1877 (dnes Obecní úřad a knihovna). Martínkov (Martinkow) je zakreslen na Fabriciově mapě Moravy z roku 1575 a Komenského mapě Moravy z roku Od roku 2000 používá obec nový prapor a znak. Červená a žlutá (barvy obce) na praporu tvoří počáteční písmeno názvu obce M, znak je na červeném podkladu, zkřížené husitské cepy připomínají význam obce v období husitství, klenot v dolní části znaku je vyjmut z erbu Martínkovských z Rozseče, nejdelších vlastníků Martínkova. Znak je umístěn na husitském štítu. Obec dala v minulosti světu několik významných osobností, tou největší byl Václav Kosmák ( ), ve své době jeden z nejčtenějších vesnických spisovatelů na Moravě, dále hudební skladatel František Bauer Martínkovský, textař Karel Bauer, herec Hugo Kraus nebo skladatel Otto Albert Tichý. znak obce Počet obyvatel k 1. lednu 2015 byl 270, z toho v obci žije 39 dětí do 15 let. Věkový průměr činí 40,02 let. Obec je od roku 1992 zapojena do Programu obnovy venkova, který je aktualizován ve spolupráci s občany. Martínkov vychází z urbanistické studie z roku 1997 zpracované Ing. arch. Vlastou Šilhavou, Ateliér územního plánování a architektury v Brně. Územní plán obce Martínkov byl dokončen a projednán na jaře letošního roku, koncem dubna 2015 má dojít k jeho schválení zastupitelstvem obce. Hospodaření obce v roce 2014 skončilo přebytkem ve výši 493 tisíc Kč, na letošní rok je schválen rozpočet ve výši 7, ,- Kč včetně úvěru na financování rekonstrukce veřejného

3 osvětlení v obci. Předpokládané daňové příjmy jsou ve výši 3, ,- Kč, již schválené dotace z Fondu Vysočiny činí ,- Kč. Jsou podány žádosti na Kraj Vysočina, MMR a MPO o dotace ve výši 1, ,- Kč. Přehled dotací (SR, EU) v letech : Rok Program Název akce Cel.nákl. Dotace v tis. Kč v tis. Kč 2007 POVV Dokončení parku na návsi POVV Oprava budovy obchodu a pohostinství Martínkov 2008 Zásady Oslavy 120. výročí založení Sboru zastupitelstva kraje dobrovolných hasičů v Martínkově 2009 POVV Oprava sportovního areálu a vybudování přípojky NN 2010 POVV Odbahnění rybníku Jordán a oprava břehů POVV Oprava budovy OÚ výměna oken Zásady 2. setkání rodáků, přátel a občanů zastupitelstva kraje Martínkova 2012 POVV Oprava budovy OÚ oprava fasády POVV Oprava prostor obecního úřadu Fond Vysočiny Stavební úpravy sportovního hřiště MMR PORV Stavební úpravy sportovního hřiště Fond Vysočiny Setkání občanů a přátel obce u příležitosti výročí kostela v Martínkově 2014 POVV Oprava vnitřních prostor OÚ Zásady Územní plán obce Martínkov zastupitelstva kraje 2014 Fond Vysočiny Kompostování bioodpadů v Martínkově Fond Vysočiny Obec našim dětem (dětský den Moravskobudějovického mikroregionu) Pro letošní rok podala obce žádosti na Kraj Vysočina o dotaci z POVV ve výši 130 na zateplení budovy prodejny a pohostinství, na MMR ve výši ,- a MPO na ,- Kč na rekonstrukci VO v obci. Celkové náklady na rekonstrukci VO se přepokládají ve výši téměř 6 mil. Kč. V získávání dotací z Fondu Vysočiny je úspěšný i místní Sokol, který v posledních 10. letech získal na rekonstrukce v sokolovně a pořádání sportovních a kulturních akcí prostředky ve výši ,- Kč na projekty o celkové hodnotě přes 900. tisíc. 2. SPOLEČENSKÝ ŽIVOT Byť je Martínkov obcí spíše malou, společenský život ve vsi je však poměrně bohatý. Zachovávají se dlouholeté tradice, z nově pořádaných akcí se postupně stávají tradice nové.

4 Nejstarší je štědrovečerní průvod obcí, takzvané békání. Při něm vede pastýř průvod po celé vesnici, hraje trubka, zpívají se koledy. Od kdy se békání pořádá, si ani nejstarší občané nepamatují. Od roku 1982 pořádá krojovaná mládež o srpnové pouti Martínkovské hody. Jde o třídenní akci, kdy se postaví hodová máje, následuje posezení u cimbálu, v sobotu vyzývání stárek a večerní taneční zábava s předtančením, v neděli pak hody končí průvodem obcí a vystoupením krojovaných souborů pod májí. K pravidelným akcím patří organizování tříkrálové sbírky, sportovní, myslivecký, hasičský a maškarní ples, průvod masek obcí, každoroční vítání občánků, žehnání adventního věnce nebo mikulášský večer. O vánocích a velikonocích jsou pravidlem taneční zábavy, během velikonočního třídenní obchází vesnici průvod dětských hrkačů, posledního dubna probíhá pálení čarodějnic nebo místní farností pořádaný průvod o Božím těle. Každoročně si setkáním a lampionovým průvodem připomínáme říjnové výročí vzniku ČSR, v květnu pak zavraždění martínkovského učitele Josefa Štefana za odbojovou činnost v době II. světové války. V Martínkově působí řada společenských organizací i neoficiálních sdružení. Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1888 a dnes má 107 členů, kteří se starají o údržbu požární techniky nebo zajišťují účast martínkovských hasičských družstev na soutěžích a závodech v širokém okolí. Doma pak pořádají od roku 2002 pohárovou soutěž v požárním útoku, v posledních pěti letech jde o noční závod. Pro děti je pořádána soutěž O pohár starosty sboru, se starší technikou nastupují družstva do soutěže Martínkovské osmičky. Hasiči dále organizují pálení čarodějnic, dětský den a úklid okolí silnic v katastru obce v rámci akce Čistá Vysočina Pod SDH Martínkov patří i tanečně recesistická skupina mužů nazývaná Poupata, která svými humorně laděnými vystoupeními zpestřuje mnoho akcí nejen v Martínkově. Tělocvičná jednota Sokol Martínkov působí v obci od roku 1920 a má 72 členů všech věkových kategorií. Sokolové pořádají mnoho soutěžních akcí a závodů, na které přijíždějí závodníci ze všech koutů České republiky, ale i ze zahraničí. 10. ročník oslaví letos v květnu Martínkovský duatlon, tedy závod, při němž se střídá běh s jízdou na kole. Novou akcí od loňského roku je Sokolský pohár ve Freestyle fotbalu, nad kterým drží patronát Petr Karásek, čtyřnásobný mistr ČR v této disciplíně a člen Sokola Martínkov. Právě na tuto akci k nám dorazil i bývalý mistr světa z Polska a bývalá mistryně světa ze Slovenska. Dále můžeme jmenovat nohejbalový turnaj, atletický přebor, turnaje ve stolním tenisu, bowlingu nebo badmintonu. Od roku 2012 je v obci na počest nejvýznamnějšího atleta pořádán štafetový maraton Pocta Emilu Zátopkovi. Díky aktivitám Sokola jsou v Martínkově i akce, které se sportovním zaměřením organizace nemají nic společného, jako například sokolská zabíjačka, nebo již sedmým rokem Martínkovský košt pálenek.

5 Pod hlavičkou Sokola Martínkov působí krojované soubory Džbánek, Džbáneček a Martínek, sdružující fandy folklóru od nejmenších, až po dospělé. Jejich hlavní akcí v obci jsou zmiňované krojované hody, každoročně vystupují na mnoha plesech, poutích či setkáních rodáků v obcích nejen z Kraje Vysočina. V loňském roce vystupovaly na celostátní přehlídce sokolských souborů v Bzenci a za sebou mají i některá zahraniční vystoupení. Pěvecký sbor Jordán čítá asi 30 členů, v Martínkově každoročně pořádá vánoční a pouťový koncert, se svými vystoupeními zajíždí do domovů důchodců na okrese Třebíč a vloni poprvé se zapojili do celostátní akce Česko zpívá koledy, ke které se na našem okrese připojil pouze Martínkov a Třebíč. Od roku 2002 působí pod TJ Sokol i fotbalový oddíl Mocní kačeři, který v této sezóně nasazuje do okresních soutěží dvě družstva. Kromě vlastních fotbalových utkání pořádá společenská posezení s fanoušky, volbu nejlepšího fotbalisty sezóny a jeho členové se zapojují do brigád v obci. Klub přátel historie Martínkova funguje v obci od roku 1997 a jeho členové jsou aktivní zejména při zajišťování hojně navštěvovaných výstav během poutí či oslav různých výročí, podílí se na zpracovávání historie obce a shromažďuje materiály pro vydávání publikací a sborníků o historii Martínkova, jeho osobnostech a životě. Myslivecké sdružení Jakubov-Martínkov má v současné době 7 členů z naší obce. Kromě plesu, pořádání honů a tradiční poslední leče se starají o zvěř ve své honitbě, zvláště o její přikrmování v zimním období. Dalším spolkem v naší obci jsou včelaři, kteří mají celkem 46 včelstev. Velmi aktivní je naše početná skupina seniorů, která se schází třikrát v týdnu v takzvaném senátu. Společně pořádají výšlapy do okolí obce, připravují vánoční a velikonoční výzdobu a jsou nejpočetnějšími skupinami při organizovaných pochodech. K těm tradičním patří sokolský novoroční výstup na Mařenku, kde bývá martínkovská skupina vždy jednou z nejpočetnějších, dále pochod k 17. listopadu a silvestrovský výšlap. V obci funguje místní knihovna, která ve spolupráci s knihovnou v Třebíči zajišťuje výměnný systém knih, čtenářům je zdarma k dispozici internet. Obec se zapojuje do celostátního vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, o pouti se pořádá fotbalové utkání svobodní-ženatí a výše uvedenou činnost místních spolků finančně podporuje příspěvky ze svého rozpočtu. Samozřejmostí je každoroční účast martínkovského družstva na mikroregionálním dětském dnu Obec našim dětem, jehož pořadatelem se v letošním roce stane Martínkov. Je vedena obecní kronika a na konci roku vychází Martínkovský zpravodaj. Vydávání pohlednic, publikací a knih o Martínkovu zajišťuje Obecní úřad, články o akcích v obci pravidelně vychází v mikroregionálním časopisu a okresním tisku. 3. AKTIVITY OBČANŮ Martínkovští občané se velmi aktivně zapojují do organizování nejen společenského života v obci, ale i různých brigád, například údržby obecního lesa, sportovního areálu či příprav na pořádání různých akcí. Členové Klubu přátel historie Martínkova provedli opravu dvou kapliček v obci a kříže u silnice směrem k Domamili. Martínkovští fotbalisté se v roce 2013 podíleli na opravě skladu OÚ na návsi, letos na jaře

6 zahájili opravu márnice na místním hřbitově. O zajišťování úklidu místa posledního odpočinku našich předků se starají členky klubu seniorek, které rovněž zajišťují výzdobu obecních budov a místního kostela. Mnoho brigádnických hodin bylo odpracováno při přebudování nevyužívaného chátrajícího chovatelského areálu na místo pro pořádání různých spolkových nebo soukromých akcí. Zde byla provedena nová střecha, dřevěné obklady interiérů, velká venkovní pergola nebo nové oplocení. Toto místo se tak stalo oblíbeným výletištěm využívaným členy martínkovských spolků a občany. Brigádně bylo provedeno i nové oplocení obecní zahrady a dvora u prodejny. Brigády při rekonstrukcích a opravách místní sokolovny nebo hasičárny jsou několikrát ročně. Samozřejmostí je pro občany udržování okolí svých obydlí nebo pořizování vánoční či velikonoční výzdoby svých domků. Děti a mládež tvoří početnou skupinu našich spoluobčanů a ze strany obce a místních spolků je jim věnována mimořádná péče. Obec zajišťuje vypouštění balónků či různé soutěže v kreslení, o činnost dětí a mládeže se výrazně starají místní hasiči a sokolové. Každoročně je pořádán dětský den, atletický přebor a naši nejmenší se rovněž sdružují v oddílu mladých hasičů, krojovaném souboru či pěveckém sboru. Hasiči se zapojují do hry Plamen, účastní se okrskové soutěže a dalších akcí. Krojované děti vystupují na různých akcích, nejmenší zpěváci pak vždy potěší své posluchače během koncertů společně se staršími členy pěveckého sboru Jordán. Na naší odrůstající mládeži pak pomalu vidíme větší snahy se do aktivit v obci postupně také zapojit, což je znamením toho, že aktivní život v obci a její další rozvoj by měl být zajištěn i v následujících generacích. Všechny tyto aktivity jsou možné zejména zásluhou nasazení členů jednotlivých organizací, které s dětmi pracují, ale i díky finanční podpoře, kterou spolkům na činnost poskytuje obec. K řešení významných akcí či rozhodnutí o změnách a investicích jsou vždy zváni všichni občané, kteří tak mají možnost vyjádřit svůj názor. Zastupitelstvo obce při plánu jejího dalšího rozvoje vychází z ankety mezi občany, která probíhá jednou za tři roky. Mnoho spoluobčanů je však velmi aktivních i mimo tyto společně pořádané a zajišťované akce. Můžeme uvést například paní Marii Vejrostovou, která se ze své vlastní iniciativy připojila k akci rakouské charitativní organizace Vánoce v krabici, díky níž se vloni dočkaly vánočních dárků chudé děti z Moldávie. Z Martínkova tak bylo na sběrné místo v Rakousku dvěma plně naloženými auty dopraveno celkem 115 dárků. Obecní úřad pořádá každoročně setkání občanů při dechové hudbě v místní sokolovně, jednou za pět let pak probíhá setkání rodáků a přátel obce. To nejbližší nás čeká v roce 2016.

7 4. PODNIKÁNÍ Martínkov je obcí s výraznou zemědělskou tradicí. Z původně zemědělského družstva založeného v roce 1957, vznikla později akciová společnost. Změny ve stylu hospodaření a nová výkonná zemědělská technika se bohužel negativně podepsala na úbytku pracovních míst v zemědělství a uzavření hospodářských a dílenských objektů v obci. Svoji činnost naopak stále udržuje velkovýkrmna prasat na okraji obce. Někteří majitelé zemědělské půdy pak hospodaří na vlastních či pronajatých pozemcích. Obecní pozemky jsou pronajaty Rolnické společnosti Lesonice, která naopak zapůjčuje techniku například na pozemkové a terénní úpravy v obci a stará se o zachování současného rázu krajiny v okolí Martínkova. Vzhledem ke kvalitě půdy je v katastru obce upřednostňováno pěstování obilí, kukuřice či řepky olejné, pozemky nejsou vhodné k založení pěstíren zeleniny či ovocných sadů. Jeden z živnostníků podnikající v zemědělství zajišťuje zimní údržbu obecních komunikací. V obecním lese je obnova stromů zajišťována ve spolupráci se subjekty podnikajícími v lesnictví. Drobní podnikatelé a živnostníci provozují v Martínkově například klempířství, zámečnictví, autodopravu, zednictví, opravu elektromotorů, instalatérství nebo elektrikářské práce. Provoz prodejna a pohostinství v budově vlastněné obcí je rovněž zajištěn místními podnikateli. Většina z nich pak přispívá drobnými dary například do tomboly na plesy místních organizací, nebo dárky do soutěží pořádané pro děti. Do tombol pravidelně přispívá i Rolnická společnost a velkovýkrmna prasat, moravskobudějovický strojírenský podnik BAST vlastní v obci výrobnu a finančně podporuje zejména místní Sokol. Do péče o krajinu a přírodu v obci se zapojují i místní myslivci a včelaři, ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů je zajištěn jarní úklid okolí silnic nebo pravidelný sběr kovového šrotu. O veřejná prostranství a zeleň se stará jeden stálý obecní zaměstnanec, od jara do podzimu k němu přibývají i další dva pracovníci přijatí v rámci podpory VPP. Ti provádí sečení trávy, zametání a úklid komunikací, starají se o zeleň a drobnou údržbu obecního majetku. 5. PÉČE O STAVEBNÍ FOND A OBRAZ VESNICE Jak bylo popsáno v úvodu, má Martínkov polohu slovanské vesnice položené proti východu slunce. Na tom se nic nemění již po staletí a i nová zástavba je situována tak, aby bylo toto původní uspořádání neporušeno. V roce 1997 byla vypracována urbanistická studie, podle které Obecní úřad připravuje další záměry rozvoje obce. V loňském roce byl vyhotoven nový Územní plán obce Martínkov, který je po schvalovacím řízení v současné chvíli připraven k závěrečnému projednání. V územním plánu se řeší další rozvoj obce jak po stránce zvažované bytové zástavby, prostor pro podnikání a občanskou vybavenost, tak i péče o zeleň, koncepci uspořádání krajiny nebo koncepci rozvoje infrastruktury. Územní plán jako základní dokument budoucího rozvoje obce by mělo zastupitelstvo obce přijmout a schválit na svém zasedání koncem dubna letošního roku.

8 Kostel Navštívení Panny Marie v Martínkově je od roku 1958 veden jako památkově chráněný objekt ve vlastnictví římskokatolické církve. V roce 2011 se martínkovské farnosti podařilo získat prostředky z programu obnovy kulturních památek z fondů EU ve výši přes 4 miliony Kč na kompletní obnovu fasády chrámu. Částkou ,- přispěla i obec Martínkov, která rovněž hradila náklady spojené s projektovou dokumentací a žádostí o dotaci. Obec dále zajišťuje údržbu pomníku Václavu Kosmákovi a padlým v I. světové válce a stará se o úpravy jejich okolí. Obnovou prošly i pamětní desky umístěné na budově bývalé školy, dnes sídla OÚ. V majetku obce je kromě ní i objekt prodejny a pohostinství, ve kterém byla v minulých letech provedena řada stavebních úprav a rekonstrukcí: např. zateplení střešního pláště, rekonstrukce sociálních zařízení, výměna oken či nové rozvody vytápění. V letošním roce se již dokončují práce na zateplení fasády budovy. Obec má ve svém majetku i budovu hasičárny, která byla dokončena v roce O pravidelnou údržbu se starají členové SDH Martínkov, kteří budovu využívají k uskladnění požární techniky a ke své vlastní činnosti. Budova Obecního úřadu v Martínkově prošla během posledních pěti let zásadními změnami. Byla provedena nová střešní krytina, došlo k výměně oken, opravě fasády a kompletní rekonstrukci vnitřních veřejných prostor. V budově se nachází kancelář, zasedací místnosti, prostory pro pořádání výstav, knihovna, klubovny a byt. Letos došlo k rekonstrukci sociálního zařízení pro veřejnost, v plánu je i provedení oprav v pronajímaném bytě. Sokolovna ve vlastnictví místní Tělocvičné jednoty je nejen místem pro sportování, ale v podstatě jediným prostorem pro pořádání společenských a kulturních akcí v obci. I tento objekt prochází postupnou rekonstrukcí a modernizací, byla například provedena nová střecha, chodníky, vyměněna okna nebo zrekonstruováno sociální zařízení. Letos je v plánu oprava fasády štítu ze strany návsi. Všechny tyto práce by nebyly možné bez finanční pomoci obce, která mimo pravidelného příspěvku na provoz a činnost poskytla i několik mimořádných dotací právě na stavební práce při modernizaci sokolovny. Řada vlastníků nemovitostí provádí v posledních letech opravy fasád, nástavby či kompletní rekonstrukce svých domů. Své záměry konzultují s Obecním úřadem ještě před jejich zahájením, vedení obce tak má přehled o tom, jak se tvář vesnice mění. V Martínkově vyrostlo v poslední době i několik novostaveb, v současné chvíli jsou další dva domky

9 rozestavěné a dva pozemky prodané. Nová zástavba se soustřeďuje do horní klidné části obce v blízkosti lesa a zejména díky tomuto umístění je pro budoucí majitele nemovitostí velmi atraktivní. Plánem obce je provést komunikaci a inženýrské sítě v této lokalitě, na které se v současné době zpracovává projektová dokumentace. Po jejím dokončení a vydání stavebního povolení dojde k vlastní realizaci stavby. Další pozemky pro budoucí výstavbu budou připravovány v souladu s nově vypracovaným územním plánem. 6. OBČANSKÁ VYBAVENOST, INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, DOPRAVA, ÚSPORY ENERGIÍ Dnešní budova Obecního úřadu je bývalou martínkovskou školou a školkou, které byly v 70. a 80. letech minulého století zrušeny. Děti dojíždí do školky a školy do sousední Domamile, ale i například do Moravských Budějovic. V posledních letech prošla zásadní rekonstrukcí, letos byly dokončeny nové sociálky pro veřejnost. Ke kulturnímu, společenskému a sportovnímu vyžití slouží občanům sokolovna. Konají se zde taneční zábavy, setkání seniorů, pravidelné tréninky fotbalistů nebo cvičení s dětmi. Sokolovna je v majetku Tělocvičné jednoty Sokol, jednota ji však místním organizacím zapůjčuje zdarma pro akce věnované práci s dětmi. Rovněž sokolovna prochází postupnou rekonstrukcí a modernizací, za posledních 10 let do ní byl investován přes milion korun. Členové spolků mohou ke své činnosti a scházení využívat klubovny v sokolovně, hasičárně a budově OÚ. Martínkov je od roku 1999 kompletně plynofikován, všechny nemovitosti jsou napojeny na telefonní rozvod. Letos na jaře začala energetická společnost s rekonstrukcí rozvodné sítě NN, kdy všechna nadzemní vedení budou zrušena, a připojení bude realizováno v zemi. S tím souvisí i nutná rekonstrukce veřejného osvětlení v obci, jejíž projekt byl vypracován v loňském roce. Místy na sportování a trávení volného času jsou i antukové hřiště za sokolovnou a sokolská zahrada a dále nově rekonstruované fotbalové hřiště v horní části obce. Zde byla v roce 2013 provedena nová hrací plocha, drenáže a záchytný systém nádrží pro dešťovou vodu. Celkové náklady dosáhly částky 1,25 milionu Kč, ,- pokryla dotace z MMR obdržená za získání Bílé stuhy v soutěži Vesnice roku 2012 a dalších ,- jsme obdrželi z Fondu Vysočiny. V parku na návsi bylo v letech vybudováno v příjemném prostředí okolo stromů a keřů dětské hřiště. Zde se schází maminky, babičky ale i muži se svými dětmi prakticky denně, pokud to počasí dovolí. Další menší hřiště se nachází pod kostelem naproti budově OÚ. V dlouhodobých plánech rozvoje kraje se uvažuje s provedením veřejného vodovodu a kanalizace s čističkou odpadních vod do roku Stávající komunikace jsou každoročně po zimním období opravovány, po dokončení projektové dokumentace a získání stavebního povolení budou vybudovány inženýrské sítě a připojovací komunikace k novým stavebním místům v obci (předpoklad je podzim 2015 léto 2016). Autobusové zastávky na komunikaci I. třídy u silnice Praha-Jihlava-Znojmo-Vídeň byly pořízeny nové.

10 V obci jsou tři stanoviště s kontejnery na tříděný odpad, na nichž se nachází celkem 19 nádob na papír, bílé i barevné sklo, plasty, drobný kovový odpad a bioodpad. Na uložení většího množství bioodpadu slouží kontejnerová nástavba na nákladní automobil, v letošním roce obec za přispění Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Bioodpady pořídila kompostéry na ukládání rostlinných odpadů vzniklých při údržbě veřejné zeleně a dalších 39 kompostérů bylo poskytnuto občanům pro jejich potřeby. V oblasti úspor energií je hlavním projektem v současné době zahajovaná rekonstrukce veřejného osvětlení v obci, při které budou stávající nevyhovující lampy nahrazena svítidly s LED technologií. Na tento projekt byl zpracován energetický audit, ze kterého vyplývá snížení spotřeby elektrické energie o 33 MWh ročně. V letošním roce byly rovněž zahájeny práce na zateplení obvodového pláště budovy prodejny a pohostinství, kterou obec vlastní. V minulých letech byla v budově provedena nová zateplená střecha a došlo k výměně oken. 7. PÉČE O VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, PŘÍRODNÍ PRVKY A ZELEŇ V OBCI Péče o veřejná prostranství neleží pouze na obecních bedrech, o příjemné okolí svých domů se ve velké většině starají samotní občané. Udržování veřejných prostranství zajišťují obecní pracovníci, kteří mají k dispozici odpovídající techniku (malotraktor, sekačky, křovinořezy a další). Martínkov má vzhledem k velikosti obce poměrně velkou náves, na které vyrostl v roce 2004 park, ve kterém jsou vysazeny různorodé druhy keřů, listnatých i jehličnatých stromů a další zeleně. Součástí parku je i prostor pro taneční parket, na kterém probíhají hlavní části krojovaných hodů. Tento prostor slouží i jako místo pro zázemí na další sportovní, soutěžní a společenské akce v obci, pokud se vzhledem k počasí dají pořádat ve venkovních prostorách. Před budovou OÚ je každým rokem vysázen záhon s letničkami v barvách a tvaru obecního praporu. Po dokončení opravy fasády kostela došlo k odstranění některých starých a poškozených stromů, za něž byla v loňském roce provedena náhradní výsadba kolem hřbitovní zdi. Po konzultaci s odborníkem na zahradní a veřejnou zeleň byly vloni vysázeny keře kolem kostelního oplocení a dále došlo k vysazení několika ovocných stromů u rybníka Jordán pod vsí. Rybník byl v roce 2010 kompletně odbahněn a opraven nákladem téměř 600 tisíc a je pronajímán místnímu rybáři. V letošním roce rozhodlo zastupitelstvo obce o odstranění tří starých ořechů před budovou prodejny, jejichž kmeny byly již vyhnilé a hrozilo nebezpečí jejich pádu. Náhradní výsadba bude realizována na podzim po dokončení zemních prací na rozvodech NN a veřejného osvětlení. Odstranění větví polámaných při zimní námraze se dočkala i Lípa

11 svobody, která byla na návsi zasazena jen jeden den po vzniku samostatného ČSR v roce Pravidelného ošetřování se dostává i zeleni u místního hřbitova, pomníku padlých v I. světové válce a v obecním lese jsou každoročně vysazovány nové stromky. Obec se zapojuje do projektu Čistá Vysočina, během kterého je pravidelně čištěno okolí silnic v jejím katastru. Do této akce se snažíme zapojit občany všeho věku, především ale naše děti a mládež. A je dobře, že se nám to daří. 8. PÉČE O KRAJINU Martínkov má poměrně rozsáhlý katastr o rozloze 1005 ha. Okolní krajinu většinou tvoří zemědělská půda a lesy, v katastru se nachází i tři rybníky. O ně a jejich okolí se starají majitelé (obec, zemědělský podnik a soukromý vlastník). Terénní úpravy v místech bývalých skládek byly provedeny ve spolupráci s Rolnickou společností Lesonice, která se stará i o údržbu většiny lučních porostů v okolí obce. Další obnova krajiny a její rozvoj je zpracována v novém územním plánu obce. Jsou zde určeny plochy pro výsadbu nové zeleně, vytvoření nových biokoridorů a nastavena základní koncepce uspořádání krajiny v katastru obce v souladu se stávajícím krajinným rázem. V něm jsou stanoveny koncepční zásady uspořádání vzhledem k zemědělskému a lesnickému využití půdy a určena ochrana ekologické stability území obce. Územní plán obce umožňuje zvýšení pestrosti krajiny doplnění alejí, stromořadí ale i rozptýlené zeleně v katastru a určuje směr zajišťující vyváženost tohoto rozvoje. Kulturní, civilizační, přírodní a krajinné hodnoty jsou tímto územním plánem chráněny i souvislosti s blízkostí silnice první třídy vedoucí katastrem obce a zvažovaným prováděním její úpravy. V obecním lese dochází k pravidelnému odstraňování případných polomů a výsadbě nových stromků (za poslední roky již přes 5000 stromků). Bylo přikročeno i k realizaci některých terénních úprav a od náletových dřevin a křoví byl vyčištěn lesík v sousedství fotbalového hřiště. V katastru obce se nachází několik samostatně stojících křížů a kapliček. O některé se starají potomci těch, kteří je v minulosti nechali vybudovat, o další pak členové Klubu přátel historie Martínkova ve spolupráci s Obecním úřadem. Došlo tak ke kompletní opravě dvou kapliček a dvou křížů, rekonstrukce dalších se plánuje. Obec se stará i o místní hřbitov místo posledního odpočinku našich předků. Je zde prováděna pravidelná údržba, sečení trávy a zametání chodníků, kolem hřbitovní zdi bylo vysázeno 50 tújí a v loňském roce přibyly listnaté stromy. Letos bude brigádně opravena márnice, nová krytina střechy je již položena a v nejbližších dnech budou zahájeny práce na opravě a nátěru fasády.

12 9. PŘIPRAVOVANÉ ZÁMĚRY Obec má zpracovaný plán obnovy vesnice, který je aktualizován na základě besed s občany se zapracováním jejich podnětů. V letošním roce probíhá zmíněná oprava márnice na hřbitově, dále došlo k rekonstrukci sociálního zařízení v budově OÚ. Největší akcí za poslední desetiletí bude zahajovaná rekonstrukce veřejného osvětlení v celé obci. Ty je vynucena rekonstrukcí rozvodné sítě NN, kterou provádí distributor elektrické energie. Na rekonstrukci VO byla nákladem cca 100 tis. Kč zpracována projektová dokumentace a energetický audit. Celková hodnota realizované akce by měla činit přibližně 5,8 mil. Kč, přesnější částka bude známa po ukončení právě probíhajícího výběrového řízení na dodavatele stavby. Na její realizaci byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (v roce 2014 získal Martínkov Modrou stuhu v rámci krajského kola) ve výši ,- Kč a Ministerstvo průmyslu a obchodu o ,- Kč na náhradu světelných zdrojů LED svítidly z programu EFEKT. Částka ve výši 4,0 miliony by měla být financována prostřednictvím úvěru, zbývající část z vlastních prostředků. Další letos zahájenou akcí je zateplení budovy prodejny a pohostinství, na kterou byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny. Připravuje se další výsadba zeleně na návsi a v okolí obce, v plánu je rozšíření chodníků u autobusové zastávky a realizace inženýrských sítí a komunikace k novým stavebním místům. Tyto práce by měly proběhnout nejpozději v příštím roce. Zvažuje se i rekonstrukce požární nádrže u kostela a její nové oplocení. Kromě stavebních investic a rozšiřování zeleně patří k hlavním záměrům i pokračování podpory místních spolků a jimi pořádaných akcí, které přispívají k bohatému a různorodému společenskému životu v naší obci. Úkole zastupitelstva obce je, aby i takto nadále přispívalo ke kulturnímu, sportovnímu a společenskému životu v Martínkově a všem jeho obyvatelům tak zkvalitňovalo a zpříjemňovalo životní podmínky. 10. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V OBCI Hlavní informační technologií v obci je místní rozhlas a bezdrátové připojení k internetu. Byla pořízena nová rozhlasová ústředna a v rámci rekonstrukce VO v obci dojde v letošním roce i k rekonstrukci rozhlasu a rozšíření počtu amplionů. Obecní úřad v těchto dnech podniká kroky vedoucí k pořízení programu, díky kterému by občané byli informováni i pomocí SMS zpráv. Tato služba by měla být zprovozněna v průběhu května Povinné informace jsou zveřejňovány na obecní vývěsce úřední desce, další vývěsky využívají místní spolky. Po provedení zemních prací souvisejících s rekonstrukcí rozvodu NN a VO zvažujeme pořízení nových venkovních vývěsek a jejich soustředění do centra obce. Martínkov má i své internetové stránky www. martinkov.cz, na kterých jsou pravidelně zveřejňovány informace z OÚ, zápisy ze schůzí zastupitelstva či informace o plánovaných a připravovaných akcích. Součástí těchto stránek jsou i články o dění v obci, činnosti místních spolků a bohatá fotogalerie. Naše webkamera umístěná na budově OÚ zabírá centrální část návsi s parkem. O většině akcí vychází informace v měsíčníku vydávaném

13 moravskobudějovickým mikroregionem, články o akcích v Martínkově se díky přispěvovatelům objevují i v okresních novinách. Našim záměrem je, aby občané byli o dění a životě v obci co nejvíce informováni a seznam připravovaných akcí se snažíme zveřejňovat z co největším předstihem. Samozřejmostí dnešní doby jsou i facebookové profily Martínkova a místních spolků, na kterých jsou rovněž zveřejňovány informace z dění a života v obci.

14 Obec Martínkov Martínkov 29, p. Lesonice IČ: Tel.: web: Josef Svoboda starosta obce

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Těšíme se na účast Vaši, Vašich příbuzných, kamarádů a známých, všechny srdečně zveme.

Těšíme se na účast Vaši, Vašich příbuzných, kamarádů a známých, všechny srdečně zveme. Info z obce 1/2015 Vážení spoluobčané, v minulosti jsme zaznamenali ohlasy o nedostatku informovanosti o dění v obci. Přestože jsou veškeré informace řádně vyvěšovány jak na úřední desce obce na budově

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III

PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE K A D O V AKTUALIZOVANÁ VERZE III PROGRAM OBNOVY VESNICE KADOV 2015-2025 Základní verze Základní program byl zpracován a schválen v březnu 2003. Aktualizace č. I tohoto programu

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Program rozvoje venkova obce Územní plán obce Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Vyhodnocení akce Dotazník pro občany obce Milonice

Vyhodnocení akce Dotazník pro občany obce Milonice Dotazník pro občany obce Milonice - / - Vyhodnocení akce Dotazník pro občany obce Milonice. ledna, Milonice Vážení občané, Na následujících stranách si tak můžete prohlédnout výsledek dotazníkové akce,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/5 Z á p i s č. 1 / 2015 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 14. 1. 2015 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Akce na ochranu životního prostředí, úpravy v obci, zeleň

Akce na ochranu životního prostředí, úpravy v obci, zeleň Akce na ochranu životního prostředí, úpravy v obci, zeleň 1. Postupná plynofikace RD 2. Osazení dalších slunečních kolektorů na kabinách TJ Sokol a RD 3. Podepsání nové smlouvy se společností EKO-KOM 4.

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadního výboru Bolechovice Projekty - Bolechovice Rozpočet Časový Dokončení oprav hasičské

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice

Obec Havlovice. Místní program obnovy vesnice 1 Obec Havlovice Místní program obnovy vesnice Osvětové, kulturní a společenské akce Internetová stránka obce Havlovice Na internetové stránce, která je na adrese: www.havlovice.cz je možno získat základní

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Obec DOLNÍ PĚNA Dolní Pěna 27

Obec DOLNÍ PĚNA Dolní Pěna 27 Obec DOLNÍ PĚNA Dolní Pěna 27 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBCE DOLNÍ PĚNA V období 2015 2020 Zastupitelstvo Obce Dolní Pěna schválilo tento Místní program obnovy vesnice obce Dolní Pěna na svém zasedání

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ZPRÁVA O STAVU OBCE BRAŠKOV PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 15.-16.10.2010

ZPRÁVA O STAVU OBCE BRAŠKOV PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 15.-16.10.2010 ZPRÁVA O STAVU OBCE BRAŠKOV PŘED KOMUNÁLNÍMI VOLBAMI 15.-16.10.2010 Vážení spoluobčané, Končí volební období a proto jsme připravili tuto zprávu o stavu obce před komunálními volbami, v nichž zvolíte nové

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR Č. Doba realizace Žadatel Název projektu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Požadovaná dotace Dotační zdroj 1 2011 TJ OLPA Provozní budova TJ Olpa 600 000,00 Program rozvoje venkova 2 2013 Jandrt Vlastimil Motocrosová

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu od OÚ až na spodní konec obce. Stránka 1

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015,

OBEC STAŠOV. Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, OBEC STAŠOV Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE HORNÍ KRUPÁ

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE HORNÍ KRUPÁ MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE HORNÍ KRUPÁ Datum zpracování: prosinec 2013 Zpracovatel: Obec Horní Krupá Potvrzující a schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Horní Krupá Josef Jelínek, starosta obce Projednáno

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více