Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ"

Transkript

1 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: , fax: , URL: Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE S TEXTEM pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém podpory rekvalifikace uchazečů o zaměstnání v oblasti ICT Copyright SPŠ a SOU, Trutnov, Školní 101. Všechna práva vyhrazena.

2 OBSAH 1. Základní pojmy informačních technologií 4 hodiny Úvod do počítačové terminologie Hardware (technické vybavení) Software (programové vybavení) Uchovávání dat Zdraví a bezpečnost Životní prostředí Bezpečnost Copyright a zákon Operační systém (MS Windows) 12 hodin Prostředí pracovní plochy Součásti systému Organizace souborů Nastavení prostředí Nápověda Deseti prsty 4 hodiny Základy psaní všemi deseti prsty Textový editor (MS Word) 20 hodin Začínáme pracovat s textovým editorem Základní operace Formátování Složitější funkce Práce s objekty Tisk Úprava písemností zpracovaných textovými editory (norma ČSN ) 4 hodiny Tabulkový procesor (MS Excel) 16 hodin Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem Základní operace Formátování Vzorce Diagramy, grafy Práce s listy Práce se seznamy Tisk Internet (MS Internet Explorer) 5 hodiny Principy informačních sítí (Internetu) Začínáme pracovat s Internetem Web navigace Vyhledávání Web stránek Záložky Získávání dat Historie prohlížení Web stránek Bezpečnost Tisk... 11

3 8. Elektronická pošta (MS Outlook Express) 7 hodin Začínáme s elektronickou poštou ové zprávy Adresář Další možnosti elektronické pošty Bezpečnost Fre ové služby Tisk Závěrečný test 4 hodiny Strana 3

4 1. Základní pojmy informačních technologií 4 hodiny 1.1. Úvod do počítačové terminologie Hardware, Software, Informační technologie Možnosti využití počítačů Pojem ICT Vysvětlení významu hardware a software Typy počítačů Vývoj počítačů Osobní počítače Varianty přenosných počítačů Hlavní části počítače Základní jednotka Popis ovládacích prvků Výkon počítače Jak kupovat počítač Data Způsob zpracování informací Jednotky informací 1.2. Hardware (technické vybavení) Procesor Funkce procesoru Důležité parametry Přehled a porovnání jednotlivých typů Vstupní zařízení Klávesnice Myš Skener Výstupní zařízení Monitor Tiskárna Plotr 1.3. Software (programové vybavení) Druhy SW Význam software Kategorie programů Operační systém Význam a funkce Vývoj Přehled současných systémů Strana 1

5 Aplikační SW Zástupci jednotlivých kategorií programů Grafické uživatelské prostředí Vývoj uživatelských prostředí Výhody GUI 1.4. Uchovávání dat Zařízení určená k uchovávání dat Význam pamětí Rozdělení pamětí Druhy pamětí Vnitřní paměť RAM Vnější paměť disketa, pevný disk, CD-ROM Nové typy pamětí CD-R, RW, DVD Velikost paměti Doporučené parametry osobních počítačů 1.5. Zdraví a bezpečnost Ergonomie Bezpečnostní opatření Újmy na zdraví 1.6. Životní prostředí Otázky životního prostředí 1.7. Bezpečnost Bezpečnostní opatření Počítačové viry Funkce virů Způsoby šíření a ochrany 1.8. Copyright a zákon Copyright Zákon na ochranu dat 2. Operační systém (MS Windows) 12 hodin 2.1. Prostředí pracovní plochy Popis prostředí Inicializace systému Víceúlohový systém Hlavní panel a nabídka Start Odlišnosti jednotlivých verzí Strana 2

6 Práce s ikonami Výběr Spuštění Práce s okny Prvky okna titulkový a nabídkový pruh, okraj okna Přesun, minimalizace, maximalizace a uzavření okna 2.2. Součásti systému Příslušenství Kalkulačka Poznámkový blok Mapa znaků Schránka Význam Použití schránky 2.3. Organizace souborů Adresáře/složky Názvy souborů a složek Procházení disků a složek Výběr objektů Kopírování, mazání a přesouvání Přejmenování Vyhledávání Použití masky Komprimace souborů Význam a použití 2.4. Nastavení prostředí Nastavení zobrazení Tapeta Spořič a efekty Záložka nastavení Nastavení klávesnice Vlastnosti klávesnice Přepínání jazyků Nastavení myši Možnosti složky Zobrazení Řazení Tiskárny Instalace tiskárny Správa tiskové fronty Strana 3

7 2.5. Nápověda Použití nápovědy 3. Deseti prsty 4 hodiny 3.1. Základy psaní všemi deseti prsty Ovládání programu Deseti prsty Základní rozložení všech prstů na klávesnici Procvičování psaní všemi deseti prsty 4. Textový editor (MS Word) 20 hodin 4.1. Začínáme pracovat s textovým editorem Popis prostředí Panel nabídek, panely nástrojů, posuvníky, stavový řádek, podokno úloh, pravítka Panely nástrojů Zobrazení, skrytí a přesun panelů nástrojů Vlastní nastavení panelů nástrojů Nastavení možností programu Vytvoření a uložení nového dokumentu Vytvoření nového dokumentu Vytvoření nového dokumentu s použitích existující šablony Uložení dokumentu do adresáře/složky na disk Vlastnosti dokumentu Otevření a zavření existujícího dokumentu Otevření a zavření existujícího dokumentu Přepínání mezi otevřenými dokumenty Ukončení práce s programem Změna režimu zobrazení dokumentu Zobrazení v různých měřítkách Změna režimu zobrazení stránky Rozdělení okna programu Rozdělení a zrušení rozdělení okna programu Uložení dokumentu v různých formátech nebo jiných SW verzích Uložení ve formátu doc, txt, rtf, dot Uložení ve formátu pro prezentaci na Internetu Strana 4

8 4.2. Základní operace Vkládání dat Vkládání znaků (písmen, číslic, interpunkčních znamének, mezer, odstavců) Vložení symbolů a speciálních znaků (pevná mezera a pomlčka, konec řádku) Vložení automatického číslování stránek v dokumentu Vložení datumu do dokumentu pomocí automaticky aktualizovatelného pole nebo manuálně Editování dat Využití příkazu zpět a znovu Kontrola pravopisu Výběr dat Výběr znaku, slova, řádky, věty, odstavce, obrázku, objektů a celého dokumentu pomocí myší nebo klávesnice Kopírování, přesouvání a mazání Kopírování výběru v rámci dokumentu nebo mezi dalšími dokumenty Přesouvání výběru v rámci dokumentu nebo mezi dalšími dokumenty Mazání textu, objektů a výběru Mazání znaku odstavce a konce stránky Vyhledávání a nahrazování Vyhledávání a nahrazení určitého znaku, slova nebo fráze 4.3. Formátování Formátování textu Změna velikosti a typu písma Změna řezu písma (tučné, kurzíva, podtržené) Změna vzdálenosti mezi znaky (proložení znaků) Použití barvy písma Zvýraznění textu barvou Zarovnání textu (vlevo, vpravo, na střed a do bloku) Automatické a ruční dělení slov Formátování odstavce Odsazení odstavce zleva, zprava a odsazení prvního řádku Nastavení řádkování Nastavení mezer před a za odstavci Nastavení toku textu odstavce (svázat řádky, svázat s následujícím, kontrola osamocených řádků, dělení) Obecné formátování Odrážky a číslování a změna jejich stylu Nastavení tabulátorů (vlevo, vpravo, na střed, desetinná čárka) a použití vodicích znaků Vložení konce stránky Vložení konce oddílu Ohraničení a stínování odstavce a stránky Strana 5

9 Styly Použití a změna nadefinovaného stylu Vytvoření a použití vlastního stylu Záměna stylů v dokumentu Záhlaví a zápatí Vložení textu nebo polí (datum, čas, čísla stránek) do záhlaví a zápatí Nastavení formátu čísla stránek Změna odkazu na předchozí záhlaví a zápatí Vzhled stránky Nastavení okrajů stránky (vlevo, vpravo, nahoře, dole) Změna velikosti stránky, orientace a rozložení 4.4. Složitější funkce Tabulky Vytvoření tabulky Vložení dat do tabulky Výběr řádků, sloupce, buněk Formátování a změna velikosti řádků a sloupců Vkládání a mazání řádků a sloupců Změna tabulky pomocí automatického formátu Řazení záznamů v tabulce a použití funkce AutoSum Vlastnosti tabulky (zarovnání, obtékaní, opakování řádků záhlaví) Sloupce Rozdělení odstavce nebo dokumentu do sloupců Nastavení vlastností sloupců Komentáře a záložky Vložení komentáře a záložky Vytvoření odkazu na záložku Změna a odstranění komentáře nebo záložky Seznamy, rejstřík a poznámka pod čarou Vytvoření seznamu obsahu dokumentu Vytvoření rejstříku obsahu dokumentu Odstranění seznamu nebo rejstříku Nástroje Sledování změn v dokumentu Porovnání a sloučení dokumentů Zamknutí a odemknutí dokumentu Možnosti automatických oprav (automatický text, opravy, formátování) Hromadná korespondence Vytvoření a otevření hlavního dokumentu pro hromadnou korespondenci Vytvoření adresáře pro hromadnou korespondenci Formuláře Vložení prvků formuláře (textového pole, zaškrtávacího políčko, rozevírací pole seznamu) Nastavení vlastností prvků formuláře Ochrana formuláře Strana 6

10 Šablony Použití šablony Vytvoření vlastní šablony Úprava šablony Uložení existujícího dokumentu jako šablony 4.5. Práce s objekty Obrázky a grafické objekty Vložení obrázku do dokumentu Přesun obrázku v dokumentu Změna vlastností obrázku (např. velikost, pozice, barvy, orientace) Odstranění obrázku Objekty WordArt, Org. diagram, Automatické tvary, Editor rovnic a Graf Vložení objektů do dokumentu Přesun objektů Změna vlastností objektů (např. velikost, pozice, barvy, orientace) Odstranění objektů 4.6. Tisk Příprava pro tisk Náhled dokumentu před tiskem Volby tisku Tisk dokumentu na tiskárnu Tisk do souboru Tisku celého dokumentu, zvolených stránek nebo počtu kopií 5. Úprava písemností zpracovaných textovými editory (norma ČSN ) 4 hodiny Psaní textu, čísel, data, adres atd. podle normy Vytvoření soukromé korespondence podle normy Vytvoření firemní korespondence podle normy 6. Tabulkový procesor (MS Excel) 16 hodin 6.1. Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem Popis prostředí Spuštění programu Nabídkový pruh Řádek vzorců Panely nástrojů Zobrazení, skrytí a přesun panelů nástrojů Nastavení programu Strana 7

11 Vytvoření a uložení sešitu Vytvoření nového sešitu Uložení sešitu do adresáře/složky na disk Uložení sešitu v jiných formátech, softwarových verzí Vlastnosti sešitu Otevření a zavření existujícího sešitu Otevření a zavření existujícího sešitu Přepínání mezi otevřenými sešity Ukončení práce s programem Změna režimu zobrazení Zobrazení v různých měřítkách Uložení sešitu v různých formátech nebo jiných SW verzích Možnosti přenosu dat 6.2. Základní operace Pohyb v tabulce Vkládání dat Ukončení zadávání dat s potvrzením Ukončení zadávání dat bez potvrzení Editování dat Editace v buňce Použití řádku vzorců Výběr buněk Výběr obdélníkové oblasti Výběr celých sloupců,řádků, tabulky Nesouvislý výběr Kopírování, přesouvání a mazání Kopírování, mazání a přesun buněk Vyplnění oblasti Řady Vyhledávání a nahrazování 6.3. Formátování Formátování buněk Nastavení číselné hodnoty Zarovnání Ohraničení Vzorky Rozšířené možnosti formátování Automatický formát Podmíněný formát Záhlaví a zápatí Použití polí Strana 8

12 6.4. Vzorce Aritmetické vzorce Suma Použití funkcí Ruční zápis vzorce Odkazy na buňky Relativní odkazy Absolutní odkazy Práce s funkcemi Kopírování a přesun vzorců 6.5. Diagramy, grafy Používání diagramů, grafů Vytváření grafů Úpravy vzhledu a vlastností grafu Změny dat v grafu 6.6. Práce s listy Listy tabulky Přejmenování Přesun, kopie, odstranění Práce s listy ve vzorcích Odkazy na listech 6.7. Práce se seznamy Import Import různých typů dat Nastavení importu Třídění Řazení dat Úpravy seznamu Filtry Automatický filtr Vlastní filtry 6.8. Tisk Příprava pro tisk Grafická úprava tabulky Náhled Volby tisku Vzhled stránky Rozložení tisku Strana 9

13 7. Internet (MS Internet Explorer) 5 hodiny 7.1. Principy informačních sítí (Internetu) Princip Internetu Funkce Internetu Služby Internetu Způsoby připojení Přehled možností Porovnání variant 7.2. Začínáme pracovat s Internetem Popis prostředí prohlížeče Spuštění prohlížeče Panely nástrojů Úprava základních nastavení Nastavení připojení Nastavení domovské stránky Zabezpečení Složení a struktura Web adresy Domény Služby Internetu Protokoly 7.3. Web navigace Přístup na Web adresu Zadání adresy Načítání stránky Zastavení, obnovení Procházení Web stránek, hypertextové odkazy Význam hypertextového odkazu Vracení zpět a dopředu 7.4. Vyhledávání Web stránek Používání vyhledávacích nástrojů Význam portálových služeb Klíčová slova Často používané vyhledávače Vyhledávání v rámci stránky 7.5. Záložky Používání oblíbených položek Ukládání oblíbených položek Organizace položek Použití oblíbených položek Strana 10

14 7.6. Získávání dat Získávání dat z Web stránky Uložení stránky Ukládání objektů stránky Uložení do schránky 7.7. Historie prohlížení Web stránek Odstranění Odstranění dočasných souborů Odstranění historie 7.8. Bezpečnost Bezpečnostní pravidla Ochrana proti virům Antivirový program Pravidla bezpečného chování 7.9. Tisk Příprava pro tisk Nastavení vzhledu stránky Výběr bloku Náhled Volby tisku 8. Elektronická pošta (MS Outlook Express) 7 hodin 8.1. Začínáme s elektronickou poštou Princip elektronické pošty Schránka elektronické pošty Poštovní klient Popis prostředí Přehled složek Kontakty Náhled zpráv Úprava základních nastavení programu Nastavení účtu Nastavení zobrazení ové zprávy Čtení ových zpráv Náhled zprávy Výběr zpráv Mazání zpráv Strana 11

15 Vytvoření ové zprávy Položky formuláře a jejich význam Odeslání zprávy Práce s ovými zprávami Odpověď Předání Třídění zpráv do složek Přílohy Připojení přílohy Uložení příloh 8.3. Adresář Práce s adresářem Uložení kontaktů Použití adresáře Distribuční seznam Vytvoření skupiny Použití 8.4. Další možnosti elektronické pošty Spolehlivost doručování Důležitost zpráv Potvrzení o doručení a přečtení Pravidla a filtry zpráv 8.5. Bezpečnost Počítačové viry Způsoby šíření Bezpečnostní pravidla Nevyžádaná pošta 8.6. Fre ové služby Porovnání poštovních služeb Klasická elektronická pošta Fre ové služby Práce s fre ovou poštou Založení schránky Vytvoření zprávy Vyzvednutí zpráv Odpověď, přepískání Přílohy Adresář 8.7. Tisk Tisk zprávy Strana 12

16 9. Závěrečný test 4 hodiny Ověření výstupních znalostí Strana 13