Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha"

Transkript

1 PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP di5 architekti Technické posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha zpracováno pro Státní operu projekční kanceláří inženýři v Praze / 108 inženýři s.r.o.

2 1. Základní údaje Historická budova Stavebně - architektonická část Koncepce památkové ochrany Restaurátorské práce Výměna sedadel a polstrování Výměna PVC v hlavním sále Koncepce dotvoření interiérových prvků v prostorách poškozených dodatečnými zásahy Stavební úpravy a udržovací práce v provozní části historické budovy Stavebně - konstrukční část Revitalizace stavební části divadelní točny Technologická část Elektroinstalace a rozvaděče Vzduchotechnická zařízení, rozvody a zařízení ÚTV, TÚV Rozvody vodovodu a kanalizace Slaboproudé rozvody a CCTV Měření a Regulace ( částečně společné s provozní budovou) Požárně bezpečnostní řešení Divadelní technologie, audiovizuelní technologie a osvětlovací technika Dolní sféra Horní sféra Osvětlovací technika Audiovizuelní technologie Prostorová akustika Provozní budova Stavebně - architektonická část Fasáda Výměna podhledů Rekonstrukce podlahy sborového sálu Rekonstrukce podlahy chodby 1.pp včetně kolejí systému skladování kulis Rekonstrukce interiérových prvků Technologická část Elektroinstalace a rozvaděče Vzduchotechnická zařízení, rozvody a zařízení ÚTV, TÚV Rozvody vodovodu a kanalizace Měření a Regulace ( částečně společné s historickou budovou) Požárně bezpečnostní řešení Audiovizuelní technologie Prostorová akustika Venkovní prostory Rekonstrukce parkoviště Rekonstrukce nástupního prostoru Rekonstrukce venkovních schodišť Depozitář Čakovice Stávající stav Stavebně - architektonická část Sanace a rekonstrukce stávajících konstrukcí Nový vestavek pro skladování kostýmů Sytém pro skladování kulis Technologická část Elektroinstalace Vzduchotechnická zařízení a vytápění Použité prameny Přílohy Závěr / 108 inženýři s.r.o.

3 1. Základní údaje Název dokumentu: Objednatel: Technické posouzení historické a provozních budov Státní opery Praha Ministerstvo kultury ČR Maltézské náměstí 471/ Praha-Malá Strana Autor: Část stavební, architektonická a koordinace inženýři, s.r.o. - Ing. Petr Lošťák, Autorizovaný inženýr pro obor pozemních staveb ČKAIT tt Koubkova Praha 2 Spolupráce a konzultace: Část stavební - fasádní systémy SIPRAL a.s. Třebohostická 3165/5a Praha 10 Část technologická - nucené větrání, chlazení a vytápění Petlach TZB s.r.o. Holubova Praha 5 Část technologická - silnoproudé instalace Ing. Radek Procházka Jana Drdy Příbram VII 3 / 108 inženýři s.r.o.

4 Část technologická - slaboproudé instalace, kamerový systém MEZEZ ing.karel Mašek Nevanova Praha 6 Část technologická - zdravotechnické instalace Ing. Jan Svátek Pod vrstevnicí Praha 4 Část technologická - měření a regulace Ing. Ivan Novotný V Dolině Praha 10 Část divadelních technologií Gradior Tech, a.s. Křižíkova Brno Část audiovizuelních technologií Ing. Martin Vondrášek Pod Klaudiánkou 1027/ Praha 4 - Podolí Část audiovizuelních technologií Ing. Tomáš Mayerhofer Branislavova 1415/ Beroun 4 / 108 inženýři s.r.o.

5 Část požárně - bezpečnostního řešení atelier A1 s.r.o. Hlavatého 621/ Praha 4 - Háje Geodetické měření Jarůšek a Láznička zeměměřiči Thákurova Praha 6 Geologické posouzení RNDr. Jana Krausová Vřesová 8/ Praha 8 - Trója Geotechnické posouzení Ing. Radek Šťastný Bohuliby 244/ Jílové u Prahy Datum vyhotovení : Anotace: Hodnocení: Předmětem dokumentu je posouzení stavebně-technologického stavu historické a provozní budovy SOP včetně jevištních a audiovizuálních technologií s přihlédnutím k možnostem etapizací, variantních řešení, finančních odhadů a stanovení možného okruhu dodavatelů technického řešení. Prioritní akce, které jsou nezbytné pro provoz, řešení konstrukcí a technologií, které jsou v havarijním stavu Akce, které jsou ze střednědobého hlediska nezbytné, řešení konstrukcí a technologií, jejichž životnost bude naplněna ve výhledu 10 let a jejichž řešení může přinést značné provozní úspory Akce, které jsou ze dlouhodobého hlediska nezbytné, řešení konstrukcí a technologií, které mají vliv především na reprezentativnost prostorů 5 / 108 inženýři s.r.o.

6 2. Historická budova 2.1. Stavebně - architektonická část Koncepce památkové ochrany Historie objektu ( zdroj- Tomáš Vrbka: Státní opera Praha. Historie divadla v obrazech a datech ) Historie divadelní budovy, která od 1. dubna 1992 nese jméno Státní opera Praha a jejíž minulost stála vždy neprávem, i když v české metropoli celkem pochopitelně ve stínu Národního divadla, se začala psát ve druhé polovině 19. století. Čechy tehdy náležely k mnohonárodnostní rakousko-uherské monarchii a v Praze žila poměrně početná německá menšina. Zrození velkolepého českého divadla Národního divadla v roce 1883 nepřímo způsobilo, že i pražská německá obec zatoužila po reprezentativnějším sídle divadelních múz. 4. února 1883 byl ustaven Německý divadelní spolek (Deutscher Theaterverein), jehož cílem bylo v prvé řadě nashromáždit finanční prostředky. Architektonické plány byly svěřeny zavedené vídeňské firmě Fellner und Helmer, která přizvala ke spolupráci architekta tamního Burgtheatru Karla Hasenauera. Vedením stavby byl pověřen pražský architekt Alfons Wertmüller, který se zhostil svého úkolu se ctí a za dvacet měsíců předal k užívání dokončenou a plně funkční divadelní budovu Nové německé divadlo (Neues deutsches Theater), které může být z hlediska historické kontinuity považováno za jednoho z legitimních předchůdců dnešní Státní opery Praha. Svým prostorným hledištěm stejně jako svou neorokokovou výzdobou patří tato divadelní budova k nejkrásnějším v Evropě. 6 / 108 inženýři s.r.o.

7 Památková ochrana Historická budova Státní opery Praha je kulturní nemovitou památkou vyhlášenou a evidovanou pod číslem rejstříku 40222/ Na veškeré stavební a technologické zásahy se stahuje zákon o státní památkové péči 20/1987 Sb. ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. Z toho faktu prakticky vyplývá, že veškeré stavební a technologické zákroky ( vyjma běžné údržby technologický částí) podléhají vyjádření Národního památkového ústavu a odboru památkové péče pražského magistrátu. Pro projekční přípravu lze předpokládat následující nutné termíny pro projednání: Zásahy mimo reprezentativní prostory ( diváckou část ) objektu bez vlivu na historickou výzdobu Zásahy do reprezentativních prostor ( divácká část ) objektu s vlivu na historickou výzdobu cca 2 měsíce cca 4-6 měsíců V rámci posouzení byla provedena konzultace a prohlídka objektu zástupci Národního památkového ústavu, které se zúčastnili Ing. arch Martina Bártová, Ing. arch Ondřej Ševců a PhDr. Jana Teichmanová. Veškeré předpokládané zásahy byly se zástupci Národního památkového ústavu prokonzultovány a bylo konstatováno, že v současné době nejsou známé žádné podstatné informace, které by jednotlivým akcím z hlediska památkové péče bránily. V letech proběhlo postupné zrestaurování veškeré venkovní výzdoby a kovových prvků. Tím pádem venkovní plášť nevyžaduje stavební ani historické zásahy Historická dokumentace, pasportizace V rámci přípravy rekonstrukčních prací se doporučuje provést kompletní pasportizaci objektu, vyhledat veškerou historickou dokumentaci, převést jí do elektronické podoby a sestavit do patřičného systému, tak aby vznikl jednotný a přehledný dokument popisující stavebně-historický vývoj a stávající stav Restaurátorské práce Veškeré restaurátorské práce v objektu byly zkonzultovány se zástupkyní Národního památkového ústavu PhDr. Janou Teichmanovou. Obecně lze označit stav vnitřní výzdoby a interiérových prvků jako částečně poškozený a vyžadující restaurátorský zákrok. Jakékoliv zásahy do těchto partií vyžadují nejprve důkladný průzkum, fotodokumentaci a pasportizaci a musí být v náležitém předstihu ohlášeny a konzultovány s NPÚ. Restaurování hlavního sálu bude vyžadovat speciální atypické lešení. 7 / 108 inženýři s.r.o.

8 Štuková výzdoba Štuková výzdoba tvoří hlavní část interiérového dekoru z původní realizace. Nachází se především v hlavním sále, vstupním foyeru, salonku, vstupních chodbách a ve foyeru ve 3.n.p.. Jedná se o stropní a nástěnnou výzdobu ze štukové sádry, která je v současné době na mnoha místech překryta akrylátovým a hlinkovým nátěrem. Akrylátový nátěr způsobuje degradaci a rozpad prvků vlivem uzavřené vlhkosti. V průběhu restaurování budou odstraněny veškeré zvětralé a nesourodé části, budou sejmuty otisky říms a profilací pro potřeby výroby faximilií. Celý povrch bude mechanicky a chemicky očištěn od nánosů prachu. Dále budou povrchy penetrovány a doplňovány vápennou omítkou identických vlastností s hist. omítkou a sádrovým kletem.. Plastická výzdoba bude doplněna použitím plechových šablon a vozíku. U složitějších prvků dojde k modelování na místě a nebo k osazení ateliérové faximile. Bude užito napuštění šelakem, domodelování hlínou a následné zhotovení sádrolukoprenové formy pro další odlévání. Odlitky budou vyztuženy nekorodující ocelí a následně budou retušovány tis. kč 6 měsíců nelze určit Zlacení Pozlacovačské práce na štukových dekorech budou provedeny v rozsahu původního zlacení na základě restaurátorského průzkumu. Proběhne sjednocení savosti povrchů a upevnění plátkového metálu za použití mixitonu.ostatní prvky zlacení budou doplněny a citlivě začleněny do zlacených partií tis. kč 6 měsíců nelze určit 8 / 108 inženýři s.r.o.

9 Stropní fresky Stropní a nástěnné malby budou doplněny dle dochovaných fragmentů ostatní výmalby. Jedná se o figurální a rostlinou výmalbu v několika odstínech a tónech tis. kč 6 měsíců nelze určit Celoplošná výmalba Vzhledem k míře znečištění a užití nevhodných nátěrů je nutné veškeré reprezentativní prostory celoplošně očistit, penetrovat a vymalovat tis. kč 6 měsíců nelze určit 9 / 108 inženýři s.r.o.

10 Zrcadla lóží V ložích se nalézá 72 kusů původních zrcadel od firmy Felmer a Helmer. Jedná se o sádrové odlitky imitující dřevořezbu. Původní zlacení je překryto šelakem a zlacením z poslední rekonstrukce, které je sice provedeno na poliment, ale bez podkladu, takže ho nelze leštit. Plochy zrcadel postupně slepnou. Předpokládá se, že bude použit podkladní materiál obdobného složení jako původní a zlato o kvalitě 22 karátů a příměsí jiných kovů pro docílení identické barevnosti. Skla budou vyměněna tis. kč 6 měsíců nelze určit Vnitřní dveře Vnitřní dveře reprezentativní části divadla jsou původní opatřené nevhodnými ovými nátěry,samozavírači a dorazy. V roce 2005 proběhl odborný průzkum. Dveře jsou z časti z tvrdého a z části z měkkého dřeva, některé jsou bohatě zdobeny profilacemi a ornamentálními motivy. Původní materiál dveří je pevný nedegradovaný a dveřní křídla tím pádem nejsou zkřivená. Průzkum dále potvrdil, že finální povrch původní úpravy byl shodný s povrchem vnějšího pláště. Restaurátorské práce budou probíhat na místě i v atelieru. Kování bude odstrojeno a repasováno. Budou odstraněny dorazy. Dřevěné plochy budou vybroušeny a lazurovány, fasetová skla ponechána původní. Nepůvodní mačkaná skla budou zaměněna za leptaná. Samozavírač budou užity identické s vnějším pláštěm. U vnitřních dveří z měkkého dřeva existuje domněnka, že byly původně z vnějšku fládrované. Pokud se tento princip prověří, měl by být dle požadavku NPÚ aplikován. Nalezení vhodného dodavatel může být problematické. Vnitřní strana je opatřena textilní tapetou lóže tis. kč 6 měsíců nelze určit Doplňkové konstrukce a práce V rámci restaurátorských prací bude nutné zřídit lešení a opatřit sedadla a látkové motivy celoplošným zakrytím a vyhotovit závěrečné zprávy tis. kč 6 měsíců nelze určit 10 / 108 inženýři s.r.o.

11 Výměna madel na schodišťovém zábradlí V rámci restaurátorských prací bude nutné přepolstrovat a případně zrestaurovat zábradelní madla. V tomto směru nebyl zatím proveden žádný průzkum a tím pádem nelze odhadnout náklady Výměna sedadel a polstrování Stávající sestava sedadel v celém jevišti pochází z rekonstrukce ze 70. let 20. století. Užitý design zpracování neodpovídá materiálově a ni esteticky kvalitám původního interiéru. Polstrování sedáků a opěradel je na exponovaných místech povrchově narušené a vzhledem k intenzitě používání lze předpokládat, že během několika let dojde k jeho dožití. Nabízí se tři základní varianty řešení : Varianta A - repase stávajících sedadel, Varianta B - dodávka podobného typu, Varianta C - dodávka historizujících sedadel Varianta A Varianta B Varianta C tis. kč tis. kč tis. kč 2 měsíce 4 měsíce 4 měsíce 4 měsíců 2 měsíce 2 měsíce Výměna PVC v hlavním sále V prostoru hlediště je pod sedadly instalováno PVC. Tento materiál neodpovídá estetice prostoru a zhoršuje prostorovou akustiku. 400 tis. kč 6 měsíce 1 měsíc Koncepce dotvoření interiérových prvků v prostorách poškozených dodatečnými zásahy Vzhledem k dodatečným zásahům do interiérů reprezentativní části divadla by bylo vhodné doplnit částečně výzdobu v některých prostorách chodeb a foyerů, tak aby byl celkový vjem komplexní. Dotčené prostory byly historicky zcela zbaveny vnitřní štukové i truhlářské výzdoby a působí v těsném sousedství bohatě dekorovaných místností hlavního foyeru a sálu velmi chudě až " vybydleně". Předpokládá se, že by se výzdoba doplňovala na základě historické dokumentace popřípadě na základě architektonického návrhu. 11 / 108 inženýři s.r.o.

12 lze určit na základě projekčního návrhu 6 měsíců 4 měsíce Stavební úpravy a udržovací práce v provozní části historické budovy Výměna podhledů V chodbách provozní části jsou instalovány podhledy z děrovaných akustický desek. Desky jsou na mnoha místech poškozené stejně jako jejich olištování. Navrhujeme podhled demontovat a instalovat nový SDK podhled. Výměra řešené části je cca 300 m2 360 tis.kč 2 měsíců 2 měsíce 12 / 108 inženýři s.r.o.

13 Výměna podlahových krytin V chodbách provozní části tvoří nášlapnou část podlahy PVC ze 70. let. Tato krytina je na hranici životnosti. Navrhujeme krytinu vyměnit za soudobé zátěžové PVC: Výměra řešené části je cca 550 m2 800 tis.kč 2 měsíce 1 měsíc Celoplošná výmalba Vzhledem k zásahu do konstrukcí podhledů, výměně PVC a nízké estetické kvalitě omyvatelných nátěrů na chodbách doporučujeme provést celoplošnou výmalbu provozní části 500 tis.kč 2 měsíce 1 měsíc 13 / 108 inženýři s.r.o.

14 PROVĚŘOVACÍ ANALÝZA BUDOVY SOP 2.2. Stavebně - konstrukční část Revitalizace stavební části divadelní točny di5 architekti Popis zařízení a stavební konstrukce Zásadním prvkem divadelní technologie SOP Praha je jevištní točna. Jedná se o masivní otočné hydraulické zařízení o vnějším průměru cca 16 metrů a o celkové výšce 7,85 metru. Projekčně bylo zařízení navrženo vídeňsko kanceláří Waagner biro a vyrobeno ostravskými strojírnami. Jedná se o jedinečný typ jevištní točny s tzv. královskou hřídelí. Váha zařízení byla odhadnuta na cca kg. Strojní část divadelní točny je osazena do železobetonového monolitického základu kruhového tvaru o průměru cca 5 metrů, tloušťky 75 cm, založeného do hloubky m.n.m. Tato konstrukce byla zrealizována na počátku 70. let v rámci rekonstrukce a dostavby architekta Prágra Definice problému divadelní točny V průběhu užívání zařízení došlo k vychýlení celého mechanismu točny v řádech centimetrů ( přesné viz. kap. geodetické zaměření) na jevišti vznikl výškový odskok, který znehodnocuje uživatelské vlastnosti. Při využití pro balet musí být podlaha celého jeviště zakryta speciální vyrovnávací podlahou, jejíž montáž a demontáž znesnadňuje střídání různých typů představení, dále je výškový odskok problematický při pojíždění jeviště klecovými vozy kulis. Pracovníci SOP uvedli, že k poklesu došlo po výstavbě metra v průběhu 70.let. Ve zprávě z měření točny z roku 1997 je uvedena domněnka, že točna byla ve sklonu již při její realizaci Geodetické zaměření Geodetické zaměření točny bylo uskutečněno v roce 1997 a v roce 2011 jako součást tohoto posouzení bylo provedeno opakované srovnávací měření při zachování obdobné metodiky měření. První měření bylo provedeno geodetickou firmou A.G.I., Reslova 4, Plzeň ve spolupráci se strojírenskou projekční firmou KONSTRUKCE Jiří Růžička. Výsledky měření byly v rámci tohoto posouzení předány firmě JARŮŠEK LÁZNIČKA ZEMĚMĚŘIČI, aby bylo možné srovnat naměřené deformace. Při obou akcích bylo provedeno měření kontrolního bodu v zabrzděné poloze i při otáčení a výškové úrovně okolní pevné podlahy. Při soudobém měření bylo dále provedeno měření dolní pohyblivé technologické podlahy a také zaměření pevné nosné konstrukce vodících kladek hlavní hřídele, která je pevně spojená se železobetonovým základem. 14 / 108 inženýři s.r.o.

15 Zaměření 1995 Zaměření 2011 Pro posouzení míry naklopení točny a změny tohoto naklopení v čase je podle nás rozhodující měření při otáčení točny. Točna v klidovém stavu je usazena na hydraulických brzdách, které konstrukci nadzvedávají a pravděpodobně významně ovlivňují její klidovou polohu. Z tohoto důvodu jsou výškové hodnoty získané v klidové zabrzděné poloze málo vypovídající. Vodorovné naklopení točny v roce 1995 bylo naměřeno 19,8 mm, v roce 2011 vzrostla tato hodnota na 33,2 mm. Točna je nakloněna směrem do hlediště, i když se vizuálně naklonění jeví obráceně směrem k zadní stěně jeviště.. Z tohoto srovnání lze s vysokou pravděpodobností vyslovit závěr, že deformace točny není ustálená a že její nárůst se zdá být praktický lineární v čase. Předpokládaný vývoj deformace v čase znázorňuje přiložený graf. předpokládaný vývoj naklopení točny v mm Součástí aktuálního měření bylo i zaměření nosné konstrukce kladek, která je pevně spojena ze základem. Naklopení této konstrukce odpovídá jak poměrnou velikostí, tak směrem naklopení rotující podlahy točny. měření pevné části mechanizmu nelze srovnat s předchozími hodnotami, protože ty nebyly v roce 1997 pořízeny. Z tohoto lze usoudit, že k naklopení dochází v základové spáře a že tato deformace se neustále zvětšuje. 15 / 108 inženýři s.r.o.

16 Geologické poměry V rámci tohoto posouzení byla provedena odborným geologem RNDr. Krausovou rešerše archivních podkladů zachycujících inženýrskogeologické poměry dotčené lokality. Podkladní horninu v lokalitě tvoří tzv. Dobrotivské břidlice. Jedná se o metrů mocné souvrství černošedých jílovitých břidlic, místy se silitovou příměsí, hustě slídnatých. Břidlice jsou dobře vrstevnaté o mocnost vrstev 5-10 cm, jejich uklonění je severozápadním směrem. V odkryvech při stavbě metra C bylo zjištěno značné tektonické porušení s četnými ohlazy. Svrchní vrstvu o mocnosti 2-4 metry tvoří naplaveniny vinohradského potoka. Hladina podzemní vody se předpokládá ve výšce 204,5 m.n.m Geotechnické poměry Základová spára konstrukce točny by se podle původní projektové dokumentace měla nacházet v nadmořské výšce 202, 87 m.n.m. a je tudíž pod hladinou podzemní vody. Základová spára by se měla s velkou pravděpodobností bezpečně nacházet v souvrství jílovitých břidlic. Výpočtová únosnost horniny R4 při předpokládaném zatížení a ploše základu je dostatečná se značnou rezervou. Jako příčina problému se tím pádem jeví existence podkladní pravděpodobně štěrkové vrstvy pod základem (zakreslená v původní projektové dokumentaci), jejíž užití je v daném případě podloží z jílovitých břidlic nevhodné. Je pravděpodobné, že dochází k trvalému zvodnění spáry, k narušování a vyplavování břidlice. Tento efekt může být umocněn zvýšeným prouděním podzemní vody díky drenážní vlastnosti nedaleké stavby metra. Tyto předpoklady by bylo možné nejlépe ověřit kopanou sondou na úroveň základové spáry. Sondu by bylo vhodné provést v místě vnějšího líce základu v prostoru přístupového schodiště do prostoru základu Navrhované opatření Pro trvalé odstranění příčiny probíhající deformace točny je podle našeho názoru nezbytný zásah do základové konstrukce. Pro stabilizaci základu se nabízejí dvě základní metody - injektování podkladní vrstvy nebo instalace mikropilot. Při aplikaci první varianty by byla plošně provrtána deska základu a byla by tlakově injektována vrstva podkladního štěrku. Reálnou možnost injektáže by se měla předem ověřit kopanou sondou, neboť možnost injektáže podloží z břidlic je poměrně omezená a bude závislá na skutečném stavu a provedení základové spáry. Rovněž přístup k vnitřní straně základu a možnost jeho provrtání bude vzhledem umístěné technologii stroje poměrně omezená. 16 / 108 inženýři s.r.o.

17 Při podchycení základu mikropilotami by po částečné demontáži mechanizmus točny bylo provedeno cca 8-10 mikropilot vetknutých do skalního podloží a zakotvených do betonové základové desky. Tyto piloty by bylo možno vyvrtat pomocí rozměrově nenáročné sklepní vrtné soupravy, kterou lze instalovat do 1. podzemního podlaží budovy opery. Piloty by byly umístěny po obvodě základu u vnitřního líce základové stěny. Doporučujeme použít variantu mikropilot, která bezpečně odstraní příčinu sedání základu a zdá se být technologicky proveditelná. Rovněž tato varianta nevyžaduje provádění sond a komplikované vyhodnocování příčin problému. Po podchycení základu bude nutné provést srovnání technologie stroje do vodorovné polohy. V přípravné fázi je nutné zpracovat podrobnou projektovou dokumentaci, provést přesné zaměření směru náklonu osy točny, zajistit podklad od blízkých podzemních objektů, zejména metra. Projekt musí řešit ochranu proti zatékání podzemní vody v době vrtání či kopání, ekologické souvislosti s vyteklou agresivní hydraulickou kapalinou a podobně. Jako dočasné řešení je také možné realizovat pouze rektifikaci a vyrovnání mechanizmu stroje (viz kapitola posouzení technologie). V tom případě se dá předpokládat, že se mírně redukují excentrické síly způsobené nakloněním točny a mohlo by dojít k mírnému zpomalení naklánění základu. Pokud by technologie umožňovala pravidelnou rektifikaci mechanizmu bez omezení v intervalu přepokládaných budoucích deformací, lze tímto způsobem točnu provozovat v řádu let bez nutnosti zásahu do stavebního základu stroje. V tomto případě by na základovou konstrukci měly být instalovány měřící body, které by byly následně pravidelně monitorovány tis. kč 3 měsíce 6 měsíců realizační návaznost na kap / 108 inženýři s.r.o.

18 2.3. Technologická část Elektroinstalace a rozvaděče Podklady Všeobecně Hlavní rozvodna HR Místní prohlídka (24. března 2011, 5. dubna 2011) Konzultace se zástupci správy a údržby budovy Původní dokumentace silnoproudých rozvodů (dokumentace skutečného provedení, 03/1973) Zpráva o revizi elektrického zařízení č. 24/HA/IV/ z 04/2008, p. Hanzík Stav silnoproudé elektroinstalace odpovídá době montáže (tj. 1969) z pohledu bezpečnostních, spolehlivostních i estetických kritérií. Elektroinstalace jako celek je z hlediska bezpečnosti (posuzováno dle legislativy platné v době uvedení do provozu) provozuschopné, nicméně její stav je na hranici své životnosti. V současné době je, i přes veškerou snahu údržby, již velmi problematická náhrada jednotlivých prvků elektroinstalace vzhledem k době výroby (např. přístrojové náplně rozvaděčů, světelných zdrojů, ). Navíc jsou podružné napájecí trasy (mezi patrovými rozvaděči a koncovými zařízeními) provedeny hliníkovými vodiči, které do budoucna výrazně zvyšují riziko možných výpadků napájení vlivem degradace materiálových parametrů (lámání nebo tečení hliníkových vodičů). Jednotlivá stoupací vedení (pro kuloáry K1-K4, pro jeviště J1-J2) již byla zaměněna za vedení měděná předpokládá se jejich obecné zachování (po z stavu proměřením před samotnou rekonstrukcí). Na základě výše zmíněného je doporučena komplexní rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace tak, aby odpovídala dnešním technologickým a bezpečnostním standardům (konkrétní navrhované kroky viz níže). Historická budova je napájena prostřednictvím hlavní rozvodny HR, jež je propojena s hlavní rozvodnou nízkého napětí objektu (umístěné v suterénu provozní budovy) kabelovým vedením 10 AYKY (z toho 3 AYKY pro světelné a zásuvkové okruhy, 7 AYKY pro napájení pohonů). Rozvodna sestává z 15 polí skříňových rozvaděčů, provedením a přístrojovou výbavou odpovídající době instalace (kromě 2 nových polí pro nouzové osvětlení). Propojovací sběrny mezi jednotlivými poli jsou provedeny jako hliníkové. Údržba rozvodny je již velmi problematická vzhledem k době výroby jednotlivých přístrojů. Během rekonstrukce je doporučena kompletní výměna jednotlivých polí hlavního rozvaděče historické budovy při zachování stávající přívodní napájecí kabeláže. V tomto případě bude problematickou doba montáže, jelikož dotčená rozvodna zajišťuje napájení pro celou historickou budovu předpokládá se využití odstávky provozu během divadelních prázdnin tis. Kč 5 měsíců 2 měsíce*) *) Poznámka: dobou realizace se v tomto případě rozumí samotná montáž na místě (omezení pro provoz) není do ní započten čas, potřebný pro výrobu a dopravu jednotlivých polí rozvaděče. 18 / 108 inženýři s.r.o.

19 Patrové rozvaděče Patrové rozvaděče jsou určeny pro napájení světelných a zásuvkových obvodů v místě osazení. Opět jsou v původním stavu, provedením a přístrojovou výbavou odpovídající době instalace (tj. na hranici životnosti). Údržba rozvaděčů je vzhledem k době výroby jednotlivých přístrojů velmi problematická, doplňování rozvaděčů novými přístroji je konstrukčně poměrně složité. Během rekonstrukce je doporučena kompletní výměna všech patrových rozvaděčů (celkem 46 ks), vč. napájecích vývodů. V odhadu ceny je započtena i požární odolnost rozvaděčů EI/EW 30 dle požadavku požárního specialisty (konkrétnější rozsah požárních odolností bude určeno v další fázi) tis. Kč 4 měsíce 2 měsíce*) *) Poznámka: dobou realizace se v tomto případě rozumí samotná montáž na místě (omezení pro provoz) není do ní započten čas, potřebný pro výrobu a dopravu jednotlivých rozvaděčů Vzduchotechnická zařízení, rozvody a zařízení ÚTV, TÚV Předmět řešení Účelem této dokumentace je provedení technického průzkumu stávajícího stavu technického zařízení v profesi vzduchotechnika, vytápění a chlazení s následujícím cílem: Zmapování koncepčního a provozního stavu zařízení zajišťující vnitřní mikroklimatické podmínky v objektu SOP Z původně navržených projektovaných a provozovaných parametrů ve vazbě na stávající platnou českou legislativu Stanovení odhadu nákladů spojených buď s výměnou systémů techniky prostředí či spojených s částečnou výměnou pro zajištění provozu budovy ve stávajícím rozsahu (event.. i se zlepšením stávající funkce) Seznam vstupních a projektových podkladů Při provozování bylo vycházeno z následujících podkladů: a) Podklady obecné platnosti legislativního rázu Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyziologických a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb b) Obecné podklady přebrané vyšším objednatelem Návrh objednávky na poskytnutí služeb technického posouzení historické a provozní budovy Státní opery Praha, vč. technického posouzení stavu jevištní technologie v historické budově Státní opery Praha Podklady obecního stavebního charakteru poskytnuté ateliérem di5 Konzultace a koordinační schůzky svolávaných GP Podklady a dílčí výstupy ostatních profesí poskytnutých GP c) Individuálně získané podklady Individuální prohlídky dotčených objektů 19 / 108 inženýři s.r.o.

20 Výpůjčky dokumentace jednak z archivu SOP i Nové budovy NM (FS) Veřejně přístupné podklady z internetu Obecná historie budovy ve vazbě na zajištění vnitřního prostředí v ní Divadlo bylo vystavěno na místě Novoměstského divadla v blízkosti tehdy likvidovaných městských hradeb na konci 19.století, kdy v roce 1882 německá většina v zemském sněmu prosadila záměr ubudovat nové zděné divadlo jako protiváhu tehdy nově budovanému českému Národnímu divadlu a v sousedství budovanému Národnímu muzeu. Investorem stavby byl spolek Theaterverein, který jako hlavního architekta vyzval vídeňskou firmu Kellner & Helmer, která se stavbami divadel měla na území Evropy velké zkušenosti a která měla zkušenosti i s výstavbou divadel na území Čech a Moravy převážně v německy mluvících oblastech. Jako příklad je možné uvést divadla v Karlových Varech, Jablonci nad Nisou, Brně, Liberci, v Mladé Boleslavi. Divadlo je postaveno v novorenesančním stylu s interiérem plným novorokokové dekorativnosti s kapacitou cca 2000 divákům z čehož cca ¼ byla určena pro státní. Původně byla budova Nového německého divadla umístěna v parku s venkovní kavárnou a blízkým parkingem, kde nejbližší budovy byly nádraží císaře France Josefa (nyní Wilsonovo a z druhé strany Národní muzeum. Nicméně postupem času se okolí budovy nezmenšovalo až na nynější stav: o počátkem 20.let, kdy se divadlo ocitlo ve finanční krizi a bylo nuceno část pozemků obklopující budovu prodat vyrostla v těsné blízkosti divadla Plodinová burza a z druhé strany hotel (místech kde nyní strojí garáže Slovan) o z sedmdesátých letech bylo divadlo rušeno ze zbývajících dvou stran severojižní magistrálou. Všechny tyto skutečnosti měly na systém větrání a vytápění neblahý vliv. Plány původníky systému větrání a vytápění se při zpracování této dokumentace nepodařilo získat, nicméně je předpoklad, že původní systém vytápění a větrání byl z hlediska historických možností založen pouze na vztlakové síle vlivem rozdílných teplot mezi venkovním a vnitřním vzduchem bez pomoci ventilátorů s elektromotorem, které v době vzniku divadla byly v plenkách a jejich provoz byl drahý (z důvodu drahé elektrické energie byla i část osvětlení řešena jako plynová). Přívod vzduchu byl řešen většinou ve spodní části budov zvláště při systému letního větrání. Také v zimním období byl přívod vzduchu řešen ve spodní části budovy, avšak i odvod vzduchu byl u podlahy. Tímto způsobem bylo zajišťováno samostatné vytápění, kdy studený vzduch u podlahy klesal do suterénu, kde byl ohříván pomocí systému parních výměníků, a poté ohřátý stoupal zpět do sálu divadla. Takto vzduch samotížně cirkuloval až se dosáhlo i u podlahy odpovídající teploty. V letním provozu klapkovým systémem se dosáhlo, že odvodní kanály pro zimní provoz sloužily jako přívodní a přes prostor lustru byl přetlakem teplý vzduch odváděn do venkovního prostředí přičemž vzduch byl veden mimo parní výměníky. Přestavování klapek zajišťoval personál divadla. Obdobným způsobem byly větrány a vytápěny lóže. Dále předpokládáme, že malé prostory při fasádě byly vytápěny lokálními kamny na uhlí a větrány přirozeně otevíratelnými okny. Počet výměníků (kaloriferů) dnes již nelze odhadnout. Čerstvý vzduch byl přisáván z okolí divadla většinou anglickými dvorky, přičemž každý nasávací otvor byl vybaven filtrem (napnuté plátno v dřevěném rámu).při pozdějších úpravách byl do systému vřazen i ventilátor, tak aby bylo zajištěno spolehlivějšího chodu a bylo možno i přivádět studený vzduch (adiabaticky zchlazený v kanálech) v letním období. Systém pomocí velkého počtu větracích šachet a kanálů a uzavíracích klapek umožňoval velký počet provozních stavů a možností provozu. Obdobně jako hlediště bylo větráno i jeviště, kdy přívodní kanály byly po stranách jeviště. Vzhledem k tomu, že není k dispozici žádná dokumentace týkající se větrání a vytápění do roku 1970, není možno zmapovat změny a úpravy, které vznikly na tento systém do této doby, ale i s ohledem na změny a možnosti nasávání čerstvého vzduchu vzhledem ke změně okolí stavby jsou více jak pravděpodobné. Nejrazantnější přestavba divadla, které se v té s době jmenovalo Smetanovo a bylo určeno především jako operní scéna Národního divadla a která se dotkla nejen systému větrání, vytápění a klimatizace, ale i provozu a stavebního řešení objektu, byla provedena na přelomu 60. a 70. let 20.století, kdy byla část nově budovaného Národního shromáždění určena jako provozní budova divadla a byly provedeny značné zásahy do vlastní historické budovy a návaznosti na novou Provozní budovu. V té době bylo provedeno i nové energetické napojení klimatizačních systémů s tím, že nová centrální plynová kotelna, která je i v současné době společná i pro prostory bývalého Národního shromáždění i pro všechny prostory nynější Státní opery, umístěná v suterénu. Provozní budovy, kde je i umístěn centrální zdroj chladu produkující chlazenou vodu o teplotním spádu 6/12 C. Oproti původnímu stavu provedení klimatizace historické budovy byl v rámci této rekonstrukce změněn celý systém: o po stránce nové zástavby provaziště nad jevištěm byly umístěny 2 strojovny klimatizace, ve kterých jsou umístěny jednotky pro větrání a klimatizace jeviště a hlediště o zatímco systém větrání a klimatizace jeviště byl do jisté míry zachován (přívod po stranách a odvod v horní části) přívod větracího a vytápěcího vzduchu do hlediště byl kompletně změněn tj. přívod vzduchu je ze stropu a odvod vzduchu pod sedadly v parteru. Původně větrání hlediště zajišťovaly 2 jednotky YORK o celkovém průtoku m 3 h -1, 20 / 108 inženýři s.r.o.

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu

Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Modernizace panelových domů a její vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Zdeňka Fricová, DiS obor oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Strana 3702 Sbírka zákonů č. 268 / 2009 Částka 81 268 VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby: ŘEŠENÍ PROSTŘEDÍ V GARÁŽÍCH Místo stavby: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Stupeň: Jednostupňová dokumentace Charakter stavby:

Více

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY

panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY panelový dům OBLÁ 75a V BRNĚ NOVÉM LÍSKOVCI ENERGETICKÝ AUDIT PRO ÚČELY účely zařazení do dlouhodobého programu oprav bytových domů MMR ČR a žádosti o státní podporu v rámci programu ČEA Zpracovatel :

Více

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště

Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě 1 Studie provozních nákladů novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a podzemního parkoviště Praha 2008 Novostavba Moravskoslezské vědecké

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU

SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU V Aleji 20 466 01 Jablonec nad Nisou SYSTÉM DECENTRÁLNÍHO NUCENÉHO VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ TEPLA NÁVRH A POPIS PROVEDENÍ REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU Datum: 8.12.2006 z.č. Atrea: N 06/13 OBSAH: A - Popis

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

AMG. Depozitáře muzeí

AMG. Depozitáře muzeí VĚSTNÍK AMG 2/2015 Jak vznikala výstava Vně a uvnitř / 13 Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií / 16 Metodické centrum pro knižní kulturu / 29 Depozitáře muzeí Asociace muzeí a galerií ČR Muzejní

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚDAJE O STAVBĚ A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 1/12 Obsah A PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o stavebníkovi... 2 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace... 2 A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2.1 ÚVOD Požární ochrana staveb je založena na dvou základních přístupech, kterými jsou: a) pasivní požární ochrana tj. řešení stavby

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc.

Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení. Obsah. Ing. Jiří Šála, CSc. Výklad ustanovení ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov pro obytné dřevostavby a návrhová doporučení Ing. Jiří Šála, CSc. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Platné a závazné předpisy... 2 1.2. Výjimky... 2 1.3. Připravované

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více