Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha"

Transkript

1 PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP di5 architekti Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha zpracováno pro Státní operu projekční kanceláří inženýři v Praze / 108 inženýři s.r.o.

2 1. Základní údaje Historická budova Stavebně - architektonická část Koncepce památkové ochrany Restaurátorské práce Výměna sedadel a polstrování Výměna PVC v hlavním sále Koncepce dotvoření interiérových prvků v prostorách poškozených dodatečnými zásahy Stavební úpravy a udržovací práce v provozní části historické budovy Stavebně - konstrukční část Revitalizace stavební části divadelní točny Technologická část Elektroinstalace a rozvaděče Vzduchotechnická zařízení, rozvody a zařízení ÚTV, TÚV Rozvody vodovodu a kanalizace Slaboproudé rozvody a CCTV Měření a Regulace ( částečně společné s provozní budovou) Požárně bezpečnostní řešení Divadelní technologie, audiovizuelní technologie a osvětlovací technika Dolní sféra Horní sféra Osvětlovací technika Audiovizuelní technologie Prostorová akustika Provozní budova Stavebně - architektonická část Fasáda Výměna podhledů Rekonstrukce podlahy sborového sálu Rekonstrukce podlahy chodby 1.pp včetně kolejí systému skladování kulis Rekonstrukce interiérových prvků Technologická část Elektroinstalace a rozvaděče Vzduchotechnická zařízení, rozvody a zařízení ÚTV, TÚV Rozvody vodovodu a kanalizace Měření a Regulace ( částečně společné s historickou budovou) Požárně bezpečnostní řešení Audiovizuelní technologie Prostorová akustika Venkovní prostory Rekonstrukce parkoviště Rekonstrukce nástupního prostoru Rekonstrukce venkovních schodišť Depozitář Čakovice Stávající stav Stavebně - architektonická část Sanace a rekonstrukce stávajících konstrukcí Nový vestavek pro skladování kostýmů Sytém pro skladování kulis Technologická část Elektroinstalace Vzduchotechnická zařízení a vytápění Použité prameny Přílohy Závěr / 108 inženýři s.r.o.

3 1. Základní údaje Název dokumentu: Objednatel: Technické posouzení historické a provozních budov Státní opery Praha Ministerstvo kultury ČR Maltézské náměstí 471/ Praha-Malá Strana Autor: Část stavební, architektonická a koordinace inženýři, s.r.o. - Ing. Petr Lošťák, Autorizovaný inženýr pro obor pozemních staveb ČKAIT tt Koubkova Praha 2 Spolupráce a konzultace: Část stavební - fasádní systémy SIPRAL a.s. Třebohostická 3165/5a Praha 10 Část technologická - nucené větrání, chlazení a vytápění Petlach TZB s.r.o. Holubova Praha 5 Část technologická - silnoproudé instalace Ing. Radek Procházka Jana Drdy Příbram VII 3 / 108 inženýři s.r.o.

4 Část technologická - slaboproudé instalace, kamerový systém MEZEZ ing.karel Mašek Nevanova Praha 6 Část technologická - zdravotechnické instalace Ing. Jan Svátek Pod vrstevnicí Praha 4 Část technologická - měření a regulace Ing. Ivan Novotný V Dolině Praha 10 Část divadelních technologií Gradior Tech, a.s. Křižíkova Brno Část audiovizuelních technologií Ing. Martin Vondrášek Pod Klaudiánkou 1027/ Praha 4 - Podolí Část audiovizuelních technologií Ing. Tomáš Mayerhofer Branislavova 1415/ Beroun 4 / 108 inženýři s.r.o.

5 Část požárně - bezpečnostního řešení atelier A1 s.r.o. Hlavatého 621/ Praha 4 - Háje Geodetické měření Jarůšek a Láznička zeměměřiči Thákurova Praha 6 Geologické posouzení RNDr. Jana Krausová Vřesová 8/ Praha 8 - Trója Geotechnické posouzení Ing. Radek Šťastný Bohuliby 244/ Jílové u Prahy Datum vyhotovení : Anotace: Hodnocení: Předmětem dokumentu je posouzení stavebně-technologického stavu historické a provozní budovy SOP včetně jevištních a audiovizuálních technologií s přihlédnutím k možnostem etapizací, variantních řešení, finančních odhadů a stanovení možného okruhu dodavatelů technického řešení. Prioritní akce, které jsou nezbytné pro provoz, řešení konstrukcí a technologií, které jsou v havarijním stavu Akce, které jsou ze střednědobého hlediska nezbytné, řešení konstrukcí a technologií, jejichž životnost bude naplněna ve výhledu 10 let a jejichž řešení může přinést značné provozní úspory Akce, které jsou ze dlouhodobého hlediska nezbytné, řešení konstrukcí a technologií, které mají vliv především na reprezentativnost prostorů 5 / 108 inženýři s.r.o.

6 2. Historická budova 2.1. Stavebně - architektonická část Koncepce památkové ochrany Historie objektu ( zdroj- Tomáš Vrbka: Státní opera Praha. Historie divadla v obrazech a datech ) Historie divadelní budovy, která od 1. dubna 1992 nese jméno Státní opera Praha a jejíž minulost stála vždy neprávem, i když v české metropoli celkem pochopitelně ve stínu Národního divadla, se začala psát ve druhé polovině 19. století. Čechy tehdy náležely k mnohonárodnostní rakousko-uherské monarchii a v Praze žila poměrně početná německá menšina. Zrození velkolepého českého divadla Národního divadla v roce 1883 nepřímo způsobilo, že i pražská německá obec zatoužila po reprezentativnějším sídle divadelních múz. 4. února 1883 byl ustaven Německý divadelní spolek (Deutscher Theaterverein), jehož cílem bylo v prvé řadě nashromáždit finanční prostředky. Architektonické plány byly svěřeny zavedené vídeňské firmě Fellner und Helmer, která přizvala ke spolupráci architekta tamního Burgtheatru Karla Hasenauera. Vedením stavby byl pověřen pražský architekt Alfons Wertmüller, který se zhostil svého úkolu se ctí a za dvacet měsíců předal k užívání dokončenou a plně funkční divadelní budovu Nové německé divadlo (Neues deutsches Theater), které může být z hlediska historické kontinuity považováno za jednoho z legitimních předchůdců dnešní Státní opery Praha. Svým prostorným hledištěm stejně jako svou neorokokovou výzdobou patří tato divadelní budova k nejkrásnějším v Evropě. 6 / 108 inženýři s.r.o.

7 Památková ochrana Historická budova Státní opery Praha je kulturní nemovitou památkou vyhlášenou a evidovanou pod číslem rejstříku 40222/ Na veškeré stavební a technologické zásahy se stahuje zákon o státní památkové péči 20/1987 Sb. ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. Z toho faktu prakticky vyplývá, že veškeré stavební a technologické zákroky ( vyjma běžné údržby technologický částí) podléhají vyjádření Národního památkového ústavu a odboru památkové péče pražského magistrátu. Pro projekční přípravu lze předpokládat následující nutné termíny pro projednání: Zásahy mimo reprezentativní prostory ( diváckou část ) objektu bez vlivu na historickou výzdobu Zásahy do reprezentativních prostor ( divácká část ) objektu s vlivu na historickou výzdobu cca 2 měsíce cca 4-6 měsíců V rámci posouzení byla provedena konzultace a prohlídka objektu zástupci Národního památkového ústavu, které se zúčastnili Ing. arch Martina Bártová, Ing. arch Ondřej Ševců a PhDr. Jana Teichmanová. Veškeré předpokládané zásahy byly se zástupci Národního památkového ústavu prokonzultovány a bylo konstatováno, že v současné době nejsou známé žádné podstatné informace, které by jednotlivým akcím z hlediska památkové péče bránily. V letech proběhlo postupné zrestaurování veškeré venkovní výzdoby a kovových prvků. Tím pádem venkovní plášť nevyžaduje stavební ani historické zásahy Historická dokumentace, pasportizace V rámci přípravy rekonstrukčních prací se doporučuje provést kompletní pasportizaci objektu, vyhledat veškerou historickou dokumentaci, převést jí do elektronické podoby a sestavit do patřičného systému, tak aby vznikl jednotný a přehledný dokument popisující stavebně-historický vývoj a stávající stav Restaurátorské práce Veškeré restaurátorské práce v objektu byly zkonzultovány se zástupkyní Národního památkového ústavu PhDr. Janou Teichmanovou. Obecně lze označit stav vnitřní výzdoby a interiérových prvků jako částečně poškozený a vyžadující restaurátorský zákrok. Jakékoliv zásahy do těchto partií vyžadují nejprve důkladný průzkum, fotodokumentaci a pasportizaci a musí být v náležitém předstihu ohlášeny a konzultovány s NPÚ. Restaurování hlavního sálu bude vyžadovat speciální atypické lešení. 7 / 108 inženýři s.r.o.

8 Štuková výzdoba Štuková výzdoba tvoří hlavní část interiérového dekoru z původní realizace. Nachází se především v hlavním sále, vstupním foyeru, salonku, vstupních chodbách a ve foyeru ve 3.n.p.. Jedná se o stropní a nástěnnou výzdobu ze štukové sádry, která je v současné době na mnoha místech překryta akrylátovým a hlinkovým nátěrem. Akrylátový nátěr způsobuje degradaci a rozpad prvků vlivem uzavřené vlhkosti. V průběhu restaurování budou odstraněny veškeré zvětralé a nesourodé části, budou sejmuty otisky říms a profilací pro potřeby výroby faximilií. Celý povrch bude mechanicky a chemicky očištěn od nánosů prachu. Dále budou povrchy penetrovány a doplňovány vápennou omítkou identických vlastností s hist. omítkou a sádrovým kletem.. Plastická výzdoba bude doplněna použitím plechových šablon a vozíku. U složitějších prvků dojde k modelování na místě a nebo k osazení ateliérové faximile. Bude užito napuštění šelakem, domodelování hlínou a následné zhotovení sádrolukoprenové formy pro další odlévání. Odlitky budou vyztuženy nekorodující ocelí a následně budou retušovány tis. kč 6 měsíců nelze určit Zlacení Pozlacovačské práce na štukových dekorech budou provedeny v rozsahu původního zlacení na základě restaurátorského průzkumu. Proběhne sjednocení savosti povrchů a upevnění plátkového metálu za použití mixitonu.ostatní prvky zlacení budou doplněny a citlivě začleněny do zlacených partií tis. kč 6 měsíců nelze určit 8 / 108 inženýři s.r.o.

9 Stropní fresky Stropní a nástěnné malby budou doplněny dle dochovaných fragmentů ostatní výmalby. Jedná se o figurální a rostlinou výmalbu v několika odstínech a tónech tis. kč 6 měsíců nelze určit Celoplošná výmalba Vzhledem k míře znečištění a užití nevhodných nátěrů je nutné veškeré reprezentativní prostory celoplošně očistit, penetrovat a vymalovat tis. kč 6 měsíců nelze určit 9 / 108 inženýři s.r.o.

10 Zrcadla lóží V ložích se nalézá 72 kusů původních zrcadel od firmy Felmer a Helmer. Jedná se o sádrové odlitky imitující dřevořezbu. Původní zlacení je překryto šelakem a zlacením z poslední rekonstrukce, které je sice provedeno na poliment, ale bez podkladu, takže ho nelze leštit. Plochy zrcadel postupně slepnou. Předpokládá se, že bude použit podkladní materiál obdobného složení jako původní a zlato o kvalitě 22 karátů a příměsí jiných kovů pro docílení identické barevnosti. Skla budou vyměněna tis. kč 6 měsíců nelze určit Vnitřní dveře Vnitřní dveře reprezentativní části divadla jsou původní opatřené nevhodnými ovými nátěry,samozavírači a dorazy. V roce 2005 proběhl odborný průzkum. Dveře jsou z časti z tvrdého a z části z měkkého dřeva, některé jsou bohatě zdobeny profilacemi a ornamentálními motivy. Původní materiál dveří je pevný nedegradovaný a dveřní křídla tím pádem nejsou zkřivená. Průzkum dále potvrdil, že finální povrch původní úpravy byl shodný s povrchem vnějšího pláště. Restaurátorské práce budou probíhat na místě i v atelieru. Kování bude odstrojeno a repasováno. Budou odstraněny dorazy. Dřevěné plochy budou vybroušeny a lazurovány, fasetová skla ponechána původní. Nepůvodní mačkaná skla budou zaměněna za leptaná. Samozavírač budou užity identické s vnějším pláštěm. U vnitřních dveří z měkkého dřeva existuje domněnka, že byly původně z vnějšku fládrované. Pokud se tento princip prověří, měl by být dle požadavku NPÚ aplikován. Nalezení vhodného dodavatel může být problematické. Vnitřní strana je opatřena textilní tapetou lóže tis. kč 6 měsíců nelze určit Doplňkové konstrukce a práce V rámci restaurátorských prací bude nutné zřídit lešení a opatřit sedadla a látkové motivy celoplošným zakrytím a vyhotovit závěrečné zprávy tis. kč 6 měsíců nelze určit 10 / 108 inženýři s.r.o.

11 Výměna madel na schodišťovém zábradlí V rámci restaurátorských prací bude nutné přepolstrovat a případně zrestaurovat zábradelní madla. V tomto směru nebyl zatím proveden žádný průzkum a tím pádem nelze odhadnout náklady Výměna sedadel a polstrování Stávající sestava sedadel v celém jevišti pochází z rekonstrukce ze 70. let 20. století. Užitý design zpracování neodpovídá materiálově a ni esteticky kvalitám původního interiéru. Polstrování sedáků a opěradel je na exponovaných místech povrchově narušené a vzhledem k intenzitě používání lze předpokládat, že během několika let dojde k jeho dožití. Nabízí se tři základní varianty řešení : Varianta A - repase stávajících sedadel, Varianta B - dodávka podobného typu, Varianta C - dodávka historizujících sedadel Varianta A Varianta B Varianta C tis. kč tis. kč tis. kč 2 měsíce 4 měsíce 4 měsíce 4 měsíců 2 měsíce 2 měsíce Výměna PVC v hlavním sále V prostoru hlediště je pod sedadly instalováno PVC. Tento materiál neodpovídá estetice prostoru a zhoršuje prostorovou akustiku. 400 tis. kč 6 měsíce 1 měsíc Koncepce dotvoření interiérových prvků v prostorách poškozených dodatečnými zásahy Vzhledem k dodatečným zásahům do interiérů reprezentativní části divadla by bylo vhodné doplnit částečně výzdobu v některých prostorách chodeb a foyerů, tak aby byl celkový vjem komplexní. Dotčené prostory byly historicky zcela zbaveny vnitřní štukové i truhlářské výzdoby a působí v těsném sousedství bohatě dekorovaných místností hlavního foyeru a sálu velmi chudě až " vybydleně". Předpokládá se, že by se výzdoba doplňovala na základě historické dokumentace popřípadě na základě architektonického návrhu. 11 / 108 inženýři s.r.o.

12 lze určit na základě projekčního návrhu 6 měsíců 4 měsíce Stavební úpravy a udržovací práce v provozní části historické budovy Výměna podhledů V chodbách provozní části jsou instalovány podhledy z děrovaných akustický desek. Desky jsou na mnoha místech poškozené stejně jako jejich olištování. Navrhujeme podhled demontovat a instalovat nový SDK podhled. Výměra řešené části je cca 300 m2 360 tis.kč 2 měsíců 2 měsíce 12 / 108 inženýři s.r.o.

13 Výměna podlahových krytin V chodbách provozní části tvoří nášlapnou část podlahy PVC ze 70. let. Tato krytina je na hranici životnosti. Navrhujeme krytinu vyměnit za soudobé zátěžové PVC: Výměra řešené části je cca 550 m2 800 tis.kč 2 měsíce 1 měsíc Celoplošná výmalba Vzhledem k zásahu do konstrukcí podhledů, výměně PVC a nízké estetické kvalitě omyvatelných nátěrů na chodbách doporučujeme provést celoplošnou výmalbu provozní části 500 tis.kč 2 měsíce 1 měsíc 13 / 108 inženýři s.r.o.

14 PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP 2.2. Stavebně - konstrukční část Revitalizace stavební části divadelní točny di5 architekti Popis zařízení a stavební konstrukce Zásadním prvkem divadelní technologie SOP Praha je jevištní točna. Jedná se o masivní otočné hydraulické zařízení o vnějším průměru cca 16 metrů a o celkové výšce 7,85 metru. Projekčně bylo zařízení navrženo vídeňsko kanceláří Waagner biro a vyrobeno ostravskými strojírnami. Jedná se o jedinečný typ jevištní točny s tzv. královskou hřídelí. Váha zařízení byla odhadnuta na cca kg. Strojní část divadelní točny je osazena do železobetonového monolitického základu kruhového tvaru o průměru cca 5 metrů, tloušťky 75 cm, založeného do hloubky m.n.m. Tato konstrukce byla zrealizována na počátku 70. let v rámci rekonstrukce a dostavby architekta Prágra Definice problému divadelní točny V průběhu užívání zařízení došlo k vychýlení celého mechanismu točny v řádech centimetrů ( přesné viz. kap. geodetické zaměření) na jevišti vznikl výškový odskok, který znehodnocuje uživatelské vlastnosti. Při využití pro balet musí být podlaha celého jeviště zakryta speciální vyrovnávací podlahou, jejíž montáž a demontáž znesnadňuje střídání různých typů představení, dále je výškový odskok problematický při pojíždění jeviště klecovými vozy kulis. Pracovníci SOP uvedli, že k poklesu došlo po výstavbě metra v průběhu 70.let. Ve zprávě z měření točny z roku 1997 je uvedena domněnka, že točna byla ve sklonu již při její realizaci Geodetické zaměření Geodetické zaměření točny bylo uskutečněno v roce 1997 a v roce 2011 jako součást tohoto posouzení bylo provedeno opakované srovnávací měření při zachování obdobné metodiky měření. První měření bylo provedeno geodetickou firmou A.G.I., Reslova 4, Plzeň ve spolupráci se strojírenskou projekční firmou KONSTRUKCE Jiří Růžička. Výsledky měření byly v rámci tohoto posouzení předány firmě JARŮŠEK LÁZNIČKA ZEMĚMĚŘIČI, aby bylo možné srovnat naměřené deformace. Při obou akcích bylo provedeno měření kontrolního bodu v zabrzděné poloze i při otáčení a výškové úrovně okolní pevné podlahy. Při soudobém měření bylo dále provedeno měření dolní pohyblivé technologické podlahy a také zaměření pevné nosné konstrukce vodících kladek hlavní hřídele, která je pevně spojená se železobetonovým základem. 14 / 108 inženýři s.r.o.

15 Zaměření 1995 Zaměření 2011 Pro posouzení míry naklopení točny a změny tohoto naklopení v čase je podle nás rozhodující měření při otáčení točny. Točna v klidovém stavu je usazena na hydraulických brzdách, které konstrukci nadzvedávají a pravděpodobně významně ovlivňují její klidovou polohu. Z tohoto důvodu jsou výškové hodnoty získané v klidové zabrzděné poloze málo vypovídající. Vodorovné naklopení točny v roce 1995 bylo naměřeno 19,8 mm, v roce 2011 vzrostla tato hodnota na 33,2 mm. Točna je nakloněna směrem do hlediště, i když se vizuálně naklonění jeví obráceně směrem k zadní stěně jeviště.. Z tohoto srovnání lze s vysokou pravděpodobností vyslovit závěr, že deformace točny není ustálená a že její nárůst se zdá být praktický lineární v čase. Předpokládaný vývoj deformace v čase znázorňuje přiložený graf. předpokládaný vývoj naklopení točny v mm Součástí aktuálního měření bylo i zaměření nosné konstrukce kladek, která je pevně spojena ze základem. Naklopení této konstrukce odpovídá jak poměrnou velikostí, tak směrem naklopení rotující podlahy točny. měření pevné části mechanizmu nelze srovnat s předchozími hodnotami, protože ty nebyly v roce 1997 pořízeny. Z tohoto lze usoudit, že k naklopení dochází v základové spáře a že tato deformace se neustále zvětšuje. 15 / 108 inženýři s.r.o.

16 Geologické poměry V rámci tohoto posouzení byla provedena odborným geologem RNDr. Krausovou rešerše archivních podkladů zachycujících inženýrskogeologické poměry dotčené lokality. Podkladní horninu v lokalitě tvoří tzv. Dobrotivské břidlice. Jedná se o metrů mocné souvrství černošedých jílovitých břidlic, místy se silitovou příměsí, hustě slídnatých. Břidlice jsou dobře vrstevnaté o mocnost vrstev 5-10 cm, jejich uklonění je severozápadním směrem. V odkryvech při stavbě metra C bylo zjištěno značné tektonické porušení s četnými ohlazy. Svrchní vrstvu o mocnosti 2-4 metry tvoří naplaveniny vinohradského potoka. Hladina podzemní vody se předpokládá ve výšce 204,5 m.n.m Geotechnické poměry Základová spára konstrukce točny by se podle původní projektové dokumentace měla nacházet v nadmořské výšce 202, 87 m.n.m. a je tudíž pod hladinou podzemní vody. Základová spára by se měla s velkou pravděpodobností bezpečně nacházet v souvrství jílovitých břidlic. Výpočtová únosnost horniny R4 při předpokládaném zatížení a ploše základu je dostatečná se značnou rezervou. Jako příčina problému se tím pádem jeví existence podkladní pravděpodobně štěrkové vrstvy pod základem (zakreslená v původní projektové dokumentaci), jejíž užití je v daném případě podloží z jílovitých břidlic nevhodné. Je pravděpodobné, že dochází k trvalému zvodnění spáry, k narušování a vyplavování břidlice. Tento efekt může být umocněn zvýšeným prouděním podzemní vody díky drenážní vlastnosti nedaleké stavby metra. Tyto předpoklady by bylo možné nejlépe ověřit kopanou sondou na úroveň základové spáry. Sondu by bylo vhodné provést v místě vnějšího líce základu v prostoru přístupového schodiště do prostoru základu Navrhované opatření Pro trvalé odstranění příčiny probíhající deformace točny je podle našeho názoru nezbytný zásah do základové konstrukce. Pro stabilizaci základu se nabízejí dvě základní metody - injektování podkladní vrstvy nebo instalace mikropilot. Při aplikaci první varianty by byla plošně provrtána deska základu a byla by tlakově injektována vrstva podkladního štěrku. Reálnou možnost injektáže by se měla předem ověřit kopanou sondou, neboť možnost injektáže podloží z břidlic je poměrně omezená a bude závislá na skutečném stavu a provedení základové spáry. Rovněž přístup k vnitřní straně základu a možnost jeho provrtání bude vzhledem umístěné technologii stroje poměrně omezená. 16 / 108 inženýři s.r.o.

17 Při podchycení základu mikropilotami by po částečné demontáži mechanizmus točny bylo provedeno cca 8-10 mikropilot vetknutých do skalního podloží a zakotvených do betonové základové desky. Tyto piloty by bylo možno vyvrtat pomocí rozměrově nenáročné sklepní vrtné soupravy, kterou lze instalovat do 1. podzemního podlaží budovy opery. Piloty by byly umístěny po obvodě základu u vnitřního líce základové stěny. Doporučujeme použít variantu mikropilot, která bezpečně odstraní příčinu sedání základu a zdá se být technologicky proveditelná. Rovněž tato varianta nevyžaduje provádění sond a komplikované vyhodnocování příčin problému. Po podchycení základu bude nutné provést srovnání technologie stroje do vodorovné polohy. V přípravné fázi je nutné zpracovat podrobnou projektovou dokumentaci, provést přesné zaměření směru náklonu osy točny, zajistit podklad od blízkých podzemních objektů, zejména metra. Projekt musí řešit ochranu proti zatékání podzemní vody v době vrtání či kopání, ekologické souvislosti s vyteklou agresivní hydraulickou kapalinou a podobně. Jako dočasné řešení je také možné realizovat pouze rektifikaci a vyrovnání mechanizmu stroje (viz kapitola posouzení technologie). V tom případě se dá předpokládat, že se mírně redukují excentrické síly způsobené nakloněním točny a mohlo by dojít k mírnému zpomalení naklánění základu. Pokud by technologie umožňovala pravidelnou rektifikaci mechanizmu bez omezení v intervalu přepokládaných budoucích deformací, lze tímto způsobem točnu provozovat v řádu let bez nutnosti zásahu do stavebního základu stroje. V tomto případě by na základovou konstrukci měly být instalovány měřící body, které by byly následně pravidelně monitorovány tis. kč 3 měsíce 6 měsíců realizační návaznost na kap / 108 inženýři s.r.o.

18 2.3. Technologická část Elektroinstalace a rozvaděče Podklady Všeobecně Hlavní rozvodna HR Místní prohlídka (24. března 2011, 5. dubna 2011) Konzultace se zástupci správy a údržby budovy Původní dokumentace silnoproudých rozvodů (dokumentace skutečného provedení, 03/1973) Zpráva o revizi elektrického zařízení č. 24/HA/IV/ z 04/2008, p. Hanzík Stav silnoproudé elektroinstalace odpovídá době montáže (tj. 1969) z pohledu bezpečnostních, spolehlivostních i estetických kritérií. Elektroinstalace jako celek je z hlediska bezpečnosti (posuzováno dle legislativy platné v době uvedení do provozu) provozuschopné, nicméně její stav je na hranici své životnosti. V současné době je, i přes veškerou snahu údržby, již velmi problematická náhrada jednotlivých prvků elektroinstalace vzhledem k době výroby (např. přístrojové náplně rozvaděčů, světelných zdrojů, ). Navíc jsou podružné napájecí trasy (mezi patrovými rozvaděči a koncovými zařízeními) provedeny hliníkovými vodiči, které do budoucna výrazně zvyšují riziko možných výpadků napájení vlivem degradace materiálových parametrů (lámání nebo tečení hliníkových vodičů). Jednotlivá stoupací vedení (pro kuloáry K1-K4, pro jeviště J1-J2) již byla zaměněna za vedení měděná předpokládá se jejich obecné zachování (po z stavu proměřením před samotnou rekonstrukcí). Na základě výše zmíněného je doporučena komplexní rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace tak, aby odpovídala dnešním technologickým a bezpečnostním standardům (konkrétní navrhované kroky viz níže). Historická budova je napájena prostřednictvím hlavní rozvodny HR, jež je propojena s hlavní rozvodnou nízkého napětí objektu (umístěné v suterénu provozní budovy) kabelovým vedením 10 AYKY (z toho 3 AYKY pro světelné a zásuvkové okruhy, 7 AYKY pro napájení pohonů). Rozvodna sestává z 15 polí skříňových rozvaděčů, provedením a přístrojovou výbavou odpovídající době instalace (kromě 2 nových polí pro nouzové osvětlení). Propojovací sběrny mezi jednotlivými poli jsou provedeny jako hliníkové. Údržba rozvodny je již velmi problematická vzhledem k době výroby jednotlivých přístrojů. Během rekonstrukce je doporučena kompletní výměna jednotlivých polí hlavního rozvaděče historické budovy při zachování stávající přívodní napájecí kabeláže. V tomto případě bude problematickou doba montáže, jelikož dotčená rozvodna zajišťuje napájení pro celou historickou budovu předpokládá se využití odstávky provozu během divadelních prázdnin tis. Kč 5 měsíců 2 měsíce*) *) Poznámka: dobou realizace se v tomto případě rozumí samotná montáž na místě (omezení pro provoz) není do ní započten čas, potřebný pro výrobu a dopravu jednotlivých polí rozvaděče. 18 / 108 inženýři s.r.o.

19 Patrové rozvaděče Patrové rozvaděče jsou určeny pro napájení světelných a zásuvkových obvodů v místě osazení. Opět jsou v původním stavu, provedením a přístrojovou výbavou odpovídající době instalace (tj. na hranici životnosti). Údržba rozvaděčů je vzhledem k době výroby jednotlivých přístrojů velmi problematická, doplňování rozvaděčů novými přístroji je konstrukčně poměrně složité. Během rekonstrukce je doporučena kompletní výměna všech patrových rozvaděčů (celkem 46 ks), vč. napájecích vývodů. V odhadu ceny je započtena i požární odolnost rozvaděčů EI/EW 30 dle požadavku požárního specialisty (konkrétnější rozsah požárních odolností bude určeno v další fázi) tis. Kč 4 měsíce 2 měsíce*) *) Poznámka: dobou realizace se v tomto případě rozumí samotná montáž na místě (omezení pro provoz) není do ní započten čas, potřebný pro výrobu a dopravu jednotlivých rozvaděčů Vzduchotechnická zařízení, rozvody a zařízení ÚTV, TÚV Předmět řešení Účelem této dokumentace je provedení technického průzkumu stávajícího stavu technického zařízení v profesi vzduchotechnika, vytápění a chlazení s následujícím cílem: Zmapování koncepčního a provozního stavu zařízení zajišťující vnitřní mikroklimatické podmínky v objektu SOP Z původně navržených projektovaných a provozovaných parametrů ve vazbě na stávající platnou českou legislativu Stanovení odhadu nákladů spojených buď s výměnou systémů techniky prostředí či spojených s částečnou výměnou pro zajištění provozu budovy ve stávajícím rozsahu (event.. i se zlepšením stávající funkce) Seznam vstupních a projektových podkladů Při provozování bylo vycházeno z následujících podkladů: a) Podklady obecné platnosti legislativního rázu Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyziologických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb b) Obecné podklady přebrané vyšším objednatelem Návrh objednávky na poskytnutí služeb technického posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha, vč. technického posouzení stavu jevištní technologie v historické budově Státní opery Praha Podklady obecního stavebního charakteru poskytnuté ateliérem di5 Konzultace a koordinační schůzky svolávaných GP Podklady a dílčí výstupy ostatních profesí poskytnutých GP c) Individuálně získané podklady Individuální prohlídky dotčených objektů 19 / 108 inženýři s.r.o.

20 Výpůjčky dokumentace jednak z archivu SOP i Nové budovy NM (FS) Veřejně přístupné podklady z internetu Obecná historie budovy ve vazbě na zajištění vnitřního prostředí v ní Divadlo bylo vystavěno na místě Novoměstského divadla v blízkosti tehdy likvidovaných městských hradeb na konci 19.století, kdy v roce 1882 německá většina v zemském sněmu prosadila záměr ubudovat nové zděné divadlo jako protiváhu tehdy nově budovanému českému Národnímu divadlu a v sousedství budovanému Národnímu muzeu. Investorem stavby byl spolek Theaterverein, který jako hlavního architekta vyzval vídeňskou firmu Kellner & Helmer, která se stavbami divadel měla na území Evropy velké zkušenosti a která měla zkušenosti i s výstavbou divadel na území Čech a Moravy převážně v německy mluvících oblastech. Jako příklad je možné uvést divadla v Karlových Varech, Jablonci nad Nisou, Brně, Liberci, v Mladé Boleslavi. Divadlo je postaveno v novorenesančním stylu s interiérem plným novorokokové dekorativnosti s kapacitou cca 2000 divákům z čehož cca ¼ byla určena pro státní. Původně byla budova Nového německého divadla umístěna v parku s venkovní kavárnou a blízkým parkingem, kde nejbližší budovy byly nádraží císaře France Josefa (nyní Wilsonovo a z druhé strany Národní muzeum. Nicméně postupem času se okolí budovy nezmenšovalo až na nynější stav: o počátkem 20.let, kdy se divadlo ocitlo ve finanční krizi a bylo nuceno část pozemků obklopující budovu prodat vyrostla v těsné blízkosti divadla Plodinová burza a z druhé strany hotel (místech kde nyní strojí garáže Slovan) o z sedmdesátých letech bylo divadlo rušeno ze zbývajících dvou stran severojižní magistrálou. Všechny tyto skutečnosti měly na systém větrání a vytápění neblahý vliv. Plány původníky systému větrání a vytápění se při zpracování této dokumentace nepodařilo získat, nicméně je předpoklad, že původní systém vytápění a větrání byl z hlediska historických možností založen pouze na vztlakové síle vlivem rozdílných teplot mezi venkovním a vnitřním vzduchem bez pomoci ventilátorů s elektromotorem, které v době vzniku divadla byly v plenkách a jejich provoz byl drahý (z důvodu drahé elektrické energie byla i část osvětlení řešena jako plynová). Přívod vzduchu byl řešen většinou ve spodní části budov zvláště při systému letního větrání. Také v zimním období byl přívod vzduchu řešen ve spodní části budovy, avšak i odvod vzduchu byl u podlahy. Tímto způsobem bylo zajišťováno samostatné vytápění, kdy studený vzduch u podlahy klesal do suterénu, kde byl ohříván pomocí systému parních výměníků, a poté ohřátý stoupal zpět do sálu divadla. Takto vzduch samotížně cirkuloval až se dosáhlo i u podlahy odpovídající teploty. V letním provozu klapkovým systémem se dosáhlo, že odvodní kanály pro zimní provoz sloužily jako přívodní a přes prostor lustru byl přetlakem teplý vzduch odváděn do venkovního prostředí přičemž vzduch byl veden mimo parní výměníky. Přestavování klapek zajišťoval personál divadla. Obdobným způsobem byly větrány a vytápěny lóže. Dále předpokládáme, že malé prostory při fasádě byly vytápěny lokálními kamny na uhlí a větrány přirozeně otevíratelnými okny. Počet výměníků (kaloriferů) dnes již nelze odhadnout. Čerstvý vzduch byl přisáván z okolí divadla většinou anglickými dvorky, přičemž každý nasávací otvor byl vybaven filtrem (napnuté plátno v dřevěném rámu).při pozdějších úpravách byl do systému vřazen i ventilátor, tak aby bylo zajištěno spolehlivějšího chodu a bylo možno i přivádět studený vzduch (adiabaticky zchlazený v kanálech) v letním období. Systém pomocí velkého počtu větracích šachet a kanálů a uzavíracích klapek umožňoval velký počet provozních stavů a možností provozu. Obdobně jako hlediště bylo větráno i jeviště, kdy přívodní kanály byly po stranách jeviště. Vzhledem k tomu, že není k dispozici žádná dokumentace týkající se větrání a vytápění do roku 1970, není možno zmapovat změny a úpravy, které vznikly na tento systém do této doby, ale i s ohledem na změny a možnosti nasávání čerstvého vzduchu vzhledem ke změně okolí stavby jsou více jak pravděpodobné. Nejrazantnější přestavba divadla, které se v té s době jmenovalo Smetanovo a bylo určeno především jako operní scéna Národního divadla a která se dotkla nejen systému větrání, vytápění a klimatizace, ale i provozu a stavebního řešení objektu, byla provedena na přelomu 60. a 70. let 20.století, kdy byla část nově budovaného Národního shromáždění určena jako provozní budova divadla a byly provedeny značné zásahy do vlastní historické budovy a návaznosti na novou Provozní budovu. V té době bylo provedeno i nové energetické napojení klimatizačních systémů s tím, že nová centrální plynová kotelna, která je i v současné době společná i pro prostory bývalého Národního shromáždění i pro všechny prostory nynější Státní opery, umístěná v suterénu. Provozní budovy, kde je i umístěn centrální zdroj chladu produkující chlazenou vodu o teplotním spádu 6/12 C. Oproti původnímu stavu provedení klimatizace historické budovy byl v rámci této rekonstrukce změněn celý systém: o po stránce nové zástavby provaziště nad jevištěm byly umístěny 2 strojovny klimatizace, ve kterých jsou umístěny jednotky pro větrání a klimatizace jeviště a hlediště o zatímco systém větrání a klimatizace jeviště byl do jisté míry zachován (přívod po stranách a odvod v horní části) přívod větracího a vytápěcího vzduchu do hlediště byl kompletně změněn tj. přívod vzduchu je ze stropu a odvod vzduchu pod sedadly v parteru. Původně větrání hlediště zajišťovaly 2 jednotky YORK o celkovém průtoku m 3 h -1, 20 / 108 inženýři s.r.o.

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2009 Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách 13. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01

TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 ING. JIŘÍ SÍTAŘ ING. JIŘÍ SÍTAŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA K 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLKA V ŽELEŠICÍCH ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ A NUCENÉ VĚTRÁNÍ (VZT) Projektová dokumentace řeší ústřední vytápění objektu Mateřské

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště

VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88. parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště VÝSTAVBA HALY DÍLEN - VOJENSKÝ ÚJEZD HRADIŠTĚ- LUČINY 88 parc. č. 1199, st. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště F. 1. 4. c 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1/9 Přílohy Textová část : F.1.4.c01 Technická zpráva

Více

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty

Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty Comfosystems Vzorový návrh kompaktního systému větrání Zehnder pro byty always around you Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Když chcete mít i na malém prostoru hodně čerstvého vzduchu. Jak

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p.187 756 23 Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL

Více

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012)

Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Problematika odvětrání bytů (porada předsedů samospráv 14.listopadu 2012) Co je větrání Větrání je výměna vzduchu v uzavřeném prostoru (obytný prostor, byt). Proč výměna vzduchu Do obytného prostoru (bytu)

Více

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA

F1.4.1c - TECHNICKÁ ZPRÁVA - VZDUCHOTECHNIKA VENTOP S.R.O. Vančurova 945/30 360 17 Karlovy Vary IČ: 182 25 942 Tel.: 353 568 076, 775 705 866 E-mail: projekce@ventop.cz AKCE: KARLOVY VARY, KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO - DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ 21, VÝMĚNA

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

ZVVZ-Enven Engineering

ZVVZ-Enven Engineering ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člen ZVVZ Group, je nositelem know-how a pokračovatelem tradičního dodavatele ZVVZ a.s. všech vzduchotechnických zařízení a jeho systémů pro jaderné elektrárny se všemi potřebnými

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

Proudění vzduchu Nucené větrání

Proudění vzduchu Nucené větrání AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Proudění vzduchu Nucené větrání 8. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet tepelných ztrát

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco

Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Ohřev teplé vody pomocí technologie SANDEN AquaEco Technologie ECO CUTE ECO CUTE Nová japonská technologie pro tepelná čerpadla vzduch/voda Využívá přírodního neškodného chladiva CO 2 Hlavní výhody Výstupní

Více

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR I. Smluvní strany 1. PB-CENTRUM spol. s r. o. se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Františkem Budínem, jednatelem

Více

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL

Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Temperování betonových konstrukcí vzduchem CONCRETCOOL Inovativní systém u nás chladí příroda Nová knihovna Humboldtovy univerzity, Berlín. Foto Stefan Müller. Centrální knihovna, Ulm. Foto Martin Duckek.

Více

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2.

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2. F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2 index E_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Listopad 2012 DVEŘE

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví

Profil společnosti. Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Profil společnosti Kompresorová technika Průmyslové chlazení Rozvody technických plynů Dodávky pro zdravotnictví Společně najdeme řešení Let s find solution together O společnosti Společnost BSJ group

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE standardy vybavení Konstrukční systém - ZALOŽENÍ OBJEKTU DLE INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU DESKA+ PILOTY - PODZEMNÍ STAVBA ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE - NADZEMNÍ STAVBA CIHELNÝ

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

F.1.1.1. Technická zpráva

F.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Zdroj tepla pro objekt Klíčova 7, Tržní 10, Brno List č. 1 Obsah : F.1.1.1.a. F.1.1.1.b. F.1.1.1.c. F.1.1.1.d. F.1.1.1.e. F.1.1.1.f. F.1.1.1.g. F.1.1.1.h. F.1.1.1.i. F.1.1.1.j. F.1.1.1.k. Účel

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Residenciat. Technické podklady

Residenciat. Technické podklady NA 0 Tepeln á čer p adl a - C hlazen í - V zduchotechnika - Te p e l n é výmění k y Residenciat Technické podklady 24.1.2011 Residenciat Topení / chlazení Komfortní řešení pro vaše bydlení Celoroční využití

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání

TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání OXYGEN KČ 2014.CZ TĚLESO KTERÉ DÝCHÁ : Inteligentní a zdravé větrání Jaga Oxygen není tradiční systém ventilace, ale energeticky účinný ventilační systém. Oxygen Hybrid řešení jsou připravena pro použití

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

WWW.MILOTA.CZ SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTI

WWW.MILOTA.CZ SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTI WWW.MILOTA.CZ SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTI WWW.MILOTA.CZ KDO JSME A CO JE SYSTÉM ODBORNÉ SPRÁVY NEMOVITOSTI? WWW.MILOTA.CZ MILOTA Kladno, spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která poskytuje

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí

Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí 1. Zadání Dne 30. 04. 2012 byly předány zpracovateli podklady k výše uvedenému objektu a současně byla provedena vizuální

Více

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM.

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVILOSTI PARCELA SE NACHÁZÍ V MĚSTE BRNĚ. LEŽÍ NA OKRAJI BRNĚNSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY, NA KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MĚSTSKÉ PARKY A DŮLEŽITÉ KULTURNÍ STAVBY. KONKRÉTNĚ JDE O KŘIŽOVATKU

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Díky více než 125 letům věnovaným výzkumu a vývoji a miliónům instalací v oblasti vytápění a chlazení po celém světě pro nás neexistují žádné hranice, žádná omezení. Kompaktní předávací stanice Alfa Laval

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Větrání průmyslových, komerčních a občanských staveb. Větrání provozů se specifickými požadavky

Větrání průmyslových, komerčních a občanských staveb. Větrání provozů se specifickými požadavky portfolio co děláme Větrání průmyslových, komerčních a občanských staveb Větrání provozů se specifickými požadavky ATEX (nevýbušnost) Seizmická odolnost Čistitelnost a mikrobiální nezávadnost Odolnost

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více