Struèný obsah. Základní průprava. Vývoj aplikací v Excelu. Základy jazyka Visual Basic for Applications. Práce s vlastními dialogy (UserForms)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Struèný obsah. Základní průprava. Vývoj aplikací v Excelu. Základy jazyka Visual Basic for Applications. Práce s vlastními dialogy (UserForms)"

Transkript

1 Struèný obsah Část I Základní průprava Kapitola 1 Excel 2003: Odkud se vzal Kapitola 2 Excel v kostce Kapitola 3 Postupy a triky pro práci se vzorci Kapitola 4 Soubory Excelu Část II Vývoj aplikací v Excelu Kapitola 5 Co je to vlastně aplikace v tabulkovém procesoru? Kapitola 6 Základy vývoje tabulkových aplikací Část III Základy jazyka Visual Basic for Applications Kapitola 7 Úvod do jazyka Visual Basic for Applications Kapitola 8 Základy programování ve VBA Kapitola 9 Práce s procedurami VBA Kapitola 10 Vytváření funkcí (Function) Kapitola 11 Příklady a techniky programování ve VBA Část IV Práce s vlastními dialogy (UserForms) Kapitola 12 Alternativy vlastních dialogů Kapitola 13 Představení formulářů Kapitola 14 Příklady uživatelských dialogů Kapitola 15 Pokročilé techniky práce s uživatelskými dialogy Část V Pokročilé programovací techniky Kapitola 16 Vývoj pomůcek pro Excel ve VBA Kapitola 17 Práce s kontingenčními tabulkami Kapitola 18 Práce s grafy

2 4 Stručný obsah Kapitola 19 Jak chápat události Excelu Kapitola 20 Spolupráce s jinými aplikacemi Kapitola 21 Vytváření a používání doplňků Část VI Vývoj aplikací Kapitola 22 Vytváření vlastních panelů nástrojů Kapitola 23 Vytváření vlastních nabídek Kapitola 24 Doplnění aplikace o vlastní nápovědu Kapitola 25 Vyvíjíme uživatelsky orientované aplikace Část VII Další témata Kapitola 26 Otázky slučitelnosti Kapitola 27 Manipulace se soubory pomocí VBA Kapitola 28 Jak pracovat s komponentami Visual Basicu Kapitola 29 Pracujeme s moduly tříd Kapitola 30 Často kladené otázky o programování v Excelu Část VIII Přílohy Příloha A Zdroje informací o Excelu Příloha B Přehled příkazů a funkcí Excelu Příloha C Čísla chyb VBA Příloha D Co najdete na CD-ROM Rejstřík

3 Obsah Část I Předmluva Poděkování Základní průprava Kapitola 1 Excel 2003: Odkud se vzal Stručná historie tabulkových procesorů Vše začal VisiCalc Lotus Quattro Pro Microsoft Excel Proč je Excel výbornou volbou pro vývojáře Úloha Excelu ve strategii Microsoftu Kapitola 2 Excel v kostce Myslíme objektově Sešity Listy Listy typu graf Listy s makry XLM Listy typu dialog Excelu 5/ Uživatelské rozhraní Excelu Nabídky Místní nabídky Panely nástrojů Dialog Technika drag-and-drop (táhni a pus ) Klávesové zkratky Inteligentní značky Podokno úloh Zadávání dat Vzorce, funkce a názvy Jak si přizpůsobit to, co vidíme Výběr objektů Formátování Číselné formátování Stylistické formátování Tvary Grafy Makra a programování Přístup k databázím Databáze v pracovních listech

4 6 Obsah Externí databáze Nástroje pro práci s Internetem Prostředky pro práci s XML Analytické nástroje Přehledy Automatické souhrny Doplněk Analytické nástroje Kontingenční tabulky Řešitel Doplňky Kompatibilita Možnosti ochrany Ochrana vzorců před přepsáním Ochrana struktury sešitu Ochrana celého sešitu heslem Ochrana kódu VBA heslem Systém nápovědy Excelu Kapitola 3 Postupy a triky pro práci se vzorci O vzorcích Výpočet vzorců Odkazy na buňky a na oblasti Proč používat odkazy, jež nejsou relativní? Notace R1C Odkazy do jiných listů nebo sešitů Používání názvů Zadání názvu pro buňky a oblasti Použití názvů v již existujících odkazech Průniky názvů Pojmenování sloupců a řádků Rozsah platnosti názvů Pojmenování konstant Pojmenování vzorců Pojmenování objektů Chyby ve vzorcích Maticové vzorce Příklad maticového vzorce Kalendář vytvořený maticovým vzorcem Výhody a nevýhody používání maticových vzorců Techniky počítání a sčítání Práce s funkcemi COUNTIF a SUMIF Použití maticových vzorců pro počítání a sčítání Další nástroje pro počítání Práce s kalendářními daty a časem Zápis datových a časových hodnot Jak pracovat s kalendářními daty před rokem Vytváření megavzorců

5 Obsah 7 Kapitola 4 Soubory Excelu Spouštění Excelu Podporované formáty souborů tabulkových procesorů Soubory tabulkového procesoru Lotus Soubory tabulkového procesoru Quattro Pro Formáty databázových souborů Formáty textových souborů Další formáty souborů Soubory zapisované Excelem Soubory XLS Soubory pracovního prostoru Soubory šablon Soubory panelů nástrojů Soubory doplňků Excel a HTML Jak to tedy funguje? Te to bude trochu složitější Jak vytvořit interaktivní soubory HTML Import a export souborů XML Co je XML? Import dat XML pomocí mapy Import dat XML do listu Export dat XML z Excelu Nastavení Excelu v systémovém registru Windows Co je to systémový registr Nastavení Excelu Část II Vývoj aplikací v Excelu Kapitola 5 Co je to vlastně aplikace v tabulkovém procesoru? Tabulkové aplikace Vývojář a koncový uživatel Kdo jsou vývojáři? A co vlastně dělají? Klasifikace uživatelů tabulkových procesorů Spotřebitelé tabulkových aplikací Řešení problémů pomocí tabulkového procesoru Základní typy tabulkových aplikací Rychlovky Tabulky pro vlastní potřebu Aplikace pro jednoho uživatele Aplikace připomínající talíř špaget Pomocné aplikace Doplňky obsahující funkce listu Aplikace rozpočet s jedním blokem Modely co-když Aplikace pro ukládání dat a přístup k databázím Uživatelská rozhraní k databázím Aplikace na klíč

6 8 Obsah Kapitola 6 Základy vývoje tabulkových aplikací Určení potřeb uživatele Návrh takové aplikace, která odpovídá potřebám uživatele Návrh co možná nejvhodnějšího uživatelského rozhraní Vytváření vlastních dialogů Použití ovládacích prvků ActiveX na listu Přizpůsobení nabídek Přizpůsobení panelů nástrojů Vytváření klávesových zkratek Začínáme s vlastním vývojem Zajímejte se o své koncové uživatele Testování aplikace Vytváření odolných aplikací Vytváření esteticky vypadajících a intuitivních aplikací Vytvoření dokumentace a interaktivní nápovědy pro uživatele Dokumentace programátorského díla Distribuce aplikace uživateli Aktualizace aplikace v případě potřeby Další otázky související s vývojem aplikace Jakou verzi Excelu má uživatel? Otázka jazyka Rychlost počítače Obrazové režimy Část III Základy jazyka Visual Basic for Applications Kapitola 7 Úvod do jazyka Visual Basic for Applications Stručná historie BASICu Pár slov o VBA Objektové modely VBA versus XLM Základy VBA Seznámení s editorem Visual Basicu Aktivace VBE Okna editoru jazyka Visual Basic Panel nabídek VBE Panely nástrojů VBE Okno průzkumníka projektu (Project Explorer) Okno kódu Okno Immediate Práce s průzkumníkem projektu (Project Explorer) Přidání nového modulu VBA Odstranění modulu VBA Export a import objektů Práce s okny kódu (Code Windows) Minimalizace a maximalizace oken Ukládání kódu VBA

7 Obsah 9 Zápis kódu VBA Tvorba kódu pomocí záznamníku maker Kopírování kódu VBA Úpravy prostředí VBE Karta Editor Karta Editor Format Karta General Karta Docking Záznamník maker Co záznamník maker vlastně nahrává Relativně, či absolutně? Volby pro nahrávání makra Čištění zaznamenaných maker O objektech a kolekcích Hierarchie objektů Něco o kolekcích Odkazy na objekty Vlastnosti a metody Vlastnosti objektu Metody objektu Objekt Comment: ukázková studie Interaktivní nápověda pro objekt Comment Vlastnosti objektu Comment Metody objektu Comment Kolekce Comments Vlastnost Comment Objekty uvnitř objektu Comment Jak určit, zda má buňka nějaký komentář Přidání nového objektu Comment Některé užitečné vlastnosti objektu Application Práce s objekty Range Vlastnost Range Vlastnost Cells Vlastnost Offset Co je třeba o objektech vědět Základní pojmy, které je třeba znát Naučte se toho o objektech a vlastnostech ještě více Kapitola 8 Základy programování ve VBA Prvky jazyka VBA: Přehled Komentáře v kódu Proměnné, datové typy a konstanty Definice datových typů Deklarace proměnných Rozsah platnosti proměnných Práce s konstantami Práce s řetězci Práce s kalendářními daty

8 10 Obsah Přiřazovací příkazy Pole proměnných Deklarace polí proměnných Deklarace vícerozměrných polí Objektové proměnné Uživatelem definované datové typy Vestavěné funkce Práce s objekty a kolekcemi Konstrukce With End With Konstrukce For Each Next Řízení průběhu kódu Příkazy GoTo Konstrukce If-Then Konstrukce Select Case Provádění bloku příkazů v cyklu Cykly Do While Cykly Do Until Kapitola 9 Práce s procedurami VBA Co jsou procedury Deklarace procedury Sub Rozsah platnosti procedur Spouštění procedur Spuštění procedury příkazem Run Ţ Run Sub/UserForm Spuštění procedury z dialogu Makro Spuštění procedur pomocí kombinace Ctrl+klávesa Spuštění procedury z uživatelské nabídky Volání procedury z jiné procedury Spouštění procedur pomocí tlačítka na panelu nástrojů Provedení procedury klepnutím na objekt Spuštění procedury při výskytu nějaké události Spuštění procedury v okně Immediate Předávání parametrů do procedur Postupy pro ošetření a zpracování chyb Zachytávání chyb Příklady zpracování chyb Realistický příklad využití procedur Sub Cíl Požadavky na projekt Co již víte Postup Co ještě potřebujete vědět Několik předběžných nahraných maker Výchozí nastavení Psaní kódu Psaní procedury pro seřazení listů Další testování Náprava problémových situací

9 Obsah 11 Dostupnost pomůcky Zhodnocení projektu Kapitola 10 Vytváření funkcí (Function) Procedury (Sub) versus funkce (Function) Proč vytvářet vlastní funkce? Úvodní příklad funkce Vlastní funkce Použití funkce v pracovním sešitu Použití funkce v proceduře VBA Rozbor vlastní funkce Funkce z hlediska VBA Deklarace funkce Rozsah platnosti funkce Spouštění funkce Parametry funkce Příklady funkcí Funkce bez parametru Další funkce bez parametru Funkce s jedním parametrem Funkce se dvěma parametry Funkce s polem parametrů Funkce s nepovinnými parametry Funkce, která vrací pole VBA Funkce, která vrací chybovou hodnotu Funkce s neurčitým počtem parametrů Emulace funkce Excelu SUMA Ladění funkcí Práce s dialogem Vložit funkci Jak funkci přiřadit kategorii Přidání popisu funkce Použití doplňků pro ukládání vlastních funkcí Používání funkcí Windows API Příklady práce s Windows API Zjištění adresáře Windows Zjištění stavu klávesy Shift Naučte se další fakta o funkcích API Kapitola 11 Příklady a techniky programování ve VBA Práce s oblastmi Kopírování oblasti Přesun oblasti Kopírování oblasti s proměnnou velikostí Výběr nebo jiné označování různých typů oblastí Jak vyzvat uživatele k zadání hodnoty buňky Vkládání hodnoty do následující prázdné buňky Přerušení makra kvůli výběru oblasti Počítání vybraných buněk

10 12 Obsah Určení typu vybrané oblasti Efektivní průchod vybranou oblastí v cyklu Smazání všech prázdných řádků Jak zjistit, zda je oblast součástí jiné oblasti Jak určit typ dat v buňce Čtení a zápis do oblastí Lepší způsob zápisu do oblasti Přesun jednorozměrných polí Přesun oblasti buněk do pole proměnných Výběr maximální hodnoty v oblasti Výběr všech buněk s určitým formátem Práce se sešity a listy Uložení všech sešitů Uložení a uzavření všech sešitů Přístup k vlastnostem sešitu Synchronizace pracovních listů Různé techniky VBA Přepínání logické vlastnosti Určení počtu tištěných stran Zobrazení kalendářního data a času Seznam nainstalovaných fontů Setřídění pole Zpracování série souborů Některé užitečné vlastní funkce Funkce FileExists Funkce FileNameOnly Funkce PathExists Funkce RangeNameExists Funkce SheetExists Funkce WorkbookIsOpen Načtení hodnoty z uzavřeného sešitu Některé užitečné vlastní funkce pro pracovní listy Jak získat informace o formátování buňky Zobrazení data a času, kdy byl soubor uložen nebo vytištěn Kdo je rodičem objektu? Počítání buněk s hodnotami v určitém rozmezí Počet viditelných buněk v oblasti Určení poslední neprázdné buňky ve sloupci nebo v řádku Odpovídá řetězec zadanému vzoru? Vyjmutí n-tého prvku z řetězce Víceúčelová funkce Funkce SHEETOFFSET Vrácení maximální hodnoty buňky z více pracovních listů Vrácení pole jedinečných celých čísel Náhodné rozházení buněk v oblasti Volání funkcí Windows API Jak určit aplikaci, s níž je soubor asociován

11 Obsah 13 Informace o výchozí tiskárně Zjištění aktuálního obrazového režimu Přidání zvuku do vaší aplikace Čtení a zápis informací do registru Windows Část IV Práce s vlastními dialogy (UserForms) Kapitola 12 Alternativy vlastních dialogů Než začnete vytvářet formuláře Dialog se vstupním polem Metoda InputBox v Excelu Funkce VBA MsgBox Metoda Excelu GetOpenFilename Metoda Excelu GetSaveAsFilename Dotaz na název složky Výběr složky pomocí funkce API Jak vybrat složku pomocí objektu FileDialog Zobrazení vestavěných dialogů Excelu Jak používat kolekci Dialogs Kde získat další informace o vestavěných dialozích Používání parametrů při zobrazení dialogů Excelu Přímé spouštění příkazů nabídek Kapitola 13 Představení formulářů Jak Excel pracuje s uživatelskými dialogy Vložení nového formuláře Přidávání ovládacích prvků na formulář Ovládací prvky v Toolboxu Zaškrtávací políčko (CheckBox) Pole se seznamem (ComboBox) Příkazové tlačítko (CommandButton) Rámeček (Frame) Obrázek (Image) Popisek (Label) Seznam (ListBox) Vícenásobná stránka (MultiPage) Přepínač (OptionButton) RefEdit Posuvník (ScrollBar) Číselník (SpinButton) Karty (TabStrip) Textové pole (TextBox) Přepínací tlačítko (ToggleButton) Úprava rozmístění a velikosti ovládacích prvků Nastavení vlastností ovládacího prvku Práce s dialogem Properties Často používané vlastnosti Další podrobnější informace o vlastnostech

12 14 Obsah Jak upravit formulář pro skalní uživatele klávesnice Zobrazení formuláře Zobrazení formuláře Zavření formuláře Procedury pro zpracování událostí Vytvoření uživatelského formuláře: Příklad Vytvoření formuláře Zápis kódu pro zobrazení dialogu Testování Přidání událostních procedur Ověření správnosti dat Hotový dialog Události formuláře Lekce na téma události Události formuláře Události ovládacího prvku číselník Provázání číselníku s textovým polem Odkazy na ovládací prvky ve formuláři Jak si upravit panel nástrojů Toolbox Změna ikony nebo textu rychlé nápovědy Přidávání nových karet Vlastní ovládací prvky a různé kombinace ovládacích prvků Přidání nových ovládacích prvků ActiveX Vytváření šablon formulářů Obecné zásady pro vytváření dialogů Kapitola 14 Příklady uživatelských dialogů Vytvoření dialogu, který bude sloužit jako nabídka Nabídka pomocí příkazových tlačítek Nabídka vytvořená pomocí seznamu Výběr oblastí Vytvoření úvodní obrazovky Potlačení tlačítka Zavřít na formuláři Změna velikosti dialogu Změna měřítka a posouvání listu z formuláře Techniky práce s ovládacím prvkem ListBox Pár poznámek o ovladači ListBox Přidání položky do seznamu Určení vybrané položky v seznamu Detekce vícenásobných výběrů Vytváření seznamů s proměnným obsahem Přesun položek seznamu do jiného seznamu Přesun položek uvnitř seznamu Práce se vícesloupcovými seznamy Jak použít seznam pro výběr řádků v pracovním listu Aktivace listu pomocí seznamu Práce s ovládacím prvkem MultiPage

13 Obsah 15 Kapitola 15 Pokročilé techniky práce s uživatelskými dialogy Zobrazení ukazatele průběhu Vytvoření samostatného ukazatele průběhu Zobrazení průběhu pomocí ovládacího prvku Vícenásobná stránka..441 Ukazatel průběhu procedury bez ovládacího prvku MultiPage Programování průvodců Příprava ovládacího prvku MultiPage pro průvodce Přidání tlačítek do formuláře průvodce Programování tlačítek průvodce Programování závislostí mezi kartami průvodce Provedení vlastního úkolu průvodce Emulace funkce MsgBox Kód funkce MyMsgBox Jak emulovaná funkce MsgBox pracuje? Praktické využití funkce MyMsgBox coby emulace MsgBox Nemodální dialogy Obsluha více tlačítek jednou událostní procedurou Dialog pro výběr barvy Zobrazení grafu na formuláři Způsob první: uložení grafu do souboru Způsob druhý: použití ovladače OWC ChartSpace Zobrazení pracovního listu ve formuláři Rozšířený datový formulář Popis rozšířeného datového formuláře Instalace doplňku Práce s rozšířeným datovým formulářem Část V Pokročilé programovací techniky Kapitola 16 Vývoj pomůcek pro Excel ve VBA O pomůckách pro Excel Jak použít VBA pro vývoj pomůcek Co vytváří dobrou pomůcku? Text Tools: Anatomie jedné pomůcky Výchozí předpoklady Cíle, kterých chceme s touto pomůckou dosáhnout Jak pomůcka Text Tools funguje Sešit Text Tools Formulář pro pomůcku Text Tools Modul kódu ThisWorkbook Modul Module Modul kódu formuláře UserForm Jak zvýšit rychlost pomůcky Text Tools Uložení nastavení pomůcky Text Tools Implementace příkazu Zpět Vyhodnocení projektu Proniknutí do podstaty pomůcky Další informace o pomůckách Excelu

14 16 Obsah Kapitola 17 Práce s kontingenčními tabulkami Úvodní příklad Vytvoření kontingenční tabulky Přezkoušení nahraného makra pro kontingenční tabulku Pročištění nahraného kódu Vytváření složitějších kontingenčních tabulek Data pro složitější kontingenční tabulku Kód pro tvorbu kontingenční tabulky Jak tato složitější kontingenční tabulka funguje Vytváření kontingenčních tabulek z externí databáze Vytváření více kontingenčních tabulek najednou Úprava kontingenčních tabulek Kapitola 18 Práce s grafy O grafech Umístění grafů Objektový model třídy Chart Nahrávání maker pracujících s grafy Výstup záznamníku maker Pročištěný výstup záznamníku maker Obvyklé techniky pro práci s grafy pomocí VBA Aktivace grafu Deaktivace grafu Jak určit, jestli je graf aktivní Odstranění objektů ChartObject nebo Chart z kolekce Charts Formátování grafu pomocí VBA Zpracování všech grafů v cyklu Zarovnávání a změna velikosti objektů ChartObject Další příklady týkající se grafů Používání pojmenovaných názvů ve vzorci SADA Jak pomocí VBA určit data, která graf použije Určení zdrojových dat pro graf pomocí VBA Jak ve grafu pomocí VBA zobrazit libovolné popisky Zobrazení grafu ve formuláři Události grafu Příklad využití událostí grafu Zpřístupnění událostí vložených grafů Příklad: použití událostí u vloženého grafu Některé užitečné triky pro práci s grafy Tisk vložených grafů přes celou stránku Vytvoření mrtvého grafu Zobrazení textu pomocí události MouseOver Animované grafy Vytvoření hypocykloidního grafu Vytvoření hodinového grafu Různé triky pro práci s grafy, které nepoužívají makra Ovládání datových řad pomocí automatického filtru Jak uložit více grafů na jednom listu typu graf

15 Obsah 17 Jak vytvořit automaticky se rozšiřující graf Vytvoření interaktivního grafu Kapitola 19 Jak chápat události Excelu Typy událostí, které Excel umí sledovat Co byste v každém případě o událostech měli vědět Jak chápat posloupnost událostí Kam umístit událostní procedury Jak vypnout události Zadávání kódu pro událostní procedury Událostní procedury, které přijímají parametry Události na úrovni sešitu Událost Open Událost Activate Událost SheetActivate Událost NewSheet Událost BeforeSave Událost Deactivate Událost BeforePrint Událost BeforeClose Události na úrovni listu Událost Change Sledování změn v určité oblasti buněk Událost SelectionChange Událost BeforeRightClick Události grafů Události na úrovni aplikace Jak zpřístupnit události na úrovni aplikace Jak určit, jestli je sešit otevřen Sledování událostí na úrovni aplikace Události ve formulářích Události, které nejsou přiřazeny žádnému objektu Událost OnTime Událost OnKey Kapitola 20 Spolupráce s jinými aplikacemi Jak spustit z Excelu jinou aplikaci Volání funkce VBA Shell Jak použít funkci Windows API ShellExecute Aktivace jiné aplikace z Excelu Příkaz AppActivate a jeho použití Jak spustit jinou aplikaci Microsoft Office Jak spouštět dialogy Ovládacích panelů Technologie Automation v Excelu Práce s cizími objekty pomocí Automation Časná vazba a pozdní vazba Jednoduchý příklad pozdní vazby Jak ovládat Word z Excelu Jak ovládat Excel z jiných aplikací

16 18 Obsah Odeslání na míru přizpůsobené zprávy pomocí Outlooku Práce s objekty ADO Odesílání poštovních příloh z Excelu Jak použít příkaz SendKeys Kapitola 21 Vytváření a používání doplňků Co je doplněk? Porovnání doplňku a standardního sešitu Proč vytvářet doplňky? Správce doplňků v Excelu Vytvoření doplňku Příklad doplňku Příprava sešitu pro budoucí doplněk Testování sešitu Doplnění popisných informací pro ukázkový doplněk Vytvoření doplňku Instalování doplňku Distribuce doplňku Úpravy doplňku Porovnání souborů XLA a XLS Velikost souborů XLS a XLA a jejich struktura Příslušnost do kolekcí Viditelnost souborů XLS a XLA Pracovní listy a listy typu graf v souborech XLS a XLA Přístup k proceduře VBA v doplňku Manipulace s doplňky pomocí VBA Kolekce AddIns Vlastnosti objektu AddIn Události objektu AddIn Optimalizace výkonu doplňků Maximalizace rychlosti kódu v doplňku Regulace velikosti souboru doplňku Zvláštní problémy týkající se doplňků XLA Jak si ověřit, že doplněk je nainstalován Jak se odkazovat z doplňku na další soubory Jak určit odpovídající verzi Excelu Část VI Vývoj aplikací Kapitola 22 Vytváření vlastních panelů nástrojů Něco málo o panelech příkazů Manipulace s panely nástrojů Jak Excel zachází s panely nástrojů Ukládání panelů nástrojů Co dělat, když panely nástrojů nefungují správně Ruční manipulace s panely nástrojů a tlačítky na nich Režim přizpůsobení panelů příkazů Distribuce panelů nástrojů

17 Obsah 19 Manipulace s kolekcí CommandBars Typy panelů příkazů Výpis všech objektů třídy CommandBar Vytvoření panelu příkazů Odkazy na panely příkazů Odstranění panelu nástrojů pomocí VBA Vlastnosti panelů příkazů Odkazy na ovládací prvky v panelu příkazů Výpis ovládacích prvků na panelu příkazů Výpis všech ovládacích prvků na všech panelech Přidání ovládacího prvku do panelu příkazů Odstranění ovládacího prvku z panelu příkazů Vlastnosti ovládacích prvků na panelech příkazů Kapitola 23 Vytváření vlastních nabídek Něco málo o panelech nabídek v Excelu Co všechno můžete s nabídkami Excelu provádět Terminologie nabídek Odstranění prvků nabídky Přidání prvků nabídky Změna prvků nabídky Příklady kódu VBA pro úpravu nabídek Výpis informací o nabídce Přidání nové nabídky do panelu nabídky Odstranění nabídky z panelu nástrojů Přidávání položek do nabídky Zobrazení klávesové zkratky spolu s položkou Oprava nabídky, která byla obnovena do původního stavu Jak pracovat v nabídkách s událostmi Automatické přidávání a odstraňování nabídek Znepřístupnění nebo skrytí nabídek Jak pracovat s položkami typu přepínač Jak jednoduše vytvářet vlastní nabídky Vytvoření náhradního Panelu nabídek pro sešit Pracujeme s místními nabídkami Jak přidávat položky do místních nabídek Odstranění položek z místní nabídky Znepřístupnění položek v místní nabídce Znepřístupnění celých místních nabídek Obnovení místních nabídek Vytváření nových místních nabídek Kapitola 24 Doplnění aplikace o vlastní nápovědu Nápověda pro aplikace Excelu Systém nápovědy, který používá komponenty Excelu Využití komentářů buněk pro nápovědu Využití textových polí Využití pracovního listu pro zobrazení textu nápovědy Zobrazování nápovědy ve formuláři

18 20 Obsah Jak použít pomocníka Office pro zobrazení nápovědy Simulace nápovědy Co to je? ve formuláři Jak pracovat se systémem nápovědy HTML Help Přidružení souboru nápovědy k aplikaci Další způsoby, jak zobrazit nápovědu systému HTML Metoda Help Zobrazení nápovědy z okna hlášení Zobrazení nápovědy z okna InputBox Kapitola 25 Vyvíjíme uživatelsky orientované aplikace Co je uživatelsky orientovaná aplikace? Průvodce amortizací půjčky Jak použít průvodce amortizací půjčky Struktura sešitu doplňku Jak to funguje Další možná vylepšení průvodce Možné koncepce vývoje aplikací Část VII Další témata Kapitola 26 Otázky slučitelnosti Co je slučitelnost? Typy možných problémů v oblasti slučitelnosti Podporované formáty souborů Excelu Kdy se vyhnout novým prvkům Excelu A bude to pracovat také na Macintoshi? Vytváření aplikace pro jiné jazykové verze Excelu Aplikace pro více jazyků Další problémy týkající se jazyka ve VBA Jak používat místní vlastnosti Jak zjistit systémové předvolby Nastavení kalendářních dat a času Kapitola 27 Manipulace se soubory pomocí VBA Provádění obvyklých operací se soubory Příkazy VBA pro práci se soubory Používáme objekt FileSearch Používáme objekt FileSystemObject Vyhledání souborů obsahujících určitý text Jak pracovat s textovými soubory Otevření textového souboru Čtení textového souboru Zápis do textového souboru Jak získat číslo souboru Určení nebo nastavení pozice v souboru Příkazy pro čtení a zápis Příklady manipulace s textovými soubory Import dat z textového souboru

19 Obsah 21 Export oblasti buněk do textového souboru Import textového souboru do oblasti buněk Protokolování v Excelu Jak filtrovat textový soubor Import více než 256 sloupců dat Export oblasti buněk do formátu HTML Export oblasti buněk do souboru XML Kapitola 28 Jak pracovat s komponentami Visual Basicu Úvod do IDE Objektový model IDE Kolekce VBProjects Zobrazení všech součástí v projektu VBA Nahrazení modulu aktualizovanou verzí Jak pomocí VBA psát jiný kód VBA Přidávání ovládacích prvků do formuláře během režimu návrhu Práce s formulářem během režimu návrhu a za běhu programu Přidání sta tlačítek v režimu návrhu Programové vytváření formulářů Jednoduchý první příklad Užitečný (ale zdaleka ne tak jednoduchý) druhý příklad Kapitola 29 Pracujeme s moduly tříd Co je modul třídy? Příklad: vytvoření třídy NumLock Vložení modulu třídy Přidáme kód VBA Jak použít třídu NumLockClass Další údaje o modulech tříd Pravidla pojmenování modulu třídy Programování vlastností třídy Programování metod třídy Události modulu třídy Příklad: třída pro soubory CSV Proměnné na úrovni modulu třídy CSVFileClass Procedury typu Property Procedury metod Použití objektu CSVFileClass Kapitola 30 Často kladené otázky o programování v Excelu Všeobecné otázky o programování v Excelu Editor Visual Basicu Procedury Funkce Objekty, vlastnosti, metody a události Formuláře Doplňky Panely příkazů

20 22 Obsah Část VIII Přílohy Příloha A Zdroje informací o Excelu Technická podpora Microsoftu Možnosti podpory Microsoft Knowledge Base Domovská stránka Excelu Nástroje pro Microsoft Office Internetové diskusní skupiny Diskusní skupiny o tabulkových procesorech Diskusní skupiny Microsoftu Prohledávání diskusních konferencí Internetové stránky Spreadsheet Page (stránka o tabulkových procesorech) Chip Pearson Consulting Stránky o Excelu Stephena Bullena Stránky o Excelu Davida McRitchieho Stránky o Excelu Jona Peltiera Mr. Excel Často kladené otázky o tabulkových procesorech Příloha B Přehled příkazů a funkcí Excelu Volání funkcí pracovního listu v příkazech VBA Příloha C Čísla chyb VBA Příloha D Co najdete na CD-ROM Systémové požadavky Jak s diskem CD-ROM pracovat na systému Windows Co je na CD-ROM Materiály vytvořené autorem této knihy Aplikace Elektronická verze této knihy Řešení problémů Rejstřík

ČÁST I Základní průprava. ČÁST II Vývoj aplikací v Excelu. ČÁST III Základy jazyka Visual Basic for Applications

ČÁST I Základní průprava. ČÁST II Vývoj aplikací v Excelu. ČÁST III Základy jazyka Visual Basic for Applications Stručný obsah ČÁST I Základní průprava KAPITOLA 1 Excel 2007: Odkud se vzal..........................................37 KAPITOLA 2 Excel v kostce...................................................49 KAPITOLA

Více

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013

PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Časový rozsah: 1 den (9:00-16:00) Cena: 2500 Kč + DPH PowerPivot pro Microsoft Excel 2013 Kurz je určen uživatelům Microsoft Excel 2013, kteří se chtějí naučit využívat doplněk PowerPivot pro Excel 2013

Více

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah

Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71. Obsah Katalog kurzů DIGI Akademie 2015 Stránka 1 z 71 Obsah Služby Microsoft Office 365... 3 Microsoft Office 2013 rozdíly a nové funkce oproti 2007/2010... 4 Microsoft Office 2010 rozdíly a nové funkce oproti

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

VBA Excel. Sub UlozV. v příkladech. Ran. Lenka Forstová. Sub CisloOprava() eric(b. i( Dim Bunka. Bunka.Value = End If. Microsoft Next Bunka End Sub

VBA Excel. Sub UlozV. v příkladech. Ran. Lenka Forstová. Sub CisloOprava() eric(b. i( Dim Bunka. Bunka.Value = End If. Microsoft Next Bunka End Sub Sub CisloOprava() a( Function CeleCisloZRetezce(S Dim As Bunka Range Long Sub UlozV String) As As For Each Bunk nka In Sele If Not IsNumer eric(b i( Dim Bunka Bunka.I As.Interior Ran El ls se Bunka.Value

Více

Stručný obsah Začínáme s Microsoft Visual Basicem 2010 Základy programování 127 Návrh uživatelského rozhraní 321

Stručný obsah Začínáme s Microsoft Visual Basicem 2010 Základy programování 127 Návrh uživatelského rozhraní 321 Stručný obsah Část I Začínáme s Microsoft Visual Basicem 2010 29 1. Integrované vývojové prostředí Visual Studia 31 2. Píšeme první program 59 3. Práce s ovládacími prvky v okně Toolbox 83 4. Práce s nabídkami,

Více

Mark Dodge, Craig Stinson. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007

Mark Dodge, Craig Stinson. Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Mark Dodge, Craig Stinson Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Computer Press, a.s. Brno 2008 Mistrovství v Microsoft Office Excel 2007 Mark Dodge, Craig Stinson Computer Press, a.s., 2008. Vydání

Více

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel

Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze 7 SC09-3606-04 IBM DB2 OLAP Server a Starter Kit Uživatelská příručka OLAP Spreadsheet Add-in pro Excel verze

Více

KAPITOLA 10. Vytváření funkcí

KAPITOLA 10. Vytváření funkcí KAPITOLA 10 Funkce je procedura VBA, která vykonává nějaký výpočet a vrací určitou hodnotu. Funkce napsané v editoru Visual Basic lze použít v kódu VBA nebo ve vzorcích na pracovním listu. V této kapitole

Více

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel)

ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) N A B Í D K A S P O L EČ N O ST I ALTUS Training Center, s.r.o. (dále jen dodavatel) d o v ý b ě ro vé h o ř í ze n í k zaká zc e Zajištění realizace vzdělávacích kurzů v oblasti IC T pro zaměstnance imp

Více

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson

Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003. Michael J. Young Michael Halvorson Michael J. Young Michael Halvorson Součást knihy Mistrovství v Microsoft Office System 2003 Příklady ke knize popsané v částech Na webu naleznete na adrese: http://www.knihy.cpress.cz/k0973 Microsoft Office

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Úvod 27 O autorech 31

Úvod 27 O autorech 31 Stručný obsah Úvod 27 O autorech 31 Část I: Instalace a spuštění 1. Co je nového v operačním systému Windows Vista 35 2. Instalace a konfigurace Windows Vista 49 3. Přizpůsobení systému Windows Vista 99

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Průvodce QuarkXPress 8.5

Průvodce QuarkXPress 8.5 Průvodce QuarkXPress 8.5 OBSAH Obsah O této příručce...15 Co o vás předpokládáme...15 Kde hledat pomoc...15 Konvence...15 Poznámka k technologii...16 Uživatelské rozhraní...17 Nástroje...17 Nástroje pro

Více

602Office Příručka uživatele. Základy práce

602Office Příručka uživatele. Základy práce Základy práce v 602Office 1 2 Obsah Hlavní vlastnosti OpenOffice.org 1.1... 14 WRITER (textový procesor)... 15 CALC (tabulkový kalkulátor)... 15 IMPRESS (prezentace) a DRAW (grafika)...16 602SQL (relační

Více

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Microsoft. Excel 2007. nejen pro školy. Karel Klatovský Pavel Navrátil. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Microsoft Offi ce 2007 Microsoft Excel 2007 nejen pro školy Karel Klatovský Pavel Navrátil Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Obsah Vysvětlivky k prvkům

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka

Obsah. Page 1 Seavus Project Viewer Uživatelská Příručka Obsah Page 1 Obsah Obsah ÚVOD 4 CO JE NOVÉHO VE VERZI 9.0 5 VÝHODY POUŽÍVÁNÍ SEAVUS PROJECT VIEWER 5 NABÍDKY 7 PANELY NÁSTROJŮ 19 PÁSY S KARTAMI 27 ZOBRAZENÍ BACKSTAGE 29 PANEL NÁSTROJŮ RYCHLÝ PŘÍSTUP

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Úvodem ISBN 80-86097-65-X

Úvodem ISBN 80-86097-65-X Úvodem Předmětem brožury, kterou držíte v ruce, je práce s daty, o nichž se předpokládá, že jsou nebo budou uložena v sešitech Excelu a uspořádaná jako seznamy neboli databáze pracovních listů. Je určena

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 10 Uživatelská příručka 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení

Více

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka

Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Microsoft Dynamics AX 2009 Stručná referenční příručka Červen 2009 1 ÚVOD Microsoft Dynamics AX 2009 je komplexní řešení správy podniku pro střední a větší organizace, které funguje podobně jako ostatní

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více