Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha"

Transkript

1 PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP di5 architekti Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha zpracováno pro Státní operu projekční kanceláří inženýři v Praze / 108 inženýři s.r.o.

2 1. Základní údaje Historická budova Stavebně - architektonická část Koncepce památkové ochrany Restaurátorské práce Výměna sedadel a polstrování Výměna PVC v hlavním sále Koncepce dotvoření interiérových prvků v prostorách poškozených dodatečnými zásahy Stavební úpravy a udržovací práce v provozní části historické budovy Stavebně - konstrukční část Revitalizace stavební části divadelní točny Technologická část Elektroinstalace a rozvaděče Vzduchotechnická zařízení, rozvody a zařízení ÚTV, TÚV Rozvody vodovodu a kanalizace Slaboproudé rozvody a CCTV Měření a Regulace ( částečně společné s provozní budovou) Požárně bezpečnostní řešení Divadelní technologie, audiovizuelní technologie a osvětlovací technika Dolní sféra Horní sféra Osvětlovací technika Audiovizuelní technologie Prostorová akustika Provozní budova Stavebně - architektonická část Fasáda Výměna podhledů Rekonstrukce podlahy sborového sálu Rekonstrukce podlahy chodby 1.pp včetně kolejí systému skladování kulis Rekonstrukce interiérových prvků Technologická část Elektroinstalace a rozvaděče Vzduchotechnická zařízení, rozvody a zařízení ÚTV, TÚV Rozvody vodovodu a kanalizace Měření a Regulace ( částečně společné s historickou budovou) Požárně bezpečnostní řešení Audiovizuelní technologie Prostorová akustika Venkovní prostory Rekonstrukce parkoviště Rekonstrukce nástupního prostoru Rekonstrukce venkovních schodišť Depozitář Čakovice Stávající stav Stavebně - architektonická část Sanace a rekonstrukce stávajících konstrukcí Nový vestavek pro skladování kostýmů Sytém pro skladování kulis Technologická část Elektroinstalace Vzduchotechnická zařízení a vytápění Použité prameny Přílohy Závěr / 108 inženýři s.r.o.

3 1. Základní údaje Název dokumentu: Objednatel: Technické posouzení historické a provozních budov Státní opery Praha Ministerstvo kultury ČR Maltézské náměstí 471/ Praha-Malá Strana Autor: Část stavební, architektonická a koordinace inženýři, s.r.o. - Ing. Petr Lošťák, Autorizovaný inženýr pro obor pozemních staveb ČKAIT tt Koubkova Praha 2 Spolupráce a konzultace: Část stavební - fasádní systémy SIPRAL a.s. Třebohostická 3165/5a Praha 10 Část technologická - nucené větrání, chlazení a vytápění Petlach TZB s.r.o. Holubova Praha 5 Část technologická - silnoproudé instalace Ing. Radek Procházka Jana Drdy Příbram VII 3 / 108 inženýři s.r.o.

4 Část technologická - slaboproudé instalace, kamerový systém MEZEZ ing.karel Mašek Nevanova Praha 6 Část technologická - zdravotechnické instalace Ing. Jan Svátek Pod vrstevnicí Praha 4 Část technologická - měření a regulace Ing. Ivan Novotný V Dolině Praha 10 Část divadelních technologií Gradior Tech, a.s. Křižíkova Brno Část audiovizuelních technologií Ing. Martin Vondrášek Pod Klaudiánkou 1027/ Praha 4 - Podolí Část audiovizuelních technologií Ing. Tomáš Mayerhofer Branislavova 1415/ Beroun 4 / 108 inženýři s.r.o.

5 Část požárně - bezpečnostního řešení atelier A1 s.r.o. Hlavatého 621/ Praha 4 - Háje Geodetické měření Jarůšek a Láznička zeměměřiči Thákurova Praha 6 Geologické posouzení RNDr. Jana Krausová Vřesová 8/ Praha 8 - Trója Geotechnické posouzení Ing. Radek Šťastný Bohuliby 244/ Jílové u Prahy Datum vyhotovení : Anotace: Hodnocení: Předmětem dokumentu je posouzení stavebně-technologického stavu historické a provozní budovy SOP včetně jevištních a audiovizuálních technologií s přihlédnutím k možnostem etapizací, variantních řešení, finančních odhadů a stanovení možného okruhu dodavatelů technického řešení. Prioritní akce, které jsou nezbytné pro provoz, řešení konstrukcí a technologií, které jsou v havarijním stavu Akce, které jsou ze střednědobého hlediska nezbytné, řešení konstrukcí a technologií, jejichž životnost bude naplněna ve výhledu 10 let a jejichž řešení může přinést značné provozní úspory Akce, které jsou ze dlouhodobého hlediska nezbytné, řešení konstrukcí a technologií, které mají vliv především na reprezentativnost prostorů 5 / 108 inženýři s.r.o.

6 2. Historická budova 2.1. Stavebně - architektonická část Koncepce památkové ochrany Historie objektu ( zdroj- Tomáš Vrbka: Státní opera Praha. Historie divadla v obrazech a datech ) Historie divadelní budovy, která od 1. dubna 1992 nese jméno Státní opera Praha a jejíž minulost stála vždy neprávem, i když v české metropoli celkem pochopitelně ve stínu Národního divadla, se začala psát ve druhé polovině 19. století. Čechy tehdy náležely k mnohonárodnostní rakousko-uherské monarchii a v Praze žila poměrně početná německá menšina. Zrození velkolepého českého divadla Národního divadla v roce 1883 nepřímo způsobilo, že i pražská německá obec zatoužila po reprezentativnějším sídle divadelních múz. 4. února 1883 byl ustaven Německý divadelní spolek (Deutscher Theaterverein), jehož cílem bylo v prvé řadě nashromáždit finanční prostředky. Architektonické plány byly svěřeny zavedené vídeňské firmě Fellner und Helmer, která přizvala ke spolupráci architekta tamního Burgtheatru Karla Hasenauera. Vedením stavby byl pověřen pražský architekt Alfons Wertmüller, který se zhostil svého úkolu se ctí a za dvacet měsíců předal k užívání dokončenou a plně funkční divadelní budovu Nové německé divadlo (Neues deutsches Theater), které může být z hlediska historické kontinuity považováno za jednoho z legitimních předchůdců dnešní Státní opery Praha. Svým prostorným hledištěm stejně jako svou neorokokovou výzdobou patří tato divadelní budova k nejkrásnějším v Evropě. 6 / 108 inženýři s.r.o.

7 Památková ochrana Historická budova Státní opery Praha je kulturní nemovitou památkou vyhlášenou a evidovanou pod číslem rejstříku 40222/ Na veškeré stavební a technologické zásahy se stahuje zákon o státní památkové péči 20/1987 Sb. ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. Z toho faktu prakticky vyplývá, že veškeré stavební a technologické zákroky ( vyjma běžné údržby technologický částí) podléhají vyjádření Národního památkového ústavu a odboru památkové péče pražského magistrátu. Pro projekční přípravu lze předpokládat následující nutné termíny pro projednání: Zásahy mimo reprezentativní prostory ( diváckou část ) objektu bez vlivu na historickou výzdobu Zásahy do reprezentativních prostor ( divácká část ) objektu s vlivu na historickou výzdobu cca 2 měsíce cca 4-6 měsíců V rámci posouzení byla provedena konzultace a prohlídka objektu zástupci Národního památkového ústavu, které se zúčastnili Ing. arch Martina Bártová, Ing. arch Ondřej Ševců a PhDr. Jana Teichmanová. Veškeré předpokládané zásahy byly se zástupci Národního památkového ústavu prokonzultovány a bylo konstatováno, že v současné době nejsou známé žádné podstatné informace, které by jednotlivým akcím z hlediska památkové péče bránily. V letech proběhlo postupné zrestaurování veškeré venkovní výzdoby a kovových prvků. Tím pádem venkovní plášť nevyžaduje stavební ani historické zásahy Historická dokumentace, pasportizace V rámci přípravy rekonstrukčních prací se doporučuje provést kompletní pasportizaci objektu, vyhledat veškerou historickou dokumentaci, převést jí do elektronické podoby a sestavit do patřičného systému, tak aby vznikl jednotný a přehledný dokument popisující stavebně-historický vývoj a stávající stav Restaurátorské práce Veškeré restaurátorské práce v objektu byly zkonzultovány se zástupkyní Národního památkového ústavu PhDr. Janou Teichmanovou. Obecně lze označit stav vnitřní výzdoby a interiérových prvků jako částečně poškozený a vyžadující restaurátorský zákrok. Jakékoliv zásahy do těchto partií vyžadují nejprve důkladný průzkum, fotodokumentaci a pasportizaci a musí být v náležitém předstihu ohlášeny a konzultovány s NPÚ. Restaurování hlavního sálu bude vyžadovat speciální atypické lešení. 7 / 108 inženýři s.r.o.

8 Štuková výzdoba Štuková výzdoba tvoří hlavní část interiérového dekoru z původní realizace. Nachází se především v hlavním sále, vstupním foyeru, salonku, vstupních chodbách a ve foyeru ve 3.n.p.. Jedná se o stropní a nástěnnou výzdobu ze štukové sádry, která je v současné době na mnoha místech překryta akrylátovým a hlinkovým nátěrem. Akrylátový nátěr způsobuje degradaci a rozpad prvků vlivem uzavřené vlhkosti. V průběhu restaurování budou odstraněny veškeré zvětralé a nesourodé části, budou sejmuty otisky říms a profilací pro potřeby výroby faximilií. Celý povrch bude mechanicky a chemicky očištěn od nánosů prachu. Dále budou povrchy penetrovány a doplňovány vápennou omítkou identických vlastností s hist. omítkou a sádrovým kletem.. Plastická výzdoba bude doplněna použitím plechových šablon a vozíku. U složitějších prvků dojde k modelování na místě a nebo k osazení ateliérové faximile. Bude užito napuštění šelakem, domodelování hlínou a následné zhotovení sádrolukoprenové formy pro další odlévání. Odlitky budou vyztuženy nekorodující ocelí a následně budou retušovány tis. kč 6 měsíců nelze určit Zlacení Pozlacovačské práce na štukových dekorech budou provedeny v rozsahu původního zlacení na základě restaurátorského průzkumu. Proběhne sjednocení savosti povrchů a upevnění plátkového metálu za použití mixitonu.ostatní prvky zlacení budou doplněny a citlivě začleněny do zlacených partií tis. kč 6 měsíců nelze určit 8 / 108 inženýři s.r.o.

9 Stropní fresky Stropní a nástěnné malby budou doplněny dle dochovaných fragmentů ostatní výmalby. Jedná se o figurální a rostlinou výmalbu v několika odstínech a tónech tis. kč 6 měsíců nelze určit Celoplošná výmalba Vzhledem k míře znečištění a užití nevhodných nátěrů je nutné veškeré reprezentativní prostory celoplošně očistit, penetrovat a vymalovat tis. kč 6 měsíců nelze určit 9 / 108 inženýři s.r.o.

10 Zrcadla lóží V ložích se nalézá 72 kusů původních zrcadel od firmy Felmer a Helmer. Jedná se o sádrové odlitky imitující dřevořezbu. Původní zlacení je překryto šelakem a zlacením z poslední rekonstrukce, které je sice provedeno na poliment, ale bez podkladu, takže ho nelze leštit. Plochy zrcadel postupně slepnou. Předpokládá se, že bude použit podkladní materiál obdobného složení jako původní a zlato o kvalitě 22 karátů a příměsí jiných kovů pro docílení identické barevnosti. Skla budou vyměněna tis. kč 6 měsíců nelze určit Vnitřní dveře Vnitřní dveře reprezentativní části divadla jsou původní opatřené nevhodnými ovými nátěry,samozavírači a dorazy. V roce 2005 proběhl odborný průzkum. Dveře jsou z časti z tvrdého a z části z měkkého dřeva, některé jsou bohatě zdobeny profilacemi a ornamentálními motivy. Původní materiál dveří je pevný nedegradovaný a dveřní křídla tím pádem nejsou zkřivená. Průzkum dále potvrdil, že finální povrch původní úpravy byl shodný s povrchem vnějšího pláště. Restaurátorské práce budou probíhat na místě i v atelieru. Kování bude odstrojeno a repasováno. Budou odstraněny dorazy. Dřevěné plochy budou vybroušeny a lazurovány, fasetová skla ponechána původní. Nepůvodní mačkaná skla budou zaměněna za leptaná. Samozavírač budou užity identické s vnějším pláštěm. U vnitřních dveří z měkkého dřeva existuje domněnka, že byly původně z vnějšku fládrované. Pokud se tento princip prověří, měl by být dle požadavku NPÚ aplikován. Nalezení vhodného dodavatel může být problematické. Vnitřní strana je opatřena textilní tapetou lóže tis. kč 6 měsíců nelze určit Doplňkové konstrukce a práce V rámci restaurátorských prací bude nutné zřídit lešení a opatřit sedadla a látkové motivy celoplošným zakrytím a vyhotovit závěrečné zprávy tis. kč 6 měsíců nelze určit 10 / 108 inženýři s.r.o.

11 Výměna madel na schodišťovém zábradlí V rámci restaurátorských prací bude nutné přepolstrovat a případně zrestaurovat zábradelní madla. V tomto směru nebyl zatím proveden žádný průzkum a tím pádem nelze odhadnout náklady Výměna sedadel a polstrování Stávající sestava sedadel v celém jevišti pochází z rekonstrukce ze 70. let 20. století. Užitý design zpracování neodpovídá materiálově a ni esteticky kvalitám původního interiéru. Polstrování sedáků a opěradel je na exponovaných místech povrchově narušené a vzhledem k intenzitě používání lze předpokládat, že během několika let dojde k jeho dožití. Nabízí se tři základní varianty řešení : Varianta A - repase stávajících sedadel, Varianta B - dodávka podobného typu, Varianta C - dodávka historizujících sedadel Varianta A Varianta B Varianta C tis. kč tis. kč tis. kč 2 měsíce 4 měsíce 4 měsíce 4 měsíců 2 měsíce 2 měsíce Výměna PVC v hlavním sále V prostoru hlediště je pod sedadly instalováno PVC. Tento materiál neodpovídá estetice prostoru a zhoršuje prostorovou akustiku. 400 tis. kč 6 měsíce 1 měsíc Koncepce dotvoření interiérových prvků v prostorách poškozených dodatečnými zásahy Vzhledem k dodatečným zásahům do interiérů reprezentativní části divadla by bylo vhodné doplnit částečně výzdobu v některých prostorách chodeb a foyerů, tak aby byl celkový vjem komplexní. Dotčené prostory byly historicky zcela zbaveny vnitřní štukové i truhlářské výzdoby a působí v těsném sousedství bohatě dekorovaných místností hlavního foyeru a sálu velmi chudě až " vybydleně". Předpokládá se, že by se výzdoba doplňovala na základě historické dokumentace popřípadě na základě architektonického návrhu. 11 / 108 inženýři s.r.o.

12 lze určit na základě projekčního návrhu 6 měsíců 4 měsíce Stavební úpravy a udržovací práce v provozní části historické budovy Výměna podhledů V chodbách provozní části jsou instalovány podhledy z děrovaných akustický desek. Desky jsou na mnoha místech poškozené stejně jako jejich olištování. Navrhujeme podhled demontovat a instalovat nový SDK podhled. Výměra řešené části je cca 300 m2 360 tis.kč 2 měsíců 2 měsíce 12 / 108 inženýři s.r.o.

13 Výměna podlahových krytin V chodbách provozní části tvoří nášlapnou část podlahy PVC ze 70. let. Tato krytina je na hranici životnosti. Navrhujeme krytinu vyměnit za soudobé zátěžové PVC: Výměra řešené části je cca 550 m2 800 tis.kč 2 měsíce 1 měsíc Celoplošná výmalba Vzhledem k zásahu do konstrukcí podhledů, výměně PVC a nízké estetické kvalitě omyvatelných nátěrů na chodbách doporučujeme provést celoplošnou výmalbu provozní části 500 tis.kč 2 měsíce 1 měsíc 13 / 108 inženýři s.r.o.

14 PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP 2.2. Stavebně - konstrukční část Revitalizace stavební části divadelní točny di5 architekti Popis zařízení a stavební konstrukce Zásadním prvkem divadelní technologie SOP Praha je jevištní točna. Jedná se o masivní otočné hydraulické zařízení o vnějším průměru cca 16 metrů a o celkové výšce 7,85 metru. Projekčně bylo zařízení navrženo vídeňsko kanceláří Waagner biro a vyrobeno ostravskými strojírnami. Jedná se o jedinečný typ jevištní točny s tzv. královskou hřídelí. Váha zařízení byla odhadnuta na cca kg. Strojní část divadelní točny je osazena do železobetonového monolitického základu kruhového tvaru o průměru cca 5 metrů, tloušťky 75 cm, založeného do hloubky m.n.m. Tato konstrukce byla zrealizována na počátku 70. let v rámci rekonstrukce a dostavby architekta Prágra Definice problému divadelní točny V průběhu užívání zařízení došlo k vychýlení celého mechanismu točny v řádech centimetrů ( přesné viz. kap. geodetické zaměření) na jevišti vznikl výškový odskok, který znehodnocuje uživatelské vlastnosti. Při využití pro balet musí být podlaha celého jeviště zakryta speciální vyrovnávací podlahou, jejíž montáž a demontáž znesnadňuje střídání různých typů představení, dále je výškový odskok problematický při pojíždění jeviště klecovými vozy kulis. Pracovníci SOP uvedli, že k poklesu došlo po výstavbě metra v průběhu 70.let. Ve zprávě z měření točny z roku 1997 je uvedena domněnka, že točna byla ve sklonu již při její realizaci Geodetické zaměření Geodetické zaměření točny bylo uskutečněno v roce 1997 a v roce 2011 jako součást tohoto posouzení bylo provedeno opakované srovnávací měření při zachování obdobné metodiky měření. První měření bylo provedeno geodetickou firmou A.G.I., Reslova 4, Plzeň ve spolupráci se strojírenskou projekční firmou KONSTRUKCE Jiří Růžička. Výsledky měření byly v rámci tohoto posouzení předány firmě JARŮŠEK LÁZNIČKA ZEMĚMĚŘIČI, aby bylo možné srovnat naměřené deformace. Při obou akcích bylo provedeno měření kontrolního bodu v zabrzděné poloze i při otáčení a výškové úrovně okolní pevné podlahy. Při soudobém měření bylo dále provedeno měření dolní pohyblivé technologické podlahy a také zaměření pevné nosné konstrukce vodících kladek hlavní hřídele, která je pevně spojená se železobetonovým základem. 14 / 108 inženýři s.r.o.

15 Zaměření 1995 Zaměření 2011 Pro posouzení míry naklopení točny a změny tohoto naklopení v čase je podle nás rozhodující měření při otáčení točny. Točna v klidovém stavu je usazena na hydraulických brzdách, které konstrukci nadzvedávají a pravděpodobně významně ovlivňují její klidovou polohu. Z tohoto důvodu jsou výškové hodnoty získané v klidové zabrzděné poloze málo vypovídající. Vodorovné naklopení točny v roce 1995 bylo naměřeno 19,8 mm, v roce 2011 vzrostla tato hodnota na 33,2 mm. Točna je nakloněna směrem do hlediště, i když se vizuálně naklonění jeví obráceně směrem k zadní stěně jeviště.. Z tohoto srovnání lze s vysokou pravděpodobností vyslovit závěr, že deformace točny není ustálená a že její nárůst se zdá být praktický lineární v čase. Předpokládaný vývoj deformace v čase znázorňuje přiložený graf. předpokládaný vývoj naklopení točny v mm Součástí aktuálního měření bylo i zaměření nosné konstrukce kladek, která je pevně spojena ze základem. Naklopení této konstrukce odpovídá jak poměrnou velikostí, tak směrem naklopení rotující podlahy točny. měření pevné části mechanizmu nelze srovnat s předchozími hodnotami, protože ty nebyly v roce 1997 pořízeny. Z tohoto lze usoudit, že k naklopení dochází v základové spáře a že tato deformace se neustále zvětšuje. 15 / 108 inženýři s.r.o.

16 Geologické poměry V rámci tohoto posouzení byla provedena odborným geologem RNDr. Krausovou rešerše archivních podkladů zachycujících inženýrskogeologické poměry dotčené lokality. Podkladní horninu v lokalitě tvoří tzv. Dobrotivské břidlice. Jedná se o metrů mocné souvrství černošedých jílovitých břidlic, místy se silitovou příměsí, hustě slídnatých. Břidlice jsou dobře vrstevnaté o mocnost vrstev 5-10 cm, jejich uklonění je severozápadním směrem. V odkryvech při stavbě metra C bylo zjištěno značné tektonické porušení s četnými ohlazy. Svrchní vrstvu o mocnosti 2-4 metry tvoří naplaveniny vinohradského potoka. Hladina podzemní vody se předpokládá ve výšce 204,5 m.n.m Geotechnické poměry Základová spára konstrukce točny by se podle původní projektové dokumentace měla nacházet v nadmořské výšce 202, 87 m.n.m. a je tudíž pod hladinou podzemní vody. Základová spára by se měla s velkou pravděpodobností bezpečně nacházet v souvrství jílovitých břidlic. Výpočtová únosnost horniny R4 při předpokládaném zatížení a ploše základu je dostatečná se značnou rezervou. Jako příčina problému se tím pádem jeví existence podkladní pravděpodobně štěrkové vrstvy pod základem (zakreslená v původní projektové dokumentaci), jejíž užití je v daném případě podloží z jílovitých břidlic nevhodné. Je pravděpodobné, že dochází k trvalému zvodnění spáry, k narušování a vyplavování břidlice. Tento efekt může být umocněn zvýšeným prouděním podzemní vody díky drenážní vlastnosti nedaleké stavby metra. Tyto předpoklady by bylo možné nejlépe ověřit kopanou sondou na úroveň základové spáry. Sondu by bylo vhodné provést v místě vnějšího líce základu v prostoru přístupového schodiště do prostoru základu Navrhované opatření Pro trvalé odstranění příčiny probíhající deformace točny je podle našeho názoru nezbytný zásah do základové konstrukce. Pro stabilizaci základu se nabízejí dvě základní metody - injektování podkladní vrstvy nebo instalace mikropilot. Při aplikaci první varianty by byla plošně provrtána deska základu a byla by tlakově injektována vrstva podkladního štěrku. Reálnou možnost injektáže by se měla předem ověřit kopanou sondou, neboť možnost injektáže podloží z břidlic je poměrně omezená a bude závislá na skutečném stavu a provedení základové spáry. Rovněž přístup k vnitřní straně základu a možnost jeho provrtání bude vzhledem umístěné technologii stroje poměrně omezená. 16 / 108 inženýři s.r.o.

17 Při podchycení základu mikropilotami by po částečné demontáži mechanizmus točny bylo provedeno cca 8-10 mikropilot vetknutých do skalního podloží a zakotvených do betonové základové desky. Tyto piloty by bylo možno vyvrtat pomocí rozměrově nenáročné sklepní vrtné soupravy, kterou lze instalovat do 1. podzemního podlaží budovy opery. Piloty by byly umístěny po obvodě základu u vnitřního líce základové stěny. Doporučujeme použít variantu mikropilot, která bezpečně odstraní příčinu sedání základu a zdá se být technologicky proveditelná. Rovněž tato varianta nevyžaduje provádění sond a komplikované vyhodnocování příčin problému. Po podchycení základu bude nutné provést srovnání technologie stroje do vodorovné polohy. V přípravné fázi je nutné zpracovat podrobnou projektovou dokumentaci, provést přesné zaměření směru náklonu osy točny, zajistit podklad od blízkých podzemních objektů, zejména metra. Projekt musí řešit ochranu proti zatékání podzemní vody v době vrtání či kopání, ekologické souvislosti s vyteklou agresivní hydraulickou kapalinou a podobně. Jako dočasné řešení je také možné realizovat pouze rektifikaci a vyrovnání mechanizmu stroje (viz kapitola posouzení technologie). V tom případě se dá předpokládat, že se mírně redukují excentrické síly způsobené nakloněním točny a mohlo by dojít k mírnému zpomalení naklánění základu. Pokud by technologie umožňovala pravidelnou rektifikaci mechanizmu bez omezení v intervalu přepokládaných budoucích deformací, lze tímto způsobem točnu provozovat v řádu let bez nutnosti zásahu do stavebního základu stroje. V tomto případě by na základovou konstrukci měly být instalovány měřící body, které by byly následně pravidelně monitorovány tis. kč 3 měsíce 6 měsíců realizační návaznost na kap / 108 inženýři s.r.o.

18 2.3. Technologická část Elektroinstalace a rozvaděče Podklady Všeobecně Hlavní rozvodna HR Místní prohlídka (24. března 2011, 5. dubna 2011) Konzultace se zástupci správy a údržby budovy Původní dokumentace silnoproudých rozvodů (dokumentace skutečného provedení, 03/1973) Zpráva o revizi elektrického zařízení č. 24/HA/IV/ z 04/2008, p. Hanzík Stav silnoproudé elektroinstalace odpovídá době montáže (tj. 1969) z pohledu bezpečnostních, spolehlivostních i estetických kritérií. Elektroinstalace jako celek je z hlediska bezpečnosti (posuzováno dle legislativy platné v době uvedení do provozu) provozuschopné, nicméně její stav je na hranici své životnosti. V současné době je, i přes veškerou snahu údržby, již velmi problematická náhrada jednotlivých prvků elektroinstalace vzhledem k době výroby (např. přístrojové náplně rozvaděčů, světelných zdrojů, ). Navíc jsou podružné napájecí trasy (mezi patrovými rozvaděči a koncovými zařízeními) provedeny hliníkovými vodiči, které do budoucna výrazně zvyšují riziko možných výpadků napájení vlivem degradace materiálových parametrů (lámání nebo tečení hliníkových vodičů). Jednotlivá stoupací vedení (pro kuloáry K1-K4, pro jeviště J1-J2) již byla zaměněna za vedení měděná předpokládá se jejich obecné zachování (po z stavu proměřením před samotnou rekonstrukcí). Na základě výše zmíněného je doporučena komplexní rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace tak, aby odpovídala dnešním technologickým a bezpečnostním standardům (konkrétní navrhované kroky viz níže). Historická budova je napájena prostřednictvím hlavní rozvodny HR, jež je propojena s hlavní rozvodnou nízkého napětí objektu (umístěné v suterénu provozní budovy) kabelovým vedením 10 AYKY (z toho 3 AYKY pro světelné a zásuvkové okruhy, 7 AYKY pro napájení pohonů). Rozvodna sestává z 15 polí skříňových rozvaděčů, provedením a přístrojovou výbavou odpovídající době instalace (kromě 2 nových polí pro nouzové osvětlení). Propojovací sběrny mezi jednotlivými poli jsou provedeny jako hliníkové. Údržba rozvodny je již velmi problematická vzhledem k době výroby jednotlivých přístrojů. Během rekonstrukce je doporučena kompletní výměna jednotlivých polí hlavního rozvaděče historické budovy při zachování stávající přívodní napájecí kabeláže. V tomto případě bude problematickou doba montáže, jelikož dotčená rozvodna zajišťuje napájení pro celou historickou budovu předpokládá se využití odstávky provozu během divadelních prázdnin tis. Kč 5 měsíců 2 měsíce*) *) Poznámka: dobou realizace se v tomto případě rozumí samotná montáž na místě (omezení pro provoz) není do ní započten čas, potřebný pro výrobu a dopravu jednotlivých polí rozvaděče. 18 / 108 inženýři s.r.o.

19 Patrové rozvaděče Patrové rozvaděče jsou určeny pro napájení světelných a zásuvkových obvodů v místě osazení. Opět jsou v původním stavu, provedením a přístrojovou výbavou odpovídající době instalace (tj. na hranici životnosti). Údržba rozvaděčů je vzhledem k době výroby jednotlivých přístrojů velmi problematická, doplňování rozvaděčů novými přístroji je konstrukčně poměrně složité. Během rekonstrukce je doporučena kompletní výměna všech patrových rozvaděčů (celkem 46 ks), vč. napájecích vývodů. V odhadu ceny je započtena i požární odolnost rozvaděčů EI/EW 30 dle požadavku požárního specialisty (konkrétnější rozsah požárních odolností bude určeno v další fázi) tis. Kč 4 měsíce 2 měsíce*) *) Poznámka: dobou realizace se v tomto případě rozumí samotná montáž na místě (omezení pro provoz) není do ní započten čas, potřebný pro výrobu a dopravu jednotlivých rozvaděčů Vzduchotechnická zařízení, rozvody a zařízení ÚTV, TÚV Předmět řešení Účelem této dokumentace je provedení technického průzkumu stávajícího stavu technického zařízení v profesi vzduchotechnika, vytápění a chlazení s následujícím cílem: Zmapování koncepčního a provozního stavu zařízení zajišťující vnitřní mikroklimatické podmínky v objektu SOP Z původně navržených projektovaných a provozovaných parametrů ve vazbě na stávající platnou českou legislativu Stanovení odhadu nákladů spojených buď s výměnou systémů techniky prostředí či spojených s částečnou výměnou pro zajištění provozu budovy ve stávajícím rozsahu (event.. i se zlepšením stávající funkce) Seznam vstupních a projektových podkladů Při provozování bylo vycházeno z následujících podkladů: a) Podklady obecné platnosti legislativního rázu Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyziologických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb b) Obecné podklady přebrané vyšším objednatelem Návrh objednávky na poskytnutí služeb technického posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha, vč. technického posouzení stavu jevištní technologie v historické budově Státní opery Praha Podklady obecního stavebního charakteru poskytnuté ateliérem di5 Konzultace a koordinační schůzky svolávaných GP Podklady a dílčí výstupy ostatních profesí poskytnutých GP c) Individuálně získané podklady Individuální prohlídky dotčených objektů 19 / 108 inženýři s.r.o.

20 Výpůjčky dokumentace jednak z archivu SOP i Nové budovy NM (FS) Veřejně přístupné podklady z internetu Obecná historie budovy ve vazbě na zajištění vnitřního prostředí v ní Divadlo bylo vystavěno na místě Novoměstského divadla v blízkosti tehdy likvidovaných městských hradeb na konci 19.století, kdy v roce 1882 německá většina v zemském sněmu prosadila záměr ubudovat nové zděné divadlo jako protiváhu tehdy nově budovanému českému Národnímu divadlu a v sousedství budovanému Národnímu muzeu. Investorem stavby byl spolek Theaterverein, který jako hlavního architekta vyzval vídeňskou firmu Kellner & Helmer, která se stavbami divadel měla na území Evropy velké zkušenosti a která měla zkušenosti i s výstavbou divadel na území Čech a Moravy převážně v německy mluvících oblastech. Jako příklad je možné uvést divadla v Karlových Varech, Jablonci nad Nisou, Brně, Liberci, v Mladé Boleslavi. Divadlo je postaveno v novorenesančním stylu s interiérem plným novorokokové dekorativnosti s kapacitou cca 2000 divákům z čehož cca ¼ byla určena pro státní. Původně byla budova Nového německého divadla umístěna v parku s venkovní kavárnou a blízkým parkingem, kde nejbližší budovy byly nádraží císaře France Josefa (nyní Wilsonovo a z druhé strany Národní muzeum. Nicméně postupem času se okolí budovy nezmenšovalo až na nynější stav: o počátkem 20.let, kdy se divadlo ocitlo ve finanční krizi a bylo nuceno část pozemků obklopující budovu prodat vyrostla v těsné blízkosti divadla Plodinová burza a z druhé strany hotel (místech kde nyní strojí garáže Slovan) o z sedmdesátých letech bylo divadlo rušeno ze zbývajících dvou stran severojižní magistrálou. Všechny tyto skutečnosti měly na systém větrání a vytápění neblahý vliv. Plány původníky systému větrání a vytápění se při zpracování této dokumentace nepodařilo získat, nicméně je předpoklad, že původní systém vytápění a větrání byl z hlediska historických možností založen pouze na vztlakové síle vlivem rozdílných teplot mezi venkovním a vnitřním vzduchem bez pomoci ventilátorů s elektromotorem, které v době vzniku divadla byly v plenkách a jejich provoz byl drahý (z důvodu drahé elektrické energie byla i část osvětlení řešena jako plynová). Přívod vzduchu byl řešen většinou ve spodní části budov zvláště při systému letního větrání. Také v zimním období byl přívod vzduchu řešen ve spodní části budovy, avšak i odvod vzduchu byl u podlahy. Tímto způsobem bylo zajišťováno samostatné vytápění, kdy studený vzduch u podlahy klesal do suterénu, kde byl ohříván pomocí systému parních výměníků, a poté ohřátý stoupal zpět do sálu divadla. Takto vzduch samotížně cirkuloval až se dosáhlo i u podlahy odpovídající teploty. V letním provozu klapkovým systémem se dosáhlo, že odvodní kanály pro zimní provoz sloužily jako přívodní a přes prostor lustru byl přetlakem teplý vzduch odváděn do venkovního prostředí přičemž vzduch byl veden mimo parní výměníky. Přestavování klapek zajišťoval personál divadla. Obdobným způsobem byly větrány a vytápěny lóže. Dále předpokládáme, že malé prostory při fasádě byly vytápěny lokálními kamny na uhlí a větrány přirozeně otevíratelnými okny. Počet výměníků (kaloriferů) dnes již nelze odhadnout. Čerstvý vzduch byl přisáván z okolí divadla většinou anglickými dvorky, přičemž každý nasávací otvor byl vybaven filtrem (napnuté plátno v dřevěném rámu).při pozdějších úpravách byl do systému vřazen i ventilátor, tak aby bylo zajištěno spolehlivějšího chodu a bylo možno i přivádět studený vzduch (adiabaticky zchlazený v kanálech) v letním období. Systém pomocí velkého počtu větracích šachet a kanálů a uzavíracích klapek umožňoval velký počet provozních stavů a možností provozu. Obdobně jako hlediště bylo větráno i jeviště, kdy přívodní kanály byly po stranách jeviště. Vzhledem k tomu, že není k dispozici žádná dokumentace týkající se větrání a vytápění do roku 1970, není možno zmapovat změny a úpravy, které vznikly na tento systém do této doby, ale i s ohledem na změny a možnosti nasávání čerstvého vzduchu vzhledem ke změně okolí stavby jsou více jak pravděpodobné. Nejrazantnější přestavba divadla, které se v té s době jmenovalo Smetanovo a bylo určeno především jako operní scéna Národního divadla a která se dotkla nejen systému větrání, vytápění a klimatizace, ale i provozu a stavebního řešení objektu, byla provedena na přelomu 60. a 70. let 20.století, kdy byla část nově budovaného Národního shromáždění určena jako provozní budova divadla a byly provedeny značné zásahy do vlastní historické budovy a návaznosti na novou Provozní budovu. V té době bylo provedeno i nové energetické napojení klimatizačních systémů s tím, že nová centrální plynová kotelna, která je i v současné době společná i pro prostory bývalého Národního shromáždění i pro všechny prostory nynější Státní opery, umístěná v suterénu. Provozní budovy, kde je i umístěn centrální zdroj chladu produkující chlazenou vodu o teplotním spádu 6/12 C. Oproti původnímu stavu provedení klimatizace historické budovy byl v rámci této rekonstrukce změněn celý systém: o po stránce nové zástavby provaziště nad jevištěm byly umístěny 2 strojovny klimatizace, ve kterých jsou umístěny jednotky pro větrání a klimatizace jeviště a hlediště o zatímco systém větrání a klimatizace jeviště byl do jisté míry zachován (přívod po stranách a odvod v horní části) přívod větracího a vytápěcího vzduchu do hlediště byl kompletně změněn tj. přívod vzduchu je ze stropu a odvod vzduchu pod sedadly v parteru. Původně větrání hlediště zajišťovaly 2 jednotky YORK o celkovém průtoku m 3 h -1, 20 / 108 inženýři s.r.o.

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016.

STUDIE VZT NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE. Slovinská Brno. Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016. NEMOCNICE KYJOV STARÁ CHIRURGIE STUDIE VZT Zpracovatel: SUBTECH, s.r.o. Slovinská 29 612 00 Brno Vypracoval: Ing. Jiří Růžička V Brně, únor 2016 Vzduchotechnika 1 1. Zadání Zadání investora pro vypracování

Více

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ

ZÁBAVNÍ PARK MEDVÍDKA PÚ OBSAH 1 ÚVOD... 2 1.1 Podklady pro zpracování... 2 1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů... 2 1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí... 2 2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Hygienické větrání

Více

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA Akce : Objednavatel: Stupeň: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA 12 Městská část Praha 12, Úřad městské části Písková 830/25, Praha 4 Dokumentace pro

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a 14001 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA a TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. Stavba Objekt Část Stupeň : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA

Více

byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území: Holešovice [730122] 1207, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu

byt č. 3, 4, 2.np parcela: 1162 kat. území: Holešovice [730122] 1207, Katastrální úřad pro hlavní město Prahu TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO Identifikační údaje stavby: název stavby: Stavební úprava a půdní vestavba BD místo stavby: obec: Praha 7-Holešovice místo: Tusarova

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

VZDUCHOTECHNIKA. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva Vypracoval: Ladislav Škůrek Kontroloval: Ing. Radomír Baršč Datum: 10.8.2015 OBSAH 1. Všeobecně 3 2. Koncepce řešení 3 3. Popis zařízení 3 4. Přehled energií 4 5. Požadavky

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice

PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA. Stavební úpravy, nástavba a přístavba. Domov pro seniory Kaplice. SO 01 a SO 02. ul. Míru 366 682 41 Kaplice PROJEKT STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice SO 01 a SO 02 Investor : Domov pro seniory Kaplice ul. Míru 366 682 41 Kaplice Vypracoval : L. Sokolík

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA Tel. 596637037 SANACE ATLETICKÉHO TUNELU 2747 SO 05 dle PD OSA PROJEKT D.1.4.6-01 Místo zakázky Investor Stupeň projektu HIP Projektant Vedoucí zakázky OSTRAVA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. DPS Tomáš Pavlík Ing.

Více

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY I. ÚVOD II. VÝCHOZÍ PODKLADY A DATA III. POPIS A PRINCIP FUNKCE VZT ZAŘÍZENÍ IV. ENERGETICKÁ ČÁST V. POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE VI. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ VII.PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

Více

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

SEZNAM PŘÍLOH. HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY HÁJ VE SLEZSKU, CHABIČOV, MATEŘSKÁ ŠKOLA, KUCHYŇ Zak.č.: JK 233-1 SEZNAM PŘÍLOH ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY Seznam příloh - TECHNICKÁ

Více

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4

Vězeňská služba České Republiky Soudní 1672/1A, Nusle, Praha 4 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY VZDUCHOTECHNIKA Akce : Nástavba objektu E II etapa, Dispoziční úpravy 5.NP na pozemku p.č. 25/2 v katastrálním území Č. Budějovice 7 Investor : Vězeňská služba České Republiky

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Základní řešení systémů centrálního větrání

Základní řešení systémů centrálního větrání Základní řešení systémů centrálního větrání Výhradně podtlakový systém - z prostoru je pouze vzduch odváděn prostor je udržován v podtlaku - přiváděný vzduch proudí přes hranici zóny z exteriéru, případně

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 4 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1207_soustavy_vytápění_4_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

Petlach TZB s.r.o. Na Zlíchově 18 152 00 Praha 5 t: +420 251 552 025-6 firma@petlach.cz DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Petlach TZB s.r.o. Na Zlíchově 18 152 00 Praha 5 t: +420 251 552 025-6 firma@petlach.cz DOKUMENTACE OBJEKTŮ Petlach TZB s.r.o. Na Zlíchově 18 152 00 Praha 5 t: +420 251 552 025-6 firma@petlach.cz DOKUMENTACE OBJEKTŮ D D 0600 0610 VV 00 0610 Vzduchotechnika 0 0610.O00.000 Všeobecné náklady 0 0610.000.01 Pomocné

Více

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III Profese : KLIMATIZACE Zakázkové číslo : 29 09 14 Číslo přílohy

Více

001. TECHNICKÁ ZPRÁVA

001. TECHNICKÁ ZPRÁVA 001. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Ostrava - Radnice Svinov Doplnění chlazení kancelářských prostor Přímé chlazení a navazující profese Ing. Zdeněk Říha Kontroloval: Archívní číslo: P16P067

Více

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP

Obsah. A) F1.4.c 1 Technická zpráva. B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP Obsah A) F1.4.c 1 Technická zpráva B) Výkresy F1.4.c 2 půdorys 1.NP F1.4.c 3 půdorys 2.NP Technická zpráva Úvod V rámci tohoto projektu stavby jsou řešeny základní parametry větrání obchodního centra Philips

Více

Věznice Všehrdy. Klient: Všehrdy 26, Chomutov Studie Z p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé armády Jablonec nad Nisou

Věznice Všehrdy. Klient: Všehrdy 26, Chomutov Studie Z p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé armády Jablonec nad Nisou Vzduchotechnika Stavební objekty: Vězeňská kuchyně Všehrdy Klient: Všehrdy 26, Chomutov 430 01 Stupeň: Projekt č.: Studie Z30424 Datum: 6. 9. 2016 Vedoucí projektu: p. Tomáš Kott ATREA s.r.o. Československé

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY

PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB nedělejte kompromisy a spolupracujte s profesionály nedělejte kompromisy a spolupracujte s profesionály GADES solution GADES solution........ D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB RD Grácovi, Mokrá Hora MECHANICKÉ

Více

Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky

Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Strojovna vzduchotechniky Prostorové nároky 9. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima budov, výpočet

Více

F.1.4.c. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.4.c. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Úprava WC v kulturním domě Libice nad Cidlinou Investor: Obec Libice nad Cidlinou Projekt pro provádění stavby F.1.4.c VZDUCHOTECHNIKA F.1.4.c. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh: F.1.4.c 01

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice

Město Bílina- Nové toalety ve 2.NP, Bílina- radnice Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče.

ÚVOD. 1.6 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ Celkové provozní řešení objektu se nemění. Objekt slouží pro účely rehabilitace v ústavu sociální péče. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

2) Charakteristika zařízení

2) Charakteristika zařízení 1 Předmětem technické zprávy je popis řešení rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni restaurace Tyrol v areálu ZOO Zlín- Lešná. Nový větrací systém je navržen pro zvýšení větracího výkonu a snížení energetické

Více

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY OBSAH DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY OBSAH DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) OBSAH DOKUMENTACE

Více

CAD pro techniku prostředí (TZB)

CAD pro techniku prostředí (TZB) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ CAD pro techniku prostředí (TZB) Kreslení vzduchotechniky http://ottp.fme.vutbr.cz/cad/

Více

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory 57. konzultační den 16.10.2014 Kvalita vnitřního prostředí

Více

Obsah 1) ÚVOD ) VÝCHOZÍ PODKLADY ) POŽADOVANÉ HODNOTY MIKROKLIMATU ) ROZDĚLENÍ ZAŘÍZENÍ A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...

Obsah 1) ÚVOD ) VÝCHOZÍ PODKLADY ) POŽADOVANÉ HODNOTY MIKROKLIMATU ) ROZDĚLENÍ ZAŘÍZENÍ A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ... Obsah 1) ÚVOD... 2 2) VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 3) POŽADOVANÉ HODNOTY MIKROKLIMATU... 3 4) ROZDĚLENÍ ZAŘÍZENÍ A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ... 3 5) VÝKONOVÉ PARAMETRY... 4 6) OBECNÉ POŽADAVKY... 4 7) POTRUBÍ...

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

POPIS: Metoda PUSH PULL PRO - efektivní cesta k čistému vzduchu ve výrobní hale

POPIS: Metoda PUSH PULL PRO - efektivní cesta k čistému vzduchu ve výrobní hale SVĚT ODSÁVACÍ TECHNIKY ESTA CZ KLIMAUT spol. s r. o. Vrbová 1477 CZ 250 01 BRANDÝS NAD LABEM DIE GANZE WELT DER ABSAUTECHNIK THE WORLD OF EXTRACTION PROJEKT: PROSTOROVÉ ODSÁVÁNÍ DÝMŮ VZNIKAJÍCÍCH PŘI SVAŘOVÁNÍ.

Více

Areál MZS Chodov; Stavební úpravy správní budovy č.p. 588; D.2 - Vzduchotechnika TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

Areál MZS Chodov; Stavební úpravy správní budovy č.p. 588; D.2 - Vzduchotechnika TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA Obsah Technické zprávy: 1. Identifikační údaje stavby a investora 2. Úvod 3. Podklady 4. Technický popis zařízení 5. Požadavky na ostatní profese stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA 1. Identifikační

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Příloha č. 3 k č.j.: VS-85318/ČJ-2016-802051 Hradec Králové - oprava vzduchotechniky včetně výměny podhledů - vývařovna pro zaměstnance. Náplň opravy, popis způsobu řešení opravy

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA analýza objektu rozdělení na funkční celky VZT, koncepční řešení celé budovy, vedoucí zadá 2 3 zařízení k dalšímu rozpracování tepelné bilance, průtoky vzduchu, tlakové

Více

VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA. (počet stran včetně této 7)

VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA. (počet stran včetně této 7) Stavba : CALL CENTRUM OLOMOUC Objekt : VZDUCHOTECHNIKA Investor : Uni reality, s.r.o, 34.budova areál Svit, Zlín, 76217 Místo stavby : Olomouc Stupeň projektu : Projekt pro realizaci stavby Číslo zakázky

Více

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního

Více

MEC 25 85 - MEC 35 85 C

MEC 25 85 - MEC 35 85 C www.accorroni-cz.cz Již 20 let se generátory řady MEC řadí svým výkonem a spolehlivostí mezi nejlepší vytápěcí zařízení ve své kategorii v Česku a na Slovensku. Technické parametry vysoce přesahují kritéria

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

Komfortní klimatizační jednotka s křížovým protiproudým rekuperátorem. PRŮTOK VZDUCHU: m /h. Ostatní výkonové parametry a možnosti:

Komfortní klimatizační jednotka s křížovým protiproudým rekuperátorem. PRŮTOK VZDUCHU: m /h. Ostatní výkonové parametry a možnosti: Komfortní klimatizační jednotka s křížovým protiproudým rekuperátorem Vybere automaticky nejefektivnější provozní režim! a PRŮTOK VZDUCHU:.200-5.000 m /h Na první pohled: Přes 80 teplotní účinnostidíky

Více

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF

Protiproudé rekuperační jednotky : CRHE H BAAF Protiproudé rekuperační jednotky : RHE H F RHE E P EVO-PH -F\ SH (vodní) Vysoká účinnost (95%) E motory Plynule regulovatelné množství vzduchu Možnost vestavného elektrického dohřevu nebo chlazení Snadná

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objednatel : Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 IČO 00259586

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Objednatel : Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov 356 01 IČO 00259586 TECHNICKÁ ZPRÁVA K AKCI : 1 ZŠ v Sokolově ul. Pionýrů 1614 pavilon stravování a školní družiny stavební úpravy a změna užívání v části stavby školní družina a) identifikační údaje : Objednatel : Město

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013 Jednou z prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu je vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2012 Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku 11. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram AT02 t. část Přednáška Cvičení 1 UT Mikroklima

Více

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník

Informační memorandum. Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Informační memorandum Husova 579 / Palackého nám. 653 Kralupy nad Vltavou okr. Mělník Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ:

Více

Rekonstrukce vzduchotechniky

Rekonstrukce vzduchotechniky Zodpovědný projektant Ing. Martin Hovorka Vypracoval Ing. Alexandr Ulma Investor SVJ Amforová 1922-1928 Amforová 1922/1, 155 00 Praha 5 Sídlo firmy PDE s.r.o.: Dykova 1069, 500 02 Hradec Králové Email:

Více

CAD pro techniku prostředí (TZB)

CAD pro techniku prostředí (TZB) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ CAD pro techniku prostředí (TZB) Kreslení vzduchotechniky http://ottp.fme.vutbr.cz/cad/

Více

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA Akce : Objednavatel: Stupeň: REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 10, PRAHA 12 Městská část Praha 12, Úřad městské části Písková 830/25, Praha 4 Dokumentace pro

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

Kvalitativní požadavky objednatele

Kvalitativní požadavky objednatele Kvalitativní požadavky objednatele Průzkum radonový průzkum Izolace proti vodě spodní stavby dle výsledků radonového průzkumu Konstrukce Zdi zděné dozdívky z plných cihel pálených nové zdivo zdící bloky

Více

Posouzení centrálních odvětrávacích systémů objektu INTEGRO Tábor

Posouzení centrálních odvětrávacích systémů objektu INTEGRO Tábor Posouzení centrálních odvětrávacích systémů objektu INTEGRO Tábor Obsah: A) stávající stav B) variantní možnosti řešení C) klady a zápory navrhovaných variant D) porovnání, efektivita a doporučení Říjen

Více

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro

Více

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách

Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách AT 02 TZB II a technická infrastruktura LS 2009 Aplikace vzduchotechnických systémů v bytových a občanských stavbách 13. Přednáška Ing. Olga Rubinová, Ph.D. 1 Harmonogram t. část Přednáška Cvičení 1 UT

Více

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov

Informační memorandum. Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Informační memorandum Masarykovo náměstí 30 Pelhřimov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: VYBAVENÍ: OSTATNÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Nemocnice v Karlových Varech Studie plicního oddělení Studie. Akce:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Nemocnice v Karlových Varech Studie plicního oddělení Studie. Akce: Akce: Investor: Nemocnice v Karlových Varech Studie plicního oddělení Studie Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19 360 01 Karlovy Vary A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PLICNÍ ODDĚLENÍ: Zřízení nástavby

Více

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY

ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY ROVNOTLAKÉ VĚTRACÍ JEDNOTKY DUPLEX EASY CZ Specialista na větrání a rekuperaci tepla PROČ ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ? Zdravé životní prostředí I v interiéru budov potřebujeme dýchat čistý vzduch. Větrací jednotka

Více

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o

ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ. Elektrodesign ventilátory s.r.o ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ RODINÝCH DOMŮ A BYTŮ 1 Legislativní předpisy pro byty a bytové domy Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 11 WC a prostory pro osobní hygienu a vaření musí být účinně

Více

Technická zpráva k veřejné zakázce Oprava WC pro uživatele a koupelny

Technická zpráva k veřejné zakázce Oprava WC pro uživatele a koupelny Příloha č.3. Technická zpráva k veřejné zakázce Oprava WC pro uživatele a koupelny a WC pro zaměstnance, oprava přípravny těsta. Rozsah rekonstruovaných objektů v Domově pro seniory Strážnice, příspěvková

Více

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov

Informační memorandum. Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Informační memorandum Lidická 1697 Vlašim okr. Benešov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Michal Pospíšil Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov IČO : 65912535 DIČ : CZ 7404195678 DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY Akce : Investor : Městský úřad Klimkovice Lidická 1 742 83 Klimkovice

Více

EPBD Semináře Články 8 & 9

EPBD Semináře Články 8 & 9 EPBD Semináře Články 8 & 9 Zdeněk Kodytek Říjen 2005 Požadavky Směrnice v článcích 8 a 9 V článcích 8 a 9 Směrnice požaduje, aby členské státy aplikovaly pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná

Více

O B S A H. Technická zpráva... A.3.3.1

O B S A H. Technická zpráva... A.3.3.1 O B S A H Technická zpráva..... A.3.3.1 Výkaz výměr..... A3.3.2 Výkresy PŮDORYS 1.NP, ŘEZY A-A, B-B, C-C A.3.3.11 1.) Úvod 2.) Popis a funkce jednotlivých zařízení 3.) Energetické údaje 4.) Protihluková

Více

Studie umístění systému VZT pro operační sál očního oddělení v budově U nemocnice Třebíč

Studie umístění systému VZT pro operační sál očního oddělení v budově U nemocnice Třebíč RK-19-2015-06, př. 5 počet stran: 7 Technika budov, s.r.o. projekce v oblasti technických zařízení budov, software pro navrhování vzduchotechniky Křenová 42, 602 00 Brno IČO: 607 118 25 www.technikabudov.cz

Více

PORFOLIO NÁVRHU NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7

PORFOLIO NÁVRHU NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7 PORFOLIO NÁVRHU NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7 ANOTACE Naplňujeme skutečný význam slova VEŘEJNÁ STAVBA. Budova není sama o sobě institucí, nemá úřední hodiny, SLOUŽÍ zaměstnancům i veřejnosti. Má městotvorné

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 KVALITATIVNÍ STANDARD BYTOVÉ OBJEKTY A, B OBYTNÝ SOUBOR KOLOVRATY OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení bytových jednotek Položka standard popis A) KONSTRUKCE

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 Kompaktně řešená systémová jednotka HBX300 pod svým elegantním pláštěm skrývá všechny důležité komponenty potřebné pro připojení

Více

Únor 2008 V měsíci únoru probíhala výroba kotle na pracovišti firmy Vlček tepelná a spalovací technika s.r.o, výroba turbíny u jejího dodavatele. V areálu CTZ s.r.o.. v prostorách kotelny, byly zahájeny

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I Stavba

Více

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky Rekuperační jednotky Vysoká účinnost výměníku účinnosti jednotky a komfortu vnitřního prostředí je dosaženo koncepcí výměníku, v němž dochází k rekuperaci energie vnitřního a venkovního vzduchu a takto

Více

Sestavné klimatizační jednotky

Sestavné klimatizační jednotky Sestavné klimatizační jednotky AHU N 12.10.002 Range AeroMaster XP Cirrus Sestavné klimatizační jednotky Proč právě AeroMaster XP? Pro Vaše rozhodnutí hovoří 10 základních P jednotek Aeromaster XP Při

Více

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Informační memorandum Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ:

Více

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA

Centrálne odsávače : ZVÁRACIA TECHNIKA ZVÁRACIA TECHNIKA Centrálne odsávače : Odsávání všech 5 ti pracovišť je navrženo pomocí jednoho stacionárního blokového odsavače typu SOS FB 10000.S/RO/PTFs plně automatickou regenerací patronových filtrů

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6

1. ÚVOD... 3. 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4. 2.6 Zásuvkové okruhy... 6. 2.7 Kabelové rozvody... 6 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikační údaje stavby... 3 1.2 Předmět projektu... 3 1.3 Soupis podkladů k projektu... 3 1.4 Základní elektrotechnické údaje stavby... 4 1.4.1 Druhy sítí a napětí :... 4 1.4.2

Více

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku BARBORA HYBLEROVÁ » úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru»

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh.

PROJEKT STAVBY. 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb. Dostavba squashových kurtů a zázemí Sportovní klub Uherský Brod, Zátiší 1958, Uh. Ing. Martin Dufka projektová a inženýrská činnost ve stavebnictví Hluk 43, 687 25, tel. 572579646 PROJEKT STAVBY 1.4.a. Zařízení pro vytápění staveb Stavba: Investor: Dostavba squashových kurtů a zázemí

Více

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání 1. Historie a současnost Martin Jindrák V roce 1879 byla za cca ½ roku v obci Kostelní Lhota postavena a předána do užívání škola, kterou prošlo

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více